Byla e2-20-302/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Z. F. G. (Z. F. G.) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 24 d. nutarties, kuria nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti civilinėje byloje pagal ieškovo Z. F. G. (Z. F. G.) ieškinį atsakovui T. Ū. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 784 001,39 Eur turtinės žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 784 001,39 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Taip pat ieškovas prašo, atsižvelgiant į jo prastą finansinę situaciją, iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio, sudarančio 6 448,61 Eur sumą, mokėjimo. Ieškovas nurodė, kad žyminio mokesčio bendra suma sudaro 6 748,61 Eur (pateikdamas ieškinį sumokėjo 300 Eur žyminio mokesčio), o jo senatvės pensijos dydis per mėnesį vidutiniškai sudaro tik 331,80 Eur, už nuomojamą butą gauna 163 Eur nuomos mokesčio, jokių santaupų neturi. Taip pat ieškovas nurodė, kad nors ir turi nekilnojamojo turto, tačiau šis turtas (žemės sklypai) yra nedidelės vertės ir nelikvidus, todėl nėra galimybės jį greitai parduoti ir gauti pajamų. Kitas nekilnojamasis turtas priklauso ne jam vienam, todėl, ieškovo teigimu, nėra galimybės jį realizuoti.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. spalio 24 d. nutartimi nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti – sumokėti likusią dalį, t. y. 6 555 Eur, žyminio mokesčio ir pateikti teismui žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančius įrodymus.

124.

13Teismas nurodė, kad nors ieškovo gaunamos pajamos (331,80 Eur senatvės pensija ir 163 Eur nuomos mokestis) ir nėra didelės, tačiau ieškovas ir jo sutuoktinė turi nekilnojamojo turto – 2 žemės sklypus (miškų ūkio paskirties), esančius ( - ), ½ dalį žemės sklypo, gyvenamojo namo ir kitų statinių, esančių ( - ), ½ dalį žemės sklypo (žemės ūkio paskirties), esančio ( - ), butą, esantį ( - ), ½ dalį žemės sklypo, gyvenamojo namo ir kitų pastatų, esančių ( - ), žemės sklypą, gyvenamąjį namą ir kitus pastatus, esančius ( - ), be to, ieškovas už 2005 m. gegužės 10 d. parduotą žemės sklypą, esantį ( - ), gavo 500 000 Lt (144 810 Eur).

145.

15Įvertinęs ieškovui ir jo sutuoktinei priklausančio nekilnojamojo turto sudėtį, pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad ieškovo turtinė padėtis negali būti vertinama kaip tokia sunki, kad sudarytų pagrindą atleisti ieškovą nuo dalies žyminio mokesčio už ieškinį mokėjimo.

16III. Atskirojo skundo argumentai

176.

18Ieškovas Z. F. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti prašymą iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:

196.1

20Nors, priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į ieškovui ir jo sutuoktinei priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau turimu nekilnojamuoju turtu žyminio mokesčio sumokėti nėra galimybės. Dalis turimo nekilnojamojo turto (žemės ūkio paskirties žemės sklypai) iš vis yra nelikvidūs, o kitoje turto dalyje (dviejuose gyvenamuosiuose namuose) gyvena sūnus su šeima ir dukterėčia su šeima.

216.2

22Taip pat pirmosios instancijos teismas nepagrįstai remiasi ta aplinkybe, kad 2005 m. gegužės 10 d. už parduotą žemės sklypą buvo gauta 500 000 Lt. Po šio sandorio sudarymo jau yra praėję daugiau nei trylika metų, todėl šiuo metu minėtų pinigų ieškovas nebeturi. Dalis pinigų buvo panaudota gyvenamojo namo, esančio ( - ), remontui, dalis pinigų padovanoti sūnui, o už likusius buvo įsigyti žemės sklypai.

236.3

24Vertinant asmens turtinę padėtį, būtina atsižvelgti į jo finansinę situaciją, esančią ieškinio padavimo dieną, t. y. ar jo gaunamos pajamos ir turimos piniginės lėšos leidžia jam sumokėti įstatyme nustatyto dydžio žyminį mokestį. Ieškovui priklausančio nekilnojamojo turto realizavimas tam, kad būtų sumokėtas žyminis mokestis, negali būti laikoma sąžininga ir teisinga priemone ieškovo atžvilgiu.

256.4

26Skundžiama nutartimi buvo pažeista ieškovo teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

287.

29Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

308.

31Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 24 d. nutarties, kuria ieškovui nustatytas terminas sumokėti žyminį mokestį už teikiamą ieškinį, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

32Dėl naujų rašytinių įrodymų

339.

34Ieškovas apeliacinės instancijos teismui pateikė Luminor Bank AB, AB SEB banko ir Swedbank AB pažymas, kuriose nurodyta, kad Luminor Bank AB ir AB SEB banke ieškovas sąskaitų neturi, o ieškovo Swedbank AB sąskaitoje 2018 m. gruodžio 12 d. piniginių lėšų likutis sudaro 290 Eur.

3510.

36Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas turi teisę atsisakyti priimti naujus įrodymus, jei šie įrodymai galėjo būti pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Kita vertus, kasacinis teismas yra nurodęs, kad naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teismui draudimas nėra absoliutus. Pagrindinis bet kurios instancijos teismo tikslas yra teisingas bylos išnagrinėjimas, siekiant nustatyti materialią tiesą byloje. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujo pateikto įrodymo, turi atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką sprendžiant šalių ginčą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 27 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-214-695/2017).

3711.

38Nors su atskiruoju skundu teikiami rašytiniai įrodymai galėjo būti pateikti ir pirmosios instancijos teismui, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad teikiami rašytiniai įrodymai yra tiesiogiai susiję su nagrinėjamu klausimu dėl galimybės ieškovą atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo ir gali turėti reikšmės teisingam klausimo dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies išsprendimui, jie prijungtini prie bylos ir vertintini visų į bylą pateiktų rašytinių įrodymų kontekste.

39Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties (ne)teisėtumo

4012.

41Teisė kreiptis į teismą, kad būtų apgintos pažeistos teisės negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Siekiant įgyvendinti visų asmenų vienodą teisę naudotis teismine gynyba, proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principus, įstatymai nustato konkrečią teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo tvarką ir sąlygas.

4213.

43Viena iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo sąlygų yra žyminio mokesčio sumokėjimas už teismo atliekamus procesinius veiksmus (CPK 80 straipsnis). Teismų praktikoje nuosekliai pasisakoma, kad žyminio mokesčio sumokėjimo teisiniu reguliavimu siekiama kelių viešajam interesui svarbių tikslų: įpareigoti asmenis, paduodančius teismui pareiškimus, kuriais siekiama jiems palankaus procesinio rezultato byloje, pateikti piniginį užtikrinimą ir taip apsaugoti kitus asmenis nuo aiškiai nepagrįstų pareiškimų (ieškinių, skundų); padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti, dalį; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1165-241/2015; 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-35-464/2016; 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-603-943/2017).

4414.

45Asmens turtinė padėtis, tiesiogiai lemianti asmens galimybes sumokėti žyminį mokestį, negali būti jo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą varžančiu veiksniu. Dėl to proceso įstatyme yra nustatyti teisiniai instrumentai skirti padėti asmenims, negalintiems dėl savo turtinės padėties sumokėti įstatyme nustatyto dydžio žyminio mokesčio, faktiškai ir efektyviai įgyvendinti teisę kreiptis į teismą. Negalėdamas proceso inicijavimo metu sumokėti viso už reiškiamą procesinį prašymą mokėtino žyminio mokesčio, asmuo turi teisę prašyti teismo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 3 dalis) arba jį atidėti (CPK 84 straipsnis). Atitinkamai, vertindamas, ar tikrai egzistuoja faktinės prielaidos taikyti vieną iš nurodytų žyminio mokesčio mokėjimo išimčių (lengvatų), teismas turi ne tik užtikrinti protingą pusiausvyrą tarp šių institutų tikslų ir teisminės gynybos prieinamumo, bet ir užkirsti kelią nesąžiningiems bandymams išvengti žyminio mokesčio mokėjimo prievolės.

4615.

47Asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, jeigu pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, dėl ko jis negali sumokėti nustatyto dydžio žyminio mokesčio. Įstatymų leidėjas nėra pateikęs baigtinio sąrašo aplinkybių, į kurias,vertinant asmens galimybę sumokėti žyminį mokestį, turėtų būti atsižvelgiama, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtent pats teismas sprendžia, ar pateikti argumentai bei juo pagrindžiantys įrodymai yra pakankami tokio prašymo patenkinimui.

4816.

49Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovo pajamos per mėnesį sudaro 494,80 Eur (331,80 Eur senatvės pensija ir 163 Eur pajamos už nuomojamą butą). Ieškovui ir jo sutuoktinei nuosavybės teise priklauso šis nekilnojamasis turtas: 2 žemės sklypai (miškų ūkio paskirties), esantys ( - ), ½ dalis žemės sklypo, gyvenamojo namo ir kitų statinių, esančių ( - ), ½ dalis žemės sklypo (žemės ūkio paskirties), esančio ( - ), butas, esantis ( - ), ½ dalis žemės sklypo, gyvenamojo namo ir kitų pastatų, esančių ( - ), žemės sklypas, gyvenamasis namas ir kiti pastatai, esantys ( - ). Taip pat apeliacinės instancijos teismui ieškovas pateikė trijų bankų duomenis, iš kurių matyti, kad ieškovas Luminor Bank AB ir AB SEB banke sąskaitų neturi, o ieškovo Swedbank AB sąskaitoje 2018 m. gruodžio 12 d. piniginių lėšų likutis sudaro 290 Eur.

5017.

51Teismų praktikoje pripažįstama, kad apie fizinio asmens turtinę padėtį galima spręsti iš jo ir jo sutuoktinio turimo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, lėšų, esančių kredito įstaigų sąskaitose, kitimo, taip pat darbo užmokesčių, dividendų ir kitokio pobūdžio pajamų, gautų per pastaruosius kelerius metus. Turtinę asmens padėtį atskleidžia Nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo, VĮ „Regitra“ pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2010 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2012 m. kovo 1 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-201/2012 ir kt.).

5218.

53Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, kad nors apeliantas ir pateikė duomenis iš trijų bankų, tačiau nebuvo pateikta įrodymų apie kitose mokėjimo įstaigų (bankų) sąskaitose esamus (arba nesamus) piniginių lėšų likučius, šių lėšų srautus ir jų naudojimą. Be to, pastebėtina, kad apelianto pateiktas Swedbank AB sąskaitos išrašas yra neinformatyvus, nes nesimato piniginių lėšų srautų ir jų naudojimo. Taip pat apeliantas visiškai nepateikė duomenų apie jo sutuoktinės bankų ar kitų kredito įstaigų sąskaitose esančias pinigines lėšas bei gaunamas pajamas.

5419.

55Antra, bylos duomenys patvirtina (to neneigia ir pats apeliantas), kad apeliantui nuosavybės teise priklauso pakankamai vertingas nekilnojamasis turtas, o tai taip pat paneigia apelianto teiginius apie sunkią ieškovo finansinę situaciją. Vien deklaratyvūs apelianto teiginiai, jog dalis jam nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto yra nelikvidus, o kitoje turto dalyje (dviejuose gyvenamuosiuose namuose) gyvena jo giminaičiai, todėl jis negali minėto turto realizuoti, negali paneigti ieškovo galimybės naudotis ir disponuoti jam nuosavybės teise priklausančiu turtu ir iš to gauti atitinkamas pajamas.

5620.

57Trečia, ieškovas naudojasi mokamomis advokato paslaugomis, o tai, apeliacinės instancijos teismo nuomone, papildomai patvirtina išvadą, kad ieškovo finansinė padėtis nėra tokia sunki, jog jis negalėtų sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje taip pat yra pažymėjęs, kad aplinkybė, jog šalis nesikreipė dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, sudarė atstovavimo sutartį dėl bylos vedimo per advokatą, leidžia manyti, jog jo turtinė padėtis nėra itin sunki (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2352/2011; 2018 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-778-464/2018 ir kt.).

5821.

59Įvertinus apelianto turtinę padėtį pagal į bylą pateiktus duomenis, sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad apelianto turtinės padėties komplikuotumas ir jos finansinis nepajėgumas sumokėti žyminį mokestį objektyviai nėra nustatytas (CPK 178 straipsnis).

6022.

61Apeliacinės instancijos teismas atmeta ir atskirojo skundo argumentus, susijusius su tuo, kad skundžiama nutartimi buvo užkirsta ieškovo teisė į teisminę gynybą. Minėta, kad teisminės gynybos prieinamumo principas negali būti aiškinamas kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama CPK nustatyta tvarka, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo netenkintas ieškovo prašymas atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, negali būti vertinama kaip savaime užkertanti kelią įgyvendinti teisę į teisminę gynybą.

6223.

63Apeliantui išaiškintina, kad prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo atmetimas savaime neatima teisės kreiptis į teismą su kitu prašymu – atidėti žyminio mokesčio mokėjimą iki teismo procesinio sprendimo priėmimo CPK 84 straipsnyje nustatyta tvarka.

64Dėl bylos procesinės baigties

6524.

66Nurodytų argumentų pagrindu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti apelianto pašymą atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio už ieškinį mokėjimo, todėl ieškovo atskirasis skundas atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 24 d. nutartis paliktina nepakeista.

6725.

68Kadangi skundžiama nutartimi nustatytas terminas ieškinio trūkumams ištaisyti jau yra pasibaigęs, nustatytinas naujas terminas ieškinio trūkumams pašalinti – sumokėti už ieškinį 6 555 Eur žyminį mokestį. Ieškovui išaiškintina, kad įrodymai apie žyminio mokesčio sumokėjimą turi būti pateikiami pirmosios instancijos teismui.

69Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

70Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

71Nustatyti ieškovui Z. F. G. (Z. F. G.) terminą iki 2019 m. sausio 24 d. (imtinai) sumokėti 6 555 Eur (šešis tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt penkis eurus) žyminį mokestį už ieškinį ir pateikti Klaipėdos apygardos teismui tai patvirtinančius įrodymus, priešingu atveju, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 6. 2.... 7. Taip pat ieškovas prašo, atsižvelgiant į jo prastą finansinę situaciją,... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. spalio 24 d. nutartimi nustatė terminą... 12. 4.... 13. Teismas nurodė, kad nors ieškovo gaunamos pajamos (331,80 Eur senatvės... 14. 5.... 15. Įvertinęs ieškovui ir jo sutuoktinei priklausančio nekilnojamojo turto... 16. III. Atskirojo skundo argumentai... 17. 6.... 18. Ieškovas Z. F. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 19. 6.1... 20. Nors, priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas... 21. 6.2... 22. Taip pat pirmosios instancijos teismas nepagrįstai remiasi ta aplinkybe, kad... 23. 6.3... 24. Vertinant asmens turtinę padėtį, būtina atsižvelgti į jo finansinę... 25. 6.4... 26. Skundžiama nutartimi buvo pažeista ieškovo teisė kreiptis į teismą... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 28. 7.... 29. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 30. 8.... 31. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Klaipėdos apygardos teismo 2018... 32. Dėl naujų rašytinių įrodymų... 33. 9.... 34. Ieškovas apeliacinės instancijos teismui pateikė Luminor Bank AB, AB SEB... 35. 10.... 36. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas turi teisę... 37. 11.... 38. Nors su atskiruoju skundu teikiami rašytiniai įrodymai galėjo būti pateikti... 39. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties (ne)teisėtumo... 40. 12.... 41. Teisė kreiptis į teismą, kad būtų apgintos pažeistos teisės negali būti... 42. 13.... 43. Viena iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo sąlygų yra... 44. 14.... 45. Asmens turtinė padėtis, tiesiogiai lemianti asmens galimybes sumokėti... 46. 15.... 47. Asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, jeigu... 48. 16.... 49. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovo pajamos per mėnesį sudaro 494,80 Eur... 50. 17.... 51. Teismų praktikoje pripažįstama, kad apie fizinio asmens turtinę padėtį... 52. 18.... 53. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, kad nors apeliantas ir pateikė duomenis... 54. 19.... 55. Antra, bylos duomenys patvirtina (to neneigia ir pats apeliantas), kad... 56. 20.... 57. Trečia, ieškovas naudojasi mokamomis advokato paslaugomis, o tai,... 58. 21.... 59. Įvertinus apelianto turtinę padėtį pagal į bylą pateiktus duomenis,... 60. 22.... 61. Apeliacinės instancijos teismas atmeta ir atskirojo skundo argumentus,... 62. 23.... 63. Apeliantui išaiškintina, kad prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio... 64. Dėl bylos procesinės baigties... 65. 24.... 66. Nurodytų argumentų pagrindu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 67. 25.... 68. Kadangi skundžiama nutartimi nustatytas terminas ieškinio trūkumams... 69. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 70. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.... 71. Nustatyti ieškovui Z. F. G. (Z. F. G.) terminą iki 2019 m. sausio 24 d....