Byla 1-127-149/2016
Dėl ko negalima iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros:

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Leonarda Gurevičienė, sekretoriaujant Teresai Darulienei, dalyvaujant prokurorei Aušrai Balžekaitei, gynėjui advokatui Edmundui Luotei, civilinio ieškovo bankrutavusios UAB „Meat LT“ atstovui advokatui D. B., civiliniam atsakovui A. V., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. V., a.k. ( - ) gim. 1976-11-27, Kaune, LR pilietis, aukštojo išsilavinimo, dirbantis AB ,,Kauno baldai“ pirkimų vadovu, vedęs, gyv. ( - ), Vilniuje, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 184 str. 2 d., 183 str. 1 d. ir 222 str. 1 d.

2Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

3kaltinamasis A. V. iššvaistė jam patikėtą didelės vertės svetimą turtą, o būtent: jis, nuo 2011-08-02 iki 2013-02-05 dirbdamas UAB ,,Meat LT“ į. k. ( - ), registruotoje ( - ), Vilniuje, direktoriumi, pasirašęs 2011-08-02 Visiškos materialinės atsakomybės sutartį bei žinodamas, kad yra visiškai materialiai atsakingas už įmonės materialinių vertybių saugumą, laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-12-31 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims pardavė UAB ,,Meat LT“ prekių: sušaldytų jautienos kepenų, sušaldytų jautienos liežuvių, sušaldytų jautienos širdžių, sušaldytų kiaulienos karkų, sušaldytų kiaulienos inkstų, sušaldytos kiaulienos šoninės, sušaldytų kiaulienos kepenų, sušaldytų kiaulienos nugaros lašinių su oda, sušaldytų kiaulienos liežuvių, šaldytos kiaulienos nuopjovos, sušaldytos kiaulienos pažandės, sušaldytų kiaulienos šonkaulių, sušaldytų vištų kumpelių, sušaldytų vištų uodegų, mechaniškai atskirtos sušaldytos vištienos, viso už 99 480,19 Lt (28811,45 Eur), neužpildė pardavimą bei pinigų gavimą patvirtinančių dokumentų, gautų pinigų neįnešė į įmonės kasą ar sąskaitą, tokiu būdu iššvaistė jo žinioje buvusį UAB ,,Meat LT“ turtą ir padarė įmonei 99 480,19 Lt (28811,45 Eur) žalą.

4Be to, jis pasisavino jo žinioje buvusį svetimą turtą, o būtent: jis nuo 2011-08-02 iki 2013-02-05 dirbdamas UAB ,,Meat LT“ į.k. ( - ), registruotoje ( - ), Vilniuje, direktoriumi, pasirašęs 2011-08-02 Visiškos materialinės atsakomybės sutartį bei žinodamas, kad yra visiškai materialiai atsakingas už įmonės materialinių vertybių saugumą, laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-12-31 privalėdamas įnešti į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą banke iš UAB ,,Meat LT“ kasos pagal 10 Kasos išlaidų orderių gavo 22 790,88 Lt (6 600,70 Eur), o už parduotas UAB ,,Meat LT“ prekes pagal pinigų priėmimo kvitus gavo dar 173 165,56 Lt (50 152,21 Eur), viso 195 956,44 Lt (56 752,91 Eur), tačiau į UAB ,,Meat LT“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ,,Swedbank“ įnešė 175 460 Lt (50 816,73 Eur), likusių 20 496,44 Lt (5936,18 Eur) neįnešė nei į įmonės kasą, nei į sąskaitą banke, tokiu būdu pasisavino jo žinioje buvusį UAB ,,Meat LT“ turtą – pinigines lėšas ir padarė įmonei 20496, 44 Lt (5936,18 Eur) žalą.

5Taip pat jis apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros:

6jis, nuo 2011-08-02 iki 2013-02-05 dirbdamas UAB ,,Meat LT“ į. k. ( - ), registruotoje ( - ), Vilniuje, direktoriumi, pagal Lietuvos Respublikos 2001-11-06 buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnį būdamas atsakingas už įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą bei siekdamas nuslėpti neteisėtus veiksmus iššvaistant 99 480,19 Lt (28 811,45 Eur) bei pasisavinant 20 496,44 Lt (5 936,18 Eur) jo žinioje buvusio UAB ,,Meat LT“ turto – pažeidė:

7- 2001-11-06 Nr. IX-574 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 2 dalies reikalavimą, nurodantį, kad ,,Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“;

8- LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 (2009-07-22 nutarimo Nr. 766 redakcija) patvirtintų ,,Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 10 punkto reikalavimą, kad ,,atskaitingiems asmenims nustatyta prievolė atsiskaityti už jiems išmokėtas pinigines lėšas, taip pat ir iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų gautas pinigų įplaukas, ne rečiau kaip kartą per mėnesį”, o būtent:

9laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-12-31 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims pardavė UAB ,,Meat LT“ prekių: sušaldytų jautienos kepenų, sušaldytų jautienos liežuvių, sušaldytų jautienos širdžių, sušaldytų kiaulienos karkų, sušaldytų kiaulienos inkstų, sušaldytos kiaulienos šoninės, sušaldytų kiaulienos kepenų, sušaldytų kiaulienos nugaros lašinių su oda, sušaldytų kiaulienos liežuvių, šaldytos kiaulienos nuopjovos, sušaldytos kiaulienos pažandės, sušaldytų kiaulienos šonkaulių, sušaldytų vištų kumpelių, sušaldytų vištų uodegų, mechaniškai atskirtos sušaldytos vištienos, viso už 99 480,19 Lt (28811,45 Eur), neužpildė pardavimą bei pinigų gavimą patvirtinančių dokumentų, gautų pinigų neįnešė į įmonės kasą ar sąskaitą, tokiu būdu iššvaistė jo žinioje buvusį UAB ,,Meat LT“ turtą ir padarė įmonei 99480,19 Lt (28811,45 Eur) žalą,

10laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-12-31 privalėdamas įnešti į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą banke iš UAB ,,Meat LT“ kasos pagal 10 Kasos išlaidų orderių gavo 22 790,88 Lt (6 600,70 Eur), o už parduotas UAB ,,Meat LT“ prekes pagal pinigų priėmimo kvitus gavo dar 173 165,56 Lt (50 152,21 Eur), viso 195 956,44 Lt (56 752,91 Eur), tačiau į UAB ,,Meat LT“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ,,Swedbank“ įnešė (50 816,73 Eur), likusių 20 496,44 Lt (5936,18 Eur) neįnešė nei į įmonės kasą, nei į sąskaitą banke, tokiu būdu pasisavino jo žinioje buvusį UAB ,,Meat LT“ turtą – pinigines lėšas ir padarė įmonei 20496, 44 Lt (5936,18 Eur) žalą,

11dėl šių pažeidimų negalima iš dalies nustatyti UAB ,,Meat LT“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, tokiu būdu A. V. apgaulingai organizavo UAB ,,Meat LT“ buhalterinės apskaitos tvarkymą. Kaltinamasis A. V. kaltu prisipažino iš dalies. Neprisimena, kada pradėjo dirbti UAB „Meat LT“ direktoriumi, be to, bendrovėje dirbo ir kasininku. Su juo buvo sudaryta visiškos materialios atsakomybės sutartis. Buhalterė buvo V. A.. Pradėjus dirbti bendrovėje, gavo tuščią sandėlį. Prieš pasirašant su bendrove susijusias sutartis, prieš tai jas turėjo suderinti su V. N.. Bendrovė prekiavo šaldyta mėsa. Sandėlį nuomojosi adresu ( - ), Vilniuje. Ten buvo ir bendrovės ofisas. Bendrovės vartų raktus turėjo V. N., vairuotojas ir jis. Įėjimo į sandėlį durys buvo su įrengta signalizacija. Raktus nuo lauko durų turėjo V. N., jis ir, galbūt, vadybininkė K. Š.. Durų signalizacijos kodą žinojo asmenys, turintys durų raktus. Signalizacija buvo priduodama saugos tarnybai. Šaldyta mėsa buvo perkama iš užsienio, pirkimo kiekiai buvo derinami su V. N.. Mėsą klientams jis siūlydavo įvairiais būdais: skambindavo, siųsdavo pasiūlymus el. paštu. Mėsą kartais atvykdavo pasiimti patys klientai, kartais veždavo bendrovės vairuotojas. Prieš išvežant mėsą klientams išrašydavo sąskaitas faktūras ir kasos pajamų orderius, kuriuos įduodavo vairuotojui. Vairuotojas sąskaitą faktūrą atiduodavo klientui ir gavęs apmokėjimą už prekes grynais paimdavo grynuosius pinigus bei pateikdavo klientui pasirašyti kasos pajamų orderį. Parveždavo pasirašytus kasos pajamų orderius ir pinigus. Pinigai būdavo visada saugomi seife. Vieną raktą nuo seifo turėjo jis, ar turėjo kitą raktą V. N., nežino. Raktą nuo seifo davė V. N.. Raktą nuo seifo visada turėdavo pas save. Kasos pajamų orderius kartais padėdavo į seifą, o kartais laikydavo susegtus į segtuvą, kuris būdavo stalo stalčiuje. Jį esant reikalui būtų galėjęs paimti bet kuris iš darbuotojų, ar V. N.. Kompiuterinėje programoje (apskaitos sistema ,,Agnum“) pildomas sąskaitas faktūras ir kasos pajamų orderius matydavo buhalterė. Taip pat jis vesdavo kasos pajamų orderių apskaitos žurnalą. Pasirašytus kasos pajamų orderius atiduodavo buhalterei maždaug kartą į savaitę, kartais būdavo ir dažniau ar rečiau. Grynuosius pinigus stengdavosi kuo greičiau įnešti į įmonės sąskaitą, daugiau trijų dienų stengdavosi nelaikyti seife, bet pasitaikydavo (kai suma labai nedidelė), kad įnešdavo ir vėliau. Visą parduodamą mėsą sverdavo pats. Jo darbo laikotarpiu buvo atliekamos dvi inventorizacijos: 2012-06-30 ir 2012-12-31. Inventorizacijos buvo atliekamos realiai, buvo sveriama sandėlyje esanti mėsa, tikrinama pagal buhalterinius likučius. 2012-06-30 inventorizacijos metu trūkumo nustatyta nebuvo. Kodėl per pusę metų nuo vienos inventorizacijos iki kitos, kai buvo nustatytas mėsos trūkumas, susidarė toks didelis mėsos trūkumas sandėlyje, paaiškinti negali, nes visada visą produkciją parduodavo tik su dokumentais. Niekada nėra mėsos pardavęs be dokumentų. Kadangi turėjo sandėlio raktus ne tik jis, atsiradusio trūkumo paaiškinti negali. Dėl grynųjų pinigų trūkumo gali paaiškinti tik tiek, kad visus pagal kasos pajamų orderius gautus grynuosius pinigus jis įnešė į įmonės sąskaitą banke. Po 2012-12-31 įvykusios inventorizacijos kasoje trūko pinigų, todėl jis 2013 m. sausio mėn. į UAB ,,Meat LT“ sąskaitą įnešė 4050 Lt ir 7000 Lt savo grynųjų pinigų, taip dengdamas skolą. Taip pat jam išeinant iš darbo jam priklausantis darbo užmokestis ir atostoginiai maždaug apie 3000 Lt nebuvo išmokėti, o liko įskaityti kaip skolos dengimas. Savo asmeninius pinigus įnešinėjo į įmonės sąskaitą todėl, kad galvojo, kad padenginėja susidariusį šaldytos mėsos trūkumą, kuris buvo nustatytas inventorizacijos metu. Po 2012-12-31 inventorizacijos iš jo buvo paimti visi raktai, telefonas. Įmonėje direktoriaus funkcijų nebevykdė. Kadangi dirbdamas UAB ,,Meat LT“ direktoriumi stengėsi visas savo pareigas atlikti atsakingai ir teisingai, įmonės buhalterinė apskaita nebuvo vedama apgaulingai. Jis visus jam priklausančius tvarkyti buhalterinius dokumentus stengdavosi užpildyti laiku ir laiku perduoti juos buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui. Jo veiksmuose apgaulės nėra.

12Po 2012-12-31 inventorizacijos metu nustatyto mėsos trūkumo, jis V. N. buvo priverstas pasirašyti 122 126 Lt vekselį UAB „Eteka“ naudai. Suėjus terminui V. N. kreipėsi į antstolius dėl vekselio apmokėjimo. Vekselis iš jo buvo gautas panaudojus smurtą. Kreipėsi į policiją, bet tyrimas nebuvo pradėtas.

13Kaltinamasis A. V. prisipažino padaręs bendrovei 34747,13 eurų dydžio žalą. Visiškai ją atlygino, tačiau mano, kad žalos atlyginimas galėjo būti išspręstas civilinio proceso tvarka.

14Liudytoja V. A. parodė, kad UAB „Eteka“ dirbo vyr. buhaltere nuo 2011-02-02. Bendrovė „Eteka“ buvo UAB „Meat LT“ akcininkė, todėl ji nuo jos įsteigimo, nuo 2011 m. antro pusmečio, pagal sutartį tvarkė ir bendrovės „Meat LT“ buhalterinę apskaitą.

15UAB ,,Meat LT“ savo veiklos laikotarpiu prekiaudavo šaldyta mėsa. UAB ,,Meat LT“ direktoriumi nuo pat pradžių buvo A. V.. UAB ,,Meat LT“ užpirkdavo šaldytą mėsą iš užsienio, tai darydavo pats direktorius A. V., jis užpajamuodavo gautą produkciją, tai yra suvesdavo į programą kompiuteryje, po to atspausdindavo ir pateikdavo jai. Būdavo vykdoma didmeninė ir mažmeninė prekyba. Taip pat parduodavo nupirktą mėsą, daugiausia pardavimų būdavo Lietuvoje, bet buvo keletas pardavimų ir į užsienį. Visus klientus susirasdavo pats A. V.. Jis pats tvarkydavo visus dokumentus susijusius su pardavimu, tik vėliau jai pateikdavo atspausdintus ir pasirašytus dokumentus. Jis taip pat atlikdavo operacijas su grynaisiais pinigais. Bet dažniausiai su pardavėjais atsiskaitymai vykdavo per ją, tai yra jis atsiųsdavo dokumentus, pagal kuriuos ji atlikdavo pavedimus užsienio tiekėjams. Galbūt jis yra atlikęs keletą mokėjimų pavedimų pats, kai jos nebūdavo. Bet dažniausiai jis vykdydavo operacijas su grynaisiais pinigais, tai yra priimdavo grynuosius pinigus iš pirkėjų išrašydavo pinigų priėmimo kvitus, bet remiantis įsakymu, kieno šis įsakymas dabar tiksliai neprisimena, bet jame buvo nurodytas terminas, per kurį jis grynuosius pinigus turėjo įnešti į įmonės sąskaitą banke. Apie tai, per kiek laiko jis turi įnešti pinigus į sąskaitą yra nurodyta ir ,,Apskaitos politikoje“, kurią jis pasirašė. A. V. taip pat tvarkė sandėlį, kuris buvo ( - ), Vilniuje, ten pat buvo ir UAB ,,Meat LT“ ofisas. Įmonės veikla nebuvo labai pelninga, 2011 ir 2012 m. balansas buvo minusinis. Įmonė jokio nekilnojamo turto neturėjo, pastatai buvo nuomojami, automobilių taip pat neturėjo, jei neklysta turėjo vieną autokrautuvą mėsai krauti. Atvežti mėsai iš užsienio buvo samdomos pervežimo įmonės, retkarčiais atveždavo iš UAB ,,Eteka“ automobiliais. Po Lietuvą prekės būdavo išvežiojamos UAB ,,Eteka“ automobiliu, kadangi buvo sudaryta sutartis tarp UAB ,,Eteka“ ir UAB ,,Meat LT“ dėl automobilio nuomos, vairuotojas buvo UAB ,,Eteka“ darbuotojas A. K., prieš tai buvo K. Ž., kurie šiuo metu UAB ,,Eteka“ nebedirba. Kartais būdavo, kad pirkėjai atvažiuodavo pasiimti produkcijos su savo transportu. Kokia buvo automobilių įvažiavimo tvarka, ar buvo saugoma teritorija, nežino. 2012-06-08 buvo atlikta eilinė UAB ,,Meat LT“ inventorizacija, joje nedalyvavo, todėl kaip ji buvo atliekama nežino, tačiau aktas parodė, kad beveik visi likučiai sutapo, buvo tik nedidelis kai kurių prekių trūkumas ar perteklius, tačiau jie nebuvo traktuojami kaip pažeidimas, tai galėjo susidaryti dėl oro sąlygų ar paklaidos. 2012 m. pabaigoje derino su debitoriais likučius ir pagal turimus UAB ,,Meat LT“ buhalterinius dokumentus, kuriuos gaudavo iš A. V. (visą pirminę apskaitą gaudavo tik iš jo, o pati tik darydavo pagrindines ataskaitas, balansus, PVM deklaracijas) nustatė, jog V. P. gamybos įmonė buvo skolinga, tačiau susisiekus su jais paaiškėjo, kad ši įmonė yra atsiskaičiusi ir atsiuntė kopiją pinigų priėmimo kvito su A. V. parašu. Tada ir paaiškėjo, kad A. V. gavo atsiskaitymą, bet jo neparodė dokumentuose. Tik išrašęs pinigų priėmimo kvitą jis turėjo jį įvesti į apskaitą, kad ji galėtų matyti kiek pinigų jis turi, tačiau jis to nepadarė ir taip pasisavino įmonės pinigus. Apie tai ji informavo UAB ,,Eteka“ direktorių. Kaip jie tai aiškinosi, nežino. Kadangi kas pusę metų pas juos yra atliekamos inventorizacijos, 2012-12-31 UAB ,,Meat LT“ taip pat buvo atlikta inventorizacija, kurioje dalyvavo ir ji, taip pat K. Š., A. K. ir A. V., taip pat dalyvavo akcininkų atstovas V. N.. Inventorizacija buvo atliekama realiai, tai yra pagal A. V. į buhalterinę apskaitą suvestas užpajamuotas prekes, pardavimus. Inventorizacijos metu buvo sveriami mėsos likučiai, visi komisijos nariai susirašė rezultatus, po to skaičiavo ir tik po to pats aktas buvo pasirašytas komisijos narių. Kodėl pagal inventorizacijos aktą buvo nustatytas mėsos trūkumas ir kai kurios rūšies perteklius, nežino, taip buvo suvesti dokumentai. Bebaigiant daryti inventorizaciją, A. V. pats priėjęs pasakė, kad bus trūkumas maždaug apie 100 000 Lt. Po inventorizacijos ofise A. V. parašė pasiaiškinimą, tuo metu dalyvavo visi inventorizacijos komisijos nariai ir V. N.. Pasiaiškinime A. V. pilnai pripažino inventorizacijos metu nustatytą trūkumą (inventorizacijoje nurodyta suma yra be PVM mokesčio, kuris sudaro 21 procentą). Jokia prievarta rašant pasiaiškinimą prieš jį naudojama nebuvo. Ar tuo metu jis pasirašė nustatytai sumai vekselį, nežino, nes to nematė. Vėliau jis kažkokią pinigų sumą įnešė į įmonės sąskaitą, bet kokią, dabar nežino, nes neprisimena. A. V. nepasakė kam jis pardavė mėsą.

16Liudytoja V. A. patikslino, kad A. V. 2013-12-31 nepadengtas įsiskolinimas pagal pinigų priėmimo kvitus buvo 20 256, 04 Lt, o remiantis specialisto išvada 51 776, 44 Lt. Toks skirtumas gavosi todėl, kad tyrimui atlikti nebuvo pateiktas 2012 m. spalio mėn. UAB ,,Meat Lt“ sąskaitos ( - ), esančios Swedbank išrašas. Šis išrašas nebuvo pateiktas tyrimui įvykus techninei klaidai, matyt spausdinant išrašus spalio mėnuo buvo tiesiog netyčia praleistas. Tačiau tyrimui buvo pateikti nurodymai pervesti įmokėtus grynuosius pinigus, patvirtinantys, kad A. V. į sąskaitą įnešė: 2012.10.02 - 8250 Lt, 2012.10.11 - 2700 Lt, 2012.10.18 – 8250 Lt, 2012.10.22 - 5080 Lt, 2012.10.26 - 7000 Lt, bendra suma 31 280 Lt, todėl specialistui atlikusiam dokumentų tyrimą neatsižvelgus į minėtus mokėjimo nurodymus ir gavosi, kad A. V. įmonei yra skolingas žymiai didesnę sumą nei yra iš tiesų.

17Liudytoja K. Š. parodė, kad UAB ,,Meat LT“ dirbo nuo 2012-05-14 iki 2013-05-07 importo vadybininke. Ji užsakinėdavo šaldytą mėsą iš užsienio valstybių. Kokios mėsos ir kiek reikia užsakyti pasakydavo direktorius A. V.. Ji pati jokių buhalterinių dokumentų nepildė, jokių atsiskaitymų nevykdė. Ji tiekėjams persiųsdavo dokumentą patvirtinantį, kad atliktas mokėjimas. Atsiskaitymų už parduotą produkciją nepriimdavo. Visus atsiskaitymus tvarkydavo pats direktorius A. V.. Ji matė, kaip vairuotojas atveždavo ir atiduodavo jam pinigus arba, jei atvykdavo klientai į vietą, atsiskaitymus priimdavo A. V. ir į banką veždavo jis pats. Ji dalyvavo 2012 m. birželio mėnesį vykusioje inventorizacijoje. Prieš 2012-12-31 inventorizaciją A. V. pasakė, kad nenustebtų, jei bus nustatytas didelis mėsos trūkumas. Inventorizacijos metu buhalterė visiems davė lapus iš buhalterinės programos, kuriuose buvo nurodytas mėsos kiekis, kuris turi būti pagal dokumentus. Toliau buvo pasverta visa sandėlyje buvusi mėsa, inventorizacijos komisija užsirašinėjo sveriamą mėsą. Inventorizacijos metu paaiškėjo, kaip buvo sakęs A. V., kad sandėlyje yra didelis mėsos trūkumas. Visi pasirašė, kas vyko toliau nežino, nes nematė. Ar buvo A. V. atžvilgiu kažkoks spaudimas, nežino. Kiek jai žinoma nuo sandėlio raktus turėjo tik A. V.. Kadangi ji anksčiau atvažiuodavo į darbą, tai jis duodavo jai raktus, bet tik nuo ofiso, nuo sandėlio raktų niekada neturėdavo. Vėliau, kai A. V. išėjo iš darbo, sandėlio raktai buvo perduoti jai, o kai išėjo iš darbo ji, raktus atidavė V. N.. Kol įmonėje dirbo A. V., jis pats išrašydavo sąskaitas faktūras ir pinigų priėmimo kvitus, paimdavo pinigus pats ar perduodavo atvežęs vairuotojas. Kodėl susidarė toks didelis trūkumas, ji nežino, tik gali spėti, kad A. V. greičiausiai pardavė mėsą be dokumentų, o pinigus pasiėmė sau. Ji net nežinodavo koks kiekis mėsos yra sandėlyje, kadangi jai tai nepriklausė.

18Liudytojas K. Ž. parodė, kad UAB ,,Eteka“ pradėjo dirbti 2011-11-02 vairuotoju. Dirbo iki 2012-05-28. Vairavo sunkvežimį Renault Midlum. Darbo sutartį pasirašė su UAB ,,Eteka“, o UAB ,,Meat LT“ dirbo maždaug nuo 2012 m. pavasario. Kelionės dokumentai buvo pildomi UAB ,,Meat LT“ vardu. Kokiu pagrindu dirbo UAB ,,Meat LT“, nežino, ar buvo nuomos sutartis, taip pat nežino. UAB ,,Meat LT“ buvo vienas vairuotojas ir jo vairuojamas automobilis, daugiau nei vairuotojų, nei automobilių UAB ,,Meat LT“ nebuvo. Rytais jis atvykdavo į UAB ,,Meat LT“ sandėlį, esantį ( - ), Vilniuje, ten pat buvo ir UAB ,,Meat LT“ ofisas. UAB ,,Meat LT“ sandėlys buvo nuomojamas iš UAB ,,Litbana“, šiai įmonei priklausė dar keli sandėliai esantys šalia UAB ,,Meat LT“ sandėlio. Visi sandėliai buvo aptverti tvora, teritoriją saugojo UAB ,,Litbana“ sargas, kuris ateidavo tik dienos pabaigoje ir būdavo per naktį ir savaitgaliais, kuris atvažiuojant ir išvažiuojant atidarydavo vartus, o dienos metu vartai būdavo atidaryti. Jo sargas neprašydavo jokių dokumentų ir automobilio niekada netikrindavo. Jie kartu su direktorium A. V. pasverdavo mėsos produktus, kuriuos tą dieną reikėdavo išvežioti užsakovams. Direktorius A. V. duodavo išrašytas sąskaitas faktūras, pagal kurias jis išvežiodavo produkciją, šaldytus mėsos produktus. Tada jis sandėlyje esančiu pakrovėju pakraudavo mėsos produktus į automobilį. Užsakymų būdavo nedaug, per savaitę kartą ar du. Taip pat jis turėdavo kasos pajamų orderius, kuriuose užpildydavo pagal kokią sąskaitą faktūrą mokami pinigai ir kokia suma. Parvežtus grynuosius pinigus už produkciją atiduodavo A. V., taip pat ir kasos pajamų orderio kvitą. Kartais A. V. paprašydavo, kad gautus pinigus nuvežtų į banką ir įneštų į UAB ,,Eteka“ sąskaitą. Jis nuveždavo pinigus, o gautus kvitus atveždavo A. V.. Pinigus už atvežtą produkciją sumokėdavo kai kurios įmonės, o kitos darydavo pavedimus. Mažesnės įmonės mokėdavo grynais, didesnės pavedimais. Atvežtos mėsos svoris visada atitikdavo, nebūdavo, kad nuvežto užsakymo svoris neatitiktų. Niekada nebūdavo, kad mėsą vežtų užsakovams be jokių sąskaitų faktūrų ar gautų pinigus už mėsą be jokių kasos pajamų orderių. Raktus nuo sandėlio turėjo tik A. V.. Kadangi jis anksčiau ateidavo į darbą jis gaminosi teritorijos vartų raktą, kad galėtų įvažiuoti į teritoriją. Paskui po kurio laiko tą raktą iš jo paėmė A. V. ir turbūt atidavė V. N.. Daugiau jokių sandėlio raktų jis negamino ir A. V. niekada neprašė jo perduoti raktų V. N.. Tačiau visada mėsos produktus veždavo užsakovams tik A. V. nurodymu, niekada nėra buvę, kol dar direktoriumi buvo A. V., kad mėsos produktus vežtų V. N. nurodymu. Kartais būdavo, kad pirkėjai savo automobiliais atvažiuodavo pasiimti mėsos patys. Jei jis būdavo, tai pakraudavo mėsą jiems pakrovėju, jei jo nebūdavo pakrovėju dirbdavo pats A. V., jei mėsos kiekis nedidelis, tai pakraudavo rankomis. Tačiau visada kraudavo mėsą tik A. V. nurodymu. Jis su įmone yra visiškai atsiskaitęs, jai skolingas niekada nebuvo. UAB ,,Meat LT“ nebuvo darbo, todėl susiradęs kitą darbą išėjo iš UAB ,,Eteka“.

19Liudytojas A. K. parodė, kad UAB ,,Eteka“ pradėjo dirbti 2012-05-28 vairuotoju. Dirbo maždaug iki 2013 m. pradžios, sausio ar vasario mėn., po to iki išėjimo iš darbo dirbo UAB „Meat LT“. Vairavo sunkvežimį Renault Midlum. Darbo sutartį pasirašė su UAB ,,Eteka“, o dirbo UAB ,,Meat LT“ nuo pat pradžių. Kelionės dokumentai buvo pildomi UAB ,,Meat LT“ vardu. Kokiu pagrindu jis dirbo UAB ,,Meat LT“, nežino, ar buvo nuomos sutartis, taip pat nežino. UAB ,,Meat LT“ jis buvo vienas vairuotojas, daugiau nei vairuotojų, nei automobilių UAB ,,Meat LT“ nebuvo. Rytais jis atvykdavo į UAB ,,Meat LT“ sandėlį, esantį ( - ), Vilniuje, ten pat buvo ir UAB ,,Meat LT“ ofisas. UAB ,,Meat LT“ sandėlys buvo nuomojamas iš UAB ,,Litbana“, šiai įmonei priklausė dar keli sandėliai esantys šalia UAB ,,Meat LT“ sandėlio. Visi sandėliai buvo aptverti tvora, teritoriją saugojo UAB ,,Litbana“ sargas, kuris atvažiuojant ir išvažiuojant atidarydavo vartus. Jo jis neprašydavo jokių dokumentų ir automobilio niekada netikrindavo. Jie kartu su direktoriumi A. V. ir vadybininke K. Š. pasverdavo mėsos produktus, kuriuos tą dieną reikėdavo išvežioti užsakovams. Direktorius A. V. duodavo išrašytas sąskaitas faktūras, pagal kurias jis išvežiodavo produkciją, šaldytus mėsos produktus. Tada jis sandėlyje esančiu pakrovėju pakraudavo mėsos produktus į automobilį. Kartais būdavo, kad nuvežtas kiekis neatitinka užsakymo kiekio, kartais pasitaikydavo mažiau, kartais daugiau. Kodėl taip būdavo, nežino, gal svarstyklės skirtingai sverdavo ar negerai pastatytos būdavo. Tokiu atveju visada skambindavo A. V. ir jis aiškindavosi su užsakovais. A. V. duodavo kasos pajamų orderius, pagal kuriuos nuvežęs mėsos produktus iš įmonių gaudavo atsiskaitymą už atvežtą produkciją grynaisiais pinigais. Grynuosius pinigus dažniausiai atiduodavo A. V., jei grįždavo vėlai vakare, tai pats įnešdavo į banko sąskaitą. Bet taip yra buvę tik keletą kartų. Pinigus už atvežtą produkciją sumokėdavo kai kurios įmonės, o kitos darydavo pavedimus. Kokios įmonės mokėdavo grynais, kokios pavedimais, pasakyti negali, nes neprisimena. Kadangi įmonių buvo gana daug, per dieną nuveždavo mėsos produktų ir kelioms įmonėms. Jei būdavo, kad atvežtos produkcijos kiekis neatitinka užsakymo, tai sumokėdavo už realiai atvežtą kiekį ir pataisydavo kasos pajamų orderyje sumą, būdavo, kad kitą kartą nuveždavo pataisytą kasos pajamų orderį, kuriame atitinka suma, kurią buvo iš tikro sumokėję. Kartais būdavo, kad A. V. pasverdavo mėsos, kurią veždavo užsakovams be jokių sąskaitų faktūrų ir parveždavo pinigus už šią mėsą be jokių kasos pajamų orderių. Pinigus atiduodavo A. V.. Jis duodavo lapelį, kuriame nurodytas vežamos mėsos kiekis ir pinigų suma, kurią turi parvežti. Kodėl A. V. neduodavo nei sąskaitos faktūros, nei kasos pajamų orderių, nežino, galbūt, jis dokumentus sutvarkydavo asmeniškai su tais užsakovais, jis to nežino, niekada nesiaiškino. Jis atlikdavo savo darbą, t. y. nuveždavo užsakovams ir parveždavo pinigus. Veždavo į kelias vietas, kur, dabar jau nebeprisimena, įmonėms ar fiziniams asmenims vežė, nežino, adresų nurodyti negali, nes neprisimena, adresus nurodydavo A. V.. Raktus nuo sandėlio turėjo A. V. ir V. N.. Tačiau visada mėsos produktus veždavo užsakovams tik A. V. nurodymu, niekada nėra buvę, kol dar direktoriumi buvo A. V., kad mėsos produktus vežtų V. N. nurodymu. Dalyvavo 2012-12-31 vykusioje inventorizacijoje, kadangi tik jis su pakrovėju vežiojo mėsos produktus. Jis atveždavo mėsą, kurią sveriant dalyvavo buhalterė Violeta, K. Š., A. V., V. N.. Žino, kad šios inventorizacijos metu buvo nustatytas didelis mėsos trūkumas. Jis dalyvavo tik tiek, kol buvo reikalinga atvežti pasverti mėsą ir nuvežti atgal į sandėlį. Po to jis kartu su Kristina išėjo, o kiti inventorizacijoje dalyvavę asmenys liko aiškintis. Žino, kad buvo pasirašyti dokumentai. Apie tai, kad prieš A. V. buvo naudojamas smurtas, nežino, nes nedalyvavo. Po inventorizacijos pirmąją darbo dieną, ryte A. V. parodė nubrozdintą kaklą ir sakė, kad jį sumušė V. N.. Kas jį sumušė, nežino, nes nematė. Kartais būdavo, kad pirkėjai savo automobiliais atvažiuodavo pasiimti mėsos patys. Jei jis būdavo, tai pakraudavo mėsą jiems pakrovėju, jei jo nebūdavo pakrovėju dirbdavo pats A. V., jei mėsos kiekis nedidelis, tai pakraudavo rankomis. Tačiau visada kraudavo mėsą tik A. V. nurodymu. Su įmone yra visiškai atsiskaitęs, jai skolingas niekada nebuvo. Kadangi UAB ,,Meat LT“ veikla buvo sustabdyta, neturėjo darbo, todėl susiradęs kitą darbą išėjo iš UAB ,,Eteka“.

20Teisiamojo posėdžio metu apklaustas V. N. parodė, kad UAB „Eteka“ nedirbo. Ši bendrovė buvo vienintelė bendrovės „Meat LT“ akcininkė. Jis buvo šios bendrovės įgaliotas asmuo. 2012-12-17 buhalterė A. A. nustatė buhalterinėje apskaitoje 9000 Lt neatitikimą pateiktiems dokumentams, todėl 2012 m. gruodžio pabaigoje buvo nuspręsta daryti inventorizaciją. A. V. paaiškino, kad yra klaida ir jis viską sutvarkys, įneš šią sumą. 2012-12-31 atlikus inventorizaciją, buvo nustatytas apie 82000 Lt trūkumas. Buhalterė pasakė, kad trūkumas gali viršyti 100000 Lt. A. V. pripažino trūkumą, parašė pasiaiškinimą, nurodė, kad mėsą pardavė, o pinigus pasisavino, pasižadėjo juos grąžinti. 2012-12-31 jis pasirašė 122136 Lt su PVM vekselį. Pinigus įnešinėjo 2013 m. iki jo atleidimo iš direktoriaus pareigų, t.y. iki 2013-02-05. Vekselį pasirašė be prievartos, niekas jo nemušė. Liudytojas patikslino jog rakto nuo mėsos sandėlio neturėjo. Vairuotojas K. Ž. jam sakęs, kad keletą kartų yra davęs pinigus už mėsą asmeniškai A. V., kad šis juos perduotų buhalterei. Jokio susirašinėjimo su A. V. dėl sandėlio rakto nebuvo.

21Apklaustas liudytoju V. I. parodė, kad 2013-03-18 jis parašė pareiškimą į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo A. V. atžvilgiu. Jam yra žinoma, kad UAB „Meat LT“ šaldytos mėsos sandėlyje buvo nustatytas trūkumas. Tuo metu, kai 2012-12-31 UAB „Meat LT“ vyko inventorizacija, jis buvo bendrovės „Eteka“ direktorius. Reikalus dėl vekselio tvarkė buhalterė, A. V. ir V. N..

22Be liudytojų parodymų, kaltinamojo A. V. kaltė įrodyta specialisto išvada, specialisto teisme duotu paaiškinimu ir kitais rašytiniais įrodymais.

23Iš 2014-04-28 atliktos UAB „Meat LT“ ūkinio finansinio veiklos tyrimo specialisto išvados Nr. 5-1/59 matyti, jog tyrimas atliktas už 2012-06-01 – 2013-01-31 laikotarpį.

24Uždarosios akcinės bendrovės „Meat LT“ ūkinės finansinės veiklos tyrimas atliktas bei specialisto išvada pateikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 37-1341) 90 str., Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos specialistų atliekamų ūkinės finansinės veiklos tyrimų nuostatais, patvirtintais FNTT prie LR VRM direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 12 įsakymu Nr. V-73 (Žin., 2010, Nr. 99-5166; 2013, Nr. 131-6716).

25Atliekant tyrimą ir nagrinėjant užduotyje pateiktus klausimus buvo vadovautasi 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574, bei naudojami dokumentų tikrinimo ir dokumentų lyginimo metodai.

26Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatyta:

27Uždaroji akcinė bendrovė „Meat LT“ įsteigta 2011-05-20, Valstybės įmonės registrų centro Vilniaus filiale įregistruota 2011-07-25. Bendrovės kodas 302649595, PVM mokėtojo kodas LT100006273615, buveinės adresas Algirdo g. 7-1, Vilnius.

28Uždarosios akcinės bendrovės „Meat LT“ faktinė veikla-prekyba mėsa ir mėsos gaminiais.

29Uždarosios akcinės bendrovės „Meat LT“ vadovo pareigas nuo 2011-08-02 iki 2013-02-05 ėjo A. V., o bendrovės apskaitą nuo 2012-03-01 tvarkė UAB „Aljanika“ (direktorė J. K.).

30Pagal tyrimui pateiktus dokumentus UAB „Meat LT“ 2012-06-01 – 2012-12-31 laikotarpiu iš viso gavo 1056502,19 Lt piniginių lėšų, iš jų:

 1. į atsiskaitomąją sąskaitą banke – 850614,95 Lt,
 2. į kasą – 32721,68 Lt,
 3. pagal pinigų priėmimo kvitus – 173165,56 Lt (1 priedas).

31Pinigų priėmimo kvituose nurodytos piniginės lėšos (173.165,56 Lt) neužpajamuotos bendrovės „Meat LT“ kasoje. 2012-06-01 – 2012-12-31 laikotarpiu pinigų priėmimo kvitų pinigų gavėjo eilutėje nurodyta UAB „Meat LT“ direktoriaus A. V. pavardė bei yra parašai.

32Pagal „Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1K-240 redakcija), 4 punkto nuorodą „kvitai naudojami klientams atsiskaitant arba perkant iš asmenų prekes ir atsiskaitant su jais grynaisiais pinigais tik nustatytais atvejais, kai neprivaloma naudoti kasos aparatų. Kvitai nepakeičia kasos pajamų ar kasos išlaidų orderių ir negali būti išrašomi įnešant pinigus į ūkio subjekto kasą ar juos šioje kasoje išmokant“.

33Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies reikalavimą „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“.

34Pagal „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“, patvirtintų Lietuvos respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 (2009-07-22 nutarimo Nr. 766 redakcija) 10 punkto reikalavimą „atskaitingiems asmenims nustatyta prievolė atsiskaityti už jiems išmokėtas pinigines lėšas, taip pat ir iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų gautas pinigų įplaukas, ne rečiau kaip kartą per mėnesį“.

35Pagal tyrimui pateiktus AB „Swedbank“ bendrovės „Meat LT“ sąskaitos Nr. ( - ) išrašus 2012-06-01 – 2012-12-31 laikotarpiu bendrovės „Meat LT“ direktorius A. V. į bendrovės sąskaitą įnešė 144180,00 Lt kaip sąskaitos papildymą, tačiau neaišku kokios tai piniginės lėšos (1 priedo 7-15 puslapiai). Pagal 10 kasos išlaidų orderių iš bendrovės kasos direktoriui A. V. 2012-06-01 – 2012-12-31 laikotarpiu išduota 22790,88 Lt su nuoroda įnešti į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą banke (2 priedas). Be to, pagal pinigų priėmimo kvitus bendrovės „Meat LT“ direktorius A. V. gavo dar 173165,56 Lt arba iš viso 195956,44 Lt (22790,88 Lt+173165,56 Lt), tačiau į bendrovės sąskaitą įnešė 144180,00 Lt. Tokiu būdu, bendrovės „Meat LT“ direktorius A. V. liko skolingas bendrovei „Meat LT“ 51 776,44 Lt (195 956,44 Lt-144 180,00 Lt).

362013 m. sausio mėn. UAB „Meat LT“ iš viso gavo 134 034,89 Lt piniginių lėšų, iš jų:

371.

38į atsiskaitomąją sąskaitą banke – 110951,20 Lt,

392.

40pagal pinigų priėmimo kvitus – 23083,69 Lt (1 priedas).

41Pinigų priėmimo kvituose nurodytos piniginės lėšos (23083,69 Lt) neužpajamuotos bendrovės „Meat LT“ kasoje. Pinigų priėmimo kvitų pinigų gavėjo eilutėje nurodytos A. K. ir K. Š. pavardės bei yra parašai.

42Pagal „Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1K-240 redakcija), 4 punkto nuorodą „kvitai naudojami klientams atsiskaitant arba perkant iš asmenų prekes ir atsiskaitant su jais grynaisiais pinigais tik nustatytais atvejais, kai neprivaloma naudoti kasos aparatų. Kvitai nepakeičia kasos pajamų ar kasos išlaidų orderių ir negali būti išrašomi įnešant pinigus į ūkio subjekto kasą ar juos šioje kasoje išmokant“.

43Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies reikalavimą „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“.

44Pagal „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“, patvirtintų Lietuvos respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 (2009-07-22 nutarimo Nr. 766 redakcija) 10 punkto reikalavimą „atskaitingiems asmenims nustatyta prievolė atsiskaityti už jiems išmokėtas pinigines lėšas, taip pat ir iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų gautas pinigų įplaukas, ne rečiau kaip kartą per mėnesį“.

45Pagal tyrimui pateiktus AB „Swedbank“ bendrovės „Meat LT“ sąskaitos Nr. ( - ) išrašus 2013 m. sausio mėn. A. K. į bendrovės sąskaitą įnešė 16250,00 Lt, K. Š. 6 787,00 Lt (iš viso 23037,00 Lt) ir A. V. 11 050,00 Lt, tačiau neaišku kokios tai piniginės lėšos (1 priedo 16-18 puslapiai).

46Pagal tyrimui pateiktą prekių inventorizacijos aktą 2012 m. gruodžio 31 d. nustatytas prekių trūkumas bendrai 82215,03 Lt sumai (3 priedas). Vyr. buhalterė V. A. 2012-12-31 nurodė A. V., materialiai atsakingam asmeniui už sandėlį, paaiškinti dėl kokių priežasčių atlikus inventorizaciją 2012 m. gruodžio 31 d. buvo nustatyti trūkumai. Trūkumo suma 82215,03 Lt (be PVM) - 4 priedas.

47A. V. 2012-12-31 V. A. paaiškino, kad „Aš A. V., per 2012 m. eilei pirkėjų pardaviau produkciją ir dėl šios priežasties susidarė piniginis trūkumas, kuris aptiktas atlikus inventorizaciją 2012 m. gruodžio 31 d. Šiuos pinigus aš (A. V.) pasisavinau. Šį pinigų trūkumą aš grąžinsiu ir ieškosiu būdų kaip tai padaryti pačiu artimiausiu metu (skolinantis, imant paskolą ar kitais būdais)“ – 5 priedas. A. V. 2013-02-05 UAB „Eteka“ direktoriui (V. I.) pateikė prašymą, kuriame nurodė jam priskaičiuotą darbo užmokestį už 2013 m. sausio mėn. (suma 1 015,29 Lt), vasario mėn. bei kompensaciją už nepanaudotas atostogas (suma 1 521,46 Lt) sudengti su UAB „Meat LT“ skola (6 priedas). Pagal 2013-02-05 UAB „Eteka“ direktoriaus įsakymą A. V. priskaičiuotą darbo užmokestį už 2013 m. sausio mėn. (suma 1 015,29 Lt), vasario mėn. bei kompensaciją už nepanaudotas atostogas (suma 1.521,46 Lt) sudengti su A. V. skola UAB „Meat LT“ (7 priedas).

48Išvada. Pagal tyrimui pateiktus AB „Swedbank“ bendrovės „Meat LT“ sąskaitos Nr. ( - ) išrašus 2012-06-01 – 2012-12-31 laikotarpiu bendrovės „Meat LT“ direktorius A. V. į bendrovės sąskaitą įnešė 144180,00 Lt kaip sąskaitos papildymą, tačiau neaišku kokios tai piniginės lėšos (1 priedo 7-15 puslapiai). Pagal 10 kasos išlaidų orderių iš bendrovės kasos direktoriui A. V. 2012-06-01 – 2012-12-31 laikotarpiu išduota 22790,88 Lt su nuoroda įnešti į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą banke (2 priedas). Be to, pagal pinigų priėmimo kvitus bendrovės „Meat LT“ direktorius A. V. gavo dar 173165,56 Lt arba iš viso 195956,44 Lt (22 790,88 Lt+173 165,56 Lt), tačiau į bendrovės sąskaitą įnešė 144180,00 Lt. Pinigų priėmimo kvituose nurodytos piniginės lėšos (173.165,56 Lt) neužpajamuotos bendrovės „Meat LT“ kasoje. Tokiu būdu, bendrovės „Meat LT“ direktorius A. V. liko skolingas bendrovei „Meat LT“ 51776,44 Lt (195956,44 Lt-144180,00 Lt).

49Pagal tyrimui pateiktus AB „Swedbank“ bendrovės „Meat LT“ sąskaitos Nr. ( - ) išrašus 2013 m. sausio mėn. A. K. į bendrovės sąskaitą įnešė 16250,00 Lt, K. Š. 6 787,00 Lt (iš viso 23 037,00 Lt) ir A. V. 11050,00 Lt, tačiau neaišku kokios tai piniginės lėšos (1 priedo 16-18 puslapiai). Pinigų priėmimo kvituose nurodytos piniginės lėšos (23 083,69 Lt) neužpajamuotos bendrovės „Meat LT“ kasoje. Pinigų priėmimo kvitų pinigų gavėjo eilutėje nurodytos A. K. ir K. Š. pavardės bei yra parašai.

50Pagal tyrimui pateiktą prekių inventorizacijos aktą 2012 m. gruodžio 31 d. nustatytas prekių trūkumas bendrai 82215,03 Lt sumai (3 priedas). Vyr. buhalterė V. A. 2012-12-31 nurodė A. V., materialiai atsakingam asmeniui už sandėlį, paaiškinti dėl kokių priežasčių atlikus inventorizaciją 2012 m. gruodžio 31 d. buvo nustatyti trūkumai. Trūkumo suma 82215,03 Lt (be PVM) - 4 priedas.

51A. V. 2012-12-31 V. A. paaiškino, kad „Aš, A. V., per 2012 m. eilei pirkėjų pardaviau produkciją ir dėl šios priežasties susidarė piniginis trūkumas, kuris aptiktas atlikus inventorizaciją 2012 m. gruodžio 31 d. Šiuos pinigus aš (A. V.) pasisavinau. Šį pinigų trūkumą aš grąžinsiu ir ieškosiu būdų kaip tai padaryti pačiu artimiausiu metu (skolinantis, imant paskolą ar kitais būdais)“ - 5 priedas.

52Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies reikalavimą „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“.

53Pagal „Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1K-240 redakcija), 4 punkto nuorodą „kvitai naudojami klientams atsiskaitant arba perkant iš asmenų prekes ir atsiskaitant su jais grynaisiais pinigais tik nustatytais atvejais, kai neprivaloma naudoti kasos aparatų. Kvitai nepakeičia kasos pajamų ar kasos išlaidų orderių ir negali būti išrašomi įnešant pinigus į ūkio subjekto kasą ar juos šioje kasoje išmokant“.

54Dėl aukščiau nurodytų priežasčių iš dalies nėra galimybės nustatyti UAB „Meat LT“ turto, įsipareigojimų dydžio bei struktūros.

55UAB „Meat LT“ piniginės lėšos buvo gaunamos mokėjimo pavedimais į bendrovės sąskaitą banke, į bendrovės kasą pagal kasos pajamų orderius bei pagal pinigų priėmimo kvitus. Pagal tyrimui pateiktus dokumentus UAB „Meat LT“ 2012-06-01 – 2012-12-31 laikotarpiu iš viso gavo 1.056.502,19 Lt piniginių lėšų, iš jų:

561. į atsiskaitomąją sąskaitą banke – 850614,95 Lt,

572. į kasą – 32721,68 Lt,

583. pagal pinigų priėmimo kvitus-173165,56 Lt (1 priedas).

59Pinigų priėmimo kvituose nurodytos piniginės lėšos (173165,56 Lt) neužpajamuotos bendrovės „Meat LT“ kasoje. 2012-06-01 – 2012-12-31 laikotarpiu pinigų priėmimo kvitų pinigų gavėjo eilutėje nurodyta UAB „Meat LT“ direktoriaus A. V. pavardė bei yra parašai.

60Pagal „Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1K-240 redakcija), 4 punkto nuorodą „kvitai naudojami klientams atsiskaitant arba perkant iš asmenų prekes ir atsiskaitant su jais grynaisiais pinigais tik nustatytais atvejais, kai neprivaloma naudoti kasos aparatų. Kvitai nepakeičia kasos pajamų ar kasos išlaidų orderių ir negali būti išrašomi įnešant pinigus į ūkio subjekto kasą ar juos šioje kasoje išmokant“.

61Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies reikalavimą „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“.

62Pagal „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“, patvirtintų Lietuvos respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 (2009-07-22 nutarimo Nr. 766 redakcija) 10 punkto reikalavimą „atskaitingiems asmenims nustatyta prievolė atsiskaityti už jiems išmokėtas pinigines lėšas, taip pat ir iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų gautas pinigų įplaukas, ne rečiau kaip kartą per mėnesį“.

63Pagal tyrimui pateiktus AB „Swedbank“ bendrovės „Meat LT“ sąskaitos Nr. ( - ) išrašus 2012-06-01 – 2012-12-31 laikotarpiu bendrovės „Meat LT“ direktorius A. V. į bendrovės sąskaitą įnešė 144180,00 Lt kaip sąskaitos papildymą, tačiau neaišku kokios tai piniginės lėšos (1 priedo 7-15 puslapiai). Pagal 10 kasos išlaidų orderių iš bendrovės kasos direktoriui A. V. 2012-06-01 – 2012-12-31 laikotarpiu išduota 22790,88 Lt su nuoroda įnešti į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą banke. Be to, pagal pinigų priėmimo kvitus bendrovės „Meat LT“ direktorius A. V. gavo dar 173165,56 Lt arba iš viso 195956,44 Lt (22.790,88 Lt+173 165,56 Lt), tačiau į bendrovės sąskaitą įnešė 144180,00 Lt. Tokiu būdu, bendrovės „Meat LT“ direktorius A. V. liko skolingas bendrovei „Meat LT“ 51 776,44 Lt (195 956,44 Lt-144 180,00 Lt).

642013

65m. sausio mėn. UAB „Meat LT“ iš viso gavo 134.034,89 Lt piniginių lėšų, iš jų:

661. į atsiskaitomąją sąskaitą banke – 110 951,20 Lt,

672. pagal pinigų priėmimo kvitus – 23 083,69 Lt (1 priedas).

68Pinigų priėmimo kvituose nurodytos piniginės lėšos (23.083,69 Lt) neužpajamuotos bendrovės „Meat LT“ kasoje. Pinigų priėmimo kvitų pinigų gavėjo eilutėje nurodytos A. K. ir K. Š. pavardės bei yra parašai.

69Pagal „Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1K-240 redakcija), 4 punkto nuorodą „kvitai naudojami klientams atsiskaitant arba perkant iš asmenų prekes ir atsiskaitant su jais grynaisiais pinigais tik nustatytais atvejais, kai neprivaloma naudoti kasos aparatų. Kvitai nepakeičia kasos pajamų ar kasos išlaidų orderių ir negali būti išrašomi įnešant pinigus į ūkio subjekto kasą ar juos šioje kasoje išmokant“.

70Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies reikalavimą „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“.

71Pagal „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“, patvirtintų Lietuvos respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 (2009-07-22 nutarimo Nr. 766 redakcija) 10 punkto reikalavimą „atskaitingiems asmenims nustatyta prievolė atsiskaityti už jiems išmokėtas pinigines lėšas, taip pat ir iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų gautas pinigų įplaukas, ne rečiau kaip kartą per mėnesį“.

72Pagal tyrimui pateiktus AB „Swedbank“ bendrovės „Meat LT“ sąskaitos Nr. ( - ) išrašus 2013 m. sausio mėn. A. K. į bendrovės sąskaitą įnešė 16250,00 Lt, K. Š. 6.787,00 Lt (iš viso 23037,00 Lt) ir A. V. 11050,00 Lt, tačiau neaišku kokios tai piniginės lėšos (1 priedo 16-18 puslapiai).

73Pagal tyrimui pateiktus AB „Swedbank“ bendrovės „Meat LT“ sąskaitos Nr. ( - ) išrašus 2012-06-01 – 2012-12-31 laikotarpiu bendrovės „Meat LT“ direktorius A. V. į bendrovės sąskaitą įnešė 144.180,00 Lt kaip sąskaitos papildymą, tačiau neaišku kokios tai piniginės lėšos. Pagal 10 kasos išlaidų orderių iš bendrovės kasos direktoriui A. V. 2012-06-01 – 2012-12-31 laikotarpiu išduota 22790,88 Lt su nuoroda įnešti į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą banke. Be to, pagal pinigų priėmimo kvitus bendrovės „Meat LT“ direktorius A. V. gavo dar 173165,56 Lt arba iš viso 195.956,44 Lt (22790,88 Lt+173.165,56 Lt), tačiau į bendrovės sąskaitą įnešė 144180,00 Lt. Tokiu būdu, bendrovės „Meat LT“ direktorius A. V. liko skolingas bendrovei „Meat LT“ 51776,44 Lt (195.956,44 Lt-144.180,00 Lt).

742013 m. sausio mėn. UAB „Meat LT“ pagal pinigų priėmimo kvitus gavo 23.083,69 Lt piniginių lėšų. Pinigų priėmimo kvituose nurodytos piniginės lėšos (23.083,69 Lt) neužpajamuotos bendrovės „Meat LT“ kasoje. Pinigų priėmimo kvitų pinigų gavėjo eilutėje nurodytos A. K. ir K. Š. pavardės bei yra parašai. Pagal tyrimui pateiktus AB „Swedbank“ bendrovės „Meat LT“ sąskaitos Nr. ( - ) išrašus 2013 m. sausio mėn. A. K. į bendrovės sąskaitą įnešė 16.250,00 Lt, K. Š. 6.787,00 Lt (iš viso 23037,00 Lt) ir A. V. 11050,00 Lt, tačiau neaišku kokios tai piniginės lėšos.

75Pagal tyrimui pateiktus AB „Swedbank“ bendrovės „Meat LT“ sąskaitos Nr. ( - ) išrašus 2012-06-01 – 2012-12-31 laikotarpiu bendrovės „Meat LT“ direktorius A. V. į bendrovės sąskaitą įnešė 144180,00 Lt kaip sąskaitos papildymą, tačiau neaišku kokios tai piniginės lėšos. Pagal 10 kasos išlaidų orderių iš bendrovės kasos direktoriui A. V. 2012-06-01 – 2012-12-31 laikotarpiu išduota 22790,88 Lt su nuoroda įnešti į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą banke. Be to, pagal pinigų priėmimo kvitus bendrovės „Meat LT“ direktorius A. V. gavo dar 173165,56 Lt arba iš viso 195956,44 Lt (22790,88 Lt+173.165,56 Lt), tačiau į bendrovės sąskaitą įnešė 144180,00 Lt. Tokiu būdu, bendrovės „Meat LT“ direktorius A. V. liko skolingas bendrovei „Meat LT“ 51776,44 Lt (195956,44 Lt-144180,00 Lt).

76Pagal tyrimui pateiktą prekių inventorizacijos aktą 2012 m. gruodžio 31 d. nustatytas prekių trūkumas bendrai 82215,03 Lt sumai (3 priedas). Vyr. buhalterė V. A. 2012-12-31 nurodė A. V., materialiai atsakingam asmeniui už sandėlį, paaiškinti dėl kokių priežasčių atlikus inventorizaciją 2012 m. gruodžio 31 d. buvo nustatyti trūkumai. Trūkumo suma 82215,03 Lt (be PVM) - 4 priedas.

77A. V. 2012-12-31 V. A. paaiškino, kad Aš, A. V., per 2012 m. eilei pirkėjų pardaviau produkciją ir dėl šios priežasties susidarė piniginis trūkumas, kuris aptiktas atlikus inventorizaciją 2012 m. gruodžio 31 d. Šiuos pinigus aš (A. V.) pasisavinau. Šį pinigų trūkumą aš grąžinsiu ir ieškosiu būdų kaip tai padaryti pačiu artimiausiu metu (skolinantis, imant paskolą ar kitais būdais)“-5 priedas.

78A. V. 2013-02-05 UAB „Eteka“ direktoriui (V. I.) pateikė prašymą, kuriame nurodė jam priskaičiuotą darbo užmokestį už 2013 m. sausio mėn. (suma 1015,29 Lt), vasario mėn. bei kompensaciją už nepanaudotas atostogas (suma 1521,46 Lt) sudengti su UAB „Meat LT“ skola (6 priedas). Pagal 2013-02-05 UAB „Eteka“ direktoriaus įsakymą A. V. priskaičiuotą darbo užmokestį už 2013 m. sausio mėn. (suma 1.015,29 Lt), vasario mėn. bei kompensaciją už nepanaudotas atostogas (suma 1521,46 Lt) sudengti su A. V. skola UAB „Meat LT“ (7 priedas).

79Pagal tyrimui pateiktus dokumentus UAB „Meat LT“ 2012-06-01 – 2012-12-31 laikotarpiu iš viso panaudojo 856590,86 Lt piniginių lėšų, iš jų:

801.

81pagal kasos dokumentus – 32721,68 Lt,

822.

83pagal banko dokumentus – 823869,18 Lt (2 priedas).

842012 m. gautos piniginės lėšos buvo naudojamos:

851.

86pervesta įvairiems juridiniams ir fiziniams asmenims už prekes ir paslaugas-130.786,28 Lt,

872.

88pervesta Valstybinei mokesčių inspekcijai – 111707,13 Lt,

893.

90darbuotojų darbo užmokesčiui – 11855,09 Lt,

914.

92Valstybinio socialinio draudimo įmokoms-5.460,03 Lt,

935.

94Eurų pirkimui – 511819,87 Lt ir kt. (2 priedas).

95Pagal tyrimui pateiktus dokumentus UAB „Meat LT“ 2013 m. sausio mėn. iš viso panaudojo 150859,42 Lt piniginių lėšų, iš jų:

961.

97Eurų pirkimui – 129657,37 Lt,

982.

99pervesta įvairiems juridiniams ir fiziniams asmenims už prekes ir paslaugas-12.632,85 Lt,

1003.

101pervesta Valstybinei mokesčių inspekcijai – 7122,75,

1024.

103Valstybinio socialinio draudimo įmokoms – 787,00 Lt

1045.

105Banko mokesčiams – 521,05 Lt ir kt. (2 priedas).

106Tyrimo metu nenustatyta, kad piniginės lėšos gautos UAB „Meat LT“ kasoje ir sąskaitoje banke būtų panaudotos ne pagal paskirtį (t. 1, b. l. 177-220). Teismo posėdžio metu apklaustas specialistas K. K. patvirtino duotą išvadą ir paaiškino, kad pagal pinigų priėmimo kvitus gautos piniginės lėšos grynais pinigais turėtų būti užpajamuotos įmonės kasoje, tačiau jei jos įneštos į sąskaitą banke lėšos nėra pasisavintos. Susipažinus su UAB ,,Meat Lt“ 2012 m. spalio mėn. banko sąskaitos Nr. ( - ) išklotine, nustatyta, kad A. V. 2012-10-02 įnešė 8250 Lt, 2012-10-11 – 2700 Lt, 2012-10-18 – 8250 Lt, 2012-10-22 – 5080 Lt, 2012-10-26 – 7000 Lt, bendra suma 31280 Lt. Todėl bendra A. V. skola įmonei būtų 20496,44 Lt (specialisto išvadoje nurodyta skola 51 776,44 Lt –31 280 Lt =20 496,44 Lt).

1072012-12-31 inventorizacijos metu buvo nustatytas prekių trūkumas 82215,03 Lt sumai. Kadangi tyrimui nėra pateikti dokumentai patvirtinantys kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims buvo parduota mėsa, ir ar buvo atsiskaityta už minėtas prekes, nėra galimybės nustatyti. Iš dalies nėra galimybės nustatyti UAB ,,Meat Lt“ turto, įsipareigojimų dydžio bei struktūros, kadangi inventorizacijos metu nustatytas 82215,03 Lt prekių trūkumas ir bendrovės direktorius A. V. be nustatyto inventorizacijos metu prekių trūkumo (82215,03 Lt) UAB ,,Meat Lt“ dar liko skolingas 20496,44 Lt. Taip pat paaiškino, kad UAB „MEAT LT“ direktorius A. V. 2012-06-01-2012-12-31 laikotarpiu iš viso gavo 195956,44 Lt piniginių lėšų, iš jų: iš bendrovės kasos pagal kasos išlaidų orderius 22790,88 Lt su nuoroda įnešti į UAB „MEAT LT“ atsiskaitomąją sąskaitą; iš juridinių ir fizinių asmenų už pateiktą produkciją (mėsą ir mėsos gaminius) 173165,56 Lt pagal pinigų priėmimo kvitus. UAB „MEAT LT“ direktorius A. V. 2012-06-01-2012-12-31 laikotarpiu į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą įnešė 175460,00 Lt kaip sąskaitos papildymą. Tokiu būdu, UAB „MEAT LT“ direktorius A. V. 20496,44 Lt (195956,44 Lt-175460,00 Lt) gautų piniginių lėšų už parduotą bendrovės produkciją neįnešė nei į bendrovės kasą, nei į atsiskaitomąją sąskaitą. Taip pat tyrimui nebuvo pateikti dokumentai, pateisinantys šių piniginių lėšų panaudojimą. A. V. liko skolingas bendrovei 20496,44 Lt, nors tai galėjo pateisinti pirkimais bendrovės reikmėms, pateikdamas prekių ar paslaugų įsigijimo dokumentus. Piniginių ar materialinių vertybių trūkumas įmonėje nustatomas atliekant inventorizaciją. Kadangi jis, tyrimą atliko remdamasis pateiktais įmonės apskaitos dokumentais, o inventorizacijos neatliko, todėl nustatyti A. V. padaryto trūkumo įmonei negali, o išvadoje nurodė, kad buvo nustatyta A. V. skola įmonei 20496,44 Lt. Pagal tyrimui pateiktą 2012-12-31 UAB ,,Meat LT“ inventorizacijos aktą buvo nustatytas 82215,03 Lt prekių trūkumas įmonėje.

108Iš ko, kokiomis sumomis ir kada gautos piniginės lėšos įmonės kasoje pagal pinigų priėmimo kvitus yra nurodyta 2014-04-28 pateiktos specialisto išvados Nr.5-1/59 priede Nr. 1. Priede Nr. 1 nurodyta, kad bendrovės kasoje 2012 m. viso gauta 205887,24 Lt, iš jų 173165,56 Lt bendrovės buhalterijoje neapskaityti, o 32721,68 Lt apskaityti. Pinigų priėmimo kvituose nurodytos sumos (viso 173165,56Lt) neapskaitytos bendrovės buhalterijoje. A. V. į bendrovės sąskaitą įnešė 175460,00 Lt kaip sąskaitos papildymą, tačiau ar šios piniginės lėšos buvo gautos pagal aukščiau nurodytus pinigų priėmimo kvitus, kurie išvardinti Priede Nr. 1, nustatyti nėra galimybės. Detaliai nurodyti iš ko gautos piniginės lėšos buvo įneštos į sąskaitą, o iš ko neįneštos, nėra galimybės, kadangi A. V. įnešdamas pinigines lėšas į bendrovės sąskaitą banke, nenurodė iš ko gautos ir kokios tai piniginės lėšos.

109Taigi, teismo posėdyje ištirti įrodymai, sujungus juos į vieningą loginę seką bei įvertinus kaip visumą, leidžia susiformuoti teismo vidiniam įsitikinimui, kad kaltinamasis A. V. yra kaltas dėl jo žinioje buvusio didelės vertės svetimo turto iššvaistymo, o būtent: nuo 2011-08-02 iki 2013-02-05 dirbdamas UAB „Meat LT“ direktoriumi, pasirašęs visišką materialinės atsakomybės sutartį bei žinodamas, kad yra materialiai atsakingas už bendrovės materialinių vertybių saugumą, laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-12-31 ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims pardavė UAB „Meat LT“ prekių – šaldytos mėsos produktų – už 99480,19 Lt (28811,45 eurų), neužpildė pardavimą bei pinigų gavimą patvirtinančių dokumentų, gautų pinigų neįnešė į bendrovės kasą ar sąskaitą, tokiu būdu iššvaistė jo žinioje buvusį UAB „Meat LT“ turtą ir padarė bendrovei 99480,19 Lt (28811,45 eurų) žalą. Be to, jis kaltas dėl jo žinioje buvusio svetimo turto pasisavinimo, o būtent nuo 2011-08-02 iki 2013-02-05 būdamas UAB ,,Meat LT“ direktoriumi, pasirašęs 2011-08-02 Visiškos materialinės atsakomybės sutartį bei žinodamas, kad yra visiškai materialiai atsakingas už įmonės materialinių vertybių saugumą, būdamas tuo pačiu ir įmonės kasininku, laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-12-31 privalėdamas įnešti į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą banke iš UAB ,,Meat LT“ kasos pagal 10 Kasos išlaidų orderių gavo 22790,88 Lt (6600,70 Eur), o už parduotas UAB ,,Meat LT“ prekes pagal pinigų priėmimo kvitus gavo dar 173165,56 Lt (50 152,21 Eur), viso 195956,44 Lt (56752,91 Eur), tačiau į bendrovės sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ,,Swedbank“ įnešė 175460 Lt (50816,73 Eur), likusių 20496,44 Lt (5936,18 Eur) neįnešė nei į įmonės kasą, nei į sąskaitą banke, tokiu būdu pasisavino jo žinioje buvusį UAB ,,Meat LT“ turtą – pinigines lėšas ir padarė įmonei 20496, 44 Lt (5936,18 Eur) žalą. Be to, A. V. kaltas dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, dėl ko negalima iš dalies nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros, o būtent: jis nuo 2011-08-02 iki 2013-02-05 dirbdamas UAB ,,Meat LT“ į. k. 302649595, registruotoje Algirdo g. 7-1, Vilniuje, direktoriumi, pagal Lietuvos Respublikos 2001-11-06 buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnį būdamas atsakingas už įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą bei siekdamas nuslėpti neteisėtus veiksmus iššvaistant 99480,19 Lt (28811,45 Eur) bei pasisavinant 20496,44 Lt (5936,18 Eur) jo žinioje buvusio UAB ,,Meat LT“ turto – pažeidė:

110- 2001-11-06 Nr. IX-574 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 2 dalies reikalavimą, nurodantį, kad ,,Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“;

111- LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 (2009-07-22 nutarimo Nr. 766 redakcija) patvirtintų ,,Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 10 punkto reikalavimą, kad ,,atskaitingiems asmenims nustatyta prievolė atsiskaityti už jiems išmokėtas pinigines lėšas, taip pat ir iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų gautas pinigų įplaukas, ne rečiau kaip kartą per mėnesį”.

112Nuspręsdamas dėl kaltinamojo A. V. kaltės, teismas remiasi:

 1. 2014-04-28 UAB „Meat LT“ ūkinio finansinio veiklos tyrimo specialisto išvada Nr. 5-1/59 , kurią teisme pilnai patvirtino specialistas K. K.. Iš kurios matyti, jog ūkinis finansinis bendrovės tyrimas atliktas už 2012-06-01 – 2013-01-31 laikotarpį. Nustatyta, kad buhalterinė apskaita tvarkoma pažeidžiant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies reikalavimą „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“ bei „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“, patvirtintų Lietuvos respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 (2009-07-22 nutarimo Nr. 766 redakcija) 10 punkto reikalavimą „atskaitingiems asmenims nustatyta prievolė atsiskaityti už jiems išmokėtas pinigines lėšas, taip pat ir iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų gautas pinigų įplaukas, ne rečiau kaip kartą per mėnesį“ dėl nurodytų priežasčių iš dalies nėra galimybės nustatyti UAB „Meat LT“ turto, įsipareigojimų dydžio bei struktūros.
 2. Byloje esančiais AB „Swedbankas“ pateiktais bendrovės „Meat LT“ sąskaitos Nr. ( - ) išrašais apie tai, kad 2012-06-01 – 2012-12-31 laikotarpiu bendrovės „Meat LT“ direktorius A. V. į bendrovės sąskaitą įnešė 144180,00 Lt kaip sąskaitos papildymą, tačiau neaišku kokios tai piniginės lėšos (1 priedo 7-15 puslapiai). Pagal 10 kasos išlaidų orderių iš bendrovės kasos direktoriui A. V. 2012-06-01 – 2012-12-31 laikotarpiu išduota 22790,88 Lt su nuoroda įnešti į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą banke (2 priedas). Be to, pagal pinigų priėmimo kvitus bendrovės „Meat LT“ direktorius A. V. gavo dar 173.165,56 Lt arba iš viso 195.956,44 Lt (22790,88 Lt+173.165,56 Lt), tačiau į bendrovės sąskaitą įnešė 144.180,00 Lt. Pinigų priėmimo kvituose nurodytos piniginės lėšos (173165,56 Lt) neužpajamuotos bendrovės „Meat LT“ kasoje. Tokiu būdu, bendrovės „Meat LT“ direktorius A. V. liko skolingas bendrovei „Meat LT“ 51776,44 Lt (195956,44 Lt-144180,00 Lt).
 3. Kad pagal „Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1K-240 redakcija), 4 punkto nuorodą „kvitai naudojami klientams atsiskaitant arba perkant iš asmenų prekes ir atsiskaitant su jais grynaisiais pinigais tik nustatytais atvejais, kai neprivaloma naudoti kasos aparatų. Kvitai nepakeičia kasos pajamų ar kasos išlaidų orderių ir negali būti išrašomi įnešant pinigus į ūkio subjekto kasą ar juos šioje kasoje išmokant“. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių iš dalies nėra galimybės nustatyti UAB „Meat LT“ turto, įsipareigojimų dydžio bei struktūros.

113Taip pat remiasi:

 1. 2013-03-18 UAB ,,Eteka“ direktoriaus V. I. prašymu dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo A. V., dėl bendrovės „Meat LT“ piniginių lėšų pasisavinimo. Iš priedų prie pareiškimo matyti kaip susidarė bendrovei nuostolis.
 2. A. V. raštu buhalterei A., iš kurio matyti, kad jis pripažįsta 2012 m. susidariusį trūkumą bendrovėje, nurodydamas, jog pinigus pasisavino, žada grąžinti.
 3. A. V. pasiaiškinimu UAB ,,Eteka,, direktoriui, kuriame jis nurodo, jog pinigus grąžins į bendrovės banko sąskaitą artimiausiu laiku, trūkumas susidarė dėl jo kaltės.
 4. 2014-08-22 UAB ,,Eteka,, direktoriaus raštu, kuriame nurodytas susidaręs trūkumas ,kuris sudaro 99480 Lt su PVM bei nepadengta 20496,44 Lt suma.
 5. 2016-02-25 taikos sutartimi (t.3, b.l. 87-89), iš kurios matyti, kad UAB „Meat LT“ nuo civilinio ieškinio atsisako, nes byloje pareikštas civilinis ieškinys padengtas, A. V. atlygino 34747,63 eurų žalą.

114Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 184 str. 2 d. kyla asmeniui, kuris iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą. Teismų praktikoje išaiškinta, kad patikėtas turtas –tai einamų pareigų, specialių pavedimų, sutarčių ar kitu teisiniu pagrindu kaltininko valdomas svetimas turtas, į kurį kaltininkas turi teisiškai apibrėžtus įgalinimus. Kaltininko žinioje esantis turtas tai toks turtas, kai kaltininkas dėl savo einamų pareigų turi teisę pavaldiems ar kitiems asmenims, kuriems šis turtas patikėtas, duoti nurodymus dėl jų panaudojimo. Turto iššvaistymas BK 184 str. prasme –tai kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio svetimo turto neteisėtas, neatlygintinas perleidimas padarant žalos turto savininkui arba teisėtam valdytojui. Toks neteisėtas perleidimas yra tada, kai tai atliekant nesilaikoma nustatytos turto patikėjimo ar disponavimo tvarkos, paprastai nustatomos norminiais aktais arba sutartinių santykių atveju- bendru susitarimu, buvo pažeistos esminės turto patikėjimo ar buvimo žinioje sąlygos, turto savininko (valdytojo) interesai ir taip jam padaryta žala. Turto iššvaistymo neatlygintinumas reiškia, kad kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje buvusį turtą perleidžia, tačiau turto ar turtinės teisės savininkui ar teisėtam valdytojui už šį turtą (turtinę teisę) nėra atlyginama arba atlyginama aiškiai neteisingai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr.2K-526/2010, 2K-411/2012,2K-373/2013,2K-75-677/2016).Svetimo turto iššvaistymas gali būti padaromas tyčia (tiesiogine ar netiesiogine).

115Faktiniais bylos duomenimis, t.y. paties A. V., liudytojų parodymais, taip pat byloje esančiais rašytiniais įrodymais – darbo sutartimi, UAB ,,Meat LT,, buhalterinės apskaitos dokumentais nustatyta, kad A. V. nuo 20011-08-02 iki 2013-02-05 dirbo bendrovės direktoriaus pareigose, be to ,faktiškai buvo šios bendrovės kasininkas. Laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-12-31 pardavė nenustatytiems asmenims bendrovei priklausančią sušaldytą mėsos produkciją už 28811,45 EUR, neužpildė pardavimo bei pinigų gavimo patvirtinančių dokumentų, pinigų neįnešė į bendrovės kasą.

116Taigi, įvertinus pirmiau aptartų aplinkybių visumą, kaltinamojo A. V. nusikalstama veika kvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos BK 184 str. 1 d.

117Pagal BK 183 str. atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą arba jo žinioje buvusį svetimą turtą. Teismų praktikoje išaiškinta, kad objektyviai turto pasisavinimas reiškiasi neteisėtu, neatlygintinu kaltininkui svetimo, jam patikėto ar buvusio jo žinioje turto pavertimu savo turtu, pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas. Šiuo atveju kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą neteisėtai ar neatlygintinai paverčia savo turtu, t.y. ima elgtis su juokais su nuosavu ir taip padaro žalos turto savininkui. Svetimo turto pasisavinimas laikomas baigta nusikalstama veika, kai kaltininkas įgyja galimybę turtą valdyti ir juo naudotis ar disponuoti savo nuožiūra ( kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-78/2012, 2K-7-84/2012, 2K-13-693/2013 ). Kasacinio teismo praktikoje išsiaiškinta, kad tais atvejais, kai bendrovės vadovas pagal kasos išlaidų orderius gauna bendrovei priklausančias pinigines lėšas ir panaudoja pinigus neaiškiems tikslams ir, nesilaikydamas buhalterinės apskaitos taisyklių nepateikia išlaidas pagrindžiančių dokumentų, tokie veiksmai vertintini kaip patikėto ar žinioje esančio svetimo turto pasisavinimas arba iššvaistymas. Bylos duomenimis nustatyta, kad V. pagal kasos išlaidų orderius bei pinigų priėmimo kvitus gavo UAB ,,Meat LT“ priklausančias pingines lėšas, jas panaudojo neaiškiems tikslams ir, nesilaikydamas buhalterinės apskaitos taisyklių nepateikė išlaidas pagrindžiančių dokumentų, todėl šie A. V. veiksmai įvertinami kaip UAB „Meat LT“ priklausančio turto pasisavinimas pagal BK 183 str. 1 d. , nes A. V. šiuo atveju siekdamas naudos bendrovės sąskaita, jo žinioje buvusį šiai bendrovei priklausantį turtą neteisėtai ir neatlygintinai pavertė savo turtu ir tokiu būdu vadovaujamai bendrovei padarė 5936,18 EUR turtinę žalą. Tokie jo nusikalstami veiksmai kvalifikuojami pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 1 d.

118Pagal BK 222 str. 1 d. atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Nagrinėjamoje byloje aktuali veika –apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas.

119BK straipsnyje numatytas apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų ,reglamentuojančių jos tvarkymą, reikalavimus ( pvz., dvigubos buhalterinės apskaitos vedimas, dalies ar visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių nefiksavimas apskaitos dokumentuose ir pan. ). BK 222 str. numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai yra nustatyti šiame BK straipsnyje numatyti padariniai – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Įstatyme šie padariniai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl pakanka nustatyti bent vieną iš jų ,kad asmuo būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu ( kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-233/2014, 2K-422-303/2015, 2K-508-976/2015 ). Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. 1d. įmonės vadovas yra atsakingas už tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą, t.y. už tai, kad įmonėje būtų vedama buhalterinė apskaita, taip pat už dokumentų ir apskaitos išsaugojimą. Nors pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10,11 ir 21 str. apgaulingas apskaitos tvarkymo subjektas yra specialusis, t.y. asmuo, atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą (vyriausiasis buhalteris, buhalteris, apskaitos paslaugas teikiančios įmonės specialistais), tačiau pagal teismų praktiką, esant tam tikroms sąlygoms, atsako ir įmonės vadovas, nes buhalterinę apskaitą tvarkantis subjektas nėra atsakingas už pateikiamų pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų turinį ar už tokių dokumentų nepateikimą jam. Todėl, jei įmonės vadovas sąmoningai nepateikia apskaitą tvarkančiam asmeniui visų buhalterinės apskaitos dokumentų, tada jis laikomas šio nusikaltimo vykdytoju (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr.2K-569/2012, 2K-430/2013,2K-7-176/2015,2K-437-303/2015). Pagal teismų praktiką bylose dėl BK 222 ir 223 str. taikymo realią asmens veiklą, jo ūkinę, komercinę, finansinę būklę, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą turi būti įmanoma nustatyti, analizuojant to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei to padaryti tokiu būdu (o ne atliekant priešpriešinius patikrinimus, ikiteisminį tyrimą) negalima, atsiranda šiame straipsnyje numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-11/2008, 2K-426/2013,2K-16/2014,2K-180/2014,2K-233/2014, 2K-422-303/2015). Apgaulingas apskaitos tvarkymas yra tyčinis nusikaltimas, kuris gali būti padaromas tiek veikiant tiesiogine, tiek netiesiogine tyčia. Veika laikoma padaryta tyčia, kai asmuo, žinodamas buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus, sąmoningai netinkamai juos vykdo, numato, kad dėl to bus negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir šių padarinių nori arba nors padarinių ir nenori, tačiau sąmoningai leidžia jiems atsirasti ( kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr.2K-170/2012,2K-564/2014). Kaltės turinį sudaro psichinis santykis su teisinę reikšmę turinčiais veikos požymiais, pavojingais padariniais, situacija, kuriai esant padaryta nusikalstama veika. Kaltės turinys atskleidžiamas remiantis ne tik kaltininko parodymais apie jo suvokimą darant pavojingą visuomenei veiką, bet ir objektyviaisiais bylos duomenimis.

120Pagal A. V. pateiktą kaltinimą pagal BK 222 str. 1d. jo veiksmai apgaulingai tvarkant teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą pasireiškė tuo, kad jis laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-12-31 tyčia, siekdamas iškreipti vidaus ir išorės informacijos vartotojams pateikiamą informaciją, nepagrindė apskaitos dokumentais parduotų nenustatytiems asmenims sušaldytos mėsos prekių už 28811,45 EUR, neužpildė pardavimą bei pinigų gavimą patvirtinančių dokumentų, gautų pinigų neįnešė į įmonės kasą ar sąskaitą, taip pat į UAB ,,Meat LT“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ,,Swedbank“ neįnešė gautų 20496,44 Lt (5936,18 Eur) ,dėl to kilo BK 222 str. 1d. numatyti padariniai, t.y. negalima iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros. Taip buvo pažeista: 2001-11-06 Nr. IX-574 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 2 d. numatanti, kad ,,Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“; LR Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 (2009-07-22 nutarimo Nr. 766 redakcija) patvirtintų ,,Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 10 punkto reikalavimai, kad ,,atskaitingiems asmenims nustatyta prievolė atsiskaityti už jiems išmokėtas pinigines lėšas, taip pat ir iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų gautas pinigų įplaukas, ne rečiau kaip kartą per mėnesį”.

121Šie kaltinamojo A. V. veiksmai kvalifikuojami pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d.

122Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi BK 41 str. ir 54 str. nuostatomis. Atsižvelgiama į padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį , kaltinamasis A. V. padarė tris nusikaltimus: vieną sunkų (BK 184 str. 2 d., 11 str. 5 d.) nusikaltimą, už kurį įstatymas numato tik laisvės atėmimo bausmę, vieną apysunkį (BK 222 str. 1 d., 11 str. 4 d.) nusikaltimą ir vieną nesunkų (BK 183 str. 1 d., 11 str. 3 d.). kaltinamojo A. V. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis atlygino padarytą žalą (BK 59 str. 1 d. 3 p.). Visos A. V. inkriminuotos nusikalstamos veikos padarytos tyčiniais kaltinamojo veiksmais. Jis praeityje neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, vedęs, augina du nepilnamečius vaikus. Kiekvienas nusikaltęs asmuo turi teisę į teisingą bausmę, todėl, vertinant šios bylos aplinkybes, teismas atsižvelgia ne tik į tai, kad skiriama bausmė formaliai atitiktų įstatymo reikalavimus, bet ir į nuostatas skirtas bausmei individualizuoti, taip pat nuostatas, įtvirtinančias teisingumo principo viršenybę. Vadovaujantis teisingumo principu, kaltininkui turi būti užtikrintas tinkamai individualizuotas bausmės paskyrimas, kuris geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintos bausmės paskirtį – skiriama bausmė turi būti adekvati padarytai veikai, atitikti veikos pavojingumo pobūdį bei laipsnį. Įvertinus kaltinamojo A. V. asmenybę apibūdinančius duomenis bei tai, kad padaryti A. V. nusikaltimai nėra smurtinio pobūdžio, o priklauso nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams kategorijai, teismas sprendžia, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo, taikant jo atžvilgiu BK 75 str. nuostatas ir atidedant bausmės vykdymą. Kasacinės instancijos teismo išplėstinė septynių teisėjų kolegija 2015-04-23 nutartyje (2K-7-27-746/2015) pažymėjo, kad, aiškinant šiuo metu galiojančios BK 75 str. 1 d. redakcijos taikymo ribas laiko atžvilgiu, įstatymų leidėjas, numatydamas galimybę taikyti laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą ir asmenims nuteistiems už sunkius nusikaltimus, kartu įtvirtino baudžiamosios atsakomybės švelninimo prielaida, nes tiesiogiai įpareigojo teismus neatimti laisvės teisiamiesiems, kai tai įmanoma. Taigi laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas taikytinas ir tais atvejais, kai nusikalstama veika padaryta iki BK 75 str. 1 d. 2015-03-19 redakcijos įsigaliojimo, t.y. iki 2015-03-24. Po nusikalstamos veikos padarymo A. V. laikosi visuomenėje priimtų etikos ir moralės normų, nepažeidinėja įstatymų, nedaro naujų nusikalstamų veikų ar kitokių teisės pažeidimų, todėl teismo manymu, jo asmenybės pavojingumas nėra toks, kad jis turėtų būti izoliuota nuo visuomenės ir šeimos.

123Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintina.

124BUAB „Meat LT“ buhalterinės apskaitos dokumentai (11 segtuvų), saugomi Vilniaus aps. VPK KP ENTV (t.1, b.l. 171), nuosprendžiui įsiteisėjus perduotini BUAB „Meat LT“ įgaliotam atstovui.

125Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 301 str., 303 str. 2 d., 304 str., 305 str., 307 str., 308 str., 310 str., 313 str.,

Nutarė

126A. V., a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 184 str. 2 d., 183 str. 1 d., 222 str. 1 d. ir nuteisti jį:

127pagal Lietuvos Respublikos BK 184 str. 2 d. (dėl 28811,45 eurų piniginių lėšų iššvaistymo) laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams;

128pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 1 d. (dėl 5936,18 eurų piniginių lėšų pasisavinimo) laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;

129pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. (dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo) laisvės atėmimu 8 (aštuoniems) mėnesiams.

130Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 4 d., 5 d. 2 p., paskirtas bausmes subendrinti iš pradžių apėmimo, o po to dalinio sudėjimo būdu ir paskirti A. V. galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams ir 10 (dešimt) mėnesių.

131Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str., bausmės vykdymą A. V. atidėti dvejiems metams, įpareigojant jį per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms be institucijos prižiūrinčios bausmės vykdymą sutikimo.

132Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

133BUAB „Meat LT“ buhalterinės apskaitos dokumentus (11 segtuvų), saugomus Vilniaus aps. VPK KP ENTV, nuosprendžiui įsiteisėjus perduoti BUAB „Meat LT“ įgaliotam atstovui.

134Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Leonarda... 2. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 3. kaltinamasis A. V. iššvaistė jam patikėtą didelės vertės svetimą... 4. Be to, jis pasisavino jo žinioje buvusį svetimą turtą, o būtent: jis nuo... 5. Taip pat jis apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima iš... 6. jis, nuo 2011-08-02 iki 2013-02-05 dirbdamas UAB ,,Meat LT“ į. k. ( - ),... 7. - 2001-11-06 Nr. IX-574 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 2 dalies... 8. - LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 (2009-07-22 nutarimo... 9. laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-12-31 ikiteisminio tyrimo metu... 10. laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2012-12-31 privalėdamas įnešti į bendrovės... 11. dėl šių pažeidimų negalima iš dalies nustatyti UAB ,,Meat LT“ turto,... 12. Po 2012-12-31 inventorizacijos metu nustatyto mėsos trūkumo, jis V. N. buvo... 13. Kaltinamasis A. V. prisipažino padaręs bendrovei 34747,13 eurų dydžio... 14. Liudytoja V. A. parodė, kad UAB „Eteka“ dirbo vyr. buhaltere nuo... 15. UAB ,,Meat LT“ savo veiklos laikotarpiu prekiaudavo šaldyta mėsa. UAB... 16. Liudytoja V. A. patikslino, kad A. V. 2013-12-31 nepadengtas įsiskolinimas... 17. Liudytoja K. Š. parodė, kad UAB ,,Meat LT“ dirbo nuo 2012-05-14 iki... 18. Liudytojas K. Ž. parodė, kad UAB ,,Eteka“ pradėjo dirbti 2011-11-02... 19. Liudytojas A. K. parodė, kad UAB ,,Eteka“ pradėjo dirbti 2012-05-28... 20. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas V. N. parodė, kad UAB „Eteka“... 21. Apklaustas liudytoju V. I. parodė, kad 2013-03-18 jis parašė pareiškimą į... 22. Be liudytojų parodymų, kaltinamojo A. V. kaltė įrodyta specialisto išvada,... 23. Iš 2014-04-28 atliktos UAB „Meat LT“ ūkinio finansinio veiklos tyrimo... 24. Uždarosios akcinės bendrovės „Meat LT“ ūkinės finansinės veiklos... 25. Atliekant tyrimą ir nagrinėjant užduotyje pateiktus klausimus buvo... 26. Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatyta:... 27. Uždaroji akcinė bendrovė „Meat LT“ įsteigta 2011-05-20, Valstybės... 28. Uždarosios akcinės bendrovės „Meat LT“ faktinė veikla-prekyba mėsa ir... 29. Uždarosios akcinės bendrovės „Meat LT“ vadovo pareigas nuo 2011-08-02... 30. Pagal tyrimui pateiktus dokumentus UAB „Meat LT“ 2012-06-01 – 2012-12-31... 31. Pinigų priėmimo kvituose nurodytos piniginės lėšos (173.165,56 Lt)... 32. Pagal „Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo... 33. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr.... 34. Pagal „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“,... 35. Pagal tyrimui pateiktus AB „Swedbank“ bendrovės „Meat LT“ sąskaitos... 36. 2013 m. sausio mėn. UAB „Meat LT“ iš viso gavo 134 034,89 Lt piniginių... 37. 1.... 38. į atsiskaitomąją sąskaitą banke – 110951,20 Lt,... 39. 2.... 40. pagal pinigų priėmimo kvitus – 23083,69 Lt (1 priedas).... 41. Pinigų priėmimo kvituose nurodytos piniginės lėšos (23083,69 Lt)... 42. Pagal „Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo... 43. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr.... 44. Pagal „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“,... 45. Pagal tyrimui pateiktus AB „Swedbank“ bendrovės „Meat LT“ sąskaitos... 46. Pagal tyrimui pateiktą prekių inventorizacijos aktą 2012 m. gruodžio 31 d.... 47. A. V. 2012-12-31 V. A. paaiškino, kad „Aš A. V., per 2012 m. eilei... 48. Išvada. Pagal tyrimui pateiktus AB „Swedbank“ bendrovės „Meat LT“... 49. Pagal tyrimui pateiktus AB „Swedbank“ bendrovės „Meat LT“ sąskaitos... 50. Pagal tyrimui pateiktą prekių inventorizacijos aktą 2012 m. gruodžio 31 d.... 51. A. V. 2012-12-31 V. A. paaiškino, kad „Aš, A. V., per 2012 m. eilei... 52. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr.... 53. Pagal „Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo... 54. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių iš dalies nėra galimybės nustatyti... 55. UAB „Meat LT“ piniginės lėšos buvo gaunamos mokėjimo pavedimais į... 56. 1. į atsiskaitomąją sąskaitą banke – 850614,95 Lt,... 57. 2. į kasą – 32721,68 Lt,... 58. 3. pagal pinigų priėmimo kvitus-173165,56 Lt (1 priedas).... 59. Pinigų priėmimo kvituose nurodytos piniginės lėšos (173165,56 Lt)... 60. Pagal „Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo... 61. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr.... 62. Pagal „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“,... 63. Pagal tyrimui pateiktus AB „Swedbank“ bendrovės „Meat LT“ sąskaitos... 64. 2013... 65. m. sausio mėn. UAB „Meat LT“ iš viso gavo 134.034,89 Lt piniginių... 66. 1. į atsiskaitomąją sąskaitą banke – 110 951,20 Lt,... 67. 2. pagal pinigų priėmimo kvitus – 23 083,69 Lt (1 priedas).... 68. Pinigų priėmimo kvituose nurodytos piniginės lėšos (23.083,69 Lt)... 69. Pagal „Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo... 70. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr.... 71. Pagal „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“,... 72. Pagal tyrimui pateiktus AB „Swedbank“ bendrovės „Meat LT“ sąskaitos... 73. Pagal tyrimui pateiktus AB „Swedbank“ bendrovės „Meat LT“ sąskaitos... 74. 2013 m. sausio mėn. UAB „Meat LT“ pagal pinigų priėmimo kvitus gavo... 75. Pagal tyrimui pateiktus AB „Swedbank“ bendrovės „Meat LT“ sąskaitos... 76. Pagal tyrimui pateiktą prekių inventorizacijos aktą 2012 m. gruodžio 31 d.... 77. A. V. 2012-12-31 V. A. paaiškino, kad Aš, A. V., per 2012 m. eilei pirkėjų... 78. A. V. 2013-02-05 UAB „Eteka“ direktoriui (V. I.) pateikė prašymą,... 79. Pagal tyrimui pateiktus dokumentus UAB „Meat LT“ 2012-06-01 – 2012-12-31... 80. 1.... 81. pagal kasos dokumentus – 32721,68 Lt,... 82. 2.... 83. pagal banko dokumentus – 823869,18 Lt (2 priedas).... 84. 2012 m. gautos piniginės lėšos buvo naudojamos:... 85. 1.... 86. pervesta įvairiems juridiniams ir fiziniams asmenims už prekes ir... 87. 2.... 88. pervesta Valstybinei mokesčių inspekcijai – 111707,13 Lt,... 89. 3.... 90. darbuotojų darbo užmokesčiui – 11855,09 Lt,... 91. 4.... 92. Valstybinio socialinio draudimo įmokoms-5.460,03 Lt,... 93. 5.... 94. Eurų pirkimui – 511819,87 Lt ir kt. (2 priedas).... 95. Pagal tyrimui pateiktus dokumentus UAB „Meat LT“ 2013 m. sausio mėn. iš... 96. 1.... 97. Eurų pirkimui – 129657,37 Lt,... 98. 2.... 99. pervesta įvairiems juridiniams ir fiziniams asmenims už prekes ir... 100. 3.... 101. pervesta Valstybinei mokesčių inspekcijai – 7122,75,... 102. 4.... 103. Valstybinio socialinio draudimo įmokoms – 787,00 Lt... 104. 5.... 105. Banko mokesčiams – 521,05 Lt ir kt. (2 priedas).... 106. Tyrimo metu nenustatyta, kad piniginės lėšos gautos UAB „Meat LT“ kasoje... 107. 2012-12-31 inventorizacijos metu buvo nustatytas prekių trūkumas 82215,03 Lt... 108. Iš ko, kokiomis sumomis ir kada gautos piniginės lėšos įmonės kasoje... 109. Taigi, teismo posėdyje ištirti įrodymai, sujungus juos į vieningą loginę... 110. - 2001-11-06 Nr. IX-574 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 2 dalies... 111. - LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 (2009-07-22 nutarimo... 112. Nuspręsdamas dėl kaltinamojo A. V. kaltės, teismas remiasi:
  113. Taip pat remiasi:
  1. 2013-03-18 UAB ,,Eteka“... 114. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 184 str. 2 d. kyla asmeniui, kuris... 115. Faktiniais bylos duomenimis, t.y. paties A. V., liudytojų parodymais, taip pat... 116. Taigi, įvertinus pirmiau aptartų aplinkybių visumą, kaltinamojo A. V.... 117. Pagal BK 183 str. atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą arba jo žinioje... 118. Pagal BK 222 str. 1 d. atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų... 119. BK straipsnyje numatytas apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės... 120. Pagal A. V. pateiktą kaltinimą pagal BK 222 str. 1d. jo veiksmai apgaulingai... 121. Šie kaltinamojo A. V. veiksmai kvalifikuojami pagal Lietuvos Respublikos BK... 122. Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi BK 41 str. ir 54 str. nuostatomis.... 123. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti –... 124. BUAB „Meat LT“ buhalterinės apskaitos dokumentai (11 segtuvų), saugomi... 125. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 301 str., 303 str. 2... 126. A. V., a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas... 127. pagal Lietuvos Respublikos BK 184 str. 2 d. (dėl 28811,45 eurų piniginių... 128. pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 1 d. (dėl 5936,18 eurų piniginių... 129. pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. (dėl apgaulingo buhalterinės... 130. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 4 d., 5 d. 2 p.,... 131. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str., bausmės vykdymą A. V. atidėti... 132. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti –... 133. BUAB „Meat LT“ buhalterinės apskaitos dokumentus (11 segtuvų), saugomus... 134. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...