Byla e2-1243-236/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Trečioji investavimo įmonė“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-1221-459/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Trečioji investavimo įmonė“ ieškinį atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Nacionalinis švietimo centras“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Trečioji investavimo įmonė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai prašydamas panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2015 m. balandžio 15 d. sprendimą Nr. (4.44.)-R2-1212 dėl UAB „Trečioji investavimo įmonė“ pretenzijos; įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją atmesti UAB „Nacionalinis švietimo centras“ pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso reikalavimų bei įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją nutraukti elektroninio mokinio pažymėjimo diegimo ir naudojimo užtikrinimo bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir sporto įstaigose paslaugų pirkimo atvirą konkursą. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos organizuojamo elektroninio mokinio pažymėjimo diegimo ir naudojimo užtikrinimo bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir sporto įstaigose paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu procedūras ir uždrausti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai sudaryti pirkimo sutartį, iki teismas išnagrinės bylą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. balandžio 30 d. nutartimi nutarė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

7Teismas nurodė, kad teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas.

8Teismas darė išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, t. y. konkurso procedūrų sustabdymas pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, kadangi labiau tikėtina, jog atsakovo patirtinos neigiamos pasekmės viršytų laikinųjų apsaugos priemonių teikiamą naudą, sustabdžius ginčo pirkimą neapibrėžtam laikui galimai iškiltų reali grėsmė atsakovo vykdomo paslaugų pirkimo įgyvendinimui dėl tam numatyto laiko bei tuo būtų pažeistas viešas interesas. Teismo vertinimu, ieškovo prašomų konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra proporcingas, todėl sprendė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas suteiktų ieškovui pranašumą atsakovo atžvilgiu. Teismas pažymėjo, kad ieškinio patenkinimo atveju ieškovas savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo (CPK 5 str., VPĮ 96 str.), tuo tarpu ieškinio netenkinimo atveju galimai padaryta žala atsakovui negalėtų būti atlyginta niekaip.

9Teismas atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir argumentus bei atliktą ieškovo pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą, manydamas, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, darė išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikyti nėra pagrindo (CPK 4237 str. 1 d., CPK 144 str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011, 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-783/2012).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas UAB „Trečioji investavimo įmonė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės — taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos organizuojamo elektroninio mokinio pažymėjimo diegimo ir naudojimo užtikrinimo bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir sporto įstaigose paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu procedūras bei uždrausti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai sudaryti pirkimo sutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121) Pirmosios instancijos teismas tik formaliai konstatavo, kad sustabdžius ginčo pirkimą neapibrėžtam laikui galimai iškilių reali grėsmė atsakovo vykdomo paslaugų pirkimo įgyvendinimui dėl tam numatyto laiko bei tuo būtų pažeistas viešasis interesas. Apelianto teigimu, teismas nenustatė jokių aplinkybių, turinčių esminę reikšmę visuomenei ar jos daliai, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog šis interesas privalo būti tenkinamas nedelsiant;

132) Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad konkursas jau nėra įgyvendinamas numatytam laikui, kadangi praleistas pirmasis konkurso sąlygose nurodytas sistemos diegimo terminas, antrasis etapas taip pat nebus įgyvendintas laiku, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nedarys įtakos konkurso vykdymo eigai, kadangi konkurso sąlygose nustatyti terminai yra praleisti. Apeliantas nurodė, jog atsakovas perka darbus, kurie nėra skubūs ir nesusiję su svarbiausiu visuomenės poreikių tenkinimu, konkursas vykdomas praleistais terminais, pažeidžiant konkurso sąlygas, nėra jokių duomenų, kad už pirkimo objektą būtų mokama naudojant Europos Sąjungos fondų pinigines lėšas, kurios turi būti panaudotos per tam tikrą konkretų terminą. Atsakovas nėra suinteresuotas operatyviu pirkimo sutarties sudarymu;

143) Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neatsižvelgė į ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus. Apeliantas nurodo, jog ginčas kilo dėl UAB „Nacionalinis švietimo centras“, vienintelio konkurso dalyvio, neatitikimo konkurso sąlygoms bei neteisėto tolimesnių konkurso procedūrų vykdymo pažeidžiant konkurso sąlygose nustatytus terminus. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovo interesai nenukenčia, tuo tarpu, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovo interesai yra neproporcingai pažeidžiami, kadangi ieškovas turėtų kreiptis dėl kilusios žalos atlyginimo, didinti bylinėjimosi išlaidas pradėjus naujus teisminius procesus. Be to, taikius laikinąsias apsaugos priemones būtų užkirstas kelias neteisėtos atsakovo ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“ pirkimo sutarties sudarymui, būtų užkirstas kelias tolimesnės neteisėtoms konkurso procedūroms vykdyti;

154) Pirmosios instancijos teismas netinkamai preliminariai įvertino ieškinį. Apelianto teigimu, ieškovas tinkamai ir neginčijamai pagrindė UAB „Nacionalinis švietimo centras“ neatitikimą konkurso sąlygų reikalavimams;

16Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškovo atskirąjį skundą, kuriuo prašė atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas šiais atsikirtimais:

171) Perkamos paslaugos skirtos didelei visuomenės daliai (elektroninio mokinio pažymėjimo įdiegimu suinteresuotos tiek mokyklos, tiek mokinių tėvai, tiek patys mokiniai) ir jų tikslas yra supaprastinti naudojimąsi viešomis paslaugomis bei padidinti moksleivių saugumą. Atsižvelgiant į perkamų paslaugų svarbą visuomenei, visuomenės suinteresuotumą didinti saugumą mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose, viešas interesas šiuo atveju yra aukščiau už vieno tiekėjo interesą;

182) Pirkimo procedūros tęsiasi ilgai ne dėl perkančiosios organizacijos neveikimo, o dėl itin aktyvių ieškovo pastangų šį pirkimą žlugdyti. Konkurso procedūros buvo pradėtos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui 2014 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. AD1-2408 patvirtinus Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimo ir naudojimo užtikrinimo bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir sporto įstaigose paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų aprašą. Dėl pirkimo metu ieškovo pateiktų pretenzijų pirkimo procedūros bent kelis kartus buvo stabdomos. Be to, nuo 2014 m. gruodžio 19 d. procedūros buvo sustabdytos Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-917-524/2014, laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos tik Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartimi. Po laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pirkimo procedūros buvo dar kartą sustabdytos dėl ieškovo pateiktos pretenzijos nagrinėjimo;

193) Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas dėl paties ieškovo neatidumo ir nesirūpinimo pirkimo procedūromis. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. balandžio 14 d. nutartimi (civilinė byla Nr. e2A-597-236/2015) pripažino, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas visiškai pagrįstai ir teisėtai.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas netenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartis paliktina nepakeista.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

23Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas ieškovo UAB „Trečioji investavimo įmonė“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

24CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Dėl to darytina išvada, jog viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais.

25Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas siekia įsigyti elektroninio mokinio pažymėjimo diegimo ir naudojimo užtikrinimo paslaugas Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir sporto įstaigoms. Pirkimo objektas apima tokias paslaugas, kaip elektroninio mokinio pažymėjimo personalizavimo ir susiejimo paslaugos su įėjimo kontrolės ir lankomumo registravimo sistema, elektroninis dienynas, mokyklos bibliotekos paslaugų naudojimas, atsiskaitymas mokyklos valgykloje, nemokamo maitinimo apskaitos sistema, neformalaus ugdymo ir sporto klubų lankomumo apskaitos sistema, viešojo transporto bilietas, viešosios bibliotekos bilieto paslaugos; įėjimo kontrolės ir lankomumo registravimo sistemos įdiegimas; funkcijų, susijusių su mokyklos ir neformalaus ugdymo įstaigų lankomumu, naudojimusi mokyklos bibliotekos ir valgyklos paslaugomis, nemokamo maitinimo apskaita, integravimas į elektroninį dienyną ir kitos paslaugos.

26Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog objektyvus viešo intereso egzistavimas sprendžiant ginčus dėl viešojo pirkimo tam tikrais atvejais lemia, kad laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos, nors ir egzistuotų teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešas interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo bei užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012; kt.). Tačiau viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės bei teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2037/2012; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1809/2012; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012; ir kt.). Kaip jau buvo minėta, atsakovas perka paslaugas, skirtas didelei visuomenės daliai (elektroninio mokinio pažymėjimo įdiegimu suinteresuotos tiek mokyklos, tiek mokinių tėvai, tiek patys mokiniai) ir jų tikslas yra supaprastinti naudojimąsi viešomis paslaugomis bei padidinti moksleivių saugumą. Atsižvelgdamas į perkamų paslaugų svarbą visuomenei, visuomenės suinteresuotumą didinti saugumą mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog sustabdžius ginčo pirkimą neapibrėžtam laikui galimai iškiltų reali grėsmė atsakovo vykdomo paslaugų pirkimo įgyvendinimui dėl tam numatyto laiko bei tuo būtų pažeistas viešas interesas.

27Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškinio pagrįstumo klausimas bus išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, todėl apelianto argumentai, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai preliminariai įvertino ieškinį, tuo tarpu, ieškovas tinkamai ir neginčijamai pagrindė UAB „Nacionalinis švietimo centras“ neatitikimą konkurso sąlygų reikalavimams, laikomi nepagrįstais. Be to, pirmosios instancijos teismas apeliantui išaiškino, jog esant ieškovui palankiam teismo sprendimui, pastarasis savo pažeistas teises galės apginti kitomis įstatymų leistinomis priemonėmis.

28Apeliantas, nesutikdamas su skundžiama nutartimi, atskirajame skunde taip pat teigia, jog atsakovas nėra suinteresuotas operatyviu pirkimo sutarties sudarymu, kadangi atsakovas perka darbus, kurie nėra skubūs ir nesusiję su svarbiausiu visuomenės poreikių tenkinimu, konkursas vykdomas praleistais terminais, pažeidžiant konkurso sąlygas, nėra jokių duomenų, kad už pirkimo objektą būtų mokama naudojant Europos Sąjungos fondų pinigines lėšas, kurios turi būti panaudotos per tam tikrą konkretų terminą. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje patiektus įrodymus, laiko aukščiau nurodytus apelianto argumentus nepagrįstais.

29Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog konkurso procedūros buvo pradėtos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui 2014 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. AD1-2408 patvirtinus Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimo ir naudojimo užtikrinimo bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir sporto įstaigose paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų aprašą. Dėl pasiūlymo vertinimo metu ieškovo pateiktų pretenzijų pirkimo procedūros bent kelis kartus buvo stabdomos: Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. gruodžio 19 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „Trečioji investavimo įmonė“ prašymą tenkinti, taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos organizuojamo Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimo ir naudojimo užtikrinimo bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir sporto įstaigose paslaugų pirkimo atvirto konkurso būdu procedūras bei uždrausti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai sudaryti sutartį. Laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartimi, tačiau po laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pirkimo procedūros buvo dar kartą sustabdytos dėl ieškovo pateiktos pretenzijos nagrinėjimo. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog priešingai nei teigia apeliantas, byloje surinkti įrodymai paneigia atsakovo pasyvumą atsakovo vykdomo konkurso metu.

30Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nutartyje nurodė esminius argumentus dėl prašymo nepagrįstumo, todėl vien tai, kad apeliantas nesutinka su teismo procesiniu sprendimu, nėra pagrindas teigti, jog pirmosios instancijos teismas tik formaliai konstatavo, kad sustabdžius ginčo pirkimą neapibrėžtam laikui galimai iškilių reali grėsmė atsakovo vykdomo paslaugų pirkimo įgyvendinimui dėl tam numatyto laiko bei tuo būtų pažeistas viešasis interesas.

31Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

32Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Trečioji investavimo įmonė“ kreipėsi į teismą su... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. balandžio 30 d. nutartimi nutarė... 7. Teismas nurodė, kad teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos... 8. Teismas darė išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, t. y.... 9. Teismas atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir argumentus bei atliktą... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas UAB „Trečioji investavimo įmonė“ atskiruoju skundu prašo... 12. 1) Pirmosios instancijos teismas tik formaliai konstatavo, kad sustabdžius... 13. 2) Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad konkursas... 14. 3) Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos... 15. 4) Pirmosios instancijos teismas netinkamai preliminariai įvertino ieškinį.... 16. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą... 17. 1) Perkamos paslaugos skirtos didelei visuomenės daliai (elektroninio mokinio... 18. 2) Pirkimo procedūros tęsiasi ilgai ne dėl perkančiosios organizacijos... 19. 3) Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas dėl paties ieškovo neatidumo ir... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Atskirasis skundas netenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2015 m.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 24. CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 25. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas siekia įsigyti... 26. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog objektyvus viešo intereso... 27. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškinio pagrįstumo klausimas... 28. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiama nutartimi, atskirajame skunde taip pat... 29. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog konkurso procedūros buvo... 30. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas,... 31. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti... 32. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 34. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartį palikti...