Byla 2-2208/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Indebt“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Forest brothers“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutarties, kuria buvo iškelta atsakovui bankroto byla bei paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Kukras“, uždarosios akcinės bendrovės „Indebt“, kooperatinės bendrovės „Akademinė kredito unija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo inspekcija“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Forest brothers“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl nemokumo kaip bankroto bylos iškėlimo pagrindo egzistavimo bei tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo.

6Ieškovas UAB „Conlex“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Forest brothers“ bankroto bylą dėl nemokumo, nes atsakovas iki šiol ieškovui nėra padengęs 5 926,86 Lt įsiskolinimo. Ieškovas atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Bankroto bankas“.

7Ieškovas UAB „Kukras“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Forest brothers“ bankroto bylą dėl nemokumo, nes atsakovas iki šiol ieškovui nėra padengęs 70 000 Lt įsiskolinimo. Ieškovas atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Ieškovas papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad atsakovo bankroto administratoriumi negali būti skiriamas UAB „Ius Positivum“, nes šis bankroto administratorius yra susijęs su bankroto administratoriumi UAB „Admivita“, administruojančiu pradinį kreditorių UAB „Jūsų sklypas“, iš kurio ieškovas UAB „Indebt“ įgijo reikalavimo teisę į atsakovą. Kito ieškovo siūlytas bankroto administratorius UAB „Likvidas“ taip pat negali būti paskirtas atsakovo bankroto administratoriumi dėl per didelio užimtumo.

8Kauno apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi priėmė ieškovo UAB „Conlex“ atsisakymą nuo pareiškimo ir šioje dalyje bylą nutraukė.

9Ieškovas UAB „Indebt“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Forest brothers“ bankroto bylą dėl nemokumo, nes atsakovas iki šiol ieškovui nėra padengęs 4 039,78 Lt įsiskolinimo (įgyto pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį iš pradinio kreditoriaus B UAB „Jūsų sklypas“), 35 322,76 Lt įsiskolinimo (įgyto pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį iš pradinio kreditoriaus UAB „Vilraima“) ir 15 489,75 Lt įsiskolinimo (įgyto pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį iš pradinio kreditoriaus V. U. PĮ „Usva“). Ieškovas atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Ius Positivum“.

10Ieškovas kooperatinė bendrovė „Akademinė kredito unija“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Forest brothers“ bankroto bylą dėl nemokumo, nes atsakovas iki šiol ieškovui nėra padengęs 46 590,30 Lt įsiskolinimo. Ieškovas atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Likvidas“.

11Atsakovas UAB „Forest brothers“ atsiliepime prašė atmesti ieškovo UAB „Kukras“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

12Ieškovas UAB „Skolų valdymo centras“ pateikė pareiškimą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Forest brothers“ bankroto bylą dėl jo nemokumo, nes atsakovas iki šiol ieškovui nėra padengęs 116 818,41 Lt įsiskolinimo (įgyto pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį iš pradinio kreditoriaus UAB „Trakeliai“). Ieškovas atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Paltaja“.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Kauno apygardos teismas 2014 m. spalio 2 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Forest brothers“ bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Teismas nustatė, kad atsakovas įregistruotas 2004 m. birželio 16 d.; VĮ „Regitra“ duomenimis neturi registruotų transporto priemonių; VĮ Registrų centro duomenimis neturi nekilnojamojo turto. Iš 2013 m. balanso duomenų teismas nustatė, kad atsakovo turto vertė siekė 2 737 609 Lt (ilgalaikio turto turėjo už 1 971 140 Lt, trumpalaikio turto – už 766 469 Lt). Tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams siekė – 3 441 005 Lt, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 3 109 053 Lt. Iš 2013 m. pelno (nuostolių) ataskaitos teismas nustatė, kad atsakovas 2013 m. patyrė 132 612 Lt nuostolius. Teismas pažymėjo, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. nutartimi atsakovui buvo iškelta restruktūrizavimo byla, tačiau 2014 m. sausio 6 d. nutartimi ši byla buvo nutraukta, nepavykus atsakovui stabilizuoti finansinės padėties, atsiskaityti su kreditoriais bei iki 2013 m. gruodžio 31 d. įvykdyti restruktūrizavimo plano, dėl ko kreditoriai priėmė nutarimą nutraukti restruktūrizavimo bylą. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovas neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų, neturi didelės vertės turto, didžiąją įsipareigojimų dalį sudaro per vienerius metus mokėtinos sumos, nutarė iškelti atsakovui bankroto bylą dėl nemokumo (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p.).

15Teismas nustatė, kad siūlomos administratorių kandidatūros atitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytus reikalavimus. Teismas iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų bazės nustatė, kad bankroto administratoriui UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ leidimas administruoti bankrutuojančias įmones išduotas 2002 m., jo buveinė yra Kaune ir šioje bendrovėje dirba 7 fiziniai bankroto administratoriai, kurie vykdo 37 bankroto procesus bei yra baigę 63 bankroto procedūras. Bankroto administratoriui UAB „Ius Positivum“ leidimas administruoti bankrutuojančias įmones išduotas 2009 m., registracijos vieta yra Vilniuje, turi filialą Kaune, šioje bendrovėje dirba 5 fiziniai bankroto administratoriai, kurie vykdo 43 bankroto procesus bei yra baigę 29 bankroto procedūras. Bankroto administratorius UAB „Likvidas“ įrašytas į administratorių sąrašą 2014 m., registracijos vieta yra Kaune, šioje bendrovėje dirba 1 fizinis bankroto administratorius, kuris vykdo 1 bankroto procesą, baigtų bankroto procedūrų nėra. Bankroto administratoriui UAB „Paltaja“ leidimas administruoti bankrutuojančias įmones išduotas 2009 m., registracijos vieta yra Vilniuje, bendrovėje dirba 3 fiziniai bankroto administratoriai, kurie vykdo bei yra baigę iš viso po 49 bankroto procesus. Teismas sprendė, kad realus UAB „Likvidas“ užimtumas yra gana didelis, nes UAB „Likvidas“ direktorius K. S. veikia ir kaip įvairių kitų bankroto administratorių (UAB Insolvensa“, UAB „Administratoriai LT“, UAB „Restus“) įgaliotas asmuo. Teismas taip pat nustatė, kad UAB „Admivita“, kurios administruojama B UAB „Jūsų sklypas“ perleido reikalavimą UAB „Indebt“, ir UAB „Ius Positivum“ yra susijusios bendrovės. Šią aplinkybę ne kartą jau yra pastebėję teismai ir pagal susiformavusią praktiką UAB „Admivita“ ir UAB „Ius Positivum“ neskiriamos administruoti tų juridinių asmenų, kurių kreditorius (buvęs kreditorius) yra kuri nors iš šių įmonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1827/2013). Teismas sprendė, kad bankroto byla bus didelės apimties ir sudėtinga, todėl nutarė skirti didžiausią patirtį turintį bankroto administratorių UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, kurio buveinė yra tame pačiame mieste kaip ir atsakovo, bei kurio užimtumas, lyginant su administratoriumi UAB „Paltaja“, šiuo metu yra mažesnis.

16III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

17Atsakovas UAB „Forest brothers“ kreipėsi į teismą su atskiruoju skundu, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartį ir atmesti ieškovų pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo arba panaikinti nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Likvidas“. Atsakovas nurodo tokius atskirojo skundo argumentus:

  1. teismas nesivadovavo aktualiais atsakovo finansiniais duomenimis, iš kurių matyti, kad 2014 m. spalio mėnesį atsakovo turto vertė yra 2 589 209 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (įskaitant ir pradelstus) sudaro 899 482 Lt. Atsakovas yra aktyvus rinkos dalyvis, gauna grynąjį pelną bei yra sudaręs sutartis su kitais rinkos dalyviais. Nutraukus atsakovui restruktūrizavimo bylą, atsakovui pavyko susitarti su daugeliu kreditorių atidėti įsipareigojimų (daugiau nei 1 000 0000 Lt) įvykdymo terminą kiek įmanoma vėlesniam laikui;
  2. ieškovai piktnaudžiauja bankroto institutu, nes ieškovas UAB „Kukras“ nutyli, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-5372-823/2014, kurioje UAB „Forest brothers“ yra pareiškęs ieškinį atsakovams UAB „Kukras“ ir R. Ž. dėl 900 658,98 Lt žalos atlyginimo, padarytos nesąžiningais konkurencijos veiksmais. Bendraieškiai UAB „Indebt“ ir UAB „Skolų valdymo inspekcija“ įgijo reikalavimus į atsakovą reikalavimo perleidimo sutarčių pagrindu. Pastarieji ieškovai užsiima skolų išieškojimo veikla ir nuolatos nepagrįstai naudodamiesi bankroto institutu siekia išieškoti skolas. Bendraieškio Akademinės kredito unijos reikalavimas (46 590,30 Lt) yra mažareikšmis palyginti su atsakovo turto verte ir nesudaro pagrindo bankroto bylos iškėlimui;
  3. teismas nepagrįstai paskyrė ieškovo UAB „Kukras“ pasiūlytą bankroto administratorių, nes šis ieškovas yra išskirtinai suinteresuotas dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo ir valdymo perėmimu iš dabartinio vadovo. Be to, atsakovo siūlomas bankroto administratorius UAB „Likvidas“ turi žymiai mažesnį darbo krūvį nei teismo paskirtasis. Tuo tarpu administratoriaus patirtis nėra lemiamas kriterijus, parenkant konkretaus administratoriaus kandidatūrą.

18Ieškovas UAB „Indebt“ kreipėsi į teismą su atskiruoju skundu, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“. Ieškovas nurodo tokius atskirojo skundo argumentus:

  1. teismo paskirtas bankroto administratorius negali užtikrinti objektyvių, sąžiningų ir efektyvių bankroto procedūrų vykdymo, nes jis yra patrauktas atsakovu bylose dėl neteisėtais veiksmais padarytų nuotolių atlyginimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 2A-13-173/2014, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartis admin. byloje Nr. AS492-617/2014, Šiaulių apygardos teisme nagrinėta civ. byla Nr. 2-192-372/2013). Tuo tarpu UAB „Ius Positivum“ nėra skirta nuobaudų bei jis nėra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už aplaidų pareigų vykdymą;
  2. teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1827/2013, kurioje buvo konstatuotos UAB „Admivita“ ir UAB „Ius Positivum“ sąsajos vien dėl to, kad jų buveinės registruotos tuo pačiu adresu. Ieškovas perėmė reikalavimo teisę į atsakovą iš pradinio kreditoriaus B UAB „Jūsų sklypas“ (kurį administruoja UAB „Admivita“), o UAB „Admivita“ nėra šioje byloje dalyvaujančiu asmeniui, neatstovauja jokio kreditoriaus ir nėra suinteresuota atsakovo bankroto byla. Be to, UAB „Ius Positivum“ ir UAB „Admivita“ filialų registruotos buveinės nesutampa, šiose įmonėse dirba skirtingi asmenys;
  3. teismas netinkamai vadovavosi administratorių darbo krūvio kriterijumi, nes neatsižvelgė į tai, kad ieškovo siūlomo bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“ darbo krūvis yra mažiausias, dėl ko jis tinkamiausiai atliktų atsakovo bankroto procedūras;
  4. teismas netinkamai vadovavosi teritorinės veiklos kriterijumi, nes neatsižvelgė į tai, kad ieškovo siūlomas bankroto administratorius turi buveinę ne tik Vilniaus mieste, bet ir filialus Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose. Tuo tarpu kiti byloje siūlyti bankroto administratoriai neturi tinkamų biuro patalpų;
  5. tik ieškovo pasiūlytas bankroto administratorius turi specialių žinių, kurios būtinos, norint tinkamai vykdyti atsakovo bankroto procedūras, kuriam prieš tai buvo iškelta restruktūrizavimo byla.

19Ieškovas UAB „Indebt“ atsiliepime į atsakovo UAB „Forest brothers“ atskirąjį skundą nurodo, kad sutinka tik su jo dalimi dėl netinkamai parinktos bankroto administratoriaus kandidatūros ir prašo skirti ieškovo atskirajame skunde įvardintą bankroto administratorių. Teigia, kad atsakovas turėjo pareigą pateikti atitinkamus finansinius duomenis bylos nagrinėjimo pirmojoje instancijoje metu, o to nepadarius, turi būti atsisakyta priimti tik apeliacinėje instancijoje pateiktus naujus įrodymus (CPK 314 str.). Atsakovas nepateikė aiškinamojo rašto, iš kurio būtų galima matyti dėl kokių priežasčių jo finansinė padėtis per 10 mėnesių iš esmės pagerėjo. Atsakovo pateikti nauji finansiniai duomenys neatitinka tikrovės. Atsakovo pateiktos naujai sudarytos sutartys nebus realiai vykdomos, nes jos sudarytos pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo metu ir yra abstraktaus pobūdžio. Atsakovas nepateikė bendro kreditorių ir debitorių sąrašo, kuris svarbus įmonės mokumo būsenai nustatyti. Atsakovo restruktūrizavimo bylos nutraukimas, nepavykus įgyvendinti plano, iškeltų bylų sąrašas ir pritaikyti atsakovo turtui areštai patvirtina, kad atsakovas atskiruoju skundu tik siekia vilkinti bankroto bylos iškėlimą. Ieškovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikydamasis įstatymo reikalavimų. Ieškovas sutinka su atsakovo pozicija, kad teismo paskirtas bankroto administratorius yra šališkas dėl to, kad jį pasiūlė ieškovas UAB „Kukras“, kuris yra atsakovas kitoje civilinėje byloje pagal UAB „Forest brothers“ pateiktą ieškinį. Ieškovas kitais atsiliepimo į atsakovo atskirąjį skundą argumentais iš esmės atkartoja savo atskirojo skundo argumentus.

20Ieškovas UAB „Kukras“ atsiliepime į atsakovo UAB „Forest brothers“ atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad atsakovo pateikti finansiniai dokumentai negali būti vertinami, nes jie nepasirašyti atsakingo už apskaitą asmens (Finansinės atskaitomybės įstatymo 19 str. 1 d., Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 1 d.). Iš atsakovo nuosavo kapitalo (629 697 Lt) matyti, kad atsakovo bendrasis mokumo koeficientas (0,321) yra mažesnis nei mokumo standartas (0,5). Atsakovo ilgalaikis turtas buvo perleistas susijusiems asmenims, nes jis sumažėjo 1 637 493 Lt suma, o pajamų gauta tik 1 310 Lt. Atsakovas nepateikė duomenų kaip atsiskaitė su kreditoriais, nors nurodė, kad skolos sumažėjo nuo 3 109 053 Lt iki 914 599 Lt. Atsakovas turi tik 1 darbuotoją, kurio nepakanka medienos eksportui vykdyti, todėl atsakovo pateiktos sutartys yra fiktyvios. Atsakovas siekia perleisti dar likusį vertingą turtą. Atsakovas nepateikė kreditorių sąrašo. Vien tai, kad atsakovas UAB „Forest brothers“ yra pareiškęs UAB „Kukras“ ieškinį kitoje civilinėje byloje, dar nereiškia, kad minėtas ieškinys yra pagrįstas. Atsakovas neįrodė jokių teismo paskirto bankroto administratoriaus šališkumo požymių. Ieškovo pasiūlytas bankroto administratorius priskirtas aukščiausiai C kategorijai, o atsakovo siūlytas - žemiausiai B1 kategorijai.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirieji skundai netenkinami.

23Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje yra įtvirtinti 3 savarankiški bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) kai įmonė yra nemoki; 2) kai įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 3) kai įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Šiuo atveju byloje kilo ginčas, ar atsakovui UAB „Forest brothers“ pagrįstai buvo iškelta bankroto byla, remiantis pirmuoju bankroto bylos iškėlimo pagrindu – įmonės nemokumu. Vadovaujantis ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalimi įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką dėl įmonės nemokumo sprendžiama vertinant realius įmonės finansinius duomenis, iš byloje esančių duomenų nustatinėjama vidutinė įmonės turto rinkos vertė ir likvidumas, realios galimybės atsiskaityti su kreditoriais per protingus terminus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2193/2013, 2013 m. sausio 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-612/2013, 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2029/2012 ir kt.).

24Nagrinėjamu atveju prieš inicijuojant atsakovo bankroto bylos iškėlimą, pastarajam Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. nutartimi buvo iškelta restruktūrizavimo byla (dabartinis civ. bylos Nr. B2-139-436/2014). Teisminis restruktūrizavimo procesas tęsėsi ketverius metus, kol Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartimi atsakovo restruktūrizavimo byla buvo nutraukta, konstatavus, kad atsakovui nepavyko atkurti mokumo, įgyvendinti restruktūrizavimo plano bei atsiskaityti su kreditoriais (CPK 179 str. 3 d.). Nepaisant to, atsakovo vadovas šios bylos dėl bankroto iškėlimo nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu neįvykdė teismo reikalavimo ir nepateikė ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje išvardintų aktualių finansinių dokumentų, iš kurių pirmosios instancijos teismas būtų galėjęs spręsti apie iš esmės pagerėjusią atsakovo finansinę padėtį lyginant su buvusia restruktūrizavimo bylos nutraukimo metu (CPK 12 str. ir 178 str.). Iš atsakovo vadovo kartu su atskiruoju skundu pateikto 2014 m. spalio 14 d. balanso matyti, kad atsakovas per trumpesnį nei vienerių metų laikotarpį daugiau nei 1 500 000 Lt dydžiu sumažino savo ilgalaikį turtą nuo 1 971 140 Lt iki 333 647 Lt bei beveik tokiu pačiu dydžiu padidino trumpalaikį turtą, padidindamas per vienerius metus gautinas sumas nuo 593 541 Lt iki 2 166 843 Lt (b.l. 22-23, t. 3). Taigi, iš 2014 m. balanso duomenų matyti, kad atsakovas perleido 2013 m. turėtus žemės sklypus, pastatus ir įrenginius (kurių bendra balansinė vertė 1 589 196 Lt), tačiau realiai už tai jokių piniginių lėšų neįgijo, o beveik visas atsakovo turtas (2 591 333 Lt) susideda tik iš ateityje gautinų sumų (per vienerius metus gautinos sumos sudaro 2 166 843 Lt, o po vienerių metų gautinos sumos sudaro 312 800 Lt). Atsakovo vadovas nepateikė debitorių sąrašo, iš kurio būtų galima įvertinti realias atsakovo galimybes gauti mokėtinas sumas ir iš jų įvykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Be to, nors atsakovo vadovas pateikė susitarimus su kai kuriais kreditoriais dėl įsiskolinimo mokėjimo terminų atidėjimo iki 2016 m. sausio 1 d., atsakovo vadovas nepateikė kreditorių sąrašo, kuriame matytųsi realūs atsakovo pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydžiai ir terminai. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad vien atsakovo įsiskolinimų ieškovams bendra suma (beveik 300 000 Lt) keletą kartų viršija atsakovo turimą materialių turtą ir pinigines lėšas, o atsakovas nepateikė įrodymų apie jo iš esmės pasikeitusias perspektyvas (lyginant su restruktūrizavimo laikotarpiu) gauti mokėtinas sumas iš savo debitorių.

25Pažymėtina, kad atsakovo vadovo pateiktoje atsakovo 2014 m. spalio 14 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyti finansiniai duomenys kelia pagrįstų abejonių dėl jų realumo. Iš šios ataskaitos turinio matyti, kad atsakovas, nesugebėjęs per ketverius metus atkurti savo mokumo restruktūrizavimo procese, per 10 mėnesių, skaičiuojant nuo restruktūrizavimo bylos nutraukimo, savo apyvartą padidino didžiuliais mastais ir 2013 m. patyręs 132 612 Lt nuostolių 2014 m. sugebėjo gauti 1 333 093 Lt pelno (b.l. 50, t. 3). Nepaisant to, pagal atsakovo 2014 m. spalio 14 d. balanso duomenis atsakovas turi tik 1 351 Lt pinigų ir jų ekvivalentų, taip pat atsakovas nepadengė visiškai/iš dalies nei vieno skolinio įsipareigojimo kreditoriams, įskaitant ir ieškovus, o tik susitarė su dalimi kreditorių dėl mokėjimo terminų atidėjimo (b.l. 24-49, t. 3). Be to, kaip teisingai atsiliepimuose į atskiruosius skundus nurodo ieškovai, atsakovo vadovo pateiktos sutartys su pirkėjais yra abstraktaus pobūdžio. Sutartyse nėra nurodyti konkretūs parduodamų prekių/paslaugų kiekiai, sutarčių įvykdymo terminai, mokėtinos sumos, atsiskaitymo tvarkos (b.l. 51-78, t. 3). Tokio turinio sutartys, nepateikiant įrodymų apie jų realų vykdymą, neleidžia spręsti apie atsakovo staiga pradėtą vykdyti aktyvią ūkinę-komercinę veiklą. Taip pat jos nepatvirtina ir atsakovo atkurto mokumo bei realių galimybių pradėti vykdyti atsikaitymus su kreditoriais. Apeliacinės instancijos teismas pastarąją išvadą padarė atsižvelgęs ir į tai, kad atsakovas pagal VSDFV viešai skelbiamus duomenis turi tik 1 darbuotoją (CPK 179 str. 3 d.).

26Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis apie atsakovo finansinę padėtį, daro išvadą, kad atsakovo vadovas nepateikė pakankamai įrodymų, kurie patvirtintų iš esmės pagerėjusią atsakovo finansinę padėtį (lyginant su buvusia restruktūrizavimo bylos nutraukimo metu) bei per itin trumpą laikotarpį atkurtą finansinį pajėgumą. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo atskirojo skundo argumentus, kuriais įrodinėjamas nepagrįstas bankroto bylos iškėlimas atsakovui dėl jo nemokumo (CPK 12 str. ir 178 str.).

27Vertinant pirmosios instancijos teismo nutarties dalies pagrįstumą dėl bankroto administratoriaus tinkamos kandidatūros parinkimo, pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, jog įstatymo leidėjas nėra įtvirtinęs bei atitinkamai teismų praktikoje nėra suformuotas baigtinis absoliučių ar prioritetinių kriterijų sąrašas, kuriais vadovaujantis teismas turi parinkti vieną iš Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus atitinkančių bankroto administratorių kandidatūrų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2643/2011, 2012 m. vasario 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-331/2012 ir kt.). Vadinasi, teismas turi prerogatyvą pats parinkti Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus atitinkantį bankroto administratorių, nesivadovaudamas vieno ar kito byloje dalyvaujančio asmens pateiktais kriterijais (užimtumo, patirties, buveinės vietos ir kt.). Pagrindas pirmosios instancijos teismo parinkto bankroto administratoriaus kandidatūros pakeitimui yra tik tuo atveju, kai nustatomos konkrečios įstatyme įvardintos aplinkybės, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.) arba nustatoma, kad konkretaus administratoriaus paskyrimas galimai sukliudys išsiaiškinti tikrąsias bankroto priežastis bei tinkamai atstovauti bankrutuojančios įmonės ir jos visų kreditorių interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011, 2013 m. balandžio 25 d. civ. byloje Nr. 2-1370/2013 ir kt.). Dėl šios priežasties atmetami kaip neįtakojantys pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties dalies teisėtumo ieškovo UAB „Indebt“ ir atsakovo atskirųjų skundų argumentai, kuriais kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo atliktas bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimas, remiantis netinkamai pritaikytais bankroto administratorių užimtumo, teritorinės veiklos ir patirties kriterijais (CPK 12 str. ir 178 str.).

28Pažymėtina, kad pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką kaip viena iš aplinkybių, pagrįstai verčiančių abejoti bankroto administratoriaus sugebėjimu tinkamai atstovauti visus įmonės kreditorius bei ginti teisėtus pačios įmonės interesus, yra galimas bankroto administratoriaus teisinis suinteresuotumas (šališkumas) tos įmonės bankroto procese (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1506/2010, 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2102/2011, 2012 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2913/2012 ir kt.). Ieškovo UAB „Indebt“ atskirajame skunde nurodyti argumentai apie tai, kad pirmosios instancijos teismo paskirtam bankroto administratoriui yra iškeltos bylos dėl nuostolių, padarytų neteisėtais veiksmais, atlyginimo per se neįrodo tokio bankroto administratoriaus netinkamumo vykdyti bankroto procedūras ar draudimo šiam bankroto administratoriui ir toliau užsiimti profesionalia veikla. Įstatymo leidėjas nėra įtvirtinęs jokių su šia aplinkybe susijusių ribojimų bankroto administratoriams.

29Ieškovas UAB „Indebt“ ir atsakovas kitais atskirųjų skundų argumentais įrodinėja teismo paskirto bankroto administratoriaus šališkumą, remdamiesi tuo, kad šį administratorių pasiūlęs ieškovas UAB „Kukras“ yra atsakovas kitoje civilinėje byloje, iškeltoje pagal UAB „Forest brothers“ ieškinį. Apeliacinės instancijos teismas šiuos argumentus atmeta kaip nepagrįstus, nes nepaisant to, kokia bus kitos civilinės bylos baigtis, atsakovo skola ieškovui UAB „Kukras“ bei atitinkamai ieškovo UAB „Kukras“ teisė kreiptis su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui neišnyks (ĮBĮ 3 str., 5 str. 1 d. 1 p.). Be to, kita civilinė byla, kurioje dalyvauja ieškovas UAB „Kukras“ ir atsakovas UAB „Forest brothers“, vien dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo nebus nutraukta (ĮBĮ 15 str. 3 d.). Taigi, vien ta aplinkybė, kad ieškovas UAB „Kukras“ ir atsakovas UAB „Forest brothers“ dalyvauja ir kitoje civilinėje byloje, per se neįrodo ieškovo UAB ‚Kukras“ ar jo pasiūlyto bankroto administratoriaus neteisėto tikslo veikti išimtinai ieškovo UAB „Kukras“ naudai.

30Nustačius, kad apeliantų atskiruosiuose skunduose nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ objektyvumu bei tinkamumu eiti atsakovo bankroto administratoriaus pareigas, neliko teisinės prasmės vertinti ieškovo UAB „Indebt“ atskirajame skunde nurodytų argumentų, kuriais neigiamas pirmosios instancijos teismo nustatytas galimas šio ieškovo pasiūlyto bankroto administratoriaus šališkumas. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas atskirai nepasisako dėl minėtų atskirojo skundo argumentų pagrįstumo/nepagrįstumo.

31Atsakovo UAB „Forest brothers“ atskirajame skunde nurodyti argumentai apie ieškovų (kurie perėmė reikalavimo teises į atsakovą iš kitų pradinių kreditorių) piktnaudžiavimą bankroto institutu atmestini kaip prieštaraujantys faktinei situacijai, kuomet byloje nustatyta, kad atsakovui pagrįstai yra iškelta bankroto byla dėl nemokumo.

32Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Indebt“ ir atsakovo UAB „Forest brothers“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutarties, pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str.). Todėl ieškovo UAB „Indebt“ ir atsakovo atskirieji skundai netenkinami, o Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl nemokumo kaip bankroto bylos iškėlimo pagrindo... 6. Ieškovas UAB „Conlex“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 7. Ieškovas UAB „Kukras“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 8. Kauno apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi priėmė ieškovo... 9. Ieškovas UAB „Indebt“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 10. Ieškovas kooperatinė bendrovė „Akademinė kredito unija“ kreipėsi į... 11. Atsakovas UAB „Forest brothers“ atsiliepime prašė atmesti ieškovo UAB... 12. Ieškovas UAB „Skolų valdymo centras“ pateikė pareiškimą, prašydamas... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. Kauno apygardos teismas 2014 m. spalio 2 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB... 15. Teismas nustatė, kad siūlomos administratorių kandidatūros atitinka... 16. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 17. Atsakovas UAB „Forest brothers“ kreipėsi į teismą su atskiruoju skundu,... 18. Ieškovas UAB „Indebt“ kreipėsi į teismą su atskiruoju skundu,... 19. Ieškovas UAB „Indebt“ atsiliepime į atsakovo UAB „Forest brothers“... 20. Ieškovas UAB „Kukras“ atsiliepime į atsakovo UAB „Forest brothers“... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirieji skundai netenkinami.... 23. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje yra... 24. Nagrinėjamu atveju prieš inicijuojant atsakovo bankroto bylos iškėlimą,... 25. Pažymėtina, kad atsakovo vadovo pateiktoje atsakovo 2014 m. spalio 14 d.... 26. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis apie... 27. Vertinant pirmosios instancijos teismo nutarties dalies pagrįstumą dėl... 28. Pažymėtina, kad pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką... 29. Ieškovas UAB „Indebt“ ir atsakovas kitais atskirųjų skundų argumentais... 30. Nustačius, kad apeliantų atskiruosiuose skunduose nurodytos aplinkybės... 31. Atsakovo UAB „Forest brothers“ atskirajame skunde nurodyti argumentai apie... 32. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Indebt“ ir atsakovo UAB... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 34. Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą....