Byla 2-402/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo (kreditoriaus) Trans Farm Ltd atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutarties, kuria atsisakyta panaikinti atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkimo nutarimus. Tretieji asmenys (kreditoriai) uždaroji akcinė bendrovė „Selsos statyba“, uždaroji akcinė bendrovė „EDP Group“, uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ ir akcinė bendrovė DnB NORD bankas.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo.

7Pareiškėjas (kreditorius) Trans Farm Ltd kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti B UAB „Klaipėdos Saturnas“ 2011 m. rugpjūčio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimus. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. balandžio 8 nutartimi B UAB „Klaipėdos Saturnas“ bankroto byloje patvirtino trečios eilės kreditoriaus Trans Farm Ltd 5 248 256 Lt dydžio finansinį reikalavimą. 2011 m. rugpjūčio 19 d. įvyko pirmasis B UAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkimas, tačiau apie šį susirinkimą bei jame priimtus nutarimus kreditorius sužinojo tik iš bankroto administratoriaus telefonu. Tuo metu, kai kreditoriaus atstovas susipažino su bankroto byla, kreditorių susirinkimo protokolo bankroto byloje nebuvo. Įvertinęs šias aplinkybes, pareiškėjas prašo pripažinti B UAB „Klaipėdos Saturnas“ 2011 m. rugpjūčio 19 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus negaliojančiais kaip prieštaraujančius imperatyvioms įstatymų nuostatoms, nes juos priimant buvo pažeista kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, tai yra apie šaukiamą kreditorių susirinkimą nei pačiam pareiškėjui, nei jo atstovui nebuvo pranešta, dėl ko kreditoriui neteisėtai buvo apribota galimybė dalyvauti kreditorių susirinkime, pasisakyti bei balsuoti visais darbotvarkės klausimais.

8Atsakovas B UAB „Klaipėdos Saturnas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, pateikė atsiliepimą į skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad kreditorius Trans Farm Ltd 2011 m. kovo 1 d. prašyme dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo B UAB „Klaipėdos Saturnas“ bankroto byloje, nurodė kontaktinius duomenis – brianlilburn@aol.com. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. liepos 21 d. nutartimi paliko galioti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartį, kuria buvo patvirtintas kreditoriaus finansinis reikalavimas. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Lietuvos apeliacinio teismo nutarties įsiteisėjimo buvo sušauktas pirmasis kreditorių susirinkimas, apie kurį bankroto administratorius kreditorių informavo elektroniniu paštu 2011 m. rugpjūčio 9 d. Visa informacija, susijusi su susirinkimu, taip pat buvo išsiųsta kreditoriui jo nurodytu elektroniniu paštu. Kreditorius nebuvo pateikęs duomenų, kad informaciją privaloma siųsti oficialiu registracijos adresu, taip pat nebuvo pateikęs duomenų, susijusių su jo atstovavimu. Vadinasi, visi kreditoriai apie susirinkimą buvo informuoti tinkamai. Kadangi kreditorių susirinkime už nutarimus balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų finansinių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, pirmajame kreditorių susirinkime būtų buvę priimti analogiški nutarimai net jei jame būtų dalyvę visi kreditoriai. Be to, pareiškėjas nepateikė teisinių argumentų, dėl ko priimti nutarimai prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo normoms, nepateikė nuomonės dėl kiekvieno susirinkimo nutarimo. Pasirašytas kreditorių susirinkimo protokolas administratoriui buvo pateiktas 2011 m. rugsėjo 2 d. ir nedelsiant perduotas teismui bei išsiųstas elektroniniu paštu pareiškėjui 2011 m. rusėjo 2 d., todėl administratorius neribojo galimybės pareiškėjui susipažinti su priimtais nutarimais bei ginti savo teises.

9Trečiasis asmuo (kreditorius) AB DnB NORD bankas pateikė atsiliepimą į skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas nepateikė argumentų, kaip konkrečiai skundžiami nutarimai pažeidė jo teises. Kreditorių susirinkime balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 50,55 procentų. Nutarimai buvo priimti bendra kreditorių valia, už juos balsuojant kreditoriams, kurių finansinių reikalavimų suma sudarė 50,55, 50,22, 50,52, 50,36 ir 50,40 procentų visų kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Vadinasi, pareiškėjo, kurio finansinių reikalavimų suma sudaro tik 24,40 procentus visos kreditorių finansinių reikalavimų sumos, balsai nebūtų turėję lemiamos įtakos nutarimų priėmimui. Todėl trečiasis asmuo daro išvadą, kad net jei ir būtų nustatyti formalūs kreditorių susirinkimo sušaukimo pažeidimai, naikinti priimtus nutarimus nebūtų pagrindo. Kreditoriai apie susirinkimą buvo informuoti bankroto administratoriaus elektroniniu paštu 2011 m. rugpjūčio 9 d. Be to, pareiškėjas nenurodė, kada telefonu sužinojo apie susirinkimą, o trečiojo asmens duomenimis, prieš kreditorių susirinkimą pareiškėjo direktorius skambino bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui. Vadinasi, pareiškėjas žinojo apie kreditorių susirinkimą, tačiau sąmoningai jame nedalyvavo.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 18 d. nutartimi netenkino pareiškėjo (kreditoriaus) Trans Farm Ltd skundo dėl atsakovo B UAB „Klaipėdos Saturnas“ 2011 m. rugpjūčio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo. Teismas nurodė, kad administratorius privalo informuoti kreditorius apie įvyksiantį pirmąjį kreditorių susirinkimą, tačiau įstatymas nenumato, kokia forma tai turi būti padaryta. Šiuo atveju bankroto administratorius apie 2011 m. rugpjūčio 19 d. 11 val. vyksiantį kreditorių susirinkimą informavo kreditorius elektroniniu paštu 2011 m. rugpjūčio 9 d., o 2011 m. rugpjūčio 12 d. informavo kreditorius apie patikslintą kreditorių susirinkimo darbotvarkę bei išsiuntė balsavimo raštu biuletenius. Iš šių duomenų teismas sprendė, kad administratorius pasirinko elektroninių telekomunikacijų informavimo būdą. Tuo tarpu kreditorius Trans Farm Ltd nenurodė, jog informacija, susijusi su bankroto bylos nagrinėjimu, jam turi būti siunčiama oficialiu buveinės registracijos adresu, taip pat kreditorius nebuvo pateikęs duomenų, jog jo interesams atstovaus advokatas. Teismas nustatė, kad kreditoriui informacija buvo siųsta elektroniniu paštu brianlilburn@aol.com, kurį kreditorius buvo nurodęs savo prašyme dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo. Iš 2011 m. rugpjūčio 19 d. kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog kiti kreditoriai, kurie apie susirinkimą buvo informuoti tuo pačiu elektroniniu laišku kaip ir kreditorius Trans Farm Ltd, gavo informaciją apie susirinkimą, dalis kreditorių dalyvavo kreditorių susirinkime, kiti pateikė balsavimo raštu biuletenius. Todėl teismas konstatavo, kad nėra jokio pagrindo daryti išvados, jog kreditorius Trans Farm Ltd negavo pranešimo apie kreditorių susirinkimą (CPK 177 str., 178 str., 185 str.). Teismas pažymėjo, kad nors pranešimas kreditoriui Trans Farm Ltd, esančiam užsienio valstybėje, apie kreditorių susirinkimą buvo siųstas lietuvių kalba, iš kreditoriaus prašymo dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo matyti, jog kreditoriui buvo žinomi B UAB „Klaipėdos Saturnas“ administratoriaus duomenys, todėl kreditorius, būdamas rūpestingas ir atidus, turėjo suprasti, jog gauta informacija iš administratoriaus yra reikšminga, susijusi su jo finansiniu reikalavimu B UAB „Klaipėdos Saturnas“ bankroto byloje ir gautą informaciją galėjo pateikti atstovui advokatui M. Kazlauskui, esančiam Lietuvoje, su kuriuo sutartis dėl teisinės pagalbos teikimo buvo sudaryta 2010 m. birželio 15 d. Teismas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjas nenurodė jokių argumentų, kaip ir kodėl priimti nutarimai pažeidžia jo teises. Be to, pareiškėjui, kurio finansinių reikalavimų suma sudaro daugiau kaip 10 procentų visos kreditorių patvirtintos finansinių reikalavimų sumos, nėra užkirsta galimybė inicijuoti kreditorių susirinkimą bei iš naujo kelti klausimą dėl 2011 m. rugpjūčio 19 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų (Įmonių bankroto įstatymo 22 str. 3 d.). Kreditorių susirinkime buvo svarstyti tik procedūriniai klausimai, kurie vėliau gali būti pakeisti, o administravimo išlaidų sąmata, kurios dydis gali turėti įtakos kreditorių interesams, nebuvo patvirtinta. Kreditorių susirinkime priimti nutarimai didesne kaip 50 procentų balsų dauguma, todėl mažai tikėtina, jog kreditoriaus Trans Farm Ltd, turinčio 24,40 procentų balsų, balsavimas būtų pakeitęs balsavimo rezultatus.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

13Pareiškėjas (kreditorius) Trans Farm Ltd pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį, pripažinti atsakovo B UAB „Klaipėdos Saturnas“ 2011 m. rugpjūčio 19 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus neteisėtais ir negaliojančiais ab initio bei priteisti pareiškėjui bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo administravimui skirtų išlaidų. Ieškovas atskirąjį skundą grindžia esminiu motyvu, jog atsakovo bankroto administratorius privalėjo jam apie kreditorių susirinkimą pranešti vienu iš CPK 117 straipsnyje numatytų būdų – registruotu paštu, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus arba viešojo paskelbimo būdu. Kitoks kreditoriaus informavimo būdas, jei kreditorius pats tokio būdo nenurodė, traktuotinas kaip netinkamas informavimas, pažeidžiantis kreditoriaus lygiateisiškumo principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-650/2005). Atsižvelgiant į tai, kad kreditorius nebuvo nurodęs bankroto administratoriui, jog jis gali būti informuotas apie kreditorių susirinkimą elektroniniu paštu, bankroto administratorius, neinformavęs kreditoriaus vienu iš CPK numatytų būdų, pažeidė kreditoriaus teisę pasisakyti dėl nutarimų bei pateikti savo projektus dėl nutarimų. Tokiu būdu buvo pažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas. Be to, kreditorius netikrina elektorinio pašto kiekvieną dieną, todėl pareiškėjas apie kreditorių susirinkimo datą sužinojo tik po to, kai jam tapo žinoma apie skundžiamus nutarimus. Tuo tarpu bankroto administratorius, turėdamas duomenų, kad pareiškėją atstovauja advokatas, kurio buveinė yra Vilniaus mieste, galėjo būtent pareiškėjo atstovui registruotu paštu ar per pašto pasiuntinius įteikti informaciją apie kreditorių susirinkimą.

14Atsakovas B UAB „Klaipėdos Saturnas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad pareiškėjo minimoje kasacinio teismo nutartyje buvo svarstomas klausimas dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo pagal kreditorių patvirtintą susirinkimo sušaukimo tvarką, o ne dėl pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo kaip šioje byloje. Administratorius, atsižvelgęs į tai, kad Įmonių bankroto įstatymas nenumato kokiu būdu administratorius privalo informuoti apie pirmąjį kreditorių susirinkimą, bei įvertinęs tai, kad pareiškėjas yra Jungtinėje Karalystėje registruotas juridinis asmuo, savo prašyme dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo nurodęs elektroninio pašto adresą, pareiškėją apie pirmąjį kreditorių susirinkimą informavo elektroniniu paštu, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad administratoriui buvo žinoma apie pareiškėjo atstovą, bei nenurodė, jog dokumentai jam privalomai turi būti siunčiami jo oficialiu registracijos adresu. Prie bankroto administravimo išlaidų nėra priskiriamos bylinėjimosi išlaidos (Įmonių bankroto įstatymo 36 str.).

15Trečiasis asmuo (kreditorius) AB DnB NORD bankas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad administratorius, pasirinkęs informacijos įteikimo būdą elektroniniu paštu, užtikrino, kad pranešimas operatyviai pasieks gavėją, esantį užsienyje. Be to, kreditorių susirinkime buvo patvirtinta kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka, naudojant elektorinį paštą. Pareiškėjas neneigia fakto, kad gavo informaciją apie kreditorių susirinkimą elektroniniu paštu. Paties pareiškėjo nerūpestingas elgesys lėmė tai, kad pareiškėjas elektroniniu paštu gautą informaciją perskaitė per vėlai. Pareiškėjas bankroto procese elgiasi nesąžiningai, nes, žinodamas, kad pranešimai apie kreditorių susirinkimus siunčiami elektoriniu paštu, neatvyko ir į 2011 m. spalio 5 d. vykusį kreditorių susirinkimą ir tais pačiais motyvais remdamasis padavė Klaipėdos apygardos teismui analogišką skundą. Skundžiami nutarimai netūrėtų būti naikinami vien dėl formalių pažeidimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2169/2011).

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkinamas.

18Nagrinėjamu atveju apeliantas (kreditorius) atskirajame skunde neįrodinėja bankrutuojančios įmonės pirmajame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo, o kelia klausimą dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos teisėtumo, tai yra įrodinėja procedūrinius pažeidimus, padarytus priimant ginčijamus pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimus. Esminis apelianto atskirojo skundo argumentas – bankroto administratorius apie pirmąjį kreditorių susirinkimą apeliantą (kreditorių) informavo tik elektroniniu paštu.

19Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnis reglamentuoja kai kuriuos pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo aspektus. Minėto straipsnio 2 dalyje nurodytas subjektas, atsakingas už pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimą, tai yra teismas arba jo pavedimu – administratorius. Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas, per kurį turi įvykti pirmasis kreditorių susirinkimas – tai yra per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos. Tuo tarpu kokiu būdu kreditoriams turėtų būti pranešta apie šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą įstatymo leidėjas neįtvirtino. Nepaisant to, apelianto minimas bankrutuojančios įmonės visų kreditorių lygybės principas įpareigoja bankroto administratorių informuoti kiekvieną kreditorių, kurio finansinį reikalavimą patvirtino teismas įsiteisėjusia nutartimi, apie kreditorių susirinkimo datą, laiką ir vietą, kreditorių susirinkimo darbotvarkę bei nutarimų projektų turinį tam, kad kreditoriai galėtų apsispręsti dėl dalyvavimo susirinkime ir balsavimo, priimant nutarimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-314/2009, 2008 m. balandžio 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-262/2008 ir t.t.).

20Apelianto minimas CPK 117 straipsnis įvardina būdus, kuriais gali naudotis teismas, įteikdamas byloje dalyvaujančių asmenų ir teismo procesinius dokumentus. Tuo tarpu bankroto administratoriaus privalomai kreditoriams siunčiami pranešimai apie pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo datą, laiką ir vietą bei bankroto administratoriaus siunčiama informacija apie pirmojo kreditorių susirinkimo darbotvarkę ir nutarimų projektus nėra procesiniai dokumentai (CPK 110-111 str.). Todėl teigti, kad bankroto administratorius, šaukdamas pirmąjį kreditorių susirinkimą, visą su juo susijusią informaciją kreditoriams privalo įteikti, formaliai laikydamasis CPK 117-132 straipsniuose įtvirtintų procesinių dokumentų įteikimo taisyklių, nėra jokio pagrindo. Priešingai bankroto proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principai bei trumpas įstatymo leidėjo numatytas pirmajam kreditorių susirinkimui sušaukti terminas įpareigoja bankroto administratorių įteikti kreditoriams pranešimus bei informaciją apie šaukiamą kreditorių susirinkimą bet kokiu patiems kreditoriams priimtinu bei patogiu būdu, siekiant suteikti visiems kreditoriams lygias galimybes per protingą terminą gauti informaciją apie šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą ir jame planuojamus priimti nutarimus. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto atskirojo skundo argumentus, kad bankroto administratorius pranešimą ir kitą informaciją apie pirmąjį kreditorių susirinkimą privalomai turi įteikti kreditoriui vienu iš CPK 117 straipsnyje įtvirtintų procesinių dokumentų įteikimo būdų (CPK 12 ir 178 str.).

21Nagrinėjamu atveju apeliantas (kreditorius) Trans Farm Ltd buvo pateikęs bankroto administratoriui prašymą patvirtinti jo finansinį reikalavimą, kuriame savo kaip juridinio asmens registruotą buveinės adresą nurodė „51 Ballynafern Road Ballinaskeagh Bandridge Co. Down BT32 5 BW, Didžioji Britanija“ (b.l. 44). Tuo tarpu prašymo apačioje po kreditoriaus direktoriaus parašu kreditorius pateikė kitą adresą „66 Ballynamagna Rd Rathfriland Newry Co. Down N. Ireland BT34 5PA“ bei nurodė kontaktinius duomenis: „tel: 0044 7770 654439, fax: 0044 2840651688; email: brianlilburn@aol.com“. Be to, kreditorius savo prašyme nurodydamas visus įmanomus kontaktinius duomenis, nepateikė jokio nurodymo, kad informaciją iš administratoriaus pageidauja gauti tik vienu iš nurodytų įteikimo būdų, pavyzdžiui, tik konkrečiu adresu paštu arba tik faksu. Todėl teisėjų kolegija, vadovaudamasi bendruoju bonus pater familias elgesio standartu, sprendžia, kad bankroto administratorius lygiai taip pat kaip bet kuris kitas protingas (apdairus, rūpestingas, atidus) asmuo, susipažinęs su tokio turinio kreditoriaus prašymu, visiškai pagrįstai šio prašymo apačioje nurodytus kreditoriaus kontaktinius duomenis laikė kreditoriaus apsisprendimu vienu iš kreditoriaus nurodytų alternatyvių būdų, tai yra paštu, elektroniniu paštu, faksu arba telefonu gauti iš administratoriaus informaciją apie bankroto eigą, įskaitant ir informaciją, susijusią su šaukiamu pirmuoju kreditorių susirinkimu. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto atskirojo skundo argumentus, kad pranešimas ir kita informacija apie pirmąjį kreditorių susirinkimą kreditoriui yra netinkamai įteikti vien dėl to, kad jie buvo įteikti kreditoriui jo paties nurodytu elektroniniu paštu (CPK 12 ir 178 str.).

22Be to, kaip matyti iš byloje esančių įrodymų bei paties kreditoriaus (apelianto) motyvų, bankroto administratorius išsiuntė kreditoriui jo nurodytu elektroninio pašto adresu pranešimą apie šaukiamą B UAB „Klaipėdos Saturnas“ pirmąjį kreditorių susirinkimą, taip pat susirinkimo darbotvarkę ir kitą informaciją (b.l. 45-48). Iš atskirojo skundo motyvų matyti, kad kreditorius neneigė, jog bankroto administratoriaus siųstą informaciją elektroniniu paštu gavo, tačiau teigė, kad elektroninio pašto kiekvieną dieną netikrina. Teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvienas asmuo, tiek siekdamas įgyvendinti savo materialines teises, tiek ir jas apginti, privalo elgtis apdairiai, rūpestingai, atidžiai ir atsakingai. Vadinasi, kreditorius, žinodamas, kad administratoriui nurodė konkretų pašto adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ir fakso numerį, prisiėmė riziką, kad bet kurią dieną administratorius vienu iš šių informacijos pateikimo būdų gali įteikti kreditoriui kokius nors dokumentus ar pranešti informaciją, susijusią su kreditorių susirinkimu. Todėl kreditorius kaip bet kuris kitas adekvačioje situacijoje esantis protingas (apdairus, rūpestingas, atidus) asmuo turėjo pareigą paštą, faksą bei elektroninį paštą tikrinti kiekvieną dieną, o to nedarydamas, turėjo ir galėjo suvokti dėl tokio jo neveikimo galinčias kilti pasekmes jo materialinėms ir procesinėms teisėms bankroto procese. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju faktas, jog kreditorius netikrina elektroninio pašto, kurį administratoriui nurodė kaip vieną iš informacijos pateikimo būdų, savaime nereiškia, kad bankroto administratorius netinkamai pranešė kreditoriui apie šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą. Todėl teisėjų kolegija pastarąjį apelianto atskirojo skundo argumentą atmeta kaip nepagrįstą (CPK 12 ir 178 str.).

23Teisėjų kolegija taip pat atmesta kaip nepagrįstą ir neįrodytą atskirojo skundo argumentą, kad bankroto administratorius žinojo apie tai, jog kreditorių atstovauja advokatas, dėl ko visa su pirmojo kreditorių susirinkimo šaukimu susijusi informacija turėjo būti siunčiama advokatui. Vadovaujantis CPK 12 straipsnyje įtvirtintu šalių rungimosi principu bei CPK 178 straipsnyje nustatyta šalių įrodinėjimo pareiga, byloje dalyvaujantis asmuo privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis jis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi CPK 182 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis, kurių įrodinėti nereikia. Nagrinėjamu atveju kreditorius minėtai prielaidai įrodyti nepateikė nei vieno įrodymo (CPK 176 – 177 str.) bei nesirėmė nei viena iš CPK 182 straipsnyje nurodytų aplinkybių, kurių įrodinėti nereikia.

24Iš aukščiau nustatytų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliantas (kreditorius) prieš 10 dienų buvo informuotas jo paties nurodytu būdu, tai yra elektroniniu paštu, apie įvyksiančio pirmojo kreditorių susirinkimo datą, laiką ir vietą (b.l. 45-46). Be to, kreditoriui tuo pačiu būdu buvo įteikta pirmojo kreditorių susirinkimo darbotvarkė, nutarimų projektai ir balsavimo raštu biuletenis bei likus 7 dienoms iki pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo, buvo įteikta patikslinta kreditorių susirinkimo darbotvarkė ir patikslintas balsavimo raštu biuletenis (b.l. 47-48). Vadinasi, kreditorius protingu terminu gavo visą reikiamą informaciją apie šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą, galėjo jame dalyvauti, išreikšti nuomonę ir balsuoti. Šiame susirinkime nebuvo priimti jokie siurpriziniai nutarimai, kreditoriui nežinomais ar netikėtais klausimais, siekiant daliai kreditorių nuslėpti nuo apelianto tam tikrą informaciją. Be to, kreditorius neįrodinėjo šiame susirinkime priimtų nutarimų turinio neteisėtumo bei dėl to kilusių jo teisių suvaržymo ar pažeidimo.

25Teisėjų kolegija pažymi, kad apelianto minimoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 7 d. nutartyje nagrinėtos civilinės bylos Nr. 3K-3-650/2005 ratio decidendi ir šios bylos faktinės aplinkybės skiriasi. Minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje buvo konstatuota, kad kreditorių komiteto nutarimų neteisėtumą lėmė tai, jog kreditorių komiteto nariams apie susirinkimo sušaukimą buvo pranešta, nesilaikant kreditorių susirinkime patvirtintos kreditorių komiteto sušaukimo tvarkos, bei kreditorių komiteto nariams iš anksto nebuvo pateikti nutarimų projektai kartu su medžiaga. Tuo tarpu šioje byloje buvo nagrinėjamas klausimas, ar kreditoriaus informavimas apie pirmąjį kreditorių susirinkimą, susirinkimo darbotvarkės bei nutarimų projektų įteikimas kreditoriui jo nurodytų būdu – elektroniniu paštu, gali būti laikomas tinkamu kreditoriaus informavimu apie šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą.

26Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo (kreditoriaus) Trans Farm Ltd atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutarties, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikė teisės normas, reglamentuojančias pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką, dėl ko priėjo teisingos išvados, jog priimant ginčijamus B UAB „Klaipėdos Saturnas“ pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimus, pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka nebuvo pažeista. Kadangi teisėjų kolegija nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, bei CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.), pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas, o Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko ir Egidijaus Žirono (kolegijos... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo... 7. Pareiškėjas (kreditorius) Trans Farm Ltd kreipėsi į teismą su skundu,... 8. Atsakovas B UAB „Klaipėdos Saturnas“, atstovaujamas bankroto... 9. Trečiasis asmuo (kreditorius) AB DnB NORD bankas pateikė atsiliepimą į... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 18 d. nutartimi netenkino... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 13. Pareiškėjas (kreditorius) Trans Farm Ltd pateikė atskirąjį skundą,... 14. Atsakovas B UAB „Klaipėdos Saturnas“, atstovaujamas bankroto... 15. Trečiasis asmuo (kreditorius) AB DnB NORD bankas pateikė atsiliepimą į... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas netenkinamas.... 18. Nagrinėjamu atveju apeliantas (kreditorius) atskirajame skunde neįrodinėja... 19. Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnis reglamentuoja kai kuriuos pirmojo... 20. Apelianto minimas CPK 117 straipsnis įvardina būdus, kuriais gali naudotis... 21. Nagrinėjamu atveju apeliantas (kreditorius) Trans Farm Ltd buvo pateikęs... 22. Be to, kaip matyti iš byloje esančių įrodymų bei paties kreditoriaus... 23. Teisėjų kolegija taip pat atmesta kaip nepagrįstą ir neįrodytą atskirojo... 24. Iš aukščiau nustatytų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad apelianto minimoje Lietuvos Aukščiausiojo... 26. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti...