Byla e2-879-657/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2Sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3Dalyvaujant ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ atstovui advokatui Renaldui Baliūčiui, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rhenus svoris“ ir trečiojo asmens Navigators Management (UK) Limited atstovui advokatui Edvardui Sinkevičiui, trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „LTT Group“ atstovui Mindaugui Balčiūnui, Lenkijos Respublikos bendrovė Trade Trans Log SP.z.o.o. atstovui advokatui Vitalij Burinskij, trečiojo asmens TUir A. S. SA atstovei advokato padėjėjai Justei Adomaitytei, trečiojo asmens L&p A. B. S. atsovui advokato padėjėjui Daliui Gintautui,

4Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės draudimo bendrovės ADB „Gjensidige“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rhenus svoris“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „LTT Group“, Lenkijos Respublikos bendrovė Trade Trans Log SP.z.o.o., L&P A. S., Navigators Management (UK) Limited, TUir A. S. SA, UADDB „MAI Baltics“, M. F., T. U. i Reasekuracij „WARTA“ S.A. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

5Ieškovė UAB „ACC Distribution“ 2017 m. gegužės 9 d. kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Rhenus svoris“ 499 614,53 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys priimtas 2017 m. gegužės 11 d.

6Teisme 2017 m. birželio 20 d. gautas ADB „Gjensidige“ prašymas dėl pradinės ieškovės UAB „ACC Distribution“ pakeitimo tinkamu ieškovu ir ieškinio reikalavimų sumažinimo. Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 21 d. nutartimi pradinė ieškovė UAB „ACC Distribution“ pakeista tinkama ieškove ADB „Gjensidige“ ir priimtas patikslintas ieškinys, kuriame ieškovė ADB „Gjensidige“ prašė priteisti iš atsakovės UAB „Rhenus svoris“ 408 564,57 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodė, kad ieškovė ADB „Gjensidige“ draudėjai UAB „ACC Distribution“ 2016 m. gruodžio 30 d. išdavė krovinių draudimo liudijimą, patvirtinantį, kad laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. buvo apdrausti draudėjai priklausantys kroviniai nuo pervežimo metu gresiančių dingimo pavojų. Užsakovė UAB „ACC Distribution“ su vežėja UAB „Rhenus Svoris“ sudarė transporto paslaugų sutartį Nr. ACC-20170428, kuria šalys susitarė, jog 2017 m. balandžio 28 d. Nyderlanduose į transporto priemonių junginį bus pakrautas kompiuterinės technikos krovinys, kuris 2017 m. gegužės 2 d. bus pristatytas užsakovui į Lietuvą, adresu ( - ). Krovinys nustatytu laiku nebuvo pristatytas. Todėl transporto priemonės savininkas kreipėsi į Lenkijos policiją, nurodydamas, kad vairuotojas neteisėtai pasisavino jam patikėtą vilkiką su puspriekabe bei joje buvusią elektroninę techniką. Ieškovė krovinio vagystės įvykį pripažino draudiminiu ir išmokėjo UAB „ACC Distribution“ 408 564,57 Eur draudimo išmoką. Šią žalą draudėjas patyrė dėl atsakovės kaltės. Remiantis CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalimi, vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento, taip pat už krovinio pavėluotą pristatymą. Atsakovė, būdama krovinių vežimo profesionale, turėjo numatyti ir įvertinti visas galimas grėsmes, galinčias kilti vežant krovinį. Šiuo atveju atsakovė prarado ryšį su vairuotoju, transporto priemonės ir krovinio vieta nežinoma, kas vertinama kaip labai neatsargus vežėjo elgesys. Vežėjas nebuvo maksimaliai atsargus ir rūpestingas, nesiėmė visų įmanomų saugumo priemonių veiksmingoms kliūtims neteisėtam jo vežamo krovinio – vertingai ir lengvai realizuojamai kompiuterinei technikai – užvaldymui sudaryti. Vežėjos UAB „Rhenus Svoris“ neteisėti veiksmai kvalifikuotini kaip didelis neatsargumas, prilygintinas tyčiniams veiksmams, todėl ji yra atsakinga už krovinio praradimą. Vežėjos atsakomybė nėra ribojama CMR Konvencijos 23 straipsnyje nustatytu maksimaliu dydžiu ir ji privalo atsakyti visa apimtimi. Ieškovė reikalavimą grindė CK 6.1015 straipsnio 1 dalies nuostata, numatančia, jog tuo atveju, kai draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens.

8Atsakovė UAB „Rhenus Svoris“ ir trečiasis asmuo Navigators Management (UK) Limited su ieškiniu nesutiko, prašė reikalavimą dėl neribotos atsakomybės už krovinio praradimą atmesti; priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

9Nurodė, kad palaiko savo poziciją, jog Kauno apygardos teismas neturi jurisdikcijos nagrinėti šios bylos. Pažymėjo, jog ieškovės pateiktos Invoice sąskaitos dėl prarastų prekių vertės neturi jokio ryšio su šia byla. Pateiktose sąskaitose, iš kurių kildinamas priteistinos kompensacijos dydis, nėra jokių duomenų, rodančių, kad faktūrose nurodytos prekės buvo pakrautos į dingusią transporto priemonę. Pagal CMR važtaraščio turinį krovinys vežėjai buvo perduotas 2017 m. balandžio 28 d. Ieškovės pateiktose Invoice informacija apie prekių išsiuntimą neatitinka CMR važtaraščio duomenų ir pagal faktūras prekės buvo siunčiamos nuo 2017 m. balandžio 21 d. iki 2017 m. balandžio 24 d. Į bylą pateiktose sąskaitose faktūrose nėra jokių nuorodų į transporto priemonės valstybinį numerį ar kitokius transporto priemonės identifikacinius duomenis, nėra jokių įrodymų, kad būtent ieškovės pateiktose sąskaitose faktūrose nurodytos prekės iš tikrųjų pagal CMR važtaraštį buvo perduotos vežėjai. CMR važtaraštyje nėra jokių duomenų, kad prie šio važtaraščio būtų pridėtos sąskaitos faktūros, pakavimo lapai ar kiti dokumentai, leidžiantys identifikuoti, kokios prekės, jų rūšys ir asortimentas buvo perduotos vežėjai. Šio ginčo sprendimui turi būti taikoma Konvencijos 23 straipsnio 3 punkte numatyta vežėjo ribota atsakomybė, kuomet kompensacijos už prarastą krovinį suma negali viršyti 8,33 SDR už vieną prarasto krovinio bruto svorio kilogramą, todėl kompensacija negali viršyti 51 246,16 SDR sumos pinigų ekvivalento. Byloje nėra įrodymų apie kokius nors vežėjos veiksmus ar neveikimą, kurie galėtų būti įvertinti dideliu neatsargumu.

10Trečiasis asmuo Trade Trans Log Sp. Z.o.o. su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad vežėjo tyčiai prilygintinas neatsargumas nėra preziumuojamas, o turi būti įrodytas ir vertinamas pagal konkrečias bylos aplinkybes. Tuo tarpu ieškovė dėl vežėjos kaltės formos pasisako tik abstrakčiais teiginiais. Įrodinėjimo pareiga įvykdoma nurodant teisiškai reikšmingus faktus ir juos patvirtinančius įrodymus, renkant ir pateikiant įrodymus. Šaliai neįvykdžius įrodinėjimo pareigos, teismas gali pripažinti neįrodytomis aplinkybes, kuriomis ji remiasi. Ieškovei nenurodžius ir nepagrindus, kokiais konkrečiai veiksmais (neveikimu) pasireiškė atsakovės tyčia / didelis neatsargumas, reikalavimas dėl neribotos atsakomybės negali būti taikomas.

11Trečiasis asmuo TUir A. S. SA su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad krovinio vežimas buvo perleistas trečiajam asmeniui faktinei vežėjai L&p A. S.. Ieškinys gali būti pareiškiamas pirmajam vežėjui (UAB „Rhenus Svoris“) arba faktiškai atsakingam ar faktiniam vežėjui (šiuo atveju L&P A. S.). Trade Trans Log Sp. z.o.o. šiame santykyje nebuvo nei pirmas, nei paskutinis, nei faktiškai gabenęs krovinį vežėjas, todėl bet kokie reikalavimai trečiojo asmens ir jo draudiko atžvilgiu yra nepagrįsti. Be to, byloje nėra jokių įrodymų apie kokius nors atsakovės ar trečiųjų asmenų tyčinius veiksmus ar neveikimą, kurie galėtų būti įvertinti kaip didelis neatsargumas, todėl nėra pagrindo taikyti neribotą civilinę atsakomybę.

12Trečiasis asmuo UADBB „MAI Baltics“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad reikalaujamas atlyginti nuostolių dydis yra nepagrįstas ir savaime neįrodytas. Pateiktame krovinio CMR važtaraštyje nėra nurodyti krovinių sąskaitos numeriai ar kita informacija leidžianti spręsti, kad sąskaitose nurodytas krovinys buvo faktiškai priimtas pervežimui. Važtaraštyje yra pateiktas tik bendras krovinio apibūdinimas ,,kompiuterinė įranga“, kuris neleidžia be abejonių sutikti, kad nuo 2017 m. balandžio 12 d. iki 2017 m. balandžio 25 d. išrašytose sąskaitose, kuriose nėra identifikuoti transporto priemonės numeriai ar kita informacija leidžianti spręsti, kad būtent šios prekės buvo 2017 m. balandžio 28 d. perduotos vežėjui. Ieškovei nepateikus objektyvių įrodymų, kad sąskaitose nurodytos prekės buvo perduotos vežėjui UAB ,,ACC Distribution“ nurodytas patirtas nuostolis – 499 614,53 Eur, negali būti laikomas pagrįstu ir įrodytu. Ieškovės teigimu, vežėja nebuvo maksimaliai atsarga ir rūpestinga bei nesiėmė visų įmanomų saugumo priemonių realioms ir veiksmingoms kliūtims neteisėtam vežamo krovinio užvaldymui sudaryti. Su tokia pozicija nėra pagrindo sutikti, nes vien faktas, kad su vairuotoju buvo prarastas ryšys (nebuvo žinoma krovinio transporto ir krovinio buvimo vieta), neleidžia teigti, jog nebuvo imtasi visų įmanomų priemonių užtikrinti, kad toks ryšys būtų. Vairuotojui buvo suteiktas įmonės telefonas, o nepavykus susisiekti su vairuotoju vežėjas apie įvykį pranešė policijai. Vienos aplinkybės įrodymas, negali būti laikomas pakankamu ir tokiu reikšmingu, kad teismui nekiltų pagrįstų abejonių dėl vežėjos veiksmų pripažinimo neatsargumu ir vežėjos atsakomybės ribojimui netaikyti.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad UAB „ACC Distribution“ krovinius laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. buvo apdraudusi draudimo bendrovėje ADB „Gjensidige“, ką patvirtina Krovinių draudimo liudijimas GJELT Nr. 2364366.

15Užsakovė UAB „ACC Distribution“ ir UAB „Rhenus Svoris“ 2017 m. balandžio 28 d. pasirašė transporto paslaugų sutartį Nr. ACC-20170428, pagal kurią šalys susitarė, jog Nyderlanduose, adresu ( - ) į transporto priemonių junginį DAF valstybinis Nr. ( - ), vairuojamą P. J., 2017 m. balandžio 28 d. bus pakrautas krovinys – kompiuterinė technika (apytiksliai 22 paletės). Krovinys 2017 m. gegužės 2 d. turėjo būti pristatytas į Lietuvą, adresu ( - ). Taigi, krovinys turėjo būti vežamas maršrutu Nyderlandai – Lietuva. Teismo nuomone, minėtoje sutartyje buvo aptartos esminės krovinio pervežimo tarptautiniais maršrutais sąlygos (pasikrovimo data, laikas, duomenys apie gabenamą krovinį).

16Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė UAB „Rhenus svoris“ pati krovinio negabeno, o atitinkamai pateikė užsakymą Nr. 1305/170427/211560 dėl krovinio vežimo trečiajam asmeniui UAB „LTT group“, kuri group“ 2017 m. balandžio 26 d. pagal krovinio vežimo sutartį Nr. 22189/22255 LTG 22189 pateikė užsakymą Lenkijos įmonei Trade Trans Log Sp. z.o.o. šiam kroviniui vežti. Ši įmonė 2017 m. balandžio 25 d. pateikė užsakymą Nr. 10/2017/04/081 krovinio vežimui kitai Lenkijos įmonei „L&P A. S.“.

17Kaip matyti iš CMR važtaraščio AVC-2002 krovinys, kurio bendras svoris 6 152 kg buvo pakrautas 2017 m. balandžio 28 d. Nyderlanduose į Lenkijos įmonei „L&P A. S.“ priklausančią transporto priemonę DAF valstybinis Nr. ( - ), vairuojamą P. J. ir 2017 m. gegužės 2 d. turėjo būti pristatytas gavėjui UAB „ACME kompiuterių komponentai“, Kaune. Savaitgalį (2017 m. balandžio 29 d. – gegužės 1 d.) transporto priemonė su kroviniu stovėjo Lenkijos įmonės „L&P A. S.“ bazėje Lenkijoje (Laski 5, S. S., PL 06-220). Kadangi poilsio metu vairuotojas P. J. vartotojo alkoholį, kroviniui vežti faktinė vežėja Lenkijos įmonė „L&P A. S.“ 2017 m. gegužės 2 d. paskyrė kitą vairuotoją A. S.. Sutartu laiku, 2017 m. gegužės 2 d. krovinys nebuvo pristatytas gavėjui. Iš M. M. policijos komendantūros rašto matyti, kad kriminaliniame skyriuje atliekamas tyrimas dėl krovinio ir transporto priemonės pasisavinimo.

18UAB „ACC Distribution“ dėl krovinio praradimo patyrė žalą, todėl draudikė ADB „Gjensidige“ draudėjai UAB „ACC Distribution“ sumokėjo 408 564,57 Eur draudimo išmoką ir pareiškė reikalavimą atsakovei UAB „Rhenus svoris“ šiai sumai.

19Nagrinėjamu atveju ginčas kilo iš tarptautinio krovinių vežimo keliais santykių.

20Sprendžiant šią bylą, reikšminga aplinkybe laikytinas faktas, kad UAB „ACC Distribution“ ir atsakovės UAB „Rhenus svoris“ sudarytoje sutartyje dėl krovinio vežimo nebuvo numatyta, jog nurodytą krovinį veš ne atsakovė UAB „Rhenus svoris“, o kitas vežėjas. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad siuntėja UAB „ACC Distribution“ būtų žinojusi apie tai, kad krovinį gabens kitas faktinis vežėjas ar vežime dalyvaus net keli asmenys, t. y. byloje neįrodyta, kad visi vežime dalyvavę asmenys buvo pasiekę konsensusą ir veikė suderinę valią. Atsakovė UAB „Rhenus svoris“ pagal sudarytą su UAB „ACC Distribution“ sutartį įsipareigojo nuvežti krovinį tik ieškovei, todėl negalima laikyti, kad nagrinėjamu atveju (užsakymo perdavimas kitam vežėjui, UAB „LTT group“, bei tolesnis užsakymo perdavimas Lenkijos įmonėms) buvo sudaryta viena (vienintelė) sutartis CMR konvencijos 34 straipsnio prasme,. Taigi, nustatyta, kad buvo skirtingos (kelios) vežimo sutartys, su skirtingais siuntėjais ir vežėjais. Dėl šios priežasties iš šių sutarčių kylančioms prievolėms taikomos CMR konvencijos 3 ir 17 straipsnių nuostatos.

21Siuntėjo (gavėjo) ir susitariančiojo vežėjo sutartis nulemia susitariančiojo vežėjo atsakomybės siuntėjui (gavėjui) apimtį ir garantuoja siuntėjui (gavėjui), kad netinkamo sutarties vykdymo atveju susitariančioji šalis atsakys siuntėjui (gavėjui) už jo patirtus nuostolius, todėl jeigu iš sutarties aiškiai matyti, kad šalis įsipareigoja pervežti krovinį, ji laikoma vežėju CMR konvencijos prasme ir atsako kaip krovinio vežėjas nepriklausomai nuo to, kad faktiškai krovinį vežė kitas asmuo (CMR konvencijos 3 str., 17 str., 36 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2010; 2013 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2013; 2018 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-1075/2018).

22Pagal sutartį vežėja UAB „Rhenus Svoris“ įsipareigojo atsakyti už krovinio saugumą transportavimo metu bei turėti nuolatinį ryšį su vairuotoju. Pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (subrogacija). Nagrinėjamu atveju draudikės pareiškė ieškinį atlyginti žalą už prarastą krovinį pirmajam (susitariančiajam) vežėjui – atsakovei UAB „Rhenus svoris“ (CMR konvencijos 36 str.).

23Dėl vežėjo atsakomybės

24Ieškovės ADB „Gjensidige“ teigimu, atsakovės veiksmai gabenant krovinį vertintini kaip didelis neatsargumas, kuris pagal LR įstatymus prilyginamas tyčiniams veiksmams. Atsakovės UAB „Rhenus svoris“ įsitikinimu, šiuo atveju taikytinas CMR konvencijos 23 straipsnis ir ribotinas vežėjui tenkančių atlyginti nuostolių dydis.

25CMR konvencija, įtvirtindama griežtą vežėjo atsakomybę, jo kaltės dėl krovinio praradimo, sugadinimo ar pavėluoto pristatymo prezumpciją (CMR konvencijos 17 str., 18 str.), kartu nustato ir tam tikras garantijas, kuriomis ribojamas vežėjui tenkančių atlyginti nuostolių dydis (CMR konvencijos 23 str. 1–3 d., 28 str.).

26CMR konvencijos 17 straipsnio 1 punkte įtvirtinta vežėjo kaltės dėl krovinio praradimo prezumpcija, todėl nagrinėjamu atveju, atsakovė turėjo ją paneigti, t. y. įrodyti, kad ji yra nekalta dėl krovinio praradimo (CPK 178 str.).

27Pagal CMR Konvencijos 17 straipsnio 4 punktą, pagal 18 straipsnio 2 ir 5 punktų nuostatas vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tuo atveju, kai krovinys prarandamas ar sugadinamas dėl ypatingos rizikos, kuri susijusi su viena ar keliomis toliau išvardytomis aplinkybėmis: kai buvo naudojamos atviros, be tento transporto priemonės, jeigu toks jų naudojimas buvo suderintas ir nurodytas važtaraštyje (a papunktis); kai krovinys, kuris pagal savo savybes netinkamas vežti jo neįpakavus ar blogai įpakavus, vežamas jo neįpakavus arba įpakavus netinkamai (b papunktis); jei krovinį pakrovė, perkrovė, sudėjo ar iškrovė krovinio siuntėjas, gavėjas ar trečiasis asmuo, veikiantis siuntėjo ar gavėjo vardu (c papunktis); dėl natūralių krovinių savybių, dėl kurių jie buvo visai ar iš dalies prarasti ar sugadinti: surūdiję, supuvę, sudžiūvę, nubyrėję, suslūgę, pažeisti parazitų ar graužikų ir pan. (d papunktis); dėl nepakankamo ir nepatenkinamo kroviniams skirtų vietų ženklinimo ir numeravimo (e papunktis); vežant gyvūnus (f papunktis).

28Sutartyje, sudarytoje tarp UAB „ACC Distribution“ ir atsakovės, vežėjai UAB „Rhenus svoris“ buvo nustatyta pareiga turėti nuolatinį ryšį su vairuotoju ir užtikrinti, kad reiso metu mašina stovėtų tik saugomose teritorijose (sutarties 3 p.). Be to, atsakovė įsipareigojo atsakyti už krovinio saugumą transportavimo metu (sutarties 2 p.). Byloje nėra nustatyta aplinkybių, kurios paneigtų atsakovės UAB „Rhenus svoris“ kaltės prezumpciją. Be to, pati atsakovė teismo posėdžio metu pripažino, kad nėra aplinkybių, kurios atleistų vežėją nuo atsakomybės (CPK 178 str.; 187 str.).

29CMR konvencijos 23 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai vežėjas privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl viso ar dalies krovinio praradimo, kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti, tačiau ji negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio (CMR konvencijos 23 str. 3 d.). Vienas atvejų, kada vežėjo atsakomybė nėra ribojama CMR Konvencijos 23 straipsnyje nustatytu maksimaliu dydžiu ir jis privalo atsakyti visa apimtimi, yra žalos padarymas dėl vežėjo kaltės, pasireiškusios dideliu neatsargumu (šiurkščiu aplaidumu), kuris tarptautinėje teismų praktikoje prilyginamas tyčiniams veiksmams (CMR konvencijos 29 straipsnio 1 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-350/2014).

30Nagrinėjamu atveju žala atsirado dėl trečiųjų asmenų įvykdytos vagystės, kurios metu buvo prarastas krovinys. Kaip taisyklė, vežėjas negali būti atleidžiamas nuo atsakomybės krovinio vagystės atveju, kurią įvykdė trečiasis asmuo, jeigu tik ši vagystė neįvyko, esant tokioms neįprastoms aplinkybėms, kurių pasekmių vežėjas negalėjo išvengti. Pažymėtina, kad vagystė neišvengiama aplinkybe laikoma tik išimtiniais atvejais, t. y. kai ji įvykdoma iš tiesų ypatingomis aplinkybėmis (jėga, ginklu, užpuolimu ar kitokiomis priemonėmis, kurioms neprotinga būtų priešintis). Įprastų atidumo ir dėmesingumo reikalavimų nepaisymas, lėmęs neteisėtą vežamo krovinio užvaldymą, reiškia vežėjo neatsargumą, prilygintiną tyčiniams veiksmams. Jeigu tam tikrais vežėjo veiksmais ar jo neveikimu buvo sudarytos prielaidos kroviniui prarasti, vežėjui kyla ir tam tikrų teisinių padarinių – jis netenka teisės į atsakomybės ribojimą. Taigi, sprendžiant didesnės kompensacijos pagal CMR konvencijos 29 straipsnį priteisimo klausimą, turi būti nustatyta, ar vežėjas, veždamas krovinį, elgėsi maksimaliai atsargiai ir rūpestingai ir ar ėmėsi visų tuo metu įmanomų saugumo priemonių, taip sudarydamas realias neteisėto jo vežamo krovinio užvaldymo kliūtis, kurias įveikus vagystė galėtų būti pripažinta neišvengiama aplinkybe, pašalinančia didelį vežėjo neatsargumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2007; 2012 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-437/2012). Vežėjo kaltės pobūdis ginčo atveju vertintinas atsižvelgiant į jo pasirinktą sustojimo vietą, laiką ir priežastis, krovinio saugumui užtikrinti atliktus veiksmus ir kitas krovinio praradimo aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9-2012).

31Taigi, ieškovė ADB „Gjensidige“, siekdama gauti visų jos patirtų nuostolių dėl krovinio praradimo kompensavimą, turėjo įrodyti ne tik krovinio praradimo faktą, bet ir patikimais įrodymais pagrįsti aplinkybes, patvirtinančias vežėjo veiksmų didelį neatsargumą (šiurkštų aplaidumą), dėl kurio krovinys buvo užvaldytas trečiųjų asmenų (pavogtas). Ieškovė didelį atsakovės neatsargumą grindė aplinkybėmis, kad vežėja prarado ryšį su vairuotoju, transporto priemonės ir krovinio vieta nežinoma, transporto priemonėje nebuvo įrengta GPS sistema, neužtikrino, kad vairuotojas nevartotų alkoholio, vežti krovinį patikėjo vienam mažai patyrusiam vairuotojui.

32Tuo tarpu vežėja UAB „Rhenus svoris“, siekdama, kad jos atlyginamų nuostolių už krovinio praradimą dydis būtų ribojamas CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalies nuostatomis, gindamasi nuo pareikšto ieškovo reikalavimo, turėjo įrodyti, kad buvo maksimaliai atsargi ir rūpestinga, bei ėmėsi įmanomų saugumo priemonių realioms ir veiksmingoms kliūtims neteisėtam jos vežamo krovinio užvaldymui sudaryti, nes, priėmusi krovinį vežimui ir pradėjusi vykdyti vežimą, privalėjo užtikrinti krovinio saugumą veždama jį tomis konkrečiomis aplinkybėmis, kuriomis, priimdama paraišką, sutiko vežti, ir, kaip savo srities profesionalė, nuolat užsiimanti krovinių pervežimu už atlygį, iš anksto numatyti ir įvertinti visas galimas grėsmes, galinčias kilti vežant krovinį, bei imtis visų įmanomų priemonių krovinio paradimo rizikos veiksniams pašalinti ar krovinio praradimo rizikos laipsniui sumažinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-350/2014).

33Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti ne tik tiesiogiai įstatyme ar sutartyje numatytų pareigų nevykdymas ar draudžiamųjų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 str. 1 d.).

34Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tyčiniams veiksmams prilygintinu neatsargumu laikomi tokie asmens veiksmai, kurių šis, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų, nebūtų padaręs, arba neveikimas – neatlikimas visų įmanomų veiksmų, galėjusių sumažinti žalos atsiradimo riziką arba padėti jos išvengti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2009; 2017 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-123-219/2017). Tokiais veiksmais CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalies prasme laikytini sąmoningi ir pakankamai tikslingi vežėjo veiksmai, dėl kurių kiltų grėsmė krovinio išsaugojimui. Sprendžiant dėl CMR konvencijos 29 straipsnio taikymo turi būti įvertinta, ar vežėjo vairuotojo veiksmai turėjo įtakos žalos atsiradimui, t. y. ar dėl jo veiksmų tiesiogiai kyla arba reikšmingai padidėja grėsmė, kad bus padaryta žala kroviniui ar kad jis bus prarastas. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad svarbu nustatyti ne tik pažeidimo padarymo faktą, bet ir jo esmingumą, įtaką didesnei žalos padarymo rizikai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-350/2014).

35Plėtodamas CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo praktiką kasacinis teismas yra pažymėjęs ir tai, kad tokio vežėjo elgesio buvimas ar nebuvimas gali būti konstatuotas esant įvairioms situacijoms (pvz., dėl eismo įvykio, krovinio vagystės, kitokio krovinio praradimo) ir priklauso nuo konkrečių bylos aplinkybių. Siekiant konstatuoti sąmoningą netinkamą vežėjo elgesį, turi būti atsižvelgiama tiek į objektyviuosius, tiek į subjektyviuosius kriterijus. Objektyviaisiais kriterijais gali būti laikomas nustatytų taisyklių nepaisymas ar pažeidimas (kelių eismo taisyklių, krovinio apsaugos taisyklių, darbo ir poilsio režimo taisyklių, krovinio pristatymo nurodymų). Subjektyviuoju kriterijumi – sąmoningas vežėjo elgesys (veikimas ar neveikimas) žinant, kad dėl tokio elgesio veikiausiai kils neigiamų padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-127-378/2015).

36Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad krovinys buvo pakrautas į sutartyje nurodytą transporto priemonę, kurią vairavo P. J., kad krovinys saugiai buvo atgabentas iš pakrovimo vietos Nyderlanduose į faktinės vežėjos Lenkijos įmonės „L&P A. S.“ bazę Lenkijoje, kur saugiai stovėjo nuo 2017 m. balandžio 29 d.

37Byloje taip pat nustatyta, kad faktinei vežėjai 2017 m. gegužės 2 d. pakeitus vairuotoją, jis buvo aprūpintas įmonei priklausančiu mobiliuoju telefonu. Kaip matyti iš pateiktos darbo sutarties, vairuotojas A. S. įmonėje pradėjo dirbti 2017 m. kovo 7 d. Prieš įdarbinant A. S., Lenkijos įmonė „L&P A. S.“ 2017 m. vasario 13 d. kreipėsi į Teisingumo ministerijos nuosprendžių registro informacijos biurą prie apygardos teismo dėl informacijos apie A. S. teistumą, apie asmenis nuteistus laisvės atėmimo bausme, bei policijos ieškomus asmenis. Atsakyme nurodyta, kad tokių duomenų apie A. S. nėra. Byloje taip pat pateikta 2017 m. vasario 28 d. gydytojo išvada apie vairuotojo A. S. sveikatą bei 2017 m. vasario 27 d. psichologinė išvada 32/2017, patvirtinantys, kad nėra apribojimų dirbti vairuotoju. Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad įmonė pranešė Lenkijos įgaliotai institucijai apie ketinimą įdarbinti Ukrainos pilietį, kad A. S. 2017 m. kovo 31 d. buvo išduotas vairuotojo liudijimas Nr. B-1131-20, kuriame nurodyta, kad A. S. yra įdarbintas pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vien tos aplinkybės, kad vairuotojas P. J. poilsio metu vartojo alkoholio ir todėl negalėjo tęsti kelionės, jog buvo paskirtas kitas vairuotojas A. S., kuris įmonėje dirbo tik keletą mėnesių, ar iki to laiko vežė tik vaisius ir daržoves, negali būti pagrindas konstatuoti, kad vežėja savo veiksmais pažeidė bendrąją vežėjo rūpestingumo pareigą, t. y. jog vežėjos elgesys galėtų būti vertinamas kaip žinojimas, kad dėl tokio elgesio veikiausiai kils neigiamų padarinių.

38Siekiant nustatyti nuostolių atsiradimo priežastis bei aplinkybes, nuostolių dydį, ieškovės ADB „Gjensidige“ pavedimu UAB „Klaipėdos Netas“ siurvejeris atliko krovinio pažeidimo priežasčių tyrimą. Tyrimo ataskaitoje Nr. V163.17, remiantis gautais dokumentais ir informacija pateikiama tikėtina išvada, kad žalos atsiradimo priežastis galimai yra vairuotojo S. A. įvykdyta krovinio vagystė. Ataskaitoje taip pat pažymima, kad kol vyksta policijos tyrimas, neatmetama, jog pats vairuotojas tapo nusikaltimo auka, nes iš M. M. policijos informacijos apie tyrimą matyti, kad byla vedama pagal 284(2) straipsnį, t. y. trečiųjų šalių įvykdytas krovinio pasisavinimas ir A. S. nužudymo.

39Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad sutartu laiku 2017 m. gegužės 2 d. krovinio nepristačius gavėjui, vežėja „L&P A. S.“ pradėjo ieškoti sunkvežimio su kroviniu. Su vairuotoju mobiliuoju telefonu susisiekti negalėjo, todėl 2017 m. gegužės 3 d. pranešė policijai apie dingusį sunkvežimį su kroviniu. Lenkijos policija išsiaiškino, kad paskutinis signalas iš vairuotojo A. S. telefono buvo gautas šalia Lenkijos – Ukrainos sienos, o tai niekaip nesusiję su pervežimo maršrutu.

40Atkreiptinas dėmesys, kad 2017 m. balandžio 28 d. vežimo sutartyje, pasirašytoje tarp UAB „ACC Distribution“ ir UAB „Rhenus svoris“, nebuvo nustatyta jokių reikalavimų transporto priemonei, gabenančiai krovinį. Iš byloje pateikto draudimo liudijimo GJELT Nr. 2364366 Priedo Nr. 1 matyti, kad jame taip pat nėra nustatytas reikalavimas, jog transporto priemonėje, pervežančioje apdraustus krovinius, būtų įmontuota GPS sekimo įranga. Aplinkybės, kad vežėja negalėjo susiekti su vairuotoju, ar transporto priemonėje nebuvo įmontuota GPS sekimo įranga, nesudaro pagrindo spręsti, kad vežėjos elgesys galėtų būti vertinamas kaip žinojimas, jog dėl tokio elgesio veikiausiai kils neigiamų padarinių, ir jos sąmoningas veikimas prie tokių padarinių atsiradimo prisidėjo. Byloje nenustatyta, kad vežėja, įsipareigodama pervežti krovinį, būtų veikusi sąmoningai netinkamai, taip sudarydama sąlygas žalai kilti. Teismo vertinimu, atsakovės elgesys, vežant krovinį, beatodairiškai pasitikint savo nuolatiniais partneriais (kitais vežime dalyvaujančiais vežėjais), asmeniškai neįsitikinus krovinio saugumu, pasireiškė neatsargumu, tačiau šis neprilygintinas tyčiniams veiksmams.

41Kadangi vežėjos veiksmai, patenkantys į CMR konvencija nustatytos atsakomybės sritį, negali būti kvalifikuojami kaip sąmoningas netinkamas vežėjos elgesys, tai nagrinėjamoje byloje dėl atsakomybės, kylančios CMR pagrindu, vežėja nepraranda galimybės remtis CMR konvencijoje įtvirtintais atsakomybės ribojimo pagrindais.

42Dėl neteisėtų kito asmens veiksmų žalą patyręs asmuo turi teisę reikalauti, kad jam būtų atlyginami tiesioginiai nuostoliai, taip pat netiesioginiai nuostoliai – pajamos, kurias jis būtų gavęs, jei nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (negauta nauda) (CK 6.249 str.). Nuostolių kaip piniginės žalos išraiškos turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją. Žalos dydį turi įrodyti asmuo, teigiantis, kad ją patyrė. Be to, nagrinėjamo ginčo atveju aktualu ir tai, kad Kelių transporto kodekso 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog kompensacija už prarastą krovinį ar jo trūkumą negali viršyti 1956 m. Ženevos tarptautinio krovinių vežimo sutarties konvencijos nustatytų maksimalių nuostolių atlyginimo ribų.

43Ieškovė prašė priteisti 408 564,57 Eur nuostolių atlyginimo (išmokėta draudimo išmokos suma), kas atitinka prarasto krovinio vertę pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Pažymėtina, kad nei 2017 m. balandžio 28 d. sutartyje, nei CMR važtaraštyje AVC-2002 nėra nurodyta krovinio vertė. Byloje taip pat nėra jokių įrodymų apie tai, kad UAB „ACC Distribution“ nuostolių paskaičiavimo Nr. DELL-20170508 lentelėje nurodytos ir negautos prekės, įsigytos pagal sąskaitas faktūras, išrašytas laikotarpiu nuo 2017 m. balandžio 12 d. iki 2017 m. balandžio 25 d. buvo perduotos vežėjai UAB „Rhenus svoris“. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad 2017 m. balandžio 26 d. krovinio vežimo sutartyje Nr. 22189/22255 LTG 22189 tarp UAB „LTT group“ ir „Trade Trans LOG Sp.zo.o. vežamo krovinio vertė nurodoma 200 000,00 Eur. Ieškovė, nepateikė į bylą įrodymų, kad pašalintų šiuos neatitikimus ir pagrįstų draudimo išmokos (t. y. UAB „ACC Distribution“ patirtų nuostolių) dydį.

44Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvadą dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo padaro pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.). Įrodymų pakankamumo taisyklė reiškia, kad teismui, įvertinusiam faktinių duomenų visumą, susiformavo įsitikinimas dėl fakto buvimo ar nebuvimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Pabrėžtina, kad reikalaudamas atlyginti nuostolius, jų dydį, kaip ir sutarties pažeidimo faktą bei priežastinį ryšį tarp pažeidimo ir nuostolių, privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 str.).

45Pagal Kelių transporto kodekso 46 straipsnio 5 dalį ir CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalį, kai, remiantis CMR konvencijos nuostatomis, vežėjas, praradus dalį arba visą krovinį, privalo atlyginti žalą, kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti. Krovinio vertė įvertinama pagal biržos kainas, o jeigu tokių nėra, – pagal rinkos, o jei nėra ir tokių, tai pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę. Tačiau kompensacija negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio (Special drawing right, trumpinys – SDR) (CMR konvencijos 23 str.).

46Tokiu atveju, apskaičiuojant kompensacijos vertę, vadovaujamasi SDR ir valstybės, kurioje vyksta ginčas, nacionalinės valiutos santykiu, egzistavusiu priėmimo vežti krovinį dienai. SDR santykį su valstybių nacionalinėmis valiutomis, įskaitant ir santykį su Euru, skelbia Tarptautinio Valiutos Fondas (Internationaly Monetary Fund). Taigi, susiklosčius tokiai faktinei situacijai, kad vežėjas 2017 m. balandžio 28 d. priėmė vežti krovinį, kurio bendras svoris nurodytas CMR važtaraštyje yra 6 152,00 kg bruto, maksimali kompensacijos už prarastą krovinį būtų 40 854,20 Eur (6 152 x 8,33 x 0,797215 Eur (2017 m. balandžio 28 d. duomenys; žr. https://www.imf.org/external/ np/fin/data/rms_mth.aspx?SelectDate=2017-04-30&reportType=SDRCV), kuri priteistina ieškovei iš atsakovės.

47Ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str., CMR konvencijos 27 str. 1 p.).

48Dėl bylinėjimosi išlaidų

49Pagal CPK 93 straipsnį bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas, proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai.

50Ieškinys tenkintas iš dalies – patenkintų reikalavimų dalis sudaro 10 proc., atmestų – 90 proc., atsižvelgiant į tai, paskirstomos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos.

51Ieškovės patirtos išlaidas sudaro: 4 616,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio ir 1 400,00 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Pagal pareikšto reikalavimo dydį, ieškovė turėjo sumokėti 4 039,00 Eur žyminio mokesčio, todėl permokėta 577,00 Eur žyminio mokesčio suma grąžintina ieškovei (CPK 87 str. 1 d. 1 p.). Iš atsakovės ieškovei priteistina 543,90 Eur bylinėjimosi išlaidų, tame tarpe: 403,90 Eur žyminio mokesčio ir 140,00 Eur advokato atstovavimo išlaidų (CPK 98 str.).

52Atsakovė UAB „Rhenus svoris“ nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme patyrė 6 384,10 Eur bylinėjimosi išlaidų, tame tarpe 6 226,30 Eur už advokato paslaugas ir 157,80 Eur už procesinių dokumentų vertimą. Pagal pateiktas suteiktų paslaugų ataskaitas nustatyta, kad 2 178,00 Eur buvo sumokėta už atsiliepimo į ieškovės atskirąjį skundą parengimą. Kadangi ieškovės atskirasis skundas buvo patenkintas, atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos mažintinos šia suma. Atsižvelgiant į bylos baigtį, iš ieškovės atsakovei priteistina 3 785,49 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme ((6 384,10 – 2 178,00) x 90 proc.) (CPK 98 str.).

53Atsakovės pusėje dalyvaujantys tretieji asmenys taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

54Trečiasis asmuo Trade Trans Log SP.z.o.o. nurodė, kad patyrė 3 240,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį tenkinus iš dalies iš ieškovės trečiajam asmeniui Trade Trans Log SP.z.o.o. priteistina 2 916,00 Eur advokato atstovavimo išlaidų (CPK 98 str.).

55Trečiasis asmuo TUir A. S. SA nurodė, kad patyrė 3 048,33 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį tenkinus iš dalies iš ieškovės trečiajam asmeniui TUir A. S. SA priteistina 2 743,50 Eur advokato atstovavimo išlaidų (CPK 98 str.).

56Trečiasis asmuo „L&p A. S.“ nurodė, kad patyrė 1 150,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Iš pateiktos suteiktų paslaugų ataskaitos nustatyta, kad šioje byloje trečiojo asmens turėtos išlaidos sudaro 500,00 Eur (likusi suma sumokėta už atstovavimą civilinėje byloje Nr. e2-3546-232/2018, nagrinėjamoje Vilniaus apygardos teisme), todėl ieškinį tenkinus iš dalies iš ieškovės trečiajam asmeniui „L&P A. S.“ priteistina 450,00 Eur advokato atstovavimo išlaidų (CPK 98 str.).

57Valstybės turėtos 11,33 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš ieškovės ADB „Gjensidige“ (CPK 96 str.).

58Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, teismas,

Nutarė

59ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ ieškinį tenkinti iš dalies.

60Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rhenus svoris“, juridinio asmens kodas 120145513, ieškovei akcinei draudimo bendrovei „Gjensidige“, juridinio asmens kodas 110057869, 40 854,20 Eur (keturiasdešimt tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt keturis eurus 20 ct) kompensacijos už prarastą krovinį, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (nuo 40 854,20) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (nuo 2017 m. gegužės 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 543,90 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt tris eurus 90 ct) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

61Priteisti iš ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“, juridinio asmens kodas 110057869, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rhenus svoris“, juridinio asmens kodas 120145513, 3 785,49 Eur (tris tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus 49 ct) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

62Priteisti iš ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“, juridinio asmens kodas 110057869, trečiajam asmeniui Trade Trans Log SP.z.o.o., NIP 5261013323, Regon kodas 010820304, 2 916,00 Eur (du tūkstančius devynis šimtus šešiolika eurų) advokato atstovavimo išlaidų.

63Priteisti iš ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“, juridinio asmens kodas 110057869, trečiajam asmeniui TUir A. S. SA, kodas Nr. ( - ), priteisti 2 743,50 Eur (du tūkstančius septyni šimtus keturiasdešimt trys eurus 50 ct) advokato atstovavimo išlaidų.

64Priteisti iš ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“, juridinio asmens kodas 110057869, trečiajam asmeniui „L&P A. S.“, NIP ( - ), Regon: 140841225, priteisti 450,00 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt eurų) advokato atstovavimo išlaidų

65Priteisti iš ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“, juridinio asmens kodas 110057869, valstybei 11,33 Eur (vienuolika eurų 33 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (įmokos mokėjimo kodas 5660).

66Pavesti valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti akcinei draudimo bendrovei „Gjensidige“, juridinio asmens kodas 110057869, permokėtą žyminio mokesčio dalį – 577,00 (penkis šimtus septyniasdešimt septynis eurus) (sumokėta 2017 m. gegužės 8 d. pradinės ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ACC Distribution“, Swedbank, AB).

67Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. Sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. Dalyvaujant ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ atstovui... 4. Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Ieškovė UAB „ACC Distribution“ 2017 m. gegužės 9 d. kreipėsi į... 6. Teisme 2017 m. birželio 20 d. gautas ADB „Gjensidige“ prašymas dėl... 7. Nurodė, kad ieškovė ADB „Gjensidige“ draudėjai UAB „ACC... 8. Atsakovė UAB „Rhenus Svoris“ ir trečiasis asmuo Navigators Management... 9. Nurodė, kad palaiko savo poziciją, jog Kauno apygardos teismas neturi... 10. Trečiasis asmuo Trade Trans Log Sp. Z.o.o. su ieškiniu nesutiko, prašė... 11. Trečiasis asmuo TUir A. S. SA su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 12. Trečiasis asmuo UADBB „MAI Baltics“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 14. Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 15. Užsakovė UAB „ACC Distribution“ ir UAB „Rhenus Svoris“ 2017 m.... 16. Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė UAB „Rhenus... 17. Kaip matyti iš CMR važtaraščio AVC-2002 krovinys, kurio bendras svoris 6... 18. UAB „ACC Distribution“ dėl krovinio praradimo patyrė žalą, todėl... 19. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo iš tarptautinio krovinių vežimo keliais... 20. Sprendžiant šią bylą, reikšminga aplinkybe laikytinas faktas, kad UAB... 21. Siuntėjo (gavėjo) ir susitariančiojo vežėjo sutartis nulemia... 22. Pagal sutartį vežėja UAB „Rhenus Svoris“ įsipareigojo atsakyti už... 23. Dėl vežėjo atsakomybės... 24. Ieškovės ADB „Gjensidige“ teigimu, atsakovės veiksmai gabenant krovinį... 25. CMR konvencija, įtvirtindama griežtą vežėjo atsakomybę, jo kaltės dėl... 26. CMR konvencijos 17 straipsnio 1 punkte įtvirtinta vežėjo kaltės dėl... 27. Pagal CMR Konvencijos 17 straipsnio 4 punktą, pagal 18 straipsnio 2 ir 5... 28. Sutartyje, sudarytoje tarp UAB „ACC Distribution“ ir atsakovės, vežėjai... 29. CMR konvencijos 23 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai... 30. Nagrinėjamu atveju žala atsirado dėl trečiųjų asmenų įvykdytos... 31. Taigi, ieškovė ADB „Gjensidige“, siekdama gauti visų jos patirtų... 32. Tuo tarpu vežėja UAB „Rhenus svoris“, siekdama, kad jos atlyginamų... 33. Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti... 34. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tyčiniams veiksmams... 35. Plėtodamas CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo... 36. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad krovinys buvo pakrautas į sutartyje... 37. Byloje taip pat nustatyta, kad faktinei vežėjai 2017 m. gegužės 2 d.... 38. Siekiant nustatyti nuostolių atsiradimo priežastis bei aplinkybes, nuostolių... 39. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad sutartu laiku 2017 m. gegužės 2 d.... 40. Atkreiptinas dėmesys, kad 2017 m. balandžio 28 d. vežimo sutartyje,... 41. Kadangi vežėjos veiksmai, patenkantys į CMR konvencija nustatytos... 42. Dėl neteisėtų kito asmens veiksmų žalą patyręs asmuo turi teisę... 43. Ieškovė prašė priteisti 408 564,57 Eur nuostolių atlyginimo (išmokėta... 44. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo... 45. Pagal Kelių transporto kodekso 46 straipsnio 5 dalį ir CMR konvencijos 23... 46. Tokiu atveju, apskaičiuojant kompensacijos vertę, vadovaujamasi SDR ir... 47. Ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovės ieškovei priteistinos 5... 48. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 49. Pagal CPK 93 straipsnį bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios... 50. Ieškinys tenkintas iš dalies – patenkintų reikalavimų dalis sudaro 10... 51. Ieškovės patirtos išlaidas sudaro: 4 616,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio... 52. Atsakovė UAB „Rhenus svoris“ nagrinėjant bylą pirmosios instancijos... 53. Atsakovės pusėje dalyvaujantys tretieji asmenys taip pat prašė priteisti... 54. Trečiasis asmuo Trade Trans Log SP.z.o.o. nurodė, kad patyrė 3 240,00 Eur... 55. Trečiasis asmuo TUir A. S. SA nurodė, kad patyrė 3 048,33 Eur bylinėjimosi... 56. Trečiasis asmuo „L&p A. S.“ nurodė, kad patyrė 1 150,00 Eur... 57. Valstybės turėtos 11,33 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių... 58. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 59. ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ ieškinį tenkinti iš... 60. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rhenus svoris“,... 61. Priteisti iš ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“,... 62. Priteisti iš ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“,... 63. Priteisti iš ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“,... 64. Priteisti iš ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“,... 65. Priteisti iš ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“,... 66. Pavesti valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti akcinei draudimo... 67. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...