Byla 2-1748/2012
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „OKZ HOLDING Baltija“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „OKZ HOLDING Baltija“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Jonvita“, trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Rywal LT“, pareiškėjų P. V., V. M., A. K., A. P., J. A., O. Š., S. K., E. P., J. P., B. K., UniCredit Bank Czech Republik a.s., New Deal Advisors LLC atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutarties, kuria atstatydintas atsakovo administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-698-370/2012 dėl uždarosios akcinės bendrovės „OKZ HOLDING Baltija“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „OKZ HOLDING Baltija“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Jonvita“.

5Trečiasis asmuo UAB „Rywal LT“ pateikė teismui prašymą dėl atsakovo BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratoriaus UAB „Jonvita“ atstatydinimo. Nurodė, kad susipažinęs su bankroto bylos medžiaga, įvertinęs bankroto administratoriaus atliekamus veiksmus, padarytus pažeidimus, nekompetenciją ir šio administratoriaus galimą šališkumą, atsakovo administratorius atstatydintinas. Trečiojo asmens teigimu, bankroto administratorius ėmėsi akivaizdžiai bei šiurkščiai įmonės kreditorių interesus pažeidžiančių ir neteisėtais laikytinų veiksmų. Nurodė, kad administratorius, nelaukdamas, kol Klaipėdos apygardos teismo bus patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai ir kol įmonės kreditoriai priims atitinkamas sprendimus dėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainų, ėmėsi pats skubiai pardavinėti turtą. Tokie veiksmai, trečiojo asmens nuomone, vertintini kaip administratoriaus suinteresuotumas ir šališkumas, nes administratorius prioritetiniais veiksmais laiko kuo greitesnį bankrutuojančios įmonės turto pardavimą buvusiems produkcijos užsakovams, o ne siekį sužinoti kreditorių nuomonę dėl to turto likimo, šio turto realizavimo tvarkos ar jo pardavimo kainų. Taip pat trečiajam asmeniui sukėlė abejonių administratoriaus prašymo teismui pratęsti terminą pateikti kreditorių reikalavimus motyvai, nes nebuvo pateikti prašymą pagrindžiantys įrodymais, o vėliau paaiškėjo, kad ir nebuvo būtinybės pratęsti terminą. Trečiojo asmens manymu, administratorius klaidino teismą, taip ignoruojant bankroto proceso tikslą dėl kreditorių kuo greitesnio įtraukimo į bankroto procesą, nes įmonės kreditoriai yra pagrindiniai dalyviai bankroto procedūros metu, be to, pratęsus terminą reikalavimams pateikti, administratorius teismui pateikė tik abstraktų sąrašą ir dokumentais nepagrįstus kreditorių prašymus, dėl to teismas negalėjo patvirtinti pateiktų reikalavimų, o vietoje to teismas įpareigojo administratorių pateikti visus reikiamus dokumentus. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad nors teismas nustatė terminą pateikti teismui pirminius dokumentus ir posėdžio datą, administratorius dokumentus pateikė tik paskutinėmis teismo nustatyto termino valandomis, nors turėjo būti apdairus ir rūpestingas ir pateikti dokumentus greičiau, tam turėjo objektyvias galimybes, nes teismas buvo pakankamai lėšų skyręs administravimo sąmatoje samdomiems darbuotojams užsiimti konkrečiai tik įmonės apskaitos tvarkymu, paruošti ir pateikti teismui kreditorių reikalavimų tvirtinimui reikalingą medžiagą. Trečiasis asmuo nurodė, kad pateikus didelės apimties dokumentus kreditoriams buvo užkirsta galimybė tinkamai bei išsamiai susipažinti su bankroto administratoriaus pateiktais dokumentais iki posėdžio datos ir tokie veiksmai tikėtinai atliekami siekiant, kad kreditorių reikalavimai kuo ilgiau nebūtų patvirtinti teismo ir kreditoriai atitinkami neturėtų ĮBĮ įtvirtintų teisių. Trečiajam asmeniui taip pat kelia abejonių ir aplinkybės dėl administratoriaus šališkumo, nes turimais duomenimis VSDFV Plungės skyrius po ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui yra gavęs pinigines lėšas, priklausančias įmonei, tačiau pervestas trečiųjų asmenų tiesiogiai VSDFV Plungės skyriui, tokiu būdu suteikiant pirmenybę išimtinai atsiskaityti su vienu iš įmonės kreditoriumi, kartu pažeidžiant kitų kreditorių teises ir teisėtus interesus gauti savo reikalavimų patenkinimą ĮBĮ nustatyta tvarka ir eiliškumu, dėl šių aplinkybių išsiaiškinimo teismas turėtų išreikalauti dokumentus iš minėtos institucijos apie gautus mokėjimus iš trečiųjų asmenų, ar mokėjimai buvo įskaityti mažinant įmonės įsiskolinimą. Trečiasis asmuo pažymi, kad administatoriaus įgaliotas asmuo A. G. anksčiau veikęs UAB „Restrus” vardu, vykdė AB „Litoda” bankroto procedūrą ir dalį turto pardavė būtent UAB „OKZ HOLDING Baltija“, įmonių adresai tokie pat, todėl teigtina, kad įgaliotas asmuo A. G. turėjo akivaizdžius komercinius santykius su UAB „OKZ HOLDING Baltija“ akcininkais bei vadovais, kadangi sudarinėjo turto pirkimo pardavimo sandorius. Trečiojo asmens teigimu, aplinkybę, jog administratorius galimai veikia bankrutuojančios įmonės akcininkų bei buvusių vadovų interesais, patvirtina faktas, kad administratorius antstoliui teikė duomenis apie tai, kad iš bankrutuojančios įmonės teritorijoje esančio jos akcininkės turto negalima atlikti išieškojimo, galbūt yra neskaidrūs susitarimai tarp įmonės administratoriaus ir buvusių įmonės vadovų, nes įmonės vadovai nelaukė apeliacinio proceso dėl bankroto bylos iškėlimo. Atstatydinus administratorių trečiasis asmuo siūlo skirti administratoriumi UAB „Avere“, kuris turi administravimo patirties su panašių įmonių, teikusių metalo konstrukcijų gamybos bei prekybos paslaugas, bankroto procedūra.

6Trečiasis asmuo UAB „Kauno kranai“, ieškovas UAB „Serpantinas“, trečiasis asmuo UAB „Karneda“, trečiasis asmuo UAB „Litvent“ su trečiojo asmens UAB „Rywal LT“ prašymu dėl administratoriaus atstatydinimo iš esmės sutiko, tačiau administratoriumi siūlė skirti UAB „Valeksa“.

7Ieškovas VSDFV Mažeikių skyrius su trečiojo asmens UAB „Rywal LT“ prašymu dėl administratoriaus atstatydinimo nesutiko, tačiau atstatydinimo atveju administratoriumi prašė skirti UAB „Atveika“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi nutarė atstatydinti UAB „Jonvita“ iš BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratoriaus pareigų; BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“; įpareigoti UAB „Jonvita“ perduoti, o UAB „Valeksa“ perimti BUAB „OKZ Holding Baltija“ turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo nutarties įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo; nustatyti draudimą BUAB „OKZ Holding Baltija“ atlikti bet kokius mokėjimus iš įmonės lėšų, išskyrus už bankrutojančios įmonės turto apsaugą, iki įsiteisės ši nutartis ir naujai paskirtasis administratorius perims bankrutuojančios įmonės turtą ir dokumentus.

10Teismas nurodė, kad asmuo pareiškęs prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo yra byloje dalyvaujantis asmuo, turintis trečiojo asmens procesines teises ir teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, šio asmens interesai yra tęstinio pobūdžio, t. y. asmuo siekė savo interesų gynimo teismine tvarka remdamasis ne tik bendrosiomis teisės normomis, bet ir specialiosiomis, kurios yra numatytos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo. Teismas nurodė, kad kaip ir nurodė pareiškėjas, bankroto teisės normos nurodo subjektus, kas gali inicijuoti administratoriaus atstatydinimo klausimą, tačiau atsižvelgus į tai, kad šiuo metu bankroto byloje yra susidariusi tokia situacija, jog kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimas nėra išspręstas, todėl kreditoriai kaip bankroto proceso dalyviai negali veikti net formaliai, pripažintina, kad šiuo laikotarpiu, atsižvelgus į civilinės bylos pobūdį, t. y. jog nagrinėjami bankroto teisiniai santykiai iki pirmojo kreditorių susirinkimo, egzistuoja viešas interesas ir būtinybė vertinti vieno iš byloje dalyvaujančio asmens pateikto prašymo pagrįstumą. Dėl nurodytų argumentų teismas konstatavo, kad trečiasis asmuo yra tinkamas subjektas.

11Teismas įvertinęs bylos medžiagą konstatavo, kad tarp dalies byloje dalyvaujančių asmenų, t. y. asmenų, kurie inicijavo atsakovui bankroto bylos iškėlimą, ir teismo paskirtojo bankroto administratoriaus, kilo iš esmės konfliktinė situacija, susijusi su administratoriaus atliktais ar atliekamais veiksmais po bankroto bylos iškėlimo iki kreditorių reikalavimų tvirtinimo ir pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo.

12Teismas nurodė, kad tiek trečiasis asmuo UAB „Rywal LT”, tiek asmenys, palaikę pareiškėjo prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo, nurodo iš esmės administratoriaus atstatydinimo pagrindą - nepasitikėjimą, motyvuojant galimu administratoriaus suinteresuotumu, šališkumu, nekvalifikuotumu ir nekompetetingumu, nepajėgumu atlikti tokios didelės įmonės administravimo paslaugas.

13Teismo nuomone, nėra pagrindo išsamiai vertinti asmenų visų nurodytų motyvų dėl administratoriaus atstatydinimo, juo labiau, kad dėl administratoriaus veiksmų kreipiantis į teismą dėl leidimo parduoti turtą buvo priimtos teismo nutartys ir jos apskųstos apeliacine tvarka, todėl dėl šio motyvo gali būti pasisakoma tik po apeliacinės instancijos procesinių sprendimų.

14Teismas pažymėjo, kad teismui nepakanka duomenų padaryti išvados dėl administratoriaus šališkumo, nes nepateikti patikimi tiesioginiai įrodymai, tačiau teismas pripažino, kad atsižvelgus į byloje surinktą medžiagą, paskirtas administratorius nėra pakankamai kompetetingas ir pajėgus atlikti tokios didelės ir tokio pobūdžio veiklos vykdžiusios įmonės bankroto administravimo procedūros.

15Teismas taip pat pažymėjo, kad būtent byloje dalyvaujantys asmenys, aktyviai naudodamiesi savo procesinėmis teisėmis, šiuo atveju susipažinti su bylos medžiaga, išreiškė suinteresuotumą dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo procedūros žodinio proceso tvarka. Teismo nuomone, konfliktinė situacija ir nepasitikėjimas administratoriumi kilo po to, kai preliminariai paaiškėjo įmonės turtinė situacija po administratoriaus duomenų apie įmonės turto ir dokumentų iš buvusių įmonės vadovų perėmimo, turto vertės bei galimų įmonės įsipareigojimų nustatymo. Teismo manymu, tokia byloje dalyvaujančių asmenų pozicija yra iš dalies pagrįsta ir suprantama. Teismas nurodė, kad asmenys, dalyvavę bankroto bylos iškėlimo stadijoje, aktyviai siekė nustatyti įmonės nemokumo aplinkybes, vertino atsakovo tuo metu pateikiamus duomenis apie jo finansinę būklę, atsakovo atstovams teigiant, jog įmonė yra moki, turi turto beveik už 49 mln. litų, ir neturi jokių įsipareigojimų UniCredit Bank, tačiau paaiškėjus situacijai, kad įmonės turto yra maždaug už 33 mln. litų (praktiškai visas įkeistas), o įsipareigojimų kreditoriams virš 53 mln. litų, pripažintina, yra pakankamas pagrindas byloje dalyvaujantiems asmenims kelti klausimą ir reikalauti visapusiškai patikrinti įmonės įsipareigojimus, nes tai susiję su kreditorių interesų gynimu, t. y. reikalavimų tenkinimo galimybėmis.

16Teismas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 13 d. nutarties motyvuojamojoje dalyje buvo aiškiai nurodytos aplinkybės, sukeliančios pagrindą atidžiai tikrinti pateiktų kreditorių reikalavimų pagrįstumą, kartu nurodant administratoriui pateikti detalią motyvaciją dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo bei visus įrodymus, patvirtinančius reikalavimų pagrįstumą, tačiau administratorius jokio motyvuoto raštiško paaiškinimo nepateikė, o 2012 m. gegužės 7 d. posėdžio metu įgaliotas asmuo ir jo atstovai aiškių atsakymų nedavė. Teismo įsitikinimu, bankroto administratorius negalėjo neatsižvelgti į aplinkybę, kad byloje dalyvaujantys asmenys bankroto bylos kėlimo metu aktyviai dalyvavo procese, nes administratorius su pradine bankroto bylos medžiaga susipažino pirmą kartą 2012 m. sausio 31 d., tačiau 2012 m. gegužės 7 d. posėdžio metu negalėjo paaiškinti, pavyzdžiui, kokių konkrečių duomenų pagrindu pripažįsta UniCredit Bank reikalavimą, pateiktą įmonei nurodant, kad reikalavimą reiškia dėl paskolos santykių užtikrinimo hipotekos sandoriais, taip pat ir dėl kreditoriaus New Deal Advisors LLC reikalavimų, pateiktų nurodant, jog reikalavimo teisę kildina iš reikalavimo perleidimo sutarties, sudarytos su bankrutuojančios įmonės akcininke dėl paskolos sutarties pagrindu perleistos 15 679 011,53 Lt skolos, tačiau reikalavimą pateikusio asmens nėra pateikta jokių paskolos santykius patvirtinančių įrodymų, pridėtas be tinkamo vertimo 2011 m. gruodžio 31 d. skolų įskaitymo aktas. Teismo nuomone, byloje dalyvaujantys asmenys pagrįstai kelia klausimą ir dėl darbuotojų reikalavimų pripažinimo pagrįstumo. Teismas nurodė, kad administratorius buvo susipažinęs su bankroto bylos medžiaga, be to, perėmė iš buvusių vadovų įmonės dokumentus, todėl žinodamas informaciją dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, taip pat apie taikytas įmonei laikinąsias apsaugos priemones, kartu ir apie draudimą mažinti įmonės turtą ar jį apsunkinti, bei sustabdyti iš įmonės išieškojimus, visiškai neatkreipė teismo dėmesio į tai, kad vykstant bankroto bylos kėlimo procesui, įmonės atstovams teigiant, kad įmonėje nėra grynųjų pinigų ir negali atsiskaityti su bankroto bylą inicijavusiais kreditoriais, šių aplinkybių nevertino, pateikdamas teismui tvirtinti darbuotojų reikalavimus. Teismas nurodė, kad bankroto bylos nagrinėjimo metu bei esant taikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, įmonės administracija net iki 2012 m. sausio 11 d. skyrė didelius darbo užmokesčio priedus darbuotojams, bet darbo užmokesčio nemokėjo pati įmonė, o už ją buvo sumokama vieno iš vadovų iš jo asmeninės sąskaitos, kaip iš to paties asmens sąskaitos buvo sumokama, pavyzdžiui, ir antstolei. Esant tokioms aplinkybėms, teismas pripažino, kad siekiant užtikrinti bankroto proceso operatyvumą, pašalinti konfliktinę situaciją dėl nepasitikėjimo bankroto administratoriumi, paskirtasis administratorius atstatydintinas, kartu skirtinas naujas administratorius bei nustatytinas terminas dokumentams ir turtui perduoti. Vertindamas pasiūlytas kandidatūras, teismas atsižvelgė į tai, kad nors visų siūlomų administratorių kandidatūros buvo suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, kaip atitinkančios teisės aktų reikalavimus, turi patirties teikiant bankroto administravimo paslaugas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad UAB „Valeksa” pasiūlė net keturi kreditoriai, ši kandidatūra buvo siūlyta UAB „Litvent” inicijuojant bankroto bylos kėlimą, administratorius turi patirties administruojant itin dideles įmones, turi filialą Klaipėdoje, administruoja įmonių, esančių Klaipėdos apygardos teismo teritorijoje, pripažino, kad paskyrus šį asmenį administratoriumi bus operatyviau, sklandžiau ir mažesnėmis išlaidomis vykdoma bankroto procedūra.

17Teismas nurodė, kad pareiškėjai tiek prašymuose, tiek atsiliepimuose buvo pateikę prašymus dėl išreikalavimo duomenų iš administratoriaus bei draudimo jam vykdyti bet kokius mokėjimus iš įmonės lėšų taikymo, iki bus išspręstas administratoriaus atstatydinimo klausimas, tačiau, teismo nuomone, prašymo dėl duomenų išreikalavimo šiuo metu tenkinti nėra pagrindo, nes tokie duomenys turi būti perduodami naujai paskirtajam administratoriui, kuris turės teisę juos tikrinti ir pateikti teismui ar kreditoriams, o prašymo dalis dėl draudimo administratoriui atlikti mokėjimus iš įmonės lėšų tenkintina iš dalies – šiuo atveju yra pagrindas sustabdyti administravimo išlaidų pagal patvirtintos sąmatos apmokėjimą, išskyrus mokėjimus, susijusius su bankrutuojančios įmonės turto apsauga.

18III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

19Atskiruoju skundu atsakovo BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratorius UAB „Jonvita“ prašo apeliacinės instancijos teismą Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Teismas atstatydindamas administratorių, veikė tik nedidelę dalį kreditorinių reikalavimų pateikusių kreditorių interesais, visiškai ignoruodamas pagrindinių būsimų kreditorių interesus ir nepagrįstai negynė silpniausios grandies bankroto byloje, t.y. buvusių bankrutuojančios bendrovės kreditorių interesų.
 2. Teismas, pasisakydamas dėl vieno iš didžiausių kreditorių UniCredit Bank reikalavimo, nurodė, kad administratorius negalėjo paaiškinti banko pateikto reikalavimo pagrįstumo, tačiau šiuo atveju žodinio paaiškinimo teisme nereikėjo, nes teismui buvo pateikti pirminiai įrodymai, kuriais remiantis buvo prašoma patvirtinti banko kreditorinį reikalavimą. Atsižvelgiant į tai, kad teismui yra pateikiami pirminiai kreditorių reikalavimai, viso bankroto proceso metu šie reikalavimai, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, gali būti tikslinami.
 3. Bankroto administratoriaus atstatydinimo šioje bankroto bylos stadijoje įstatymas nenumato, todėl teismo nutartis negali būti teisėta, nes yra priimta nesilaikant procesinių teisės normų. UAB „OKZ HOLDING Baltija“ bankroto byloje kreditoriniai reikalavimai nėra patvirtinti, todėl UAB „Rywal LT” nebuvo įgijusi teisės kreiptis dėl administratoriaus atstatydinimo.
 4. Teismas nepagrįstai nevertino visų prašyme atstatydinti administratorių nurodytų argumentų, kadangi dėl administratoriaus veiksmų kreipiantis į teismą dėl leidimo parduoti turtą buvo priimtos nutartys, kurios apskųstos apeliacine tvarka. Šiuo metu nėra pagrindo teigti, kad administratoriaus veiksmai dėl turto pardavimo buvo neteisėti. Bankroto administratorius pardavė metalo konstrukcijas įmonei, kuriai šios konstrukcijos ir buvo pagamintos. Nepardavus šio turto, jis galėjo prarasti savo vertę.
 5. Teismo nutartis dėl administratoriaus atstatydinimo ir kito administratoriaus skyrimo pažeidžia Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus bei prieštarauja Lietuvos apeliacinio teismo suformuotai praktikai.

20Atskiruoju skundu pareiškėjai P. V., V. M., A. K., A. P., J. A., O. Š., S. K., E. P., J. P., B. K. prašo apeliacinės instancijos teismą Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Bankroto administratoriaus keitimas pažeidžia kreditorių – buvusių įmonės darbuotojų, teises, todėl nėra pagrindo administratorių atstatydinti.
 2. Teismas nepagrįstai nustatė draudimą UAB „OKZ HOLDING Baltija“ atlikti bet kokius mokėjimus iš įmonės lėšų, išskyrus už bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, iki įsiteisės ši nutartis ir naujai paskirtas administratorius perims bankrutuojančios įmonės turtą ir dokumentus. Šiuo metu bankrutuojančioje įmonėje dirba 10 darbuotojų, o uždraudus atlikti mokėjimus iš įmonės lėšų, įmonės darbuotojai negaus darbo užmokesčio.
 3. UAB „Rywal LT” kreiptis į teismą su prašymu dėl administratoriaus atstatydinimo neturėjo teisės, nes tokia teisė pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 8 dalį yra suteikta tik įmonės kreditorių susirinkimui (komitetui) ar kreditoriui (kreditoriams), turinčiam daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. UAB „Rywal LT“ ir asmenys, palaikantys jo prašymą, sudaro mažumą būsimų kreditorinių reikalavimų, tuo ignoruojant daugumos kreditorių nuomonę.

21Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Rywal LT“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutarties dalį dėl atsakovo administratoriaus UAB „Valeksa“ paskyrimo ir atsakovo administratoriumi skirti UAB „Avere“. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Teismas, vertindamas proceso dalyvių pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūras, neveikė aktyviai, paskirto bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ kandidatūra analizuota tik formaliai, neatsižvelgiant į tam reikšmingas aplinkybes, ko pasėkoje parinkta administratoriaus kandidatūra negali užtikrinti maksimaliai sklandaus ir operatyvaus bankroto procedūrų atlikimo, tokiu būdu yra pažeidžiami BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ kreditorių ir pačios įmonės interesai.
 2. Teismo argumentas, kad UAB „Valeksa“ kandidatūrą pasiūlė keturi įmonės kreditoriai, nelaikytinas tinkamu ir galinčiu apspręsti administratoriaus pasirinkimo klausimą. BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ bendras kreditorių skaičius yra daugiau nei du šimtai, todėl aplinkybė, kad administratorių pasiūlė keturi iš daugiau nei dviejų šimtų įmonės kreditorių, negali būti laikoma galinčia daryti įtaką teismui pasirenkant administratoriaus kandidatūrą.
 3. Teismas nepagrįstai nevertino kitų, be UAB „Valeksa“ pateiktų administratorių kandidatūrų.
 4. BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratoriumi yra paskirta UAB „Valeksa“, kurioje dirba iš viso 13 administratorių ir vienas iš dirbančiųjų administratorių yra A. G., kuris dirba ir UAB „Admivita“, kuri šiuo metu administruoja vieną iš BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ kreditorių – BUAB „Juvara“. Tokiu būdu paskirtas BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratorius UAB „Valeksa“ yra netiesiogiai susijęs su OKZ HOLDING Baltija“ kreditoriumi. Galimas interesų konfliktas sudaro teisinį pagrindą pripažinti, kad UAB „Valeksa“ neatitinka Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies reikalavimų.
 5. VSDFV Plungės skyriaus pasiūlyta administratorius kandidatūra UAB „Atveika“ taip pat gali būti šališkas.

22Atskiruoju skundu pareiškėjas UniCredit Bank Czech Republik a.s. prašo apeliacinės instancijos teismą procesą dėl administratoriaus atstatydinimo nutraukti arba Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartį panaikinti ir prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Administratoriaus atstatydinimas šioje bankroto proceso stadijoje yra negalimas. Pagal galiojantį įmonių bankroto teisinių santykių reguliavimą bankroto administratorius kreditoriaus (kreditorių) iniciatyva gali būti atstatydintas tik tuo atveju, jei sprendimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo priima bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas arba kreditorius (kreditoriai), kurių teismo patvirtinti reikalavimai sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimo sumos. Trečiojo asmens UAB „Rywal LT“ kreditorinis reikalavimas nėra pavirtintas teismo, todėl trečiasis asmuo neturėjo teisės teikti prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo.
 2. Teismo nurodytais motyvais nėra pagrindo atstatydinti administratorių. Bankroto administratoriaus keitimas bankroto procese yra išimtinė priemonė, kai susidariusios situacijos neįmanoma išspręsti kitu būdu. Vien aplinkybės, kad bankroto administratorius padarė formalius pažeidimus ar kad bankrutuojančios bendrovės kreditoriai nepritaria bankroto administratoriaus atliekamiems veiksmams, nėra pagrindas atstatydinti bankroto administratorių.
 3. Teismas sprendimą dėl administratoriaus atstatydinimo priėmė nepatikrinęs, ar iš tikrųjų administratorius atliko kokius nors veiksmus, pažeidžiančius Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, vadovavosi tik trečiojo asmens pateikta nuomone. Administratorius nagrinėjamu atveju negali būti atsakingas už tai, kad įmonėje turto yra mažiau negu byloje dalyvaujantys asmenys tikėjosi, todėl minėta aplinkybė negali būti nei pagrindas nepasitikėjimui bankroto administratoriumi kilti, nei jį atstatydinti.
 4. Teismas, spręsdamas dėl administratoriaus atstatydinimo, privalėjo atsižvelgti į didžiausio kreditoriaus nuomonę.

23Atskiruoju skundu pareiškėjas New Deal Advisors LLC prašo apeliacinės instancijos teismą Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto byloje kreditoriniai reikalavimai dar nėra patvirtinti, trečiasis asmuo UAB „Rywal LT“ šioje bankroto bylos stadijoje neturėjo procesinės teisės kreiptis į teismą su prašymu dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, todėl teismas privalėjo prašymą palikti nenagrinėtu.
 2. Teismas motyvus dėl bankroto administratoriaus kompetencijos ir pajėgumo grindė argumentais, kurie yra formalaus pobūdžio ir nėra pakankamas pagrindas administratoriaus atstatydinimui.
 3. Konfliktiniai santykiai tarp kreditoriaus ir bankroto administratoriaus nėra pagrindas jį atstatydinti.
 4. Teismas, neatsižvelgdamas į aplinkybių visumą bei bankroto eigos ekonomiškumo ir operatyvumo principus, nepagrįstai atstatydino bankroto administratorių, paskirdamas kitą administratorių. Dėl to nukentės kreditorių interesai, pabrangs bankroto procedūra, naujajam bankroto administratoriui teks iš naujo susipažinti su visais įmonės dokumentais, dėl ko bankroto procedūra užsitęs nepagrįstai ilgai.

24Atsiliepime į atskiruosius skundus BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratorius UAB „Jonvita“ nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl prašo apeliacinės instancijos teismą pareiškėjų P. V., V. M., A. K., A. P., J. A., O. Š., S. K., E. P., J. P., B. K., UniCredit Bank Czech Republik a.s., New Deal Advisors LLC atskiruosius skundus tenkinti, UAB „Rywal LT“ atskirąjį skundą atmesti.

25Atsiliepimuose į atskiruosius skundus tretieji asmenys UAB „Klaipėdos kranai“, UAB „Karneda“, ieškovas UAB „Serpantinas“ prašo apeliacinės instancijos teismą atskiruosius skundus atmesti, o Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Atsiliepime į atskiruosius skundus pareiškėjas UniCredit Bank Czech Republik a.s., prašo apeliacinės instancijos teismą BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratoriaus UAB „Jonvita“, pareiškėjų P. V., V. M., A. K., A. P., J. A., O. Š., S. K., E. P., J. P., B. K., New Deal Advisors LLC atskiruosius skundus tenkinti, trečiojo asmens UAB „Rywal LT“ atskirąjį skundą atmesti.

27Atsiliepime į atskiruosius skundus trečiasis asmuo UAB „Rywal LT“ prašo apeliacinės instancijos teismą apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjų P. V., V. M., A. K., A. P., J. A., O. Š., S. K., E. P., J. P., B. K., UniCredit Bank Czech Republik a.s., New Deal Advisors LLC atskiruosius skundus, nutraukti arba minėtus skundus atmesti, atsakovo BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratoriaus UAB „Jonvita“ atskirąjį skundą atmesti.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Atsakovo BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratoriaus UAB „Jonvita“, trečiojo asmens UAB „Rywal LT“ atskirieji skundai atmestini, Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartis paliktina nepakeista, apeliacinis procesas, pradėtas pagal pareiškėjų P. V., V. M., A. K., A. P., J. A., O. Š., S. K., E. P., J. P., B. K., UniCredit Bank Czech Republik a.s., New Deal Advisors LLC atskiruosius skundus, nutrauktinas.

30CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta teisės norma, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Taigi Įmonių bankroto įstatymo normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto bylų procesinių taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

31Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratoriaus tinkamumo eiti pareigas ir jo atstatydinimo.

32Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, (toliau – fizinis asmuo) ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis numato, kad administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti vadovu, įmonės ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkas, jos valdymo organų narys, vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutiniuosius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės arba šios įmonės patronuojančios ar dukterinės įmonės akcijų; šie apribojimai taikomi ir šioje dalyje nurodytiems asmenims, kurie dirbo bankrutuojančioje ir bankrutavusioje įmonėje ir buvo atleisti iš pareigų per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo; administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi; juridinio asmens, turinčio teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, vadovui, jo pavaduotojams (direktoriams), vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovui, juridinio asmens organo nariams, juridinio asmens dalyviams taikomi šioje dalyje administratoriui nustatyti apribojimai.

33Dėl trečiojo asmens UAB „Rywal LT“ procesinės teisės kreiptis į teismą su prašymu dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo

34Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje yra įtvirtinti 3 atvejai, kuomet teismas gali atstatydinti bankroto administratorių iš pareigų: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo; 2) kai bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai teismas sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo. Iš šių teisės normų, darytina išvada, kad įstatymų leidėjas numatė galimybę 2 subjektams kreiptis dėl administratoriaus atsistatydinimo, tai yra kreditorių susirinkimui (komitetui) arba pačiam administratoriui. Be to, teismų praktikoje pripažįstama teismo prerogatyvą ex officio spręsti dėl administratoriaus atstatydinimo, nepaisant to, kad nei vienas iš minėtų subjektų administratoriaus atstatydinimo klausimo nekėlė. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ši teismo prerogatyva aiškinama atsižvelgiant į paties bankroto proceso tikslą bei bankroto bylos nagrinėjimo principus, vadovaujantis kuriais teisme vykstantis bankroto procesas turi būtų ekonomiškas, operatyvus ir objektyvus, tokiu būdu užtikrinant tinkamą tiek pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės, tiek jos savininkų bei kreditorių turtinių interesų ir teisėtų lūkesčių gynimą (CPK 5 str., 7 str., ĮBĮ 10 str. 1 d.). Taigi pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką, bet kurioje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, gali svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Tokius duomenis teismui gali pateikti ir vienas iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-327/2012, 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2459/2011, 2009 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-67/2009).

35Kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo, įskaitant ir bankroto byloje dalyvaujantį asmenį (CPK 42 str. 1 d., ĮBĮ 10 str. 1 d.), turi bendro pobūdžio procesinę teisę reikšti teismui prašymus, ir teismas turi šiuos prašymus svarstyti, kol tokia teise nėra piktnaudžiaujama (CPK 95 str.). Taigi teismas neturi procesinio pagrindo atsisakyti priimti bankroto byloje dalyvaujančio asmens prašymo atstatydinti administratorių, o turi tokį prašymą išnagrinėti iš esmės kaip bet kurį kitą procesinį prašymą, ir jį tenkinti arba jo netenkinti.

36Remiantis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punktu, teismas netenkina kreditorių susirinkimo (komiteto) ar daugumą balsų turinčio kreditoriaus prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo, jeigu nustato, kad kreditorių susirinkimo (komiteto) sprendimas atstatydinti administratorių buvo priimtas pažeidžiant įstatyme nustatytą kreditorių susirinkimo (komiteto) sprendimų priėmimo tvarką, ar prašymą dėl administratoriaus pakeitimo pateikęs kreditorius (kreditoriai) neatitinka šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytos sąlygos arba jeigu patenkinus prašymą būtų pažeisti kreditorių susirinkimo (komiteto) sprendimui nepritarusių, kreditorių susirinkime (komitete) nedalyvavusių ar prašymo neteikusių kreditorių interesai ar viešasis interesas. Skirtingai nei tais atvejais, kai prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo pateikia ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodyti subjektai, teismas, vertindamas atskiro kreditoriaus prašymą, nėra saistomas ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodytais pagrindais, kuriems esant prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo netenkinamas. Kadangi individualaus kreditoriaus prašymas atstatydinti administratorių nesiremia daugumos kreditorių valia, teikdamas prašymą atstatydinti administratorių kreditorius, neturintis daugumos balsų kreditorių susirinkime, turi pateikti svarius argumentus ir įrodyti leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, kodėl paskirtasis administratorius yra netinkamas eiti pareigas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1375/2012).

37Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtą teismų praktiką, sprendžia, kad trečiuoju asmeniu į bylą įtrauktas UAB „Rywal LT“, nors ir nesant patvirtintam jo kreditoriniam reikalavimui BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ bankroto byloje, turėjo teisę pateikti teismui prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, o teismas tokį prašymą svarstyti. Priešingu atveju, jeigu bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimą galėtų kelti tik kreditoriai, kurių reikalavimai jau yra patvirtinti, arba šis klausimas galėtų būti sprendžiamas tik toje bankroto bylos stadijoje, kai yra patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, galėtų susidaryti tokia teisinė situacija, kad teismo paskirto bankroto administratoriaus, tinkamai nevykdančio savo pareigų, nebūtų galimybės atstatydinti. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįstas ir atmestinas atsakovo BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratoriaus UAB „Jonvita“ atskirojo skundo argumentas dėl klausimo spręsti administratoriaus atstatydinimo klausimą nagrinėjamoje bankroto bylos stadijoje negalimumo ir UAB „Rywal LT“ procesinės teisės kreiptis į teismą su prašymu dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo nebuvimo.

38Dėl pagrindo atstatydinti BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratorių UAB „Jonvita“ buvimo

39Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratoriaus UAB „Jonvita“ atskirojo skundo argumentais dėl tinkamo pareigų vykdymo.

40Bylos duomenys patvirtina, kad BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratoriaus UAB „Jonvita“ pardavė dalį atsakovo turto. Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮBĮ nuostatos reglamentuoja bankrutuojančios įmonės pardavimo klausimus. Šio turto pardavimo tvarką, kainą nustato kreditorių susirinkimas. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju administratorius ėmėsi įmonės turto pardavimo veiksmų, nors dar nėra patvirtinti byloje kreditorių reikalavimai ir kreditorių susirinkimas neturėjo galimybės nustatyti turto pardavimo tvarkos. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors administratoriaus UAB „Jonvita“ teigia, kad turto pardavimas buvo vykdomas esant Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. ir 2012 m. vasario 9 d. nutartims dėl leidimo parduoti turtą, tačiau šios teismo nutartys nebuvo įsiteisėjusios, o apeliacinis procesas dėl šių nutarčių teisėtumo buvo nutrauktos nelikus apeliacijos objekto, t.y. jau pardavus įmonės turtą, tačiau ne konstatavus šių nutarčių pagrįstumą. Tokių administratoriaus veiksmų nėra pagrindo pripažinti tinkamais ir atitinkančiais bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus.

41Teisėjų kolegijos nuomone, administratoriaus UAB „Jonvita“ veiksmų netinkamumą administruojant BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ patvirtina ir bylos duomenys dėl operatyvaus tvirtintinų kreditorių reikalavimų nepateikimo teismui. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktas numato, kad administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi buvo nustatęs, kad įmonės kreditoriai turi teisę per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pareikšti savo reikalavimus BUAB „OKZ HOLDING Baltija“. Bylos duomenys patvirtina, kad administratorius UAB „Jonvita“ 2012 m. vasario 9 d. pateikė Klaipėdos apygardos teismui prašymą pratęsti kreditorinių reikalavimų pateikimo terminą iki 2012 m. kovo 13 d., tačiau net teismui tokį prašymą tenkinus, administratorius tinkamai pareigos pateikti teismui kreditorių sąrašą neįvykdė, todėl Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. balandžio 13 d. nutartimi įpareigojo bankroto administratorių UAB „Jonvita“ iki 2012 m. balandžio 30 d. pateikti teismui visus pirminius dokumentus, t. y. įrodymus, kurių pagrindu kreditoriai pareiškė savo reikalavimus, įrodymus, kurių pagrindu įmonėje pagal įmonės buhalterinės apskaitos ir kitus dokumentus buvo patikrintas kreditorių reikalavimų pagrįstumas, kartu pateikiant visus įrodymus, kurie buvo teikiami sudarant UAB „OKZ HOLDING Baltija“ hipotekos ar įkeitimo sandorius ir lakštus, kaip prievolių užtikrinimo būdus, darbuotojų darbo sutartis su pakeitimais ir įsakymais, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos ir išmokėjimo dokumentais, turimus VSDFV ir VMI duomenis apie mokėtus mokesčius ir įmokas per įmonės sąskaitas ar kasą, UAB „OKZ HOLDING Baltija“ gautos paskolos iš OKZ HOLDING a. s. visus dokumentus. Minėtoje teismo nutartyje konstatuota, kad administratoriaus pateiktas bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašas sudarytas atsižvelgus tik į kreditorių pateiktus, bet neatsižvelgus į bankroto byloje esančius duomenis, taip pat nesuderinus su patikrintais įmonės apskaitos duomenimis. Teisėjų kolegija pažymi, kad kreditorių reikalavimai BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ bankroto byloje iki šiol nėra patvirtinti. Teisėjų kolegijos nuomone, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad administratorius UAB „Jonvita“ tinkamai nevykdė pareigos dėl kreditorinių reikalavimų pateikimo tvirtinti teismui.

42Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl administratoriaus atstatydinimo yra pagrįstos, o atskirojo skundo argumentai šiuo klausimu atmestini.

43Dėl UAB „Valeksa“ tinkamumo būti atsakovo BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratoriumi

44Teisėjų kolegija nesutinka su trečiojo asmens UAB „Rywal LT“ atskirojo skundo argumentais dėl UAB „Valeksa“ netinkamumo būti atsakovo BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratoriumi.

45Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas iš teismui pasiūlytų administratorių kandidatūrų turi teisę parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, tinkamai administruos bankrutuojančią įmonę, o apeliacinės instancijos teismas turi pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dėl bankroto administratoriaus paskyrimo dalį tuomet, jeigu egzistuoja ĮBĮ nustatytas pagrindas, t. y. abejonės dėl administratoriaus galimumo nešališkai teikti administravimo paslaugas.

46Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantu UAB „Rywal LT“, kad UAB „Valeksa“ yra netiesiogiai susijęs su OKZ HOLDING Baltija“ kreditoriumi UAB „Juvara“ ir yra galimas interesų konfliktas. Apeliantas galimą interesų konfliktą grindžia tuo, kad UAB „Valeksa“, kurioje vienas iš dirbančiųjų administratorių yra A. G., kuris dirba ir UAB „Admivita“, o ši bendrovė šiuo metu administruoja vieną iš BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ kreditorių – BUAB „Juvara“. Visų pirma, teisėjų kolegija pažymi, kad UAB „Juvara“ kreditorinis reikalavimas dar nėra patvirtintas BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ byloje ir jis gali būti laikomu tik tikėtinu kreditoriumi, kita vertus, atsižvelgiant į šio tikėtino kreditoriaus galimą kreditorinio reikalavimo dydį, nėra pagrindo pripažinti, kad nagrinėjamu atveju aplinkybė, jog dviejuose juridiniuose bankroto administratoriuose dirbantis fizinis bankroto administratorius, jam pačiam nesant paskirtu nei BUAB „OKZ HOLDING Baltija“, nei UAB „Juvara“ administratoriumi, darys įtaką atsakovo bankroto procesui.

47Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad UAB „Valeksa“ atitinka įstatymo keliamus reikalavimus administratoriui, todėl, nesant konstatuotoms aplinkybėms, jog šis administratorius gali šališkai teikti administravimo paslaugas, nėra pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalies dėl UAB „Valeksa“ paskyrimo atsakovo BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratoriumi.

48Teisėjų kolegija pažymi, kad atsiradus interesų konfliktui ar netinkamai vykdant pareigas administratorius gali būti atstatydintas įstatymų nustatyta tvarka.

49Teisėjų kolegijos nuomone, kiti atskirųjų skundu argumentai teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui nagrinėjamu atveju neturi.

50Dėl P. V., V. M., A. K., A. P., J. A., O. Š., S. K., E. P., J. P., B. K., UniCredit Bank Czech Republik a.s., New Deal Advisors LLC teisės paduoti atskiruosius skundus

51Bankroto procesas turi tam tikrų ypatumų, kiek tai susiję su dalyvaujančių byloje asmenų procesine padėtimi. Teismų praktikoje laikoma, kad įmonės, kuriai inicijuojamas bankroto procesas, tikėtinas kreditorius iki bankroto bylos iškėlimo gali įstoti į bylą bendraieškiu ir prašyti teismo iškelti atsakovui bankroto bylą ir kartu pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Tokio kreditoriaus procesinė padėtis yra bendraieškis, kadangi jo reikalavimas dėl pagrindinio reikalavimo – bankroto bylos iškėlimo įmonei ir bankroto procedūrų pradėjimo atitinka pradinio ieškovo interesus. Teismas iki bankroto bylos iškėlimo gavęs įstatymų reikalavimus atitinkantį kreditoriaus pareiškimą dėl įstojimo į bylą bendraieškiu, turi leisti šiam asmeniui prisidėti prie ieškinio. Tuomet šis kreditorius laikomas dalyvaujančiu byloje asmeniu ir įgyja visas jo procesinę padėtį (šalies) atitinkančias procesines teises ir pareigas (ĮBĮ 10 str. 1 d., CPK 2 str., 3 str. 1 d., 5, 6, 17, 37, 41, 42, 334, 338, 305 str.). Toks bendraieškiu į bylą įtrauktas asmuo turi teisę apeliacine tvarka skųsti pirmosios instancijos teismo nutartį tiek nemokumo, tiek ir bankroto administratoriaus paskyrimo klausimais (CPK 305 str.). Kiti įmonės kreditoriai, t. y. neinicijavę bankroto proceso ir neprisidėję prie ieškovo (ieškovų) reikalavimo iki teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo momento, nelaikomi dalyvaujančiais byloje asmenimis šiame bankroto proceso etape (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-835/2009, 2009 m. spalio 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1156/2009). Tačiau pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas yra procedūrinio pobūdžio ir pagal turinį negali būti priskiriamas materialiajam teisiniam reikalavimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1527/2009), todėl nedalyvaujantys byloje asmenys iki įmonės nemokumo klausimo išsprendimo taip pat gali siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūras, tačiau neįgyja apeliacijos teisės dėl pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties šiuo klausimu (CPK 305 str.). Šis kreditorius savo teises iškeltoje bankroto byloje gali ginti reikšdamas turtinį reikalavimą bankrutuojančiai įmonei. Patvirtinus jo reikalavimą bankroto byloje, jis laikomas trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ir šiame bankroto proceso etape gali įgyvendinti visas teises, kurias procesas nustato dalyvaujančiam byloje asmeniui.

52Teisėjų kolegijos nuomone, minėti išaiškinimai teismų praktikoje turi reikšmę ir nagrinėjamoje byloje. Tiek bylos duomenys, tiek Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis P. V., V. M., A. K., A. P., J. A., O. Š., S. K., E. P., J. P., B. K., UniCredit Bank Czech Republik a.s., New Deal Advisors LLC nėra ieškovais BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ bankroto byloje, jie taip pat nebuvo įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nėra patvirtinti jų kreditoriniai reikalavimai, t.y. šie asmenys nėra dalyvaujantys byloje asmenys (CPK 37 str.). Atskirąjį skundą pagal įstatymo reikalavimus turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys (CPK 305, 338 str.).

53Pagal CPK 315, 338 straipsnių nuostatas, atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundą paduoda asmuo, neturintis teisės jį paduoti, o šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas. Dėl nurodytų aplinkybių ir argumentų teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas apeliacinį procesą, pradėtą pagal P. V., V. M., A. K., A. P., J. A., O. Š., S. K., E. P., J. P., B. K., UniCredit Bank Czech Republik a.s., New Deal Advisors LLC atskiruosius skundus, nutraukti.

54Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratoriaus UAB „Jonvita“, trečiojo asmens UAB „Rywal LT“ atskirieji skundai yra atmestini, Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartis paliktina nepakeista, apeliacinis procesas, pradėtas pagal pareiškėjų P. V., V. M., A. K., A. P., J. A., O. Š., S. K., E. P., J. P., B. K., UniCredit Bank Czech Republik a.s., New Deal Advisors LLC atskiruosius skundus, nutrauktinas.

55Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

56Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

57Apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjų P. V., V. M., A. K., A. P., J. A., O. Š., S. K., E. P., J. P., B. K., UniCredit Bank Czech Republik a.s., New Deal Advisors LLC atskiruosius skundus, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi iškėlė... 5. Trečiasis asmuo UAB „Rywal LT“ pateikė teismui prašymą dėl atsakovo... 6. Trečiasis asmuo UAB „Kauno kranai“, ieškovas UAB „Serpantinas“,... 7. Ieškovas VSDFV Mažeikių skyrius su trečiojo asmens UAB „Rywal LT“... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi nutarė... 10. Teismas nurodė, kad asmuo pareiškęs prašymą dėl bankroto... 11. Teismas įvertinęs bylos medžiagą konstatavo, kad tarp dalies byloje... 12. Teismas nurodė, kad tiek trečiasis asmuo UAB „Rywal LT”, tiek asmenys,... 13. Teismo nuomone, nėra pagrindo išsamiai vertinti asmenų visų nurodytų... 14. Teismas pažymėjo, kad teismui nepakanka duomenų padaryti išvados dėl... 15. Teismas taip pat pažymėjo, kad būtent byloje dalyvaujantys asmenys, aktyviai... 16. Teismas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 13 d.... 17. Teismas nurodė, kad pareiškėjai tiek prašymuose, tiek atsiliepimuose buvo... 18. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 19. Atskiruoju skundu atsakovo BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratorius UAB... 20. Atskiruoju skundu pareiškėjai P. V., V. M., A. K., A. P., J. A., O. Š., S.... 21. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Rywal LT“ prašo apeliacinės... 22. Atskiruoju skundu pareiškėjas UniCredit Bank Czech Republik a.s. prašo... 23. Atskiruoju skundu pareiškėjas New Deal Advisors LLC prašo apeliacinės... 24. Atsiliepime į atskiruosius skundus BUAB „OKZ HOLDING Baltija“... 25. Atsiliepimuose į atskiruosius skundus tretieji asmenys UAB „Klaipėdos... 26. Atsiliepime į atskiruosius skundus pareiškėjas UniCredit Bank Czech Republik... 27. Atsiliepime į atskiruosius skundus trečiasis asmuo UAB „Rywal LT“ prašo... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Atsakovo BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratoriaus UAB „Jonvita“,... 30. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 31. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl BUAB „OKZ HOLDING Baltija“... 32. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 33. Dėl trečiojo asmens UAB „Rywal LT“ procesinės teisės kreiptis į... 34. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje yra įtvirtinti 3 atvejai,... 35. Kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo, įskaitant ir bankroto byloje... 36. Remiantis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punktu, teismas netenkina kreditorių... 37. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtą teismų praktiką, sprendžia,... 38. Dėl pagrindo atstatydinti BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratorių UAB... 39. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo BUAB „OKZ HOLDING Baltija“... 40. Bylos duomenys patvirtina, kad BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ administratoriaus... 41. Teisėjų kolegijos nuomone, administratoriaus UAB „Jonvita“ veiksmų... 42. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 43. Dėl UAB „Valeksa“ tinkamumo būti atsakovo BUAB „OKZ HOLDING Baltija“... 44. Teisėjų kolegija nesutinka su trečiojo asmens UAB „Rywal LT“ atskirojo... 45. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas iš teismui pasiūlytų... 46. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantu UAB... 47. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad UAB „Valeksa“... 48. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsiradus interesų konfliktui ar netinkamai... 49. Teisėjų kolegijos nuomone, kiti atskirųjų skundu argumentai teisinės... 50. Dėl P. V., V. M., A. K., A. P., J. A., O. Š., S. K., E. P., J. P., B. K.,... 51. Bankroto procesas turi tam tikrų ypatumų, kiek tai susiję su dalyvaujančių... 52. Teisėjų kolegijos nuomone, minėti išaiškinimai teismų praktikoje turi... 53. Pagal CPK 315, 338 straipsnių nuostatas, atskirasis skundas nepriimamas ir... 54. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo BUAB „OKZ... 55. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 56. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartį palikti... 57. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjų P. V., V. M., A. K., A. P.,...