Byla 2-1725/2013
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Auto 1“ administratoriaus pakeitimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal kreditorių akcinės bendrovės „SEB lizingas“ ir akcinės bendrovės „SEB bankas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-124-881/2013 pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Auto 1“ kreditorių akcinės bendrovės „SEB lizingas“ ir akcinės bendrovės „SEB bankas“ prašymą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Auto 1“ administratoriaus pakeitimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 8 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Auto 1“, administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

4Vilniaus apygardos teisme buvo gautas BUAB „Auto 1“ kreditorių AB „SEB lizingas“ ir AB „SEB bankas“ prašymas apsvarstyti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ tinkamumą toliau eiti BUAB „Auto 1“ bankroto administratoriaus pareigas bei skubos tvarka pakeisti administratorių į UAB „Apertus“. Nurodė, kad administratorius netinkamai vykdo ĮBĮ jam nustatytas pareigas ir yra šališkas dėl šių aplinkybių: (1) administratorius tęsė nepagrįstą bylinėjimąsi su AB „SEB lizingas“ ir vilkino grąžinti nuosavybės teise priklausantį turtą. Dėl lizingo sutarčių nutraukimo ir įsiskolinimo buvo iškeltos dvi civilinės bylos, kurios vėliau buvo perduotos bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Iškėlus bankroto bylą administratoriui buvo perduota tik maža dalis pagal lizingo sutartis naudoto turto, o kitas turtas laikotarpiu nuo 2009-08-18 iki 2009-11-24 buvo išnuomotas UAB „Auto 1 Logistics“, nors nuosavybės teisė priklausė AB „SEB lizingui“. Tokiu būdu buvo pažeista tiek teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kuria buvo suteikta teisė tik naudotis turtu, o ne disponuoti, tiek CK bei lizingo sutarčių nuostatos, nes turtas buvo išnuomotas be turto savininko AB „SEB lizingas“ leidimo. Administratorius ne tik nenutraukė šių tęstinių pažeidimų, bet ir nepateikė argumentų, kodėl yra tęsiamas beprasmis bylinėjimasis; (2) administratorius aplaidžiai atliko savo pareigas, tikrindamas UAB „Auto 1“ ryšius su UAB „Auto 1 Logistics“. Šios įmonės yra susijusios, nes abiejų bendrovių pavadinimai panašūs, vykdomos veiklos tapačios, UAB „Auto 1 Logistics“ įsteigta 2009-02-19, t. y. tuo metu, kai UAB „Auto 1“ nustojo mokėti lizingo įmokas, abiejų įmonių finansinės atskaitomybės aiškinamieji raštai, pateikti VĮ Registrų centrui, iš esmės tapatūs, UAB „Auto 1 Logistics“ faktinė veiklos vieta ilgą laiką sutapo su UAB „Auto 1“, lizingo turtas buvo išnuomotas UAB „Auto 1 Logistics“ už itin mažą kainą, nedengiančią UAB „Auto 1“ patiriamų kaštų, UAB „Auto 1 Logistics“ klientai yra buvę UAB „Auto 1“ klientai; (3) administratorius nesiėmė veiksmų, kad neteisėtai UAB „Auto 1 Logistics“ išnuomoto turto, nuosavybės teise priklausančio AB „SEB lizingas“, nuomos kaina atitiktų realias rinkos kainas, kadangi turtas buvo nuomojamas už 37 400 Lt, kai mėnesinė įmoka lizingui siekė apie 205 000 Lt; (4) administratorius aplaidžiai atliko pareigas, tikrindamas UAB „Sorelija“, I. K., R. V. ir UAB „Auto 1 Logistics“ kreditorinių reikalavimų pagrįstumą, kadangi turėjo juos ginčyti; (5) administratorius netinkamai ir aplaidžiai atliko savo pareigas, tikrindamas UAB „Auto 1“ finansinę padėtį bei sudarytas finansines sutartis. Pagal pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus už 2008-01-01 – 2009-01-01 laikotarpį matyti, kad UAB „Auto 1“ trumpalaikis turtas sudarė apie 9 830 288 Lt, iš jų 8 207 032 Lt pirkėjų įsiskolinimas. Tuo tarpu administratoriaus ataskaitoje nurodyta, kad 2009-12-21 UAB „Auto 1“ pirkėjų įsiskolinimas yra tik 213 561 Lt. Tai reiškia, kad UAB „Auto 1“ turėjo gauti ne mažiau kaip 7 993 471 Lt pajamų iš savo skolininkų, tačiau nėra aišku kur šios lėšos buvo panaudotos. Iš pateiktų UAB „Auto 1“ kasos knygų matyti, kad R. V., būdamas įmonės direktoriumi, iš UAB „Auto 1“ kasos išsiėmė didelę pinigų sumą, taip pablogindamas kitų kreditorių padėtį; (6) administratorius nepagrįstai bendradarbiavo su advokatų kontora Motieka ir Audzevičius, taip didindamas administravimo išlaidas. Administratorius, bendradarbiaudamas su ta pačia advokatų kontora, kuri atstovauja kitus UAB „Auto 1“ kreditorius, grubiai pažeidė bankroto administratorių Elgesio kodekso 11 p. įtvirtintus profesionalumo, sąžiningumo, nepriklausomumo bei bendradarbiavimo principus; (7) administratorius atstovauja išimtinai kelių kreditorių interesams. AB „SEB bankas“ nebuvo informuotas apie ketinimą 2010-06-09 kreditorių komiteto posėdžio metu nustatyti AB „SEB bankas“ naudai įkeisto turto pardavimo iš varžytynių kainas, neatsakoma ar ženkliai vėluojama atsakyti į AB „SEB bankas“ pateikiamus paklausimus, susijusius su bankroto procedūra.

