Byla 2-878-267/2014
Dėl 1000000 Lt žalos, padarytos nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios Z. J. individualios įmonės „Lomadis“ administratoriaus „Bankroto administravimo grupė“ direktoriui A. G. ir atstovei advokatei Giedrei Subačiūtei, atsakovės UAB „Eugesta“ atstovėms advokatėms Aurelijai Rutkauskaitei ir Vilijai Viešūnaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios Z. J. individualios įmonės „Lomadis“ (toliau tekste ir IĮ „Lomadis“) ieškinį atsakovei UAB „Eugesta“ dėl 1000000 Lt žalos, padarytos nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

5Ieškovė bankrutavusi Z. J. individuali įmonė „Lomadis“, atstovaujama bankroto administratoriaus „Bankroto administravimo grupė“, iškėlė bylą Šiaulių apygardos teisme atsakovei UAB „Eugesta“ dėl žalos atlyginimo. Prašė priteisti 1000000 Lt nuostolių atlyginimą, apimantį 50000 Lt įskaitomų netesybų sumą (baudą). Nurodė, kad žala ieškovei padaryta nesąžiningos konkurencijos veiksmais, dėl kurių 2013-05-22 Šiaulių apygardos teisme buvo iškelta bankroto byla Z. J. individualiai įmonei „Lomadis“. Ieškinio reikalavimai grindžiami aplinkybėmis, susijusiomis su atsakovės UAB „Eugesta“ atliktais nesąžiningos konkurencijos veiksmais. Atsakovė, žinodama apie sunkią ĮĮ „Lomadis“ finansinę padėtį, bei būdama dominuojančioje padėtyje, pasinaudojo konfidencialia informacija, gauta derybų metu. Norėdama pašalinti konkurentą, elgdamasi nesąžiningai, persiviliojo tiekėjus ir perėmė pagrindinių ieškovės importuojamų prekinių ženklų distribuciją Lietuvos teritorijoje. Ieškovė teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose įrodinėja, kad UAB „Eugesta“ pažeidė Konkurencijos įstatymo 15 straipsnyje nustatytą draudimą naudotis komercinę paslaptį sudarančia informacija, kuri tapo žinoma dėl sutartinių santykių su ieškove. Pasinaudojusi derybų dėl verslo pardavimo metu IĮ „Lomadis“ savininko ir vadovo suteikta konfidencialia informacija, atsakovė persiviliojo ieškovės tiekėją Schwartauer Werke GmbH & Co KgaA, pasirašė su juo analogišką distribucijos sutartį. Šiais neteisėtais veiksmais ieškovė pagerino savo ir pablogino IĮ „Lomadis“ konkuravimo sąlygas rinkoje. Atsakovė, pasinaudodama IĮ „Lomadis“ sukaupta informacija apie tiekėją Schwartauer Werke GmbH & Co KgaA, teikiamų paslaugų kainodarą, produkto pirkėjus, logistikos sąlygas, atsakingų asmenų kontaktus ir pan., elgėsi nesąžiningai. Toks elgesys vertintinas kaip neatitinkantis sąžiningos verslo praktikos reikalavimų, prieštaraujantis gerai moralei ir pakenkęs konkuruojančio ūkio subjekto – IĮ „Lomadis“ teisėtiems interesams. Ieškovė prarado turėtą ilgametį tiekėją, Schwartauer Werke GmbH & Co KgaA ir iš bendradarbiavimo su juo gautas pajamas. Atsakovė UAB „Eugesta“ nesumokėjo derybų metu sutartos ir Ketinimų protokole įrašytos 1000000 Lt kainos už IĮ „Lomadis“ priklausančių teisių perleidimą ir neteisėtai neatlygintinai perėmė iš ieškovės rinką bei išimtines teises į Schwartauer Werke GmbH & Co KgaA produktų importą Lietuvos Respublikoje. Ieškovės teigimu, minėta šalių sutarta ir nesumokėta 1000000 Lt verslo dalies kaina laikytina nuostoliais ir priteistina tenkinant pareikštą ieškinį. Ieškinio reikalavimas dėl žalos atlyginimo grindžiamas Konkurencijos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies, CK 6.251, 6.258, 6.261 straipsnių nuostatomis ir 2012 m. liepos 25 d. šalių pasirašytos Konfidencialumo sutarties 1.4.1 punkto ir 4.2 punkto nuostatomis, numatančiomis sutartinę 50000 Lt baudą už sutarties sąlygų nesilaikymą. Ieškovė teigia, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (1 t., 1–8, 24–31 b. l.).

6Teismui pateiktame procesiniame dokumente dublike ieškovė atkreipė dėmesį, kad IĮ „Lomadis“ ir tiekėjas Schwartauer Werke GmbH & Co KgaA distribucijos sutartimi Nr. LT/200806 buvo sutarę dėl išimtinių distribucijos teisių, reglamentuojamų CK 6.800 straipsnio 2 dalyje. Toks susitarimas įrašytas Sutarties 8 dalyje, todėl bet kokie susitarimai tarp Schwartauer Werke GmbH & Co KgaA ir UAB „Eugesta“, susiję tiesiogiai su produktų „Corny“ ir „ZOTT“ distribucija, vykdyti ieškovei už akių, priimti bloga valia, todėl žalingi ieškovei (2 t., 20 – 24 b. l.).

7Teismo posėdyje ieškovės atstovai palaikė ieškinio reikalavimus visa apimtimi. Advokatė Giedrė Subačiūtė akcentavo aplinkybes, kad ginčo šalys buvo sulygusios dėl perleidžiamo verslo dalies vertės – 1000000 Lt, tačiau UAB „Eugesta“ nesudarė sutarties ir pasinaudojusi derybų metu ieškovės atskleista vertinga informacija neatlygintinai pasisavino IĮ „Lomadis“ rinką ir dalį verslo.

8Atsakovė UAB „Eugesta“ atsiliepimu į ieškinį ir tripliku pareikštam reikalavimui prašė taikyti ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatytą 6 mėnesių ieškinio senatį ir Konfidencialumo sutarties 4.2. punkte numatytą 3 mėnesių senaties terminą 50000 Lt baudai išsiieškoti. Nurodė, kad ieškinys yra deklaratyvus, nepagrįstas jokiais įrodymais. Ieškovė byloje nepateikė įrodymų, kad atsakovė būtų sudariusi prekių tiekimo sutartį su Schwartauer ir/ar importuotų produktus, pažymėtus prekių ženklais Corny, Schwartau ir/ar Zott, todėl šis faktas byloje nėra įrodytas. Atsakovės teigimu, ieškovė piktnaudžiauja procesu ir klaidina teismą, nurodydama, kad patyrė 1000000 Lt žalą dėl neteisėtų atsakovės veiksmų, nors iš ieškovės pateiktų dokumentų matyti, kad prekių ženklo „Corny“ teisių kaina – 500000 Lt, prekių ženklo „Zott“ kaina – 350000 Lt, kas bendrai sudaro 850000 Lt su PVM. Žala civilinėje teisėje suprantama kaip tam tikri turtiniai praradimai, kuriuos patiria nukentėjusysis. Šis principas reiškia, kad ieškovas privalo įrodyti žalos faktą ir žalos dydį, o iš atsakovo negali būti priteisiama nei daugiau, nei mažiau, negu buvo padaryta žalos nukentėjusiam. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų apie jos realią galimybę uždirbti 1000000 Lt, o į bylą pateiktas nepasirašytas Ketinimų protokolas nėra tinkamas įrodymas, nes derybos buvo bevaisės. Kartu su ieškiniu pateiktas susirašinėjimas akivaizdžiai patvirtina, kad derybų metu nebuvo susitarta dėl kainos, už kurią būtų perleistos teisės į tam tikrus prekių ženklus. Svarbu ir tai, kad ketinimų protokolas numatė kainos sumokėjimo sąlygas, kurios priklausė nuo daugelio aplinkybių. Ketinimų protokolo 3.4 punkto nuostatos paneigia besąlyginę ieškovo galimybę gauti nurodomus 1000000 Lt. Be to, byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovė buvo sudariusi distribucijos sutartį dėl prekių ženklo „Zott“. Įmonę atstovaujantis administratorius nepagrįstai reikalauja visos neva gautinos sumos, neatskaičiuodamas jokių išlaidų, nors Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-138/2011 yra pateiktas išaiškinimas, kad negautos pajamos yra negauta nauda, kuri buvo planuota gauti, jeigu nebūtų sutrikdyta įprastinė veikla. Ieškovės teigimu, prašoma priteisti žalos atlyginimo suma visiškai nepagrįsta, nes nepaskaičiuotas pelno mokestis, kurį ieškovė turėtų susimokėti už nurodomų sumų gavimą, neišskaičiuotas PVM dydis, ieškovės veiklos išlaidos (atlyginimai, nuoma, komunalinės išlaidos, etc.). Atsakovė teigia, kad tam, jog informacija sudarytų komercinę paslaptį, nepakanka, kad ji būtų slapta, nes tokiu atveju tai tiesiog būtų paslaptis, o ne komercinė paslaptis. Komercinė paslaptis turi suteikti jos turėtojui konkurencinį pranašumą, o iš ieškovės pateikto ieškinio nėra aišku, kokia konkreti ieškovo turėta komercinė informacija turėjo potencialią komercinę vertę, kas iš esmės apsunkina atsakovės galimybes atsikirsti į ieškovės argumentus. Atsakovės atsikirtimai grindžiami ir tuo, kad Konfidencialumo sutartis buvo sudaryta 2012-07-25, o šalių susirašinėjimas didžiąja dalimi vyko iki sudarant sutartį, todėl akivaizdu, kad bet kokia informacija gauta iki konfidencialumo sutarties pasirašymo datos negali būti laikoma konfidencialia ir šalys yra laisvos ją naudoti. Atsakovo žiniomis Schwartauer nuo 2009-12-31 turėjo teisę nutraukti sutartį su IĮ „Lomadis“ ir nutraukė ją dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, o elementari sutarties laisvės principo išraiška lėmė tai, kad Schwartauer pasirinko sudaryti sutartį su kitu distributoriumi. Atsakovė pabrėžia, kad niekas nedraudė jai tiesiogiai bendrauti su Schwartauer nei ieškovės ir Schwartauer sutarties galiojimo metu, nei po to, siūlyti savo kaip distributoriaus paslaugas ir tiesiogiai gauti sąlygas, kuriomis galėtų būti sudaryta sutartis. Dėl prekių ženklo ZOTT atsakovė pabrėžė, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, susijusių su šio prekių ženklo distribucijos teisėmis.

9Ieškovės argumentus, kad atsakovė gavo naudos iš to, kad sužinojo IĮ „Lomadis“ teikiamų paslaugų kainodarą, produkto pirkėjus, logistikos sąlygas, atsakingų asmenų kontaktus, atsakovė vertina kaip nepagrįstus, nurodydama, kad atsakovei detaliai žinoma visa prekybos atitinkamomis prekėmis grandinė, nes UAB „Eugesta“ yra viena stambiausių „žaidėjų“ šioje rinkoje ir nuolat bendrauja su visais didžiausiais prekybininkais ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse ir būtent jis daugumoje atvejų formuoja prekių pardavimo ir pristatymo sąlygas. Visa tai patvirtina, kad atsakovė neatliko jokių draudžiamų veiksmų, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovė kokius nors ieškovės turėtus duomenis neteisėtai panaudojo siekdama nesąžiningai konkuruoti.

10Teismo posėdyje atsakovės UAB „Eugesta“ atstovės prašė taikyti ieškinio senatį pareikštiems reikalavimams ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovė neįrodė ne tik žalos padarymo fakto t. y. realios IĮ „Lomadis“ galimybės gauti 1000000 Lt pajamų, bet ir neteisėtų atsakovės veiksmų, bei priežastinio ryšio. Akcentavo aplinkybes, kad ieškovė neturėjo ką parduoti, nes Schwartauer nebuvo informuotas apie distribucijos teisių perleidimą, o ieškinys grindžiamas ketinimų protokolu, kuris nebuvo pasirašytas.

  1. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

11Ieškovė Z. J. individuali įmonė buvo įsteigta 1997 metais. Pagrindinė įmonės veiklos sritis – išskirtinės distribucijos teise importuotų maisto produktų didmeninė prekyba Lietuvos rinkoje (1 t., 24–31, 2 t., 20–24 b. l.).

12Nuo 2004 metų tarp ieškovės Z. J. įmonės ir tiekėjo Schwartauer Werke GmbH & Co KgA susiklostė išskirtinės distribucijos santykiai, o 2008 m. birželio 1 d. buvo sudaryta Distribucijos sutartis Nr. LT/200806. Šia sutartimi Schwartauer Werke GmbH & Co KgA suteikė Z. J. individualiai įmonei išskirtinę teisę Lietuvoje prekiauti maisto produktais „CORNY“ ir „Schwartau“ ir įsipareigojo parduoti sutartyje nurodytas prekes tik vienam distributoriui Lietuvoje. Bendradarbiavimas buvo sėkmingas iki 2013 metų pradžios (1 t., 8–19 b. l., 2 t., 83–101 b. l.).

13Atsakovė UAB „Eugesta“ įsteigta 1992 metais, tai – viena didžiausių didmeninės prekybos, distribucijos ir logistikos paslaugas teikiančių bendrovių Baltijos šalyse, kurios apyvarta augo sparčiu tempu nuo 7 mln. Lt pirmaisiais veiklos metais iki 753 mln. Lt 2013 metais. Šiuo metu „Eugesta“ atstovauja apie 200 pasaulyje plačiai žinomų prekių ženklų, platina jais pažymėtas prekes Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Baltarusijoje (1 t., 145–181 b. l.).

142012 metų vasarą atsakovės „Eugesta“ iniciatyva pradėtos ginčo šalių derybos dėl IĮ „Lomadis“ priklausančių distributoriaus teisių perleidimo. 2012 m. liepos 25 d. šalys pasirašė Konfidencialumo sutartį, kuria įsipareigojo saugoti prieš ir po sutarties pasirašymo gautą konfidencialią informaciją, neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, bei nenaudoti gautos informacijos remiant savo verslą ar tokiu būdu, kuris būtų žalingas ar nepalankus kitos šalies interesams sudaryta nutrauktos (1 t., 19–130 b. l.).

152013 m. vasario 22 d. Schwartauer Werke GmbH & Co KgA nutraukė distribucijos sutartį su Z. J. individualia įmone „Lomadis“, 2013 metų vasario 28 d. nusižudė IĮ „Lomadis“ savininkas, o 2013 m. kovo 1 d. tiekėjas Schwartauer Werke GmbH & Co KgA pasirašė distribucijos Sutartį Nr. LT/201303 su atsakove UAB „Eugesta“, paskirdamas UAB „Eugesta“ vieninteliu ir išimtiniu Schwartau gaminių („CORNY“ ir „Schwartau“) importuotoju Lietuvos Respublikoje (2 t., 71–79 b. l.).

162013 m. gegužės 22 d. Šiaulių apygardos teisme Z. J. individualiai įmonei iškelta bankroto byla (1 t., 34–36 b. l.).

17Šalys pripažįsta minėtas bylai reikšmingas faktines aplinkybes, jas patvirtina teismui pateikti rašytiniai įrodymai, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai ir liudytojų E. R., R. J. ir A. S. parodymai, todėl, vadovaudamasis CPK 182 straipsnio 5 punkto ir 187 straipsnio nuostatomis, teismas laiko šiuos šalių pripažintus faktus nustatytais.

  1. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

18Ieškinys tenkintinas iš dalies (LR CK 1.116 str. 3 d., 6.245 str., 6.246 str., 6.248 str.,6.249 str.,6.256 str., Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. įstatymo Nr. VIII-1099 redakcija, galiojusi iki 2012 m. gegužės 1 d., kai įsigaliojo 2012 m. kovo 22 d. įstatymu Nr. XI-1937 priimtas Konkurencijos įstatymo pakeitimo įstatymas) 15 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 4 dalis, 16 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 43 straipsnis).

19Byloje sprendžiamas ginčas dėl atsakovės UAB „Eugesta“ prievolės atlyginti nesąžiningais konkurencijos veiksmais padarytą žalą Z. J. individualiai įmonei „Lomadis“, kuriai 2013 m. gegužės 22 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla.

20Dėl atsakovės atsakomybės pasinaudojus komercine paslaptimi

21Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad įstatymas saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant informacijos, kuri yra kito ūkio subjekto komercinė paslaptis, naudojimą, perdavimą, skelbimą be šio ūkio subjekto sutikimo, taip pat tokios informacijos gavimą iš asmenų, neturinčių teisės šios informacijos perduoti, turint tikslą konkuruoti, siekiant naudos sau arba padarant žalą šiam ūkio subjektui. Asmenys, kuriems komercinė paslaptis tapo žinoma dėl jų darbo ar kitokių sutartinių santykių su ūkio subjektu, gali naudoti šią informaciją praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo darbo ar kitokių sutartinių santykių pasibaigimo, jeigu įstatymuose ar sutartyje nenumatyta kitaip (Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. įstatymo Nr. VIII-1099 redakcija, galiojusi iki 2012 m. gegužės 1 d., kai įsigaliojo 2012 m. kovo 22 d. įstatymu Nr. XI-1937 priimtas Konkurencijos įstatymo pakeitimo įstatymas) 16 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 4 dalis).

22Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktu ūkio subjektas, kurio teisėti interesai pažeidžiami nesąžiningos konkurencijos veiksmais, turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl padarytos žalos atlyginimo, o sprendžiant žalos atlyginimo klausimą būtina nustatyti atsakovo neteisėtus veiksmus (neteisėtą veikimą ar neveikimą), atsiradusią žalą, kaltę ir priežastinį ryšį tarp atsakovo veiksmų ir žalos atsiradimo fakto (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1130/2012). Atsakomybė už nesąžiningos konkurencijos veiksmus galima tik nustačius visas civilinės atsakomybės būtinąsias sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą, kaltę ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų bei žalos (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Pareiga pagrįsti egzistuojant šias sąlygas tenka ieškinį reiškiančiam asmeniui (CPK 12, 178 straipsniai). Taigi reikalavimas atlyginti nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytą žalą gali būti tenkinamas tik nustačius, jog atitinkamoje rinkoje ieškovo atžvilgiu kitas ūkio subjektas atliko tyčinius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams prieštaraujančius veiksmus, šie veiksmai tiesiogiai paveikė ieškovą ir padarė jam žalą.

23Nagrinėjamoje byloje ieškovė įrodinėja, jog jos atžvilgiu neteisėtus veiksmus atliko atsakovė „Eugesta“, kuri pasinaudojo derybų dėl distribucijos teisių perleidimo metu gauta informacija, esančia ieškovės komercine paslaptimi, ir, pažeisdama 2012 m. liepos 25 d. ginčo šalių pasirašytos Konfidencialumo sutarties nuostatas, neatlygintinai pasisavino verslo dalį. Tokiais nesąžiningos konkurencijos veiksmais ieškovei buvo padaryta 1000000 Lt dydžio žala ir patirti nuostoliai padarė įtaką įmonės bankrotui.

24Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas pirmiau nurodytų teisės normų taikymo sąlygas, yra pasisakęs, kad, norint asmens atliktus veiksmus pripažinti nesąžiningos konkurencijos veiksmais, būtina konstatuoti dvi esmines sąlygas: pirma, turi būti nustatytas konkurencijos santykis tarp verslo subjektų; antra, būtina nustatyti, kad atitinkami konkurento veiksmai atliekami turint tikslą konkuruoti, ir būtent atliekant tokius veiksmus yra naudojamasi nesąžiningais veiksmais, sąmoningai siekiant tapti konkuruojančiu subjektu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2008; 2011 m. spalio 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-366/2011).

25Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovė ir atsakovė buvo konkuruojantys verslo subjektai ir dominuojančią padėtį rinkoje turinti UAB „Eugesta“ 2012 metais siekė perimti Z. J. individualiai įmonei „Lomadis“ tenkančią rinką. Liudytoju byloje apklaustas UAB „Eugesta“ komercijos direktorius A. S. patvirtino, kad 2012 metais teikė pasiūlymus pirkti verslą daugeliui mažesnių įmonių, teikiančių analogiškas paslaugas Lietuvoje. Šios aplinkybės leidžia teismui spręsti, kad konkurencijos santykis tarp ginčo šalių nagrinėjamu atveju nustatytas.

26Pavyzdinis nesąžiningos konkurencijos veiksmų, kurie pripažįstami neteisėtais sąžiningos verslo praktikos požiūriu, sąrašas įvardijamas Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 – 7 punktuose, tačiau nustatinėjant, ar ūkio subjektas kito ūkio subjekto atžvilgiu atliko nesąžiningos konkurencijos veiksmus minėtu sąrašu neapsiribojama. Kitaip tariant, nesąžiningos konkurencijos veiksmais gali būti pripažinti ir neįvardinti Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje. Tokiu atveju konkuruojančio subjekto veiksmų kvalifikavimas neteisėtais sąžiningos konkurencijos požiūriu priklauso nuo to, ar egzistuoja pagrindai, leidžiantys pripažinti juos prieštaraujančius įprastai ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ar geriems papročiams.

27Jau minėta, kad šalys pripažįsta bylai reikšmingus faktus, jog ieškovę Z. J. įmonę ir tiekėją Schwartauer Werke GmbH & Co KgA nuo 2004 metų siejo ilgalaikiai išskirtinės distribucijos teisiniai santykiai, suteikiantys įmonei „Lomadis“ išskirtinę teisę Lietuvoje prekiauti maisto produktais „CORNY“ ir „Schwartau“. Byloje nustatyta, kad viena didžiausių šalyje didmeninės prekybos, distribucijos ir logistikos paslaugas teikiančių bendrovių UAB „Eugesta“ buvo suinteresuota Schwartauer Werke GmbH & Co KgA priklausančių prekių ženklų importu, todėl 2012 metų pradžioje kreipėsi tiesiogiai į Schwartauer su pasiūlymu dėl distribucijos sutarties sudarymo, tačiau tiekėjas Schwartauer Werke GmbH & Co KgA atsisakė tokią sutartį sudaryti. Šią aplinkybę patvirtina į bylą pateiktas UAB „Eugesta“ adresuotas 2013 m. liepos 9 d. Schwartauer Werke GmbH & Co KgA raštas „Dėl patvirtinimo“ (2 t., 39–41 b. l.). 2014 m. lapkričio 5 d. teismo posėdyje liudytoju apklaustas UAB „Eugesta“ komercijos direktorius A. S. patvirtino šią aplinkybę, nurodydamas, kad Schwartauer Werke GmbH & Co KgA yra konservatyvi įmonė, lojali turimiems verslo partneriams, todėl, galiojant distribucijos sutarčiai su Z. J. IĮ „Lomadis“, ji atsisakė derėtis su UAB „Eugesta“. Dėl šių aplinkybių atsakovės vadovai 2012 m. liepos mėn. pateikė IĮ „Lomadis“ pirminį pasiūlymą – 2,8 mln. Lt kainą už visą įmonės verslą, vėliau buvo siūlyta 1 mln. Lt kaina už prekių ženklų Zott, „CORNY“ ir „Schwartau“. Derybų metu, 2012 m. liepos 25 d. šalys pasirašė Konfidencialumo sutartį (1 t., 38–40 b. l.), kuria įsipareigojo jokiais tikslais ir dėl bet kokios priežasties tiesiogiai ar netiesiogiai nenaudoti dvejus metus konfidencialios informacijos remiant savo verslą ar tokiu būdu, kuris būt žalingas ir nepalankus kitos šalies interesams (Sutarties 1. 1., 1.4.1., 1.4.2., 5.1. punktai). Byloje pateiktas antstolio S. U. kontoros 2014 m. vasario 28 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kuriame fiksuoti ginčo šalių susirašinėjimo duomenys leidžia teismui spręsti, kad ieškovė derybų metu UAB „Eugesta“ įgaliotų asmenų prašymu teikė logistinę turimų prekių ženklų informaciją, kuri vienareikšmiškai teismo vertinama kaip komercinė Z. J. individualios įmonės „Lomadis“ paslaptis (CK 1.116 str.). 2012 m. liepos 25 d. pasirašytos Konfidencialumo sutarties nuostatos taip pat patvirtina, kad ieškovė IĮ „Lomadis“ pateikė atsakovei UAB „Eugesta“ konfidencialią, komercinę paslaptį sudarančią informaciją. Bylai reikšminga aplinkybė, kad šios sutarties projektą paruošė UAB „Eugesta“, todėl sutarties 1.1 punkte įtvirtinta nuostata, kad šalys konfidencialia sutinka laikyti visą informaciją, gautą raštu, elektronine forma ar žodžiu, kurią šalys perduoda viena kitai prieš ar po šios sutarties pasirašymo datos, leidžia teismui atmesti atsakovės argumentus, kad bet kokia informacija gauta iki konfidencialumo sutarties pasirašymo datos negali būti laikoma konfidencialia ir šalys yra laisvos ją naudoti. Be to, tokio pobūdžio atsikirtimai leidžia teismui spręsti, kad atsakovė iš dalies pripažįsta, jog pasinaudojo ieškovės pateikta informacija. Negalima sutikti ir su UAB „Eugesta“ procesiniuose dokumentuose pateiktais atsikirtimais, kad atsakovė negavo jokios naudos iš to, kad sužinojo IĮ „Lomadis“ teikiamų paslaugų kainodarą, produkto pirkėjus, logistikos sąlygas, atsakingų asmenų kontaktus, nes atsakovė yra viena stambiausių „žaidėjų“ šioje rinkoje, jai detaliai žinoma visa prekybos atitinkamomis prekėmis ir būtent UAB „Eugesta“ daugumoje atvejų formuoja prekių pardavimo ir pristatymo sąlygas. Šiuos atsikirtimus paneigia ieškovei siųstų UAB „Eugesta“ elektroninių laiškų turinys. Štai, 2012 m. spalio 10 d. A. S. laiške nurodė, kokia informacija yra reikalinga UAB „Eugesta“, t. y. „visa logistinė prekės informacija, klientai, kuriems ieškovė veža kiekvieną prekių grupę atskirai, prekių asortimentas, pardavimai paskutinius 3 mėnesius, pirkimo kainos iš gamintojo ir bazinis kainininkas, prekybinės sąlygos pagrindiniuose 10 klientų, kurie sudaro 95 % pardavimų, pardavimų kainos, marketingas, atsiskaitymas, logistinės sąlygos, kiti įsipareigojimai, kontaktai su kuo bendrauja IĮ Lomadis, sąlygos su tiekėjais – atsiskaitymo terminas, marketingo biudžetai, kontaktai, bonusai ir kitos sąlygos, tokios kaip kas apmoka pakuotės mokestį, lipdukų lipdymo mokestį ir pan.“ (1 t., 54 b. l.). Prašyti derybų metu informacijos, kuri visai nenaudinga verslą pirkti planuojančiam ūkio subjektui, ir paruošti bei pasirašyti sutartį, dėl tokios informacijos pripažinimo konfidencialia, teismo vertinimu, būtų tiesiog nelogiška. Teismas sprendžia, kad duomenys apie tai, kokių partnerių paslaugomis bei kokiomis sąlygomis IĮ „Lomadis“ naudojasi, turėjo komercinę vertę, nes tik tokia informacija gali suteikti ūkio subjektui pranašumą prieš kitus rinkos dalyvius. Pažymėtina tai, kad kasacinio teismo praktikoje informacija apie ieškovo klientus pripažįstama komercine paslaptimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Prekybos marketingo paslaugos“ v. UAB „Rinkodaros ir prekybos paslaugos“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-485/2007; 2012 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Diteilas“ v. UAB „Chemika“, bylos Nr. 3K-3-326/2012; 2013 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Lintera“ v. L. G., bylos Nr. 3K-3-676/2013; 2014 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Transekspedicija“ v. UAB „Lastra“, L. A., S, ., A. S., bylos Nr. 3K-3-447/2014).

28UAB „Eugesta“ teigia, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovė atliko nesąžiningos konkurencijos veiksmus. Teismas nesutinka su atsakovės atsikirtimais, nes bylos medžiaga leidžia spęsti, kad lygiagrečiai su IĮ „Lomadis“ vykdytomis derybomis dėl prekių ženklų distribucijos teisių pirkimo, ieškovė bendravo su ilgamečiu „Lomadis“ verslo partneriu, prekių ženklų „CORNY“ ir „Schwartau“ savininku Schwartauer, siūlydama jam distributoriaus paslaugas. Šią bylai reikšmingą aplinkybę patvirtina 2013-03-01 Distribucijos sutartis Nr. LT/201303, sudaryta tarp pardavėjo Schwartauer Werke GmbH & Co KgA ir pirkėjo UAB „Eugesta“, kuria pardavėjas Schwartauer Werke GmbH & Co KgA paskyrė UAB „ Eugesta“ vieninteliu ir išimtiniu Schwartau gaminių „Schwartau“ ir „CORNY“ importuotoju (2 t., 75–79 b. l.). Byloje nustatyti faktai, kad Schwartauer Werke GmbH & Co KgA Distribucijos sutartį su IĮ „Lomadis“ nutraukė 2013 m. vasario 22 d. ir jau po savaitės sudarė naują distribucijos sutartį su atsakove „Eugesta“, įvertinant Schwartauer Werke GmbH & Co KgA konservatyvų požiūrį į sutartinius santykius, kaip aiškino liudytojas A. S., paneigia atsakovės atstovių argumentus, kad UAB „Eugesta“ derybas su Schwartauer Werke GmbH & Co KgA pradėjo tik nutraukusi derybas dėl verslo dalies pirkimo su IĮ „Lomadis“. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad tokiose kaip nagrinėjamoji bylose įrodinėjimas turi savitą specifiką, nes, sprendžiant dėl žalos, padarytos pasinaudojant komercine paslaptimi, priežastinio ryšio tarp atitinkamų veiksmų ir padarytos žalos, iš esmės daugiausia tenka remtis netiesioginiais įrodymais. Į įrodinėjimo specifiką būtina atsižvelgti nagrinėjant šios kategorijos bylas, priešingu atveju (dėl per aukšto ir neatsižvelgiant į šios kategorijos bylų specifiką, keliamo įrodinėjimo standarto, netinkamo įrodinėjimo pareigos tarp šalių paskirstymo) dažnai būtų neįmanoma įrodyti pasinaudojimo komercine paslaptimi, siekiant nesąžiningai konkuruoti ir iš to gaunant pelną. Paprastai tokios kategorijos bylose nebus tiesioginių įrodymų, tiesioginiu priežastiniu ryšiu siejančių atsakovo (juridinio asmens) veiklą ir iš tos veiklos gautą naudą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Diteilas“ v. UAB „Chemika“, bylos Nr. 3K-3-326/2012; 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „JG reklamos dovanos“ v. D. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-377/2013; 2014 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Transekspedicija“ v. UAB „Lastra“, L. A., S, ., A. S., bylos Nr. 3K-3-447/2014).

29Teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje pakanka netiesioginių įrodymų, kad UAB „Eugesta“ derybų metu gavusi iš IĮ „Lomadis“ konfidencialią informaciją, įgijo pranašumą, palyginti su buvusia padėtimi, ir neteisėtai ja pasinaudojo pažeisdama Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 4 dalies ir Konfidencialumo sutarties 1.4.1 punkto nuostatas. Tokias išvadas leidžia daryti ir atsakovės atsikirtimai į pareikštą ieškinį, kai pateiktuose procesiniuose dokumentuose buvo teigiama, kad ieškovė neįrodė, kad UAB „Eugesta“ sudarė su Schwartauer Werke GmbH & Co KgA Distribucijos sutartį. Nesąžiningi UAB „Eugesta“ konkurencijos veiksmai lėmė akivaizdžią jos rinkos plėtrą ir padarė didelę žalą Z. J. individualiai įmonei „Lomadis“, nes neatlygintinis pelningos verslo dalies – Schwartauer Werke GmbH & Co KgA prekės ženklų distribucijos teisių praradimas, įtakojo įmonės bankrotą. Aplinkybę, kad minėtų distribucijos teisių praradimas padarė didelę žalą ieškovės verslui netiesiogiai įrodo ir įmonės savininko Z. J. savižudybė 2013-02-28, sužinojus apie Distribucijos sutarties nutraukimą.

30Apibendrindamas tai, kas pasakyta teismas sprendžia, kad byloje nustatytų aplinkybių visuma sudaro pagrindą konstatuoti, jog nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „Eugesta“ pažeidė Konfidencialumo sutartį, neteisėtai pasinaudojo ieškovės komercine paslaptimi, ir taip nesąžiningai konkuravo, siekdama naudos sau ir padarydama žalą ženkliai mažesnę apyvartą turinčiai individuliai įmonei „Lomadis“ (Konkurencijos įstatymo 15 str. 1 d. 3 p.). Pasinaudojimas komercine paslaptimi nesilaikant įstatymų nustatytos tvarkos laikytinas neteisėtu veiksmu (CK 1.116 str., 6.246 str., 6.256 str.).

31Dėl priežastinio ryšio ir žalos dydžio.

32Kaip jau minėta, žala, padaryta nesąžininga konkurencija, turi būti apskaičiuojama ir įrodoma remiantis bendraisiais žalos atlyginimo principais, įtvirtintais CK, nes Konkurencijos įstatyme nenustatyta jokių specialių kriterijų, pagal kuriuos turėtų būti apskaičiuojama žala (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-197/2007). Civilinė atsakomybė už nesąžiningos konkurencijos veiksmus atsiranda ir esant netiesioginiam priežastiniam ryšiui, t. y. kai žala atsiranda ne tiesiogiai iš neteisėtų veiksmų, bet kai šie veiksmai yra pakankamai susiję su žalingais padariniais (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2012). Žala yra savarankiška civilinės atsakomybės sąlyga, jos dydžio nustatymas yra fakto klausimas. Konfidencialios informacijos atskleidimas dažniausiai susijęs su netiesioginiais nuostoliais (sumažėjęs bendrovės konkurencingumas rinkoje, žala bendrovės įvaizdžiui, negautas pelnas), todėl įrodyti, kad bendrovė patyrė tam tikro dydžio nuostolį, yra gana sudėtinga. Pagal kasacinio teismo praktiką negautos pajamos, kaip nuostoliai, kurie suprantami kaip grynasis pelnas, turi būti įrodomos. Jos neturi būti suprantamos kaip visos tikėtinos gauti iš asmens veiklos sumos, neatskaičius sąnaudų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Danske Bank A/S v. UAB „Kaminera“, bylos Nr. 3K-3-418/2014; 2014 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Transekspedicija“ v. UAB „Lastra“, L. A., S, ., A. S., bylos Nr. 3K-3-447/2014).

33Nagrinėjamu atveju ieškovės atstovai įrodinėja, kad IĮ „Lomadis“ patirta žala yra pagrindžiama negautomis 1000000 Lt pajamomis pagal Ketinimų protokolą (1 t., 100–107 b. l.), kuriame šalys susitarė, kad perleidžiamų teisių pagal atskirus prekių ženklus bendra kaina – 1000000 Lt (pagal prekių grupes: Schwartau (batonėliai Corny) – 500000 Lt, Morsas (sultys) – 120000 Lt, Guylian (saldainiai) – 30000 Lt ir Zott (pieno produktai, sūriai) – 350000 Lt). Teismas sutinka su atsakovės atsikirtimais, kad ieškovė neįrodė savo realios galimybės gauti nurodytą 1000000 Lt sumą, nes Ketinimų protokolas nebuvo pasirašytas, šalys nebuvo galutinai susitarusios nei dėl prekių ženklų kiekio, nei dėl jų kainos, o ieškovė, skaičiuodama žalą, neįvertino savo veiklos sąnaudų, PVM dydžio.

34Sprendžiant dėl ieškinio pagrįstumo bylai reikšminga Konfidencialumo sutarties 4.2 punkto nuostata, kad šalis, pažeidusi šios sutarties sąlygas, privalo mokėti kitai šaliai sutartinę baudą, kuri yra lygi 50000 Lt. Sudarydamos šią sutartį ginčo šalys įsipareigojo saugoti prieš ir po šios sutarties pasirašymo gautą konfidencialią informaciją, neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, bei nenaudoti gautos informacijos remiant savo verslą ar tokiu būdu, kuris būtų žalingas ar nepalankus kitos šalies interesams. Šiame sprendime teismas jau pasisakė, kad atsakovė neteisėtai panaudojo derybų metu surinktą informaciją persiviliodama tiekėją Schwartauer Werke GmbH & Co KgA, platindama „CORNY“ ir „Schwartau“ produkciją ieškovės IĮ „Lomadis“ sukurtoje rinkoje, panaudodama žinias apie šio produkto pirkėjus, logistikos ypatumus, kontaktinius asmenis bei kainodarą. Teismas sutinka su ieškovės pateiktais argumentais, kad nagrinėjamu atveju Konfidencialumo sutartyje nustatytos 50000 Lt netesybos laikytinos minimaliais ieškovės nuostoliais, kurie neturi būti įrodinėjami (CK 6.256 str.), todėl ieškinys tenkinamas iš dalies, priteisiant ieškovei 50000 Lt dydžio žalos atlyginimą ir 6 procentų dydžio metines palūkanas, paskaičiuotas nuo priteisiamos 50000 Lt sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-06-02) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.210 str. 2 d., 6.245 str., 6.256 str.).

35Dėl ieškinio senaties

36Atsakovės prašymas taikyti pareikštiems reikalavimams ieškinio senatį atmestinas, nes ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. yra nustatytas terminas, per kurį bankroto administratorius privalo patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, tačiau nereglamentuoja ieškinio senaties, todėl ieškinius administratorius gali reikšti vadovaujantis bendraisiais ieškinio senaties terminais.

37Įstatyme ieškinio senatis apibrėžiama kaip įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų, tačiau atskirų rūšių reikalavimams tiek CK, tiek kiti įstatymai nustato sutrumpintus ieškinio senaties terminus. Ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši teisė atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužino arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nustatyta ir tai, kad šios taisyklės išimtis gali nustatyti tiek CK, tiek kiti įstatymai. ĮBĮ įpareigoja įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, administratorių patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius teisme bei nustato, kad laikytina, jog administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2013). ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. numatytas 6 mėn. terminas yra ne ieškinio senaties terminas reikalavimams teisme pareikšti, tačiau procesinis terminas, per kurį įmonės bankroto administratorius nuo dokumentų apie įmonės sandorius gavimo dienos turi patikrinti sandorių teisėtumą už 36 mėn. laikotarpį. Teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškinys pirmosios instancijos teisme pareikštas nepraleidus CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatyto trejų metų ieškinio senaties termino reikalavimams dėl žalos atlyginimo priteisimo.

  1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

38Pagal CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Tačiau to paties straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, be kita ko, įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Konstatavus byloje atsakovės UAB „Eugesta“ veiksmų neteisėtumą ir ieškinį patenkinus iš dalies, atsakovei nepriteistinos jos patirtos 15130,50 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Teismo vertinimu, toks bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, atsižvelgus į prieš tai minėtą aplinkybę, į tai, kad ieškovė yra bankrutavusi įmonė bei į tai, kad atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos yra neproporcingai didelės ir neatitinkančios LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, nelaikytinas prieštaraujančiu teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams (CK 1.5 str.).

39Ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovės valstybei priteistinas 1500 Lt žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista, ir 34 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (1 t., 146 b. l.) (CPK 80 str., 83 str., 96 str.).

40Atsakovės prašymas dėl 20000 Lt baudos skyrimo ieškovei bankrutuojančiai IĮ „Lomadis“ atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 95 str.).

41Vadovaudamasis CPK 259 str., 261 str., 270 str., teismas

Nutarė

42Ieškinį tenkinti iš dalies.

43Priteisti iš atsakovės UAB „Eugesta“, juridinio asmens kodas 121539735, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kibirkšties g. 8, ieškovei bankrutuojančiai Z. J. IĮ „Lomadis“, juridinio asmens kodas 145380152, buveinės adresas Žemaitės g. 96 B, LT-76196 Šiauliai, 50000 Lt (penkiasdešimties tūkstančių litų) žalos atlyginimą ir 6 procentų dydžio metines palūkanas, paskaičiuotas nuo priteistos 50000 Lt sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-06-02) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

44Likusią ieškinio reikalavimų dalį atmesti.

45Priteisti atsakovės UAB „Eugesta“, juridinio asmens kodas 121539735, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kibirkšties g. 8, 1534 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus trisdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidas valstybei.

46Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai
...
5. Ieškovė bankrutavusi Z. J. individuali įmonė „Lomadis“, atstovaujama... 6. Teismui pateiktame procesiniame dokumente dublike ieškovė atkreipė dėmesį,... 7. Teismo posėdyje ieškovės atstovai palaikė ieškinio reikalavimus visa... 8. Atsakovė UAB „Eugesta“ atsiliepimu į ieškinį ir tripliku pareikštam... 9. Ieškovės argumentus, kad atsakovė gavo naudos iš to, kad sužinojo IĮ... 10. Teismo posėdyje atsakovės UAB „Eugesta“ atstovės prašė taikyti... 11. Ieškovė Z. J. individuali įmonė buvo įsteigta 1997 metais. Pagrindinė... 12. Nuo 2004 metų tarp ieškovės Z. J. įmonės ir tiekėjo Schwartauer Werke... 13. Atsakovė UAB „Eugesta“ įsteigta 1992 metais, tai – viena didžiausių... 14. 2012 metų vasarą atsakovės „Eugesta“ iniciatyva pradėtos ginčo šalių... 15. 2013 m. vasario 22 d. Schwartauer Werke GmbH & Co KgA nutraukė... 16. 2013 m. gegužės 22 d. Šiaulių apygardos teisme Z. J. individualiai įmonei... 17. Šalys pripažįsta minėtas bylai reikšmingas faktines aplinkybes, jas... 18. Ieškinys tenkintinas iš dalies (LR CK 1.116 str. 3 d., 6.245 str., 6.246... 19. Byloje sprendžiamas ginčas dėl atsakovės UAB „Eugesta“ prievolės... 20. Dėl atsakovės atsakomybės pasinaudojus komercine paslaptimi... 21. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad... 22. Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktu ūkio... 23. Nagrinėjamoje byloje ieškovė įrodinėja, jog jos atžvilgiu neteisėtus... 24. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas pirmiau nurodytų teisės... 25. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovė ir atsakovė buvo konkuruojantys... 26. Pavyzdinis nesąžiningos konkurencijos veiksmų, kurie pripažįstami... 27. Jau minėta, kad šalys pripažįsta bylai reikšmingus faktus, jog ieškovę... 28. UAB „Eugesta“ teigia, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovė... 29. Teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje pakanka netiesioginių įrodymų, kad... 30. Apibendrindamas tai, kas pasakyta teismas sprendžia, kad byloje nustatytų... 31. Dėl priežastinio ryšio ir žalos dydžio. ... 32. Kaip jau minėta, žala, padaryta nesąžininga konkurencija, turi būti... 33. Nagrinėjamu atveju ieškovės atstovai įrodinėja, kad IĮ „Lomadis“... 34. Sprendžiant dėl ieškinio pagrįstumo bylai reikšminga Konfidencialumo... 35. Dėl ieškinio senaties... 36. Atsakovės prašymas taikyti pareikštiems reikalavimams ieškinio senatį... 37. Įstatyme ieškinio senatis apibrėžiama kaip įstatymų nustatytas laiko... 38. Pagal CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi... 39. Ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovės valstybei priteistinas 1500 Lt... 40. Atsakovės prašymas dėl 20000 Lt baudos skyrimo ieškovei bankrutuojančiai... 41. Vadovaudamasis CPK 259 str., 261 str., 270 str., teismas... 42. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 43. Priteisti iš atsakovės UAB „Eugesta“, juridinio asmens kodas 121539735,... 44. Likusią ieškinio reikalavimų dalį atmesti.... 45. Priteisti atsakovės UAB „Eugesta“, juridinio asmens kodas 121539735,... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...