Byla 3K-3-485/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Aloyzo Marčiulionio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dangutės Ambrasienės ir Antano Simniškio,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų R. Č. ir UAB ,,Rinkodaros ir prekybos partneriai“ kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Prekybos marketingo paslaugos“ ieškinį atsakovams R. Č. ir UAB ,,Rinkodaros ir prekybos paslaugos“ dėl uždraudimo atlikti neteisėtus veiksmus ir žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB ,,Prekybos marketingo paslaugos“ ieškiniu teismui prašė priteisti iš atsakovų R. Č. ir UAB ,,Rinkodaros ir prekybos partneriai“ 37 833,51 Lt žalai atlyginti, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo spendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Taip pat ieškovas prašė įpareigoti atsakovus nutraukti ieškovui žalą darančius bei gresiančius jai kilti veiksmus, kuriais UAB „Rinkodaros ir prekybos partneriai“ veikloje naudojamos konfidencialios žinios ir informacija, gauta iš ieškovo įmonės, t. y. uždrausti UAB „Rinkodaros ir prekybos partneriai“ siūlyti ir sudaryti paslaugų sutartis su ūkio subjektais, perkančiais paslaugas iš ieškovo: UAB „Naujasis Sirijus“, UAB „Omnitel“, UAB „Elko Kaunas“, AB „Grigiškės“, AB „Naujoji Ringuva“, UAB „Galinta ir partneriai“, AB „Tikrasis kelias“, UAB „House of Prince Lietuva“, „NOKIA korporacija“, UAB „Nestle Purina Petcare Sweden“, UAB „Lithuanian Snacks“, UAB „Kraitenė“, UAB „Nestle Baltics“ UAB „Mineraliniai vandenys“, UAB „VP Reklama“, UAB „Birštono mineraliniai vandenys“, AB „Stumbras“, Vilniaus miesto savivaldybės socialinės paramos centras, Nestle Torun-Pacific ZP.OO, UAB „Astos dizainas“, UAB „Švyturys-Utenos alus“, L'OREAL BALTIC SI A Lietuvos filialui. Taip pat ieškiniu prašoma uždrausti atsakovui savo veikloje naudoti ieškovo konfidencialią informaciją (komercines paslaptis), uždrausti siūlyti ieškovo darbuotojams nutraukti darbo sutartis ir pereiti dirbti į atsakovo įmonę.

6Ieškinys grindžiamas tuo, kad atsakovas R. Č. dirbo ieškovo įmonėje, tačiau netikėtai išėjo iš darbo ir neteisėtai įsteigė naują įmonę UAB ,,Rinkodaros ir prekybos partneriai“, vykdančią veiklą, analogišką ieškovo vykdomai, taip pat perviliojo į savo naujai įsteigtą įmonę daugelį ieškovo darbuotojų ir klientų. Atsakovas savo veikloje naudoja konfidencialią informaciją, gautą ieškovo, ir šio komercines paslaptis. Tokiais savo veiksmais atsakovas pažeidė Konkurencijos įstatymo 16 straipsnį ir daro žalą ieškovui. Neteisėtais atsakovų veiksmais padaryta žala ieškovui yra šio prarastos pajamos dėl sutarties su UAB „Naujasis Sirijus“ nutraukimo - 10 000 Lt, išlaidos kompensacijoms už nepanaudotas atostogas į atsakovo įmonę perviliotiems darbuotojams išmokėti - 4582,64 Lt, išlaidos, kurias ieškovas patyrė atsakovui suteikdamas komercinę vertę turinčių žinių, taip pat kvalifikacijos kėlimo, mokymų bei specialių žinių suteikimo darbuotojams išlaidos -23 250,87 Lt.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų procesinių sprendimų esmė

8Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė solidariai iš atsakovų UAB „Rinkodaros ir prekybos partneriai“ ir R. Č. ieškovo UAB „Prekybos marketingo paslaugos“ naudai 33 250,87 Lt žalai atlyginti bei 6 procentus metinių palūkanų už priteistą 33 250,87 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2005 m. rugsėjo 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Teismas atsakovų veiksmus įvertino kaip nesąžiningą konkurenciją. Teismas nustatė, kad išėję iš darbo ieškovo darbuotojai pas ieškovą dirbo maždaug nuo 2003 m., jie buvo kvalifikuoti, apmokyti ieškovo pastangomis ir lėšomis. Penkių kvalifikuotų darbuotojų išėjimas iš darbo vienu metu ir įsidarbinimas atsakovo R. Č. įsteigtoje įmonėje, kuri, kaip matyti iš įmonės įstatų, vykdo analogišką veiklą ieškovo vykdomai, pablogino šio galimybes konkuruoti ir neteisėtai pagerino atsakovo UAB „Rinkodaros ir prekybos partneriai“ padėtį rinkoje. Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje draudžiama ūkio subjektams atlikti veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti. Šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkte neteisėtu pripažįstamas siūlymas konkuruojančio subjekto darbuotojams nutraukti darbo sutartį, siekiant naudos sau ar padarant žalos kitam ūkio subjektui. Tokia žala turi būti atlyginama kalto asmens. Ieškovo patirta žala dėl atsakovų neteisėtų veiksmų yra ieškovo turėtos išlaidos atleistų ir įdarbintų atsakovo įmonėje darbuotojų mokymui. Apklausti kaip liudytojai buvę ir esami ieškovo darbuotojai patvirtino, kad jie dalyvavo ieškovo direktoriaus rengtuose dviejuose vidiniuose mokymuose, kurių vieno kaina vienam žmogui yra 300 eurų, tai patvirtina interneto tinklalapyje www.bsms.lt paskelbta informacija. Iš ieškovo išėjo ir atsakovo įmonėje įsidarbino šeši darbuotojai, kurie buvo išklausę šiuos kursus. Be to, darbuotojų mokymui ir vertinimui ieškovas išleido 10 820,79 Lt, tą patvirtina PVM sąskaitos-faktūros. Teismas padarė išvadą, kad atsakovai neteisėtai sutaupė ieškovo sąskaita 23 250,87 Lt, nes jie neieškojo darbuotojų laisvoje darbo rinkoje, bet pasinaudojo ieškovo jau apmokytais ir parengtais darbuotojais. Žalos apskaičiavimui nėra reikšminga tai, kad darbo sutartyse su atleistais darbuotojais toks išlaidų atlyginimas nebuvo numatytas. Konkurencijos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta ūkio subjekto, kurio teisėti interesai pažeidžiami nesąžiningos konkurencijos veiksmais, teisė į žalos atlyginimą. Teismas tas lėšas, kurias darbuotojų mokymui ieškovo sąskaita sutaupė atsakovai, priteisė iš atsakovų solidariai ieškovo naudai. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovas UAB „Prekybos marketingo paslaugos“ teikė paslaugas UAB „Naujasis Sirijus“ pagal 2003 m. sausio 6 d. sudarytą paslaugų sutartį Nr. 03-01-06. Tačiau UAB „Naujasis Sirijus“ 2005 m. rugpjūčio 23 d. raštu informavo ieškovą, kad nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. ieškovo paslaugomis nesinaudos, nes analogiškas paslaugas jam teiks kita įmonė. Nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. analogiškas paslaugas buvusiam ieškovo klientui UAB „Naujasis Sirijus“ pradėjo teikti UAB „Rinkodaros ir prekybos partneriai“, tą patvirtina UAB „Naujasis Sirijus“ ir UAB „Rinkodaros ir prekybos partneriai“ 2005 m. rugpjūčio 31 d. sudaryta sutartis Nr. RPP 2005/02 bei jos priedas. Tiesioginė paslaugų sutarties su ieškovu nutraukimo priežastis buvo atsakovo R. Č. įsteigtos UAB „Rinkodaros ir prekybos partneriai“ pasiūlymas teikti analogiškas paslaugas. UAB „Rinkodaros ir prekybos partneriai“ įsteigta 2005 m. liepos 21 d. Atsakovai nepateikė teismui įrodymų, kad jie būtų reklamavę savo teikiamas paslaugas ar kitu teisėtu būdu skleidę informaciją apie jų vykdomą ūkinę veiklą. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas R. Č. pasinaudojo darbo pas ieškovą metu įgyta informacija apie sutarties su UAB „Naujasis Sirijus“ sąlygas ir pasiūlęs mažesnę paslaugų kainą paskatino UAB „Naujasis Sirijus“ nutraukti sutartį su ieškovu ir pirkti analogiškas paslaugas iš atsakovo. Šie atsakovų veiksmai pažeidžia sąžiningos konkurencijos principus, įtvirtintus Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje ir ieškovo teises bei interesus. Ieškovas dėl šių neteisėtų atsakovo veiksmų patyrė nuostolių, šiuo atveju tai - ieškovo negautos pajamos dėl paslaugų sutarties su UAB „Naujasis Sirijus“ nutraukimo prieš terminą. Ieškovas ir UAB „Naujasis Sirijus“ buvo sutarę, kad prekių priežiūros paslaugos bus teikiamos iki 2005 m. gruodžio 31 d., sutartis dėl atsakovų neteisėtų veiksmų su ieškovu nutraukta 2005 m. rugpjūčio 31 d., taigi ieškovas negavo 10 000 Lt pajamų už keturis mėnesius, kurias jis būtų gavęs, jeigu atsakovai nebūtų nesąžiningai konkuravę su ieškovu.

10Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartimi atsakovų R. Č. ir UAB „Rinkodaros ir prekybos partneriai“ apeliacinio skundo netenkino ir paliko nepakeistą Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 22 d. sprendimą.

11Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad ginčui spręsti darbo teisės normos netaikytinos, nes ieškovas prašė priteisti iš atsakovų nuostolius, jam padarytus laikotarpiu, kai atsakovas R. Č. jau nebedirbo pas ieškovą, t. y. po 2005 m. birželio mėn. Tai, kad atsakovo ir kitų darbuotojų darbo sutartyse nebuvo įtvirtinta teisė darbdaviui susigrąžinti darbuotojo mokymui turėtas išlaidas, neleidžia daryti išvados, kad šios išlaidos negali būti priteistos iš fizinio ar juridinio asmens, įvykdžiusio nesąžiningos konkurencijos veiksmus. Teismas nurodė, kad jei tiesioginiais žodžiais nebuvo siūloma ieškovo darbuotojams išeiti iš darbo, bet pasiūlyta kitame darbe mokėti didesnį atlyginimą, ši aplinkybė pripažintina kaip darbuotojo perviliojimas ir veiksmų, nurodytų Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkte, atlikimas, nes veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, galima įrodinėti ir netiesioginiais įrodymais. Ieškinio pagrindu nurodyta ne sutarties, o įstatymo pažeidimas. Dėl to ieškovo ir atsakovo R. Č. konkurencijos draudimo susitarimo nebuvimas nėra ta aplinkybė, kuri leistų vertinti, kad atsakovas negali būti atsakingas už nesąžiningą konkurenciją.

12III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

13Kasaciniu skundu atsakovai R. Č. ir UAB „Rinkodaros ir prekybos partneriai“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui. Kasacinio skundo prašymas grindžiamas šiais argumentais:

141. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintas nesąžiningos konkurencijos nuostatas dėl kasatorių atliktų veiksmų ir nepagrįstai pripažino, kad šie vertintini kaip siūlymas konkuruojančio ūkio subjekto darbuotojams nutraukti darbo sutartį. Teismų praktikoje pripažįstama, kad vien faktas, jog darbuotojas nutraukė darbo santykius vienoje įmonėje ir įsidarbino konkuruojančioje, nėra pagrindas išvadai dėl nesąžiningos konkurencijos daryti ir reikia įrodyti patį siūlymo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2005 UAB „Ekspedita“ v. UAB „Chemtransa“). Siūlymas nutraukti darbo sutartį Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkto prasme turi būti aiškinamas kaip aktyvus veikimas, adresuotas tiesiogiai konkretiems aiškiai nustatytiems asmenims - konkuruojančio ūkio subjekto darbuotojams. Nagrinėjamoje byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, kad nors vienas iš atsakovų aktyviais veiksmais būtų siūlęs tiesiogiai ieškovo darbuotojams nutraukti darbo sutartis su ieškovo įmone. Kasatoriai, ieškodami darbuotojų, jokių tiesioginių aktyvių veiksmų dėl konkuruojančio ūkio subjekto ir (ar) jo darbuotojų neatliko, tik 2005 m. liepos 13 d. pateikė viešą darbo skelbimą į dienraštį „Lietuvos rytas“, adresuotą neapibrėžtiems asmenims, dėl to norą įsidarbinti atsakovo bendrovėje išreiškė tiek buvę ieškovo darbuotojai, tiek ir kiti asmenys, ir tik dalis jų buvo įdarbinta. Taip atsakovas R. Č. įgyvendino savo konstitucinę teisę pasirinkti darbą, įtvirtintą Konstitucijos 48 straipsnyje, ir teisę pradėti ūkinę veiklą, įtvirtintą Konstitucijos 46 straipsnyje, o darbuotojai - savo konstitucinę teisę pasirinkti darbą, įtvirtintą Konstitucijos 48 straipsnyje.

152. Bylą nagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nenagrinėjo Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos būtinos nesąžiningai konkurencijai pripažinti sąlygos, ar atsakovų siūlymu konkuruojančio ūkio subjekto - ieškovo UAB „Prekybos marketingo paslaugos“ - darbuotojams nutraukti darbo sutartį gali (galėjo) pakenkti šio ūkio subjekto galimybėms konkuruoti. Nesąžiningos konkurencijos veikla turi būti pakankamai reikšminga, nes turėtų neigiamą įtaką kito ūkio subjekto galimybėms varžytis rinkoje ar kitaip daryti jam žalą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m, balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-581/2002 UAB ,,Dažai“ ir K. B. v. UAB ,,Spaudos dažai“ ir S. G. S.).

163. Byloje nėra nustatytas vienos iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų - neteisėtų veiksmų - buvimas, dėl to nėra žalos atlyginimo pagrindo. Ieškovo išlaidos darbuotojų mokymams nepagrįstai pripažintos žala ieškovui. Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į tokias svarbias aplinkybes, kad mokymų dalis, kuriuose neva dalyvavo atsakovo bendrovėje įsidarbinę ieškovo bendrovės darbuotojai, buvo surengti ir apmokėti šiems dar nedirbant ieškovo įmonėje, pvz., darbo sutartis su D. M. buvo sudaryta 2004 m. gegužės 3 d., tuo tarpu mokymų dalis buvo surengta ir apmokėta dar 2003 m. kovo 17 d., t. y. likus daugiau negu metams iki darbo santykių su ieškovo įmone pradžios. Teismas taip pat nevertino aplinkybės, kad dauguma mokymų buvo rengti 2003-2004 m., dėl to juose įgytų žinių dalis buvo panaudota ieškovo įmonės veikloje ir šis taip pat gavo iš to naudą, dalis įgytų žinių jau pasenusios, ir tai leidžia teismui atitinkamai mažinti priteisiamos žalos dydį. Taip nagrinėjant bylą nebuvo atskleistos visos aplinkybės, galinčios turėti įtakos žalos dydžio nustatymui, todėl skundžiama teismo nutartis yra nepagrįsta ir naikintina, o byloje turėtų būti iš naujo nustatinėjamos ir vertinamos faktinės bylos aplinkybės (CPK 265 straipsnis).

17Atsiliepimu į atsakovų R. Č. ir UAB „Rinkodaros ir prekybos partneriai“ kasacinį skundą ieškovas UAB ,,Prekybos marketingo paslaugos“ prašo kasacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartį. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

181. Teismai, laikydamiesi įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių tinkamai konstatavo bylos faktines aplinkybes ir nustatė, kad atsakovas atliko Konkurencijos įstatymui prieštaraujančius veiksmus, siūlydamas ieškovo darbuotojams nutraukti darbo sutartis ir pereiti dirbti pas jį. Atsakovo nesąžiningi ir neteisėti veiksmai nustatyti bylos nagrinėjimo metu yra aiškiai uždrausti Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje, kurioje nurodyta, kad draudžiama siūlyti konkuruojančio subjekto darbuotojams nutraukti darbo sutartis siekiant naudos sau arba padarant žalą šiam ūkio subjektui.

192. Kasaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad teismai netyrė, kaip sumažėjo ieškovo konkurencingumas išėjus penkiems darbuotojams į atsakovo įmonę. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad penkių kvalifikuotų darbuotojų išėjimas iš darbo vienu metu pablogino ieškovo galimybes konkuruoti rinkoje.

203. Atsakovas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui neteikė jokių įrodymų ar duomenų, kuriais būtų galima pagrįsti kasaciniame skunde prasimanytas aplinkybes dėl to, jog neva ieškovo darbuotojų mokymams dalis žinių buvo panaudota ieškovo veikloje ir jos yra tariamai pasenusios.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

23Atsakovas R. Č. ėjo pagal 2003 m. vasario 14 d. darbo sutartį ieškovo UAB ,,Prekybos marketingo paslaugos“ padalinio vadovo, nuo 2004 m. rugpjūčio 2 d. – Prekybos skyriaus direktoriaus, nuo 2005 m. vasario 1 d. – prekybos direktoriaus pareigas. Darbo sutartis su atsakovu R. Č. nutraukta 2005 m. birželio 27 d. DK 127 straipsnio 1 dalies pagrindu, t. y. darbuotojo prašymu. Šiuo pagrindu darbo sutartys nutrauktos su dar penkiais UAB ,,Prekybos marketingo paslaugos“ vadybininkais: 2005 m. liepos 22 d. su R. R., 2005 m. liepos 25 d. su M. S., 2005 m. liepos 28 d. su R. B., 2005 m. liepos 20 d. su A. M., 2005 m. liepos 29 d. su R. B. ir 2005 m. liepos 29 d. su D. M. Išvardyti asmenys nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d. įsidarbino atsakovo R. Č. 2005 m. liepos 21 d. įsteigtoje UAB ,,Rinkodaros ir prekybos partneriai“. Nustatyta, kad atsakovas UAB ,,Rinkodaros ir prekybos partneriai“ pradėjo teikti analogiškas paslaugas klientams, kuriems tas pačias paslaugas teikė ieškovas UAB ,,Prekybos marketingo paslaugos“.

24V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

25Byloje šalių ginčas teisiškai kvalifikuotinas dėl ieškovo prašomos priteisti žalos, atsiradusios atsakovams atlikus nesąžiningos konkurencijos veiksmus, atlyginimo. Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas ūkio subjektams atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti. Nesąžiningos konkurencijos veiksmų požymiai nustatomi iš asmens naudojimosi informacija, kuri yra kito ūkio subjekto komercinė paslaptis, nesant jo sutikimo, taip pat iš siūlymo konkuruojančio ūkio subjekto darbuotojams nutraukti darbo sutartį siekiant naudos sau ar padarant žalos šiam ūkio subjektui (Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktai). Asmenys, kuriems komercinė paslaptis tapo žinoma dėl jų darbo ar kitokių sutartinių santykių su ūkio subjektu, gali naudoti šią informaciją praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo darbo ar kitokių sutartinių santykių pasibaigimo, jeigu įstatymuose ar sutartyje nenumatyta kitaip (Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 4 dalis).

26Iš byloje esančių įrodymų visumos pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai padarė išvadą, kad atsakovas R. Č. padarė įtaką darbuotojų perėjimui dirbti iš ieškovo įmonės į atsakovo įsteigtą UAB ,,Rinkodaros ir prekybos partneriai“. Atsakovo skelbimas 2005 m. liepos 13 d. dienraštyje ,,Lietuvos rytas“ apie naujai priimamų darbuotojų į UAB ,,Rinkodaros ir prekybos partneriai“ atranką ir šios įmonės įsteigimas 2005 m. liepos 21 d. atlikti atsakovo nuosekliai. Ieškovo darbuotojai pateikė prašymus dėl jų atleidimo iš darbo, taip pat 2005 m. liepos 13 d. - gyvenimo aprašymus dėl įsidarbinimo į UAB ,,Rinkodaros ir prekybos partneriai“ - tuo pačiu metu, t. y. iki įmonės įsteigimo. Šiems darbuotojams visą informaciją apie darbo sąlygas numatomoje įsteigti įmonėje galėjo atskleisti tik įmonės steigėjas, t. y. atsakovas R. Č., tą patvirtina byloje esantys darbuotojų parodymai.

27Konstatuotina, kad nesąžiningos konkurencijos veiksmai, tarp jų konkuruojančios įmonės siūlymas konkurento darbuotojams nutraukti darbo sutartis, taip siekiant pervilioti darbuotojus, dažniausiai atliekami be konkuruojančios įmonės rašytinio siūlymo ar šalių raštiško susitarimo. Iš perviliojamų darbuotojų ir konkuruojančios įmonės suderintų veiksmų, nukreiptų į darbo sutarčių nutraukimą ir naujų sudarymą, teismas sprendžia apie tokių asmenų žodinio arba pagrįsto bendru supratimu susitarimo buvimą.

28Kitas byloje įrodytas atsakovų nesąžiningą konkurenciją patvirtinantis faktas yra atsakovo UAB ,,Rinkodaros ir prekybos partneriai“ analogiškų ieškovo teikiamoms paslaugų teikimo sutarčių sudarymas su iš ieškovo perimtais klientais. CK 1.116 straipsnio 1 dalyje komercine paslaptimi laikoma informacija, turinti tikrą ar potencialią gamybinę (komercinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir kurią saugo informacijos savininkas. Atsakovas R. Č. pažeidė Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą draudimą naudotis komercinę paslaptį sudarančia informacija, taip pat su ieškovu 2003 m. vasario 17 d. pasirašytą įsipareigojimą saugoti nurodyto pobūdžio informaciją. Žinodamas informaciją apie ieškovo klientus atsakovas R. Č. įsteigė UAB ,,Rinkodaros ir prekybos partneriai“, kuris pradėjo dalyvauti teikiamų paslaugų rinkoje ieškovo sąskaita, dėl tokių veiksmų šis prarado turėtus klientus ir iš jų gautas pajamas. Taip atsakovas pasinaudojo ieškovo turima komercinę paslaptį sudarančia informacija. Šiais neteisėtais veiksmais atsakovas pagerino savo ir pablogino konkuravimo sąlygas ieškovui. Bylą išnagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai pagrįstai priteisė ieškovo naudai nuostolius - negautas pajamas ir ieškovo išlaidas darbuotojų mokymams ir įvertinimams - dėl atsakovų UAB ,,Rinkodaros ir prekybos partneriai“ ir R. Č. nesąžiningos konkurencijos veiksmų (Konkurencijos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

29Apskaičiuodami ieškovui priteistų nuostolių dydį, apimantį išlaidas darbuotojų mokymams ir įvertinimams, teismai neįvertino, kad pagal 2003 m. kovo 17 d. PVM sąskaitą-faktūrą (T. 1, b. l. 103) darbuotojų mokymo įvertinimui sumokėta 3894 Lt, tačiau nurodytu metu dirbo ieškovo įmonėje tik atsakovas R. Č., su kitais penkiais darbuotojais, vėliau perėjusiais į atsakovo įmonę, darbo sutartys dar nebuvo sudarytos. Teisėjų kolegija sutinka su kasacinio skundo argumentu, kad šios išlaidos nepagrįstai buvo įtrauktos į ieškovo nuostolius nurodytų darbuotojų mokymams, dėl to jo naudai priteistinų nuostolių suma turi būti sumažinta iki 29 356,87 Lt (33 250,87 Lt – 3894 Lt). Dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas ir apeliacinės instancijos teismo nutartis pakeistini, sumažinant priteistos žalos dydį (CPK 359 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

30Išnagrinėjus kasacinę bylą CPK 93 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyta tvarka yra paskirstomos bylinėjimosi išlaidos. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš bylą pralaimėjusios šalies. Prie ieškovo UAB ,,Prekybos marketingo paslaugos“ atsiliepimo į kasacinį skundą pridėtas banko mokėjimo dokumentas, patvirtinantis 1400 Lt ieškovo išlaidas advokatui Rimvydui Raciui už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą, dėl to ši suma priteistina ieškovui iš atsakovų solidariai.

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

32Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 22 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutarties dalis pakeisti, išdėstant rezoliucinę dalį taip: priteisti ieškovui UAB ,,Prekybos marketingo paslaugos“ solidariai iš atsakovų UAB ,,Rinkodaros ir prekybos partneriai“ ir R. Č. 29 356,87 Lt (dvidešimt devynis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt šešis litus 87 centus) žalos atlyginimo. Likusias teismų sprendimo ir nutarties dalis palikti nepakeistas.

33Priteisti ieškovui UAB ,,Prekybos marketingo paslaugos“ solidariai iš atsakovų UAB ,,Rinkodaros ir prekybos partneriai“ ir R. Č. 1400 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

34Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB ,,Prekybos marketingo paslaugos“ ieškiniu teismui prašė... 6. Ieškinys grindžiamas tuo, kad atsakovas R. Č. dirbo ieškovo įmonėje,... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų procesinių sprendimų esmė... 8. Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 22 d. sprendimu... 9. Teismas atsakovų veiksmus įvertino kaip nesąžiningą konkurenciją. Teismas... 10. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m.... 11. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad ginčui spręsti darbo teisės... 12. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 13. Kasaciniu skundu atsakovai R. Č. ir UAB „Rinkodaros ir prekybos... 14. 1. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino Konkurencijos įstatymo... 15. 2. Bylą nagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nenagrinėjo... 16. 3. Byloje nėra nustatytas vienos iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų... 17. Atsiliepimu į atsakovų R. Č. ir UAB „Rinkodaros ir prekybos partneriai“... 18. 1. Teismai, laikydamiesi įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių... 19. 2. Kasaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad teismai netyrė, kaip... 20. 3. Atsakovas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui neteikė... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 23. Atsakovas R. Č. ėjo pagal 2003 m. vasario 14 d. darbo sutartį ieškovo UAB... 24. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 25. Byloje šalių ginčas teisiškai kvalifikuotinas dėl ieškovo prašomos... 26. Iš byloje esančių įrodymų visumos pirmosios ir apeliacinės instancijų... 27. Konstatuotina, kad nesąžiningos konkurencijos veiksmai, tarp jų... 28. Kitas byloje įrodytas atsakovų nesąžiningą konkurenciją patvirtinantis... 29. Apskaičiuodami ieškovui priteistų nuostolių dydį, apimantį išlaidas... 30. Išnagrinėjus kasacinę bylą CPK 93 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyta tvarka... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 22 d. sprendimo ir... 33. Priteisti ieškovui UAB ,,Prekybos marketingo paslaugos“ solidariai iš... 34. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...