Byla 1-30-903/2014

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, sekretoriaujant Daivai Putinienei, dalyvaujant prokurorui Mamertui Paulikui, nukentėjusiajai N. M., jos atstovams advokatui Henrikui Mackevičiui ir advokato padėjėjui Raimondui Mažuliui, kaltinamojo D. B. gynėjui advokatui Regimantui Špelveriui, kaltinamojo V. K. gynėjui advokatui Vaidotui Rutavičiui, kaltinamosios V. S. gynėjai advokatei Jovitai Usonytei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3D. B., gim. ( - ), a.k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyv. ( - ), aukštojo išsilavinimo, vedęs, dirbantis, neteistas,

4V. K., gim. ( - ), a.k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyv. ( - ), aukštojo išsilavinimo, išsiskyręs, dirbantis, neteistas,

5V. S., gim. ( - ), a.k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, gyv. ( - ), aukštesniojo išsilavinimo, ištekėjusi, dirbanti, neteista,

6kaltinami pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., ir

Nustatė

7D. B. buvo kaltinamas tuo, kad jis suklastojo tikrus dokumentus:

8jis 2009-09-28, dienos metu, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - ) “ projektuotoju, atsiimant statybos leidimą Nr. GN 08-538, kuris parengtas 2008-08-28, tyčia suklastojo N. M. rankraštinį įrašą ir parašą, t.y. statybos leidime Nr. GN 08-538, skiltyje „Leidimą gavau:“ už ją parašė rankraštinį įrašą „N. M.“ ir už ją pasirašė.

9Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2009-09-28, dienos metu, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - ) “ projektuotoju, atsiimant statybos leidimus Nr. SL GN 09-134 ir Nr. SL GN 09-135, kurie parengti 2009-03-26, tyčia suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. statybos leidimuose Nr. SL GN 09-134 ir Nr. SL GN 09-135, skiltyse „Leidimą gavau:“ už ją parašė rankraštinius įrašus „N. M.“ ir už ją pasirašė.

10Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2009-09-28, dienos metu, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - ) “ projektuotoju, atsiimant statybos leidimus Nr. SL GN 09-224, Nr. SL GN 09-225 ir Nr. SL GN-226, kurie parengti 2009-05-21, tyčia suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. statybos leidimuose Nr. SL GN 09-224, Nr. SL GN 09-225 ir Nr. SL GN-226, skiltyse „Leidimą gavau:“ už ją parašė rankraštinius įrašus „N. M.“ ir už ją pasirašė.

11Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2009-09-28, dienos metu, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - ) “ projektuotoju, atsiimant statybos leidimus Nr. SL GN 09-232 ir Nr. SL GN 09-233, kurie parengti 2009-05-28, tyčia suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. statybos leidimuose Nr. SL GN 09-232 ir Nr. SL GN 09-233, skiltyse „Leidimą gavau:“ už ją parašė rankraštinius įrašus „N. M.“ ir už ją pasirašė.

12Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2009-09-28, dienos metu, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - ) “ projektuotoju, atsiimant statybos leidimą Nr. SL GN 09-339, kuris parengtas 2009-07-09, tyčia suklastojo N. M. rankraštinį įrašą ir parašą, t.y. statybos leidime Nr. SL GN 09-339, skiltyje „Leidimą gavau:“ už ją parašė rankraštinį įrašą „N. M.“ ir už ją pasirašė.

13Kaltinamasis D. B. teismo posėdžio metu kaltu dėl jam inkriminuojamos tęstinės nusikalstamos veikos neprisipažino ir parodė, kad jis, būdamas UAB „( - ) “ projektuotoju pasirašė su užsakovės N. M. įgaliotu asmeniu V. K. sutartį dėl gyvenamųjų namų techninių projektų atlikimo, ši sutartis apėmė ir statybos leidimų gavimą. Atlikęs gyvenamųjų namų techninius projektus, juos duodavo N. M. įgaliotam asmeniui V. K., kad jis nuvežtų pasirašyti užsakovei N. M. arba projektus pasirašydavo pati N. M., kai pas jį atvykdavo. Kas pasirašydavo ant techninių projektų, kuriuos įduodavo V. K., kad šis perduotų pasirašyti N. M., nežino, nes nematė kas juos pasirašo. Kol V. K. ir N. M. nebuvo susipykę, statybos leidimus iš Klaipėdos rajono savivaldybės pasiimdavo V. K.. Po to, kai jie susipyko, jis bendravo tiesiogiai su N. M., ir pagal jos vienkartinį žodinį prašymą iš Klaipėdos rajono savivaldybės 2009-09-28 paėmė kelis leidimus, tą pačią dieną už juos sumokėjo rinkliavą, be ko leidimas nėra atiduodamas. Pasiimdamas statybos leidimus jis parašo neklastojo, pasirašė savo parašu. Tuos leidimus jis perdavė N. M., kuri matė visus statybos leidimus, ant kurių jis buvo pasirašęs, jam jokių pretenzijų ji nepareiškė ir pati pasirašė atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą.

14Nukentėjusioji N. M. parodė, kad ji turėjo 6 ha žemės sklypą, įkūrė bendriją, padarė detalų planą dėl žemės sklypo padalijimo į atskirus sklypus namų statybai, pradėjo bendrauti su V. K., su juo sutarė, kad jis parengs projektus, gaus statybos leidimus. Kai V. K. surasdavo sklypo pirkėjus, jie važiuodavo pas notarą pasirašyti pirkimo-pardavimo sutarčių. Vėliau ji su V. K. susipyko, su juo nebendravo. Su D. B. matėsi tik kelius kartus, jam niekada nebuvo davusi žodinio ar rašytinio leidimo atsiimti iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos statybos leidimus. Su D. B. pasirašė darbų (techninių projektų) perdavimo-priėmimo aktą 2010-08-02 todėl, kad buvo pasimetusi dėl minėtos bendrovės pareikšto didelio civilinio ieškinio, be to, nesuprato ką tiksliai pasirašo, kadangi tuo metu visiškai nenutuokė apie techninius projektus, statybos leidimus ir kitus statybinius ir techninius dalykus bei jų dokumentacijas.

15LTEC Klaipėdos skyriaus specialisto išvadoje Nr. 11K-211 (12) konstatuojama, kad:

16Techninio projekto, atlikto sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančiame statybos leidime Nr. SL GN 09-134, skiltyje „Leidimą gavau:“ rankraštinį įrašą „N. M.“ parašė ir N. M. vardu pasirašė D. B..

17Techninio projekto, atlikto sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), priede esančiame statybos leidime Nr. SL GN 09-224, skiltyje „Leidimą gavau:“ rankraštinį įrašą „N. M.“ parašė ir N. M. vardu pasirašė D. B..

18Techninio projekto, atlikto sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančiame statybos leidime Nr. SL GN 09-232, skiltyje „Leidimą gavau:“ rankraštinį įrašą „N. M.“ parašė ir šalia pasirašė D. B..

19Techninio projekto, atlikto sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančiame statybos leidime Nr. SL GN 09-233, skiltyje „Leidimą gavau:“ rankraštinį įrašą „N. M.“ parašė ir N. M. vardu pasirašė D. B..

20Techninio projekto, atlikto sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančiame statybos leidime Nr. SL GN 09-226, skiltyje „Leidimą gavau:“ rankraštinį įrašą „N. M.“ parašė ir N. M. vardu pasirašė D. B..

21Techninio projekto, atlikto sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančiame statybos leidime Nr. SL GN 09-339, skiltyje „Leidimą gavau:“ rankraštinį įrašą „N. M.“ parašė ir N. M. vardu parašė ir pasirašė D. B..

22Techninio projekto, atlikto sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), priede esančiame statybos leidime Nr. SL GN 09-135, skiltyje „Leidimą gavau:“ rankraštinį įrašą „N. M.“ parašė ir N. M. vardu pasirašė D. B..

23Techninio projekto, atlikto sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), priede esančiame statybos leidime Nr. SL GN 09-225, skiltyje „Leidimą gavau:“ rankraštinį įrašą „N. M.“ parašė ir N. M. vardu pasirašė D. B..

24Techninio projekto, atlikto sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), priede esančiame statybos leidime Nr. GN 08-538, skiltyje „Leidimą gavau:“ rankraštinį įrašą „N. M.“ parašė ir N. M. vardu pasirašė D. B. (2 t., 19-34, 103-111 b.l.).

25Iš 2014-03-13 dokumentų apžiūros protokolo matyti, kad D. B. N. M. vardu 2009-09-28 sumokėjo po 250,00 Lt rinkliavas už statybos leidimus Nr. GN 08-538, Nr. SL GN 09-134 ir Nr. SL GN 09-135, Nr. SL GN 09-224, Nr. SL GN 09-225 ir Nr. SL GN-226, Nr. SL GN 09-232 ir Nr. SL GN 09-233, Nr. SL GN 09-339 (6 t., 15-24 b.l.).

26Esant išdėstytiems įrodymams, teismo nuomone, kaltinimas D. B. nepasitvirtino.

27Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio dispozicijoje nurodyto nusikaltimo dalykas gali būti tiek netikras dokumentas (kai jis pagaminamas), tiek tikras dokumentas (kai jis suklastojamas). Šiame straipsnyje įtvirtinta teisės norma saugo tokias vertybes kaip dokumentų ir juose esančių įrašų tikrumas, informacijos patikimumas ir taip užtikrina normalią, teisingą dokumentų apyvartą. Nors Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis formali, tačiau įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už dokumentų klastojimą nustatė ne tiek dėl pačios veikos pavojingumo, kiek dėl veikos padarymo galinčių atsirasti žalingų padarinių tokį dokumentą panaudojus apyvartoje (kasacinės nutartys Nr. 2K-263/2010, 2K-426/2010, 2K-560/2010, 2K-409/2011, 2K-205/2012). Įstatymas nenustato reikalavimų dokumentų formai. Dokumentu gali būti pripažįstamas bet kokia forma ant popieriaus, elektroninėje erdvėje ar kompiuterinėje laikmenoje padarytas įrašas, kurio turiniui keliami atitinkami reikalavimai. Svarbu, kad dokumentas suteiktų informaciją apie įvykį, veiksmą ar asmenį. Baudžiamajame įstatyme nepateikta dokumento sąvoka, tačiau teismų praktikoje, taikant BK 300 straipsnį ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu ir kt., dokumento samprata suformuluota. Tai rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių konstatavimas. Tai įrašas, kurio panaudojimas gali sukelti fiziniam ar juridiniam asmeniui arba valstybei teisiškai reikšmingus padarinius (kasacinės nutartys Nr. 2K-406/2006, 2K-7-200/2008, 2K-263/2010 ir kt.). Dokumento suklastojimu pripažįstamas netikro dokumento pagaminimas, sąmoningas melagingų duomenų įrašymas į tikrą dokumentą, pakeičiant jo turinį. Melagingi duomenys – tai duomenys, neatitinkantys tikrovės (kasacinės nutartys Nr. 2K-387/2008, 2K-263/2010). Atskleidžiant Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnyje numatyto nusikaltimo objektyviuosius požymius, taip pat svarbu nustatyti asmens veiksmų apimtį, konkrečiai įvardyti, kuo šie veiksmai pasireiškė pagaminant, panaudojant ar realizuojant kaltinime nurodytą dokumentą (kasacinė nutartis Nr. 2K-334/2010). Subjektyviajam šio nusikaltimo požymiui – kaltei yra būdinga tiesioginė tyčia. Tai reiškia, kad pagamindamas netikrą ar klastodamas tikrą dokumentą, jį panaudodamas, kaltininkas suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir nori taip veikti (kasacinė nutartis Nr. 2K-186/2009).

28Kaltinime nurodytos nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusioje Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 str. 9 d. redakcijoje nustatyta, kad savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs statytojo (užsakovo) šio straipsnio 6 ar 7 dalyje nurodytą prašymą ir kitus dokumentus, perduoda juos Nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo patikrinti ir nustatyti, ar statinio projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą), projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus ir Nuolatinės statybos komisijos nuostatuose nurodytus teisės aktus. Komisija protokolu įformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir sprendimu nurodo savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar jo neišduoti. Komisijos sprendimas išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar statybos leidimo neišduoti yra privalomas savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui), o to paties straipsnio 12 d. nustatyta, kad statybos leidimą savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) išduoda ne vėliau kaip per 10 dienų (ypatingo statinio statybos leidimą – per 15 dienų) nuo dokumentų, nurodytų šio straipsnio 6 ar 7 dalyse, pateikimo. Taigi statybos leidimą, jo turinį ir iš to kylančias teises bei pareigas sukuria savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas).

29Iš kaltinimo formuluotės matyti, kad D. B. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (2006-01-20 įstatymo Nr. X-511 redakcija) buvo kaltinamas tuo, kad suklastojo tikrus dokumentus: 2009-09-28 atsiimdamas statybos leidimus Nr. GN 08-538, Nr. SL GN 09-134 ir Nr. SL GN 09-135, Nr. SL GN 09-224, Nr. SL GN 09-225 ir Nr. SL GN-226, Nr. SL GN 09-232 ir Nr. SL GN 09-233, Nr. SL GN 09-339 tyčia suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. minėtuose leidimuose skiltyse „Leidimą gavau:“ už ją parašė rankraštinius įrašus „N. M.“ ir už ją pasirašė. Kaip jau minėta, dokumento suklastojimu pripažįstamas netikro dokumento pagaminimas, sąmoningas melagingų duomenų įrašymas į tikrą dokumentą, pakeičiant jo turinį. Teismo nuomone, D. B. įrašai leidimų skiltyse „Leidimą gavau:“ pačių leidimų turinio (juridinę reikšmę turinčios informacijos) nepakeitė. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad D. B. minėtus įrašus padarė Institucijoje, kuri išdavė leidimus, liekančiuose leidimų egzemplioriuose, kas leidžia teigti, kad tokie įrašai apie leidimo atsiėmimą yra tik informacinio pobūdžio. Beje, byloje nėra duomenų, kad D. B. paimti minėti statybos leidimai yra panaikinti.

30Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad D. B. 2009-09-28 atsiimdamas statybos leidimus Nr. GN 08-538, Nr. SL GN 09-134 ir Nr. SL GN 09-135, Nr. SL GN 09-224, Nr. SL GN 09-225 ir Nr. SL GN-226, Nr. SL GN 09-232 ir Nr. SL GN 09-233, Nr. SL GN 09-339, minėtų leidimų skiltyse „Leidimą gavau:“ parašydamas rankraštinius įrašus „N. M.“ ir už ją pasirašydamas, minėtų leidimų nesuklastojo. Todėl D. B. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. išteisintinas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

31V. K. buvo kaltinamas tuo, kad jis suklastojo tikrus dokumentus, žinomai suklastotus tikrus dokumentus laikė ir juos panaudojo:

32jis 2008 m. balandžio mėnesį, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - ) “ patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi, kartu su V. S. suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. jam paprašius, V. S. statybos leidimuose Nr. GN 08-206 ir Nr. GN 08-207, kurie buvo išduoti 2008-04-17, prieduose, dokumentuose „Prašymas išduoti statybos leidimą“ skiltyse „N. M.“ įrašė „Savininkė“ ir už ją pasirašė, po ko, jis minėtus žinomai suklastotus dokumentus laikė ir perdavė UAB „( - ) “ projektuotojui D. B., kuris suklastotus dokumentus perdavė Klaipėdos r. savivaldybės administracijai patvirtinimui ir statybos leidimui gauti.

33Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. balandžio mėnesį, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - ) “ patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi, kartu su V. S. suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. jam paprašius, V. S. statybos leidime Nr. GN 08-212, kuris buvo išduotas 2008-04-23, prieduose, dokumente „Prašymas išduoti statybos leidimą“ skiltyje „N. M.“ įrašė „Savininkė“ ir už ją pasirašė bei dokumente „Statybos techninės priežiūros darbo sutartis“ skiltyje „Statytojai N. M.“ pasirašė už N. M., po ko, jis minėtus žinomai suklastotus dokumentus laikė ir perdavė UAB „( - ) “ projektuotojui D. B., kuris suklastotus dokumentus perdavė Klaipėdos r. savivaldybės administracijai patvirtinimui ir statybos leidimui gauti.

34Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. balandžio mėnesį, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - ) “ patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi, kartu su V. S. suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. jam paprašius, V. S. statybos leidime Nr. GN 08-214, kuris buvo išduotas 2008-04-24, prieduose, dokumente „Prašymas išduoti statybos leidimą“ skiltyje „N. M.“ įrašė „Savininkė“ ir už ją pasirašė bei statybos leidime Nr. GN 08-213, kuris buvo išduotas 2008-04-24, prieduose, dokumente „Statybos techninės priežiūros darbo sutartis“ skiltyje „Statytojas N. M.“ pasirašė už N. M., po ko, jis minėtus žinomai suklastotus dokumentus laikė ir perdavė UAB „( - ) “ projektuotojui D. B., kuris suklastotus dokumentus perdavė Klaipėdos r. savivaldybės administracijai patvirtinimui ir statybos leidimui gauti.

35Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. balandžio-gegužės mėnesį, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - ) “ patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi, kartu su V. S. suklastojo N. M. parašą, t.y. jam paprašius, V. S. statybos leidime Nr. GN 08-280, kuris buvo išduotas 2008-05-16, prieduose, dokumente „Statybos techninės priežiūros darbo sutartis“ skiltyje „Statytojai N. M.“ pasirašė už N. M., po ko, jis minėtą žinomai suklastotą dokumentą laikė ir perdavė UAB „( - ) “ projektuotojui D. B., kuris suklastotą dokumentą perdavė Klaipėdos r. savivaldybės administracijai patvirtinimui ir statybos leidimui gauti.

36Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. rugpjūčio mėnesį, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - ) “ patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi, kartu su V. S. suklastojo N. M. rankraštinus įrašus ir parašus, t.y. jam paprašius, V. S. statybos leidime Nr. GN 08-500, kuris buvo išduotas 2008-08-14, prieduose, dokumente „Prašymas išduoti statybos leidimą“ skiltyje „N. M.“ pasirašė už N. M., po ko, jis minėtą žinomai suklastotą dokumentą laikė ir perdavė UAB „( - ) “ projektuotojui D. B., kuris suklastotą dokumentą perdavė Klaipėdos r. savivaldybės administracijai patvirtinimui ir statybos leidimui gauti.

37Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - ) “ patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi, kartu su V. S. suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. jam paprašius, V. S. žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) dokumentuose: „Tituliniame lape“, skiltyje „Tvirtinu“ pasirašė už N. M., dokumente „Statinio projektavimo užduotis“, skiltyje „Patvirtinta“ pasirašė už N. M., dokumente „Bendrieji statinio rodikliai“ už N. M. parašė „Tvirtinu N. M.“ ir už ją pasirašė, dokumente „Sklypo tvarkymo planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Vertikalinis planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., po ko, jis minėtus žinomai suklastotus dokumentus laikė ir perdavė UAB „( - ) “ projektuotojui D. B., kuris suklastotus dokumentus perdavė Klaipėdos r. savivaldybės administracijai patvirtinimui ir statybos leidimui gauti.

38Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - ) “ patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi, kartu su V. S. suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. jam paprašius, V. S. žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) dokumentuose: „Tituliniame lape“, skiltyje „Tvirtinu“ pasirašė už N. M., dokumente „Statinio projektavimo užduotis“, skiltyje „Patvirtinta“ pasirašė už N. M., dokumente „Bendrieji statinio rodikliai“ už N. M. parašė „Savininkė N. M.“ ir už ją pasirašė, dokumente „Sklypo tvarkymo planas“ parašė „Savininkė N. M.“ ir už ją pasirašė, dokumente „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“ parašė „Savininkė N. M.“ ir už ją pasirašė, po ko, jis minėtus žinomai suklastotus dokumentus laikė ir perdavė UAB „( - ) “ projektuotojui D. B., kuris suklastotus dokumentus perdavė Klaipėdos r. savivaldybės administracijai patvirtinimui ir statybos leidimui gauti.

39Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - ) “ patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi, kartu su V. S. suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. jam paprašius, V. S. žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) dokumentuose: „Tituliniame lape“, skiltyje „Tvirtinu“ pasirašė už N. M., dokumente „Statinio projektavimo užduotis“ skiltyje „Patvirtinta“ pasirašė už N. M., dokumente „Bendrieji statinio rodikliai“ už N. M. parašė „Tvirtinu N. M.“ ir už ją pasirašė, dokumente „Sklypo tvarkymo planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Vertikalinis planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., po ko, jis minėtus žinomai suklastotus dokumentus laikė ir perdavė UAB „( - ) “ projektuotojui D. B., kuris suklastotus dokumentus perdavė Klaipėdos r. savivaldybės administracijai patvirtinimui ir statybos leidimui gauti.

40Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - )“ patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi, kartu su V. S. suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. jam paprašius, V. S. žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) dokumentuose: „Tituliniame lape“, skiltyje „Tvirtinu“ pasirašė už N. M., dokumente „Statinio projektavimo užduotis“, skiltyje „Patvirtinta“ pasirašė už N. M., dokumente „Bendrieji statinio rodikliai“ už N. M. parašė „Tvirtinu N. M.“ ir už ją pasirašė, dokumente „Sklypo tvarkymo planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Fasadas B-A“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Fasadas A-B“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., po ko, jis minėtus žinomai suklastotus dokumentus laikė ir perdavė UAB „( - ) “ projektuotojui D. B., kuris suklastotus dokumentus perdavė Klaipėdos r. Savivaldybės administracijai patvirtinimui ir statybos leidimui gauti.

41Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - )“ patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi, kartu su V. S. suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. jam paprašius, V. S. žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) dokumentuose: „Tituliniame lape“, skiltyje „Tvirtinu“ pasirašė už N. M., dokumente „Statinio projektavimo užduotis“ skiltyje „Patvirtinta“ pasirašė už N. M., dokumente „Bendrieji statinio rodikliai“ už N. M. parašė „Tvirtinu N. M.“ ir už ją pasirašė, dokumente „Sklypo tvarkymo planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Vertikalinis planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Ašių nužymėjimo planas“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., po ko, jis minėtus žinomai suklastotus dokumentus laikė ir perdavė UAB „( - )“ projektuotojui D. B., kuris suklastotus dokumentus perdavė Klaipėdos r. savivaldybės administracijai patvirtinimui ir statybos leidimui gauti.

42Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - )“ patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, kartu su V. S. suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. jam paprašius, V. S. žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) dokumentuose: „Tituliniame lape“ skiltyje „Tvirtinu“ pasirašė už N. M., dokumente „Statinio projektavimo užduotis“ skiltyje „Patvirtinta“ pasirašė už N. M., dokumente „Bendrieji statinio rodikliai“ už N. M. parašė „N. M.“ ir už ją pasirašė, dokumente „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Vertikalinis planas“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Fasadas F-A“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Fasadas A-D“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Pirmo aukšto planas“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Antro aukšto planas“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Pjūvis A-A“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Pjūvis B-B“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Stogo planas“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M. , po ko, jis minėtus žinomai suklastotus dokumentus laikė ir perdavė UAB „( - )“ projektuotojui D. B., kuris suklastotus dokumentus perdavė Klaipėdos r. savivaldybės administracijai patvirtinimui ir statybos leidimui gauti.

43Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - )“ patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, kartu su V. S. suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. jam paprašius, V. S. žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) dokumentuose: „Tituliniame lape“ skiltyje „Tvirtinu“ pasirašė už N. M., dokumente „Statinio projektavimo užduotis“ skiltyje „Patvirtinta“ pasirašė už N. M., dokumente „Bendrieji statinio rodikliai“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, dokumente „Sklypo tvarkymo planas“ parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Suvestinių inžinerinių tinklų planas“ parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Vertikalinis planas“ parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., po ko, jis minėtus žinomai suklastotus dokumentus laikė ir perdavė UAB „( - )“ projektuotojui D. B., kuris suklastotus dokumentus perdavė Klaipėdos r. Savivaldybės administracijai patvirtinimui ir statybos leidimui gauti.

44Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2009-02-10, UAB „( - )“ patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, tyčia suklastojo N. M. parašą, t.y. žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), techninio projekto dokumente – „Tituliniame lape“, skiltyje „Tvirtinu N. M.“ pasirašė už N. M., bei suklastotą dokumentą perdavė UAB „( - )“ projektuotojui D. B., kuris perdavė suklastotą dokumentą Klaipėdos r. savivaldybės administracijai patvirtinimui ir 2009-05-28 statybos leidimui išduoti.

45Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2009-02-10, UAB „( - )“ patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, tyčia suklastojo N. M. parašą, t.y. žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5523/0007:89, techninio projekto dokumente - „Tituliniame lape“, skiltyje „Tvirtinu N. M.“ pasirašė už N. M., bei suklastotą dokumentą perdavė UAB „( - )“ projektuotojui D. B., kad pastarasis suklastotą dokumentą perduotų Klaipėdos r. savivaldybės administracijai patvirtinimui ir 2009-05-28 statybos leidimui išduoti.

46Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2009-05-25, UAB „( - )“ patalpose, ( - ), būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, tyčia suklastojo N. M. parašą, t.y. žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5523/0007:95, techninio projekto dokumente - „Tituliniame lape“, skiltyje „Tvirtinu N. M.“ pasirašė už N. M., bei suklastotą dokumentą perdavė UAB „( - )“ projektuotojui D. B., kad pastarasis suklastotą dokumentą perduotų Klaipėdos r. savivaldybės administracijai patvirtinimui ir 2009-07-09 statybos leidimui išduoti.

47Iš kaltinimo formuluotės matyti, kad V. K. buvo kaltinamas tuo, kad nuo 2008 m. balandžio mėnesio iki 2009-05-25 padarė tęstinę nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (2006-01-20 įstatymo Nr. X-511 redakcija). Šis nusikaltimas pagal įstatymą priskiriamas nesunkių nusikaltimų kategorijai.

48Teisminio nagrinėjimo metu prokurorui pateikus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2014-03-26 raštą Nr. (51.40)-A5-1517 (6 t., 46 b.l.), paaiškėjo, kad V. K. paskutinius nusikalstamus veiksmus (suklastotą dokumentą perdavė UAB „( - )“ projektuotojui D. B., kad pastarasis suklastotą dokumentą perduotų Klaipėdos r. savivaldybės administracijai patvirtinimui ir 2009-07-09 statybos leidimui išduoti) padarė ne 2009-05-25, o 2009-02-10, t.y. jam inkriminuojamą tęstinę nusikalstamą veiką baigė 2009-02-10.

49Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 2 p. nurodyta, kad baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas, jeigu suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminai. Kaltinamajam V. K. aukščiau paminėtos inkriminuojamos tęstinęs veikos padarymo metu galiojęs Lietuvos Respublikos BK 95 str. 1 d. 1 p. „b“ pap. (2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) numatė, kad asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, negali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, jeigu praėję penkeri metai, kai padarytas neatsargus ar nesunkus tyčinis nusikaltimas. To paties straipsnio 4 d. numatė, kad jeigu asmuo iki šiame straipsnyje nurodytų terminų pabaigos padaro naują nusikalstamą veiką, senaties eiga nutrūksta. Šiuo atveju senaties eiga už pirmą nusikalstamą veiką pradedama skaičiuoti nuo tos dienos, kurią buvo padarytas naujas nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas. Taigi kaltinamajam V. K. už nesunkaus nusikaltimo (Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.) padarymą apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas baigėsi 2014-02-10. Baudžiamojoje byloje nėra duomenų, kad kaltinamasis V. K. nuo 2009-02-10 iki penkerių metų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties termino pasibaigimo padarė naują nusikalstamą veiką, iki šio laiko jam taip pat nebuvo pareikšti įtarimai, todėl kliūčių jo atžvilgiu taikyti Lietuvos Respublikos BK 3 str. 1 d. 2 p. nuostatas nėra. Tokiu būdu baudžiamoji byla kaltinamajam V. K. dėl kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. nutrauktina, suėjus penkerių metų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui (Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 2 p.).

