Byla 2A-1121-622/2013
Dėl teisės privatizuoti butą lengvatinėmis sąlygomis pripažinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Broniaus Valiaus, Almanto Padvelskio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-02-28 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės A. S. ieškinį atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybei, tretieji asmenys A. S., R. K., dėl teisės privatizuoti butą lengvatinėmis sąlygomis pripažinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pripažinti ieškovei teisę privatizuoti butą, esantį adresu ( - ), lengvatinėmis sąlygomis pagal 1991-05-21 Butų privatizavimo įstatymo (toliau – BPĮ) 4 straipsnį. Nurodo, kad ieškovė ir jos šeima 1990 m. gruodžio pabaigoje iš Klaipėdos miesto vykdomojo komiteto gavo orderį, suteikiantį teisę apsigyventi naujai statomame name (bute), adresu ( - ). Ieškovės sutuoktinis mirė ( - ). 1992 m. ieškovė pateikė prašymą leisti privatizuoti butą lengvatinėmis sąlygomis namų valdybai, gautas atsakymas, kuriuo leista butą privatizuoti. Savo teise privatizuoti butą, adresu ( - ), lengvatinėmis sąlygomis pagal Butų privatizavimo įstatymą, ieškovė iki šiol nepasinaudojo. Duomenų, suteikiančių teisę privatizuoti butą neišliko nei pas ieškovę, nei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos archyvuose. Šiuo metu ieškovė gyvena minėtame bute, sudariusi buto nuomos sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybe. Ieškovė prašymais privatizuoti butą, adresu ( - ), lengvatinėmis sąlygomis raštu kreipėsi į atsakovą, tačiau šis atsisakė tenkinti prašymą. Mano, kad ieškovė yra subjektas, turintis teisę privatizuoti butą, kuriame ji gyvena, ieškovės nuomojamas butas yra tinkamas privatizavimo objektas, ieškovė 1992 metais buvo pateikusi prašymą bei susitarimą dėl buto privatizavimo, išreiškusi valią privatizuoti butą lengvatinėmis sąlygomis, t. y. atliko veiksmus, būtinus įstatymo nustatytai teisei privatizuoti butą lengvatinėmis sąlygomis, privatizavimo procesas nebuvo baigtas dėl nuo ieškovės nepriklausančių aplinkybių, todėl ji turi teisę privatizuoti jos šiuo metu nuomojamą butą Klaipėdoje lengvatinėmis sąlygomis.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-02-28 sprendimu ieškinį tenkino visiškai.

5Pripažino ieškovei A. S. teisę privatizuoti butą, esantį ( - ), lengvatinėmis sąlygomis pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnį, nustatant pareigą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybei sudaryti su ieškove A. S. buto, esančio ( - ), pirkimo–pardavimo sutartį. Priteisė iš atsakovo 143 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei. Teismas konstatavo, kad atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovė nepadavė atsakovo įgaliotiems asmenims prašymo leisti privatizuoti ginčo butą, ir darė išvadą, kad tokie dokumentai neišliko. Ieškovė Butų privatizavimo įstatymo nustatytu terminu įstatymo nustatyta tvarka kreipėsi į institucijas, įpareigotas spręsti butų privatizavimo klausimus, dėl ginčo buto privatizavimo, todėl pripažino, kad ginčo buto privatizavimo procedūra buvo teisėtai pradėta. Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių, jog atsakovas elgdamasis atidžiai ir rūpestingai, ėmėsi kokių nors veiksmų savo pareigai, t. y., tinkamai įgyvendinti ieškovės teisę privatizuoti ginčo butą, atlikti. Laikė, kad ginčo buto teisėtai pradėtas privatizavimo procesas neužbaigtas ne dėl nuo ieškovės priklausančių priežasčių, tokiu būdu pažeidžiant ieškovės teisę privatizuoti ginčo butą, todėl ieškovė turi teisę užbaigti ginčo buto privatizavimą lengvatinėmis sąlygomis. Ginčo nuomos sutartį raštu su atsakovu, vadovaujantis Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymu Nr. I-2455, ieškovė sudarė 2004-10-20. Teismas pripažino, kad ieškinio senaties termino eigos pradžia yra 2004-10-20, ieškinio senaties termino eiga prasidėjo galiojant 2000 m. CK, numatančiam dešimties metų ieškinio senaties terminą, todėl atsakovo prašymu nėra pagrindo taikyti ieškinio senaties terminą.

6Apeliaciniu skundu Klaipėdos miesto savivaldybės administracija prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-02-28 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės

7A. S. ieškinį atmesti. Nurodo, kad Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas neleidžia pradėti butų privatizavimo procedūros ir tęsti butų pardavimo lengvatine tvarka nustojus galioti Butų privatizavimo įstatymui. Jomis siekiama sudaryti galimybę BPĮ pagrindu pradėtas ir nebaigtas butų privatizavimo procedūras užbaigti, šiam įstatymui nustojus galioti. Nurodo, kad ieškovei sumokėjus nustatytą kainą už privatizuojamą butą, privatizavimo procedūros būtų buvusios užbaigtos, o buvo neužbaigtos dėl ieškovės kaltės. Ieškovė, būdama apdairi ir rūpestinga, turėjo domėtis savo teisėmis, susijusiomis su jos šeimai skirto buto privatizavimu, o kilus neaiškumams – kreiptis į kompetentingas institucijas. Mano, kad teismas nepagrįstai išplėtė Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio taikymo ribas, neatsižvelgė į formuojamą teismų praktiką, surinktus įrodymus ir liudytojų parodymus, todėl priėmė neteisėtą sprendimą.

8Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

11Byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo tenkintas ieškovės ieškinys dėl teisės privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis valstybei nuosavybės teise priklausantį bei ieškovės nuomojamą butą, pagrįstumo ir teisėtumo.

12Nustatyta, kad ieškovei ir jos šeimos nariams 1990 m. gruodžio mėn. pagal Klaipėdos miesto Vykdomojo komiteto orderį buvo suteikta teisė apsigyventi naujai statomame name (bute), adresu

13( - ). Ieškovė įrodinėja, kad 1992 metais pateikė prašymą leisti privatizuoti butą lengvatinėmis sąlygomis namų valdybai, gautas atsakymas, kuriuo leista butą privatizuoti. Šiuo metu ieškovė gyvena minėtame bute, 2004-10-20 sudariusi buto nuomos sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybe.

141991-05-28 priimtame Butų privatizavimo įstatyme buvo įtvirtinta Lietuvos gyventojų, nuomojančių iš valstybės (savivaldybės) gyvenamąsias patalpas, teisė įsigyti vieną gyvenamąją patalpą privačion nuosavybėn lengvatine tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas BPĮ nuostatas, suformavo praktiką, kad, sprendžiant dėl ieškovo teisės privatizuoti butą pagal BPĮ, reikia nustatyti tokias šiame įstatyme įtvirtintas privatizavimo sąlygas: 1) atitinkama gyvenamoji patalpa gali būti privatizavimo objektas (BPĮ 2, 3 str.); 2) asmuo yra subjektas, kuriam įstatymo suteikta teisė privatizuoti butą (BPĮ

154 str.); 3) asmuo išreiškė savo valią pasinaudoti šia teise, atlikdamas per įstatyme nustatytą terminą veiksmus, būtinus šiai teisei įgyti (BPĮ 1, 5 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-548/2009; 2012-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-240/2012; kt.). Tarp šalių iš esmės ginčas kilo tik dėl sąlygos, ar ieškovė yra atlikusi veiksmus, būtinus teisei privatizuoti butą įgyti.

16Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje ne kartą pabrėžta, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009).

17Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad vien aplinkybė, jog nėra išlikęs ieškovės prašymas privatizuoti ginčo butą, šeimos narių susitarimas dėl ginčo buto privatizavimo negali būti besąlygiškas pagrindas ieškiniui atmesti, tai prieštarautų teisingumo principui, nes pagal Butų privatizavimo įstatymą nebuvo reikalaujama, jog pareiškėjai turėtų tokius dokumentus ir juos saugotų.

18CPK 189 straipsnio 1 dalis nustato, kad liudytoju gali būti kiekvienas asmuo, nesvarbu, koks jo amžius ir giminystės ryšiai su byloje dalyvaujančiais asmenimis, kuriam gali būti žinomos kokios nors aplinkybės, turinčios ryšį su byla. Liudytoju laikomas bylos baigtimi teisiškai nesuinteresuotas fizinis asmuo, jis yra įrodymų šaltinis, o liudytojo parodymai (paaiškinimai) yra įrodinėjimo priemonė. Liudytojas P. D. pirmosios instancijos teismo posėdyje paaiškino, kad nuo 1982 metų iki

192005 metų dirbo UAB „Vingio valdos“ direktoriumi ir patvirtino, kad ieškovė A. S. 1992 metų vasarą buvo pateikusi prašymą privatizuoti butą, dokumentai buvo priimti. Nurodyti liudytojo parodymai laikytini objektyviais, nes liudytojas buvo butų ūkio tarnybos, įgaliotos vykdyti butų privatizavimą darbuotojas, direktorius. Įvertinęs šiuos ir kitų liudytojų parodymus pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovė A. S. tinkamai išreiškė valią privatizuoti butą lengvatinėmis sąlygomis, t. y. atliko būtinus veiksmus įgyti teisę privatizuoti ginčo butą ir ginčo buto privatizavimo procedūra buvo teisėtai pradėta (Butų privatizavimo įstatymo 1, 5 str.).

20Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto nurodytomis aplinkybėmis, kad suformuota teismų praktika, jog taikant Butų privatizavimo ir Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą, pastarojo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos neleidžia pradėti butų privatizavimo procedūros, kartu ir tęsti butų pardavimą lengvatine tvarka, nustojus galioti Butų privatizavimo įstatymui. Šios normos paskirtis – siekimas sudaryti galimybę Butų privatizavimo įstatymo pagrindu pradėtas ir nebaigtas butų privatizavimo procedūras užbaigti, šiam įstatymui nustojus galioti. Nustojus galioti Butų privatizavimo įstatymui, teismine tvarka galima apginti tik pastarojo įstatymo pagrindu ir jo galiojimo metu įgytas asmenų subjektines teises, kurios buvo pažeistos. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-01-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2002; 2004-05-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-329/2004; 2006-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2006; 2008-04-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2008; 2008-12-15 nutartis civilinėje byloje Nr.

213K-3-543/2008; 2008-04-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2008).

22Atsakingi už butų privatizavimą pareigūnai, elgdamiesi atidžiai ir rūpestingai, vykdant jiems teisės aktais priskirtas privatizavimo funkcijas, priėmę ieškovės pareiškimą privalėjo suteikti jo registracijos numerį, galimai išduoti tai patvirtinantį dokumentą, ieškovę informuoti apie privatizacijos eigą, nesant reikalingų dokumentų, raštu apie tai pranešti ir pareikalauti juos pristatyti, ir nustatyta tvarka privatizuoti ieškovės nuomojamą butą arba atsisakyti tai padaryti, ieškovę apie tai informuojant ir grąžinant jos pateiktus dokumentus. Kadangi butų privatizavimo tvarką nustatantys norminiai teisės aktai nereglamentavo per kiek laiko ieškovė turėjo sumokėti jai paskaičiuotą buto kainą, byloje nėra įrodymų, kad privatizavimą vykdančios institucijos būtų nustačiusios konkretų terminą sumokėti buto privatizavimo kainą, ieškovė turėjo pagrindą pagrįstai tikėtis, jog ji gali sumokėti už privatizuojamą butą, pagerėjus jos turtinei padėčiai. Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad ginčo buto teisėtai pradėtas privatizavimo procesas neužbaigtas ne dėl nuo ieškovės priklausančių priežasčių, tokiu būdu pažeidžiant ieškovės teisę privatizuoti ginčo butą, todėl ieškovė turi teisę užbaigti ginčo buto privatizavimą lengvatinėmis sąlygomis (Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 str. 1 d. 2 p.).

23Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentais ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK

24328 str.), kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo. Dėl šių aplinkybių Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-02-28 sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

25Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

26Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pripažinti ieškovei... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-02-28 sprendimu ieškinį tenkino... 5. Pripažino ieškovei A. S. teisę privatizuoti butą, esantį ( - ),... 6. Apeliaciniu skundu Klaipėdos miesto savivaldybės administracija prašo... 7. A. S. ieškinį atmesti. Nurodo, kad Valstybės paramos būstui įsigyti ar... 8. Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.... 9. Apeliacinis skundas atmestinas.... 10. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 11. Byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo tenkintas ieškovės... 12. Nustatyta, kad ieškovei ir jos šeimos nariams 1990 m. gruodžio mėn. pagal... 13. ( - ). Ieškovė įrodinėja, kad 1992 metais pateikė prašymą leisti... 14. 1991-05-28 priimtame Butų privatizavimo įstatyme buvo įtvirtinta Lietuvos... 15. 4 str.); 3) asmuo išreiškė savo valią pasinaudoti šia teise, atlikdamas... 16. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas... 17. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 18. CPK 189 straipsnio 1 dalis nustato, kad liudytoju gali būti kiekvienas asmuo,... 19. 2005 metų dirbo UAB „Vingio valdos“ direktoriumi ir patvirtino, kad... 20. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto nurodytomis... 21. 3K-3-543/2008; 2008-04-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2008).... 22. Atsakingi už butų privatizavimą pareigūnai, elgdamiesi atidžiai ir... 23. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su... 24. 328 str.), kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo.... 25. Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija... 26. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. sprendimą palikti...