Byla eB2-1369-254/2020
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nemida“ civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Transadria“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nemida“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka spręsdama klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nemida“ civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Transadria“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nemida“,

Nustatė

2ieškovė UAB „Transadria“ prašo iškelti atsakovei UAB „Nemida“ bankroto bylą. Pareiškime nurodo, kad UAB „Transadria“ yra UAB „Nemida“ kreditorė ir turi reikalavimo teisę į 13 606,05 Eur skolą. UAB „Transadria“ reikalavimą kildina iš 2019 m. birželio 10 d. užsakymo kroviniui pervežti patvirtinimo-sutarties Nr. (duomenys neskelbtini). Pranešime dėl nemokumo bylos inicijavimo UAB „Transadria“ nurodė, kad šalys 2019 m. birželio 10 d. sudarė užsakymo kroviniui pervežti patvirtinimo-sutartį Nr. . (duomenys neskelbtini), kurios pagrindu UAB „Nemida“ (vežėjas) įsipareigojo nugabenti UAB „Transadria“ (užsakovas) krovinį (du vilkikus) Olandijos įmonei. Krovinio transportavimo metu Lenkijoje užsidegė vežėjo transporto priemonė, dėl ko buvo sugadinta (sudegė) dalis gabenamo krovinio (vienas vilkikas). Likusį vilkiką užsakovas pasikrovė ir nugabeno Olandijos įmonei, dėl ko patyrė 586,46 Eur papildomų išlaidų. Sudegęs vilkikas saugomas užsakovo aikštelėje. Dėl sudegusio vilkiko, kuris gabenimo metu priklausė Olandijos įmonei, Olandijos įmonė užsakovui pareiškė 27 520 Eur pretenziją. Dalį žalos, t. y. 14 500,43 Eur, atlygino vežėjo draudimo kompanija, todėl likusią 13 019,57 Eur sumą turi atlyginti atsakovė (sutarties 1.9 punktas). Atsakovė iš viso turi atlyginti 13 606,05 Eur sumą. Atsakovės atsiskaitymai su klientais laiku nevykdomi nuo 2018 metų, įmonė nuo 2018 metų turi įsiskolinimų VSDFV, turimos transporto priemonės areštuotos, įmonėje dirba trys darbuotojai, kurių vidutinis darbo užmokestis daug mažesnis už minimalią mėnesinę algą, įmonės atžvilgiu taikomi areštai.

3Atsakovė UAB „Nemida“ atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo prašo jį atmesti ir nurodo, kad pareiškimas yra nepagrįstas. Eismo įvykio metu UAB „Transadria“ padaryta žala buvo atlyginta, su žalos atlyginimo dydžiu (14 500,43 Eur) ji sutiko. Nuostolio dydis buvo paskaičiuotas remiantis Tarptautinio vežimo keliais sutarties konvencijos 23 straipsnio 3 dalimi. Dėl kitos UAB „Transadria“ nurodytos žalos dalies priteisimo turėtų būti paduotas ieškinys. Be to, antstolės S. Ž. išieškomų lėšų paskirstymo patvarkymai patvirtina, kad išieškojimus iš UAB „Nemida“ vykdo tik vienas kreditorius UAB „Mens Mentis“, su kuriuo vyksta atsiskaitymai. Iš 2019 m. balanso matyti, kad įmonė turėjo turto už 56 540 Eur, o patyrė nuostolių už 43 184 Eur, t. y. įmonė yra moki, nes turi turto. Be to, UAB „Nemida“ siekia vykdyti veiklą, atsiskaityti su kreditoriais, neatleidžia darbuotojų. Pagal 2020 m. balandžio 2 d. duomenis neturi įsiskolinimų Sodrai.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

5Dėl ieškovės reikalavimo teisės.

6Atsakovė UAB „Nemida“ atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nurodo, kad eismo įvykio metu ieškovei UAB „Transadria“ padaryta žala (14 500,43 Eur) buvo atlyginta, o dėl kitos ieškovės nurodytos žalos dalies (13 606,05 Eur) priteisimo turėtų būti paduotas ieškinys, t. y. atsakovė iš esmės ginčija ieškovės, kaip kreditorės, reikalavimo teisę.

7Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 4 straipsnio 1 dalies 1-2 punktuose nustatyta, kad nemokumo procesą inicijuoti turi teisę juridinio asmens vadovas, o kai pagal atitinkamą juridinio asmens teisinę formą reglamentuojantį įstatymą juridinis asmuo vienasmenio valdymo organo neturi, – kitas asmuo, pagal kompetenciją turintis teisę kreiptis dėl nemokumo proceso, jeigu juridinis asmuo turi finansinių sunkumų, tačiau dar nėra nemokus; kreditorius, kuriam prievolės įvykdymo terminas yra suėjęs. JANĮ nėra reglamentuota, kaip nustatyti, ar asmuo turi teisę remdamasis kreditoriaus teisiniu statusu inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kai skolininkas ginčija kreditoriaus reikalavimo teisę.

8Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui bankroto bylą, turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu yra atsiradęs jo reikalavimas (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-154/2008). Visgi, nei JANĮ nuostatose, nei teismų praktikoje nėra suformuota taisyklės, kad tik kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-719/2007). Priešingas vertinimas apsunkintų bankroto bylos inicijavimą ir sudarytų sąlygas skolininkams išvengti bankroto bylos iškėlimo, kadangi vien kreditoriaus reikalavimo ginčijimas užkirstų kelią svarstyti skolininko mokumo ir bankroto bylos iškėlimo klausimą. Todėl teismų praktikoje laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai gali inicijuoti įmonei restruktūrizavimo arba bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009).

9Tuo atveju, kai kreditoriaus reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, ir skolininkas šį reikalavimą ginčija, sprendžiant, ar toks asmuo turi teisę inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kreditoriaus reikalavimo egzistavimas turi būti įvertinamas preliminariai, atsižvelgiant į kreditoriaus, skolininko pateikiamus ir kitomis teisės aktuose nustatytomis priemonėmis galimus gauti įrodymus. Jei teismui nekyla didelių abejonių dėl to, kad bylą inicijuojantis asmuo yra kreditorius, tokio asmens pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui turi būti priimamas ir nagrinėjamas. Pažymėtina, kad aplinkybė, ar bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, bus galutinai nustatyta tik išsprendus šio asmens finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą jau iškeltoje bankroto byloje. Tuo tarpu aplinkybė, jog teismas priėmė ir išnagrinėjo asmens pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui, neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios vėliau sprendžiant klausimą dėl šio asmens kreditorinio reikalavimo tvirtinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-940/2012).

10Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, kad civiliniame procese galiojantis dispozityvumo principas reiškia, jog kiekvienas asmuo yra laisvas pasirinkti savo teisių gynybos būdą, todėl kreditorius savo teises gali įgyvendinti bet kuriuo įstatymo neuždraustu būdu, taigi ir inicijuodamas bankroto bylą skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-185/2012). Tai, be kita ko, reiškia, kad kreditorius, prieš kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui, neprivalo bandyti atgauti skolos bendrąja ginčo tvarka. Tačiau kreditorius, kreipdamasis į teismą, turi pagrįsti savo teisinį statusą, todėl teismui turi būti pateikti kreditoriaus reikalavimo teisę pagrindžiantys įrodymai. Kreditorius, kuris kreipiasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, privalo nurodyti, iš kokių santykių yra kilęs ginčas ir kuo grindžiamas jo reikalavimas. Jeigu toks kreditoriaus nurodymas nėra aiškiai nepagrįstas, jis yra pakankamas teismui su sąlyga, kad skolininkas bankroto bylos iškėlimo stadijoje neginčija kreditoriaus reikalavimo teisės. Jeigu skolininkas ginčija kreditoriaus reikalavimo teisę ir pateikia tai patvirtinančius argumentus bei įrodymus, teismas, nustatęs, kad tarp šalių kilęs ginčas, turi nesvarstyti bankroto bylos iškėlimo klausimo, kadangi į teismą kreipėsi netinkamas subjektas, ir pasiūlyti šalims išspręsti jų ginčą individualaus civilinio proceso tvarka.

11Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Nemida“ savo reikalavimo teisę į atsakovę grindžia aplinkybėmis, kad tarp UAB „Skuba“ ir Olandijos įmonės Auto Robben Bedrijfswagens B. V. buvo sudarytas dviejų vilkikų pirkimo–pardavimo sandoris. Minėtų vilkikų pergabenimą iš Lietuvos į Olandiją ekspedijavo UAB „Transadria“. Tarp UAB „Transadria“ ir UAB „Nemida“ 2019 m. birželio 10 d. buvo sudaryta užsakymo kroviniui pervežti patvirtinimas-sutartis Nr. . (duomenys neskelbtini). 2019 m. birželio 11 d. vežėjas pasikrovė krovinį. Užsakovo turimais duomenimis, krovinio transportavimo metu Lenkijoje užsidegė vežėjo transporto priemonė, dėl ko sudegė dalis krovinio, t. y. vienas vilkikas. Likusią nesugadintą krovinio dalį (kitą vilkiką) užsakovas 2019 m. birželio 28 d. pasikrovė ir 2019 m. liepos 1 d. pristatė Olandijos įmonei. Už krovinio pristatymą užsakovas patyrė papildomų išlaidų 586,48 Eur sumai. 2019 m. birželio 14 d. Olandijos įmonė dėl sudegusio vilkiko pareiškė užsakovui pretenziją 27 520 Eur sumai ir išrašė sąskaitą. Dalį žalos Olandijos įmonei padengė vežėjo draudimo kompanija, t. y. sumokėjo 14 500,43 Eur. Likusią 13 019,57 Eur sumą privalo padengti užsakovas. Pagal sutarties 1.9. punktą vežėjas atlygina užsakovui žalą, atsiradusią dėl šios sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Kadangi dalis krovinio žuvo (sudegė vienas iš gabentų vilkikų), kai krovinys buvo vežėjo žinioje, todėl vežėjas yra atsakingas užsakovui už jo patirtą žalą dėl žuvusios krovinio dalies ir dėl likusios krovinio dalies pristatymo gavėjui. Ieškovė, pagrįsdama savo reikalavimą atsakovei, pateikė 2019 m. birželio 10 d. užsakymo kroviniui pervežti patvirtinimo-sutarties kopiją, 2019 m. birželio 14 d. Olandijos įmonės Auto Robben Bedrijfswagens B. V. pretenzijos ir 2019 m. birželio 13 d. sąskaitos kopijas, 2019 m. birželio 18 d. UAB „Skuba“ patvirtinimo kopiją, Tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio (CMR), iš kurio matyti, kad vežėjas nepristatė krovinio, kopiją, Tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio (CMR), iš kurio matyti, kad likęs krovinys pristatytas gavėjui, kopiją, dokumentų, patvirtinančių UAB „Transadria“ išlaidas dėl likusio krovinio pristatymo gavėjui, kopijas.

12Atsižvelgiant į ieškovės UAB „Transadria“ nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad ieškovė pagrindė savo, kaip kreditorės, reikalavimo teisę atsakovei ir teisę laisvai pasirinkti savo teisių gynybos būdą, taip pat ir inicijuojant bankroto bylą skolininkei UAB „Nemida“. Atsakovė UAB „Nemida“ šiuo atveju nepateikė teismui jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, kad ieškovei padaryta žala yra visiškai atlyginta ir kad ieškovė sutiko su žalos atlyginimo dydžiu (14 500,43 Eur). Todėl teismas neturi pagrindo abejoti, kad bylą inicijuojantis asmuo (ieškovė) yra kreditorius.

13Dėl atsakovės nemokumo.

14Pagal JANĮ 21 straipsnio 2 dalį bankroto byla keliama, jeigu juridinis asmuo yra nemokus ir jam nėra keliama restruktūrizavimo byla. Juridinio asmens nemokumo sąvoka apibrėžta JANĮ 2 straipsnio 7 dalyje, kurioje nurodyta, kad juridinio asmens nemokumas – tai juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

15Iš minėtos teisinės nuostatos darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės - komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Pagal bendrąją taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, kurie atspindi įmonės turimą turtą. Šiuos duomenis teismas gauna iš įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovo, o tais atvejais, kai įmonės vadovas teismui duomenų, reikalingų įvertinti įmonės mokumą, neteikia arba pateikia nepakankamai, teismas turi teisę ir pareigą įmonės mokumą vertinti pagal byloje esančius ir teismo iniciatyva surinktus duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013, 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013).

16Pažymėtina, kad civiliniame procese vyraujančiu rungimosi principu grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrįstumo klausimą. Tai, kad civilinėje byloje, kurioje sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo, teismui skirtas aktyvus vaidmuo, nereiškia, jog teismas privalo kelti ir tirti klausimus, kurių dalyvaujantys byloje asmenys nekelia, rinkti už dalyvaujančius byloje asmenis įrodymus, kuriuos jie gali pateikti patys, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Bankroto byloje vyraujantis viešasis interesas nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad įmonė, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, yra atleista nuo įrodinėjimo pareigos. Ieškovei byloje pateikus įrodymus, kad atsakovė yra nemoki bei nepajėgi padengti susidariusių įsiskolinimų, įrodyti priešingas aplinkybes ir pagrįsti atsakovės mokumą pareiga tenka pačiai atsakovei.

17Nagrinėjamu atveju siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui atsakovės UAB „Nemida“ administracijos vadovas Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 19 d. ir 2020 m. balandžio 30 d. nutartimis buvo įpareigotas pateikti teismui JANĮ 17 straipsnio 2 dalies 3–7 punktuose nurodytą informaciją: 1) juridinio asmens kreditorių (įskaitant neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvio kreditorius) ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodoma asmens vardas ir pavardė, jeigu jis fizinis asmuo, arba pavadinimas ir kodas, jeigu jis juridinis asmuo, gyvenamosios vietos ar buveinės adresai, reikalavimų sumos, įvykdymo terminai ir užtikrinimo būdai; 2) juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinį už laikotarpį nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo dienos ir praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu jis nėra pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui; 3) informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne teismo tvarka; 4) informaciją apie įkeistą turtą ir įkeitimu ar hipoteka užtikrintus įsipareigojimus; 5) juridinio asmens sąskaitų, įskaitant areštuotas sąskaitas, sąrašą; 6) nuomonę dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo.

18Atsakovės UAB „Nemida“ vadovas, pateikdamas atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pateikė tik antstolės S. Ž. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymus, 2019 m. gruodžio 31 d. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, AB SEB banko sąskaitos išrašą, iš kurio matyti, kad draudikas pervedė Olandijos įmonei 14 500,43 Eur sumą. Kitų teismo reikalautų duomenų, reikšmingų vertinant atsakovės (ne)mokumą, atsakovės vadovas nepateikė. Teismui atidėjus 2020 m. balandžio 30 d. teismo posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovė buvo pakartotinai įpareigota pateikti trūkstamus dokumentus. Atsakovei 2020 m. balandžio 30 d. nutartis dėl trūkstamų duomenų pateikimo buvo išsiųsta jos juridiniu adresu, todėl laikoma įteikta pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį, tačiau papildomų duomenų negauta. Atsakovei apie iškelta civilinę bylą yra žinoma, todėl klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Nemida“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

19Pagal VĮ Registrų centras duomenis UAB „Nemida“ įregistruota 2008 m. rugsėjo 18 d., bendrovės direktorius N. M.. Iš byloje esančio UAB „Nemida“ 2019 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad atsakovės turtas laikotarpiu nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 sudarė 41 536 Eur (ilgalaikis turtas – 1 597 Eur, trumpalaikis turtas – 39 939 Eur), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 8 357 Eur, iš jų visą sumą sudarė per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Iš UAB „Nemida“ 2019 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad nuostoliai sudarė 13 714 Eur sumą. Nors atsakovės vadovas nurodo, kad įmonė yra moki, kadangi turi turto, tačiau, atkreiptinas dėmesys, kad didžiąją dalį įmonės turto sudaro trumpalaikis turtas (39 939 Eur), o atsakovės vadovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kad šis turtas yra realus, kas jį sudaro, taip pat šio turto vertę pagrindžiančių įrodymų (CPK 178 straipsnis). Pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenis UAB „Nemida“ vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra. Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad UAB „Nemida“ vardu yra registruotos 2 transporto priemonės ir priekaba, tačiau jų dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas, be to, jų atžvilgiu taikomas areštas. Iš antstolių informacinės sistemos registro duomenų nustatyta, kad atsakovės UAB „Nemida“ atžvilgiu yra vykdomos 3 vykdomosios bylos (išieškotojai UAB „CarLo LT“, UAB „Intrum Lietuva“ ir Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, UAB „Mens mentis“), kuriose išieškoma bendra 40 691,48 Eur suma. Aptartos aplinkybės teikia pagrindą išvadai, kad įmonė neturi apyvartinių lėšų ar likvidaus turto, iš ko galėtų atsiskaityti su kreditoriais, taip pat nėra duomenų apie realiai egzistuojantį trumpalaikį turtą.

20Nustačius, kad atsakovė UAB „Nemida“ laiku neatsiskaito su kreditoriais, t. y. laiku negali vykdyti turtinių prievolių, įmonės vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra, o įmonės vardu registruotoms transporto priemonėms taikomas areštas, įmonės vadovas naujausių duomenų apie įmonės finansinę padėtį neteikia, spręstina, jog atsakovė UAB „Nemida“ yra nemoki. Juridinis asmuo pripažįstamas nemokiu kai jis laiku negali vykdyti turtinių prievolių, kas ir nustatyta nagrinėjamu atveju, todėl UAB „Nemida“ keltina bankroto byla (JANĮ 2 straipsnio 7 dalis, 21 straipsnio 2 dalis).

21Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (JANĮ 22 straipsnio 3 dalies 1-4 punktai).

22Pagal JANĮ 34 straipsnio 7 dalį teismas nutartimi iškelti bankroto bylą kartu paskiria ir nemokumo administratorių. Nemokumo administratorių teismas paskiria vadovaudamasis Nemokumo administratorių atrankos taisyklėmis ir naudodamasis atrankos programa (JANĮ 34 straipsnio 3 dalis). Byloje administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Z68“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa ir kuris pareiškė sutikimą teikti administravimo paslaugas bankroto procese. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms JANĮ 37 straipsnio nuostatoms, nenustatyta. Teismo nutartis paskirti nemokumo administratorių bankroto byloje yra neskundžiama (JANĮ 40 straipsnio 2 dalis).

23Pagal JANĮ 26 straipsnio 3 dalies 1 punktą jeigu teismas kelia bankroto bylą, teismo nutartyje papildomai nurodoma bazinio atlygio už bankroto proceso administravimą nemokumo administratoriui suma. JANĮ 77 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bazinis atlygis už bankroto proceso administravimą yra atlygio nemokumo administratoriui dalis už visą bankroto proceso administravimo laikotarpį ir jo sumą nustato teismas, vadovaudamasis Vyriausybės patvirtintais atlygio už bankroto proceso administravimą dydžiais. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms teismas motyvuotu nemokumo administratoriaus arba kreditorių susirinkimo prašymu turi teisę pakeisti nustatytą bazinio atlygio už bankroto proceso administravimą sumą (JANĮ 77 straipsnio 3 dalis). Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo“ (redakcija, galiojanti nuo 2019 m. gruodžio 21 d.) nustatyta, kad bazinio atlygio dydis negali būti mažesnis už 5 MMA ir didesnis už 50 MMA. Įvertinus tai, kad bankroto bylos iškėlimo stadijoje nėra žinomas tikslus įmonės turtas, kreditorių skaičius ir jų reikalavimų dydis, nemokumo administratoriui nustatytinas minimalus 5 MMA (3 035 Eur) dydžio (nuo 2020 m. sausio 1 d. 1 MMA yra 607 Eur) bazinis atlygis, kuris gali būti keičiamas JANĮ 77 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

24Iškėlus nemokumo bylą, iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos areštuotinas įmonės ilgalaikis turtas, prie trumpalaikio turto priskiriamas nekilnojamasis turtas ar turtinės teisės (JANĮ 26 straipsnio 3 dalies 3 punktas).

25Įmonės valdymo organams nustatytinas penkiolikos dienų terminas nuo nutarties iškelti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos perduoti nemokumo administratoriui įmonės valdomą ir naudojamą turtą pagal nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis, visus įmonės dokumentus, buhalterinės apskaitos registrus ir kitą įmonės informaciją, susijusią su jos veikla (JANĮ 26 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 57 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai). Išaiškintina, kad valdymo organams, nustatytu terminu neperdavus nemokumo administratoriui nurodyto turto ir (ar) informacijos, teismas gali jiems skirti iki vienos MMA dydžio baudą už kiekvieną pareigos nevykdymo dieną (JANĮ 57 straipsnio 3 dalis).

26Pagal JANĮ 41 straipsnio 1 dalies nuostatas, kreditoriai savo reikalavimus ir jų pagrindimo dokumentus per trisdešimties dienų nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą paskelbimo priežiūros institucijos interneto svetainėje dienos pateikia paskirtam nemokumo administratoriui, taip pat nurodo, kaip yra užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas. Kreditorių reikalavimai tvirtinami teismo vadovaujantis JANĮ 41-42 straipsniais.

27Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti ieškovei UAB „Transadria“ už pareiškimą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo sumokėtą 375 Eur žyminį mokestį (mokėjimo data 2020 m. vasario 5 d.) (CPK 87 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

28Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 21 straipsnio 2 dalimi, 25, 26 straipsniais,

Nutarė

29iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Nemida“ (juridinio asmens kodas 301864577, buveinės adresas Marijampolės sav. Marijampolės m. Šermukšnių g. 7) bankroto bylą.

30Paskirti administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Z68“ (juridinio asmens kodas 304289167, Nemokumo administratorių sąrašo Nr. B-JA348, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 68, tel. Nr. (8 5) 2701248, 8 650 81047, el. paštas info@z68.lt).

31Nustatyti paskirtam nemokumo administratoriui 5 MMA (3 035 Eur) bazinio atlygio sumą už bankroto proceso administravimą.

32Taikyti uždarajai akcinei bendrovei ,,Nemida“ (juridinio asmens kodas 301864577, buveinės adresas Marijampolės sav. Marijampolės m. Šermukšnių g. 7) priklausančiam ilgalaikiam turtui ir prie trumpalaikio turto priskiriamam nekilnojamajam turtui ar turtinėms teisėms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Šią nutarties dalį vykdyti skubiai.

33Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės ,,Nemida“ kreditoriai per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą paskelbimo priežiūros institucijos interneto svetainėje dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus ir jų pagrindimo dokumentus nemokumo administratoriui.

34Nustatyti, kad įgaliojimų netekę juridinio asmens valdymo organai ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti nemokumo administratoriui juridinio asmens valdomą ir naudojamą turtą pagal nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis, visus juridinio asmens dokumentus, buhalterinės apskaitos registrus ir kitą juridinio asmens informaciją, susijusią su jo veikla.

35Pavesti nemokumo administratoriui atlikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27 straipsnio 3 dalyje ir 59 straipsnyje nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 60 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

36Nutarties kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos priėmimo dienos išsiųsti juridiniam asmeniui, paskirtam nemokumo administratoriui, kreditoriui, pateikusiam pareiškimą teismui dėl juridinio asmens nemokumo bylos iškėlimo, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Turto arešto aktų registrui.

37Nutarties kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos įsiteisėjimo dienos išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, antstoliams el. paštu antstoliai@antstoliai.lt, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Garantinio fondo administratoriui.

38Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Transadria“ (juridinio asmens kodas 302430174) už pareiškimą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo sumokėtą 375 Eur žyminį mokestį (mokėjimo data 2020 m. vasario 5 d.).

39Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. ieškovė UAB „Transadria“ prašo iškelti atsakovei UAB „Nemida“... 3. Atsakovė UAB „Nemida“ atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 5. Dėl ieškovės reikalavimo teisės.... 6. Atsakovė UAB „Nemida“ atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos... 7. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 4... 8. Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui... 9. Tuo atveju, kai kreditoriaus reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusiu... 10. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, kad civiliniame procese... 11. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Nemida“ savo reikalavimo teisę į... 12. Atsižvelgiant į ieškovės UAB „Transadria“ nurodytas aplinkybes ir... 13. Dėl atsakovės nemokumo.... 14. Pagal JANĮ 21 straipsnio 2 dalį bankroto byla keliama, jeigu juridinis asmuo... 15. Iš minėtos teisinės nuostatos darytina išvada, kad įmonės nemokumas... 16. Pažymėtina, kad civiliniame procese vyraujančiu rungimosi principu... 17. Nagrinėjamu atveju siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui... 18. Atsakovės UAB „Nemida“ vadovas, pateikdamas atsiliepimą į pareiškimą... 19. Pagal VĮ Registrų centras duomenis UAB „Nemida“ įregistruota 2008 m.... 20. Nustačius, kad atsakovė UAB „Nemida“ laiku neatsiskaito su kreditoriais,... 21. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta... 22. Pagal JANĮ 34 straipsnio 7 dalį teismas nutartimi iškelti bankroto bylą... 23. Pagal JANĮ 26 straipsnio 3 dalies 1 punktą jeigu teismas kelia bankroto... 24. Iškėlus nemokumo bylą, iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 25. Įmonės valdymo organams nustatytinas penkiolikos dienų terminas nuo... 26. Pagal JANĮ 41 straipsnio 1 dalies nuostatas, kreditoriai savo reikalavimus ir... 27. Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti ieškovei UAB „Transadria“ už... 28. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 29. iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Nemida“ (juridinio asmens kodas... 30. Paskirti administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Z68“ (juridinio... 31. Nustatyti paskirtam nemokumo administratoriui 5 MMA (3 035 Eur) bazinio atlygio... 32. Taikyti uždarajai akcinei bendrovei ,,Nemida“ (juridinio asmens kodas... 33. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės ,,Nemida“ kreditoriai per 30... 34. Nustatyti, kad įgaliojimų netekę juridinio asmens valdymo organai ne vėliau... 35. Pavesti nemokumo administratoriui atlikti Lietuvos Respublikos juridinių... 36. Nutarties kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos priėmimo dienos... 37. Nutarties kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos įsiteisėjimo... 38. Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei... 39. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, per 7 dienas...