Byla 1-69-1036/2017

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Povilanskas, sekretoriaujant Rūtai Čereškaitei, vertėjaujant Viktorijai Mikelevič, dalyvaujant prokurorei Indrei Petkevičiūtei, nukentėjusiems V. G., J. J., kaltinamajam M. Č., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

2M. Č. (M. Č.), a. k. ( - ) gimęs ( - ) Vilniaus r., Lietuvos Respublikos pilietis, lenkas, vedęs, vidurinio išsilavinimo, dirbantis UAB S. A. IĮ „( - )“, gyvenantis ( - ), Mickūnai, Vilniaus rajonas, teistas:

31) 2008-10-06 Vilniaus rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 178 straipsnio 2 dalį, skiriant laisvės apribojimą 1 m. 6 mėn. ir per šį laiką įpareigojant būti namuose nuo 23 val. iki 5 val. ir be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;

42) 2008-12-12 Vilniaus rajono apylinkės teismo pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, skiriant laisvės atėmimą 8 mėn., vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu, subendrinta paskirta bausmė su Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008-10-06 nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas 1 m. Vadovaujantis BK 75 str. bausmės vykdymas atidėtas 1 m. 6 mėn., įpareigojant per 1 mėn. nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje ir be institucijos prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą sutikimo, neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms;

53) 2009-09-04 Vilniaus rajono apylinkės teismo pagal BK 180 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 1 dalį, 187 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, 5 dalies 1, 2 punktais, 6 dalimis, subendrinant paskirtas bausmes apėmimo ir dalinio sudėjimo būdais ir paskirta subendrinta bausmė laisvės atėmimas 2 m. 9 mėn. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, subendrinant paskirtą bausmę iš dalies sudedant su Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008-12-12 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas 3 metams;

64) 2015-07-22 Vilniaus rajono apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 1 dalį, pagal BK 178 straipsnio 2 dalį 12 MGL (451,92 EUR) (keturių šimtų penkiasdešimt vieno euro ir devyniasdešimt dviejų euro centų) dydžio bauda; pagal BK 187 straipsnio 1 dalį 8 MGL (301,28 EUR) (trijų šimtų vieno euro dvidešimt aštuonių euro centų) dydžio bauda; Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu nustatyta tvarka paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir M. Č. paskirta subendrinta bausmė 12 MGL (451,92 EUR) (keturių šimtų penkiasdešimt vieno euro ir devyniasdešimt dviejų euro centų) bauda. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, M. Č. skirta bausmė sumažinta 1/3 (vienu trečdaliu) ir galutinė bausmė paskirta 8 MGL (301,28 EUR) (trijų šimtų vieno euro dvidešimt aštuonių euro centų) bauda;

7kaltinamas pagal BK 284 straipsnio 1 dalį (du epizodai), 138 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

8 M. Č. 2016-04-17, apie 19.00 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, viešoje vietoje - picerijoje „Žaibo pica“, esančioje Vilniaus r., Mickūnų sen., Mickūnų mstl., Vilniaus g. 17A, kitų asmenų akivaizdoje, prisiartinęs prie picerijos lankytojo V. G., tyčiojosi iš jo išvadindamas pastarąjį akiniuotu, po to be jokios priežasties dešiniuoju kumščiu smogė pastarajam vieną kartą į veidą, V. G. pradėjus gintis, V. Č. abiejų rankų kumščiais ne mažiau kaip 10 kartų sudavė jam į galvą, šonus, rankas, padarydamas nukentėjusiajam V. G. sužalojimus, vertinamus nežymiu sveikatos sutrikdymu: odos nubrozdinimus dešinio užausio srityje, muštinę žaizdą apatinės lūpos raudonyje ir gleivinėje, poodinę kraujosruvą kairėje plaštakoje. Tęsdamas nusikalstamą veiką, iš karto po konflikto su V. G., išbėgo į kiemą ir prie parduotuvės „Aibė“, esančios Vilniaus r., Mickūnų sen., Mickūnų mstl., Vilniaus g. 17A, kitų asmenų akivaizdoje, iš chuliganiškų paskatų dėl mažareikšmės priežasties sudavė kumščiu vieną kartą J. J. į veidą. Šiam po smūgio nukritus ant žemės, V. Č. ne mažiau kaip 5 kartus spyrė J. J. į įvairias kūno vietas šonus, kojas, veidą, padarydamas nukentėjusiajam J. J. sužalojimus: kairio smilkinio srities, kaktos dešinės pusės odos nubrozdinimus, abiejų akių vokų, nosies nugarėlės, dešinės šlaunies poodines kraujosruvas, dešinės pusės IX-o šonkaulio lūžį, t.y. nesunkiai sutrikdė J. J. sveikatą, nes dėl dešinės pusės IX-o šonkaulio lūžio sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Šiais veiksmais M. Č. pažeidė viešąją tvarką, viešoje vietoje, įžūliu elgesiu ir vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką ir dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sutrikdė V. G. sveikatą.

9K. M. Č. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2016 m. balandžio 17 d., vakare su draugu buvo picerijoje „Žaibo pica“, esančioje Mickūnuose, Vilniaus rajone. Tą dieną buvo neblaivus. Prie jų priėjo nukentėjusysis V. G., kuris jo kažko paklausė. Žodis po žodžio kilo konfliktas, kurio metu jis pirmas sudavė nukentėjusiajam smūgį. Įvyko grumtynės. Jis buvo labai supykęs, išbėgo į kiemą. Už parduotuvės kampo pamatė nukentėjusįjį J. J., ir pykčio įtakoje sudavė jam į veidą. Po smūgio J. J. nukrito ant žemės. Tiksliai visų aplinkybių nepamena, bet galėjo atlikti veiksmus, kurie nurodyti kaltinamajame akte. Mano, kad dėl jo suduotų smūgių galėjo kilti kaltinime nurodyti nukentėjusiųjų sužalojimai. Jo veiksmai aplinkiniams turėjo sukelti pasipiktinimą ir nepasitenkinimą. Kodėl taip pasielgė pasakyti negali, mano, kad kaltas alkoholis. Smūgį J. J. sudavė dėl mažareikšmės dingsties, nes buvo labai įpykęs po konflikto su V. G.. Konfliktas su V. G. ir J. J. įvyko toje pačioje vietoje – tik V. G. sudavė picerijos viduje, o J. J. kieme. tarp abiejų įvykių buvo ne didesnis nei 5-7 minučių laiko tarpas. Gailisi dėl pažeidimo. Nukentėjusiųjų atsiprašė.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 273 straipsniu įrodymų tyrimas buvo nutrauktas, nes kaltinamasis nebuvo kaltinamas labai sunkaus nusikaltimo padarymu, prisipažino kaltu dėl jam inkriminuojamos veikos ir sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami. Nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės nekelia abejonių, su sutrumpintu įrodymų tyrimu sutiko prokurorė, kiti proceso dalyviai. Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusiajam J. J. buvo užduotas klausimas dėl konflikto priežasties. Be kaltinamojo M. Č. prisipažinimo jo kaltė, padarius nusikalstamą veiką visiškai įrodyta ir kitais duomenimis, kurie ( - ) straipsnyje numatyta tvarka buvo betarpiškai ištirti teismo posėdyje ir pripažinti tinkamais įrodymais.

11Nukentėjusysis J. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad nežino, kodėl M. Č. jam sudavė smūgius. Mano, kad viskas įvyko dėl alkoholio. Jokių asmeninių konfliktų tarp jo ir M. Č. prieš šį įvykį nebuvo.

12N. V. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2016-04-17 apie 19.00 val. Vilniaus r., Mickūnų sen., Mickūnų mstl., užėjo į piceriją „Žaibo pica“, esančią Vilniaus g. 17 A, su broliu M. G. ir užsisakė picas. Užsisakę picas, sėdėjo už staliukų. Pamatė, kad prie kito staliuko sėdi 2 jam nepažįstami vyrai, kurie prieš tai vartojo alkoholį už picerijos kampo. Jie buvo neblaivūs. Pirmas vyras (toliau – vyras Nr.1) buvo apie 30 metų amžiaus, 180 cm ūgio, lieso kūno sudėjimo, jį atpažintų iš veido bruožų, ką jis dėvėjo neįsidėmėjo. Antras vyras (toliau – vyras Nr.2) buvo 30-40 metų amžiaus, 175-180 cm ūgio, normalaus kūno sudėjimo, tamsių plaukų, jo apsirengimo neįsidėmėjo. Jį atpažintų iš veido bruožų. Prisimena, kad išėjęs iš tualeto, ėjo prie savo staliuko, kai tuo metu nuo savo stalo atsistojo vyras Nr.1, ir prisiartinęs prie jo, išvadino jį rusiškai akiniuotu ir rankos (neprisimena kokios) kumščiu be jokios priežasties smogė jam į veidą lūpos srityje, dėl ko lūpa trūko ir iš jos pradėjo bėgti kraujas. Sąmonės praradęs nebuvo. Pradėjo gintis nuo vyro N.1. ir gindamasis 2 kartus pataikė į viršutinę kūno dalį. Po šių smūgių vyras Nr. 1 abiejų rankų kumščiais ne mažiau kaip 10 kartų smogė jam į viršutinę kūno dalį, t.y. galvą, šonus, rankas. Smūgiais jis sukėlė jam fizinį skausmą. Mušdamas jį vyras Nr. 1 nieko nesakė. Vyras Nr.2 į muštynes nesikišo, jis tik stovėjo prie baro. Po muštynių jo veidas buvo kruvinas, iš lūpos bėgo kraujas. Jis pasitraukė nuo vyro Nr. 1 ir atsisėdo ant suoliuko. Kiek pamena, jo brolis su picerijos darbuotoja kvietė policiją. Kai vyras Nr. 1 išgirdo, kad kviečiama policija, išbėgo iš picerijos. Vyras Nr.2 liko picerijoje. Kai atvyko pareigūnai, vyras Nr.2 buvo labai girtas, nepagarbiai kalbėjo su pareigūnais, tad jie jį išsivežė. Atvykę medikai išvežė jį į Žalgirio kliniką, kur jam susiuvo lūpą ir išleido į namus. Kitą dieną dėl savo sužalojimo parašė pareiškimą Papildomai nori pasakyti, kad jį užpuolusio asmens nepažįsta, anksčiau niekad nematė, jokių konfliktų su juo neturėjo, kodėl jis jį užpuolė, nežino (b. l. 67,71-72,91-92).

13Iš parodymo atpažinti iš fotonuotraukų protokolų matyti, kad nukentėjusysis V. G. atpažino M. Č., kaip asmenį, kuris jį sumušė picerijoje (1 t., b.l. 73-75) ir R. G., kaip asmenį, kuris kartu su M. Č. buvo picerijoje (b. l. 76-78).

14Nukentėjusysis V. G. savo parodymus, duotus apklausų metu, patvirtino ir parodymų patikrinimo vietoje metu. (b. l.79-89)

15Nukentėjusysis J. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2016-04-17 apie 19-20 val., jis buvo Mickūnuose prie parduotuvės "Aibė". Buvo neblaivus, nes prieš tai išgėrė 0,5 l butelį alaus. Alų išgėrė prie parduotuvės "Aibė" kartu su pažįstamu Č. S.. Kai kartu su Č. S. buvo prie parduotuvės, pamatė, kad ateina pažįstami M. Č. ir R. G.. Jie buvo girti. Anksčiau iš jo M. Č. buvo pavogęs mobilaus ryšio telefoną, dėl ko jis buvo parašęs pareiškimą. Buvo nustatyta M. Č. kaltė, tad M. Č. dėl to buvo piktas ant jo. 2016-04-17 M. Č. priėjo prie jo, pasakė rusiškai, kad jis užsirovė ir tada rankos (neprisimena kokios) kumščiu 1 kartą smogė jam į veido sritį. Jis nukrito, neprisimena kaip. Po smūgio apsvaigo, tačiau sąmonės praradęs nebuvo. Kai jis nukrito, M. Č. pradėjo spardyti jį kojomis į įvairias kūno vietas. Kiek pamena, į šonus, kojas, kitas vietas. Kadangi nuo smūgio į veidą jis apsvaigo, tad tiksliai neprisimena, kiek spyrių buvo. Jų galėjo būti 5-6. M. Č. galėjo jam kelis kartus iš kojos pataikyti į veidą. Č. S. ir R. G. nesikišo, tik stebėjo. Patikslina, kad mušdamas jį, M. Č. negrasino. Mano, kad M. Č. jį užpuolė, kerštaudamas už ankstesnes nuoskaudas. Tą dieną jis buvo apsvaigęs nuo alkoholio, po to apsvaigo ir nuo smūgių, todėl nevisai gerai atsimena, kiek smūgių ir kuo M. Č. jam sudavė. Prisimena, kad kažkuriuo momentu jam pavyko atsikelti ir pabėgti nuo M. Č.. Jis nubėgo namo. Po to grįžo į įvykio vietą, nes ten buvo palikęs dviratį. Po kelių dienų kreipėsi į apylinkės inspektorių Mickūnuose. Jam išdavė siuntimą į TME, jis ten nuvyko 2016-04-22. Šiuo metu tęsia gydymą Vilniaus rajono poliklinikoje N.Vilnioje. 2016-05-05 turi talonėlį pas rentgenologą dėl nuotraukų darymo. Kreipėsi ir į Mickūnų ambulatoriją, tačiau jie išsiuntė jį į Pašilaičiuose esančią Vilniaus rajono polikliniką, bet ten jis nevyko, nes neturėjo pinigų. Nuvyko į polikliniką N.Vilnioje, nes jam arčiau namų. Su kaltininku M. Č. po įvykio nebendravo, matė jį, tačiau nebendravo, vienas prie kito priėję nebuvo. M. Č. jo neatsiprašė (b. l. 96, 99-102,111-112).

16J. J. parodymų patikrinimo vietoje metu patvirtino savo apklausose duotus parodymus ir parodė, kokiomis aplinkybėmis buvo sužalotas (b. l. 103-110)

17L. M. G. apklausos metu parodė, kad 2016-04-17 tarp 15.30-16.00 val., jis kartu su broliu V. G. atėjo į "Žaibo pica" piceriją, esančią Mickūnuose. Norėjo pavalgyti. Atsisėdo prie staliuko. Picerijoje dirbo jo pažįstama M.. Picerijoje buvo 2 nepažįstami vyrai. Pirmas vyras (toliau - vyras Nr.1) buvo apie 30 metų amžiaus, 190 cm ūgio, atletiško kūno sudėjimo, tamsių plaukų, buvo apsirengęs su marškinėliais trumpomis rankovėmis ir džinsais. Kitas vyras (vyras Nr. 2) buvo apie 35 metų amžiaus, 180 cm ūgio, lieso kūno sudėjimo, tamsių plaukų, atrodė kaip asocialus asmuo. Jie buvo apsvaigę. K. V. nuėjo į tualetą, jis stovėjo ir kalbėjosi su M.. Vyras Nr. 1 ir vyras Nr.2 pradėjo grėsmingai artintis prie jo. Vyras Nr.1 keikėsi rusiškai, pasakė jam, kad jis nori prie jo prisikabinti. V. išeidinėjo iš tualeto, kai vyras Nr.1 priėjęs prie brolio, išvadino jį akiniuotu ir dešinės rankos kumščiu 1 kartą smogė V. į veidą. V. iš lūpos pradėjo bėgti kraujas. Vyras Nr.1 smogė broliui be jokios priežasties. V. rankomis pradėjo nuo jo gintis ir kumščiais kelis kartus smūgiavo vyrui Nr.1 į viršutinę kūno dalį. Toliau prasidėjo muštynės. Vyras Nr.1 apie 6-7 kartus rankų kumščiais smūgiavo broliui į galvos sritį, sudavė per rankas. Vyras Nr.2 į muštynes nesikišo, jis tik priėjo prie jo ir grėsmingai į jį žiūrėjo. Jis pats į muštynes nesikišo. Kiek pamena, M. skambino į policiją. Kai vyras Nr.1 išgirdo, jog kviečiama policija, jis pabėgo, o vyras Nr.2 dar liko. Atvykę policininkai vyrą Nr.2 sulaikė ir išsivežė. Jis pats buvo šoke. Viskas įvyko labai greitai, netikėtai, kitų lankytojų muštynių metu picerijoje nebuvo. Abu vyrai buvo agresyvūs, apsvaigę, prisikabino prie jo ir brolio be jokios priežasties. Dėl broliui prakirstos lūpos ant grindų buvo daug kraujo. Vyras Nr. 1 sumušė brolį iš chuliganiškų paskatų. Po muštynių jis iš savo telefono paskambino telefonu 112 ir pranešė apie įvykį. (b. l. 114-117)

18L. M. G. apklausos metu parodė, kad dirba picų kepėja picerijoje "Žaibo pica", esančioje adresu Mickūnuose, Vilniaus A. M. prieš 2 savaites, sekmadienį, apie 18 val. ji buvo darbo vietoje. Picerijos salėje prie staliuko sėdėjo vietinis gyventojas M. Č. su draugu, pravarde "Raikin" (duomenų nežino). Jie buvo girti. Taip pat salėje buvo pažįstamas M. G. su broliu Valera. Jie buvo blaivūs. Ji kalbėjosi su M. G. prie baro. M. G. yra labai draugiškas, komunikabilus, todėl jis paklausė M. Č. ir "Raikino", kaip jie gyvena. M. Č. pažiūrėjo į M. ir pasiūlė M. duoti į veidą. M. Č. keikėsi, nuiminėjo nuo rankos laikrodį, norėdamas eiti muštis. Tuo metu iš tualeto į picerijos salę grįžinėjo Valera, kuris pamatęs grėsmingą situaciją, paklausė, kas vyksta. Tada M. Č. be jokios priežasties pasakė Valerai "Ar nori į snukį?" ir iš karto rankos (neprisimena kokios) kumščiu 1 kartą smogė Valerai į veidą. Valerai iš lūpos pradėjo bėgti kraujas. Kraujo buvo daug. Kitų lankytojų tuo metu picerijoje nebuvo. Valera pradėjo kumščiais gintis. Ji matė, kad kelis kartus Valera (neprisimena tiksliai kiek kartų) pataikė M. Č. į viršutinę kūno dalį. Muštynių metu M. Č. abiejų rankų kumščiais sudavė Valerai apie 15-20 smūgių į viršutinę kūno dalį, t.y. galvą, šonus, rankas. M. į muštynes nesikišo. "Raikin" bandė M. Č. nuraminti žodžiais, tačiau jam nepavyko. Tada iš picerijos telefono 86000444205 paskambino telefonu 112 ir iškvietė policiją. Išgirdęs, kad kviečiama policija, M. Č. užsisegė savo laikrodį ir išėjo iš picerijos. O "Raikin" liko, kol atvyko policija. Pareigūnai po to jį išsivežė. Iki policijos atvykimo ji išvalė kruvinas grindis, nes prieš kitus lankytojus negalėjo palikti tokios betvarkės. M. Č. elgesys sukėlė jai šoką. Ji buvo nepatenkinta jo elgesiu, kuris buvo įžūlus ir iššaukiantis. Savo elgesiu jis parodė nepagarbą aplinkiniams. Girtas M. Č. yra agresyvus, neprognozuojamas, neadekvatus, Jis yra vietinis banditas, kurio visi bijo, kai jis girtas. Vaizdo kameros picerijos viduje nėra (b. l.119-122).

19L. R. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad pažįsta M. Č., abu gyvena Mickūnuose. Maždaug prieš 2-3 savaites (datos neatsimena), tai buvo išeiginė diena, apie 11-12 val. sutiko M.Č. M.. Nusprendė išgerti. Turėjo pinigų, tad parduotuvėje pirko 2-3 butelius 0,5 l talpos degtinės. Išgėrė degtinę prie Mickūnų prūdo. Buvo stipriai apsvaigęs nuo alkoholio, tad blogai atsimena tolesnių įvykių aplinkybes. Prisimena, kad, kai išgėrė degtinę, užsimanė pavalgyti, todėl kartu nuėjo į Vilniaus g. esančią piceriją „Žaibo pica“, kuri yra viename pastate su parduotuve „Aibė“. Užsisakė picą ir jos laukė. Blogai atsimena įvykių aplinkybes, nes buvo visiškai girtas. Prisimena, kad kartu su M. Č. iš picerijos išeidinėjo parūkyti į lauką kelis kartus. Per kažkurį kartą, kai išėjo parūkyti, M. Č. pamatė už parduotuvės kampo pažįstamą vietinį gyventoją J. (pavardės nežinos, jo pravardė „Francuz“). Jis buvo priėję prie J., kalbėjo su juo, tačiau nežino apie ką, nes stovėjo 10 m atstumu nuo jų. Kiek atsimena, J. buvo vienas. Tarp M. Č. ir J. įvyko kažkoks žodinis konfliktas, kurio metu M. Č. pirmas dešiniuoju kumščiu smogė J. vieną kartą į veidą, dėl ko J. nukrito ant nugaros. Neprisimena, ar M. Č. jį dar mušė. Kiek pamena, po to su M. Č. iš karto grįžo į piceriją, kur laukė picų. Jis tik prisimena, kad picerijoje tarp M. Č. ir kažkokio vyriškio įvyko žodinis konfliktas (priežasties nežino), kurio metu M. Č. ranka (neprisimena kumščiu ar delnu) smogė vyrui į veidą. Atrodo, kad vyras po šio smūgio nukrito. Matė, kad iš jo veido bėga kraujas. Jie dar stumdėsi. Jis pats į muštynes nesikišo. Nežino, kas kvietė policiją. M. Č. išėjo iš picerijos, o jis liko, nes jo neišleido picerijos darbuotoja. (b. l. 126-127).

20Liudytojas Č. S. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad maždaug prieš 2 savaites vakare (valandos neatsimena) jis buvo Mickūnuose prie parduotuvės "Aibė". Ėjo pro šalį, kai pamatė prie parduotuvės buvusius pažįstamus Jurijų (pavardės nežino), M. Č.. Kas dar ten buvo, neatsimena, nes buvo labai girtas. Prieš tai išgėrė apie 3 litrus alaus. Prisimena, kad J. ir M. Č. stumdėsi, abu mušėsi. Dėl ko tai įvyko, nežino. Kadangi buvo labai girtas, blogai atsimena įvykio aplinkybes. Neprisimena, ar bandė juos išskirti. Prisimena, kad buvo nuo jų 15-20 metrų atstumu, vedžiojo šunį. Prie jų, kiek pamena, priėjęs nebuvo. Pretenzijų jis niekam neturi ( b. l.132-134).

21Liudytojas J. G. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad prieš kelias dienas prie parduotuvės "Aibė" (Mickūnai) vietinis gyventojas M. Č. sumušė vietinį gyventoją J. J., sužinojo iš vietinių gyventojų, tačiau neprisimena, kas konkrečiai apie tai kalbėjo. Pats jis minėto įvykio nematė, nieko nežino. Daugiau nieko parodyti negali. (b. l. 136-138).

22Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra picerijoje "Žaibo pica" esančios patalpos, adresu Vilniaus r., Mickūnai, Vilniaus g. A. A. metu daiktų, pėdsakų turinčių reikšmės tyrimui nerasta, nieko nepaimta. (b. l. 22-28).

23Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvados Nr. G 1092/2016(01) matyti, kad V. G. nustatytas odos nubrozdinimas dešinio užausio srityje, muštinė žaizda apatinės lūpos raudonyje ir gleivinėje, poodinė kraujosruva kairėje plaštakoje. Sužalojimai padaryti paveikus kietu buku daiktu (daiktais), galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laikotarpiu (2016-04-17). Sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Sužalojimų vietose pėdsakų, pagal kuriuos galima būtų identifikuoti konkretų žalojusį daiktą (įrankį), nėra. Sužalojimai padaryti ne mažiau kaip trimis trauminiais poveikiais. Sužalojimai galvoje nebūdingi griuvimui ir atsitrenkimui į kietą buką paviršių. (b. l.30-31).

24Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvados Nr. G 1150/2016(01) matyti, kad J. J. nustatyti kairio smilkinio srities, kaktos dešinės pusės odos nubrozdinimai, abiejų akių vokų, nosies nugarėles, dešinės šlaunies poodinės kraujosruvos, dešinės pusės IX-o šonkaulio lūžis, padaryti kietu buku daiktu (daiktais), galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2016-04-17). Sužalojimai vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl dešinės pusės IX-o šonkaulio lūžio sveikata yra sutrikdoma ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Nustatyti sužalojimai padaryti kietu buku daiktu (daiktais), kurio (kurių) individualūs požymiai neužsifiksavo. Neatmetama galimybė, kad nustatyti sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodytomis aplinkybėmis. Nustatyti sužalojimai padaryti mažiausiai šešiais trauminiais poveikiais. Nustatyti sužalojimai visumoje nebūdingi vienkartiniam griuvimui ant kieto paviršiaus. Nustatyti sužalojimai visumoje vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl dešinės pusės IX-o šonkaulio lūžio sveikata yra sutrikdoma ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Atskirai kairio smilkinio srities, kaktos dešinės pusės odos nubrozdinimai, abiejų akių vokų, nosies nugarėlės, dešinės šlaunies poodinės kraujosruvos vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu (b. l.43-44).

25Dėl veikos kvalifikavimo

26Vertindamas baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, teismas pripažįsta, kad M. Č. padarė įstatymo uždraustas nusikalstamas veikas – viešoje vietoje picerijoje ir gatvėje prie pastato, kuriame įsikūrusi parduotuvė, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, įžūliu elgesiu ir vandališkais veiksmais, pasireiškusiais smūgių sudavimu nukentėjusiesiems M. G. ir J. J., demonstravo nepagarbą aplinkai ir aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką ir dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sutrikdė V. G. sveikatą. Teismas šias išvadas daro įvertinęs įrodymų visumą. M. Č. teisme pripažino padaręs nusikalstamas veikas. Jo nurodytas aplinkybes patvirtinta nukentėjusiųjų V. G. ir J. J., ikiteisminio tyrimo metu apklaustų liudytojų parodymai, ikiteisminio tyrimo veiksmų protokoluose užfiksuoti duomenys. Nusikalstamų veikų pasekmės – sveikatos sutrikdymai nukentėjusiems - nustatytos remiantis Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus teismo medicinos ekspertės išvadomis, viešosios tvarkos pažeidimo faktas – liudytojos M. G., pačio kaltinamojo parodymais. M. Č. priešingi teisei veiksmai yra tiesioginiame priežastiniame ryšyje su kilusiomis pasekmėmis. Aptarti duomenys, kurie BPK 20 straipsnio pagrindu pripažintini įrodymais, atitinka tarpusavyje, jų visuma pakankama M. Č. objektyviai atliktiems veiksmams atskleisti ir jo kaltei pagrįsti. Teismas pagal byloje nustatytas aplinkybes M. Č. veiksmus kvalifikuoja kaip nusikalstamų veikų, numatytų BK 284 straipsnio 1 dalyje, 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte, idealią sutaptį.

27Kaltinamajame akte M. Č. veiksmai buvo kvalifikuoti kaip atskiros trys nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 straipsnio 1 dalyje (du epizodai) ir 138 straipsnio 1 dalyje. Teismas pažymi, kad pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties BK straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jos visos yra jungiamos vieningos tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Tęstine veika taip pat gali būti pripažįstamos situacijos, kai pasikartojantys veiksmai nėra tapatūs ar vienarūšiai, tačiau jais įgyvendinamas tas pats veikos požymis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-84/2011, 2K-269/2011) arba alternatyvūs veikos požymiai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-124/2007, 2K-322/2008). Veiksmai, kuriais įgyvendinami alternatyvūs veikos požymiai, paprastai pripažįstami tęstine nusikalstama veika, jei juos jungia vieninga kaltininko tyčia ir jie yra padaryti dėl to paties nusikalstamos veikos dalyko.Taigi, tęstinės nusikalstamos veikos ypatumas yra tas, kad ji daroma ne ištisai, o susideda iš atskirų veikų, kurios, esant kitoms aplinkybėms, galėtų būti kvalifikuojamos atskirai, tačiau dėl anksčiau minėtų požymių sudaro vienos tos pačios savarankiškos nusikalstamos veikos atskiras sudėtines dalis (epizodus). Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad kaltinamojo M. Č. smurtinius veiksmus picerijoje nuketėjusiojo V. G. atžvilgiu ir jo veiksmus kieme prie picerijos nukentėjusiojo J. J. atžvilgiu apima vieninga tyčia. Kaltinamasis teisiamojo posėdžio metu parodė, kad po smūgių suduotų nukentėjusiajam V. G. buvo apimtas pykčio, to pykčio pasekoje išėjo iš picerijos ir iš karto sutiktam nukentėjusiajam J. J. sudavė smūgius. Teismas pažymi ir tai, kad tęstinės veikos požymius šioje situacijoje patvirtina vienodas atliktų veiksmų pobūdis (smūgių sudavimas), trumpas laiko tarpas tarp atskirų veiksmų, iš esmės ta pati veikos padarymo vieta. Šių aplinkybių pagrindu teismas M. Č. veiksmus – pažeidžiant viešąją tvarką vertiną kaip vieną tęstinę nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 straipsnio 1 dalyje.

28Kartu teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje viešosios tvarkos pažeidimų baudžiamosiose bylose pabrėžiama, kad kaltininkui nusikalstamai veikiant viešojoje vietoje, kitiems asmenims gali būti padaromi įvairaus laipsnio sveikatos sutrikdymai, tačiau iš visų galimų sveikatos sutrikdymų šis BK straipsnis apima tik fizinio skausmo sukėlimą ir nežymų sveikatos sutrikdymą. Jeigu sutrikdant visuomenės rimtį ar tvarką nukentėjusiajam padaromas nesunkus sveikatos sutrikdymas, veika kvalifikuojama kaip ideali dviejų nusikalstamų veikų sutaptis, t. y. pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir 135 ar 138 straipsnio atitinkamą dalį. Jei viešosios tvarkos pažeidimas padaromas dėl chuliganiškų paskatų ir dėl to kitam asmeniui nesunkiai sutrikdoma sveikata, veika kvalifikuojama pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą (pavyzdžiui, kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-249/2009, 2K-340/2012, 2K-408/2013, 2K-506/2013, 2K-7-62-489/2015). Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad kaltinamasis M. Č. smūgius nukentėjusiajam J. J. sudavė be jokios priežasties, kaip pats kaltinamasis paaiškino dėl apimto pykčio. Pats nukentėjusysis J. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad smūgius kaltinamasis jam sudavė be jokios priežasties, mano, kad dėl girtumo, tarp jų šiuo metu jokių konfliktų nėra. Teismas pažymi, kad chuliganiškų paskatų kaltinamojo elgesyje buvimą patvirtina ir pats kaltinamojo elgesio pobūdis – viešoje vietoje, be jokios priežasties, paminat visuomenėje nusistovėjusias gero elgesio taisykles, suduoti smūgiai nukentėjusiajam į veidą, jam nukritus smūgių sudavimas į įvairias kūno vietas. Aptartos aplinkybės sudaro pagrindą kaltinamojo veiksmus iš BK 138 straipsnio 1 dalies perkvalifikuoti į BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą.

29Perkvalifikuojant kaltinamojo veiksmus teismas laikėsi ( - ) straipsnio 2 dalyje numatytos tvarkos, apie galimą veikos kvalifikacijos pakeitimą įspėjo kaltinamąjį, išaiškino teisę prašyti pertraukos pasirengti gynybai.

30Dėl bausmės skyrimo

31Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina, kad jis pripažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kaltinamojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, kad kaltinamasis veikas padarė apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

32Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 straipsnio 2 dalyje, įvertina teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatytą jos atsakomybę lengvinančią aplinkybę (BK 61 straipsnio 4 dalies). Teismas įvertina D. G. padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį – veika padaryta esant neblaiviam, veikiant tiesiogine tyčia, nusikalstami veiksmai dviems žmonėms sukėlė sveikatos sutrikdymus, kurie specialistų įvertinti nežymiu ir nesunkiu. Kartu atsižvelgiama ir į kaltinamojo asmenybę apibūdinančius duomenis, iš kurių matyti, kad M. Č. praeityje teistas, tačiau yra vedęs, dirba, išlaiko mažametį vaiką, priklausomybės ligų centre, psichiatrijos ligoninėje nesigydė. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti, kad šioje byloje BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus kaltinamajam sankcijose už padarytus nusikaltimus numatytą bausmę – laisvės atėmimą, jos dydį parenkant ženkliai mažesnį už sankcijose numatytą vidurkį.

33Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla teisme išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamajam skirtina galutinė bausmė BK 641 straipsnio pagrindu mažintina vienu trečdaliu.

34Atsižvelgiant į aptartas kaltinamojo asmenybę charakterizuojančias aplinkybes, teismas daro išvadą, jog M. Č. nėra tiek pavojingas, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti, tik skiriant jam realią laisvės atėmimo bausmę. Teismo nuomone, kaltinamojo atžvilgiu paskirtos bausmės tikslai bus pasiekti, ir neizoliavus jo nuo visuomenės. Spręstina, kad neilgos trukmės laisvės atėmimo bausmė su jos vykdymo atidėjimu, paskiriant atitinkamus įpareigojimus ir baudžiamojo poveikio priemonę, kaltinamajam padarys pakankamą poveikį, kad jis suvoktų padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir žalingumą visuomenei, taip pat pajustų neigiamas pasekmes, kurias nusikalstamų veikų padarymas sukelia pačiam kaltininkui. Tokia bausmė atitinka teisingumo principą ir yra pakankama ne tik nubausti jį už nusikalstamos veikos padarymą, bet ir sulaikyti nuo naujų nusikaltimų darymo ateityje. Esant nurodytoms aplinkybėms kaltinamojo M. Č. atžvilgiu taikytinas BK 75 straipsnis ir jam skirtinos bausmės vykdymas atidėtinas vienerių metų laikotarpiui, paskiriant įstatyme numatytus įpareigojimus ir baudžiamojo poveikio priemonę.

35BK 67 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti įgyvendinti bausmės paskirtį. Vadovaudamasis BK 69 straipsniu teismas gali įpareigoti kaltinamąjį atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą. Šioje baudžiamojoje byloje civilinis ieškovas Vilniaus teritorinė ligonių kasa dėl V. G. ir J. J. gydymo pareiškė 36,45 eurų civilinį turtinei žalai atlyginti. Siekiant užtikrinti realų turtinės žalos atlyginimą, kaltinamajam skirtina baudžiamojo poveikė priemonė - įpareigojimas per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti civiliniam ieškovui

36Vilniaus teritorinė ligonių kasa dėl V. G. ir J. J. gydymo pareiškė 36,45 eurų civilinį turtinei žalai atlyginti. Civilinis ieškinys pagrįstas rašytiniais įrodymais, dėl jo pagrįstumo ir dydžio ginčo nėra, todėl jis tenkintinas

37Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

38Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – 2 CD (kompaktinius diskus) su pokalbių išklotinėmis paliktini saugoti byloje.

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 str. 2 d., 304 str., 305 str., 307 str.,

Nutarė

40M. Č. (M. Č.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 284 straipsnio 1 dalyje, 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir nuteisti:

  • pagal 284 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 4 mėnesiams;
  • pagal 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimu 9 mėnesiams

41Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu už atskiras nusikalstamas veikas paskirtas bausmes subendrinti jas apimant ir subendrintą bausmę M. Č. (M. Č.) skirti laisvės atėmimą 9 mėnesiams.

42Vadovaujantis BK 641 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę M. Č. (M. Č.) paskirti laisvės atėmimą 6 mėnesiams.

43Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 4, 5, 7 punktais bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams, įpareigojant jį per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį tęsti darbą, nuo 22 val. iki 6 val. neišeiti iš namų, jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu, auklėti ir prižiūrėti savo nepilnametį vaiką, rūpintis jo sveikata, išlaikyti jį.

44Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 69 straipsniu, M. Č. (M. Č.) paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – įpareigoti per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos Vilniaus teritorinei ligonių kasai atlyginti nusikaltimu padarytą 36,45 eurų turtinę žalą.

45Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

46Civilinį ieškinį tenkinti. Priteisti iš M. Č. (M. Č.), a. k. ( - ) Vilniaus teritorinės ligonių kasos, į.k. 188783796, naudai 36,45 eurus Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą turtinę žalą.

47Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Povilanskas,... 2. M. Č. (M. Č.), a. k. 3. 1) 2008-10-06 Vilniaus rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos... 4. 2) 2008-12-12 Vilniaus rajono apylinkės teismo pagal BK 180 straipsnio 1... 5. 3) 2009-09-04 Vilniaus rajono apylinkės teismo pagal BK 180 straipsnio 2... 6. 4) 2015-07-22 Vilniaus rajono apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 2... 7. kaltinamas pagal BK 284 straipsnio 1 dalį (du epizodai), 138 straipsnio 1... 8. M. Č.... 9. K. M. Č. kaltu prisipažino... 10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK)... 11. Nukentėjusysis J. J. teisiamojo posėdžio metu parodė,... 12. N. 13. Iš parodymo atpažinti iš fotonuotraukų protokolų matyti, kad... 14. Nukentėjusysis V. G. savo parodymus, duotus apklausų... 15. Nukentėjusysis J. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė,... 16. J. J. parodymų patikrinimo vietoje metu patvirtino savo... 17. L. M. G. apklausos metu parodė,... 18. L. M. G. apklausos metu parodė,... 19. L. R. G. ikiteisminio tyrimo metu... 20. Liudytojas Č. S. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu... 21. Liudytojas J. G. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu... 22. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra... 23. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto... 24. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto... 25. Dėl veikos kvalifikavimo ... 26. Vertindamas baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus pagal... 27. Kaltinamajame akte M. Č. veiksmai buvo kvalifikuoti kaip... 28. Kartu teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje viešosios tvarkos... 29. Perkvalifikuojant kaltinamojo veiksmus teismas laikėsi (... 30. Dėl bausmės skyrimo ... 31. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina, kad jis... 32. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, vadovaujasi bendraisiais bausmės... 33. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla teisme išnagrinėta atlikus... 34. Atsižvelgiant į aptartas kaltinamojo asmenybę charakterizuojančias... 35. BK 67 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi... 36. Vilniaus teritorinė ligonių kasa dėl V. G. ir 37. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina... 38. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – 2 CD... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 str. 2 d.,... 40. M. Č. (M. Č.) pripažinti kaltu... 41. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu už atskiras... 42. Vadovaujantis BK 641 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu... 43. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 4, 5, 7 punktais bausmės... 44. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 69 straipsniu, 45. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti... 46. Civilinį ieškinį tenkinti. Priteisti iš M. Č. ( 47. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...