Byla 2-2177-157/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Saugios erdvės“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Saugios erdvės“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2016 m. spalio 14 d. nutarties iškelti bankroto bylą, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-574-425/2016 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Saugios erdvės“.

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Šebsta“ (toliau – pareiškėja, UAB „Šebsta“) 2016 m. rugpjūčio 1 d. pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydama iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Saugios erdvės“ (toliau – atsakovė, UAB „Saugios erdvės“) bankroto bylą. Pareiškėja nurodė, kad 2014 m. gegužės 27 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. S-2014-4 iš pradinės kreditorės UAB „Conmaster“ įgijo kreditorės teises UAB „Saugios erdvės“ atžvilgiu, kuri 110 889,91 Eur skolos geruoju nesumokėjo, nors tai privalėjo padaryti iki 2014 m. gegužės 6 d. Pareiškėja pažymėjo, kad įvykdė pareigą apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pranešti atsakovei bei pateikė tai patvirtinančius įrodymus.
 2. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius (toliau – ir pareiškėjas, VSDFV) 2016 m. rugpjūčio 10 d. pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Saugios erdvės“. Anot pareiškėjo, įmonė nevykdo savo prievolių ir finansinių įsipareigojimų, yra skolinga VSDFV biudžetui 5 287,81 Eur (5 016,76 Eur įmokų už samdomus darbuotojus ir 271,05 Eur delspinigių), taigi yra nemoki. Pareiškime nurodyta, kad VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitra“ duomenimis nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi; pagal VĮ „Registrų centras“ Pelno (nuostolių) ataskaitų duomenis, jos veikla nuo 2010 metų yra nuostolinga; VĮ „Registrų centras“ paskutinius finansinius atskaitomybių duomenis (balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą) pateikė už 2013 metus, nuo 2014 metų finansinių atskaitomybių VĮ „Registrų centras“ nebeteikia; einamųjų įmokų VSDF biudžetui nemoka. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovės skola didėja, jos turtas mažėja, todėl yra pagrindo manyti, kad ši įmonė yra nemoki, jos veikla nebeatgaivintina.

3II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

4

 1. Panevėžio apygardos teismas 2016 m. spalio 14 d. nutartimi pripažino atsakovę UAB ,,Saugios erdvės“ nemokia ir jai iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „Šiauleksa“.
 2. Teismas nurodė, kad nors formaliai dar nėra priimtas galutinis teismo sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-295-803/2015, kurioje nagrinėjamas ginčas dėl pareiškėjos UAB „Šebsta“ reikalavimo teisės atsakovei UAB ,,Saugios erdvės“, tačiau darytina prielaida, kad pastarosios nesutikimas su ieškiniu yra siekis atitolinti bankroto bylą, ir labiau tikėtina, jog UAB „Šebsta“ reikalavimai yra pagrįsti.
 3. Įvertinęs aplinkybes, kad 2016-08-03 atsakovės UAB „Saugios erdvės“ skola VSDF biudžetui yra 5 287,81 Eur ir ši skola neginčijama, teismas padarė išvadą, kad šis pareiškėjas turi teisę reikalauti iškelti bankroto bylą.
 4. Teismas nustatė, kad: atsakovė UAB „Saugios erdvės“ nuo 2014 metų nebeteikia finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ „Registrų centras“; kad vienam iš kreditorių – kredito unijai „Vilniaus kreditas“ – pagal 2015-03-25 Turto perdavimo išieškotojui aktą ( - ), perdavė nekilnojamąjį daiktą pastatą-sandėlį ( - ) kurio vidutinė rinkos vertė 234 000 Eur (807 955,52 Lt), o kito nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir/ar transporto priemonių atsakovė neturi; kad atsakovės valdymo organai nefunkcionuoja – su bendrove ir jos direktoriumi nėra galimybės susisiekti, internetinėje erdvėje esančioje informacijoje apie įmonę nėra nurodyta jokio bendrovės telefono, o pateikiamas oficialus registracijos adresas Vytauto g. 8, Molainių k., Panevėžio r. yra formalus, nes juo nėra galimybės įteikti procesinių dokumentų.
 5. Teismas nenustatė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 3 dalies sąlygų, suteikiančių pagrindą atsisakyti iškelti bankroto bylą.
 6. Teismas įvertinęs aplinkybes, kad nors atsakovė UAB „Saugios erdvės“ 2013-01-01–2013-12-31 balanse apskaitė nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų už 2 954 596 Lt, tačiau bylos nagrinėjimo metu duomenų, kad įmonė turėtų turto ar piniginių lėšų, nenustatyta; kad atsakovė 2014-11-01 sąraše nurodė virš 20 kreditorių (fizinių ir juridinių asmenų), kurių bendras reikalavimas – 1 072 058, 93 Lt, – sprendė, kad atsakovė neturi jokios galimybės patenkinti kreditorių reikalavimus.
 7. Įvertinęs minėtų aplinkybių visetą teismas padarė išvadą, kad įmonė yra nemoki, nes nevykdo įsipareigojimų kreditoriams ir jos pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, kad ji yra nebevykdanti veiklos ir turinti realiai nefunkcionuojančius valdymo organus, nebeturinti realių galimybių atsiskaityti su kreditoriais, todėl atsakovei iškeltina bankroto byla.
 8. Teismas padarė prielaidą, kad UAB „Saugios erdvės“ valdymo organų veiksmuose yra nusikalstamos veikos požymių, todėl nutarties nuorašą išsiuntė prokurorui, pranešdamas apie galimai padarytas nuskalstamas veikas (CPK 300 str. ).

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

6

 1. Atskirajame skunde atsakovė UAB ,,Saugios erdvės“ prašo sustabdyti civilinę bylą dėl bankroto bylos UAB „Saugios erdvės“ iškėlimo iki kol Lietuvos apeliaciniame teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. e2A-841-180/2016; panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2016 m. spalio 14 d. nutartį ir priimti naują nutartį – pareiškimą atmesti.
 2. Nurodė šiuos pagrindinius argumentus:
  1. Pareiškėja nėra atsakovės kreditorė ĮBĮ 5 straipsnio prasme, kol nėra baigtas spręsti ginčas dėl jos reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėjo, kad tokią išvadą jau buvo padaręs Panevėžio apygardos teismas 2014 m. gruodžio 19 d. nutartyje atsisakydamas iškelti bankroto bylą atsakovei, ir iki šios minima aplinkybė nėra pasikeitusi. Pažymėjo, kad bankroto bylos iškėlimą iniciavo UAB „Šebsta“, o VSDFV tik vėliau prisijungė prie šios bylos, o tai, apeliantės nuomone, rodo, jog nesant nepagrįsto UAB „Šebsta“ pareiškimo, VSDFV šios bylos iškėlimo neinicijuotų.
  2. Teismas neturėjo teisės šioje nutartyje daryti prielaidų dėl kitos neišnagrinėtos civilinės bylos išnagrinėjimo perspektyvų, o išvada, kad UAB ,,Saugios erdvės“ UAB „Šebsta“ reikalavimus ginčija, tik siekdama užvilkinti bankroto bylos iškėlimo procesą, yra niekuo nepagrįsta.
  3. Nagrinėjama byla privalo būti sustabdyta, nes bankroto bylos iškėlimo klausimas gali būti sprendžiamas tik po to, kai įsiteisės Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesiniai sprendimai, nes tuo atveju, jeigu būtų patenkinti UAB ,,Saugios erdvės“ reikalavimai, iš esmės pasikeistų šios įmonės finansinė padėtis – sumažėtų skoliniai įsipareigojimai ir ji galėtų atsiskaityti su kreditoriais. Todėl prašoma sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki įsiteisės procesinis sprendimas, priimtas Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. e2A-841-180/2016 pagal ieškovės UAB „Saugios erdvės“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-295-803/2015 pagal ieškovės UAB „Saugios erdvės“ ieškinį atsakovėms UAB „Conmaster“ ir UAB „Šebsta“ dėl neteisėtai gautų lėšų priteisimo, statybos darbų trūkumų pašalinimo, paskolos sutarties pakeitimo ir atsakovių reikalavimo teisių perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančiomis.
 3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, teismo 2016 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.
 4. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pareiškėja UAB „Šebsta“ turi galiojančią minimą reikalavimo teisę, nes ją įgijo 2014 m. gegužės 27 d. reikalavimo perleidimo sutartimi iš UAB „Conmaster“. Aplinkybė, kad atsakovė ginčija Vilniaus apygardos teismo sprendimą, kuriuo atmesti jos reikalavimai UAB „Šebsta“ ir UAB „Conmaster“, neatima teisės UAB „Šebsta“ kelti reikalavimą dėl bankroto bylos apeliantei iškėlimo. Tokios bylos iškėlimo klausimas gali būti sprendžiamas, jei minėta aplinkybė neužkerta kelio teismui patikrinti ĮBĮ numatytų bankroto bylos iškėlimo pagrindų buvimą.
  2. Apeliantė be pagrindo teigia, kad pareiškėjai UAB „Šebsta“ pirma pareikus prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, VSDFV nebuvo prielaidų kreiptis į teismą su analogišku reikalavimu, nes jau nuo 2011 metų priimami sprendimai, kurių pagrindu teikiami mokėjimo nurodymai į atsakovės sąskaitas bankuose, antstoliui pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai dėl skolos išieškojimo į VSDFV biudžetą, tačiau šios priemonės nėra veiksmingos, nes įmonė neturi lėšų ir turto, todėl tikėtina, kad ji yra nemoki.
  3. Nepagrįstas apeliantės prašymas sustabdyti apeliacinį bylos nagrinėjimą, nes tai neatitinka bankroto proceso operatyvumo, koncentruotumo, ekonomiškumo principų, bankrutuojančios įmonės kreditorių teisėtų lūkesčių apsaugos principų, bankroto proceso tikslų.

7IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8

 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar yra teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovei UAB „Saugios erdvės“ iškelta bankroto byla. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinis teismas nenustatė, dėl to nagrinėjamais klausimais pasisako vadovaudamasis atsakovės atskirajame skunde išdėstytu faktiniu bei teisiniu pagrindu (( - ) 338 straipsniai).

9Dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo

 1. Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2A-841-180/2016, atmetė UAB „Saugios erdvės“ ieškinį ir priteisė iš jos valstybei 1 993,41 Eur bylinėjimosi išlaidų, o Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. lapkričio 17 d. nutartimi šią nutartį paliko nepakeistą. Pagal šiuos duomenis Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gruodžio 2 d. nutartimi priimta administracinėje byloje Nr. A-2953-520/2016, paliko nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 5 d. sprendimą, kuriuo atmestas UAB „Saugios erdvės“ skundas atsakovei Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. Taigi, priešingai, nei savo procesiniuose dokumentuose deklaruoja apeliantas, jo reikalavimai abejose bylose jau yra baigti spręsti ir yra atmesti. Minimoje sistemoje nėra duomenų, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas būtų priėmęs kasacinį skundą dėl nurodytų teismų sprendimų ir sustabdęs jų vykdymą (CPK 163 straipsnio 3 dalis). Remdamasis tuo, kas paminėta, apeliacinis teismas atmeta kaip nepagrįstą atsakovės UAB „Saugios erdvės“ prašymą sustabdyti šios bylos nagrinėjimą CPK 1623 straipsnio numatytais pagrindais (CPK 178 straipsnis).

10Dėl nutarties pagrįstumo

 1. Prieš pradedant nagrinėti minėtus skundo argumentus tikslinga pažymėti aktualias įstatymo nuostatas, kasacinio teismo išaiškinimus, o taip pat apeliacinio teismo išaiškinimus sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimus.
 2. CPK 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus ir kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, o pagal teismų praktikoje suformuluotus nurodymus aiškindami ir taikydami įstatymą, teismai privalo tai daryti remdamiesi būtent nagrinėjamoje byloje surinktų įrodymų ir nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių visetu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-588/2009 etc.).
 3. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublik?s įstatymai.
 4. Kaip yra žinoma, įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad ši atitinka bent vieną iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip būsena, kai nevykdomi įsipareigojimai (nemokamos skolos, neatliekami iš anksto apmokėti darbai ir kt.) ir pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).
 5. Apeliacinis teismas savo procesiniuose sprendimuose ne kartą yra nurodęs, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie pirmiausiai atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose (balanse, pelno (nuostolių), kapitalo pokyčių, pinigų srautų ataskaitose bei aiškinamuosiuose raštuose, kituose įmonės finansinės veiklos rezultatus rodančiuose dokumentuose), o taip pat kituose byloje esančiuose įrodymuose, taip nustatant realią įmonės ūkinę finansinę būklę (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-356-381/2016; 2016 m. kovo 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-818-381/2016 etc.). Tokiu būdu byloje turi būti nustatyta ar bendrovė yra iš tiesų nemoki, nebegalės vykdyti veiklos ir bankroto bylos iškėlimas yra optimaliausia priemonė, leidžianti apsaugoti kreditorių interesus, ar, priešingai, turi tik laikinų finansinių sunkumų (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-887/2008).
 6. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą yra pažymėta, kad bankroto bylos iškėlimo klausimas yra viešojo intereso sritis, todėl nepaisant byloje dalyvaujančių asmenų procesinių prievolių pateikti įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus, tokio intereso buvimas įpareigoja bylą nagrinėjantį teismą būti aktyviu, imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes, rinkti įrodymus savo iniciatyva. Tačiau tais atvejais, kai kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui nepateikiami arba savo iniciatyva nepavyksta gauti naujausių duomenų apie įmonės turtinę padėtį, pagal apeliacinio teismo nurodymus – pastarosios mokumas ar nemokumas nustatomas pagal vėliausius prieinamus viešus duomenis apie įmonės turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1877/2011).
 7. Taigi teismas, nagrinėdamas atskirajame skunde išdėstytus apeliantės argumentus ir tikrindamas teismo nutarties teisėtumą bei pagrįstumą, vadovaujasi šiomis taisyklėmis.
 8. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teismas yra fakto teismas, atmetami apeliantės teiginiai, susiję su pareiškėjos UAB „Šebsta“ reikalavimo teise inicijuoti civilinę bylą dėl bankroto iškėlimo, nes, kaip nurodyta šios nutarties 16 punkte, teismo sprendimai, kuriuose buvo ginčijamasi dėl šios bendrovės reikalavimo teisės, yra įsiteisėję. Aukščiau nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 17 d. nutartyje pažymėta, jog esant galiojančiai atsakovės UAB „Conmaster“ reikalavimo teisei dėl prievolės atsiskaityti įvykdymo, atsakovės UAB „Conmaster“ ir UAB „Šebsta“ turėjo pagrindą sudaryti Reikalavimo teisių perleidimo sutartį.
 9. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Saugios erdvės“ savo skunde nepaneigė pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių aplinkybių, jog bendrovė nuo 2014 metų VĮ Registrų centrui neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų, vienam iš kreditorių kredito unijai „Vilniaus kreditas“ yra perdavusi jai priklausiusį nekilnojamąjį daiktą, kurio rinkos vertė 234 000 Eur, kito nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir / ar transporto priemonių neturi, jos valdymo organai nefunkcionuoja, registracijos adresu yra nepasiekiama, pagal 2013-01-01 – 2013-12-31 balanso duomenis bendrovės nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai sudaro 2 954 596 Lt, kreditorių bendri reikalavimai siekia 1 072 058, 93 Lt (CPK 177, 178 straipsniai). Taigi šios aplinkybės leido pirmosios instancijos teismui daryti išvadą, kad apeliantė UAB „Saugios erdvės“ yra realiai bankrutavusi įmonė, neturinti jokios galimybės atsiskaityti su kreditoriais. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) matyti, kad apeliantės nurodomi teismo procesai nagrinėjamose bylose tęsiasi jau kelis metus, tačiau per tą laiką įmonė nesiėmė jokių priemonių atnaujinti savo veiklą, atsiskaityti skolas su kreditoriais. Įvertinęs surinktų įrodymų ir nustatytų aplinkybių visetą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą spręsti, jog byloje įrodyta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies sąlyga, apibūdinanti įmonės nemokumą, todėl UAB „Saugios erdvės“ keltina bankroto bylą, kaip optimaliausia priemonė, leidžianti apsaugoti kreditorių interesus (CPK 185 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punktas).
 10. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties ir neturi esminės teisinės reikšmės teisingam sprendžiamo klausimo išnagrinėjimui. Teismas pažymi, kad jo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą – apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad žemesnės instancijos teismas tinkamai atskleidė bylos esmę, atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą gali tiesiog pritarti priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).
 11. Apeliacinis teismas, vadovaudamasis šioje nutartyje išdėstytais argumentais teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą (CPK 263 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Panevėžio apygardos teismo 2016 m. spalio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai