Byla 2S-981-565/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 28 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal išieškotojo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 28 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja D. Z. kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo – sustabdyti 14 249,68 Eur išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0116/16/00039, vykdomą civilinėje byloje Nr. e2-1529-910/2015 išduoto vykdomojo rašto pagrindu.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-01-28 nutartimi pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – sustabdė išieškojimą vykdymo procese civilinėje byloje Nr. e2-1529-910/2015 dėl 14 249,68 Eur išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0116/16/00039 iki pareiškėjos prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-1529-910/2015 padavimo ir jo išnagrinėjimo teisme pabaigos.

6Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pagal CPK 144 str. 3 d. laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje civilinio proceso stadijoje, vadovaudamasis CPK 3 str. 6 d., pareiškėjos prašymui išspręsti taikė įstatymo (CPK 147 str. 3 d.) analogiją.

7Teismas, vertindamas galimą grėsmę, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, nurodė, kad tuo atveju, jei vykdymo procesas nebūtų sustabdytas iki tol, kol bus paduotas ir išspręstas klausimas dėl proceso atnaujinimo, o procesas civilinėje byloje Nr. e2-1529-910/2015 būtų atnaujintas, iš naujo išnagrinėjus šią civilinę bylą, gali būti reikalinga spręsti sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą (CPK 373 str.). Teismas sprendė, kad gali būti nebeįmanoma atgręžti teismo sprendimo vykdymo, kadangi civilinėje byloje Nr. e2-1529-910/2015 yra areštuotas pareiškėjos ir jos šeimos gyvenamasis būstas. Todėl teismas padarė išvadą, kad egzistuoja grėsmė, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo galimai palankaus pareiškėjai teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

8Teismas nurodė, kad nors pareiškėja iki šio prašymo padavimo nespėjo parengti prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-1529-910/2015, tačiau pareiškėja 2016-01-22 sudarė teisinių paslaugų sutartį su advokate J. I.. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis advokatė J. I. 2016-01-25 pateikė prašymą dėl prieigos prie civilinės bylos Nr. e2-1529-910/2015 kortelės suteikimo, kuris tą pačią dieną buvo patenkintas. Teismas, atsižvelgdamas į civilinės bylos Nr. e2-1529-910/2015 apimtį ir prašymo dėl proceso atnaujinimo rengimo sudėtingumą, sprendė, kad pareiškėjos nurodytos priežastys pateisina prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo atidėjimą.

9Teismas sprendė, kad pareiškėjos pateikti įrodymai (antstolio V. Č. 2016-01-07 patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir 2016-01-08 raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S15-9824) patvirtina, kad priverstinio vykdymo veiksmai pagal vykdomąjį raštą, išduotą civilinėje byloje Nr. e2-1529-910/2015, jau yra pradėti.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Išieškotojas Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-01-28 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos prašymą atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais.

  1. Laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio padavimo atsakovui gali būti pritaikytos tik esant trijų aplinkybių visetui, tačiau šiuo atveju pirmosios instancijos teismas klaidingai nurodė, kad egzistuoja visos trys sąlygos taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo. Pirma, pareiškėja neįrodė, kad egzistuoja tikimybė, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, busimo galimo palankaus pareiškėjai teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Pareiškėja žinojo ir turėjo žinoti apie vykusį teismo procesą, kuriame jai kartu su atsakove V. B. buvo priteistas įsiskolinimas už nemokėtą nuomos mokestį, taigi labiau tikėtina, kad pareiškėjos atžvilgiu pagal prašymą dėl proceso atnaujinimo bus priimtas nepalankus teismo sprendimas. Išnagrinėtoje Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2- 1529-910/2015 buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir areštuotas pareiškėjos turtas, taigi ji žinojo, kad vyksta teisminis procesas. Be to, laikotarpiu nuo 2012-05-25 iki 2015-01-06 pareiškėja ir jos sūnus savo gyvenamąją vietą buvo deklaravę adresu ( - ), ir būtent šiuo adresu Vilniaus miesto apylinkės teismas siuntė pranešimus apie nagrinėjamą bylą. Be to, pareiškėja apie vykstantį teismo procesą jos ir jos sūnaus atžvilgiu sužinojo ir iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojo, tačiau aplaidžiai veikė civiliniame procese ir nesidomėjo apie jos atžvilgiu vykstantį teismo procesą.
  2. Pareiškėjos pateiktos aplinkybės, kodėl prašymas dėl proceso atnaujinimo nepateikiamas kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pirmosios instancijos teismo nepagrįstai buvo vertinamos kaip pateisinamos, ką pagrindžia aplinkybės, kad antstolis V. Č. 2016-01-18 raginimu, kurį pareiškėjai pateikė dar 2016-01-18, pareiškėją paragino įvykdyti teismo sprendimą, teisinių paslaugų sutartis su advokate J. I. buvo sudaryta 2016-01-22, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Vilniaus miesto apylinkės teismui buvo pateiktas 2016-01-27, taigi pareiškėja nuo 2016-01-18 galėjo parengti tinkamą prašymą dėl proceso atnaujinimo, tačiau šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino.
  3. Pareiškėja nepateikė tinkamų įrodymų, patvirtinančių, kad prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones momentu yra kilusi grėsmė jos turtiniams interesams. Antstolis nėra pradėjęs priverstinio vykdomojo dokumento vykdymo, t.y. nėra nukreiptas išieškojimas į pareiškėjai priklausantį turtą, kas šiuo atveju papildomai patvirtina, jog pareiškėja neįrodė egzistuojant visas tris sąlygas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

12Pareiškėja D. Z. nesutinka su atskiruoju skundu ir prašo skundžiamą nutartį palikti galioti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais.

  1. Pareiškėjos prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo nurodytas visų trijų aplinkybių, būtinų taikyti laikinosioms apsaugos priemonėmis iki prašymo dėl proceso atnaujinimo, visetas, todėl teismas pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, o skundo argumentai yra nepagrįsti įrodymais ir yra tik klaidinanti apelianto nuomonė.
  2. Teismas teisingai vertino, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo galimai palankaus pareiškėjai teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, jeigu vykdymo procesas nebūtų sustabdytas, o procesas civilinėje byloje Nr. e2-8919-1012/2016 būtų atnaujintas ir tektų spręsti sprendimo vykdymo atgręžimo klausimą (CPK 373 str.). Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, esant areštuotam pareiškėjos ir jos šeimos gyvenamajam būstui, priverstine tvarka realizavus šį turtą, gali būti nebeįmanoma atgręžti teismo sprendimo vykdymo.
  3. Aplinkybės, įrodančios faktą, kad pareiškėja nebuvo tinkamai informuota apie vykusius teismo posėdžius, yra nuosekliai išdėstytos 2016-02-11 pateiktame prašyme dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-1529-910/2015. Tačiau, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ginčas nėra sprendžiamas iš esmės, todėl skundo argumentai, ar pareiškėjai buvo tinkamai pranešta apie vykusį teismo procesą, nevertintini.
  4. Pareiškėja 2016-01-18 gavo antstolio raginimą įvykdyti teismo sprendimą, todėl per tris darbo dienas susirado advokatę, su kuria 2016-01-22 pasirašė teisinių paslaugų sutartį. Ši advokatė nedelsdama, t.y. kitą darbo dieną po teisinių paslaugų sutarties pasirašymo, pateikė prašymą dėl prieigos prie civilinės bylos Nr. e2-1529-910/2015 kortelės suteikimo. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo parengtas ir išsiųstas 2016-01-27, t.y. per 3 dienas nuo duomenų gavimo. Šių aplinkybių pagrindu bei atsižvelgiant į prašymo dėl proceso atnaujinimo rengimo sudėtingumą, akivaizdu, kad yra pagrindas patenkinti prašymą dėl proceso atnaujinimo padavimo atidėjimo.
  5. Pareiškėja įrodė, kad jau prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo momentu yra kilusi (galimai kils) grėsmė suinteresuoto asmens turtiniams interesams tuo atveju, jei nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Antstolio V. Č. 2016-01-07 patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2016-01-08 raginimas vykdyti sprendimą Nr. S15-9824, adresuoti pareiškėjai, patvirtina ir įrodo, kad priverstinio vykdymo veiksmai pagal vykdomąjį raštą, išduotą civilinėje byloje Nr. e2-1529- 910/2016, jau yra pradėti. Todėl apelianto argumentas, kad antstolis nėra pradėjęs priverstinio vykdomojo dokumento vykdymo, yra klaidinantis.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2016-01-28 nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja D. Z. kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo – sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0116/16/00039, pradėtoje civilinėje byloje Nr. e2-1529-910/2015 išduoto vykdomojo rašto dėl 14 249,68 Eur išieškojimo pagrindu, iki prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo ir jo išnagrinėjimo teisme pabaigos. Pirmosios instancijos teismas sprendimo skundžiama 2016-01-28 nutartimi pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

17Įstatyme numatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 144 str. 3 d.). Atvejai, kai laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra tikslingas dar neiškėlus bylos, reglamentuojami specialiosiomis normomis, numatančiomis išimtį iš bendrųjų taisyklių. Šių nuostatų tikslas – išvengti atsakovo veiksmų, kuriais jis, iki bus pareikštas ieškinys, kurio negalima pareikšti jau paduodant teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, apsunkintų galimo teismo sprendimo vykdymą arba padarytų jį negalimu. Taigi laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai ir pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo galimo jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-744-180/2015, 2015 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-47-183/2015). Pagal CPK 147 str. 3 d. teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio (šiuo atveju – prašymo atnaujinti procesą) teismui pateikimo dienos. Taip pat pareiškėjas privalo nurodyti priežastis, pateisinančias ieškinio pareiškimo atidėjimą.

18Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pareiškėja, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo dienos, įrodė egzistuojant pateisinančias pareiškimo pateikimo atidėjimo aplinkybes ir pagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus. Jeigu preliminariai įvertinęs prašyme išdėstytus argumentus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškinys bus pareikštas ir pagal jį palankus sprendimas ieškovui galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2010). Sutiktina su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad, atsižvelgiant į civilinės bylos Nr. e2-1529-910/2015 apimtį, prašymo dėl proceso atnaujinimo rengimo sudėtingumą, aplinkybes, kad pareiškėja tik 2016-01-22 sudarė teisinių paslaugų sutartį su advokate J. I., kuri 2016-01-25 pateikė prašymą dėl prieigos prie civilinės bylos Nr. e2-1529-910/2015 kortelės suteikimo, o 2016-01-27 pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki pareiškimo atnaujinti procesą padavimo, prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo atidėjimo priežastys yra pateisinamos. Be to, iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad pareiškėja įvykdė pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje nurodytą įpareigojimą ir padavė prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-1529-910/2015, kurį pirmosios instancijos teismas neskundžiama 2016-04-12 nutartimi patenkino iš dalies ir atnaujino civilinės bylos Nr. e2-1529-910/2015 pagal ieškovo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios ieškinį atsakovams V. B., D. Z., R. Z. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ir žalos atlyginimo, tretieji asmenys byloje A. K. ir D. L., išvadą byloje teikianti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, nagrinėjimą dalyje dėl pareiškėjos D. Z. ir jos sūnaus R. Z. solidariosios atsakomybės su atsakove V. B. ieškovui Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai už nuomos mokesčio skolą dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, ir paskyrė teismo posėdį 2016-05-18. Dėl nurodytų aplinkybių išieškotojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino, kad pareiškėja nepateikė prašymo dėl proceso atnaujinimo kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl pateisinamų priežasčių, yra atmestini kaip paneigti byloje esančia medžiaga ir faktine aplinkybe, kad procesas civilinėje byloje Nr. e2-1529-910/2015 dalyje jau yra atnaujintas.

19Nagrinėjant kitas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatliekamas įrodymų, susijusių su bylos esme, vertinimas, nepasisakoma dėl ginčo esmės, vertinamas tik prima facie ieškinio reikalavimų pagrįstumas. Taigi teismas tik preliminariai nustato tikimybę, kad dėl pareikštų reikalavimų pateiktų įrodymų viseto pagrindu gali būti priimtas ginčo šaliai palankus teismo sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1350/2014, 2012-08-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1601/2012, 2012-04-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-364/2012, 2011-09-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011). Išieškotojo argumentai, kad pareiškėja apie vykstantį teismo procesą jos ir jos sūnaus atžvilgiu civilinėje byloje Nr. e2-1529-910/2015 žinojo ir procesiniai dokumentai jai buvo tinkamai įteikti, šioje byloje yra nenagrinėti ir atmestini, kadangi, kaip minėta, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, ginčas nėra sprendžiamas iš esmės ir nėra nagrinėjamos su ginčo dalyku susijusios aplinkybės. Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismas įsiteisėjusioje 2016-04-12 nutartyje jau pasisakė dėl šių argumentų, padarydamas išvadą, kad pareiškėjai tik 2016-01-18 tapo žinoma apie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-06-03 priimtą sprendimą jos atžvilgiu, nes procesiniai dokumentai jai nebuvo tinkamai įteikti.

20Nustačius, kad pagal preliminarų bylos duomenų vertinimą pagrįstos prielaidos manyti, jog pareiškėjai palankus sprendimas galėtų būti priimtas, egzistuoja, toliau sprendžiama, ar yra kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina sąlyga – reali grėsmė galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, jeigu vykdymo veiksmai nebūtų sustabdyti. Atsižvelgdamas į abiejų šalių interesų pusiausvyros principą, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad šiuo konkrečiu atveju objektyviai egzistuoja poreikis išlaikyti buvusią iki kreipimosi į teismą padėtį nepakitusią ir padėti išvengti neigiamų padarinių pareiškėjai, sustabdant vykdomąją bylą Nr. 0116/16/00039, t.y. neleidžiant realizuoti pareiškėjai priklausantį turtą, kuris buvo areštuotas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1529-910/2015. Pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad antstolio V. Č. 2016-01-07 patvarkymu yra priimtas vykdyti vykdomasis dokumentas, kad 2016-01-08 priimtas raginimas pareiškėjai vykdyti sprendimą Nr. S15-9824, patvirtina, kad vykdymo veiksmai pagal vykdomąjį raštą, išduotą civilinėje byloje Nr. e2-1529- 910/2016, jau yra pradėti, todėl atmestini išieškotojo argumentai, kad antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0116/16/00039 nėra pradėjęs priverstinio vykdymo.

21Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo 2016-01-28 nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl atskirojo skundo argumentais negali būti keistina ar naikintina (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėja D. Z. kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-01-28 nutartimi pareiškėjos prašymą... 6. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pagal CPK 144 str. 3 d. laikinosios... 7. Teismas, vertindamas galimą grėsmę, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos... 8. Teismas nurodė, kad nors pareiškėja iki šio prašymo padavimo nespėjo... 9. Teismas sprendė, kad pareiškėjos pateikti įrodymai (antstolio V. Č.... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Išieškotojas Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia atskiruoju skundu... 12. Pareiškėja D. Z. nesutinka su atskiruoju skundu ir prašo skundžiamą... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja D. Z. kreipėsi į teismą su... 17. Įstatyme numatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos... 18. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pareiškėja, prašydama... 19. Nagrinėjant kitas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas,... 20. Nustačius, kad pagal preliminarų bylos duomenų vertinimą pagrįstos... 21. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartį palikti...