Byla e2A-841-180/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Egidijos Tamošiūnienės ir Egidijaus Žirono,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Saugios erdvės“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-295-803/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Saugios erdvės“ ieškinį atsakovėms: uždarajai akcinei bendrovei „Conmaster“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Šebsta“, dalyvaujant tretiesiems asmenims: uždarajai akcinei bendrovei „Statybų techninė priežiūra“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Engineers, dėl neteisėtai gautų lėšų priteisimo, statybos darbų trūkumų pašalinimo, paskolos sutarties pakeitimo ir atsakovių reikalavimo teisių pripažinimo negaliojančiomis.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Saugios erdvės“ pateikė ieškinį ir prašė: 1) priteisti iš atsakovių solidariai 630 481,67 Lt, sumokėtų už realiai neatliktus darbus; 2) įpareigoti atsakoves pašalinti sandėliavimo ir saugojimo centro, esančio ( - ), statybos darbų trūkumus, kurių pašalinimo kaina 21 916 Lt; 3) pripažinti, kad atsakovės UAB „Šebsta“ reikalavimo teisė sumokėti 127 198,76 Lt pagal ieškovei pateiktus atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktus už realiai neatliktus darbus, yra negaliojanti; 4) pakeisti 2013 m. liepos 31 d. paskolos sutartį Nr. 201303, numatant sąlygą, kad ieškovei atsiranda pareiga grąžinti paskolą nuo tos dienos, kai Nacionalinė mokėjimo agentūra išmoka ieškovei visas paramos lėšas pagal 2011 m. birželio 16 d. paramos sutartį Nr. 3VK-KU-10-2003848-PR001; 5) pripažinti, kad atsakovės UAB „Šebsta“ reikalavimo teisė į ieškovę dėl 42 000 Lt užstato, sumokėto pagal 2013 m. liepos 4 d. rangos sutartį, grąžinimo yra negaliojanti; 6) priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė teigė: su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) 2011 m. birželio 16 d. sudarė paramos sutartį Nr. 3VK-KU-10-2-003848-PR001(su vėlesniais priedais ir pakeitimais) dėl projekto „Aukštos kokybės paslaugų centro steigimas“ įgyvendinimo finansavimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, kuriame numatyta pastatyti ir įrengti prekių sandėliavimo ir saugojimo centrą ( - ) (toliau – Statinys), o NMA įsipareigojo finansuoti iki 65 proc. (1 669 773,00 Lt) projekto vertės. 2013 m. liepos 4 d. ji (ieškovė) su atsakove UAB „Conmaster“ sudarė statybos rangos sutartį (toliau – Rangos sutartis), pagal kurią pastaroji įsipareigojo pastatyti ir įrengti Statinį iki 2014 m. birželio 30 d.. Atsakovė UAB „Conmaster“ savo prievolių įvykdymui užtikrinti įsipareigojo jai (ieškovei) sumokėti 350 000 Lt dydžio užstatą, pinigus pervedant į ieškovės sąskaitą (Rangos sutarties 2013-07-12 pakeitimas), tačiau įsipareigojimus įvykdė tik iš dalies ir pervedė 42 000 Lt. UAB „Conmaster“ statybos darbams atlikti, subrangos sutarties pagrindu pasitelkė atsakovę UAB „Šebsta“. Atsakovei UAB „Conmaster“ už atliktus statybos darbus pagal pateiktus darbų priėmimo - perdavimo aktus sumokėta 1 533 687,45 Lt.
 3. Atsakovei UAB „Conmaster“ nesilaikant Rangos sutartyje numatyto Statinio statybos grafiko, 2014 m. gegužės 6 d. susitarimu (toliau – Susitarimas) Rangos sutartis buvo nutraukta. Ji (ieškovė) inicijavo Statinio techninės būklės tyrimą. 2014 m. rugsėjo 24 d. Pastato techninės būklės tyrimo Nr. 20140924-1 (toliau – Tyrimas) išvadose buvo nustatyta, kad Statinio statybos darbų vertė sudaro tik 903 205,78 Lt, t. y. net 45,6 proc. mažesnė nei buvo sumokėta atsakovei už tariamai atliktus darbus. Kadangi atsakovės atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktus galėjo pateikti tik už faktiškai ir laikantis projekto atliktus darbus, o ne už realiai neatliktus darbus, ieškovės įsitikinimu, atsakovės turi solidarią pareigą grąžinti jai (ieškovei) 630 481,67 Lt. Be to, prašoma ištaisyti trūkumus, kurių kaina yra 211 916 Lt.
 4. 2014 m. gegužės 27 d. atsakovės sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį (toliau – Reikalavimų perleidimo sutartis), pagal kurią atsakovė UAB „Šebsta“ perėmė tariamą 382 880,69 Lt reikalavimą, kilusį iš Rangos sutarties su visais jos pakeitimais ir papildymais ir Paskolos sutarties. 2014 m. rugsėjo 11 d. papildomo susitarimo tarp atsakovių pagrindu reikalavimas pagal Paskolos sutartį buvo sumažintas iki 198 925,81 Lt, paliekant atsakovei UAB „Conmaster“ 14 119,60 Lt reikalavimo teisę į ją (ieškovę). Atsakovės UAB „Šebsta“ tariamas 169 835,28 Lt reikalavimas, kilęs iš Rangos sutarties, susideda iš dviejų dalių: 1) 127 835,28 Lt reikalavimas už tariamai neapmokėtus statybos darbus pagal pateiktus atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktus; 2) 42 000 Lt pagal Rangos sutartį sumokėtas užstatas. Ieškovė teigė, kad atsakovės neturėjo jokio faktinio ir teisinio pagrindo reikalauti sumokėti už realiai neatliktus darbus, dėl to Statinio statybos darbų faktiškai neatlikus, nei viena iš atsakovių neturi teisės reikalauti sumokėti tariamą 127 835,28 Lt įsiskolinimą. Be to, atsakovei pažeidus Rangos sutartį, jai (ieškovei) nekyla pareiga grąžinti ir 42 000 Lt užstatą.
 5. Paskolos sutartis neatsiejamai susijusi su Rangos sutartimi, nes paskolos grąžinimas priklausė nuo tinkamai vykdomos Rangos sutarties ir NMA skirstomų paramos lėšų išmokėjimo projektui finansuoti. NMA neišmokėjus parmos, reikalavimas grąžinti paskolą neatsirado. Rangos sutarties vykdymas yra esminė Paskolos sutarties sąlyga. Jei ji (ieškovė) būtų žinojusi apie atsakovių ketinimus nevykdyti Rangos sutarties, nebūtų sudariusi Paskolos sutarties. Ieškovės įsitikinimu, esant tokiai situacijai, tinkamiausia priemonė įtvirtinti tikrąją šalių valią yra pakeisti Paskolos sutartį, numatant, kad paskolos grąžinimo terminas yra visų NMA skirstomų lėšų išmokėjimas.

5II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovės UAB „Saugios erdvės“ valstybei 1 993,41 bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismas Nustatė ieškovė su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2011-06-16 sudarė paramos sutartį Nr. 3VK-KU-10-2-003848-PR001 (su vėlesniais priedais ir pakeitimais) dėl projekto „Aukštos kokybės paslaugų centro steigimas“ įgyvendinimo finansavimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, kuriame paramos gavėjas (ieškovė) įsipareigojo pastatyti ir įrengti prekių sandėliavimo ir saugojimo centrą ( - ), o NMA įsipareigojo finansuoti iki 65 proc. (1 669 773,00 Lt) projekto vertės. Ieškovė su atsakove UAB „Conmaster“ 2013 m. liepos 4 d. sudarė Rangos sutartį, su vėlesniais susitarimais. Atsakovė UAB „Conmaster“ su atsakove UAB „Šebsta“ sudarė Subrangos sutartį, pagal kurią pastaroji atliko rangovo pavestus Statinio statybos darbus. Ieškovė su atsakove UAB „Conmaster“ pasirašė 2013 m. liepos mėn. pažymą Nr. 163-1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę bei darbų priėmimo - perdavimo aktus: 2013 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. aktą Nr. 163-2, 2013 m. spalio mėn. aktą Nr. 163-3, 2013 m. lapkričio mėn. aktą Nr. 163-4, 2013 m. gruodžio mėn. aktą Nr. 163-5, 2013 m. gruodžio mėn. aktą Nr. 163-6, 2014 m. sausio mėn. aktą Nr. 163-7, 2014 m. vasario-kovo-balandžio mėn. aktą Nr. 163-8. Atsakovei UAB „Conmaster“ už atliktus statybos darbus pagal pateiktus darbų priėmimo - perdavimo aktus buvo sumokėta 1 533 687,45 Lt. 2014 m. gegužės 6 d. šalių susitarimu Rangos sutartis buvo nutraukta nuo Susitarimo sudarymo momento. Šalys susitarė, kad ieškovė prie Susitarimo pridedamais darbų perdavimo - priėmimo aktais priėmė visus iki Susitarimo pasirašymo dienos atliktus darbus ir rangovui ateityje nebereikš jokių reikalavimų ar pretenzijų pagal Rangos sutartį dėl darbų kokybės, baigtumo ir t. t. Be to, ieškovė įsipareigojo atsakovei sumokėti 139 636,52 Lt įsiskolinimą už atliktus darbus ir grąžinti rangovui 42 000 Lt užstatą. Remdamasi ekspertų E. L. ir A. J. atliktu 2014 m. rugsėjo 24 d. pastato techninės būklės tyrimu Nr. 20140924-1 bei šių ekspertų nurodyta 903 205,78 Lt atliktų darbų verte, ieškovė teigė apie susidariusią 630 481,67 Lt permoką ir su trūkumais atliktus statybos darbus.

7Dėl atsakovės UAB „Conmaster“ atliktų darbų vertės ir apmokėjimo už darbus

 1. Įvertinęs ieškovės ir atsakovės UAB „Conmaster“ pasirašytą 2013 m. liepos mėn. pažymą Nr. 163-1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę bei darbų priėmimo - perdavimo aktus: 2013 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. aktą Nr. 163-2, 2013 m. spalio mėn. aktą Nr. 163-3, 2013 m. lapkričio mėn. aktą Nr. 163-4, 2013 m. gruodžio mėn. aktą Nr. 163-5, 2013 m. gruodžio mėn. aktą Nr. 163-6, 2014 m. sausio mėn. aktą Nr. 163-7, 2014 m. vasario-kovo-balandžio mėn. aktą Nr. 163-8, kurie pasirašyti nenurodant jokių pastabų ir trūkumų, Statybos darbų žurnalo Nr. 2 duomenis, kuriame yra pasirašęs tiek projekto vadovas, tiek Statinio statybos vadovas bei techninės priežiūros vadovai ir kuriame nurodyta dalis darbų sutampa su priėmimo - perdavimo aktuose nurodytais darbais, liudytojo V. P. parodymus bei Tyrimo išvadas, teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė to, kad atsakovių atliktų darbų vertė sudaro tik 903 205,78 Lt.
 2. Darydamas paminėtą išvadą, teismas įvertino ir tai, kad ieškovės pasitelkti ekspertai, kurių Tyrimo išvadomis ieškovė grindžia savo reikalavimus, skaičiavimus atliko ir padarė išvadas neturėdami visos statybos techninės dokumentacijos, kad dalies darbų įvertinimas prieštarauja faktiškai atliktiems darbams, kurių atlikimo faktas pažymėtas tiek darbų priėmimo - perdavimo aktuose, tiek atsakovės pateiktuose dokumentuose ir jiems neprieštaraujančiame 2015 m. birželio 8 d. teismo eksperto dr. A. B. sudarytame Sandėliavimo paskirties pastato ( - ), techninės būklės tyrimo Nr. 20140824-1 akto vertinime.
 3. Teismui abejonių dėl minėtų specialistų išvadų sukėlė ir atliktų darbų kainos, kurioms pagrįsti nėra paaiškinta skaičiavimo metodika ir nėra aišku, kuriomis iš trijų kainų reikėtų vadovautis. Be to, teismas nustatė, kad 903 205,78 Lt vertė nustatyta, nevertinant faktiškai atliktų darbų ir jų vertės.
 4. Teismo vertinimu, atsakovės atliktų darbų faktą, kiekį ir kainą patvirtina ne tik darbų priėmimo - perdavimo aktai, bet ir į bylą pateiktas 2014 m. gegužės 6 d. susitarimas dėl 2013 m. liepos 4 d. statybos rangos sutarties nutraukimo, kuriuo šalys susitarė nutraukti Rangos sutartį, o ieškovė patvirtino, kad prie Susitarimo pridedamais darbų perdavimo - priėmimo aktais priėmė visus iki šio Susitarimo pasirašymo dienos atliktus Rangos darbus ir nebereikš rangovui jokių reikalavimų ar pretenzijų pagal Rangos sutartį dėl darbų kokybės, baigtumo ir t. t.
 5. Priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas akcentavo ir tai, kad nors ieškovė nesutinka su darbų priėmimo - perdavimo aktų turiniu, tačiau neginčija jų teisėtumo ir neprašo pripažinti juos negaliojančiais.

8Dėl Reikalavimo teisių perleidimo sutarties

 1. Ieškovė neįrodė dalies neatliktų statybos darbų, Susitarime pripažino 40 441,53 Eur įsiskolinimą atsakovei UAB „Conmaster“, esant galiojančiai atsakovės UAB „Conmaster“ reikalavimo teisei dėl prievolės atsiskaityti įvykdymo, teismas sprendė, kad nėra pagrindo teigti, kad pastaroji negalėjo su atsakove UAB „Šebsta“ sudaryti 2014 m. gegužės 27 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. S-2014-4 su papildomais susitarimais. Dėl nurodytų aplinkybių, teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškovės reikalavimą pripažinti negaliojančia UAB „Šebsta“ reikalavimo teisę sumokėti 36 839,31 Eur (127 198,76 Lt).

9Dėl statybos darbų trūkumų

 1. Darbų priėmimo - perdavimo aktuose pastabų dėl atliktų darbų nenustačius, trūkumų nenumačius ir Susitarime, tretiesiems asmenims, prižiūrėjusiems Statinio statybas, pastabų taip pat nepareiškus, teismas padarė išvadą, kad atsakovės statybos darbus atliko tinkamai, laikantis projekto ir pagal statybos dokumentų reikalavimus. Be to, teismas įvertino ir tą aplinkybę, kad tiek atsakovė UAB „Conmaster“, tiek liudytojas teismo posėdžio metu pavirtino faktą apie Statinio techninio projekto korekciją, kurios pagrindu keitėsi dalis Statinio darbų (stoglangių skaičius, apšiltinimo medžiagos), tačiau į bylą nebuvo pateiktas pakeistas Statinio techninis projektas, pagal kurį būtų galima įvertinti defektus. Taip pat teismas įvertino ir tai, kad nuo Rangos sutarties nutraukimo iki ekspertų E. L. ir A. J. 2014 m. rugsėjo 24 d. pastato techninės būklės tyrimo išvadų parengimo praėjo gana ilgas laiko tarpas, o nepabaigtų statybos darbų tinkamai neužkonservavus, dalis ieškovės nurodytų defektų galėjo atsirasti ir dėl erozijos procesų.
 2. Bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad Statinys yra perleistas, o ieškovė nepateikė įgaliojimų veikti kito asmens vardu, teismas reikalavimą dėl statybos darbų trukumų pašalinimo atmetė ir kitu pagrindu – kaip pareikštą netinkamo asmens.

10Dėl reikalavimų pakeisti Paskolos sutartį ir grąžinti užstatą

 1. Paskolos sutarties sąlygose nenumačius Paskolos sutarties sąsajų su Rangos sutartimi, o Paskolos sutarties 1.5 punkte įtvirtinus nuostatą, kad paskolos gavėjas turi teisę panaudoti paskolą savo nuožiūra savo verslo poreikiams tenkinti, bei ieškovei su atsakove UAB „Conmaster“ 2013 m. liepos 4 d. Susitarimu Rangos sutartį nutraukus, pirmos instancijos teismas ieškovės reikalavimą pakeisti Paskolos sutartį atmetė, nusprendęs, kad ieškovė nepasinaudojo privaloma neteismine sutarties keitimo tvarka, t. y. nesikreipė į kitą šalį su pasiūlymu pakeisti sutartį.
 2. Teismas sprendė, kad ieškovė turi pareigą grąžinti atsakovei 42 000 Lt užstatą, nes toks įsipareigojimas yra įtvirtintas galiojančio 2013 m. gegužės 6 d. Susitarimo dėl Rangos sutarties nutraukimo 5 punkte.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12

 1. Ieškovė UAB „Saugios erdvės“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Tam, kad darbų priėmimo - perdavimo aktai būtų nuginčyti teismo sprendimu nagrinėjant bylą, nebūtina pareikšti atskiro savarankiško reikalavimo dėl tokių aktų nuginčijimo, o pakanka ginčo šalies pozicijos dėl jų turinio nepagrįstumo, pareikšto kartu su pagrindiniu reikalavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2010). Ieškinyje buvo suformuluotas aiškus reikalavimas dėl atsakovei permokėtų 630 481,67 Lt lėšų už faktiškai neatliktus darbus grąžinimo. Kartu su reikalavimu dėl permokėtų lėšų grąžinimo buvo pagrįstas ir priėmimo - perdavimo aktų turinio neatitikimas faktiškai atliktiems darbams ir jų vertei. Nors teismo ir buvo prašoma įvertinti į bylą pateiktų priėmimo - perdavimo aktų teisėtumą ir pagrįstumą, tačiau teismas, motyvuodamas tuo, kad ieškinyje nebuvo suformuluotas reikalavimas šiuos aktus pripažinti negaliojančiais, nepagrįstai atsisakė juos vertinti. Atsisakydamas vertintini aktų turinį, teismas neįvykdė pareigos visapusiškai išnagrinėti bylą.
  2. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ji (ieškovė, apeliantė) neįvykdė savo pareigos į bylą pateikti visus statybos darbų žurnalus, nors iki bylos nagrinėjimo iš esmės teismo posėdyje nei atsakovės, nei teismas nekėlė klausimo dėl papildomų statybos darbų žurnalų poreikio.
  3. Pirmos instancijos teismas pripažino, kad teismui kilo abejonių dėl ekspertizės akto turinio, tačiau teismas buvo pasyvus ir, nepaisant kilusių abejonių ir neaiškumų, nekvietė į teismo posėdį ekspertizės aktą surašiusių specialistų, kad būtų paaiškintas ekspertizės išvadų turinys. Nevertindamas ir neanalizuodamas faktiškai atsakovės atliktų darbų apimčių, teismas skundžiamu sprendimu negalėjo nuspręsti dėl ekspertizės akto išvadose nurodytų statybos darbų apimčių ir vertės neatitikimo faktiškai atsakovės atliktiems darbams, nustatytiems priėmimo - perdavimo aktuose.
  4. Ginčo dėl Rangos sutarties nutraukimo ir susitarimo dėl sutarties nutraukimo sąlygų nėra. Reikalavimas dėl permokėtų lėšų grąžinimo gali būti vertinamas iš esmės ir tenkinamas, nes tam nėra privalu pripažinti negaliojančiais darbų priėmimo - perdavimo aktus, kurių pagrindu permokėtos prašomos grąžinti lėšos, ir Susitarimą dėl rangos sutarties nutraukimo.
  5. Pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino faktinius Paskolos ir Rangos sutarčių šalių santykius ir nepagrįstai nusprendė, kad tarp šių sutarčių nėra ryšio.
  6. Teismas netinkamai įvertino ginčo šalių sutartinius santykius ir užstato funkciją bei paskirtį po paaiškėjusių nuostolių atsiradimo ir nepagrįstai atsisakė tenkinti ieškinio reikalavimą priteisti užstatą.
  7. Skundžiamame sprendime padaryta išvada, kad tariamas neatliktų darbų kiekis neįrodytas, yra neteisėta ir nepagrįsta. Neteisinga teismo išvada, kad atsakovė UAB „Conmaster“ turėjo teisę sudaryti Reikalavimo perleidimo sutartį. Perleidžiama reikalavimo teisė kildinama iš Rangos sutarties teisinių santykių, kurios (sutarties) pagrindu atsakovė faktiškai neatliko dalies darbų, o ji (ieškovė) už tokius darbus nepagrįstai sumokėjo.
 2. Atsakovė UAB „Conmaster“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Prašo prie bylos prijungti 2016 m. balandžio 7 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių Nr. ACUB-100-160407-00199. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsižvelgiant į tai, kad atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktai yra dvišaliai sandoriai, juos pasirašė ieškovės direktorius, aktai nėra nuginčyti ir sukelia atitinkamas teisines pasekmes. Visų pirma, ieškovės pareigą sumokėti už atliktus statybos rangos darbus. Neginčijant atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktų, reikalavimas priteisti už tokių galiojančių darbų aktų pagrindu sumokėtas lėšas, yra nepagrįstas. Atliktų darbų kiekius, kainas bei tokių darbų atlikimo faktą patvirtina ir galiojantis bei įstatyme numatyta tvarka nenuginčytas Susitarimas dėl Rangos sutarties nutraukimo, kuriame yra galutinai suderinti atsakovės atliktų darbų kiekiai, jų vertė bei išspręsti visi klausimai dėl tarpusavio atsiskaitymo už pagal Rangos sutartį atliktus ir perduotus darbus. Ieškovė nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2010, nes paminėtos ir nagrinėjamos bylos aplinkybės nesutampa.
  2. Nors apeliantė tvirtina, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai nesiėmė iniciatyvos rinkti įrodymus, tačiau ne teismas, o pati ieškovė, siekdama įrodyti ieškinio pagrįstumą, turėjo imtis aktyvių įrodinėjimo priemonių. Ieškovė, ginčydama pirmos instancijos teismo sprendimą, skunde apsiriboja vien tik sprendimo kritika, tačiau nepaaiškina, kodėl apeliacinės instancijos teismas turėtų atmesti atsakovės pateiktą dr. A. B. tyrimo išvadą ir remtis E. L. ir A. J. tyrimo išvadomis, kurios yra nenuoseklios ir prieštaringos. Ieškovės samdyti specialistai, rengdami išvadas, nesivadovavo statybos darbų faktiniu baigtumu, tinkamai ir visapusiškai neapžiūrėjo atliktų darbų, neatliko jų matavimų ir skaičiavimų, neanalizavo visų reikiamų dokumentų, todėl išvados prieštarauja tikrajai faktinei situacijai. Tyrimo akto išvadas paneigia ir kiti į bylą pateikti rašytiniai įrodymai.
  3. Nors apeliantė ir prašo panaikinti visą pirmos instancijos teismo sprendimą, tačiau apeliaciniame skunde nepateikia jokių argumentų dėl pirmos instancijos teismo sprendimo reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo atmesti ir tuo pagrindu, kad šis reikalavimas, ginčo pastatui nebepriklausant ieškovei, yra pareikštas netinkamo ieškovo.
  4. Darbų priėmimo - perdavimo akte ir Susitarime dėl Rangos sutarties nutraukimo nepareiškus jokių pastabų dėl atliktų darbų trūkumų, remtis tokių trūkumų faktu ir reikalauti, kad rangovas atliktų iš naujo tam tikrus darbus, kurie jau yra priimti ir ieškovui buvo tinkami, yra nepagrįsta.
  5. Prašydama pakeisti Paskolos sutartį, ieškovė remiasi tik niekuo nepagrįstu teiginiu, kad neva Paskolos sutarties pagrindu gautos lėšos buvo panaudotos atsiskaitymui su atsakove UAB „Conmaster“ pagal Rangos sutartį ir tai patvirtina, kad Paskolos sutartis yra neatsiejamai susijusi su Rangos sutartimi, nors šalys atskirai nei Rangos sutartyje, nei Paskolos sutartyje atskirai dėl to nesitarė. Be to, ieškovė reikalauja Paskolos sutartį pakeisti tokiu būdu, kuris iškreiptų šalių interesų pusiausvyrą, nes Rangos sutarčiai esant nutrauktai, ieškovei nuosavybės teise nebevaldant ginčo pastato, ieškovė apskritai nebeturėtų pareigos grąžinti paskolos.
  6. Susitarime pati ieškovė įsipareigojo grąžinti užstatą atsakovei, be to, Susitarime buvo aptarta ir tai, kokio dydžio kompensacija mokama ieškovei už visus Rangos sutarties pažeidimus. Abi šalys sutarė, kad UAB „Conmaster“ sumokės ieškovei 11 801,24 Lt dydžio baudą. Susitarime ieškovė patvirtino ir tai, kad daugiau jokių kitų reikalavimų dėl baudų ir/ar delspinigių sumokėjimo neturi ir neturės ateityje.
 3. Atsakovė UAB „Šebsta“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, o pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Teigia, kad palaiko atsakovės UAB „Conmaster“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytus argumentus. Papildomai nurodo, kad šalis turi kreiptis į kitą šalį dėl sutarties pakeitimo ir tik tuo atveju, jei šalys nesutaria dėl sutarties sąlygų pakeitimo, galima kreiptis į teismą. Ieškovė neginčija to, kad prieš pateikdama ieškinį nesikreipė į UAB „Conmaster“ dėl Paskolos sutarties sąlygų pakeitimo, o tai reiškia, kad ieškovė nepasinaudojo privaloma neteismine sutarties keitimo tvarka.
 4. Trečiasis asmuo UAB „Baltic Engineers“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Ieškovės reikalavimai dėl neatliktų darbų ir trūkumų šalinimo toje dalyje, kurioje statybos darbai apima laikotarpį nuo 2013 m. liepos 24 d. iki 2013 m. gruodžio 2 d., kai statinio statybos techninės priežiūras paslaugas vykdė trečiasis asmuo, yra nepagrįsti. Į bylą pateikta 2013 m. liepos mėn. pažyma Nr. 163-1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, priėmimo - perdavimo aktai, kurie yra pasirašyti be jokių išlygų, bei Statybos darbų žurnalas Nr. 2, kuriame pasirašė tiek projekto vadovas, tiek statinio statybos vadovas bei techninės priežiūros vadovai, įrodo, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Pareiga įrodyti, kad atsakovės neatliko tam tikrų darbų, teko ieškovei, pastarajai į bylą nepateikus net visų Statybos darbų žurnalų, pirmos instancijos teismas neturėjo galimybės tinkamai įvertinti atsakovės atliktų darbų apimčių ir jų vertės. Ieškovės reikalavimai dėl atliktų darbų trūkumų šalinimo pagrįstai buvo atmesti ir kitu pagrindu – kaip pareikšti netinkamo asmens.
  2. Pirmos instancijos teismas pagrįstai sukritikavo apeliantės pasitelktų ekspertų išvadas, nes skaičiavimai atlikti ir išvados padarytos neturint visų dokumentų. Abejones dėl paminėtos išvados teismui pagrįstai sukėlė ir atliktų darbų kainos, kurių apskaičiavimo metodikos nėra paaiškintos, ir neaišku, kuriomis iš trijų kainų reiktų vadovautis.
  3. Pirmos instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad, ieškovei neginčijant Susitarimo dėl Rangos sutarties nutraukimo, ieškovė sutinka su faktiškai atliktais darbais bei jų kiekiu, numatytu neginčijamuose darbų priėmimo - perdavimo aktuose.
  4. Pirmos instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad Paskolos sutartis nėra tikslinė ir nesietina su Rangos sutartimi ir rangos teisiniais santykiais, kadangi, sudarydamos Paskolos sutartį, pačios šalys jos nesiejo su Rangos sutarties vykdymu bei numatė konkretų paskolos grąžinimo terminą. Be to, reikšdama ieškinio reikalavimą dėl Paskolos sutarties pakeitimo, ieškovė nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo sutarties keitimo tvarkos.
  5. Ieškovei neįrodžius, kad buvo neatlikta dalis darbų, už kuriuos buvo atsiskaityta, bei nepripažinus Susitarimo dėl Rangos sutarties nutraukimo dalies, kurioje ieškovė pripažįsta savo įsiskolinimą UAB „Conmaster“, negaliojančia, nėra jokio pagrindo išvadai, kad atsakovės UAB „Conmaster“ ir UAB „Šebsta“ negalėjo pasirašyti Reikalavimo teisių perleidimo sutarties.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas netenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Nei absoliučių, nei kitokių civilinio proceso bei materialiosios teisės normų pažeidimų, dėl kurių skundžiamą teismo sprendimą reikėtų panaikinti ar pakeisti, nėra.

15Dėl naujų rašytinių įrodymų

 1. Atsakovė UAB „Conmaster“ su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė naują rašytinį įrodymą - 2016 m. balandžio 7 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių Nr. ACUB-100-160407-00199. Atsakovės teigimu, šis rašytinis įrodymas patvirtina, kad ginčo pastato statyba vykdoma be jokių nukrypimų nuo esminių projekto statinio sprendinių, o tai reiškia, kad ieškovės nurodyti trūkumai apskritai neegzistuoja.
 2. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti, ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 3. Teisėjų kolegija, įvertinus tai, kad šio rašytinio įrodymo gavimas priklausė tik nuo pačios atsakovės valios ir jis galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ir tai, kad bet kuriuo atveju šis įrodymas neturėtų esminės įrodomosios reikšmės, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių Nr. ACUB-100-160407-00199 atsisako prijungti prie bylos.

16Dėl ginčo esmės

 1. Tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovių atliktų Statinio statybos ir įrengimo atliktų darbų kiekio, kokybės ir vertės, Paskolos sutarties sąlygų pakeitimo bei reikalavimo teisių perleidimo pripažinimo negaliojančiomis.
 2. Ieškinyje apeliantas prašė įpareigoti atsakovus pašalinti darbų trūkumus. Šį reikalavimą teismas atmetė kaip pareikštą asmens, neturinčio reikalavimo teisės, nustačius, kad ginčo Statinys yra perleistas nuosavybės teise kitam asmeniui. Nors apeliantas prašo panaikinti visą teismo sprendimą, tačiau apeliaciniame skundė argumentų dėl paminėtos teismo išvados ir motyvų nepateikė. Sprendžiama, kad teismo sprendimas atmesti reikalavimą dėl įpareigojimo pašalinti statybos darbų trūkumus, neskundžiamas.

17Dėl atliktų darbų vertės ir trūkumų šalinimo

 1. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta: pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą terminą atlikti statybos darbus pagal užsakovo užduotį, o užsakovo – sudaryti rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.
 2. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą reglamentuojančias CK normas, yra konstatavęs, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011). Pagrindas rangovui reikalauti užsakovą vykdyti jo priešpriešinę pareigą – sumokėti už darbus yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo - priėmimo aktas yra šį faktą patvirtinantis dokumentas.
 3. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas ir turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte, reiškia trūkumų nekonstatavimą, dėl to trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 str. 2 d.), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 str. 4 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-371/2008; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).
 4. Taigi iš esmės darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymas reiškia, kad rangovas atliko sutartimi sulygtus darbus, o užsakovas juos priėmė, atitinkamai nustatęs, ar darbai atlikti tinkamai, ar su trūkumais. Su darbų priėmimo faktu tiesiogiai susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus.
 5. Sutarties šalys Rangos sutartyje taip pat susitarė, kad darbai laikomi baigtais, kai rangovas darbų priėmimo - perdavimo aktu perduoda darbus, o užsakovas juos priima, tarpiniai atliktų darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Rangovas pateikia aktą apie atliktų per kalendorinį mėnesį darbų apimtį ir vertę užsakovui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Užsakovas per 10 darbo dienų nuo pažymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktą aktą, tuo pačiu terminu grąžindamas jį rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo darbų atlikimo (Rangos sutarties 4.5 punktas).
 6. Tarp šalių ginčas kilo dėl dalies atliktų darbų apmokėjimo pagal 2013 m. liepos mėn. pažymą Nr. 163-1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę bei darbų priėmimo - perdavimo aktus: 2013 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. aktą Nr. 163-2, 2013 m. spalio mėn. aktą Nr. 163-3, 2013 m. lapkričio mėn. aktą Nr. 163-4, 2013 m. gruodžio mėn. aktą Nr. 163-5, 2013 m. gruodžio mėn. aktą Nr. 163-6, 2014 m. sausio mėn. aktą Nr. 163-7, 2014 m. vasario-kovo-balandžio mėn. aktą Nr. 163-8. ir dėl šių aktų pagrindu išrašytų sąskaitų faktūrų. Paminėtus aktus apeliantė pasirašė be išlygų, jokių darbų trūkumų nenurodė. Statinio statybos techninę priežiūrą vykdė tretieji asmenys UAB „Baltic Engineers“ (nuo 2013-07-24 iki 2013-12-02) ir UAB „Statybų techninė priežiūra“, kurie faktiškai tikrino atliktų darbų kiekius ir užtikrino, kad būtų laikomasi statinio reikalavimų, tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad jie būtų reiškę atsakovei pastabas ar pretenzijas dėl neatliktų darbų ar netinkamai atliktų darbų. Taip pat byloje nėra duomenų, kad apeliantė, teigdama, jog atsakovės netinkamai atliko sutartus darbus, laikėsi Rangos sutarties 4.5 punkte nustatytų sąlygų ir laiku pranešė apie kokius nors atliktų darbų trūkumus ar faktiškai neatliktus darbus.
 7. Apeliantė į teismą su reikalavimu priteisti iš atsakovių solidariai 630 481,67 Lt, sumokėtus pagal atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktus už tariamai realiai neatliktus darbus ir įpareigoti atsakoves pašalinti statybos darbų trūkumus, kreipėsi po Susitarimo dėl Rangos sutarties nutraukimo pasirašymo, kuriame (Susitarime) buvo patvirtinusi apie visų iki šio Susitarimo pasirašymo dienos atliktų darbų priėmimą, atsisakant rangovui reikšti reikalavimus ar pretenzijas dėl Rangos sutarties įvykdymo: darbų kokybės, baigtumo ir t. t.
 8. Savo teiginius dėl netinkamai atliktų ir iš viso neatliktų kai kurių darbų apeliantė iš esmės grindžia tik paminėtu Pastato techninės būklės tyrimu ir 2014 m. spalio 16 d. defektų likvidavimo sąmata.
 9. Didžioji dalis apeliacinio skundo argumentų yra apie pirmosios instancijos teismo, apeliantės įsitikinimu, netinkamai įvertintus įrodymus ir apie tai, kad ji (apeliantė) neturėjo pareigos ginčyti darbų priėmimo - perdavimo aktus.
 10. CPK 12 straipsnyje nustatyta, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, kuris lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011 ir kt.).
 11. Teismai kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai. Jei įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą dėl įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimo, byloje galima konstatuoti įrodymų pakankamumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013).
 12. Išvadą, kad darbai atlikti be trūkumų, pirmos instancijos teismas padarė remdamasis šalių pasirašyta 2013 m. liepos mėn. pažyma Nr. 163-1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę bei darbų priėmimo - perdavimo aktais: 2013 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. aktu Nr. 163-2, 2013 m. spalio mėn. aktu Nr. 163-3, 2013 m. lapkričio mėn. aktu Nr. 163-4, 2013 m. gruodžio mėn. aktu Nr. 163-5, 2013 m. gruodžio mėn. aktu Nr. 163-6, 2014 m. sausio mėn. aktu Nr. 163-7, 2014 m. vasario-kovo-balandžio mėn. aktu Nr. 163-8 bei PVM sąskaitomis faktūromis, faktu, kad apeliantė nereiškė pretenzijų dėl netinkamos atliktų darbų kokybės ar kiekio, ieškovės neginčijamu Susitarimo dėl Rangos sutarties nutraukimo, jo sąlygų dėl darbų kiekio ir kokybės, suderėtų sumų, liudytojo V. P., vadovavusio ginčo objekto statybos darbams, parodymais, kad apeliantės vadovas pats tikrindavo darbų priėmimo - perdavimo aktus, darbūs, Statybos darbų žurnalu Nr. 2, kuriame už dalį priimamų darbų pasirašė projekto vadovas, Statinio statybos vadovas ir techninės priežiūros vadovai, ir kuriame nurodyti darbai sutapo su į bylą pateiktais priėmimo - perdavimo aktuose nurodytais darbais. Apeliantė nepateikė teismui kitų trijų statybos darbų žurnalų, kuriuose taip pat turėjo būti užfiksuoti atlikti darbai, jų kiekis ir pan., ir taip neįvykdė pareigos įrodinėti (CPK 178 str.). Teismas taip pat įvertino apelianto pateiktą 2014 m. rugsėjo 24 d. E. L. ir A. J. surašytą Pastato techninės būklės tyrimo aktą ir juo nesirėmė, nustatęs, kad šio tyrimo išvados padarytos neturint visų reikiamų dokumentų ir nepatvirtina ieškovo teiginių. Teismas taip pat padarė išvadą, kad apeliantė (ieškovė) neginčijo darbų priėmimo - perdavimo aktų.
 13. Priešingai nei teigia atsakovė ir skundžiamame sprendime nurodė teismas, tam, kad priėmimo - perdavimo aktą pripažinti neatitinkančiu faktinės situacijos ir juo nebūtų galima remtis kaip tinkamu rašytiniu įrodymu, nereikia pareikšti savarankiško reikalavimo pripažinti darbų priėmimo - perdavimo aktą negaliojančiu. Tai rašytinis įrodymas (CPK 177, 197 str.), kurio tikrumą (netikrumą) nustato teismas, atlikęs jo visapusišką vertinimą (CPK 185 str.), kurio pagrindu padaro vienokią ar kitokią išvadą dėl įrodymų pakankamumo ir reikalavimo tenkinimo. Darbų priėmimo–perdavimo aktas yra svarbus įrodymas kilus rangovo ir užsakovo ginčui dėl darbų atlikimo, jų kokybės ir trūkumų (CK 6.662 str.), tačiau jo teisinė reikšmė negali būti suabsoliutinta. Apeliantei įrodinėjant, kad minėtuose aktuose užfiksuotos aplinkybės neatitinka faktinių, teismas turi vertinti šiuos argumentus ir juos patvirtinančius įrodymus (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-130-407/2015).
 14. Atmestinas apeliantės teiginys, kad pirmos instancijos teismas visiškai nevertino priėmimo - perdavimo aktų turinio, dėl ko neįvykdė pareigos visapusiškai išnagrinėti bylą. Įvertinusi skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad sprendimas atitinka CPK 270 ir 331 straipsnių reikalavimus: jame pateikta įrodymų ir ginčo šalis siejusių sutartinių teisinių santykių analizė, kvalifikacija, įrodymų, susijusių su atliktais/neatliktais darbais, vertinimas ir išvados. Tai, kad, įvertinęs byloje esančių duomenų visetą, pirmosios instancijos teismas nepripažino ieškovės pateiktų įrodymų pagrindžiančiais jos įrodinėjamas aplinkybes, t. y. ieškovės įrodinėjamus argumentus atmetė, laikydamas, kad kitų įrodymų ištyrimas suponuoja priešingą išvadą, negali būti pripažįstama netinkamu įrodymų vertinimu ar įrodinėjimo taisyklių pažeidimu (CPK 185 str.).
 15. Apeliantė reikalavimą grindė tik pačios pateiktu paminėtu Pastato techninės būklės tyrimu, kuris neturi didesnės įrodomosios galios, lyginant jį su kitais į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais, ir yra vertinamas pagal vidinį teismo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu. Teismas sprendė, kad šis rašytinis įrodymas yra prieštaringas ir nėra pakankamas pagrįsti tariamai neatliktus statybos darbus ar atliktų darbų trūkumus. Teisėjų kolegija sutinka su tokia teismo išvada. Tyrimas, jo išvados, negali būti pripažinti visapusiškais, objektyvus ir patikimais, kai tyrimas atliktas negavus visos būtinos dokumentacija, t. y. darbo projekto, visų statybos žurnalų, kitos būtinos statybos dokumentacijos, kaip nustatyta Statybos įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose. Nustatyta, kad ekspertai rėmėsi tik dviem statybų žurnalais, nors jų turėjo būti keturi; darbų apimtys įvertintos ne atliekant tikslius matavimus ir/ar skaičiavimus, o remiantis vizualiniu darbų įvertinimu. Tyrimo išvadų 6 punkte aiškiai yra nurodyta, kad ekspertams nebuvo pateiktas statinio darbo projektas, o statybos vykdymo dokumentacija pateikta ne visa. Toks neišsamus tyrimas negali vienareikšmiškai patvirtinti ar paneigti, kad statyba buvo vykdoma nukrypstant nuo projektinių sprendinių.
 16. Pirmosios instancijos teisme tokie paminėto akto trūkumai buvo aptariami. Apeliantui tai buvo žinoma ir jis turėjo teisę prašyti teismą skirti teismo ekspertizę, pateikti nesamus įrodymus, tačiau tokia teise nepasinaudojo, pareigos įrodinėti neįvykdė (CPK 42, 177, 178 str.).
 17. Jeigu byloje remiamasi prieštaringais, fragmentiškais rašytiniais įrodymais, patvirtinančiais tik atskiras detales ar sudarančiais pagrindą daryti tik prielaidas, tokių duomenų visumos paprastai nepakanka faktą vertinti kaip įrodytą.
 18. Teisėjų kolegija sprendžia, kad tinkamai ir be pretenzijų pasirašytų atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktų nuginčyti prieštaringa Pastato techninės būklės tyrimo išvada nėra pagrindo. Kitokie įrodymai nepateikti. Jų nepateikta ir apeliacinės instancijos teismui.
 19. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nebuvo aktyvus, neišreikalavo papildomų įrodymų, nekvietė specialistų į apklausą, kad pašalinti jų išvados prieštaravimus ir pan. Sutikti su apeliantu nėra pagrindo. Nagrinėjama byla nėra susijusi su viešuoju interesu ir nepriskirta prie tų bylų, kuriose teismą būti aktyviam įpareigoja įstatymas (CPK 160 str. 1 d. 6 p.,179 str. 2 d.). Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs tarp privačių asmenų, ir pagal CPK 178 straipsnį ir 179 straipsnio 1 dalį kiekviena šalis privalo patį įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu. Apeliantės pareiga įrodyti, kad jos pasirašytuose darbų priėmimo - perdavimo aktuose nurodyti darbai neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekio ir kokybės reikalavimų, teisė teikti įrodymus, prašyti teismo juos išreikalauti, jeigu nėra galimybės jų gauti pačiai, prašyti skirti teismo ekspertizę, kviesti liudytojus ir t.t. CPK 177 straipsnis nustato išsamų sąrašą įrodinėjimo priemonių, kuriomis bylos šalys turi teisę naudotis. Bylos šalies pareigą įrodyti įtvirtina ir civilinio proceso teisės rungimosi principas (CPK 12 str.). Jei teismas imtų rinkti apeliantei naudingus įrodymus, taip suteikiant privilegiją, tokiu atveju jis (teismas) pažeistų šalių procesinio lygiateisiškumo ir teismo nešališkumo principus (CPK 17 str.).
 20. Apeliantės hipotetiniai samprotavimai apeliaciniame skunde apie būtinybę pateikti papildomus įrodymus, jų nepateikus ne tik pirmosios instancijos teismui, bet ir apeliacinės instancijos teismui, vertinami kaip akivaizdžiai nepagrįsti.
 21. Pirmosios instancijos teismas tinkamai ir visapusiškai įvertino bylos įrodymus ir padarė pagrįstą išvadą dėl apeliantės reikalavimų priteisti iš atsakovių solidariai 630 481,67 Lt, sumokėtų už realiai neatliktus darbus, bei įpareigoti atsakoves pašalinti sandėliavimo ir saugojimo centro, esančio ( - ), statybos darbų trūkumu, nepagrįstumo.

18Dėl Susitarimo dėl Rangos sutarties nutraukimo ir užstato grąžinimo

 1. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 str. 1 d.).
 2. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir CK nenumatytus sandorius, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 str. 1 d.). Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys sprendžia, kokią sutartį sudaryti, su kuo ją sudaryti ir kokiomis sąlygomis sudaryti. Šalių pasiektas susitarimas, įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka, tampa teisiškai įpareigojančiu aktu ir reikšminga visuomeninės savireguliacijos priemone.
 3. Nagrinėjamu atveju ieškovė ir atsakovė UAB „Conmaster“ Susitarime dėl Rangos sutarties nutraukimo susitarė, kad prie Susitarimo pridedamais darbų priėmimo - perdavimo aktais, kurių turinys yra kvestionuojamas šioje byloje, priėmė visus iki šio Susitarimo pasirašymo dienos atliktus darbus ir nebereikš rangovui (UAB „Conmaster“) jokių reikalavimų ar pretenzijų pagal Rangos sutartį dėl darbų ir kokybės (Susitarimo 2 p.). Nuo Susitarimo įsigaliojimo momento ieškovė įsipareigojo sumokėti atsakovei UAB „Conmaster“ 139 636.52 Lt įsiskolinimą už darbus, atliktus pagal Rangos sutartį bei grąžinti atsakovei 42 000 Lt užstatą (Susitarimo 4 p. ir 5 p.). Įskaičius priešpriešinius reikalavimus, ieškovė įsipareigojo UAB „Conmaster“ per 30 dienų Susitarimo pasirašymo dienos pervesti 169 835,28 Lt įsiskolinimą (Susitarimo 7 p.). Susitarimo 8 punkte šalys aiškiai patvirtino, kad neturi ir neturės ateityje viena kitai jokių reikalavimų ar pretenzijų dėl Rangos sutarties vykdymo ir/ar nuostolių atlyginimo.
 4. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Šioje teisės normoje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdytinumo principas, kuriuo vadovaudamasis kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.), priešingu atveju atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė už netinkamą prievolės įvykdymą (CK 6.256 str. 2 d.).
 5. Nesant ginčo šalies reikalavimo, teismas pripažįsta sandorį niekiniu ir taiko niekinio sandorio ar akto teisines pasekmes, tik tuomet, kai nagrinėjant bylą pagrindas pripažinti sandorį ar aktą niekiniu tampa akivaizdus. Tuo atveju, kai sandoris ar aktas nėra akivaizdžiai niekinis, teismas imtis nagrinėti ir spręsti proceso šalių ginčą dėl aplinkybių, suponuojančių kokio nors sandorio ar akto negaliojimą, bei tirti su tuo susijusius įrodymus gali tik esant šalies reikalavimui pripažinti tokį sandorį ar aktą negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo 2014 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2014; 2015 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113-701/2015 ir kt.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė jokių akivaizdžių ginčo sandorio negaliojimo pagrindų (CK 1.78, 1.80 str.).
 6. Jeigu būtų nustatyta, kad faktiškai neatlikti darbai neatitinka darbų priėmimo - perdavimo aktuose užfiksuotų darbų kiekio, jų vertės ir kokybės, ir tuo pagrindu tokie aktai būtų pripažinti negaliojančiais, tai, galiojant Susitarimo dėl Rangos sutarties nutraukimo sąlygoms, pagal kurias ieškovė yra įsipareigojusi atsakovei UAB „Conmaster“ sumokėti 169 835,28 Lt, neginčijant šios sutarties, aktų pripažinimas neatitinkančiais tikrovės, savaime nesukeltų jokių realių teisinių pasekmių.
 7. Ieškovei Susitarime dėl Rangos sutarties nutraukimo įsipareigojus grąžinti atsakovei UAB „Conmaster“ 42 000 Lt užstatą ir aptarus baudos, mokėtinos už ieškovei vykdant Rangos sutartį padarytus nuostolius, dydį (Susitarimo 3 p. ir 5 p.), nėra jokio pagrindo išvadai, kad ieškovė turi teisę į 42 000 Lt užstatą.

19Dėl reikalavimo pakeisti Paskolos sutartį

 1. Byloje nustatyta, kad ieškovė su atsakove UAB „Conmaster“ 2013 m. liepos 31 d. sudarė Paskolos sutartį Nr. 201303, kurios pagrindu atsakovė suteikė ieškovei (apeliantei) 75 156,39 Eur (259 500 Lt) paskolą. Ieškovė prašo pakeisti Paskolos sutarties sąlygą dėl paskolos grąžinimo termino, nustatant, kad apeliantei pareiga grąžinti paskolą atsiranda nuo tos dienos, kai Nacionalinė mokėjimo agentūra išmoka visas paramos lėšas ieškovei pagal 2011 m. birželio 16 d. paramos sutartį. Apeliantės įsitikinimu, Paskolos sutartis yra tiesiogiai susijusi su Rangos sutartimi.
 2. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad sieti Paskolos sutartį su Rangos sutarties vykdymu nėra jokio pagrindo, nes teismas, jos įsitikinimu, netinkamai įvertino faktinius Paskolos sutarties ir Rangos sutarties šalių tarpusavio santykius, nepagrįstai nustatė, kad tarp Rangos ir Paskolos sutarčių nėra ryšio.
 3. Sutarčių laisvės principas leidžia šalims ne tik sudaryti sutartį, bet ir pakeisti jau sudarytos sutarties sąlygas, kad jos atitiktų tikrąją sutarties šalių valią, neprieštarautų imperatyviosioms įstatymų normoms, gerai moralei, šalių lygiateisiškumo ir bendriesiems teisės principams, taip pat sudarytos sutarties esmei ir tikslui. Pagal CK 6.223 straipsnį sutartis gali būti pakeista šalių susitarimu, o, joms nepavykus susitarti, – teismo tvarka vienos iš šalių reikalavimu. CK 6.223 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vienos šalies reikalavimu sutartis gali būti pakeista teismo sprendimu, jeigu: 1) kita sutartis šalis iš esmės pažeidė sutartį; 2) kitais sutarties ar įstatymų numatytais atvejais. Taigi šioje normoje pateikiamas sąrašas atvejų, nors ir nebaigtinis, kai sutartį galima pakeisti teismo tvarka. Specialūs sutarties pakeitimo atvejai nustatyti kituose CK straipsniuose (pvz., CK 6.204 ir 6.228 str.), taip pat gali būti aptarti šalių sudarytoje sutartyje.
 4. CK 6.223 straipsnio 3 dalyje nustatyta privaloma ikiteisminė ginčų dėl sutarties pakeitimo nagrinėjimo tvarka. Suinteresuota pakeisti sutartį šalis pirmiausia su siūlymu keisti sutartį turi kreiptis į kitą šalį. Tik šiai atsisakius keisti sutartį ar neatsakius į tokį siūlymą, suinteresuota šalis įgyja teisę kreiptis į teismą ir pateikti ieškinį dėl sutarties pakeitimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2011).
 5. Nagrinėjamu atveju į bylą nebuvo pateikta jokių duomenų, patvirtinančių, kad apeliantė kreipėsi į atsakovę ir siūlė keisti Paskolos sutarties sąlygas, o tai reiškia, kad ji (apeliantė) nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, ir tai suponuoja išvadą, kad pirmos instancijos teismas, remdamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, ieškinį šioje dalyje apskritai turėjo atsisakyti priimti.
 6. Bet kuriuo atveju, įvertinusi Paskolos sutarties turinį, teisėjų kolegija nenustatė jokio objektyvaus pagrindo, kuris leistų prieiti prie išvados, kad Paskolos sutarties įvykdymas būtų susijęs su Rangos sutarties įvykdymu. Iš Paskolos sutarties 1.5 punkto akivaizdu, kad paskolos gavėjas (ieškovė) turi teisę naudoti paskolą savo nuožiūra savo verslo poreikiams tenkinti, t. y. nebūtinai finansuoti Rangos sutarties pagrindu statomą objektą. Paskolos grąžinimo terminas – trys mėnesiai nuo paskolos išmokėjimo (Paskolos sutarties 1.4 p.). Šioje sutartyje nėra net užuominos, kad šalys yra sudariusios Rangos sutartį ir kad Rangos sutarties tinkamas vykdymas turėtų būti esminė sąlyga tinkamai įvykdyti Paskolos sutartį.
 7. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą dėl Paskolos sutarties pakeitimo.

20Dėl Reikalavimo teisių perleidimo sutarties

 1. Nepagrįstas apeliantės argumentas, kad atsakovė UAB „Conmaster“ ir atsakovė UAB „Šebsta“ negalėjo sudaryti Reikalavimo perleidimo sutarties.
 2. Ieškovė pasirašydama su atsakove UAB „Conmaster“ Susitarimą dėl Rangos sutarties nutraukimo, pripažino savo įsiskolinimą už atliktus rangos darbus, nurodydama, jog įsipareigoja atsakovei sumokėti 40 441,53 eurų (139 636,52 Lt; Susitarimo 4 p.). Paminėta sąlyga yra galiojanti, todėl ieškovei, priėmusiai darbus priėmimo - perdavimo aktų pagrindu, yra pareiga atsiskaityti už faktiškai atliktus darbus (CK 6.687 str.). Ieškovė neįrodė dalies neatliktų statybos darbų aplinkybės, pripažino savo 40 441,53 Eur įsiskolinimą atsakovei UAB „Conmaster“, todėl esant galiojančiai atsakovės UAB „Conmaster“ reikalavimo teisei dėl prievolės atsiskaityti įvykdymo, atsakovės UAB „Conmaster“ ir UAB „Šebsta“ turėjo pagrindą sudaryti Reikalavimo teisių perleidimo sutartį. Pirmosios instancijos teismo išvada teisinga. Apeliantė jos nepaneigė (CPK 177, 178 str.).

21Dėl bylos procesinės baigties

 1. Apibendrindama šioje nutartyje išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias sutarčių sudarymą, vykdymą ir aiškinimą, teisingai įvertino bylos įrodymus, nepažeidė proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodymų tyrimą ir vertinimą, sprendimą motyvavimo. Teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas. Tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais argumentai nėra pagrindo.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Apeliantės apeliacinį skundą atmetus, jai bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos. Iš ieškovės (apeliantės) valstybei priteistina Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutartimi atidėta už apeliacinį skundą mokėtina 1 973,76 Eur žyminio mokesčio dalis. Duomenų apie atsakovės ar trečiųjų asmenų apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikta.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

25Priteisti iš ieškovės UAB „Saugios erdvės“ (j.a.k. 302492795) valstybei 1 973,76 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus septyniasdešimt tris eurus ir septyniasdešimt šešis euro centus) žyminio mokesčio, mokėtino už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai