Byla 2A-426/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Vyto Miliaus, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Laimonui Pivorui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo akinės bendrovės DnB NORD banko apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3202-104/2010 pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko ieškinį atsakovams V. K. ir M. K. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl priteistinų delspinigių ir procesinių palūkanų dydžio.

4Ieškovas AB DnB NORD bankas ieškiniu atsakovams V. K. ir M. K. prašė iš atsakovų solidariai priteisti 103 917,08 Lt negrąžinto kredito, 10 952,88 Lt nesumokėtų palūkanų bei 18 736,01 Lt delspinigių pagal 2001-07-12 kreditavimo sutarti Nr. 86 taip pat 10,75 proc. metinių palūkanų nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

52001-07-12 ieškovas AB DnB NORD bankas (buvęs AB Lietuvos žemės ūkio bankas) kaip kredito davėjas, ir atsakovas V. K. (kredito gavėjas) sudarė kreditavimo sutartį Nr. 86 (toliau – Kreditavimo sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo atsakovui suteikti 140 000 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo kreditą naudoti pagal sutartyje numatytą paskirtį, grąžinti kredito sumą sutartyje numatytais terminais ir tvarka bei mokėti palūkanas. Minėtos sutarties užtikrinimui atsakovė M. K. ir ieškovas 2001-07-02 sudarė laidavimo sutartį Nr. 82, kuria laiduotoja įsipareigojo solidariai atsakyti ieškovui visu savo turtu bei ta pačia apimtimi kaip ir skolininkas V. K., jei pastarasis neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai prievoles pagal sutartį. Atsakovas savo prievolės tinkamai nevykdė, negrąžino 103 917, 08 Lt kredito, todėl bankas 2009-03-12 raštu Nr. 30.58.17/1590 įspėjo atsakovą dėl įsipareigojimų nevykdymo ir paragino padengti susidariusią skolą iki 2009-04-02, o 2009-06-16 raštu Nr. 30.58.17/211 įspėjo atsakovus apie tai, jog neatsiskaičius su banku iki nurodyto termino, bankas sutartį nutraukė kreipsis į teismą dėl skolos priteisimo.

6Atsakovai V. K. ir M. K. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies ir teismo prašė priteisti ieškovo naudai skolą 103 917, 08 Lt kredito ir 10 952,88 Lt nesumokėtų palūkanų, bei sumažinti ieškovo reikalaujamą priteisti delspinigių sumą ir skolos mokėjimą išdėstyti per 12 mėn. Atsakovai prašė delspinigių sumą sumažinti iki 0,02 procentų, nes prašomi priteisti delspinigiai neprotingai dideli (sudaro 73 procentus). Nurodė, kad kreditas buvo panaudotas gyvenamajam namui su žemės sklypu įsigyti, tačiau 2008 m. prasidėjus krizei, atsakovo įmonė per sunkmetį patyrė sunkumų, dėl ko atsakovas negavo pajamų ir nuo 2008 m nepajėgė vykdyti įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartį.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2010-07-12 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovui solidariai iš atsakovų 103 917,08 Lt negrąžinto kredito, 10 952,88 Lt nesumokėtų palūkanų bei 9 368 Lt delspinigių pagal 2001-07-12 kreditavimo sutarti Nr. 86, 5 proc. metinių palūkanų nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2009-10-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 3 485 Lt žyminio mokesčio ir 3 630 Lt atstovavimo išlaidų.

9Teismas nurodė, kad atsakovas nevykdė Kreditavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų- laiku nemokėjo kredito įmokų, delspinigių, palūkanų, todėl privalo kitai sutarties šaliai atlyginti patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą ir delspinigius CK 6.256 str. 2 d.). Atsakovė M. K. yra laiduotoja ir privalo atsakyti kartu su skolininku V. K. kaip solidarūs skolininkai. Todėl atsakovas V. K. ir atsakovė M. K. turi solidarią pareigą ieškovui sumokėti 103 917,08 Lt.

10Atsakovas Kreditavimo sutarties 3.6 p. įsipareigojo mokėti 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną įsipareigojimų nevykdymo atveju. Bendra delspinigių suma ieškinio padavimo dieną sudaro 18 736,01 Lt. Teismas, atsižvelgęs į atsakovo nurodytą prievolės pažeidimo aplinkybę, į tai, kad atsakovai yra fiziniai asmenys, kurie panaudojo kreditą gyvenamajam būstui įsigyti, taip pat į teismų suformuotą praktiką, mažina delspinigių sumą per pusę. Dėl tų pačių aplinkybių prašomų priteisti procesinių palūkanų (LR CK 6.37 str. 2 d. bei 6.210 str. 2 d.) dydis taip pat mažintinas iki 5 procentų metinių palūkanų dydžio.

11III. Apeliacinio skundo argumentai

12Ieškovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti 2010-07-12 Vilniaus apygardos teismo sprendimą ir iš atsakovų V. K. ir M. K. priteistų delspinigių dydį padidinti iki 18 736,01 Lt bei padidinti iš atsakovų V. K. ir M. K. priteistas procesines palūkanas iki 10,75 proc. dydžio metinių palūkanų nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2009-10-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

13Dėl netesybų dydžio

141. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Kompensuojamają funkciją atliekančios netesybos negali būti sumažintos tiek, jog taptų mažesnės už nuostolius, atsiradusius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Tokios minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad netesybos turi sutapti su minimaliais nuostoliais ar faktiniais nuostoliais. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką netesybų įskaitymas į nuostolius nesudaro pagrindo visais atvejais sumažinti sutartines netesybas iki minimalių ar įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367, 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

15Teismas nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

162. Teismų praktikoje pasisakyta, kad sutartinės atsakomybės proporcijų keitimas kartu reiškia ir šalių sutarties keitimą. CK 6.228 straipsnyje nustatyta teismo teisė pašalinti esminę šalių nelygybę, kai sudarant sutartį vienai šaliai nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas. Šis straipsnis kartu su CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi taikytinas mažinant sutartimi nustatytų netesybų dydį ir nustatant protingą ir pagrįstą kreditoriaus ir skolininko interesų balansą. Pakeista sutartis ar jos sąlyga turi atitikti sąžiningumo ir protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus.

17Pirmosios instancijos teismas, mažindamas delspinigius, rėmėsi motyvais, kad atsakovai yra fiziniai asmenys, kreditas buvo paimtas gyvenamajam būstui įsigyti, o atsakovo įmonė, prasidėjus krizei, negavo pajamų ir nepajėgė mokėti kredito, tačiau neatsižvelgė į šias aplinkybes: pirma, 0,2 proc. netesybos atsirado iš sutartinių santykių pagal kreditavimo sutartį, kuri buvo sudaryta laisva šalių valia, o atsakovė M. K. pasirašė laidavimo sutartį (teisėtai, nepažeidžiant sutarčių laisvės principo, sudarytos sutartys, atsižvelgiant į CK 6.189 str. 1 d., tokių sutarčių šalims turi įstatymo galią), antra, atsakovas V. K. yra verslininkas (buvo UAB „Menranga” savininkas) ir jam suprantama sudarytos sutarties teisinė galia (CK 6.38 str. 1 d., 6.205, 6.221 str.), trečia, Kreditavimo sutartyje (7.2 punktas) nustatyta, kad šios sutarties sąlygos gali būti keičiamos ar papildomos tik šalims papildomai raštiškai susitarus. Atsakovai tik pateikdami atsiliepimą į ieškinį nurodė, kad 0,2 proc. dydžio delspinigiai yra per dideli, tačiau iki civilinės bylos iškėlimo nesikreipė dėl sutarties sąlygų pakeitimo.

18Dėl procesinių palūkanų

19Teismas pilnai netenkino ieškovo prašymo priteisti sutartas procesines palūkanas (10,75 proc. dydžio) CK 6.37 straipsnio 2 dalies pagrindu, motyvuojant tuo, kad atsakovai yra fiziniai asmenys, todėl sumažino palūkanų dydį iki 5 proc. Teismas, sprendimu sumažindamas procesines netesybas, pažeidė pamatinius civilinio proceso principus, nes išsprendė klausimą, kuris nebuvo ginčo objektas - atsakovai neprašė sumažinti procesinių palūkanų.

20CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tai reiškia, kad sutarties nuostatos yra lex specialis CK atžvilgiu. Dėl palūkanų dydžio susitarta Sutartyje (Sutarties su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 1.3 p.).

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Byloje kilo ginčas dėl priteistų palūkanų dydžio. Byloje nustatyta, kad ieškovas AB DnB NORD bankas (buvęs AB Lietuvos žemės ūkio bankas) (kredito davėjas) ir atsakovas V. K. (kredito gavėjas) 2001-07-12 sudarė kreditavimo sutartį Nr. 86 (toliau – Kreditavimo sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo atsakovui suteikti sutartyje numatyto dydžio kreditą 140 000 Lt, o atsakovas įsipareigojo paimtą kreditą naudoti pagal sutartyje numatytą paskirtį, grąžinti kredito sumą sutartyje numatytais terminais ir tvarka bei mokėti palūkanas.

23Minėtos Kreditavimo sutarties užtikrinimui atsakovė M. K. ir ieškovas 2001-07-02 sudarė laidavimo sutartį Nr. 82, kuria laiduotoja įsipareigojo solidariai atsakyti ieškovui visu savo turtu bei ta pačia apimtimi kaip ir skolininkas V. K., jei pastarasis neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai prievoles pagal sutartį.

24Kreditavimo sutarties 1.3 punkte šalys susitarė dėl palūkanų už suteiktą kreditą dydžio, kuris nuo sutarties pasirašymo dienos iki 2002-06-30 yra 9.9 procentų ir vėliau kasmet liepos 1 dieną keičiama pagal šiame sutarties punkte nustatytą formulę. Šis punktas šalių pakeistas 2002-11-14 nustatant naują palūkanų apskaičiavimo formulę.

25Kreditavimo sutarties 3.6 punkte nustatyta, kad už laiku nesumokėtas įmokas ar palūkanas kredito gavėjas įsipareigoja mokėti bankui 0,2 procentų delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

26Kreditavimo sutarties 4.11 punkte atsakovas įsipareigojo kiekvieną dieną mokėti bankui 3 Lt delspinigius už kiekvieną Kreditavimo sutarties 2.3, 4.1-4.10 punkto pažeidimą iki pažeidimo pašalinimo.

27Byloje kilo ginčas dėl delspinigių, mokėtinų pagal Kreditavimo sutarties 3.6 punktą bei procesinių palūkanų dydžio.

28Dėl sutartimi nustatytų delspinigių dydžio

29Byloje nekilo ginčo dėl to, kad atsakovai tinkamai nevykdė įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinių prievolių (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008 ir kt.). Taigi šalių sutartyje sutartos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-478/2010). Skolininkui pažeidus piniginę prievolę bankui, tol, kol jis neatlygino kreditoriui patirtų nuostolių, traktuojama, kad jis naudojasi kreditoriaus pinigais, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarties ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais. Šios palūkanos turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją ir tampa skolos dalimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-09-29 nutartis civilinėje byloje 2A-617/2010).

30Pagal bylos duomenis šalys susitarė dėl 0,2 procento dydžio netesybų (Kreditavimo sutarties 3.6 punktas) ir, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytais motyvais, t.y. kad atsakovai nevykdė įsipareigojimų dėl krizės sumažėjus jų pajamoms, kad jie yra fiziniai asmenys, kurie kreditą panaudojo gyvenamajam būstui įsigyti bei į teismų praktiką, nėra pagrindo kreditavimo sutartyje nustatytą palūkanų dydį pripažinti neprotingu, per dideliu ir sumažinti.

31Dėl procesinių palūkanų

32CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

33Ieškovas prašė priteisti 10,75 procentų dydžio procesines palūkanas, vadovaudamasis Kreditavimo sutarties 3.6 punktu, kuriame su vėlesniais pakeitimais buvo sutarta dėl palūkanų dydžio apskaičiavimo formulės. Taigi pagal bylos duomenis šalys buvo susitarę dėl palūkanų dydžio, tačiau pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad skolininkai yra fiziniai asmenys, priteisė CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio (5 procentai) procesines palūkanas. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentus, kad, esant šalių susitarimui dėl palūkanų dydžio, įstatyme nustatytas palūkanų dydis netaikytinas. Priteisiamas palūkanų dydis neprieštarauja sąžiningumo bei protingumo principams ir teismų praktikai (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2010-09-29 nutartis civilinėje byloje 2A-617/2010, kurioje buvo priteistos 16,77 procento dydžio procesinės palūkanos).

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Kadangi apeliacinės instancijos teismas keičia pirmosios instancijos teismo sprendimą, bylinėjimosi išlaidų paskirstymas taip pat turi būti peržiūrėtas.

36Pagal bylos duomenis ieškovas už ieškinį sumokėjo 5 672 Lt žyminio mokesčio (2009-07-30 – 886 Lt ir 2009-09-23 4806 Lt). Skundžiamu sprendimu buvo nuspręsta 2000 Lt sumokėto žyminio mokesčio grąžinti kaip permoką. Ieškinį patenkinus, likusi už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio dalis, lygi 3672 Lt, priteistina iš atsakovų.

37Už apeliacinį skundą ieškovas sumokėjo 281 Lt žyminio mokesčio. Ieškinį patenkinus, ši suma taip pat priteistina iš atsakovų.

38Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ieškovas turėjo 3 630 Lt atstovavimo bei teisinės pagalbos išlaidų, o bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme šios išlaidos sudarė 726 Lt. Šios išlaidos priteistinos iš bylą apeliacinės instancijos teisme pralaimėjusių atsakovų.

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

40Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 12 d. sprendimą:

41Padidinti priteistą 9 368 Lt delspinigių sumą iki 18 736,01 Lt, padidinti priteistas 5 procentų metines procesines palūkanas iki 10,75 procentų, padidinti ieškovui iš atsakovų priteistą 3485 Lt sumokėto žyminio mokesčio sumą iki 3672 Lt.

42Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

43Priteisti ieškovui akcinei bendrovei DnB NORD bankui iš atsakovų V. K. (a. k. ( - ) ir M. K. (a.k. ( - ) solidariai 281 Lt už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

44Priteisti ieškovui akcinei bendrovei DnB NORD bankui iš atsakovų V. K. (a. k. ( - ) ir M. K. (a.k. ( - ) solidariai 726 Lt teisinės pagalbos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl priteistinų delspinigių ir procesinių palūkanų... 4. Ieškovas AB DnB NORD bankas ieškiniu atsakovams V. K. ir M. K. prašė iš... 5. 2001-07-12 ieškovas AB DnB NORD bankas (buvęs AB Lietuvos žemės ūkio... 6. Atsakovai V. K. ir M. K. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010-07-12 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies:... 9. Teismas nurodė, kad atsakovas nevykdė Kreditavimo sutartimi prisiimtų... 10. Atsakovas Kreditavimo sutarties 3.6 p. įsipareigojo mokėti 0,2 proc.... 11. III. Apeliacinio skundo argumentai... 12. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti 2010-07-12 Vilniaus apygardos... 13. Dėl netesybų dydžio... 14. 1. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas... 15. Teismas nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra... 16. 2. Teismų praktikoje pasisakyta, kad sutartinės atsakomybės proporcijų... 17. Pirmosios instancijos teismas, mažindamas delspinigius, rėmėsi motyvais, kad... 18. Dėl procesinių palūkanų... 19. Teismas pilnai netenkino ieškovo prašymo priteisti sutartas procesines... 20. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Byloje kilo ginčas dėl priteistų palūkanų dydžio. Byloje nustatyta, kad... 23. Minėtos Kreditavimo sutarties užtikrinimui atsakovė M. K. ir ieškovas... 24. Kreditavimo sutarties 1.3 punkte šalys susitarė dėl palūkanų už suteiktą... 25. Kreditavimo sutarties 3.6 punkte nustatyta, kad už laiku nesumokėtas įmokas... 26. Kreditavimo sutarties 4.11 punkte atsakovas įsipareigojo kiekvieną dieną... 27. Byloje kilo ginčas dėl delspinigių, mokėtinų pagal Kreditavimo sutarties... 28. Dėl sutartimi nustatytų delspinigių dydžio... 29. Byloje nekilo ginčo dėl to, kad atsakovai tinkamai nevykdė įsipareigojimų... 30. Pagal bylos duomenis šalys susitarė dėl 0,2 procento dydžio netesybų... 31. Dėl procesinių palūkanų... 32. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 33. Ieškovas prašė priteisti 10,75 procentų dydžio procesines palūkanas,... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Kadangi apeliacinės instancijos teismas keičia pirmosios instancijos teismo... 36. Pagal bylos duomenis ieškovas už ieškinį sumokėjo 5 672 Lt žyminio... 37. Už apeliacinį skundą ieškovas sumokėjo 281 Lt žyminio mokesčio.... 38. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ieškovas turėjo 3 630 Lt... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 40. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 12 d. sprendimą:... 41. Padidinti priteistą 9 368 Lt delspinigių sumą iki 18 736,01 Lt, padidinti... 42. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 43. Priteisti ieškovui akcinei bendrovei DnB NORD bankui iš atsakovų V. K. (a.... 44. Priteisti ieškovui akcinei bendrovei DnB NORD bankui iš atsakovų V. K. (a....