Byla 2-13-586/2017

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Vandalinas Vainius,

2sekretoriaujant J. B.,

3dalyvaujant ieškovams A. J. G., R. B., jo atstovei N. B., ieškovų atstovui advokatui G. G.,

4atsakovei D. R.,

5atsakovo pagal priešieškinį Valstybinės įmonės Registrų centras atstovui A. P. D.,

6tretiesiems asmenims J. G., Z. B., V. G., trečiųjų asmenų atstovui advokatui G. G., Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei V. Z.,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų A. J. G. ir R. B. ieškinį atsakovei D. R., tretieji asmenys J. G., Z. B., V. G., institucija, teikianti išvadą byloje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, be bendraturtės sutikimo atlikti rekonstrukcijos darbus, atsakovės D. R. priešieškinį ieškovams J. G., A. J. G., R. B., Z. B., tretiesiems asmenims VĮ Registrų centrui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos 7-ojo notarų biuro notarei V. J. M. dėl savavališkų statybos padarinių šalinimo, dovanojimo sutartimi turto priteisimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus bei pagal prijungtą bylą pagal atsakovės D. R. priešieškinį atsakovams VĮ Registrų centrui, tretiesiems asmenims J. G., A. J. G. dėl sprendimų panaikinimo.

8Teismas

Nustatė

92016-08-26 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi sujungta civilinė byla Nr. 2-42-586/2016 pagal ieškovų A. J. G. ir R. B. ieškinį atsakovei D. R., tretieji asmenys J. G. ir Z. B., Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo ir atsakovės D. R. priešieškinį ieškovui R. B. ir trečiajam asmeniui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl savavališkų statybos padarinių šalinimo su civiline byla Nr. e2-2221-729/2016 pagal ieškovės D. R. ieškinį atsakovams VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, VĮ Registrų centrui, tretiesiems asmenims J. G., A. J. G. dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

10Teisme priimti ieškovų A. J. G. ir R. B. ieškinys, patikslintas ieškinys atsakovei D. R.. Patikslintu ieškiniu pareikšti reikalavimai:

111. Iškeldinti D. R. su visais jai priklausančiais daiktais iš gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ).:

121.1. Pastogės patalpų, kurių naudojimo teisė paskirta R. B. pagal 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-11-838/2015 ir 2013-01-07 UAB „B. S.“ plane pažymėtų indeksu 2-2 (24,27 kv. m. naudingo ir 5,97 kv. m. nenaudingo ploto);

131.2. Rūsio patalpų, kurių naudojimosi teisė priskirta A. J. G. pagal 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-11-838/2015 ir 2013-01-07 UAB „B. S.“ plane pažymėtų indeksu R-2 (40,28 kv. m. ploto).

142. Pripažinti, kad D. R. gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), atlikti statybos darbai yra savavališka statyba ir įpareigoti D. R. pašalinti savavališkos statybos padarinius:

152.1. išardyti savavališkai įrengtas pertvaras pastogės patalpose, pažymėtose indeksu 4-9, ir atstatyti buvusias laikančiąsias konstrukcijas užtikrinant jų mechaninį atsparumą pagal atsakovės lėšomis parengtą techninį projektą;

162.2. per protingą terminą įteisinti savavališkai panaikintą įėjimą į gyvenamąjį namą iš vakarų pusės ir jo įrengimą rytų pusėje kartu su laipteliais, o to nepadarius – per protingą terminą atstatyti įėjimą į gyvenamąjį namą pagal NTR įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą, tuo pačiu panaikinant savavališkai įrengtą įėjimą ir laiptelius;

172.3. per protingą terminą įteisinti savavališkai įrengtą stoglangį, o to nepadarius – per protingą terminą pašalinti minėtą stoglangį;

182.4. per protingą terminą įteisinti pietinėje gyvenamojo namo pusėje įrengtus du langus, pašalinus pietinėje buvusius 7 autentiškus langus, o to nepadarius atkurti pietinėje gyvenamojo namo pusėje buvusius langus pagal NTR įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą.

193. Įpareigoti D. R. per protingą terminą įteisinti ant garažo, unikalus Nr. unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), įrengtą medinį antstatą, o to nepadarius per protingą terminą minėtąjį antstatą nugriauti ir sutvarkyti aplinką.

204. Įpareigoti D. R. per protingą terminą atstatyti garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), savavališkai įrengtą pietinę sieną pagal NTR įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą.

215. Nustatyti, kad R. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti:

225.1. garažo, unikalus Nr. unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rekonstrukciją pagal UAB „B. S.“ projektą, objekto pridavimą ir jo įregistravimą į nekilnojamo turto registre;

235.2. gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rekonstrukciją pagal UAB „Archburė“ projektą, objekto pridavimą ir jo įregistravimą į nekilnojamo turto registre.

246. Nustatyti, kad A. J. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), kapitalinį remontą pagal UAB „B. S.“ projektą, objekto pridavimą ir įregistravimą į nekilnojamo turto registrą.

257. R. B. ir A. J. G. naudai priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

26Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, jog ieškovai, atsakovė ir tretieji asmenys (išskyrus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija) yra žemės sklypo, kurio kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas ( - ), unikalus daikto Nr. ( - ), esančio ( - ), (toliau – žemės sklypas), bendraturčiai. 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu nustatyta gyvenamojo namo patalpų – rūsio ir palėpės - naudojimosi tvarka šio statinio bendrasavininkams pagal UAB „Bau solutions“ planą, nustatant ieškovų ir atsakovės teisę naudotis konkrečiomis palėpės patalpų ir rūsio dalimis. Nepaisant teismo sprendimo, atsakovė yra užėmusi pastogės patalpas savo daiktais R. B. priskirtoje dalyje, o rūsio patalpose, priskirtose naudoti A. J. G. yra sumontavusi nuotekų surinkimo talpą. Atsakovė be kitų žemės sklypo/statinių bendrasavininkų sutikimų gyvenamojo namo pastogės patalpose įsirengė pertvaras, ant mūrinio garažo Nr. 1, įsirengė medinį antstatą; prie garažo Nr. 2 pietinės sienos pastatė papildomą mūrinę dieną, perkėlė įėjimą į gyvenamąjį namą iš vakarinės gyvenamojo namo pusės į rytinę, panaikino 7 autentiškus langus vietoj jų įrengiant du didelius langus, gyvenamajame name įsirengė 2 stoglangius. Ieškovas R. B. siekia rekonstruoti jam priklausančią garažo Nr. 1 dalį pagal UAB „B. S.“ projektą ir rekonstruoti jam priklausančią gyvenamojo namo dalį pagal UAB „Archburė“ projektą. Ieškovas A. J. G. nori atlikti jam priklausančios gyvenamojo namo dalies kapitalinį remontą pagal UAB „B. S.“ projektą“. Ieškovai yra gavę visų bendrasavininkų sutikimus, išskyrus atsakovės, kuri sutikimo neduoda be priežasties (1 t. b. l. 3-5, 170-173, 3 t., b. l. 137-138, 4 t., b. l. 2-6).

27Tretysis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškovų patikslintą ieškinį, kuriuo ieškovų reikalavimus palieka spręsti teismo nuožiūra įvertinus visas civilinės bylos nagrinėjimo metu nustatytas ir ištirtas faktines aplinkybes (1 t., b. l. 26-28, 2 t., b. l. 117-118, 5 t., b. l. 95-98).

28Atsakovė D. R. pateikė atsiliepimą į ieškinį, patikslintą ieškinį, kuriuo su ieškinio reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad ieškovas R. B. kartu su patikslintu ieškiniu nepateikė jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių jo nurodytas aplinkybes dėl tariamo atsakovės palėpės patalpos dalies, teismo sprendimu nustatytos naudotis ieškovui, užėmimo savo daiktais ir atsisakymu juos iš ten pašalinti. Ieškovas A. J. G. prašo iškeldinti D. R. su visais jai priklausančiais daiktais iš rūsio patalpų, kurių naudojimosi teisė priskirta A. J. G. pagal 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimą, tačiau nenurodo jokių objektyvių ir pagrįstų argumentų, kokiu būdu ši nuotekų surinkimo talpa, pažeidžia jo teises. Inžinerinis statinys - nuotekų surinkimo talpa rūsyje buvo sumontuota teisėtai, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. Nuotekų surinkimo talpa esamoje rūsio vietoje buvo įrengta specialistams išsamiai įvertinus viso rūsio erdvinę - planinę struktūrą, ir nuotekų surinkimo talpos perkelti į kitą rūsio dalį dėl rūsio erdvinės - planinės struktūros nėra jokios galimybės. Ieškovai patikslintu ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę pašalinti palėpėje įrengtas pertvaras, kurios patenka į Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu nustatytą R. B. naudotiną pastogės patalpų dalį ir atstatyti buvusias laikančiąsias konstrukcijas užtikrinant jų mechaninį atsparumą pagal atsakovės lėšomis parengtą techninį projektą, o likusioms pertvaroms, jei tokių yra, suteikti protingą terminą jų įteisinimui, o to nepadarius - per protingą terminą išardyti ir sutvarkyti aplinką, tačiau atsakovė palėpėje, jokių pertvarų niekada nemontavo bei jokių patalpų neįrengė. Pastogės patalpas kaip savas nuo 1970 m. valdė jos patėvis J. G., o nuo 1997 m. iki šiol atsakovė D. R.. Vidines pertvaras pastogėje apie 1970-1973 melus įrengė J. G., esant šio gyvenamojo namo savininkės - mamos O. G. leidimui bei sutikimui. Šios pertvaros buvo skirtos ne patalpoms, kaip kad nurodo ieškovai suformuoti, bet paremti šio pastato stogą. Palėpės patalpose yra atliktas paprastasis remontas: apšiltintas stogas, papildomai įrengtos medinės laikančios konstrukcijos, įrengti stoglangiai, paliktos esamos sijos ir mūrlotai. Atlikti paprastojo remonto darbai pagerina pastato šilumines savybes bei padidina pastato gyvavimo trukmę, todėl nepažeidžia ieškovų teisių. Ieškovai prašo įpareigoti atsakovę per protingą terminą įteisinti statybą, o to nepadarius per protingą terminą atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį ir sutvarkyti aplinką. Atsakovė nesutinka, nes gyvenamajame name yra atliktas paprastasis remontas: apšiltinta laukinė pastato siena, padengta dekoratyviniu tinku ir lentelėmis, pakeisti mediniai langai į plastikinius langus, pakeista kenksminga stogo asbesteementinė danga į neasbesteementinę stogo dangą, rytiniame pastato fasado sienoje pakeistas langas į duris, įėjimui naujai pastatyti laukiniai monolitiniai laiptai. Nurodė, kad ieškovai, matydami atliekamus statybos darbus, nei atsakovei, nei viešojo administravimo subjektams nepateikė savo pretenzijų, skundų, pranešimų dėl atsakovės gyvenamojo namo dalyje atliekamų bei namo techninę būklę pagerinančių darbų. Tokie ieškovų veiksmai patvirtina, jog jie konkliudentiniais veiksmais sutiko dėl minėtų statybos darbų. Ieškovai nurodė, kad ant garažo Nr. 1 dalies, naudojamos D. R., yra įrengtas medinis antstatas, kuris yra pastatytas be bendrasavininkų sutikimo, todėl yra savavališka statyba. Atsakovė nurodė, kad nesutinka su ieškovų teiginiu, nes atsakovė šio medinio antstato nestatė. Ieškovai patikslintame ieškinyje nurodo, jog garažo Nr. 2 išorinė sienos dalis (0.52 m) yra pastatyta be rekonstrukcijos projekto, todėl laikytina savavališka statyba, tačiau atsakovė jokių statybos darbų, susijusių su garažo Nr. 2 išorine siena (0,52 m) neatliko. Ieškovas R. B. teismo prašo nustatyti, kad R. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti garažo, unikalus Nr. unikalus Nr. ( - ), rekonstrukciją pagal UAB „B. S.“ projektą, objekto pridavimą ir jo įregistravimą į Nekilnojamo turto registrą. Atsakovė nurodė, kad nesutinka su šiuo reikalavimu, nes ieškovas atliko darbus neturėdamas statybą leidžiančių dokumentų, be bendraturčių sutikimo statyti garažą 40 cm atstumu nuo atsakovės garažo sienos, ko pasėkoje jo atlikti darbai yra laikytini savavališka statyba. Ieškovas R. B. visiškai ignoravo bendrasavininkų (atsakovės) teises, garažo pamatus išsipylė vienašališkai, neatsižvelgdamas į atsakovės norus bei 2008-09-11 notaro patvirtintą sutikimą, kurie atitinka protingumo ir sąžiningumo principus. Ieškovas R. B. prašo leisti be atsakovės sutikimo rekonstruoti jo valdomą gyvenamojo namo dalį pagal UAB „Archburė“ parengtą projektą, tačiau atsakovė gyvenamojo namo rekonstravimo projektiniu pasiūlymu nesutinka, nes ieškovo pageidaujama gyvenamojo namo rekonstrukcija iš esmės pažeistų atsakovės teises, nes ženkliai sumažėtų atsakovės sklypo dalies bei gyvenamųjų patalpų insoliacija, nebepakaktų atsakovės sklypo dalies bei gyvenamųjų patalpų apšvietimo iš rytų pusės, dėl to iš esmės pablogėtų atsakovės gyvenimo ir veiklos sąlygos, t.y. atsakovė nebegalėtų saugiai, efektyviai ir patogiai atlikti einamąją veiklą, kuriai reikia vaizdinio suvokimo, ženkliai būtų apribotas bendras matymo laukas iš rytų pusės, t.y. atsakovė pro svetainės langą, kuris būtų šalia mansardos sienos, matytų tik naujai pastatytos mansardos sieną), taip pat tai trukdytų augti augalams, taip pat kyla akivaizdus ir realus pavojus, kad nuo per arti atsakovei priklausančios gyvenamojo namo dalies pastatytos mansardos su balkonu dvišlaičio stogo bet kada į atsakovės valdomą sklypą dalį gali nukristi sniego luitai. Lietingu metu nuo ieškovo mansardos stogo į atsakovės sklypą kristų vanduo, pablogėtų atsakovės žemės sklypo dalies vaizdas, sumažėtų sklypo dalies vertė. Ieškovas siekia demontuoti priestato stogą bei dalį pastato stogo ir įrengti mansardą su balkonu, kurią dengia dvišlaitis stogas. Dėl vyksiančių statybos darbų, atsižvelgiant į tai, kad namas yra labai senas (1924 m. statybos) gali ženkliai pablogėti gyvenamojo namo techninė būklė, pavyzdžiui dėl vibracijos gali suskilinėti namo sienos, dėl ko pablogėtų namo stabilumas, konstrukcijų (laikančių ir nelaikančių) būklė, šiluminė, garso izoliacija ir pan. Ieškovas A. J. G. prašo nustatyti, kad jam nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo kapitalinį remontą pagal UAB „B. S.“ projektą, objekto pridavimą ir įregistravimą į Nekilnojamo turto registrą. D. R. nurodė, kad ieškovo pageidaujamas kapitalinis remontas iš esmė pažeistų atsakovės teises, nes ieškovas nori suformuoti įėjimą į rūsį toje vietoje, kurioje yra sumontuotos ventiliacinės angos. Panaikinus ventiliacines angas, atsakovės naudojamame rūsyje (jo dalyje) nebeliks jokio rūsio patalpų vėdinimo, rūsys neturi langų, ko pasėkoje ženkliai padidės rūsio patalpų drėgmė, bus palanki terpė atsirasti pelėsiui, nebebus galimybės rūsio patalpų naudoti pagal jo tikslinę paskirtį. Kapitaliniai remonto darbai bei naujo įėjimo į rūsį suformavimas ir laiptinės įrengimas būtų vykdomi kitoje gyvenamojo namo pusėje nei yra įėjimai į ieškovui R. B. ir atsakovei priklausančias gyvenamąsias patalpas. Ieškovo įrengti statiniai taip pat sumažins atsakovės sklypo dalies bei gyvenamųjų patalpų insoliaciją. dėl to iš esmės pablogės atsakovės gyvenimo ir veiklos sąlygos. Be to, iškertant namo, kuris yra labai senos statybos, sienose angas, bei laiptinės įrengimo gali pablogėti gyvenamojo namo techninė būklė, taip pat, abiems ieškovams atlikus rekonstrukcijas ir kapitalinio remonto darbus iš abiejų gyvenamojo namo pusių bus per didelis sklypo užstatymo intensyvumas, ir tai iš esmės taip pat pažeidžia atsakovės teisę į darnią ir sveiką aplinką (1 t., b. l. 32-37, 3 t., b. l. 130-131, 5 t., b. l. 70-79).

292015-05-29 Klaipėdos rajono apylinkės teisme priimtas atsakovės D. R. priešieškinys, kuriuo atsakovė prašė įpareigoti R. B. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti savavališkai be bendraturtės D. R. sutikimo pristatytą prie gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), priestatą - patalpą, žymimą indeksu 3-1 ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovai ir atsakovė yra bendraturčiai gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane 12A1p, esančios namų valdoje adresu ( - ). R. B. be bendraturčių sutikimo ir rekonstravimo projekto 2012-2013 m. vykdė bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo dalies rekonstrukciją ir pristatė (rekonstravo) priestatą, t.y. prie savo naudojamos dalies pristatė patalpą, plane žymima indeksu 3-1, 2,36 kv. m. ploto, tuo neteisėtai padidindamas savo valdomą dalį. Gyvenamasis namas nepriklauso nesudėtingų statinių, kuriems taikomi supaprastinti reikalavimai, kategorijai. Priestato (patalpos 3-1) pristatymo prie gyvenamojo namo negalima laikyti namo kapitaliniu remontu, nes priestato, per kurį yra patenkama į gyvenamąjį namą, pristatymas, pakeičiant statinio išorės matmenis, pagal Statybos įstatymo 2 straipsnį yra traktuojamas kaip statinio rekonstrukcija. R. B. rekonstravimo darbus vykdė be statybos leidimo ir projekto, taip pat neprašė (negavo) bendraturčių, tame tarpe D. R., sutikimo tokiems darbams (1 t., b. l. 107-109).

302016-09-30 priimtas atsakovės D. R. patikslintas ieškinys, kuriuo prašė pripažinti, jog 1997-04-18 dovanojimo sutartimi Nr. ( - ) D. R. nuosavybės teise įgijo nekilnojamąjį turtą – plytų garažą, plane žymimą 29G2p (I a), esantį adresu ( - ), pripažinti, jog 1997-04-18 dovanojimo sutartimi Nr. ( - ), D. R., kartu su padovanotomis 38/100 dalimis pastato – gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), priskirtino vieno buto pastatų kategorijai, nuosavybės teise padovanotos rūsio patalpos faktiškai yra D. R. buto priklausinys turintis 71,99 m2. Nurodė, kad dovanojimo sutartis yra galiojanti, kitų asmenų niekada nebuvo ginčijama dėl padovanoto nekilnojamojo turto sudėties, apimties ar šio turto teisinio statuso. Nuo dovanojimo sutarties sudarymo dienos (1997-04-18) iki dabar (2016 m.) D. R. sąžiningai valdė, naudojosi ir disponavo jai perleistu nekilnojamuoju turtu, t. y.: tiek konkrečiomis po jos butu esančiomis rūsio patalpomis, tiek virš buto esančiomis konkrečiomis palėpės patalpomis, tiek nekilnojamuoju turtu – ginčo plytų garažu, plane žymimą 29G2p (I a) (6 t., b. l. 2-4, 7 t., b. l. 2-4).

31Ieškovas R. B. pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo su priešieškiniu nesutiko, nurodė, kad atsakovė priešieškinyje nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad ieškovas R. B. yra savavališkai rekonstravęs gyvenamąjį namą. Be to, nurodė, kad pastatytas priestatėlis nėra savavališka statyba, nes jam nereikia nei projekto, nei statybą leidžiančio dokumento, nei atsakovės sutikimo (1 t., b. l. 159).

32Ieškovų J. G., A. J. G., trečiųjų asmenų R. B., Z. B. atstovas advokatas G. G. pateikė atsiliepimą į D. R. priešieškinį, kuriuo su jo reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad Klaipėdos rajono apylinkės teisme D. R. jau reiškė reikalavimą pripažinti, kad D. R. dovanojimo sutartimi įgijo nuosavybės teisę į visą garažą, tačiau šiam reikalavimui teismas taikė senatį ir reikalavimas dėl nuosavybės teisės pripažinimo į visą garažą jau yra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Be to, atsakovės reikalavimai kyla iš dovanojimo sutarties, kuria J. G. dovanojo D. R. nekilnojamojo turto. J. G. negalėjo perleisti apdovanotojai daugiau turto negu pats turėjo. Vadovaujantis Registrų centro duomenimis, J. G. turėjo 29/200 garažo ir nepriklausomai nuo dovanojimo sutartyje naudotų lingvistinių formuluočių, negalėjo padovanoti daugiau garažo nei pats turėjo. Registrų centro duomenimis, J. G. turėjo 38/100 gyvenamojo namo, tad D. R. ir buvo padovanota 38/100 gyvenamojo namo. Civilinėje byloje Nr. 2-11-838/2015 buvo nustatyta gyvenamojo namo naudojimosi tvarka, todėl teigti kad į 38/100 įeina konkrečiai gyvenamojo namo rūsys nėra jokio pagrindo.

33Atsakovas pagal D. R. priešieškinį VĮ Registrų centras pateikė atsiliepimą į D. R. priešieškinį, kuriuo su atsakovės D. R. reikalavimais nesutiko, prašė ginčą, kilusį iš civilinių teisinių santykių spręsti teismo nuožiūra, reikalavimą valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui netenkinti (6 t., b. l. 72-73).

34Trečiasis asmuo Klaipėdos 7-ojo notarų biuro notarė V. J. M. pateikė atsiliepimą į D. R. priešieškinį, nurodė, jog ginčo dėl patvirtintos 1997-04-18 dovanojimo sutarties Nr. ( - ) nėra, ši sutartis yra galiojanti. Nesant ginčo dėl notaro tvirtintos dovanojimo sutarties, galimas teismo sprendimas pagal ieškovės reikalavimą nesukurs jokių teisių ir pareigų notarui, kuris tvirtino sutartį, taip pat jeigu tokių teisių ir pareigų notarui neatsiranda jis nėra teisiškai suinteresuotas ginčo išsprendimo rezultatu, todėl ginčą prašė spręsti pagal byloje esančius įrodymus, juos vertinant pagal savo vidinį įsitikinimą, vadovaujantis įstatymu. Paaiškino, jog sudarant dovanojimo sutartį buvo vadovaujamasi galiojančia Civilinio kodekso redakcija, dėl sutarties galiojimo ginčo nėra, dovanojamo turto apimtis ir apibūdinimas nurodytas atsižvelgiant į dovanotojo valią ir viešojo registro duomenis (6 t., b. l. 76).

352016-06-22 teisme priimtas trečiųjų asmenų Z. B., J. G. ir V. G. atstovo advokato G. G. ieškinys dėl teisės pripažinimo atlikti rekonstrukciją be D. R. sutikimo ir naudojimosi tvarkos nustatymo. Tretieji asmenys pareiškė savarankiškus reikalavimus:

361. Nustatyti, kad Z. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalies rekonstrukciją ir įteisinti savavališką statybą – nesudėtingą statinį (rūsys) – esantį Z. B. naudojamoje žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalyje pagal UAB „B. S.“ projektą, priduoti objektus ir su jais susijusius juridinius faktus įregistruoti nekilnojamo turto registre.

372. Nustatyti, kad J. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo dalies, unikalus Nr. ( - ) ir pagalbinio ūkio paskirties statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), rekonstrukciją pagal UAB „B. S.“ projektą, priduoti objektus ir su jais susijusius juridinius faktus įregistruoti nekilnojamo turto registre.

383. Nustatyti, kad V. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti naują statybą, nugriaunant jam nuosavybės teise priklausančius ūkio paskirties pastatus, unikalus Nr. ( - ), ir jų vietoje pastatant gyvenamąjį namą pagal UAB „B. S.“ projektą, priduoti objektą ir su jais susijusius juridinius faktus įregistruoti nekilnojamo turto registre.

394. Įpareigoti D. R. pašalinti visus jai nuosavybės teise priklausančius daiktus iš pastato – garažo, 28 kv. m. ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), laikotarpiui, kuriuo bus atliekama šio pastato rekonstrukciją.

405. Atlikus rekonstrukciją, nustatyti pastato – garažo, 28 kv. m. ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), naudojimosi tvarką pagal UAB „B. S.“ I aukšto pasidalijimo planą, nustatant, kad: D. R. naudojasi 4 kv. m. statinio dalimi plane pažymėta Nr. 1, A. J. G. – 4 kv. m. statinio dalimi plane pažymėta Nr. 3.

416. Z. B., J. G. ir V. G. naudai priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

42Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad pareiškėjai siekia rekonstruoti jiems priklausančius statinius, vykdyti naują statybą ir įteisinti savavališką statybą žemės sklype, esančiame ( - ),: Z. B. siekia atlikti jai priklausančios gyvenamojo namo dalies rekonstrukciją ir įteisinti savavališką statybą – nesudėtingą statinį (rūsys), J. G. siekia atlikti jam priklausančios gyvenamojo namo dalies ir pagalbinio ūkio paskirties statinių, V. G. siekia vykdyti naują statybą, nugriaunant jam nuosavybės teise priklausančius ūkio paskirties pastatus, ir jų vietoje pastatant gyvenamąjį namą pagal UAB „B. S.“ projektą. Visi žemės sklypo bendrasavininkai sutinka su minėtais UAB „B. S.“ projektais ir yra pateikę savo sutikimus, išskyrus atsakovė D. R.. Tiek ieškovai, tiek tretieji asmenys prašė atsakovę D. R. suteikti sutikimus jų statybos projektams, tačiau pastaroji minėtąjį prašymą ignoravo. Atsakovė nenurodė, kuo statinių rekonstrukcija bei savavališkos statybos, atliktos ant pačios Z. B. naudojamos žemės sklypo dalies, įteisinimas pažeidžia atsakovės teises (4 t., b. l. 101-103).

43Atsakovė D. R. pateikė atsiliepimą į trečiųjų asmenų pareiškimą, kuriuo su pareikštu pareiškimu sutiko iš dalies. Nurodė, kad sutinka, kad Z. B. atliktų gyvenamojo namo, esančio ( - ), dalies rekonstrukciją ir įteisintų savavališką statybą - nesudėtingą statinį, (rūsį) - esantį Z. B. naudojamoje žemės sklypo, dalyje pagal UAB „B. S.“ projektą, priduotų objektus ir su jais susijusius juridinius faktus įregistruotų nekilnojamo turto registre, jeigu projektas atitinka esminius statinio reikalavimus ir (arba) privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir (arba) kitų statybos teisės aktų reikalavimus. Nurodė, kad sutinka, kad V. G. atliktų naują statybą, nugriaunant jam nuosavybės teise priklausančius ūkio paskirties pastatus, unikalus Nr. ( - ), ir jų vietoje pastatant gyvenamąjį namą pagal UAB „B. S." projektą, priduotų objektą ir su jais susijusius juridinius faktus įregistruotų nekilnojamo turto registre, jeigu projektas atitinka esminius statinio reikalavimus ir (arba) privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir (arba) kitų statybos teisės akių reikalavimus.

44Nurodė, kad sutinka, jog J. G. atliktų gyvenamojo namo dalies, unikalus Nr. ( - ) ir pagalbinio ūkio paskirties statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), rekonstrukciją pagal UAB „B. S.“ projektą, priduotų objektus ir su jais susijusius juridinius faktus įregistruotų nekilnojamo turto registre, jeigu projektas atitinka esminius statinio reikalavimus ir (arba) privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir (arba) kitų statybos teisės akių reikalavimus. Nesutinka, su trečiojo asmens planuojamais vykdyti darbais - naujų vandentiekio ir buitinių nuotekų inžinerinių tinklų nutiesimu nuo miesto centralizuotų tinklų iki jam priklausančio rekonstruojamo vienbučio gyvenamojo namo, prijungimas plane numatytas prie esamo buitinio nuotekų tinklų (šulinio), kadangi iš plano nėra detaliai matyti tinklų tiesimo trasa. Taip pat nesutinka, kad J. G. atliktų pagalbinio ūkio paskirties stalinio, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) rekonstrukciją pagal UAB „B. S.“ projektą, priduotų objektą ir su juos susijusius juridinius faktus įregistruotų nekilnojamo turto registre. Taip pat atsakovė nesutinka su J. G. prašymu, jog atlikus rekonstrukciją, nustatyti pastato - garažo, 28 kv. m. ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), , naudojimosi tvarką pagal UAB „B. S.“ 1 aukšto pasidalijimo planą, nustatant, kad: D. R. naudojasi 4 kv. m. statinio dalimi plane pažymėta Nr. 1, A. J. G. - 4 kv. m. statinio dalimi plane pažymėta Nr. 2 ir J. G.- 20 kv. m. statinio dalimi plane pažymėta Nr. 3. Taip pat nesutinka su J. G. prašymu įpareigoti D. R. pašalinti visus jai nuosavybės teise priklausančius daiktus iš pastato - garažo, 28 kv. m. ploto,-unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) laikotarpiui, kuriuo bus atitekama šio pastato rekonstrukciją. Nurodė, kad jai dovanojimo sutartimi yra padovanotas visas plytų garažas, plane pažymėtą 29G2p, esančio ( - ), A. J. G. ir J. G. 1994-12-28 dovanojimo sutartimi yra padovanotos ne šio garažo dalys, o konkrečios gyvenamųjų patalpų antrame aukšte dalys (5 t., b. l. 91-94).

45Tretysis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą į Z. B., J. G. ir V. G. pareiškimą, kuriuo trečiųjų asmenų reikalavimus palieka spręsti teismo nuožiūra (5 t., b. l. 100-101).

46Ieškovas R. B. teismo posėdžio metu prašė ieškinį, patikslintą ieškinį tenkinti, jame nurodytais motyvais, priešieškinio netenkinti, atsiliepime nurodytais motyvais. Paaiškino, kad nori naudotis tik savo dalimi, kuri buvo padovanota. Paaiškino, kad priestatėlis pastatytas dar iki atsakovei atsikeliant gyventi, buvo įregistruotas. Garažas buvo pastatytas apie 1970 metus, vientisas, kilus audrai 2008 metais jo dalis nugriuvo, dėl ko nori jį atsistatyti, pagal buvusius išmatavimus, tačiau atsakovė neduoda sutikimo, reikalauja, kad jis garažą statytų 2 metrų atstumu nuo jos likusios garažo dalies. Garažas buvo ištisinis, tačiau atsakovė jam nežinant padalijo pastatus per pusę. Nurodė, kad atsakovė trukdo naudotis pastogės patalpomis, užmūrijo sienas, išėmė balkius, pakeitė stogą, neleidžia įeiti.

47Ieškovo R. B. atstovė N. B. teismo posėdžio metu prašė ieškinį, patikslintą ieškinį tenkinti, jame nurodytais motyvais, priešieškinį atmesti. Paaiškino, kad priestatėlis buvo registruotas, garažas taip pat registruotas kaip vientisas pastatas, atsakovė kažkokiu būdu garažą perregistravo. Atsakovė užėmusi palėpę, R. B. negali patekti į savo patalpas. Nurodė, kad perdarytos durys, nuotekų bačka pažeidžia jų teisės, nes po jų kiemą vaikšto svetimi žmonės, iš nuotekų bačkos sklinda triukšmas, smarvė.

48Ieškovas A. J. G. teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti, priešieškinio netenkinti, atsiliepime nurodytais motyvais. Paaiškino, kad jis nesinaudoja rūsiu, nes negali į jį patekti. Taip pat nori apsitinkuoti namą, tačiau atsakovė sutikimo neduoda.

49Trečiasis asmuo V. G. teismo posėdžio metu parodė, kad su ieškinio reikalavimais sutinka, prašė juos tenkinti, su priešieškinio reikalavimais nesutinka, prašė juos atmesti. Nurodė, kad su atsakove neįmanoma susitarti, ji pati įsivedusi komunikacijas savavališkai, be jų sutikimo, tačiau jam jas įsivesti neduoda sutikimo. Atstovės atstovui advokatui buvo pateikęs suderinimui ir susipažinimui projektą, tačiau atsakovė tvirtina jo negavusi. Paaiškino, kad siekia vykdyti naują statybą, nugriaunant jam nuosavybės teise priklausančius ūkio paskirties pastatus, ir jų vietoje pastatant gyvenamąjį namą pagal UAB „B. S.“ projektą.

50Trečiasis asmuo Z. B. teismo posėdžio metu su ieškinio bei patikslinto ieškinio reikalavimais sutiko, prašė juos tenkinti, su priešieškinio reikalavimais nesutiko, prašė juos atmesti. Taip pat prašė tenkinti trečiųjų asmenų savarankiškus reikalavimus. Paaiškino, kad atsakovė yra užėmusi visas palėpės patalpas, ir tas kurios priklauso R. B.. Nurodė, kad palėpės patalpos yra įrengtos 2015 metais, ten padarytos gyvenamosios patalpos, jose gyvena atsakovės dukra. D. R. dovanojimo sutartimi buvo padovanota dalis garažo. J. G. dovanojo D. R. nekilnojamojo turto, tačiau negalėjo perleisti apdovanotojai daugiau turto negu pats turėjo, nes jis turėjo 29/200 garažo, tačiau ji nori pasisavinti jį visą, be to, neleidžia R. B. atstatyti nugriuvusios garažo dalies, neduoda sutikimo. Nurodė, kad atsakovė įsirengė patalpas, jas susitvarkė, pakeitė stogą, įdėjo stoglangius be kitų bendrasavininkų sutikimo. Atsakovė perkėlė duris iš vienos namo pusės į kitą, taip pat, be kitų bendrasavininkų sutikimo, nors durimis galėjo naudotis ir toje vietoje, nes gatvė nėra judri, keliuku naudojasi tik tie patys sodybos bendrasavininkai. Be to, atsakovas A. G. neturi rūsio, atsakovės minimas A. G. priklausantis rūsys yra paprasčiausia duobė, skirta susidėti motorui, siurbliams ir pan. Be to, yra avarinės būklės ir negali nieko daryti, kol nesutvirtins namo pamatų. Nurodė, kad atsakovė yra užėmusi visą palėpę ir ginčo garažą. Z. B. siekia atlikti jai priklausančios gyvenamojo namo dalies rekonstrukciją ir įteisinti savavališką statybą – nesudėtingą statinį (rūsį), ir visi žemės sklypo bendrasavininkai sutinka, yra pateikę savo sutikimus, išskyrus atsakovę D. R..

51Trečiasis asmuo J. G. teismo posėdžio metu su ieškinio bei patikslinto ieškinio reikalavimais sutiko, prašė juos tenkinti, su priešieškinio reikalavimais nesutiko, prašė juos atmesti. Taip pat prašė tenkinti trečiųjų asmenų savarankiškus reikalavimus. Paaiškino, kad atsakovė viską daro viena pati, be bendrasavininkų sutikimo. Jo brolis, J. G., dovanodamas turtą atsakovei, ne viską iki galo sutvarkė. Nurodė, kad atsakovė nuotekų bačką ne savo pusėje pastatė specialiai, kad trukdytų, ir senai galėjo perkelti, nes nėra sudėtinga, tačiau to nedaro. Paaiškino, kad R. B. garažą atstato tokį, koks jis buvo. Taip pat paaiškino, kad D. R. perkėlė duris nuo gatvės į kiemą, tačiau galėjo jomis naudotis, nes, nors kelias ir bendras, tačiau juo naudojasi tik asmenys, kurie ten gyvena. Paaiškino, kad atsakovė nesutinka su niekuo, nesirašo ant jų projektų, neduoda sutikimų, jiems norint rekonstruotis pastatus, pagerinti gerbūvį, nors pati savavališkai ir be bendraturčių sutikimo yra viską susitvarkiusi.

52Ieškovų, trečiųjų asmenų Z. B., J. G., V. G. atstovas advokatas G. G. prašė ieškinį, patikslintą ieškinį, trečiųjų asmenų savarankiškus reikalavimus tenkinti ieškiniuose, pareiškimuose nurodytais motyvais, atsakovės priešieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovės gyvenamojo namo stogas pakeistas, sienos apšiltintos, langai pakeisti, langai išmontuoti be bendraturčių sutikimo, todėl atsakovei reikėtų juos išmontuoti arba gauti bendraturčių sutikimą. Ieškovai prašo namo remontui atlikti sutikimų, atsakovė jų neduoda, nors pati remontus pasidariusi be bendraturčių sutikimo. Paaiškino, kad teismo sprendimu yra nustatyta gyvenamojo namo naudojimosi tvarka, tačiau atsakovė yra užėmusi palėpės dalį, garažo, rūsio dalis, kurios jai nepriklauso. Nurodė, kad atsakovė savo neteisėtais veiksmais bando įrodyti ieškovų neteisėtumą.

53Trečiojo asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė V. Z. teismo posėdžio metu nurodė, kad R. B. surašyti savavališkos statybos aktai nėra nuginčyti, tačiau pasikeitus įstatymo redakcijai, tai nėra savavališkos statybos statiniai. Atsakovė D. R. nesutikdama su ieškovų, trečiųjų asmenų pateiktais projektiniais pasiūlymais turėtų įrodyti, kad bendraturčių pateikti projektiniai pasiūlymai pažeidžia jos teises. Paaiškino, kad visi namo remonto darbai, statybos darbai turi būti sprendžiami bendraturčių sutarimu. Ieškinio, trečiųjų asmenų reikalavimus palieka spręsti teismo nuožiūra įvertinus visas civilinės bylos nagrinėjimo metu nustatytas ir ištirtas faktines aplinkybes, su atsakovės D. R. reikalavimais nesutiko, prašė ginčą, kilusį iš civilinių teisinių santykių spręsti teismo nuožiūra, reikalavimą valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui netenkinti.

54Teismo posėdžio metu ekspertas V. Š. nurodė, kad patvirtina byloje pateiktą išvadą. Paaiškino, kad išvada pateikta pagal pastatų matmenis, pateiktus dokumentus. Nurodė, kad atsakovės gyvenamajame name yra aiškiai atlikta savavališka statyba, perkeltos durys, įdėti stoglangiai, pakeistas stogas, gegnės, palėpėje nelegaliai padaryta siena, yra padaryta kapitalinė statyba. Paaiškino, kad R. B. garažas atstatomas toje pačioje vietoje, pagal tuos pačius matmenis, pagal kvadratūrą neypatingas statinys.

55Teismo posėdžio metu atsakovo Valstybinės įmonės Registrų centras atstovas A. P. D. paaiškino, kad palaiko atsiliepime nurodytus motyvus. Nurodė, kad ginčo objektas - garažas yra vieno aukšto. Pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto registre kadastriniai matavimai yra įregistruoti 1997-12-03, kitų kadastrinių matavimų įregistruota nėra, dėl ko teigti, jie teisingi ar neteisingi nėra pagrindo.

56Atsakovė D. R. teismo posėdžio metu su ieškinio bei patikslinto ieškinio reikalavimais nesutiko, prašė juos atmesti atsiliepime nurodytais motyvais. Nurodė, kad jai buvo padovanotas visas garažas, o ieškovai nori įteisinti, tai kas pastatyta nelegaliai. Dėl garažo sienų, garažo antstato, palėpės pertvarų, nuotekų prašo taikyti senatį. Paaiškino, kad R. B. nori atstatyti garažą ir pasatyti ugniasienę ant jos žemės sklypo, dėl to ji nesutinka, nes pastatus gali statytis 2 metrų atstumu nuo jos pastatų. Nurodė, kad durys perstatytos senai ir yra suėjusi termino apskundimui senatis. Be to, durys į gatvę buvo nesaugu, dėl ko ji jas perkėlusi. Prašo tenkinti jos priešieškinį ir įpareigoti R. B. nugriauti savavališkai be jos sutikimo pristatytą priestatą, pripažinti, jog 1997-04-18 dovanojimo sutartimi ji nuosavybės teise įgijo nekilnojamąjį turtą – plytų garažą, pripažinti, jog dovanojimo sutartimi, kartu su padovanotomis 38/100 dalimis pastato – gyvenamojo namo, nuosavybės teise padovanotos rūsio patalpos faktiškai yra D. R. buto priklausinys. Nurodė, kad dovanojimo sutartis yra galiojanti, ir tik registrų centre buvo padaryta klaida ir jai įregistruotos ne visos jai priklausančios patalpos. Su trečiųjų asmenų reikalavimais sutiko iš dalies. Nurodė, kad sutinka su Z. B., V. G. reikalavimais, nesutinka su J. G. reikalavimais, atsiliepime į trečiųjų asmenų pareiškimą nurodytais motyvais.

57Ieškinys, trečiųjų asmenų savarankiški reikalavimai tenkintini, priešieškinys atmestinas.

58Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai A. J. G., R. B., atsakovė D. R. bei tretieji asmenys J. G. ir Z. B. yra žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendraturčiai (1 t., b. l. 6-7). Žemės sklype yra įregistruoti pastatai: gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėta indeksu 1Alm, esantis ( - ); gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėta indeksu 12Alp, esantis ( - ),; garažas, unikalus Nr. ( - ), plane žymima indeksu 5I2p; sandėlis, unikalus Nr. ( - ), plane žymima 9l1ž; garažas, unikalus Nr. ( - ), plane žymima indeksu 10l1p; garažas, unikalus Nr. ( - ), plane žymima indeksu 11l1p; sandėlis, unikalus Nr. ( - ), plane žymima indeksu 13l1p; sandėlis, unikalus Nr. ( - ), plane žymima indeksu 20l1p; sandėlis, unikalus Nr. ( - ), plane žymima indeksu 21l1ž; garažas, unikalus Nr. ( - ), plane žymima indeksu 22l1p; tvartas, unikalus Nr. ( - ), plane žymima indeksu 23l1p; tvartas, unikalus Nr. ( - ), plane žymima indeksu 24llp; garažas, unikalus Nr. ( - ), plane žymima indeksu 25llp; garažas, unikalus Nr. ( - ), plane žymima indeksu 27l2p; garažas, unikalus Nr. ( - ), plane žymima indeksu 28l2p; garažas, unikalus Nr. ( - ), plane žymima indeksu 29l2p. Ieškovui R. B. asmeninės nuosavybės teise priklauso 964/6294 dalies dydžio žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), 16/100 gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ½ garažo, unikalus Nr. ( - ). Ieškovui A. J. G. asmeninės nuosavybės teise priklauso 592/3147 dalies dydžio žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), 29/200 garažo, unikalus Nr. ( - ); 46/100 gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ); 29/100 garažo, unikalus Nr. ( - ); 29/100 sandėlio, unikalus Nr. ( - ); garažas, unikalus Nr. ( - ); tvartas, unikalus Nr. ( - ); 29/100 garažo, unikalus Nr. ( - ), 29/100 garažo, unikalus Nr. ( - ). Atsakovei D. R. asmeninės nuosavybės teise priklauso 1145/6294 dalies dydžio žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ); 38/100 gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ½ garažo, unikalus Nr. ( - ), 29/200 dalys pastato-garažo, unikalus Nr. ( - ) (1 t., b. l. 6-14).

591997-04-18 pasirašyta dovanojimo sutartis tarp J. G. ir D. R. (D), kuri patvirtinta notaro. Dovanojimo sutartimi J. G. D. R. padovanojo dalį žemės sklypo, 38/100 gyvenamojo namo, plytų garažą, plane žymima 29G2p, ½ garažo, plane žymima 11G1p ir kiemo įrenginius priklausančius šiai pastato daliai (1 t., b. l. 38-39; 2 t., b. l. 129).

601994-12-28 pasirašyta dovanojimo sutartis tarp O. G. ir R. B., kuri patvirtinta notaro. Dovanojimo sutartimi O. G. R. B. padovanojo dalį žemės sklypo, 16/100 dalių gyvenamojo namo su dviem rūsiais ir dviem priestatais, plane žymima 12A1, ½ dalis plytų garažo, plane žymima 11G1p ir tai daliai tenkančius kiemo įrenginius. J. G. O. G. padovanojo 38/100 gyvenamojo namo su dviem rūsiais ir dviem priestatais, plane žymima 12A1, plytų garažo pirmą aukštą, plane žymima 29G2p, ½ garažo, plane žymima 11G1p ir kiemo įrenginius priklausančius šiai pastato daliai. A. G. O. G. padovanojo 46/100 gyvenamojo namo su dviem rūsiais ir dviem priestatais bei 29/100 dalis antrame aukšte įrengto gyvenamojo ploto (5G2p, 2011p, 27G2p, 28G2p, 29G2p), plytų garažus 5G2p, 22G1p, plytų tvartą 2311p, ir tai daliai tenkančius kiemo įrenginius. J. G. padovanojo 71/100 dalį įrengto gyvenamojo ploto antrame aukšte (5G2p, 2011p, 27G2p, 28G2p, 29G2p), plytų garažą 27G2p, plytų garažą 28G2p, lentų sandėlis 2111m, plytų garažą 25G1 ir tai daliai tenkantys kiemo įrenginiai (3 t., b. l. 29-30).

612014-10-30 statybos inžinierius A. M., įvertinęs pastato palėpės ( - ), dvejus kadastrinius matavimus, atliktus 2013-11-18, kuriuos atliko UAB „Kartografiniai projektai“ ir 2014-06-12, kuriuos atliko UAB „Geodonas“ nustatė, kad minėtoje patalpoje statybos darbai atliekami, kadangi per tą laikotarpį buvo įrengta pertvara patalpoje 4-11, kurios plotas buvo 11,33 m2 pagal 2013-11-18 matavimų žymėjimą, o pagal 2014-06-12 matavimus ten jau yra dvi patalpos kurios žymimos 4-10 ir 4-11, kurių plotai yra 5,66 m2 ir 6,76 m2. Taip pat pagal 2013-11-18 kadastrinių matavimų duomenis sienoje tarp patalpų 4-11 ir 4-9 yra tik vienos durys, o atlikus kadastrinius matavimus 2014-06-12, yra jau dvejos durys toje sienoje. Pagal 2013-11-18 kadastrinius matavimus šalia patalpos 4-9 (plotas 36,08m2) yra patalpa 4-10 (plotas 10,46m2) su dviem stoglangiais, kurias dalina atitvaras žymima brūkšnine linija, o 2014-06-12 kadastriniuose matavimuose parodoma, kad nėra atitvaro ir yra tik viena patalpa 4-9, kurios plotas 46,58m2. Įrengtas savavališkai pertvaras galima griauti ir jų nebuvimas nekels jokio pavojaus stogo konstrukcijoms, kadangi pervarą paskirtis yra atskirti patalpas ir jos nelaiko stogo konstrukcijų ar perdangų (1 t., b. l. 66).

622015-01-06 inžinierius R. M., atlikęs palėpės ( - ), apžiūrą patalpose 4-9 ir 4-11, konstatavo, kad apžiūrėtos išmūrytos sienos ir nustatyta, kad išgriovus sienas būtų susilpnintas stogo atraminis balkis, ko pasekmėje šis balkis neturėdamas pilnos atramos gali neatlaikyti stogo konstrukcijos apkrovos ir įlūžti (1 t., b. l. 112).

632015-03-17 antstolė B. T. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 05/15/09 konstatavo, kad pastato - gyvenamojo namo, esančio ( - ), palėpėje nėra įrengta gyvenamųjų patalpų (1 t., b. l. 115-141).

64Į bylą pateikta 2015-09-30 UAB „Adiurate“ pažyma Nr. 14/04/15 Dėl faktinių projektinių darbų nustatymo, faktinių statybos darbų įvertinimo. Pažymoje konstatuota, kad atlikus pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ir kitų statinių (garažų) unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), savavalinės statybos darbų neužfiksuota. Gyvenamajame name, unikalus Nr. ( - ), atliktas paprastas remontas: apšiltinta laukinė pastato siena, padengta dekoratyviniu tinku, pakeisti mediniai langai į plastikinius, pakeista kenksminga stogo asbestcementinė danga į neasbestcementinę stogo dangą, rytiniame pastato fasado sienoje pakeistas langas į duris, tačiau sąrama palikta ta pati, lango anga palikta ta pati, naujai pastatyti laukiniai monolitiniai laiptai. Apžiūrėtos pastogės patalpos bei nustatyta, kad yra atliktas paprastasis remontas: apšiltintas stogas, papildomai įrengtos medinės laikančios konstrukcijos, įrengti stoglangiai, paliktos esamos sijos ir mūrlotai. Gyvenamojo namo dalyje – pastogėje nėra suformuotos gyvenamosios patalpos. Apžiūrėti garažai, unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), nustatyta, kad šiems pastatams reikalingas fasado remontas (2 t., b. l. 39-46).

65Nepriklausomas LR teismo ekspertas V. Š. 2016-03-24 ekspertinio tyrimo aktu Nr. ( - ) konstatavo, kad atlikus gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ekspertizę, nustatyta, kad atlikti darbai laikytini savavališka statyba. Nurodė, kad:

661. Gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), namo vienos pusės stogo dangos pakeitimas be projekto, be statybos leidimo ir be bendrasavininkų sutikimo iš čerpių į banguotų lakštų dangą ir stoglangių įdėjimas yra savavalinė statyba;

672. Gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), įėjimo perkėlimas iš namo vakarų pusės į rytų pusę be projekto, be statybos leidimo ir be bendrasavininkų sutikimo yra savavalinė statyba;

683. Gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), patalpų įrenginėjimas palėpėje neturint bendrasavininkų sutikimo ir užimant didesnę dalį negu priklauso yra savavalinė statyba;

694. 1924 m ūkinis pastatas – garažas, unikalus Nr. ( - ), 15x8,74 m, tokie matmenys ir registrų centre, kurį valdo 3 bendrasavininkai vieno bendrasavininko dalyje, yra 0,52 savavališkai perkelta ūkinio pastato – garažo (5I‘p planas) išorinė siena. Šio pastato išorinė vakarinė siena yra 0,93 m. Pagal planą turėjo būti 8,74 m (0,52 m ilgesnė). 1992 m. Klaipėdos rajono valdybos sprendimu šioje vietoje stovėjęs priestatas (i‘4p) nugriautas. Šio ekspertinio tyrimo metu nustatyta, kad nugriauto priestato vietoje pastatyta baltų plytų ūkinio pastato-garažo, unikalus Nr. ( - ), dalis išorinėje sienoje pietinėje dalyje išsikišanti 0,52 m atstumu nuo bendros (5I‘p planas istorija 16 psl.) ūkinio pastato-garažo išorinės sienos (29G2/p dalyje 7,13 m). Pietinė ūkinio pastato-garažo išorinė siena – ilgis 7,13 m ir vakarinė sienos dalis 0,52 m yra pastatytos be rekonstrukcijos projekto ir tai yra savavalinė statyba;

705. ½ garažo dalies, plane žymimos 11l1p R. B. priklausančios ir 2008 m. sugriuvusio, gali būti atstatyta buvusioje vietoje pagal 1989.05.18 planą (6.80x10.40, H= 2.55);

716. UAB „Adiurate“ 2015-09-30 pažymoje Nr. 14/04/15 neteisingai interpretuojami savavališkai (be rekonstrukcijos projekto ir bendrasavininkų sutikimo) atlikti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), rekonstrukcijos darbai. Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, atlikti darbai priskiriami rekonstrukcijos darbams ir jie įvardinti (Atliktų statybos darbų vertinimas 6-10 psl.) (2 t., b. l. 60-80, 84-104).

72R. B. 2014-07-17 surašytas savavališkos statybos aktas Nr. ( - ) (3 t., b. l. 53). 2014-07-18 privalomuoju nurodymu nurodyta pašalinti savavališkos statybos padarinius (3 t., b. l. 148). 2008-03-17 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos raštas UAB „Klasko“, kuriuo pažymi, kad dėl stipraus vėjo griuvus kaminui, įgriuvo mūrinio ūkinio pastato stogas ir gelžbetoninio perdengimo konstrukcijos, priklausančios R. B., esančios ( - ) (3 t., b. l. 171). Statybos inžinierius A. M. situacijos apraše su priedais nurodė, kad R. B. priklausanti ½ pastato dalis pagal STR priskiriama nukentėjusių nuo stichinės nelaimės pastatų kategorijai; 2013-07-05 Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bazėje įregistruoti garažo 11l1p pakeitimai, tai yra išlikusios ½ dalies registravimas kaip atskiro statinio neteisėtas, 2013-07-05 be bendraturčių sutikimo įregistruotas antstatas ant išlikusios ½ dalies, tūris padidėjo nuo 180 m3 iki 260 m3, neteisėtas, nes nėra bendraturčių sutikimo. Antstatas nusidėvėjęs ir avarinės būklės (3 t., b. l. 169).

732011-07-27 surašytas VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialo direktoriaus įsakymu Nr. 71-V sudarytos komisijos aktas, kuriame užfiksuota, jog pagalbinio ūkio pastatas, plane pažymėtas 29I2p, yra blokuotas su pastatais 5I2p ir 27I2p. Pastatas yra vieno aukšto su šlaitiniu stogu, aukštis 2,45 m. pagal pastato išvaizdą nustatyta, kad jis niekada nebuvo dviejų aukštų. Komisija nusprendė patikslinti kadastro duomenis, nurodant, kad pagalbinio ūkio pastatas, plane pažymėtas 29I2p, esantis ( - ), yra vieno aukšto, pakeistas žymėjimas 29l1p. (3 t., b. l. 66, 7 t., b. l. 23).

74Valstybinė įmonė Registrų centras 2012-06-06 sprendimu Nr. ( - ) tenkino D. R. prašymą ir nusprendė įregistruoti pareiškėjos nuosavybės teises į visą ūkinį pastatą garažą 29l1p, esantį ( - ) (3 t., b. l. 64). Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012-10-15 sprendimu panaikino Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2012 m. birželio 6 d. sprendimą Nr. 159, kaip neteisėtą (3 t., b. l. 59-60). Lietuvos vyriausias administracinis teismas 2013-04-25 nutartimi paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012-10-15 sprendimą (5 t., b. l. 106 (32-36)).

75Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2016-01-20 sprendimu panaikino 2013-02-13 kadastro duomenų bylos pagrindu patikslintus garažo 1l11p, unikalus Nr. ( - ) ir garažo 2911p, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), kadastro duomenis ir atstatė iki patikslinimo įrašytus šių statinių kadastro duomenis (3 t., b. l. 95). Iš Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos matyti, kad Nekilnojamojo turto registre kadastriniai matavimai yra įregistruoti 1997-12-03, vėlesnių kadastrinių matavimų įregistruota nėra (2 t., b. l. 154-169).

762015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu nustatyta gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), patalpų rūsio ir palėpės naudojimosi tvarka. Sprendimas skųstas apeliacine tvarka, nepakeistas (3 t., b. l. 102-109).

77Į bylą pateikta E. R. ir D. R. 2012-04-12 pretenzija R. B. Dėl skolos už namo stogo remonto darbus apmokėjimo, kurioje nurodyta, kad stogo darbai buvo baigti 2010 m. spalio mėnesį (6 t., b. l. 151-152).

78Teismui pateikti UAB „Bau solutions“ projektiniai pasiūlymai dėl esamų pagalbinio ūkio paskirties pastatų (unikalus Nr. ( - )) – sandėlių griovimas ir vienbučio gyvenamojo namo statybos, ( - ), užsakovas V. G. (5 t., b. l. 2-14), pagalbinio ūkio paskirties pastato garažo rekonstravimas, gyvenamojo namo dalies rekonstravimas, ( - ), užsakovas R. B. (6 t., b. l. 134-148, 3 t., b. l. 111-123), vieno buto gyvenamojo namo statyba, ( - ), užsakovas A. J. G. (4 t., b. l. 60-98), vieno buto gyvenamojo namo rekonstrukcija, nugriaunant dalį statinio bei pagalbinio ūkio paskirties statinių, ( - ), užsakovas J. G. (4 t., b. l. 105-137), pagalbinio ūkio paskirties pastato rekonstrukcija, ( - ), užsakovas Z. B. (4 t., b. l. 155-182). Pateiktas UAB „Archburė“ gyvenamojo namo ( - ), rekonstravimo projektas (4 t., b. l. 8-26). Pateikti bendraturčių, išskyrus D. R., sutikimai atlikti darbus, rekonstruoti pastatus, įteisinti statinius (3 t., b. l. 176, 4 t., b. l. 9, 47, 67, 138, 162, 5 t. b. l. 10).

79Dėl ieškinio ir savarankiškų reikalavimų.

80Lietuvos Respublikos CPK 18 straipsnyje nustatyta, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Normoje įtvirtintas teismo įsiteisėjusio procesinio sprendimo privalomas vykdymas. Šioje byloje nustatyta, kad 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu buvo nustatyta gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), patalpų rūsio ir palėpės naudojimosi tvarka ir R. B., a.k. ( - ) asmeniškai skirta naudotis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), rūsio patalpa žymima indeksu „R-1“, turinčia 14,02 kv. m. ploto bei palėpės patalpa UAB „Bau solutions“ plane žymima indeksu 2-2, turinčia 24,27 kv. m. naudingo ploto ir 5,97 kv. m. nenaudingo ploto. A. J. G., a.k. ( - ) asmeniškai skirta naudotis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), rūsio patalpa žymima indeksu „R-2“, turinčia 40,28 kv. m. ploto bei palėpės patalpomis UAB „Bau solutions“ plane žymima indeksu 2-1 ir 2-1-1, turinčiomis 69,79 kv. m. naudingo palėpės ploto ir 17,17 kv. m. nenaudingo palėpės ploto; D. R., a.k. ( - ), asmeniškai skirta naudotis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), rūsio patalpos dalis, plane žymima indeksu „R-3“, kurios bendras plotas sudaro 33,28 kv. m. bei skirta naudotis palėpės patalpa UAB „Bau solutions“ plane žymima indeksu 2-3, turinčia 57,65 kv. m. naudingo palėpės ploto ir 14,18 kv. m. nenaudingo palėpės ploto. Sprendimas įsiteisėjo 2015-08-14 ir turi būti vykdytinas.

81Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai A. J. G., R. B., atsakovė D. R. bei tretieji asmenys J. G. ir Z. B. yra žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendraturčiai. Ieškovai bei atsakovė yra gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), garažo, unikalus Nr. ( - ), garažo, unikalus Nr. ( - ), bendraturčiai.

82Lietuvos Respublikos CK 4.75 straipsnio 1 dalyje nustatyta pagrindinė bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo taisyklė, pagal kurią bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad tokia įstatymo nuostata įpareigoja bendraturčius, įgyvendinant savo teises, išnaudoti visas galimybes suderinti savo valią dėl bendro daikto, nesiekti savo interesų apsaugos kito bendraturčio teisių suvaržymo sąskaita ir aktyviai ieškoti priimtiniausio abiem šalims sprendimo būdo, taip pat ir vykstant ginčui teisme. Optimalesniam naudojimosi bendrąja nuosavybe variantui pasiekti būtinas bendraturčių kooperavimasis, todėl siekis maksimaliai patenkinti tik savo interesus, ignoruojant kitą bendraturtį, neatitinka CK 1.5 ir 4.75 straipsnių nuostatų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-780/2003; 2006 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2006; 2012 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2012; kt.).

83Vienas teisės laisvai disponuoti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimu daiktu ribojimų yra įpareigojimas statytojui gauti kitų asmenų, kurių teisės ar teisėti interesai susiję su būsima statyba ar rekonstrukcija, t. y. bendraturčių sutikimą (Statybos įstatymo 27 str. 5 d. 7 p.). Teisės aktuose įtvirtintas imperatyvus reikalavimas pateikti rašytinį bendraturčio sutikimą rekonstruoti statinį suteikia teisę bendraturčiui išreikšti savo valią dėl rekonstrukcijos. Bendraturtis, kaip suinteresuotas asmuo, turi teisę atsisakyti duoti sutikimą atlikti darbus, tačiau atsisakymas turi būti pagrįstas realia jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimo grėsme, kylančia iš rekonstrukcijos darbų. Bendraturčio nesutikimas turi būti protingai motyvuotas. Bendraturčiai gali ginčyti ne teisę, bet jos įgyvendinimo būdą ir įrodyti, kad pasirinktas būdas ar tokios teisės įgyvendinimo sąlygos pažeistų jų teises į bendrą daiktą ar teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2012). Esant ginčui dėl atsisakymo duoti sutikimą, teismas nagrinėja konkretaus atsisakymo priežastis.

84Šioje byloje nustatyta, kad statybos inžinierius A. M., įvertinęs pastato palėpės ( - ), dvejus kadastrinius matavimus, atliktus 2013-11-18, kuriuos atliko UAB „Kartografiniai projektai“ ir 2014-06-12, kuriuos atliko UAB „Geodonas“ nustatė kad minėtoje patalpoje statybos darbai atliekami, įrengtas savavališkai pertvaras galima griauti ir jų nebuvimas nekels jokio pavojaus stogo konstrukcijoms, kadangi pervarą paskirtis yra atskirti patalpas ir jos nelaiko stogo konstrukcijų ar perdangų. Į bylą pateikta 2015-01-06 inžinieriaus R. M. pažyma, kurioje konstatuota, kad apžiūrėtos išmūrytos sienos ir nustatyta, kad išgriovus sienas būtų susilpnintas stogo atraminis balkis, ko pasekoje šis balkis neturėdamas pilnos atramos gali neatlaikyti stogo konstrukcijos apkrovos ir įlūžti, pateiktas 2015-03-17 antstolės B. T. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pastato - gyvenamojo namo, esančio ( - ), palėpėje nėra įrengta gyvenamųjų patalpų. Pateikta 2015-09-30 UAB „Adiurate“ pažyma, kurioje konstatuota, kad atlikus pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ir kitų statinių (garažų) unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), savavalinės statybos darbų neužfiksuota. Į bylą taip pat pateikta nepriklausomo LR teismo eksperto V. Š. 2016-03-24 ekspertinio tyrimo išvada, kurioje konstatuota, kad atlikus gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ekspertizę, nustatyta, kad atlikti darbai laikytini savavališka statyba. Nurodė, kad gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), namo vienos pusės stogo dangos pakeitimas be projekto, be statybos leidimo ir be bendrasavininkų sutikimo iš čerpių į banguotų lakštų dangą ir stoglangių įdėjimas yra savavalinė statyba; įėjimo perkėlimas iš namo vakarų pusės į rytų pusę be projekto, be statybos leidimo ir be bendrasavininkų sutikimo yra savavalinė statyba; patalpų įrenginėjimas palėpėje neturint bendrasavininkų sutikimo ir užimant didesnę dalį negu priklauso yra savavalinė statyba. 1924 m ūkinis pastatas – garažas, unikalus Nr. ( - ), 15x8,74 m, tokie matmenys ir registrų centre, kurį valdo 3 bendrasavininkai vieno bendrasavininko dalyje, yra 0,52 savavališkai perkelta ūkinio pastato – garažo (5I‘p planas) išorinė siena. Šio pastato išorinė vakarinė siena yra 0,93 m. Pagal planą turėjo būti 8,74 m (0,52 m ilgesnė). 1992 m. Klaipėdos rajono valdybos sprendimu šioje vietoje stovėjęs priestatas (i‘4p) nugriautas. Šio ekspertinio tyrimo metu nustatyta, kad nugriauto priestato vietoje pastatyta baltų plytų ūkinio pastato-garažo, unikalus Nr. ( - ), dalis išorinėje sienoje pietinėje dalyje išsikišanti 0,52 m atstumu nuo bendros (5I‘p planas istorija 16 psl.) ūkinio pastato-garažo išorinės sienos (29G2/p dalyje 7,13 m). Pietinė ūkinio pastato-garažo išorinė siena – ilgis 7,13 m ir vakarinė sienos dalis 0,52 m yra pastatytos be rekonstrukcijos projekto ir tai yra savavalinė statyba. ½ garažo dalies, plane žymimos 11l1p R. B. priklausančios ir 2008 m. sugriuvusio, gali būti atstatyta buvusioje vietoje pagal 1989.05.18 planą (6.80x10.40, H= 2.55). UAB „Adiurate“ 2015-09-30 pažymoje Nr. 14/04/15 neteisingai interpretuojami savavališkai (be rekonstrukcijos projekto ir bendrasavininkų sutikimo) atlikti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), rekonstrukcijos darbai. Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, atlikti darbai priskiriami rekonstrukcijos darbams ir jie įvardinti (Atliktų statybos darbų vertinimas 6-10 psl.).

85Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 46 dalį savavališka statyba laikoma statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius, 72 dalyje nurodyta, kad statinio rekonstravimas – statyba, kurios tikslas – perstatyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis (ilgį, plotį, aukštį ir pan.). Nors atsakovė nurodė, kad neatliko kapitalinio remonto darbų, nestatė antstato, sienos prie garažo Nr. ( - ), tačiau teismas neturi pagrindo abejoti nepriklauso Lietuvos Respublikos teismo eksperto ekspertinio tyrimo išvada, kurioje konstatuota, kad atlikus gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ekspertizę, nustatyta, kad atlikti darbai laikytini savavališka statyba - namo vienos pusės stogo dangos pakeitimas be projekto, be statybos leidimo ir be bendrasavininkų sutikimo iš čerpių į banguotų lakštų dangą ir stoglangių įdėjimas, įėjimo perkėlimas iš namo vakarų pusės į rytų pusę be projekto, be statybos leidimo ir be bendrasavininkų sutikimo, patalpų įrenginėjimas palėpėje neturint bendrasavininkų sutikimo ir užimant didesnę dalį negu priklauso. Nugriauto priestato vietoje pastatyta baltų plytų ūkinio pastato-garažo, unikalus Nr. ( - ), dalis išorinėje sienoje pietinėje dalyje išsikišanti 0,52 m atstumu nuo bendros (5I‘p planas istorija 16 psl.) ūkinio pastato-garažo išorinės sienos (29G2/p dalyje 7,13 m). Pietinė ūkinio pastato-garažo išorinė siena – ilgis 7,13 m ir vakarinė sienos dalis 0,52 m yra pastatytos be rekonstrukcijos projekto ir tai yra savavalinė statyba. Be to, tiek pagal šiuo metu galiojantį Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 7 punktą, tiek pagal anksčiau galiojusią redakciją, yra numatyta, jog būtinas statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas, kurio atsakovė D. R. nepateikė bei nepateikė jokių įrodymų, kad būtų prašiusi bendraturčių sutikimo.

86Kasacinis teismas yra nurodęs, kad neteisėtos statybos padariniai turi būti taikomi laikantis ginčo šalių interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principų; kurią iš įstatymo nurodytų priemonių taikyti, sprendžia teismas kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai nuo aplinkybių, kurioms esant padarytas teisės pažeidimas, taip pat pažeidimo sunkumo, ginamos teisės svarbos ir kitų aplinkybių; savavališkų statinių nugriovimas yra kraštutinė priemonė ir turi būti taikoma, nesant teisinės galimybės kitaip spręsti savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. J. M., bylos Nr. 3K-3-58/2008, 2009 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. Č. ir kt. v. V. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-240/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. D. v. A. Z. D. , bylos Nr. 3K-3-39/2011; 2013 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos v. M. R. , bylos Nr. 3K-3-148/2013). Jei neteisėtos statybos padarinius galima pašalinti statinio negriaunant, jo griovimas gali reikšti proporcingumo principo pažeidimą. Atsižvelgiant į minėtą teismų praktiką, atsakovė įpareigotina nugriauti tik tuos statinius, kurie pažeidžia bendraturčių teises ir teisėtus interesus.

87Ieškiniu ieškovai, tretieji asmenys savarankiškais reikalavimais prašo nustatyti, jog ieškovams nėra būtinas atsakovės sutikimas atlikti ieškovams priklausančios dalies gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), garažo, unikalus Nr. ( - ), rekonstrukcijas, tretiesiems asmenims nėra būtinas atsakovės sutikimas rekonstruoti, statyti bei įregistruoti statinius, esančius bendraturtės žemės sklype. Kaip minėta, vienas teisės laisvai disponuoti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimu daiktu ribojimų yra įpareigojimas statytojui gauti kitų asmenų, kurių teisės ar teisėti interesai susiję su būsima statyba ar rekonstrukcija, t. y. bendraturčių sutikimą (Statybos įstatymo 27 str. 5 d. 7 p.). Tam, kad bendraturtis galėtų pareikšti savo poziciją dėl statybos darbus (rekonstrukciją) inicijuojančio kito bendraturčio būsimų veiksmų poveikio jo teisėms, statytojas turi atskleisti jam savo siekius. Tinkamu bendraturčio – galimo statytojo – būsimos statybos (rekonstrukcijos) planų atskleidimu kitiems bendraturčiams teismų praktikoje pripažįstamas tinkamo projektinio pasiūlymo pateikimas. Ginant ginčijamą teisės į statybą įgyvendinimo būdą ir sąlygas, būtina nurodyti konkrečius statybos darbus, statybos paskirtį ir netgi jos atlikimo laikotarpį. Savo ruožtu nesutikimas turi būti protingai motyvuotas bei akivaizdžiai atskleidžiantis pateikto projektinio pasiūlymo negatyvų poveikį kito bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto bendraturčio teisėms ir teisėtiems interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2009, 2009-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-571/2009). Šioje byloje nustatyta, kad tiek ieškovai, tiek tretieji asmenys į bylą pateikė projektinius pasiūlymus, pateikti visų bendraturčių, išskyrus D. R., sutikimai rekonstruoti/statyti pastatus. Atsakovė pažeidė bendradarbiavimo pareigą, ieškovams bei tretiesiems asmenims pateikus projektinis pasiūlymus apie norimus įteisinti statybos darbus ir jų mastą. Bylos duomenys patvirtina, kad tiek ieškovai, tiek tretieji asmenys prieš kreipdamiesi į teismą, siekė gauti bendraturtės sutikimą. Bylos nagrinėjimo metu ieškovai, tretieji asmenys pateikė išsamius projektinius pasiūlymus, jie buvo pateikti atsakovei susipažinti. Šių aplinkybių visuma patvirtina, kad ieškovai ir tretieji asmenys suteikė išsamią informaciją apie norimus statyti statinius, projektams pritarė visos šalys, išskyrus atsakovę, kuri nenurodė racionalių nesutikimo motyvų, nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų, dėl ko atsisako duoti sutikimus, kaip ir kiek ieškovų ar trečiųjų asmenų statiniai, konkrečiai riboja, pažeidžia jos, kaip vieno iš žemės sklypo ir gyvenamojo namo bendraturčių, teises ir interesus (CPK 178 str.).

88Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas A. J. G., tretysis asmuo J. G. ir atsakovė D. R. yra garažo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendraturčiai. Nors atsakovė nurodė, kad jai dovanojimo sutartimi yra padovanotas visas plytų garažas, tačiau Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad garažas priklauso keliems savininkams, tai yra J. G., A. J. G. ir D. R.. Tokias aplinkybes nurodė ir posėdžio metu apklausti tretieji asmenys, ieškovai, pažymėdami, kad atsakovė yra užėmusi visą garažą. Ieškovas bei tretysis asmuo prašo atlikus rekonstrukciją, nustatyti garažo, unikalus Nr. ( - ), naudojimosi tvarką pagal UAB „B. S.“ 1 aukšto pasidalijimo planą, nustatant, kad D. R. naudojasi 4 kv. m. statinio dalimi plane pažymėta Nr. 1, A. J. G. - 4 kv. m. statinio dalimi plane pažymėta Nr. 2 ir J. G.- 20 kv. m. statinio dalimi plane pažymėta Nr. 3.

89Kasacinis teismas savo nutartyse ne kartą yra išaiškinęs, kokios aplinkybės turi būti įvertintos sprendžiant dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos nustatymo, t. y. teismai turi atsižvelgti į bendraturčių turimas dalis bendrojoje nuosavybėje, įvertinti nesutarimo priežastis, siekti, jog nustatoma naudojimosi tvarka būtų patogi bendraturčiams, racionali ir tarnautų geresniam nuosavybės valdymui. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2006).

90Kompleksiškai įvertinus šalių paaiškinimus, jų pageidavimus dėl naudojimosi garažo tvarkos bei nustatytas faktines aplinkybes, sprendžiama, kad ieškovų siūloma nustatyti naudojimosi garažo patalpa tvarka yra racionali, patogi, sudaro sąlygas prieiti ir naudotis. Pažymėtina, kad socialinės taikos, naudojimosi daiktu racionalumo (patogumo) ir efektyvumo kriterijų požiūriu geriausia tokia naudojimosi bendrosios dalinės nuosavybės objektu tvarka, pagal kurią nelieka bendrai naudojamų objekto dalių, arba jų išlieka tik minimaliai, t. y. maksimaliai sumažinama bendraturčių interesų bei teisių konkurencijos rizika. Bylos duomenimis neginčijamai nustatyta, kad šalių santykiai yra konfliktiški. Akivaizdu, kad atsakovės pozicija neatitinka kiekvieno bendraturčio pareigos visus su bendru turtu susijusius klausimus spręsti vadovaujantis interesų derinimo, proporcingumo, savitarpio supratimo principais ir neduoda pagrindo laikyti, kad atsakovė stengėsi išnaudoti visas galimybes suderinti savo valią dėl bendro daikto valdymo bei nesiekti savo interesų apsaugos kitų bendraturčių teisių suvaržymo sąskaita.

91Dėl priešieškinio.

92Atsakovė D. R. priešieškiniu prašė įpareigoti R. B. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti savavališkai be bendraturtės D. R. sutikimo pristatytą prie gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), priestatą - patalpą, žymimą indeksu 3-1; pripažinti, jog 1997-04-18 dovanojimo sutartimi Nr. ( - ) D. R. nuosavybės teise įgijo nekilnojamąjį turtą – plytų garažą, plane žymimą 29G2p (I a), esantį adresu ( - ), Klaipėdos r. sav.; pripažinti, jog 1997-04-18 dovanojimo sutartimi Nr. ( - ), D. R., kartu su padovanotomis 38/100 dalimis pastato – gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), priskirtino vieno buto pastatų kategorijai, nuosavybės teise padovanotos rūsio patalpos faktiškai yra D. R. buto priklausinys turintis 71,99 m2.

93Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-11-838/2015 atsakovės reikalavimas dėl 1997-04-18 dovanojimo sutarties yra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu ir šiam atsakovės reikalavimui taikyta ieškinio senatis.

94Atsakovė prašė įpareigoti R. B. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti savavališkai be bendraturtės D. R. sutikimo pristatytą priestatą prie gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), tačiau nepateikė jokių rašytinių įrodymų apie tai, kad priestatas pristatytas. Teismo posėdžio metu duotais parodymais nustatyta, kad priestatas pristatytas prieš 20 metų. Byloje esančiai rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 1994-12-28 dovanojimo sutartimi O. G. R. B. padovanojo 16/100 dalių gyvenamojo namo su dviem rūsiais ir dviem priestatais, plane žymima 12A1, ½ dalis plytų garažo, plane žymima 11G1p ir tai daliai tenkančius kiemo įrenginius. Bendras plotas nurodytas 186,81 kv. m. Nekilnojamojo turto registre kadastriniai matavimai yra įregistruoti 1997-12-03, ir R. B. tenkanti bendro ploto dalis – 190.12 kv. m., kas įrodo, kad priestatėlis buvo įregistruotas ir tai nėra savavališka statyba.

95Ieškovų bei trečiųjų asmenų atstovas advokatas prašė atsakovei skirti baudą už piktnaudžiavimą proceso teisėmis. Lietuvos Respublikos CPK 95 straipsnyje reglamentuojamos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės. Pagal šio straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Nustatęs piktnaudžiavimo proceso teisėmis atvejus, teismas taip pat gali skirti baudą (CPK 95 straipsnio 2 dalis). Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2570/2013; 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2682/2013). Kita vertus, piktnaudžiavimas yra ne tik tada, kai veiksmas sukelia materialinę žalą, bet ir tada, kai jis objektyviai neatitinka sąžiningo elgesio standartų. Toks elgesys negali būti toleruojamas nepriklausomai nuo juo padaromos žalos. Šioje byloje nenustatytas atsakovės tyčinis nesąžiningas elgesys, todėl negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis.

96Įvertinus byloje surinktus faktinius duomenis, atsižvelgiant į teisinę reglamentaciją, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas tenkinti ieškovų ieškinį, trečiųjų asmenų reikalavimus, o atsakovės priešieškinį atmesti.

97Iš atsakovės priteistinos ieškovų turėtos bylinėjimosi išlaidos, tai yra 351,00 Eur žyminis mokestis, 4250,00 Eur už advokato paslaugas (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d., 5 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

98Iš atsakovės priteistinos advokatui G. G. turėtos kelionės išlaidos 26,32 Eur (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

99Iš atsakovės priteistinos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus bylinėjimosi išlaidos – 28,35 Eur, kurios turi būti sumokėtos į Inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) AB Swedbank (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

100Iš atsakovės priteistinos R. B. turėtos išlaidos už ekspertizės atlikimą 1700,00 Eur (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 1, 9 p., 93 str. 1 d.).

101Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., teismas

Nutarė

102ieškinį tenkinti, trečiųjų asmenų savarankiškus reikalavimus tenkinti, priešieškinį atmesti.

1031. Iškeldinti D. R. su visais jai priklausančiais daiktais iš gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ).:

1041.1. Pastogės patalpų, kurių naudojimo teisė paskirta R. B. pagal 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2–11-838/2015 ir 2013-01-07 UAB „B. S.“ plane pažymėtų indeksu 2–2 (24,27 kv. m. naudingo ir 5,97 kv. m. nenaudingo ploto);

1051.2. Rūsio patalpų, kurių naudojimosi teisė priskirta A. J. G. pagal 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-11-838/2015 ir 2013-01-07 UAB „B. S.“ plane pažymėtų indeksu R-2 (40,28 kv. m. ploto).

1062. Pripažinti, kad D. R. gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), atlikti statybos darbai yra savavališka statyba ir įpareigoti D. R. pašalinti savavališkos statybos padarinius:

1072.1. išardyti savavališkai įrengtas pertvaras pastogės patalpose, pažymėtose indeksu 4-9, ir atstatyti buvusias laikančiąsias konstrukcijas užtikrinant jų mechaninį atsparumą pagal atsakovės lėšomis parengtą techninį projektą;

1082.2. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti savavališkai panaikintą įėjimą į gyvenamąjį namą iš vakarų pusės ir jo įrengimą rytų pusėje kartu su laipteliais, o to nepadarius – per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos atstatyti įėjimą į gyvenamąjį namą pagal NTR įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą, tuo pačiu panaikinant savavališkai įrengtą įėjimą ir laiptelius;

1092.3. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti savavališkai įrengtą stoglangį, o to nepadarius – per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti minėtą stoglangį;

1102.4. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti pietinėje gyvenamojo namo pusėje įrengtus du langus, pašalinus pietinėje buvusius 7 autentiškus langus, o to nepadarius atkurti pietinėje gyvenamojo namo pusėje buvusius langus pagal NTR įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą.

1113. Įpareigoti D. R. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti ant garažo, unikalus Nr. unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), įrengtą medinį antstatą, o to nepadarius per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos minėtąjį antstatą nugriauti ir sutvarkyti aplinką.

1124. Įpareigoti D. R. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos terminą atstatyti garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) savavališkai įrengtą pietinę sieną pagal NTR įregistruotą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą.

1135. Nustatyti, kad R. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti:

1145.1. garažo, unikalus Nr. unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) rekonstrukciją pagal UAB „B. S.“ projektą, objekto pridavimą ir jo įregistravimą į nekilnojamo turto registre;

1155.2. gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rekonstrukciją pagal UAB „Archburė“ projektą, objekto pridavimą ir jo įregistravimą į nekilnojamo turto registre.

1166. Nustatyti, kad A. J. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), kapitalinį remontą pagal UAB „B. S.“ projektą, objekto pridavimą ir įregistravimą į nekilnojamo turto registrą.

1177. Nustatyti, kad Z. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalies rekonstrukciją ir įteisinti savavališką statybą – nesudėtingą statinį (rūsys) – esantį Z. B. naudojamoje žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalyje pagal UAB „B. S.“ projektą, priduoti objektus ir su jais susijusius juridinius faktus įregistruoti nekilnojamo turto registre.

1188. Nustatyti, kad J. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo namo dalies, unikalus Nr. ( - ) ir pagalbinio ūkio paskirties statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), rekonstrukciją pagal UAB „B. S.“ projektą, priduoti objektus ir su jais susijusius juridinius faktus įregistruoti nekilnojamo turto registre.

1199. Nustatyti, kad V. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti naują statybą, nugriaunant jam nuosavybės teise priklausančius ūkio paskirties pastatus, unikalus Nr. ( - ), ir jų vietoje pastatant gyvenamąjį namą pagal UAB „B. S.“ projektą, priduoti objektą ir su jais susijusius juridinius faktus įregistruoti nekilnojamo turto registre.

12010. Įpareigoti D. R. pašalinti visus jai nuosavybės teise priklausančius daiktus iš pastato – garažo, 28 kv. m. ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), laikotarpiui, kuriuo bus atliekama šio pastato rekonstrukcija.

12111. Atlikus rekonstrukciją, nustatyti pastato – garažo, 28 kv. m. ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), naudojimosi tvarką pagal UAB „B. S.“ I aukšto pasidalijimo planą, nustatant, kad: D. R. naudojasi 4 kv. m. statinio dalimi plane pažymėta Nr. 1, A. J. G. – 4 kv. m. statinio dalimi plane pažymėta Nr. 3.

122Priteisti iš atsakovės D. R., a. k. ( - ), 351,00 Eur bylinėjimosi išlaidų žyminio mokesčio Z. B., a. k. ( - ) V. G., a. k. ( - ) J. G., a. k. ( - ) A. J. G., a. k. ( - ) R. B., a. k. ( - )

123Priteisti iš atsakovės D. R., a. k. ( - ), 637,50 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą Z. B., a. k. ( - ) 637,50 Eur V. G., a. k. ( - ) 637,50 Eur J. G., a. k. ( - ) 637,50 Eur A. J. G., a. k. ( - ) 450,00 Eur R. B., a. k. ( - )

124Priteisti iš atsakovės D. R., a. k. ( - ), 700,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą J. G., a. k. ( - ) A. J. G., a. k. ( - ) R. B., a. k. ( - )

125Priteisti iš atsakovės D. R., a. k. ( - ), 550,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą V. G., a. k. ( - ) J. G., a. k. ( - ) A. J. G., a. k. ( - ) R. B., a. k. ( - )

126Priteisti iš atsakovės D. R., a. k. ( - ), advokatui G. G. jo turėtas kelionės išlaidas - 26,32 Eur.

127Priteisti iš atsakovės D. R., a. k. ( - ) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, įmonės kodas 288600210, bylinėjimosi išlaidos – 28,35 Eur, kurios turi būti sumokėtos į Inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) AB Swedbank.

128Priteisti iš atsakovės D. R., a. k. ( - ), ieškovui R. B. bylinėjimosi išlaidas už ekspertizės atlikimą 1700,00 Eur.

129Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Vandalinas Vainius,... 2. sekretoriaujant J. B.,... 3. dalyvaujant ieškovams A. J. G., R. B., jo atstovei N. B., ieškovų atstovui... 4. atsakovei D. R.,... 5. atsakovo pagal priešieškinį Valstybinės įmonės Registrų centras atstovui... 6. tretiesiems asmenims J. G., Z. B., V. G., trečiųjų asmenų atstovui... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų A. J.... 8. Teismas... 9. 2016-08-26 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi sujungta civilinė... 10. Teisme priimti ieškovų A. J. G. ir R. B. ieškinys, patikslintas ieškinys... 11. 1. Iškeldinti D. R. su visais jai priklausančiais daiktais iš gyvenamojo... 12. 1.1. Pastogės patalpų, kurių naudojimo teisė paskirta R. B. pagal... 13. 1.2. Rūsio patalpų, kurių naudojimosi teisė priskirta A. J. G. pagal... 14. 2. Pripažinti, kad D. R. gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),... 15. 2.1. išardyti savavališkai įrengtas pertvaras pastogės patalpose,... 16. 2.2. per protingą terminą įteisinti savavališkai panaikintą įėjimą į... 17. 2.3. per protingą terminą įteisinti savavališkai įrengtą stoglangį, o to... 18. 2.4. per protingą terminą įteisinti pietinėje gyvenamojo namo pusėje... 19. 3. Įpareigoti D. R. per protingą terminą įteisinti ant garažo, unikalus... 20. 4. Įpareigoti D. R. per protingą terminą atstatyti garažo, unikalus Nr. ( -... 21. 5. Nustatyti, kad R. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti:... 22. 5.1. garažo, unikalus Nr. unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rekonstrukciją... 23. 5.2. gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rekonstrukciją pagal... 24. 6. Nustatyti, kad A. J. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo... 25. 7. R. B. ir A. J. G. naudai priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.... 26. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, jog ieškovai, atsakovė ir tretieji... 27. Tretysis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 28. Atsakovė D. R. pateikė atsiliepimą į ieškinį, patikslintą ieškinį,... 29. 2015-05-29 Klaipėdos rajono apylinkės teisme priimtas atsakovės D. R.... 30. 2016-09-30 priimtas atsakovės D. R. patikslintas ieškinys, kuriuo prašė... 31. Ieškovas R. B. pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo su... 32. Ieškovų J. G., A. J. G., trečiųjų asmenų R. B., Z. B. atstovas advokatas... 33. Atsakovas pagal D. R. priešieškinį VĮ Registrų centras pateikė... 34. Trečiasis asmuo Klaipėdos 7-ojo notarų biuro notarė V. J. M. pateikė... 35. 2016-06-22 teisme priimtas trečiųjų asmenų Z. B., J. G. ir V. G. atstovo... 36. 1. Nustatyti, kad Z. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo... 37. 2. Nustatyti, kad J. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo... 38. 3. Nustatyti, kad V. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti naują... 39. 4. Įpareigoti D. R. pašalinti visus jai nuosavybės teise priklausančius... 40. 5. Atlikus rekonstrukciją, nustatyti pastato – garažo, 28 kv. m. ploto,... 41. 6. Z. B., J. G. ir V. G. naudai priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.... 42. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad pareiškėjai siekia rekonstruoti... 43. Atsakovė D. R. pateikė atsiliepimą į trečiųjų asmenų pareiškimą,... 44. Nurodė, kad sutinka, jog J. G. atliktų gyvenamojo namo dalies, unikalus Nr. (... 45. Tretysis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 46. Ieškovas R. B. teismo posėdžio metu prašė ieškinį, patikslintą... 47. Ieškovo R. B. atstovė N. B. teismo posėdžio metu prašė ieškinį,... 48. Ieškovas A. J. G. teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti,... 49. Trečiasis asmuo V. G. teismo posėdžio metu parodė, kad su ieškinio... 50. Trečiasis asmuo Z. B. teismo posėdžio metu su ieškinio bei patikslinto... 51. Trečiasis asmuo J. G. teismo posėdžio metu su ieškinio bei patikslinto... 52. Ieškovų, trečiųjų asmenų Z. B., J. G., V. G. atstovas advokatas G. G.... 53. Trečiojo asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 54. Teismo posėdžio metu ekspertas V. Š. nurodė, kad patvirtina byloje... 55. Teismo posėdžio metu atsakovo Valstybinės įmonės Registrų centras... 56. Atsakovė D. R. teismo posėdžio metu su ieškinio bei patikslinto ieškinio... 57. Ieškinys, trečiųjų asmenų savarankiški reikalavimai tenkintini,... 58. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai A. J. G., R. B., atsakovė D. R. bei... 59. 1997-04-18 pasirašyta dovanojimo sutartis tarp J. G. ir D. R. (D), kuri... 60. 1994-12-28 pasirašyta dovanojimo sutartis tarp O. G. ir R. B., kuri... 61. 2014-10-30 statybos inžinierius A. M., įvertinęs pastato palėpės ( - ),... 62. 2015-01-06 inžinierius R. M., atlikęs palėpės ( - ), apžiūrą patalpose... 63. 2015-03-17 antstolė B. T. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr.... 64. Į bylą pateikta 2015-09-30 UAB „Adiurate“ pažyma Nr. 14/04/15 Dėl... 65. Nepriklausomas LR teismo ekspertas V. Š. 2016-03-24 ekspertinio tyrimo aktu... 66. 1. Gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), namo vienos pusės stogo dangos... 67. 2. Gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), įėjimo perkėlimas iš namo vakarų... 68. 3. Gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), patalpų įrenginėjimas palėpėje... 69. 4. 1924 m ūkinis pastatas – garažas, unikalus Nr. ( - ), 15x8,74 m, tokie... 70. 5. ½ garažo dalies, plane žymimos 11l1p R. B. priklausančios ir 2008 m.... 71. 6. UAB „Adiurate“ 2015-09-30 pažymoje Nr. 14/04/15 neteisingai... 72. R. B. 2014-07-17 surašytas savavališkos statybos aktas Nr. ( - ) (3 t., b. l.... 73. 2011-07-27 surašytas VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialo... 74. Valstybinė įmonė Registrų centras 2012-06-06 sprendimu Nr. ( - ) tenkino D.... 75. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2016-01-20 sprendimu... 76. 2015-04-13 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu nustatyta gyvenamojo... 77. Į bylą pateikta E. R. ir D. R. 2012-04-12 pretenzija R. B. Dėl skolos už... 78. Teismui pateikti UAB „Bau solutions“ projektiniai pasiūlymai dėl esamų... 79. Dėl ieškinio ir savarankiškų reikalavimų.... 80. Lietuvos Respublikos CPK 18 straipsnyje nustatyta, kad įsiteisėjęs teismo... 81. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai A. J. G., R. B., atsakovė D. R. bei... 82. Lietuvos Respublikos CK 4.75 straipsnio 1 dalyje nustatyta pagrindinė... 83. Vienas teisės laisvai disponuoti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimu... 84. Šioje byloje nustatyta, kad statybos inžinierius A. M., įvertinęs pastato... 85. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 46 dalį savavališka statyba laikoma... 86. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad neteisėtos statybos padariniai turi būti... 87. Ieškiniu ieškovai, tretieji asmenys savarankiškais reikalavimais prašo... 88. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas A. J. G., tretysis asmuo J. G. ir... 89. Kasacinis teismas savo nutartyse ne kartą yra išaiškinęs, kokios... 90. Kompleksiškai įvertinus šalių paaiškinimus, jų pageidavimus dėl... 91. Dėl priešieškinio.... 92. Atsakovė D. R. priešieškiniu prašė įpareigoti R. B. per vieną mėnesį... 93. Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.... 94. Atsakovė prašė įpareigoti R. B. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo... 95. Ieškovų bei trečiųjų asmenų atstovas advokatas prašė atsakovei skirti... 96. Įvertinus byloje surinktus faktinius duomenis, atsižvelgiant į teisinę... 97. Iš atsakovės priteistinos ieškovų turėtos bylinėjimosi išlaidos, tai yra... 98. Iš atsakovės priteistinos advokatui G. G. turėtos kelionės išlaidos 26,32... 99. Iš atsakovės priteistinos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 100. Iš atsakovės priteistinos R. B. turėtos išlaidos už ekspertizės atlikimą... 101. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., teismas... 102. ieškinį tenkinti, trečiųjų asmenų savarankiškus reikalavimus tenkinti,... 103. 1. Iškeldinti D. R. su visais jai priklausančiais daiktais iš gyvenamojo... 104. 1.1. Pastogės patalpų, kurių naudojimo teisė paskirta R. B. pagal... 105. 1.2. Rūsio patalpų, kurių naudojimosi teisė priskirta A. J. G. pagal... 106. 2. Pripažinti, kad D. R. gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),... 107. 2.1. išardyti savavališkai įrengtas pertvaras pastogės patalpose,... 108. 2.2. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti... 109. 2.3. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti... 110. 2.4. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įteisinti... 111. 3. Įpareigoti D. R. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo... 112. 4. Įpareigoti D. R. per 6 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo... 113. 5. Nustatyti, kad R. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti:... 114. 5.1. garažo, unikalus Nr. unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) rekonstrukciją... 115. 5.2. gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rekonstrukciją pagal... 116. 6. Nustatyti, kad A. J. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo... 117. 7. Nustatyti, kad Z. B. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo... 118. 8. Nustatyti, kad J. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti gyvenamojo... 119. 9. Nustatyti, kad V. G. nėra reikalingas D. R. sutikimas atlikti naują... 120. 10. Įpareigoti D. R. pašalinti visus jai nuosavybės teise priklausančius... 121. 11. Atlikus rekonstrukciją, nustatyti pastato – garažo, 28 kv. m. ploto,... 122. Priteisti iš atsakovės D. R., a. k. ( - ), 351,00 Eur bylinėjimosi išlaidų... 123. Priteisti iš atsakovės D. R., a. k. ( - ), 637,50 Eur bylinėjimosi išlaidų... 124. Priteisti iš atsakovės D. R., a. k. ( - ), 700,00 Eur bylinėjimosi išlaidų... 125. Priteisti iš atsakovės D. R., a. k. ( - ), 550,00 Eur bylinėjimosi išlaidų... 126. Priteisti iš atsakovės D. R., a. k. ( - ), advokatui G. G. jo turėtas... 127. Priteisti iš atsakovės D. R., a. k. ( - ) Valstybinės teritorijų planavimo... 128. Priteisti iš atsakovės D. R., a. k. ( - ), ieškovui R. B. bylinėjimosi... 129. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...