50V. S. buvo kaltinama tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:

51ji 2008 m. balandžio mėnesį, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - )“ patalpose, ( - ), kartu su V. K., jam paprašius pasirašyti už N. M. ant dokumentų, tyčia suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. statybos leidimų Nr. GN 08-206 ir Nr. GN 08-207, kurie buvo išduoti 2008-04-17, prieduose, dokumentuose „Prašymas išduoti statybos leidimą“ skiltyse „N. M.“ įrašė „Savininkė“ ir už ją pasirašė.

52Tęsdama nusikalstamą veiką, ji 2008 m. balandžio mėnesį, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - )“ patalpose, ( - ), kartu su V. K., jam paprašius pasirašyti už N. M. ant dokumentų, tyčia suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. statybos leidimo Nr. GN 08-212, kuris buvo išduotas 2008-04-23, prieduose, dokumente „Prašymas išduoti statybos leidimą“ skiltyje „N. M.“ įrašė „Savininkė“ ir už ją pasirašė bei dokumente „Statybos techninės priežiūros darbo sutartis“ skiltyje „Statytojai N. M.“ pasirašė už N. M..

53Tęsdama nusikalstamą veiką, ji 2008 m. balandžio mėnesį, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - )“ patalpose, ( - ), kartu su V. K., jam paprašius pasirašyti už N. M. ant dokumentų, tyčia suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. statybos leidimo Nr. GN 08-214, kuris buvo išduotas 2008-04-24, prieduose, dokumente „Prašymas išduoti statybos leidimą“ skiltyje „N. M.“ įrašė „Savininkė“ ir už ją pasirašė bei statybos leidimo Nr. GN 08-213, kuris buvo išduotas 2008-04-24 prieduose, dokumente „Prašymas išduoti statybos leidimą“ skiltyje „N. M.“ įrašė „Savininkė“ ir už ją pasirašė bei „Statybos techninės priežiūros darbo sutartis“ skiltyje „Statytojas N. M.“ pasirašė už N. M..

54V. S. buvo kaltinama ir tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:

55ji 2008 m. balandžio-gegužės mėnesį, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - )“ patalpose, ( - ), kartu su V. K., jam paprašius pasirašyti už N. M. ant dokumentų, tyčia suklastojo N. M. parašą, t.y. statybos leidimo Nr. GN-08-280, kuris buvo išduotas 2008-05-16, prieduose, dokumente „Statybos techninės priežiūros darbo sutartis“ skiltyje „Statytojai N. M.“ pasirašė už N. M..

56V. S. buvo kaltinama ir tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:

57ji 2008 m. rugpjūčio mėnesį, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - )“ patalpose, ( - ), kartu su V. K., jam paprašius pasirašyti už N. M. ant dokumentų, tyčia suklastojo N. M. parašą, t.y. statybos leidimo Nr. GN-08-500, kuris buvo išduotas 2008-08-14 , prieduose, dokumente „Prašymas išduoti statybos leidimą“ skiltyje „N. M.“ pasirašė už N. M..

58V. S. buvo kaltinama ir tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:

59ji 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - )“ patalpose, ( - ), kartu su V. K., jam paprašius pasirašyti už N. M. ant dokumentų, tyčia suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) dokumentuose: „Tituliniame lape“, skiltyje „Tvirtinu“ pasirašė už N. M., dokumente „Statinio projektavimo užduotis“, skiltyje „Patvirtinta“ pasirašė už N. M., dokumente „Bendrieji statinio rodikliai“ už N. M. parašė „Tvirtinu N. M.“ ir už ją pasirašė, dokumente „Sklypo tvarkymo planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Vertikalinis planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M..

60V. S. buvo kaltinama ir tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:

61ji 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - )“ patalpose, ( - ), kartu su V. K., jam paprašius pasirašyti už N. M. ant dokumentų, tyčia suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) dokumentuose: „Tituliniame lape“, skiltyje „Tvirtinu“ pasirašė už N. M., dokumente „Statinio projektavimo užduotis“, skiltyje „Patvirtinta“ pasirašė už N. M., dokumente „Bendrieji statinio rodikliai“ už N. M. parašė „Savininkė N. M.“ ir už ją pasirašė, dokumente „Sklypo tvarkymo planas“ parašė „Savininkė N. M.“ ir už ją pasirašė, dokumente „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“ parašė „Savininkė N. M.“ ir už ją pasirašė.

62V. S. buvo kaltinama ir tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:

63ji 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - ) “ patalpose, ( - ), kartu su V. K., jam paprašius pasirašyti už N. M. ant dokumentų, tyčia suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) dokumentuose: „Tituliniame lape“, skiltyje „Tvirtinu“ pasirašė už N. M., dokumente „Statinio projektavimo užduotis“ skiltyje „Patvirtinta“ pasirašė už N. M., dokumente „Bendrieji statinio rodikliai“ už N. M. parašė „Tvirtinu N. M.“ ir už ją pasirašė, dokumente „Sklypo tvarkymo planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Vertikalinis planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M..

64V. S. buvo kaltinama ir tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:

65ji 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - )“ patalpose, ( - ), kartu su V. K., jam paprašius pasirašyti už N. M. ant dokumentų, tyčia suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), dokumentuose: „Tituliniame lape“, skiltyje „Tvirtinu“ pasirašė už N. M., dokumente „Statinio projektavimo užduotis“, skiltyje „Patvirtinta“ pasirašė už N. M., dokumente „Bendrieji statinio rodikliai“ už N. M. parašė „Tvirtinu N. M.“ ir už ją pasirašė, dokumente „Sklypo tvarkymo planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Fasadas B-A“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Fasadas A-B“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M..

66V. S. buvo kaltinama ir tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:

67ji 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - )“ patalpose, ( - ), kartu su V. K., jam paprašius pasirašyti už N. M. ant dokumentų, tyčia suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) dokumentuose: „Tituliniame lape“, skiltyje „Tvirtinu“ pasirašė už N. M., dokumente „Statinio projektavimo užduotis“ skiltyje „Patvirtinta“ pasirašė už N. M., dokumente „Bendrieji statinio rodikliai“ už N. M. parašė „Tvirtinu N. M.“ ir už ją pasirašė, dokumente „Sklypo tvarkymo planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Vertikalinis planas“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Ašių nužymėjimo planas“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M..

68V. S. buvo kaltinama ir tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:

69ji 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - )“ patalpose, ( - ), kartu su V. K., jam paprašius pasirašyti už N. M. ant dokumentų, tyčia suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) dokumentuose: „Tituliniame lape“ skiltyje „Tvirtinu“ pasirašė už N. M., dokumente „Statinio projektavimo užduotis“ skiltyje „Patvirtinta“ pasirašė už N. M., dokumente „Bendrieji statinio rodikliai“ už N. M. parašė „N. M.“ ir už ją pasirašė, dokumente „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Vertikalinis planas“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Fasadas F-A“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Fasadas A-D“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Pirmo aukšto planas“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Antro aukšto planas“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Pjūvis A-A“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Pjūvis B-B“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Stogo planas“ skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M..

70V. S. buvo kaltinama ir tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:

71ji 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( - )“ patalpose, ( - ), kartu su V. K., jam paprašius pasirašyti už N. M. ant dokumentų, tyčia suklastojo N. M. rankraštinius įrašus ir parašus, t.y. žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) dokumentuose: „Tituliniame lape“ skiltyje „Tvirtinu“ pasirašė už N. M., dokumente „Statinio projektavimo užduotis“ skiltyje „Patvirtinta“ pasirašė už N. M., dokumente „Bendrieji statinio rodikliai“ už N. M. parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, dokumente „Sklypo tvarkymo planas“ parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Suvestinių inžinerinių tinklų planas“ parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M., dokumente „Vartikalinis planas“ parašė „Tvirtinu: N. M.“ ir už ją pasirašė, bei skiltyje „Užsakovas: N. M.“ pasirašė už N. M..

72Iš kaltinimo formuluotės matyti, kad V. S. buvo kaltinama tuo, kad nuo 2008 m. balandžio mėnesio iki 2008 m. vasaros padarė nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (2006-01-20 įstatymo Nr. X-511 redakcija). Šie nusikaltimai pagal įstatymą priskiriami nesunkių nusikaltimų kategorijai.

73Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 2 p. nurodyta, kad baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas, jeigu suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminai. Kaltinamajai V. S. aukščiau paminėtų inkriminuojamų nusikalstamą veikų padarymo metu galiojęs Lietuvos Respublikos BK 95 str. 1 d. 1 p. „b“ pap. (2003-04-10 įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) numatė, kad asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, negali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, jeigu praėję penkeri metai, kai padarytas neatsargus ar nesunkus tyčinis nusikaltimas. To paties straipsnio 4 d. numatė, kad jeigu asmuo iki šiame straipsnyje nurodytų terminų pabaigos padaro naują nusikalstamą veiką, senaties eiga nutrūksta. Šiuo atveju senaties eiga už pirmą nusikalstamą veiką pradedama skaičiuoti nuo tos dienos, kurią buvo padarytas naujas nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas. Taigi kaltinamajai V. S. už nesunkių nusikaltimų (Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.) padarymą apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas baigėsi 2013 m. vasarą. Baudžiamojoje byloje nėra duomenų, kad kaltinamoji V. S. nuo 2008 m. vasaros iki penkerių metų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties termino pasibaigimo padarė naują nusikalstamą veiką ar jai būtų pareikšti įtarimai, todėl kliūčių jos atžvilgiu taikyti Lietuvos Respublikos BK 3 str. 1 d. 2 p. nuostatas nėra. Tokiu būdu baudžiamoji byla kaltinamajai V. S. dėl kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. nutrauktina, suėjus penkerių metų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui (Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 2 p.).

74Pagal naujai formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminams iki nuosprendžio priėmimo, nebegali būti priimtas ne tik apkaltinamasis, bet ir išteisinamasis nuosprendis bei nuosprendis nutraukti bylą, tokiu atveju vienintelis sprendimas yra nutraukti bylą teismo nutartimi (Lietuvos Respublikos BPK 254 straipsnio 4 dalis). Teismai tokiu atveju turi apsiriboti tik baudžiamosios atsakomybės senaties instituto aiškinimu ir taikymu (kasacinės nutartys Nr. 2K-343/2013, 2K-10/2014). Esant išdėstytam, pirmosios instancijos teismas nepasisako dėl kaltinime V. K. ir dėl kaltinimuose V. S. nurodytų veikų faktinių aplinkybių ir jų atitikties baudžiamajame įstatyme numatytos nusikalstamos veikos sudėties požymiams.

75Nukentėjusioji N. M. pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašė iš kaltinamųjų D. B., V. K. ir V. S. solidariai priteisti 212198,87 Lt turtinės ir 20000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Kadangi šiuo nuosprendžiu D. B. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. yra išteisintas tuo pagrindu, jog jis nepadarė veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių, o baudžiamosios bylos dalys V. K. ir V. S. dėl kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. nutrauktos, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 3 d. 2 p., taip pat formuojama teismų praktika, kad nutraukus baudžiamąją bylą, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui, civiliniai ieškiniai paliekami nenagrinėti, nukentėjusiosios N. M. civilinis ieškinys paliktinas nenagrinėtu, tokiu būdu neužkertant kelio nukentėjusiajai dėl žalos priteisimo kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka.

76Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301, 302 str., teismas

Nutarė

77D. B. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

78Baudžiamosios bylos dalį V. K. dėl kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. nutraukti, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

79Baudžiamosios bylos dalį V. S. dėl kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. nutraukti, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

80Kardomąsias priemones – rašytinius pasižadėjimus neišvykti D. B., V. K. ir V. S., nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

81Nukentėjusiosios N. M. civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

82Nuosprendis per 20 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. D. B., gim. ( - ), a.k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyv. (... 4. V. K., gim. ( - ), a.k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyv. (... 5. V. S., gim. ( - ), a.k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, gyv. (... 6. kaltinami pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., ir... 7. D. B. buvo kaltinamas tuo, kad jis suklastojo tikrus dokumentus:... 8. jis 2009-09-28, dienos metu, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos... 9. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2009-09-28, dienos metu, Klaipėdos rajono... 10. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2009-09-28, dienos metu, Klaipėdos rajono... 11. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2009-09-28, dienos metu, Klaipėdos rajono... 12. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2009-09-28, dienos metu, Klaipėdos rajono... 13. Kaltinamasis D. B. teismo posėdžio metu kaltu dėl jam inkriminuojamos... 14. Nukentėjusioji N. M. parodė, kad ji turėjo 6 ha žemės sklypą, įkūrė... 15. LTEC Klaipėdos skyriaus specialisto išvadoje Nr. 11K-211 (12) konstatuojama,... 16. Techninio projekto, atlikto sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančiame... 17. Techninio projekto, atlikto sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), priede... 18. Techninio projekto, atlikto sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančiame... 19. Techninio projekto, atlikto sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančiame... 20. Techninio projekto, atlikto sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančiame... 21. Techninio projekto, atlikto sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančiame... 22. Techninio projekto, atlikto sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), priede... 23. Techninio projekto, atlikto sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), priede... 24. Techninio projekto, atlikto sklypui, kurio kadastrinis Nr. ( - ), priede... 25. Iš 2014-03-13 dokumentų apžiūros protokolo matyti, kad D. B. N. M. vardu... 26. Esant išdėstytiems įrodymams, teismo nuomone, kaltinimas D. B.... 27. Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio dispozicijoje nurodyto... 28. Kaltinime nurodytos nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusioje Lietuvos... 29. Iš kaltinimo formuluotės matyti, kad D. B. pagal Lietuvos Respublikos 30. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad D. B. 2009-09-28... 31. V. K. buvo kaltinamas tuo, kad jis suklastojo tikrus dokumentus, žinomai... 32. jis 2008 m. balandžio mėnesį, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos... 33. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. balandžio mėnesį, tiksli data ir... 34. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. balandžio mėnesį, tiksli data ir... 35. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. balandžio-gegužės mėnesį,... 36. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. rugpjūčio mėnesį, tiksli data... 37. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas... 38. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas... 39. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas... 40. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas... 41. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas... 42. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas... 43. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas... 44. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2009-02-10, UAB „( - )“ patalpose, ( -... 45. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2009-02-10, UAB „( - )“ patalpose, ( -... 46. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2009-05-25, UAB „( - )“ patalpose, ( -... 47. Iš kaltinimo formuluotės matyti, kad V. K. buvo kaltinamas tuo, kad nuo 2008... 48. Teisminio nagrinėjimo metu prokurorui pateikus Klaipėdos rajono savivaldybės... 49. Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 2 p. nurodyta, kad... 50. V. S. buvo kaltinama tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:... 51. ji 2008 m. balandžio mėnesį, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu,... 52. Tęsdama nusikalstamą veiką, ji 2008 m. balandžio mėnesį, tiksli data ir... 53. Tęsdama nusikalstamą veiką, ji 2008 m. balandžio mėnesį, tiksli data ir... 54. V. S. buvo kaltinama ir tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:... 55. ji 2008 m. balandžio-gegužės mėnesį, tiksli data ir laikas nenustatyti,... 56. V. S. buvo kaltinama ir tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:... 57. ji 2008 m. rugpjūčio mėnesį, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos... 58. V. S. buvo kaltinama ir tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:... 59. ji 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( -... 60. V. S. buvo kaltinama ir tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:... 61. ji 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( -... 62. V. S. buvo kaltinama ir tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:... 63. ji 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( -... 64. V. S. buvo kaltinama ir tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:... 65. ji 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( -... 66. V. S. buvo kaltinama ir tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:... 67. ji 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( -... 68. V. S. buvo kaltinama ir tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:... 69. ji 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( -... 70. V. S. buvo kaltinama ir tuo, kad ji suklastojo tikrus dokumentus:... 71. ji 2008 m. vasarą, tiksli data ir laikas nenustatyti, dienos metu, UAB „( -... 72. Iš kaltinimo formuluotės matyti, kad V. S. buvo kaltinama tuo, kad nuo 2008... 73. Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 2 p. nurodyta, kad... 74. Pagal naujai formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, suėjus... 75. Nukentėjusioji N. M. pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašė iš... 76. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301, 302 str.,... 77. D. B. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.... 78. Baudžiamosios bylos dalį V. K. dėl kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos 79. Baudžiamosios bylos dalį V. S. dėl kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos 80. Kardomąsias priemones – rašytinius pasižadėjimus neišvykti D. B., V. K.... 81. Nukentėjusiosios N. M. civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.... 82. Nuosprendis per 20 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...