Byla 1-45-332/2017

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimundo Jurgaičio, teisėjų Zigmo Kavaliausko, Vidmanto Mylės, sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, dalyvaujant prokurorei Jūratei Tamašauskienei, kaltinamajai D. M., gynėjui advokatui Ramūnui Dobrovolskiui, nukentėjusiesiems R. M., A. M.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje D. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), ( - ) raj. sav., lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, gyv. sodų bendrija „( - )“, adresas ( - ), aukštesniojo išsilavinimo, turinti 3-čios grupės neįgalumą, registruota darbo biržoje, neteista, kaltinama Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 2 ir 3 punktus.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4D. M. tyčia nužudė bejėgiškos būklės savo šeimos narį – vyrą, t. y. 2016 m. sausio 31 d., apie 20 val., savo gyvenamosiose patalpose, esančiose sodų bendrijoje „( - )“, adresu ( - ), svetainės kambaryje, kilusio tarpusavio konflikto metu, tyčia tris kartus peiliu dūrė bejėgiškos būklės dėl neįgalumo savo vyrui A. M. į krūtinės sritį, tuo padarydama nukentėjusiajam krūtinės ląstos sužalojimus: durtinį – pjautinį krūtinės ląstos sužalojimą su dešinės pažastinės arterijos ir venos sužalojimais, durtinę – pjautinę žaizdą krūtinės dešinėje pusėje poraktikaulinėje srityje, dvi paviršines durtines – pjautines odos ir paodės žaizdas krūtinės dešinėje pusėje viršutinėje dalyje, kas sukėlė ūmų nukraujavimą į išorę ir į krūtinės, dešinės pažasties ir dešinio žąsto minkštuosius audinius bei sunkų trauminį hemoraginį šoką, dėl ko nukentėjusysis A. M. 2016-02-01, apie 17 val., mirė įvykio vietoje.

5Kaltinamoji D. M. kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad su vyru A. M. pragyveno 33 metus, jis po patirto insulto 14 metų neįgalus, jo viena pusė paralyžiuota, jis dešinės rankos nevaldė visiškai. Jis turėjo neįgalumą, paskirtą slaugą ir priežiūrą. Jis vyko į reabilitacijas, paskutiniu metu vaikščiodavo, išmoko atsikelti iš lovos. Apie 2 metus iki mirties jis labai gėrė.

62016-01-31 A. M. nuo ryto visą dieną gėrė degtinę, ji degtinės buvo nupirkusi savo gimtadieniui. Vakare vyras pradėjo prie jos kabinėtis, priekaištauti, sakė, kad per jo gimtadienį jos tėvų nebus, buvo nepatenkintas jos tėvais. Tarp jų kilo kivirčas. Vienu metu A. M. jos paprašė atnešti duonos, ji svetainėje ant lentutės peiliu pjaustė duoną. Jis kabinėjosi, ji pasakė: „tu baik plepėti, nes tau įdursiu“. A. M. nusivilko marškinėlius ir šaukė: „durk, durk, ko neduri, durk man“. Jis sėdėjo prie stalo ant kėdės, kartojo ne vieną kartą, kad ji jam durtų. Prisimena, kad vieną kartą dūrė peiliu A. M. į petį, pradėjo bėgti kraujas. Jis atsisėdo ant sofos, ji ant žaizdos dėjo bintą, ledo gabaliuką, žaizdą užklijavo pleistru. Po to abu nuėjo miegoti. Ryte ji siūlė iškviesti greitąją pagalbą, bet A. M. sakė nekviesti, jam viskas gerai. Tą dieną ji turėjo važiuoti į ( - ) pas sūnų, turėjo nuvežti maisto produktų iš sodo, nes marti laukėsi antro vaikelio. Ji buvo nutarusi nuvažiuoti į ( - ) ir tuoj pat traukiniu grįžti atgal. Apie 13 val. mašina išvažiavo į geležinkelio stotį, traukiniu nuvažiavo į ( - ), sūnus pasitiko, ten prabuvo 5 minutes ir išvažiavo į ( - ), 16.30 val. buvo namuose. Įlipusi į traukinį skambino vyrui, jis atsiliepė po kurio laiko, į klausimą, kaip jaučiasi, pasakė, kad blogai, ir nutraukė pokalbį. Grįžusi namo rado A. M. parkritusį ant sofos, jis buvo šiltas, bet nesąmoningas. Skambino 112, darė dirbtinį kvėpavimą. Netrukus atvažiavo greitoji ir konstatavo mirtį.

7Nužudyti vyro nenorėjo. Jam dūrė peiliu, nes jis ją provokavo. Buvo labai susinervinusi, nes visą laiką jis ją „ėdė“, gėrė kasdien, ji to negalėdavo pakęsti. Neprisimena, kad įdūrė 3 kartus, prisimena, kad įdūrė ir ištraukė peilį, įdūrė negiliai, tuo metu vyras sėdėjo, o ji stovėjo, kur durti, nesirinko, norėjo jį pagąsdinti.

8Iš Parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad D. M. manekeno pagalba patikslino savo parodymus, kur ir kokiu būdu ji peiliu sužalojo savo vyrą A. M. (2 t., b. l. 42-48).

9Nukentėjusysis R. M. parodė, kad A. M. yra jo brolis. Su broliu palaikė ryšį, susitikdavo 1-2 kartus per mėnesį, kai reikėdavo jam ką nors padėti. Po insulto brolis sunkiai vaikščiojo, paskutiniu metu dešinės rankos nevaldė, koją valdė, paeiti galėjo. Lazdą pasiimdavo, kai būdavo sunkiau. Jeigu būdavo blaivus, jam pagalbos nereikėdavo, jis pats atsistodavo nuo kėdės, nueidavo į tualetą, vaikščiodavo po teritoriją, pats pavalgydavo. Jam paskambino D. M. ir pasakė, kad nebėra brolio, daugiau nieko nepaaiškino. Prokuratūroje sužinojo, kad D. M. nužudė jo brolį 3 peilio smūgiais. Jam D. M. paaiškino, kad A. M. pro šalį, ji pjaustė duoną, A. M. kažkaip griuvo tiesiai ant peilio.

10Nukentėjusysis A. M. parodė, kad kaltinamoji yra jo mama. Jis gyvena ( - ), tėvus aplankydavo 1-2 kartus į mėnesį. Tėvui A. M. buvo paralyžuota dešinė pusė, nevaldė dešinės rankos, vaikščiodavo, panešdavo malkų, pavasarį tempdavo šakas. Tėvas gerdavo per savaitę 3-4 dienas.

11Su mama susiskambino 2016-01-31, jis jos paprašė atvežti anūkėlei bulvių, morkų, obuolių, marinuotų agurkų, susitarė, kad ji atvyks pirmadienį, vasario 1 d.. Taip ir įvyko, ji atvažiavo, padavė jam „tašę“, jis nupirko bilietą atgal ir įsodino ją į traukinį. Po kurio laiko paskambino mama ir pasakė, kad tėvas mirė. Jis išvyko į ( - ), susitiko su mama, ji sakė, jog su tėvu įvyko konfliktas ir ji bakstelėjo peiliu tėvui į petį, nes jis „daėdė“, gėrė ir ją išprovokavo.

12Liudytojas A. L. parodė, kad gyvena sodų bendrijoje „( - )“, A. M. labai gerai pažinojo. Jam paskambino D. M. ir jo paprašė nueiti pažiūrėti A. M., pasakė, kur padėtas raktas. Jis atsirakino M. namo duris, pamatė nugertą butelį degtinės, A. M. gulėjo ant sofos, alsavo kaip miegantis žmogus. Jis pažiūrėjo ir išėjo. Nežino, kodėl D. M. prašė, kad jis pažiūrėtų jos vyrą.

13A. M. buvo darbingas, pats susiveždavo malkas, šunį pašerdavo, nebuvo bejėgiškas, buvo agresyvus žmonos atžvilgiu, ji iš jo nėra girdėjusi gero žodžio, ant jos užsimodavo lazda.

14Iš 2016-02-01 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrimos gyvenamojo namo, adresu ( - ) patalpos. Kambaryje ant grindų rastas A. M., gim. ( - ), lavonas su smurto žymėmis krūtinės ir dešinio šono srityse. Ant sofos - lovos esančios antklodės matyti rusvos spalvos dėmės (galimai kraujo). Apžiūros metu išimtas peilis, kurį pateikė

15D. M. (1 t., b. l. 14-26).

162016-02-02 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad A. M. mirė nuo durtinio - pjautinio krūtinės ląstos sužalojimo su dešinės pažastinės arterijos ir venos sužalojimais, kas sukėlė ūmų nukraujavimą į išorę ir į krūtinės, dešinės pažasties ir dešinio žasto minkštuosius audinius bei sunkų trauminį hemoraginį šoką.

17A. M. padaryti šie sužalojimai ir jų lokalizacija: durtinis – pjautinis krūtinės ląstos sužalojimas su dešinės pažastinės arterijos ir venos sužalojimais, durtinė – pjautinė žaizda krūtinės dešinėje pusėje poraktikaulinėje srityje, žaizdos kanalu, nusitęsiančiu į dešinės pažasties minkštuosius audinius, masyvia poodine kraujosruva, išsidėsčiusia apie žaizda ir išplitusia žemyn per visą dešinį krūtinės ląstos ir pilvo šoną link dešinio klubo šono bei per dešinę pažastį per visą dešinio žasto vidinį paviršių link dešinio dilbio su atitinkamai esančiomis masyviomis kraujosruvomis minėtų sričių minkštuosiuose audiniuose, kuris sukėlė ūmų nukraujavimą į išorę ir į krūtinės, dešinės pažasties ir dešinio žasto minkštuosius audinius bei sunkų trauminį hemoraginį šoką, dvi paviršinės durtinės – pjautinės odos ir paodės žaizdos krūtinės dešinėje pusėje viršutinėje dalyje, dešinio peties priekiniame paviršiuje,, linijinis skersos krypties paviršinis odos įbrėžimas – įpjovimas kairio dilbio viduriniojo trečdalio užpakaliniame paviršiuje, keturios išilgine grandine viena žemiau kitos išsidėsčiusios smulkios apvalios formos poodinės kraujosruvos kairio žasto viršutinio trečdalio priekiniame paviršiuje. Sprendžiant iš žaizdų pavidalo, odos įbrėžimo – įpjovimo šašo pavidalo, poodinių kraujosruvų spalvos ir ribų, visi sužalojimai yra vienodo senumo, padaryti maždaug prieš 1 parą laiko iki mirties.

18Durtinės – pjautinės krūtinės žaizdos gavosi nuo trijų tiesioginių trauminių kontaktų su kietu aštriu plokščiu vienašmeniu daiktu, tikėtina peilio geležte, linijinis paviršinis odos įbrėžimas – įpjovimas kairiame dilbyje gavosi nuo vieno tiesioginio trauminio dinaminio poveikio su kietu aštriu smailiu ar pailgu daiktu, tikėtina, peilio geležtės smaigaliu ar ašmenimis. Smulkios apvalios formos poodinės kraujosruvos kairiame žaste gavosi tiesiogiai trauminio spaudžiamojo poveikio su kietais smulkiais bukais ribotą paviršių turinčiais daiktais pasėkoje, tikėtina, spaudžiant rankos pirštais (1 t., b. l. 55-57).

192016-04-05 papildomoje specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad A. M. mirė nuo durtinio – pjautinio krūtinės ląstos sužalojimo su durtine – pjautine žaizda krūtinės dešinėje pusėje poraktikaulinėje srityje, dešinės pažastinės arterijos ir venos sužalojimais, kas sukėlė ūmų nukraujavimą į išorę ir į krūtinės, dešinės pažasties ir dešinio žasto minkštuosius audinius bei sunkų hemoraginį šoką. Šis sužalojimas gavosi nuo vieno tiesioginio trauminio kontakto su kietu aštriu plokščiu vienašmeniu daiktu, tikėtina, peilio geležte.

20Durtinės – pjautinės krūtinės žaizdos gavosi nuo trijų tiesioginių trauminių kontaktų su kietu aštriu plokščiu vienašmeniu daiktu, tikėtina peilio geležte, linijinis paviršinis odos įbrėžimas – įpjovimas kairiame dilbyje gavosi nuo vieno tiesioginio trauminio dinaminio poveikio su kietu aštriu smailiu ar pailgu daiktu, tikėtina, peilio geležtės smaigaliu ar ašmenimis (1 t., b. l. 67-69).

212016-04-08 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad tikėtina, jog tyrimui pateiktos A. M. peties odos žaizdos buvo padarytos tyrimui pateiktu peiliu (1 t., b. l. 74-78).

22Iš 2016-02-05 asmens apžiūros protokolo matyti, kad 2016-02-05 apžiūrint kaltinamosios

23D. M. kūną išorinių sužalojimų nerasta (1 t., b. l. 79-81).

24Iš Daiktų, dokumentų pateikimo protokole matyti, kad D. M. tyrimui pateikė 2 traukinio bilietus, kurie patvirtina išvykimą traukiniu iš ( - ) į ( - ) 2016-02-01, 13.23 val., ir išvykimą traukiniu iš ( - ) į ( - ) 2016-02-01, 14.50 val. (1 t., b. l. 82-84).

25Tarnybiniame pranešime dėl išklotinių analizės nurodyta, kad analizuojant gautas išklotines nustatyta, kad kaltinamoji D. M. 2016-02-01 skambino savo vyrui A. M. 14:39 (neatsiliepė), 14:41 (pokalbis truko 26 sek.), 14:49 (neatsiliepė), 14:51 (neatsiliepė), 14:52 (neatsiliepė), 14:54 (neatsiliepė), 14:56 skambino kaimynui A. L. (pokalbis truko 36 sek.), 15:06 skambino vyrui A. M. (neatsiliepė), 16:46 skambino pagalbos skambučiu. Iš A. M. priklausančio numerio išklotinės matyti, kad 2016-02-01, 14:41 jam skambino D. M., jų pokalbis truko 27 sek. Iš A. M. telefono daugiau išeinančių skambučių nebuvo iki 17. 44 val. (1 t., b. l. 122).

26Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ( - ) teritorinio skyriaus rašte nurodyta, kad A. M. nustatytas 20 (dvidešimt) procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės priežiūros pagalbos poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis (1 t., b. l. 124).

27UAB „( - ) šeimos klinikos“ medicinos dokumentų išraše nurodyta, kad A. M. nuo 2007-01-25 buvo nustatyta visiška negalia su slauga, ligonis buvo slaugomas namuose (1 t., b. l. 126).

28UAB „( - ) šeimos klinikos“ medicinos dokumentų išraše nurodyta, kad A. M. po persirgto hemoraginio insulto buvo išlikusi deš. galūnių paralyžius. Ligonis nevaldė dešinės rankos, kaire ranka galėjo atlikti visus veiksmus. Ligonis nebuvo visiškai prikaustytas prie invalido vežimėlio. Lazdos pagalba galėjo truputį judėti (1 t., b. l. 130).

29Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, konstatuoja, kad kaltinamosios

30D. M. kaltė tyčia nužudžius bejėgiškos būklės savo šeimos narį – vyrą A. M. įrodyta.

31Pagal Lietuvos Respublikos BK 129 straipsnį baudžiamoji atsakomybė už žmogaus gyvybės atėmimą kyla tada, kai tarp kaltininko padarytos veikos ir atsiradusių padarinių (mirties) yra priežastinis ryšys. Nustatant priežastinį ryšį turi būti atsižvelgta į tai, ar kaltininko veika buvo būtina sąlyga mirčiai kilti (be jos ši nekiltų), ar mirtis buvo dėsningas ir numatomas veikos padarinys. Tais atvejais, kai padariniai nulemti ne vienos, bet kelių priežasčių, būtina įvertinti, kokią įtaką padariniams atsirasti turėjo kaltininko veika palyginti su kitais veiksniais, prisidėjusiais prie padarinių kilimo. Jei nukentėjusiojo mirties priežastis yra kaltininko padarytas sveikatos sutrikdymas, tai atsakomybė už žmogaus gyvybės atėmimą atsiranda nepriklausomai nuo to, ar nukentėjusysis mirė tuoj po padarytos veikos, ar praėjus kuriam laikui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-381/2011, 2K-450/2011, 2K-428/2013, 2K-28-976/2015, 2K-322-511/2016).

32Specialisto išvadomis nustatyta, kad A. M. mirė nuo durtinio - pjautinio krūtinės ląstos sužalojimo su dešinės pažastinės arterijos ir venos sužalojimais, kas sukėlė ūmų nukraujavimą į išorę ir į krūtinės, dešinės pažasties ir dešinio žasto minkštuosius audinius bei sunkų trauminį hemoraginį šoką.

33Kaltinamoji D. M. parodė, kad 2016-01-30, vakare, konflikto metu dūrė peiliu savo vyrui A. M. į petį, jam iš žaizdos pradėjo bėgti kraujas. 2016-02-01, apie 16.30 val., rado vyrą mirusį.

34Teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, kurie tarpusavyje susiję, konstatuoja, kad tarp kaltinamosios D. M. padarytos veikos ir padarinių – nukentėjusiojo A. M. mirties - yra priežastinis ryšys: D. M. konflikto metu tyčia tris kartus peiliu dūrė bejėgiškos būklės dėl neįgalumo savo vyrui A. M. į krūtinės sritį, tuo padarydama nukentėjusiajam krūtinės ląstos sužalojimus bei sunkų trauminį hemoraginį šoką, dėl ko nukentėjusysis A. M. 2016-02-01, apie 17 val., mirė. Faktinėmis bylos aplinkybėmis nustatyta, kad D. M. kaltė nužudant A. M. pasireiškia netiesiogine tyčia - ji tyčia tris kartus peiliu durdama A. M. į krūtinės sritį suvokė pavojingą savo nusikalstamos veikos pobūdį, numatė, kad dėl jos veikimo gali atsirasti BK numatytų padarinių, ir nors jų nenorėjo, bet sąmoningai leido jiems atsirasti.

35Bylos duomenimis nustatyta, kad D. M. A. M. nužudymą padarė kvalifikuojančioms aplinkybėms – nužudė bejėgiškos būklės savo šeimos narį – vyrą.

36Pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 2 punktą atsako tas, kas nužudė bejėgiškos būklės žmogų, t. y. nužudymas kvalifikuojamas pagal šį BK 129 straipsnio 2 dalies punktą, kai gyvybė atimama asmeniui, kuris dėl fizinių ar psichinių savybių negali suprasti kaltininko veikos pobūdžio, negali gintis ar kitaip vengti pavojaus arba aktyviai pasipriešinti kaltininkui. Tokia būsena gali būti dėl ligos, invalidumo, praradus sąmonę arba stipraus apsvaigimo nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir pan. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog apie bejėgiškumo būseną teismas sprendžia pagal konkrečias nukentėjusiojo fizinę ar psichinę būklę apibūdinančias aplinkybes. Nužudymas kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 2 punktą, kai kaltininkas suvokia nukentėjusiojo bejėgišką būklę ir ja pasinaudodamas atima gyvybę (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-98/2009, 2K-77/2010, 2K-146/2014, 2K-164/2014, 2K-72/2015). Teismas, pripažindamas asmenį kaltu nužudžius bejėgiškos būklės žmogų, turi vertinti aplinkybes, susijusias su tuo, ar nukentėjusysis galėjo gintis, aktyviai pasipriešinti kaltininkui ar kitaip vengti pavojaus, taip pat tai, ar kaltininkas suvokė bejėgišką nukentėjusiojo būklę.

37Byloje ištirtais dokumentais nustatyta, kad A. M. po persirgto hemoraginio insulto buvo nustatytas 20 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės priežiūros pagalbos poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, nuo 2007-01-25 buvo nustatyta visiška negalia su slauga, buvo išlikusi deš. galūnių paralyžius, jis nevaldė dešinės rankos, kaire ranka galėjo atlikti visus veiksmus, galėjo truputį judėti lazdos pagalba. Vertindamas šiuos duomenis teismas konstatuoja, kad A. M. būklė buvo bejėgiška, jis negalėjo apsiginti, aktyviai pasipriešinti

38D. M. ir taip išvengti pavojaus savo gyvybei.

39Kaltinamoji D. M. parodė, kad po patirto insulto vyras 14 metų buvo neįgalus, jam buvo paskirta slauga ir priežiūra, jo viena pusė buvo paralyžiuota, jis visiškai nevaldė dešinės rankos, pradėjo kiek vaikščioti, išmoko atsikelti iš lovos paskutiniu metu. Šie kaltinamosios parodymai patvirtina, kad ji darydama nusikaltimą suvokė bejėgišką nukentėjusiojo A. M. būklę.

40Konstatuojant bejėgišką nukentėjusiojo A. M. būklę, vertindamas liudytojo A. L. parodymus, jog A. M. buvo darbingas, nebuvo bejėgiškas, teismas juos atmeta ir darydamas išvadas jais nesiremia, nes jie pagrįsti subjektyviu liudytojo vertinimu, prieštarauja nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms.

41Teismas pasisako dėl kaltinamosios D. M. parodymų, kad ji nusikaltimą padarė iš dalies išprovokuota pačio nukentėjusiojo A. M. - jam dūrė peiliu, nes jis konflikto metu šaukė: „durk, durk, ko neduri, durk man“. Provokacija suprantama kaip jai spaudimas, aktyvus skatinimas ar kurstymas padaryti nusikalstamą veiką, be kurios asmuo tokios veikos nebūtų padaręs. Bylos duomenimis nustatyta, kad prieš nusikaltimą tarp kaltinamosios ir nukentėjusiojo vyko konfliktas, kurio metu A. M. ir galėjo pasakyti kaltinamosios D. M. cituojamus žodžius, tačiau minėtų žodžių sveikas, mąstantis žmogus negalėjo suprasti realiu prašymu jį sužaloti ar nužudyti. Dėl išdėstytų aplinkybių teismas kaltinamosios D. M. parodymus dėl jos provokavimo padaryti nusikaltimą atmeta kaip nepagrįstą gynybos versiją.

42Kaltinamosios D. M. padaryta nusikalstama veika atitinka Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 2 ir 3 punktus, kaip ir kvalifikuotina.

43Kaltinamosios D. M. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad ji prisipažino padariusi baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką ir dėl to nuoširdžiai gailisi, suteikė nukentėjusiam asmeniui pagalbą ir kitais aktyviais veiksmais bandė išvengti sunkesnių padarinių nukentėjusiajam A. M. sutvarstydama žaizdą ir iškviesdama greitąją medicinos pagalbą.

44Teismų praktikoje išaiškinta, kad būtina nustatyti aktyvius kaltininko veiksmus, kuriais jis siekė įsiterpti į įvykių eigą taip, kad padarinių visai neatsirastų arba, jeigu jie iš dalies jau buvo atsiradę, jų nepadaugėtų (kasacinės nutartys Nr. 2K-39/2007, 2K-299/2012). Teismų praktika rodo, kad ši atsakomybę lengvinanti aplinkybė nustatoma tada, kai kaltininkas aktyviais veiksmais stengiasi užkirsti kelią nukentėjusiojo mirčiai. Tokie kaltininko veiksmai paprastai būna greitosios medicinos pagalbos iškvietimas ar aplinkinių pagalbos prašymas, bandymas gaivinti nukentėjusįjį, darant jam dirbtinį kvėpavimą, stabdant kraujavimą ir pan. (kasacinė nutartis Nr. 2K-278/2009).

45Kaltinamoji D. M. parodė, kad po A. M. sužalojimo jam iš žaizdos bėgo kraujas, ji ant žaizdos dėjo bintą, ledo, žaizdą užklijavo pleistru. Iš kaltinamosios ir nukentėjusiojo A. M. telefoninių pokalbių analizės matyti, kad 2016-02-01 D. M. kelionės į ( - ) metu kelis kartus skambino A. M., domėjosi jo sveikata, nebegalėdama susisiekti telefonu su vyru kreipėsi pagalbos į kaimyną A. L., kad jis nueitų pažiūrėti, kaip nukentėjusysis jaučiasi. Iš BPC ( - ) skyriaus rašto, pokalbio įrašo suvestinės, pranešimo apie GMP siųstą ligonį (1 t., b. l. 28, 29-30, 58) matyti, kad greitąją medicinos pagalbą A. M. iškvietė kaltinamoji D. M..

46Išdėstytos aplinkybės rodo, kad kaltinamoji D. M. suteikė A. M. pagalbą ir aktyviais veiksmais bandė išvengti sunkesnių padarinių.

47Skirdamas kaltinamiesiems bausmes už padarytus nusikaltimus teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 54 str., bausmės skyrimo, kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, taisyklėmis (Lietuvos Respublikos BK 61 str.). BK 54 str. (Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai) numato, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Minėto straipsnio 2 dalis skelbia, kad, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: 1) padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; 2) kaltės formą ir rūšį; 3) padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; 4) nusikalstamos veikos stadiją; 5) kaltininko asmenybę; 6) asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; 7) atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. BK 61 str. (Bausmės skyrimas, kai yra atsakomybę lengvinančių ir (ar) sunkinančių aplinkybių) 1 dalis nustato, kad teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Be to, visos išvardytos aplinkybės turi vienodą reikšmę nustatant bausmės dydį. Minėto straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio.

48D. M. padarė tyčinį nusikaltimą žmogaus gyvybei, kurį baudžiamasis įstatymas priskiria labai sunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 6 dalis) ir numato tik griežtą laisvės atėmimo bausmę – nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba iki gyvos galvos. Nusikaltimą, sukėlusį negrįžtamus padarinius, t. y. savo šeimos nario mirtį, nuteistoji padarė veikdama netiesiogine tyčia. Kaltinamoji neteista, administracine tvarka nebausta, turi 3-čios grupės neįgalumą, registruota darbo biržoje, yra ligota (2 t., b. l. 64, 121, 122), prižiūri nusenusį tėvą (2 t. b. l. 120), yra dvi jos atsakomybę lengvinančios aplinkybės, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kaltinamajai D. M. skiriama minimali Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė.

49Jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarauja teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę (BK 54 straipsnio 3 dalis). Teismų praktikoje šis bausmės švelninimo pagrindas siejamas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos ir šią veiką padariusio asmens pavojingumą, visumos vertinimu bei išvada, kad bendrosios bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, taikydamas BK 54 str. 3 d. nuostatas, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, kad straipsnio sankcijoje nurodytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-371/2011, 2K-430/2012, 2K-421/2013, 2K-150/2014, 2K-P-89/2014, 2K-186-942/2015, 2K-179-699/2017). Šioje byloje teismas remdamasis nustatytų aplinkybių visuma konstatuoja, kad išimtinių aplinkybių taikyti BK 54 str. 3 d. nuostatas

50D. M. nėra.

51Priimant nuosprendį išspręstinas daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, klausimas.

52( - ) apskrities VPK saugomi: peilis – 1 vokas, nuoplovos – 3 vokai, rankų pirštų nagai su panagių turiniu – 2 vokai, marlinis tvarstis su lipnia medžiaga – 1 vokas, kelnės, marškinėliai ir kelnaites - 2 paketai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 4 p., nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini, kaip daiktai, kurie yra menkaverčiai ir negali būti sunaudoti.

53( - ) apskrities VPK saugomi D. M. pateikti 2 telefonai – „Nokia C 2-01“, kurio IMEI Nr. ( - ), su joje esančia SIM kortele, kurios IMSI ( - ), „Samsung“, kurio IMEI Nr. ( - ), su joje esančia SIM kortele, kurios IMSI ( - ), vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 5 p., nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini D. M..

54Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str., 308 str., 310 str.,

Nutarė

55D. M. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 2 ir 3 punktuose, ir nuteisti laisvės atėmimu 8 metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

56Bausmės pradžią skaičiuoti nuo D. M. sulaikymo dienos vykdant teismo nuosprendį.

57Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo D. M. palikti paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

58Į atliktos bausmės laiką įskaityti sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2016-02-01 iki 2016-03-02.

59( - ) apskrities VPK saugomus: peilį – 1 vokas, nuoplovas – 3 vokai, rankų pirštų nagus su panagių turiniu – 2 vokai, marlinį tvarstį su lipnia medžiaga – 1 vokas, kelnes, marškinėlius ir kelnaites - 2 paketai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 4 p., nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

60( - ) apskrities VPK saugomus 2 telefonus – „Nokia C 2-01“, kurio IMEI Nr. ( - ), su jame esančia SIM kortele, kurios IMSI ( - ), „Samsung“, kurio IMEI Nr. ( - ), su jame esančia SIM kortele, kurios IMSI ( - ), vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 5 p., nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti D. M..

61Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį nuosprendį priėmusį teismą.

62Išaiškinti nagrinėjimo teisme dalyviams, kad byla apeliacine tvarka nagrinėjama tik esant apeliacinių skundų, paduotų nustatyta tvarka ir terminais. Apeliacinės instancijos teismas bylas nagrinėja žodinio proceso tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos BPK 3251 straipsnyje nurodytus atvejus, kai byla apeliacine tvarka nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teisme byla negali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kai: 1) apeliacinis skundas paduotas nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį bloginančiais pagrindais; apeliacinis skundas paduotas dėl nuosprendyje išdėstytos teismo išvados neatitikimo bylos aplinkybių arba dėl nuosprendžio panaikinimo ir naujo nuosprendžio priėmimo arba tuo pagrindu, kad nuteistajam turėjo būti taikomos priverčiamosios medicinos prievartos priemonės; 2) proceso dalyvis prašo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka; 3) byloje būtina atlikti įrodymų tyrimą arba išklausyti žodinius proceso dalyvių paaiškinimus. Apeliaciniame skunde turi būti motyvuoti apelianto prašymai dėl bylos nagrinėjimo žodinio ar rašytinio proceso tvarkos.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. D. M. tyčia nužudė bejėgiškos būklės savo šeimos... 5. Kaltinamoji D. M. kalta prisipažino visiškai ir parodė,... 6. 2016-01-31 A. M. nuo ryto visą dieną gėrė degtinę, ji... 7. Nužudyti vyro nenorėjo. Jam dūrė peiliu, nes jis ją provokavo. Buvo labai... 8. Iš Parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad D.... 9. Nukentėjusysis R. M. parodė, kad 10. Nukentėjusysis A. M. parodė, kad kaltinamoji yra jo... 11. Su mama susiskambino 2016-01-31, jis jos paprašė atvežti anūkėlei bulvių,... 12. Liudytojas A. L. parodė, kad gyvena sodų bendrijoje „(... 13. A. M. buvo darbingas, pats susiveždavo malkas, šunį... 14. Iš 2016-02-01 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad buvo... 15. D. M. (1 t., b. l. 14-26).... 16. 2016-02-02 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad 17. A. M. padaryti šie sužalojimai ir jų lokalizacija:... 18. Durtinės – pjautinės krūtinės žaizdos gavosi nuo trijų tiesioginių... 19. 2016-04-05 papildomoje specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad 20. Durtinės – pjautinės krūtinės žaizdos gavosi nuo trijų tiesioginių... 21. 2016-04-08 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad tikėtina, jog tyrimui... 22. Iš 2016-02-05 asmens apžiūros protokolo matyti, kad 2016-02-05 apžiūrint... 23. D. M. kūną išorinių sužalojimų nerasta (1 t., b. l.... 24. Iš Daiktų, dokumentų pateikimo protokole matyti, kad D.... 25. Tarnybiniame pranešime dėl išklotinių analizės nurodyta, kad analizuojant... 26. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo... 27. UAB „( - ) šeimos klinikos“ medicinos dokumentų išraše nurodyta, kad 28. UAB „( - ) šeimos klinikos“ medicinos dokumentų išraše nurodyta, kad 29. Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus... 30. D. M. kaltė tyčia nužudžius bejėgiškos būklės savo... 31. Pagal Lietuvos Respublikos BK 129 straipsnį baudžiamoji atsakomybė už... 32. Specialisto išvadomis nustatyta, kad A. M. mirė nuo... 33. Kaltinamoji D. M. parodė, kad 2016-01-30, vakare,... 34. Teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, kurie tarpusavyje susiję,... 35. Bylos duomenimis nustatyta, kad D. M.... 36. Pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 2 punktą atsako tas, kas nužudė... 37. Byloje ištirtais dokumentais nustatyta, kad A. M. po... 38. D. M. ir taip išvengti pavojaus savo gyvybei.... 39. Kaltinamoji D. M. parodė, kad po patirto insulto vyras 14... 40. Konstatuojant bejėgišką nukentėjusiojo A. M. būklę,... 41. Teismas pasisako dėl kaltinamosios D. M. parodymų, kad... 42. Kaltinamosios D. M. padaryta nusikalstama veika atitinka... 43. Kaltinamosios D. M. atsakomybę lengvinančios aplinkybės... 44. Teismų praktikoje išaiškinta, kad būtina nustatyti aktyvius kaltininko... 45. Kaltinamoji D. M. parodė, kad po A.... 46. Išdėstytos aplinkybės rodo, kad kaltinamoji D. M.... 47. Skirdamas kaltinamiesiems bausmes už padarytus nusikaltimus teismas... 48. D. M. padarė tyčinį nusikaltimą žmogaus gyvybei,... 49. Jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai... 50. D. M. nėra.... 51. Priimant nuosprendį išspręstinas daiktų, turinčių reikšmės... 52. ( - ) apskrities VPK saugomi: peilis – 1 vokas, nuoplovos – 3 vokai, rankų... 53. ( - ) apskrities VPK saugomi D. M. pateikti 2 telefonai... 54. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str., 308 str.,... 55. D. M. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą... 56. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo D. M. sulaikymo dienos... 57. Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo D. M. palikti... 58. Į atliktos bausmės laiką įskaityti sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką... 59. ( - ) apskrities VPK saugomus: peilį – 1 vokas, nuoplovas – 3 vokai,... 60. ( - ) apskrities VPK saugomus 2 telefonus – „Nokia C 2-01“, kurio IMEI... 61. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas... 62. Išaiškinti nagrinėjimo teisme dalyviams, kad byla apeliacine tvarka...