Byla 1A-50-177/2018
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. nuosprendžio, kuriuo E. G. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalyje, 184 straipsnio 2 dalyje, ir nubaustas laisvės atėmimu:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kęstučio Jucio, Viktoro Kažio, Violetos Ražinskaitės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), sekretoriaujant Audronei Rasiulienei, dalyvaujant prokurorui G. E., gynėjui Vaidotui Sviderskiui, nuteistajam E. G., nukentėjusiosios M. G. (H.) atstovui advokatui Audriui Juozapavičiui, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. G. gynėjo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. nuosprendžio, kuriuo E. G. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalyje, 184 straipsnio 2 dalyje, ir nubaustas laisvės atėmimu:

2pagal BK 183 straipsnio 2 dalį – 3 metams ir 3 mėnesiams;

3pagal BK 184 straipsnio 2 dalį – 3 metams;

4vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas 3 metams ir 3 mėnesiams;

5vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 8 punktais, bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti arba būti registruotam darbo biržoje.

6Vadovaujantis BK 69 straipsniu, E. G. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – turtinės žalos atlyginimas, įpareigojant per 1 metus ir 8 mėnesius atlyginti dalį padarytos turtinės žalos M. G. (H.), t. y. 30 000 Eur.

7Iš E. G. priteista nukentėjusiajai M. G. (H.) 457 245,97 Eur turtinei ir 1 000 Eur neturtinei žalai atlyginti bei 3 500 Eur proceso išlaidų.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

91. E. G. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad pasisavino ir iššvaistė didelės vertės svetimą turtą, o būtent: jis, veikdamas pagal 2005-05-13 ( - ) išduotą įgaliojimą, kuriame nurodyta, jog M. G. (H.) įgalioja E. G. savo nuožiūra ir savo aptartomis sąlygomis, įskaitant kainą, atsiskaitymo tvarką ir būdus, nupirkti jos vardu žemės sklypą, unikalus Nr. xxxx, ( - ), sudaryti ir pasirašyti preliminariąją sutartį, pirkimo–pardavimo sutartį, bet kokius jų papildymus ir/ar pakeitimus, susitarimus, priėmimo–perdavimo dokumentus, atsiskaityti už nupirktą žemės sklypą, sumokėti pinigus grynaisiais pinigais ir/ar pavedimu; pagal 2005-09-23 įgaliojimą, pagal kurį M. G. (H.) įgalioja E. G. tvarkyti ir valdyti žemės sklypą, unikalus Nr. xxxx, esantį ( - ), atstovauti jos kaip nurodyto žemės sklypo savininkės interesus visose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, įskaitant Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnyboje, VĮ Registrų centre, žemėtvarkos tarnyboje, gaunant leidimus bei visus kitus reikiamus dokumentus pastatų/statinių statybai nurodytame žemės sklype, ruošti, derinti projektą, projektinę dokumentaciją, gauti leidimus, technines sąlygas, vykdyti statybos priežiūros darbus, savo nuožiūra sudaryti sutartis dėl statybos darbų atlikimo, jas nutraukti, atsiskaityti už atliktus darbus pagal sudarytas sutartis, atlikti pastatų/statinių teisinę registraciją, gauti nuosavybės dokumentus; tuo tikslu ruošti, pateikti, gauti, tvarkyti visus dokumentus, rašyti pareiškimus ir prašymus; būti M. G. (H.) atstovu ,,Nordea B. F. Plc“ Lietuvos skyriuje, sudaryti ir pasirašyti kreditavimo sutartį savo nuožiūra su banku aptartomis sąlygomis, jos papildymus ir/ar pakeitimus, pateikti ir gauti visus reikiamus dokumentus, sudaryti kitus su kreditavimu susijusius sandorius, įskaitant, bet neapsiribojant, sutartis dėl visų rūšių sąskaitų atidarymų, mokėjimo priemonių gavimo, nurodytų sandorių pakeitimus, prašymus ir kitus dokumentus, tuo tikslu gauti ir pateikti nurodytam bankui visus reikalaujamus dokumentus; gauti VĮ Registrų centre, Gyventojų registro tarnyboje bei visose kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose pažymas bei visus kitus reikiamus dokumentus M. G. (H.) nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. xxxx, esančio ( - ), įkeitimui; savo nuožiūra ir savo aptartomis sąlygomis, neribojant užtikrinamos prievolės dydžio, įkeisti ,,Nordea B. F. Plc“ Lietuvos skyriui M. G. (H.) nuosavybės teise priklausantį nurodytą žemės sklypą, unikalus Nr. xxxx, esantį ( - ), ir M. G. (H.) nuosavybės teise priklausantį butą, unikalus Nr. xxxx, esantį ( - ), užtikrinant nurodytą M. G. (H.) skolinį įsipareigojimą, pasirašyti hipotekos lakštą, jo papildymus bei pakeitimus; atstovauti M. G. (H.) draudimo įmonėse, nekilnojamojo turto vertinimo įmonėse, teisme, Hipotekos įstaigoje bei santykiuose su kitais juridiniais asmenimis šiame įgaliojime nurodytų nekilnojamųjų daiktų įkeitimo klausimais; sumokėti privalomus mokesčius, daryti pareiškimus, pasirašyti ir atlikti visus veiksmus, susijusius su šiais pavedimais, ir pagal 2005-09-23 bendrąjį įgaliojimą, pagal kurį M. G. (H.) įgalioja E. G. valdyti ir tvarkyti visą jos kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikoje, sudaryti visus įstatymų leidžiamus sandorius: pirkti, parduoti, priimti dovaną, mainyti, įkeisti ir priimti kaip įkaitą žemę, pastatus bei kitą turtą, gauti paskolą, atsiskaityti pagal sudarytas sutartis, pasirašyti sutartis, susitarimus, hipotekos lakštus ir kitus dokumentus, gauti bei pateikti šiems tikslams reikalingas pažymas ir kitus dokumentus; įregistruoti turtą Nekilnojamojo turto registre, gauti nuosavybės dokumentus, priimti palikimą arba atsisakyti jo; vesti paveldėjimo bylas, gauti nuosavybės dokumentus M. G. (H.) vardu, gauti M. G. (H.) priklausantį turtą, pinigus, vertybinius popierius, taip pat iš visų piliečių, įstaigų, įmonių, organizacijų, tarp jų iš bankų, pašto, telegrafo skyrių visus dokumentus bei dokumentų dublikatus; disponuoti sąskaitomis bankuose bei sąskaitose esančiomis lėšomis, gauti iš banko sąskaitų pinigus, atlikti pavedimus, paimti sąskaitose esančias lėšas; atidaryti bankuose sąskaitas bei mokėjimo korteles ir disponuoti jose esančiomis lėšomis; gauti pašto, telegrafo ir kitokio pobūdžio korespondenciją, taip pat pinigus, perlaidas ir siuntinius, pasirašyti banko pavedimus, kreditavimo, laidavimo sutartis; atstovauti M. G. (H.) visose valstybinėse, ūkinėse, finansinėse, kooperatinėse ir visuomeninėse organizacijose, iš jų VĮ Registrų centre, Hipotekos įstaigoje, Mokesčių inspekcijoje ir kitose; taip pat vesti M. G. (H.) bylas visose teismo įstaigose su visomis įstatymo suteiktomis teisėmis ieškovui, atsakovui, trečiajam asmeniui ir nukentėjusiajam – su teise visiškai ar iš dalies atsisakyti ieškininių reikalavimų, pripažinti ieškinį, keisti ieškinio pagrindą, sudaryti taikos sutartį, apskųsti teismų sprendimus, pateikti vykdomuosius dokumentus išieškojimui, gauti priteistą turtą ar pinigus, pasirašyti atstovavimo sutartis su advokatais, atstovauti M. G. (H.) visose valstybinėse, ūkinėse, finansinėse bei kitose įstaigose ir organizacijose, daryti M. G. (H.) vardu pareiškimus, už M. G. (H.) pasirašyti ir atlikti visus veiksmus, susijusius su šiais pavedimais; valdydamas M. G. (H.) priklausančias pinigines lėšas: 1.1. 703 377 Eur, gautus pagal 2005-06-07 būsto kreditavimo sutartį Nr. xxxx ir jos

102006-04-05 papildymą Nr. xxxx, sudarytą tarp M. G. (H.) ir ,,Nordea B. F. Plc“ Lietuvos skyriaus, pagal kurią ši pinigų suma pervesta į M. G. (H.) banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią ,,Nordea B. F. Plc“, kaip tikslinis kreditas žemės sklypo, kadastro Nr. xxxx, esančio ( - ), pirkimui ir gyvenamųjų namų statybai ant jo, 1.2. 265 000 Lt (76 749,30 Eur), gautų iš L. P. pagal 2005-09-18 dalies žemės sklypo, kadastro Nr. xxxx, esančio ( - ), pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp M. G. (H.) atstovaujančio E. G. ir L. P., bei preliminarią gyvenamojo namo pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp M. G. (H.) atstovaujančio E. G. ir L. P., 1.3. 500 000 Lt (144 810,01 Eur), gautų iš I. K. pagal 2006-12-12 dalies žemės sklypo, kadastro Nr. xxxx, esančio ( - ), pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp M. G. (H.) atstovaujančio E. G. ir I. K., bei preliminarią gyvenamojo namo pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp M. G. (H.) atstovaujančio E. G. ir I. K., 1.4. 100 000 Lt (28 962 Eur), gautų iš UAB „xxx“ pagal 2006-01-05 dalies žemės sklypo, kadastro Nr. xxxx, esančio ( - ), pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp M. G. (H.) atstovaujančio E. G. ir UAB „xxx“; 1.5. Iš viso: 953 898,31 Eur, patikėtus E. G. panaudoti taip, kaip nurodyta 2005-06-07 būsto kreditavimo sutartyje Nr. xxxx ir jos 2006-04-05 papildyme Nr. xxxx, t. y. žemės sklypo, kadastro Nr. xxxx, esančio ( - ), pirkimui ir gyvenamųjų namų statybai ant jo, dalį šių pinigų panaudodamas pagal paskirtį, kitą dalį laikotarpiu nuo 2005-06-27 iki 2007-10-29 pervesdamas iš M. G. (H.) banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios ,,Nordea B. F. Plc“, į M. G. (H.) banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią ,,Nordea B. F. Plc“, pinigais (litais), iš kurios išimdamas grynaisiais debeto kortele bei išimdamas grynaisiais iš sąskaitos bendroje sumoje 506 793,60 Lt (146 777,57 Eur), dalį jų, t. y. 409 660,59 Lt (118 645,91 Eur), pasisavino ir 1.6. Laikotarpiu nuo 2005-06-16 iki 2007-09-26 iššvaistė, pervesdamas įvairias pinigų sumas ir atsiskaitydamas už prekes bei paslaugas iš M. G. (H.) banko sąskaitos Nr. ( - ) litais (kurios prieš tai buvo pervestos iš M. G. (H.) sąskaitos Nr. ( - ), esančios ,,Nordea B. F. Plc“) į kitų fizinių ar juridinių asmenų banko sąskaitas:

 1. D. M.

  112005 06 16

  1220 000

 2. PC ,,Minima“

  132005 07 01

  142,54

 3. ,,UNO X“

  152005 07 07

  1630,34

 4. ,,Hyper Maxima“

  172005 07 08

  18187,52

 5. ,,Ventus Nafta“

  192005 07 08

  2044,48

 6. UAB ,,Neste“

  212005 07 14

  2263,24

 7. UAB ,,Adidas“

  232005 07 20

  2490

 8. ,,UNO X“

  252005 07 20

  2650,03

 9. UAB ,,Neste“

  272005 07 22

  2883,96

 10. Kavinė ,,Sultan“

  292005 07 25

  3034,60

 11. UAB ,,Sportline“

  312005 07 25

  32149

 12. ,,Hyper Maxima“

  332005 07 26

  34102,60

 13. PC ,,Saulutė“

  352005 07 26

  3621,35

 14. Kavinė ,,Oskaras“

  372005 07 28

  3826,70

 15. UAB ,,Ventus Nafta“

  392005 08 08

  40105,02

 16. ,,Rimi“ PC

  412005 08 10

  42189,85

 17. UAB ,,Neste“

  432005 08 11

  4429,92

 18. ,,Air B. C.“

  452005 08 16

  46966

 19. ,,Hyper Maxima“

  472005 08 16

  48173,33

 20. ,,Hyper Maxima“

  492005 08 16

  50134,11

 21. UAB ,,Norfa“

  512005 08 16

  5227,56

 22. ,,Ventus Nafta“

  532005 08 16

  5461,26

 23. UAB ,,Čili pica“

  552005 08 23

  5637,70

 24. Degalinė Trakuose

  572005 08 26

  5843,16

 25. Degalinė Trakuose

  592005 08 26

  6022,29

 26. UAB ,,Neste“

  612005 08 26

  6220,06

 27. UAB ,,Norfa“

  632005 09 01

  6482,59

 28. UAB ,,Norfa“

  652005 09 12

  66107,82

 29. UAB ,,Norfa“

  672005 09 12

  6812,83

 30. PC ,,Minima“

  692005 09 14

  7020

 31. UAB ,,Neste“

  712005 09 14

  7234,02

 32. UAB ,,Neste“

  732005 09 16

  7440,32

 33. UAB ,,Norfa“

  752005 09 19

  7668,56

 34. ,,Eurofarmacijos“ vaistinė

  772005 09 19

  7833,34

 35. Atsiskaitymas kortele

  792005 09 19

  8030

 36. UAB ,,Farma“

  812005 09 19

  8221,90

 37. UAB ,,Norfa“

  832005 09 20

  8423,97

 38. UAB ,,Norfa“

  852005 09 20

  8667,69

 39. UAB ,,Neste“

  872005 09 21

  8859,92

 40. Degalinė Vilnius

  892005 09 27

  9011,20

 41. ,,UNO X“

  912005 09 27

  9222,24

 42. UAB ,,Norfa“

  932005 10 03

  9475,22

 43. UAB ,,Norfa“

  952005 10 04

  9626,39

 44. ,,Maxima“

  972005 10 04

  9849,62

 45. ,,Krantas Travel“

  992005 10 29

  100420

 46. UAB ,,Takuras“

  1012005 11 02

  102174,24

 47. ,,Maxima“

  1032005 11 02

  104416,25

 48. ,,Statoil“

  1052005 11 02

  106117,93

 49. ,,Statoil“

  1072005 11 02

  108174,56

 50. L. G.

  1092005 11 03

  110150

 51. ,,Hansa lizingas“

  1112005 11 03

  112909,83

 52. UAB ,,Neste“

  1132005 11 03

  114100

 53. M. D.

  1152005 11 04

  116150

 54. L. G.

  1172005 11 07

  118150

 55. M. D.

  1192005 11 07

  120100

 56. M. D.

  1212005 11 08

  122130

 57. ,,Lambertseter Mini“

  1232005 11 08

  124176,95

 58. ,,Lambertseter Mini“

  1252005 11 08

  126176,95

 59. ,,Lisco Baltic service“

  1272005 11 14

  128406,13

 60. ,,Lambertseter Mini“

  1292005 11 14

  130178,71

 61. ,,Lambertseter Mini“

  1312005 11 14

  13289,37

 62. ,,Ventus Nafta“

  1332005 11 15

  13417,58

 63. UAB ,,Neste“

  1352005 11 16

  13699,13

 64. UAB ,,Norfa“

  1372005 11 17

  13819,08

 65. UAB ,,Norfa“

  1392005 11 17

  14033,03

 66. UAB ,,Neste“

  1412005 11 18

  14229,30

 67. ,,Maxima“

  1432005 11 21

  14417,69

 68. UAB ,,Neste“

  1452005 11 21

  14640,99

 69. UAB ,,Neste“

  1472005 11 21

  14859,79

 70. M. D.

  1492005 12 09

  150200

 71. ,,Hansa lizingas“

  1512005 12 09

  152776,05

 72. ,,Krantas Travel“

  1532005 12 09

  154420

 73. UAB ,,Norfa“

  1552005 12 09

  15627,35

 74. UAB ,,Neste“

  1572005 12 09

  158100

 75. UAB ,,Neste“

  1592005 12 12

  160100

 76. UAB ,,Neste“

  1612005 12 12

  16243,07

 77. R. B.

  1632005 12 12

  1641 000

 78. M. D.

  1652005 12 13

  166300

 79. L. G.

  1672005 12 13

  168150

 80. ,,Lambertseter Mini“

  1692005 12 13

  170174,26

 81. SANDS J; BACKA

  1712005 12 15

  172143,53

 82. ,,Stena Baltiva butik“

  1732005 12 15

  17470,22

 83. ,,Stena Baltiva butik“

  1752005 12 15

  17681,29

 84. ,,Stena Baltiva butik“

  1772005 12 15

  17855,78

 85. ,,Stacja Bezynowa“

  1792005 12 16

  180120,28

 86. ,,Stena Line Scandinavia“

  1812005 12 16

  182391,06

 87. ,,Ikea“ Gdansk

  1832005 12 16

  184124,15

 88. UAB ,,Norfa“

  1852005 12 20

  186180,15

 89. UAB ,,Neste“

  1872005 12 20

  18830,82

 90. E. G.

  1892005 12 20

  190500

 91. UAB ,,Neste“

  1912005 12 21

  19274,58

 92. M. D.

  1932005 12 23

  194150

 93. ,,SAS“

  1952005 12 23

  1961 267

 94. UAB ,,Neste“

  1972005 12 30

  19898,29

 95. UAB ,,Neste“

  1992006 01 03

  20097,23

 96. UAB ,,Neste“

  2012006 01 04

  20241,84

 97. ,,Hansa lizingas“

  2032006 01 06

  204900

 98. Lėšų pervedimas

  2052006 01 06

  20670

 99. A. A. K.

  2072006 01 09

  2087 000

 100. K. A.

  2092006 01 09

  2106 000

 101. Atsiskaitymas debeto kortele

  2112006 01 10

  21296,41

 102. UAB ,,Neste“

  2132006 01 17

  21469,32

 103. UAB ,,Neste“

  2152006 01 24

  21696,80

 104. UAB ,,Norfa“

  2172006 01 26

  21866,06

 105. ,,Hyper Maxima“

  2192006 01 27

  220206,69

 106. UAB ,,Neste“

  2212006 02 01

  22296,36

 107. UAB ,,Neste“

  2232006 02 03

  22496,66

 108. UAB ,,Neste“

  2252006 02 07

  22696,24

 109. UAB ,,Neste“

  2272006 02 08

  22896,02

 110. UAB ,,Neste“

  2292006 02 11

  230100

 111. UAB ,,Neste“

  2312006 02 14

  23251,06

 112. UAB ,,Neste“

  2332006 02 21

  23496,65

 113. ,,Hansa lizingas“

  2352006 02 23

  23627,19

 114. L. G.

  2372006 02 23

  23840

 115. ,,Hansa lizingas“

  2392006 02 24

  2403

 116. UAB ,,Sostena“

  2412006 02 24

  242145,52

 117. ,,Hyper Maxima“

  2432006 02 27

  244119,42

 118. Atsiskaitymas debeto kortele

  2452006 02 27

  24655,78

 119. ,,Hansa lizingas“

  2472006 02 28

  248842,94

 120. ,,Hyper Maxima“

  2492006 02 28

  25033,63

 121. ,,Hyper Maxima“

  2512006 02 28

  252121,02

 122. UAB ,,Norfa“

  2532006 02 28

  25453,48

 123. UAB ,,Neste“

  2552006 03 01

  256100

 124. ,,Anthrora“

  2572006 03 03

  25820,98

 125. ,,Maxima“

  2592006 03 03

  26067,17

 126. ,,Maxima“

  2612006 03 07

  2626,06

 127. Atsiskaitymas debeto kortele

  2632006 03 07

  26414,36

 128. ,,Anthrora“

  2652006 03 07

  26643,50

 129. ,,IKI“ PC

  2672006 03 07

  26810,36

 130. UAB ,,Neste“

  2692006 03 07

  27096,81

 131. UAB ,,Neste“

  2712006 03 07

  27297,19

 132. UAB ,,Neste“

  2732006 03 07

  27436,57

 133. ,,Hyper Maxima“

  2752006 03 09

  276150,92

 134. UAB ,,Neste“

  2772006 03 10

  27850,30

 135. UAB ,,Neste“

  2792006 03 10

  28095,99

 136. ,,Hyper Maxima“

  2812006 03 14

  28280,21

 137. UAB ,,Neste“

  2832006 03 15

  28496,08

 138. UAB ,,Neste“

  2852006 03 22

  28695,88

 139. UAB ,,Būsto industrijos grupė“

  2872006 03 24

  28820 000

 140. ,,Hansa lizingas“

  2892006 03 27

  290842,94

 141. UAB ,,Velidas“

  2912006 03 27

  292153,00

 142. UAB ,,Neste“

  2932006 03 27

  29448,55

 143. UAB ,,Būsto industrijos grupė“

  2952006 03 27

  29610 112

 144. ,,Hyper Maxima“

  2972006 03 30

  29856,23

 145. ,,IKI“ PC

  2992006 03 30

  30046,09

 146. UAB ,,Neste“

  3012006 03 31

  30250,22

 147. M. D.

  3032006 04 03

  304100

 148. UAB ,,Luktarna“

  3052006 04 04

  30639,09

 149. UAB ,,Neste“

  3072006 04 04

  30861,01

 150. UAB ,,Neste“

  3092006 04 05

  31096,07

 151. UAB ,,Neste“

  3112006 04 07

  31295,63

 152. UAB ,,Neste“

  3132006 04 11

  31496,04

 153. M. D.

  3152006 04 13

  316100

 154. UAB ,,Neste“

  3172006 04 14

  31895,59

 155. ,,Hyper Maxima“

  3192006 04 19

  32010,99

 156. Atsiskaitymas debeto kortele

  3212006 04 19

  322123,97

 157. ,,Maxima“

  3232006 04 20

  32435,14

 158. ,,Hyper Maxima“

  3252006 04 20

  32668,33

 159. ,,Maxima“

  3272006 04 20

  3287,18

 160. ,,Ventus Nafta“

  3292006 04 20

  33049,22

 161. PC ,,Saulutė“

  3312006 04 20

  33221,98

 162. PC ,,Saulutė“

  3332006 04 20

  3349,99

 163. ,,Hyper Maxima“

  3352006 04 20

  33635,35

 164. ,,Hyper Maxima“

  3372006 04 20

  338144,96

 165. UAB ,,Neste“

  3392006 04 20

  34033,54

 166. UAB ,,Neste“

  3412006 04 20

  34295,61

 167. UAB ,,Neste“

  3432006 04 20

  34450,76

 168. UAB ,,Neste“

  3452006 04 20

  34695,80

 169. ,,Emsi“ degalinė

  3472006 04 21

  34866,04

 170. UAB ,,Neste“

  3492006 04 21

  35058,73

 171. ,,Reval Hotel“ baras

  3512006 04 24

  35210

 172. UAB „Neste“

  3532006 04 25

  35497,93

 173. UAB ,,Neste“

  3552006 04 25

  35697,68

 174. M. D.

  3572006 04 28

  358250

 175. L. G.

  3592006 04 28

  360100

 176. ,,Hansa lizingas“

  3612006 04 28

  362842,94

 177. ,,Omnitel“

  3632006 04 28

  364200

 178. UAB ,,Neste“

  3652006 04 28

  36667,36

 179. Carina

  3672006 05 02

  368225,70

 180. BGZ Diebold

  3692006 05 02

  37089,97

 181. Wiatrak Zajazd

  3712006 05 02

  37289,77

 182. Zloty ul Restauracja

  3732006 05 02

  37454,16

 183. ,,Hyper Maxima“

  3752006 05 03

  376366,51

 184. ,,Hyper Maxima“

  3772006 05 03

  37869,98

 185. ,,Hyper Maxima“

  3792006 05 03

  38055,72

 186. ,,Rimi“ PC

  3812006 05 04

  38213,04

 187. ,,Omnitel“

  3832006 05 09

  384119,91

 188. UAB ,,Neste“

  3852006 05 09

  38645,56

 189. UAB ,,Neste“

  3872006 05 09

  38896,55

 190. ,,Rimi“ PC

  3892006 05 10

  39098,86

 191. ,,Maxima“

  3912006 05 11

  39222,83

 192. ,,Alauša“

  3932006 05 15

  39462,81

 193. ,,Lukoil“

  3952006 05 15

  39611,20

 194. ,,Double coffe“

  3972006 05 15

  39837,55

 195. ,,Lukoil“

  3992006 05 15

  40066,40

 196. PC ,,Saulutė“

  4012006 05 16

  40232,02

 197. Picerja ,,Cili“

  4032006 05 16

  40459,10

 198. UAB ,,Florisima“

  4052006 05 16

  40625

 199. UAB ,,Neste“

  4072006 05 16

  40896,56

 200. UAB ,,Neste“

  4092006 05 17

  41097,04

 201. ,,Rimi“ PC

  4112006 05 18

  41219,10

 202. UAB ,,Neste“

  4132006 05 23

  41496,42

 203. UAB ,,Neste“

  4152006 05 26

  41644,06

 204. M. D.

  4172006 06 01

  418100

 205. ,,Hansa lizingas“

  4192006 06 01

  420842,94

 206. ,,Omnitel“

  4212006 06 01

  422300

 207. UAB ,,Neste“

  4232006 06 05

  42499,34

 208. PC ,,Saulutė“

  4252006 06 06

  42617,42

 209. PC ,,Saulutė“

  4272006 06 06

  42838,85

 210. PC ,,Saulutė“

  4292006 06 06

  43037,23

 211. ,,Hyper Maxima“

  4312006 06 07

  432113,35

 212. UAB ,,Neste“

  4332006 06 07

  434100

 213. UAB ,,Neste“

  4352006 06 07

  436100

 214. D. M.

  4372006 06 08

  438800

 215. ,,Hansa lizingas“

  4392006 06 08

  440842,94

 216. J. B.

  4412006 06 09

  44235 000

 217. ,,IKI“ PC

  4432006 06 12

  44445,64

 218. UAB ,,Sostena“

  4452006 06 12

  4461 520,84

 219. UAB ,,Krantas Travel“

  4472006 06 12

  4481 452

 220. UAB ,,Neste“

  4492006 06 13

  45096,17

 221. Gunerius Kjopesenter

  4512006 06 13

  452894,64

 222. AB ,,Lisco B. S.“

  4532006 06 14

  45495

 223. UAB ,,Neste“

  4552006 06 14

  45697,79

 224. UAB ,,Neste“

  4572006 06 14

  45833,28

 225. M. D.

  4592006 06 16

  460250

 226. ,,Lambertseter Mini“

  4612006 06 16

  462443,55

 227. ,,Hemsedal bilsit“

  4632006 06 16

  464290

 228. L. G.

  4652006 06 16

  4661 000

 229. ,,Munchmuseet“

  4672006 06 19

  46870,86

 230. ,,Levis Store“

  4692006 06 20

  470189

 231. UAB ,,Neiseris“

  4712006 06 20

  472535

 232. Atsiskaitymas debeto kortele

  4732006 06 20

  474119

 233. ,,Maxima“

  4752006 06 20

  47670,14

 234. ,,Statoil“

  4772006 06 20

  47838,22

 235. ,,Hyper Maxima“

  4792006 06 21

  480169,11

 236. ,,Maxima“

  4812006 06 21

  48217,97

 237. Parduotuvė Ignalina

  4832006 06 21

  48483,67

 238. UAB ,,Neste“

  4852006 06 21

  48697,90

 239. UAB ,,Neste“

  4872006 06 21

  48897,05

 240. M. D.

  4892006 06 22

  490200

 241. UAB ,,Neste“

  4912006 06 22

  49296,15

 242. ,,Maxima“

  4932006 06 23

  494122,88

 243. ,,Omnitel“

  4952006 06 28

  496400

 244. ,,Statoil“

  4972006 06 28

  49814

 245. ,,Hyper Maxima“

  4992006 06 28

  50082,11

 246. ,,IKI“ PC

  5012006 06 28

  50255,88

 247. Sporto klubas ,,Impuls“

  5032006 07 03

  504115

 248. M. D.

  5052006 07 04

  506100

 249. ,,Omnitel“

  5072006 07 05

  508271

 250. ,,Giaycko“

  5092006 07 10

  51051,65

 251. ,,Pekao“

  5112006 07 10

  512173,60

 252. UAB ,,Velidas“

  5132006 07 10

  514151,16

 253. ,,Statoil“

  5152006 07 11

  51692,72

 254. UAB ,,Neste“

  5172006 07 11

  51896,43

 255. ,,Senukų“ PC

  5192006 07 12

  520278,90

 256. UAB ,,Neste“

  5212006 07 13

  52259,90

 257. M. D.

  5232006 07 17

  524200

 258. ,,Hyper Maxima“

  5252006 07 17

  52690

 259. ,,Hyper Maxima“

  5272006 07 17

  52821,30

 260. UAB ,,Takuras“

  5292006 07 18

  530104,28

 261. ,,IKI“ PC

  5312006 07 18

  53280,88

 262. UAB ,,Takuras“

  5332006 07 18

  534284,55

 263. PC ,,Saulutė“

  5352006 07 19

  53611,91

 264. M. D.

  5372006 07 20

  538200

 265. ,,Hyper Maxima“

  5392006 07 20

  540242,57

 266. Atsiskaitymas debeto kortele

  5412006 07 21

  542211,38

 267. Kowalskiego ul 2 Suvalki

  5432006 07 21

  544265,07

 268. ,,Hansa lizingas“

  5452006 07 24

  546842,94

 269. ,,Hyper Maxima“

  5472006 07 24

  548288

 270. ,,Statoil“

  5492006 07 24

  55014

 271. ,,Statoil“

  5512006 07 24

  552165,29

 272. Kowalskiego ul 2 Suvalki

  5532006 07 24

  554176,74

 273. Pirmas aukštas restoranas

  5552006 07 25

  55626

 274. ,,Pekao“

  5572006 07 25

  558176,32

 275. M. D.

  5592006 07 26

  560200

 276. ,,Omnitel“

  5612006 07 26

  562400

 277. Kaufland concentrator

  5632006 07 31

  56474,14

 278. Kowalskiego ul 2 Suvalki

  5652006 07 31

  56688,79

 279. ,,Giaycko“

  5672006 07 31

  568355,08

 280. ,,Statoil“

  5692006 08 01

  570176,68

 281. M. D.

  5712006 08 04

  572200

 282. ,,Omnitel“

  5732006 08 04

  574500

 283. ,,Hyper Maxima“

  5752006 08 04

  57651,42

 284. Atsiskaitymas debeto kortele

  5772006 08 04

  57885,92

 285. M. D.

  5792006 08 07

  580100

 286. ,,Fortas“

  5812006 08 07

  58263,40

 287. Kaufland concentrator

  5832006 08 07

  584100,92

 288. ,,Abro“ bar

  5852006 08 07

  586133,32

 289. Kowalskiego ul 2 Suvalki

  5872006 08 07

  588266,61

 290. ,,Hyper Maxima“

  5892006 08 08

  590114,62

 291. UAB ,,Velidas“

  5912006 08 09

  592248,98

 292. UAB ,,Adidas“

  5932006 08 11

  594402

 293. ,,Omnitel“

  5952006 08 16

  596300

 294. M. D.

  5972006 08 16

  598200

 295. ,,Hansa lizingas“

  5992006 08 16

  600842,94

 296. ,,H219/HB“

  6012006 08 16

  602200

 297. ,,Ventus Nafta“

  6032006 08 16

  604210,23

 298. ,,Agne“ PC

  6052006 08 16

  60638,86

 299. Kidulių degalinė

  6072006 08 17

  608107,43

 300. Kavinė ,,Žaltvykstė“

  6092006 08 17

  61052,60

 301. ,,Maxima“

  6112006 08 17

  61252,49

 302. Kidulių degalinė

  6132006 08 17

  61410

 303. ,,Hyper Maxima“

  6152006 08 18

  616112,51

 304. ,,Rimi“ PC

  6172006 08 18

  6186,75

 305. UAB ,,Neste“

  6192006 08 18

  620100

 306. UAB ,,Neste“

  6212006 08 19

  62296,02

 307. Vilkaviškio degalinė

  6232006 08 22

  62432

 308. ,,Omnitel“

  6252006 08 22

  62648

 309. UAB ,,Neste“

  6272006 08 23

  62897,37

 310. M. D.

  6292006 08 24

  630200

 311. ,,Rimi“ PC

  6312006 08 24

  63290,35

 312. Sporto klubas ,,Impuls“

  6332006 08 25

  634115

 313. ,,Lukoil“

  6352006 09 04

  63689,28

 314. Diagnostikos centras

  6372006 09 05

  638185

 315. Sporto klubas ,,Impuls“

  6392006 09 05

  64025

 316. ,,Rimi“ PC

  6412006 09 05

  64218,98

 317. ,,Hyper Maxima“

  6432006 09 05

  644172,06

 318. ,,Maxima“

  6452006 09 05

  64651,12

 319. Kavinė ,,Žaltvykstė“

  6472006 09 05

  64823,85

 320. Jeruzalės galerija

  6492006 09 06

  650120

 321. K. A. įmonė

  6512006 09 06

  65290

 322. UAB ,,Neste“

  6532006 09 06

  65496,25

 323. UAB Neste“

  6552006 09 12

  656100

 324. ,,Hyper Maxima“

  6572006 09 12

  658123,10

 325. Degalinė ,,Apsaga“

  6592006 09 12

  66031,18

 326. ,,Hyper Maxima“

  6612006 09 12

  66247,89

 327. UAB ,,Neste“

  6632006 09 12

  664100,01

 328. UAB ,,Neste“

  6652006 09 12

  66657,34

 329. ,,Omnitel“

  6672006 09 13

  668600

 330. ,,Hansa lizingas“

  6692006 09 13

  670842,94

 331. UAB ,,Neste“

  6712006 09 13

  67259,30

 332. UAB ,,Neste“

  6732006 09 13

  67496,60

 333. VšĮ Tarptautinė Amerikos mokykla

  6752006 09 13

  6765 697,12

 334. M. D.

  6772006 09 15

  678100

 335. UAB ,,Neste“

  6792006 09 15

  68048,34

 336. Viešbutis ,,Baltpark“

  6812006 09 18

  682249

 337. ,,Lukoil“

  6832006 09 18

  684109,42

 338. UAB ,,Neste“

  6852006 09 18

  68696,50

 339. ,,Maxima“

  6872006 09 19

  688141,67

 340. ,,Lukoil“

  6892006 09 19

  69045,67

 341. UAB ,,Neste“

  6912006 09 20

  692100

 342. Atsiskaitymas debeto kortele

  6932006 09 22

  69481,22

 343. UAB ,,Neste“

  6952006 09 25

  69697,10

 344. UAB ,,Sport line“

  6972006 09 25

  69869

 345. ,,Lukoil“

  6992006 09 25

  70044,23

 346. Degalinė Jurbarke

  7012006 09 26

  70270,73

 347. ,,Hyper Maxima“

  7032006 09 26

  70458,47

 348. UAB ,,Neste“

  7052006 09 26

  70699,81

 349. M. D.

  7072006 09 27

  708200

 350. UAB ,,Neste“

  7092006 09 28

  71071,01

 351. ,,Statoil“

  7112006 09 28

  71243,14

 352. ,,Maxima“

  7132006 09 28

  71425,60

 353. Sporto klubas ,,Impuls“

  7152006 09 28

  716149

 354. VF 011 Vilnius

  7172006 09 28

  71827,69

 355. ,,Maxima“

  7192006 09 29

  72056,35

 356. UAB ,,Liondora“

  7212006 09 29

  72258,80

 357. M. D.

  7232006 10 02

  724200

 358. L. G.

  7252006 10 02

  726100

 359. ,,Hansa lizingas“

  7272006 10 02

  728842,94

 360. ,,Omnitel“

  7292006 10 02

  730300

 361. ,,Hyper Maxima“

  7312006 10 02

  732127,41

 362. UAB ,,Sport line“

  7332006 10 02

  73469

 363. UAB ,,Neste“

  7352006 10 02

  73695,63

 364. ,,Maxima“

  7372006 10 02

  73841,19

 365. ,,Hyper Maxima“

  7392006 10 04

  740109,99

 366. UAB ,,Adidas“

  7412006 10 04

  742473

 367. UAB ,,BMS“

  7432006 10 04

  744261,44

 368. ,,Hyper Maxima“

  7452006 10 06

  746131,22

 369. D. M.

  7472006 10 06

  7481 000

 370. Optikos salonas

  7492006 10 09

  75018

 371. PC ,,Norfa“

  7512006 10 09

  75230,78

 372. UAB ,,Neste“

  7532006 10 10

  75463,22

 373. Restoranas Stirnių malūnas

  7552006 10 10

  75628

 374. Atsiskaitymas debeto kortele

  7572006 10 10

  75853,83

 375. UAB ,,Neste“

  7592006 10 10

  76099,13

 376. J. B.

  7612006 10 11

  76210 000

 377. ,,Delikatesy“

  7632006 10 13

  76427,80

 378. Šaltinio vaistinė

  7652006 10 13

  76634,58

 379. MBANK CF Gdansk

  7672006 10 13

  768447,63

 380. ,,Lukoil“

  7692006 10 13

  77047,51

 381. ,,Novotel“ Hotel

  7712006 10 13

  772411,79

 382. ,,Delikatesy 34“

  7732006 10 13

  77420,57

 383. ,,Delikatesy 34“

  7752006 10 16

  77620,72

 384. UAB ,,Adidas“

  7772006 10 18

  778369

 385. ,,Statoil“

  7792006 10 18

  78029,29

 386. UAB ,,Neste“

  7812006 10 18

  78296,39

 387. ,,IKI“ PC

  7832006 10 19

  78433,88

 388. UAB ,,Neste“

  7852006 10 20

  78656,06

 389. ,,Senukų“ PC

  7872006 10 23

  78868

 390. UAB ,,Neste“

  7892006 10 23

  790100

 391. Lazdynų degalinė

  7912006 10 24

  79220,70

 392. J. B.

  7932006 10 25

  79410 000

 393. VšĮ Tarptautinė Amerikos mokykla

  7952006 10 25

  7964 000

 394. ,,Lukoil“

  7972006 10 26

  79886,33

 395. ,,Maxima“

  7992006 10 27

  80044,51

 396. ,,Senukų“ PC

  8012006 10 30

  802276,81

 397. ,,Hyper Maxima“

  8032006 10 30

  804150,29

 398. ,,Hansa lizingas“

  8052006 10 31

  806842,94

 399. ,,Omnitel“

  8072006 10 31

  808600

 400. UAB ,,Neste“

  8092006 10 31

  81097,93

 401. V. M.

  8112006 10 31

  81230 000

 402. ,,Rimi“ PC

  8132006 11 02

  81421,25

 403. ,,Statoil“

  8152006 11 02

  816144,60

 404. ,,Statoil“

  8172006 11 02

  81823,98

 405. Svečių namai ,,Šauni vietelė“

  8192006 11 02

  82017,50

 406. Svečių namai ,,Šauni vietelė“

  8212006 11 02

  8229,80

 407. J. B.

  8232006 11 02

  824100 000

 408. ,,Hyper Maxima“

  8252006 11 03

  82694,88

 409. ,,Hyper Maxima“

  8272006 11 03

  82876,12

 410. UADB ,,Ergo Lietuva“

  8292006 11 06

  830450,02

 411. ,,Maxima“

  8312006 11 06

  83265,34

 412. UAB ,,Neste“

  8332006 11 06

  83498,25

 413. UAB ,,Neste“

  8352006 11 06

  83697,27

 414. ,,Maxima“

  8372006 11 07

  83872,85

 415. ,,Rimi“ PC

  8392006 11 07

  84022,69

 416. ,,Statoil“

  8412006 11 07

  84253,48

 417. ,,Statoil“

  8432006 11 07

  84411,99

 418. ,,IKI“ PC

  8452006 11 07

  84622,27

 419. ,,Lukoil“

  8472006 11 08

  84816,89

 420. UAB ,,Neste“

  8492006 11 10

  85028,51

 421. ,,Hyper Maxima“

  8512006 11 10

  85246,99

 422. UAB ,,Kelvaras“

  8532006 11 10

  85438,75

 423. L. G.

  8552006 11 13

  856100

 424. M. D.

  8572006 11 13

  858300

 425. ,,Maxima“

  8592006 11 14

  86047,66

 426. ,,Maxima“

  8612006 11 14

  862152,84

 427. M. D.

  8632006 11 15

  864200

 428. Sporto klubas ,,Impuls“

  8652006 11 15

  866135

 429. UAB ,,Neste“

  8672006 11 15

  86893,54

 430. ,,Hyper Maxima“

  8692006 11 15

  870213,60

 431. UAB ,,Fortas

  871

  8722006 11 16

  87326,22

 432. ,,Hyper Maxima“

  8742006 11 16

  87586,35

 433. ,,IKI“ PC

  8762006 11 17

  87775,21

 434. 78 degalinė

  8782006 11 20

  87914,78

 435. UAB ,,Big Star“

  8802006 11 20

  88130,55

 436. Auchan kasa

  8822006 11 20

  88355,48

 437. PKN Stacja

  8842006 11 20

  88561,02

 438. UAB ,,Neste“

  8862006 11 20

  88720,39

 439. Plento baras

  8882006 11 21

  88916,40

 440. ,,IKI“ PC

  8902006 11 21

  89125,02

 441. ,,Statoil“

  8922006 11 22

  89311,99

 442. ,,T market“

  8942006 11 22

  89520,04

 443. ,,Maxima“

  8962006 11 22

  89716,99

 444. UAB ,,Fortas

  898

  8992006 11 23

  90016,52

 445. ,,Statoil“

  9012006 11 23

  90217

 446. ,,IKI“ PC

  9032006 11 23

  90436,73

 447. ,,Rimi“ PC

  9052006 11 23

  90627,15

 448. UAB ,,Medinsta“

  9072006 11 23

  90843,53

 449. UAB ,,Neste“

  9092006 11 24

  91096,99

 450. ,,Hyper Maxima“

  9112006 11 28

  912193,72

 451. ,,Rimi“ PC

  9132006 11 28

  91435,64

 452. UAB ,,Neste“

  9152006 11 29

  91670,26

 453. UAB ,,Medinsta“

  9172006 11 29

  91824,63

 454. M. D.

  9192006 11 30

  920100

 455. ,,Omnitel“

  9212006 11 30

  922600

 456. ,,Hansa lizingas“

  9232006 11 30

  924842,94

 457. ,,IKI“ PC

  9252006 11 30

  92650,38

 458. V. J.

  9272006 11 30

  92835 000

 459. VšĮ Tarptautinė Amerikos mokykla

  9292006 11 30

  9304 000

 460. UAB ,,Neste“

  9312006 12 01

  93296,65

 461. V. J.

  9332006 12 01

  93445 000

 462. J. B.

  9352006 12 01

  93640 000

 463. UAB ,,Levis store“

  9372006 12 04

  938367,22

 464. ,,Oldport and creem“

  9392006 12 04

  94078,40

 465. UAB ,,Big Star“

  9412006 12 04

  94240,59

 466. Auchan papierosy

  9432006 12 04

  944125,33

 467. ,,Pompea outlet“

  9452006 12 04

  94699,67

 468. ,,Pekao“ SA

  9472006 12 04

  948147,65

 469. ,,Statoil“

  9492006 12 04

  95037,56

 470. ,,Statoil“

  9512006 12 04

  95211,09

 471. ,,Statoil“

  9532006 12 04

  95423,54

 472. UAB ,,Lodeksa“

  9552006 12 04

  95620 000

 473. J. B.

  9572006 12 04

  95835 000

 474. V. J.

  9592006 12 04

  96035 000

 475. UAB ,,Neste“

  9612006 12 07

  96293,19

 476. V. J.

  9632006 12 07

  964100 000

 477. UAB ,,Sostena“

  9652006 12 08

  9662 181,77

 478. V. J.

  9672006 12 08

  96889 000

 479. UAB ,,Neste“

  9692006 12 11

  97095,54

 480. V. J.

  9712006 12 11

  97246 000

 481. J. B.

  9732006 12 11

  97440 000

 482. UAB ,,Neste“

  9752006 12 13

  97698,13

 483. Auchan kasa

  9772006 12 18

  978174,72

 484. Shell Ketrzyn

  9792006 12 18

  9807,36

 485. ,,Statoil“

  9812006 12 19

  98274,21

 486. CCC G. A.

  9832006 12 19

  984147,97

 487. UAB ,,Neste“

  9852006 12 19

  98684,05

 488. J. B.

  9872006 12 19

  98855 000

 489. M. D.

  9892006 12 22

  990200

 490. ,,Omnitel“

  9912006 12 22

  992600

 491. ,,Hansa lizingas“

  9932006 12 22

  994842,94

 492. L. G.

  9952006 12 27

  996200

 493. M. D.

  9972006 12 27

  998200

 494. ,,Wimar“

  9992007 01 02

  1000624,47

 495. UAB ,,Jysk“

  10012007 01 02

  100272,74

 496. Auchan kasa

  10032007 01 02

  1004456,32

 497. ,,T market“

  10052007 01 03

  100618,78

 498. ,,Statoil“

  10072007 01 03

  100897,97

 499. ,,Maxima“

  10092007 01 03

  101058,97

 500. ,,T market“

  10112007 01 04

  10127,18

 501. Viešbutis restoranas ,,Sona“

  10132007 01 04

  101425,30

 502. Viešbutis restoranas ,,Sona“

  10152007 01 04

  101658,50

 503. UAB ,,Neste“

  10172007 01 04

  101890,73

 504. M. D.

  10192007 01 05

  1020500

 505. ,,Maxima“

  10212007 01 08

  102212,58

 506. ,,Maxima“

  10232007 01 09

  1024108,42

 507. ,,Hyper Maxima“

  10252007 01 09

  102684,86

 508. M. D.

  10272007 01 15

  1028250

 509. ,,Hyper Maxima“

  10292007 01 15

  1030142,69

 510. M. D.

  10312007 01 19

  1032100

 511. UAB ,,Neste“

  10332007 01 19

  103497,24

 512. ,,Lukoil“

  10352007 01 23

  1036123,54

 513. UAB ,,Neste“

  10372007 01 24

  103895,40

 514. UAB ,,Neste“

  10392007 01 25

  104092,77

 515. M. D.

  10412007 01 29

  1042500

 516. VšĮ Tarptautinė Amerikos mokykla

  10432007 01 29

  104412 000

 517. ,,Omnitel“

  10452007 01 30

  1046600

 518. ,,Hansa lizingas“

  10472007 01 30

  1048842,94

 519. UAB ,,Neste“

  10492007 01 31

  105098,63

 520. ,,Hyper Maxima“

  10512007 02 02

  105271,94

 521. ,,Lukoil“

  10532007 02 02

  105435,78

 522. UAB ,,Neste“

  10552007 02 05

  105636,72

 523. UAB ,,Decuba“

  10572007 02 05

  105843,50

 524. ,,Ventus Nafta“

  10592007 02 06

  1060184,11

 525. ,,Hyper Maxima“

  10612007 02 06

  1062147,98

 526. ,,Hyper Maxima“

  10632007 02 07

  1064168,21

 527. ,,Lukoil“

  10652007 02 08

  106619,99

 528. UAB ,,Neste“

  10672007 02 12

  1068103,12

 529. UAB ,,Neste“

  10692007 02 12

  107094,56

 530. ,,Statoil“

  10712007 02 13

  1072108,14

 531. UAB ,,Neste“

  10732007 02 13

  107453,56

 532. ,,Pekao“ SA

  10752007 02 14

  1076179,21

 533. SAM 34 Slep

  10772007 02 15

  107855,90

 534. UAB ,,Levis store“

  10792007 02 19

  1080178,69

 535. UAB ,,Big Star“

  10812007 02 19

  1082141,86

 536. Auchan kasa

  10832007 02 19

  1084213,59

 537. C. A.

  10852007 02 19

  108635,15

 538. ,,Lukoil“

  10872007 02 20

  10884,69

 539. UAB ,,Neste“

  10892007 02 22

  109098,92

 540. ,,Hyper Maxima“

  10912007 02 22

  1092110,46

 541. UAB ,,Neste“

  10932007 02 23

  109496,47

 542. ,,Hyper Maxima“

  10952007 02 26

  109676,10

 543. UAB ,,Takuras“

  10972007 02 28

  109830

 544. M. D.

  10992007 03 01

  1100400

 545. UAB ,,Fortas

  1101

  11022007 03 01

  110366,20

 546. ,,Hansa lizingas“

  11042007 03 02

  1105842,94

 547. ,,Omnitel“

  11062007 03 02

  1107600

 548. Restoranas ,,Pizz Jazz“

  11082007 03 02

  110927,80

 549. ,,Rimi“ PC

  11102007 03 02

  1111154,51

 550. VšĮ Tarptautinė Amerikos mokykla

  11122007 03 02

  11134 000

 551. Atsiskaitymas debeto kortele

  11142007 03 07

  111597,47

 552. M. D.

  11162007 03 08

  1117600

 553. UAB ,,Neste“

  11182007 03 08

  111997,62

 554. UAB ,,Lodeksa“

  11202007 03 08

  112115 000

 555. V. M.

  11222007 03 08

  11236 000

 556. L. G.

  11242007 03 14

  1125550

 557. ,,Rimi“ PC

  11262007 03 14

  1127111,26

 558. J. B.

  11282007 03 14

  11291 600

 559. UAB ,,Lodeksa“

  11302007 03 14

  11315 000

 560. UAB ,,Takuras“

  11322007 03 16

  1133100

 561. ,,IKI“ PC

  11342007 03 16

  113599,80

 562. UAB ,,BMS“

  11362007 03 16

  11372,99

 563. UAB ,,Takuras“

  11382007 03 20

  1139100

 564. ,,Hyper Maxima“

  11402007 03 20

  1141259,87

 565. UAB ,,Lodeksa“

  11422007 03 20

  11433 500

 566. ,,Hyper Maxima“

  11442007 03 21

  114580,75

 567. ,,Lukoil“

  11462007 03 23

  1147116,27

 568. ,,Hansa lizingas“

  11482007 03 26

  1149842,94

 569. ,,Omnitel“

  11502007 03 26

  1151400

 570. J. B.

  11522007 03 26

  115325 000

 571. UAB ,,Lodeksa“

  11542007 03 27

  115520 000

 572. UAB ,,Lodeksa“

  11562007 03 27

  1157100 000

 573. M. D.

  11582007 04 03

  1159400

 574. VšĮ Tarptautinė Amerikos mokykla

  11602007 04 03

  11614 000

 575. ,,Maxima“

  11622007 04 11

  1163205,13

 576. ,,Hyper Maxima“

  11642007 04 12

  116583

 577. UAB ,,Neste“

  11662007 04 12

  116754,56

 578. ,,Statoil“

  11682007 04 17

  1169116,29

 579. UAB ,,Neste“

  11702007 04 17

  117138,33

 580. ,,IKI“ PC

  11722007 04 20

  117312,38

 581. ,,Hyper Maxima“

  11742007 04 24

  1175263,76

 582. ,,Maxima“

  11762007 04 24

  117740,69

 583. UAB ,,Neste“

  11782007 04 25

  117960,94

 584. M. D.

  11802007 04 26

  1181400

 585. UAB ,,Lodeksa“

  11822007 04 26

  118310 000

 586. ,,Lukoil“

  11842007 04 27

  118560,30

 587. L. G.

  11862007 05 04

  1187100

 588. ,,Omnitel“

  11882007 05 04

  1189600

 589. ,,Hansa lizingas“

  11902007 05 04

  1191842,94

 590. ,,Maxima“

  11922007 05 05

  1193326,91

 591. UAB ,,Neste“

  11942007 05 10

  119596,92

 592. ,,IKI“ PC

  11962007 05 11

  119713,46

 593. ,,Lukoil“

  11982007 05 14

  119960,03

 594. UAB ,,Takuras“

  12002007 05 15

  1201100

 595. ,,IKI“ PC

  12022007 05 15

  120339,80

 596. ,,Ventus Nafta“

  12042007 05 15

  120560,41

 597. ,,IKI“ PC

  12062007 05 15

  120721,86

 598. J. B.

  12082007 05 18

  12094 000

 599. UAB ,,Lodeksa“

  12102007 05 18

  121120 000

 600. ,,IKI“ PC

  12122007 05 22

  121397,17

 601. L. G.

  12142007 05 23

  1215100

 602. UAB ,,Neste“

  12162007 05 23

  121731,82

 603. ,,IKI“ PC

  12182007 05 23

  121915,07

 604. UAB ,,Neste“

  12202007 05 23

  122195,90

 605. ,,Hyper Maxima“

  12222007 05 24

  1223137,47

 606. ,,Hyper Maxima“

  12242007 05 28

  122567,10

 607. ,,IKI“ PC

  12262007 05 29

  122752,02

 608. ,,Stena Line“ Gdynia

  12282007 05 29

  1229367,32

 609. UAB ,,Neste“

  12302007 05 30

  123197,07

 610. UAB ,,Neste“

  12322007 05 30

  123323,23

 611. ,,IKI“ PC

  12342007 06 01

  123559,84

 612. ,,IKI“ PC

  12362007 06 05

  123793,77

 613. ,,Minima“

  12382007 06 06

  123916,35

 614. ,,Maxima“

  12402007 06 07

  124124,10

 615. ,,IKI“ PC

  12422007 06 08

  124338,26

 616. ,,Rimi“ PC

  12442007 06 11

  124583,31

 617. Degalinė ,,Livena“

  12462007 06 11

  124736,76

 618. ,,Hyper Maxima“

  12482007 06 12

  1249141,28

 619. ,,IKI“ PC

  12502007 06 12

  125151,02

 620. ,,Lukoil“

  12522007 06 13

  125355,61

 621. Atsiskaitymas debeto kortele

  12542007 06 13

  125546,06

 622. ,,Hyper Maxima“

  12562007 06 15

  1257196,03

 623. ,,IKI“ PC

  12582007 06 18

  125947,42

 624. ,,Camelia“ vaistinė

  12602007 06 21

  126159,04

 625. ,,Maxima“

  12622007 06 27

  1263158,52

 626. ,,IKI“ PC

  12642007 06 27

  126533,27

 627. ,,Statoil“

  12662007 06 28

  1267130,45

 628. ,,Statoil“

  12682007 06 29

  1269228,95

 629. ,,IKI“ PC

  12702007 07 02

  127150,88

 630. ,,Hyper Maxima“

  12722007 07 02

  1273169,26

 631. ,,Statoil“

  12742007 07 05

  1275132,42

 632. R. K. kavinė

  12762007 07 16

  127767,70

 633. UAB ,,Lodeksa“

  12782007 07 16

  127930 000

 634. UAB ,,Neste“

  12802007 07 20

  128198,24

 635. ,,Hanza lizingas“

  12822007 07 20

  1283340,94

 636. UAB ,,Lodeksa“

  12842007 07 20

  12857 000

 637. ,,Hyper Maxima“

  12862007 07 23

  128753,84

 638. ,,Maxima“

  12882007 07 28

  1289108,41

 639. ,,Omnitel“

  12902007 08 16

  1291300

 640. ,,Hanza lizingas“

  12922007 08 16

  1293842,94

 641. Atsiskaitymas debeto kortele

  12942007 08 17

  1295100

 642. UAB ,,Takuras“

  12962007 08 20

  1297100

 643. ,,Statoil“

  12982007 08 20

  129989,38

 644. 176-a degalinė Raseinių raj.

  13002007 08 20

  1301103,33

 645. ,,Shell Deutshland oil“

  13022007 08 20

  1303133,82

 646. Oresundsborn

  13042007 08 20

  1305115,82

 647. ,,Lisco baltic service“

  13062007 08 20

  1307641,49

 648. Storebaeltsfobbindelsen

  13082007 08 20

  130996,46

 649. GE money bank

  13102007 08 21

  1311693,39

 650. ,,IKI“

  13122007 08 21

  131338,47

 651. Munkedal

  13142007 08 21

  13157,15

 652. Munkedal

  13162007 08 21

  1317173

 653. Atsiskaitymas debeto kortele

  13182007 08 22

  1319635

 654. ,,IKI“

  13202007 08 23

  132173,18

 655. ,,IKI“

  13222007 08 27

  132368,72

 656. ,,Statoil“

  13242007 08 28

  132573,81

 657. ,,Hyper Maxima“

  13262007 08 30

  132791,85

 658. ,,Hanza lizingas“

  13282007 08 31

  1329842,94

 659. ,,Omnitel“

  13302007 08 31

  1331300

 660. ,,Silberauto“

  13322007 09 03

  1333257,61

 661. ,,Neste“ degalinė

  13342007 09 03

  133596,87

 662. ,,Hyper Maxima“

  13362007 09 11

  1337144,45

 663. ,,Statoil“

  13382007 09 21

  1339132,24

 664. SB Poprad predne

  13402007 09 21

  134115,45

 665. Sany jam

  13422007 09 24

  134375,08

 666. ,,Statoil“

  13442007 09 25

  1345188,30

 667. Svinesund

  13462007 09 26

  13478,93

1.7. Iš viso iššvaistė 1 169 118,31 Lt (338 600,06 Eur), tuo bendrais pasisavinimo ir iššvaistymo veiksmais padarydamas M. G. (H.) bendrą 1 578 778,9 Lt (457 245,97 Eur) turtinę žalą. 2. Nuteistojo E. G. gynėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas buvo šališkas, todėl priėmė suasmenintą ir šališką sprendimą, taip pat netinkamai nustatė ir kvalifikavo faktines bylos aplinkybes, netinkamai taikė ir aiškino teisės normas, civilinę atsakomybę prilygino baudžiamajai, o, teismui civilinius santykius priskyrus baudžiamosios teisės sričiai, sudarė situaciją, kai civiliniai teismai tuos pačius santykius įvertino vienaip, o teisėja šioje baudžiamojoje byloje – visiškai kitaip. 2.1. Teismas rėmėsi M. G. parodymais, kurie turėjo būti vertintini itin kritiškai, nes jie nenuoseklūs. Teismas ignoravo M. G. pasisakymus, duotus civilinėje byloje Nr. xxxx, kur ji visiškai kitaip paaiškino siekį gauti kreditą, taip pat nurodė, kad kreditą turėjo grąžinti tik E. G. ir nė vienas gyvenamasis namas neturėjo būti parduotas. Taigi M. G. skirtingai nurodė pirmo sklypo įsigijimo sąlygas, tikslą bei aplinkybes, o tai keičia visą bylos esmę, kadangi jos parodymai esminėje dalyje skyrėsi. Teismas visiškai nekreipė dėmesio į tai, kad nė vienas liudytojas nei patvirtino, nei paneigė, ką aiškiai nurodė E. G., jog jo veiksmai atitiko M. G. valią, jis veikė įgaliojimų ribose, sklypai buvo įsigyjami versliškai, siekiant juos parduoti ir gauti pelno. Iš esmės nekilo ginčo, kad visus kaltinime aptartus sandorius sudarė E. G., veikdamas pagal M. G. įgaliojimą jos vardu. E. G. taip pat neneigė, kad jis savo nuosavus pinigus ir iš banko gautus kredito pinigus supainiojo, jis iš M. G. gauto kredito apmokėjo savo asmenines sąskaitas, o savo asmeniniais pinigais vykdė ir finansavo gyvenamųjų namų statybą M. G. naudai. Nė vienas liudytojas byloje nepatvirtino apie E. G. ir M. G. susitarimus, nors būtent susitarimas tarp E. G. ir M. G. turi esminę reikšmę vertinant, ar E. G. atitinkamas pinigų sumas pasisavino ir iššvaistė, ar jis veikė M. G. įgaliojimų rėmuose. Taigi teismas visiškai be pagrindo nepridėjo civilinės bylos Nr. xxxx medžiagos ir neišklausė M. G. parodymų. 2.2. Esminis klausimas šioje byloje – kokios vertės turtas buvo sukurtas, o jei ši vertė pakito – konkrečiai kokioje apimtyje ir dėl kokios priežasties. Byloje atliktos ekspertizės liudija, kad visas sukurtas turtas (pastatyti namai) buvo didesnės vertės, nei gautas kreditas. Turto vertė visų statybų laiku išlaikė santykį 8:2, kai turto vertės aštuonias dalis sudarė skolintos lėšos, o 20 procentų – nuosavos. M. G. taip pat paliudijo, kad ji į statybas neįnešė savo pinigų, taigi akivaizdu, jog ginčo sandorių sudarymo metu M. G. jokios žalos nebuvo padaryta. Tai liudijo A. B. bei L. P., kurie taip pat nurodė, kad, net kilus konfliktui tarp M. G. ir E. G. – pabaigus namų statybą ir gavus pinigus iš pirkėjų, visas kreditas būtų padengtas, taigi jokios žalos nebuvo padaryta. 2009 m. prasidėjus ekonominei krizei, viso nekilnojamojo turto vertė nukrito, akivaizdu, jog nukrito ir ginčijamo turto vertė, todėl turto bei atitinkamai piniginių lėšų praradimą sąlygojo ne E. G. veiksmai, bet pakitusi situacija rinkoje. Taigi net įžvelgus E. G. neteisėtus veiksmus, nelieka būtino nusikaltimo sudėties elemento – priežastinio ryšio tarp E. G. neteisėtų veiksmų ir kilusių padarinių – žalos. 2.3. Net nevertinant turto vertės pokyčių, reikšminga sukurto turto statybinė arba atkuriamoji vertė atitinkamo turto sukūrimo laiku. Teismas ignoravo E. G., kvalifikuoto sąmatininko, parengtus skaičiavimus, kad pagal ūkininko sodybos formavimo, pritaikant kaimo turizmui, gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų, esančių ( - ), objektinę sąmatą statybinė pastatų vertė yra taip pat žymiai didesnė, nei iš banko gauta paskola ir M. G. deklaruota išleista pinigų suma. Taigi sistemiškai vertinant abiejų buvusių sutuoktinių parodymus, jų santykiuose stebimas ir konstatuotinas versliškumas, o faktiškai statyboms (žemės sklypų įsigijimui išleista pinigų suma jau skaičiuotina papildomai) išleista pinigų suma viršijo E. G. asmeninėms reikmėms išleistą pinigų sumą. Tai taip pat ne paneigia, bet patvirtina, kad išgryninti pinigai buvo panaudoti pagal paskirtį, kadangi be šių pinigų būtų tiesiog nelikę pinigų gyvenamųjų namų statybai. 2.4. Net ir sutinkant su M. G. parodymais šioje byloje, jog buvo siekiama pastatyti tris namus, iš kurių du buvo planuojami parduoti, peršasi akivaizdi išvada, kad M. G. ir E. G. veiksmuose buvo turtinės naudos siekimas parduodant namus, o tai įrodo santykių versliškumą. Verslas negali gyvuoti be rizikos, kuri atsiranda, siekiant prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, todėl konfliktinių situacijų tarp verslininkų sprendimas baudžiamosiomis teisinėmis priemonėmis gali būti konstatuojamas tik išimtiniais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2A-7-9/2013). 2.5. Pasisakydamas apie tikslinio kredito panaudojimą ne pagal paskirtį, tarsi tuo pagrįsdamas M. G. įgaliojimų viršijimą, teismas žymiai išėjo už kaltinimo ribų, kadangi kredito panaudojimo dalyje santykis susiklostė tarp banko, veikiančio vienoje pusėje, ir M. G. bei E. G., veikiančių kitoje, o kaltinimas buvo ir galėjo būti grindžiamas tik santykiu tarp M. G. bei E. G.. Iš bylos fabulos galima įžvelgti kreditinio sukčiavimo požymių, jog kreditas paimamas asmeniniam turtui sukurti, o naudojamas ne pagal paskirtį ir versliškai, tačiau toks kaltinimas byloje nebuvo suformuluotas, be to, teismas ignoravo aplinkybę, jog priešpaskutiniame teismo posėdyje M. G. parodė, kad kreditas buvo imamas tik asmeniniams poreikiams, o nė vienas namas neturėjo būti parduotas. 2.6. Byloje buvo prašoma atlikti išsamią statybos techninę ekspertizę, kuriai buvo prašoma suformuluoti iš esmės vienintelį prašymą: nustatyti, kokie konkrečiai darbai atlikti pastatuose ( - ); kokia konkrečių darbų statybos kaina atitinkamai 2005, 2006 ir 2007 m., jei statybos kaina skyrėsi – nurodyti kainą atskirai kiekvienais metais. 2.7. Kritiškai vertindamas E. G. poziciją dėl pinigų skolinimosi iš krikšto tėvo kunigo G. S., teismas neatsižvelgė, jog piniginės lėšos buvo reikalingos dar iki žemės sklypo įsigijimo ir pirmos paskolos gavimo. E. G. turėjo turėti nuosavų lėšų arba privalėjo skolintis. Teismas tarsi surado dalinį lėšų šaltinį apeliuodamas į tai, kad A. B. patvirtino faktą, jog E. G. prašė rašyti į sutartį didesnę žemės sklypo pardavimo kainą, t. y. 720 000 Lt, nors realiai už sklypą jis gavo apie 500 000 Lt, tačiau teismas visiškai nevertino šios pozicijos tuo aspektu, jog A. B. to iš karto ir pirminėse apklausose netvirtino. Be to, net M. G. parodė, kad jai buvo žinoma ir A. B. tai jai patvirtino, jog už statybų priežiūrą A. B. buvo mokama po 9 000 Lt kas mėnesį, su šiomis išlaidomis kaip suderintomis sutiko M. G., tik šią poziciją paneigė pats A. B.. Dėl dar labiau nesuvokiamų priežasčių teismas nesigilino ir į tai, kad sklypo įsigijimo suma – 720 000 Lt – buvo ne tik nurodyta sutartyje, bet atitiko turto rinkos vertę, o tai liudijo ir patvirtino byloje esanti turto vertinimo ataskaita. Teismas nepateikė jokio motyvo, kodėl A. B. E. G. darė tokio dydžio nuolaidą. Tikint, jog E. G. A. B. 245 000 Lt nesumokėjo, kyla klausimas, iš kokių pinigų E. G. pradėjo namų statybą, jeigu pagal teismą jis nuosavų pinigų neturėjo. Taigi šioje dalyje išryškėjo teismo šališkumas ir siekis pasirinktinai bei vienpusiškai įvertinti bylos įrodymus. 2.8. Būtina aptarti tą skundžiamo nuosprendžio dalį, kurioje teismas sklypams įsigyti išleistus pinigus priskyrė prie iššvaistytų pinigų, tačiau dėl niekam nežinomų priežasčių vėl šališkai ignoravo aplinkybę, jog visi žemės sklypai įsigyti teisėtai, turint M. G. įgaliojimus ir tik jos vardu. Teismas ignoravo ir tai, kad sklypas ( - ), buvo perleistas statybininkams už atliktus statybos darbus, tačiau šio sklypo vertės neatėmė iš E. G. „iššvaistyto“ turto sąrašo. Teismas taip pat ignoravo, kad M. G. jau 2008 m. įsipareigojo pabaigti vykdyti prievoles, tačiau dėl niekam nežinomų priežasčių pasirinko visiško neveikimo taktiką, todėl iš tiesų antstoliai turtą realizavo pusvelčiui. Akivaizdu, jog už šio turto netekimą atsakinga pati M. G., o ne E. G.. Teismas ignoravo ir tai, kad V. M. M. G. grąžino 30 000 Lt, tačiau ir ši suma liko prie jos patirtos žalos. Tai akivaizdžiai parodo, jog bylą nagrinėjo šališkas teismas. 2.9. Teismo šališkumą rodo ir kitos aplinkybės. Bylą nagrinėjusi teisėja, siekdama paveikti kaltinamąjį, ėmėsi aktyvaus vaidmens: E. G. sergant, ėmė aktyviai tirti ir vertinti jo ligą; iškvietusi į teismo posėdį E. G. gydančią gydytoją, darė jai poveikį; gynybai aiškiai ir nedviprasmiškai leido suprasti, kad gynėjo dalyvavimas šioje byloje yra tik kaip statisto; teisėja planavo posėdžius, jų ne tik nederindama su bylos dalyviais, bet sąmoningai vienašališkai suderino posėdžius taip, jog gynėjas negalėtų dalyvauti procese. 2.9.1. Teisėja nuo 2017 m. balandžio 18 iki 28 d. kiekvieną dieną 8 val. vienašališkai paskyrė teismo posėdžius, kurie buvo nederinti, jie nesiderino su advokato užimtumu, o, kaip vėliau paaiškėjo, ir su pačios bylą nagrinėjančios teisėjos užimtumu. Teismas, itin dažnai paskyręs teismo posėdžius, advokatui V. Sviderskiui pareiškė, kad, jei jam netinka bylų laikas, jis bendra tvarka gali informuoti teismą apie netinkamas posėdžio dienas, tada teismas paskirs valstybės garantuojamą gynėją. Šiais veiksmais ir savo požiūriu į procesą teismas aiškiai bei nedviprasmiškai leido suprasti, jog gynėjo dalyvavimas procese yra visiškas formalumas, be to, kiekvieną dieną skirdamas posėdžius, teismas akivaizdžiai ir sąmoningai sukūrė situaciją, kad dirbantį gynėją pakeistų kitu, tikėtina, teismui parankesniu. Tačiau teismas pats neįvertino to, jog, siekiant iš bylos pašalinti gynėją tokiu būdu, reikėjo susiderinti ir savo laiką. Gynėjui sugebėjus prisiderinti prie suplanuotų posėdžių, teisėja pradėjo atšaukinėti pačios suplanuotus posėdžius, motyvuodama savo užimtumu kitose bylose, iš jų atšaukdama ir balandžio 26 d. paskirtą posėdį, kuris buvo suplanuotas visai darbo dienai ir buvo suderintas su visais bylos dalyviais. Manytina, kad šį posėdį teisėja atšaukė fiktyviai. Teismas 2017 m. balandžio 18 d. priėmė nutartį dėl E. G. suėmimo ir paskelbė jo paiešką, nors tuo laiku E. G. buvo nedarbingas ir teismui pristatė tinkamos formos medicininę pažymą apie negalėjimą dalyvauti teismo posėdyje. Nusprendęs suimti E. G., teismas pradėjo atšaukinėti savo paties paskirtus teismo posėdžius ir tai darė darbo dienų pabaigoje, tarsi sąmoningai tikintis, jog gynėjas negalės dalyvauti procese ir tokiu būdu jį bus galima pašalinti. Teisėjai pačiai atšaukinėjant posėdžius, o E. G. niekur nedingus ir buvus namuose, net ir pasveikus susidarė situacija, kai posėdžiai vis tiek buvo atšaukiami, o bylos nagrinėjimas tapo negalimas dėl pačios teisėjos kaltės. Tai matydamas, E. G. 2017 m. balandžio 24 d. teismui pateikė prašymą neatšaukinėti paskirtų teismo posėdžių, juos tęsti, tačiau teismas, visiškai ignoruodamas E. G. iniciatyvą (pačiam asmeniui dalyvaujant procese, negalima motyvuoti suėmimo tuo, jog asmuo bėgs ir slėpsis nuo proceso), nurodė, kad E. G. vieta nežinoma, todėl ir toliau atšaukinėjo posėdžius, kol E. G. buvo sulaikytas. Net jį sulaikius, atšaukti dar keli posėdžiai, kad sulaikymas būtų sprendžiamas paskutiniu galimu maksimaliu sulaikymo momentu. Vėliau teismas įvertino, jog E. G. pateiktos medicininės pažymos kelia abejonių ir, teismo nuomone, yra suklastotos, E. G. suėmė, nors to neprašė net kaltintojas. Nepavyko iš proceso pašalinti gynėjo. Taigi teismas, spręsdamas E. G. suėmimo klausimą, atskleidė savo išankstinę nuomonę apie jį, taip pat iš dalies įvertino ir E. G. parodymus. Niekam nekėlė abejonių būsimas teismo sprendimas, kadangi teismas, išsprendęs asmens suėmimo klausimą, neišvengiamai bus suinteresuotas vėliau pateisinti tokį savo verdiktą ir tampa suinteresuotas priimti apkaltinamąjį nuosprendį. Tai iš esmės atsispindi skundžiamame nuosprendyje, kadangi vienas teismas būtent M. G. veiksmuose nustatė piktnaudžiavimo teise požymių (civilinėje byloje), o kitas – nustatė, kad E. G. kalba netiesą, nors jo parodymai visos bylos metu nesikeitė. 2.9.2. Pagal teismų praktiką ir tiesiogiai taikant Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, Lietuvos Respublikos Konstituciją, teisėjas, net ir teisme išsprendęs kardomosios priemonės klausimą, o šiuo atveju dar ir iš dalies formuluodamas savo išankstinę nuomonę bei tapdamas aktyviu proceso dalyviu, neabejotinai privalėjo nusišalinti, todėl šiuo pagrindu skundžiamas nuosprendis taip pat naikintinas, o byla perduotina nagrinėti tam pačiam teismui iš naujo. 2.10. Teismas privalėjo ieškinį atmesti kaip visiškai nepagrįstą. 2.11. Nuteistojo E. G. gynėjas apeliaciniame skunde prašo panaikinti nuosprendį ir E. G. išteisinti. Taip pat prašo atlikti įrodymų tyrimą: pridėti Vilniaus apygardos teisme nagrinėtos civilinės bylos Nr. xxxx 2017 m. balandžio 6 d. vykusio teismo posėdžio protokolą (garso įrašą) ir jį perklausyti proceso metu; skirti statybos techninę ir statinių statybos kainos nustatymo ekspertizę; išreikalauti duomenis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, patvirtinančius, kokiomis sąlygomis ir kokius dokumentus bei kam pateikus, M. G. suteiktas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas. 3. Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašė gynėjo apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras ir nukentėjusiosios atstovas prašė skundą atmesti. 4. Nuteistojo E. G. gynėjo apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies. 5. Teisėjų kolegijos nuomone, E. G. kaltė padarius jam inkriminuotus nusikaltimus įrodyta pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartais įrodymais. Teismas gana išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, įvertino daugumą įrodymų, nepažeidęs Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 20 straipsnio reikalavimų bei prasmės, ir, vadovaudamasis BPK 303 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pagrįstai priėmė apkaltinamąjį nuosprendį. Tačiau teismas padarė nepagrįstą išvadą dėl E. G. nusikalstamų veiksmų apimties, pasisavinus ir iššvaisčius jam patikėtą svetimą turtą. Sumažinus nusikalstamų veiksmų apimtį, kinta ir turtinės žalos dydis. Dėl to nuosprendis keičiamas. Esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų byloje nenustatyta.

1348Dėl prašymo skirti ekspertizę 6. Nuteistojo gynėjas apeliaciniame skunde teigia, kad teismas nepagrįstai atmetė jo prašymą skirti statybos techninę ekspertizę siekiant nustatyti, kokie darbai atlikti pastatuose Trakų r., Padvariškių k., kokia atliktų darbų kaina. Su tokiu skundo argumentu nėra pagrindo sutikti. 6.1. Pagal BPK 270 straipsnio nuostatas pirmosios instancijos teismas privalo apsvarstyti proceso dalyvių prašymus ir išsiaiškinęs, ar pateikti prašymai turi reikšmės išsamiam bylos aplinkybių ištyrimui, objektyvaus sprendimo priėmimui, priimti dėl jų motyvuotą nutartį. 6.2. Iš pirmosios instancijos teismo teisiamojo posėdžio protokolo matyti, kad, baigdama įrodymų tyrimą, teisėja klausė nagrinėjimo teisme dalyvių, ar jie turi prašymų. Kaltinamojo gynėjas šia teise pasinaudojo ir, be kitų prašymų, prašė byloje atlikti ekonominę-techninę ekspertizę. Pareikštas prašymas, kaip to reikalauja BPK 270 straipsnio nuostatos, išnagrinėtas, išklausius proceso dalyvių nuomones dėl jo, ir atmestas, priimant protokolinę nutartį. 6.3. Analogišką prašymą nuteistojo gynėjas pareiškė apeliaciniame skunde. Apeliacinės instancijos teismas jį išnagrinėjo ir atmetė motyvuodamas, kad netikslinga skirti statybos techninę ekspertizę, nes praėjo keliolika metų, pasikeitė savininkai ir šiuo metu ekspertas negalės nustatyti bei atsakyti, kiek pinigų išleista aktualiu laikotarpiu. Kita vertus, teismas nurodė, jog byloje šiuo klausimu yra duomenų. 6.4. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju gynėjo prašymo argumentavimas nesudarė pagrindo manyti, jog jo patenkinimas turės reikšmės išsamiam ir nešališkam bylos aplinkybių ištyrimui, todėl prašymas pagrįstai atmestas.

1349Dėl šališkumo 7. Nuteistojo E. G. gynėjas apeliaciniame skunde teigia teismą buvus šališką, todėl priėmus suasmenintą ir šališką sprendimą. 7.1. Teismo nešališkumo principas įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos

135031 straipsnio 2 dalyje, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio

13511 dalyje, BPK 44 straipsnio 5 dalyje. Šio principo esmė – nagrinėjantis bylą teismas negali rodyti bet kokio palankumo vienai iš šalių. Tai reiškia, kad teismas turi būti subjektyviai nešališkas. 7.2. Nešališkumo principo pažeidimas – besąlygiškas pagrindas panaikinti priimtą teismo sprendimą, tačiau šiam pažeidimui konstatuoti nepakanka vienos bylos šalies nuomonės. Turi būti pateikiami duomenys, patvirtinantys buvus pirmiau nurodytas aplinkybes ir leidžiantys kelti pagrįstas abejones dėl teismo nešališkumo. Apeliaciniame skunde tokių duomenų nepateikiama, bylos medžiaga taip pat nepatvirtina egzistavus tokias aplinkybes. 7.3. Teismo šališkumą apeliantas sieja su trimis aspektais: teismas neteisingai vertino įrodymus, dėl to padarė neteisingas išvadas; nepagrįstai skyrė kardomąją priemonę suėmimą ir pažeidė BPK 58 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas. 7.3.1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą nurodė, jog nešališkumo principas negali būti suprantamas pernelyg plačiai – vien tik teismo padarytos teisės aiškinimo ir taikymo klaidos, baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, net jei jie ir esminiai, nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad teismas nagrinėjo bylą šališkai. Nesant konkrečių bylą nagrinėjančio teismo šališkumo požymių, jo konstatavimas neturėtų būti siejamas su priimto nuosprendžio motyvacijos stoka, įrodymų tyrimo rezultatų įvertinimu, kitokiais teismo sprendimo surašymo trūkumais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-425/2012, 2K-491/2014 ir kt.). Taigi įrodymų vertinimas, neatitinkantis nuteistojo bei jo gynėjo norų, negali būti vertinamas kaip teismo šališkumas. 7.3.2. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nuteistasis ir jo gynėjas pareiškė nušalinimą bylą nagrinėjančiai teisėjai dėl to, kad ji paliko galioti 2017 m. balandžio 18 d. nutartimi paskirtą kardomąją priemonę suėmimą, taip pat dėl netinkamai organizuojamų posėdžių, t. y., jog posėdžiai skiriami, neatsižvelgiant į gynėjo galimybę dalyvauti teismo posėdyje, tokiu atveju gynėjo dalyvavimas tampa formalus bei deklaratyvus, ir dėl to, kad teisėja jau iš anksto turėjo nuomonę bei iš anksto vertino įrodymus, konkrečiai, medicinines pažymas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šie nušalinimai teismo posėdyje išspręsti įstatymo nustatyta tvarka, laikantis BPK 59 straipsnyje nurodytų taisyklių. 2017 m. balandžio 28 d. nutartyje išdėstyti motyvai, kodėl teisėjai pareikšti nušalinimai atmesti (t. 16, b. l. 35–36). Atkreipiamas dėmesys, jog apeliaciniame skunde dėl teismo šališkumo išdėstyti analogiški argumentai, kurie išnagrinėti 2017 m. balandžio 28 d. nutartyje, atmetant nuteistojo ir jo gynėjo pareikštą nušalinimą teismui. 7.3.2.1. Iš 2017 m. kovo 24 d. teisiamojo posėdžio protokolo matyti, kad iš anksto suplanuotas posėdis neįvyko, nes neatvyko kaltinamasis E. G. Beje, teismas nurodė, jog jau ne pirmą kartą nevyksta posėdžiai dėl kaltinamojo sveikatos būklės. Teismas nutarė paklausti gydymo įstaigos apie E. G. sveikatos būklę ir, tik gavus atsakymą, spręsti, ar iš anksto suplanuoti posėdžiai (kovo 29 d., balandžio 7, 12, 14 dienomis) vyks. Tuo atveju, jeigu būtų gautas atsakymas dėl kaltinamojo negalėjimo dalyvauti suplanuotuose posėdžiuose, teismas nutarė paskirti posėdžius 2017 m. balandžio 18–28 d. nuo 8 iki 9 val. Gynėjai buvo informuoti, kad, jeigu kuris nors iš jų tomis dienomis negalės dalyvauti teismo posėdyje, teismas tam posėdžiui paskirs Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos parinktus gynėjus. Kaltinamojo gynėjas visada buvo informuotas apie neįvyksiančius posėdžius. Apeliantas neteisus, jog posėdžiai buvo atšaukiami dėl teismo kaltės. Priešingai, dauguma suplanuotų posėdžių buvo atšaukta dėl kaltinamojo E. G. kaltės (buvo nežinoma jo buvimo vieta) ir tik du teismo posėdžiai (balandžio 25 ir 26 dienomis) atšaukti dėl to, kad teisėja nuo 8.30 val. buvo užimta kitose bylose. Be to, gynėjas klaidina teismą teigdamas, jog balandžio 26 d. visai dienai suplanuotas posėdis neįvyko, nes iš teisiamojo posėdžio protokolo matyti, kad tą dieną nuo 13.40 val. posėdis vyko ir gynėjas jame dalyvavo. Įvertinusi baudžiamosios bylos nagrinėjimo eigą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad, organizuodamas teismo posėdžius, teismas nenusižengė baudžiamojo proceso įstatymo nuostatoms, nes, siekiant bylą išnagrinėti per kuo trumpesnį laiką, toks intensyvus bylos nagrinėjimas yra pateisinamas. 7.3.2.2. Iš nuteistojo gynėjo apeliacinio skundo turinio matyti, kad reiškiamas nepasitenkinimas bylą nagrinėjančios teisėjos aktyviu vaidmeniu. Atkreipiamas dėmesys, jog vykdydamas teisingumą teismas negali apsiriboti ,,pasyvaus stebėtojo“ vaidmeniu. Priešingai, baudžiamajame procese teismas turi aktyviai dalyvauti – atlikti tam tikrus proceso veiksmus, proceso dalyviams neleisti piktnaudžiauti savo teisėmis ir įgaliojimais, spręsti kitus su bylos nagrinėjimu susijusius klausimus. Dėl to gynėjo apeliaciniame skunde nurodytų aplinkybių (teismas aiškinosi nuteistojo neatvykimo į teismo posėdį priežastis, teismo posėdyje apklausė nuteistąjį gydančią gydytoją) nėra pagrindo vertinti kaip teismo išankstinį nusistatymą ar tendencingumą. 7.3.3. Šališku visada turėtų būti pripažįstamas teismas, kai bylą nagrinėjo nors vienas teisėjas, negalėjęs dalyvauti procese dėl BPK 58 straipsnyje išvardytų aplinkybių. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta tokių aplinkybių. Apeliantas skunde teismo šališkumą sieja su BPK 58 straipsnio 2 dalies 2 punktu, kuriame nurodyta, kad teisėjas negali dalyvauti procese ar pakartotinai nagrinėti tą pačią bylą, jeigu jis sprendė įtariamojo suėmimo ar suėmimo pratęsimo klausimą, sankcionavo procesinių prievartos priemonių taikymą arba nagrinėjo proceso dalyvių skundus toje pačioje byloje. Atkreipiamas dėmesys, kad nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, jog skundžiamą apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi teisėja ikiteisminio tyrimo metu būtų sprendusi įtariamojo

1352E. G. suėmimo ar suėmimo pratęsimo klausimą. Tai, kad, nagrinėdama bylą pirmosios instancijos teisme, teisėja E. G. paskirtas kardomąsias priemones – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti pakeitė į suėmimą ir paskelbė jo paiešką, nėra pagrindas konstatuoti apkaltinamąjį nuosprendį priėmusią teisėją buvus šališką. 7.4. Apibendrindama teisėjų kolegija daro išvadą, jog nagrinėjamoje byloje nenustatyta teismo nešališkumo principo pažeidimų.

1353Dėl nuteistojo E. G. kaltės 8. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad E. G. pasisavino ir iššvaistė jam patikėtą didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš M. G. (H.) banko sąskaitos išimdamas grynaisiais debeto kortele bei iš sąskaitos išimdamas grynaisiais, pasisavino 409 660,59 Lt (118 645,91 Eur), o iš M. G. (H.) sąskaitos atsiskaitydamas už prekes bei paslaugas ir pervesdamas įvairias pinigų sumas į kitų fizinių ar juridinių asmenų banko sąskaitas, iššvaistė 1 169 118,31 Lt (338 600,06 Eur), tuo bendrais pasisavinimo ir iššvaistymo veiksmais padarė M. G. (H.) 1 578 778,9 Lt (457 245,97 Eur) turtinės žalos. 8.1. Už turto pasisavinimą (BK 183 straipsnis), kaip, beje, ir už turto iššvaistymą

1354(BK 184 straipsnis) atsako tik tas asmuo, kuriam nusikalstamos veikos padarymo metu turtas buvo patikėtas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad patikėtas ar kaltininko žinioje esantis svetimas turtas ar turtinė teisė neteisėtai pasisavinami arba perleidžiami, jeigu tai atliekant nebuvo laikomasi nustatytos turto ar turtinės teisės patikėjimo ar disponavimo tvarkos, buvo pažeistos esminės turto ar turtinės teisės patikėjimo ar buvimo žinioje sąlygos, turto ar turtinės teisės savininko ar teisėto valdytojo interesai ir taip jam padaryta žalos. Turto ar turtinės teisės perleidimo tvarka paprastai nustatoma norminiais aktais, o esant sutartiniams santykiams – bendru susitarimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-388/2007, 2K-168/2013, 2K-75-677/2016 ir kt.). 8.2. Pagal nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes nustatyta, jog Lietuvos Respublikos ( - ) 2005-05-13 išduotu įgaliojimu M. G. (H.) įgaliojo E. G. nupirkti jos vardu žemės sklypą, esantį ( - ), sudaryti ir pasirašyti kreditavimo sutartį su banku šiam sklypui pirkti, atlikti kitus su šiuo žemės sklypo pirkimu susijusius veiksmus (t. 16, b. l. 83–84). 2005-09-23 įgaliojimu M. G. (H.) įgaliojo E. G. tvarkyti ir valdyti žemės sklypą, esantį ( - ), įkeisti jį bankui, atlikti kitus veiksmus, susijusius su šiuo konkrečiu sklypu (t. 1, b. l. 166–167). Tą pačią dieną sudarytu dar vienu, t. y. bendruoju įgaliojimu, M. G. (H.) įgaliojo E. G. valdyti ir tvarkyti visą jos kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikoje, sudaryti visus įstatymų leidžiamus sandorius, disponuoti sąskaitomis bankuose ir sąskaitose esančiomis lėšomis, pasirašyti banko pavedimus, kreditavimo, laidavimo sutartis ir kt. (t. 16, b. l. 85–87). Taigi byloje neginčijamai nustatyta, kad E. G. svetimas turtas buvo patikėtas pagal įgaliojimus. Dėl to skundžiamame nuosprendyje teismas be pagrindo akcentavo tikslinio kredito panaudojimą ne pagal paskirtį. Teisėjų kolegija dar kartą atkreipia dėmesį, jog E. G. veikė ne pagal kredito sutartį, o pagal M. G. (H.) išduotus įgaliojimus. Šiuo atveju tikslinis kredito panaudojimas pagal paskirtį yra tik M. G. (H.) įsipareigojimas bankui ir tik ji, kaip kredito gavėja, yra atsakinga bankui už tikslinio kredito panaudojimą ne pagal paskirtį. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje ginčas yra tarp M. G. (H.) ir E. G., todėl nuteistasis negali būti atsakingas už tikslinio kredito panaudojimą ne pagal paskirtį. Be to, nagrinėjamoje byloje jam toks kaltinimas ir nepareikštas. Kita vertus, klaidinga viską sutapatinti tik su kredito tiksliniu panaudojimu, nes iš bylos faktinių aplinkybių matyti, kad M. G. (H.) sąskaitoje buvo ne tik pagal kredito sutartį gautos lėšos, bet ir lėšos, gautos iš kitų asmenų, t. y. L. P., I. K., UAB ,,xxx“. 8.3. Nagrinėjamoje byloje esminis klausimas yra, ar E. G. teisėtai pasinaudojo jam suteiktais įgaliojimais dėl turto, kaip turtas buvo naudojamas, ar jo veiksmai neprieštaravo turto patikėtojo valiai ir ar dėl to turto patikėtojui padaryta žalos. Vertinant E. G. tyčios kryptingumą, būtina įvertinti, koks buvo susitarimas tarp jo ir turto patikėtojo. 8.3.1. Nuteistasis E. G. teisme teigė, kad su M. G. (H.) nusprendė, jog būtų tikslinga jų sūnui pastatyti namą Lietuvoje, t. y. iš banko paimti kreditą, įsigyti žemės sklypą ir pastatyti tris gyvenamuosius namus, du iš jų pardavus padengti dalį kredito, o trečias namas liktų jų sūnui. Suprasdami, kad, pardavus du namus, visa kredito suma nebus padengta, nusprendė tuo pačiu vystyti kelis gyvenamųjų namų statybos projektus, įsigyti žemės sklypų, pastatyti namus ir juos parduoti. Savo esme jo parodymai atitinka ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (t. 12, b. l. 69–73). To negalima pasakyti apie M. G. (H.) parodymus. Nukentėjusiosios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu ir teisme, skyrėsi dėl planų, susijusių su nekilnojamojo turto statybų projektu (teisme ji teigė planavusi statyti tik vieną namą, apie kitų žemės sklypų pirkimą nieko nežinojo). Beje, apeliaciniame skunde minimoje civilinėje byloje Nr. xxxx ji taip pat užsiminė tik apie vieno namo statybą. Teismas įvertino ir išsamiai aptarė nukentėjusiosios ikiteisminio tyrimo metu bei teisme duotus parodymus, palygino juos tarpusavyje, su kitais rašytiniais įrodymais (pirminiais pareiškimais, kredito sutartimi) ir pagrįstai nesirėmė ta teisme duotų parodymų dalimi, kuri susijusi su bendru nukentėjusiosios ir nuteistojo susitarimu. Įvertinęs byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad tarp M. G. (H.) ir E. G. buvo susitarimas nupirkti žemės sklypą ir ant jo pastatyti tris gyvenamuosius namus. Dėl nukentėjusiosios parodymų, susijusių su žemės sklypų pirkimu, teismas pasisakys 8.3.6.4.1 punkte. 8.3.2. Taigi nuo 2005-05-13 įgaliojimo pasirašymo dienos tarp šalių, t. y. M. G. (H.) ir

1355E. G., egzistavo turtiniai (prievoliniai) santykiai, pagal kuriuos E. G. įsipareigojo M. G. (H.) nupirkti konkretų žemės sklypą ir su banku sudaryti kreditavimo sutartį konkretaus žemės sklypo pirkimui. Sutikimo pirkti kitą žemės sklypą arba pinigus panaudoti kitoms reikmėms M. G. (H.) nebuvo davusi. Tai rodo, kad pagal 2005-05-13 įgaliojimą nukentėjusioji nuteistajam pinigus perdavė konkrečiam žemės sklypui pirkti ir nebuvo suteikusi teisės jais disponuoti kitu tikslu. Bylos duomenys patvirtina, jog E. G. 2005-05-20 iš A. B. ir V. B. už 720 000 Lt nupirko žemės sklypą, esantį ( - ) (t. 1, b. l. 29–33). Taigi E. G. nupirko įgaliojime nurodytą žemės sklypą, tačiau jam nebuvo duotas įgaliojimas patikėtą turtą (pinigines lėšas) naudoti kitoms reikmėms. Bylos duomenys rodo, kad nuteistasis be nukentėjusiosios žinios jam patikėtą turtą (pinigines lėšas) panaudojo kitu tikslu (,,dovanojo“ D. M., atsiskaitė kavinėse, prekybos centruose, parduotuvėse ir kt.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad E. G., veikdamas pagal 2005-05-13 išduotą įgaliojimą, M. G. (H.) pinigines lėšas, išskyrus įgaliojime nurodyto konkretaus žemės sklypo pirkimą, naudojo neteisėtai. 8.3.3. Šioje nutartyje jau minėta, jog E. G. svetimas turtas buvo patikėtas pagal dar du įgaliojimus. Be 2005-09-23 įgaliojimo tvarkyti ir valdyti žemės sklypą, esantį ( - ), įkeisti jį bankui ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su šiuo konkrečiu sklypu, M. G. (H.) tą pačią dieną pas notarę pasirašė dar vieną, t. y. bendrąjį įgaliojimą, kuriuo įgaliojo E. G. disponuoti visomis savo lėšomis. 2005-09-23 bendrasis įgaliojimas E. G. suteikė teisę naudotis ne tik M. G. (H.) sąskaitose esančiomis kredito lėšomis, bet ir apskritai visomis piniginėmis lėšomis. Vadinasi, pagal bendrąjį įgaliojimą E. G. galėjo naudoti visas nukentėjusiosios lėšas savo nuožiūra. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad E. G., pagal bendrąjį įgaliojimą disponuodamas M. G. (H.) jam patikėtu turtu (piniginėmis lėšomis), formaliai įgaliojimu suteiktų ribų neviršijo, tačiau šioje situacijoje, atsižvelgiant į nuteistojo ir nukentėjusiosios konkretų susitarimą statyti gyvenamuosius namus, E. G. kitiems poreikiams panaudotos piniginės lėšos negali būti pateisinamos. 8.3.4. Nuteistojo gynėjas apeliaciniame skunde teigia, jog šioje byloje minimi santykiai neviršijo civilinės teisės saugomų ir ginamų ribų, todėl be pagrindo taikytos baudžiamosios teisės normos. Su tokiais apelianto teiginiais negalima sutikti. Esminis kriterijus, atribojantis civilinius teisinius santykius nuo baudžiamųjų, yra priešingas teisei elgesys, apsunkinantis galimybę ginti pažeistas teises civilinėmis teisinėmis priemonėmis arba jos pavertimas neįmanoma realizuoti. Šiame kontekste pažymėtina, kad nukentėjusioji iš kitų asmenų (L. P., A. B.) sužinojo, jog E. G. nevykdo savo įsipareigojimų ir slapstosi. Jai paprašius pasiaiškinti, jis vengė susitikimų, neatsiliepė į telefono skambučius, neigė naudojęs jos pinigus savo asmeniniams poreikiams. E. G. nebandė nukentėjusiajai grąžinti piniginių lėšų, išleistų savo asmeniniams poreikiams, nors šios aplinkybės neneigė. Nuteistojo veiksmai rodo, kad jis vengė turtinius santykius spręsti civilinės teisės priemonėmis. Dėl to M. G. (H.), gindama savo pažeistas teises, kreipėsi į teisėsaugos institucijas, o civiliniai teisiniai santykiai šiuo atveju peraugo į baudžiamuosius. Be to, šiuo konkrečiu atveju reikšminga aplinkybė yra ir tai, jog E. G. neturi pakankamai turto atlyginti nukentėjusiajai padarytą žalą. Tai reiškia, kad dėl nuteistojo veiksmų tapo neįmanoma atkurti nukentėjusiosios pažeistų teisių civilinio proceso tvarka. 8.3.5. Nuteistasis E. G. nuosekliai tvirtino piniginių lėšų nepasisavinęs, o visas išgrynintas pinigines lėšas panaudojęs atsiskaitymams už statybos darbus, kadangi dalis statybos darbų ir medžiagų buvo apmokėta grynaisiais. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nuteistojo teiginiai dėl piniginių lėšų panaudojimo statybos darbams yra deklaratyvaus pobūdžio ir nelaikytini pakankamu pagrindu paneigti tai, jog jis pasisavino jam patikėtą nukentėjusiosios turtą, nes, be paties nuteistojo parodymų, jų nepatvirtina jokie kiti duomenys. 8.3.5.1. Gynėjo apeliacinio skundo argumentas, kad E. G. pateikta objektinė sąmata galėtų patvirtinti nuteistojo nekaltumą, t. y., jog visos inkriminuotos pasisavintos piniginės lėšos panaudotos gyvenamųjų namų statybai, taip pat atmetamas kaip deklaratyvus. Teismas nuosprendyje įvertino ir išsamiai aptarė objektinės sąmatos turinį, jos duomenis lygino su

1356L. P. parodymais, kitais rašytiniais įrodymais (antstolės pažyma, turto vertės nustatymo pažymomis). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu nesiremti šia objektine sąmata, kadangi joje neatsispindi kitų asmenų, t. y. L. P. bei galbūt kitų asmenų, kurie 2012 m. įgijo turtą iš varžytynių, investuotos lėšos. 8.3.5.2. Nuteistojo gynėjas, bandydamas paneigti E. G. inkriminuotą kaltinimą dėl svetimo turto pasisavinimo, iškėlė dar vieną versiją, jog pinigų statyboms pasiskolino iš savo krikšto tėvo kunigo G. S.. Atkreiptinas dėmesys, kad nuteistasis apie tai užsiminė tik teisme. Tiesa, E. G. paaiškino, jog ikiteisminio tyrimo metu apie tai neužsiminė, nes niekas jo to neklausė. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismas pagrįstai nepatikėjo šia nuteistojo versija ir ją atmetė, nes jos nepatvirtina byloje surinktų bei ištirtų įrodymų visetas. Logiškai neįmanoma paaiškinti, jog nuteistasis, kaltinamas didelės vertės svetimo turto pasisavinimu, pamirštų apie pasiskolintą gana stambią pinigų sumą arba nesuvoktų, kad, norint paneigti jam inkriminuotus kaltinimus, būtina šią aplinkybę nurodyti. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimą nuteistojo versijos nepagrįstumu sustiprina ir tai, jog M. G. (H.) niekada nebuvo girdėjusi apie tokio krikšto tėvo kunigo egzistavimą, nors santuokoje išgyveno ne vienerius metus. Juo labiau nelogiškas ir neįtikinamas nuteistojo aiškinimas, kad skolą kunigui atidavinėjo dalimis, susitikdamas su juo vos ne kiekvieną dieną ar kartą per savaitę, tačiau negalėjo pasakyti, kodėl iš karto neatidavė visos sumos arba per kiek kartų ją atidavė. 8.3.5.3. Apeliaciniame skunde nuteistojo gynėjas kelia retorinį klausimą, jog, atmetus aplinkybę, kad E. G. pinigus skolinosi iš savo krikšto tėvo kunigo G. S., neaišku, iš kur jis gavo lėšų statyboms. Byloje tam yra paaiškinimas. Iš 2005-05-20 žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties turinio matyti, jog E. G. pagal įgaliojimą iš A. B. ir V. B. nupirko žemės sklypą už 720 000 Lt, iš kurių 245 000 Lt sumokėjo grynaisiais prieš pasirašant sutartį (t. 1, b. l. 29–33). Teisme A. B. parodė gavęs iš E. G. 245 000 Lt grynaisiais ir nurodė, kad sklypą pardavęs maždaug už 500 000 Lt, o dėl 245 000 Lt su E. G. pasirašė paskolos sutartį, pagal kurią E. G. šią sumą turėjo sumokėti per trejus metus. A. B. už šią sumą įsipareigojo teikti konsultacijas bei prižiūrėti statybas. Nuteistojo gynėjas apeliaciniame skunde bandė sumenkinti liudytojo parodymų patikimumą tuo aspektu, jog ikiteisminio tyrimo metu jis to nenurodė. Teisėjų kolegija neturi pagrindo netikėti šio liudytojo parodymais, nes jie atitinka įrodymų visetą, be to, nenustatyta jokių objektyvių duomenų, kad liudytojas turėjo motyvą nuteistąjį apkalbėti. Apeliantas neteisus, jog A. B. neigė, kad jam kas mėnesį buvo mokama po 9 000 Lt. Liudytojas pripažino, kad buvo sutarta su E. G., jog už kiekvieną namą bus mokama 3 000 Lt, kadangi buvo statomi trys namai, tai mokėjo po 9 000 Lt kas mėnesį. Šiuo atveju nereikėjo A. B. daryti jokios nuolaidos, kaip teigiama skunde, nes E. G. už visą statybų laikotarpį įsipareigojo sumokėti 245 000 Lt. Tai, kad pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta didesnė žemės sklypo kaina, neįrodo realiai ją tokią buvus, nes priešingai, nei teigiama apeliaciniame skunde, 2005-04-19 nustatyta šio turto rinkos vertės 520 000 Lt, ir, tik padalinus sklypą į tris atskiras namų valdas, kuriose būtų galima statyti gyvenamuosius namus, sklypo rinkos vertė pakiltų iki 750 000 Lt (t. 5, b. l. 132, 133). Kita vertus, apklaustas kaip specialusis liudytojas E. G. parodė, kad bankas suteiktą kreditą išmokėdavo dalimis ir tik pateikus atliktų darbų sąmatas bei aktus. Dėl šios priežasties reikėjo statyti iš savo lėšų, o bankas šias lėšas vėliau grąžindavo. Lėšų statyboms su M. G. turėjo, kadangi bankas nedidelę dalį sumos išmokėjo iš anksto, nes jam buvo įkeistas nekilnojamasis turtas (t. 5, b. l. 71–73). Teisėjų kolegija tiki šiais ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, nes juos patvirtina banko išrašai, iš kurių matyti, jog lėšos į M. G. (H.) sąskaitą buvo pervedamos dalimis (t. 3, b. l. 104–110, 137–146; t. 4, b. l. 77–84). 8.3.6. Ginčydamas dalį jam inkriminuotų iššvaistymo veiksmų, nuteistasis E. G. akcentavo, kad lėšos automobiliui ,,Volvo S80“ įsigyti, sūnaus mokslams Tarptautinėje Amerikos mokykloje, benzinui, mobiliojo ryšio paslaugoms buvo naudojamos bei žemės sklypai perkami su M. G. (H.) žinia. Su tokiais nuteistojo teiginiais galima sutikti tik iš dalies. 8.3.6.1. Dėl automobilio ,,Volvo S80“ įsigijimo. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad

1357E. G. neviršijo įgaliojimų, pagal lizingo sutartį įsigydamas automobilį ,,Volvo S80“, kadangi 2005-09-23 bendrasis įgaliojimas jokių ribų dėl jam patikėto turto disponavimo nenustatė. Nėra pagrindo sutikti su teismo išvada, kad faktas, jog automobilis ,,Volvo S80“ lizingu įgytas ne nuteistojo, o A. B. vardu, neva įrodo M. G. (H.) nežinojimą apie jos vardu vykdomus sandorius. Pirma, jau ikiteisminio tyrimo metu M. G. (H.) teigė žinojusi apie E. G. įsigytą automobilį ir pripažino, kad automobilis buvo reikalingas nekilnojamojo turto projektui įgyvendinti. Antra, jos pasyvus elgesys (nesidomėjo, kiek ir kaip sumokėta už automobilį, nors tokią galimybę turėjo) rodo, jog ji pritarė nuteistojo sprendimui įsigyti automobilį. Faktas, kad automobilis įgytas ne nuteistojo vardu, neturi jokios reikšmės, nes tiek A. B., tiek pats nuteistasis paaiškino, jog, oficialiai neturėdamas jokių pajamų, jis negalėjo to padaryti, be to, iš karto sumokėti visą sumą už automobilį būtų buvę per brangu, todėl buvo pasirinktas automobilio įsigijimas lizingu. Nesant byloje duomenų, paneigiančių E. G. parodymus, kad automobilis ,,Volvo S80“ lizingu įgytas jų vystomam bendram nekilnojamojo turto projektui įgyvendinti, nėra pagrindo daryti išvados, jog E. G., pervesdamas už automobilį lizingo įmokas, iššvaistė jam patikėtą svetimą turtą. Dėl to ,,Hansa Lizingui“ už automobilį ,,Volvo S80“ sumokėtos įmokos 18 129,93 Lt (5 250,79 Eur) iš kaltinimo šalintinos. Nuteistasis teigė, kad ,,Hansa Lizingui“ buvo mokėta ne tik pavedimu, bet ir grynaisiais, tačiau jokių tai patvirtinančių dokumentų nepateikė. Tačiau nustačius, kad automobilis buvo įsigytas gyvenamųjų namų statybos projekto įgyvendinimo tikslu, iš kaltinimo šalintinos ir UAB ,,Sostena“ pervesti 3 702,61 Lt (1 072,35 Eur) už automobilio ,,Volvo S80“ remontą (t. 5, b. l. 166, 167). Kaltinime inkriminuotas UAB ,,Sostena“ 2006-02-24 padarytas 145,52 Lt pavedimas nėra pagrįstas objektyviais duomenimis, todėl nešalintinas. Nuteistasis pirmosios instancijos teismui pateikė dar vieną UAB ,,Sostena“ sąskaitą faktūrą, kurioje nurodyta, jog 2006-01-09 grynaisiais pinigais sumokėta 710,76 Lt (205,85 Eur) už automobilio ,,Volvo S80“ remontą (t. 12, b. l. 97). Teisėjų kolegija ir tai pripažįsta pagrįstomis išlaidomis, šia suma mažina pasisavintų pinigų sumą. 8.3.6.2. Dėl mokėjimų už sūnaus mokslą. Teisėjų kolegija nesutinka su teismo išvada, kad nuteistasis E. G. iššvaistė lėšas, sumokėtas už sūnaus mokslą Tarptautinėje Amerikos mokykloje. E. G. neneigė, jog iš M. G. (H.) lėšų buvo sumokėta už sūnaus mokslą, tuo tarpu pati nukentėjusioji teigė nieko apie tai nežinojusi ir maniusi, kad už tai nuteistasis moka iš savo asmeninių lėšų. Tokius M. G. (H.) parodymus teismas atmeta, kadangi ji, prieš imdama banke kreditą, puikiai žinojo E. G. finansinę padėtį, be to, neabejotinai ji negalėjo nepasidomėti, kokioje mokykloje mokysis jos sūnus ir kiek kainuoja mokslas tarptautinėje mokykloje. Todėl šioje situacijoje neįtikinamas nukentėjusiosios aiškinimas galvojus, jog E. G. už jų sūnaus mokslą moka iš savo asmeninių lėšų. Įvertinus tai, kad pareiga išlaikytą vaiką tenka abiem tėvams, iš kaltinimo šalinama tik pusė sumos

1358(33 697,12 Lt : 2 = 16 848,56 Lt) (4 879,68 Eur), pervestos Tarptautinei Amerikos mokyklai už sūnaus L. G. mokslą. 8.3.6.3. Dėl degalų bei mobiliojo ryšio ir interneto paslaugų. Nuteistasis E. G. teigė M. G. (H.) žinojus, jog išlaidos už mobiliojo ryšio paslaugas ir degalus bus apmokamos iš jos sąskaitos. Nukentėjusioji teigė nesitarusi su E. G., kad, vykdant jų bendrą gyvenamųjų namų statybos projektą, degalai ir ryšio paslaugos bus apmokamos iš jos sąskaitos. Įvertinusi surinktus įrodymus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad iš bylos medžiagos neįmanoma nustatyti, kiek konkrečiai degalų nuteistasis sunaudojo, įgyvendindamas statybos projektą, ir kiek savo asmeniniams poreikiams. Tas pat pasakytina ir dėl mobiliojo ryšio paslaugų. Kita vertus, M. G. (H.) nuteistojo nebuvo įdarbinusi, dėl ko pagal darbo sutartį būtų turėjusi apmokėti jo išlaidas. Tai, kad jie abu nutarė vystyti bendrą statybos projektą, nereiškia, jog M. G. (H.) privalėjo nuteistajam apmokėti visas jo išlaidas. Dėl to darytina išvada, kad E. G. M. G. (H.) pinigines lėšas degalams ir mobiliojo ryšio paslaugoms panaudojo neteisėtai. 8.3.6.4. Dėl žemės sklypų pirkimo. Skundžiamame nuosprendyje teismas nurodė, kad nė vienas iš įgaliojimų nenumatė to, jog M. G. (H.) įgaliotų E. G. naudoti gautas kredito lėšas ne pagal paskirtį ar gautas lėšas už parduotus sklypus naudoti savo nuožiūra, pirkti jos vardu kitus sklypus, nei buvo aptarta įgaliojimuose. Su tokia teismo išvada negalima sutikti, nes ji prieštarauja

13592005-09-23 bendrojo įgaliojimo turiniui, iš kurio matyti, kad bendrasis įgaliojimas E. G., be teisės naudotis M. G. (H.) piniginėmis lėšomis, dar suteikė teisę sudaryti visus įstatymų leidžiamus sandorius, iš jų ir pirkti sklypus. Dėl to teisėjų kolegija konstatuoja, kad, pirkdamas žemės sklypus, E. G. veikė, nepažeidęs bendrojo įgaliojimo jam suteiktų teisių. 8.3.6.4.1. Nuteistasis E. G. teisme teigė, jog, be jau vystomo projekto ( - ), su M. G. (H.) buvo sutarę vystyti ir kitus gyvenamųjų namų statybos projektus. Tam tikslui su J. B. buvo pasirašyta preliminari sutartis dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, pagal kurią buvo ketinama iš J. B. įsigyti žemės sklypą už 6 250 000 Lt. Nuteistasis tvirtino, kad nukentėjusioji apie šį sandorį žinojo ir net buvo atvykusi apžiūrėti sklypą. Kadangi pinigų statyboms neturėjo, jis kreipėsi į banką. Iš banko gavo žodinį pritarimą, jog, įkeitęs šį žemės sklypą, galės refinansuoti paskolą. Savo esme jo parodymai atitinka ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (t. 12, b. l. 69–73). Liudytojas J. B. patvirtino nuteistojo parodymus ir parodė, kad E. G. iš jo pirktame žemės sklype žadėjo statyti namus; paklausus, iš kur jis gaus pinigų, šis pasakęs, jog iš banko. Liudytojas V. M. taip pat parodė supratęs, kad J. B. sklype E. G. ketina statyti namus. Tuo tarpu nukentėjusioji M. G. (H.) neigė žinojusi apie paskolos refinansavimą ir juo labiau apie kitų sklypų įsigijimą. Teisėjų kolegija netiki tokiais nukentėjusiosios parodymais, kadangi jie prieštarauja jos pačios 2006-11-08 duotam įgaliojimui, kurio turinys rodo, jog ji įgalioja E. G. jos vardu gauti bet kokio dydžio kreditą, sudaryti ir pasirašyti su banku kreditavimo sutartis; jos vardu atlikti visus veiksmus, pasirašyti ir gauti dokumentus, susijusius su žemės sklypų paskirties pakeitimu ir žemės sklypų atidalijimu į atskirus nekilnojamojo turto objektus ir kt. (t. 16,

1360b. l. 90–92). Jeigu tikėti nukentėjusiosios parodymais, kad ji nieko nežinojo apie kitų sklypų pirkimą, tada logiškai neįmanoma paaiškinti, kokiu tikslu 2006-11-08 išduotas įgaliojimas. Priešingai, šio įgaliojimo turinys nepaneigia nuteistojo parodymų, jog buvo siekiama gauti didesnę paskolą iš banko, tam tikslui įkeičiant iš J. B. nupirktą žemės sklypą. Jau minėta, kad E. G. veikė pagal 2005-09-23 bendrąjį įgaliojimą, o faktas, jog M. G. (H.) laisva valia sudarė 2006-11-08 įgaliojimą, tik sustiprina teismo manymą ją žinojus apie ketinimą pirkti žemės sklypus. Dėl išdėstytų įrodymų teisėjų kolegija konstatuoja, kad sprendimas pirkti žemės sklypus priimtas ne savavališkai E. G., bet abipusiu E. G. ir M. G. (H.) sutarimu. Tai, kad nukentėjusioji nedalyvavo pasirašant sandorius (šią aplinkybę ypač akcentuoja pirmosios instancijos teismas), neįrodo sandorius buvus sudaromus prieš jos valią. Beje, nukentėjusioji pati teigė, jog vienintelė jos sąlyga E. G. buvo, kad jis jos neįtrauktų į jų sumanyto projekto įgyvendinimą, kadangi ji tam neturėjo laiko. Dėl to J. B. pervesti 355 600 Lt (102 988,88 Eur) nuteistajam nepagrįstai inkriminuoti kaip iššvaistymas. 8.3.6.4.2. Iš 2006-10-19 nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties matyti, jog

1361V. M. pardavė E. G. žemės sklypą su pastatais už 600 000 Lt (t. 4, b. l. 186–193). E. G. iš M. G. (H.) sąskaitos V. M. pervedė 36 000 Lt. Iš 2008-04-04 nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo matyti, kad sutarties nutraukimo dieną V. M. (pardavėjas) grąžino M. G. (pirkėjui) 15 000 Lt, kuriuos pirkėjas sumokėjo pardavėjui pagal sutartį. Kitą dalį, t. y. 15 000 Lt, pardavėjas (V. M.) grąžins pirkėjui (M. G.) per 7 darbo dienas nuo turto pardavimo trečiajam asmeniui dienos, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo šios sutarties nutraukimo dienos. Šalys sutarė, jog 6 000 Lt lieka pardavėjui (V. M.) kaip nuostolių atlyginimas (t. 4, b. l. 194–196). Teisme V. M. patvirtino M. G. grąžinęs 30 000 Lt. Tai reiškia, kad ši suma E. G. iš viso negalėjo būti inkriminuota. Atsižvelgiant į šioje nutartyje išdėstytus argumentus, jog žemės sklypai buvo perkami abipusiu sutarimu iš kaltinimo šalintina visa suma, t. y. 36 000 Lt (10 426,35 Eur), kuri nuteistajam inkriminuota kaip iššvaistymas. 8.3.6.4.3. Liudytojas V. J. teisme parodė, kad E. G. pagal M. G. (H.) išduotą įgaliojimą nupirko du žemės sklypus po 300 000 Lt. Už sklypus su juo visiškai atsiskaityta: 250 000 Lt buvo sumokėta grynaisiais, likusi dalis (350 000 Lt) – pavedimu. Abu sklypai nupirkti M. G. (H.) vardu, jie įforminti kaip jos nuosavybė. Tai patvirtina žemės sklypų pirkimo–pardavimo sutartys, įkeičiant bankui (t. 5, b. l. 49–50, 51–52). Byloje nėra duomenų, jog šios sutartys pripažintos negaliojančiomis ar panaikintos. Dėl to nuteistajam iš kaltinimo šalintinas 250 000 Lt (72 405 Eur) pasisavinimas ir 350 000 Lt (101 367 Eur) iššvaistymas. 8.3.6.4.4. Byloje nustatyta, kad iš M. G. (H.) sąskaitos UAB „Lodeksa“ per keletą kartų pervesta 230 500 Lt. Teisme E. G. teigė, jog piniginės lėšos UAB „Lodeksa“ pervestos pagal preliminarią sutartį dėl žemės sklypo įsigijimo, tačiau šis sandoris neįvyko, nes iki galo nebuvo suformuotas sklypas, po to jis sutartį nutraukė. Šioje nutartyje jau ne kartą minėta, kad, sudarydamas sutartis dėl žemės sklypų pirkimo, nuteistasis veikė pagal 2005-09-23 įgaliojimą ir jo suteiktų teisių neviršijo. Tai reiškia, jog, pagal sutartį sumokėdamas 230 500 Lt į UAB „Lodeksa“ sąskaitą, jis pinigines lėšas panaudojo teisėtai. Kita vertus, nuteistasis parodė, kad, nutraukus su UAB ,,Lodeksa“ sutartį, įmokėti pinigai jam buvo grąžinti ir juos panaudojo statyboms, tačiau jokių tai pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Teisėjų kolegija netiki tokiais nuteistojo parodymais, nes juos patvirtinančių įrodymų byloje nėra. Tiesa, UAB „Lodeksa“ direktorė A. G. patvirtino, kad po sutarties nutraukimo A. G. grąžino pervestus 230 500 Lt, ir kaip įrodymą pateikė 2007-09-21 kasos išlaidų orderį Nr. 18/1. Pirmosios instancijos teismas, lygindamas A. G. parodymus su kitais bylos duomenimis (liudytojų Z. V., A. B., L. P., specialisto išvados Nr. 111 duomenimis), pagrįstai juos vertino kaip neteisingus, kadangi jie prieštarauja byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visetui. Iš liudytojų A. B. ir L. P. parodymų matyti, jog 2007 m. pabaigoje statybos jau buvo sustojusios, o 2008-01-25 M. G. (H.) nuteistajam panaikino įgaliojimą, todėl šiuo atveju nuteistojo teiginys, kad pinigus panaudojo statyboms, laikomas deklaratyviu ir atmetamas. Be to, teismas nurodė, jog A. G. yra E. G. sugyventinė, todėl suinteresuota padėti jam išvengti baudžiamosios atsakomybės. Dėl to teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad dėl pinigų grąžinimo E. G. galbūt A. G. duoda melagingus parodymus, nes kitų įrodymų, paneigiančių pinigų iššvaistymą, byloje nėra. Skundžiamame nuosprendyje ir šioje nutartyje išdėstyti argumentai leidžia daryti išvadą, jog, pervesdamas UAB ,,Lodeksa“ 230 500 Lt, E. G. iššvaistė jam patikėtą turtą. 8.3.6.5. Gynėjas apeliaciniame skunde cituoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 2A-7-9/2013 ir bando įrodyti M. G. (H.) bei E. G. santykių versliškumą, todėl konfliktinių situacijų tarp verslininkų sprendimas baudžiamosiomis teisinėmis priemonėmis gali būti konstatuojamas tik išimtiniais atvejais. Teisėjų kolegija nurodo, kad gynėjo apeliaciniame skunde cituojama baudžiamoji byla Nr. 2A-7-9/2013 savo faktinėmis aplinkybėmis yra iš esmės skirtinga nuo nagrinėjamos bylos, nes E. G. nėra kaltinamas sukčiavimu. 8.3.6.6. Nuteistasis teisus, jog jam nepagrįstai inkriminuota ,,skola“ A. A. K.. Iš bylos duomenų matyti, kad 2005-12-05 A. A. K. į M. G. (H.) sąskaitą pervedė 7 000 Lt, o 2006-01-06 pinigai buvo jai grąžinti (t. 3, b. l. 131; t. 4, b. l. 2). Liudytojas A. P. parodė, jog E. G. iš jo motinos A. A. K. skolinosi 7 000 Lt, nes jam trūko pinigų statyboms. Skolą E. G. grąžino greitai, pinigus pervedė į jo motinos banko sąskaitą. Dėl to teismas nepagrįstai konstatavo, kad E. G. 7 000 Lt

1362(2 027,34 Eur) iššvaistė. Ši suma šalintina iš kaltinimo. 8.3.7. Taigi išdėstyti argumentai patvirtina, jog E. G., lizingu įgydamas automobilį ,,Volvo S80“, mokėdamas už sūnaus mokslus, pirkdamas žemės sklypus, jam įgaliojimais patikėtą turtą (pinigines lėšas) naudojo teisėtai. Tačiau byloje nustatyti sąmoningai atlikti nuteistojo veiksmai su jo žinioje buvusių pinigų ,,dovanojimu“ kitiems asmenims, atsiskaitymai už prekes ir paslaugas, grynųjų pinigų paėmimas, kai tokie veiksmai atlikti be objektyvaus pagrindimo, neteisėtai, vertinami kaip nusikalstami. 8.3.8. Gynėjas apeliaciniame skunde bando įtikinti teismą, kad M. G. (H.) jokios žalos nebuvo padaryta, nes po konflikto su E. G. ji pati atsisakė baigti statybas ir, pardavus turtą, padengti visą kreditą. Atkreipiamas dėmesys, jog pasisavinimas laikomas baigtu, kai neteisėtai užvaldomas svetimas turtas ir yra reali galimybė jį valdyti, juo naudotis ar disponuoti. Nagrinėjamoje byloje aptariamas nusikaltimas buvo baigtas, E. G. gavus išgrynintus pinigus, nes, gavęs grynuosius pinigus, jis įgijo realią galimybę jais naudotis ir disponuoti savo nuožiūra. Nuteistojo E. G. teiginių dėl išgrynintų piniginių lėšų panaudojimo statybų projektui įgyvendinti nepatvirtina jokie kiti byloje surinkti įrodymai, todėl jie nelaikytini pakankamu pagrindu paneigti tai, kad jis pasisavino dalį jam patikėto M. G. (H.) turto. 8.3.9. Apeliantas teisus skunde teigdamas, jog nukentėjusioji mažai domėjosi jų bendrai vystomu gyvenamųjų namų statybos projektu. Tačiau tai, kiek nukentėjusioji domėjosi jų bendrai vykdomo projekto eiga, nepateisina nuteistojo veiksmų elgtis su nukentėjusiosios jam patikėtais pinigais neatsakingai. Šiuo atveju dėl nuteistojo veiksmų nukentėjusioji neteko 540 787,04 Lt (156 622,75 Eur) (158 949,83 Lt (46 035,05 Eur) pasisavinta ir 381 837,21 Lt (110 587,70 Eur) iššvaistyta) piniginių lėšų. Dėl to nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad nenustatytas būtinasis turto iššvaistymo požymis – žala. 8.3.10. Iš byloje nustatytų aplinkybių galima daryti neabejotiną išvadą, jog E. G. suprato, kad, atsiskaitydamas už prekes ir paslaugas, pervesdamas pinigines lėšas į kitų asmenų sąskaitas bei iš nukentėjusiosios sąskaitos išimdamas grynuosius pinigus, jam patikėtą turtą (pinigines lėšas) savinasi neteisėtai ir neatlygintinai, numatė, jog dėl tokių veiksmų nukentėjusioji piniginių lėšų neteks, ir to norėjo. 8.4. Dėl išdėstytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad E. G. veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 183 straipsnio 2 dalį ir 184 straipsnio 2 dalį.

1363Dėl bausmės 9. Pirmosios instancijos teismas motyvavo bausmės skyrimą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su skundžiamame nuosprendyje išdėstytais motyvais. Nuteistojo gynėjas apeliaciniame skunde nenurodė jokių motyvų dėl paskirtos bausmės, todėl, vadovaudamasi

1364BPK 320 straipsnio 3 dalies nuostatomis, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo dėl jos išsamiau pasisakyti, tik konstatuoja, kad, apeliacinės instancijos teismui sumažinus inkriminuotų nusikalstamų veikų apimtį, E. G. paliekamos pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės ir subendrinta bausmė. Už šias nusikalstamas veikas jam paskirtos mažesnės negu vidutinės bausmės, todėl, net sumažinus inkriminuotų nusikalstamų veikų apimtį, paskirtos bausmės nėra aiškiai per griežtos ir neprieštarauja teisingumo bei proporcingumo principams.

1365Dėl civilinio ieškinio 10. Atmetamas kaip nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, jog teismas privalėjo atmesti civilinį ieškinį. 10.1. Pagal BPK 109 straipsnio nuostatas asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam civilinį ieškinį, kurį teismas nagrinėja kartu su baudžiamąja byla. M. G. (H.), dėl nuteistojo E. G. veiksmų patyrusi didelės turtinės žalos, šia teise pasinaudojo. 10.2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad E. G. nusikalstamais veiksmais pasisavintas ir iššvaistytas svetimas M. G. (H.) priklausantis turtas. Šia nutartimi sumažinus pasisavinto ir iššvaistyto turto apimtį, mažinamas ir priteistas civilinis ieškinys dėl turtinės žalos. 11. Kita nuosprendžio dalis nekeičiama. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso

1366326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 328 straipsnio 3, 4 punktais,

Nutarė

1367Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. nuosprendį pakeisti: nustatyti, kad E. G. pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis ir laiku pasisavino 158 949,83 Lt (46 035,05 Eur) bei iššvaistė 381 837,21 Lt (110 587,70 Eur) piniginių lėšų, tuo M. G. (H.) bendrai padarė 540 787,04 Lt (156 622,75 Eur) turtinės žalos; iš E. G. M. G. (H.) priteistą civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti sumažinti nuo

1368457 245,97 Eur iki 156 622,75 Eur. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį – 3 metams ir 3 mėnesiams;... 3. pagal BK 184 straipsnio 2 dalį – 3 metams;... 4. vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės... 5. vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 8 punktais, bausmės... 6. Vadovaujantis BK 69 straipsniu, E. G. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė... 7. Iš E. G. priteista nukentėjusiajai M. G. (H.) 457 245,97 Eur turtinei ir 1... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 9. 1. E. G. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad pasisavino ir... 10. 2006-04-05 papildymą Nr. xxxx, sudarytą tarp M. G. (H.) ir ,,Nordea B. F.... 11. 2005 06 16... 12. 20 000
 • PC ,,Minima“... 13. 2005 07 01... 14. 2,54
 • ,,UNO X“... 15. 2005 07 07... 16. 30,34
 • ,,Hyper Maxima“... 17. 2005 07 08... 18. 187,52
 • ,,Ventus Nafta“... 19. 2005 07 08... 20. 44,48
 • UAB ,,Neste“... 21. 2005 07 14... 22. 63,24
 • UAB ,,Adidas“... 23. 2005 07 20... 24. 90
 • ,,UNO X“... 25. 2005 07 20... 26. 50,03
 • UAB ,,Neste“... 27. 2005 07 22... 28. 83,96
 • Kavinė ,,Sultan“... 29. 2005 07 25... 30. 34,60
 • UAB ,,Sportline“... 31. 2005 07 25... 32. 149
 • ,,Hyper Maxima“... 33. 2005 07 26... 34. 102,60
 • PC ,,Saulutė“... 35. 2005 07 26... 36. 21,35
 • Kavinė ,,Oskaras“... 37. 2005 07 28... 38. 26,70
 • UAB ,,Ventus Nafta“... 39. 2005 08 08... 40. 105,02
 • ,,Rimi“ PC... 41. 2005 08 10... 42. 189,85
 • UAB ,,Neste“... 43. 2005 08 11... 44. 29,92
 • ,,Air B. C.“... 45. 2005 08 16... 46. 966
 • ,,Hyper Maxima“... 47. 2005 08 16... 48. 173,33
 • ,,Hyper Maxima“... 49. 2005 08 16... 50. 134,11
 • UAB ,,Norfa“... 51. 2005 08 16... 52. 27,56
 • ,,Ventus Nafta“... 53. 2005 08 16... 54. 61,26
 • UAB ,,Čili pica“... 55. 2005 08 23... 56. 37,70
 • Degalinė Trakuose... 57. 2005 08 26... 58. 43,16
 • Degalinė Trakuose... 59. 2005 08 26... 60. 22,29
 • UAB ,,Neste“... 61. 2005 08 26... 62. 20,06
 • UAB ,,Norfa“... 63. 2005 09 01... 64. 82,59
 • UAB ,,Norfa“... 65. 2005 09 12... 66. 107,82
 • UAB ,,Norfa“... 67. 2005 09 12... 68. 12,83
 • PC ,,Minima“... 69. 2005 09 14... 70. 20
 • UAB ,,Neste“... 71. 2005 09 14... 72. 34,02
 • UAB ,,Neste“... 73. 2005 09 16... 74. 40,32
 • UAB ,,Norfa“... 75. 2005 09 19... 76. 68,56
 • ,,Eurofarmacijos“ vaistinė... 77. 2005 09 19... 78. 33,34
 • Atsiskaitymas kortele... 79. 2005 09 19... 80. 30
 • UAB ,,Farma“... 81. 2005 09 19... 82. 21,90
 • UAB ,,Norfa“... 83. 2005 09 20... 84. 23,97
 • UAB ,,Norfa“... 85. 2005 09 20... 86. 67,69
 • UAB ,,Neste“... 87. 2005 09 21... 88. 59,92
 • Degalinė Vilnius... 89. 2005 09 27... 90. 11,20
 • ,,UNO X“... 91. 2005 09 27... 92. 22,24
 • UAB ,,Norfa“... 93. 2005 10 03... 94. 75,22
 • UAB ,,Norfa“... 95. 2005 10 04... 96. 26,39
 • ,,Maxima“... 97. 2005 10 04... 98. 49,62
 • ,,Krantas Travel“... 99. 2005 10 29... 100. 420
 • UAB ,,Takuras“... 101. 2005 11 02... 102. 174,24
 • ,,Maxima“... 103. 2005 11 02... 104. 416,25
 • ,,Statoil“... 105. 2005 11 02... 106. 117,93
 • ,,Statoil“... 107. 2005 11 02... 108. 174,56
 • L. G.... 109. 2005 11 03... 110. 150
 • ,,Hansa lizingas“... 111. 2005 11 03... 112. 909,83
 • UAB ,,Neste“... 113. 2005 11 03... 114. 100
 • M. D.... 115. 2005 11 04... 116. 150
 • L. G.... 117. 2005 11 07... 118. 150
 • M. D.... 119. 2005 11 07... 120. 100
 • M. D.... 121. 2005 11 08... 122. 130
 • ,,Lambertseter Mini“... 123. 2005 11 08... 124. 176,95
 • ,,Lambertseter Mini“... 125. 2005 11 08... 126. 176,95
 • ,,Lisco Baltic service“... 127. 2005 11 14... 128. 406,13
 • ,,Lambertseter Mini“... 129. 2005 11 14... 130. 178,71
 • ,,Lambertseter Mini“... 131. 2005 11 14... 132. 89,37
 • ,,Ventus Nafta“... 133. 2005 11 15... 134. 17,58
 • UAB ,,Neste“... 135. 2005 11 16... 136. 99,13
 • UAB ,,Norfa“... 137. 2005 11 17... 138. 19,08
 • UAB ,,Norfa“... 139. 2005 11 17... 140. 33,03
 • UAB ,,Neste“... 141. 2005 11 18... 142. 29,30
 • ,,Maxima“... 143. 2005 11 21... 144. 17,69
 • UAB ,,Neste“... 145. 2005 11 21... 146. 40,99
 • UAB ,,Neste“... 147. 2005 11 21... 148. 59,79
 • M. D.... 149. 2005 12 09... 150. 200
 • ,,Hansa lizingas“... 151. 2005 12 09... 152. 776,05
 • ,,Krantas Travel“... 153. 2005 12 09... 154. 420
 • UAB ,,Norfa“... 155. 2005 12 09... 156. 27,35
 • UAB ,,Neste“... 157. 2005 12 09... 158. 100
 • UAB ,,Neste“... 159. 2005 12 12... 160. 100
 • UAB ,,Neste“... 161. 2005 12 12... 162. 43,07
 • R. B.... 163. 2005 12 12... 164. 1 000
 • M. D.... 165. 2005 12 13... 166. 300
 • L. G.... 167. 2005 12 13... 168. 150
 • ,,Lambertseter Mini“... 169. 2005 12 13... 170. 174,26
 • SANDS J; BACKA... 171. 2005 12 15... 172. 143,53
 • ,,Stena Baltiva butik“... 173. 2005 12 15... 174. 70,22
 • ,,Stena Baltiva butik“... 175. 2005 12 15... 176. 81,29
 • ,,Stena Baltiva butik“... 177. 2005 12 15... 178. 55,78
 • ,,Stacja Bezynowa“... 179. 2005 12 16... 180. 120,28
 • ,,Stena Line Scandinavia“... 181. 2005 12 16... 182. 391,06
 • ,,Ikea“ Gdansk... 183. 2005 12 16... 184. 124,15
 • UAB ,,Norfa“... 185. 2005 12 20... 186. 180,15
 • UAB ,,Neste“... 187. 2005 12 20... 188. 30,82
 • E. G.... 189. 2005 12 20... 190. 500
 • UAB ,,Neste“... 191. 2005 12 21... 192. 74,58
 • M. D.... 193. 2005 12 23... 194. 150
 • ,,SAS“... 195. 2005 12 23... 196. 1 267
 • UAB ,,Neste“... 197. 2005 12 30... 198. 98,29
 • UAB ,,Neste“... 199. 2006 01 03... 200. 97,23
 • UAB ,,Neste“... 201. 2006 01 04... 202. 41,84
 • ,,Hansa lizingas“... 203. 2006 01 06... 204. 900
 • Lėšų pervedimas... 205. 2006 01 06... 206. 70
 • A. A. K.... 207. 2006 01 09... 208. 7 000
 • K. A.... 209. 2006 01 09... 210. 6 000
 • Atsiskaitymas debeto kortele... 211. 2006 01 10... 212. 96,41
 • UAB ,,Neste“... 213. 2006 01 17... 214. 69,32
 • UAB ,,Neste“... 215. 2006 01 24... 216. 96,80
 • UAB ,,Norfa“... 217. 2006 01 26... 218. 66,06
 • ,,Hyper Maxima“... 219. 2006 01 27... 220. 206,69
 • UAB ,,Neste“... 221. 2006 02 01... 222. 96,36
 • UAB ,,Neste“... 223. 2006 02 03... 224. 96,66
 • UAB ,,Neste“... 225. 2006 02 07... 226. 96,24
 • UAB ,,Neste“... 227. 2006 02 08... 228. 96,02
 • UAB ,,Neste“... 229. 2006 02 11... 230. 100
 • UAB ,,Neste“... 231. 2006 02 14... 232. 51,06
 • UAB ,,Neste“... 233. 2006 02 21... 234. 96,65
 • ,,Hansa lizingas“... 235. 2006 02 23... 236. 27,19
 • L. G.... 237. 2006 02 23... 238. 40
 • ,,Hansa lizingas“... 239. 2006 02 24... 240. 3
 • UAB ,,Sostena“... 241. 2006 02 24... 242. 145,52
 • ,,Hyper Maxima“... 243. 2006 02 27... 244. 119,42
 • Atsiskaitymas debeto kortele... 245. 2006 02 27... 246. 55,78
 • ,,Hansa lizingas“... 247. 2006 02 28... 248. 842,94
 • ,,Hyper Maxima“... 249. 2006 02 28... 250. 33,63
 • ,,Hyper Maxima“... 251. 2006 02 28... 252. 121,02
 • UAB ,,Norfa“... 253. 2006 02 28... 254. 53,48
 • UAB ,,Neste“... 255. 2006 03 01... 256. 100
 • ,,Anthrora“... 257. 2006 03 03... 258. 20,98
 • ,,Maxima“... 259. 2006 03 03... 260. 67,17
 • ,,Maxima“... 261. 2006 03 07... 262. 6,06
 • Atsiskaitymas debeto kortele... 263. 2006 03 07... 264. 14,36
 • ,,Anthrora“... 265. 2006 03 07... 266. 43,50
 • ,,IKI“ PC... 267. 2006 03 07... 268. 10,36
 • UAB ,,Neste“... 269. 2006 03 07... 270. 96,81
 • UAB ,,Neste“... 271. 2006 03 07... 272. 97,19
 • UAB ,,Neste“... 273. 2006 03 07... 274. 36,57
 • ,,Hyper Maxima“... 275. 2006 03 09... 276. 150,92
 • UAB ,,Neste“... 277. 2006 03 10... 278. 50,30
 • UAB ,,Neste“... 279. 2006 03 10... 280. 95,99
 • ,,Hyper Maxima“... 281. 2006 03 14... 282. 80,21
 • UAB ,,Neste“... 283. 2006 03 15... 284. 96,08
 • UAB ,,Neste“... 285. 2006 03 22... 286. 95,88
 • UAB ,,Būsto industrijos grupė“... 287. 2006 03 24... 288. 20 000
 • ,,Hansa lizingas“... 289. 2006 03 27... 290. 842,94
 • UAB ,,Velidas“... 291. 2006 03 27... 292. 153,00
 • UAB ,,Neste“... 293. 2006 03 27... 294. 48,55
 • UAB ,,Būsto industrijos grupė“... 295. 2006 03 27... 296. 10 112
 • ,,Hyper Maxima“... 297. 2006 03 30... 298. 56,23
 • ,,IKI“ PC... 299. 2006 03 30... 300. 46,09
 • UAB ,,Neste“... 301. 2006 03 31... 302. 50,22
 • M. D.... 303. 2006 04 03... 304. 100
 • UAB ,,Luktarna“... 305. 2006 04 04... 306. 39,09
 • UAB ,,Neste“... 307. 2006 04 04... 308. 61,01
 • UAB ,,Neste“... 309. 2006 04 05... 310. 96,07
 • UAB ,,Neste“... 311. 2006 04 07... 312. 95,63
 • UAB ,,Neste“... 313. 2006 04 11... 314. 96,04
 • M. D.... 315. 2006 04 13... 316. 100
 • UAB ,,Neste“... 317. 2006 04 14... 318. 95,59
 • ,,Hyper Maxima“... 319. 2006 04 19... 320. 10,99
 • Atsiskaitymas debeto kortele... 321. 2006 04 19... 322. 123,97
 • ,,Maxima“... 323. 2006 04 20... 324. 35,14
 • ,,Hyper Maxima“... 325. 2006 04 20... 326. 68,33
 • ,,Maxima“... 327. 2006 04 20... 328. 7,18
 • ,,Ventus Nafta“... 329. 2006 04 20... 330. 49,22
 • PC ,,Saulutė“... 331. 2006 04 20... 332. 21,98
 • PC ,,Saulutė“... 333. 2006 04 20... 334. 9,99
 • ,,Hyper Maxima“... 335. 2006 04 20... 336. 35,35
 • ,,Hyper Maxima“... 337. 2006 04 20... 338. 144,96
 • UAB ,,Neste“... 339. 2006 04 20... 340. 33,54
 • UAB ,,Neste“... 341. 2006 04 20... 342. 95,61
 • UAB ,,Neste“... 343. 2006 04 20... 344. 50,76
 • UAB ,,Neste“... 345. 2006 04 20... 346. 95,80
 • ,,Emsi“ degalinė... 347. 2006 04 21... 348. 66,04
 • UAB ,,Neste“... 349. 2006 04 21... 350. 58,73
 • ,,Reval Hotel“ baras... 351. 2006 04 24... 352. 10
 • UAB „Neste“... 353. 2006 04 25... 354. 97,93
 • UAB ,,Neste“... 355. 2006 04 25... 356. 97,68
 • M. D.... 357. 2006 04 28... 358. 250
 • L. G.... 359. 2006 04 28... 360. 100
 • ,,Hansa lizingas“... 361. 2006 04 28... 362. 842,94
 • ,,Omnitel“... 363. 2006 04 28... 364. 200
 • UAB ,,Neste“... 365. 2006 04 28... 366. 67,36
 • Carina... 367. 2006 05 02... 368. 225,70
 • BGZ Diebold... 369. 2006 05 02... 370. 89,97
 • Wiatrak Zajazd... 371. 2006 05 02... 372. 89,77
 • Zloty ul Restauracja... 373. 2006 05 02... 374. 54,16
 • ,,Hyper Maxima“... 375. 2006 05 03... 376. 366,51
 • ,,Hyper Maxima“... 377. 2006 05 03... 378. 69,98
 • ,,Hyper Maxima“... 379. 2006 05 03... 380. 55,72
 • ,,Rimi“ PC... 381. 2006 05 04... 382. 13,04
 • ,,Omnitel“... 383. 2006 05 09... 384. 119,91
 • UAB ,,Neste“... 385. 2006 05 09... 386. 45,56
 • UAB ,,Neste“... 387. 2006 05 09... 388. 96,55
 • ,,Rimi“ PC... 389. 2006 05 10... 390. 98,86
 • ,,Maxima“... 391. 2006 05 11... 392. 22,83
 • ,,Alauša“... 393. 2006 05 15... 394. 62,81
 • ,,Lukoil“... 395. 2006 05 15... 396. 11,20
 • ,,Double coffe“... 397. 2006 05 15... 398. 37,55
 • ,,Lukoil“... 399. 2006 05 15... 400. 66,40
 • PC ,,Saulutė“... 401. 2006 05 16... 402. 32,02
 • Picerja ,,Cili“... 403. 2006 05 16... 404. 59,10
 • UAB ,,Florisima“... 405. 2006 05 16... 406. 25
 • UAB ,,Neste“... 407. 2006 05 16... 408. 96,56
 • UAB ,,Neste“... 409. 2006 05 17... 410. 97,04
 • ,,Rimi“ PC... 411. 2006 05 18... 412. 19,10
 • UAB ,,Neste“... 413. 2006 05 23... 414. 96,42
 • UAB ,,Neste“... 415. 2006 05 26... 416. 44,06
 • M. D.... 417. 2006 06 01... 418. 100
 • ,,Hansa lizingas“... 419. 2006 06 01... 420. 842,94
 • ,,Omnitel“... 421. 2006 06 01... 422. 300
 • UAB ,,Neste“... 423. 2006 06 05... 424. 99,34
 • PC ,,Saulutė“... 425. 2006 06 06... 426. 17,42
 • PC ,,Saulutė“... 427. 2006 06 06... 428. 38,85
 • PC ,,Saulutė“... 429. 2006 06 06... 430. 37,23
 • ,,Hyper Maxima“... 431. 2006 06 07... 432. 113,35
 • UAB ,,Neste“... 433. 2006 06 07... 434. 100
 • UAB ,,Neste“... 435. 2006 06 07... 436. 100
 • D. M.... 437. 2006 06 08... 438. 800
 • ,,Hansa lizingas“... 439. 2006 06 08... 440. 842,94
 • J. B.... 441. 2006 06 09... 442. 35 000
 • ,,IKI“ PC... 443. 2006 06 12... 444. 45,64
 • UAB ,,Sostena“... 445. 2006 06 12... 446. 1 520,84
 • UAB ,,Krantas Travel“... 447. 2006 06 12... 448. 1 452
 • UAB ,,Neste“... 449. 2006 06 13... 450. 96,17
 • Gunerius Kjopesenter... 451. 2006 06 13... 452. 894,64
 • AB ,,Lisco B. S.“... 453. 2006 06 14... 454. 95
 • UAB ,,Neste“... 455. 2006 06 14... 456. 97,79
 • UAB ,,Neste“... 457. 2006 06 14... 458. 33,28
 • M. D.... 459. 2006 06 16... 460. 250
 • ,,Lambertseter Mini“... 461. 2006 06 16... 462. 443,55
 • ,,Hemsedal bilsit“... 463. 2006 06 16... 464. 290
 • L. G.... 465. 2006 06 16... 466. 1 000
 • ,,Munchmuseet“... 467. 2006 06 19... 468. 70,86
 • ,,Levis Store“... 469. 2006 06 20... 470. 189
 • UAB ,,Neiseris“... 471. 2006 06 20... 472. 535
 • Atsiskaitymas debeto kortele... 473. 2006 06 20... 474. 119
 • ,,Maxima“... 475. 2006 06 20... 476. 70,14
 • ,,Statoil“... 477. 2006 06 20... 478. 38,22
 • ,,Hyper Maxima“... 479. 2006 06 21... 480. 169,11
 • ,,Maxima“... 481. 2006 06 21... 482. 17,97
 • Parduotuvė Ignalina... 483. 2006 06 21... 484. 83,67
 • UAB ,,Neste“... 485. 2006 06 21... 486. 97,90
 • UAB ,,Neste“... 487. 2006 06 21... 488. 97,05
 • M. D.... 489. 2006 06 22... 490. 200
 • UAB ,,Neste“... 491. 2006 06 22... 492. 96,15
 • ,,Maxima“... 493. 2006 06 23... 494. 122,88
 • ,,Omnitel“... 495. 2006 06 28... 496. 400
 • ,,Statoil“... 497. 2006 06 28... 498. 14
 • ,,Hyper Maxima“... 499. 2006 06 28... 500. 82,11
 • ,,IKI“ PC... 501. 2006 06 28... 502. 55,88
 • Sporto klubas ,,Impuls“... 503. 2006 07 03... 504. 115
 • M. D.... 505. 2006 07 04... 506. 100
 • ,,Omnitel“... 507. 2006 07 05... 508. 271
 • ,,Giaycko“... 509. 2006 07 10... 510. 51,65
 • ,,Pekao“... 511. 2006 07 10... 512. 173,60
 • UAB ,,Velidas“... 513. 2006 07 10... 514. 151,16
 • ,,Statoil“... 515. 2006 07 11... 516. 92,72
 • UAB ,,Neste“... 517. 2006 07 11... 518. 96,43
 • ,,Senukų“ PC... 519. 2006 07 12... 520. 278,90
 • UAB ,,Neste“... 521. 2006 07 13... 522. 59,90
 • M. D.... 523. 2006 07 17... 524. 200
 • ,,Hyper Maxima“... 525. 2006 07 17... 526. 90
 • ,,Hyper Maxima“... 527. 2006 07 17... 528. 21,30
 • UAB ,,Takuras“... 529. 2006 07 18... 530. 104,28
 • ,,IKI“ PC... 531. 2006 07 18... 532. 80,88
 • UAB ,,Takuras“... 533. 2006 07 18... 534. 284,55
 • PC ,,Saulutė“... 535. 2006 07 19... 536. 11,91
 • M. D.... 537. 2006 07 20... 538. 200
 • ,,Hyper Maxima“... 539. 2006 07 20... 540. 242,57
 • Atsiskaitymas debeto kortele... 541. 2006 07 21... 542. 211,38
 • Kowalskiego ul 2 Suvalki... 543. 2006 07 21... 544. 265,07
 • ,,Hansa lizingas“... 545. 2006 07 24... 546. 842,94
 • ,,Hyper Maxima“... 547. 2006 07 24... 548. 288
 • ,,Statoil“... 549. 2006 07 24... 550. 14
 • ,,Statoil“... 551. 2006 07 24... 552. 165,29
 • Kowalskiego ul 2 Suvalki... 553. 2006 07 24... 554. 176,74
 • Pirmas aukštas restoranas... 555. 2006 07 25... 556. 26
 • ,,Pekao“... 557. 2006 07 25... 558. 176,32
 • M. D.... 559. 2006 07 26... 560. 200
 • ,,Omnitel“... 561. 2006 07 26... 562. 400
 • Kaufland concentrator... 563. 2006 07 31... 564. 74,14
 • Kowalskiego ul 2 Suvalki... 565. 2006 07 31... 566. 88,79
 • ,,Giaycko“... 567. 2006 07 31... 568. 355,08
 • ,,Statoil“... 569. 2006 08 01... 570. 176,68
 • M. D.... 571. 2006 08 04... 572. 200
 • ,,Omnitel“... 573. 2006 08 04... 574. 500
 • ,,Hyper Maxima“... 575. 2006 08 04... 576. 51,42
 • Atsiskaitymas debeto kortele... 577. 2006 08 04... 578. 85,92
 • M. D.... 579. 2006 08 07... 580. 100
 • ,,Fortas“... 581. 2006 08 07... 582. 63,40
 • Kaufland concentrator... 583. 2006 08 07... 584. 100,92
 • ,,Abro“ bar... 585. 2006 08 07... 586. 133,32
 • Kowalskiego ul 2 Suvalki... 587. 2006 08 07... 588. 266,61
 • ,,Hyper Maxima“... 589. 2006 08 08... 590. 114,62
 • UAB ,,Velidas“... 591. 2006 08 09... 592. 248,98
 • UAB ,,Adidas“... 593. 2006 08 11... 594. 402
 • ,,Omnitel“... 595. 2006 08 16... 596. 300
 • M. D.... 597. 2006 08 16... 598. 200
 • ,,Hansa lizingas“... 599. 2006 08 16... 600. 842,94
 • ,,H219/HB“... 601. 2006 08 16... 602. 200
 • ,,Ventus Nafta“... 603. 2006 08 16... 604. 210,23
 • ,,Agne“ PC... 605. 2006 08 16... 606. 38,86
 • Kidulių degalinė... 607. 2006 08 17... 608. 107,43
 • Kavinė ,,Žaltvykstė“... 609. 2006 08 17... 610. 52,60
 • ,,Maxima“... 611. 2006 08 17... 612. 52,49
 • Kidulių degalinė... 613. 2006 08 17... 614. 10
 • ,,Hyper Maxima“... 615. 2006 08 18... 616. 112,51
 • ,,Rimi“ PC... 617. 2006 08 18... 618. 6,75
 • UAB ,,Neste“... 619. 2006 08 18... 620. 100
 • UAB ,,Neste“... 621. 2006 08 19... 622. 96,02
 • Vilkaviškio degalinė... 623. 2006 08 22... 624. 32
 • ,,Omnitel“... 625. 2006 08 22... 626. 48
 • UAB ,,Neste“... 627. 2006 08 23... 628. 97,37
 • M. D.... 629. 2006 08 24... 630. 200
 • ,,Rimi“ PC... 631. 2006 08 24... 632. 90,35
 • Sporto klubas ,,Impuls“... 633. 2006 08 25... 634. 115
 • ,,Lukoil“... 635. 2006 09 04... 636. 89,28
 • Diagnostikos centras... 637. 2006 09 05... 638. 185
 • Sporto klubas ,,Impuls“... 639. 2006 09 05... 640. 25
 • ,,Rimi“ PC... 641. 2006 09 05... 642. 18,98
 • ,,Hyper Maxima“... 643. 2006 09 05... 644. 172,06
 • ,,Maxima“... 645. 2006 09 05... 646. 51,12
 • Kavinė ,,Žaltvykstė“... 647. 2006 09 05... 648. 23,85
 • Jeruzalės galerija... 649. 2006 09 06... 650. 120
 • K. A. įmonė... 651. 2006 09 06... 652. 90
 • UAB ,,Neste“... 653. 2006 09 06... 654. 96,25
 • UAB Neste“... 655. 2006 09 12... 656. 100
 • ,,Hyper Maxima“... 657. 2006 09 12... 658. 123,10
 • Degalinė ,,Apsaga“... 659. 2006 09 12... 660. 31,18
 • ,,Hyper Maxima“... 661. 2006 09 12... 662. 47,89
 • UAB ,,Neste“... 663. 2006 09 12... 664. 100,01
 • UAB ,,Neste“... 665. 2006 09 12... 666. 57,34
 • ,,Omnitel“... 667. 2006 09 13... 668. 600
 • ,,Hansa lizingas“... 669. 2006 09 13... 670. 842,94
 • UAB ,,Neste“... 671. 2006 09 13... 672. 59,30
 • UAB ,,Neste“... 673. 2006 09 13... 674. 96,60
 • VšĮ Tarptautinė Amerikos mokykla... 675. 2006 09 13... 676. 5 697,12
 • M. D.... 677. 2006 09 15... 678. 100
 • UAB ,,Neste“... 679. 2006 09 15... 680. 48,34
 • Viešbutis ,,Baltpark“... 681. 2006 09 18... 682. 249
 • ,,Lukoil“... 683. 2006 09 18... 684. 109,42
 • UAB ,,Neste“... 685. 2006 09 18... 686. 96,50
 • ,,Maxima“... 687. 2006 09 19... 688. 141,67
 • ,,Lukoil“... 689. 2006 09 19... 690. 45,67
 • UAB ,,Neste“... 691. 2006 09 20... 692. 100
 • Atsiskaitymas debeto kortele... 693. 2006 09 22... 694. 81,22
 • UAB ,,Neste“... 695. 2006 09 25... 696. 97,10
 • UAB ,,Sport line“... 697. 2006 09 25... 698. 69
 • ,,Lukoil“... 699. 2006 09 25... 700. 44,23
 • Degalinė Jurbarke... 701. 2006 09 26... 702. 70,73
 • ,,Hyper Maxima“... 703. 2006 09 26... 704. 58,47
 • UAB ,,Neste“... 705. 2006 09 26... 706. 99,81
 • M. D.... 707. 2006 09 27... 708. 200
 • UAB ,,Neste“... 709. 2006 09 28... 710. 71,01
 • ,,Statoil“... 711. 2006 09 28... 712. 43,14
 • ,,Maxima“... 713. 2006 09 28... 714. 25,60
 • Sporto klubas ,,Impuls“... 715. 2006 09 28... 716. 149
 • VF 011 Vilnius... 717. 2006 09 28... 718. 27,69
 • ,,Maxima“... 719. 2006 09 29... 720. 56,35
 • UAB ,,Liondora“... 721. 2006 09 29... 722. 58,80
 • M. D.... 723. 2006 10 02... 724. 200
 • L. G.... 725. 2006 10 02... 726. 100
 • ,,Hansa lizingas“... 727. 2006 10 02... 728. 842,94
 • ,,Omnitel“... 729. 2006 10 02... 730. 300
 • ,,Hyper Maxima“... 731. 2006 10 02... 732. 127,41
 • UAB ,,Sport line“... 733. 2006 10 02... 734. 69
 • UAB ,,Neste“... 735. 2006 10 02... 736. 95,63
 • ,,Maxima“... 737. 2006 10 02... 738. 41,19
 • ,,Hyper Maxima“... 739. 2006 10 04... 740. 109,99
 • UAB ,,Adidas“... 741. 2006 10 04... 742. 473
 • UAB ,,BMS“... 743. 2006 10 04... 744. 261,44
 • ,,Hyper Maxima“... 745. 2006 10 06... 746. 131,22
 • D. M.... 747. 2006 10 06... 748. 1 000
 • Optikos salonas... 749. 2006 10 09... 750. 18
 • PC ,,Norfa“... 751. 2006 10 09... 752. 30,78
 • UAB ,,Neste“... 753. 2006 10 10... 754. 63,22
 • Restoranas Stirnių malūnas... 755. 2006 10 10... 756. 28
 • Atsiskaitymas debeto kortele... 757. 2006 10 10... 758. 53,83
 • UAB ,,Neste“... 759. 2006 10 10... 760. 99,13
 • J. B.... 761. 2006 10 11... 762. 10 000
 • ,,Delikatesy“... 763. 2006 10 13... 764. 27,80
 • Šaltinio vaistinė... 765. 2006 10 13... 766. 34,58
 • MBANK CF Gdansk... 767. 2006 10 13... 768. 447,63
 • ,,Lukoil“... 769. 2006 10 13... 770. 47,51
 • ,,Novotel“ Hotel... 771. 2006 10 13... 772. 411,79
 • ,,Delikatesy 34“... 773. 2006 10 13... 774. 20,57
 • ,,Delikatesy 34“... 775. 2006 10 16... 776. 20,72
 • UAB ,,Adidas“... 777. 2006 10 18... 778. 369
 • ,,Statoil“... 779. 2006 10 18... 780. 29,29
 • UAB ,,Neste“... 781. 2006 10 18... 782. 96,39
 • ,,IKI“ PC... 783. 2006 10 19... 784. 33,88
 • UAB ,,Neste“... 785. 2006 10 20... 786. 56,06
 • ,,Senukų“ PC... 787. 2006 10 23... 788. 68
 • UAB ,,Neste“... 789. 2006 10 23... 790. 100
 • Lazdynų degalinė... 791. 2006 10 24... 792. 20,70
 • J. B.... 793. 2006 10 25... 794. 10 000
 • VšĮ Tarptautinė Amerikos mokykla... 795. 2006 10 25... 796. 4 000
 • ,,Lukoil“... 797. 2006 10 26... 798. 86,33
 • ,,Maxima“... 799. 2006 10 27... 800. 44,51
 • ,,Senukų“ PC... 801. 2006 10 30... 802. 276,81
 • ,,Hyper Maxima“... 803. 2006 10 30... 804. 150,29
 • ,,Hansa lizingas“... 805. 2006 10 31... 806. 842,94
 • ,,Omnitel“... 807. 2006 10 31... 808. 600
 • UAB ,,Neste“... 809. 2006 10 31... 810. 97,93
 • V. M.... 811. 2006 10 31... 812. 30 000
 • ,,Rimi“ PC... 813. 2006 11 02... 814. 21,25
 • ,,Statoil“... 815. 2006 11 02... 816. 144,60
 • ,,Statoil“... 817. 2006 11 02... 818. 23,98
 • Svečių namai ,,Šauni vietelė“... 819. 2006 11 02... 820. 17,50
 • Svečių namai ,,Šauni vietelė“... 821. 2006 11 02... 822. 9,80
 • J. B.... 823. 2006 11 02... 824. 100 000
 • ,,Hyper Maxima“... 825. 2006 11 03... 826. 94,88
 • ,,Hyper Maxima“... 827. 2006 11 03... 828. 76,12
 • UADB ,,Ergo Lietuva“... 829. 2006 11 06... 830. 450,02
 • ,,Maxima“... 831. 2006 11 06... 832. 65,34
 • UAB ,,Neste“... 833. 2006 11 06... 834. 98,25
 • UAB ,,Neste“... 835. 2006 11 06... 836. 97,27
 • ,,Maxima“... 837. 2006 11 07... 838. 72,85
 • ,,Rimi“ PC... 839. 2006 11 07... 840. 22,69
 • ,,Statoil“... 841. 2006 11 07... 842. 53,48
 • ,,Statoil“... 843. 2006 11 07... 844. 11,99
 • ,,IKI“ PC... 845. 2006 11 07... 846. 22,27
 • ,,Lukoil“... 847. 2006 11 08... 848. 16,89
 • UAB ,,Neste“... 849. 2006 11 10... 850. 28,51
 • ,,Hyper Maxima“... 851. 2006 11 10... 852. 46,99
 • UAB ,,Kelvaras“... 853. 2006 11 10... 854. 38,75
 • L. G.... 855. 2006 11 13... 856. 100
 • M. D.... 857. 2006 11 13... 858. 300
 • ,,Maxima“... 859. 2006 11 14... 860. 47,66
 • ,,Maxima“... 861. 2006 11 14... 862. 152,84
 • M. D.... 863. 2006 11 15... 864. 200
 • Sporto klubas ,,Impuls“... 865. 2006 11 15... 866. 135
 • UAB ,,Neste“... 867. 2006 11 15... 868. 93,54
 • ,,Hyper Maxima“... 869. 2006 11 15... 870. 213,60
 • UAB ,,Fortas... 871. “... 872. 2006 11 16... 873. 26,22
 • ,,Hyper Maxima“... 874. 2006 11 16... 875. 86,35
 • ,,IKI“ PC... 876. 2006 11 17... 877. 75,21
 • 78 degalinė... 878. 2006 11 20... 879. 14,78
 • UAB ,,Big Star“... 880. 2006 11 20... 881. 30,55
 • Auchan kasa... 882. 2006 11 20... 883. 55,48
 • PKN Stacja... 884. 2006 11 20... 885. 61,02
 • UAB ,,Neste“... 886. 2006 11 20... 887. 20,39
 • Plento baras... 888. 2006 11 21... 889. 16,40
 • ,,IKI“ PC... 890. 2006 11 21... 891. 25,02
 • ,,Statoil“... 892. 2006 11 22... 893. 11,99
 • ,,T market“... 894. 2006 11 22... 895. 20,04
 • ,,Maxima“... 896. 2006 11 22... 897. 16,99
 • UAB ,,Fortas... 898. “... 899. 2006 11 23... 900. 16,52
 • ,,Statoil“... 901. 2006 11 23... 902. 17
 • ,,IKI“ PC... 903. 2006 11 23... 904. 36,73
 • ,,Rimi“ PC... 905. 2006 11 23... 906. 27,15
 • UAB ,,Medinsta“... 907. 2006 11 23... 908. 43,53
 • UAB ,,Neste“... 909. 2006 11 24... 910. 96,99
 • ,,Hyper Maxima“... 911. 2006 11 28... 912. 193,72
 • ,,Rimi“ PC... 913. 2006 11 28... 914. 35,64
 • UAB ,,Neste“... 915. 2006 11 29... 916. 70,26
 • UAB ,,Medinsta“... 917. 2006 11 29... 918. 24,63
 • M. D.... 919. 2006 11 30... 920. 100
 • ,,Omnitel“... 921. 2006 11 30... 922. 600
 • ,,Hansa lizingas“... 923. 2006 11 30... 924. 842,94
 • ,,IKI“ PC... 925. 2006 11 30... 926. 50,38
 • V. J.... 927. 2006 11 30... 928. 35 000
 • VšĮ Tarptautinė Amerikos mokykla... 929. 2006 11 30... 930. 4 000
 • UAB ,,Neste“... 931. 2006 12 01... 932. 96,65
 • V. J.... 933. 2006 12 01... 934. 45 000
 • J. B.... 935. 2006 12 01... 936. 40 000
 • UAB ,,Levis store“... 937. 2006 12 04... 938. 367,22
 • ,,Oldport and creem“... 939. 2006 12 04... 940. 78,40
 • UAB ,,Big Star“... 941. 2006 12 04... 942. 40,59
 • Auchan papierosy... 943. 2006 12 04... 944. 125,33
 • ,,Pompea outlet“... 945. 2006 12 04... 946. 99,67
 • ,,Pekao“ SA... 947. 2006 12 04... 948. 147,65
 • ,,Statoil“... 949. 2006 12 04... 950. 37,56
 • ,,Statoil“... 951. 2006 12 04... 952. 11,09
 • ,,Statoil“... 953. 2006 12 04... 954. 23,54
 • UAB ,,Lodeksa“... 955. 2006 12 04... 956. 20 000
 • J. B.... 957. 2006 12 04... 958. 35 000
 • V. J.... 959. 2006 12 04... 960. 35 000
 • UAB ,,Neste“... 961. 2006 12 07... 962. 93,19
 • V. J.... 963. 2006 12 07... 964. 100 000
 • UAB ,,Sostena“... 965. 2006 12 08... 966. 2 181,77
 • V. J.... 967. 2006 12 08... 968. 89 000
 • UAB ,,Neste“... 969. 2006 12 11... 970. 95,54
 • V. J.... 971. 2006 12 11... 972. 46 000
 • J. B.... 973. 2006 12 11... 974. 40 000
 • UAB ,,Neste“... 975. 2006 12 13... 976. 98,13
 • Auchan kasa... 977. 2006 12 18... 978. 174,72
 • Shell Ketrzyn... 979. 2006 12 18... 980. 7,36
 • ,,Statoil“... 981. 2006 12 19... 982. 74,21
 • CCC G. A.... 983. 2006 12 19... 984. 147,97
 • UAB ,,Neste“... 985. 2006 12 19... 986. 84,05
 • J. B.... 987. 2006 12 19... 988. 55 000
 • M. D.... 989. 2006 12 22... 990. 200
 • ,,Omnitel“... 991. 2006 12 22... 992. 600
 • ,,Hansa lizingas“... 993. 2006 12 22... 994. 842,94
 • L. G.... 995. 2006 12 27... 996. 200
 • M. D.... 997. 2006 12 27... 998. 200
 • ,,Wimar“... 999. 2007 01 02... 1000. 624,47
 • UAB ,,Jysk“... 1001. 2007 01 02... 1002. 72,74
 • Auchan kasa... 1003. 2007 01 02... 1004. 456,32
 • ,,T market“... 1005. 2007 01 03... 1006. 18,78
 • ,,Statoil“... 1007. 2007 01 03... 1008. 97,97
 • ,,Maxima“... 1009. 2007 01 03... 1010. 58,97
 • ,,T market“... 1011. 2007 01 04... 1012. 7,18
 • Viešbutis restoranas ,,Sona“... 1013. 2007 01 04... 1014. 25,30
 • Viešbutis restoranas ,,Sona“... 1015. 2007 01 04... 1016. 58,50
 • UAB ,,Neste“... 1017. 2007 01 04... 1018. 90,73
 • M. D.... 1019. 2007 01 05... 1020. 500
 • ,,Maxima“... 1021. 2007 01 08... 1022. 12,58
 • ,,Maxima“... 1023. 2007 01 09... 1024. 108,42
 • ,,Hyper Maxima“... 1025. 2007 01 09... 1026. 84,86
 • M. D.... 1027. 2007 01 15... 1028. 250
 • ,,Hyper Maxima“... 1029. 2007 01 15... 1030. 142,69
 • M. D.... 1031. 2007 01 19... 1032. 100
 • UAB ,,Neste“... 1033. 2007 01 19... 1034. 97,24
 • ,,Lukoil“... 1035. 2007 01 23... 1036. 123,54
 • UAB ,,Neste“... 1037. 2007 01 24... 1038. 95,40
 • UAB ,,Neste“... 1039. 2007 01 25... 1040. 92,77
 • M. D.... 1041. 2007 01 29... 1042. 500
 • VšĮ Tarptautinė Amerikos mokykla... 1043. 2007 01 29... 1044. 12 000
 • ,,Omnitel“... 1045. 2007 01 30... 1046. 600
 • ,,Hansa lizingas“... 1047. 2007 01 30... 1048. 842,94
 • UAB ,,Neste“... 1049. 2007 01 31... 1050. 98,63
 • ,,Hyper Maxima“... 1051. 2007 02 02... 1052. 71,94
 • ,,Lukoil“... 1053. 2007 02 02... 1054. 35,78
 • UAB ,,Neste“... 1055. 2007 02 05... 1056. 36,72
 • UAB ,,Decuba“... 1057. 2007 02 05... 1058. 43,50
 • ,,Ventus Nafta“... 1059. 2007 02 06... 1060. 184,11
 • ,,Hyper Maxima“... 1061. 2007 02 06... 1062. 147,98
 • ,,Hyper Maxima“... 1063. 2007 02 07... 1064. 168,21
 • ,,Lukoil“... 1065. 2007 02 08... 1066. 19,99
 • UAB ,,Neste“... 1067. 2007 02 12... 1068. 103,12
 • UAB ,,Neste“... 1069. 2007 02 12... 1070. 94,56
 • ,,Statoil“... 1071. 2007 02 13... 1072. 108,14
 • UAB ,,Neste“... 1073. 2007 02 13... 1074. 53,56
 • ,,Pekao“ SA... 1075. 2007 02 14... 1076. 179,21
 • SAM 34 Slep... 1077. 2007 02 15... 1078. 55,90
 • UAB ,,Levis store“... 1079. 2007 02 19... 1080. 178,69
 • UAB ,,Big Star“... 1081. 2007 02 19... 1082. 141,86
 • Auchan kasa... 1083. 2007 02 19... 1084. 213,59
 • C. A.... 1085. 2007 02 19... 1086. 35,15
 • ,,Lukoil“... 1087. 2007 02 20... 1088. 4,69
 • UAB ,,Neste“... 1089. 2007 02 22... 1090. 98,92
 • ,,Hyper Maxima“... 1091. 2007 02 22... 1092. 110,46
 • UAB ,,Neste“... 1093. 2007 02 23... 1094. 96,47
 • ,,Hyper Maxima“... 1095. 2007 02 26... 1096. 76,10
 • UAB ,,Takuras“... 1097. 2007 02 28... 1098. 30
 • M. D.... 1099. 2007 03 01... 1100. 400
 • UAB ,,Fortas... 1101. “... 1102. 2007 03 01... 1103. 66,20
 • ,,Hansa lizingas“... 1104. 2007 03 02... 1105. 842,94
 • ,,Omnitel“... 1106. 2007 03 02... 1107. 600
 • Restoranas ,,Pizz Jazz“... 1108. 2007 03 02... 1109. 27,80
 • ,,Rimi“ PC... 1110. 2007 03 02... 1111. 154,51
 • VšĮ Tarptautinė Amerikos mokykla... 1112. 2007 03 02... 1113. 4 000
 • Atsiskaitymas debeto kortele... 1114. 2007 03 07... 1115. 97,47
 • M. D.... 1116. 2007 03 08... 1117. 600
 • UAB ,,Neste“... 1118. 2007 03 08... 1119. 97,62
 • UAB ,,Lodeksa“... 1120. 2007 03 08... 1121. 15 000
 • V. M.... 1122. 2007 03 08... 1123. 6 000
 • L. G.... 1124. 2007 03 14... 1125. 550
 • ,,Rimi“ PC... 1126. 2007 03 14... 1127. 111,26
 • J. B.... 1128. 2007 03 14... 1129. 1 600
 • UAB ,,Lodeksa“... 1130. 2007 03 14... 1131. 5 000
 • UAB ,,Takuras“... 1132. 2007 03 16... 1133. 100
 • ,,IKI“ PC... 1134. 2007 03 16... 1135. 99,80
 • UAB ,,BMS“... 1136. 2007 03 16... 1137. 2,99
 • UAB ,,Takuras“... 1138. 2007 03 20... 1139. 100
 • ,,Hyper Maxima“... 1140. 2007 03 20... 1141. 259,87
 • UAB ,,Lodeksa“... 1142. 2007 03 20... 1143. 3 500
 • ,,Hyper Maxima“... 1144. 2007 03 21... 1145. 80,75
 • ,,Lukoil“... 1146. 2007 03 23... 1147. 116,27
 • ,,Hansa lizingas“... 1148. 2007 03 26... 1149. 842,94
 • ,,Omnitel“... 1150. 2007 03 26... 1151. 400
 • J. B.... 1152. 2007 03 26... 1153. 25 000
 • UAB ,,Lodeksa“... 1154. 2007 03 27... 1155. 20 000
 • UAB ,,Lodeksa“... 1156. 2007 03 27... 1157. 100 000
 • M. D.... 1158. 2007 04 03... 1159. 400
 • VšĮ Tarptautinė Amerikos mokykla... 1160. 2007 04 03... 1161. 4 000
 • ,,Maxima“... 1162. 2007 04 11... 1163. 205,13
 • ,,Hyper Maxima“... 1164. 2007 04 12... 1165. 83
 • UAB ,,Neste“... 1166. 2007 04 12... 1167. 54,56
 • ,,Statoil“... 1168. 2007 04 17... 1169. 116,29
 • UAB ,,Neste“... 1170. 2007 04 17... 1171. 38,33
 • ,,IKI“ PC... 1172. 2007 04 20... 1173. 12,38
 • ,,Hyper Maxima“... 1174. 2007 04 24... 1175. 263,76
 • ,,Maxima“... 1176. 2007 04 24... 1177. 40,69
 • UAB ,,Neste“... 1178. 2007 04 25... 1179. 60,94
 • M. D.... 1180. 2007 04 26... 1181. 400
 • UAB ,,Lodeksa“... 1182. 2007 04 26... 1183. 10 000
 • ,,Lukoil“... 1184. 2007 04 27... 1185. 60,30
 • L. G.... 1186. 2007 05 04... 1187. 100
 • ,,Omnitel“... 1188. 2007 05 04... 1189. 600
 • ,,Hansa lizingas“... 1190. 2007 05 04... 1191. 842,94
 • ,,Maxima“... 1192. 2007 05 05... 1193. 326,91
 • UAB ,,Neste“... 1194. 2007 05 10... 1195. 96,92
 • ,,IKI“ PC... 1196. 2007 05 11... 1197. 13,46
 • ,,Lukoil“... 1198. 2007 05 14... 1199. 60,03
 • UAB ,,Takuras“... 1200. 2007 05 15... 1201. 100
 • ,,IKI“ PC... 1202. 2007 05 15... 1203. 39,80
 • ,,Ventus Nafta“... 1204. 2007 05 15... 1205. 60,41
 • ,,IKI“ PC... 1206. 2007 05 15... 1207. 21,86
 • J. B.... 1208. 2007 05 18... 1209. 4 000
 • UAB ,,Lodeksa“... 1210. 2007 05 18... 1211. 20 000
 • ,,IKI“ PC... 1212. 2007 05 22... 1213. 97,17
 • L. G.... 1214. 2007 05 23... 1215. 100
 • UAB ,,Neste“... 1216. 2007 05 23... 1217. 31,82
 • ,,IKI“ PC... 1218. 2007 05 23... 1219. 15,07
 • UAB ,,Neste“... 1220. 2007 05 23... 1221. 95,90
 • ,,Hyper Maxima“... 1222. 2007 05 24... 1223. 137,47
 • ,,Hyper Maxima“... 1224. 2007 05 28... 1225. 67,10
 • ,,IKI“ PC... 1226. 2007 05 29... 1227. 52,02
 • ,,Stena Line“ Gdynia... 1228. 2007 05 29... 1229. 367,32
 • UAB ,,Neste“... 1230. 2007 05 30... 1231. 97,07
 • UAB ,,Neste“... 1232. 2007 05 30... 1233. 23,23
 • ,,IKI“ PC... 1234. 2007 06 01... 1235. 59,84
 • ,,IKI“ PC... 1236. 2007 06 05... 1237. 93,77
 • ,,Minima“... 1238. 2007 06 06... 1239. 16,35
 • ,,Maxima“... 1240. 2007 06 07... 1241. 24,10
 • ,,IKI“ PC... 1242. 2007 06 08... 1243. 38,26
 • ,,Rimi“ PC... 1244. 2007 06 11... 1245. 83,31
 • Degalinė ,,Livena“... 1246. 2007 06 11... 1247. 36,76
 • ,,Hyper Maxima“... 1248. 2007 06 12... 1249. 141,28
 • ,,IKI“ PC... 1250. 2007 06 12... 1251. 51,02
 • ,,Lukoil“... 1252. 2007 06 13... 1253. 55,61
 • Atsiskaitymas debeto kortele... 1254. 2007 06 13... 1255. 46,06
 • ,,Hyper Maxima“... 1256. 2007 06 15... 1257. 196,03
 • ,,IKI“ PC... 1258. 2007 06 18... 1259. 47,42
 • ,,Camelia“ vaistinė... 1260. 2007 06 21... 1261. 59,04
 • ,,Maxima“... 1262. 2007 06 27... 1263. 158,52
 • ,,IKI“ PC... 1264. 2007 06 27... 1265. 33,27
 • ,,Statoil“... 1266. 2007 06 28... 1267. 130,45
 • ,,Statoil“... 1268. 2007 06 29... 1269. 228,95
 • ,,IKI“ PC... 1270. 2007 07 02... 1271. 50,88
 • ,,Hyper Maxima“... 1272. 2007 07 02... 1273. 169,26
 • ,,Statoil“... 1274. 2007 07 05... 1275. 132,42
 • R. K. kavinė... 1276. 2007 07 16... 1277. 67,70
 • UAB ,,Lodeksa“... 1278. 2007 07 16... 1279. 30 000
 • UAB ,,Neste“... 1280. 2007 07 20... 1281. 98,24
 • ,,Hanza lizingas“... 1282. 2007 07 20... 1283. 340,94
 • UAB ,,Lodeksa“... 1284. 2007 07 20... 1285. 7 000
 • ,,Hyper Maxima“... 1286. 2007 07 23... 1287. 53,84
 • ,,Maxima“... 1288. 2007 07 28... 1289. 108,41
 • ,,Omnitel“... 1290. 2007 08 16... 1291. 300
 • ,,Hanza lizingas“... 1292. 2007 08 16... 1293. 842,94
 • Atsiskaitymas debeto kortele... 1294. 2007 08 17... 1295. 100
 • UAB ,,Takuras“... 1296. 2007 08 20... 1297. 100
 • ,,Statoil“... 1298. 2007 08 20... 1299. 89,38
 • 176-a degalinė Raseinių raj.... 1300. 2007 08 20... 1301. 103,33
 • ,,Shell Deutshland oil“... 1302. 2007 08 20... 1303. 133,82
 • Oresundsborn... 1304. 2007 08 20... 1305. 115,82
 • ,,Lisco baltic service“... 1306. 2007 08 20... 1307. 641,49
 • Storebaeltsfobbindelsen... 1308. 2007 08 20... 1309. 96,46
 • GE money bank... 1310. 2007 08 21... 1311. 693,39
 • ,,IKI“... 1312. 2007 08 21... 1313. 38,47
 • Munkedal... 1314. 2007 08 21... 1315. 7,15
 • Munkedal... 1316. 2007 08 21... 1317. 173
 • Atsiskaitymas debeto kortele... 1318. 2007 08 22... 1319. 635
 • ,,IKI“... 1320. 2007 08 23... 1321. 73,18
 • ,,IKI“... 1322. 2007 08 27... 1323. 68,72
 • ,,Statoil“... 1324. 2007 08 28... 1325. 73,81
 • ,,Hyper Maxima“... 1326. 2007 08 30... 1327. 91,85
 • ,,Hanza lizingas“... 1328. 2007 08 31... 1329. 842,94
 • ,,Omnitel“... 1330. 2007 08 31... 1331. 300
 • ,,Silberauto“... 1332. 2007 09 03... 1333. 257,61
 • ,,Neste“ degalinė... 1334. 2007 09 03... 1335. 96,87
 • ,,Hyper Maxima“... 1336. 2007 09 11... 1337. 144,45
 • ,,Statoil“... 1338. 2007 09 21... 1339. 132,24
 • SB Poprad predne... 1340. 2007 09 21... 1341. 15,45
 • Sany jam... 1342. 2007 09 24... 1343. 75,08
 • ,,Statoil“... 1344. 2007 09 25... 1345. 188,30
 • Svinesund... 1346. 2007 09 26... 1347. 8,93
 • 1.7. Iš viso iššvaistė 1 169 118,31 Lt (338 600,06 Eur),... 1348. Dėl prašymo skirti ekspertizę 6. Nuteistojo gynėjas apeliaciniame skunde... 1349. Dėl šališkumo 7. Nuteistojo E. G. gynėjas apeliaciniame skunde teigia... 1350. 31 straipsnio 2 dalyje, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos... 1351. 1 dalyje, BPK 44 straipsnio 5 dalyje. Šio principo esmė – nagrinėjantis... 1352. E. G. suėmimo ar suėmimo pratęsimo klausimą. Tai, kad, nagrinėdama bylą... 1353. Dėl nuteistojo E. G. kaltės 8. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad E. G.... 1354. (BK 184 straipsnis) atsako tik tas asmuo, kuriam nusikalstamos veikos padarymo... 1355. E. G., egzistavo turtiniai (prievoliniai) santykiai, pagal kuriuos E. G.... 1356. L. P. parodymais, kitais rašytiniais įrodymais (antstolės pažyma, turto... 1357. E. G. neviršijo įgaliojimų, pagal lizingo sutartį įsigydamas automobilį... 1358. (33 697,12 Lt : 2 = 16 848,56 Lt) (4 879,68 Eur), pervestos Tarptautinei... 1359. 2005-09-23 bendrojo įgaliojimo turiniui, iš kurio matyti, kad bendrasis... 1360. b. l. 90–92). Jeigu tikėti nukentėjusiosios parodymais, kad ji nieko... 1361. V. M. pardavė E. G. žemės sklypą su pastatais už 600 000 Lt (t. 4, b. l.... 1362. (2 027,34 Eur) iššvaistė. Ši suma šalintina iš kaltinimo. 8.3.7. Taigi... 1363. Dėl bausmės 9. Pirmosios instancijos teismas motyvavo bausmės skyrimą.... 1364. BPK 320 straipsnio 3 dalies nuostatomis, apeliacinės instancijos teismo... 1365. Dėl civilinio ieškinio 10. Atmetamas kaip nepagrįstas apeliacinio skundo... 1366. 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 328 straipsnio 3, 4 punktais,... 1367. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. nuosprendį... 1368. 457 245,97 Eur iki 156 622,75 Eur. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti....