Byla 2-262/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų V. V. ir V. K. bei ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos žuvys“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3-106/2002 pagal ieškovo UAB „Baltijos žuvys“ ieškinį atsakovui AB „Senoji Baltija“ dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia, kurioje pagal pareiškėjų V. K. ir V. V. prašymus buvo atnaujintas procesas (civilinės bylos dėl proceso atnaujinimo Nr. 2-127-479/2008).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Baltijos žuvys“ 2001 m. spalio 19 d. ieškiniu atsakovui AB „Senoji Baltija“ prašė pripažinti AB „Senoji Baltija“ ir UAB „Baltijos žuvys“ 1999 m. sausio 23 d. pasirašytą Paskolos sutarties Nr. 1 1996 m. kovo 21 d. pratęsimo sutartį Nr. 1/35 negaliojančia.

4Klaipėdos apygardos teismas 2002 m. vasario 5 d. nutartimi civilinės bylos Nr. 3-106/2002 m. pagal ieškovo UAB „Baltijos žuvys“ ieškinį atsakovui AB „Senoji Baltija“ dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia nagrinėjimą nutraukė bei patvirtino šalių pateiktą taikos sutartį.

5Pareiškėja V. K. 2007 m. vasario 5 d. prašymu dėl proceso atnaujinimo prašė: 1) atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 3-106/2002; 2) panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2002 m. vasario 5 d. nutartį; 3) ex officio konstatuoti 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutarties tarp AB „Senoji Baltija“ ir UAB „Baltijos žuvys“ kaip nesudarytos faktą; 4) ex officio pripažinti Klaipėdos apygardos teismo 2002 m. vasario 5 d. patvirtintą taikos sutartį niekine.

6Pareiškėja nurodė, kad ieškovas UAB „Baltijos žuvys“ 1998 m. balandžio 3 d. iš A. K. privačios firmos „Jurga“ pirko druskos už 2 048,48 Lt. A. K. privačiai firmai „Jurga“ bankrutavus, jos bankroto administratorius 2006 m. lapkričio 27 d. pardavė 2 048,48 Lt kreditorinį reikalavimą pareiškėjai V. K. . Pareiškėja su reikalavimo perleidimo sutartimi kreipėsi į UAB „Baltijos žuvys“ direktorių. Įmonės direktorius 2007 m. vasario 1 d. išrašė pareiškėjai neginčijamą vekselį, kuriuo įsipareigojo sumokėti vekselyje nurodytą sumą pareiškėjai. Be to, įmonės direktorius paaiškino, kad prievolės negali įvykdyti, nes UAB „Baltijos žuvys“ teisme paduoti ieškiniai dėl bankroto bylos iškėlimo, o pagrindinis įmonės kreditorius yra AB „Senoji Baltija“, turinti reikalavimo teisę dėl 1 006 518 Lt pagal Klaipėdos apygardos teismo 2002 m. vasario 5 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį. Teismai sustabdė UAB „Baltijos žuvys“ turto realizavimą ir išieškojimą. Pareiškėja nedalyvavo priimant 2002 m. vasario 5 d. nutartį byloje, o reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu perėmusi reikalavimo teisę į UAB „Baltijos žuvys“ skolinį įsipareigojimą, susidariusį 1998 m. balandžio 3 d., laikytina neįtrauktu į bylos nagrinėjimą asmeniu. Dėl teismo 2002 m. vasario 5 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties UAB „Baltijos žuvys“ finansinė būklė pasunkėjo, todėl ši įmonė negali atsiskaityti su pareiškėja. Teismo patvirtinta taikos sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Teismo patvirtintoje taikos sutartyje numatyto 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sandorio UAB „Baltijos žuvys“ negalėjo sudaryti, nes UAB „Baltijos žuvys“ įregistruota tik 1995 m. kovo 21 d. Taikos sutartimi patvirtintos prievolės pagal nesantį sandorį. Teismas, tvirtindamas taikos sutartį, padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą, nepatikrino, ar sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir nepažeidžia šalių interesų. Įrodymai patvirtina taikos sutartyje nurodyto sandorio negalimumą, todėl teismas ex officio turi konstatuoti niekinio 1995 m. vasario 14 d. sandorio faktą. Taikos sutartis pažeidžia pareiškėjos turtines teises, nes pareiškėja neturi galimybės gauti turtinę naudą.

7Pareiškėjas V. V. 2007 m. vasario 5 d. prašymu dėl proceso atnaujinimo pareiškė tokius pačius reikalavimus kaip ir pareiškėja V. K. . Pareiškėjas nurodė, kad su UAB „Baltijos žuvys“ 1999 m. spalio 10 d. sudarė sutartį dėl 10 automobilių pervežimo iš Kylio uosto Vokietijoje į Klaipėdą. Sutartimi šalys numatė 40 000 Lt baudą už sutarties neįvykdymą. UAB „Baltijos žuvys“ šios sutarties neįvykdė. UAB „Baltijos žuvys“ pareiškėjui skolinga 40 000 Lt baudą ir 5 000 Lt organizacines išlaidas. 2007 m. sausio 30 d. UAB „Baltijos žuvys“ išrašė vekselį pripažindama žalos padarymą ir įsiskolinimą. Be to, įmonės direktorius paaiškino, kad prievolės negali įvykdyti, nes UAB „Baltijos žuvys“ pagal teismo 2002 m. vasario 5 d. nutartį skolinga AB „Senoji Baltija“ 1 006 518 Lt. Pareiškėjas pažymėjo, kad UAB „Baltijos žuvys“ buvo įregistruota 1995 m. kovo 21 d., o taikos sutartyje nurodyta sutartis sudaryta 1995 m. vasario 14 d., todėl neįregistruota įmonė negalėjo prisiimti įsipareigojimų. UAB „Baltijos žuvys“ statuso ir sutartinių įsipareigojimų pagal negaliojančią 1995 m. vasario 14 d. sutartį prisiėmimo aplinkybės laikytinos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu. Teismas, tvirtindamas taikos sutartį, padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą, nepatikrino, ar sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir nepažeidžia šalių interesų. Įrodymai patvirtina taikos sutartyje nurodyto sandorio negalimumą, todėl teismas ex officio turi konstatuoti niekinio 1995 m. vasario 14 d. sandorio faktą. Teismo patvirtinta taikos sutartis pažeidžia pareiškėjo turtines teises ir interesus, nes pagal turimą reikalavimą jis negali gauti naudos.

8Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. balandžio 23 d. nutartimi patenkino pareiškėjų prašymus dėl proceso atnaujinimo. Teismas akcentavo, kad pareiškėjų prašymai grindžiami CPK 366 straipsnio 1 dalies 2, 9 punktuose nurodytais pagrindais, tai yra, jog naujai paaiškėjo esminės aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjams bylos nagrinėjimo metu apie UAB „Baltijos žuvys“ teisinio statuso įgijimą ir sutartinių įsipareigojimų prisiėmimą pagal 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutartį, taip pat teismui padarius aiškią teisės normos taikymo klaidą. Šiais pagrindais teismas atnaujino procesą.

9Tas pats teismas 2008 m. sausio 29 d. nutartimi (skundžiama nutartis): 1) atmetė pareiškėjų V. K. ir V. V. prašymus panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2002 m. vasario 5 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį byloje pagal ieškovo UAB „Baltijos žuvys“ ieškinį atsakovui AB „Senoji Baltija“ dėl sutarties nuginčijimo; 2) netenkino pareiškėjų V. K. ir V. V. prašymų pripažinti niekine 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutartį; 3) netenkino ieškovo UAB „Baltijos žuvys“ prašymo dėl atsisakymo nuo ieškinio ir bylos nutraukimo.

10Nutartyje rašoma, kad ieškovo atstovas pateikė prašymą nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Baltijos žuvys“ ieškinį, nes ieškovas neturi tikslo jį palaikyti, o atsakovas neturi reikalavimo teisės dėl 1 006 518 Lt skolos grąžinimo. Ieškovas, atsisakydamas ieškinio siekia panaikinti 2002 m. vasario 5 d. taikos sutartį, kuria šalys susitarė dėl atsakovui grąžintinos 1 006 518 Lt skolos. Panaikinus taikos sutartį ir nutraukus bylą, skolos grąžinimo atsakovui klausimas nebus išspręstas, o atsakovas turės kreiptis į teismą ir įrodyti ieškovo pareigą grąžinti skolą. Teismas pažymėjo, kad atsisakymo nuo ieškinio priėmimas ir šalių taikos sutarties panaikinimas reikštų teismo atsisakymą vykdyti teisingumą - be svarbios priežasties būtų panaikintas įsiteisėjęs teismo sprendimas, o šalys vėl būtų grąžintos į ginčo padėtį. Teismas sprendė, kad atsisakymas nuo ieškinio prieštarauja įstatymui, todėl yra pagrindas netenkinti ieškovo prašymo dėl ieškinio atsisakymo.

11Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjai prašo atnaujinti procesą dėl teismo padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos. Pareiškėjų nuomone, 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutartis negalėjo sukurti teisinių pasekmių ieškovui, kuris įsteigtas tik 1995 m. kovo 21 d. 1995 m. kovo 11 d. atsakovo steigimo sutartyje nustatyta, kad steigėjai turi teisę sudaryti sandorius steigiamos bendrovės vardu, jeigu vėliau steigiamasis akcininkų susirinkimas juos patvirtina. Ieškovo steigėjai pripažino 1995 m. vasario 14 d. sutartį, nes ji buvo sudaryta tarp akcininkės ŽB „Baltija“ (AB „Senoji Baltija“) bei ieškovą atstovavusio kito bendrovės akcininko A. Ž. . Pagal tuo metu galiojusio Akcinių bendrovių įstatymo 6 straipsnį, įmonės steigėjai galėjo susitarti, kurias prievoles jie perduoda steigiamai įmonei. Šalys, nepažeisdamos įstatymų, 1995 m. vasario 14 d. susitarė dėl paskolos suteikimo steigiamai bendrovei iki jos įregistravimo. Teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovas iš atsakovo gautą skolą įtraukė į balansą, ieškovas derino skolos atsakovui grąžinimo grafikus, atsakovas ir ieškovas skolos faktą pripažino tarpusavio 1998 m. liepos 1 d. skolų suderinimo aktu, o teismui buvo pateikti dokumentai dėl ieškovui paskolintų lėšų panaudojimo ieškovo tikslams įgyvendinti. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutartis yra niekinė. Teismo įsitikinimu, tvirtinant 2002 m. vasario 5 d. taikos sutartį, įstatymai nebuvo pažeisti.

12Tas pats teismas 2008 m. vasario 19 d. nutartimi iš dalies patenkino atsakovo AB „Senoji Baltija“ prašymą ir priteisė iš pareiškėjų V. V. ir V. K. po 500 Lt atstovavimo išlaidų atsakovui.

13Pareiškėjas V. V. atskiruoju skundu prašo: 1) panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 29 d. nutartį ir patenkinti ieškovo UAB „Baltijos žuvys“ prašymą dėl ieškinio atsisakymo bei bylą nutraukti; 2) ex officio pripažinti 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutartį niekine; 3) panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2002 m. vasario 5 d. nutartį, kuria buvo patvirtina taikos sutartis, bei ieškinį patenkinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais :

  1. Teismas be pagrindo atsisakė priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio. Įstatymas nereikalauja, kad ieškovas nurodytų priežastis, dėl kurių atsisako ieškinio. Nepagrįstas teismo motyvas, kad ieškovas, atsisakydamas ieškinio, siekia panaikinti 2002 m. vasario 5 d. taikos sutartį, kuria šalys susitarė dėl atsakovui grąžintinos 1 006 518 Lt skolos. Įstatymas nesuteikia teismui teisės vertinti ieškinio atsisakymo motyvų. Teismas nenurodė imperatyvios normos, kuriai prieštarautų ieškovo atsisakymas nuo ieškinio, o byloje ginamas tik privatus interesas.
  2. Teismo sprendimo vykdymo procesas negali būti priežastimi atsisakyti priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio, nes atnaujinus procesą tęsiamas bylos nagrinėjimas, o tai reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu abejojama. Be to, vykdymo procese įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymas realiai nebuvo pradėtas.
  3. Teismo argumentas, kad panaikinus taikos sutartį ir nutraukus bylą nebus išspręstas skolos grąžinimo atsakovui klausimas, o atsakovas turės kreiptis į teismą ir įrodyti ieškovo pareigą grąžinti skolą, vertintinas kaip teismo šališkumas ir atsakovo interesų gynimas. Teismas nesprendė ieškovo ieškinio atsisakymo iš karto po prašymo pareiškimo, o išsprendė jį tik bylą išnagrinėjęs iš esmės. Teismas pažeidė ieškovo teisę disponuoti procesinėmis teisėmis. Jeigu teismas iš karto būtų priėmęs nutartį atsisakyti priimti ieškovo ieškinio atsisakymą, o tik tada tęsęs bylos nagrinėjimą iš esmės, ieškovas būtų suinteresuotas įrodyti ieškinio reikalavimų pagrįstumą ir siekęs, jog teismo nutartis būtų panaikinta, o ieškinys patenkintas. Teismas, atnaujinęs procesą, turėjo aiškinti ne tik taikos sutarties teisėtumą, bet ir ieškinio pagrįstumą.
  4. Teismas neatsižvelgė į 2007 m. balandžio 23 d. nutarties, kuria atnaujintas procesas, motyvaciją ir be pagrindo nekonstatavo, kad 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutartis yra niekinė. Procesas byloje buvo atnaujintas todėl, kad priimant 2002 m. vasario 5 d. taikos sutartį buvo padaryta aiški teisės normos taikymo klaida. Taikos sutarties neteisėtumą patvirtina tai, kad dalyvavimo projekte sutarties pasirašymo metu ieškovas dar neturėjo veiksnumo ir teisnumo, nes steigiamasis akcininkų susirinkimas įvyko tik 1995 m. kovo 16 d., po dalyvavimo projekte sutarties pasirašymo. Akcininkų steigiamasis susirinkimas nepatvirtino dalyvavimo projekte sutarties ir nepriėmė sprendimo įvykdyti prievolę atsakovui ieškovo vardu.
  5. Teismas 2002 m. vasario 5 d. nutartimi patvirtinęs taikos sutartį padarė aiškų proceso teisės normos pažeidimą. Teismas neįsitikino, ar taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, o apsiribojo tik formaliu bylos nutraukimo svarstymu. Patvirtintos taikos sutarties neteisėtumą pagrindžia 1964 m. CK 26, 27 straipsniai, Akcinių bendrovių įstatymo (1994 m. gruodžio 21 d. redakcija) 3, 8 straipsniai, kurie numato, jog nesudarytas sandoris negalioja, taip pat, jog iki įmonės įstatų patvirtinimo sudarytas sandoris negalioja.

14Pareiškėja V. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 29 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - ex officio pripažinti 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutartį niekine bei panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2002 m. vasario 5 d. nutartį, kuria buvo patvirtina taikos sutartis, byloje pagal ieškovo UAB „Baltijos žuvys“ ieškinį atsakovui AB „Senoji Baltija“. Skundas grindžiamas šiais argumentais :

  1. Byloje nėra nutarties, kuria teisėja R. Zubernienė paskirta nagrinėti ieškovo UAB „Baltijos žuvys“ ieškinį, todėl bylą išnagrinėjo ir 2002 m. vasario 5 d. nutartį priėmė neteisėtos sudėties teismas, o 2002 m. vasario 5 d. nutartis yra absoliučiai negaliojanti.
  2. UAB „Baltijos žuvys“, pareikšdama ieškinį, sumokėjo tik dalį žyminio mokesčio, o likusios dalies žyminio mokesčio mokėjimą teismas atidėjo. UAB „Baltijos žuvys“, turėdama ribotas finansines galimybes ir laikydamasi ekonomiškumo principo, nusprendė nesibylinėti ir pateikė teismui prašymą dėl ieškinio atsisakymo ir bylos nutraukimo. Teismas neišsprendė ieškovo prašymo dėl ieškinio atsisakymo motyvuota nutartimi, palikdamas UAB „Baltijos žuvys“ neapibrėžtoje padėtyje. Neišsprendus šio klausimo ir bylą nagrinėjant toliau, ieškovas nežinojo savo procesinės padėties, o taip buvo pažeista jo teisė į teisingą bylos išnagrinėjimą.
  3. Teismas neįrodė, kad ieškinio atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajai tvarkai. Teismo argumentai, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutartis yra niekinė, prieštarauja 2007 m. balandžio 23 d. nutartimi nustatytai aplinkybei, kad teismas, tvirtindamas 2002 m. vasario 5 d. taikos sutartį, padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą - patvirtino niekinę 1995 m. vasario 14 d. sutartį.
  4. Dalyvavimo projekte sutartis buvo pasirašyta 1995 m. vasario 14 d., o UAB „Baltijos žuvys“ steigimo sutartis 1995 m. kovo 11 d. Steigiamasis akcininkų susirinkimas įvyko 1995 m. kovo 16 d., tačiau jo metu nebuvo nagrinėjamas klausimas, susijęs su finansinių prievolių prisiėmimu. Akcininkų steigiamasis susirinkimas nepatvirtino 1995 m. vasario 14 d. sutarties ir nepriėmė sprendimo, kad UAB „Baltijos žuvys“ skolinga ŽB „Baltija“ (AB „Senoji Baltija“). Teismas painiojo 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutarties dalyvius ir sudarymo aplinkybes. Skundžiamoje nutartyje nurodyti balansai yra nesusiję su šia byla, o pateikti įrodymai neįrodo, kad UAB „Baltijos žuvys“ buvo pervestos juose nurodytos lėšos.

15Ieškovas UAB „Baltijos žuvys“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 29 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: 1) patenkinti UAB „Baltijos žuvys“ prašymą dėl ieškinio atsisakymo ir bylą nutraukti; 2) ex officio pripažinti 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutartį niekine; 3) panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2002 m. vasario 5 d. nutartį, kuria buvo patvirtina taikos sutartis, byloje pagal ieškovo UAB „Baltijos žuvys“ ieškinį atsakovui AB „Senoji Baltija“ dėl sutarties nuginčijimo. Skundas grindžiamas tais pačiais argumentais kaip ir pareiškėjos V. K. atskirasis skundas.

16Atsiliepimų į atskiruosius skundus negauta.

17Atskirieji skundai netenkintini.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., CPK 338 str.).

19Šioje byloje sprendžiami klausimai, susiję su proceso atnaujinimo institutą reglamentuojančių teisės normų taikymu. Byloje spręstina, ar pirmosios instancijos teismas, atnaujinęs bylos nagrinėjimą, pagrįstai ir teisėtai atmetė pareiškėjų reikalavimus panaikinti teismo 2002 m. vasario 5 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį bei pripažinti niekine 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutartį, ar pagrįstai netenkino ieškovo prašymo dėl atsisakymo nuo ieškinio ir bylos nutraukimo.

20Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nustatyta teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą, teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą, tačiau galimi atvejai, kai po bylos išsprendimo paaiškėja naujų teisinių ar faktinių aplinkybių, turinčių įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Tokiai situacijai įstatymų leidėjas įtvirtino proceso atnaujinimo institutą - ekstraordinarinį būdą įsiteisėjusiam teismo sprendimui peržiūrėti. Jo taikymas galimas tik esant konkrečiai įstatymo apibrėžtiems pagrindams, kurie dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti patikrinti instancine tvarka. Proceso atnaujinimo institutas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą. Asmenys, prašantys atnaujinti procesą, privalo elgtis sąžiningai ir šiuo institutu nepiktnaudžiauti. Vertindama proceso atnaujinimo instituto paskirtį ir šalių pareigą sąžiningai rūpintis savo teisių gynyba, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Klaipėdos apygardos teismui 2002 m. vasario 5 d. nutartimi patvirtinus ieškovo UAB „Baltijos žuvys“ ir atsakovo AB „Senoji Baltija“ sudarytą taikos sutartį (civilinė byla Nr. 3-106/2002, t. 2, b. l. 164-165), ieškovas tik 2005 m. kovo 22 d. (tai yra daugiau kaip po trejų metų) (civilinė byla Nr. 3-106/2002, t. 2, b. l. 173-174, 175-178) siekė inicijuoti nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, peržiūrėjimą apeliacine tvarka, tačiau teismo 2005 m. gegužės 10 d. nutartimi prašymas dėl termino atskirajam skundui paduoti nebuvo tenkintas, o ši nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. birželio 23 d. nutartimi palikta nepakeista (civilinė byla Nr. 3-106/2002, t. 2, b. l. 197-198, 214-217).

21Atnaujinus procesą, tiek bylą pakartotinai nagrinėjantis teismas, tiek aukštesnės instancijos teismai, tikrindami teismo priimtų CPK 371 straipsnio 1 dalyje nurodytų procesinių sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą, nebegali svarstyti, buvo ar ne pagrindas procesui atnaujinti, nes šis klausimas jau yra išspręstas įsiteisėjusia teismo nutartimi dėl proceso atnaujinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2006), todėl teisėjų kolegija šiuo atveju negali analizuoti, ar apskritai buvo teisinis pagrindas atnaujinti procesą šioje byloje, o turi nagrinėti tik atskirųjų skundų argumentus dėl teismo priimtos skundžiamos nutarties jau atnaujintame bylos procese.

22Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Baltijos žuvys“ 2001 m. spalio 19 d. ieškiniu atsakovui AB „Senoji Baltija“ prašė pripažinti AB „Senoji Baltija“ ir UAB „Baltijos žuvys“ 1999 m. sausio 23 d. pasirašytą Paskolos sutarties Nr. 1 1996 m. kovo 21 d. pratęsimo sutartį Nr. 1/35 negaliojančia (civilinė byla Nr. 3-106/2002, t. 1, b. l. 5-6). Klaipėdos apygardos teismas 2002 m. vasario 5 d. nutartimi patvirtino UAB „Baltijos žuvys“ ir AB „Senoji Baltija“ pateiktą taikos sutartį ir nutraukė bylos nagrinėjimą (civilinė byla Nr. 3-106/2002, t. 2, b. l. 164-165). Tas pats teismas 2007 m. balandžio 23 d. nutartimi patenkino pareiškėjų V. K. ir V. V. prašymus dėl proceso atnaujino civilinėje byloje Nr. 3-106/2002 (t. 1, b. l. 91-92). 2008 m. sausio 15 d. pareiškimu ieškovas UAB „Baltijos žuvys“ pareiškė, jog jis atsisako nuo 2001 m. spalio 19 d. ieškinio (t. 1, b. l. 177). Teismas skundžiama nutartimi: 1) atmetė pareiškėjų V. K. ir V. V. prašymus panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2002 m. vasario 5 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį byloje pagal ieškovo UAB „Baltijos žuvys“ ieškinį atsakovui AB „Senoji Baltija“ dėl sutarties nuginčijimo; 2) netenkino pareiškėjų V. K. ir V. V. prašymų pripažinti niekine 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutartį; 3) netenkino ieškovo UAB „Baltijos žuvys“ prašymo dėl atsisakymo nuo ieškinio ir bylos nutraukimo (t. 1, b. l. 187-188).

23Teisėjų kolegija, vertindama teismo skundžiamoje nutartyje priimtus procesinius sprendimus, dėl kiekvieno iš jų pasisako atskirai.

24Dėl ieškovo atsisakymo nuo ieškinio

25Atskiruosiuose skunduose nurodoma, kad teismas be pagrindo atsisakė priimti ieškovo UAB „Baltijos žuvys“ atsisakymą nuo ieškinio, kad įstatymas nereikalauja nurodyti priežastis, dėl kurių atsisakoma nuo ieškinio, kad teismas neišsprendė ieškovo atsisakymo nuo ieškinio motyvuota nutartimi, palikdamas ieškovą UAB „Baltijos žuvys“ neapibrėžtoje padėtyje. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, neturi teisinio pagrindo sutikti su nurodytais apeliantų argumentais.

26Kadangi proceso atnaujinimas yra bylos nagrinėjimo pratęsimas, tai ieškovas atnaujintoje byloje taip pat gali ieškinį atsiimti pagal CPK 139 straipsnio taisykles arba pagal CPK 140 straipsnio 1 dalyje nustatytas taisykles gali atsisakyti ieškinio atnaujintoje byloje. Teismui priėmus ieškovo atsisakymą nuo ieškinio, jeigu atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, teismas panaikina ankstesnį teismo sprendimą (nutartį) ir priima nutartį nutraukti bylą (CPK 140 str. 1 d., 371 str. 1 d. 3 p., 293 str. 4 p.). 2008 m. sausio 15 d. pareiškimu ieškovas UAB „Baltijos žuvys“ pareiškė, jog atsisako nuo 2001 m. spalio 19 d. pareikšto ieškinio (t. 1, b. l. 177), tačiau teismas skundžiama nutartimi ieškovo atsisakymą nuo ieškinio atsisakė priimti.

27Teisėjų kolegija negali sutikti su apeliantų motyvais, jog teismas neišsprendė ieškovo prašymo dėl atsisakymo nuo ieškinio motyvuota nutartimi, kadangi teismas skundžiamoje nutartyje aiškiai išdėstė motyvus, kurių pagrindu jis atsisakė priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio (CPK 140 str. 1 d., 42 str. 2 d., 291 str. 1 d. 5 p.).

28Bylos nagrinėjimą atnaujinus, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai (CPK 370 str. 4 dalis), tai yra teismas patikrina teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą ta apimtimi ir tokiais pagrindais, kurie yra nustatyti teismo nutartyje dėl proceso atnaujinimo. Nurodyta įstatymo norma yra imperatyvi. Pareiškėjų pateiktuose prašymuose dėl proceso atnaujinimo nebuvo keliami klausimai dėl ieškovo UAB „Baltijos žuvys“ ieškinio patenkinimo, o vadovaujantis taisykle, jog teismas patikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ta apimtimi ir tokiais pagrindais, kurie yra nustatyti teismo nutartyje dėl proceso atnaujinimo, nėra teisinio pagrindo daryti išvadą, kad ieškovas nežinojo savo procesinės padėties ir buvo pažeista jo teisė į teisingą bylos išnagrinėjimą. Iš nutarties, kuria buvo atnaujintas procesas byloje, turinio matyti, jog teismas proceso atnaujinimo nesiejo su aplinkybėmis, vienu ar kitu aspektu susijusiomis su ieškovo ieškinio patenkinimu, todėl argumentai, jog teismas, atnaujinęs procesą, turėjo aiškinti ne tik taikos sutarties teisėtumą, bet ir pareikšto ieškinio pagrįstumą, laikytini nepagrįstais bei prieštaraujančiais CPK 370 straipsnio 4 dalies aiškinimui. Be to, vertinant ieškovo skunde išdėstytus argumentus darytina išvada, jog ieškovas bando vilkinti teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties vykdymą – ieškovas siekia atsisakymo nuo ieškinio, o tokio prašymo nepatenkinimo atveju, nurodo, jog būtų teikęs argumentus pareikštam ieškiniui patenkinti, nors procesas nebuvo atnaujintas šiuo motyvu (pagrindu) (CPK 370 str. 4 d.). Argumentai, jog jeigu teismas, gavęs ieškovo prašymą dėl atsisakymo nuo ieškinio, iš karto būtų išsprendęs šį klausimą ir tik po to tęsęs bylos nagrinėjimą iš esmės, ieškovas būtų suinteresuotas įrodyti ieškinio reikalavimų pagrįstumą ir siekęs, jog teismo nutartis būtų panaikinta, o ieškinys patenkintas, nesudaro pagrindo skundžiamą nutartį pripažinti negaliojančia, nes įstatyme nėra draudimo pareikštą ieškinio atsisakymą išspręsti teismo galutiniu procesiniu sprendimu, kaip ir buvo padaryta šiuo atveju.

29Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kurių pagrindu teismas atsisakė priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio.

30Ieškinio atsisakymas yra viena iš teisminį procesą inicijuojančių asmenų procesinių teisių (CPK 42 str.). Šios procesinės teisės įgyvendinimas yra dispozityvumo principo išraiška, nes civilinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis ieškovo, suinteresuoto asmens ar pareiškėjo iniciatyva. Atsisakyti nuo ieškinio galima bet kurioje proceso stadijoje (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.). Sprendžiant atsisakymo nuo ieškinio klausimą, turi būti patikrinama, ar nėra CPK 42 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų. Ieškovo atsisakymas nuo ieškinio teismui nėra besąlyginis pagrindas bylai nutraukti, teismas neturi priimti atsisakymo nuo ieškinio, jei toks atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnį teismui pavesta vykdyti teisingumą. Teisingumo vykdymas neabejotinai laikytinas viešuoju interesu, išplaukiančiu ir iš oficialios konstitucinės teismo, kaip valstybės valdžios, kuri vienintelė formuojama profesiniu pagrindu ir kuriai vienintelei patikėta vykdyti teisingumą, doktrinos nuostatų. Teismas 2002 m. vasario 5 d. nutartimi patvirtindamas UAB „Baltijos žuvys“ ir AB „Senoji Baltija“ taikos sutartį, joje nurodė, kad ieškovas UAB „Baltijos žuvys“ pripažįsta, jog pagal 1995 m. vasario 14 d. sudarytą paskolos sutartį Nr. 1 tarp ŽB „Baltija“ ir LTB Šiaulių skyriaus gautas 1 100 000 Lt kreditas buvo panaudotas ieškovo pagal 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte numatytą veiklą ir taikos sutarties pasirašymo dieną ieškovas liko skolingas atsakovui pagal sutartį 1 006 518 Lt. Šalys susitarė, kad ši suma bus pradėta grąžinti nuo 2004 m. vasario 20 d. lygiomis dalimis kas mėnesį (civilinė byla Nr. 3-106/2002, t. 2, b. l. 164-165). Ieškovui atsisakius pagal teismo priimtą nutartį vykdyti prievolę, buvo išduotas vykdomasis raštas. Teismas 2007 m. balandžio 23 d. nutartimi patenkino pareiškėjų V. K. ir V. V. prašymus dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 3-106/2002 (t. 1, b. l. 91-92), o ieškovas pareiškėjų prašymais atnaujintame procese pareiškė, kad atsisako nuo 2001 m. spalio 19 d. ieškinio (t. 1, b. l. 177). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, vertinant šias aplinkybes darytina išvada, jog ieškovo pareikštas atsisakymas nuo ieškinio neabejotinai prieštarauja viešajam interesui – teismo pareigai vykdyti teisingumą, CPK 2 straipsnyje nustatytiems civilinio proceso tikslams, kurie turi imperatyvų pobūdį (ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti, interesus, kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių). Be to, toks atsisakymas nuo ieškinio šioje teisinėje situacijoje pažeistų ir AB „Senoji Baltija“ interesus. Šalys 2002 m. vasario 5 d. abipusiu nuolaidų būdu taikiai išsprendė ginčą, kuriuo ieškovas UAB „Baltijos žuvys“ pripažino, jog yra skolingas AB „Senoji Baltija“, šalys susitarė, jog skola bus pradėta grąžinti nuo 2004 m. vasario 20 d., o vėliau ieškovas, pats neinicijavęs proceso atnaujinimo, o pasinaudodamas tuo, jog trečiųjų asmenų prašymais buvo atnaujintas procesas byloje, pareiškė, kad jis atsisako nuo ieškinio. Tiek Konstitucija, tiek CPK nustato šalių procesinio lygiateisiškumo principą. Šis imperatyvas nustato, kad šalių procesines teisės yra lygios (CPK 17 str.). Šalims taikiai išsprendus tarpusavio ginčą dar 2002 m. vasario 5 d. taikos sutartimi, kurią tą pačią dieną patvirtino teismas, o atsakovui pagal teismo patvirtintą taikos sutartį turint reikalavimo teisę į ieškovą bei pagrįstai tikintis gauti teismo patvirtintą reikalavimą, tenkinant 2008 m. sausio 15 d. pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo būtų pažeistas viešasis interesas vykdyti teisingumą bei įstatyme nustatytas imperatyvas ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti, interesus, kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių.

31Išdėstyti motyvai patvirtina teismo išvadas, jog atsisakymo nuo ieškinio priėmimas ir šalių taikos sutarties panaikinimas reikštų teismo atsisakymą vykdyti teisingumą (viešojo intereso pažeidimas), o atsisakymas nuo ieškinio prieštarauja imperatyvioms teisės normoms (CPK 2 str.), todėl nėra teisinio pagrindo laikyti pagrįstais apeliantų argumentus, kuriais jie ginčija teismo nutarties dalį atsisakyti tenkinti ieškovo pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo.

32Dėl reikalavimų pripažinti niekine 1995 m. vasario 14 d. dalyvavo projekte sutartį ir taikos sutarties panaikinimo

33Iš bylos medžiagos matyti, kad 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutartimi ŽB „Baltija“ (AB „Senoji Baltija“) (kreditorius) ir UAB „Baltijos žuvys“ (skolininkas) susitarė dėl

341 100 000 Lt paskolos žuvies pirkimui. Šią sutartį pasirašė ŽB „Baltija“ direktorius K. L. ir UAB „Baltijos žuvys“ direktorius A. Ž. (civilinė byla Nr. 3-106/2002, t. 1, b. l. 70-71). 2002 m. lapkričio 6 d. UAB „Baltijos žuvys“ akcininkų susirinkimo nutarimu akcininkas A. Ž. , turintis 100 procentų akcijų, buvo paskirtas UAB „Baltijos žuvys“ direktoriumi (t. 1, b. l. 59). UAB „Baltijos žuvys“ įregistruota 1995 m. kovo 21 d. (civilinė byla Nr. 3-106/2002, t. 1, b. l. 12). 1995 m. kovo 11 d. UAB „Baltijos žuvys“ steigimo sutartyje, kuria sudarė ŽB „Baltija“ direktoriaus pavaduotojas J. B. ir A. Ž. , nurodyta, kad iki steigiamojo akcininkų susirinkimo bet kuris steigėjų, taip pat steigimo sutartyje nurodyti asmenys turi teisę sudaryti steigiamos bendrovės vardu sandorius. Šie sandoriai bendrovei sukuria prievoles po to, kai steigiamasis akcininkų susirinkimas juos patvirtina. Jeigu susirinkimas šių sandorių nepatvirtina, tai už prievoles, pagrįstas šiais sandoriais, steigėjai atsako solidariai, o kiti steigimo sutartyje nurodyti asmenys - subsidiariai (sutarties 4.1. p. - civilinė byla Nr. 3-106/2002, t. 1, b. l. 63-67). UAB „Baltijos žuvys“ 1995 m. gegužės 1 d., 2006 m. sausio 1 d. balansuose nurodyta, kad įmonės finansinės skolos 1 100 000 Lt (civilinė byla Nr. 3-106/2002, t. 1, b. l. 84-85). UAB „Baltijos žuvys“ direktorius A. Ž. prašyme (data nenurodyta) ŽB „Baltija“ direktoriui nurodė, kad pagal sutartį, pasirašytą 1995 m. vasario 14 d., naudojasi išduota paskola ŽB „Baltija“ 1 100 000 Lt dydžio sumai ir vykdo komercinę veiklą (civilinė byla Nr. 3-106/2002, t. 1, b. l. 92). Tarpusavio suderinimo akte nurodyta: ŽB „Baltija“ debetas - 1 100 000 Lt, o UAB „Baltijos žuvys“ kreditas - tokio paties dydžio sumai (civilinė byla Nr. 3-106/2002, t. 1, b. l. 100). Analogiškos aplinkybės dėl 1 100 000 Lt sumos nurodytos ir paskolos kortelėje bei Revizijų departamento 1999 m. sausio 15 d. akte (civilinė byla Nr. 3-106/2002, t. 1, b. l. 108-110, 111-123). 2002 m. vasario 5 d. taikos sutartimi UAB „Baltijos žuvys“ pripažino, kad pagal 1995 m. vasario 14 d. sudarytą paskolos sutartį Nr. 1 tarp ŽB „Baltija“ ir LTB Šiaulių skyriaus gautas 1 100 000 Lt kreditas buvo panaudotas ieškovo pagal 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte numatytą veiklą ir taikos sutarties pasirašymo dieną ieškovas liko skolingas atsakovui pagal nurodytą sutartį 1 006 518 Lt (civilinė byla Nr. 3-106/2002, t. 2, b. l. 161-162). Išdėstytos aplinkybės bei nurodytų subjektų tarpusavio santykiai patvirtina tai, jog nors 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutartis buvo sudaryta iki UAB „Baltijos žuvys“ įregistravimo, tačiau vėliau ši sutartis UAB „Baltijos žuvys“ vadovų ir dalyvių faktiniais veiksmais buvo iš esmės pripažinta ir patvirtinta. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutartis buvo sudaryta tarp vėliau įsteigtos UAB „Baltijos žuvys“ akcininko ŽB „Baltija“ bei ieškovą UAB „Baltijos žuvys“ atstovavusio kito akcininko A. Ž. .

35Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 3 straipsnio (redakcija galiojusi nuo 1994 m. gruodžio 21 d. iki 1995 m. gegužės 3 d.) 6 dalis, numatė, kad iki steigiamojo akcininkų susirinkimo bet kuris steigėjų, taip pat steigimo sutartyje nurodyti asmenys turi teisę sudaryti steigiamos bendrovės vardu sandorius. Šie sandoriai bendrovei sukuria prievoles po to, kai steigiamasis akcininkų susirinkimas juos patvirtina. Steigėjui pasiūlius, akcininkų susirinkimas gali perkelti bendrovei prievoles, sukurtas sandoriais, kuriuos steigėjas sudarė savo vardu. Taigi tuo metu galiojusiame įstatyme nustatytos tokios pat taisyklės, kurios buvo numatytos 1995 m. kovo 11 d. UAB „Baltijos žuvys“ steigimo sutartyje. Šios taisyklės neprieštarauja apeliantų nurodomiems 1964 m. CK 26, 27 straipsniams, reglamentuojantiems juridinio asmens teisnumą ir įsteigimą, todėl teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo sutikti su argumentais, kad patvirtintos taikos sutarties neteisėtumą pagrindžia 1964 m. CK 26, 27 straipsnių, Akcinių bendrovių įstatymo (1994 m. gruodžio 21 d. redakcija) 3, 8 straipsnių normos. Išdėstytos aplinkybės, byloje esantys įrodymai ir šalių sudarytos taikos sutarties turinys patvirtina, jog 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutartis po to buvo patvirtinta. Argumentai, kad skundžiamoje nutartyje nurodyti balansai nesusiję su nagrinėjama byla, o pateikti įrodymai neįrodo, kad UAB „Baltijos žuvys“ buvo pervestos juose nurodytos lėšos, prieštarauja juose nurodytų aplinkybių turiniui. Be to, apeliantai nepateikė įrodymų, paneigiančių šias aplinkybes.

36Vertindama apeliantų motyvus teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantai nepagrįstai tapatina dvi teismo nutartis - 2007 m. balandžio 23 d. nutartį, kuria buvo atnaujintas procesas pagal pareiškėjų pateiktus prašymus (t. 1, b. l. 91), bei skundžiamą teismo nutartį, kuria atmesti pareiškėjų prašymai panaikinti teismo 2002 m. vasario 5 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį, netenkintas prašymas pripažinti niekine 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutartį bei netenkintas ieškovo prašymas dėl ieškinio atsisakymo (t. 2, b. l. 187-188). Proceso atnaujinimas susideda iš tam tikrų etapų – prašymo atnaujinti procesą priėmimo, prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo, atnaujintos bylos nagrinėjimo (CPK 370 str.). Teismo posėdyje nagrinėjant prašymą dėl proceso atnaujinimo (šiuo atveju buvo priimta 2007 m. balandžio 23 d. nutartis, kuria buvo nuspręsta atnaujinti procesą), patikrinama, ar prašymas yra paduotas nepraleidus termino, nustatyto CPK 368 straipsnyje, ir ar prašymas pagrįstas įstatyme nustatytais pagrindais. Tik šioje prašymo nagrinėjimo stadijoje sprendžiama, ar koks nors pagrindas procesui atnaujinti egzistuoja, tiriami ir vertinami su tuo susiję įrodymai. Teismo posėdyje nagrinėjant prašymo atnaujinti procesą pagrindų buvimą ar nebuvimą, būtina patikrinti, ar pareiškėjo nurodytos aplinkybės atitinka bylos atnaujinimo pagrindus ir ar atnaujinimo pagrindą numatoma įrodinėti pagal įstatymą. Šis etapas gali baigtis dvejopai: teismo nutartimi atnaujinti procesą arba teismo nutartimi atsisakyti atnaujinti procesą. Tačiau šio posėdžio metu neanalizuojama ir nevertinama naujų įrodymų ar aplinkybių reikšmė visų byloje esančių įrodymų kontekste, nes tai jau reikštų pakartotinį bylos aplinkybių ištyrimą, kuris galimas tik po nutarties dėl proceso atnaujinimo priėmimo ir bylos nagrinėjimo CPK 370 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Teismas, pakartotinai išnagrinėjęs bylą iš esmės, tačiau neperžengiant ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai, turi teisę priimti vieną iš CPK 371 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų procesinių sprendimų. Išdėstytų argumentų pagrindu apeliantų motyvai, jog skundžiamoje nutartyje nesiremiama 2007 m. balandžio 23 d. nutartimi konstatuotomis aplinkybėmis dėl teismo padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos patvirtinant 2002 m. vasario 5 d. taikos sutartį, laikytini nepagrįstais, nes 2007 m. balandžio 23 d. nutartimi dar tik buvo sprendžiamas formalaus pobūdžio procesinis klausimas, ar atnaujinti procesą byloje, ar atsisakyti jį atnaujinti. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, priimdamas skundžiamą nutartį teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, susijusias su 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutartimi, bei pagrįstai pripažino, jog nėra teisinio pagrindo šią sutartį laikyti niekine.

37Apeliantų argumentai, jog taikos sutarties neteisėtumą patvirtina tai, kad dalyvavimo projekte sutarties pasirašymo metu ieškovas dar neturėjo veiksnumo ir teisnumo, yra paneigti aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis. Byloje esantys įrodymai leidžia teigti, kad nors dalyvavimo projekte sutartis buvo sudaryta iki UAB „Baltijos žuvys“ įregistravimo, tačiau ši sutartis vėliau buvo patvirtinta. Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo daryti išvadą, jog teismas 2002 m. vasario 5 d. nutartimi patvirtinęs taikos sutartį padarė aiškų teisės normos pažeidimą.

38Teismas, tvirtindamas šalių pateiktą taikos sutartį, neturėjo pagrindo daryti išvadą, jog taikos sutartis prieštarauja įstatymui ir pažeidžia šalių interesus. 2002 m. vasario 5 d. teismo posėdyje šalys pareiškė, jog bylą nori baigti taikos sutartimi, teismas pagarsino taikos sutarties projektą, aiškinosi taikos sutarties sąlygas, o šalys pareiškė, jog joms yra žinomos bylos nutraukimo pasekmės (civilinė byla Nr. 3-106/2002, t. 2, b. l. 163). 2002 m. vasario 5 d. taikos sutartimi ieškovas UAB „Baltijos žuvys“ nurodė, kad pripažįsta, jog pagal 1995 m. vasario 14 d. sudarytą paskolos sutartį Nr. 1 tarp ŽB „Baltija“ ir LTB Šiaulių skyriaus, gautas 1 100 000 Lt kreditas buvo panaudotas ieškovo pagal 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte numatytą veiklą ir taikos sutarties pasirašymo dieną ieškovas liko skolingas atsakovui pagal nurodytą sutartį 1 006 518 Lt (sutarties 1 d.), ieškovas taikos sutartimi prisiėmė įsipareigojimą atsakovui sumokėti pagal 5 sutarties punkte nurodytus terminus ir tvarką 1 006 518 Lt (sutarties 4 d.), sutarties šalys pripažino, jog taikos sutartis įgyja teisinę galią tik ją patvirtinus teismui (sutarties 7 d.), sutarties šalys pareiškė, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės (sutarties 8 d.). Atsižvelgiant į aplinkybes, kad ieškovas pripažino skolą atsakovui, kad nors 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutartis ir buvo sudaryta iki UAB „Baltijos žuvys“ įregistravimo, tačiau vėliau buvo patvirtinta, o ieškovas taikos sutartyje nurodė, jog pinigus gavo ir yra skolingas atsakovui, teismas neturėjo pagrindo netikėti šiomis šalių nurodytomis aplinkybėmis ir negalima laikyti, jog čia buvo padaryta aiški teisės normos taikymo ir aiškinimo klaida.

39Apeliantai nepateikė objektyvių įrodymų, kurie leistų abejoti teismo, priėmusio skundžiamą nutartį, nešališkumu ir objektyvumu. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. lapkričio 26 d. nutartimi netenkino ieškovo UAB „Baltijos žuvys“ pareiškimo dėl Klaipėdos apygardos teismo nušalinimo ir atmetė prašymą dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui (t. 2, b. l. 152-154). Civilinės bylos Nr. 3-106/2002 medžiaga patvirtina, jog nuo pat pradžių visus procesinius veiksmus byloje (pradedant ieškinio priėmimu, baigiant taikos sutarties patvirtinimu, o vėliau atsisakymu atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti) atliko teisėja R. Zubernienė. Ieškinio pareiškime yra žyma, kad ieškinys Klaipėdos apygardos teisme gautas 2001 m. spalio 23 d., taip pat žyma „R. Zubernienei, 2001 m. spalio 24 d.“, todėl teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo daryti išvadą, kad bylą išnagrinėjo ir 2002 m. vasario 5 d. nutartį priėmė neteisėtos sudėties teismas.

40Aukščiau išdėstytos aplinkybės įgalina daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog nėra pagrindo patenkinti ieškovo UAB „Baltijos žuvys“ prašymą dėl ieškinio atsisakymo bei bylą nutraukti, pripažinti 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte sutartį niekine bei panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2002 m. vasario 5 d. nutartį, kuria buvo patvirtina taikos sutartis. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 29 d. nutartis laikytina pagrįsta ir teisėta, ji atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, priimta įgyvendinant civilinio proceso tikslus, todėl ją naikinti arba keisti atskiruosiuose skunduose išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

42Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,... 3. Ieškovas UAB „Baltijos žuvys“ 2001 m. spalio 19 d. ieškiniu atsakovui AB... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2002 m. vasario 5 d. nutartimi civilinės bylos... 5. Pareiškėja V. K. 2007 m. vasario 5 d. prašymu dėl proceso atnaujinimo... 6. Pareiškėja nurodė, kad ieškovas UAB „Baltijos žuvys“ 1998 m.... 7. Pareiškėjas V. V. 2007 m. vasario 5 d. prašymu dėl proceso atnaujinimo... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. balandžio 23 d. nutartimi patenkino... 9. Tas pats teismas 2008 m. sausio 29 d. nutartimi (skundžiama nutartis): 1)... 10. Nutartyje rašoma, kad ieškovo atstovas pateikė prašymą nutraukti civilinę... 11. Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjai prašo atnaujinti procesą dėl... 12. Tas pats teismas 2008 m. vasario 19 d. nutartimi iš dalies patenkino atsakovo... 13. Pareiškėjas V. V. atskiruoju skundu prašo: 1) panaikinti Klaipėdos... 14. Pareiškėja V. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 15. Ieškovas UAB „Baltijos žuvys“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 16. Atsiliepimų į atskiruosius skundus negauta.... 17. Atskirieji skundai netenkintini.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 19. Šioje byloje sprendžiami klausimai, susiję su proceso atnaujinimo institutą... 20. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nustatyta teismo sprendimo... 21. Atnaujinus procesą, tiek bylą pakartotinai nagrinėjantis teismas, tiek... 22. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Baltijos žuvys“ 2001 m.... 23. Teisėjų kolegija, vertindama teismo skundžiamoje nutartyje priimtus... 24. Dėl ieškovo atsisakymo nuo ieškinio... 25. Atskiruosiuose skunduose nurodoma, kad teismas be pagrindo atsisakė priimti... 26. Kadangi proceso atnaujinimas yra bylos nagrinėjimo pratęsimas, tai ieškovas... 27. Teisėjų kolegija negali sutikti su apeliantų motyvais, jog teismas... 28. Bylos nagrinėjimą atnaujinus, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal... 29. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kurių... 30. Ieškinio atsisakymas yra viena iš teisminį procesą inicijuojančių asmenų... 31. Išdėstyti motyvai patvirtina teismo išvadas, jog atsisakymo nuo ieškinio... 32. Dėl reikalavimų pripažinti niekine 1995 m. vasario 14 d. dalyvavo projekte... 33. Iš bylos medžiagos matyti, kad 1995 m. vasario 14 d. dalyvavimo projekte... 34. 1 100 000 Lt paskolos žuvies pirkimui. Šią sutartį pasirašė ŽB... 35. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 3 straipsnio (redakcija... 36. Vertindama apeliantų motyvus teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į... 37. Apeliantų argumentai, jog taikos sutarties neteisėtumą patvirtina tai, kad... 38. Teismas, tvirtindamas šalių pateiktą taikos sutartį, neturėjo pagrindo... 39. Apeliantai nepateikė objektyvių įrodymų, kurie leistų abejoti teismo,... 40. Aukščiau išdėstytos aplinkybės įgalina daryti išvadą, kad pirmosios... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 42. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą....