Byla e2-799-302/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 21 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Brosta“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB ) „Brosta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimus, kuriais buvo atmesta UAB „Brosta“ pretenzija, sudaryta pasiūlymų eilė, pirkimo laimėtoju pripažinta UAB „Dengsta“; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo, kuriuo bus išspręstas ginčas, įsiteisėjimo momento sustabdyti vykdomą pirkimą.

83.

9Ieškovė nurodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė turės galimybę tęsti viešojo pirkimo procedūras ir su išrinktu viešojo pirkimo konkurso laimėtoju sudaryti pirkimo sutartį, todėl galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo įgyvendinimas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, nes vien tik atsakovės neteisėtų sprendimų panaikinimas neužtikrintų pilnos ieškovės teisių gynybos, užprogramuotų naujus teisinius ginčus dėl jau sudarytos viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir iš to kylančių pasekmių taikymo, galimo nuostolių atlyginimo ir kt. Esant akivaizdžiai neteisėtam atsakovės ketinimui sudaryti pirkimo sutartį su pirkimo laimėtoju nepasibaigus sprendimų apskundimo terminui, laikinosios apsaugos priemonės sulaikytų atsakovę nuo neteisėtų veiksmų atlikimo.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Kauno apygardos teismas 2019 m. kovo 21 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos supaprastintą atvirą konkursą „Mokslo paskirties pastato 1C3b (unikalus Nr. 1994-5000-1033) Apuolės g. 11, Kaune, kapitalinio remonto darbų pirkimą“ (pirkimo Nr. 413129) iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

145.

15Teismas sprendė, kad ieškinys preliminariai pagrįstas, nes ieškovė išdėstė ieškinio faktinį pagrindą, nurodė savo argumentus, pateikė prie ieškinio atitinkamus dokumentus, kurie, jos manymu, patvirtina pareikštų reikalavimų pagrįstumą, ieškinio forma ir turinys atitiko CPK nustatytus reikalavimus.

166.

17Teismas, įvertinęs, kad atsakovė vykdė supaprastintą atvirą konkursą dėl mokslo paskirties pastato 1C3b (unikalus Nr. 1994-5000-1033) Apuolės g. 11, Kaune, kapitalinio remonto darbų pirkimo (Nr. 413129), sprendė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių perkančioji organizacija galėtų toliau vykdyti pirkimo procedūras, jas baigti ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį, todėl egzistuoja grėsmė, kad ieškovei galimai palankus teismo sprendimas nebus įvykdytas.

187.

19Teismas nenustatė aplinkybių, sąlygojančių skubų ir neatidėliotiną perkamų paslaugų įsigijimą, taip pat byloje nėra pateikta duomenų apie sudarytą finansavimo – administravimo sutartį minėtam projektui finansuoti iš Europos Sąjungos Struktūrinės paramos lėšų, todėl konstatavo, kad prioritetas teiktinas viešųjų pirkimų siekiui, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, pirkimu nebūtų dirbtinai ribojama konkurencija, atsakovės lėšos būtų panaudotos racionaliai.

20III.

21Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

228.

23Atskirajame skunde atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 21 d. nutartį, leidžiant ją vykdyti skubiai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

248.1.

25Pirkimu siekiami įsigyti Kauno specialiosios mokyklos, skirtos judesio ir padėties sutrikimu turintiems mokiniams, kapitalinio remonto darbai, kuriuos reikia atlikti ypač skubiai, o jų nukėlimas vėlesniam terminui sąlygos tai, kad bus padaryta ilgalaikė ir neatitaisoma žala ypatingai socialiai jautriai visuomenės grupei (specialiųjų poreikių turintiems vaikams). Pirkimo objektas ir savalaikis Pirkimo procedūrų vykdymas bei užbaigimas, turi ypatingą svarbą ne tik Specialiosios mokyklos mokiniams, turintiems judėjimo negalią ir autizmo spektro sutrikimų, kuriems šiuo metu dėl statinio nepritaikymo nėra teikiamos pilnavertės terapinės paslaugos, patalpos nepritaikytos nei ugdymo veiklai, nei vaikų gyvenimui šioje mokykloje, tačiau neabejotinai pažeidžiami ir tokių vaikų šeimų interesai. Teigiama, kad dėl neatliktų būtinų remonto darbų ir kritinės mokyklos patalpų būklės, specialiųjų poreikių turinčių vaikų tėvai atsisako palikti vaikus įstaigoje, dėl ko jie netenka galimybių gauti reikiamą ugdymą, gerokai mažiau patenkinami jų socializacijos poreikiai ir kyla ypač daug kitų socialinių problemų, nes tėvai turi pasilikti prižiūrėti vaikus namuose, negali įsitvirtinti darbo rinkoje, neužtikrinamos jų teisės į sveiką poilsį ir kt. Skunde pažymima, kad perkami remonto darbai nėra einamieji paprastojo remonto darbai, o kapitalinio remonto darbai, kurių neatlikus kuo skubiau, bus apsunkinta įstaigos veikla, tam tikros paslaugos nebegalės būti teikiamos.

268.2.

27Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus pažeistas viešasis interesas. Specialiajai mokyklai ir jos bendruomenei nebus užtikrintos galimybės iki žiemos šildymo sezono pradžios pritaikyti patalpas veiklai, vaikai negaus jiems ypač svarbių terapinių paslaugų ir kt.

288.3.

29Ieškinys nėra preliminariai pagrįstas, grindžiamas spėliojimais, prielaidomis ir nepagrįstais įsitikinimais. Pirkimo objektas yra reikšmingas itin socialiai jautriai visuomenės grupei, todėl prioritetas turi būti suteiktas ginti viešąjį interesą, pasireiškiantį operatyviu pirkimo procedūrų vykdymu. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju neatitiktų proporcingumo ir ekonomiškumo principų, nes didesne vertybe nei vaikų sveikata būtų laikomi ekonominiai vienos įmonės verslo galimi interesai, o darbų pradžia būtų nukelta neaiškiam terminui. Pirkimų procedūrų sustabdymo žala viršija jų sustabdymo naudą.

308.4.

31Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas, nepažeis ieškovės interesų ir galimybės apginti tariamai pažeistas, nes patenkinus ieškinį, ji galėtų reikalauti atlyginti atsakovės padarytą žalą.

329.

33Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Brosta“ prašo jį atmesti, o Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

349.1.

35Atsakovė atskirąjį skundą pateikė 2019 m. balandžio 1 d., t. y. praleidusi nustatytą 7 dienų terminą. 2019 m. kovo 28 d. atsakovė pateikė prašymą pratęsti terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti iki 2019 m. balandžio 5 d. (prašymas buvo tenkintas), tačiau šiame prašyme atsakovė informavo teismą, kad 2019 m. kovo 21 d. teismo pranešimas (kartu ir nutartis bei ieškinys) atsakovei buvo įteikti 2019 m. kovo 22 d., o skundžiamos nutarties apskundimo 7 dienų terminas suėjo 2019 m. kovo 29 d. Pažymėjo, kad atsakovė neprašė pratęsti termino atskirajam skundui pateikti.

369.2.

37Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad ieškovė preliminariai pagrindė ieškinį, išdėstydama ieškinio faktinį pagrindą, pateikdama argumentus bei atitinkamus įrodymus, kurie ieškovės manymu patvirtina pareikštų reikalavimų pagrįstumą. Atsakovės atskirojo skundo argumentai dėl ieškinio nepagrįstumo neįrodo akivaizdaus ieškinio reikalavimų nepagrįstumo ir, kad išnagrinėjus bylą iš esmės, negalėtų būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas.

389.3.

39Atsakovei leidus tęsti viešojo pirkimo procedūras, galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įgyvendinimas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, nes vien tik atsakovės neteisėtų sprendimų panaikinimas neužtikrintų ieškovės teisių gynybos, užprogramuotų naujus teisinius ginčus dėl jau sudarytos viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir iš to kylančių pasekmių taikymo, galimo nuostolių atlyginimo ir kt.

409.4.

41Atsakovė tik deklaratyviai nurodo, kad ieškovės interesai ir galimybės apginti pažeistas teises niekaip nenukentėtų ir ieškovė galėtų reikalauti atlyginti patirtą žalą. Tokia atsakovės pozicija prieštarauja viešųjų pirkimų tikslams ir viešajam interesui.

429.5.

43Atsakovė nurodė, kad pirkimas yra atliekamas dėl ypatingos svarbos ir paskirties mokslo objekto – specialiosios mokyklos. Ieškovės vertinimu, nesustabdžius pirkimo ir darbus atliekant pagal UAB „Dengsta“ pasiūlymą, egzistuoja galimybė, kad darbai dar labiau užsitęs, nes UAB „Dengsta“ neturi kokių nors inovatyvių sprendimų, įdiegtų standartų ar taikomų verslo valdymo sistemų. Be to, UAB „Dengsta“ pasiūlyme pateikė kainą, kuria nėra jokių galimybių įsigyti įrenginius. Taip pat UAB „Dengsta“ dėl šio pirkimo patirs nuostolių, kurie gali lemti užsitęsusį darbų atlikimo terminą, o nurodyta maža kaina gali lemti nekokybiškai atliktus darbus ir defektų šalinimo poreikį.

449.6.

45Ieškovės teigimu, egzistuoja ne tik sąžiningo tiekėjų konkurencijos principo paneigimas, bet ir galimas viešojo intereso dėl neigiamos įtakos specialiųjų poreikių vaikų ir jaunimo sveikatai užtikrinimo. Nurodoma, kad nėra pagrindo spręsti, jog vėliau prasidėję specialiosios mokyklos pastato kapitalinio remonto darbai užkirs kelią sklandžiai teikti paslaugas, kurios buvo teiktos iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nors dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo viešuoju pirkimu siekiamas tikslas bus įgyvendintas vėliau, dėl to nusikels specialiosios mokyklos pastato kapitalinio remonto darbai, tačiau tokie suvaržymai proporcingi ir pateisinami poreikiu patikrinti, ar tęsiama pirkimo procedūra iš esmės nepažeis specialiųjų poreikių vaikų ir jaunimo poreikių ir intereso, ar pirkimo darbai įsigyjami teisėtai, laikantis VPĮ įtvirtintų principų, racionaliai ir skaidriai naudojant biudžeto lėšas.

469.7.

47Atsakovė poreikį skubiai pradėti kapitalinio remonto darbus iš esmės grindžia būtinumo atlikti darbus iki šildymo sezono pradžios. Tačiau Pirkimo sąlygose nustatytas maksimalus darbų atlikimo terminas yra 24 mėnesiai, t. y. atsakovė pateikia prieštaringas aplinkybes, siekdama paneigti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą.

489.8.

49Šiuo metu nėra sudaryta pirkimo sutartis bei nėra pradėti vykdyti darbai. Darbų atlikimo terminai nustatyti nuo darbų pradžios, todėl jei šie darbai būtų pradėti vykdyti ir teismas pripažintų vykdytų konkurso procedūrų pažeidimus, lemiančius viešųjų pirkimų negaliojimą, keltų grėsmę jau atliktų darbų rezultatui. Tokiu atveju, tektų spręsti dėl jau atliktų darbų apmokėjimo ir žalos atlyginimo, todėl neteisėtai sudarytos sutarties šalių grąžinimas į pirminę padėtį būtų komplikuotas.

50Teismas

konstatuoja:

51IV.

52Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5310.

54Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

5511.

56Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

5712.

58Vadovaujantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

5913.

60Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje 2-2232/2013). Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2232/2013; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016).

6114.

62Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Kauno apygardos teisme civilinė byla Nr. e2-1391-924/2019 pagal ieškovės UAB „Brosta“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo yra išnagrinėta, Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 20 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė. Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 20 d. sprendimas šiuo metu nėra įsiteisėjęs, tačiau pagal bylos duomenis ir aukščiau nurodytą teismų praktiką egzistuoja pagrįstos abejonės dėl galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo šioje byloje ir nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus bei nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi, nesant pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, įtvirtintos CPK 144 straipsnio 1 dalyje, yra teisinis pagrindas panaikinti skundžiamą Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 21 d. nutartį, kuria buvo tenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

6315.

64Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005 ir kt.). Taigi visais atvejais teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti, ar tam tikros rūšies laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros (CPK 145 str. 2 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2287/2014 ir kt.).

6516.

66Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo ir užtikrinti, kad pirkimo procedūrų metu, nustatant konkurso laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012) ir kt. Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012, 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2113/2012 ir kt.).

6717.

68Ginčo viešojo pirkimo objektas – Kauno specialiosios mokyklos, skirtos judesio ir padėties sutrikimu turintiems mokiniams, kapitalinio remonto darbai. Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad pirmumas taikytinas viešajam interesui, susijusiam su viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimu, nes nenustatė aplinkybių, sąlygojančių skubų ir neatidėliotiną perkamų paslaugų įsigijimą, taip pat byloje nepateikta duomenų, kad projektas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos Struktūrinės paramos lėšų.

6918.

70Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju prioritetas turi būti teikiamas viešojo intereso, sietino su pirkimo procedūrų teisėtumu, užtikrinimu. Nors sutiktina su apeliantu, kad nemažiau reikšmingas ir kitas viešasis interesas, sietinas su pirkimo objekto reikšme visuomenei, jo teiktina nauda. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pagal apelianto nurodytas aplinkybes apie objekto svarbą prioritetas turi būti suteiktas būtent šio viešo intereso tenkinimui, tuo labiau, kad jo pateikti argumentai dėl tikslo gauti paslaugas iki šildymo sezono ir pagal pirkimo sąlygas numatyti perkamų darbų terminai niekaip nesuponuoja tokios išvados. Tačiau atsižvelgiant apeliacinės instancijos teismo nustatytas prima facie sąlygos neįrodymo, sąlyga dėl vieno ar kito viešojo intereso konkuravimo nagrinėjamu atveju nereikšminga.

7119.

72Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, taip pat konstatavus, kad ieškovė neįrodė pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (ieškinio prima facie pagrįstumo), skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina.

73Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

74Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 21 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

75Netenkinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Brosta“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB ) „Brosta“... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 8. 3.... 9. Ieškovė nurodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Kauno apygardos teismas 2019 m. kovo 21 d. nutartimi taikė laikinąsias... 14. 5.... 15. Teismas sprendė, kad ieškinys preliminariai pagrįstas, nes ieškovė... 16. 6.... 17. Teismas, įvertinęs, kad atsakovė vykdė supaprastintą atvirą konkursą... 18. 7.... 19. Teismas nenustatė aplinkybių, sąlygojančių skubų ir neatidėliotiną... 20. III.... 21. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. 8.... 23. Atskirajame skunde atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija prašo... 24. 8.1.... 25. Pirkimu siekiami įsigyti Kauno specialiosios mokyklos, skirtos judesio ir... 26. 8.2.... 27. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus pažeistas viešasis interesas.... 28. 8.3.... 29. Ieškinys nėra preliminariai pagrįstas, grindžiamas spėliojimais,... 30. 8.4.... 31. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas, nepažeis ieškovės interesų ir... 32. 9.... 33. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Brosta“ prašo jį... 34. 9.1.... 35. Atsakovė atskirąjį skundą pateikė 2019 m. balandžio 1 d., t. y.... 36. 9.2.... 37. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad ieškovė preliminariai... 38. 9.3.... 39. Atsakovei leidus tęsti viešojo pirkimo procedūras, galimai ieškovei... 40. 9.4.... 41. Atsakovė tik deklaratyviai nurodo, kad ieškovės interesai ir galimybės... 42. 9.5.... 43. Atsakovė nurodė, kad pirkimas yra atliekamas dėl ypatingos svarbos ir... 44. 9.6.... 45. Ieškovės teigimu, egzistuoja ne tik sąžiningo tiekėjų konkurencijos... 46. 9.7.... 47. Atsakovė poreikį skubiai pradėti kapitalinio remonto darbus iš esmės... 48. 9.8.... 49. Šiuo metu nėra sudaryta pirkimo sutartis bei nėra pradėti vykdyti darbai.... 50. Teismas... 51. IV.... 52. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 53. 10.... 54. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 55. 11.... 56. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 57. 12.... 58. Vadovaujantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1... 59. 13.... 60. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 61. 14.... 62. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Kauno apygardos... 63. 15.... 64. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Kasacinio... 65. 16.... 66. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad, sprendžiant... 67. 17.... 68. Ginčo viešojo pirkimo objektas – Kauno specialiosios mokyklos, skirtos... 69. 18.... 70. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 71. 19.... 72. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, taip pat konstatavus, kad... 73. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 74. Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 21 d. nutartį panaikinti ir išspręsti... 75. Netenkinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Brosta“ prašymą...