5Kreditorius UAB „Utenos skuba“ pateikė pareiškimą, prašydamas atstatydinti administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, administratoriumi paskirti UAB „Bankroto centras“. Pareiškime iš esmės sutiko su AB „SEB lizingas“ ir AB „SEB bankas“ nurodytomis aplinkybėmis.

6Kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą, nurodydamas, jog sutinka su AB „SEB lizingas“ ir AB „SEB bankas“ teismui pateiktu prašymu pakeisti BUAB „Auto 1“ bankroto administratorių. Nurodė, kad administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ netinkamai ir aplaidžiai atliko savo pareigas, tikrindamas BUAB „Auto 1“ finansinę padėtį. Administratorius nesiaiškino aplinkybių, kur įmonė panaudojo 7 993 471 Lt lėšas, kurių būtų užtekę didžiajai daliai UAB „Auto 1“ finansiniams įsipareigojimams įvykdyti. Administratorius aplaidžiai atliko savo pareigas, tikrindamas UAB „Auto 1 Logistics“ ryšius su UAB „Auto 1“. UAB „Auto 1“ lizingo turtą buvo išnuomojęs UAB „Auto 1 Logistics“ už itin mažą kainą, visiškai nedengiančią patiriamų kaštų.

7Kreditoriai UAB „Raliga“, SIA Limbažu Auto, UAB „Vingrės terminalas“, UAB DK „PZU Lietuva“, UAB „Kelias“, UAB „Adampolis“ pateikė atsiliepimus, nurodydami, jog sutinka su AB „SEB lizingas“ ir AB „SEB bankas“ pateiktu prašymu pakeisti BUAB „Auto 1“ administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nurodė, kad administratorius nesiėmė reikalingų veiksmų visų kreditorių interesų gynybai, iki šiol nėra išaiškintos visos BUAB „Auto 1“ bankroto aplinkybės.

8Kreditoriai UAB „Parmatus“, P. K. IĮ, UAB „Sorelija“, OOO „Dva kontinenta“, UAB „Transigva“, I. K., UAB „Auto 1 Logistics“ pateikė paaiškinimus, prašydami AB „SEB lizingas“ ir AB „SEB bankas“ prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo netenkinti.

9BUAB „Auto 1“ administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti kreditorių AB „SEB lizingas“ ir AB „SEB bankas“ prašymą kaip nepagrįstą. Nurodė, kad prašyme išdėstyti argumentai dėl tariamų ĮBĮ ir Etikos kodekso ir (ar) kitų teisės aktų nuostatų pažeidimų neturi jokio teisinio ir faktinio pagrindo. Nuo pat bankroto bylos UAB „Auto 1“ iškėlimo buvo jaučiama didelė priešprieša tarp kai kurių kreditorių (tarp AB „SEB lizingas“ ir AB „SEB bankas“ iš vienos pusės bei I. K., R. V., UAB „Sorelija“ iš kitos pusės). Nepaisant to, administratorius dėjo visas įmanomas pastangas išlikti objektyviu ir nešališku. Nesutiko su prašymo argumentu, jog administratorius tęsė nepagrįstą bylinėjimąsi su AB „SEB lizingas“ ir vilkino turto grąžinimą. Nurodė, kad UAB „Auto 1“ lizinguojamas turtas buvo išnuomotas, lizingo sutartys buvo nutrauktos, ieškinys teismui dėl lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiomis pateiktas iki bankroto bylos iškėlimo, todėl administratorius nepagrįstai kaltinamas tuo, kad neteisėtai išnuomojo turtą, kad pažeidė lizingo sutarčių nuostatas ar vykdė beprasmį bylinėjimąsi. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis buvo apribotos AB „SEB lizingas“ nuosavybės teisės į turtą, o ne UAB „Auto 1“ atžvilgiu. Nurodė, kad po bankroto bylos iškėlimo administratorius patikrino BUAB „Auto 1“ ir UAB „Auto 1 Logistics“ sudarytas nuomos sutartis ir priėjo išvados, kad jos nebuvo priešingos įmonės veiklos tikslams ir negalėjo turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Patikrinęs nuomos sutartis ir įvertinęs, kad nuomininkas kas mėnesį moka nuomos mokestį, kuris gali būti skirtas atsiskaitymams su kreditoriais, nematė teisinio ir ekonominio pagrindo nuomos sutartis ginčyti, nutraukti ar laikyti jas priešingomis įmonės tikslams ar galėjusiomis turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Kreditoriai nepateikė įrodymų, pagrindžiančių teiginį, kad turto nuomos kaina neatitiko realios rinkos kainos. Lizingo įmokos už turtą ir turto nuomos kainos negali sutapti. Lizinguojamas turtas buvo įsigytas dar prieš ekonominę krizę, o nuomos sutartys sudarytos krizės metu, kas akivaizdžiai turėjo esminės įtakos turto nuomos kainoms. Nurodė, jog tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 2 d. nutartimi iš dalies patvirtino BUAB „Auto 1“ trečios eilės kreditoriaus UAB „Sorelija“ finansinį reikalavimą, negali būti laikoma bankroto administratoriaus pareigų netinkamu vykdymu ar Elgesio kodekso pažeidimu. Teikdamas tvirtinti kreditorių I. K., R. V., UAB „Auto 1 Logistics“ finansinius reikalavimus, patikrino skolą patvirtinančius buhalterinius dokumentus bei konstatavo, kad šie finansiniai reikalavimai yra pagrįsti. Kreditoriai, manydami, kad UAB „Auto 1 Logistics“ reikalavimas yra nepagrįstas, patys turėjo teisę ginčyti tokį reikalavimą, tačiau to nedarė. Nesutinka, jog administratorius netinkamai ir aplaidžiai atliko savo pareigas, tikrindamas BUAB „Auto 1“ finansinę padėtį bei sudarytas sutartis. Nurodė, kad kreditorių komiteto nariams buvo pateikęs AB SEB banko reikalavimą ir atkreipęs dėmesį, jog rašte pateikti duomenys dėl įmonės turto pasikeitimo, įmonės pavadinimo panašumo ir kt. kelia abejonių dėl veiklos teisėtumo ir ar tai neturėjo įtakos įmonės nemokumui. BUAB „Auto 1“ kreditorių 2010-10-08 komiteto posėdyje 4 darbotvarkės klausimu buvo nutarta įpareigoti administratorių sudaryti sutartį su nepriklausoma advokatų kontora (advokatu) ir audito įmone dėl BUAB „Auto 1“ sandorių, sudarytų per 36 mėn. laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, teisinio-finansinio audito atlikimo bei išvados pateikimo AB „SEB Bankas“ keliamais klausimais, t. y. kokiais sandoriais, nesusijusiais su turto išnuomavimu, buvo susijusios UAB „Auto 1“ ir UAB „Auto 1 Logistics“, dėl kokių priežasčių, sandorių BUAB „Auto 1“ turtas per 2009 m. sumažėjo nuo 25 094,25 Lt iki 11 786 076 Lt (tame tarpe pirkėjų įsiskolinimai nuo 7 993 471 Lt iki 213 56 Lt) ir t. t. Tačiau šį kreditorių komiteto nutarimą pats AB „SEB bankas“ apskundė, buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausta administratoriui, įmonės kreditoriams ar bet kuriems tretiesiems asmenims vykdyti bet kokius kreditorių komiteto priimtus sprendimus. Tokia banko pozicija, kai apskundžiami kreditorių komiteto nutarimai, paprašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir vėliau administratorius kaltinamas neveiklumu, laikytina nesąžininga, neteisėta ir klaidinančia teismą. Atkreipė dėmesį, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 20 d. nutartimi atmetė kreditorių AB „SEB bankas“ ir AB „SEB lizingas“ skundus, konstatavęs kad kreditorių susirinkimo ir komiteto nutarimai (įskaitant ir 2010-10-08 komiteto nutarimus) yra teisėti. Nurodė, kad nėra jokio pagrindo teigti, jog tai, kad advokatų kontoros Motieka ir Audzevičius teisininkai BUAB „Auto 1“ bankroto procese tam tikrą laikotarpį teikė teisines paslaugas ir BUAB „Auto 1“, ir jos kreditoriams, yra pagrindas laikyti administratorių nesąžiningu. Kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesai patys savaime vienas kitam neprieštarauja. Nesutiko su argumentu, kad administratorius atstovauja tik kelių kreditorių interesams. Nurodė, kad tiek šis prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo, tiek ieškinys administratoriui dėl žalos atlyginimo, tiek prašymas pritaikyti 4 mln. litų dydžio laikinąsias apsaugos priemones administratoriaus turtui, tiek kiti AB „SEB bankas“ ir AB „SEB lizingas“ veiksmai patvirtina akivaizdų faktą, kad šie kreditoriai daro akivaizdų spaudimą bankroto administratoriui. Administratorius, kaip numatyta ĮBĮ, siekė būti nešališkas ir objektyvus šiame procese ir stengėsi ginti ne tik banko ir lizingo bendrovės, tačiau ir pačios bankrutuojančios įmonės ir kitų jos kreditorių interesus.

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartimi atmetė BUAB „Auto 1“ kreditorių AB „SEB lizingas“, AB „SEB bankas“ ir UAB „Utenos skuba“ prašymus dėl administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atstatydinimo.

11Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 10 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartį ir perdavė klausimą dėl BUAB „Auto 1“ bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atstatydinimo nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 3 d. nutartimi prašymą pakeisti BUAB „Auto 1“ bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atmetė. Konstatavo, kad pareiškėjai, nurodydami abejones dėl administratoriaus galimo šališkumo, nepateikė teismui jokių šiuos argumentus pagrindžiančių įrodymų. Nuomonė apie teismo paskirto administratoriaus netinkamą pareigų vykdymą ir (ar) jo galimą suinteresuotumą bylos baigtimi, jei ši nuomonė yra grindžiama tik prielaidomis, o ne konkrečiais duomenimis, nesudaro pagrindo atstatydinti administratoriaus. Teismas, atmesdamas pareiškėjų prašymą, sutiko su administratoriaus nurodytais argumentais, kad vykdydamas BUAB „Auto 1“ bankroto procedūrą, esminių ĮBĮ nuostatų pažeidimų jis nepadarė. Nurodė, kad lizinguojamas turtas buvo išnuomotas iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Auto 1“, todėl administratorius nepagrįstai kaltinamas neteisėtai išnuomojęs turtą. Ieškinys dėl lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiomis buvo pateiktas taip pat iki bankroto bylos iškėlimo, todėl administratorius nepagrįstai kaltinamas vykdęs beprasmį bylinėjimąsi. Nutartis, kuria AB „SEB lizingas“ uždrausta perimti iš UAB „Auto 1“ pagal lizingo sutartis naudojamą turtą, priimta dar iki bankroto bylos iškėlimo, todėl ir šioje situacijoje administratoriaus kaltės nėra.

14Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjai nenurodė jokio teisinio pagrindo, kuriuo remiantis administratorius privalėjo atlikti tyrimą dėl kito juridinio asmens (UAB „Auto 1 Logistics“) veiklos. Administratorius neturi teisės tikrinti kito juridinio asmens dokumentų. Nurodė, kad administratorius patikrino tik UAB „Auto 1“ ir UAB „Auto 1 Logistics“ sudarytas nuomos sutartis. Sprendė, kad pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių teiginį, jog turto nuomos kaina neatitiko realios rinkos kainos. Sutiko su administratoriumi, kad lizingo įmokos už turtą ir turto nuomos kainos gali nesutapti.

15Teismas nepasisakė dėl pareiškėjų argumentų, jog administratorius privalėjo ginčyti kreditorių UAB „Sorelija“, I. K. ir R. V. finansinius reikalavimus, konstatavęs, kad nėra galimybės nustatyti, ar administratorius elgėsi sąžiningai, nes dėl šių kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumo ir apimties tebevyksta ginčai teisme ir dėl jų nėra priimti galutiniai teismų sprendimai.

16Sutiko su administratoriaus argumentais, kad jis negali būti atsakingas dėl to, kad kreditorių komitetas nusprendė dėl papildomo apmokėjimo už teisines paslaugas, susijusias su teisinių išvadų gavimu iš nepriklausomos advokatų kontoros.

17Teismas netenkinto administratoriaus prašymo skirti kreditoriams AB „SEB bankas“ ir AB „SEB lizingas“ baudas. Nurodė, kad ĮBĮ nustatytas teisių gynimas ir įgyvendinimas, reiškiant prašymus, teikiant skundus ir ieškinius, t. y. ginant galimai pažeistas savo teises, nėra pakankamas pagrindas konstatuoti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

19Kreditoriai AB „SEB lizingas“ ir AB „SEB bankas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydami Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pakeisti BUAB „Auto 1“ bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ į jų siūlytą UAB „Apertus“. Atskirąjį skundą grindė šiais argumentais:

 1. Teismas grubiai pažeidė CPK 185 str. nuostatas ir visiškai nevertino kreditorių pateiktų įrodymų. Teismas pažeidė CPK 182 str., kas sudaro absoliutų nutarties negaliojimo pagrindą.
 2. Administratorius aplaidžiai atliko savo pareigas, tikrindamas BUAB „Auto 1“ bankroto aplinkybes. Teismui pateikti įrodymai liudija, kad visi įsipareigojimai ir skolos liko UAB „Auto 1“, o turtas perleistas UAB „Auto 1 Logistics“, dėl ko visiems kreditoriams padaryta žala. Tai įrodo šios aplinkybės: UAB „Auto 1“, neturėdamas AB „SEB lizingas“ leidimo, lizinguojamą turtą subnuomavo UAB „Auto 1 Logistics“ už itin mažą kainą, visiškai nedengiančią UAB „Auto 1“ patiriamų kaštų už lizinguojamą turtą; UAB „Auto 1 Logistics“ po truputį perėmė visus aktyvius UAB „Auto 1“ klientus, be to, iš UAB „Auto 1“ dirbusių 104 asmenų net 61 perėjo į UAB „Auto 1 Logistics“; abiejų įmonių panašūs pavadinimai, registruotos Utenos mieste, identiška veikla, sujungti įmonių internetiniai puslapiai, ilgą laiką sutapo registruota buveinės vieta, aiškinamieji raštai, pateikti VĮ Registrų centrui, pažodžiui sutampa; R. V. prieš pat bankrotą paėmė iš kasos įmonės pinigus. Administratorius neįžvelgė jokio interesų konflikto ar nusižengimo. Administratorius turėjo ir galėjo įvertinti BUAB „Auto 1“ veiklą ir galimai nusikalstamą bankrotą bei imtis atitinkamų veiksmų.
 3. Administratorius nesiėmė veiksmų, kad neteisėtai UAB „Auto 1 Logistics“ subnuomotas turtas, nuosavybės teise priklausęs AB SEB lizingui, būtų grąžintas BUAB „Auto 1“. UAB „Auto 1“ turtą subnuomavo be AB „SEB lizingas“ leidimo, be to, už itin mažą kainą. Pagal lizingo sutartis UAB „Auto 1“ lizingui turėjo mokėti 205 000 Lt per mėnesį, tuo tarpu UAB „Auto 1 Logistics“ mokėjo tik 37 800 Lt. Lizinguojamas turtas buvo subnuomotas pažeidžiant Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Teismas lizinguojamą turtą leido tik naudoti, tuo tarpu nuoma apima disponavimą. Subnuomavimas prieštaravo tiek lizingo sutarčių, tiek CK 6.490 str. nuostatoms. Administratorius, perėmęs UAB „Auto 1“ valdymą, tęsė lizinguojamo turto subnuomą ir tik 2010-09-27 pranešimu informavo UAB „Auto 1 Logistics“, kad nutraukia sutartis. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 18 d. nutartimi yra konstatavęs, kad subnuomos sutartys yra niekinės.
 4. Teismas nusprendė nepasisakyti dėl administratoriaus pareigos patikrinti kreditorių reikalavimus, nurodęs, kad dėl UAB „Sorelija“, I. K. ir R. V. reikalavimų tvirtinimo teisme vyksta ginčai. Administratorius nevykdė pareigos, išanalizavus kreditorių pateiktus dokumentus, ginčyti teisme visus tikėtinai nepagrįstus kreditorinius reikalavimus. Pačiam teismui bankroto byloje sprendžiant dėl UAB „Sorelija“ kreditorinio reikalavimo kilo rimtų abejonių dėl jo pagrįstumo, dėl ko vietoje 2 mln. litų administratoriaus pateikto tvirtinti reikalavimo teismas patvirtino tik 400 000 Lt.
 5. Teismas neatsižvelgė ir neįvertino, kad administratorius nevykdo ĮBĮ 11 str. 3 d. 1 p., 16 p. nustatytos pareigos teikti Juridinių asmenų registrui duomenų ir dokumentų pakeitimus bei finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitas). Taip pat neatsižvelgė ir neįvertino, kad administratorius neteikia privalomos informacijos apie BUAB „Auto 1“ kreditoriams.

20Kreditorius UAB „Utenos skuba“ pateikė atsiliepimą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartį ir grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atsiliepimą grindė šiais argumentais:

 1. Nepaisydamas prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, pirmosios instancijos teismas ginčijamą nutartį priėmė rašytine tvarka, neinformavęs šalių apie numatomą bylos nagrinėjimą. Ginčijama nutartis nebuvo pateikta ir tik 2013-05-23 gauta elektroninėmis komunikacijos priemonėmis. Tokiu būdu buvo apribota kreditoriaus galimybė teikti atskirąjį skundą.
 2. Kreditoriaus motyvų pirmosios instancijos teismas beveik nenagrinėjo. Administratorius nepagrįstai užginčijo UAB „Utenos skuba“ 86 854,86 Lt reikalavimą, kuris 2010 m. birželio 29 d. nutartimi buvo patvirtintas. Nustatęs, kad skola kreditoriui atitinka bankrutuojančios įmonės apskaitos duomenis, administratorius privalėjo atsisakyti buvusio UAB „Auto 1“ vadovo inicijuoto apeliacinio proceso. Analogiška situacija buvo ir su kitu kreditoriumi AB „SEB bankas“.
 3. Apskundęs tikrųjų kreditorių reikalavimus ir pateikęs teismui tvirtinti galimai tarpusavyje susijusių kreditorių reikalavimus, kurių pagrįstumas abejotinas, administratorius užtikrino, kad į kreditorių komitetą būtų išrinkti tik jam lojalūs kreditorių atstovai. Į komitetą nebuvo išrinkti nei Sodros, nei valstybės atstovai, kuriems ginti viešąjį interesą privaloma pagal pareigas. Administratorius nevykdė pareigos iš naujo patikrinti UAB „Sorelija“, OOO „Dva kontinenta“, UAB „Auto 1 Logistics“, I. K. ir R. V. reikalavimų pagrįstumo. Nepatikrinęs ir neužginčijęs šių reikalavimų, administratorius užtikrino ne tik jam palankaus komiteto sudėties išrinkimą, bet ir užsigarantavo pagalbą teisminiuose ginčuose.
 4. Pirmajame kreditorių susirinkime atskiri kreditoriai nurodė konkrečius sandorius, kuriuos būtina patikrinti ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. pagrindu. Akivaizdžiai bendrovei nuostolinga yra preliminarioji nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp UAB „Auto 1“ ir UAB „Sorelija“, kurios pagrindu jokių paslaugų (prekių) neperdavusi bendrovė pareiškė 2 177 519,45 Lt reikalavimą, kildinamą neva iš atsiradusių nuostolių. Administratorius iki šiol oficialiai nepaneigė, kad UAB „Auto 1“ ir UAB „Auto 1 Logistics“ yra susijusios valdymo organais ir savininkais.
 5. Bankroto bylą iniciavo UAB „Lukoil Baltija“, kuriai UAB „Auto 1“ buvo skolinga 35 927,75 Lt, tuo tarpu vėliau pareiškė 30 538,59 Lt mažesnės apimties kreditorinį reikalavimą, t. y. patvirtintas 5389,16 Lt sumos reikalavimas. Darytina prielaida, kad už UAB „Auto 1“ vadovybei palankaus administratoriaus kandidatūros pasiūlymą su UAB „Lukoil Baltija“ buvo atsiskaityta.
 6. Administratorius neatsakė į AB „SEB bankas“ ir UAB „Utenos skuba“ paklausimus dėl kokių priežasčių UAB „Auto 1“ debitoriniai įsiskolinimai per 2009 metus sumažėjo nuo 7 993 471 Lt iki 213 561 Lt. Iš jų 196 375,32 Lt (95 proc.) skolos pripažintos beviltiškomis. Nepateikęs išvadų dėl debitorinių įsiskolinimų smarkaus sumažėjimo, administratorius nevykdė ĮBĮ 11 str. 3 d. 23 p.
 7. Kreditoriai susirinkime nesprendė dėl BUAB „Auto 1“ ūkinės-komercinės veiklos pratęsimo, tačiau administratorius AB „SEB lizingas“ priklausančių transporto priemonių negrąžino, o perdavė nuomos pagrindais UAB „Auto 1 Logistics“. Turtas, už kurį priklausė per mėnesį mokėti 205 000 Lt lizingo įmokų, buvo išnuomotas už 37 400 Lt per mėnesį. Svetimo turto perdavimas nuomai neatitinka nei įstatymo, nei daugumos kreditorių interesų.
 8. Kyla abejonių, ar administratorius tinkamai, t. y. ĮBĮ 11 str. 3 d. 16 p. nustatyta tvarka organizuoja BUAB „Auto 1“ įplaukų/sąnaudų apskaitą.
 9. Iš nekilnojamojo turto ir transporto priemonių nuomos per 4 mėn. gavęs vos 104 404,95 Lt pajamų, administratorius advokatams sumokėjo 29 040 Lt ir liko skolingas dar 4918,06 Lt. Lėšos, kurios galėjo būti skirtos atsiskaityti su kreditoriais, realiai buvo panaudotos tam, kad būtų nepagrįstai užginčyti AB „SEB lizingas“ ir UAB „Utenos skuba“ kreditoriniai reikalavimai ir pateisintas fiktyvių kreditorių įtraukimas į sąrašą. Kreditoriaus skaičiavimais, advokatų paslaugoms sumokėti buvo skirta ne mažiau kaip 181 923,50 Lt. Išnaudojęs advokatų pagalbai šią sumą, administratorius per 3 metus nepareiškė nei vieno ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. numatyto ar actio Pauliana, ar kitų teisės institutų, ginančių kreditorių interesus, ieškinio.
 10. Pagal ĮBĮ 11 str. 3 d. 1 p., 16 p. administratorius privalo teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registrui metines finansines ataskaitas, tačiau balansai ir pelno (nuostolių) ataskaitos nebuvo teikiamos už 2009 m., 2010 m., 2011 m. ir 2012 m.
 11. Nesutinka su pirmos instancijos teismu, kad byloje pateikti tik formalūs teiginiai, kad administratoriaus padaryti bankroto proceso pažeidimai yra nežymūs, kad neturima pakankamai informacijos ar įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas. Priešingai nei nurodyta skundžiamoje nutartyje, yra pagrindas pradėti tyrimą, siekiant nustatyti ar UAB „Auto 1“ ir UAB „Auto 1 Logistics“ yra susijusios įmonės. Aplinkybė, kad nei vienas kreditorius neginčijo su UAB „Auto 1 Logistics“ sudarytų nuomos sutarčių, nėra pagrindas tvirtinti, kad turto nuomos kaina atitinka realias rinkos kainas.

21BUAB „Auto 1“ administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ pateikė atsiliepimą, prašydamas nutraukti apeliacinį procesą pagal kreditorių AB „SEB lizingas“ ir AB „SEB bankas“ atskirąjį skundą; atmesti AB „SEB lizingas“ ir AB „SEB bankas“ atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindė šiais argumentais:

 1. Apeliantai neturi teisės skųsti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutarties. Remiantis Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartimi Nr. 2-2055/2012, kreditoriai, kurių reikalavimai vertine išraiška nesudaro daugiau negu 50 proc. visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, neturi teisės paduoti atskirojo skundo dėl apygardos teismo nutarties, kuria atsisakyta atstatydinti bankroto administratorių. Kreditorių AB „SEB bankas“, AB „SEB lizingas“ ir UAB „Utenos skuba“ reikalavimai net ir bendrai paėmus neviršija 50 proc., ką yra konstatavęs ir Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 10 d. nutartyje. Todėl kreditoriai negali nei kartu, nei atskirai ginčyti skundžiamos nutarties. Priešinga išvada reikštų, kad apeliantams suteikiama teisė apeiti ĮBĮ 21 str. 2 d. 4 p. reikalavimą ir Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką. Darytina išvada, kad apeliacinis procesas pagal atskirąjį skundą nutrauktinas.
 2. Nesutinka su skundo argumentais, kad teismas pažeidė CPK 185 str. ir nevertino pateiktų įrodymų. Pirmosios instancijos teismas neturėjo aprašyti kiekvieno byloje pateikto rašytinio įrodymo, nutartyje tik glausta forma turi būti nurodomi įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimas ir argumentai. Apeliantai neįrodė, kad bankroto administratorius būtų suinteresuotas bankroto bylos baigtimi, veiktų atskirų kreditorių interesams, pažeistų kreditorių lygiateisiškumo principą ir pan. Tai, kad administratorius nepateikė atsakymo į kreditorių prašymą, kuris buvo pateiktas nesilaikant kreditorių komitete patvirtintos tvarkos dėl informacijos teikimo, nesusiję su administratoriaus šališkumu.
 3. Administratorius patikrino UAB „Auto 1“ ir UAB „Auto 1 Logistics“ sudarytas nuomos sutartis ir, atsižvelgdamas į tai, kad pagal nuomos sutartis nuomininkas kas mėnesį moka nuomos mokestį, kuris gali būti skirtas atsiskaitymams su įmonės kreditoriais, nematė teisinio ir ekonominio pagrindo nuomos sutarčiai ginčyti, nutraukti ar laikyti jas priešingomis įmonės tikslams ar galėjusiomis turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, ar kad įmonė galėjo būti privesta prie bankroto tyčia. Nuomos sutartys su UAB „Auto 1 Logistics“ buvo sudarytos iki bankroto bylos iškėlimo; lizingo sutartys taip pat buvo nutrauktos iki bankroto bylos iškėlimo; iki bankroto bylos iškėlimo buvo priimta nutartis, draudžianti lizingui perimti lizinguojamą turtą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priėjo išvados, kad šiuose veiksmuose nėra administratoriaus kaltės.
 4. Nesutinka su apeliantų teiginiais, jog administratorius laiku nesiėmė veiksmų, kad neteisėtai subnuomotas turtas, nuosavybės teise priklausęs AB „SEB lizingas“, būtų grąžintas BUAB „Auto 1“. Šios sutartys nebuvo priešingos įmonės veiklos tikslams ir negalėjo turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, kadangi UAB „Auto 1“ teismo sprendimu buvo paskirtas lizinguojamo turto saugotoju, leidžiant naudoti turtą ūkinei-komercinei veiklai.
 5. Administratorius, atsižvelgęs į UAB „Auto 1“ ir UAB „Sorelija“ faktinę ir teisinę situaciją, neturėjo pagrindo ginčyti kreditoriaus UAB „Sorelija“ finansinio reikalavimo dėl netesybų. Tai, kad Vilniaus apygardos teismas iš dalies patvirtinto UAB „Sorelija“ finansinį reikalavimą, negali būti laikoma bankroto administratoriaus pareigų netinkamu vykdymu ar Elgesio kodekso pažeidimu. Teikdamas teismui tvirtinti kreditorių I. K. ir R. V. finansinius reikalavimus, patikrino BUAB „Auto 1“ skolą įrodančius buhalterinius dokumentus ir konstatavo, kad šie finansiniai reikalavimai yra pagrįsti. Vykdydamas kreditorių komiteto nutarimą, administratorius sudarė sutartį su advokatų profesine bendrija „Meidus ir Juzukonis“, kuri atliko ir pateikė teisinę išvadą, kad nėra teisinio pagrindo ginčyti finansinių reikalavimų.
 6. Kaltinimai dėl informacijos neteikimo kreditoriui UAB „Utenos skuba“ atmestini, nes kreditorius nesilaikė informacijos gavimo tvarkos, už kurią pats ir balsavo. BUAB „Auto 1“ kreditorių susirinkimo patvirtinta informacijos teikimo tvarka buvo apskųsta bankroto bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui, kuris 2012 m. sausio 20 d. nutartimi skundą atmetė.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

24Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos reglamentuotos ĮBĮ 11 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius yra teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuojantis, privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis ūkinei komercinei veiklai, privalantis ginti visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesus, organizuojantis ir vykdantis visus būtinus bankroto procedūros darbus. Administratorius įmonės bankroto procese turi plačius įgalinimus ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas, skaidrumas, ekonomiškumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2459/2011, 2012 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-778/2012). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1 d., 4 d.). Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas gali keisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų. Teismas neturi teisės tai daryti dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų arba dėl kreditorių nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-752/2012; 2013 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1100/2013).

25Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d. numato, kad teismas administratorių iš pareigų gali atstatydinti šiais atvejais: kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atstatydinimo (11 str. 8 d. 1 p.), kai įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo (11 str. 8 d. 2 p., 21 str. 2 d. 4 p.), kai administratorius pateikia prašymą teismui dėl jo atstatydinimo iš pareigų, kai sužino apie teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas netekimą arba įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas kreipiasi dėl praradusio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas administratoriaus atstatydinimo ir kito administratoriaus paskyrimo arba iš kitų šaltinių teismas gauna informaciją, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (11 str. 8 d. 3 p.). Iš išdėstyto seka, kad kreditorius (kreditoriai) klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo gali iškelti dviem būdais. Pirma, kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, turi teisę kreiptis į teismą su prašymu dėl administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 21 str. 2 d. 4 p.). Antra, kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų teismo patvirtintų visų kreditorinių reikalavimų sumos, turi teisę inicijuoti administratoriaus atstatydinimo klausimo svarstymą kreditorių susirinkime (ĮBĮ 22 str. 3 d.). Kreditorių susirinkimas, apsvarstęs šį klausimą, turi teisę priimti nutarimą ir jo pagrindu kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 23 str. 13 p.).

26Nagrinėjamu atveju į teismą dėl BUAB „Auto 1“ administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atstatydinimo kreipėsi pareiškėjai AB „SEB lizingas“, AB „SEB bankas“ ir UAB „Utenos skuba“, kurių bendra reikalavimų suma sudaro 43,40 proc. visų teismo patvirtintų BUAB „Auto 1“ kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Nors įstatymas nesuteikia teisės tiesiogiai kreiptis į teismą dėl administratoriaus atsistatydinimo asmeniui, kurio teismo patvirtinti finansiniai reikalavimai sudaro mažiau kaip pusę visų patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 11 str. 8 d., 21 str. 4 p.), tačiau pagal nusistovėjusią teismų praktiką ir atsižvelgiant į bankroto proceso tikslą, tokių bylų nagrinėjimo principus, pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės, jos savininkų, kreditorių turtinių interesų ir teisėtų lūkesčių gynimą (CPK 5 str., 7 str., ĮBĮ 10 str. 1 d.), teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, turi prerogatyvą bet kurioje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje spręsti dėl administratoriaus atstatydinimo, nepaisant to, kad nei vienas iš ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje paminėtų subjektų šio klausimo nekėlė. Pažymėtina, kad kiekvienas, tarp jų ir bankroto byloje dalyvaujantis asmuo, turi bendro pobūdžio procesinę teisę reikšti teismui prašymus, o teismas turi šiuos prašymus svarstyti, kol tokia teise nėra piktnaudžiaujama (CPK 42 str. 1 d., 95 str., ĮBĮ 10 str. 1 d.). Taigi individualus kreditoriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo yra traktuotinas kaip procesinis prašymas, informacijos (duomenų) teismui pateikimas apie jo paskirto administratoriaus galimą netinkamumą, kurį teismas, nenustatęs, kad tokia teise piktnaudžiaujama, ex officio privalo išnagrinėti ir priimti atitinkamą procesinį sprendimą.

27Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, kad pakeitus bankroto administratoriaus atstatydinimo reglamentavimą (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p., 21 str. 2 d. 4 p.), nesivadovautina ankstesne teismų praktika, pagal kurią buvo pripažįstama, jog kiekvienas kreditorius, taip pat ir toks, kurio teismo patvirtinti finansiniai reikalavimai ne tik kad neviršijo pusės visų kreditorinių reikalavimų sumos, bet sudarė net itin nedidelę jų dalį, turi ne tik teisę informuoti bankroto bylą nagrinėjantį teismą apie, jo nuomone, galimą šio asmens neatitikimą pavestoms pareigoms, bet ir skųsti aukštesnės instancijos teismui pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria administratorius neatstatydintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis Nr. 2-2055/2012). Pažymėtina, jog apeliantai AB „SEB bankas“ ir AB „SEB lizingas“, kurių bendras finansinis reikalavimas neviršija pusės visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, t. y. neturintys savarankiškos teisės kreiptis į teismą dėl atsakovo BUAB „Auto 1“ administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ nušalinimo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p., 21 str. 2 d. 4 p.), visiškai pasinaudojo teise informuoti teismą apie savo abejones dėl galimo jo netinkamumo, o teismas prašymą išnagrinėjo ir nenustatė pagrindo šiam asmeniui nušalinti. Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, kad kilus pagrįstoms abejonėms dėl administratoriaus (jo įgalioto asmens) nešališkumo, nesuinteresuotumo ar tinkamo pareigų vykdymo, dėl to, kad jo veiksmai prieštarauja bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės, jos kreditorių ar viešajam interesui, tokia teismo nutartis, kuria netenkintas prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo, neužkerta kelio kreditoriams teikti tokią informaciją teismui ar įstatymo nustatyta tvarka, t. y. kartu su kitais kreditoriais, teisme inicijuoti jo nušalinimą (CPK 185 str., ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis Nr. 2-2055/2012).

28Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, sprendžia, kad Vilniaus apygardos teismas be pagrindo priėmė kreditorių AB „SEB bankas“ ir AB „SEB lizingas“ atskirąjį skundą dėl teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutarties, kuria atsisakyta atstatydinti bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, nes konstatuotina, kad šie asmenys neturi teisės jį paduoti (CPK 315 str. 1 d. 2 p.).

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

30Nutraukti apeliacinį procesą pagal kreditorių AB „SEB bankas“ ir AB „SEB lizingas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutarties, kuria atsisakyta atstatydinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Auto 1“ administratorių uždarąją akcinę bendrovę „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 8 d. nutartimi iškėlė bankroto... 4. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas BUAB „Auto 1“ kreditorių AB „SEB... 5. Kreditorius UAB „Utenos skuba“ pateikė pareiškimą, prašydamas... 6. Kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą, nurodydamas, jog... 7. Kreditoriai UAB „Raliga“, SIA Limbažu Auto, UAB „Vingrės terminalas“,... 8. Kreditoriai UAB „Parmatus“, P. K. IĮ, UAB „Sorelija“, OOO „Dva... 9. BUAB „Auto 1“ administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartimi atmetė BUAB... 11. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 10 d. nutartimi panaikino Vilniaus... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 3 d. nutartimi prašymą pakeisti... 14. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjai nenurodė jokio teisinio pagrindo, kuriuo... 15. Teismas nepasisakė dėl pareiškėjų argumentų, jog administratorius... 16. Sutiko su administratoriaus argumentais, kad jis negali būti atsakingas dėl... 17. Teismas netenkinto administratoriaus prašymo skirti kreditoriams AB „SEB... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 19. Kreditoriai AB „SEB lizingas“ ir AB „SEB bankas“ pateikė atskirąjį... 20. Kreditorius UAB „Utenos skuba“ pateikė atsiliepimą, prašydamas... 21. BUAB „Auto 1“ administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 24. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos... 25. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d. numato, kad... 26. Nagrinėjamu atveju į teismą dėl BUAB „Auto 1“ administratoriaus UAB... 27. Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, kad pakeitus bankroto... 28. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes,... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 30. Nutraukti apeliacinį procesą pagal kreditorių AB „SEB bankas“ ir AB...