Byla 2-2261/2011
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui akcinei bendrovei „Vievio paukštynas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Imlitex“ bei kreditorių akcinės bendrovės ,,Joniškio grūdai“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Litagros prekyba“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Lytagros grūdai“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-6072-258/2011 pagal ieškovo AS DOBELES DZIRNAVNIEKS pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui akcinei bendrovei „Vievio paukštynas“,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas AS DOBELES DZIRNAVNIEKS kreipėsi į teismą nurodydamas, kad atsakovo AB ,,Vievio paukštynas skola ieškovui sudaro 370 996,50 Lt, tačiau atsakovas, nors jam ir buvo įteiktas įspėjimas dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, su ieškovu neatsiskaitė. Todėl ieškovas darė išvada, jog pagrindas kelti atsakovui bankroto bylą.

4II.

5Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 30 d. nutartimi iškėlė atsakovui AB „Vievio paukštynas“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Pasisakydamas dėl administratoriaus kandidatūros, teismas pažymėjo, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pranešė teismui, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atitinka Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 07 20 įsakymu Nr. 4-366 patvirtintų Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo taisyklių 4 punktu, pritaria minėto administratoriaus kandidatūrai. Be to, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 18 dalies nuostata, pateikė Bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją. Todėl teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, AB „Vievio paukštynas“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

7III.

8Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Imlitex“ prašo šią teismo nutartį panaikinti dalyje, kuria bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir klausimą išspręsti iš esmės – administratoriumi paskirti UAB ,,Baklis“. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Buvo apribota kreditoriaus teisė siūlyti bankroto administratorių, nes pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo teisme gautas 2011 m. birželio 20 d., o skundžiama nutartis priimta 2011 m. birželio 30 d., informacijos apie paduotą pareiškimą nepaskelbus apygardos teismo tinklalapyje. Nors apeliantas teismui pateikė prašymą dėl įtraukimo į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, tačiau šio klausimo teismas tą dieną nesvarstė. Tokiu būdu buvo pažeista teismų praktika bei apelianto teisės, bankroto byla iškelta skubotai.
  2. Apeliantas administratoriumi siūlė UAB ,,Baklis“, tačiau pirmosios instancijos teismas šios kandidatūros net neaptarė, nors pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą teismų praktiką, kreditorius, net nebūdamas pirmajame bankroto proceso etape dalyvaujančiu asmeniu, turi teisę siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą.
  3. UAB ,,Baklis“ užimtumas yra žymiai mažesnis negu paskirtojo administratoriaus.
  4. UAB ,,Baklis“ turi patirties administruojant dideles įmones.
  5. Apelianto nuomone, apeliacinės instancijos teismas, gindamas viešą interesą, turėtų iš esmės peržiūrėti skundžiamą teismo nutartį, kuria iškelta bankroto byla, nes gali būti, jog atsakovas turi tik laikinų finansinių sunkumų.

10Atskiruoju skundu kreditoriai AB ,,Joniškio grūdai“, UAB ,,Litagros prekyba“ ir UAB ,,Lytagros grūdai“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartį pakeisti, administratoriumi paskiriant UAB ,,Verslo administravimas“. Atskirajame skunde nurodoma, kad:

  1. UAB ,,Verslo administravimas“ užimtumas, palygimus jį su paskirtuoju administratoriumi, žymiai mažesnis, todėl darytina išvada, kad UAB ,,Verslo administravimas“ administruotų atsakovą operatyviau ir sklandžiau, galėtų jam skirti daugiau dėmesio.
  2. UAB ,,Verslo administravimas“ vykdo savo veiklą Vilniuje, o paskirtasis administratorius – Kaune, tuo tarpu atsakovo bankroto byla nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme.
  3. UAB ,,Verslo administravimas“ dirbantys asmenys turi didelę patirtį, reikiamą kvalifikaciją ir yra nešališki.

11Atsiliepimu į UAB ,,Imlitex“ atskirąjį skundą tretieji asmenys AB ,,Joniškio grūdai“, UAB ,,Litagros prekyba“ ir UAB ,,Lytagros grūdai“ prašo šio skundo netenkinti. Nurodo, kad UAB ,,Verslo administravimas“ administruoja mažesnį bankrutuojančių įmonių skaičių už UAB ,,Baklis“, UAB ,,Baklis“ buveinė yra Kaune, be to, UAB ,,Verslo administravimas“ dirbantys asmenys turi didelę didelę patirtį, todėl būtent šis asmuo turės galimybę operatyviau ir sklandžiau administruoti įmonę. Taip pat nurodė, kad atsakovas yra nemoki įmonė, dėl ko teismas turėjo pagrindą iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.).

12Ieškovas AS DOBELES DZIRNAVNIEKS atsiliepimu į UAB ,,Imlitex“ skundą prašo šį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas su atskiruoju skundu nepateikė jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kodėl paskirtasis administratorius negalėtų administruoti atsakovo. Apeliantas taip pat nenurodė jokių objektyvių aplinkybių, dėl kurių būtų galima abejoti skundžiamos nutarties dalimi dėl bankroto bylos iškėlimo.

13Ieškovas AS DOBELES DZIRNAVNIEKS atsiliepimu į kreditorių AB ,,Joniškio grūdai“, UAB ,,Litagros prekyba“ ir UAB ,,Lytagros grūdai“ atskirąjį skundą prašo šio skundo taip pat netenkinti. Nurodo, kad apeliantai skunde nepateikė patikimų argumentų, dėl kokių priežasčių paskirtasis administratorius negalės administruoti atsakovo.

14AB ,,Vievio paukštynas“ tiek atsiliepimu į UAB ,,Imlitex“ atskirąjį skundą, tiek atsiliepimu į AB ,,Joniškio grūdai“, UAB ,,Litagros prekyba“ ir UAB ,,Lytagros grūdai“ atskirąjį skundą prašo klausimus dėl administratoriaus skyrimo nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodo, kad siekdamas būti nešališkas, BAB ,,Vievio paukštynas“ nuomonės apie administratoriaus kandidatūrą neišsako. Pažymi, kad atsakovas – moki įmonė.

15Trečiasis asmuo UAB ,,Imlitex“ atsiliepimu į AB ,,Joniškio grūdai“, UAB ,,Litagros prekyba“ ir UAB ,,Lytagros grūdai“ atskirąjį skundą prakošį skundą atmesti, o UAB ,,Imlitex“ atskirąjį skundą patenkinti. Nurodo, kad administratoriaus UAB ,,Verslo administravimas“ darbuotojų užimtumas, lyginant jį su UAB ,,Baklis“ darbuotojų užimtumu, yra žymiai didesnis, pažymi, kad teritorinis kriterijus negali būti lemiamas sprendžiant bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, be to, UAB ,,Verslo administravimas“ kandidatūra atmestina ir dėl kvalifikacijos stokos.

16Trečiasis asmuo UAB ,,Imlitex“ pateikė teismui taip pat ir rašytinius paaiškinimus prie atskirojo skundo, kuriuose papildomai argumentuoja atskirajame skunde išdėstytus motyvus.

17IV.

18Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirieji skundai netenkintini.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskiruosiuose skunduose, atsiliepimuose į juos nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.). Nagrinėjamu atveju kyla klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo bankroto administratorius, teisėtumo ir pagrįstumo. Nors kai kuriuose šalių procesiniuose dokumentuose yra išdėstyti argumentai dėl atsakovo mokumo, teisėjų kolegija šiuo klausimu nepasisako, nes nėra pateikta atskirųjų skundų, kuriuose būtų skundžiama būtent ši Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutarties dalis.

21ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.).

22Pagal nuosekliai šiuo metu formuojamą ir gausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1888/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010, 2010 m. gruodžio 9 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1861/2010, 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 2-585/2011, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-963/2011 ir kt.). Apeliantai duomenų, kad paskirtasis administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų, apeliacinės instancijos teismui nepateikė.

23Pažymėtina, kad galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, nenustato, kad kuris nors iš kriterijų būtų svarbiausias. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, rodančias, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras. Dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai yra potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Gali būti vertinama ir tai, ar administruotina įmonė ir kandidatas šią įmonę administruoti yra tame pačiame regione bei bet koks kitas kriterijus, kuris, teismo vertinimu, leidžia pagrįstai prioritetą suteikti konkretiems kandidatams. Tačiau nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus. Todėl nėra pagrindo kurį nors iš atskiruosiuose skunduose nurodytų administratoriaus parinkimo kriterijų (užimtumo, buveinės vietos, patirties) pripažinti lemiamu ir keisti teisėtą skundžiamą nutartį. Atskirojo skundo teisingam išnagrinėjimui svarbu tai, kad byloje nenustatyta ĮBĮ aptartų aplinkybių, kurioms esant, konkretus administratorius negalėtų administruoti atsakovo. Dėl šios priežasties, nėra pagrindo keisti skundžiamą nutartį dalyje, kuria išspręstas atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūros klausimas.

24UAB ,,Imlitex“ atskirojo skundo motyvas, kad aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas skubotai išsprendė bankroto bylos atsakovui iškėlimo klausimą ir tokiu būdu nebuvo sudarytos galimybės kitiems kreditoriams pasiūlyti kitas administratoriaus kandidatūras, negali būti pakankamu pagrindu pakeisti skundžiama nutartimi paskirtąjį administratorių. Pažymėtina, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog UAB ,,Imlitex“ prašymas dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu pateiktas teismui iki skundžiamos nutarties priėmimo laiko (CPK 178 str.). Atkreiptinas dėmesys, kad vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau vykdyti bankroto procedūras (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007, 2007 m. spalio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007), todėl pirmosios instancijos teismo atsižvelgimas į minėtą principą negali būti laikomas nepagrįstu skubotumu ar šališkumu. Be to, kaip minėta, bet kuris bankroto administratorius veikia vadovaudamasis teisės aktais, bet kuris iš bankroto administratorių turi ĮBĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas ir teises. Taigi, nepriklausomai nuo to, kuris kandidatas paskiriamas atsakovo bankroto administratoriumi, jis turi tas pačias pareigas bei teises. Bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius savo kaip administratoriaus veikloje yra nepriklausomas nuo jo kandidatūrą ĮBĮ nustatyta tvarka pasiūliusio asmens. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto ir atskirojo skundo nagrinėjimo metu galiojančio Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – kodeksas) 10 punkte nustatyta, kad administratorius, atlikdamas procedūras, turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios asmenų įtakos. Šiame kodekse įtvirtintų principų (kodekso 11 punktas) laikymasis užtikrina, kad, nepriklausomai nuo to, kas pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą, administratorius sieks, kad jo veikla atitiktų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (kodekso 8 punktas).

25Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklapyje http://www.bankrotodep.lt pateikta informacija patvirtina, kad nors didžioji dalis paskirtojo administratoriaus darbuotojų nereziduoja Vilniaus apygardos teismui priskirtoje teritorijoje, tačiau vienas iš administratorių fizinių asmenų (Juozas Jokšas) gyvena Vilniuje. Be to, nėra duomenų, patvirtinančių, jog dėl to, kad administratoriaus ir administruojamos įmonės buveinės nesutampa, kyla nesklandumų dėl įmonės administravimo (CPK 178 str.). Iš minėto tinklapio taip pat matyti, kad ne visi paskirtojo administratoriaus darbuotojai administruoja didesnį įmonių skaičių, taigi, atskirojo skundo argumentai, susijęs su administratorių užimtumu taip pat atmetami kaip nepagrįsti. Pažymėtina ir tai, kad paskirtojo administratoriaus patirtis administruojant įvairaus dydžio įmones abejonių nekelia (CPK 185 str.).

26Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu ateityje bus nustatyta, jog paskirtasis administratorius pareigas atlieka netinkamai, jis ĮBĮ nustatyta tvarka galės būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.). Šiuo bankroto bylos nagrinėjimo etapu tokių aplinkybių nenustatyta, todėl nėra pagrindo naikinti teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį.

27Kiti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai, tame tarpe ir dėl įmonės nemokumo, neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas AS DOBELES DZIRNAVNIEKS kreipėsi į teismą nurodydamas, kad... 4. II.... 5. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 30 d. nutartimi iškėlė... 7. III.... 8. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Imlitex“ prašo šią teismo nutartį... 10. Atskiruoju skundu kreditoriai AB ,,Joniškio grūdai“, UAB ,,Litagros... 11. Atsiliepimu į UAB ,,Imlitex“ atskirąjį skundą tretieji asmenys AB... 12. Ieškovas AS DOBELES DZIRNAVNIEKS atsiliepimu į UAB ,,Imlitex“ skundą... 13. Ieškovas AS DOBELES DZIRNAVNIEKS atsiliepimu į kreditorių AB ,,Joniškio... 14. AB ,,Vievio paukštynas“ tiek atsiliepimu į UAB ,,Imlitex“ atskirąjį... 15. Trečiasis asmuo UAB ,,Imlitex“ atsiliepimu į AB ,,Joniškio grūdai“, UAB... 16. Trečiasis asmuo UAB ,,Imlitex“ pateikė teismui taip pat ir rašytinius... 17. IV.... 18. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirieji skundai netenkintini.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir... 22. Pagal nuosekliai šiuo metu formuojamą ir gausią Lietuvos apeliacinio teismo... 23. Pažymėtina, kad galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų... 24. UAB ,,Imlitex“ atskirojo skundo motyvas, kad aplinkybė, jog pirmosios... 25. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija... 26. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu ateityje bus nustatyta, jog... 27. Kiti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai,... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartį palikti nepakeistą....