Byla 2-2583/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarties, kuria atsisakyta atstatydinti administratorių, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Vakuolė“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-216-555/2013)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus „Tintrade Limited“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarties, kuria atsisakyta atstatydinti administratorių, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Vakuolė“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-216-555/2013).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4BUAB „Vakuolė“ kreditorius Tintrade Limited LTD kreipėsi į teismą prašydamas teismo spręsti dėl paskirto BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ tinkamumo toliau eiti BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus pareigas bei atitinkamą bankroto administratorių atstatydinti; paskirti UAB „Audata“ BAUB „Vakuolė“ bankroto administratoriumi; pripažinti nutartį dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo skubiai vykdytina.

5Kreditorius nurodė, kad pareiškėjas nors pagal ĮBĮ formaliai ir neturi teisės tiesiogiai reikšti prašymą pakeisti administratorių, tačiau pagal teismų praktiką teismas turi teisę kelti ir spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas pagal atskiro kreditoriaus teismui pateiktą informaciją.

6UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ paskirti UAB „Vakuolė" bankroto administratoriumi pasiūlė didžiausias UAB „Vakuolė" kreditorius - AB „Ūkio bankas“ (kuomet dar šiam bankui nebuvo pradėtos bankroto procedūros ir jis buvo tiesiogiai valdomas akcininko V. R.). 2013 m. liepos 5 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1702/2013 pripažinta, kad bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ yra susijęs su BAB Ūkio banko akcininku V. R., jo aplinkos žmonėmis ir bendrovėmis, taip pat administratoriaus darbuotojų ir dalyvių ryšiai su BAB Ūkio banko akcininku V. R. yra viešai atskleisti ir spaudoje. Kreditoriaus teigimu, šie paaiškėję ryšiai galimai paaiškina ir tokią nepagrįstai ilgą šios bankroto bylos trukmę, administratoriaus vengimą išieškoti skolas iš debitorių ir išanalizuoti BUAB „Vakuolė" sandorius, priešingus įmonės veiklos tikslams, bei kreiptis į teismus dėl jų pripažinimo negaliojančiais, administratoriaus delsimą kreiptis į teismą dėl BUAB „Vakuolė" bankroto pripažinimo tyčiniu ir pan.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 13 d. nutartimi atsisakė atstatydinti administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ UAB „Vakuolė“ bankroto byloje.

9Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į teismų praktiką, išsprendė klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti jam pavestas funkcijas vertindamas kreditoriaus Tintrade Limited Ltd pateiktą informaciją.

10Teismas sprendė, kad kreditoriaus nurodytos aplinkybės dėl įsiteisėjusios 2013 m. liepos 5 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 1702/2013, kuria teismas pripažino, kad bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ yra susijęs su BAB „Ūkio bankas“ akcininku V. R., jo aplinkos žmonėmis ir bendrovėmis, bei kitos aplinkybės dėl aukščiau nurodytų ryšių egzistavimo įtakos administratoriaus atstatydinimo UAB „Vakuolė“ bankroto byloje klausimo pagrįstumui neturi. Pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinio teismo priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1702/2013 buvo nagrinėjamas klausimas dėl kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ pasiūlyto bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ paskyrimo UAB „Turto valdymo strategija“ bankroto byloje ir jo šališkumo, o nagrinėjamu atveju, šios aplinkybės nesudaro pagrindo daryti išvadai, kad administratoriui UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ galimai tenka (ar tektų) veikti interesų konflikto situacijose vykdant UAB „Vakuolė“ bankroto procedūras.

11Teismas taip pat laikė nepagrįstomis kreditoriaus nurodytas aplinkybes dėl administratoriaus šališkumo netinkamai atliekant bankroto byloje veiksmus - nepagrįstai ilga UAB „Vakuolė" bankroto bylos trukmė, administratoriaus vengimas išieškoti iš debitorių beveik 60 mln. litų skolų, administratoriaus delsimas išanalizuoti sandorius už 36 mėnesius bei vengimas kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu.

12Bylos duomenimis teismas nustatė, kad kreditoriaus nurodytas BUAB „Vakuolė“ skolas sudaro Likviduojamos Baltarusijos Respublikos Prezidento reikalų valdybos gamybos ir prekybos unitarinės įmonės „Belaja Rus" įsiskolinimai, kilę iš paskolos sutarčių, kurios Baltarusijos aukštojo ūkinio teismo sprendimais yra pripažintos negaliojančiomis (2013 m. rugpjūčio 7 d. BUAB „Vakuolė“ pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolas, 2013 m. kovo 15 d. Baltarusijos aukštojo ūkinio teismo pranešimas Nr. 02-33/458). Todėl administratorius, vertindamas realią perspektyvą išieškoti skolą pagal negaliojančiomis pripažintas sutartis, nesikreipė į teismą dėl šios skolos priteisimo. Be to, 2013 m. rugpjūčio 7 d. BUAB „Vakuolė“ kreditoriai pakartotiniame kreditorių susirinkime, svarstydami skolų reikalavimo teisių pardavimo kainų patvirtinimą ir pardavimo tvarkos nustatymą, didžiąja balsu dauguma (94,32 proc.) nutarė reikalavimo teises į 2 BUAB „Vakuolė“ debitorių (Baltarusijos Respublikos Prezidento reikalų valdybos gamybos ir prekybos unitarinės įmonės „Belaja Rus" ir Westintorg LLC) skolas pardavinėti už 50 proc. skolos dydžio kainą, t.y. už 29 882 371,92 Lt sumą be varžytynių, apie jų pardavimą skelbiant viešai (nutarimas Nr. 3), o kreditoriaus Tintrade Ltd pasiūlymas pareikšti ieškinį dėl 58 874 239,05 Lt skolos priteisimo buvo atmestas, 2013 m. rugpjūčio 30 d. vykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime kreditoriai nepritarė kreditoriaus Tintrade Limited siūlymui panaikinti 2013 m. rugpjūčio 7 d. vykusio pakartotinio BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3 „Skolų reikalavimo teisių pardavimo kainų patvirtinimas ir pardavimo tvarkos nustatymas“ ir kreiptis į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo. Taip pat administratorius yra pareiškęs civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje, prašydamas BUAB „Vakuolė“ priteisti iš buvusio įmonės vadovo beveik 65 mln. Lt (2013-02-22 patikslintas ieškinys baudžiamojoje byloje Nr. 1-156-493/2013). Duomenų, kad minėti kreditorių susirinkimų nutarimai būtų apskųsti kreditorių, tame tarpe ir Tintrade Limited, byloje nėra pateikta. FNTT prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybos paėmė dokumentus ir išsamiai ištyrę ir įvertino visus įmonės sandorius, sudarytus per laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gegužės 4 d. ir jų pasekmes, tai įvertinęs administratorius pareiškė aukščiau nurodytą civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje. Administratorius Kauno apygardos teismui 2013 m. liepos 19 d. yra pateikęs atsiliepimą į Tintrade Limited pareiškimą dėl BUAB „Vakuolė" bankroto pripažinimo tyčiniu, kuriuo prašo BUAB „Vakuolė" bankrotą pripažinti tyčiniu. Teismas konstatavo, kad kreditoriaus nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti, kad teismo paskirtas bankroto administratorius veikia interesų konflikto situacijoje ir yra šališkas vykdant administratoriaus funkcijas ir suinteresuotas UAB „Vakuolė“ bankroto bylos baigtimi.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

14Atskiruoju skundu apeliantas (kreditorius) Tintrade Limited prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. nutartį, spręsti dėl paskirto BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ tinkamumo toliau eiti BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus pareigas bei atitinkamą bankroto administratorių atstatydinti; paskirti UAB „Audata“ BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriumi; pripažinti nutartį dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo skubiai vykdytina.

15Apeliantas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Prieš pat UAB „Energolinija“ kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Vakuolė“ iškėlimo UAB „Energolinija“ reikalavimo teisę į UAB „Vakuolė“ įgijo būtent iš AB „Ūkio bankas“. Vėliau, t.y. jau iškėlus UAB „Vakuolė“ bankroto bylą, reikalavimo teisės į UAB „Vakuolė“ iš UAB „Energolinija“ vėl buvo sugrąžintos AB „Ūkio bankas“. Tačiau net ir nepaisant to, kas pasiūlė administratoriaus kandidatūrą – neginčijamas faktas yra tai, kad šiuo metu didžiausias UAB „Vakuolė“ kreditorius yra BAB Ūkio bankas. Tačiau šią aplinkybę teismas, priimdamas nutartį, ignoravo.
 2. Įsiteisėjus jau net dviems Lietuvos apeliacinio teismo nutartims civilinėse bylose Nr. 2-1702/2013 ir Nr. 2-1893/2013 pripažinta, kad bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras yra susijęs su BAB Ūkio banko akcininku V. R., jo aplinkos žmonėmis ir bendrovėmis. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ darbuotojų ir dalyvių ryšiai su BAB Ūkio banko akcininku V. R. yra viešai atskleisti ir spaudoje.
 3. Kokią įmonę administruotų administratorius, jei tik kreditorių ar debitorių sąraše būtų BAB Ūkio bankas, V. R. ar su juo susiję fiziniai ar juridiniai asmenys, niekaip nebūtų įmanoma užtikrinti bankroto administratoriaus nešališkumo.
 4. 2013 m. rugsėjo 12 d. kreditorius išsiuntė teismui skundą dėl nutartyje cituotų 2013 m. rugpjūčio 7 d. ir 2013 m. rugpjūčio 30 d. BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, o teismas 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-216-555/2013 minėtą kreditoriaus skundą priėmė. Minėtas kreditoriaus skundas paneigia vieną iš teismo motyvų nutartyje, kuriuo teismas grindė neva tinkamai vykdomą BUAB „Vakuolė“ administravimą ir kreditorių skundų nebuvimą.
 5. Teismas neatsižvelgė į tai, kad bankroto administratorius yra svarbiausias asmuo bankroto procese, kuris iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo.

16BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašo apeliacinį procesą nutraukti, teismui nenustačius pagrindo nutraukti, atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti atsakovo naudai iš kreditoriaus atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

17Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismų praktikoje Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad pakeitus bankroto administratoriaus atstatydinimo reglamentavimą (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p., 21 str. 2 d. 4 p.), nesivadovautina ankstesne teismų praktika, pagal kurią buvo pripažįstama, jog kiekvienas kreditorius, taip pat ir toks, kurio teismo patvirtinti reikalavimai ne tik kad neviršijo pusės visų kreditorinių reikalavimų sumos, bet sudarė net ir itin nedidelę jų dalį, turi ne tik teisę informuoti bankroto bylą nagrinėjantį teismą apie, jo nuomone, galimą šio asmens neatitikimą pavestoms pareigoms, bet ir skųsti aukštesnės instancijos teismui pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria bankroto administratorius neatstatydintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2055/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1725/2013).
 2. Atskirojo skundo motyvai iš esmės tapatūs kreditoriaus prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo, pateikto pirmosios instancijos teismui, motyvams. Apeliantas nenurodė jokių pagrindų, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis galėtų būti neteisėta, nepagrįsta.
 3. Nėra svarbių priežasčių, dėl kurių galėtų būti atnaujintas praleistas terminas pirmosios instancijos teismo nutarties apskundimui.

18Trečiasis asmuo Petrotrans trading Ltd prašo atskirąjį skundą tenkinti ir nutartį panaikinti išsprendžiant klausimą iš esmės – atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Audata“, pripažinti nutartį skubiai vykdytina.

19Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Bankroto bylos atsakovui iškėlimo iniciatoriumi buvo AB „Ūkio bankas“ – prieš pat UAB „Energolinija“ kreipiantis į dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo UAB „Energolinija“ reikalavimo teisę į atsakovą įgijo būtent iš UAB „Ūkio bankas“, o vėliau reikalavimo teisė vėl buvo sugrąžinta AB „Ūkio bankas“.
 2. Bankroto administratorius vengia išieškoti skolas iš debitorių. Nors bankroto procesas tęsiasi jau ketverius metus, debitorių skolos atsakovui sudaro beveik 60 mln. litų.
 3. Bankroto administratorius delsia išanalizuoti BUAB „Vakuolė“ sandorius, priešingus įmonės veiklos tikslams bei kreiptis į teismus dėl jų pripažinimo negaliojančiais.
 4. BAUB „Vakuolė“ kreditoriams pagrįstai manant, kad bankrotas gali būti tyčinis, bankroto administratorius vis dėlto nesikreipė į teismą dėl BUAB „Vakuolė“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Dėl bankroto administratoriaus neveiklumo kreditoriai buvo priversti patys kreiptis į teismą dėl šio bankroto pripažinimo tyčiniu.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta atstatydinti administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ UAB „Vakuolė“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

22Dėl kreditoriaus teisės teikti atskirąjį skundą.

23Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, nors ĮBĮ nesuteikia teisės tiesiogiai reikšti teismui prašymą pakeisti bankroto administratorių kitiems asmenims, nei nurodyta ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje, tačiau įstatymas neriboja teismo teisės bet kurioje bankroto procedūros stadijoje spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas, o faktinis pagrindas tam galėtų būti ir atskiro bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditoriaus ar jos akcininko kreipimasis į teismą, kuris vertintinas kaip procesinis prašymas arba informacijos (duomenų) teismui pateikimas apie jo paskirto administratoriaus galimą netinkamumą, o teismas, nenustatęs, kad tokia teise piktnaudžiaujama, ex officio jį išnagrinėja ir priima procesinį sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2055/2012, 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1926/2012, 2012 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1748/2012, 2012 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1375/2012).

24Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, gavęs pareiškėjo pranešime nurodytą informaciją dėl, jo manymu, egzistuojančių pagrindų atstatydinti esamą bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ UAB „Vakuolė“ bankroto byloje, turėjo pagrindą savo iniciatyva spręsti dėl šios informacijos pagrįstumo.

25Dėl administratoriaus atstatydinimo pagrindų.

26Bankrutuojančios įmonės administratorius – vienas iš svarbiausių asmenų bankroto procese, kuris iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas ir atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, ir jos kreditorių interesų, teisingai išspręsti atskirus klausimus bankroto procese.

27Taigi apeliantas yra teisus teigdamas, kad administratoriaus kandidatūra neturi kelti absoliučiai jokių abejonių dėl nešališkumo. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad šias abejones kelia jau dviejose Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse konstatuotos faktinės aplinkybės – UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ yra susijęs su BAB „Ūkio bankas“ akcininku V. R., jo aplinkos žmonėmis ir bendrovėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1702/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013). Šiose nutartyse konstatuota, kad viena iš UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ akcininkų yra D. D., kurios motina R. K. buvo paskirta AB Ūkio banko atstovybės Kijeve vadove ir šias pareigas ėjo nuo 2005 metų. Dar vienas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro akcininkas K. S. yra vadovas ir akcininkas UAB „Aneka“, kuri valdo dalį UAB „Korelita“, kurios valdymo organai korporaciniais ir verslo ryšiais susiję su buvusiais BAB Ūkio banko valdymo organais ir vadovais: V. R., O. G. ir G. U.. Be to, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ direktorius A. V. ir V. R. yra dirbę bankrutavusioje AB „Dirbtinis pluoštas“. Šioje bendrovėje A. V. dirbo teisininku, vėliau paskirtas teisės skyriaus departamento vadovu, kai bendrovės savininku buvo V. R..

28Atsižvelgiant į paminėtose civilinėse bylose konstatuotas faktines aplinkybes, teismas vertina, kad skundžiama nutartimi nepagrįstai nustatyta, kad administratoriaus ryšiai su BAB Ūkio banko akcininku V. R. yra aktualūs vien tik UAB „Turto valdymo strategija“ bankroto byloje. Priešingai, minėtose civilinėse bylose konstatuoti ryšiai tarp administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, BAB Ūkio bankas ir V. R., yra faktorius, pats savaime keliantis abejones dėl bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto ir teisinių paslaugų biuras“ nešališkumo bei tinkamumo toliau eiti BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus pareigas. Teismo vertinimu, vien šie duomenys yra savarankiškas ir pakankamas pagrindas atstatydinti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ iš BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus pareigų, todėl dėl netinkamo administravimo veiksmų (ne)atlikimo nepasisakoma.

29Atsiliepime į skundą nurodomi bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ teiginiai, kad ginčo atveju negali būti atnaujintas praleistas terminas pirmosios instancijos teismo apskundimui, teisiškai nereikšmingi ir apeliacinės instancijos teismas jų nevertina, kadangi šį klausimą išsprendė pirmosios instancijos teismas rezoliucija 2013 m. spalio 2 d. priimdamas atskirąjį skundą.

30Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų teismas nepasisako, kadangi jie neturi įtakos ginčijamo klausimo išsprendimui.

31Esant nurodytam, naikintina Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. nutartis ir skirtinas naujas administratorius (337 str. 1 d. 2 p.).

32Apelianto (atsakovo kreditoriaus) Trintrade Limited pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Audata“ atitinka visus bankroto administratoriui keliamus reikalavimus (ĮBĮ 11 str.). Be to, būtent šį bankroto administratorių prašo paskirti ir kitas įmonės kreditorius – Petrotrans trading Ltd (t. 2, b. l. 9-10). Todėl BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriumi skirtinas UAB „Audata“ (CPK 329 str., 338 str.).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

34Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atstatydinti administratorių uždarąją akcinę bendrovę „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ uždarosios akcinės bendrovės „Vakuolė“ bankroto byloje.

35Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Vakuolė“ bankroto administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Audata“ (juridinio asmens kodas 2419996, Verkių g. 109, Vilnius, Leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 29a).

36Įpareigoti uždarąją akcinę bendrovę „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ naujai paskirtam administratoriui uždarajai akcinei bendrovei „Audata“ per 10 dienų nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. BUAB „Vakuolė“ kreditorius Tintrade Limited LTD kreipėsi į teismą... 5. Kreditorius nurodė, kad pareiškėjas nors pagal ĮBĮ formaliai ir neturi... 6. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 13 d. nutartimi atsisakė atstatydinti... 9. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į teismų praktiką,... 10. Teismas sprendė, kad kreditoriaus nurodytos aplinkybės dėl įsiteisėjusios... 11. Teismas taip pat laikė nepagrįstomis kreditoriaus nurodytas aplinkybes dėl... 12. Bylos duomenimis teismas nustatė, kad kreditoriaus nurodytas BUAB... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. Atskiruoju skundu apeliantas (kreditorius) Tintrade Limited prašo panaikinti... 15. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  16. BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto... 17. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
  1. Teismų... 18. Trečiasis asmuo Petrotrans trading Ltd prašo atskirąjį skundą tenkinti ir... 19. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
   1. Bankroto bylos... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 21. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 22. Dėl kreditoriaus teisės teikti atskirąjį skundą.... 23. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, nors ĮBĮ nesuteikia teisės... 24. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, gavęs pareiškėjo... 25. Dėl administratoriaus atstatydinimo pagrindų.... 26. Bankrutuojančios įmonės administratorius – vienas iš svarbiausių asmenų... 27. Taigi apeliantas yra teisus teigdamas, kad administratoriaus kandidatūra... 28. Atsižvelgiant į paminėtose civilinėse bylose konstatuotas faktines... 29. Atsiliepime į skundą nurodomi bankroto administratorius UAB „Įmonių... 30. Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų teismas nepasisako,... 31. Esant nurodytam, naikintina Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 13 d.... 32. Apelianto (atsakovo kreditoriaus) Trintrade Limited pasiūlytas bankroto... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 34. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. nutartį ir klausimą... 35. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Vakuolė“ bankroto... 36. Įpareigoti uždarąją akcinę bendrovę „Įmonių bankroto administravimo...