Byla 1-19-667/2015
Dėl baudžiamosios bylos perdavimo prokurorui. Prašyme nurodoma, kad išanalizavus UAB „N“ buhalterinės apskaitos dokumentus yra akivaizdus nesutapymai su kaltinamajame akte nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, t.y.:

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Alvydas Rimkevičius, sekretoriaujant Rasai Bičkienei, dalyvaujant prokurorui Zenui Leonavičiui, kaltinamojo gynėjai advokatei Ingai Blaževičienei, kaltinamajam V. G., civilinio ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įgaliotai atstovei Linai Jančiauskienei, viešame teisiamajame posėdyje nagrinėjant baudžiamąją bylą, kurioje V. G. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 228 straipsnio 1 dalyje,

Nustatė

2Kauno apylinkės teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą, kurioje V. G. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 228 straipsnio 1 dalyje, kaltinamojo gynėja I. Blaževičienė pateikė prašymą dėl baudžiamosios bylos perdavimo prokurorui. Prašyme nurodoma, kad išanalizavus UAB „N“ buhalterinės apskaitos dokumentus yra akivaizdus nesutapymai su kaltinamajame akte nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, t.y.:

31. Kaltinime nurodoma, kad V. G. piktnaudžiaudamas tarnyba 2008-05-21 UAB „Bitė Lietuva“, pagal kasos išlaidų orderį Nr. 89 sumokėjo 3433 Lt. Tačiau išanalizavus UAB „N“ dokumentus matyti, kad 2008-05-21 3433 Lt sumą pagal jau minėtą kasos išlaidų orderį pinigus gavo V. G. ir 3430 Lt sumą bankiniu pavedimu sumokėjo UAB „Bitė Lietuva“ ir taip pat sumokėjo 3 Lt - mokestį už banko atliktą pavedimą. Pagal kaltinime nurodytą kasos išlaidų orderį mokėjimas nebuvo atliktas, pinigai buvo sumokėti pavedimu ir buvo sumokėta ne kaltinime nurodyta suma, o mažesnė. Kartu V. G. inkriminuoti ir pinigai, kurie buvo sumokėti bankui už atliktą pavedimą;

42. Kaltinime nurodoma, kad V. G. piktnaudžiaudamas tarnyba 2008-05-15 UAB „Bitė Lietuva“, pagal kasos išlaidų orderį Nr. 88 sumokėjo 3004,05 Lt. Tačiau išanalizavus UAB „Ndokumentus matyti, kad 2008-05-15 3004,05 Lt sumą pagal jau minėtą kasos išlaidų orderį pinigus gavo V. G. ir 3000 Lt sumą bankiniu pavedimu sumokėjo UAB „Bitė Lietuva“ ir taip pat sumokėjo 4,05 Lt - mokestį už banko atliktą pavedimą. Pagal kaltinime nurodytą kasos išlaidų orderį mokėjimas nebuvo atliktas, pinigai buvo sumokėti pavedimu ir buvo sumokėta ne kaltinime nurodyta suma, o mažesnė. Kartu V. G. inkriminuoti ir pinigai, kurie buvo sumokėti bankui už atliktą pavedimą;

53. Kaltinime nurodoma, kad V. G. piktnaudžiaudamas tarnyba 2008-05-15 UAB „V“, pagal kasos išlaidų orderį Nr. 87 sumokėjo 4633,93 Lt. Tačiau išanalizavus UAB „N“ dokumentus matyti, kad 2008-05-15 4633,93 Lt sumą pagal jau minėtą kasos išlaidų orderį pinigus gavo V. G. ir 4630 Lt sumą bankiniu pavedimu sumokėjo UAB „Vilniaus Vista“ ir taip pat sumokėjo 3,93 Lt - mokestį už banko atliktą pavedimą. Pagal kaltinime nurodytą kasos išlaidų orderį mokėjimas nebuvo atliktas, pinigai buvo sumokėti pavedimu ir buvo sumokėta ne kaltinime nurodyta suma, o mažesnė. Kartu V. G. inkriminuoti ir pinigai, kurie buvo sumokėti bankui už atliktą pavedimą,

64. Kaltinime nurodoma, kad V. G. piktnaudžiaudamas tarnyba 2008-04-30 UAB „Sampo banko lizingas“, pagal kasos išlaidų orderį Nr. 80 sumokėjo 983 Lt. Tačiau išanalizavus UAB „N“ dokumentus matyti, kad 2008-04-30 983,09 Lt sumą pagal jau minėtą kasos išlaidų orderį pinigus gavo V. G. ir 983,09 Lt sumą bankiniu pavedimu sumokėjo UAB „Bitė Lietuva“. Pagal kaltinime nurodytą kasos išlaidų orderį mokėjimas nebuvo atliktas, pinigai buvo sumokėti pavedimu ir buvo sumokėta ne kaltinime nurodyta suma.

7Tokie neatitikimai yra daugelyje atvejų, kurie nurodyti kaltinime, kadangi pinigai pagal kasos išlaidų orderius, pagal kuriuos pinigus gavo V. G., nebuvo išmokami skolininkui tiesiogiai, o gavus pinigus V. G. juos pervesdavo jau skolininkui bankiniu pavedimu. Taigi kaltinamajame akte nurodytos faktinės aplinkybės neatitinka byloje esančiu duomenų.

8Išanalizavus įmonės apskaitos dokumentus buvo nustatyti ir kiti nesutapymai. Pavyzdžiui 2008-04-30 kasos išlaidų orderiu Nr. 77, buvo išmokėti pinigai UAB „E“ sumoje 64,90 Lt, tačiau išanalizavus kaltinimą matyti, kad V. G. nekaltinamas, kad šią sumą sumokėjo įmonei, nors kita suma išmokėta tai pačiai įmonei yra nurodyta. Tokia pati situacija yra ir su UAB „Kauno vandenys“. 2008-04-15 kasos išlaidų orderiu V. G. gavo iš kasos 3,84 Lt, ir juos pervedė UAB „Kauno vandenys“. Ši suma taip pat nėra inkriminuota, nors kitos sumos sumokėtos UAB „Kauno vandenys“ yra nurodytos kaltinime. Taip pat 2008-02-14 kasos išlaidų orderiu Nr. 13, V. G. gavo 2000 Lt UAB „Bitė Lietuva“, juos bankiniu pavedimu sumokėjo, tačiau šios sumos kaltinime nėra, nors kitos sumos sumokėtos UAB „Bitė Lietuva" inkriminuotos. Analizuojant kaltinimą ir apskaitos dokumentus nėra aišku kuo remiantis valstybinis kaltintojas atrinko atliktus mokėjimus. Neaiški situacija yra ir su 3000 Lt suma sumokėjimu UAB „Bitė Lietuva“, kuri yra inkriminuota V. G., kadangi kaltinime nurodyta, kad šią sumą pagal kasos išlaidų orderį Nr. 23, sumokėjo V. G.. Tačiau iš 2008-03-06 Kasos išlaidų orderio matyti, kad 3000 Lt buvo išduoti direktoriui A. J. apmokėjimui už UAB „Bitė Lietuva“ paslaugas, kuris, t.y. A. J. pinigus ir mokėjo minėtai įmonei. Taigi egzistuoja galimybė, kad kaltinime nurodyta suma gali būti nepagrįstai inkriminuota V. G..

9Taip pat, išanalizavus UAB „N“ apskaitos dokumentus nustatyta, kad:

101. 2008-04-24 V. G. išmokėjo pinigus J. M. pagal kasos išlaidų orderį Nr. 67, 217,15 Lt, prekių pirkimui;

112. 2008-04-24 V. G. išmokėjo pinigus darbų vadovui V. M. pagal kasos išlaidų orderį Nr. 65, 41,20 Lt už pirktas medžiagas;

123. 2008-04-23 V. G. išmokėjo pinigus L. P. pagal kasos išlaidų orderį Nr. 63, 270,50 Lt;

134. 2008-04-V. G. išmokėjo pinigus darbų vadovui V. M. pagal kasos išlaidų orderį Nr. 62, 33,60 Lt už medžiagų pirkimą;

145. 2008-04-22 V. G. išmoka pinigus darbų vadovui L. V. pagal kasos išlaidų orderį Nr. 61, 153,40 Lt;

15Atkreipiamas dėmesys, kad pinigai nurodytiems asmenims buvo išmokėti tikslu įsigyti medžiagas arba už jau nupirktas medžiagas, tačiau šie pinigai kaltinime nenurodyti, nors kaip pvz. pinigai, kuriuos V. G. gavo ir naudojo medžiagų įsigijimui yra jam inkriminuotos ir nurodyti kaltinime. Atsižvelgiant į tai nurodoma, kad kaltinamajame akte nurodomos aplinkybės visiškai neatitinka baudžiamojoje byloje nustatytoms aplinkybėms, t.y. kaltinamajame akte nurodytos aplinkybės neatitinka byloje esantiems UAB „N“ apskaitos dokumentams, tokiu būdu suvaržant kaltinamojo V. G. teisę į gynybą nuo jam pareikštų kaltinimų, prašoma bylą su kaltinamuoju aktu grąžinti prokurorui.

16Teismo posėdžio metu kaltinamasis palaikė gynėjos prašymą.

17Prokuroras prašė kaltinamojo gynėjo prašymo netenkinti, baudžiamąją bylą nagrinėti toliau ir kviesti tyrėją bei apklausti posėdyje, kad paaiškintų, kodėl buvo pateikti specialistams nevisi įmonės dokumentai ir gavosi netikslumai specialisto išvadoje. Prokuroras mano, kad esamus išvadoje neatitikimus galima pašalinti posėdžio metu apklausus ir specialistę, jai pateikus papildomus dokumentus, nes įmonės savininkai A. J. ir V. G. su įmonėmis atsiskaitydavo abu, todėl gal ir yra neatitikimas specialisto išvadoje, ją remiantis buvo surašytas kaltinimas, todėl jame esančius netikslumus galima puikiai išsiaiškinti posėdžio metu. Dėl 3 litų už orderį, tai yra sumos, kurios neturi esminės reikšmės bylai.

18Civilinio ieškovo atstovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įgaliota atstovė klausimą paliko spręsti teismo nuožiūra.

19BPK 254 str. 3 d. nustatyta, kad teismui konstatavus, kad byloje esantis kaltinamasis aktas surašytas netinkamai, tai yra kad jis iš esmės neatitinka BPK 219 str. reikalavimų, byla perduotina prokurorui. Taigi, reikalavimai kaltinamajam aktui iš esmės susiję su kaltinamojo teisės į gynybą užtikrinimu.

20BPK 219 str. numato, kad kaltinamajame akte nurodoma: 1) teismo, kuriam teisminga byla, pavadinimas; 2) įtariamojo vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, šeiminė padėtis, profesija, darbovietė, duomenys apie ankstesnį teistumą; prokuroro nuožiūra gali būti nurodyti ir kiti duomenys; 3) nusikalstamos veikos aprašymas: padarytos nusikalstamos veikos vieta, laikas, būdai, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės; duomenys apie nukentėjusįjį (vardas, pavardė ir gimimo data); įtariamojo atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės; 4) duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas; 5) Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnis (jo dalis ir punktas), numatantis atsakomybę už padarytą veiką; 6) įtariamojo gynėjo vardas ir pavardė, jei įtariamasis ikiteisminio tyrimo metu turėjo gynėją; 7) įtariamojo pozicija, jeigu įtariamasis nesutinka su įtarimu. 8) prokuroro nuomonė dėl galimybės teisme atlikti šio Kodekso 273 straipsnyje numatytą sutrumpintą įrodymų tyrimą.

21Remiantis kaltinamojo V. G. gynėjos prašyme nurodytomis aplinkybės, yra ginčijamas kaltinamojo akto atitikimas BPK 219 str. 1 d. 3 ir 4 p. reikalavimams. Atsižvelgiant į tai, kaltinamajame akte turėjo būti nurodyta kokiais veiksmais ir kokiomis aplinkybėmis pasireiškė kaltinamajam V. G. inkriminuojamos BK 228 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos sudėtis. Pagal BK 228 str. 1 dalį atsako valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo. Šio nusikaltimo sudėtis yra materiali ir turi būti įrodyta, kad dėl veikos didelės žalos šiuo atveju patyrė UAB ,,N ” ir jos kreditoriai: VSDFV Kauno skyrius, Kauno apskrities VMI, UAB ,,K”, UAB ,,D” ir L. įmonė ,,E”.

22Taikant BK 228 straipsnį žala suprantama kaip turtinio ar kitokio pobūdžio žala, dėl kurios nukenčia valstybės, juridinio, fizinio asmens ar kito šiame straipsnyje numatyto subjekto turtinė padėtis arba (ir) padaromas neigiamas poveikis jų neturtiniams interesams. Didelės žalos požymis yra vertinamasis ir teismų praktikoje nustatomas atsižvelgiant į keletą kriterijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-497/2014). Įstatyme nepateikta universalių kriterijų didelės žalos mastui nustatyti, todėl kiekvienu konkrečiu atveju apie jos dydį sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes: kokio pobūdžio, kokiais teisės aktais pažeidžiami ginami interesai, nukentėjusiųjų skaičių, jų vertinimą ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-232/2012, 2K-7-335/2013, 2K-497/2014, 2K-50-648/2015). Be to, šio požymio konstatavimas turi būti motyvuotas, pagrįstas byloje ištirtais duomenimis ir nustatytomis aplinkybėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-245/2013, 2K-316/2013, 2K-21/2014, 2K-50-648/2015). Taip pat teismų praktikoje formuoja pozicija, kad turtinė žala laikytina didele, kai ji viršija 250 MGL dydžio sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-180-693/2015).

23Atsižvelgiant į tai, labai svarbu, kad kaltinime būtų tinkamai nurodyti įvykdytų mokėjimų dydžiai, nes šiais teiginiais yra paremtas kaltinimas kaltinamajam, nuo kurio jis turi teisę gintis. Kaltinime nurodoma, kad kaltinamajam V. G. inkriminuojama nusikalstama veika pasireiškė tuo, kad jis nepagrįstai kitiems įmonės kreditoriams išmokėjo pinigines lėšas, kurios turėjo būti mokamos kitiems kreditoriams, todėl nepagrįstai išmokėtų lėšų dydis yra itin svarbus kriterijus vertinant kaltinime nurodytais veiksmais padarytos žalos mastą. Tuo tarpu teismo ir kaltinamojo gynėjos atlikta analizė parodė, kad kaltinime nurodytos sumos yra nepagrįstos byloje esančiais duomenimis, klaidų skaičius yra pakankamai didelis, kas sukelia pagrįstų abejonių viso suformuoto kaltinimo teisingumu. Taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad kaltinamajam V. G. gali būti nepagrįstai inkriminuojami veiksmai, kuriuo atliko kiti asmenys, nepaaiškinta, kuo remiantis vienos sumos yra įtrauktos į kaltinimą, o kitos ne, dėl mokėjimo tam pačiam ūkio subjektui (UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Kauno vandenys“). Atsižvelgiant į tai, kaltinamajam gali būti reikšmingai sukliudyta realizuoti savo teisę į gynybą.

24Ne tik Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad kaltinamasis aktas turi būti surašomas itin kruopščiai, turinio prasme jame negali būti jokių nesutapimų su bylos medžiaga, kaltinimo turinys turi būti išdėstytas aiškiai ir nedviprasmiškai, kaltinimo esmė turi būti ne tik konkreti, bet ir detali, o pakankamai konkrečiai nesuformuluotas kaltinimas yra aiškus teisės į gynybą varžymas proceso metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2K-660/2007, 2K-7-198/2008, 2K-390/2005, 2K-387/2011 ir kt), bet ir Europos žmogaus teisių teismas taip pat ne kartą yra išaiškinęs, kad kaltinamuoju aktu reiškiami kaltinimai turi būti aprašyti aiškiai, suprantamai, nekelti abejonių dėl kaltinimo turinio ir esmės ir nesudaryti teismui ar kaltinamajam bei jo gynėjui spėlioti, ką prokuroras galėjo turėti omenyje reikšdamas vieną ar kitą kaltinimą, o gynybai formuojama būtinybė ginti nuo visų galimų kaltinimo modifikacijų yra pažeidžianti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 3 d. „a" punktą (sprendimas byloje Pelissier and Sassi v. France [GC], no. 25444/94, z 51, ECHR 1999-11 ir kt.).

25Taigi, įvertinus aukščiau išdėstytų aplinkybių visetą bei nustačius virš paminėtus esminius kaltinamojo akto trūkumus, kurie trukdo bylą išnagrinėti teisme ir kas laikytina, jog surašytas iš esmės BPK 219 str. reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas, teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 219 str., 253 str., 254 str. 3 d., 440 str.,

Nutarė

26perduoti baudžiamąją bylą Nr. 1-19-667/2015 Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūrai nustatytiems procesiniams pažeidimams pašalinti, nustatant 3 (trijų) mėnesių terminą nuo nutarties prokuratūroje gavimo dienos.

27Nutartis per septynias dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Alvydas Rimkevičius, sekretoriaujant Rasai... 2. Kauno apylinkės teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą, kurioje V. G.... 3. 1. Kaltinime nurodoma, kad V. G. piktnaudžiaudamas tarnyba 2008-05-21 UAB... 4. 2. Kaltinime nurodoma, kad V. G. piktnaudžiaudamas tarnyba 2008-05-15 UAB... 5. 3. Kaltinime nurodoma, kad V. G. piktnaudžiaudamas tarnyba 2008-05-15 UAB... 6. 4. Kaltinime nurodoma, kad V. G. piktnaudžiaudamas tarnyba 2008-04-30 UAB... 7. Tokie neatitikimai yra daugelyje atvejų, kurie nurodyti kaltinime, kadangi... 8. Išanalizavus įmonės apskaitos dokumentus buvo nustatyti ir kiti nesutapymai.... 9. Taip pat, išanalizavus UAB „N“ apskaitos dokumentus nustatyta, kad:... 10. 1. 2008-04-24 V. G. išmokėjo pinigus J. M. pagal kasos išlaidų orderį Nr.... 11. 2. 2008-04-24 V. G. išmokėjo pinigus darbų vadovui V. M. pagal kasos... 12. 3. 2008-04-23 V. G. išmokėjo pinigus L. P. pagal kasos išlaidų orderį Nr.... 13. 4. 2008-04-V. G. išmokėjo pinigus darbų vadovui V. M. pagal kasos išlaidų... 14. 5. 2008-04-22 V. G. išmoka pinigus darbų vadovui L. V. pagal kasos išlaidų... 15. Atkreipiamas dėmesys, kad pinigai nurodytiems asmenims buvo išmokėti tikslu... 16. Teismo posėdžio metu kaltinamasis palaikė gynėjos prašymą.... 17. Prokuroras prašė kaltinamojo gynėjo prašymo netenkinti, baudžiamąją... 18. Civilinio ieškovo atstovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 19. BPK 254 str. 3 d. nustatyta, kad teismui konstatavus, kad byloje esantis... 20. BPK 219 str. numato, kad kaltinamajame akte nurodoma: 1) teismo, kuriam... 21. Remiantis kaltinamojo V. G. gynėjos prašyme nurodytomis aplinkybės, yra... 22. Taikant BK 228 straipsnį žala suprantama kaip turtinio ar kitokio pobūdžio... 23. Atsižvelgiant į tai, labai svarbu, kad kaltinime būtų tinkamai nurodyti... 24. Ne tik Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad... 25. Taigi, įvertinus aukščiau išdėstytų aplinkybių visetą bei nustačius... 26. perduoti baudžiamąją bylą Nr. 1-19-667/2015 Kauno apygardos prokuratūros... 27. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti...