Byla 2-1893/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „LUKOIL BALTIJA“ ir bankrutuojančios akcinės bendrovės „Ūkio bankas“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1809-436/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VAKOIL“ direktoriaus V. Č. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VAKOIL“ (tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – uždaroji akcinė bendrovė „LUKOIL BALTIJA“, uždaroji akcinė bendrovė „Švyturys – Utenos alus“, bankrutuojanti akcinė bendrovė „Ūkio bankas“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „VAKOIL“ direktorius V. Č. pareiškimu prašė iškelti atsakovui UAB „VAKOIL“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą (1 b. t., 4-10 l.).

4Nurodė, jog prašomas paskirti bankroto administratoriumi UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras turi ilgametę patirtį, administruojant įvairaus dydžio bankrutuojančias įmones, sugeba užtikrinti sklandų, skaidrų ir operatyvų bankroto procedūrų atlikimą, tinkamai atstovauti ir ginti kreditorių bei įmonės interesus; šis administratorius yra užbaigęs 572 įmonių bankroto procedūras, bendrovėje dirba 30 darbuotojų, iš kurių 10 turi bankrutuojančios įmonės administratoriaus kvalifikacinius pažymėjimus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 24 d. nutartimi iškėlė atsakovo UAB „VAKOIL“ bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą (4 b. t., 57-60 l.).

7Apygardos teismas nurodė, kad byloje buvo pasiūlytos kelios bankroto administratorių kandidatūros: ieškovas siūlė administratoriumi skirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą, tretieji asmenys UAB „LUKOIL BALTIJA“ ir UAB „Švyturys – Utenos alus“ – Bankroto administravimo kontorą, UAB, o trečiasis asmuo BAB Ūkio bankas – UAB Projektų vertinimo biurą. Teismo teigimu, visos bankroto administratorių kandidatūros atitinka Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) nustatytus reikalavimus, t. y. siūlomi bankroto administratoriai turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę, pateikę deklaracijas dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, jų kandidatūros buvo suderintos su Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (toliau – Bankroto departamentas). Nurodė, jog UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras bankroto administravimo paslaugas teikia nuo 2001 m. spalio 22 d., administratoriaus buveinė yra Kaune, jis šiuo metu vykdo 216 bankroto procedūrų, yra užbaigęs 575 bankroto procedūras, bendrovėje dirbantiems 10 fiziniams bankroto administratoriams vidutiniškai tenka po 21,6 bankroto bylą; Bankroto administravimo kontora, UAB, bankroto administravimo paslaugas teikia nuo 2010 m. rugsėjo 6 d., šio administratoriaus buveinė yra Vilniuje, jis turi filialą Klaipėdoje, šiuo metu vykdo 38, yra užbaigęs 6 bankroto administravimo procedūras, bendrovėje dirbantiems 5 fiziniams bankroto administratoriams tenka po 7,6 bankroto bylas; UAB Projektų vertinimo biuras leidimą vykdyti bankroto administravimo veiklą turi nuo 2009 m. balandžio 27 d., o buveinė yra Vilniuje, šiuo metu vykdo 26 bankroto procedūras, yra užbaigęs 27 bankroto procedūras, o bendrovėje dirbantiems 3 fiziniams bankroto administratoriams vidutiniškai tenka po 8,7 bankroto bylas.

8Teismas konstatavo, kad, paskirdamas BUAB „VAKOIL“ bankroto administratoriumi UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą, atsižvelgia į tai, jog atsakovo buveinė ir veiklos teritorija yra Kaune, jog atsakovas turi daug debitorių (304) ir kreditorių (220), jog byloje nėra duomenų, kad ieškovo pasiūlytas bankroto administratorius gali būti šališkas; be to, palygina siūlomų bankroto administratorių patirtį, užimtumą ir buveinės vietas.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

10Trečiasis asmuo UAB „LUKOIL BALTIJA“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir UAB „VAKOIL“ bankroto administratoriumi paskirti Bankroto administravimo kontora, UAB (4 b. t., 72-77 l.).

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė atsakovo direktoriaus pasiūlytą juridinį asmenį, nors bendrovės vadovo siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūra teismų praktikoje vertinama neigiamai. Be to, UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras buvo atstatydintas iš BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratoriaus pareigų dėl jo šališkumo;

132. Teismas, paskirdamas bankroto administratorių, atsižvelgia į vieną pagrindinių kriterijų – bankroto administratoriaus užimtumą, tačiau paskirto bankroto administratoriaus darbo krūvis yra daugiau nei 30 vykdomų procedūrų vienam asmeniui, todėl, turėdamas tokį darbo krūvį, bankroto administratorius negalės skirti pakankamai dėmesio BUAB „VAKOIL“ bankroto procedūrai, o jo siūlomas bankroto administratorius Bankroto administravimo kontora, UAB, turi 3 kartus mažesnį darbo krūvį (vienam bankroto administratoriui tenka po 9,8 vykdomas bankroto procedūras).

14Atskiruoju skundu trečiasis asmuo BAB „Ūkio bankas“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, o atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB Projektų vertinimo biurą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Paskirtas atsakovo administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras gali atstovauti buvusių atsakovo valdymo organų ir akcininkų interesus bei neobjektyviai vertinti aplinkybes. UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro akcininkas K. S., yra ir akcininkas bei vadovas UAB „Aneka“, kuri šiuo metu valdo 48,31% akcijų UAB „Korelita“, o šios direktorius ir valdybos pirmininkas nuo 2013 m. balandžio 18 d. yra M. U. (BAB „Ūkio bankas“ akcininkas). Be to, UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro direktorius A. V. bei BAB Ūkio banko akcininkas V. R. kartu yra dirbę bankrutavusioje AB „Dirbtinis pluoštas“ (A. V. dirbo teisininku, o bendrovės savininkui tapus V. R., buvo paskirtas teisės departamento vadovu), A. V., būdamas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras vadovu ir savininku, vykdė AB „Dirbtinis pluoštas“ bankroto ir likvidavimo procedūras, o buvę AB „Ūkio bankas“ valdymo organai ir akcininkai bendradarbiauja su šiuo bankroto administratoriumi, kadangi šis bankroto administratorius yra paskirtas daugelyje bankroto bylų, kuriose vykdomos su AB „Ūkio bankas“ valdymo organais ir akcininkais susijusių bendrovių bankroto procedūros (UAB „Aritėja“, UAB „Balt-Energo group“, UAB „Radžiūnų malūnas“, UAB „Rodmė“, UAB „Šiaurės kryptis“, UAB „Vakuolė“, UAB „Kauno tiekimas“).

162. BAB „Ūkio bankas“ yra didžiausias kreditorius BUAB „VAKOIL“ bankroto byloje, todėl pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog didžiausias kreditorius reiškia nepasitikėjimą administratoriumi UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuru, turėjo neskirti šio asmens atsakovo bankroto administratoriumi;

173. Teismas neįvertino, jog paskirtas bankroto administratorius buvo nušalintas nuo BAB „Vievio paukštynas“ bankroto bylos dėl interesų konflikto ir netinkamo pareigų vykdymo;

184. Pagrindinis bankrutuojančios UAB „VAKOIL“ turtas yra degalinių tinklas (Kauno mieste, Prienų rajone, Kalvarijoje, Marijampolėje ir Vilniuje), o UAB „VAKOIL“ kreditoriai ir debitoriai savo veiklą vykdo visoje Lietuvoje, todėl administratoriaus buveinės vieta neturi esminės reikšmės;

195. UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras yra labiau užimtas nei UAB Projektų vertinimo biuras, kuriame dirbantiems fiziniams bankroto administratoriams tenka vidutiniškai po 8,6 bankroto bylas, todėl dėl gausaus ir kvalifikuoto kolektyvo, nepriekaištingos reputacijos, didelės patirties jis yra tinkamesnis administruoti atsakovo bankroto procesą.

20Ieškovas UAB „VAKOIL“ direktorius V. Č. atsiliepime į atskiruosius skundus prašo juos atmesti ir palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo nutartį. Nurodo, jog įstatymai nenustato apribojimų įmonės vadovui siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą, o apeliantų nurodyta aplinkybė dėl UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro atstatydinimo iš BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratoriaus pareigų, nėra pagrindas vertinti, jog bankroto administratorius netinkamai vykdys savo pareigas ir šioje byloje, be to, administratorius buvo nušalintas tik vienoje byloje iš beveik 600 užbaigtų bankroto bylų. Tai, kad bankroto administratoriaus užimtumas yra didelis, nėra kliūtis tinkamai administruoti bankroto procedūras, juolab kad bankroto administratorius turi didelę patirtį bei gausų darbuotojų personalą. Ieškovo teigimu, UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras nepatenka į ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, negalinčių būti bankroto administratoriumi, sąrašą, be to, apeliantas BAB „Ūkio bankas“ nepagrindė paskirto bankroto administratoriaus šališkumo, nesąžiningumo, o aplinkybė, jog paskirtu bankroto administratoriumi nepasitiki didžiausias kreditorius, yra nepagrįsta, kadangi BAB „Ūkio bankas“ finansinis reikalavimas atsakovo bankroto byloje dar nėra patvirtintas teismo.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

22Trečiojo asmens UAB „LUKOIL BALTIJA“ atskirasis skundas tenkintinas, trečiojo asmens BAB „Ūkio bankas“ atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

24ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo paskirti įmonės bankroto administratorių.

25Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatą, įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis (toliau – fizinis asmuo), ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo bei su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugų, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo bankroto administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų (ĮBĮ 11 str. 2 d.).

26Pagal įstatymą, teismas, iškėlęs įmonės bankroto bylą, skirdamas bankroto administratorių, privalo patikrinti, ar nėra ĮBĮ nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, bei, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną aplinkybę, kuri gali neigiamai įtakoti administratoriaus patikimumą bei sukelti abejones dėl administratoriaus tinkamumo administruoti konkrečią bankrutuojančią įmonę. Be to, teismas privalo įvertinti ir tai, kad pagal susiformavusią teismų praktiką bankroto bylų nagrinėjimas yra susijęs su viešojo intereso tenkinimu, kuris įpareigoja teismą imtis visų įmanomų priemonių, jog jau bankroto bylos iškėlimo stadijoje būtų ginami visų potencialių kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesai, o bankroto procedūros būtų laiku pradėtos vykdyti ir vyktų sklandžiai bei operatyviai.

27Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad, parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi; spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui; kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai, administravimo sąnaudos, administratoriaus darbo stažas, užimtumas, yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1114/2009).

28Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog ieškovo ir trečiųjų asmenų bankroto byloje pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros atitinka esminius, ĮBĮ nustatytus reikalavimus: bankroto administratoriai turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę, pateikę deklaracijas dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, jų kandidatūros buvo suderintos su Bankroto valdymo departamentu.

29Nors pagal bylos duomenis (tarp jų gautus ir iš Bankroto valdymo departamento) teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras buveinė yra Kaune, įmonėje dirba 30 darbuotojų, iš jų 10 darbuotojų turi bankrutuojančios įmonės administratoriaus kvalifikacinius pažymėjimus (1 b. t. 139 l.), bankroto administratorius vykdo 215 bankroto procedūrų, yra baigęs 595 bankroto procedūras, o leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2001-10-22, tačiau jo kandidatūrą pasiūlė nemokaus atsakovo direktorius, Vilniaus apygardos teismo 212-04-24 nutartimi šis bankroto administratorius buvo atstatydintas iš BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratoriaus pareigų dėl netinkamo pareigų vykdymo, o apelianto atsakovo kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ administratoriaus teigimu, šis bankroto administratorius (jo akcininkas ir vadovas) susijęs su BAB „Ūkio bankas“ akcininku V. R. bei jo bendrovėmis, tarp jų ir atsakovu, jo direktorius ir akcininkas A. V. bei V. R. yra dirbę AB „Dirbtinis pluoštas“, kurioje A. V. dirbo teisininku, kuris bendrovės savininku tapus V. R., buvo paskirtas teisės skyriaus vadovu, o A. V. vadovaujamas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras vykdė ir BAB „Dirbtinis pluoštas“ bankroto bei likvidavimo procedūras. Be to, vienas iš UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro akcininkų K. S. yra vadovas ir akcininkas UAB „Aneka“, valdančios dalį akcijų UAB „Korelita“, kurios direktorius ir valdybos pirmininkas yra susijęs su buvusiais apelianto BAB „Ūkio bankas“ valdymo organais ir vadovais (5 b. t., 100, 140-153 l.). buvo atstatydintas nuo BAB „Vievio paukštynas“ bankroto bylos dėl netinkamo pareigų vykdymo. Ieškovas nepaneigė nurodytų aplinkybių atsiliepdamas į atskiruosius skundus (CPK 178 str., 302 str.).

30Dėl nurodyto yra pagrindo abejoti dėl šio administratoriaus tinkamumo administruoti bankrutuojantį atsakovą, o kaip minėta, teismas turi parinkti tokį bankroto administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010). Dėl pasakyto pakeistina skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas atsakovo bankroto administratorius, paskiriant kitą atsakovo bankroto administratorių (CPK 329 str., 338 str., ĮBĮ 11 str. 2 d.).

31Bylos duomenimis (tarp jų gautais ir iš Bankroto valdymo departamento), kiti du siūlomi atsakovo bankroto administratoriaus kandidatai atitinka įstatymo reikalavimus; trečiųjų asmenų UAB „LUKOIL BALTIJA“ ir UAB „Švyturys – Utenos alus“ pasiūlytas bankroto administratorius - Bankroto administravimo kontora, UAB, leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas turi nuo 2010-09-06, jo buveinė - Vilniuje, šiuo metu vykdo 33 bankroto procedūras, yra baigęs 11 bankroto procedūrų, įmonėje dirba 5 darbuotojai, tarp jų 4 fiziniai bankroto administratoriai, turintys bankroto administratoriaus leidimus, bankroto administratorius sutinka administruoti BUAB „VAKOIL“ (1 b. t., 197 l., 199 l.); trečiojo asmens BAB „Ūkio bankas“ siūlomas bankroto administratorius UAB Projektų vertinimo biuras leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas turi nuo 2009 metų, jo buveinė taip pat yra Vilniuje, jis turi tris darbuotojus, vykdo 19 bankroto procedūrų, yra baigęs 36 bankroto procedūras, sutinka teikti atsakovo bankroto administravimo paslaugas (2 b. t., 76 l., 80 l.).

32Taigi apelianto (atsakovo kreditoriaus) UAB „LUKOIL BALTIJA“ pasiūlytas bankroto administratorius (Bankroto administravimo kontora, UAB), atitinka visus bankroto administratoriui keliamus reikalavimus (ĮBĮ 11 str.), įmonėje dirba darbuotojai, turintys tiek ekonominį, tiek teisinį išsilavinimą, turi didesnį darbuotojų skaičių nei BAB „Ūkio bankas“ pasiūlytas bankroto administratorius, be to, minėtą bankroto administratorių siūlė skirti ir kitas atsakovo kreditorius - trečiasis asmuo UAB „Švyturys – Utenos alus“. Nors Bankroto administravimo kontora, UAB, turi mažesnį baigtų bankroto bylų skaičių nei apelianto BAB Ūkio banko siūlomas kandidatas, tačiau į bylą nepateikta argumentų ar įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti šio bankroto administratoriaus kompetencija, nešališkumu, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų vykdymą, tinkamai atlikti jam ĮBĮ pavestas funkcijas bei ginti visų atsakovo kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus (CPK 178 str., 314 str., 338 str.). Todėl darytina išvada, jog šis bankroto administratorius labiau tinkamas administruoti bankrutuojantį atsakovą nei kiti pasiūlyti kandidatai (CPK 185 str., ĮBĮ 11 str., CK 1.5 str.).

33Dėl pasakyto pakeistina pirmosios instancijos teismo nutartis, panaikinant jos dalį dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo, ir išsprendžiant šį klausimą, paskirtinas kitas bankroto administratorius - Bankroto administravimo kontora, UAB (CPK 329 str., 338 str.).

34Atkreiptinas dėmesys, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant savo pareigas ar atsiradus kitų aplinkybių dėl paskirto bankroto administratoriaus galimo neatitikimo įstatymų reikalavimams ar šališkumo, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo; be to, pagal ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį, bankroto administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo kaltės.

35Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

36Pakeisti Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartį. Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „VAKOIL“ bankroto administratoriumi paskirtas uždaroji akcinė bendrovė Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras.

37Paskirti atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „VAKOIL“ bankroto administratoriumi Bankroto administravimo kontorą, uždarąją akcinę bendrovę, esančią Vilniuje, Perkūnkiemio g. 47-105 (juridinio asmens kodas 302535150; Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA121).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „VAKOIL“ direktorius V. Č. pareiškimu prašė iškelti... 4. Nurodė, jog prašomas paskirti bankroto administratoriumi UAB Įmonių... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 24 d. nutartimi iškėlė atsakovo... 7. Apygardos teismas nurodė, kad byloje buvo pasiūlytos kelios bankroto... 8. Teismas konstatavo, kad, paskirdamas BUAB „VAKOIL“ bankroto... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 10. Trečiasis asmuo UAB „LUKOIL BALTIJA“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė... 13. 2. Teismas, paskirdamas bankroto administratorių, atsižvelgia į vieną... 14. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo BAB „Ūkio bankas“ prašo panaikinti... 15. 1. Paskirtas atsakovo administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir... 16. 2. BAB „Ūkio bankas“ yra didžiausias kreditorius BUAB „VAKOIL“... 17. 3. Teismas neįvertino, jog paskirtas bankroto administratorius buvo... 18. 4. Pagrindinis bankrutuojančios UAB „VAKOIL“ turtas yra degalinių tinklas... 19. 5. UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras yra... 20. Ieškovas UAB „VAKOIL“ direktorius V. Č. atsiliepime į atskiruosius... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 22. Trečiojo asmens UAB „LUKOIL BALTIJA“ atskirasis skundas tenkintinas,... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 24. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog, priėmęs nutartį... 25. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatą, įmonės bankroto... 26. Pagal įstatymą, teismas, iškėlęs įmonės bankroto bylą, skirdamas... 27. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad, parenkant asmenį, kuris... 28. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog ieškovo ir trečiųjų... 29. Nors pagal bylos duomenis (tarp jų gautus ir iš Bankroto valdymo... 30. Dėl nurodyto yra pagrindo abejoti dėl šio administratoriaus tinkamumo... 31. Bylos duomenimis (tarp jų gautais ir iš Bankroto valdymo departamento), kiti... 32. Taigi apelianto (atsakovo kreditoriaus) UAB „LUKOIL BALTIJA“ pasiūlytas... 33. Dėl pasakyto pakeistina pirmosios instancijos teismo nutartis, panaikinant jos... 34. Atkreiptinas dėmesys, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui... 35. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 36. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartį. Panaikinti... 37. Paskirti atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės...