Byla 2-1652-823/2016
Dėl bankrutuojančios viešosios įstaigos „Dream Team“ 2016 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens A. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3939-614/2016, kuria buvo atmesti pareiškėjų A. B. ir A. G. skundai dėl bankrutuojančios viešosios įstaigos „Dream Team“ 2016 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja A. B. kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti BVšĮ „Dream Team“ 2016 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimus ir įpareigoti bankroto administratorių sušaukti naują kreditorių susirinkimą teisės aktų nustatyta tvarka. Nurodė, kad yra BVšĮ „Dream Team“ kreditorė, tačiau apie 2016 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimą ji informuota nebuvo, todėl kreditorių susirinkime negalėjo balsuoti dėl administratoriaus ataskaitos bei administravimo išlaidų tvirtinimo. Pareiškėjos vertinimu, kreditorių neinformavimas apie pirmąjį kreditorių susirinkimą yra esminis bankroto procedūros pažeidimas.

4BVšĮ „Dream Team“ bankroto administratorius V. S. su pareiškėjos skundu nesutiko. Nurodė, kad apie BVšĮ „Dream Team“ 2016 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimą pareiškėja buvo informuota 2016 m. sausio 14 d., el. pašto adresu ( - ). Šiuo adresu buvo išsiųsta visa su susirinkimu susijusi medžiaga. Pasak administratoriaus, tai yra vienintelis jo turimas visų bendrovės darbuotojų kontaktinis adresas. Pareiškėja nenurodė, kokiu adresu apie susirinkimą ji turėjo būti informuota, jokių kitų kontaktinių rekvizitų administratoriui ji nebuvo pateikusi. Apie įvyksiantį BVšĮ „Dream Team“ kreditorių susirinkimą taip pat buvo paskelbta viešai www.bankrotodep.lt tinklalapyje. Atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamas civilines bylas Nr. eB2-3584-614/2016 (dėl bankroto pripažinimo tyčiniu), Nr. e2-3742-614/2016 (dėl žalos atlyginimo) bei Nr. e2-8782-779/2016 (dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo), susijusias su BVšĮ „Dream Team“, kurių baigtimi pareiškėja galimai yra suinteresuota, jos veiksmai, pateikiant nepagrįstą skundą dėl visų BVšĮ „Dream Team“ 2016 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimų (įskaitant priimtus nutarimus dėl tyčinio bankroto bylos inicijavimo ir žalos atlyginimo iš bendrovės valdymo organų), administratoriaus nuomone, vertintini kaip piktnaudžiavimas teise ir BVšĮ „Dream Team“ bankroto proceso vilkinimas.

5Pareiškėjas A. G. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti BVšĮ „Dream Team“ 2016 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimus. Nurodė, kad yra BVšĮ „Dream Team“ savininkas ir turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose, tačiau apie 2016 m. sausio 21 d. šaukiamą kreditorių susirinkimą jam nebuvo pranešta. Pažymėjo, kad administratorius nepateikė jokio paaiškinimo dėl beveik du kartus viršytos teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos bei jokių šias išlaidas patvirtinančių įrodymų. Pareiškėjo teigimu, kreditorių susirinkimo protokolas jam pateiktas be priedų, į prašymą juos pateikti administratorius iki skundo pateikimo dienos neatsakė. Pareiškėjas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad kreditorių susirinkimo protokole nurodyta, jog VSDFV 5.2 ir 5.3 darbotvarkės klausimais raštu balsavo „prieš“, tačiau protokole pažymėta, jog balsavo „už“, VMI 5.3 klausimu balsavo „prieš“, tačiau nutarimas dėl nesuprantamų priežasčių laikomas priimtu. Alternatyvūs abiejų dalyvavusių kreditorių pasiūlymai 5.3 klausimu šiame susirinkime negalėjo būti svarstomi, kadangi jie nebuvo įtraukti į darbotvarkę. Analogiškai neteisingai ir nepagrįstai protokoluotas nutarimas 5.4 darbotvarkės klausimu. Nepaisant balsavimo „prieš“, kreditoriai patvirtino neadekvačiai didelę administravimo išlaidų sumą. 10 000 EUR (plius 30 proc. sėkmės mokestis) atlyginimas administratoriui privalo būti pagrįstas ypatingomis aplinkybėmis, tačiau tokios aplinkybės nenurodytos.

6BVšĮ „Dream Team“ bankroto administratorius V. S. su pareiškėjo skundu nesutiko. Nurodė, kad apie BVšĮ „Dream Team“ 2016 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimą pareiškėjas buvo informuotas 2016 m. sausio 14 d. el. pašto adresu ( - ), kurį jis pats administratoriui ir nurodė. 2016 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 1 su susirinkime dalyvavusių kreditorių sąrašu, administratoriaus veiklos ataskaita su priedais nurodytu el. pašto adresu pareiškėjui buvo išsiųsti 2016 m. vasario 2 d. Patirtos administravimo išlaidos detalizuotos administratoriaus veiklos ataskaitos 7-8 puslapiuose. Kreditorių susirinkimo dienai buvo paruoštos ir visos sąskaitos. Tvirtinant administratoriaus veiklos ataskaitą ir patirtas administravimo išlaidas, jų detalizavimas, pagrįstumas ir būtinumas papildomų klausimų ir/ar abejonių kreditoriams nesukėlė. Administratorius nurodė, kad, atsakydamas į 2015 m. vasario 3 d. pareiškėjo el. laišką, 2016 m. vasario 11 d. pranešimu dėl informacijos pateikimo atsakė į visus pareiškėjui rūpimus papildomus klausimus bei pranešė, kad susipažinti su dokumentų originalais ir gauti patvirtintas jų kopijas pareiškėjas gali visomis darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. adresu ( - ), tačiau pareiškėjas atvykęs nebuvo. Be to, pareiškėjui/advokatui jau nuo 2016 m. sausio 29 d. suteikta prieiga prie BVšĮ „Dream Team“ bankroto bylos Lietuvos elektroninių paslaugų portale „e.teismas.lt“. Tiek Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ), tiek protokolo 1 puslapyje nurodyta, kad kiekvienu klausimu balsuojama atskirai, pareiškiant savo nuomonę „už“ arba „prieš“. Balsuojant tuo pačiu klausimu už kelis pasiūlymus, balsuojama tik „už“. Protokolas yra surašytas teisingai, o pareiškėjo abejonės dėl kreditorių susirinkime priimtų nutarimų teisėtumo nepagrįstos. Atsižvelgiant į bankroto bylos sudėtingumą, tyčinio bankroto požymius, nagrinėtas dvi civilines bylas ir nagrinėjamas tris civilines bylas bei BVšĮ „Dream Team“ valdymo organų ir dalininkų galimus veiksmus, siekiant bankroto procedūrą vilkinti, skundžiant bet kokius atliekamus veiksmus, kreditorių susirinkimo patvirtintas administratoriaus atlyginimas laikytinas logišku, pagrįstu ir šiai bankroto procedūrai būtinu. Pareiškėjo veiksmai, pateikiant nepagrįstą skundą dėl visų BVšĮ „Dream Team“ 2016 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimų vertintini kaip piktnaudžiavimas teise ir BVšĮ „Dream Team“ bankroto proceso vilkinimas.

7Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutartimi civilinė byla pagal pareiškėjos A. B. skundą bei civilinė byla pagal pareiškėjo A. G. skundą sujungtos į vieną bylą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 20 d. nutartimi pareiškėjų skundus atmetė.

10Teismas nurodė, kad ĮBĮ bankrutuojančios įmonės kreditorių ir savininko informavimo apie organizuojamą kreditorių susirinkimą būdas nenumatytas. Iš nagrinėjamos bylos matyti, kad pranešimą dėl pirmojo 2016 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimo kartu su susirinkimu susijusia medžiaga administratorius kreditoriams išsiuntė 2016 m. sausio 14 d. el. pašto adresu ( - ), kurį, administratoriaus teigimu, jam nurodė pats pareiškėjas A. G., ir kuris buvo vienintelis administratoriaus turimas bendrovės darbuotojų kontaktinis adresas. Apie įvyksiantį BVšĮ „Dream Team“ kreditorių susirinkimą taip pat buvo viešai paskelbta www.bankrotodep.lt tinklalapyje. Atsižvelgdamas į tai, teismas pareiškėjų argumentus, kad apie 2016 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimą jie nebuvo informuoti, atmetė kaip nepagrįstus. Kitų procedūrinių pažeidimų, kurie sąlygotų priimtų nutarimų neteisėtumą, pareiškėjai nenurodė ir teismas ex officio neįžvelgė.

11Teismas pažymėjo, kad patirtos administravimo išlaidos detalizuotos administratoriaus veiklos ataskaitos 7-8 puslapiuose. Toks administravimo išlaidų dydis patvirtintas kreditorių, kurių teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma sudaro 77,61 proc. visos teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. Kreditorių susirinkimo patvirtinta patirtų administravimo išlaidų suma – 1 997,52 EUR iki pirmojo kreditorių susirinkimo (už keturis mėnesius), atsižvelgiant į šio bankroto proceso sudėtingumą bei komplikuotumą, nelaikytina neprotingai didele. Teismas atkreipė dėmesys į tai, kad nurodyta administratoriaus veiklos ataskaita pareiškėjui buvo išsiųsta, be to, jam buvo pranešta, kad susipažinti su dokumentų originalais ir gauti patvirtintas jų kopijas galima visomis darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. adresu – ( - ), tačiau pareiškėjas pas administratorių atvykęs nebuvo.

12Teismas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjo nurodytas atlyginimas administratoriui tebuvo administratoriaus pasiūlymas, kuriam susirinkime dalyvavę kreditoriai nepritarė ir kurio nepatvirtino. Kreditorius VMI prie LR FM siūlė patvirtinti 10 000 EUR administratoriaus atlyginimą plius 20 proc. sėkmės mokestį nuo bankroto procedūroje visų rūšių išieškotų/atgautų sumų, o kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius siūlė patvirtinti 5 000 EUR administratoriaus atlyginimą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš JAR. Kadangi kreditoriaus VMI prie LR FM kreditorinis reikalavimas didesnis, t. y. nagrinėjamu atveju sudarė balsų daugumą, buvo patvirtintas šio kreditoriaus pasiūlymas. Atsižvelgęs į teismų praktiką, ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje numatytus kriterijus administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, į tai, kad kreditorių susirinkimo patvirtintas administratoriaus atlyginimas iš visų trijų pasiūlymų labiausiai atitinka tiek kreditorių, tiek administratoriaus interesus, į šio bankroto proceso sudėtingumą bei komplikuotumą, teismas sprendė, kad kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis yra pagrįstas ir atitinka protingumo bei teisingumo kriterijus.

13Teismas pažymėjo, kad 5.3., 5.4. darbotvarkės klausimais, kreditoriai balsavo „prieš“ administratoriaus pasiūlymus. Šiais klausimais kreditoriai teikė savo pasiūlymus ir nutarimai buvo priimti atsižvelgiant į balsų daugumą. 5.2. klausimu kreditorius VMI prie balsavo „už“, o kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius - „prieš“ administratoriaus pasiūlymą. Kadangi kreditoriaus VMI kreditorinis reikalavimas didesnis, t. y. nagrinėjamu atveju sudarė balsų daugumą, buvo priimtas administratoriaus pasiūlytas nutarimas, kuriam šis kreditorius pritarė. Taigi, 2016 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 1 surašytas teisingai, o pareiškėjo abejonės dėl kreditorių susirinkime priimtų nutarimų teisėtumo yra nepagrįstos.

14Teismas atmetė pareiškėjo prašymą išreikalauti iš administratoriaus rašytinius įrodymus ir nurodė, kad pareiškėjo prašomi išreikalauti rašytiniai įrodymai: 2015 m. lapkričio 3 d. UAB „Algos garantas“ sąskaita Nr. 0000092 bei informacija apie tai: koks asmuo pasirašė šią sąskaitą? Koks asmuo suteikė sąskaitoje nurodytas paslaugas? Koks VšĮ „Dream Team“ bankroto administratoriaus asmeninis santykis su šia bendrove, t. y. ar administratorius yra, buvo šios įmonės dalyvis arba valdymo organo narys? 2015 m. lapkričio 11 d. V. S. sąskaita Nr. 0135L bei informacija apie tai: ar šių paslaugų teikimui buvo pasirašyta sutartis? Koks VšĮ „Dream Team“ bankroto administratoriaus asmeninis santykis su V. S., t. y. ar administratorių sieja santuokos, giminystės, svainystės ar partnerystės ryšiai? 2016 m. sausio 7 d. UAB „Lematas“ sąskaita Nr. 0000076 bei informacija apie tai: koks asmuo pasirašė šią sąskaitą? Koks asmuo suteikė sąskaitoje nurodytas paslaugas? Koks VšĮ „Dream Team“ bankroto administratoriaus asmeninis santykis su šia bendrove, t. y. ar bankroto administratorius yra, buvo šios įmonės dalyvis arba valdymo organo narys? skundų objekto neįtakoja.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Pareiškėjas A. G. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 20 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - pareiškėjo skundą tenkinti; išreikalauti iš VŠĮ „Dream team“ bankroto administratoriaus 2016 m. birželio 13 d. Vilniaus apygardos teismui pateiktame prašyme nurodytą informaciją. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171) A. P. (buvusi įstaigos direktorė) nėra asmuo, įrašytas į įstaigos kreditorių sąrašus, jos kaip įstaigos direktorės įgaliojimai pasibaigę, todėl A. P. asmeniškas informavimas apie pirmąjį kreditorių susirinkimą negali būti laikomas tinkamu kreditorių (darbuotojų), o tuo labiau įstaigos savininko informavimu. Dar iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo pareiškėjas ir bankroto administratorius bendravo el. paštu bei telefonu, todėl pastarajam buvo žinomi įstaigos savininko kontaktai. Byloje taip pat nėra duomenų apie tai, kada informacija apie kreditorių susirinkimą buvo paskelbta viešai www.bankrotodep.lt tinklalapyje, kadangi bylos 18 lape nurodyta 2016 m. balandžio 14 d. data.

182) Sutiktina su teismo išvada, kad 1 997,52 EUR suma iki pirmojo kreditorių susirinkimo savaime nelaikytina neprotingai didele, tačiau išlaidos turi būti faktiškai patirtos, pagrįstos, taip pat neturėtų būti prieštaravimų, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje. Akivaizdžiai abejotinos šios administravimo išlaidos: 2015 m. lapkričio 3 d. UAB „Algos garantas“ sąskaita Nr. 0000092 710 EUR sumai - viešais duomenimis šioje bendrovėje nedirba nei vienas darbuotojas (http://rekvizitai.vz.lt/imone/algos garantas/darbuotoju-skaičius/), o į paklausimą, koks asmuo pasirašė sąskaitą, bankroto administratorius neatsakė, sąskaitoje išvardintos teisinės paslaugos, kurių neprašyta priteisti teisminiuose procesuose, išlaidos viršija teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus; 2015 m. lapkričio 11 d. V. S. sąskaita Nr. 0135L - 975 EUR sumai - nėra darbų priėmimo - perdavimo akto, iš kurio matytųsi faktiškai suteiktos paslaugos, ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje numatyti apribojimai bankroto administratoriui ir vyr. finansininkui t. y. asmenims, susijusiems giminystės ryšiais, į paklausimą, koks yra jo ryšys su sąskaitą išrašiusiu asmeniu, bankroto administratorius neatsakė; 2016 m. sausio 7 d. UAB „Lematas“ sąskaita Nr. 0000076 267,87 EUR sumai – pagal viešus duomenis (http://rekvizitai.vz.lt/imone/lematas/) šios bendrovės vadovė – V. S., o adresas sutampa su bankroto administratoriaus adresu, į paklausimą, koks asmuo pasirašė sąskaitą, bankroto administratorius neatsakė.

193) Pirmojo kreditorių susirinkimo protokole nurodoma, kad, nepaisant balsavimo „prieš“, kreditoriai patvirtino neadekvačiai didelę administravimo išlaidų sumą. Neįprastai didelis bankroto administratoriaus atlyginimas privalo būti pagrįstas ypatingomis aplinkybėmis, kurių nėra nurodyta. Kitu atveju, vykdant įprastines administratoriaus pareigas, sudaro pagrindą administratoriui gauti neįprastai didelį atlyginimą, kuris išmokamas nepatenkinamų kreditorinių reikalavimų sąskaita ir taip padaroma žala įstaigai bei jos kreditoriams.

204) Iki šios dienos pareiškėjui nėra pateikti prašyti dokumentai (kreditorių susirinkimo protokolo priedai): VMI balsavimo raštu biuletenis, VSDFV balsavimo raštu biuletenis ir pranešimas dėl pirmojo kreditorių susirinkimo.

215) Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjo reikalaujama informacija skundo objekto neįtakoja. Iš viešų duomenų matyti, kad UAB „Algos garantas“, administratoriaus nurodyta, kaip suteikusi paslaugas, neturi nei vieno darbuotojo, o UAB „Lematas“ vadovė yra V. S., šios įmonės adresas sutampa su bankroto administratoriaus adresu. Dėl šios priežasties kyla abejonių dėl administravimo išlaidų pagrįstumo ir teisėtumo.

22BVšĮ „Dream Team“ administratorius V. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, kad vadovaujasi tais pačiais pirmosios instancijos teismui teiktais argumentais, paneigiančiais skundo pagrįstumą.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių ginčijamo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

25Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atmetė pareiškėjų skundus dėl visų BVšĮ „Dream Team“ 2016 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

26Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, be kita ko reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007). Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad ne bet koks nustatytas procedūrinis pažeidimas yra pakankamas pagrindas panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimus, o tik toks, kuris galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimų turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011, 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011, 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010).

27Tiek pareiškėjų skunduose pirmosios instancijos teismui, tiek atskirajame skunde, kaip vienas iš BVšĮ „Dream Team“ 2016 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo pagrindų nurodomas procedūrinis pažeidimas, t. y. ne visų kreditorių informavimas apie kreditorių susirinkimą.

28Remiantis ĮBĮ nuostatomis, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose, balsuoti jame priimamais klausimais, ginti savo reikalavimus bei kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų (ĮBĮ 21 straipsnis). Prielaidas šių kreditorių teisių tinkamam įgyvendinimui sudaro tinkamas kreditorių informavimas apie numatomą kreditorių susirinkimą. Vadovaujantis ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalimi, kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo nustatyta kreditorių informavimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą tvarka turi užtikrinti kreditorių teisės gauti informaciją apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir jo darbotvarkę, realų teisių įgyvendinimą kreditorių susirinkimo nustatytais būdais. Nustačius, kad ne visi kreditoriai buvo tinkamai informuoti apie kreditorių susirinkimą, galima konstatuoti procedūrinius kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos bei jame priimtų nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimus, tačiau, kaip jau buvo minėta, kiekvienu atveju sprendžiant, ar vieno (kelių) kreditorių neinformavimas (netinkamas informavimas) apie kreditorių susirinkimą laikytinas esminiu procedūriniu pažeidimu, sudarančiu pagrindą kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimui, turi būti vertinama, kaip neinformuotų kreditorių dalyvavimas kreditorių susirinkime galėjo įtakoti priimtų kreditorių susirinkimo nutarimų turinį.

29Iš byloje esančių duomenų matyti, kad, informuodamas kreditorius apie 2016 m. sausio 21 d. BVšĮ „Dream Team“ kreditorių susirinkimą, bankroto administratorius išsiuntė laišką elektroninio pašto adresu ( - ), kartu su šiuo laišku kreditoriams buvo išsiųstas pranešimas dėl pirmojo kreditorių susirinkimo, balsavimo raštu biuletenis, administravimo veiklos ataskaita bei pavedimo sutartis - projektas (b. l. 15-16). Apie 2016 m. sausio 21 d. BVšĮ „Dream Team“ kreditorių susirinkimo laiką bei vietą taip pat buvo paskelbta Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos internetiniame tinklalapyje (b. l. 18). Nors apeliantas pagrįstai pažymi, kad iš pateikto www.bankrotodep.lt internetinio tinklalapio pranešimo negalima tiksliai nustatyti, kada tiksliai jame buvo paskelbta informacija apie 2016 m. sausio 21 d. BVšĮ „Dream Team“ kreditorių susirinkimo laiką bei vietą, tačiau galima spręsti, kad tai buvo padaryta ne vėliau kaip 2015 m. rugsėjo 26 d., kadangi aptariamame pranešime nurodyta, jog informacija atnaujinta 2015 rugsėjo 26 d. t. y. likus beveik keturiems mėnesiams iki skundžiamo kreditorių susirinkimo datos. VšĮ „Dream Team“ bankroto byloje esantis 2016 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 1 bei 2016 m. sausio 29 d. raštas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų patvirtina, kad minėtame susirinkime dalyvavo du įstaigos kreditoriai –VMI, turinti 65,68 proc. balsų, bei VSDF Vilniaus skyrius, turintis 11,931 proc. balsų.

30ĮBĮ 22 straipsnis reglamentuoja kai kuriuos pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo aspektus, tačiau tvarkos, kuria remiantis kreditoriams turėtų būti pranešta apie šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą, įstatymo leidėjas neįtvirtino. Nepaisant to, bankrutuojančios įmonės visų kreditorių lygybės principas įpareigoja bankroto administratorių informuoti kiekvieną kreditorių, kurio finansinį reikalavimą patvirtino teismas įsiteisėjusia nutartimi, apie kreditorių susirinkimo datą, laiką ir vietą, kreditorių susirinkimo darbotvarkę bei nutarimų projektų turinį tam, kad kreditoriai galėtų apsispręsti dėl dalyvavimo susirinkime ir balsavimo, priimant nutarimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-402/2012, 2009 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-314/2009, 2008 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-262/2008 ir kt.). Šiuo atveju apie 2016 m. sausio 21 d. BVšĮ „Dream Team“ kreditorių susirinkimą bankroto administratorius pirmosios eilės kreditorius – įstaigos darbuotojus, informavo išsiųsdamas pranešimą vieninteliu jam žinomu elektroninio pašto adresu – ( - ). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentais, kad toks minėtų kreditorių informavimas apie kreditorių susirinkimą nelaikytinas tinkamu, kadangi byloje nėra duomenų apie tai, kad visi BVšĮ „Dream Team“ pirmosios eilės kreditoriai būtų išreiškę pageidavimą informaciją apie šaukiamus kreditorių susirinkimus bei kitą su bankroto procesu susijusią informaciją jiems siųsti minėtu elektroninio pašto adresu. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad kreditorių susirinkime nedalyvavusių kreditorių balsų suma - 22, 39 proc., buvo per maža tam, jog jiems visiems balsavus kreditorių susirinkime būtų priimti kitokie nutarimai, nustatytas pažeidimas pats savaime nagrinėjamu atveju laikytinas formaliu, negalėjusiu nulemti arba įtakoti priimtų kreditorių susirinkimo nutarimų turinio. Be to, kreditoriai, taip pat ir apeliantas, būdami suinteresuoti bankroto procesu, apie šaukiamą 2016 m. sausio 21 d. BVšĮ „Dream Team“ kreditorių susirinkimą galėjo sužinoti iš viešai skelbiamos informacijos www.bankrotodep.lt interneto tinklalapyje.

31Kadangi jokių kitų pagrindų 2016 m. sausio 21 d. BVšĮ „Dream Team“ kreditorių susirinkimo nutarimų (išskyrus nutarimus 5.1 ir 5.3 darbotvarkės klausimais) panaikinimui pareiškėjai nenurodė, pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi pagrįstai atmetė pareiškėjų reikalavimą dėl 2016 m. sausio 21 d. BVšĮ „Dream Team“ kreditorių susirinkimo nutarimų (išskyrus nutarimus 5.1 ir 5.3 darbotvarkės klausimais) panaikinimo.

32Nesutikdamas su 2016 m. sausio 21 d. BVšĮ „Dream Team“ kreditorių susirinkimo nutarimu 5.1 darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo patvirtintos 1 997,52 EUR administravimo išlaidos iki pirmojo kreditorių susirinkimo, apeliantas nurodo, kad administratorius nepateikė jokių paaiškinimų dėl šių išlaidų, taip pat įrodymų, patvirtinančių minėtas išlaidas. Apeliantas taip pat tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė išreikalauti iš bankroto administratoriaus papildomą informaciją, susijusią su patvirtintų administravimo išlaidų pagrįstumu. Su šiais apelianto argumentais apeliacinės instancijos teismas sutinka iš dalies.

33Remiantis ĮBĮ nuostatomis, bankroto administratorius turi atsiskaityti kreditorių susirinkime (komitete) dėl faktiškai patirtų išlaidų, t. y. ar veikė patvirtintos sąmatos ribose (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas). Reikalavimas administratoriui pagrįsti patirtų išlaidų poreikį bei dydį reiškia, kad administratorius teikia kreditorių susirinkimui (komitetui) tvirtinti įmonės administravimo metu patirtas išlaidas, kurios paprastai neviršija jau patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje nustatytų dydžių. Kreditorių susirinkimas neturi teisės atsisakyti tvirtinti realiais duomenimis pagrįstų administravimo išlaidų, neviršijančių patvirtintos sąmatos maksimalių ribų.

34Nagrinėjamu atveju BVšĮ „Dream Team“ iki pirmojo kreditorių susirinkimo patirtos administravimo išlaidos – 1 997,52 EUR, viršijo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 16 d. nutartimi patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos ribas. Viršydamas patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, bankroto administratorius veikė savo rizika, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad administravimo išlaidas bankroto procese kontroliuoja bankrutuojančios įmonės kreditoriai, BVšĮ „Dream Team“ kreditorių susirinkimas turėjo teisę tokias išlaidas, nors ir viršijančias teismo patvirtintą sąmatą, patvirtinti, jei, kreditorių susirinkimo vertinimu, šios išlaidos buvo būtinos ir pagrįstos.

35Administratoriaus kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti veiklos ataskaitoje buvo nurodytos ir detalizuotos visų patirtų išlaidų grupės, nurodytos administravimo išlaidų susidarymo priežastys, be to, į nagrinėjamą bylą pateiktos sąskaitos - faktūros, pagrindžiančios minėtas išlaidas, taigi, sutikti su apelianto argumentu, kad pateiktos tvirtinti administravimo išlaidos nebuvo pagrįstos, nėra pagrindo. Nepaisant to, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pagrįstomis apelianto abejones dėl administratoriaus patirtų išlaidų pagal 2015 m. lapkričio 11 d. sąskaitą - faktūrą Nr. 0135L ir 2016 m. sausio 7 d. sąskaitą - faktūrą Nr. 0000076. Iš Juridinių asmenų registro išrašų matyti, kad UAB „Lematas“ (paslaugų pardavėjas pagal 2016 m. sausio 7 d. sąskaitą - faktūrą Nr. 0000076) vadovas yra BVšĮ „Dream Team“ bankroto administratorius V. S.. Be to, UAB „Lematas“ akcininkė yra V. S., išrašiusi 2015 m. lapkričio 11 d. sąskaitą - faktūrą Nr. 0135L už apskaitos paslaugas. Minėtoje sąskaitoje - faktūroje nurodomas paslaugų teikėjo adresas – ( - ), sutampa su UAB „Lematas“ registruotos buveinės adresu. Į bylą nepateikti duomenys apie tai, ar bankroto administratorių V. S. ir V. S. sieja giminystės ar svainystės ryšiai. Taigi, galima spręsti, kad dalis paslaugų bankrutuojančiai bendrovei buvo suteiktos su bankroto administratoriumi susijusių asmenų. Nors įstatymas tokios situacijos nedraudžia (apelianto nurodoma ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalis nereglamentuoja bankroto administratoriaus ir bankrutuojančiai įmonei paslaugas teikiančių asmenų santykio), apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aplinkybė apie paslaugas suteikusių asmenų ryšius su bankroto administratoriumi turėjo būti išviešinta kreditoriams, sprendžiantiems administravimo išlaidų tvirtinimo klausimą, kad pastarieji galėtų tinkamai įvertinti galimą interesų konfliktą ir atidžiau įvertinti patirtų administravimo išlaidų dydžio pagrįstumą.

36Nagrinėjamu atveju abejones dėl šių administratoriaus patirtų išlaidų iškėlė apeliantas, kuris dėl netinkamo jo informavimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą kreditorių susirinkime nedalyvavo ir todėl negalėjo šio klausimo iškelti kreditorių susirinkimo metu. Administratoriaus ataskaitoje duomenų apie paslaugų teikėjų ir bankroto administratoriaus ryšius, nėra. Taigi, nors, kaip jau minėta, apelianto dalyvavimas kreditorių susirinkime negalėjo įtakoti balsavimo rezultatų, nesant byloje duomenų, kad kreditoriai, tvirtindami administravimo išlaidas, buvo informuoti apie minėtas aplinkybes, ir kad jie net ir žinodami apie šias aplinkybes būtų priėmę tokį pat nutarimą, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, yra pagrindas administravimo išlaidų tvirtinimo klausimą perduoti kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo.

37Apeliantas taip pat nesutinka su kreditorių susirinkimo patvirtintu administratoriaus atlyginimu, nurodydamas, kad jis yra neįprastai didelis (nutarimas 5.3 darbotvarkės klausimu).

38Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad administratoriaus atlyginimas turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą, ir turi būti pagrįstas veiklos sąnaudomis. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus ir užtikrinti tiek bankroto administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis bankroto byloje Nr. 3K-3-486/2010; 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013).

39Remiantis byloje esančiu 2016 m. sausio 21 d. BVšĮ „Dream Team“ kreditorių susirinkimo protokolu, 2016 m. sausio 21 d. vykęs BVšĮ „Dream Team“ kreditorių susirinkimas 5.3 darbotvarkės klausimu iki BVšĮ „Dream Team“ išregistravimo iš Juridinių asmenų registro nutarė patvirtinti fiksuotą 10 000 EUR bankroto administratoriaus atlyginimo dydį bei 20 proc. sėkmės mokestį nuo visų bankroto procedūroje išieškotų/atgautų sumų. Abi minėtos dalys – tiek fiksuota bankroto administratoriaus atlyginimo dalis, tiek sėkmės mokestis išreiškia administratoriaus atlyginimą, todėl jos turi būti vertinamos kompleksiškai.

40Sprendžiant dėl nustatyto bankroto administratoriaus atlyginimo dydžio pagrįstumo, pirmiausia įvertintinos aplinkybės preliminariai individualizuojančios šį bankroto procesą. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintų Bankroto administratorių atrankos taisyklių 10.2 punktu, BVšĮ „Dream Team“ priskirtina vidutinio dydžio įmonėms. Iš BVšĮ „Dream Team“ bankroto bylos medžiagos matyti, kad įmonė turi 24 kreditorius, kurių bendra finansinių reikalavimų suma sudaro 133 728,52 EUR, įmonės trumpalaikis turtas bankroto bylos iškėlimo dieną sudarė 70 024,94 EUR, įmonės bankroto procese realizuotino kilnojamojo ar nekilnojamojo turto neturi, teismuose buvo ginčytas bendrovės sandoris (byla baigta Vilniaus miesto apylinkės teismui 2016 m. rugsėjo 26 d. nutartimi teismui patvirtintus šalių sudarytą taikos sutartį), buvo pateikti trys pareiškimai dėl teismo įsakymų BVšĮ „Dream Team“ naudai išdavimo bei šiuo metu nagrinėjamos dvi civilinės bylos (Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-3742-614/2016 dėl žalos atlyginimo bei civilinė byla Nr. eB2-3584-614/2015 dėl bankroto pripažinimo tyčiniu). Minėtos aplinkybės, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, savaime neleidžia bendrovės bankroto proceso laikyti ypatingai didelės apimties ir sudėtingu (t. y. sudėtingesniu už vidutinį).

41Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtino Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles (toliau – Taisyklės) ir, nors minėtos Taisyklės šiuo atveju nustatant administratoriaus atlyginimą netaikytinos (2015 m. spalio 15 d. ĮBĮ pakeitimo įstatymo Nr. XII-1962 10 straipsnio 5 dalis), tačiau, siekiant įvertinti 2016 m. sausio 21 d. BVšĮ „Dream Team“ kreditorių susirinkimo patvirtintą bankroto administratoriaus atlyginimą protingumo, sąžiningumo bei teisingumo aspektu, į šiose Taisyklėse nustatytus administratoriaus atlyginimo dydžius gali būti atsižvelgiama. Remiantis minėtų Taisyklių 1 priedu, minimalus administratoriaus atlyginimo dydis įmonėje, neturinčioje įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų, negali būti didesnis kaip 6 460 EUR (toks minimalus administratoriaus atlyginimo dydis taikomas vidutinėms įmonėms). Aptariamos Taisyklės taip pat numato, kad be minimalaus administratoriaus atlyginimo rekomendacinį administratoriaus atlyginimo dydį sudaro priemokos už bankroto metu gautas įplaukas, priemokos už įmonei iškeltų bylų ir jos pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir skaičių, bei priemokos už įmonės turto pardavimą didesne nei kreditorių susirinkimo nustatyta kaina, kai šis turtas parduodamas ne iš varžytynių, taip pat už sumų išieškojimą už beviltiškomis laikytas skolas (Taisyklių 3 straipsnis).

42Iš jau aptartų aplinkybių, susijusių su BVšĮ „Dream Team“ bankroto procesu, akivaizdu, kad be minimalaus bankroto administratoriaus atlyginimo, BVšĮ „Dream Team“ bankroto administratorius šiuo atveju taip pat pretenduotų ir į papildomas priemokas. Vien priemoka už įplaukas pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-8782-779/2016 (šia nutartimi patvirtintos taikos sutarties 2 punktu atsakovas UAB „Omaras“ įsipareigojo per tris darbo dienas nuo teismo nutarties, patvirtinančios šią taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos sumokėti ieškovui – BVšĮ „Dream Team“ 18 347,84 EUR sumą) sudarytų 2 602 EUR, be to, kaip minėta, šiuo metu Vilniaus apygardos teisme taip pat nagrinėjama civilinė byla dėl 96 817,08 EUR žalos BVšĮ „Dream Team“ naudai atlyginimo (civilinė byla Nr. e2-3742-614/2016), BVšĮ „Dream Team“ naudai yra priimti teismo įsakymai. Manytina, kad bankroto administratoriui taip pat galėtų priklausyti ir priemoka už įmonei iškeltų bylų ir jos pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir skaičių. Taigi, įvertinus išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad 2016 m. sausio 21 d. BVšĮ „Dream Team“ kreditorių susirinkimo patvirtinta fiksuota bankroto administratoriaus atlyginimo dalis – 10 000 EUR, nepažeidžia protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principų.

43Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kreditorių susirinkimui nedraudžiama skatinti bankroto administratorių siekti konkretaus rezultato mainais jam pasiūlant vadinamąjį sėkmės mokestį. Šis mokestis nekeičia administratoriaus vykdomos prievolės prigimties – ji ir toliau lieka prievole siekti geriausių pastangų, tačiau nustatomas papildomas atlyginimas už nustatytų rezultatų pasiekimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2012). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad sėkmės mokestis paprastai atitinka tiek kreditorių, tiek administratoriaus interesus, nes skatina administratorių efektyviai atlikti savo pareigas visų kreditorių naudai, tačiau sėkmės mokesčio dydis taip pat turi atitikti proporcingumo principą ir negali pažeisti kreditorių interesų. Be to, pagrindu sėkmės mokesčiui negali būti laikomi įprastiniai, normalūs rezultatai. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat pažymima, kad administratorius, siekdamas papildomo atlygio už vykdomas funkcijas, išreikšto sėkmės mokesčiu procentine išraiška, kreditorių susirinkimui privalo pateikti informaciją apie įprastines atitinkamų pareigų vykdymo sąlygas, atliktinus papildomus veiksmus, siekiant efektyvesnio ir ekonomiškai naudingesnio įmonei bei jos kreditoriams rezultato (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-130-330/2016).

44Nagrinėjamu atveju sėkmės mokestis yra siejamas išimtinai su įmonės įplaukomis išieškojus/atgavus visų rūšių sumas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks sėkmės mokesčio apskaičiavimo būdas neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, nes turės būti mokamas administratoriui atliekant įprastines ĮBĮ nustatytas administratoriaus funkcijas. Byloje nėra duomenų, kokių papildomų veiksmų, nenumatytų ĮBĮ, administratorius ketina imtis, siekdamas geriausių rezultatų kreditoriams, išieškant ir atgaunant visų rūšių sumas, bei kokių papildomų išteklių tokių funkcijų vykdymas gali pareikalauti. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad 2016 m. sausio 21 d. BVšĮ „Dream Team“ kreditorių susirinkime 5.3 darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas neužtikrina administratoriaus ir bankrutuojančios įstaigos kreditorių interesų pusiausvyros, todėl administratoriaus atlyginimo tvirtinimo klausimas perduotinas kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo.

45Kadangi BVšĮ „Dream Team“ kreditorių susirinkimo nutarimai 5.1 ir 5.3 darbotvarkės klausimais panaikinami ir grąžinami kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, o kreditorių susirinkimui iš naujo sprendžiant klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo kreditoriai, o taip pat ir apeliantas galės užduoti klausimus bankroto administratoriui, prašyti jo pateikti atitinkamus paaiškinimus bei įrodymus, apelianto prašymas dėl įrodymų išreikalavimo iš bankroto administratoriaus netenkinamas.

46Apeliacinės instancijos teismas taip pat plačiau nepasisako ir dėl kitų atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstytų argumentų, neturinčių reikšmės teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

47Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

48Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 20 d. nutarties dalį, kuria atmesti pareiškėjų skundai dėl BVšĮ „Dream Team“ 2016 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimų 5.1 ir 5.3 darbotvarkės klausimais ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti BVšĮ „Dream Team“ 2016 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimus 5.1 ir 5.3 darbotvarkės klausimais ir šiuos klausimus perduoti BVšĮ „Dream Team“ kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo.

49Kitą Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 20 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėja A. B. kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti BVšĮ „Dream... 4. BVšĮ „Dream Team“ bankroto administratorius V. S. su pareiškėjos skundu... 5. Pareiškėjas A. G. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti BVšĮ... 6. BVšĮ „Dream Team“ bankroto administratorius V. S. su pareiškėjo skundu... 7. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutartimi civilinė byla... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 20 d. nutartimi pareiškėjų... 10. Teismas nurodė, kad ĮBĮ bankrutuojančios įmonės kreditorių ir savininko... 11. Teismas pažymėjo, kad patirtos administravimo išlaidos detalizuotos... 12. Teismas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjo nurodytas atlyginimas... 13. Teismas pažymėjo, kad 5.3., 5.4. darbotvarkės klausimais, kreditoriai... 14. Teismas atmetė pareiškėjo prašymą išreikalauti iš administratoriaus... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Pareiškėjas A. G. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m.... 17. 1) A. P. (buvusi įstaigos direktorė) nėra asmuo, įrašytas į įstaigos... 18. 2) Sutiktina su teismo išvada, kad 1 997,52 EUR suma iki pirmojo kreditorių... 19. 3) Pirmojo kreditorių susirinkimo protokole nurodoma, kad, nepaisant balsavimo... 20. 4) Iki šios dienos pareiškėjui nėra pateikti prašyti dokumentai... 21. 5) Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 22. BVšĮ „Dream Team“ administratorius V. S. atsiliepimu į atskirąjį... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 25. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas... 26. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 27. Tiek pareiškėjų skunduose pirmosios instancijos teismui, tiek atskirajame... 28. Remiantis ĮBĮ nuostatomis, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę... 29. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad, informuodamas kreditorius apie 2016... 30. ĮBĮ 22 straipsnis reglamentuoja kai kuriuos pirmojo kreditorių susirinkimo... 31. Kadangi jokių kitų pagrindų 2016 m. sausio 21 d. BVšĮ „Dream Team“... 32. Nesutikdamas su 2016 m. sausio 21 d. BVšĮ „Dream Team“ kreditorių... 33. Remiantis ĮBĮ nuostatomis, bankroto administratorius turi atsiskaityti... 34. Nagrinėjamu atveju BVšĮ „Dream Team“ iki pirmojo kreditorių susirinkimo... 35. Administratoriaus kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti veiklos... 36. Nagrinėjamu atveju abejones dėl šių administratoriaus patirtų išlaidų... 37. Apeliantas taip pat nesutinka su kreditorių susirinkimo patvirtintu... 38. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad administratoriaus... 39. Remiantis byloje esančiu 2016 m. sausio 21 d. BVšĮ „Dream Team“... 40. Sprendžiant dėl nustatyto bankroto administratoriaus atlyginimo dydžio... 41. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415... 42. Iš jau aptartų aplinkybių, susijusių su BVšĮ „Dream Team“ bankroto... 43. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kreditorių susirinkimui nedraudžiama... 44. Nagrinėjamu atveju sėkmės mokestis yra siejamas išimtinai su įmonės... 45. Kadangi BVšĮ „Dream Team“ kreditorių susirinkimo nutarimai 5.1 ir 5.3... 46. Apeliacinės instancijos teismas taip pat plačiau nepasisako ir dėl kitų... 47. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 48. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 20 d. nutarties dalį,... 49. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 20 d. nutarties dalį palikti...