Byla 2-2343/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės L. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. nutarties, kuria atsakovės L. R. atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovei L. R. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės L. R. 456 300 Lt dydžio ieškovo patirtą žalą bei 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat prašė nepranešus atsakovei taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti atsakovei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus, kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, 456 300 Lt sumai. Nurodė, kad atsakovė ilgą laiką vengia pasirašyti patalpų pirkimo – pardavimo sutartį ir sumokėti likusią kainą, todėl pagrįstai galima manyti, jog atsakovė piniginių lėšų, reikalingų atsiskaityti su ieškovu, apskritai neturėjo. Ieškinio suma yra didelė, todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes teismui priėmus ieškovui palankų sprendimą jo vykdymas gali būti apsunkintas arba neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 1 d. nutartimi tenkino ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir ieškovo reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovei L. R. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – likusiai neužtikrintai reikalavimo sumai areštavo atsakovei priklausantį kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis ir/ar atsakovės banko ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose. Bendra areštuoto atsakovės turto (piniginių lėšų) suma negali viršyti 456 300 Lt sumos. Teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendė nepranešus atsakovei, nes padarė išvadą, kad yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą (CPK 148 str. 1 d.). Teismas sprendė, kad ieškinio reikalavimo suma – 456 300 Lt, atsakovei, kaip fiziniam asmeniui, yra didelė, todėl tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jų nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu apeliantė L. R. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neįrodė, jog ieškinio suma apeliantei yra didelė bei nepateikė jokių įrodymų apie apeliantės turtinę padėtį. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė argumentų, patvirtinančių, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
  2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendė nepranešus apeliantei. Byloje nėra duomenų, jog apeliantė bandys perleisti turtą tretiesiems asmenims.
  3. Ieškovas ieškinyje nurodo tikrovės neatitinkančias aplinkybes, nepagrindžia jų jokiais įrodymais ir taip klaidiną teismą. Ieškovo pareikštas ieškinys dėl žalos atlyginimo yra nepagrįstas.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą Vilniaus miesto savivaldybė prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o apeliantės skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškinio suma nagrinėjamu atveju yra didelė, nepateikė teismui jokių įrodymų, paneigiančių didelės ieškinio sumos prezumpciją. Ji nepaneigė grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo.
  2. Apeliantės argumentai dėl ieškinio pagrįstumo nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nevertina pareikšto materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumo. Šis klausimas bus sprendžiamas išnagrinėjus bylą iš esmės, teismui ištyrus visus įrodymus bei nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovės L. R. atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

13Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą kaip laikinąją apsaugos priemonę. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, tai yra ar jam ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. sausio 07 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Lukrida" v. UAB ,,Vilterma", bylos Nr. Nr. 2-28/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Staldūmė" v. UAB ,,Utvilsta", bylos Nr. 2-428/2008). Ieškinio sumos ir atsakovo turtinės padėties santykio vertinimas, kaip vieno iš kriterijų sprendžiant, ar yra pagrindas konkrečiu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi būti atliekamas atsižvelgiant į realią turtinę padėtį tokio sprendimo priėmimo metu. Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jam priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, tai yra kai jis paneigia objektyvios grėsmės (dėl didelės reikalavimo sumos) būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš apeliantės 456 300 Lt dydžio patirtą žalą – negautas pajamas. Ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės motyvavo didele reikalavimo suma, kai nurodyto dydžio reikalavimas yra pareikštas fiziniam asmeniui. Reikalavimo suma yra pakankamai didelė. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, jog pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą apeliantei taip pat iš esmės siejo su didele pareikšto reikalavimo suma.

15Vertinant, ar ieškiniu reikalaujama priteisti pinigų suma yra didelė konkrečiam atsakovui, tai yra sprendžiant, ar konkretus atsakovas turės pakankamas finansines galimybes sumokėti ieškiniu reikalaujamą sumą, jeigu ieškinys būtų patenkintas, paprastai yra vertinami duomenys apie jo turtinę padėtį. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turi būti savalaikis ir jos turi būti taikomos, kai iškyla grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nes vėlesnis tokių priemonių taikymas gali būti bereikšmis, bei į tai, kad ieškovas negali savarankiškai gauti atsakovo finansinę būklę apibrėžiančių dokumentų, o ieškinys yra pareikštas fiziniam asmeniui, teismas ieškinio sumos dydį turi vertinti, atsižvelgdamas į bendrą pragyvenimo lygį. Tokiu atveju, teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas gali paneigti teismo išvadą apie didelę ieškinio sumą, paduodamas atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pateikdamas įrodymus, paneigiančius teismo nutarties pagrįstumą.

16Šioje byloje ieškovo pareikštu ieškiniu prašoma priteisti suma yra 570 kartų didesnė nei minimali mėnesinė alga ir daugiau nei 3 500 kartų didesnė nei bazinė socialinė išmoka (anksčiau - MGL). Taigi tokia suma yra didelė bet kuriam Lietuvos gyventojui, išskyrus tuos, kurie turi itin didelės vertės turto ir/ar gauna itin dideles pajamas. Taigi apeliantei pareikšto reikalavimo mastas, neturint jokių duomenų apie jos turtą bei finansines galimybes, sudarė pirmosios instancijos teismui pakankamą pagrindą manyti, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomu. Esant tokioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą spręsti, kad ieškinio patenkinimo atveju galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, todėl būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantė, ginčydama šią pirmosios instancijos teismo išvadą, kartu su atskiruoju skundu nepateikė apeliacinės instancijos teismui jokių įrodymų bei duomenų apie savo turtinę padėtį, gaunamas pajamas, turimą turtą. Nesant šių duomenų negalima spręsti, kad apeliantės turtinė padėtis yra gera ir kad 456 300 Lt suma apeliantei pagal jos turimo turto vertę, gaunamas pajamas nėra didelė ir nepadidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikos. Nesant jokių įrodymų apie dabartinę apeliantės turtinę padėtį, yra nepaneigtas objektyvios grėsmės dėl didelės ieškinio sumos būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas.

17Pažymėtina, jog apeliantė, siekdama apsaugoti savo interesus, turi teisę naudotis įstatymo suteiktomis priemonėmis ir pateikti kitą ieškinio užtikrinimo priemonę ar prašyti pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones kitomis (CPK 146 str. 2 d.). Be to, pagal CPK 147 straipsnio nuostatas, apeliantė turi teisę prašyti teismo įpareigoti ieškovą pateikti jos nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, o įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, ji turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jai padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 147 str. 3 d.).

18Argumentai, kad laikinoji apsaugos priemonė buvo pritaikyta nepranešus apeliantei, nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai pripažįstama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimas, nepranešus atsakovui ir to nemotyvavus ar nepakankamai motyvavus, nėra pakankamas procesinis pažeidimas, dėl kurio būtų pagrindas nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pripažinti neteisėta bei nepagrįsta (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1520/2010; 2011 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-17/2011 ir kt.). Tokiu atveju, atsakovui, kurio atžvilgiu taikoma laikinoji apsaugos priemonė, jam nepranešus, suteikiama teisė būti išklausytam vėliau, tai yra kreipiantis į teismą su skundu dėl priimtos nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo teisėtumo ir pagrįstumo. Tokią savo teisę apeliantė realizavo.

19Apeliantė taip pat teigia, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Ieškinio pagrįstumo preliminarus (prima facie) įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio nusprendžia, jog ieškinys yra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau pats ieškinys (ginčas) nėra nagrinėjamas iš esmės bei atitinkamai teismas netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo mėn. 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011). Nesant akivaizdžių duomenų apie ieškinio nepagrįstumą, apeliantės argumentai dėl ginčo faktinių ir teisinių aplinkybių, atmetami kaip argumentai, nagrinėtini sprendžiant ginčą iš esmės, o ne taikant laikinąsias apsaugos priemones.

20Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo jos naikinti.

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė pareikštu ieškiniu prašė priteisti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 1 d. nutartimi tenkino ieškovo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu apeliantė L. R. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Vilniaus miesto savivaldybė prašo... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 13. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš... 15. Vertinant, ar ieškiniu reikalaujama priteisti pinigų suma yra didelė... 16. Šioje byloje ieškovo pareikštu ieškiniu prašoma priteisti suma yra 570... 17. Pažymėtina, jog apeliantė, siekdama apsaugoti savo interesus, turi teisę... 18. Argumentai, kad laikinoji apsaugos priemonė buvo pritaikyta nepranešus... 19. Apeliantė taip pat teigia, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas. Lietuvos... 20. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartį palikti nepakeistą....