Byla eB2-844-565/2020
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Energogridas“ ir pagal atsakovės UAB ,,Energogridas“ vadovo D. M. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Energogridas“, trečiasis asmuo UAB „SLO Lithuania“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB „CONLEX“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Energogridas“ ir pagal atsakovės UAB ,,Energogridas“ vadovo D. M. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Energogridas“, trečiasis asmuo UAB „SLO Lithuania“,

Nustatė

21.

3Pareiškėja UAB „CONLEX“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Energogridas“.

42.

5Nurodė, jog atsakovė negrąžina 6 178,89 Eur skolos, kurios pareiškėja reikalauja pagal 2019 m. birželio 17 d. reikalavimo perleidimo sutarties priedą Nr. 19 A prie Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2014/04/22-1, sudarytos su UAB „LEDDEX“. Teigia, jog atsakovė su pareiškėja neatsiskaito, nes yra nemoki: be įsiskolinimo pareiškėjai, atsakovė skolinga 3 798,33 Eur sumą VSDF biudžetui, turi įsiskolinimų kitiems kreditoriams, atsakovės turtui taikomi areštai, 2019 m. liepos 4 d. atsakovė turėjo 14 darbuotojų, o pareiškimo pateikimo teismui metu bendrovėje dirba jau tik 4 darbuotojai, atsakovė neturi įregistruoto nekilnojamojo turto.

63.

7Atsakovė prašo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

84.

9Atsiliepime nurodė, jog UAB „Energogridas“ neatitinka nemokios įmonės sąvokos, yra veikianti įmonė, turinti 5 darbuotojus bei siekianti tęsti ūkinę komercinę veiklą, tik šiuo metu yra susidūrusi tik su laikinais finansiniais sunkumais. UAB „Energogridas“ turto vertę sudaro 312 316,00 Eur, įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 74 489,00 Eur. Paaiškino, jog 2019 m. sausio 17 d. sudarius susitarimą su UAB „SLO Lithuania“ dėl skolos sumos ir jos grąžinimo terminų UAB „Energogridas“ turimas 237 826,14 Eur dydžio įsiskolinimas UAB „SLO Lithuania“ tapo nepradelstas.

105.

11Pareiškėjas UAB „Energogridas“ vadovas D. M. prašo UAB „Energogridas“ iškelti restruktūrizavimo bylą.

126.

13Pareiškime nurodė, jog pagrindinė bendrovės veikla yra šilumos punktų, pastatų šilumos sistemų įrengimas pastatų viduje, jų priežiūra ir taisymas, elektros sistemų įrengimas, jų priežiūra ir taisymas, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų priežiūra bei remontas, taip pat aplinkos priežiūros darbų vykdymas. UAB „Energogridas“ dirba 5 darbuotojai, įmonė vykdo veiklą bei gauna pajamas. Pagrindinės įmonę užklupusių finansinių sunkumų priežastys yra 1) apyvartinių lėšų trūkumas; 2) užsakymų pelningumo maža marža ir 3) nestabilus medžiagų tiekimas. Esminės įtakos UAB „Energogridas“ laikiniems finansiniams sunkumams turi nebaigti teisminiai ginčai su M. K. dėl 293 560,83 Eur žalos atlyginimo (Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-2666-275/2019). Atsakovei iškėlus restruktūrizavimo bylą, atsakovė galės išsaugoti ir toliau sėkmingai plėtoti komercinę – ūkinę veiklą, vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, išsaugoti darbo vietas, o svarbiausia – išvengti bankroto.

147.

15Trečiasis asmuo UAB „SLO Lithuania“ teigia, jog atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

168.

17Atsiliepime nurodė, jog teismui pateikto 2019 m. sausio 17 d. Susitarimo dėl skolos sumos ir jos grąžinimo terminų Nr. 2433 pasirašymo metu atsakovė buvo skolinga UAB „SLO Lithuania“ 237 826,14 Eur sumą, kurią įsipareigojo mokėti šalių sutartu grafiku. Atsakovė skolos mokėjimo grafiko nesilaikė, todėl laikytina, jog visas atsakovės trečiajam asmeniui turimas įsiskolinimas yra pradelstas. Be to, atsakovė 2019 metais papildomai įsigijo prekių, už kurias atsiskaitė tik iš dalies. Nurodė, jog atsiliepimo teikimo metu bendras atsakovės įsiskolinimas sudaro 242 071,65 Eur.

18Restruktūrizavimo bylą atsisakoma kelti. UAB „Energogridas“ keliama bankroto byla.

199.

20Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – ir JANĮ) 155 straipsnio 1 dalis numato, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje.

2110.

22Pareiškimas dėl UAB „Energogridas“ bankroto bylos iškėlimo teisme priimtas 2019 m. spalio 10 d. nutartimi, pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priimtas 2019 m. lapkričio 7 d. nutartimi, kuria abi bylos buvo sujungtos. Taigi atsakovės nemokumo procesas pradėtas iki įsigaliojant JANĮ. Vadovaujantis JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu teisiniu reglamentavimu (iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus), klausimas dėl atsakovės nemokumo (bankroto / restruktūrizavimo bylos iškėlimo) sprendžiamas pagal iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusio Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) nuostatas.

2311.

24Tiek bankroto, tiek restruktūrizavimo procesai skirti spręsti įmonių nemokumo problemoms. Įmonės restruktūrizavimu siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą bei kartu atsiskaityti su kreditoriais ir išvengti įmonės bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis). Tuo tarpu įmonės bankroto procesu pirmiausia siekiama ne išsaugoti įmonę, o patenkinti kreditorių reikalavimus iš nemokios įmonės turto, apsaugoti kreditorius nuo dar ilgesnio atsiskaitymų uždelsimo (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis, 27, 32 ir kiti straipsniai).

2512.

26Restruktūrizavimo bylai iškelti turi būti nustatytos materialaus (ĮRĮ 4 straipsnis) ir procesinio pobūdžio sąlygos (ĮRĮ 5, 6 straipsniai) bei nebūti ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatytų pagrindų atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą. Nagrinėjamam klausimui aktualu, kad pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktus teismas atsisako iškelti restruktūrizavimo bylą, jeigu pažeisti reikalavimai restruktūrizavimo plano metmenims arba padaroma pagrįsta išvada dėl įmonės nemokumo.

2713.

28Teismų praktikoje laikomasi teisės aiškinimo, kad restruktūrizavimas galimas, kai įmonė turi laikinų ir įveikiamų finansinių sunkumų, ir, priešingai, nėra veiksmingas ir, kaip neužtikrinantis kreditorių interesų, negali būti taikomas, kai įmonė yra nemoki ir neturi galimybių dėl negalėjimo padengti įsiskolinimų atkurti normalią ūkinę veiklą ateityje arba vykdyti ūkinę veiklą bei kartu atsiskaityti su kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010).

2914.

30Tuo tarpu bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis). Įmonės nemokumas kaip pagrindas bankroto bylai iškelti yra, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

3115.

32Taigi sprendžiant dėl restruktūrizavimo ar bankroto proceso pasirinkimo būtina nustatyti įmonės mokumo būseną ĮBĮ taikymo prasme. Tuo tikslu būtina nustatyti ne tik įmonės įsipareigojimų nevykdymo faktą ir to priežastis (įvertinti įmonės finansinių sunkumų pobūdį), bet ir atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-491-381/2018).

3316.

34Įmonės faktiniam mokumui nustatyti svarbu ne tik formalus pradelstų įsipareigojimų ir į įmonės balansą įrašyto turto vertės santykis, tačiau ypač svarbios yra objektyvaus turinio aplinkybės, iš kurių galima būtų spręsti apie faktinį įmonės mokumą, nes nustačius, kad įmonė eilę metu nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant pusės balansinės turto vertės (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010, kt.).

3517.

36Sistemiškai taikant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12, 178 straipsnių ir ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalies nuostatas, laikomasi aiškinimo, kad mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą.

3718.

38Remiantis byloje esančiais įrodymais nustatyta, jog UAB ,,Energogridas“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2014 m. kovo 21 d. Įmonės vadovas nuo 2014 m. kovo 27 d. (išrinkimo data) yra D. M..

3919.

40Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5 d. ir 2020 m. sausio 3 d. nutartimis atsakovės vadovas buvo įpareigotas pateikti teismui paaiškinimus dėl atsakovės turimų įsipareigojimų kreditoriams, taip pat nurodyti, kokia tiksliai kreditoriams mokėtinų sumų dalis yra pradelsta. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 7 d. nutartimi, kuria buvo priimtas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, atsakovės vadovui taip pat buvo pasiūlyta pateikti teismui duomenis, jog atsakovė įvykdė ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimus, tai yra apie ketinimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo per įstatyme nustatytą terminą pranešė įmonės kreditoriams, taip pat ĮRĮ 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai, bei kitus duomenis, patvirtinančius įmonės realiai vykdomą veiklą, gaunamas konkrečias pajamas, vykdomas sutartis, veiklos struktūros pertvarkymą, papildomus veiklos finansavimo šaltinius ir pan.

4120.

42UAB „Energogridas“ vadovas pateikė teismui įrodymus, jog 2019 m. spalio 30 d. vienintelio akcininko sprendimas, pranešimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir restruktūrizavimo plano metmenys kreditoriams išsiųsti 2019 m. lapkričio 7 d., 2019 m. lapkričio 19 d., tai yra praleidus ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytą 5 darbo dienų terminą, be to, iš pateiktų įrodymų matyti, jog kreditoriams nebuvo pateiktos visų ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytų dokumentų kopijos. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad informavimo pareigos pažeidimas yra ištaisomas trūkumas, kuris nėra tiesiogiai susijęs su įmonės finansine būsena ir įmonės mokumo atkūrimo perspektyvomis, todėl, jei ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punktas buvo pažeistas, teismas gali nustatyti terminą pareiškimo trūkumams pašalinti, o remiantis tokiu pažeidimu atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą galima siejant šį atsisakymą su kitais atsisakymo kelti restruktūrizavimo bylą pagrindais arba tais atvejais, kai per teismo nustatytą terminą kreditorių informavimo pažeidimas nebuvo pašalintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-821/2012).

4321.

44Nagrinėjamu atveju svarbi aplinkybė, jog atsakovės vadovas teismui nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių įmonės realiai vykdomą veiklą, gaunamas konkrečias pajamas, vykdomas sutartis, veiklos struktūros pertvarkymą, papildomus veiklos finansavimo šaltinius ir kt. Pažymėtina, jog neatsižvelgiant į tai, kad restruktūrizavimo plano metmenyse nurodomos priemonės neturi būti itin tikslios ir detalizuotos, tačiau jos negali būti ir paviršutiniškos bei abstrakčios. Iš šių priemonių turinio turėtų būti galima daryti pagrįstą prielaidą, jog įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai atkurti mokumą ir plėtoti normalią ūkinę komercinę veiklą, todėl teismui turėtų būti pateikti ir įrodymai, patvirtinantys metmenyse nurodomas aplinkybes bei realias įmonės ateities veiklos perspektyvas.

4522.

46Iš teismui pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų turinio matyti, kad įmonė mokumui atstatyti iš esmės siūlo optimizuotą einamosios veiklos vykdymą, mažiau pelningų užsakymų atsisakymą, derybas su medžiagų tiekėjais. Restruktūrizavimo plano metmenyse kaip pagrindinis atsiskaitymo su kreditoriais šaltinis nurodytas: įmonės ūkinės komercinės veiklos rezultatai, atgautos lėšos iš debitorių, taip pat gautos lėšos, įvykdžius teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-2666-275/2019. Teismas sprendžia, jog restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos aplinkybės negali būti vertinamos kaip realios, metmenyse išdėstyti paaiškinimai yra hipotetinio pobūdžio ir nepagrįsti konkrečiais faktiniais duomenimis. Nesant pakankamai duomenų spręsti, kad iškelti tikslai, susiję su bendrovės mokumo atkūrimu, atsiskaitymu su kreditoriais, tikėtinai gali būti pasiekti ir įgyvendinti, restruktūrizavimo bylos iškėlimas vertintinas kaip pažeidžiantis įmonės kreditorių teises, kadangi jie ilgą laiką negalėtų atgauti savo reikalavimų patenkinimo iš įmonės turto. Siekis išsaugoti bendrovės veiklą, esant nustatytoms aplinkybėms, negali būti iškeliamas aukščiau kreditorių interesų.

4723.

48Minėta, jog restruktūrizavimas galimas, kai įmonė turi laikinų ir įveikiamų finansinių sunkumų, ir, priešingai, nėra veiksmingas ir, kaip neužtikrinantis kreditorių interesų, negali būti taikomas, kai įmonė yra nemoki ir neturi galimybių dėl negalėjimo padengti įsiskolinimų atkurti normalią ūkinę veiklą ateityje arba vykdyti ūkinę veiklą bei kartu atsiskaityti su kreditoriais. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas nustato, kad teismas atsisako iškelti restruktūrizavimo bylą, jeigu padaroma pagrįsta išvada dėl įmonės nemokumo.

4924.

50Iš teismui pateikto 2018 m. gruodžio 31 d. UAB „Energogridas“ balanso matyti, jog atsakovės turtą 2018 m. sudarė 424 515 Eur, iš kurių – 25 946 Eur ilgalaikis materialusis turtas ir 398 569 Eur trumpalaikis turtas (128 088 Eur atsargos ir 270 481 Eur kitas trumpalaikis turtas). Iš 2019 m. rugsėjo 30 d. UAB „Energogridas“ balanso duomenų nustatyta, jog atsakovė turi turto už 312 316 Eur, iš kurių 16 391 Eur sudaro ilgalaikis materialusis turtas, o 295 183 Eur – trumpalaikis turtas (128 798 Eur atsargos ir 166 385 Eur kitas trumpalaikis turtas).

5125.

52Iš atsakovės pateiktos 2019 m. gruodžio 18 d. Ilgalaikio turto apyvartos lentelės matyti, jog atsakovės turimo ilgalaikio turto likutinė vertė periodo pabaigai 16 391,24 Eur. Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, jog atsakovė neturi nekilnojamojo turto. VĮ Regitra duomenys patvirtina, jog atsakovei nuosavybės teise įregistruotos 6 transporto priemonės: 1) VW CARAVELLE, valst. Nr. ( - ); 2) CITROEN BERLINGO, valst. Nr. ( - ) 3) VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) 4) VW CARAVELLE, valst. Nr. ( - ) 5) Priekaba TIKI KP-1500-RB, valst. Nr. ( - ); 6) BRENTEX-TRAILER Bren-4002H, valst. Nr. ( - ). Atsakovės vadovas paaiškino, jog 2019 m. rugsėjo 30 d. šių transporto priemonių balansinė vertė sudarė 11 007,37 Eur sumą, transporto priemonės įtrauktos į teismui pateiktą 2019 m. gruodžio 18 d. Ilgalaikio turto apyvartos lentelę.

5326.

54Iš aktualaus atsakovės balanso matyti, jog didesnę atsakovės turimo turto dalį sudaro trumpalaikis turtas, tai yra 295 183 Eur (128 798 Eur atsargos ir 166 385 Eur kitas trumpalaikis turtas). Iš 2019 m. gruodžio 18 d. UAB „Energogridas“ atsargų likučių suvestinės matyti, jog bendrovės turimų likučių suma sudaro 128 797,70 Eur, duomenų, kas sudaro balanse nurodytą kitą trumpalaikį turtą (166 385 Eur) atsakovė nepateikė.

5527.

56Atsakovė savo mokumą taip pat grindžia debitorių skolų susigrąžinimu. Iš atsakovės pateikto 2019 m. rugsėjo 30 d. debitorių sąrašo matyti, jog atsakovės gautinos sumos sudarytų 54 551,88 Eur. Pažymėtina, jog teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Taigi net ir atsakovės nurodomi pradėti skolų išieškojimo procesai patys savaime nepatvirtina debitorinių skolų atgavimo realumo. Be to, pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1938/2014; 2015 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015). Taigi, nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į bendrovės turto realią vertę.

5728.

58Iš 2019 m. rugsėjo 30 d. UAB „Energogridas“ pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog bendrovės nuostoliai sudaro 69 579 Eur sumą. Duomenų apie atsakovės turimas pinigines lėšas, esančias atsakovės banko sąskaitose, teismui nepateikta.

5929.

60Atsakovė 2019 m. gruodžio 31 d. paaiškinimuose nurodė, jog UAB „Energogridas“ įsipareigojimai kreditoriams 2019 m. rugsėjo 30 d. sudarė 307 356,37 Eur suma: 13 350,94 Eur skola darbuotojams; 5 883,39 Eur skola VSDFV biudžetui, kuri 2019 m. gruodžio 15 d. padidėjo iki 6 149,14 Eur, ir 288 122,04 Eur skola tiekėjams.

6130.

62Atsakovės vadovas taip pat paaiškino, jog didžiausiai bendrovės kreditorei UAB „SLO Lithuania“ bendrovės turimas įsiskolinimas (237 826,14 Eur) nėra pradelstas, nes 2019 m. sausio 17 d. Susitarimu dėl skolos sumos ir jos grąžinimo terminų Nr. 2433 (toliau – ir Susitarimas) UAB „Energogridas“ ir UAB „SLO Lithuania“ susitarė dėl 237 826,14 Eur skolos mokėjimo grafiko nustatymo, todėl ši suma nelaikytina pradelsta.

6331.

64Pažymėtina, jog Susitarimo 15 punkte numatyta, jog bet kurios įmokos ar jos dalies nesumokėjimas Susitarime nustatytais terminais ir tvarka yra esminis Susitarimo pažeidimas ir pagrindas trečiajam asmeniui nedelsiant pareikalauti iš atsakovės visos likusios skolos grąžinimo. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5 d. nutartimi atsakovės vadovas buvo įpareigotas pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, jog atsakovė vykdo mokėjimus pagal Sutartyje numatytą grafiką (bankinius mokėjimų pavedimus arba įrodymus, jog mokėjimai atlikti grynais pinigais), tačiau įrodymai nepateikti. UAB „SLO Lithuania“ pateiktame atsiliepime nurodė, jog atsakovė skolos mokėjimo grafiko nesilaikė, todėl visas atsakovės UAB „SLO Lithuania“ turimas įsiskolinimas yra pradelstas. Paaiškino, jog 2019 metais atsakovė papildomai įsigijo prekių, už kurias visiškai neatsiskaitė, taigi bendras atsakovės įsiskolinimas UAB „SLO Lithuania“ sudaro 242 071,65 Eur. Taigi didžiausia bendrovės kreditorė nepritaria atsakovės restruktūrizavimo procesui ir prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, todėl ir dėl šios priežasties nėra pagrindo tikėtis, kad atsakovės inicijuojamas restruktūrizavimo procesas bus sėkmingas.

6532.

66Remiantis viešaisiais SODROS duomenimis matyti, jog atsakovės įsiskolinimas VSDFV biudžetui sudaro 5 980,20 Eur (atsakovės vadovo nurodoma įsiskolinimo suma 6 149,14 Eur), atsakovė turi vieną apdraustąjį asmenį. Taigi atsakovės darbuotojų skaičius mažėja bylos nagrinėjimo metu. Bylos duomenys leidžia teigti, jog atsakovė yra nepajėgi laiku mokėti darbuotojams atlyginimų, atsiskaityti už gautas prekes, laiku vykdyti sandoriais prisiimtus įsipareigojimus, mokėti įstatymų nustatytus mokesčius (ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 1-3 punktai), bendrovės įsiskolinimai kreditoriams didėja. Be deklaratyvių atsakovės vadovo teiginių, byloje nėra duomenų apie įmonės finansinės padėties gerėjimą. Be kita ko, byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, jog atsakovė dengia įsiskolinimus savo kreditoriams.

6733.

68Nurodytos aplinkybės leidžia vertinti, jog atsakovės pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams yra beveik dvigubai didesni nei pusė į atsakovės balansą įrašyto turto vertės 156 158 Eur (312 316 Eur / 2) < 307 356,37 Eur (13 350,94 Eur atsakovės nurodyta skola darbuotojams; 5 883,39 Eur skola VSDFV biudžetui ir 288 122,04 Eur skola tiekėjams). Atsižvelgiant į tai, jog atsakovės vadovas nurodė, kad įsiskolinimas VSDFV biudžetui bylos nagrinėjimo metu padidėjo iki 6 149,14 Eur, taigi atsakovės pradelstų finansinių įsipareigojimų suma yra netgi didesnė.

6934.

70Remiantis Turto arešto aktų registro duomenimis, nustatyta, jog atsakovės turtui taikomi areštai: turto arešto akto identifikavimo kodas 2019028737, turto arešto mastas 14 589,21 Eur; turto arešto akto identifikavimo kodas 2019063967, turto arešto mastas 6 625,45 Eur;

7135.

72Antstolių informacinės sistemos duomenimis yra vykdomos 3 vykdomosios bylos, kuriuose išieškoma iš atsakovės turto (vykdomoji byla Nr. 0018/19/02281, išieškoma suma – 1 395 Eur; vykdomoji byla Nr. 0177/19/01684, išieškoma suma – 5 919,18 Eur; vykdomoji byla Nr. 0042/19/00578, išieškoma suma – 13 596,36 Eur).

7336.

74Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), matyti, jog Alytaus apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-759-292/2020 pagal ieškovės „BD Grupė“ ieškinį atsakovei dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir įsiskolinimo priteisimo (ieškinio suma 3000 Eur); Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1680-936/2020 pagal ieškovės MB „Verslo idėja“ ieškinį atsakovei dėl prievolės atsiskaityti tinkamo įvykdymo (reikalaujama priteisti suma – 3315,71 Eur); Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1633-275/2020 pagal atsakovės ieškinį M. K. dėl 293 560,83 Eur priteisimo.

7537.

76Teismas sprendžia, jog atsakovė neįrodė, jog jos vykdoma veikla yra pelninga, taip pat, kad atsakovė turi realių galimybių išieškoti debitorines skolas. Atsakovė, net ir kelis kartus atidėjus bylos nagrinėjimą ir nustačius papildomą terminą įrodymams pateikti, nepagrindė savo mokumo, pagrįstų įrodymų, kad įmonė yra pajėgi vykdyti savo įsipareigojimus, į bylą nepateikė (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Byloje nėra pateikta duomenų, kurių pagrindu galima būtų spręsti klausimą dėl atsakovės finansinės padėties pagerėjimo. Nagrinėjamu atveju įmonės nemokumą pagrindžia ne tik turimo turto ir įsipareigojimų santykis, bet ir objektyvaus turinio aplinkybės nuostolingą bendrovės veiklą, mažėjančias bendrovės pajamas, nevykdomų įsipareigojimų didėjimo tendenciją: atsakovė vėluoja atsiskaityti su valstybės ir savivaldybės biudžetais, darbuotojais, pareiškėja, trečiuoju asmeniu, o pagal Turto arešto aktų registro, antstolių informacinės sistemos duomenis atsakovė vėluoja atsiskaityti ir su kitais savo kreditoriais. Tai iš esmės atitinka ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1-2 punktuose nustatytas sąlygas, kurios sudaro savarankiškus bankroto bylos iškėlimo pagrindus, todėl atsakovei keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1-2 punktai, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

7738.

78Pagal JANĮ 155 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas nemokumo administratoriaus skyrimo bankroto byloje klausimas iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtų nemokumo procesų bylose turi būti sprendžiamas pagal ĮBĮ nuostatas. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Nagrinėjamoje byloje programa atrinktas administratorius G. U. (sąrašo eilės Nr. B-FA310), kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms įstatymo normoms, teismas neturi, todėl atsakovės administratoriumi skiriamas G. U.. Teismo nutarties dalis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota.

7939.

80Paskirtam nemokumo administratoriui pavedama atlikti veiksmus, numatytus JANĮ 27 straipsnio 3 dalyje, 32 ir 33 straipsniuose, o taip pat veiksmus, numatytus JANĮ 59 bei 60 straipsniuose. Pagal JANĮ 74 straipsnio 1 dalį paskirtas nemokumo administratorius privalo ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui tvirtinti pradinių bankroto procese administravimo išlaidų, reikalingų bankroto procesui administruoti, sąmatą. Prie jos turi būti pridėti išlaidas pagrindžiantys skaičiavimai.

8140.

82Pagal JANĮ 155 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas atlygio nemokumo administratoriui klausimas iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtų nemokumo procesų bylose turi būti sprendžiamas pagal ĮBĮ nuostatas. ĮBĮ 23 straipsnio 5 punkte nurodyta, kad administravimo išlaidų klausimus reguliuoja kreditorių susirinkimas.

8341.

84Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuojamas bankrutuojančios UAB „Energogridas“ ilgalaikis turtas, prie trumpalaikio turto priskiriamas nekilnojamasis turtas ar turtinės teisės (JANĮ 26 straipsnio 3 dalies 3 punktas). Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai (CPK 152 straipsnio 1 dalis).

85Dėl žyminio mokesčio grąžinimo

8642.

87CPK 87 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, jog sumokėtas žyminis mokestis grąžinamas įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonės bankroto bylą.

8843.

89Iš bylos duomenų nustatyta, jog pareiškėja UAB „Conlex“ 2019 m. spalio 7 d. mokėjimo nurodymu Nr. 5639, atliktu kredito įstaigoje AB SEB bankas, sumokėjo 375 Eur dydžio žyminį mokestį, kuris įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti atsakovei bankroto bylą, grąžinamas pareiškėjai.

9044.

91Iš bylos duomenų taip pat nustatyta, jog pareiškėjas atsakovės UAB „Energogridas“ vadovas D. M. 2019 m. spalio 31 d. mokėjimo nurodymu, atliktu kredito įstaigoje AB Swedbank 100 Eur dydžio žyminį mokestį.

9245.

93CPK įmonės vadovui nenumato pareigos mokėti žyminį mokestį už pareiškimą iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą (CPK 80 straipsnis 1 dalis 10 punktas). CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad sumokėtas žyminis mokestis grąžinamas, kai jo sumokėta daugiau, negu numato įstatymai. Kadangi atsakovės vadovas sumokėjo 100 Eur žyminį mokestį už pareiškimą iškelti restruktūrizavimo bylą, nors žyminio mokesčio mokėti nereikėjo, šis žyminis mokestis grąžinamas.

9446.

95Išaiškinama, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi. (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3 dalis).

96Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 7 dalimi, 11 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 2, 3 punktais, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 26 straipsniu, 27 straipsniu, 74 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsniu, 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

97atsisakyti iškelti UAB ,,Energogridas“ (juridinio asmens kodas 303269628, registruotos buveinės adresas Gilužio g. 10-1, Vilnius) restruktūrizavimo bylą.

98iškelti UAB ,,Energogridas“ (juridinio asmens kodas 303269628, registruotos buveinės adresas Gilužio g. 10-1, Vilnius) bankroto bylą.

99UAB ,,Energogridas“ nemokumo administratoriumi paskirti G. U. (administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA310).

100Areštuoti bankrutuojančios UAB „Energogridas“ (juridinio asmens kodas 303269628, registruotos buveinės adresas Gilužio g. 10-1, Vilnius) ilgalaikį turtą, nekilnojamąjį turtą ar turtinės teisės iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

101Nustatyti ne ilgesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą paskelbimo priežiūros institucijos interneto svetainėje dienos (bylos nagrinėjimo momentu – nuo nutarties paskelbimo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje), per kurį kreditoriai turi pareikšti savo reikalavimus ir pateikti jų pagrindimo dokumentus, taip pat nurodyti kaip yra užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas, paskirtam nemokumo administratoriui ir pavesti bankroto administratoriui po termino pabaigos ne vėliau kaip per 30 dienų pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą, pateikiant savo nuomonę dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo.

102Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti nemokumo administratoriui:

1031)

104juridinio asmens valdomą ir naudojamą turtą pagal nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis;

1052)

106visus juridinio asmens dokumentus, buhalterinės apskaitos registrus ir kitą juridinio asmens informaciją, susijusią su jo veikla.

107Pavesti paskirtam nemokumo administratoriui atlikti JANĮ 27 straipsnio 3 dalyje, 32 ir 33 straipsniuose nurodytus veiksmus, o taip pat veiksmus, numatytus JANĮ 59 bei 60 straipsniuose.

108Išaiškinti, jog paskirtas nemokumo administratorius privalo ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui tvirtinti pradinių bankroto procese administravimo išlaidų, reikalingų bankroto procesui administruoti sąmatą. Prie jos turi būti pridėti išlaidas pagrindžiantys skaičiavimai.

109Įpareigoti paskirtą nemokumo administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, taip pat apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

110Išsiųsti nutarties kopiją Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui, nemokumo administratoriui G. U..

111Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos jos kopiją išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ „Registrų centras“, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šio juridinio asmens ar dėl jo turto arešto, kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiam juridiniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai (Vilniaus miesto apylinkės teismui, Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmams) arba kuriose turtinius reikalavimus yra pareiškęs pats juridinis asmuo (Vilniaus apygardos teismas), Garantinio fondo administratoriui.

112Įpareigoti nemokumo administratorių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įsiteisėjusios nutarties iškelti bankroto bylą gavimo dienos šios nutarties kopiją išsiųsti JANĮ 27 straipsnio 3 dalyje nurodytiems subjektams. Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės turto arešto vykdyti skubiai.

113Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, grąžinti ieškovei UAB „Conlex“ 375 Eur dydžio žyminį mokestį, sumokėtą 2019 m. spalio 7 d. mokėjimo nurodymu Nr. 5639, atliktu kredito įstaigoje AB SEB bankas, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi.

114Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, grąžinti atsakovės UAB „Energogridas“ vadovui D. M. 100 Eur dydžio žyminį mokestį, sumokėtą 2019 m. spalio 31 d. mokėjimo nurodymu, atliktu kredito įstaigoje AB Swedbank, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi.

115Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. 1.... 3. Pareiškėja UAB „CONLEX“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB... 4. 2.... 5. Nurodė, jog atsakovė negrąžina 6 178,89 Eur skolos, kurios pareiškėja... 6. 3.... 7. Atsakovė prašo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti bei... 8. 4.... 9. Atsiliepime nurodė, jog UAB „Energogridas“ neatitinka nemokios įmonės... 10. 5.... 11. Pareiškėjas UAB „Energogridas“ vadovas D. M. prašo UAB... 12. 6.... 13. Pareiškime nurodė, jog pagrindinė bendrovės veikla yra šilumos punktų,... 14. 7.... 15. Trečiasis asmuo UAB „SLO Lithuania“ teigia, jog atsakovė yra nemoki ir... 16. 8.... 17. Atsiliepime nurodė, jog teismui pateikto 2019 m. sausio 17 d. Susitarimo dėl... 18. Restruktūrizavimo bylą atsisakoma kelti. UAB „Energogridas“ keliama... 19. 9.... 20. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Juridinių asmenų nemokumo įstatymo... 21. 10.... 22. Pareiškimas dėl UAB „Energogridas“ bankroto bylos iškėlimo teisme... 23. 11.... 24. Tiek bankroto, tiek restruktūrizavimo procesai skirti spręsti įmonių... 25. 12.... 26. Restruktūrizavimo bylai iškelti turi būti nustatytos materialaus (ĮRĮ 4... 27. 13.... 28. Teismų praktikoje laikomasi teisės aiškinimo, kad restruktūrizavimas... 29. 14.... 30. Tuo tarpu bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1)... 31. 15.... 32. Taigi sprendžiant dėl restruktūrizavimo ar bankroto proceso pasirinkimo... 33. 16.... 34. Įmonės faktiniam mokumui nustatyti svarbu ne tik formalus pradelstų... 35. 17.... 36. Sistemiškai taikant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau –... 37. 18.... 38. Remiantis byloje esančiais įrodymais nustatyta, jog UAB ,,Energogridas“... 39. 19.... 40. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5 d. ir 2020 m. sausio 3 d.... 41. 20.... 42. UAB „Energogridas“ vadovas pateikė teismui įrodymus, jog 2019 m. spalio... 43. 21.... 44. Nagrinėjamu atveju svarbi aplinkybė, jog atsakovės vadovas teismui... 45. 22.... 46. Iš teismui pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų turinio matyti, kad... 47. 23.... 48. Minėta, jog restruktūrizavimas galimas, kai įmonė turi laikinų ir... 49. 24.... 50. Iš teismui pateikto 2018 m. gruodžio 31 d. UAB „Energogridas“ balanso... 51. 25.... 52. Iš atsakovės pateiktos 2019 m. gruodžio 18 d. Ilgalaikio turto apyvartos... 53. 26.... 54. Iš aktualaus atsakovės balanso matyti, jog didesnę atsakovės turimo turto... 55. 27.... 56. Atsakovė savo mokumą taip pat grindžia debitorių skolų susigrąžinimu.... 57. 28.... 58. Iš 2019 m. rugsėjo 30 d. UAB „Energogridas“ pelno (nuostolių) ataskaitos... 59. 29.... 60. Atsakovė 2019 m. gruodžio 31 d. paaiškinimuose nurodė, jog UAB... 61. 30.... 62. Atsakovės vadovas taip pat paaiškino, jog didžiausiai bendrovės kreditorei... 63. 31.... 64. Pažymėtina, jog Susitarimo 15 punkte numatyta, jog bet kurios įmokos ar jos... 65. 32.... 66. Remiantis viešaisiais SODROS duomenimis matyti, jog atsakovės įsiskolinimas... 67. 33.... 68. Nurodytos aplinkybės leidžia vertinti, jog atsakovės pradelsti finansiniai... 69. 34.... 70. Remiantis Turto arešto aktų registro duomenimis, nustatyta, jog atsakovės... 71. 35.... 72. Antstolių informacinės sistemos duomenimis yra vykdomos 3 vykdomosios bylos,... 73. 36.... 74. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179... 75. 37.... 76. Teismas sprendžia, jog atsakovė neįrodė, jog jos vykdoma veikla yra... 77. 38.... 78. Pagal JANĮ 155 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas nemokumo... 79. 39.... 80. Paskirtam nemokumo administratoriui pavedama atlikti veiksmus, numatytus JANĮ... 81. 40.... 82. Pagal JANĮ 155 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas atlygio nemokumo... 83. 41.... 84. Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuojamas... 85. Dėl žyminio mokesčio grąžinimo ... 86. 42.... 87. CPK 87 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, jog sumokėtas žyminis mokestis... 88. 43.... 89. Iš bylos duomenų nustatyta, jog pareiškėja UAB „Conlex“ 2019 m. spalio... 90. 44.... 91. Iš bylos duomenų taip pat nustatyta, jog pareiškėjas atsakovės UAB... 92. 45.... 93. CPK įmonės vadovui nenumato pareigos mokėti žyminį mokestį už... 94. 46.... 95. Išaiškinama, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių... 96. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių... 97. atsisakyti iškelti UAB ,,Energogridas“ (juridinio asmens kodas 303269628,... 98. iškelti UAB ,,Energogridas“ (juridinio asmens kodas 303269628, registruotos... 99. UAB ,,Energogridas“ nemokumo administratoriumi paskirti G. U. (administravimo... 100. Areštuoti bankrutuojančios UAB „Energogridas“ (juridinio asmens kodas... 101. Nustatyti ne ilgesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti... 102. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 103. 1)... 104. juridinio asmens valdomą ir naudojamą turtą pagal nutarties iškelti... 105. 2)... 106. visus juridinio asmens dokumentus, buhalterinės apskaitos registrus ir kitą... 107. Pavesti paskirtam nemokumo administratoriui atlikti JANĮ 27 straipsnio 3... 108. Išaiškinti, jog paskirtas nemokumo administratorius privalo ne vėliau kaip... 109. Įpareigoti paskirtą nemokumo administratorių, sužinojus apie iškeltas... 110. Išsiųsti nutarties kopiją Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos,... 111. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 112. Įpareigoti nemokumo administratorių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo... 113. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, grąžinti ieškovei... 114. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, grąžinti atsakovės... 115. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...