Byla AN2-149-245/2018
Dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 12 d. nutarimo M. L. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Kęstutis Dargužis,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) viršininko V. L. skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 12 d. nutarimo M. L. administracinio teisės pažeidimo byloje.

3Teismas

Nustatė

4

 1. ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) specialisto A. M. 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. 20ANN-134898391-17 M. L. buvo nubaustas už administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 422 straipsnio 5 dalyje, už tai, kad jis 2017 m. lapkričio 26 d., apie 00.48 val., ( - ), vairavo automobilį, būdamas neblaivus, kai nustatytas lengvas 0,43 promilių girtumas, tuo pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus. Už šį nusižengimą jam paskirta 300 Eur bauda su specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones) atėmimu 12 mėnesių.
 1. M. L., nesutikdamas su 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu, jį apskundė Kauno apylinkės teismui ir prašė panaikinti nutarimą, administracinio nusižengimo teiseną jo atžvilgiu nutraukti arba pakeisti nutarimą ir, vadovaujantis ANK 34 straipsnio 5 dalimi, neatimti specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones) ar sutrumpinti šios teisės atėmimo terminą.
 1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. vasario 12 d. nutarimu M. L. skundą tenkino ir administracinio nusižengimo, numatyto ANK 422 straipsnio 5 dalyje teiseną jo atžvilgiu nutraukė.
 1. Skunde ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) viršininkas V. L. prašo panaikinti 2018 m. vasario 12 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nutarimą ir palikti galioti ( - ) apskrities ( - ) vyriausiojo specialisto 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimą.
  1. Skunde nurodoma, kad apylinkės teismas nepagrįstai nutraukė M. L. atžvilgiu administracinio nusižengimo, numatyto ANK 422 straipsnio 5 dalyje, teiseną. Pažeidėjo kaltę dėl jam inkriminuojamo nusižengimo padarymo įrodo administracinio nusižengimo protokolas, pareigūnų tarnybiniai pranešimai. Nėra nustatyta jokių aplinkybių, kad policijos pareigūnai galėtų būti suinteresuoti neteisingai apkalbėti M. L.. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, neblaivumas buvo nustatytas 2017 m. lapkričio 26 d. 00.48 val., kraujas gydymo įstaigoje paimtas 2017 m. lapkričio 26 d. 01.54 val., tai yra po 1 val. 06 min. (1,1 val.) Atlikus tyrimą, rasta 0,16 prom. alkoholio kraujyje. Remiantis teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis admisnitracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-68-648/2017), alkoholis iš organizmo yra šalinamas linijine tvarka 0,1-0,25 prom. per 1 val., tai matyti, kad iš pažeidėjo kraujo galėtų būti šalinama nuo 0,11 prom. iki 0,27 prom alkoholio. Kas rodo, kad transporto priemonės vairavimo metu M. L. buvo neblaivus. Pažymėtina, kad teismas, siekdamas atsakyti į kylančius klausimus dėl alkoholio pasišalinimo galimumo ir kiekio per tam tikrą laiką iš organizmo, turėjo skirti ekspertizę, tačiau to nebuvo padaryta.
  2. Skunde pažymima, kad adminsitracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, patikrinus jo neblaivumą ir paprašius protokole nurodyti savo paaiškinimus, pakeitė savo parodymus ir nurodė, kad prieš 5 minutes buvo išgėręs šampano, nors tik sustabdžius policijos pareigūnams teigė, kad alkoholį vartojo prieš 15-20 minučių. Pasiūlius jam pakartotinai pasitikrinti alkotesteriu neblaivumą, M. L. atsisakė tai daryti, nurodęs, kad vyks į gydymo įstaigą pasitikrinti blaivumą.
  3. Skunde taip pat nurodoma, kad byloje nėra nustatyta blaivumo nustatymo procedūros pažeidimų, todėl nėra pagrindo teigti, kad alkotesteriu atliktų matavimų duomenys neteisingi. Nusižengimo padarymo metu galiojęs alkotesterio patikros sertifikatas patvirtina, kad alkotesteris yra tinkamas naudojimui, nutatytas jo tikslumas ir matavimo ribos. Net ir įvertinus paklaidą, nors ir labai nežymiai, tačiau pažeidėjo neblaivumas viršijo įstatymo nustatytą leistiną 0,40 prom. ribą, kas sudaro neabejotiną pagrindą M. L. patraukti admisnitracinėn atsakomybėn pagal ANK 422 straipsnio 5 dalį.
 1. M. L. atsiliepime prašoma netenkinti ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) viršininko skundo ir palikti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 12 d. nutarimą nepakeistą arba vadovaujantis ANK 34 straipsnio 5 dalimi, neatimti specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones) ar sutrumpinti šios teisės atėmimo terminą. Nurodoma, kad pareigūnai pirmą kartą blaivumą patikrino nepalaukę 15 minučių nuo admisnitracinėn atsakomybęn patraukto asmens sustabdymo, nurodė tirtis kraują vykti į ( - ) gatvėje esantį ( - ) priklausomybės ligų centrą, tačiau šis centras nedirbo, todėl M. L. buvo priverstas vykti į ( - ), kas sąlygojo, kad kraujas buvo patikrintas praėjus daugiau nei 1 valandai po sustabdymo. Atkreiptinas dėmesys, kad tais atvejais kai asmuo savo iniciatyva vyksta į sveikatos priežiūros įstaigą pakartotiniam blaivumo nustatymui, taikomas 27 punktas, kuriame nėra numatyta jokio termino. Atsižvelgiant į tai, vien ta aplinkybė, kad M. L. nuvyko į sveikatos priežiūros įstaigą praėjus 1 valandai ir 6 minutėms po pirminio patiktinimo, savaime negali paneigti medicininės apžiūros rezultatų. Taigi ir vėliau nei per vieną valandą atlikto patikrinimo rezultatai gali būti priimami kaip įrodymai, o jų įrodomoji vertė nustatoma tiriant ir vertinant juos kartu kitais bylos duomenimis. Sutiktina su apylinkės teismo nurodytu paskaičiavimu, kad pirminės patikros metu alkotesterio parodymai turėjo būti 0,325-0,38 promilių. Teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, kad patikrinimo alkoholio matuokliu duomenys nėra vienintelis ir neginčijamas neblaivumo įrodymas. Šie duomenys vertinami kartu su kitais bylos įrodymais, (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-12-2013, 2AT-24-2013). Be to, esant galimybei kitomis priemonėmis pašalinti prieštaravimus tarp skirtingu laiku skirtingais metodais užfiksuotų alkoholio koncentracijos kraujyje matavimo rezultatų, ekspertizės skyrimas yra nebūtinas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-42-507/2016).

5Teismas

konstatuoja:

 1. ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) (toliau – Institucija) viršininko V. L. apeliacinis skundas atmetamas.
 1. ANK 652 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio nusižengimo byloje, patikrina priimto nutarimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą.
 1. Aukštesnės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinio skundo, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus bei skundžiamą teismo nutarimą, taip pat įvertinęs byloje esančius įrodymus, sprendžia, kad Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai išsamiai ir nešališkai išnagrinėję bylos įrodymus, tinkamai juos įvertinę, padarė teisingas išvadas, jog nagrinėjamoje byloje nėra surinkta objektyvių ir neginčijamų įrodymų, kad M. L. vairavo automobilį, būdamas neblaivus, kai nustatytas lengvas 0,43 promilių girtumas, todėl visiškai pagrįstai jo atžvilgiu pradėtą teiseną nutraukė. Su tokiu apylinkės teismo atliktu įrodymų vertinimu, išdėstytais motyvais ir padarytomis išvadomis, kurios atitinka faktines bylos aplinkybes, visiškai sutinka ir aukštesnės instancijos teismas ir jų iš naujo nebekartoja. Apygardos teismo vertinimu, apeliaciniame skunde dėstomas subjektyvus bylos įrodymų vertinimas nesudaro jokio pagrindo naikinti apylinkės teismo sprendimą.
 1. ANK 569 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismas įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes, turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Be to, nagrinėjamos administracinio teisės pažeidimo bylos kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad duomenų pripažinimas įrodymais bei jų vertinimas yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva. Kiti proceso dalyviai gali teismui tik teikti pasiūlymus dėl duomenų pripažinimo įrodymais ir išvadų, darytinų vertinant įrodymus. Dėl to proceso dalyvių pateiktų pasiūlymų dėl duomenų pripažinimo įrodymais ir jų vertinimo atmetimas savaime ANK normų nepažeidžia, jei teismo sprendimas motyvuotas ir neprieštaringas, o išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma. Pažymėtina, kad administracine tvarka asmuo gali būti nubaustas tik nustačius jo veikoje visus įstatyme įtvirtintus konkretaus administracinio nusižengimo požymius. Jeigu padaryta veika neturi administracinio nusižengimo požymių, administracinių nusižengimų teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta (ANK 591 straipsnio 1 punktas).
 2. ANK 422 straipsnio 5 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė už transporto priemonių vairavimą, esant vairuotojui neblaiviam, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės). Taigi šio numatyto pažeidimo sudėties būtinas požymis yra asmens neblaivumas. Teismų praktikoje ne kartą konstatuota, jog pagal šią normą asmuo gali būti baudžiamas tik tuo atveju, kai bylos duomenys neabejotinai patvirtina, kad vairuodamas transporto priemonę, asmuo buvo neblaivus – turi būti nustatytas konkretus ir abejonių nekeliantis neblaivumo laipsnis (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-12-2013, 2AT-4-2014, 2AT39-2014). Nagrinėjamos administracinio nusižengimo bylos kontekste taip pat pažymėtina, kad administracinių teisės pažeidimų, susijusių su transporto priemonės vairavimu neblaiviam, bylose patikrinimo alkotesteriu metu užfiksuoti duomenys nėra vienintelis ir neginčijamas įrodymas. Šie duomenys vertintini kartu su kitais bylos įrodymais.
 1. Aukštesnės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamoje byloje apylinkės teismui kilo pagrįstų abejonių dėl pirminio M. L. neblaivumo patikrinimo alkotesteriu aplinkybių. Policijos pareigūnams sustabdžius M. L. vairuojamą automobilį ir patikrinus jo blaivumą alkotesteriu „Drager Alcotest ( - )“, juo užfiksuotas 0,43 promilių neblaivumas (įvertinus ribinę paklaidą - 0,41 promilių), taigi nežymiai viršijantis įstatyme numatytą leistiną ribą. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo nuo pat pažeidimo užfiksavimo momento su alkotesterio parodymais nesutiko, todėl kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prašydamas atlikti medicininę apžiūrą. Iš specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad M. L. kraujyje, paimtame 2017 m. lapkričio 26 d. 01.54 val., nustatyta mažiausia koncentracija – 0,16 promilės etilo alkoholio. Tai, kad kilo abejonių dėl alkotesterio parodymų, patvirtina liudytojos pareigūnė A. G. parodymai, jog su M. L. bendravęs jos kolega T. J. klausė vairuotojo, kodėl šis nesakė, kad buvo ką tik vartojęs alkoholio, be to, įvertinus ribinę paklaidą alkotesterio parodymai buvo 0,41 promilių, kolega skambino kažkam iš savo vadovybės, klausinėjo, ką daryti tokiu atveju, po to pareigūnai patys pasiūlė M. L. išsitirti alkoholio kiekį kraujyje. Pažymėtina, kad pagal alkotesterio „Alcotest 6810“ instrukcijas, prietaisas turi būti naudojamas palaukiant ne trumpiau nei 15 minučių laiko tarpą nuo paskutinio oralinio alkoholio vartojimo, nes burnoje užsilikęs alkoholis gali iškreipti parodymus. Be to, kaip teisingai nurodė ir apylinkės teismas, byloje nėra duomenų, paneigiančių M. L. versiją, kad jo blaivumas buvo patikrintas tuoj pat, kai policijos pareigūnai jo automobilį sustabdė, kad iki to laiko nuo tada, kai jis išgėrė šampano, nebuvo praėję 15 minučių, kas tik patvirtina, jog nebuvo laikomasi alkotesterio naudojimo instrukcijų, o tai galėjo turėti įtakos netikslių rezultatų nustatymui.
 1. Remiantis teismų praktika, matyti, jog tais atvejais, kai pareigūnų metrologiškai patikrintu alkotesteriu atlikto asmens neblaivumo testo rezultatai ir teismo medicinos specialisto išvada dėl kraujo tyrimo yra skirtingi, prieštaravimams šalinti administracinio teisės pažeidimo byloje paprastai skiriama ekspertizė, tačiau, esant galimybei kitomis priemonėmis pašalinti prieštaravimus tarp skirtingu laiku skirtingais metodais užfiksuotų alkoholio koncentracijos kraujyje matavimo rezultatų, ekspertizės skyrimas nebūtinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2AT-42-507/2016), todėl atmestinas skundo argumentas, kad apylinkės teismas nagrinėjamu atveju nepagrįstai neskyrė ekspertizės. Pažymėtina, kad teismų praktikoje, remiantis ekspertizės aktais, ne kartą pažymėta, jog, vadovaujantis moksliškai patvirtinta formule, kuria apskaičiuojamas dėl oksidacijos (redukcijos) žmogaus organizme dėsningai mažėjantis alkoholio kiekis, suaugusio vyro fermentinės sistemos alkoholį metabolizuoja vidutiniškai 100–125 mg/kg/val. greičiu, o jo koncentracija kraujyje sumažėja vidutiniškai 0,15–0,2 promilės/val. (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-51-746/2016, 2AT-42-507/2016, 2AT-41-2013). Šiuo atveju sutiktina su apylinkės teismo atliktais elementariais matematiniais skaičiavimais ir jų pagrindu padaryta išvada, kad Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvada, kuria ištirtas M. L. kraujo ėminys, paneigia policijos pareigūnų alkotesteriu užfiksuoto M. L. automobilio vairavimo metu buvusio neblaivumo laipsnį – 0,43 promilių. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad apylinkės teismas, remdamasis byloje esančiais duomenimis kaip visuma, padarė pagrįstą išvadą, jog nėra surinkta pakankamai įrodymų, kurie pavirtintų, kad M. L. vairavo automobilį, būdamas neblaivus, kai nustatytas lengvas 0,43 promilių girtumas, todėl pagrįstai M. L. atžvilgiu nutraukė administracinio nusižengimo, numatyto ANK 422 straipsnio 5 dalyje, teiseną. Pažymėtina, jog administracinių teisės pažeidimų procese galiojančią nekaltumo prezumpciją turi paneigti Institucija, surašiusi protokolą ir inicijavusi bylą dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo, ir visa įrodymų nepateikimo ar abejonių nepanaikinimo rizika tenka būtent jai. Tačiau nagrinėjamu atveju Institucija nepateikė jokių objektyvių ir patikimų duomenų, kurie paneigtų pirmosios instancijos teismo išvadas ir kurių pagrindu būtų galima vienareikšmiškai konstatuoti, jog M. L. automobilį vairavo būdamas neblaivus, kai nustatytas lengvas 0,43 promilių girtumas.
 1. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 12 d. nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 653 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

7Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 12 d. nutarimą palikti nepakeistą ir ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) viršininko V. L. apeliacinio skundo netenkinti.

8Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai