Byla 2-1819-798/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2767-781/2017 pagal pareiškėjos bankrutavusios kooperatinės bendrovės Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo konsultantai“, skundus dėl bankrutavusios kooperatinės bendrovės Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ 2017 m. gegužės 31 d. ir 2017 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo, suinteresuotas asmuo valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Bylos esmė
 1. Pareiškėja bankrutavusi kooperatinė bendrovė Kredito unija (toliau – ir BKB Kredito unija) „Vilniaus taupomoji kasa“, atstovaujama bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Verslo konsultantai“ 2017 m. birželio 14 d. skunde prašė panaikinti BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ 2017 m. gegužės 31 d. kreditorių komiteto nutarimo dalį, priimtą antruoju klausimu, kuria patvirtintas sutarties su paskolų portfelio pardavimo tarpininku projektas bei nustatyti paskolų portfelio pardavimo proceso terminai (nutarimo dalies 4, 5, 6 p.) ir klausimą šioje dalyje perduoti kreditorių komitetui svarstyti iš naujo.
 2. Pareiškėja atsisakė skundo dėl 2017 m. gegužės 31 d. kreditorių komiteto nutarimo dalies, priimtos antruoju klausimu, panaikinimo ir pateikė skundą dėl 2017 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto nutarimų, kuriame prašė:
  1. panaikinti 2017 m. birželio 21 d. BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komiteto nutarimą, priimtą antruoju darbotvarkės klausimu (išskyrus nutarimo dalį, kuria nustatyta išlaidų sąmata iki 6 700,00 Eur antstolių, notarų paslaugoms);
  2. panaikinti 2017 m. birželio 21 d. BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komiteto nutarimą, priimtą penktuoju darbotvarkės klausimu;
  3. patvirtinti BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ 2017 m. III ketvirčio 89 163,00 Eur (PVM įskaitytas) dydžio administravimo išlaidų sąmatą pagal priedą Nr. 17 (neįskaitant atlyginimo pareiškėjui);
  4. patvirtinti BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratoriui (pareiškėjui) 24 690,00 Eur / ketv. arba 8 230,00 Eur / mėn., įskaitant PVM, atlyginimą už 2017 m. III ketvirtį;
  5. pratęsti BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ patvirtintų darbuotojų pareigybių galiojimą (teisininkas – 2 etatai, paskolų valdymo specialistas – 1 etatas, finansų analitikas – 0,25 etato, vadybininkas – 0,5 etato, asistentas – 1 etatas) iki 2017 m. rugsėjo 30 d.
 3. Paaiškino, kad 2014 m. spalio 10 d. kreditorių susirinkime buvo nutarta sudaryti kreditorių komitetą, kurį iš pradžių sudarė 7 nariai, o patenkinus darbuotojų reikalavimus – 6. Kreditorių komiteto nutarimais 2016 m. IV ketvirčiui buvo patvirtinta bendra 135 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmata ir 32 931,00 Eur atlyginimas administratoriui; 2017 m. I ketvirčiui – 100 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmata ir 24 690,00 Eur administratoriaus atlyginimas; 2017 m. II ketvirčiui – 89 163,00 Eur administravimo išlaidų sąmata ir 24 690,00 Eur atlyginimas administratoriui. Skundžiamajame 2017 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto posėdžio metu pagrindinės kreditorės VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – ir kreditorė) balsų dauguma (5 iš 6 komiteto narių yra kreditorės atstovai), buvo patvirtinta bendra 44 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmata (iš jų iki 22 000,00 Eur skirta išorės specialistų paslaugoms ir iki 22 000,00 Eur unijos veiklos išlaidoms), taip pat 16 500,00 Eur dydžio atlyginimas administratoriui (iš jų 8250,00 Eur pastovi atlyginimo dalis, o likusi dalis kintama ir visa mokama esant ne mažesniam kaip 5 500 000,00 Eur kreditorinio reikalavimo tenkinimo dydžiui) 2017 m. III ketvirčiui. Skundžiamojo nutarimo, priimto penktuoju darbotvarkės klausimu, buvo patvirtintas BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ darbuotojų sąrašas (kuris galiotų nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d.), kurį sudaro teisininkas – 1 etatas, paskolų valdymo specialistas – 1 etatas, finansų analitikas – 0,25 etato (sąrašas sumažėjo nuo buvusio 4,75 iki 2,25 etato). Minėtam kreditorių komitetui buvo pateikti duomenys apie 2017 m. I ketvirtį patirtas faktines administravimo išlaidas ir apie prognozuojamas patirti 2017 m. II ketvirtį, kt. duomenys. Administratoriaus teigimu, 2017 m. III ketvirčiui buvo patvirtinta per pusę mažesnė administravimo išlaidų sąmata, palyginus su 2017 m. I ir II ketvirčiams patvirtintomis, nors darbų apimtys bankroto procese nemažėjo, bankrutavusiai bendrovei priklausančio turto apimtis kito nežymiai, teisminių procesų skaičius padidėjo. Pareiškėjo vertinimu, skundžiamu nutarimu nepagrįstai sumažintos tam tikros išlaidos, pvz., advokatų, buhalterinės apskaitos paslaugoms ir kt., o kitoms išlaidoms, pvz., informacinių technologijų, organizacinėms ir kt. paslaugoms iš viso neskirta lėšų. Nustatytas administratoriaus atlyginimas, lyginant su ankstesniais ketvirčiais, buvo sumažintas daugiau nei 33 proc., tuo tarpu administruojamo turto sumažėjo tik 6,38 proc., o pats bankroto procesas 2017 m. III ketvirtį savo apimtimi ir sudėtingumu nesiskirs nuo 2017 m. I ir II ketvirčių. Be to BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ toliau tęsia savo veiklą (administruoja paskolas), gauna pajamas; skundžiamu nutarimu nustatytą administratoriaus kintamą atlyginimo dalį neįmanoma gauti, nes sutartis dėl paskolų portfelio pardavimo turėtų būti pasirašyta iki 2017 m. spalio 1 d., todėl akivaizdu, jog minėtas paskolų portfelis 2017 m. III ketvirtį nebus parduotas, atitinkamai nebus įgyvendinta ir sąlyga nurodytai kintamai atlyginimo daliai gauti. Paskolų portfelio administravimas iki jo pardavimo reikalauja nuolatinio kontroliavimo (dėl paskolos sutarčių vykdymo, prevencinių veiksmų atlikimo ir pan.); be to, pareiškėjas rengia ir teikia informaciją, reikalingą efektyviam paskolų portfelio pardavimo procesui, derina ir rengia dokumentus, reikalingus paskolų portfeliui parduoti, dalyvaus derybose su potencialiais pirkėjais.
 4. Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepime su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.
 5. Nurodė, kad per tris pareiškėjos bankroto proceso vykdymo metus administratorius jau atliko visus pirminius, didelio įdirbio reikalaujančius bankroto proceso darbus; likęs turtas bus parduotas tarpininkų, o ne administratoriaus. Mano, kad bankroto administratoriaus darbo apimtys mažėja, jis praktiškai neatlieka jokių aktyvių veiksmų dėl vertybinių popierių tvarkymo ir paskolų portfelio pardavimo. Nuo pareiškėjos bankroto pradžios iki 2017 m. I ketvirčio bankroto administratoriaus atlyginimui jau buvo skirta 403 157,00 Eur. Šios išlaidos beveik septynis kartus viršija Vyriausybės nustatytus rekomenduotinus administravimo išlaidų dydžius. Skundžiamu nutarimu administravimo išlaidos ir atlyginimas administratoriui sumažintas atsižvelgiant į tai, jog paskolų portfelis bus parduodamas pasitelkiant tarpininką, o vertybinius popierius administruoja finansų tarpininkas. Vienintelis realizuotinas bendrovės turtas yra nekilnojamasis turtas. Administravimo išlaidų dydis 2017 m. III ketvirčiui buvo patvirtintas vadovaujantis BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ 2017 m. taktiniu planu, kuriame pats administratorius numatė 2017 m. III ketvirtyje patirti 44 000,00 Eur dydžio išlaidas. Suinteresuoto asmens teigimu, pareiškėja neįrodė poreikio advokatų paslaugoms skirti 30 000,00 Eur išlaidų. Be to administratorius administruoja keturis bankrutavusių kredito unijų bankroto procesus, kurie iš esmės yra susiję, todėl patalpų nuomai skiriama per daug lėšų; dėl tam tikrų paslaugų teikimo yra sudarytos sutartys su UAB „Verslo konsultantai“. Kreditorių komitetas neturėjo pagrindo tvirtinti bankroto administratoriaus prašomo bendrovės administravimo išlaidų dydžio ir dėl to, jog į 2017 m. III ketvirčio faktines išlaidas bankroto administratorius įtraukė ankstesniais laikotarpiais nepatvirtintas, kaip nepagrįstas, administravimo išlaidas. Dėl darbuotojų pareigybių sąrašo pažymėjo, kad pareiškėja 2017 m. liepos 19 d. kreditorių komitete informavo kreditorius, jog darbuotojus atleido, todėl iš esmės skundžia jau įvykdytą nutarimą. Lyginant su kitomis bankrutavusiomis unijomis, BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ darbuotojų skaičius buvo didžiausias, visi pareiškėjos darbuotojai yra ir UAB „Verslo konsultantai“ darbuotojai.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi: priėmė pareiškėjos BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratorės UAB „Verslo konsultantai“ atsisakymą nuo skundo dėl 2017 m. gegužės 31 d. BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo ir nutraukė bylos dalį dėl BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ 2017 m. gegužės 31 d. kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo; tenkino pareiškėjos BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratorės UAB „Verslo konsultantai“ skundą dėl 2017 m. birželio 21 d. BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo; panaikino 2017 m. birželio 21 d. BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komiteto nutarimą, priimtą antruoju darbotvarkės klausimu, ir patvirtino BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ 2017 m. III ketvirčio 89 163,00 Eur (PVM įskaitytas) dydžio administravimo išlaidų sąmata – iš jų 36 700,00 Eur išorės specialistų paslaugoms (30 000,00 Eur advokatų, 5 000,00 Eur antstolių, 1 700,00 Eur notarų paslaugos) bei 52 463,00 Eur veiklos išlaidoms (23 000,00 Eur darbuotojų darbo užmokestis ir susiję mokesčiai, 4 600,00 Eur buhalterinės apskaitos paslaugos, 4 900,00 Eur IT paslaugos, 4 500,00 Eur dokumentų valdymas, 1 200,00 Eur transporto ir transportavimo išlaidos, 11 300,00 Eur patalpų nuomos ir išlaikymo išlaidos, 1 700,00 Eur organizacinės išlaidos, 1 263,00 Eur kitos išlaidos) bei 24 690,00 Eur dydžio atlyginimą BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratorei UAB „Verslo konsultantai“ už 2017 m. III ketvirtį; panaikino BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ 2017 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto nutarimą, priimtą penktuoju darbotvarkės klausimu, ir pratęsė BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ patvirtintų darbuotojų pareigybių galiojimą (teisininkas – 2 etatai, paskolų valdymo specialistas – 1 etatas, finansų analitikas – 0,25 etato, vadybininkas – 0,5 etato, asistentas – 1 etatas) iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

5Dėl bylos dalies nutraukimo

 1. Teismas priėmė pareiškėjos atsisakymą nuo skundo dėl 2017 m. gegužės 31 d. nutarimo panaikinimo ir civilinės bylos dalį nutraukė. Išaiškino, kad bylos dalį nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

6Dėl kreditorių komiteto sušaukimo ir skundžiamų nutarimų priėmimo teisėtumo

 1. Pareiškėjas neginčija kreditorių komiteto sušaukimo ir skundžiamų nutarimų priėmimo tvarkos, taip pat teismas nenustatė aplinkybių, kurios leistų spręsti esant kreditorių komiteto sušaukimo ir (ar) skundžiamų nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimų. Teismas sprendė, kad skundžiami nutarimai priimti iš esmės nepažeidžiant nustatytos komiteto sušaukimo, komiteto narių dalyvavimo, nustatytos komiteto posėdžio darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (tuo labiau, kad byloje dėl to ginčo nekilo).

7Dėl bankroto administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų dydžio nustatymo

 1. Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ savo poziciją dėl išlaidų ir atlyginimo mažinimo grindė ir Vyriausybės patvirtintais bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniais dydžiais. Kadangi sąmatos tvirtinimo procedūra prasidėjo galiojant ankstesnei ĮBĮ 36 straipsnio redakcijai (BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimo išlaidos pirmą kartą buvo patvirtintos 2015 m. balandžio 23 d. vykusiame kreditorių komiteto posėdyje, o vėlesniuose buvo svarstomi šios sąmatos pakeitimo klausimai), teismas sprendė vadovautis iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusia ĮBĮ 36 straipsnio redakcija ir kreditorės nurodytų Vyriausybės patvirtintų išlaidų rekomendacinių dydžių nagrinėjamu atveju netaikė.
 2. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, šalių paaiškinimus, teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, sprendė, kad BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ 2017 m. birželio 21 d. kreditorių komitete ginčijamu nutarimu patvirtinti administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų dydžiai yra nepagrįsti jokiais duomenimis, o iš esmės vien deklaratyviais pagrindais buvo gerokai sumažintos tiek administravimo išlaidos (apie 51 proc., lyginant su ankstesniais ketvirčiais), tiek bankroto administratoriaus atlyginimas (apie 33 proc., neskaičiuojant kintamos dalies, dėl kurios gavimo galimybės taip pat kyla pagrįstų abejonių). Teismo vertinimu, nors administravimo išlaidų sąmata pagal savo pobūdį yra tam tikras būsimų išlaidų planavimas ir dėl šios priežasties negali būti preciziškai tiksli, tai nereiškia, kad kreditorių komitetas, nesutikęs su bankroto administratoriaus pasiūlytu išlaidų ir atlyginimo dydžiu, to tinkamai neargumentuojant, savo nuožiūra, gali patvirtinti kitus dydžius, remdamasis vien spėjimais apie galimus veiksmus, savo nuomone ir pan.
 3. Teismas, įvertinęs 2016 m. IV ketvirčiui patvirtiną bendrą 135 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą ir 32 931,00 Eur atlyginimą administratoriui; 2017 m. I ketvirčiui – 100 000,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą ir 24 690,00 Eur administratoriaus atlyginimą; 2017 m. II ketvirčiui – 89 163,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą ir 24 690,00 Eur atlyginimą administratoriui bei aplinkybę, jog 2017 m. birželio 21 d. kreditorių komitete taip pat buvo patvirtintos faktiškai už 2017 m. I ketvirtį patirtos bankroto administravimo išlaidos, kurios sudarė 82 443,38 Eur, padarė išvadą, kad kreditorių komitetas (jo narių dauguma) pripažino, jog 2017 m. I ketvirtį bankroto administratorius pagrįstai ir realiai patyrė nurodytas išlaidas, todėl, teismo vertinimu, skundžiamu nutarimu patvirtinus gerokai mažesnes minėtas išlaidas ir atlyginimą administratoriui, kreditorių komitetas turėjo tinkamai pagrįsti, jog pareiškėjos bankroto administravimo darbų apimtys atitinkamai sumažėjo (proporcingai sumažintoms išlaidos ir atlyginimui), tačiau pagrindinė kreditorė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ šių aplinkybių neįrodė ir teismas tokių aplinkybių taip pat nenustatė.
 4. Kreditorė akcentavo, jog darbo apimtys sumažėjo dėl to, kad paskolų portfelį ir vertybinius popierius pardavinės finansų tarpininkai, o ne bankroto administratorius. Teismas nustatė, kad nei skundžiamų nutarimų, nei šios nutarties priėmimo metu minėtas pareiškėjos turtas nėra realizuotas (byloje tokių duomenų nepateikta). Iš byloje pateikto 2017 m. liepos 19 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolo matyti, kad atrinkus potencialų paskolų portfelio pirkėją, paskolų portfelio pardavimo sutartis turi būti pasirašyta vėliausiai iki 2017 m. lapkričio 30 d., o vertybinių popierių pardavimas numatytas vykdyti iki 2017 m. rugpjūčio mėn. pabaigos. Teismas padarė išvadą, kad 2017 m. III ketvirtį minėtas turtas (bent jau paskolų portfelis) dar nebus realizuotas ir reikalaus tolesnio administravimo. Taip pat teismas nustatė, pareiškėja dalyvauja 34 teisminiuose procesuose (neskaičiuojant bylų, kuriose yra įtraukta trečiuoju / suinteresuotu asmeniu ir (ar) kitose bankroto bylose); jos turtas, lyginant su ankstesniais ketvirčiais, sumažėjo nežymiai (apie 6 proc.); turi 17 nekilnojamojo turto objektų. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatavo, kad suinteresuotas asmuo neįrodė, jog bankroto proceso sudėtingumas ir darbų apimtys žymiai pakito bei padarė išvadą, jog skundžiamu nutarimu nepagrįstai sumažintos minėtos išlaidos ir bankroto administratoriaus atlyginimas, patvirtinti dydžiai yra neadekvatūs atliekamoms procedūroms (lyginant su prieš tai faktiškai patirtomis ir kreditorių komiteto patvirtintomis administravimo išlaidomos, bei neįrodžius esmingai pasikeitusių darbo apimčių), faktinei bankrutavusios bendrovės padėčiai, pažeidžia protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus ir (ar) bankroto administratoriaus teises bei interesus, todėl skundžiamą nutarimą, priimtą antruoju darbotvarkės klausimu, panaikino.
 5. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju netikslinga grąžinti kreditorių komitetui pakartotinai svarstyti klausimą dėl nurodytų išlaidų ir bankroto administratoriaus atlyginimo patvirtinimo, nes tokiu atveju, šalims vėl nesusitarus, minėtas klausimas taip ir liks neišspręstas pakankamai ilgą laiką, vilkinant procesą ir esant neapibrėžtumui dėl administratoriaus išlaidų ir atlyginimo už darbą galimo kompensavimo. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad šiuo atveju tikslinga pačiam teismui patvirtinti minėtas išlaidas ir atlyginimą administratoriui.
 6. Teismas iš dalies sutiko su suinteresuoto asmens argumentais, kad bankroto administratorius pakankamai abstrakčiai nurodė prašomas patvirtinti administravimo išlaidų ir atlyginimo sumas ir jų dydžių pakankamai nepagrindė, tačiau, teismo vertinimu, administravimo išlaidų sąmata pagal savo pobūdį yra tam tikras būsimų išlaidų planavimas ir todėl negali būti preciziškai tiksli. Pažymėjo, kad, kaip matyti iš šalių paaiškinimų ir bylos duomenų, kreditorių komitetas neapsiriboja vien administravimo išlaidų ir atlyginimo bankroto administratoriui patvirtinimu (ateinantiems metų ketvirčiams), tačiau vėliau (pasibaigus atitinkamiems metų ketvirčiams) sprendžia klausimą dėl faktiškai administratoriaus patirtų išlaidų patvirtinimo ir tvirtina, jo vertinimu, tik bankroto administratoriaus įrodytas ir pagrįstas išlaidas. Taigi, atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad šioje stadijoje net ir patvirtinus tam tikrą administravimo sąmatą ir (ar) administratoriaus atlyginimą ateinančiam ketvirčiui, tai savaime nereiškia, jog būtent tokios sumos ir bus išmokėtos / kompensuotos bankroto administratoriui, nes šias faktiškai patirtas išlaidas dar turės patvirtinti kreditorių komitetas, t. y. egzistuoja tam tikras saugiklis, kad bankroto administratoriui būtų kompensuotos tik tinkamos kompensuoti ir pagrįstos išlaidos. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad kreditorių susirinkimas (atitinkamai ir kreditorių komiteto, jeigu kreditorių susirinkimas perduoda tokią teisę) turi teisę keisti administravimo išlaidų sąmatą, atitinkamai ir administratoriaus atlyginimą, pasikeitus darbų apimčiai (pavyzdžiui, šiuo atveju anksčiau nei planuojama pardavus unijos paskolų portfelį ir (ar) vertybinius popierius, nekilnojamąjį turtą).
 7. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju tikslinga 2017 m. III ketvirčiui patvirtinti administravimo išlaidas, kurios sudaro 89 163,00 Eur – iš jų 36 700,00 Eur išorės specialistų paslaugoms (30 000,00 Eur advokatų, 5 000,00 Eur antstolių, 1 700,00 Eur notarų paslaugoms) bei 52 463,00 Eur veiklos išlaidoms (23 000,00 Eur darbuotojų darbo užmokestis ir susiję mokesčiai, 4 600,00 Eur buhalterinės apskaitos paslaugos, 4 900,00 Eur IT paslaugos, 4 500,00 Eur dokumentų valdymas, 1 200,00 Eur transporto ir transportavimo išlaidos, 11 300,00 Eur patalpų nuomos ir išlaikymo išlaidos, 1 700,00 Eur organizacinės išlaidos, 1 263,00 Eur kt. išlaidos), nes, kaip minėta, byloje neįrodyta, kad bankroto procese esmingai pasikeitė darbo apimtys (lyginant su ankstesniais metų ketvirčiais); be to, ši suma yra tik preliminari, nes dėl faktiškai patirtų išlaidų atlyginimo, kaip minėta, bus sprendžiama po ataskaitinio ketvirčio pabaigos; taip pat visada esant galimybei kreditorių komitetui nurodytus dydžius pakeisti, pasikeitus darbų apimčiai ar kompetentingai įstaigai nustačius, jog bankroto administratorius netinkamai vykdė / vykdo savo pareigos ir (arba) įrodžius galimą lėšų švaistymą unijos bankroto procese.
 8. Nors pagrindinis kreditorius tiek ginčijamame nutarime, tiek atsiliepime į skundą nurodė, kad BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ taktinį 2017 m. bankroto proceso planą, kuriame, be kita ko, nurodyta, jog administravimo išlaidos 2017 m. III ketvirtį sudarys 44 000,00 Eur, o atlyginimas administratoriui – 16 500,00 Eur, tačiau teismas, pritardamas pareiškėjo pozicijai, pažymėjo, jog minėtame taktiniame plane konkrečiu ketvirčiu planuojami pasiekti rodikliai numatyti remiantis prielaida, jog paskolų portfelis bus parduotas 2017 m. I ketvirtį, o šuo atveju paskolų portfelis iki šiol nėra parduotas (greičiausiai dar nebus parduotas ir 2017 m. III ketvirtį), todėl teismas padarė išvadą, kad remtis tik minėtu taktiniu planu, neatsižvelgiant į aktualias faktines bankroto proceso aplinkybes, nėra pagrindo. Nurodytais argumentais teismas suinteresuoto asmens teiginius šioje dalyje atmetė kaip nepagrįstus, o kitus suinteresuoto asmens argumentus, dėl minėtų išlaidų ir atlyginimo mažinimo, vertino kaip deklaratyvius.
 9. Teismas, BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komiteto nutarimą, priimtą penktuoju darbotvarkės klausimu, taip pat panaikino kaip nepagrįstą ir pratęsė BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ patvirtintų darbuotojų pareigybių galiojimą (teisininkas – 2 etatai, paskolų valdymo specialistas – 1 etatas, finansų analitikas – 0,25 etato, vadybininkas – 0,5 etato, asistentas – 1 etatas) iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Teismas pažymėjo, kad nurodytų pareigybių patvirtinimas savaime neįpareigoja į visas šias pareigybes priimti darbuotojus, jeigu nėra tokio poreikio, o kreditorių komitetas, vėliau tvirtindamas faktiškai patirtas išlaidas (į kurias, be kita ko, įeina ir nurodytų darbuotojų darbo užmokestis), galės įvertinti jų būtinumą / tinkamumą ir pan. Be to vien ta aplinkybė, jog didžioji dalis unijos priimtų darbuotojų dirba ir UAB „Verslo konsultantai“, nesudaro pagrindo spręsti dėl bankroto administratoriaus netinkamo / neteisėto elgesio ir pan., nes įstatymų normos to nedraudžia.
 10. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas konstatavo, kad skundas dėl 2017 m. birželio 21 d. KB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo iš esmės tenkintinas ir tvirtintina BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ 2017 m. III ketvirčio 89 163 Eur (PVM įskaitytas) dydžio administravimo išlaidų sąmata bei 24 690,00 Eur dydžio atlyginimas KB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratorei UAB „Verslo konsultantai“ už 2017 m. III ketvirtį.
 11. Pareiškėja neskundė ginčijamo nutarimo dalies, priimtos antruoju darbotvarkės klausimu, dėl antstolių ir notarų paslaugų išlaidų patvirtinimo, tačiau, siekiant aiškumo bei tvirtinant bendrą išlaidų ir atlyginimo sumą, teismas ginčijamą nutarimą, priimtą antruoju darbotvarkės klausimu, panaikino pilna apimtimi ir patvirtino bendrą išlaidų sąmatą.
 12. Teismas išaiškino, jog tvirtindamas sąmatą, negalėjo vadovautis ir nesivadovavo Vyriausybės patvirtintais bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniais dydžiais, todėl įgyvendino savo plačią diskreciją, kuri turi būti patikrinta apeliacinės instancijos teisme. Dėl kitų šalių argumentų, kurie neturi esminės reikšmės tinkamam skundo išnagrinėjimui arba išeina už šio skundo reikalavimų ribų, teismas nepasisakė.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teisino 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartį ir palikti 2017 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto priimtus nutarimus nepakeistus arba atveju, jei būtų nustatyta, kad 2017 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto priimti nutarimai yra neteisėti bei naikintini, klausimų (dėl administravimo išlaidų sąmatos, administratoriaus atlyginimo bei pareigybių sąrašo 2017 m. III ketv.), nagrinėjimą perduoti KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komitetui nagrinėti iš naujo.
 2. Nurodo šiuos nesutikimo su skundžiama nutartimi argumentus:
  1. Administratoriui tenka pareiga pagrįsti tiek administravimo išlaidų sąmatą, tiek administratoriaus atlyginimo dydį
   1. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad administratorius abstrakčiai nurodė prašomas patvirtinti administravimo ir atlyginimo sumas, nepagrindė jų dydžių, tačiau dėl nepaaiškinamų priežasčių patvirtino administratoriaus prašytas 2017 m. III ketvirčiui nustatyti administravimo išlaidų ir atlyginimo sumas. Tvirtindamas išlaidų sąmatą bei atlyginimo dydį, teismas dėl jų pagrįstumo nepasisakė ir jų nevertino.
  2. Teismas neįvertino visų reikšmingų aplinkybių bei įrodymų, patvirtinančių būtinumą sumažinti administravimo išlaidų bei administratoriaus atlyginimo dydžius
   1. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, jog nebuvo įrodytas administratoriaus atliekamų darbų apimties sumažėjimas. Teigia, kad administratoriaus darbo apimčių ir atitinkamai administravimo išlaidų sumažinimą lėmė tai, kad kreditorių komitetas priėmė sprendimą paskolų portfelį parduoti pasitelkus tarpininką, tačiau teismas šios aplinkybės nevertino ir neatsižvelgė į tai, kad paskolų portfelio pardavimui pasitelkus tarpininką, tarpininko paslaugų apmokėjimui yra skirta atskira sąmata, kuri buvo patvirtinta 2017 m. gegužės 31 d. kreditorių komiteto sprendimu.
   2. Pažymi, kad kreditorių komiteto protokole buvo detaliai nurodytos išlaidų mažinimo priežastys ir ginčijamas nutarimas priimtas įvertinus administratoriaus elgesį: nevykdomą kreditorių nurodymą persiderėti su paslaugų teikėjais siekiant sumažinti administravimo išlaidas, jo siekį patvirtinti didesnes administravimo išlaidų sąmatos ribas, į kurias administratorius vėliau įtraukia ankstesniais ketvirčiais patirtas, tačiau kreditorių nepatvirtintas, kaip nepagrįstas.
   3. Taigi, administratorius tinkamai nevykdė jam tenkančių pareigų dėl paskolų portfelio pardavimo, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo vertinti, ar bankroto proceso eigos neįtakoja netinkamas administratoriaus pareigų vykdymas. Pažymi, jog teismas buvo informuotas apie apeliantės kreipimąsi į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdybos tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl administratoriaus veiksmų įvertinimo, t. y. dėl savavališko didesnių piniginių sumų iš bankrutavusios Kredito unijos sąskaitos išsimokėjimo, nei kreditorių komitetas patvirtino. Iš minėtos Tarnybos buvo gauti 2017-06-08 ir 2017-07-26 raštai, dėl atliekamo administratoriaus veiklos patikrinimo. Nors šio atskirojo skundo pateikimo metu administratoriaus veiksmų tyrimas nėra baigtas, tačiau ir pradėto tyrimo faktas sudaro pagrindą atkreipti dėmesį į administratoriaus veiksmus.
   4. Pirmosios instancijos teismas nevertino šių suinteresuoto asmens nurodytų aplinkybių, kad BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ yra patvirtintas teisininko etatas, todėl teisininkas gali atlikti būtinus darbus teisminėse bylose, taip pat nevertino bei patvirtino visą administratoriaus prašytą sumą, skirtą kitų teisininkų paslaugoms apmokėti. Taip pat nepasisakė dėl patalpų nuomos, buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų, dokumentų valdymo, organizacinių bei kitų išlaidų nepagrįstumo, nors teismui teiktame atsiliepime apeliantė klausimą dėl įkainių, nustatytų aptarnavimo sutartyje Nr. VTK -2316 pagrįstumo kėlė, tačiau skundžiamoje nutartyje šios aplinkybės taip pat nebuvo įvertintos. Be to pareiškėja atsiliepime į skundą akcentavo, kad vertybiniai popieriai yra saugomi Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume, o jų tvarkymą užtikrina finansų tarpininkas, todėl administratorius neatlieka jokių veiksmų, susijusių su vertybinių popierių valdymu. Skundžiojoje nutartyje teismas šio fakto irgi nevertino bei dėl jo nepasisakė. Galiausiai, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad bankroto procesas tęsiasi ilgiau nei 3 metus ir administratorius jau atliko pirminius, didelio įdirbio reikalaujančius veiksmus, dėl to administratoriaus darbų apimtis sumažėjo. Pasak apeliantės, būtinumą sumažinti administravimo kaštus pagrindžia ir bankroto procese administravimo išlaidoms paskirtų sumų paskaičiavimai. Bankroto proceso eigoje buvo išleista 2 026 242,00 Eur administravimo išlaidų bei 403 157,00 Eur administratoriaus atlyginimui. Įvertinus Vyriausybės 2016 m balandžio 27 d. nutarimo Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą taisyklių patvirtinimo“ patvirtintus rekomendacinius išlaidų dydžius (toliau – ir Rekomendaciniai išlaidų dydžiai; Rekomendacijos), matyti, kad patirtos išlaidos viršija Rekomendacijas daugiau kaip 7 kartus. Šios aplinkybės pirmosios instancijos teismas taip pat nevertino, tik formaliai nurodė, kad šių dydžių taikymas buvo nustatytas tik nuo 2016 m gegužės 1 d. įsigaliojusioje ĮBĮ 36 straipsnio redakcijoje, o ginčui turi būti taikoma iki 2016 m gegužės 1 d. galiojusi ĮBĮ 36 straipsnio redakcija, kuri nenumatė rekomendacinių dydžių. Taigi, pirmosios instancijos teismas netaikė ĮBĮ nustatytų Rekomendacinių išlaidų dydžių, bet faktiškai pasinaudojo nuo 2016 m gegužės 1 d. ĮBĮ nustatyta teismo teise patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, kai yra naikinamas kreditorių sprendimas šiuo klausimu. Mano, jog tokie teismo argumentai yra akivaizdžiai nenuoseklūs ir prieštaringi.
  3. Pirmosios instancijos teismas pažeidė kreditorių teisę priimti sprendimus dėl esminių bankroto proceso klausimų
   1. Skundžiama nutartimi teismas patvirtino tiek administravimo išlaidų sąmatą, tiek administratoriaus atlyginimo dydį bei pratęsė anksčiau patvirtintų darbuotojų pareigybių skaičių. Tokiu būdu teismas pažeidė nustatytos kompetencijos ribas, o vien proceso operatyvumo principas, kuriuo buvo grindžiami teismo veiksmai, nesudaro pagrindo pripažinti, jog kompetencijos ribos buvo peržengtos teisėtai.
  4. Pirmosios instancijos teismas nepagrindė tvirtinamu administravimo išlaidų dydžio bei darbuotojų pareigybių būtinumo
   1. Skundžiama nutartimi teismas patvirtino administratoriaus prašytus patvirtinti administravimo išlaidų, atlyginimo sumas bei darbuotojų pareigybių skaičių, tačiau dėl jų pagrįstumo nepasisakė.
  5. Skundžiamojoje nutartyje, neatsižvelgus į tai, kad administratoriaus atlyginimą sudaro pastovi ir kintama dalys, nepagrįstai patvirtinta tik fiksuotų administratoriaus atlyginimo sumą
   1. Administratoriaus atlyginimas susideda iš dviejų dalių: pastovios ir kintamos. Pirmosios instancijos teismas patvirtino fiksuotą 24 690,00 Eur dydžio administratoriaus atlyginimą už 2017 m. III ketv. Pasak apeliantės, skundžiama nutartis šiurkščiai pažeidžia kreditorių interesus, kadangi kreditoriai nuo 2015-09-16 tvirtindavo atlyginimą, kurį sudaro pastovi ir kintamoji dalys. Šį faktą patvirtina kreditorių komiteto posėdžiuose priimti sprendimai dėl administratoriaus atlyginimo dydžio. Kintama administratoriaus atlyginimo dalis buvo apskaičiuojama atsižvelgiant į tenkinamo kreditorinio reikalavimo dydį, nurodytą atitinkamą ketvirtį kredito unijos taktiniame plane. Taigi, ši dalis yra susieta su administratoriaus pasiektu rezultatu bei užtikrina, kad administratorius sieks bankroto proceso efektyvumo bei optimalumo. Administratoriaus siūlomuose kreditorių komiteto sprendimo projektuose tai pat buvo nurodoma pastovi bei kintama dalys. Taigi, administratorius neturėjo jokio pagrindo tikėtis bei prašyti, jog visa jo nurodoma 24 690,00 Eur dydžio suma galėtų būti fiksuota atlyginimo dalis. Toks teismo nutartimi patvirtintas atlyginimas neužtikrina bankroto proceso efektyvumo bei neskatina administratoriaus stengtis dengti kreditorinį reikalavimą kuo didesne apimtimi.
  6. Pirmosios instancijos teismas akcentavo kreditorių teisę tvirtinti faktiškai administratoriaus patirtas administravimo išlaidas, tačiau nepagrįstai neįvertino galimybės administratoriaus prašymu pakeisti patvirtintų administravimo išlaidų sąmatų
  7. Nėra pagrindo suabsoliutinti pareiškėjos teisėtų lūkesčių principą patvirtinant nepagrįsto dydžio išlaidų sąmatą. Apeliantės manymu, teismas turėjo ne tik formaliai taikyti ĮBĮ nuostatas, tačiau įvertinti ir susiklosčiusią bankroto procese praktiką bei kitas galimybes, kurios reglamentuotos ĮBĮ. Pirmosios instancijos teismas priėmė procesinius sprendimus išskirtinai ginančius administratoriaus interesus.
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjos BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“ prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.
 4. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundui motyvus:
  1. Dėl nutarimo panaikinimo ir 2017 m. III ketvirčio sąmatos ir administratoriaus atlyginimo tvirtinimo pagrįstumo
   1. Pirmosios instancijos teismas nekonstatavo, kad prašoma patvirtinti 2017 m. III ketvirčio administravimo išlaidų sąmata, yra nepagrįsta, o nurodė, jog tik iš dalies sutinka su suinteresuoto asmens atsiliepime į skundą nurodytu argumentu, jog pareiškėja pakankamai nepagrindė prašomų patvirtinti administravimo išlaidų dydžių; jog administravimo išlaidų sąmata pagal savo pobūdį net ir negali būti preciziškai tiksli, kadangi sąmata yra būsimų išlaidų planas. Teismas skundžiama nutartimi nenustatė, kad pareiškėja neįvykdė pareigos pagrįsti administravimo išlaidų sąmatos būtinumo, nustatė, kad suinteresuotas asmuo nepagrindė tvirtinamos sąmatos dydžio ir, remdamasis pareiškėjo pateikta informacija apie ankstesniais ketvirčiais faktiškai patirtas administravimo išlaidas, bankrutavusi Unijai priklausantį turtą, bankroto proceso apimtis, pagrįstai sprendė, kad skundžiamas nutarimas naikintinas bei tvirtintina 2017 m. III ketvirčiui administravimo išlaidų sąmata bei administratoriaus atlyginimas.
  2. Dėl bylai reikšmingų aplinkybių ir įrodymų vertinimo
   1. Atskirajame skunde klaidingai nurodoma, jog paskolų portfelio pardavimo procedūrą vykdys ne administratorius, o kreditorių komiteto pasitelktas finansų tarpininkas. Pažymi, kad nėra realizuotas paskolų portfelis, todėl šis turtas reikalauja tolesnio aktyvaus administravimo. Finansų tarpininko paslaugos perkamos ne paskolų portfelio administravimo darbams atlikti. Pirmosios instancijos teismas vertino apeliantės argumentus dėl paskolų portfelio pardavimo proceso bei pateikė aiškius motyvus – teiginiai yra deklaratyvūs. Teismas neturėjo pareigos motyvuoti kiekvienos tvirtinamos sąmatos eilutės. Taip pat skundžiamojoje nutartyje pateikti išsamūs argumentai dėl Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių netaikymo.
  3. Dėl teismo teisės patvirtinti 2017 m. III ketvirčio administravimo išlaidų sąmatą, administratoriaus atlyginimą ir pratęsti procese jau patvirtintų etatų galiojimą
   1. Atskirajame skunde neteisingai teigiama, kad teismas nenurodė aplinkybių, kurios patvirtintų bankroto procese egzistuojant išimtines aplinkybes, kurios nagrinėjamu atveju leido teismui patvirtinti 2017 m. III ketvirčio sąmatą, administratoriaus atlyginimą ir darbuotojų pareigybes. Teismas aiškiai nurodė, jog pakartotinis sąmatos klausimo svarstymas kreditorių komitete bus neefektyvus ir dėl nurodyto šio klausimo svarstyti kreditorių komitetui nusprendė negrąžinti bei vadovavosi ĮBĮ redakcija, galiojusia iki 2016-05-01.
  4. Dėl teismo pareigos pagrįsti administravimo išlaidų sąmatos bei atlyginimo dydžius ir darbuotojų pareigybių skaičių
   1. Teismas aiškiai ir nuosekliai įvardijo motyvus, kuriais remdamasis nusprendė tvirtinti Pareiškėjo prašomą administravimo išlaidų sąmatą 2017 m. III ketvirčiui, atlyginimą bei pareigybių skaičių.
  5. Dėl teismo teisės patvirtinti pastovią administratoriaus atlyginimo sumą
   1. Pareiškėjas sutinka su atskirajame skunde nurodyta faktine aplinkybe, kad bankroto procese yra susiklosčiusi praktika tvirtinti atlyginimą, susidedantį iš kintamos ir fiksuotos dalių.

8Teismas

konstatuoja:

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Dėl bylos ribų

 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (šiuo atveju – atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų.

11Dėl naujo rašytinio įrodymo

 1. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. lapkričio 15 d. gavo apeliantės VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ rašytinius paaiškinimus, kuriuose teigiama, jog Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba) 2017 m. lapkričio 3 d. pateikė išvadą Nr. D4-1638 „Dėl bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ veiksmų, administruojant BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, KB „Nacionalinė kredito unija“, BKB Kredito unija ‚Švyturio taupomoji kasa“, KB Kredito unija „Laikinosios sostinės kreditas“, kuria administratoriui paskirtas įspėjimas.
 2. CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus arba kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos 2017 m. lapkričio 3 d išvada pateikta tik po pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties priėmimo. Šios išvados turinys BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ administratoriui yra žinomas (buvo išsiųsta apeliantei ir bankroto administratoriui) bei atskirajame skunde buvo nurodyti argumentai, susiję organizuojamu kredito unijos paskolų portfelio pardavimo proceso vilkinamu, į kuriuos bankroto administratorė galėjo atsikirsti atsiliepime į atskirąjį skundą. Dėl to spręstina priimti ir pridėti prie bylos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos 2017 m. lapkričio 3 d. išvadą ir ją vertinti atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį kontekste.

12Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartimi iškelta bankroto byla KB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, bankroto administratore paskirta UAB „Verslo konsultantai“; nutartis įsiteisėjo 2014 m. balandžio 7 d. Pareiškėjos BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ administratorius kreditorių komitetui pristatytame siūlyme prašė patvirtinti 2017 m III ketvirčiui 89 163,00 Eur dydžio administratoriaus atlyginimą. BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komitetas 2017 m. birželio 21 d. nutarimu, priimtu antruoju darbotvarkės klausimu, sumažino prašytas patvirtinti administravimo išlaidas bei administratoriaus atlyginimo sumas ir patvirtino 44 000,00 Eur (plius PVM) 2017 m. III ketvirčio administravimo išlaidų sąmatą, iš kurios: iki 22 000,00 Eur skirta išorės specialistų paslaugos (iki 4 400,00 Eur 2016 m. finansinio audito išlaidoms; iki 6 700,00 Eur antstolių, notarų paslaugoms; iki 10 900,00 Eur advokatų paslaugoms); iki 22 000,00 Eur veiklos išlaidoms (iki 11 000,00 Eur darbuotojų darbo užmokesčiui; iki 11 000,00 Eur kitoms veiklos išlaidoms); iki 16 500,00 Eur / ketvirčiui arba 5 500,00 Eur / mėn. atlyginimas administratoriui, kurį sudaro pastovi 2 750,00 Eur dalis ir kintama dalis, kurią gali sudaryti ne daugiau kaip 100 proc. nustatytos pastovios dalies ir ji apskaičiuojama atsižvelgiant į kreditorinio reikalavimo tenkinimo dydį. Taip pat kreditorių komiteto posėdyje, penktuoju darbotvarkės klausimu, buvo patvirtintas unijos darbuotojų sąrašas (kuris galiotų nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d.), kurį sudaro teisininkas – 1 etatas, paskolų valdymo specialistas – 1 etatas, finansų analitikas – 0,25 etato.

13Dėl kreditorių komiteto susirinkimo sušaukimo teisėtumo

 1. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs tiek esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, tiek tai, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, turi panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2017 m. birželio 21 d. vykusiame BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komitete, kuriame balsavo 5 iš 6 kreditorių komiteto narių, balsų dauguma (5 narių balsais), antruoju darbotvarkės klausimu nutarta pritarti pagrindinio kreditoriaus VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ teiktam pasiūlymui dėl BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ 2017 m. III ketvirčio bankroto administravimo išlaidų sąmatos ir bankroto administratoriaus atlyginimo patvirtinimo, o penktuoju darbotvarkės klausimu patvirtintas unijos darbuotojų (pareigybių) sąrašas. Ginčo dėl kreditorių komiteto susirinkimo sušaukimo tvarkos nėra. Taigi, pirmosios instancijos teismas nenustatė aplinkybių, sudarančių pagrindą spręsti esant kreditorių komiteto susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimų. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje nebuvo padaryta esminių procedūrinių pažeidimų sušaukiant 2017 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto susirinkimą, kurie būtų nulėmę neteisėtų nutarimų priėmimą.

14Dėl iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusios ĮBĮ 36 straipsnio redakcijos taikymo

 1. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Klausimai, susiję su administravimo išlaidų sąmatos sudarymu, tvirtinimu, keitimu, paskirstymu ir kt., reglamentuojami ĮBĮ 36 straipsnyje.
 2. Iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusio ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. 2015 m. spalio 15 d. priimtas Nr. XII-1962 Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2015-10-28, Nr. 2015-17031). Šio įstatymo 36 straipsnio 2, 4 ir 5 dalių pakeitimai įsigaliojo 2016 m. gegužės 1 d. Pagal naują ĮBĮ 36 straipsnio redakciją (2015 m. spalio 15 d. įstatymas Nr. XII-1962) administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, keitimo ir disponavimo šiomis išlaidomis nustatymo tvarka ir toliau palikta kreditorių susirinkimo kompetencijai, tačiau kreditorių susirinkimas, spręsdamas nurodytus klausimus, įpareigotas atsižvelgti į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius, o tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, teismui, išsprendusiam ginčą, suteikta teisė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama (ĮBĮ 36 str. 2 d.).
 3. Nagrinėjamu atveju BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto procedūra pradėta 2014 m. vasario 7 d. (įsiteisėjo 2014 m. balandžio 7 d.). Administravimo išlaidos pirmą kartą buvo patvirtintos 2014 m. balandžio 23 d. vykusiame kreditorių komiteto posėdyje. Bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo procedūra prasideda administravimo išlaidų sąmatą pirmą kartą tvirtinant kreditorių susirinkime, šiam įgyvendinant ĮBĮ 23 straipsnio 5 punkte nustatytą kompetenciją. Vėlesni administravimo išlaidų sąmatos keitimai nėra savarankiškos procedūros, o administravimo išlaidų sąmatos procedūros sudėtinė dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).
 4. Atsižvelgus į nurodytą teisinį reglamentavimą, kasacinio teismo išaiškinimus bei nustatytas faktines aplinkybes, konstatuotina, kad KB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ sąmatos tvirtinimo procedūra buvo pradėta neįsigaliojus ĮBĮ Nr. IX-216 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo 9 straipsnyje nustatytiems 36 straipsnio 2, 4 ir 5 dalių pakeitimams, todėl šio įstatymo nuostatos BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto procedūroms negali būti taikomos. Šiuo atveju nagrinėjant administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimą pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai vadovavosi iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusia ĮBĮ 36 straipsnio redakcija.

15Dėl nesivadovavimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“

 1. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog naujos redakcijos ĮBĮ 36 straipsnis kompleksiškai pakeitė ankstesnį bankroto administravimo išlaidų reglamentavimą. Iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusioje 36 straipsnio redakcijoje buvo tik abstraktūs kriterijai dėl bankroto administratoriaus atlyginimo dydžio nustatymo, o naujos redakcijos 36 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad administratoriaus atlyginimas nustatomas už visą įmonės administravimo laikotarpį, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintas Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles, kuriose nustatomi rekomendaciniai administratoriaus atlyginimo dydžiai. Minėtame punkte taip pat įtvirtinta principinė nuostata, jog administratoriaus atlyginimas yra siejamas su administratoriaus veiklos rezultatais ir nepriklauso nuo bankroto procedūros trukmės, t. y. atlyginimo dydis tvirtinamas visam bankroto procesui, ne mėnesiui, kas buvo nedraudžiama taikant ankstesnę ĮBĮ redakciją. Toks administratoriaus atlyginimo nustatymo būdas skatina administratorių operatyviau vykdyti įmonių bankroto procesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).
 2. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 25 d. nutartimi patvirtino BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimo išlaidų sąmatą, kurią bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ turėjo teisę naudoti bankrutuojančios kooperatinės bendrovės vieno mėnesio administravimo išlaidoms apmokėti, skaičiuojant nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. Taigi, pagal ankstesnio ĮBĮ nuostatas, bankroto administravimo išlaidų sąmata buvo patvirtinta ne visam bankroto procesui, o mėnesiui. Vėlesni BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimai buvo sprendžiami kreditorių komiteto susirinkimuose (pagal skunde pateiktus duomenis 2016 m. spalio 10 d., 2016 m. gruodžio 16 d., 2017 m. sausio 20 d., 2017 m. kovo 31 d.), kurių metu buvo tvirtinamos administravimo išlaidos kitiems metų ketvirčiams, atsižvelgiant į praėjusio ketvirčio faktines išlaidas ir įvertinant ateinančio ketvirčio prognozes. Išdėstytų motyvų pagrindu konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo Vyriausybės patvirtintais bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniais dydžiais, kadangi ankstesnė ĮBĮ 36 straipsnio redakcija nėra susieta su Vyriausybės patvirtintais bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniais dydžiais.

16Dėl teismo teisės išspręsti kreditorių kompetencijai priskirtus klausimus neperduodant jų pakartotinai svarstyti kreditorių komitetui

 1. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011; 2015 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382-313/2015).
 2. Iš pradžių kasacinio teismo praktikoje, priimtoje taikant ankstesnės redakcijos ĮBĮ 36 straipsnį, buvo nurodyta, kad teismas, nagrinėdamas skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo administravimo išlaidų klausimu teisėtumo, turi įvertinti, ar patvirtintoje sąmatoje nurodytos išlaidos pagal teisinę prigimtį atitinka administravimo išlaidų sampratą ir ar išlaidų dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, ar nutarimas neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms; teismas, nustatęs jo neatitiktį įstatymo reikalavimams, turi teisę panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Vėlesnėje kasacinio teismo praktikoje buvo išaiškinta, kai priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas administravimo išlaidų klausimu visiškai neatitinka ĮBĮ nustatyto reglamentavimo, teismui nedraudžiama, panaikinus tokį nutarimą, priimti sprendimą, nurodant ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriose nustatytos lėšos, iš kurių mokamos administravimo išlaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2012). Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl teismo vaidmens sprendžiant kreditorių kompetencijai priskirtus klausimus pagal iki 2016 m. gegužės 1 d. ĮBĮ galiojusią redakciją, yra nurodęs, jog nustačius, jog kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją arba dėl kreditorių grupės intereso nulemiama situacija, kai priimamais sprendimais pažeidžiamas bankroto proceso operatyvumas, vilkinamas būtinųjų procedūrų atlikimas, teismas, siekdamas bankroto procedūrų efektyvumo, bankroto proceso operatyvumo, tam tikrais išskirtiniais atvejais galėtų įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą, t. y. teismas, įvertinęs faktines aplinkybes, kreditorių, turinčių balsų daugumą, veiksmus (neveikimą), jų priimamų sprendimų įtaką operatyviam ir veiksmingam bankroto proceso užbaigimui, atsižvelgdamas į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, galėtų nustatyti turto pardavimo tvarką ir pradinę parduodamo turto kainą (nagrinėjamu atveju administravimo išlaidas, veiklos išlaidas ir administratoriaus atlyginimą). Tačiau tam turi būti konstatuotas bankroto proceso vilkinimas ir kreditorių susirinkimo kompetencijos neįgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017).
 3. Apibendrinus kasacinio teismo praktiką, spręstina, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti: ar skundžiamu nutarimu patvirtintoje sąmatoje nurodytos išlaidos pagal teisinę prigimtį atitinka administravimo išlaidų sampratą ir, ar išlaidų dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus; ar skundžiamas nutarimas neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Nustatęs skundžiamojo nutarimo neatitiktį įstatymo reikalavimams, teismas turėjo teisę panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, o konstatavęs ir bankroto proceso vilkinimą bei kreditorių susirinkimo kompetencijos neįgyvendinimą, – turėjo teisę panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir išspręsti kreditorių komiteto kompetencijai skirtus klausimus.
 4. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nurodė, jog BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ 2017 m. birželio 21 d. kreditorių komitete ginčijamu nutarimu buvo nepagrįstai sumažintos administravimo ir veiklos išlaidos ir bankroto administratoriaus atlyginimas, patvirtinti dydžiai neadekvatūs atliekamoms procedūroms (lyginant su prieš tai faktiškai patirtomis ir kreditorių komiteto patvirtintomis administravimo išlaidomos, bei neįrodžius esmingai pasikeitusių darbo apimčių), faktinei bankrutavusios unijos padėčiai, pažeidžia protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus ir (ar) bankroto administratoriaus teises bei interesus, todėl skundžiamą nutarimą, priimtą antruoju darbotvarkės klausimu, panaikino. Kadangi byloje neįrodyta, jog bankroto procese esmingai pasikeitė darbo apimtys (lyginant su ankstesniais metų ketvirčiais), teismas panaikino ir BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ 2017 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto nutarimą, priimtą penktuoju darbotvarkės klausimu. Taip pat pirmosios instancijos teismas vertino, kad netikslinga grąžinti kreditorių komitetui pakartotinai svarstyti klausimą dėl administravimo išlaidų ir bankroto administratoriaus atlyginimo patvirtinimo, nes tokiu atveju, šalims vėl nesusitarus, minėtas klausimas taip ir liks neišspręstas pakankamai ilgą laiką vilkinant procesą ir esant neapibrėžtumui dėl administratoriaus išlaidų ir atlyginimo už darbą galimo kompensavimo.
 5. Vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007, 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007; 2014 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2014; kt.). Įmonės likvidavimo procedūrų nukėlimas neapibrėžtam laikui ir nekonstatavus tam akivaizdaus pagrindo laikytinas neatitinkančiu viešojo intereso ir prieštaraujančiu bankroto proceso principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2014).
 6. Nustatyta, kad bankroto administratorius kreditorių komitetui 2017 m. liepos 31 d. pateikė informaciją ir pasiūlė kreditoriams nustatyti skirtingas visų keturių kredito unijų paskolų portfelių minimalias pradines kainas, t. y. be finansų tarpininko bendra visų unijų paskolų portfelių vertė sudarytų 5,4 mln. Eur, o pasitelkus finansų tarpininką – 9,1 mln.. Kreditorių komitetas 2017 m. balandžio 21 d. priėmė nutarimą paskolų portfelį parduoti už 9 109 000,00 Eur pasitelkiant finansinį tarpininką. 2017 m. gegužės 31 d. kreditorių komitetas patvirtino tarpininkavimo sutarties projektą, su kurio sąlygomis administratorius nesutiko. Iš Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos 2017 m. lapkričio 3 d. išvados nustatyta, kad administratoriaus veiksmuose, kuriais jis nesutiko su kreditorių komiteto patvirtintu tarpininkavimo sutarties projektu bei kreipėsi į teismą dėl jo manymu nepagrįstų kreditorių komiteto nutarimų, nėra teisės aktų ar kitokio piktnaudžiavimo požymių. Taigi, bankroto eiga užsitęsė dėl organizuojamo BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ paskolų portfelio pardavimo proceso. Nors pareiškėjos likvidavimo procedūra ir yra užsitęsusi: Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi pripažinta BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi pratęsta bankroto procedūra iki 2017 m. birželio 30 d.; 2017 m. liepos 3 d. teisėjos rezoliucija pareiškėjos likvidavimo terminas pratęstas iki 2017 m. gruodžio 31 d., tačiau sprendžiant ginčo kausimus tiek pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijos teisme BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ likvidavimo procesas nebuvo ir nėra suėjęs, todėl spręstina dėl kitų išskirtinių atvejų buvimo (kreditorių komiteto vengimo įgyvendinti savo kompetenciją arba kreditorių komiteto intereso nulemtos situacijos, kai priimamais sprendimais pažeidžiamas bankroto proceso operatyvumas, vilkinamas būtinųjų procedūrų atlikimas).
 7. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių aplinkybes, kad kreditorių komitetas vilkino BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto procese klausimų, susijusių su administravimo išlaidų patvirtinimu, sprendimą. Ankstesni kreditorių komiteto nutarimai, kurių metu buvo patvirtintos administravimo išlaidos už ankstesnius ketvirčius, nebuvo apskųsti teismui, atitinkamai nebuvo teismo grąžinami kreditorių susirinkimo komitetui nagrinėti iš naujo. Taip pat byloje nėra duomenų, jog dėl apeliantės VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ intereso yra pažeidžiamas bankroto proceso operatyvumas, vilkinamas būtinųjų procesų atlikimas. Priešingai, įstatymo leidėjas kreditorių (komiteto) susirinkimo nutarimų priėmimą nustatė tiesiogiai priklausomą nuo teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų dydžio (ĮBĮ 24 str.), todėl vien ta aplinkybė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas priimamas ir didžiausio kreditoriaus balsų dauguma, pati savaime nelemia tokio nutarimo neteisėtumo ir (ar) šio kreditoriaus piktnaudžiavimo. Aplinkybė, kad apeliantė, turėdama balsų daugumą, įgyvendino savo, kaip įmonės kreditorės teises, išreikšdama poziciją dėl bankroto administratoriaus pasiūlymo dėl administravimo išlaidų patvirtinimo 2017 m. III ketvirčiui klausimais, nesudaro pagrindo teigti, kad ji (kreditorė) netinkamai naudojosi ĮBĮ suteiktomis teisėmis. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo sprendimas administravimo išlaidų tvirtinimo klausimą išspręsti sparčiai, jog ateityje nekiltų ginčo tarp kreditorių komiteto ir administratoriaus, kliudančio veiksmingai atlikti BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ likvidavimo procedūrą, nėra pakankamas ir būtinas pagrindas įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą.
 8. Įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes, apeliantės (kreditorės) veiksmus, jos priimto sprendimo įtaką operatyviam ir veiksmingam bankroto proceso užbaigimui, atsižvelgęs į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nėra pagrindo konstatuoti BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto proceso vilkinimą ir kreditorių komiteto kompetencijos neįgyvendinimą. Pažymėtina ir tai, jog pirmosios instancijos teismas iš dalies sutiko su VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ argumentais, kad bankroto administratorius pakankamai abstrakčiai nurodė prašomas patvirtinti administravimo išlaidų ir atlyginimo sumas (jų paslaugų dydžių pakankamai nepagrindė), tačiau pažymėjo, jog pasibaigus atitinkamiems metų ketvirčiams pareiškėjos kreditorių komitetas sprendžia klausimą dėl faktiškai administratoriaus patirtų išlaidų patvirtinimo ir tvirtina tik bankroto administratoriaus įrodytas ir pagrįstas išlaidas. Iš atsiliepimo į atskirąjį skundą nustatyta, jog bankroto administratorius jau yra apskaičiavęs faktiškai patirtas administravimo išlaidas už 2017 m. III ketvirtį pagal 2017 m. rugpjūčio 31 dienos duomenis. Atsižvelgus į tai, jog 2017 m. III ketvirtis pasibaigė, konstatuotina, jog nėra kliūčių BKB Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių interesus atstovaujančiam kreditorių komitetui skubos tvarka persvarstyti klausimą dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų, administratoriaus atlyginimo už praėjusį bei darbuotojų sąrašo patvirtinimo bei jų pareigybių galiojimo pratęsimo už parėjusį 2017 m. III ketvirtį (laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d.). Pažymėtina, jog teisėtai patirtos administravimo išlaidos negali būti kvestionuojamos.

17Dėl bylos procesinės baigties

 1. Remdamasis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčijamų kreditorių komiteto nutarimų pagrįstumo ir teisėtumo klausimą, iš esmės tinkamai taikė ir aiškino iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusias ĮBĮ 36 straipsnio normas, reglamentuojančias administravimo išlaidų tvirtinimą (keitimą), tačiau be pakankamo ir būtino pagrindo įsiterpė į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą, todėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartis keičiama (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

18Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartį pakeisti.

20Perduoti klausimą dėl 2017 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto nutarimų, priimtų darbotvarkės antruoju ir penktuoju klausimais, bankrutavusios kooperatinės bendrovės Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komitetui nagrinėji iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai