Byla 1-38-309/2020

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Zigmas Kavaliauskas, sekretoriaujant Dijanai Drizgienei, dalyvaujant prokurorui Ričardui Bendikui, kaltinamajam R. K.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R. K., a. k. ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vedęs, bedarbis, gyvenantis ( - ), teistas: 2018-04-30 Šiaulių apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 223 straipsnio 1 dalį 20 MGL dydžio bauda, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs,

3- kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 1992 straipsnio 2 dalį (2 nusikalstamos veikos).

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5R. K. , pažeisdamas nustatytą tvarką – 2004 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų „Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ 2.1.1 punkto reikalavimą, numatantį, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose tabako gaminius, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis, neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių vertė viršija 250 MGL (12500 eurų) dydžio sumą, t. y. 2019 m. rugpjūčio mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu tiksliu laiku, nenustatytoje vietoje iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, neteisėtai įgijo akcizais apmokestinamų prekių: 2500 pakelių cigarečių „Minsk Capital“ su ( - ) Respublikos banderolėmis; 2000 pakelių cigarečių „Korona superslims“ su ( - ) Respublikos banderolėmis; 1420 pakelių cigarečių „Fest“ su ( - ) Respublikos banderolėmis; 900 pakelių cigarečių „Minsk Superslims“ su ( - ) Respublikos banderolėmis, kurių bendra vertė 22972,8 eurai ir šias akcizais apmokestinamas prekes laikė savo gyvenamojoje vietoje ( - ), ūkiniame pastate, iki tol, kol 2019-09-19 kratos metu surado ir paėmė Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės pareigūnai.

6R. K. , tęsdamas nusikalstamą veiką, pažeisdamas nustatytą tvarką – 2004 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr.4-200 patvirtintų „Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ 2.1.1 punkto reikalavimą, numatantį, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose tabako gaminius, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis, neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių vertė viršija 250 MGL (12500 eurų) dydžio sumą, t. y. 2019 m. rugsėjo 19 dieną, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu tiksliu laiku, nenustatytoje vietoje iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens neteisėtai įgijo akcizais apmokestinamų prekių: 1497 pakelių cigarečių ,,Fest“ su ( - ) Respublikos banderolėmis; 2020 pakelių cigarečių „Minsk Capital MS“; 2000 pakelių cigarečių „NZ GOLD“ su ( - ) Respublikos banderolėmis, cigarečių bendra vertė 18581,48 eurai, ir šias akcizais apmokestinamas prekes sukrovęs į automobilį „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), gabeno į ikiteisminio tyrimo nenustatytą vietą tol, kol 2019 metų rugsėjo 19 d. 6.30 val. ( - ) rajone, kelyje ( - ) ( - ) kilometre jį sulaikė Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės pareigūnai.

