Byla e2-1676-302/2018
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Ir vėl“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ ieškinį atsakovams A. V., R. V., I. R. ir A. R. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Ir vėl“,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 19 d. preliminariu sprendimu ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Medicinos bankas“ ieškinį tenkino visiškai: 1) priteisė solidariai iš atsakovų A. V., R. V., I. R. ir A. R. ieškovei UAB „Medicinos bankas“ 200 000 Eur negrąžinto kredito ir 5 proc. dydžio įstatymines kompensavimo funkciją atliekančias metines palūkanas, skaičiuojant nuo visos priteistos sumos (200 000 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. kovo 13 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 2) priteisė ieškovei iš atsakovų A. V., R. V., I. R. ir A. R. po 319 Eur žyminio mokesčio.

62.

7Atsakovė R. V. pateikė prieštaravimus, prašė panaikinti preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti.

83.

9Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 3 d. sprendimu 2018 m. kovo 19 d. Vilniaus apygardos teismo preliminarų sprendimą palikto nepakeistą.

104.

11Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, atsakovė R. V. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo įtraukti trečiuoju asmeniu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 19 d. preliminarų sprendimą ir Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 3 d. sprendimą bei atmesti ieškinį ir atsakovams iš ieškovės priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat, sumokėjusi 100 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, atsakovė prašė atleisti ją nuo likusio žyminio mokesčio dalies, t. y. 2 375 Eur, mokėjimo. Atsakovė nurodė, kad šiuo metu augina du vaikus, kuriuos visiškai išlaiko, vyriausioji dukra šiais metais baigė vidurinę mokyklą, todėl išlaidos dar labiau padidėjo, kadangi mergaitė tęsia mokslus ir jau įstojo į mokamas dienines studijas universitete. Taigi išlaidos yra didelės ir patiriamos nuolatos, o apeliantės gaunamos pajamos yra minimalios, todėl sumokėti 2 475 Eur dydžio žyminį mokestį atsakovė nėra pajėgi. Netenkinus prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, atsakovės teigimu, bus užkirsta jos teisė kreiptis teisminės gynybos.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi nustatė atsakovei R. V. terminą iki 2018 m. rugsėjo 11 d. apeliacinio skundo trūkumams pašalinti – primokėti trūkstamą 1 138 Eur žyminio mokesčio dalį.

166.

17Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl žyminio mokesčio dydžio, turi būti pripažinta apeliantės pareiga už apeliacinį skundą sumokėti tokio paties dydžio žyminį mokestį, koks mokėtinas už ieškinį, paduodamą dokumentinio proceso tvarka. Pagal bylos duomenis matyti, kad ieškinio suma – 200 000 Eur, sumokėtas žyminis mokestis už ieškinį – 1 238 Eur, galutiniu sprendimu pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino visiškai, atsakovė apeliaciniu skundu skundžia visą galutinį teismo sprendimą, todėl nagrinėjamu atveju už apeliacinį skundą mokėtinas žyminis mokestis sudaro 1 238 Eur.

187.

19Teismas nustatė, kad, įrodinėdama savo sunkią finansinę padėtį, atsakovė teismui pateikė šiuos dokumentus: mokinio pažymėjimų nuorašus; banko sąskaitos išrašo nuorašą; sutarties su Vilniaus universitetu nuorašą; pažymos apie darbo užmokestį nuorašą. Teismo nuomone, atsakovės pateikti duomenys yra fragmentiški, mažai informatyvūs, todėl yra nepakankami tikrosios jos finansinės padėties vertinimui.

208.

21Teismas atkreipė dėmesį, kad į bylą nebuvo pateikti duomenys apie atsakovės sutuoktinio gaunamas pajamas. Teismas nustatė, kad atsakovės gaunamas darbo užmokestis UAB „Interlux Travel“ yra apie 300 Eur (atskaičius mokesčius) per mėnesį. Iš teismui pateikto banko sąskaitos išrašo nuorašo už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. matyti, kad be darbo užmokesčio šiuo laikotarpiu į apeliantei priklausančią sąskaitą buvo įskaityta 60 Eur dydžio išmoka vaikams iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei atliktas 100 Eur grynųjų pinigų įnešimas. Tuo tarpu per nurodytą laikotarpį apeliantė turėjo apie 750 Eur išlaidų. Įvertinus minėtus duomenis, teismui kilo abejonių dėl atsakovės pateiktų duomenų išsamumo, kadangi apeliantė nepateikė duomenų, kokiomis lėšomis dengiamos tokio dydžio išlaidos, jei apeliantės gaunamas pajamas sudaro tik apie 360 Eur per mėnesį. Be to, teismas nurodė, kad atsakovė nepateikė teismui duomenų iš registrų ir kitų jos turtinę padėtį įrodančių dokumentų.

229.

23Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad bylos duomenys patvirtina, jog ieškovės atsakovams pateiktas reikalavimas dėl 200 000 Eur negražinto kredito likučio kildinamas iš atsakovų prievolių pagal laidavimo sutartis. Atsakovė R. V. 2008 m. liepos 31 d. laidavimo sutarties, kuri 2010 m. balandžio 16 d. papildomu susitarimu Nr. 1 buvo išdėstyta nauja redakcija, 3.2. punkte įsipareigojo atsakyti ieškovei ta pačia apimtimi, kaip ir kredito gavėjas UAB „Ir vėl“ – už visų prievolių (įskaitant paskolos, nesumokėtų palūkanų, delspinigių ir kitų patirtų išlaidų), atsirandančių iš kredito sutarties, įvykdymą. Teismo nuomone, aplinkybė, kad atsakovė (apeliantė) prisiėmė tokio dydžio įsipareigojimus, rodo, jog tuo metu atsakovės finansinė situacija buvo gera, o tai suteikia pagrindą abejonėms dėl dabartinės, jos teigimu, itin sunkios finansinės padėties.

24III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2510.

26Atsakovė R. V. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartį ir prašymą išspręsti iš esmės – atleisti nuo likusios žyminio mokesčio dalies (1 138 Eur) mokėjimo. Su atskiruoju skundu pateikia naujų rašytinių įrodymų. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:

2710.1

28Netenkinus atsakovės prašymo atleisti ją nuo likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimo, būtų dirbtinai suvaržoma atsakovės teisė į teisminę gynybą. Atsakovė iš esmės būtų eliminuota iš teismo proceso, kadangi bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ji apskritai nedalyvavo teismo procese dėl ieškovės veiksmų, o dabar jai net nėra leidžiama apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

2910.2

30Atsakovės finansinė situacija šiuo metu yra itin bloga. Tiek atsakovės, tiek jos vyro pajamos yra nedidelės, atsakovės dukra įstojo į universitetą, todėl tenka mokėti dar ir už studijas. Visas šeimos turtas yra areštuotas bei suvaržytas hipoteka. Piniginių lėšų judėjimas, į kurį dėmesį atkreipė pirmosios instancijos teismas, susidarė dėl artimųjų paskolintų lėšų, kurios buvo reikalingos norint sumokėti dalį žyminio mokesčio ir apmokėti einamąsias sąskaitas. Kol buvo sprendžiamas apeliacinio skundo priėmimo klausimas, 2018 m. rugpjūčio 24 d. buvo gautas pranešimas iš antstolio apie areštuojamą turtą ir raginimas sumokėti skolą. Šis išieškojimas yra vykdomas ieškovė naudai dėl tų pačių įsipareigojimų. Ieškovei buvo įkeistas visas atsakovų turimas turtas.

3110.3

32Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį priėmė neįvertinęs įrodymų visumos, teismas rėmėsi pavieniais įrodymais. Teismo reikalavimas pateikti Nekilnojamojo turto registro išrašą vertintinas kaip perteklinis, kadangi teismui jau anksčiau buvo pateikta informacija, jog visas atsakovės turtas yra areštuotas.

3310.4

34Manydamas, kad atsakovės finansinė situacija nėra tokia bloga, tačiau įžvelgdamas tik galimus laikinus sunkumus, teismas galėjo atidėti mokėtino žyminio mokesčio mokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo.

3511.

36Ieškovė UAB „Medicinos bankas“ atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

3711.1

38Atsižvelgiant į žyminio mokesčio paskirtį, asmuo nuo žyminio mokesčio mokėjimo gali būti atleistas tik išimtiniais atvejais, kai neabejotinai pagrindžia, jog neturi galimybės jį sumokėti. Šiuo atveju atsakovės pateikti dokumentai nesudaro pagrindo išvadai, kad atsakovė tikrai nėra pajėgi sumokėti žyminį mokestį.

3911.2

40Į bylą buvo pateiktas atsakovės sąskaitos išrašas už itin trumpą laikotarpį, t. y. nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. Atsakovė nepateikė kitų kredito įstaigų pažymų, patvirtinančių, jog jose neturi sąskaitų ir (ar) indėlių. Atsakovei nuosavybės teise priklauso 1,31 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ), kuris įkeistas bankui, kiemo statiniai, esantys ( - ). Vien tik tai, kad atsakovė minėtu nekilnojamuoju turtu negali disponuoti, neatima galimybės šiuo turtu naudotis ir jį valdyti – nuomoti, pritaikyti kitai veiklai, iš kurios būtų galima gauti pajamas. Nors atsakovė teigia, kad jos sutuoktinio atlyginimas nėra didelis, tačiau nepateikia jokios informacijos apie sutuoktinio gaunamas pajamas. Be to, atsakovė vykstančioje civilinėje byloje nesinaudoja valstybės garantuojama teisine pagalba, kuri skirta nepasiturintiems asmenims, o naudojasi advokato paslaugomis, tai taip pat kelia abejonių dėl neva itin sunkios atsakovės finansinės padėties.

4111.3

42Teikdama apeliacinį skundą, atsakovė siekia ne realios savo tariamai pažeistų teisių gynybos, o nori vilkinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 3 d. sprendimo įsiteisėjimą.

43IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4412.

45Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

4613.

47Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

48Dėl naujų rašytinių įrodymų

4914.

50Atsakovė su atskiruoju skundu pateikė Nekilnojamojo turto registro duomenis apie jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir pranešimo iš antstolio nuorašą.

5115.

52Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas turi teisę atsisakyti priimti naujus įrodymus, jei šie įrodymai galėjo būti pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Kita vertus, kasacinis teismas yra nurodęs, kad naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teismui draudimas nėra absoliutus. Pagrindinis bet kurios instancijos teismo tikslas yra teisingas bylos išnagrinėjimas, siekiant nustatyti materialią tiesą byloje. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujo pateikto įrodymo, turi atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką sprendžiant šalių ginčą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 27 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-214-695/2017).

5316.

54Nors su atskiruoju skundu teikiami rašytiniai įrodymai galėjo būti pateikti ir pirmosios instancijos teismui, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad teikiami rašytiniai įrodymai yra tiesiogiai susiję su nagrinėjamu klausimu dėl galimybės atsakovę atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo ir gali turėti reikšmės teisingam klausimo dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies išsprendimui, be to, ieškovei jie yra žinomi (ieškovė dėl jų reikšmės sprendžiamam klausimui pasisakė atsiliepime į atskirąjį skundą), jie prijungtini prie bylos ir vertintini visų į bylą pateiktų rašytinių įrodymų kontekste.

55Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties (ne)teisėtumo

5617.

57Teisė kreiptis į teismą, kad būtų apgintos pažeistos teisės negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Siekiant įgyvendinti visų asmenų vienodą teisę naudotis teismine gynyba, proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principus, įstatymai nustato konkrečią teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo tvarką ir sąlygas.

5818.

59Viena iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo sąlygų yra žyminio mokesčio sumokėjimas už teismo atliekamus procesinius veiksmus (CPK 80 straipsnis). Teismų praktikoje nuosekliai pasisakoma, kad žyminio mokesčio sumokėjimo teisiniu reguliavimu siekiama kelių viešajam interesui svarbių tikslų: įpareigoti asmenis, paduodančius teismui pareiškimus, kuriais siekiama jiems palankaus procesinio rezultato byloje, pateikti piniginį užtikrinimą ir taip apsaugoti kitus asmenis nuo aiškiai nepagrįstų pareiškimų (ieškinių, skundų); padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti, dalį; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1165-241/2015; 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-35-464/2016; 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-603-943/2017).

6019.

61Asmens turtinė padėtis, tiesiogiai lemianti asmens galimybes sumokėti žyminį mokestį, negali būti jo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą varžančiu veiksniu. Dėl to proceso įstatyme yra nustatyti teisiniai instrumentai skirti padėti asmenims, negalintiems dėl savo turtinės padėties sumokėti įstatyme nustatyto dydžio žyminio mokesčio, faktiškai ir efektyviai įgyvendinti teisę kreiptis į teismą. Negalėdamas proceso inicijavimo metu sumokėti viso už reiškiamą procesinį prašymą mokėtino žyminio mokesčio, asmuo turi teisę prašyti teismo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 3 dalis) arba jį atidėti (CPK 84 straipsnis). Atitinkamai, vertindamas, ar tikrai egzistuoja faktinės prielaidos taikyti vieną iš nurodytų žyminio mokesčio mokėjimo išimčių (lengvatų), teismas turi ne tik užtikrinti protingą pusiausvyrą tarp šių institutų tikslų ir teisminės gynybos prieinamumo, bet ir užkirsti kelią nesąžiningiems bandymams išvengti žyminio mokesčio mokėjimo prievolės.

6220.

63Asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, jeigu pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, dėl ko jis negali sumokėti nustatyto dydžio žyminio mokesčio. Įstatymų leidėjas nėra pateikęs baigtinio sąrašo aplinkybių, į kurias,vertinant asmens galimybę sumokėti žyminį mokestį, turėtų būti atsižvelgiama, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtent pats teismas sprendžia, ar pateikti argumentai bei juo pagrindžiantys įrodymai yra pakankami tokio prašymo patenkinimui.

6421.

65Teismų praktikoje pripažįstama, kad apie fizinio asmens turtinę padėtį galima spręsti iš jo ir jo sutuoktinio turimo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, lėšų, esančių kredito įstaigų sąskaitose, kitimo, taip pat darbo užmokesčių, dividendų ir kitokio pobūdžio pajamų, gautų per pastaruosius kelerius metus. Turtinę asmens padėtį atskleidžia Nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo, VĮ „Regitra“ pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2010 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2012 m. kovo 1 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-201/2012 ir kt.). Pažymėtina, kad pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui.

6622.

67Nagrinėjamu atveju atsakovė, siekdama pagrįsti sunkią savo finansinę padėtį, teismui pateikė šiuos rašytinius įrodymus: mokinio pažymėjimų nuorašus, banko sąskaitos išrašo nuorašą, sutarties su Vilniaus universitetu nuorašą, pažymos apie darbo užmokestį nuorašą, Nekilnojamojo turto registro išrašus ir 2018 m. rugpjūčio 20 d. antstolio raginimą įvykdyti sprendimą.

6823.

69Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė duomenų apie visose mokėjimo įstaigų (bankų) sąskaitose esamus (arba nesamus) piniginių lėšų likučius, šių lėšų srautus ir jų naudojimą, o apeliantės pateiktas banko sąskaitos už vieną mėnesį išrašas nėra informatyvus. Taip pat nepateikti ir duomenys apie apeliantės sutuoktiniui nuosavybės teise priklausantį registruojamąjį turtą (nekilnojamąjį turtą, transporto priemones), pinigines lėšas, esančias jos banko sąskaitose, gaunamas pajamas, socialines išmokas, pašalpas, kurie taip pat leistų visapusiškai įvertinti bendrą šeimos mokumo situaciją.

7024.

71Pačios atsakovės su atskiruoju skundu pateikti Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso pakankamai vertingas nekilnojamasis turtas. Vien ta aplinkybė, kad minėtas nekilnojamasis turtas įkeistas kreditoriams ir areštuotas, neatima galimybės iš atsakovės naudotis šiuo turtu ir gauti iš jo pajamas.

7225.

73Nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina ir tai, kad atsakovė naudojasi mokamomis advokato paslaugomis, o tai, apeliacinės instancijos teismo nuomone, papildomai patvirtina išvadą, kad atsakovės finansinė padėtis nėra tokia sunki, jog ji negalėtų sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį (1 138 Eur). Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje taip pat yra pažymėjęs, kad aplinkybė, jog šalis nesikreipė dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, sudarė atstovavimo sutartį dėl bylos vedimo per advokatą, leidžia manyti, jog jo turtinė padėtis nėra itin sunki (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2352/2011; 2018 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-778-464/2018 ir kt.).

7426.

75Įvertinus apeliantės turtinę padėtį pagal į bylą pateiktus duomenis, sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad apeliantės turtinės padėties komplikuotumas ir jos finansinis nepajėgumas sumokėti žyminį mokestį objektyviai nėra nustatytas (CPK 178 straipsnis).

7627.

77Apeliacinės instancijos teismas atmeta ir atskirojo skundo argumentus, susijusius su tuo, kad skundžiama nutartimi buvo užkirsta apeliantės teisė į teisminę gynybą. Minėta, kad teisminės gynybos prieinamumo principas negali būti aiškinamas kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama CPK nustatyta tvarka, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo netenkintas apeliantės prašymas atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, negali būti vertinama kaip savaime užkertanti kelią įgyvendinti teisę į teisminę gynybą.

7828.

79Apeliantei išaiškintina, kad prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo atmetimas savaime neatima teisės per teismo nustatytą terminą žyminiam mokesčiui sumokėti kreiptis į teismą su kitu prašymu – atidėti žyminio mokesčio mokėjimą iki teismo procesinio sprendimo priėmimo CPK 84 straipsnyje nustatyta tvarka. Pastebėtina, kad žyminio mokesčio atidėjimo klausimas negalėjo būti išspręstas paties teismo (be kita ko ir apeliacinės instancijos) iniciatyva, nes tokio prašymo atsakovė nebuvo suformulavusi, o diskrecijos teisę pasirinkti naudotis žyminio mokesčio atidėjimo institutu ar ne turi tik pati šalis.

80Dėl bylos procesinės baigties

8129.

82Nurodytų argumentų pagrindu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti apeliantės pašymą atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, todėl atsakovės atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartis paliktina nepakeista.

8330.

84Kadangi skundžiama nutartimi nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams ištaisyti jau yra pasibaigęs, nustatytinas naujas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti – sumokėti už apeliacinį skundą 1 138 Eur žyminį mokestį. Atsakovei išaiškintina, kad įrodymai apie žyminio mokesčio sumokėjimą turi būti pateikiami pirmosios instancijos teismui.

85Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

86Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

87Nustatyti atsakovei R. V. terminą iki 2018 m. gruodžio 20 d. (imtinai) sumokėti 1 138 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą trisdešimt aštuonis eurus) žyminį mokestį už apeliacinį skundą ir pateikti Vilniaus apygardos teismui tai patvirtinančius įrodymus, priešingu atveju, apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 19 d. preliminariu sprendimu ieškovės... 6. 2.... 7. Atsakovė R. V. pateikė prieštaravimus, prašė panaikinti preliminarų... 8. 3.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 3 d. sprendimu 2018 m. kovo 19 d.... 10. 4.... 11. Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, atsakovė R. V. pateikė... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi nustatė... 16. 6.... 17. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl žyminio mokesčio... 18. 7.... 19. Teismas nustatė, kad, įrodinėdama savo sunkią finansinę padėtį,... 20. 8.... 21. Teismas atkreipė dėmesį, kad į bylą nebuvo pateikti duomenys apie... 22. 9.... 23. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad bylos duomenys patvirtina, jog... 24. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 25. 10.... 26. Atsakovė R. V. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 27. 10.1... 28. Netenkinus atsakovės prašymo atleisti ją nuo likusios žyminio mokesčio... 29. 10.2... 30. Atsakovės finansinė situacija šiuo metu yra itin bloga. Tiek atsakovės,... 31. 10.3... 32. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį priėmė neįvertinęs... 33. 10.4... 34. Manydamas, kad atsakovės finansinė situacija nėra tokia bloga, tačiau... 35. 11.... 36. Ieškovė UAB „Medicinos bankas“ atsiliepime į atsakovės atskirąjį... 37. 11.1... 38. Atsižvelgiant į žyminio mokesčio paskirtį, asmuo nuo žyminio mokesčio... 39. 11.2... 40. Į bylą buvo pateiktas atsakovės sąskaitos išrašas už itin trumpą... 41. 11.3... 42. Teikdama apeliacinį skundą, atsakovė siekia ne realios savo tariamai... 43. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 44. 12.... 45. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 46. 13.... 47. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2018... 48. Dėl naujų rašytinių įrodymų... 49. 14.... 50. Atsakovė su atskiruoju skundu pateikė Nekilnojamojo turto registro duomenis... 51. 15.... 52. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas turi teisę... 53. 16.... 54. Nors su atskiruoju skundu teikiami rašytiniai įrodymai galėjo būti pateikti... 55. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties (ne)teisėtumo... 56. 17.... 57. Teisė kreiptis į teismą, kad būtų apgintos pažeistos teisės negali būti... 58. 18.... 59. Viena iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo sąlygų yra... 60. 19.... 61. Asmens turtinė padėtis, tiesiogiai lemianti asmens galimybes sumokėti... 62. 20.... 63. Asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, jeigu... 64. 21.... 65. Teismų praktikoje pripažįstama, kad apie fizinio asmens turtinę padėtį... 66. 22.... 67. Nagrinėjamu atveju atsakovė, siekdama pagrįsti sunkią savo finansinę... 68. 23.... 69. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantė nei pirmosios, nei apeliacinės... 70. 24.... 71. Pačios atsakovės su atskiruoju skundu pateikti Nekilnojamojo turto registro... 72. 25.... 73. Nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina ir tai, kad atsakovė naudojasi... 74. 26.... 75. Įvertinus apeliantės turtinę padėtį pagal į bylą pateiktus duomenis,... 76. 27.... 77. Apeliacinės instancijos teismas atmeta ir atskirojo skundo argumentus,... 78. 28.... 79. Apeliantei išaiškintina, kad prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio... 80. Dėl bylos procesinės baigties... 81. 29.... 82. Nurodytų argumentų pagrindu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 83. 30.... 84. Kadangi skundžiama nutartimi nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams... 85. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 86. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti... 87. Nustatyti atsakovei R. V. terminą iki 2018 m. gruodžio 20 d. (imtinai)...