Byla 1A-131-768/2020

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Sigito Bagdonavičiaus, Donato Jatužio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dainos Vaidachavičienės, sekretoriaujant Donatai Petraško, dalyvaujant prokurorui Mindaugui Rimkui, nuteistajam D. Č., jo gynėjai advokatei Lidijai Blinkevičienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro Audriaus Mačerausko apeliacinį skundą dėl Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2020 m. gegužės 18 d. nuosprendžio, kuriuo D. Č. buvo nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 1 dalį 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir D. Č. paskirta 1 (vienerių) metų 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 8 punktu, paskirtos 1 (vienerių) metų 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 (vieneriems) metams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laiką pradėti dirbti arba mokytis, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Bylos esmė

61.

7D. Č. 2019 m. spalio 16 d., apie 18 val. 20 min., ( - ) rajone už 20 eurų, V. C. pardavė 1,88 g narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminės dalys), kurių delta-9-tetrahidrokanabinolio koncentracija 14,6 procento ir tokiu būdu platino narkotines medžiagas.

8II.

9Apeliacinio skundo argumentai

102.

11Apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros prokuroras prašo pakeisti Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2020 m. gegužės 18 d. nuosprendį dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir D. Č. paskirtą 1 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę vykdyti, ją atliekant pataisos namuose. Skunde nurodoma, jog pagal BK 75 straipsnio 1 dalį, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus. D. Č. pripažintas kaltu pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, t. y., pripažintas kaltu padaręs tyčinį sunkų nusikaltimą (BK 11 straipsnio 5 dalies nuostatos), todėl teismas vadovaudamasis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 8 punktais atidėjęs paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą netinkamai pritaikė BK bendrosios dalies normas.

123.

13Teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą patenkinti. Nuteistasis ir nuteistojo gynėja prašė apeliacinį skundą atmesti.

144.

15Skundas tenkinamas iš dalies.

165.

17Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalimi skundžiamą pirmosios instancijos teismo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą patikrina pateikto apeliacinio skundo ribose. Kadangi apeliaciniu skundu prokuroras A. Mačerauskas nusikalstamos veikos aplinkybių, kaltės bei kvalifikacijos neginčija, o nesutinka tik su nuteistajam paskirtu bausmės vykdymo atidėjimu pagal BK 75 straipsnį, apeliacinės instancijos teismas baudžiamąją bylą patikrina neišeidamas iš apeliacinio skundo ribų.

186.

19Skundžiamu nuosprendžiu D. Č. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, t. y., už tyčinį sunkų nusikaltimą (BK 11 straipsnio 5 dalies nuostatos) 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, kuri, vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, sumažinta vienu trečdaliu ir D. Č. paskirta 1 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis BK 75 straipsniu, paskirtos 1 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėjo 1 metams.

207.

21Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pagal nusikalstamos veikos padarymo ir šiuo metu galiojančią BK 75 straipsnio 1, 2, 3 dalies redakcijas, bausmės vykdymo atidėjimas galimas tik asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus arba ne daugiau kaip penkeriems metams už sunkų nusikaltimą, išskyrus sunkius nusikaltimus, numatytus šio kodekso XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXXIII, XXXV, XXXVII, XLIV skyriuose, teismas gali iš dalies atidėti paskirtos bausmės vykdymą. Taigi asmeniui, padariusiam sunkų nusikaltimą, bausmės vykdymo atidėjimas nėra galimas. Kadangi skundžiamu nuosprendžiu D. Č. nuteistas už sunkų nusikaltimų, numatytą XXXVII šio kodekso skyriuje, pagrindų taikyti BK 75 straipsnio nuostatas ir atidėti jam paskirtos bausmės vykdymą, nėra. Darytina išvada, jog apylinkės teismas netinkamai taikė BK 75 straipsnio nuostatas nuteistojo D. Č. atžvilgiu.

228.

23D. Č. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, kurio sankcijoje nustatyta tik viena bausmės rūšis – laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų. Nepaisant to, teisėjų kolegija įvertinusi nuteistojo asmenybę, jo padaryto nusikaltimo pobūdį bei kitas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, pritaria apylinkės teismo išvadai, kad bausmės tikslai šiuo atveju gali būti pasiekti skyrus bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu, todėl 1 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmės paskyrimas D. Č. aiškiai prieštarauja teisingumo principui. Teisėjų kolegijos nuomone, nuteistajam yra pagrindas paskirti švelnesnę negu įstatyme numatytą bausmę.

249.

25BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas bausmę skiria pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, nustatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Jeigu straipsnio sankcijoje nustatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę nei straipsnio sankcijoje nustatyta, bausmę (BK 54 straipsnio 3 dalis).

2610.

27Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinti teisingumo ir teisinės valstybės principai reiškia, kad valstybės taikomos priemonės turi būti adekvačios siekiamam tikslui. Pagal Konstituciją baudžiamajame įstatyme negali būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad teismas, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes ir taikydamas baudžiamąjį įstatymą, negalėtų individualizuoti bausmės, skiriamos konkrečiam asmeniui už konkrečią nusikalstamą veiką (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. birželio 10 d. nutarimas). Teisingumo principas, skiriant bausmę, be kitų bausmės tikslų (bendrosios prevencijos, nubaudimo, kelio naujiems nusikaltimams užkirtimo), įgauna specifinių ypatumų, kuriuos nulemia būtinybė kaltininkui paskirti tinkamai individualizuotą bausmę (BK 41 straipsnio 2 dalis). Baudžiamosios atsakomybės individualizavimas reikalauja nustatyti baudžiamajame įstatyme optimalias kaltininko resocializacijai būtinas bausmių rūšis ir jų dydžius bei sudaryti teisines prielaidas teismui parinkti ir paskirti proporcingą ir teisingą bausmę. Bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos nusikalstamos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-420/2006, 2K-390/2011, 2K-315/2013, 2K-179-693/2019).

2811.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nustatytos aplinkybės atskirai vertinamos, išties nepasižymi išskirtinumu, tačiau švelnesnės bausmės skyrimui šiuo atveju turi įtakos jų visumos vertinimas. BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatytas bausmės švelninimo pagrindas sietinas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu bei išvada, kad bendrosios bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-311/2011, 2K-365/2011, 2K-348/2013, 2K-432/2014, 2K-186-942/2015, 2K-24-1073/2018, 2K-179-693/2019). Teismų praktikoje nurodyta ir tai, kad turi būti nustatyta tokia visuma aplinkybių, dėl kurių bausmė, nors formaliai ir atitinka visas bausmės skyrimo nuostatas (tai gali būti ir sankcijos minimumas), nepasiekia visų savo tikslų, nurodytų BK 41 straipsnio 2 dalyje, arba atvirkščiai – pasiekia iš esmės tik vieną – nubaudimą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-18-648/2016, 2K-340-648/2017).

3012.

31Byloje nustatyta, kad D. Č. V. C. prašymu už 20 Eur pardavė 1,88 g kanapių (antžeminių dalių). Nusikaltimo padarymo aplinkybės – nusikaltimas netrukus buvo užkardytas, narkotinė medžiaga į apyvartą nepateko. Nuteistasis disponavo nedideliu kiekiu (1,88 g) augalinės kilmės natūralia narkotine medžiaga (kanapėmis). Kratos metu pas nuteistąjį daugiau šios narkotinės medžiagos nebuvo rasta. Šis kiekis yra daugiau nei du kartus mažesnis nei nustatytas nedidelis kiekis (5 g) pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239 patvirtintas Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijas. Tai leidžia teigti, kad D. Č. padarytas nusikaltimas nepasižymi dideliu pavojingumu. Įvertinus veikos padarymo aplinkybes kartu su nuteistojo D. Č. asmenybę apibūdinančiomis aplinkybėmis – nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios, jis prisiėmė atsakomybę už savo padarytą nusikaltimą, savo veiksmus vertina neigiamai ir nuoširdžiai gailisi, praeityje nėra teistas, metų laikotarpyje nebaustas administracine tvarka, neregistruotas psichiatro ir priklausomybės ligų įskaitoje, charakterizuojamas teigiamai, registruotas Užimtumo tarnyboje, ruošiasi mokytis ir įgyti specialybę, nustatyta jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), nėra sunkinančių nuteistojo atsakomybę aplinkybių bei nuteistasis yra labai jauno amžiaus, todėl laisvės atėmimas turės neigiamą įtaką jo visuomeniniams santykiams ir tolimesniam nuteistojo asmenybės vystymuisi, darytina išvada, kad net ir minimali BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje nustatyta ir D. Č. paskirta laisvės atėmimo bausmė yra aiškiai per griežta ir neteisinga.

3213.

33Teisėjų kolegijos nuomone, įvertinus tai, kad šiuo atveju BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytas bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, D. Č. skirtina ne sankcijoje numatyta laisvės atėmimo, o švelnesnės rūšies bausmė, t. y., laisvės apribojimas, kartu paskiriant BK 48 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punktuose numatytus įpareigojimus. Skiriant D. Č. įpareigojimus atsižvelgtina į tai, kad jis nedirba, todėl siekiant užtikrinti realias pasitaisymo galimybes ir bausmės paskirties įgyvendinimą, skirtinas įpareigojimas pradėti dirbti arba mokytis ir neatlygintinai išdirbti 150 valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus asmenimis, neįgaliaisiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1, 2 punktais,

Nutarė

35Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro Audriaus Mačerausko apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

36Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2020 m. gegužės 18 d. nuosprendį pakeisti.

37Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria D. Č. paskirta vienerių metų aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmė ir vadovaujantis BK 75 straipsniu atidėtas bausmės vykdymas.

38D. Č. pripažintam kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi, paskirti bausmę – laisvės apribojimą 2 metams ir vadovaujantis BK 48 straipsnio 4 dalies 2, 4 punktais, nustatyti D. Č. šiuos įpareigojimus:

39per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba mokytis;

40per 12 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 150 valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus asmenimis, neįgaliaisiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

41Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Bylos esmė... 6. 1.... 7. D. Č. 2019 m. spalio 16 d., apie 18 val. 20 min., ( - ) rajone už 20 eurų,... 8. II.... 9. Apeliacinio skundo argumentai... 10. 2.... 11. Apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės... 12. 3.... 13. Teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą patenkinti. Nuteistasis... 14. 4.... 15. Skundas tenkinamas iš dalies.... 16. 5.... 17. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 18. 6.... 19. Skundžiamu nuosprendžiu D. Č. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 260... 20. 7.... 21. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pagal nusikalstamos veikos padarymo... 22. 8.... 23. D. Č. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, kurio sankcijoje nustatyta... 24. 9.... 25. BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas bausmę skiria pagal šio... 26. 10.... 27. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinti teisingumo ir teisinės... 28. 11.... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nustatytos aplinkybės... 30. 12.... 31. Byloje nustatyta, kad D. Č. V. C. prašymu už 20 Eur pardavė 1,88 g kanapių... 32. 13.... 33. Teisėjų kolegijos nuomone, įvertinus tai, kad šiuo atveju BK 260 straipsnio... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 35. Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros vyriausiojo... 36. Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2020 m. gegužės 18 d. nuosprendį... 37. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria D. Č. paskirta vienerių metų... 38. D. Č. pripažintam kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260... 39. per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba... 40. per 12 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai... 41. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....