7Kaltinamasis R. K. teismo posėdyje kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2019 m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje, rugsėjo mėnesio pradžioje, tikslios datos nepamena, ( - ) turgavietėje, susitiko su ( - ) piliečiu, kurio anksčiau nepažinojo. Vaikinas pasivadino A. ir pasiūlė pirkti mažesne kaina (po 1 eurą už pakelį) ( - ) pagamintų cigarečių. Siūlė 12 dėžių cigarečių (dėžėje telpa 500 pakelių). Cigaretės buvo „Fest“, „Minsk“, „Korona“ su ( - ) banderolėms. Sutarė, kad susitiks už 5–7 kilometrų nuo ( - ), važiuojant link ( - ). Grįžęs į namus, pasiskolino pinigų ir dukrai priklausančiu automobiliu „VW Passat“ nuvyko į sutartą vietą, ten jo jau laukė A. A. pasiūlė pirkti kitos rūšies cigarečių, jis sutiko, todėl jie sutarė datą ir laiką, kada vėl susitiks toje pačioje vietoje. Į savo automobilį pakrovė 12 dėžių cigarečių. A. sumokėjo apie 6 000 eurų. Nupirktas cigaretes parvežė į namus ir sudėjo į ūkinį pastatą. Niekas iš šeimos narių nežinojo, kad jis buvo nupirkęs tas cigaretes. Sutartą dieną dukrai priklausančiu automobiliu „VW Passat“ nuvyko į sutartą vietą, ten jo A. jau laukė. Cigarečių buvo gal 12 dėžių. A. už cigaretes sumokėjo maždaug 5 000 eurų, kuriuos buvo pasiskolinęs. Dėžes su cigaretėmis sukrovė į savo automobilį. Su A. išsiskyrė ir nesitarė daugiau susitikti. Važiuojant namo, ( - ) rajone, sustabdė Pakrančių apsaugos rinktinės darbuotojai ir automobilyje rado dėžes su cigaretėmis. Automobilis priklauso dukrai, jai 24 metai, automobilį jai nupirko seneliai. Jo automobilis buvo sugedęs, todėl paprašė dukros leisti pasinaudoti jos automobiliu. Kam jam reikalingas automobilis, nesakė. Cigaretes pirko savo reikmėms, jomis prekiauti nesiruošė. Turi ūkį, augina triušius, per metus iki 1000 triušių užaugina. Pajamos nėra didelės, vieną kitą veislinį triušį parduoda. Cigaretėms pinigų pasiskolino, juos būtų grąžinęs, nes ruošėsi statyti skerdyklą.

8Kadangi kaltinamasis R. K. kaltu prisipažino visiškai, sutiko, jog būtų atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas, neapklausiant liudytojų, o tik išvardijant byloje apklaustų liudytojų parodymus ir kitus įrodymus, su tokiu įrodymų tyrimu sutiko prokuroras, todėl teismas, vadovaudamasis BPK 273, 291 straipsniais, nutarė atlikti sutrumpintą įrodymų tyrimą, išvardijant byloje esančius įrodymus.

9Liudytojai R. D. (b. l. 43–45) ir V. Č. (b. l. 46–48) ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019 m. rugsėjo 19 d. 6:30 val., vykdant pasienio sargybą „Patrulis“, ( - ) pasienio užkardos veikimo teritorijoje ( - ) rajone, kelyje ( - ), ties ( - ) kaimu, patikrinti sustabdė ( - ) kryptimi vykstantį automobilį „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), kurį vairavo Lietuvos Respublikos pilietis R. K.. Atliekant automobilio dalinę apžiūrą, pamatė, kad automobilyje yra sukrauti juodos spalvos maišai, kurie buvo ir bagažinėje, atsarginio rato vietoje, ir automobilio salone. Kilus įtarimams, kad gali būti gabenama kažkas neteisėto, maišai buvo patikrinti detaliau, ir įtarimai, kad maišuose yra sukrautos cigaretės, pasitvirtino. Iš viso buvo rasta 12 juodos spalvos plastikinių maišų, kuriuose buvo cigaretės su ( - ) Respublikos akcizo ženklais. Tikslus jų kiekis, pavadinimai yra nurodytas įvykio vietos apžiūros protokole.

10Liudytoja V. V. 2019-09-27 (b. l. 49–51) ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-09-19 pagal Pakrančių rinktinės ikiteisminio tyrimo skyriaus vyresniosios tyrėjos M. J. nutarimą daryti kratą atliko kratą R. K. gyvenamajame name bei pagalbinėse patalpose ( - ). Su nutarimu pasirašytinai buvo supažindintas ir kratoje dalyvavo R. K. bei kiti kriminalinės žvalgybos pareigūnai, kurie nurodyti kratos protokole. Prieš pradedant kratą, R. K. pareiškė, kad ūkiniame pastate jis laiko akcizais apmokestinamų prekių ir nurodė tikslią vietą, ir joje buvo rasta ir paimta cigarečių, pažymėtų ( - ) Respublikos akcizo ženklais.

11Liudytojai V. Ž. (b. l. 52–54) ir R. J. (b. l. 60–61) ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-09-19 pagal Pakrančių rinktinės ikiteisminio tyrimo skyriaus vyresniosios tyrėjos M. J. nutarimą daryti kratą dalyvavo atliekant kratą R. K. gyvenamajame name bei pagalbinėse patalpose ( - ). Per kratą ūkiniame pastate minėtu adresu rasta ir paimta akcizais apmokestinamų prekių – cigarečių, pažymėtų ( - ) Respublikos akcizo ženklais. Visas rastų ir paimtų cigarečių kiekis ir rūšis yra nurodytas kratos protokole.

12Liudytoja G. K. (b. l. 55–59) ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad automobilis „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) priklauso jai. Juo daugiausiai ji ir naudojuosi. Automobilį įsigijo maždaug prieš metus laiko, kada tiksliai, šiuo metu negali pasakyti, nepamena. Kadangi jos tėvo R. K. automobilis buvo sugedęs, todėl ji tėvui savo automobilį buvo perleidusi naudotis kurį laiką, tiesiog kaip šeimos nariui norėdama pagelbėti ir tiek. Apie tai, kad jos automobiliu tėvas planuoja gabenti ir gabeno cigaretes, ji nieko nežinojo. Apie tai, kad tėvas rugsėjo mėnesį, tikslios dienos nepamena, jai priklausančiu automobiliu gabeno cigaretes, sužinojo tik tada, kai buvo iškviesta liudytojos apklausai.

132019-09-19 įvykio vietos apžiūros protokole ir fotolentelėje (b. l. 10–17) užfiksuota, kad įvykio vieta yra ( - ), dešinėje kelio pusėje, ( - ) kryptimi, stovi juodos spalvos lengvasis automobilis „VW Passat“ valst. Nr. ( - ). Atlikus minėto automobilio apžiūrą, automobilio bagažinėje, atsarginio rato vietoje, ir automobilio salone sukrauti 12 juodos spalvos polietileniniai maišai, kuriose sudėtos cigaretės su ( - ) Respublikos akcizo ženklais. Iš viso rasta: 1497 pakelių cigarečių „Fest“ su ( - ) Respublikos banderolėmis, 2020 pakelių cigarečių „Minsk capital MS“ ir 2000 pakelių cigarečių „NZ Gold“.

142019-09-24 daiktų apžiūros protokole ir fotolentelėje (b. l. 82–87) užfiksuota cigarečių, paimtų 2019-09-19 iš įvykio vietos ( - ), apžiūra. Nustatyta: cigaretės „Fest“ yra sukrautos į 3 kartonines dėžes. Dviejose dėžėse po 500 pakelių, vienoje yra 497 pakeliai. Cigaretės yra supakuotos į blokus po 10 pakelių. Blokai aptraukti skaidria plėvele. Visi pakeliai vienodi, standartiniai. Kiekviename pakelyje yra po 20 vienetų cigarečių „Fest“ su baltos spalvos filtrais. Ant pakelių ir cigarečių filtrų yra užrašas „Fest“. Pakelio viduje yra sidabrinės spalvos grublėto paviršiaus folija. Ant kiekvieno pakelio yra nustatytos formos ( - ) Respublikos tabako akcizo banderolė. Cigaretės „Minsk Capital MS“ yra sukrautos į kartonines dėžes. Iš viso 2020 pakelių. Cigaretės yra supakuotos į blokus po 10 pakelių. Visi pakeliai vienodi, standartiniai. Kiekviename pakelyje yra po 20 vienetų cigarečių „Minsk Capital MS“ su baltos spalvos filtrais. Ant kiekvieno pakelio yra nustatytos formos ( - ) Respublikos tabako akcizo banderolė. Cigaretės „NZ Gold“ – iš viso 2000 pakelių. Cigaretės yra supakuotos į blokus po 10 pakelių. Visi pakeliai vienodi, standartiniai. Kiekviename pakelyje yra po 20 vienetų cigarečių „NZ Gold“ su geltonos ir baltos spalvos filtrais. Pakelio viduje yra aukso spalvos, grublėto paviršiaus folija.

152019-09-19 kratos protokole (b. l. 23–26) užfiksuota, kad atliekant kratą R. K. gyvenamojoje vietoje, adresu: ( - ), buvo paimta 2500 pakelių cigarečių „Minsk Capital“ su ( - ) Respublikos banderolėmis, 2000 pakelių cigarečių „Korona superslims“ su ( - ) Respublikos banderolėmis, 1420 pakelių cigarečių „Fest“ su ( - ) Respublikos banderolėmis, 900 pakelių cigarečių „Minsk Superslims“ su ( - ) Respublikos banderolėmis.

162019-09-24 daiktų apžiūros protokole ir fotolentelėje (b. l. 88–92) užfiksuota cigarečių, paimtų 2019-09-19 atlikus kratą pas R. K., adresu: ( - ), apžiūra. Nustatyta: 2500 pakelių cigarečių „Minsk Capital“ su ( - ) Respublikos banderolėmis sudėta į juodos spalvos polietileninius maišus. Cigaretės „Minsk Capital“ yra plonos. Cigaretės yra supakuotos į blokus po 10 pakelių. Visi pakeliai vienodi, standartiniai. Kiekviename pakelyje yra po 20 vienetų cigarečių „Minsk Capital“ su baltos spalvos filtrais. Ant kiekvieno pakelio yra nustatytos formos ( - ) Respublikos tabako akcizo banderolė. 2000 pakelių cigarečių „Korona superslims“ su ( - ) Respublikos banderolėmis sudėtos į 4 kartonines dėžės po 500 pakelių. Cigaretės „Korona superslims“ yra plonos. Cigaretės yra supakuotos į blokus po 10 pakelių. Visi pakeliai vienodi, standartiniai. Kiekviename pakelyje yra po 20 vienetų cigarečių. Ant kiekvieno pakelio yra nustatytos formos ( - ) Respublikos tabako akcizo banderolė. 1420 pakelių cigarečių „Fest“ su ( - ) Respublikos banderolėmis yra sudėtos į juodos spalvos maišus. Cigaretės yra supakuotos į blokus po 10 pakelių. Blokai aptraukti skaidria plėvele. Visi pakeliai vienodi, standartiniai. Kiekviename pakelyje yra po 20 vienetų cigarečių „Fest“ su baltos spalvos filtrais. Ant pakelių ir cigarečių filtrų yra užrašas „Fest“. Pakelio viduje yra sidabrinės spalvos grublėto paviršiaus folija. Ant kiekvieno pakelio yra nustatytos formos ( - ) Respublikos tabako akcizo banderolė. 900 pakelių cigarečių „Minsk Superslims“ su ( - ) Respublikos banderolėmis. Visi pakeliai vienodi, standartiniai. Kiekviename pakelyje yra po 20 vienetų cigarečių „Minsk Superslims“. Cigaretės yra supakuotos į blokus po 10 pakelių. Ant kiekvieno pakelio yra nustatytos formos ( - ) Respublikos tabako akcizo banderolė.

172019-09-25 Klaipėdos teritorinės muitinės pateiktoje pažymoje Nr. ( - ) dėl cigarečių vertės (b. l. 37–38) nustatyta, kad 2019-09-19 sulaikytų cigarečių bendra vertė yra 41554,28 eurai.

182019-09-23 Klaipėdos teritorinės muitinės pateiktoje pažymoje Nr. ( - ) dėl automobilio vertės (b. l. 34) nustatyta, kad 2019-09-19 sulaikyto automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vertė 3860 eurai.

19Dėl BK 1992 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymo

20BK 1992 straipsnio 2 dalyje numatytas nusikaltimas – neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis (kurių vertė viršija 250 MGL) – gali būti padaromas alternatyviais veiksmais – tokių prekių įgijimu, laikymu, gabenimu, siuntimu, naudojimu ar realizavimu. Baudžiamajai atsakomybei pakanka, kad būtų atliktas bent vienas iš BK 1992 straipsnio 1 dalies dispozicijoje numatytų veiksmų. Šios nusikalstamos veikos sudėtis yra formalioji, veika laikoma baigta nuo nurodytų veiksmų ar vieno iš jų padarymo. Pasekmės, kaltininko tikslai ir motyvai nėra būtinieji įstatymo numatyti šios nusikaltimo sudėties požymiai, todėl jų nustatinėjimas nėra privalomas. Baudžiamoji atsakomybė kyla tada, kai šios teisės normos dispozicijoje numatytais veiksmais ar bent vienu iš jų tyčia pažeidžiama disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis tvarka, nustatyta atitinkamuose teisės aktuose (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-398-511/2015).

21Kadangi kaltinamasis R. K. neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis – cigaretėmis su ( - ) Respublikos tabako akcizo banderolėmis, cigarečių vertė viršija 250 MGL, t. y. jas įgijo, gabeno ir laikė, jo veika teisingai kvalifikuota pagal BK 1992 straipsnio 2 dalį.

22Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamojo R. K. nusikalstama veika kvalifikuota kaip du atskiri nusikaltimai, t. y. kad 2019 m. rugpjūčio mėnesį, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu tiksliu laiku, nenustatytoje vietoje iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens neteisėtai įgijo akcizais apmokestinamų prekių: 2500 pakelių cigarečių „Minsk Capital“, 2000 pakelių cigarečių „Korona superslims“, 1420 pakelių cigarečių „Fest“, 900 pakelių cigarečių „Minsk Superslims“ su ( - ) Respublikos banderolėmis, cigarečių bendra vertė 22972,8 eurai, ir šias akcizais apmokestinamas prekes laikė savo gyvenamosios vietos ūkiniame pastate iki tol, kol 2019-09-19 kratos metu surado ir paėmė Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės pareigūnai; ir kad 2019 m. rugsėjo 19 dieną, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu tiksliu laiku, nenustatytoje vietoje iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens neteisėtai įgijo akcizais apmokestinamų prekių: 1497 pakelių cigarečių ,,Fest“, 2020 pakelių cigarečių „Minsk Capital MS“; 2000 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su ( - ) Respublikos banderolėmis, cigarečių bendra vertė 18581,48 eurai, ir šias akcizais apmokestinamas prekes sukrovęs į automobilį „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), gabeno į ikiteisminio tyrimo nenustatytą vietą tol, kol 2019 metų rugsėjo 19 d. 6.30 val. ( - ) jį sulaikė Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės pareigūnai.

23BK 63 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad nevertinama, jog asmuo padarė kelias nuskalstamas veikas, jeigu jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką. Tęstiniu nusikaltimu pripažįstami keli tapatūs laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną sumanymą dėl to paties dalyko (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-7-109/2013, 2K-51-648/2019, 2A-7-6/2013). Tęstinės nusikalstamos veikos epizodus jungiančiai bendrai tyčiai paprastai būdinga tai, kad kaltininkas savo veiksmus suvokia kaip vientisą nusikalstamą veiką ir, darydamas pirmą veiką, jau turi susiformavusį (pradinį) sumanymą ir dėl kitos nusikalstamos veikos (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-232/2010, 2K-7-96/2012, 2K-258-677/2016, 2K-178-699/2018), tačiau dėl nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių šis sumanymas įgyvendinamas ne iš karto, o per kelis etapus (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-649/2006, 2K-258-677/2016). Taigi, pagrindinis kriterijus, leidžiantis konstatuoti tęstinį nusikalstamos veikos pobūdį, yra bendra tyčia ir jos susiformavimo momentas. Pagal teismų praktiką tęstinės veikos sampratai neprieštarauja ir tokie atvejai, kai pasikartojantys veiksmai nėra tapatūs ar vienarūšiai, tačiau jais įgyvendinami alternatyvūs veikos požymiai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-257-719/2019, 2K-P-267/2011, 2K-124/2007, 2K-322/2008).

24Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad kaltinamasis R. K. sutarė su A. susitikti sutartoje vietoje ir ten neteisėtai įsigyti akcizais apmokestinamų prekių – cigarečių. Nuvykus į sutartą vietą, A. iš karto pasiūlė neteisėtai įsigyti daugiau akcizais apmokestinamų prekių – cigarečių, R. K. sutiko ir sutarė susitikimo laiką, todėl jo veika kvalifikuotina kaip tęstinė.

25Bausmės skyrimas

26Kaltinamojo R. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad teismo posėdyje prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

27Pažymima, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui, padariusiam nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, apribojant nuteistojo teises ir laisves. Bausmės paskirtis – galutinis rezultatas, kurio nustatydama ir taikydama bausmes siekia valstybė. Skirdamas bausmes už padarytas nusikalstamas veikas kaltinamiesiems teismas privalo vadovautis BK 54 straipsnyje nurodytais bausmės skyrimo pagrindais ir atsižvelgti į BK 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus bausmės skyrimo tikslus – sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Šių tikslų visuma sudaro vieningą bausmės paskirtį, o teisingumo principo įgyvendinimas užtikrina kaltininkui tokios tinkamai individualizuotos bausmės paskyrimą, kuri geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintos bausmės paskirtį, ir skiriama bausmė būtų adekvati padarytai veikai, t. y. bausmė už nusikalstamą veiką atitiktų tos veikos pavojingumo pobūdį bei laipsnį ir kaltininko asmenybę.

28Kaltinamasis R. K. iki nusikalstamos veikos padarymo baustas administracine tvarka (b. l. 116–120), registruotas užimtumo tarnyboje, teistas, tačiau nelaikytinas recidyvistu, nes iš teismo baudžiamojo įsakymo (b. l. 127–131) turinio išplaukia, kad jis nusikalstamą veiką padarė dėl neatsargumo. Nustatyta viena atsakomybę lengvinanti aplinkybė, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Nusikaltimas, numatytas BK 1992 straipsnio 2 dalyje, priskiriamas prie sunkių, kurio sankcijoje numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 8 metų. Kaltinamajam R. K. už pirma padarytą nusikalstamą veiką buvo paskirta baudos bausmė, tačiau tai nesulaikė jo nuo naujos nusikalstamos veikos padarymo. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad kaltinamasis, kaip pats parodė teismo posėdyje, neteisėtai akcizais apmokestinamas prekes įsigijo už skolintus pinigus (daugiau kaip 10 000 eurų), šiuo metu nuolatinių pajamų neturi, iš Lietuvos antstolių rūmų pateikto pranešimo (b. l. 134–143) matyti, kad šiuo metu iš kaltinamojo R. K. išieškoma dešimtys tūkstančių eurų. Kadangi kaltinamasis negali įvykdyti savo piniginių įsipareigojimų, paskyrus baudos bausmę, kurios vidurkis daugiau kaip 3000 MGL, už sunkaus nusikaltimo padarymą, kaltinamasis negalėtų jos sumokėti ir bausmė nebūtų įvykdyta. Jam skirtina laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 641 straipsnio nuostatomis, bausmė mažintina vienu trečdaliu.

29 Dėl BK 72straipsnio nuostatų taikymo.

30Pagal BK 67 straipsnio nuostatas turto konfiskavimas yra baudžiamojo poveikio priemonė, tam tikrais atvejais skiriama kaltininkui kartu su bausme. BK 72 straipsnio 2 dalies nuostatos numato, kad konfiskuotinu, t. y. priverstinai neatlygintinai paimamu valstybės nuosavybėn, turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas.

31Teismų praktikoje BK 72 straipsnio 2 dalies prasme įstatymo uždraustos veikos įrankiu ar priemone pripažįstami turintys ekonominę vertę daiktai (prietaisai, įrenginiai, mechanizmai) ar kitas turtas, kurį kaltininkas naudojo, darydamas nusikalstamą veiką.

32Įstatymo uždraustos veikos įrankių ir priemonių samprata apibrėžiama specifiniais uždraustos veikos palengvinimui pritaikytais požymiais. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką nusikalstamos veikos priemone pripažįstamas specialiai nusikalstamai veikai daryti pritaikytas turtas (pavyzdžiui, transporto priemonė, kurioje įrengta slėptuvė nusikalstamos veikos dalykui paslėpti) arba toks turtas, be kurio panaudojimo nusikalstamos veikos padarymas būtų labai apsunkintas (pavyzdžiui, transporto priemonė, panaudota nusikaltimo dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės būtų negalimas), taip pat kai kurių nusikalstamų veikų dalykas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-636/2007, 2K-500/2010 ir kt.).

33Turtas gali būti pripažįstamas įstatymo uždraustos veikos priemone ir tada, kai jis nėra tiesiogiai pritaikytas tokiai veikai daryti, tačiau nustatoma, kad tokio turto panaudojimas palengvino įstatymo uždraustos veikos padarymą taip, jog jos padarymas be tokio turto panaudojimo nebūtų įmanomas arba labai pasunkėtų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-339/2008, 2K-463/2011, 2K-534/2011, 2K-570/2013 ir kt.).

34BK 72 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismas iš kaltininko išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą.

35Šioje byloje nusikalstamos veikos priemonė – automobilis „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), kurio vertė 3860 eurai, priklauso ne R. K., automobilio savininkė yra G. K. (gim. ( - )). Kaltinamasis R. K. du kartus vyko nurodytu automobiliu neteisėtai įsigyti akcizais apmokestinamų prekių ir jas šiuo automobiliu neteisėtai gabeno, todėl automobilis pripažintinas nusikalstamos veikos priemone, nes jo nepanaudojusi nusikalstama veika nebūtų padaryta. Kadangi G. K., perduodama tėvui – kaltinamajam R. K. automobilį, nieko nežinojo, kad jis bus panaudotas nusikalstamai veikai padaryti, todėl automobilis gražintinas G. K., o jo vertė išieškotina iš kaltinamojo R. K..

36Daiktai ir dokumentai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 10 pakelių cigarečių „Fest“, 10 pakelių cigarečių „Minsk capital MS“, 10 pakelių cigarečių „NZ Gold“, 10 pakelių cigarečių „Minsk capital“, 10 pakelių cigarečių „Korona Superslims“, 10 pakelių cigarečių „Fest“, 10 pakelių cigarečių „Minsk Superslims“ perduotų saugoti Turto valdymo ( - ) skyriui (b. l. 93, 94), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini.

37Automobilis VW Passat valst. Nr. ( - ), užvedimo raktelis, 1 vnt., registracijos liudijimas Nr. ( - ), perduotus saugoti VSAT prie Lietuvos Respublikos VRM Pakrančių apsaugos rinktinės ( - ) pasienio užkardai (b. l. 71), nuosprendžiui įsiteisėjus, gražintini G. K., a. k. ( - ).

38Proceso išlaidų nėra. Civilinis ieškinys nepareikštas.

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 298 straipsniu, 299 straipsniu, 303 straipsniu, 307 straipsniu, 308 straipsniu,

Nutarė

40R. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 1992 straipsnio 2 dalyje ir nuteisti laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams.

41Taikant BK 641 straipsnio 1 dalį, paskirtą laisvės atėmimo bausmę sumažinti 1/3 ir R. K. galutinę bausmę paskirti laisvės atėmimą 6 (šešiems) mėnesiams.

42Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.

43Bausmės atlikimo pradžia laikyti sulaikymo dieną.

44Į bausmės atlikimo laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2019-09-19 iki 2019-09-20.

45Kardomąją priemonę iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti tą pačią – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

46Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 5 dalimi, iš R. K. išieškoti konfiskuotino automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vertę atitinkančią pinigų sumą – 3860 eurai.

47Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu: automobilį „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), užvedimo raktelį, registracijos liudijimą Nr. ( - ), perduotus saugoti VSAT prie Lietuvos Respublikos VRM Pakrančių apsaugos rinktinės ( - ) pasienio užkardai (b. l. 71), nuosprendžiui įsiteisėjus, gražinti G. K., a. k. ( - ).

48Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 punktu: 10 pakelių cigarečių „Fest“, 10 pakelių cigarečių „Minsk capital MS“, 10 pakelių cigarečių „NZ Gold“, 10 pakelių cigarečių „Minsk capital“, 10 pakelių cigarečių „Korona Superslims“, 10 pakelių cigarečių „Fest“, 10 pakelių cigarečių „Minsk Superslims“ perduotų saugoti Turto valdymo ( - ) skyriui (b. l. 93, 94), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

49Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Zigmas... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą,... 3. - kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK)... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. R. K. , pažeisdamas nustatytą tvarką – 2004 m. gegužės 26 d. Lietuvos... 6. R. K. , tęsdamas nusikalstamą veiką, pažeisdamas nustatytą tvarką –... 7. Kaltinamasis R. K. teismo posėdyje kaltu prisipažino visiškai ir parodė,... 8. Kadangi kaltinamasis R. K. kaltu prisipažino visiškai, sutiko, jog būtų... 9. Liudytojai R. D. (b. l. 43–45) ir V. Č. (b. l. 46–48) ikiteisminio tyrimo... 10. Liudytoja V. V. 2019-09-27 (b. l. 49–51) ikiteisminio tyrimo metu parodė,... 11. Liudytojai V. Ž. (b. l. 52–54) ir R. J. (b. l. 60–61) ikiteisminio tyrimo... 12. Liudytoja G. K. (b. l. 55–59) ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 13. 2019-09-19 įvykio vietos apžiūros protokole ir fotolentelėje (b. l.... 14. 2019-09-24 daiktų apžiūros protokole ir fotolentelėje (b. l. 82–87)... 15. 2019-09-19 kratos protokole (b. l. 23–26) užfiksuota, kad atliekant kratą... 16. 2019-09-24 daiktų apžiūros protokole ir fotolentelėje (b. l. 88–92)... 17. 2019-09-25 Klaipėdos teritorinės muitinės pateiktoje pažymoje Nr. ( - )... 18. 2019-09-23 Klaipėdos teritorinės muitinės pateiktoje pažymoje Nr. ( - )... 19. Dėl BK 1992 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymo... 20. BK 1992 straipsnio 2 dalyje numatytas nusikaltimas – neteisėtas disponavimas... 21. Kadangi kaltinamasis R. K. neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis... 22. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamojo R. K. nusikalstama veika kvalifikuota kaip... 23. BK 63 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad nevertinama, jog asmuo padarė kelias... 24. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad kaltinamasis R. K. sutarė su A.... 25. Bausmės skyrimas ... 26. Kaltinamojo R. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad teismo posėdyje... 27. Pažymima, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo... 28. Kaltinamasis R. K. iki nusikalstamos veikos padarymo baustas administracine... 29. Dėl BK 72straipsnio nuostatų taikymo.... 30. Pagal BK 67 straipsnio nuostatas turto konfiskavimas yra baudžiamojo poveikio... 31. Teismų praktikoje BK 72 straipsnio 2 dalies prasme įstatymo uždraustos... 32. Įstatymo uždraustos veikos įrankių ir priemonių samprata apibrėžiama... 33. Turtas gali būti pripažįstamas įstatymo uždraustos veikos priemone ir... 34. BK 72 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, kai konfiskuotinas turtas... 35. Šioje byloje nusikalstamos veikos priemonė – automobilis „VW Passat“,... 36. Daiktai ir dokumentai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir... 37. Automobilis VW Passat valst. Nr. ( - ), užvedimo raktelis, 1 vnt.,... 38. Proceso išlaidų nėra. Civilinis ieškinys nepareikštas.... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 40. R. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 41. Taikant BK 641 straipsnio 1 dalį, paskirtą laisvės atėmimo bausmę... 42. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.... 43. Bausmės atlikimo pradžia laikyti sulaikymo dieną.... 44. Į bausmės atlikimo laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2019-09-19... 45. Kardomąją priemonę iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti tą pačią –... 46. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 5 dalimi,... 47. Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu: automobilį „VW Passat“,... 48. Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 punktu: 10 pakelių cigarečių... 49. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...