Byla e2-3043-723/2016
Dėl varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, tretysis asmuo byloje – AB „Swedbank“

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant Daivai Šuopienei,

3dalyvaujant ieškovei A. M., jos atstovui adv. pad. Algirdui Sakalauskui,

4atsakovo UAB „Pageldynių plantacija“ atstovui A. M.,

5antstolei N. Š.-Stakeliūnei,

6teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės A. M. (Laukaitienės) patikslintą ieškinį atsakovams antstolei N. Š.-Stakeliūnei ir UAB „Pageldynių plantacija“, dėl varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, tretysis asmuo byloje – AB „Swedbank“,

Nustatė

7Ieškovė A. M. (Laukaitienė) patikslintu ieškiniu atsakovams antstolei N. Š. ir UAB „Pageldynių plantacija“ prašo:

81) pripažinti negaliojančiais 2015-03-16 turto pardavimo iš varžytinių aktą vykdomojoje byloje Nr. 0033/11/00927, kuriuo parduotas ieškovei A. M. priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0452-4603, esantis adresu Vilniaus r. sav. Nemenčinės sen. ( - )., turto pardavimo iš varžytynių protokolą bei 2015-02-18 įvykusias varžytynes;

92) taikyti restituciją natūra, įpareigojant atsakovą UAB ,,Pageldynių plantacija“ žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0452-4603, esantį adresu Vilniaus r. sav. Nemenčinės sen. ( - )., įgytą pagal 2015-03-16 turto pardavimo iš varžytinių aktą, grąžinti ieškovei A. M.;

103) iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas.

111. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad antstolė N. Š., vykdydama Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartį Nr. 3527V pagal Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-2933-803/2012 išieškotojo AB Swedbank naudai ir Vilniaus m. apylinkės teismo įsakymą Nr. L2-31785-910/2014 išieškotojo UAB ,,Verkių būstas“ naudai, areštavo 4,8011 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0452-4603, esantį adresu ( - )., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. (toliau – Turtas), nuosavybės teisę priklausiusį ieškovei. Prieš areštuojant šį Turtą, 2008-06-26 ieškovė samdė nepriklausomą turto vertinimo įmonę UAB ,,D. O.“, kuri Turtą rinkos požiūriu įvertino 94.000 Lt, ekv. 27.224,28 EUR, o likvidacinė (priverstinio pardavimo) vertė – 66.000 Lt, ekv. 19.114,92 EUR. 2008-11-06 turto vertės pasikeitimo pažymos duomenimis Turto rinkos požiūriu vertė nustatyta 118.000 Lt, ekv. 34.175,16 EUR, o likvidacinė (priverstinio pardavimo) vertė – 83.000 Lt, ekv. 24.038,41 U. A. Š. Š. patvarkymu Turtui buvo paskirta ekspertizė, 2014‑10‑28 Turtas įvertintas 34.000 Lt, ekv. 9.847,08 U. I. nesutiko su tokiu Turto įvertinimu, tačiau antstolė N. Š. į ieškovės žodinius skundus nereagavo. Mano, kad antstolė turėjo atsižvelgti į nekilnojamojo turto išraše nurodytą Turto vertę, kuri buvo akivaizdžiai didesnė, t.y. vidutinė Turto rinkos vertė - 42.827 EUR. 2014-11-19 buvo paskelbtos pirmosios Turto varžytinės, turto pardavimo iš varžytinių pradinė kaina buvo nustatyta 27.200 Lt, ekv. 7.877,66 EUR. 2015‑01-19 buvo paskelbtos antrosios varžytinės, pradinė Turto kaina nustatyta 5.908 U. P. 2015-03-16 turto pardavimo iš varžytinių aktą, atsakovė antstolė N. Š. 2015-02-18 įvykusiose antrosiose varžytinėse Nr. 64063 pardavė Turtą pirkėjui (atsakovui) UAB ,,Pageldynių plantacija“ už 7.360 U. P., kad Turtas, priklausantis ieškovei, buvo parduotas už mažesnę kainą negu ji turėjo būti nustatyta pagal įstatymą (( - ) str. 1 d. 6 p.). Turto vidutinė rinkos vertė pagal nekilnojamojo turto registro išrašą – 42.827 EUR, o 2008-11-04 Turtas buvo įvertintas 34.175,16 EUR sumai. Tačiau varžytinėse Turtas parduotas vos už 7.360 U. T. pardavimo kaina buvo nustatyta neprotingai ir nepagrįstai maža, daugiau nei 4 kartus mažesnė už realią turto vertę. Mano, kad šiuo atveju turi būti taikoma restitucija natūra – parduotas nekilnojamas turtas: žemės sklypas grąžintas ieškovei.

122. Atsakovas UAB „Pageldynių plantacija“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinio netenkinti. Nurodė, kad nors ieškovė nepateikia jokių įrodymų, o savo teiginius grindžia septynerių metų senumo informacija. Ieškovė galimai siekia klaidinti teismą prie ieškinio pateikdama Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, kurioje nurodyta sena, 2008 m. (t.y. prieš ekonominę ir nekilnojamo turto krizę) buvusi Turto vidutinė rinkos vertė - 42.827 EUR, bet nepateikė to aktualaus Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, kuriame nurodyta 2015 m. nustatyta Turto vidutinė rinkos vertė. Dar 2015 m. VĮ Registrų centras atlikdamas masinį turto vertinimą nustatė naują Turto vidutinę rinkos vertę - 10.300 EUR, kuri yra identiška antstolės N. Š. patvarkymu atliktos Turto ekspertizės nustatytai vertei – 2014-10-28 Turtas turto vertintojų buvo įvertintas 34.000 Lt, ekv. 9.847,08 U. A. elgėsi teisėtai nustatydama pradinę Turto pardavimo vertę ne pagal prieš septynerius metus atliktą turto vertinimą, bet pavesdama atlikti naują turto vertinimą-ekspertizę. Pati ieškovė teigia, kad geriausiai Turto vertę gali atskleisti palyginamieji sandoriai, t.y. sandoriai, atlikti su analogišku turtu toje pačioje vietovėje analogišku laikotarpiu, tačiau palyginimui tokių sandorių verčių nepateikia. VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro duomenimis nuo 2012 m. sausio mėn. iki 2016 m. liepos mėn. su žemės sklypais, esančiais Vilniaus raj. Nemenčinės sen. Barūnėlių k., buvo atlikti šeši pirkimo-pardavimo sandoriai (visi 2015-2016 m., tame tarpe ir Turto pardavimas varžytinėse). 2016 m. birželio mėn. 3,45 ha žemės sklypas Nemenčinės sen. ( - ). parduotas už 4000 EUR kainą (t.y. 1 ha rinkos vertė - 1159 EUR/ha). 2016 m. birželio mėn. 13,5 ha ir 1,4477 ha žemės sklypai Nemenčinės sen. ( - ). parduoti už bendrą 15000 EUR kainą (t.y. 1 ha rinkos vertė - 1004 EUR/ha). 2016 m. balandžio mėn. 4,55 ha žemės sklypas Nemenčinės sen. ( - ) k. parduotas už 5300 EUR kainą (t.y. 1 ha rinkos vertė - 1165 EUR/ha). 2016 m. kovo mėn. 10,41 ha ir 2,75 ha žemės sklypai Nemenčinės sen. Barūnėlių k. parduoti už bendrą 13160 EUR kainą (t.y. 1 ha rinkos vertė - 1000 EUR/ha). 2015 m. balandžio mėn. 13,46 ha žemės sklypas Nemenčinės sen. ( - ) k. parduotas už 23181 EUR kainą (t.y. 1 ha rinkos vertė - 1722 EUR/ha). 2015-2016 m. visų pirkimo pardavimo sandorių žemės ūkio sklypais, esančių Vilniaus raj. Nemenčinės sen. Barūnėlių k., vidutinė 1 ha vertė siekė 1223,4 EUR/ha, tuo tarpu UAB „Pageldynių plantacija“ iš varžytinių 2015 m. įsigyto Turto kaina yra net 25% didesnė nei gretimų žemės sklypų palyginamoji rinkos vertė tuo laikotarpiu ir buvo 1 533 EUR/ha. UAB „Pageldynių plantacija“ įvykdė visas pirkėjo pareigas ir neturėjo jokio pagrindo manyti, kad turto pardavimo procedūra vyko ne pagal civilinio proceso taisykles ir kad buvo kliūčių tapti varžytinėse įgyto turto savininku, todėl yra sąžiningas turto įgijėjas. Atsakovo nuomone nėra jokios objektyvios informacijos, kad Turtas varžytinėse buvo parduotas už nepagrįstą ar mažesnę nei rinkos kainą.

133. Atsakovė antstolė N. Š. atsiliepimu su pareikštu ieškovės ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Nagrinėjamos bylos atveju prieš skelbdama pirmąsias varžytines (2014-11-19 – 2014-12-19) antstolė 2014-04-24 priėmė patvarkymą Nr. 3527V/2011 dėl ekspertizės skyrimo. UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ atliko ginčo žemės sklypo ekspertizę rinkos vertei nustatyti. Vertės nustatymo data: 2014 m. spalio 17 d., ekspertizės surašymo data: 2014 m. spalio 20 d., nustatyta ekspertizės objekto rinkos vertė 2014 m. spalio 17 d.: 34.000,00 Lt, kas atitinka 9.847,08 Eur sumą. Taigi, atsižvelgiant į šias aplinkybes, atsakovė antstolė nustatė teisingą ginčo Žemės sklypo rinkos kainą, remdamasi atlikta nekilnojamojo turto ekspertize. Ieškovei priklausantis Žemės sklypas buvo įvertintas laikantis įstatymų reikalavimų, taip, kaip nustato ( - ) str. 1 d. Atsižvelgdama į tai, kad Žemės sklypo ekspertizės aktu nustatyta kaina buvo 34.000,00 Lt (9.847,08 Eur), antstolė 2014-11-19 pranešimu 2014-11-19 – 2014-12-19 pirmosiose varžytinėse nustatė 27.200,00 Lt (7.877,66 Eur) pradinę pardavimo kainą. Pirmosiose varžytinėse nedalyvavo nei vienas varžytinių dalyvis, todėl jos buvo paskelbtos neįvykusiomis. Antstolė 2014-12-22 pasiūlymu kreditoriui AB Swedbank bankui pasiūlė pasiimti pirmosiose varžytinėse neparduotą ieškovei priklausantį Žemės sklypą už 27.200,00 Lt (7.877,66 Eur). Kreditorius 2015-01-08 raštu atsisakė paimti pirmosiose varžytinėse neparduotą ieškovei priklausantį Žemės sklypą ir paprašė toliau tęsti jo pardavimą varžytinėse. ( - ) str. 1 d. nustatyta, kad antrosios varžytynės vyksta tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir pirmosios varžytynės su ta išimtimi, kad antrosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro šešiasdešimt procentų šio Kodekso 681 straipsnyje nustatyta tvarka nustatytos turto kainos. Antstolė 2015-01-19 pranešimu 2015-01-19 – 2015-02-18 antrosiose varžytinėse nustatė 5.908,00 Eur (20.400,00 Lt) pradinę pardavimo kainą. Įvykus antrosioms varžytinėms, 2015-03-16 Turto pardavimo iš varžytinių aktu ginčo Žemės sklypas buvo parduotas atsakovui UAB „Pageldynių plantacija“ už 7.360,00 Eur (25.412,61 Lt) sumą. Mano, kad ji antstolė N. Š. nepažeidė jokių teisė aktų vykdymo procese reikalavimų tiek nustatydama parduodamo ginčo Žemės sklypo kainą, tiek vykdydama varžytines – atitinkamose varžytinėse nustatydama pradines Žemės sklypo pardavimo kainas. Pažymėjo, kad nuo vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti (2011-11-23) iki antstolės N. Š. 2014-04-24 Patvarkymo Nr. 3527V/2011, kuriuo paskyrė pakartotinę ekspertizę, Žemės sklypo rinkos vertei nustatyti, buvo skelbtos net 14 varžytinių, kurių metų ne tik, kad nebuvo pirkėjų įsigyti už ieškovės nurodomą kainą, bet ir už kainą, kuri buvo nustatyta atlikus 2011-12-14 turto vertinimą. Ieškovė nepateikė jokių jos teigiamas aplinkybes apie tai, kad turtas, priklausantis jai, buvo parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta pagal įstatymą, ar, kad gauta iš varžytinių už parduotą turtą suma neproporcinga šio turto rinkos vertei ir tokiu būdu buvo neproporcingai apribotos ieškovės nuosavybės teisės, taip pažeidus ( - ), 718, 722 str., įrodymų (( - ) str.). Vykdomojoje byloje surinkti įrodymai taip pat patvirtina, kad ieškovei nebuvo užkirstas kelias pareikšti prieštaravimus dėl 2014-10-20 eksperto Žemės sklypo įkainojimo iki pat jo pardavimo iš varžytinių, dalyvauti įvertinant Žemės sklypą vykdymo procese ar pagaliau pačiai susirasti pirkėją, kuris būtų nupirkęs Žemės sklypą už jos nurodomą kainą, t.y. ieškovė Varžytynių aktą pradėjo ginčyti po vienerių metų, nesinaudojo CPK skolininkui nustatytomis teisėmis prašyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę Žemės sklypo rinkos vertei nustatyti, tai yra, neveikė apdairiai ir rūpestingai, kaip tokioje situacijoje turėtų pasielgti protingas ir apdairus asmuo, ypač kuris teigia, jog Žemės sklypas buvo įkainuotas kaina, mažesne, negu ji turėjo būti nustatyta pagal įstatymą.

144. Tretysis asmuo AB „Swedbank“ atsiliepimu į ieškinį prašė jo netenkinti ir bankui iš ieškovės priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad ieškovė ir „Swedbank“, AB 2008-06-20 pasirašė Kredito sutartį Nr. 08-067732-FA-F. I. įsipareigojimų bankui įvykdymas buvo užtikrintas hipotekos lakštu, identifikacinis kodas 01120080017393, įkeistu žemės sklypu, unikalus Nr. 4400-0452-4603, esančiu Baronėlių k., Vilniaus r. Ieškovei nevykdant prisiimtų įsipareigojimų, kredito sutartis buvo nutraukta ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-03-19 išdavė vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-2933-803/2012. 2015-03-16 Turto pardavimo iš varžytinių aktu Nr. 0033/11/00927 „Swedbank“, AB įkeistas turtas buvo parduotas iš varžytinių. Už turto pardavimą gautos lėšos, atskaičius vykdymo išlaidas, 2015-03-31 buvo pervestos hipotekos kreditoriui „Swedbank“, A. I. pateikti duomenys apie ginčo turto rinkos vertę 2008 metais nėra ir negali būti pagrindu įrodinėti ginčo Turto pardavimo iš varžytinių aktu parduoto turto rinkos vertę 2015 metais. Žinodama apie pradėtą vykdymo procesą, vykdomojoje byloje atliekamus antstolio procesinius veiksmus, ieškovė turėjo būti aktyvi ir domėtis vykdymo eiga bei jai priklausančio turto realizavimu, nes tokias privalomas pareigas jai numato įstatymas. Mano, kad ieškovė nevykdė jai įstatymo numatytų pareigų ir elgėsi neatidžiai, nerūpestingai, neapdairiai, nesąžiningai, piktnaudžiaudamas savo teisėmis, todėl jos teisės neturėtų būti ginamos Civilinio kodekso 1.90 straipsnio 5 dalies pagrindu. Teisėtų lūkesčių principas šioje byloje būtų pažeistas, jeigu teismas peržiūrėtų priverstinio ginčo turto pardavimo, nes būtų pažeisti ne UAB „Pageldynių plantacija“ ir „Swedbank“, AB turtiniai interesai, bet ir būtų suabejota ar vykdymo procese yra užtikrinamos sąžiningo turto įgijėjo ir hipotekos kreditoriaus teisės. Visas pirkėjo pareigas sąžiningai įvykdžiusi UAB „Pageldynių plantacija“ turėjo pagrindo manyti, kad ginčo turto pardavimo varžytynėse procedūra vyko pagal civilinio proceso taisykles ir jai nėra jokių kliūčių tapti varžytynėse įsigyto turto savininke. Sąžiningam pirkėjui atsiskaičius už varžytynėse įsigytą turtą, lėšos gautos už ginčo turto pardavimą varžytynėse teisės aktų nustatyta tvarka buvo išmokėtos hipotekos kreditoriui. Antstoliui paskirsčius ir išmokėjus lėšas vykdymo procesas dėl ginčo turto realizavimo yra užbaigtas. Užbaigus realizavimo procesą yra netikslinga peržiūrėti turto pardavimo rezultatus kuris vyko laikantis visų teisės aktų reikalavimų.

155. Teismo posėdžio metu ieškovė A. M. prašė patikslintą ieškinį tenkinti visiškai. Nurodė, kad neteisingai įvertinta vertė. Nebuvo įvertinta, kad sklypas jau buvo kaip gyvenamųjų namų statybai, tačiau parduotas kaip žemės ūkio paskirties. Sklypo kaina 118 000 Lt. Po metų pamažinta iki 94 000 Lt. Tai be visų projektų ir pradėtų namo statybų. Tuo metu ji buvo skolinga 82 000 Lt bankui. Jos nuomone sklypo vertė didesnė už skolą. Ji kelis mėnesius bankui nesumokėjo ir jis nutraukė sutartį. Skundė nutraukimą, tačiau jis įsiteisėjo, nutraukta pagrįstai. Jai nebuvo pasiūlyta rasti pirkėją. Ji pati vykdė šio turto pardavimą apie du metus, tačiau nerado pirkėjo. Sklypą pardavė už 28 000 Lt. Ji sužinojo apie varžytines tik kai kažko pasiteiravo antstolės ir 2015-03-19 jai pasakė, kad sklypas jau yra parduotas. Pamatai bankui nebuvo įkeisti. Antstolei prieštaravimą dėl turto vertės pateikė žodžiu. 2014-10-29 jos vyrui buvo įteiktas pranešimas apie varžytines. Vyras ją informavo. Kai buvo paskelbtos varžytinės, ta kaina jai netiko. Prieštaravimų nepateikė raštu, nes nesitikėjo, kad varžytinės įvyks. Neatsimena, kiek kartų ginčo sklypui buvo skelbtos varžytinės. Buvo skelbtos varžytinės ir už didesnę kainą. Negali pasakyti, kodėl jis nebuvo parduotas tose varžytinėse už didesnę kainą. Dabar ji bankui nebeskolinga, nes pardavė butą ir atsiskaitė su banku. Jos pateikiamuose dokumentuose sklypo vertė nustatyta 2008 ir 2007 metais. N. R. centro masinio vertinimo pagal kurį sklypo vertė 10 000 Eur. Nežino, kad sklypai iš varžytinių pardavinėjami pagal rinkos kainą. Žino, kad buvo krizė ir kainos nukrito, tačiau jos vėliau vėl šoktelėjo.

166. Ieškovės atstovas adv. pad. A. S. nurodė, kad pagal teismų praktiką pripažinti varžytinių aktą negaliojančiu reikia trijų sąlygų. Pirmoji tai identifikuoti konkretų teisės pažeidimą. Šiuo atveju turtas buvo parduotas už mažesnę kainą, nei numatyta P. P. įrodytinas tuo, kad antstolės paskirta ekspertize nustatyta vertė 34 000 Lt, kai tuo tarpu Registrų centre buvo nustatyta apie 42 000 Eur. Ieškovė pateikė į bylą dvi turto vertinimo ataskaitas, pagal vieną – 94 000 Lt, o kitą – 118 000 Lt. Nors kainos keitėsi, bet ekspertizė buvo paskirta 2014, o varžytinės atliktos 2015 metais. Vertinimo dalykas, kiek kainos atsistatė. Tačiau kaina skiriasi tris kartus, t.y. neprotingai didelis skirtumas. Antstolei tai turėjo sukelti pagrįstų abejonių ir paskirta nauja ekspertizė. Antra sąlyga, kad turi būti nustatytos asmens pažeistos teisės. Teismų praktikoje turto pardavimas už mažesnę kainą nei turėjo būti nustatyta pagal CPK, yra laikoma esminiu pažeidimu. Žemės sklypas buvo parduotas su statiniais, t.y. įvertinta ir parduota ne visai tai, kas realiai tuo metu egzistavo. Turto vertė turėjo būti nustatyta kartu su registruotais ar neregistruotais statiniais. Rinkos vertė priklausomai nuo tų statinių gali svyruoti.

177. Atsakovė antstolė N. Š. su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime nurodytus argumentus. Paaiškino, kad vykdymo procesas tęsėsi labai ilgai, ginčo sklypui buvo skelbiama net 14 varžytinių. Vertė pradžioje buvo įvertinta žymiai didesnės ir po mažu mažinama. Nebuvo skubama sklypo parduoti. Dėtos didelės pastangos jį parduoti už didesnę kainą, tačiau niekas nepirko. Praėjus ilgesniam laiko tarpui po varžytinių buvo 2014-04-24 nuspręsta padaryti naują vertinimą, kurį atliko UAB „Centro kubas“, ir nustatyta 2014-10-17 nauja sklypo vertė – 34 000 Lt. Tuomet buvo paskelbtos 2014-11-14 pirmosios varžytinės, kuriose pradinė kaina buvo 80 proc. Jos taip pat neįvyko. Siūlant bankui paimti turtą natūra, bankas neėmė. 2015-01-19 buvo paskelbtos antrosios varžytinės, kurių pagal įstatymą pradinė kaina buvo 60 proc. nuo turto įvertinimo vertės. Turto pardavimo iš varžytinių metu turtas 2015-03-16 buvo parduotas už 7360 Eur sumą. Pirkėjas nuo pradinės 5900 Eur kainos pakėlė ją iki 7360 Eur ir laimėjo. Ji siūlė ieškovei pačiai susirasti sklypo pirkėją. Jei pamatai įregistruoti, tai parduodant sklypą iš varžytinių jie nebuvo kartu parduoti.

188. Atsakovo UAB „Pageldynių plantacija“ atstovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad užsiima miškų sodinimu ir seka informaciją internete. Ieškovo sklypų ir ginčo sklypas buvo vienas iš pamatytų elektroninėje varžytinių sistemoje. Sudalyvavo ir po antrų varžytinių sklypą nusipirko. Teko pakelti kainą, nes buvo dar vienas pirkėjas. Prieš varžytines ginčo sklype nebuvo. Dėl pamatų nežinojo ir nesidomėjo. Ieškinys grindžiamas 8 metų senumo vertinimu. 2015 m. masinio vertinimo metu nustatyta rinkos vertė 10 300 Eur. Varžytinės vyksta pagal rinkos kainą. Buvo atlikta ekspertizė. Mano, kad antstolė nustatė teisingą kainą ir varžytinės atliktos teisingai. Šiuo metu sklype pasodinti greitai augantys hibridiniai želdiniai, kurie skirti biokuro gamybai. Pamatai užima kelis arus. Varžytinėse jie įsigijo sklypą, kuriame yra tie įregistruoti pamatai. Supranta, kad įsigydami sklypą, įsigijo ir pamatus.

199. Atsakovės antstolės N. Š. atstovas adv. R. S. nurodė, kad varžytinėse parduodamo turto įkainavimą, pardavimą ir kitas procedūras nustato CPK normos, t.y. specialios normos ir visus pažeidimus reikėtų nagrinėti šių teisės normų ribose. Riekia nustatyti, ar iš tikrųjų buvo pažeistas ieškovės nurodytas ( - ) straipsnio 1 dalies 6 punktas. Mano, kad ieškovė neįrodė to, kad antstolė atlikdama įvertinimą padarė kažkokius teisės aktų pažeidimus. ( - ) straipsnis nurodo, kaip turi būti įvertintas turtas ir kieno nustatyta verte antstolis privalo vadovautis skelbdamas varžytines. Nagrinėjamu atveju, antstolė jokiais savo veiksmais ( - ) str. 1 dalies normų nepažeidė. Antstolė, atsižvelgusi į tai, kad prieš tai vyko 14 varžytinių, nusprendė paskirti ekspertizę. Ieškovė turėjo įrodinėti visai kitas aplinkybes, t.y. prašyti byloje skirti ekspertizę rinkos kainai nustatyti arba pateikti neabejotinų įrodymų, kad 2014-10-17 dieną atliktas įvertinimas iš esmės yra su pažeidimais, turinys neatitinka Nekilnojamojo turto pagrindų įstatymo ir metodikos reikalavimų. Nagrinėjamu atveju, tokių reikalavimų ieškovė ar jos atstovas neteikė. Turtas pardavimui buvo atiduotas dar 2011 metais. Už ieškovės bandomą įrodyti kainą nebuvo parduota. Ieškovė neįrodė ( - ) str. 1 d. 6 p. pažeidimo. Ieškovė turėjo pakankamai ilgą laiko tarpą, t.y. nuo 2011 iki 2014 metų, surasti pirkėją ir parduoti turtą už jos nurodomą kainą. Ieškovė byloje visiškai nepateikė jokių duomenų, kad būtų dėjusi pastangas ar atlikusi veiksmus pačiai parduoti turtą, ar kreipusi į brokerius. Antstolė byloje pateikė 2014‑10-20 surašytą nekilnojamojo turto vertintojo UAB „Centro kubas – nekilnojamas turtas“ ekspertizės aktą ir konkrečiai šio akto 14 lape yra visa pastraipa per pusę puslapio apie tai, kad turto vertintojas apžiūrėjo tuos pamatus. Jis įvertino tai, kad sklypui buvo išduotas statybos leidimas gyvenamojo namo statybai. Tai reiškia, kad skirtingai nei bando įrodyti ieškovė, tiek nekilnojamojo turto ekspertas, tiek antstolė įvertino tuos duomenis, įskaitant ir pamatus, ir atsižvelgiant į tai nustatė pardavimo kainą. Nekilnojamojo turto registro išraše įvardintas žemės sklypas su statiniais. Atitinkamai ir varžytinėse buvo skelbiama. Pažymėjo, kad pamatai Nekilnojamojo turto registre nebuvo registruotis, todėl remiantis CK 6.395 str. 1 d. – tas, kas nėra registruota Nekilnojamojo turto registre iš tikro nei į notarinę sutartį, nei į varžytinių aktą nesirašo. Laikomasi tos taisyklės, kad nurodytas turtas, esantis žemės sklype, pardavimo atveju pereina pirkėjui, šiuo atveju UAB „Pageldynių plantacija“, jeigu pačioje sutartyje neaptarta kitaip.

20Ieškinys atmestinas.

2110. Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad atsakovė antstolė N. Š. (toliau taip pat – Antstolė), vykdydama Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartį Nr. 3527V dėl 95 907,56 Lt ir palūkanų išieškojimo išieškotojo AB Swedbank naudai, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. Nr. 2-2933-803/2012 dėl 16 402,38 Lt ir palūkanų išieškojimo išieškotojo AB Swedbank naudai ir Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymą Nr. L2-31785-910/2014 dėl 1335,31 Lt ir palūkanų išieškojimo išieškotojo UAB „Verkių būstas“ naudai iš ieškovės A. M. (Laukaitienės), 2011-11-25 areštavo ieškovei priklausantį 4,8011 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0452-4603, esantį Barūnėlių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. (toliau – Žemės sklypas).

2211. A. N. Š. 2011-11-25 patvarkymu paskyrė turto ekspertizę nustatyti Žemės sklypo rinkos kainą, pavedant ją atlikti UAB „Auditas ir konsultacijos“. 2011-12-14 UAB „Auditas ir konsultacijos“ Turto vertės nustatymo ekspertizės akte Nr. 5/2028E(Vil):11 nurodyta išvada, kad Žemės sklypo rinkos vertė vertinimo metu (2011-12-13) buvo 34 667,52 Eur (119 700,00 Lt).

2312. Antstolė N. Š. 2012-01-12 paskelbė apie pirmąsias varžytines 2012-02-22, nustatant 95 760,00 Lt turto pardavimo iš varžytinių kainą, tačiau varžytinės neįvyko (nedalyvavo nei vienas dalyvis). 2012-03-15 antstolė paskelbė apie antrąsias varžytines 2012-04-23, nustatant 71 820,00 Lt pradinę turto pardavimo iš varžytinių kainą, tačiau varžytinės vėl neįvyko (nedalyvavo nei vienas dalyvis). Kadangi hipotekos kreditorius AB Swedbank pakartotinai paprašė parduoti turtą iš varžytinių bei vadovautis UAB „Auditas ir konsultacijos“ atliktu turto vertinimu, antstolė 2012-05-10 patvarkymu nusprendė skelbti naujas varžytines. 2012-05-25 antstolė paskelbė apie pirmąsias varžytines 2012‑06‑29, nustatant 95 760 Lt kainą, tačiau varžytinės neįvyko (nedalyvavo nei vienas dalyvis). Antrosios varžytinės 2012-08-24 su nustatyta 71 820,00 Lt kaina taip pat neįvyko (nedalyvavo nei vienas dalyvis). Antstolė 2012-08-24 pasiūlė AB Swedbank pasiūlė pasiimti varžytinėse neparduotą Žemės sklypą natūra, tačiau bankas atsisakė ir paprašė toliau vykdyti turto pardavimą iš varžytinių. Antstolė 2012-09-12 patvarkymu nusprendė skelbti naujas varžytines. 2012-10-01 antstolė paskelbė apie pirmąsias varžytines 2012‑11-05, nustatant 95 760 Lt kainą, tačiau varžytinės neįvyko (nedalyvavo nei vienas dalyvis). Antrosios varžytinės 2012-12-27 su nustatyta 71 820,00 Lt kaina taip pat neįvyko (nedalyvavo nei vienas dalyvis). AB Swedbank bankas antstolei pasiūlius 2013-01-17 raštu vėl atsisakė paimti turtą ir paprašė tęsti turto pardavimą, pasiūlė pardavimo kainą mažinti 20 proc. 2013-02-19 antstolė paskelbė apie pirmąsias varžytines 2013-03-20, nustatant 76 608 Lt kainą, tačiau varžytinės neįvyko (nedalyvavo nei vienas dalyvis). Antrosios varžytinės 2013-04-16 su nustatyta 57 456,00 Lt kaina taip pat neįvyko (nedalyvavo nei vienas dalyvis). AB Swedbank bankas antstolei pasiūlius 2013‑06‑17 raštu vėl atsisakė paimti turtą ir paprašė tęsti turto pardavimą. Antstolė 2013‑06‑27 patvarkymu nusprendė skelbti naujas varžytines. 2013-06-27 antstolė paskelbė apie pirmąsias varžytines 2013-07-29 – 2013-08-05, nustatant 76 608 Lt pradinę kainą, tačiau varžytinės neįvyko (nedalyvavo nei vienas dalyvis). Antrosios varžytinės 2013-10-07 – 2013-10-14 su nustatyta 57 456,00 Lt kaina taip pat neįvyko (nedalyvavo nei vienas dalyvis). AB Swedbank bankas antstolei pasiūlius 2013-10-18 raštu vėl atsisakė paimti turtą ir paprašė toliau tęsti turto pardavimą. Antstolė 2013-10-28 patvarkymu nusprendė skelbti naujas varžytines, parduodamo turto kainą mažinant iki 76 600,00 Lt. 2013-10-28 antstolė paskelbė apie pirmąsias varžytines 2013-11-29 – 2013‑12‑05, nustatant 61 280 Lt pradinę kainą, tačiau varžytinės neįvyko (nedalyvavo nei vienas dalyvis). Antrosios varžytinės 2014-02-03 – 2014-02-10 su nustatyta 45 960,00 Lt kaina taip pat neįvyko (nedalyvavo nei vienas dalyvis). Antstolė 2014-02-21 patvarkymu nusprendė skelbti naujas varžytines, parduodamo turto kainą nustatant 76 600,00 Lt. 2014-02-21 antstolė paskelbė apie pirmąsias varžytines 2014-03-25 – 2014-04-01, nustatant 61 280 Lt pradinę kainą, tačiau varžytinės neįvyko (nedalyvavo nei vienas dalyvis). Antstolė pasiūlė AB Swedbank pasiimti varžytinėse neparduotą Žemės sklypą, tačiau bankas 2014-04-23 atsisakė ir paprašė tęsti pardavimą prieš tai atliekant naują turto vertinimo ekspertizę.

2413. Antstolė N. Š. 2014-04-24 Patvarkymu Nr. 3527V/2011 paskyrė ekspertizę Žemės sklypo rinkos vertei nustatyti, pavedant ją atlikti UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“. Ekspertas atliko vertinimą (Vertės nustatymo data: 2014-10-17, ekspertizės surašymo data: 2014‑10‑20) ir nustatė Žemės sklypo rinkos vertė2014-10-17 dienai: 34 000,00 Lt (9 847,08 Eur).

2514. 2014-11-19 antstolė N. Š. paskelbė pirmąsias Žemės sklypo varžytines 2014‑11‑19 – 2014-12-19, nustatė Žemės sklypo pardavimo iš pirmųjų varžytinių pradinė 27 200,00 Lt (7 877,66 Eur) kaina. Pirmosios varžytinės neįvyko, nes nedalyvavo nė vienas varžytinių dalyvis. 2015-01-19 antstolė N. Š. paskelbė antrąsias Žemės sklypo varžytines, nustatė Žemės sklypo pardavimo iš antrųjų varžytinių pradinę kainą 5 908,00 Eur (20 400,00 Lt). 2015-03-16 Turto pardavimo iš varžytinių aktu Nr. 0033/11/00927 A. Ž. sklypą pardavė pirkėjui (atsakovui) UAB „Pageldynių plantacija“ už 7 360,00 Eur sumą.

2615. Ieškovė A. M. byloje pateikė jos užsakymu samdyto turto vertinimo įmonės UAB ,,D. O.“ 2008-05-31 atliktą Žemės sklypo vertinimo ataskaitą, pagal kurią Žemės sklypo rinkos požiūriu vertė 2008-06-26 dienai sudarė 27 224,28 Eur (94 000 Lt), likvidacinė (priverstinio pardavimo) vertė –19 114,92 Eur (66 000,00 Lt). 2008-11-06 UAB ,,D. O.“ turto vertės pasikeitimo pažymos duomenimis Žemės sklypo vertė rinkos požiūriu 2008-11-04 dienai buvo 34 175,16 Eur (118 000 Lt), o likvidacinė (priverstinio pardavimo) vertė – 24 038,41 Eur (83 000,00 Lt).

2716. Ieškovė byloje taip pat pateikė 2015-05-20 Žemės sklypo Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašą, pagal kurį Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė buvo 42 827,00 Eur (vidutinės rinkos vertės nustatymo data – 2008-08-29).

28Dėl įrodymų vertinimo

2917. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas turi būti grindžiamas įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir kad nė vieno negalima nemotyvuotai atmesti ar laikyti svaresniu, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos A. T. 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011 ir kt.).Lietuvos A. T., formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal ( - ) straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos A. T. 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.).

30Dėl ginčo esmės

3118. Nagrinėjamu atveju ieškovė (skolininkė) ieškinyje teigia, kad, pardavus priverstine tvarka jos turtą, iš jos paimtas turtas parduotas už žymiai mažesnę kainą. Dėl to teismas, nagrinėdamas ginčą vertina, ar ieškovės paimtas turtas – žemės sklypas (duomenys byloje), pagrįstai antstolės buvo įvertintas 2014-10-17 dienai už 34 000,00 Lt (9 847,08 Eur) ir 2015-03-16 Turto pardavimo iš varžytinių aktu Nr. 0033/11/00927 parduotas pirkėjui (atsakovui) UAB „Pageldynių plantacija“ už 7 360,00 Eur sumą. Šio ginčo esmė – priverstinio turto išieškojimo, parduodant skolininko turtą iš varžytynių (varžytynių turto kainos nustatymas, turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimas negaliojančiu) teisėtumas. Antstolis, kaip vykdymo proceso profesionalas, vykdantis išieškojimą privalo griežtai laikytis priverstinį sprendimų vykdymą reglamentuojančios tvarkos, nepažeisti išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, veikti operatyviai ir taip, kad skolininko nuosavybės teisių ribojimas, varžytinių organizavimas būtų atliekamas laikantis teisės aktų nuostatų. Tokią poziciją yra išsakęs ir Lietuvos A. T. civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009, formuodamas teismų praktiką civilinėse bylose dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu pagrindų ir pasekmių.

32Dėl varžytinių teisinio reglamentavimo

3319. Turto pardavimas iš varžytynių yra procesinė turto realizavimo forma (( - ) str.). Tai reiškia, kad turtas priverstinai perleidžiamas kito asmens nuosavybėn specialia įstatyme nustatyta tvarka ir tokiu perleidimu siekiama gauti lėšų atsiskaityti su skolininko kreditoriais. Lietuvos A. T. yra pažymėjęs, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik specialiojoje teisės normoje – Civilinio proceso kodekso 602 straipsnyje – įtvirtintais pagrindais ir tik išimtinais atvejais. Taip siekiama užtikrinti šalių, dalyvavusių vykdymo procese, teisinių santykių stabilumą, teisėtų interesų pusiausvyrą bei įgyvendinti vykdymo proceso operatyvumo principą, t. y. kad turtas būtų parduotas kuo efektyviau ir per protingą terminą. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad kiekvienu konkrečiu atveju teismas, vertindamas, ar yra pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, ( - ) straipsnio nustatytus akto pripažinimo negaliojančiu pagrindus turi aiškinti ir taikyti kartu su kitomis CPK nuostatomis (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1130/2002; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008; išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2011 ir kt.). Lietuvos A. T. yra pažymėjęs, kad pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu civilinio proceso teisėje yra tik esminiai imperatyviųjų teisės normų pažeidimai, varžantys asmenų teises bei teisėtus interesus. Kasacinis teismas yra suformulavęs teisės taikymo ir aiškinimo taisyklę, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik specialiojoje teisės normoje – ( - ) straipsnyje – įtvirtintais pagrindais ir kiekvienu konkrečiu atveju teismas, vertindamas, ar yra pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, ( - ) straipsnio nustatytus akto pripažinimo negaliojančiu pagrindus turi aiškinti ir taikyti kartu su kitomis CPK nuostatomis. Be to, teismas, atsižvelgdamas į būtinumą siekti užtikrinti konkuruojančių interesų pusiausvyrą, proporcingumo principo reikalavimą taikytinai teisinio poveikio priemonei būti adekvačiai teisės pažeidimui (CK 1.2 straipsnio 1 dalis), gautos turtą pardavus iš varžytynių sumos proporcingumą to turto rinkos vertei, turi įvertinti, ar turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimas negaliojančiu yra vienintelė ir tinkamiausia priemonė apginti pažeistas šalių, dalyvavusių vykdymo procese, teises, ar pažeistos teisės negali būti tinkamai apgintos taikant civilinę atsakomybę (Lietuvos A. T. 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2009 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2009; kt.).

3420. Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos ( - ) straipsnyje, kuriame nustatyta, kad skolininko turtas turi būti įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. ( - ) straipsnio 2 dalyje įtvirtintas turto perkainojimo institutas, kurio tikslas – užtikrinti areštuoto turto tinkamą įkainojimą pasikeitus jo vertei, taip garantuojant vykdymo proceso šalių teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Turto perkainojimas atliekamas tada, kai antstolis ir vykdymo proceso šalys gauna informacijos, kad dėl objektyvių aplinkybių padidėjo ar sumažėjo įkainoto ir areštuoto turto vertė. Turtas turi būti perkainojamas pagal ( - ) straipsnio taisykles. Taigi teisinis reglamentavimas yra nustatytas taip, kad, taikant prievartinį skolininko nuosavybės teisių ribojimą ją priverstinai parduodant, būtų išvengta sumų, neatitinkančių paimamo turto vertės sumokėjimo, kas reikštų neproporcingą nuosavybės teisių apribojimą (žr. Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-292/2009). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad teismo pareiga patikrinti, ar turtas įvertintas ir varžytynėse parduotas už tinkamą kainą, nepriklauso nuo to, ar buvo reiškiama prieštaravimų dėl turto įkainojimo, taip pat ar buvo apskųsti antstolio veiksmai parduodant turtą (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2005; 2007 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2007; kt.).

3521. ( - ) straipsnis numato jog pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų šio Kodekso 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos. ( - ) straipsnio 4 dalyje numatyta jog parduodant turtą iš varžytynių, pirmasis kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip keturis procentus – jeigu parduodamo turto pradinė kaina yra nuo penkiasdešimties tūkstančių litų iki šimto tūkstančių litų, ir ne mažiau kaip tris procentus – jeigu parduodamo turto pradinė kaina viršija šimtą tūkstančių litų. 722 straipsnio 1 dalis numato jog antrosios varžytynės vyksta tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir pirmosios varžytynės su ta išimtimi, kad antrosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro šešiasdešimt procentų šio Kodekso 681 straipsnyje nustatyta tvarka nustatytos turto kainos.

3622. Tikrindamas, ar nebuvo pažeisti teisės normų, reglamentuojančių turto įkainojimą, reikalavimai, teismas įvertina, ar tinkamai įvykdyta areštuojamo turto vertės nustatymo procedūra, ar tinkamai nustatyta varžytynėse parduodamo daikto kaina (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2011). Pažymėtina, kad sprendžiant apie ( - ) straipsnio 6 punkte nurodyto pagrindo egzistavimą, turi būti nustatyta, jog varžytynių kaina yra esmingai mažesnė už kainą, kuri turėjo būti nustatyta pagal įstatymą, gauta už turtą suma neproporcinga to turto rinkos vertei ir taip yra neproporcingai apribotos skolininko teisės, o ar kaina žymiai mažesnė, turi būti nustatoma įvertinus konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-430/2010). Areštuodamas turtą antstolis pirmiausia, t. y. prieš išklausydamas skolininko ir išieškotojo nuomones dėl turto vertės, turi nustatyti turto rinkos vertę, jam įstatymo suteiktomis priemonėmis išsiaiškinti, ar viešajame registre užfiksuota rinkos vertė atitinka šio turto rinkos vertę turto arešto akto surašymo dieną (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-251/2011). Taigi kiekvienoje konkrečioje byloje teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes, be kita ko, turto vertės nustatymo ekspertizių išvadas dėl turto tikrosios rinkos vertės, sprendžia, ar antstolio nustatyta turto vertė ir jos pagrindu paskelbta turto pardavimo iš varžytynių pradinė kaina yra nustatyta tinkamai ir nepažeidžia suinteresuotų asmenų, tarp jų ir skolininko, teisėtų interesų.

3723. LAT savo praktikoje yra pažymėjęs, kad vykdymo proceso dalyvio reikalaujamas jo teisių gynimas, kurio poreikį iš esmės lemia ne nurodomas formalus įstatymo pažeidimas, bet konkrečiu atveju nepalankiai susiklosčiusios aplinkybės ir neišsipildę lūkesčiai, gali sukelti tiek viešojo, tiek privačių interesų pažeidimus. Toks vieno asmens teisių ir interesų gynybos būdas, darant žalą kitiems teisėtiems interesams, pažeidžiant jų pusiausvyrą, negali būti pripažintas proporcingu ir tinkamu (Lietuvos A. T. 2015 m. lapkričio 13 d nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-592-469/2015). ( - ) str. 1 d. 6 p. numatytą turto pardavimo iš varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais pagrindą, kuomet turto pardavimo iš varžytinių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytinių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais, jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę negu ji turėjo būti nustatyta ( - ) str. 4 d., 718 str. ir 722 str. 1 d. nustatyta tvarka. Pagal ( - ) str. pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų ( - ) str. numatyta tvarka nustatytos turto kainos. Pagal ( - ) str. 4 d. jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto vertė laikoma eksperto nustatyta turto vertė.

38Dėl turto kainos pagrįstumo ir varžytinių akto teisėtumo

3924. Teismas neturi pagrindo sutikti su ieškovės argumentu, kad antstolė parduodant turtą iš varžytinių 2015 metais privalėjo vadovautis 2008 metų atlikta turto vertinimo bent jau likvidacine kaina - 24.038,41 EUR, nes 2015 metų kainų skirtumas lyginant su 2008 metų kaina yra akivaizdus ir neigiamas skolininkės atžvilgiu dėl ekonominių realijų, bet ne dėl antstolės paskirtos ekspertizės kaltės. Atsakovo UAB „Pageldynių plantacija“ atsiliepime pateikta 2015-2016 metų sudarytų sandorių analizė tai patvirtina.

4025. Ieškovė neįrodė, kad ji buvo atidi, rūpestinga viso varžytinių proceso metu. Ji neįrodė, kad prieštaravo antstolės atliktos ekspertizės kainai žodžiu. Ieškovė patvirtino, kad ji bandė pati surasti pirkėją už didesnę nei antstolės ekspertizės kainą, tačiau to jai pačiai padaryti nepavyko.

4126. Antstolė pardavė žemės sklypą, kuriame nebuvo registruotas joks kitas nekilnojamas turtas. Tokiu duomenų oficialiuose registro dokumentuose nebuvo. Todėl nepaneigus buvusių duomenų, negalimas ir kitoks turto vertinimas turto vertinimo dieną, ir turto pardavimas varžytinių metu už kitą kainą (Apeliacinio teismo byla Nr. e2A-710-196/2016).

4227. Teismas negali sutikti su ieškovės argumentu, kad 2014-11-19 buvo paskelbtos pirmosios Turto varžytinės, turto pardavimo iš varžytinių pradinė kaina buvo nustatyta 27.200 Lt, ekv. 7.877,66 EUR. 2015‑01-19 buvo paskelbtos antrosios varžytinės, pradinė Turto kaina nustatyta 5.908 U. A. įrodė, kad nuo 2012-01-12 iki 2014-04-01 ji bandė įvykdyti varžytines už nuo 95760 Lt iki 61280 Lt kainas daugiau kaip 10 kartų skelbdama pirmines ir antrines varžytines, kurios neįvykdavo dėl to, kad niekas nesikreipė. Tai rodo, kad rinkoje už buvusią kainą nebuvo galima parduoti ieškovės žemės sklypo.

4328. Teismas sutinka su atsakovo argumentu, kad 2015 m. VĮ Registrų centras atlikdamas masinį turto vertinimą nustatė naują Turto vidutinę rinkos vertę - 10.300 EUR, kuri yra labai panaši į antstolės N. Š. patvarkymu atliktos Turto ekspertizės nustatytai vertei – 2014-10-28 Turtas turto vertintojų buvo įvertintas 34.000 Lt, ekv. 9.847,08 U. Š. ekspertizės aktas nėra paneigtas, todėl laikomas nustatyta turto verte varžytinių dienai.

4429. Antstolė įstatymo nustatyta tvarka nustatė parduodamo iš ginčo varžytynių turto kainą. Pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad turtas ginčo varžytynėse buvo parduotas už realią parduodamo iš varžytynių turto kainą (25 proc. didesnę už antstolės nustatytą pagal CPK reikalavimus).Teismo posėdžio apklausta ieškovė taip pat nenurodė vykdymo procese atliktos turto vertinimo ekspertizės netikslumų. Ieškovė neįrodė, kad turtas ginčo varžytynėse buvo parduotas už mažesnę nei galima parduoti iš varžytynių turto kainą. Į bylą pateikti įrodymai nepatvirtina ieškovės argumentų, kad tikėtinai užkirstas kelias turtą realizuoti už didesnę kainą, nei ta, už kurią įsigijo varžytynių laimėtojas. Nėra pagrindo pripažinti turto pardavimo iš ginčo varžytynių aktą negaliojančiu pagal ( - ) straipsnio 1 dalies 6 punktą. Minėtais aukščiau pagrindais ir remiantis teismo išvadomis, o taip pat ieškovei neįrodžius savo ieškinio reikalavimo, ieškinys netenkinamas.

45Dėl bylinėjimosi išlaidų

4630. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų dalį, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1, 2 d.).

47Ieškovė už pareikštą ieškinį sumokėjo 460,00 Eur žyminio mokesčio dalį, o 300,00 Eur dalies sumokėjimas teismo 2016-06-14 nutartimi jai buvo atidėtas iki teismo sprendimo byloje priėmimo. Ieškovė, įsiteisėjus teismo sprendimui turi sumokėti 300 eurų žyminio mokesčio valstybei.

48Atsakovė antstolė N. Š. bylos nagrinėjimo metu patyrė 726,00 Eur teisinių paslaugų išlaidų (500,00 Eur už susipažinimą su ieškiniu, teisines konsultacijas, įrodymų surinkimą ir atsiliepimo parengimą, 100,00 Eur už pasirengimą ir atstovavimą teismo posėdyje, 126,00 Eur PVM). Atmetus ieškinį iš ieškovės priteistina antstolei N. Š. 760,00 eurų bylinėjimosi išlaidų (CPK 88,93str.).

49Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260, 263-270 str., teismas

Nutarė

50ieškinį atmesti.

51Priteisti iš ieškovės A. L. (a.k. ( - ) 300,00 Eur (tris šimtus eurų 00 ct) žyminio mokesčio valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

52Priteisti iš ieškovės A. L. (a.k. ( - ) 760,00 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atsakovei antstolei N. Š. (a. k. ( - )

53Panaikinti teismo 2016-06-30 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis nuspręsta ieškovės A. M. (a. k. ( - ) reikalavimų užtikrinimui areštuoti atsakovui UAB „Pageldynių plantacija“ (į. k. ( - )) nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0452-4603, esantį Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., ( - ) k.

54Įsiteisėjusį sprendimą siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – VĮ „Registrų centras“.

55Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant Daivai Šuopienei,... 3. dalyvaujant ieškovei A. M., jos atstovui adv. pad. Algirdui Sakalauskui,... 4. atsakovo UAB „Pageldynių plantacija“ atstovui A. M.,... 5. antstolei N. Š.-Stakeliūnei,... 6. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės A. M.... 7. Ieškovė A. M. (Laukaitienė) patikslintu ieškiniu atsakovams antstolei N.... 8. 1) pripažinti negaliojančiais 2015-03-16 turto pardavimo iš varžytinių... 9. 2) taikyti restituciją natūra, įpareigojant atsakovą UAB ,,Pageldynių... 10. 3) iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 11. 1. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad antstolė N. Š., vykdydama Vilniaus... 12. 2. Atsakovas UAB „Pageldynių plantacija“ atsiliepimu į ieškinį prašė... 13. 3. Atsakovė antstolė N. Š. atsiliepimu su pareikštu ieškovės ieškiniu... 14. 4. Tretysis asmuo AB „Swedbank“ atsiliepimu į ieškinį prašė jo... 15. 5. Teismo posėdžio metu ieškovė A. M. prašė patikslintą ieškinį... 16. 6. Ieškovės atstovas adv. pad. A. S. nurodė, kad pagal teismų praktiką... 17. 7. Atsakovė antstolė N. Š. su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime... 18. 8. Atsakovo UAB „Pageldynių plantacija“ atstovas su ieškiniu nesutiko.... 19. 9. Atsakovės antstolės N. Š. atstovas adv. R. S. nurodė, kad varžytinėse... 20. Ieškinys atmestinas.... 21. 10. Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad atsakovė antstolė N. Š.... 22. 11. A. N. Š. 2011-11-25 patvarkymu paskyrė turto ekspertizę nustatyti... 23. 12. Antstolė N. Š. 2012-01-12 paskelbė apie pirmąsias varžytines... 24. 13. Antstolė N. Š. 2014-04-24 Patvarkymu Nr. 3527V/2011 paskyrė ekspertizę... 25. 14. 2014-11-19 antstolė N. Š. paskelbė pirmąsias Žemės sklypo varžytines... 26. 15. Ieškovė A. M. byloje pateikė jos užsakymu samdyto turto vertinimo... 27. 16. Ieškovė byloje taip pat pateikė 2015-05-20 Žemės sklypo Nekilnojamojo... 28. Dėl įrodymų vertinimo... 29. 17. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo... 30. Dėl ginčo esmės... 31. 18. Nagrinėjamu atveju ieškovė (skolininkė) ieškinyje teigia, kad,... 32. Dėl varžytinių teisinio reglamentavimo... 33. 19. Turto pardavimas iš varžytynių yra procesinė turto realizavimo forma ((... 34. 20. Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos ( - )... 35. 21. ( - ) straipsnis numato jog pirmosiose varžytynėse parduodamo turto... 36. 22. Tikrindamas, ar nebuvo pažeisti teisės normų, reglamentuojančių turto... 37. 23. LAT savo praktikoje yra pažymėjęs, kad vykdymo proceso dalyvio... 38. Dėl turto kainos pagrįstumo ir varžytinių akto teisėtumo... 39. 24. Teismas neturi pagrindo sutikti su ieškovės argumentu, kad antstolė... 40. 25. Ieškovė neįrodė, kad ji buvo atidi, rūpestinga viso varžytinių... 41. 26. Antstolė pardavė žemės sklypą, kuriame nebuvo registruotas joks kitas... 42. 27. Teismas negali sutikti su ieškovės argumentu, kad 2014-11-19 buvo... 43. 28. Teismas sutinka su atsakovo argumentu, kad 2015 m. VĮ Registrų centras... 44. 29. Antstolė įstatymo nustatyta tvarka nustatė parduodamo iš ginčo... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 46. 30. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies... 47. Ieškovė už pareikštą ieškinį sumokėjo 460,00 Eur žyminio mokesčio... 48. Atsakovė antstolė N. Š. bylos nagrinėjimo metu patyrė 726,00 Eur teisinių... 49. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260, 263-270... 50. ieškinį atmesti.... 51. Priteisti iš ieškovės A. L. (a.k. ( - ) 300,00 Eur (tris šimtus eurų 00... 52. Priteisti iš ieškovės A. L. (a.k. ( - ) 760,00 Eur bylinėjimosi išlaidų... 53. Panaikinti teismo 2016-06-30 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos... 54. Įsiteisėjusį sprendimą siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui –... 55. Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos...