Byla e2-1253-798/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ne teismo tvarka bankrutavusios G. Z. įmonės „Dairena“ savininkams G. Z. ir D. Z. bei leidimo pereiti prie jų turto realizavimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos ne teismo tvarka bankrutavusios G. Z. įmonės „Dairena“, atstovaujamos nemokumo administratorės „Nemokumas LT“, uždarosios akcinės bendrovės, atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2020 m. birželio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos ne teismo tvarka bankrutavusios G. Z. įmonės „Dainera“, atstovaujamos bankroto administratorės „Nemokumas LT“, uždarosios akcinės bendrovės prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ne teismo tvarka bankrutavusios G. Z. įmonės „Dairena“ savininkams G. Z. ir D. Z. bei leidimo pereiti prie jų turto realizavimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėja bankrutavusi G. Z. įmonė „Dainera“, atstovaujama bankroto administratorės „Nemokumas LT“, uždarosios akcinės bendrovės (toliau ir – UAB) kreipėsi į teismą su:

81) 2020 m. balandžio 30 d. patikslintu prašymu dėl teismo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – areštavimo ne teismo tvarka bankrutavusios G. Z. įmonės „Dairena“ savininkams G. Z. ir D. Z. priklausančio turto: 0,2102 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) ir 0,2100 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ( - )? 13,5000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), pastato-malkinės, unikalus Nr. ( - ), pastato-daržinės, unikalus Nr. ( - ), pastato-daržinės, unikalus Nr. ( - ), pastato-tvarto unikalus Nr. ( - ), pastato-viralinės, unikalus Nr. ( - ) ir kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių. unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ); uždraudimo nurodyto turto savininkams areštuotu turtu disponuoti, paliekant teisę turtą valdyti ir naudoti bei uždraudimo antstolių vykdomosiose bylose vykdyti šio turto priverstinį realizavimą. 2) UAB 2020 m. gegužės 28 d. prašymu dėl leidimo pereiti prie ne teismo tvarka bankrutavusios G. Z. įmonės „Dairena“ savininkų G. Z. ir D. Z. turto realizavimo.

92.

10Suinteresuotas asmuo D. Z. raštiniuose paaiškinimuose į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir atsiliepime į prašymą dėl leidimo pereiti prie įmonės savininkų turto realizavimo prašė bankroto administratorės prašymus atmesti, skirti „Nemokumas LT“, UAB už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis baudą, iki 50 procentų šios baudos skirti D. Z. ir priteisti iš bankroto administratorės bylinėjimosi išlaidas.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Panevėžio apygardos teismas 2020 m. birželio 11 d. nutartimi atmetė ne teismo tvarka bankrutavusios G. Z. įmonės „Dainera“ (toliau ir – įmonė), atstovaujamos nemokumo administratorės „Nemokumas LT“, UAB patikslintą prašymą dėl įmonės savininkų turto areštavimo bei prašymą dėl leidimo pereiti prie įmonės savininkų turto realizavimo; priteisė D. Z. iš „Nemokumas LT“, UAB 125 Eur bylinėjimosi išlaidų; už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, reiškiant nepagrįstus prašymus teismui areštuoti įmonės savininkų turtą bei leisti pereiti prie įmonės savininkų turto realizavimo, skyrė „Nemokumas LT“, UAB 600 Eur baudą, iš kurios 50 proc. skyrė D. Z.; pranešė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo priežiūros komitetui (toliau ir – AATVNT Nemokumo priežiūros komitetas) apie nemokumo administratorės „Nemokumas LT“, UAB ir direktoriaus A. S. atliktus įstatymų pažeidimus – netinkamai ir be pagrindo atliekamus nemokumo administravimo veiksmus G. Z. įmonės „Dainera“ neteisminio bankroto procese. Dėl bankrutavusios įmonės neteisminio bankroto proceso

144.

15Teismas sprendė, jog G. Z. įmonės „Dairena“ 2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimas neturėjo jokio teisėto pagrindo pradėti įmonei neteisminio bankroto procesą, kadangi UAB „Inrent“ nėra G. Z. įmonės „Dairena“ kreditorė, o yra įmonės savininko G. Z. asmeninė kreditorė.

165.

17Teismo vertinimu, „Nemokumas LT“, UAB argumentai, kad teismų praktikoje pripažįstama, kad, jei bankroto byla iškeliama neribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui, antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą ir perduoti vykdomąjį dokumentą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui net ir tada, kai išieškojimas vykdomas iš įmonės dalyvio, o ne pačios įmonės, kad neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvis už juridinio asmens prievoles atsako savo turtu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir – CK) 2.50 straipsnio 4 dalis), todėl tiek juridinio asmens kreditoriai, tiek juridinio asmens dalyvio kreditoriai įmonės nemokumo atveju konkuruoja tarpusavyje, yra teisingi. Tačiau teismas pažymėjo, jog nurodytas reglamentavimas neturi nieko bendro su iš esmės dirbtinai įmonei neteisminio bankroto byla. Byloje nėra duomenų, jog įmonė turėtų nors vieną kreditorių, o UAB „Inrent“, nebūdama įmonės kreditore, neturėjo pagrindo nutarti vykdyti šios įmonės neteisminio bankroto procesą. Taigi neteisminio bankroto procesas įmonei inicijuotas neteisėtai. Neteisėtai inicijuotoje neteisminio bankroto byloje teismas neturi jokio pagrindo spręsti nepagrįstus bankroto administratorės „Nemokumas LT“, UAB prašymus dėl

18G. Z. ir D. Z. turto areštavimo bei uždraudimo sprendimus vykdantiems antstoliams vykdomosiose bylose vykdyti priverstinį jų turto realizavimą. Todėl teismas administratorės prašymus atmetė.

196.

20Kaip ir kiti juridiniai asmenys, individuali įmonė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise ar patikėjimo teise priklausančiu turtu (CK 2.50 straipsnio 1 dalis), tačiau tuo atveju, jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka individualios įmonės turto, už jos prievoles atsako savininkas (CK

212.50 straipsnio 4 dalis). Šios nuostatos reiškia, kad individuali įmonė ir jos savininkas yra savarankiški civilinių teisinių santykių subjektai, galintys prisiimti atskiras prievoles ir pagal jas atsakyti. Tik tuo atveju, jeigu individualios įmonės turto nepakanka, kyla įmonės savininko atsakomybė, t. y. jo atsakomybė už individualios įmonės prievoles yra subsidiari. Individuali įmonė tuo pačiu yra ir turtinis vienetas, todėl įmonės savininkui neturint pakankamai turto vykdyti savo prievoles asmeniniams kreditoriams, kreditorių reikalavimai gali būti nukreipiami į skolininko įmonės turtą, nes individuali įmonė yra fiziniam asmeniui priklausantis turtinis vienetas. Teismas padarė išvadą, kad neužtenkant G. Z. asmeninio turto kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti, kreditorių reikalavimai galėtų būti nukreipiami į įmonę kaip į skolininkui G. Z. priklausantį turtinį vienetą.

227.

23Teismas nustatė, jog „Nemokumas LT“, UAB teismui pateiktų valstybės įmonės (toliau ir – VĮ) REGISTRŲ CENTRAS duomenimis, G. Z. ir D. Z. asmeninės nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai bei žemės sklypas, esantys ( - ), du žemės sklypai, esantys ( - ) ir vienas žemės sklypas, esantis ( - ). Taigi, skolininkas G. Z. turi turto, į kurį realiai nukreipiami kreditorių, taip pat kreditorės UAB „Inrent“ finansinių reikalavimų išieškojimai antstolės I. E. vykdomosiose bylose. Antstolės I. E. 2020 m. vasario 25 d. Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo Nr. S-20-163-5551/2019 duomenimis, vykdomojoje byloje Nr. 0163/19/01104 (skolininkas G. Z.) dalyvauja keturi išieškotojai (kreditoriai): N. T., G. V., UAB „Inrent“ ir UAB „Dameta“. Panevėžio apygardos teismui pareikšti šie G. Z. įmonės „Dairena“ bankroto administratorės „Nemokumas LT“, UAB procesiniai pareiškimai: 1) 2020 m. kovo 6 d. byloje Nr. e2-306-589/2020 pareiškimas dėl leidimo pereiti prie įmonės savininkų turto realizavimo, kuris 2020 m. balandžio 7 d. teismo nutartimi atmestas; 2) 2020 m. balandžio 15 d. pareiškimas byloje Nr. e2-342-252/2020 dėl leidimo pereiti prie įmonės savininkų turto realizavimo, kuris 2020 m. gegužės 18 d. teismo nutartimi atmestas; 3) 2020-04-27 pareiškimas byloje Nr. e2-350-828/2020 dėl turto arešto, kuris 2020 m. balandžio 29 d. teismo nutartimi atmestas; 4) nagrinėjamoje byloje 2020 m. balandžio 30 d. pateiktas prašymas areštuoti individualios įmonės savininkų (įmonininkų) turtą bei 2020 m. gegužės 28 d. prašymas dėl leidimo pereiti prie įmonės savininkų turto realizavimo. Teismas sprendė, jog tokiais procesiniais veiksmais siekiama sutrukdyti kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimą antstolės I. E. vykdomosiose bylose, antstolei realizuojant G. Z. asmeninį turtą, taip pat sudaroma galimybė administratorei „Nemokumas LT“, UAB be pagrindo gauti administravimo išlaidas ir administravimo atlyginimą neteisėtai inicijuotame įmonės neteisminio bankroto procese.

248.

25Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad G. Z. įmonės „Dainera“ neteisminio bankroto procesas pradėtas ir vykdomas be teisinio pagrindo, nes nėra jokių duomenų apie šios įmonės kreditorius, o nutarimą pradėti neteisminio bankroto procesą priėmė subjektas, nesantis įmonės kreditoriumi, padarė išvadą, jog bankroto administratorės „Nemokumas LT“, UAB patikslintas prašymas areštuoti individualios įmonės savininkų turtą bei prašymas dėl leidimo pereiti prie įmonės savininkų turto realizavimo yra nepagrįsti, todėl juos atmetė. Dėl suinteresuoto asmens prašymo bankroto administratorės elgesį vertinti kaip piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis

269.

27Teismas pripažino pagrįstu suinteresuoto asmens D. Z. prašymą bankroto administratoriaus „Nemokumas LT“ UAB elgesį vertinti kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, reiškiant po kelis kartus nepagrįstus, tapačius pareiškimus tiek dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tiek dėl leidimo pereiti prie įmonės savininkų turto realizavimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 95 straipsnio 2 dalis). „Nemokumas LT“, UAB ir direktorius

28A. S. veikia kaip nemokumo proceso paslaugų profesionalai, kurių veiklai keltini didesni atidumo ir rūpestingumo, profesinės kvalifikacijos ir profesinės etikos reikalavimai. Teismas, įvertinęs nemokumo administratorių pareigą suvokti apie be pagrindo pradėtą ir bankroto administratorės vykdytą ir vykdomą G. Z. įmonės „Dairena“ neteisminio bankroto procesą, kurio metu administratorė pateikė teismui šešis atskirus procesinius dokumentus, kuriais siekė be teisėto pagrindo sustabdyti antstolės I. E. vykdomosiose bylose atliekamus vykdymo veiksmus, o pateiktų prašymų pagrindu teisme buvo iškeltos šešios atskiros civilinės bylos, kuriose teismas iš suinteresuoto asmens D. Z. pareikalavo pateikti atsiliepimus ir suinteresuotas asmuo trejose civilinėse bylose pateikė atsiliepimus į pareiškimus, o taip pat įvertinęs bankroto administratorės žinojimą apie antstolės I. E. vykdomosiose bylose, kurioje skolininkas G. Z., vykdomus išieškojimus keturių kreditorių naudai (ir UAB „Inrent“), sprendė tokius bankroto administratorės sistemingus veiksmus vertinti kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir tenkinti suinteresuoto asmens prašymą dėl baudos skyrimo. Dėl AATVNT Nemokumo priežiūros komiteto informavo

2910.

30Teismas sprendė informuoti AATVNT Nemokumo priežiūros komitetą apie nemokumo administratorės „Nemokumas LT“, UAB ir direktoriaus A. S. atliktus įstatymų pažeidimus – netinkamai atliekamus nemokumo administravimo veiksmus G. Z. įmonės „Dainera“ neteisminio bankroto procese. „Nemokumas LT“, UAB direktorius A. S. dalyvavo įmonės 2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkime, kuriame priimtas nutarimas pradėti neteisminį bankroto procesą (buvo susirinkimo sekretorius, surašė kreditorių susirinkimo protokolinį įrašą Nr.1), priėmė kreditorės UAB „Inrent“ reikalavimą, iš kurio turėjo pareigą suprasti, kad UAB „Inrent“ nėra G. Z. įmonės „Dairena“ kreditorė, o yra asmeninė G. Z. kreditorė. Taigi kaip savo srities profesionalai UAB „Nemokumas LT“ bei direktorius A. S. turėjo pareigą suprasti, kad UAB „Inrent“, nebūdama įmonės kreditorė, negalėjo pradėti įmonei neteisminio bankroto proceso, o „Nemokumas LT“, UAB negalėjo sutikti būti paskirtas nemokumo administratoriumi bei vykdyti administravimo veiksmus. Taip pat „Nemokumas LT“, UAB direktorius A. S. turėjo pareigą suprasti, kad be pagrindo pradėtame ir vykdomame neteisminio bankroto procese jo teikiami teismui procesiniai pareiškimai areštuoti G. Z. ir D. Z. turtą bei uždrausti sprendimus vykdantiems antstoliams vykdomosiose bylose vykdyti priverstinį turto realizavimą yra nepagrįsti ir neteisėti.

31III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3211.

33Atskirajame skunde atsakovė ne teismo tvarka bankrutavusi G. Z. įmonė „Dairena“, atstovaujama nemokumo administratorės „Nemokumas LT“, UAB, prašo Panevėžio apygardos teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti 2020 m. balandžio 30 d. patikslintą prašymą – areštuoti G. Z. įmonės „Dairena“ savininkams G. Z. ir D. Z. priklausantį turtą; uždrausti turto savininkams areštuotu turtu disponuoti, paliekant teisę turtą valdyti ir naudoti bei uždrausti sprendimus vykdantiems antstoliams vykdomosiose bylose vykdyti priverstinį skolininkų turto realizavimą, taip pat tenkinti 2020 m. gegužės 28 d. prašymą – leisti nukreipti išieškojimą į įmonės savininkų G. Z. ir D. Z. bendrąja jungtine nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą; paskirstyti bylinėjimosi išlaidas ir panaikinti bankroto administratorei paskirtą 600 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

3411.1.

35Pirmosios instancijos teismas išėjo už ieškinio reikalavimo ribų. Byloje nebuvo keliami reikalavimai pripažinti negaliojančiais įmonės 2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus. Teismas gali pripažinti kreditorių susirinkimo nutarimus negaliojančiais, gavęs atitinkamą skundą (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau ir – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalis; Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau ir – JANĮ) 55 straipsnio 1 dalis). Kreditorių susirinkimo nutarimas dėl neteisminio bankroto bylos iškėlimo G. Z. įmonei „Dairena“ buvo priimtas 2019 m. lapkričio 18 d., šie duomenys yra įregistruoti (išviešinti) Juridinių asmenų registre bei AATVNVT duomenų bazėje. Nei vienas kreditorius 2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimų neskundė. Tokie reikalavimai nebuvo keliami nagrinėjamojoje byloje. Pirmosios instancijos teismas praplėtė bylos nagrinėjimo ribas, analizavo naują pareiškime nenurodytą reikalavimą ir pasisakė dėl aplinkybių, kurios nebuvo nurodytos šalių procesiniuose dokumentuose. Teismas nepagrindė, ar buvo įstatyme nurodyta išimtis, sudariusi pagrindą peržengti bylos nagrinėjimo ribas.

3611.2.

37Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl esminių bylos argumentų – ar buvo pagrindas areštuoti įmonės savininkų turtą (taikyti laikinąsias apsaugos priemones) ir leisti nemokumo administratorei pereiti prie savininkų turto realizavimo. Todėl pažeidė proceso teisės normas, reglamentuojančias procesinio sprendimo motyvavimą.

3811.3.

39Yra būtinybė uždrausti priverstinį įmonės turto realizavimą vykdomosiose bylose, nes ne teismo tvarka bankrutavusios G. Z. įmonės „Dairena“ savininkams yra pradėtos ir vykdomos keturios vykdomosios bylos, todėl egzistuoja reali grėsmė, kad bankroto proceso metu turtas gali būti parduotas (priverstinai realizuotas). Dėl to būtų pažeistas atsiskaitymo eiliškumas, numatytas JANĮ. Taip pat egzistuoja pagrindas tenkinti ir kitą prašymą – leisti ne teismo tvarka vykdomame įmonės bankroto procese pereiti prie savininkų turto realizavimo. Teisė kreditoriams reikšti bankroto byloje reikalavimus, kylančius iš sandorių, sudarytų ne su įmone, o su privačiu fiziniu asmeniu (įmonės savininku), atsiranda iš individualios įmonės savininko atsakomybės pagal įmonės prievoles subsidiarumo (CK 2.50 straipsnio 4 dalis), nes visas įmonininko turtas patenka į bankrutuojančios įmonės turto balansą. Tai reiškia, kad bankrutuojančios individualios įmonės likvidavimo procese tuo atveju, jeigu kreditorių reikalavimams patenkinti neužtektų įmonės turto, įmonės savininko turtas bus pardavinėjamas ĮBĮ 33 straipsnyje nustatyta tvarka ir būdu bus tenkinami kreditorių finansiniai reikalavimai.

4011.4.

41Bylinėjimosi išlaidos priteistos ne iš to juridinio asmens. Šalis (pareiškėja) šioje byloje yra ne teismo tvarka bankrutavusi G. Z. įmonės „Dairena“, o nemokumo administratorė yra jos atstovė. Be to, CPK 93 straipsnio 4 dalis leidžia teismui nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių. Pirmosios instancijos teismas CPK 93 straipsnio 4 dalimi nesirėmė. Teismui priėmus bankrutavusiai G. Z. įmonei „Dairena“ nepalankų teismo sprendimą, priešingos šalies patirtos bylinėjimosi išlaidos turėjo būti priteistos iš ne teismo tvarka bankrutavusios G. Z. įmonės „Dairena“ bankroto administravimui skirtų lėšų, o ne kurio nors kito byloje dalyvaujančio asmens („Nemokumas LT“, UAB), todėl skundžiama nutartis šioje dalyje keistina. Jeigu būtų priimtas priešingas (pareiškėjai palankus) teismo sprendimas, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš D. Z. atstovo advokato R. R..

4211.5.

43Bauda nepagrįstai paskirta nemokumo administratorei. Įmonės savininkas G. Z. sušaukė 2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimą ir skolininko G. Z. kreditorė UAB „Inrent“ priėmė nutarimą dėl bankroto bylos ne teismo tvarka iškėlimo, kuris yra galiojantis. G. Z. įmonės „Dairena“ 2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimai administratorei yra privalomi (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punktas; JANĮ 66 straipsnio 1 dalies 13 punktas). G. Z. įmonės „Dairena“2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimo priimti nutarimai yra įregistruoti viešajame registre, todėl pagal CK 4.262 straipsnį laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. Antstolė I. E. apie neteisminį bankroto bylos iškėlimą informuota 2019 m. lapkričio 27 d., tačiau vykdomosios bylos nesustabdė, vykdomojo dokumento nemokumo administratorei nepersiuntė (šiurkščiai pažeidė JANĮ 30 straipsnio 2 dalį), taip pat 2020 m. balandžio 21 d., neturėdama teismo leidimo (JANĮ 30 straipsnio 3 dalis), paskelbė turto pardavimo varžytynes Nr. 189784 ir Nr. 189786. Dėl nurodytų priežasčių nemokumo administratorė kreipėsi į teismą su 2020 m. balandžio 30 d. pakartotiniu prašymu.

4411.6.

45Nemokumo administratorei bauda paskirta už jos tiesioginių pareigų vykdymą, nes bankroto proceso paskirtis ir tikslas yra per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Tai, kad administratorė iniciavo, teikė įvairius prašymus, skundus, pareiškimus, kuriais siekia apsaugoti įmonės interesus ir jos savininkų turtą, surinkti kuo daugiau lėšų bankroto procese, yra teigiamas, o ne neigiamas dalykas. Pirmosios instancijos teismas formuoja ydingą praktiką, nes visi kiti administratoriai tiesiog bijos aktyviai vykdyti jiems įstatymo pavestas funkcijas. Teismas gali skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis konkrečioje byloje, o ne kitose.

4612.

47Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo D. Z. prašo skundą atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą bei priteisti iš „Nemokumas LT“, UAB bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

4812.1.

49Atskirajame skunde nepagrįstai nurodyta, jog pirmosios instancijos teismas išėjo už ieškinio reikalavimo ribų. Priešingai, teismas, aptardamas bankrutavusios G. Z. įmonės „Dainera“ neteisminio bankroto procesą, neišėjo už ginčo ribų, o įvertino nagrinėjamoje byloje surinktus duomenis bei suinteresuoto asmens atsiliepime išdėstytus argumentus.

5012.2.

51Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje Nr. e2-354-425/2020 surinktus duomenis, tinkamai nustatė, kad UAB „Inrent“, nebūdama G. Z. įmonės „Dairena“ kreditore, neturėjo pagrindo nutarti pradėti vykdyti įmonės neteisminio bankroto procesą. Neteisėtai inicijuotoje neteisminio bankroto byloje teismas neturi jokio pagrindo spręsti nepagrįstus nemokumo administratorės pareikštus procesinius prašymus.

5212.3.

53Skundžiama nutartis yra motyvuota. Panevėžio apygardos teismas išsamiai aptarė kiekvieną šalių pateiktą prašymą, nustatytas aplinkybes bei priimtų nutarimų pagrindus. Atskirajame skunde sąmoningai (ir ne pirmą kartą) ignoruojama, jog teisės aktuose nėra įtvirtinta atvirkštinė taisyklė, jog individuali įmonė yra atsakinga už jos savininko skolas. Bankrutuojant neribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui ir reikalavimus bankroto byloje pareiškus jo dalyvio kreditoriams, šio dalyvio skoloms padengti naudojamas tik juridinio asmens turtas. G. Z. įmonė „Dairena“ turto neturi. Administratorė, siekdama įvykdyti neribotos atsakomybės juridinio asmens dalyvio (skolininko G. Z.) kreditoriaus reikalavimą, neturi teisės kreiptis į teismą ir prašyti leisti pereiti prie jo dalyvio turto realizavimo. UAB „Inrent“ nėra neribotos atsakomybės juridinio asmens kreditorė, kurios reikalavimo dengimui galėtų būti naudojamas dalyvio turtas, bet yra juridinio asmens dalyvio (G. Z.) kreditorė. Atsižvelgiant į UAB „Inrent“ reikalavimo atsiradimo pagrindą, administratorė neturėjo (neturi) teisės reikšti prašymo leisti pereiti prie individualios įmonės savininkų turto realizavimo.

5412.4.

55Suinteresuotas asmuo nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad administratorė buvo nubausta už tai, kad iniciatyvi (teikia daug įvairių prašymų, skundų, pareiškimų ir siekia apsaugoti įmonės interesus ir jos savininkų turtą, surinkti kuo daugiau lėšų bankroto procese). Priešingai, administratorė kelis kartus nesąžiningai pareiškė tapačius pareiškimus: i) dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir dėl leidimo pereiti prie įmonės savininkų turto realizavimo civilinėje byloje Nr. e2-350-828/2020 ir šioje byloje); ii) dėl leidimo pereiti prie įmonės savininkų turto realizavimo civilinėse bylose Nr. e2-306-589/2020,

56Nr. e2-342-252/2020 ir šioje byloje. Ji negali būti laikoma iniciatyvia bei įmonės kreditorių interesus atstovaujančia. Nemokumo administratorė nemoka žyminių mokesčių, piktnaudžiaudama savo procesinėmis teisėmis apkrauna teismus tapačiais ir nepagrįstais prašymais, sąlygoja suinteresuoto asmens patiriamas išlaidas. Administratorė, surašiusi kreditorių susirinkimo protokolą, turėjo pareigą nustatyti, jog tariamo kreditoriaus sprendimai yra neteisėti ir negali būti vykdomi.

57Teismas

konstatuoja:

58IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

59Dėl bylos nagrinėjimo ribų

6013.

61Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Byloje taip pat nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas. Dėl naujų įrodymų pridėjimo

6214.

63Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. liepos 24 d. gavo „Nemokumas“, UAB prašymą dėl papildomų dokumentų priėmimo. Prašyme nurodyta, jog atskirajame skunde išdėstytos aplinkybės apie antstolės I. E. vykdomas vykdomąsias bylas, kuriose vykdomas išieškojimas iš bankrutavusios G. Z. įmonės „Dairena“ savininkų G. Z. ir D. Z. išieškotojos „Luminor Bank AS“ naudai. Ši kreditorė („Luminor Bank AS“) kreipėsi į nemokumo administratorę „Nemokumas“, UAB dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo G. Z. įmonės „Dairena” neteisminiame bankroto procese. Administratorė sušaukė bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimą Nr. 4, kurio metu buvo nutarta patvirtinti kreditorės „Luminor Bank AS“ finansinį reikalavimą. Apie šias aplinkybes buvo informuota antstolė I. E.. Pasak apeliantės, papildomi dokumentai įrodo, kad antstolė turėjo stabdyti vykdomųjų bylų vykdymą, priešingai nei sprendė teismas skundžiamoje nutartyje.

6415.

65Pagal CPK 314 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Taip siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti procesu ir skatinti bylos dalyvius veikti už greitą ir išsamų bylos ištyrimą, bylinėtis sąžiningai, atskleidžiant bylai reikšmingus duomenis pirmosios instancijos teisme, o ne sukuriant netikėtumus po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50-1075/2019).

6616.

67Apeliacinės instancijos teismas nepriima apeliantės „Nemokumas“, UAB pateiktų papildomų dokumentų. Iš pateiktų įrodymų nustatyta, jog kreditorė „Luminor Bank AS“ pareiškė finansinį reikalavimą ne teismo tvarka bankrutavusiai individualiai įmonei ir ne teismo tvarka bankrutavusios G. Z. įmonės „Dairena“ kreditorių susirinkimas šį klausimą išsprendė. Taigi, ĮBĮ nustatyta tvarka išspręsti klausimai individualios įmonės bankroto procese, vykdomame ne teismo tvarka. Kreditorės pareikštas prašymas dėl įtraukimo į bankrutavusios įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, šio prašymo kopijos išsiuntimas antstolei ir ne teismo tvarka bankrutavusios G. Z. įmonės „Dairena“ kreditorių susirinkimo protokolinis įrašas neįrodo, jog dėl to (individualios įmonės neteisminiame bankroto procese išspręstų klausimų, priskirtų svarstyti bei spręsti kreditorių susirinkimo kompetencijai) antstolė turėjo stabdyti vykdomųjų bylų vykdymą. Dėl ieškinio (pareiškimų) ribų

6817.

69Ieškovas, kreipdamasis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, savo nuožiūra pasirenka ir nustato ieškinio dalyką (reikalavimą) bei nurodo ieškinio pagrindą – faktines aplinkybes, kuriomis grindžia reikalavimą (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai), taip apibrėždamas bylos nagrinėjimo ribas. CPK 226 straipsnyje nustatyta šalių pareiga pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu galutinai suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus į pareikštus reikalavimus. Teismas sprendimą gali grįsti tik tais įrodymais ir aplinkybėmis, kurios buvo ištirtos teismo posėdyje (CPK 263 straipsnio 2 dalis). Priimdamas sprendimą dėl byloje pareikštų reikalavimų teismas negali peržengti byloje pareikštų reikalavimų, išskyrus šiame kodekse nustatytus atvejus (CPK 265 straipsnio 2 dalis).

7018.

71Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ieškovas neprivalo nurodyti teisinio ieškinio pagrindo, o ginčo santykių teisinį kvalifikavimą vykdo teismas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

722015 m. liepos 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-433-378/2015). Netgi tais atvejais, kai teismas, spręsdamas ginčą pagal nustatytas byloje faktines aplinkybes, nurodo teisinius argumentus arba taiko teisės normas, kuriais nesiremia šalys ar dalyvaujantys byloje asmenys, tai nėra ieškinio pagrindo keitimas ir byloje pareikštų reikalavimų peržengimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2014; 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475-684/2015; kt.).

7319.

74Taigi teisminio nagrinėjimo dalykas nustatomas, atsižvelgiant į pareikšto ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą, taip pat į atsakovo atsikirtimų pagrindu nurodytas aplinkybes, o teisinis santykių kvalifikavimas atliekamas teismo, nepriklausomai nuo to, ar šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas ginčo teisinis kvalifikavimas ir ar jis nurodytas teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-174-695/2020).

7520.

76Bankrotas yra specifinis procesas savo paskirtimi ir esme, ir kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad bankroto bylos priskirtinos prie bylų, kuriose yra viešojo intereso (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011; 2014 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2014; 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).

7721.

78Įstatymo reglamentavimas vykdant bankroto procesą ne teismo tvarka užtikrina suinteresuotiems asmenims teisę kreiptis į teismą, jeigu jų netenkina kreditorių susirinkimo priimami nutarimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje

79Nr. 3K-3-316-686/2016). Teismas, nors ir nėra bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, subjektas, tačiau suinteresuotam asmeniui pareiškus prašymą tikrina kreditorių susirinkimo nutarimų atitiktį ĮBĮ nustatytoms bankroto bylų nagrinėjimo tvarkai ir sąlygoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-195-219/2017; 2017 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-484-219/2017).

8022.

81Apeliacinės instancijos teismas atmeta ne teismo tvarka bankrutavusios G. Z. įmonės „Dairena“ nemokumo administratorės „Nemokumas LT“, UAB atskirojo skundo argumentus, kad pirmosios instancijos teismas išėjo už ieškinio ribų, nes pasisakė dėl nemokumo administratorės prašymuose nekelto klausimo (dėl G. Z. įmonės „Dairena“ 2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais) kaip nepagrįstus. Šiuo atveju bankroto administratorė pareiškė teismui prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei leidimo pereiti prie įmonės savininkų turto realizavimo G. Z. įmonės „Dairena“ neteisminio bankroto procese. Suinteresuotas asmuo D. Z. paaiškinimuose ir atsiliepime kvestionavo G. Z. įmonės „Dairena“ 2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimo pagrįstumą ir teisėtumą, tačiau nesuformulavo reikalavimo dėl šio susirinkimo priimtų nutarimų panaikinimo. Pirmosios instancijos teismas savo iniciatyva nesprendė nepripažino prieštaraujančiu ĮBĮ 12 straipsnio 4 daliai dėl G. Z. įmonės „Dairena“ 2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimų neteisėtumo ir vykdomo bankroto proceso ne teismo tvarka nenutraukė. Panevėžio apygardos teismas patikrino G. Z. įmonės „Dairena“ 2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimų atitiktį ĮBĮ nustatytoms bankroto bylų nagrinėjimo tvarkai ir sąlygoms bei pagrįstai konstatavo, jog įmonės 2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimas neturėjo teisėto pagrindo pradėti vykdyti įmonei bankroto procesą ne teismo tvarka.

8223.

83Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimo sprendimas pradėti vykdyti G. Z. įmonės „Dairena“ bankroto procesą ne teismo tvarka priimtas 2019 m. lapkričio 18 d., todėl taikomos iki 2020 m. sausio 1 d. galiojusio ĮBĮ nuostatos. Nuo 2020 m. sausio 1 d. galiojančiame JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ (JANĮ 155 straipsnio 2 dalis).

8424.

85ĮBĮ ketvirtasis skirsnis reglamentavo bankroto procesą ne teismo tvarka. Pagal ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalį bankroto procesas galėjo vykti ne teismo tvarka, jeigu: i) teismuose nebuvo iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, ii) iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalis nustatė, jei įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), įmonės vadovas, savininkas (savininkai), numatę siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir vietą. Kreditorių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto siūlymo išsiuntimo kreditoriams dienos (ĮBĮ 12 straipsnio 3 dalis) Nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip ¾ visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną (ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalis).

8625.

87Pagrindinis kriterijus, atskiriantis teisminę bankroto procedūrą nuo neteisminės, yra ginčo tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių buvimo ar nebuvimo faktas. Apie bankroto procedūrų vykdymą ne teismo tvarka tikslinga kalbėti tada, kai bankroto bylos iškėlimo stadijoje nekyla teisinių ginčų, t. y. kai kreditoriai ir įmonės savininkai sutaria dėl galimybės bankroto procedūras atlikti patiems. Kita būtina sąlyga – kreditorių ir įmonės savininkų tarpusavio pasitikėjimas ir tikėjimas, kad jiems nereikalinga teismo pagalba ir įsikišimas vykdant bankroto procedūras. Tokio pobūdžio teisinių konfliktų egzistavimas, nepriklausomai nuo jų baigties, iš esmės nesuderinamas su bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, pobūdžiu ir tikslais, kadangi tarp įmonės savininkų ir kreditorių nėra reikiamo sutarimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-866-823/2016).

8826.

89Iš VĮ REGISTRŲ CENTRAS viešai skelbiamų duomenų nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad nuo 1997 m. sausio 16 d. G. Z. įmonės „Dairena“ savininkas yra G. Z.. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų 2019 m. rugpjūčio 30 d. teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. eL2-8455-1103/2019 nutarta išieškoti kreditorei UAB „Inrent“ iš skolininko G. Z. 16 000 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. rugpjūčio 30 d.) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 90 Eur žyminį mokestį. Šis teismo įsakymas įsiteisėjo 2019 m. rugsėjo 24 d. ir (tą pačią dieną) vykdomasis dokumentas išduotas kreditorei UAB „Inrent“. Taip pat Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų 2019 m. rugsėjo 10 d. preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-8608-1001/2019 priteista ieškovei UAB „Dameta“ iš atsakovo G. Z., 7 000 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. rugsėjo 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 79 Eur ir 338,80 Eur bylinėjimosi išlaidų. Šis teismo preliminarus sprendimas įsiteisėjo 2019 m. spalio 3 d. bei (tą pačią dieną) kreditorei UAB „Dameta“ išduotas vykdomasis raštas. Antstolės I. E. kontoroje vykdomas priverstinis skolų išieškojimas iš skolininko G. Z. kreditoriams UAB „Inrent“ ir UAB „Dameta“. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog antstolė I. E. vykdomojoje byloje Nr. 0163/19/01104 vykdo išieškojimą iš skolininko G. Z. keturiems išieškotojams (kreditoriams): N. T. (neišieškota 906,54 Eur suma), G. V. (neišieškota 690,83 Eur sua), UAB „Inrent“ (neišieškota 14 531,78 Eur suma) ir UAB „Dameta“ (6 686,27 Eur suma). Taigi iki įmonės 2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dėl įmonės bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka priėmimo teismuose buvo iškeltų bylų, kuriose įmonės savininkui buvo pareikšti turtiniai reikalavimai bei kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo meti iš įmonės „Dairena“ savininko G. Z. buvo išieškoma pagal teismų išduotus vykdomuosius dokumentus.

9027.

91Bylos duomenimis, G. Z. įmonės „Dairena“ įsteigta G. Z. ir D. Z. esant santuokoje. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmai nagrinėja civilinę bylą Nr. e2YT-1925-1103/2020 pagal pareiškėjų D. Z. ir G. Z. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, suinteresuoti asmenys AB „SEB bankas“, UAB „General Financing“, bankrutuojanti G. Z. įmonė „Dairena“, atstovaujama bankroto administratorės „Nemokumas LT“, UAB, UAB „Inrent“, G. V., N. T., S. Z., UAB „Dameta“ ir Panevėžio apygardos prokuratūra. Ši byla neišnagrinėta. Byloje nėra duomenų ir nenustatyta, kad įmonės kreditorių susirinkimo nutarimo dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka priėmimo metu buvo nustatyta skolininkui G. Z. priklausanti sutuoktinių turto dalis ir santuokoje įgytas turtas nepadalytas, taip pat išspręstas įmonės savininko G. Z. ir jo sutuoktinės D. Z. subsidiariosios atsakomybės klausimas. CK 3.87 straipsnyje numatyta, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe taip pat pripažįstamos pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės veiklos (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė laiko atžvilgiu egzistuoja, kol ji nėra padalyta arba nepasibaigia kitokiu būdu (CK 3.87 straipsnio 2 dalis, 3.100 straipsnis). Negali būti nukreiptas išieškojimas į skolininko dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, kol nėra nustatyta jam priklausanti dalis ar padalytas santuokoje įgytas turtas (CPK 667 straipsnis, CK 3.116 straipsnis). Be to, individualios įmonės savininko sutuoktinio prievolė subsidiariai kartu su kitu sutuoktiniu, kuris yra individualios įmonės savininkas, atsakyti už šios įmonės prievoles, kai joms įvykdyti neužtenka įmonės turto, gali atsirasti tuo atveju, kai individuali įmonė yra šeimos verslas, t. y. verslui naudojamas ne tik bendras sutuoktinių turtas, bet ir jų abiejų fizinis bei intelektinis darbas, kai abu sutuoktiniai aktyviai dalyvauja įmonės veikloje. Tokiu atveju sutuoktinių veikla kvalifikuotina kaip jungtinė veikla, kurios tikslas yra bendromis lėšomis ir darbu vykdyti individualios įmonės verslą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-400/2012).

9228.

93Iš G. Z. įmonės „Dairena“ 2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimo protokolinio įrašo Nr. 1 nustatyta, kad šiame susirinkime įmonės savininkas G. Z. nedalyvavo, taip pat nenurodyta, kad kreditorė UAB „Inrent“ bei įmonės savininkas G. Z. sutarė dėl galimybės G. Z. įmonės „Dairena“ bankroto procedūras atlikti patiems. Individualios įmonės bankroto ypatumus lemia individualios įmonės civilinis teisinis statusas. Individualios įmonės, kaip neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (CK 2.50 straipsnio 4 dalis), bankroto procesas nuo kitų įmonių bankroto proceso skiriasi tuo, kad, individualiai įmonei iškėlus bankroto bylą, greta pačios individualios įmonės atsakomybės subjektu tampa individualios įmonės savininkas, kuris taip pat yra ir civilinės atsakomybės pagal savo kaip fizinio asmens prievoles subjektas. Atsižvelgdamas į individualios įmonės savininko subsidiariąją atsakomybę pagal įmonės prievoles, Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad bankrutavusios įmonės savininkas turi dalyvauti bankroto byloje bendra?tsakiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-308/2004; 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011).

9429.

95Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama individualiai įmonei, kuri yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, visi kreditoriai savo finansinius reikalavimus turi pareikšti ĮBĮ nustatyta tvarka nepriklausomai nuo to, su kuo – įmone ar jos savininku, kaip privačiu fiziniu asmeniu, – buvo sudarytas sandoris, iš kurio kyla kreditoriaus reikalavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011). Individualios įmonės savininkas prievoles vykdyti savo kreditoriams gali ir iškėlus individualiai įmonei bankroto bylą, jei tuo nėra pažeidžiamos bankrutuojančios įmonės ir (ar) jos kreditorių teisės ir teisėti interesai (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-554/2014). Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį, kai prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis. Taigi įmonės bendraturčio kreditoriai (taip pat UAB „Inrent“) galėjo reikšti savo pritarimą / nepritarimą (balsuoti) dėl įmonei neteisminio bankroto proceso vykdymo bei turėjo teisę savo finansinius reikalavimus reikšti G. Z. įmonės „Dairena“ bankroto byloje. G. Z. įmonės „Dairena“ kreditorių susirinkimas 2019 m. gruodžio 30 d. patvirtino bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą (vienintelės kreditorės UAB „Inrent“ 16 267,64 Eur dydžio finansinį reikalavimą, grindžiamą Panevėžio apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 30 d. teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. eL2-8455-1103/2019).

9630.

97Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai sprendė, jog G. Z. įmonės „Dairena“ bankroto procesas neteismine tvarka negalėjo būti pradėtas vykdyti, nes neatitiko bankroto proceso ne teismo tvarka nustatytos tvarkos ir sąlygų (ĮBĮ

9812 straipsnis): 2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dėl įmonės bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka priėmimo dieną buvo išieškoma pagal teismų išduotus vykdomuosius dokumentus iš įmonės savininko G. Z. kreditoriams UAB „Inrent“ ir UAB „Dameta“; įmonės savininko ir jo sutuoktinės santuokoje įgytas turtas (įmonė) nepadalytas, nenustatyta skolininkui G. Z. priklausanti sutuoktinių turto dalis bei išspręstas įmonės savininko ir jo sutuoktinės subsidiariosios atsakomybės klausimas. Taip pat 2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkime įmonės savininkas G. Z. nedalyvavo, neaišku (byloje nėra įrodymų), ar įmonės savininko G. Z. kreditoriai bei G. Z. ir jo sutuoktinė susitarė su kreditoriais dėl galimybės G. Z. įmonės „Dairena“ bankroto procedūras atlikti patiems. Pažymėtina ir tai, kad byloje nustatyta, jog iki 2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dėl G. Z. įmonės „Dairena“ bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka egzistavo ir kita kreditorė UAB „Dameta“, tačiau kreditorių susirinkimo protokoliniame įraše Nr. 1 apie šią kreditorę jokių duomenų nėra. Priešingai, nurodyta, kad viso raštu balsavo 100 proc. įmonės kreditorių, t. y. kreditorė UAB „Inrent“, kurios reikalavimą sudarė 16 000 Eur arba 100 proc. visų įmonės kreditorių reikalavimų. Šios nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą spręsti apie ĮBĮ 12 straipsnio 2 ir 4 dalių pažeidimus (įmonės vadovas, savininkas (savininkai) nepateikė siūlymo kiekvienam kreditoriui bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka bei raštu nepranešė visiems įmonės savininko kreditoriams apie šaukiamo susirinkimo datą ir vietą. Šios aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, jog nutarimas dėl G. Z. įmonės „Dairena“ bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka priimtas be visų įmonės kreditorių pritarimo (ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalis). Taip pat nemokumo administratorės „Nemokumas LT“, UAB teismui teikiami prašymai areštuoti G. Z. įmonės „Dairena“ savininkų (bendraturčių) G. Z. ir D. Z. nekilnojamąjį turtą ir leisti bankroto administratoriui pereiti prie jų turto realizavimo įmonės neteisminiame bankroto procese patvirtina teisinių konfliktų tarp kreditorių ir įmonės savininkų G. Z. ir (arba) D. Z. egzistavimą, kas iš esmės nesuderinama su bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, pobūdžiu ir tikslais. Dėl bankroto administratorės prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir leisti pereiti prie bankrutavusios įmonės savininkų turto realizavimo

9931.

100Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo

1012020 m. balandžio 7 d. įsiteisėjusios nutarties dalimi civilinėje byloje Nr. e2-306-589/2020 atmestas bankroto administratorės „Nemokumas LT“, UAB 2020 m. kovo 6 d. prašymas leisti nukreipti išieškojimą į ne teismo tvarka bankrutavusios G. Z. įmonės „Dairena“ savininkų G. Z. ir D. Z. turtą. Panevėžio apygardos teismo 2020 m. gegužės 18 d. įsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-342-252/2020 atmestas bankroto administratorės 2020 m. balandžio 15 d. prašymas dėl leidimo nukreipti išieškojimą į individualios įmonės savininkų G. Z. ir D. Z. turtą. Panevėžio apygardos teismo 2020 m. balandžio 24 d. įsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-350-828/2020 atmesti „Nemokumas LT“, UAB 2020 m. balandžio 27 d. prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – areštavimo G. Z. įmonės „Dairena“ savininkui G. Z. bei jo sutuoktinei D. Z. priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Ustukių km., Pasvalio r. sav., ir Suvieko km., Zarasų raj. sav. bei uždraudimo turto savininkams areštuotu turtu disponuoti, paliekant teisę turtą valdyti ir juo naudotis ir uždraudimo teismų sprendimus vykdantiems antstoliams vykdomosiose bylose vykdyti priverstinį areštuoto turto realizavimą. Nagrinėjamojoje byloje pateikti iš esmės analogiški prašymai dėl leidimo pereiti prie įmonės savininkų turto realizavimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ne teismo tvarka bankrutavusios G. Z. įmonės „Dairena“ savininkams.

10232.

103Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atmetė bankroto administratorės „Nemokumas LT“, UAB pateiktus prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei leidimo pereiti prie įmonės „Dairena“ savininkų (sutuoktinių) G. Z. ir D. Z. turto realizavimo G. Z. įmonės „Dairena“ bankroto ne teismo tvarka procese. Pagal visuotinai pripažįstamą teisės principą iš ne teisės negali atsirasti teisė (lot. ex injuria jus non oritur). Dėl baudos dėl piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

10433.

105CPK 95 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nustatęs piktnaudžiavimo proceso teisėmis atvejus, teismas taip pat gali skirti iki 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

10634.

107Pirmosios instancijos teismas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, reiškiant nepagrįstus prašymus, paskyrė nemokumo administratorei „Nemokumas LT“, UAB 600 Eur baudą, iš kurios 50 procentų skyrė D. Z.; pranešė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo priežiūros komitetui apie nemokumo administratorės „Nemokumas LT“, UAB (sąrašo Nr. B-JA344), jos direktoriaus bankroto administratoriaus A. S. (sąrašo Nr. B-FA370) atliktus įstatymų pažeidimus, netinkamai ir be pagrindo atliekamus nemokumo administravimo veiksmus G. Z. įmonės „Dainera“ neteisminio bankroto procese.

10835.

109Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi šioje dalyje nemokumo administratorė nurodė, kad ji yra iniciatyvi, teikia daug įvairių prašymų, skundų, pareiškimų ir siekia apsaugoti įmonės interesus ir jos savininkų turtą, surinkti kuo daugiau lėšų bankroto procese. Šis bruožas yra teigiamas, o ne neigiamas, ką visiškai priešingai vertino pirmosios instancijos teismas ginčo nutartyje, be kitą ko formuodamas tokią ydingą praktiką, kad visi kiti administratoriai tiesiog bijos aktyviai vykdyti jiems įstatymo pavestas funkcijas. Be to, teismas gali skirti baudą už piktnaudžiavimą konkrečioje jo nagrinėjamoje civilinėje byloje, o ne už piktnaudžiavimą kitose civilinėse bylose, ką visiškai priešingai padarė teismas skundžiama nutartimi.

11036.

111Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su atskirojo skundo argumentais šioje dalyje daro išvadą, kad atskiruoju skundu siekiama teismo nutarties dalies, kuria bauda asmeniui buvo paskirta, teisėtumo įvertinimo apeliacine tvarka. CPK X skyriaus nuostatos, reglamentuojančios teismo nuobaudų rūšis bei jų skyrimo tvarką, nenumato galimybės skųsti teismo nutartį, kuria pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 106 straipsniu, skyrė arba atsisakė skirti proceso dalyviui arba kitam asmeniui baudą. Pagal CPK 107 straipsnio 1 dalį asmuo, kuriam yra paskirta bauda, per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti. Teismas tokį pareiškimą nagrinėja rašytinio proceso tvarka. Vadovaujantis minėto straipsnio 2 dalimi, atskirasis skundas gali būti paduodamas tik asmens, kuriam bauda paskirta, ir tik dėl teismo nutarties, kuria pareiškimas panaikinti ar sumažinti baudą, paduotas CPK

112107 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, atmetamas.

11337.

114Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2020 m. birželio 25 d. nemokumo administratorė kreipėsi į bylą nagrinėjantį Panevėžio apygardos teismą su prašymu panaikinti jai paskirtą baudą už piktnaudžiavimą procesu. Panevėžio apygardos teismas 2020 m. liepos 2 d. nutartimi nemokumo administratorės prašymo netenkino. Dėl šios teismo priimtos nutarties yra paduotas nemokumo administratorės atskirasis skundas, kuris yra paskirtas nagrinėjimui rašytinio proceso tvarka

1152020 m. liepos 27 d. Lietuvos apeliaciniame teisme. Dėl nurodytų priežasčių apeliacinis procesas, pradėtas pagal apeliantės „Nemokumas LT“, UAB atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2020 m. birželio 11 d. nutarties dalies, kuria patenkintas suinteresuoto asmens prašymas dėl baudos skyrimo nemokumo administratorei, nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).

11638.

117Atskirai pažymėtina, kad CPK 299 straipsnyje yra numatyta, kad jeigu teismas nagrinėdamas civilinę bylą padaro išvadą, kad asmenys pažeidė įstatymus ar kitas teisės normas, jis priima atskirąją nutartį ir nusiunčia ją atitinkamoms institucijoms ar pareigūnams, informuodamas juos apie pažeidimus. Taigi, įstatymas suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti, ar konkrečioje byloje yra pagrindas atskirajai nutarčiai priimti, o byloje dalyvaujančių asmenų reikalavimai tokią nutartį priimti teismui nėra privalomi. Be to, proceso įstatymas nenumato tokios teismo priimtos nutarties apskundimo, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl apelianto argumentų šioje dalyje nepasisako. Dėl informavimo AATVNVT apie „Nemokumas LT“,UAB ir direktoriaus A. S. veiksmus

11839.

119ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkte nustatyta, kad administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus. Įmonės 2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimo sušaukimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo metu galiojo Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksas, patvirtintas 2016 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-286 (toliau ir – Elgesio kodeksas). Pagal Elgesio kodeksą: i) laikantis profesinės kompetencijos principo administratorius turi: turėti pakankamai žinių ir nuolat tobulinti kvalifikaciją, gilinti profesines žinias, gerai išmanyti įstatymus ir kitus teisės aktus, kurių reikia administravimo paslaugoms teikti (Elgesio kodekso 6.1 papunktis), taip pat veikti profesionaliai, konsultuoti bankroto ir restruktūrizavimo procesų dalyvius dėl proceso teisinio reguliavimo ir siekti, kad kreditorių susirinkimas priimtų teisėtus sprendimus (Elgesio kodekso 6.3 papunktis); ii) laikydamasis teisingumo principo administratorius turi priimti teisėtus ir pagrįstus sprendimus ir veikti atsižvelgdamas į viešąjį interesą (Elgesio kodekso 7.1 papunktis); iii) laikydamasis sąžiningumo principo administratorius turi atsisakyti vykdyti neteisėtą kreditorių susirinkimo pavedimą ir apie tai pranešti teismui (Elgesio kodekso 11.2 papunktis).

12040.

121Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad apie byloje nustatytus ĮBĮ pažeidimus bei galimus Elgesio kodekso pažeidimus informuotina AATVNVT, kaip priežiūros institucija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka gautą informaciją vertina, nustato galimus bankroto procedūras reguliuojančių teisės aktų nuostatų pažeidimus, juos lemiančias (galinčias lemti) aplinkybes ir sistemina šią informaciją (Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių, patvirtintų 2016 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-270, 27.1 papunktis). Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš įmonės bankroto administratorės

12241.

123Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime nurodyta, kad teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas. Apeliantės nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2011 buvo sprendžiama dėl bankrutavusios įmonės kreditoriaus finansinių reikalavimų, atsiradusių po bankroto bylos iškėlimo iš ikisutartinių santykių dėl bankrutavusios įmonės turto pardavimo, tenkinimo tvarkos ir antstolės veiksmų teisėtumo bei konstatuota, jog bankrutuojančios įmonės patiriamos sandorių, sudarytų po bankroto bylos iškėlimo, vykdymo išlaidos laikytinos administravimo išlaidomis ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalies prasme. Nagrinėjamojoje byloje sprendžiant individualios įmonės ne teismo tvarka vykdomame bankroto procese nemokumo administratorės pareiktus prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo G. Z. įmonės „Dairena“ savininkams bei leidimo pereiti prie bankrutavusios įmonės savininkų turto realizavimo, nustatytas įmonės bankroto proceso ne teismo tvarka iškėlimo neteisėtumo faktas, todėl administratorės pateikti prašymai atmesti ir iš jos priteistos bylinėjimosi išlaidos. Taip pat nagrinėjamu atveju netaikoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013 suformuota praktika, nes „Nemokumas LT“, UAB be pagrindo eina G. Z. įmonės „Dairena“ bankroto administratorės pareigas. Todėl prievolė atlyginti suinteresuoto asmens D. Z. patirtas bylinėjimosi išlaidas tenka „Nemokumas LT“, UAB. Priešingu atveju, priteisus bylinėjimosi išlaidų atlyginamą iš bankrutuojančios ne teismo tvarka G. Z. įmonės „Dairena“ administravimo išlaidų, būtų pripažinta nemokumo administratorės galimybė piktnaudžiauti savo padėtimi. Todėl atskirojo skundo argumentai, kad šalis šioje civilinėje byloje pareiškėjas yra bankrutavusi G. Z. įmonės „Dairena“, o bankroto administratorė yra tik šios šalies atstovė, atmetami kaip nepagrįsti. Pažymėtina ir tai, kad byloje nustatyta, jog „Nemokumas LT“,UAB nesąžiningai naudojosi savo procesinėmis teisėmis, todėl teismui nukrypti nuo CPK 93 straipsnyje nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių nėra pagrindo.

12442.

125Civiliniame procese bylinėjimosi išlaidos paskirstomos taikant principą „pralaimėjusysis moka“. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 98 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas.

12643.

127Šioje nutartyje nurodytais argumentais atskirasis skundas netenkintas, todėl suinteresuoto asmens D. Z. bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme priteisiamos iš „Nemokumas LT“, UAB. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo D. Z. prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Panevėžio apygardos teisme 2020 m liepos 9 d. gauti ir teisėjo rezoliucija priimti įrodymai, patvirtinantys D. Z. turėtas 100 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas (2020 m. liepos 2 d. sąskaita dėl 100 Eur už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą ir „Swedbank“, AB 2020 m. liepos 3 d. mokėjimo nurodymas dėl 100 Eur sumokėjimo advokatui R. R.). Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Šioje byloje suinteresuoto asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos neviršija nagrinėjamojoje byloje rekomenduojamo priteisti maksimalaus užmokesčio dydis už advokato sutiektas teisines paslaugas (atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą), kuris sudaro 543,20 Eur (1 358 Eur × 0,4) (Rekomendacijų 7 punktas, 8.16 papunktis). Vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, taip pat atsižvelgus į Rekomendacijas, sprendžiama iš „Nemokumas LT“,UAB priteisti D. Z. 100 Eur bylinėjimosi išlaidų. Dėl bylos procesinės baigties

12844.

129Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais teiginiais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

130Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

131Panevėžio apygardos teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

132Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal apeliantės nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Nemokumas LT“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2020 m. birželio 11 d. nutarties dalies, kuria jai yra paskirta bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

133Priteisti iš ne teismo tvarka bankrutavusios G. Z. įmonės „Dairena“ nemokumo administratorės „Nemokumas LT“, uždarosios akcinės bendrovės (juridinio asmens kodas 304209356) suinteresuotam asmeniui D. Z. (asmens kodas ( - ) 100 Eur (šimtą eurų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėja bankrutavusi G. Z. įmonė „Dainera“, atstovaujama bankroto... 8. 1) 2020 m. balandžio 30 d. patikslintu prašymu dėl teismo laikinųjų... 9. 2.... 10. Suinteresuotas asmuo D. Z. raštiniuose paaiškinimuose į prašymą taikyti... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Panevėžio apygardos teismas 2020 m. birželio 11 d. nutartimi atmetė ne... 14. 4.... 15. Teismas sprendė, jog G. Z. įmonės „Dairena“ 2019 m. lapkričio 18 d.... 16. 5.... 17. Teismo vertinimu, „Nemokumas LT“, UAB argumentai, kad teismų praktikoje... 18. G. Z. ir D. Z. turto areštavimo bei uždraudimo sprendimus vykdantiems... 19. 6.... 20. Kaip ir kiti juridiniai asmenys, individuali įmonė atsako pagal savo... 21. 2.50 straipsnio 4 dalis). Šios nuostatos reiškia, kad individuali įmonė ir... 22. 7.... 23. Teismas nustatė, jog „Nemokumas LT“, UAB teismui pateiktų valstybės... 24. 8.... 25. Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad G. Z. įmonės „Dainera“ neteisminio... 26. 9.... 27. Teismas pripažino pagrįstu suinteresuoto asmens D. Z. prašymą bankroto... 28. A. S. veikia kaip nemokumo proceso paslaugų profesionalai, kurių veiklai... 29. 10.... 30. Teismas sprendė informuoti AATVNT Nemokumo priežiūros komitetą apie... 31. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 32. 11.... 33. Atskirajame skunde atsakovė ne teismo tvarka bankrutavusi G. Z. įmonė... 34. 11.1.... 35. Pirmosios instancijos teismas išėjo už ieškinio reikalavimo ribų. Byloje... 36. 11.2.... 37. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl esminių bylos argumentų – ar... 38. 11.3.... 39. Yra būtinybė uždrausti priverstinį įmonės turto realizavimą vykdomosiose... 40. 11.4.... 41. Bylinėjimosi išlaidos priteistos ne iš to juridinio asmens. Šalis... 42. 11.5.... 43. Bauda nepagrįstai paskirta nemokumo administratorei. Įmonės savininkas G. Z.... 44. 11.6.... 45. Nemokumo administratorei bauda paskirta už jos tiesioginių pareigų vykdymą,... 46. 12.... 47. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo D. Z. prašo skundą... 48. 12.1.... 49. Atskirajame skunde nepagrįstai nurodyta, jog pirmosios instancijos teismas... 50. 12.2.... 51. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje Nr. e2-354-425/2020 surinktus... 52. 12.3.... 53. Skundžiama nutartis yra motyvuota. Panevėžio apygardos teismas išsamiai... 54. 12.4.... 55. Suinteresuotas asmuo nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad... 56. Nr. e2-342-252/2020 ir šioje byloje. Ji negali būti laikoma iniciatyvia bei... 57. Teismas... 58. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 59. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 60. 13.... 61. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 62. 14.... 63. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. liepos 24 d. gavo „Nemokumas“, UAB... 64. 15.... 65. Pagal CPK 314 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, apeliacinės instancijos... 66. 16.... 67. Apeliacinės instancijos teismas nepriima apeliantės „Nemokumas“, UAB... 68. 17.... 69. Ieškovas, kreipdamasis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, savo... 70. 18.... 71. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ieškovas neprivalo nurodyti teisinio... 72. 2015 m. liepos 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-433-378/2015). Netgi... 73. 19.... 74. Taigi teisminio nagrinėjimo dalykas nustatomas, atsižvelgiant į pareikšto... 75. 20.... 76. Bankrotas yra specifinis procesas savo paskirtimi ir esme, ir kasacinis teismas... 77. 21.... 78. Įstatymo reglamentavimas vykdant bankroto procesą ne teismo tvarka užtikrina... 79. Nr. 3K-3-316-686/2016). Teismas, nors ir nėra bankroto procedūrų, vykdomų... 80. 22.... 81. Apeliacinės instancijos teismas atmeta ne teismo tvarka bankrutavusios G. Z.... 82. 23.... 83. Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimo sprendimas pradėti vykdyti G. Z.... 84. 24.... 85. ĮBĮ ketvirtasis skirsnis reglamentavo bankroto procesą ne teismo tvarka.... 86. 25.... 87. Pagrindinis kriterijus, atskiriantis teisminę bankroto procedūrą nuo... 88. 26.... 89. Iš VĮ REGISTRŲ CENTRAS viešai skelbiamų duomenų nustatyta (CPK 179... 90. 27.... 91. Bylos duomenimis, G. Z. įmonės „Dairena“ įsteigta G. Z. ir D. Z. esant... 92. 28.... 93. Iš G. Z. įmonės „Dairena“ 2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių... 94. 29.... 95. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad tais atvejais,... 96. 30.... 97. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 98. 12 straipsnis): 2019 m. lapkričio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dėl... 99. 31.... 100. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Panevėžio apygardos... 101. 2020 m. balandžio 7 d. įsiteisėjusios nutarties dalimi civilinėje byloje... 102. 32.... 103. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atmetė bankroto... 104. 33.... 105. CPK 95 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nustatęs piktnaudžiavimo proceso... 106. 34.... 107. Pirmosios instancijos teismas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis,... 108. 35.... 109. Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi šioje dalyje nemokumo... 110. 36.... 111. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su atskirojo skundo argumentais... 112. 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, atmetamas.... 113. 37.... 114. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2020 m. birželio 25 d. nemokumo... 115. 2020 m. liepos 27 d. Lietuvos apeliaciniame teisme. Dėl nurodytų... 116. 38.... 117. Atskirai pažymėtina, kad CPK 299 straipsnyje yra numatyta, kad jeigu teismas... 118. 39.... 119. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkte nustatyta, kad administratorius gina... 120. 40.... 121. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad... 122. 41.... 123. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime... 124. 42.... 125. Civiliniame procese bylinėjimosi išlaidos paskirstomos taikant principą... 126. 43.... 127. Šioje nutartyje nurodytais argumentais atskirasis skundas netenkintas, todėl... 128. 44.... 129. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios... 130. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 131. Panevėžio apygardos teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartį palikti... 132. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal apeliantės nemokumo... 133. Priteisti iš ne teismo tvarka bankrutavusios G. Z. įmonės „Dairena“...