Byla e2-872-730/2015
Dėl skolos, netesybų, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir atsakovės UAB „Euromatics“ priešieškinį ieškovei LTD „Ultramar“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, nuostolių atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, Sigitai Moncevičienei, Astai Baristienei, Zitai Mockuvienei, Jurgitai Paulauskienei, Rasai Laurinėnienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui P. M., atsakovės atstovei advokatei I. U., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės LTD „Ultramar“ ieškinį atsakovei UAB „Euromatics“ dėl skolos, netesybų, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir atsakovės UAB „Euromatics“ priešieškinį ieškovei LTD „Ultramar“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, nuostolių atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, prašydama priteisti iš atsakovės 46116,12 Eur (159229,73 Lt) skolą, 0,02 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo: 2014-04-16 iki bylos iškėlimo teisme dienos (2014-12-02) dėl 36946,43 Eur (127568,63 Lt) skolos – 5739,75 Lt; 2014-04-01 iki bylos iškėlimo teisme dienos (2014-12-02) dėl 9169,69 Eur (31661,10 Lt) skolos – 1519,20 Lt, kas iš viso sudaro 2102,34 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už 46116,12 Eur skolą, bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, kad 2014-02-10 sudaryta sutartis Nr. RS-11/2014 tarp LTD „Ultramar“, kaip pirkėjos, ir UAB „Euromatics“, kaip gamintojos, dėl įrangos pagaminimo už 52780,62 Eur sumą. Sutartimi ieškovė įsipareigojo sumokėti 70 procentų nuo minėtos sumos per 5 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, o atsakovė įsipareigojo pagaminti įrangą per 35 dienas, bet ne vėliau kaip iki 2014-03-15. Ieškovė laikydamasi sutartinių įsipareigojimų 2014-02-14 pervedė 70 procentų sumos (36946,43 Eur) atsakovei. 2014-03-07 sudarytas sutarties Nr. RS-11/2014 papildymas Nr. 1, susitariant, jog atsakovė gamins įrangą 60 dienų, bet ne ilgiau nei iki 2014-04-16. Minėtos sutarties 2.4, 3.4 punktuose šalys susitarė dėl delspinigių dydžio – 0,02 proc. delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos užsakymo sumos, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos užsakymo sumos. Šalys 2014-03-18 sudarė sutartį Nr. RS-14/2014 dėl atsarginių detalių pardavimo už 9169,69 Eur (31661,10 Lt) sumą. Ieškovei įsipareigojus sumokėti 100 procentų nurodytos sumos, tai buvo padaryta 2014-03-21, atsakovė įsipareigojo pateikti detales per 14 dienų, bet ne vėliau nei iki 2014-04-01. Minėtos sutarties 3.2 punkte numatyta, kad nepristačius dalių nurodytu terminu, mokami 0,02 proc. delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos užsakymo sumos, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos užsakymo sumos. Tarp šalių 2014-04-09 sudarytas antrasis sutarties Nr. RS-11/2014 papildymas Nr. RS-11/2014 dėl įrangos gamybos nutraukimo ir pinigų grąžinimo ieškovei tokiais etapais: 2014-06-26, 2014-07-25, 2014-08-25 po 12315,43 Eur. 2014-04-28 sudarytas susitarimas dėl pinigų pagal abi sutartis grąžinimo – 46116,69 Eur skolos grąžinimo, tokia tvarka: 2014-05-26 – 9169,69 Eur, 2014-06-26 – 12315,43 Eur, 2014-07-25 – 12315,43 Eur, 2014-08-25 – 12315,43 Eur. Atsakovei nevykdant įsipareigojimų, prašo priteisti 46116,12 Eur (159229,73 Lt) skolą, 2102,34 Eur delspinigius.

3Atsakovė priešieškiniu, kurį vėliau patikslino, prašė 2014-04-09 priedą Nr. 2 prie 2014-02-10 sutarties Nr. RS-11/2014, sudarytą tarp šalių, pripažinti negaliojančiu dėl esminio suklydimo nuo jo pasirašymo dienos, priteisti iš ieškovės 46177,04 Eur sumą už faktiškai atliktus darbus. Nurodė, kad ginčijamu sutarties Nr. RS-11/2014 2014-04-09 priedu šalys susitarė, kad sutartis yra nutraukiama, o iš ieškovės gautas sumas atsakovė grąžina per tris mokėjimus. Pagal šį sutarties papildymą atsakovei lieka pagal sutartį gaminta įranga. Įranga buvo gaminama pagal specialų ieškovės užsakymą ir jos panaudojimas kitiems projektams ar užsakymams yra neįmanomas. Atsakovei pasirašant sutarties 2014-04-09 priedą, buvo sukurta situacija, kad atsakovė patiria 159440,10 Lt dydžio nuostolius. Būtent dėl šios priežasties sutarties 2014-04-09 priedas yra sudarytas suklydus, kadangi analogiškomis aplinkybėmis apdairus ir atidus žmogus nebūtų sudaręs sandorio tokiomis pat sąlygomis, kaip ir suklydusi šalis. Be to, 2014-04-09 priedas Nr. 2 yra pasirašytas UAB „Euromatics“ direktorės K. P.. K. P. yra lietuvių pilietybės, mokėsi Lietuvos Respublikoje, gimtoji ir vartojama kalba yra lietuvių. 2014-04-09 priedas Nr. 2 yra sudarytas dviem kalbomis – anglų ir rusų. UAB „Euromatics“ praktikoje visos sutartys buvo sudarinėjamos lietuvių kalba, o šiuo atveju 2014-04-09 papildymas Nr. 2 sudarytas rusų ir anglų kalbomis tik dėl to, kad UAB „Euromatics“ užsakovas buvo iš Rusijos Federacijos. Esant tokioms aplinkybėms, svetimos kalbos vartojimas sudarant sutartis buvo viena pagrindinių sąlygų suklysti dėl sudaromo 2014-04-09 priedo Nr. 2. Negana to, šiame priede vartojami specifiniai užsienio kalbos terminai, kuriems žinoti reikalingos specialios žinios. Remiantis CK 6.671 str., atsakovė turėjo teisę reikalauti atlyginimo už faktiškai atliktus darbus, tačiau suklysdama sudarė 2014-04-09 priedą Nr. 2, kuris ne tik nebesuteikia teisės reikalauti atlyginimo už pagal rangos sutartį faktiškai atliktus darbus, bet ir prieštarauja teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principams, taip pat ir imperatyvioms įstatymo normoms. Sutartis buvo vykdoma apytiksliai pusę metų, nors sutarties 3.2 p. buvo numatyta, kad sutartis bus įvykdyta per 35 dienas. Tai parodo, kad šalių tikroji valia buvo išsaugoti sutartį ir ieškovės iniciatyva pasiūlytas staiga, klystant sudarytas sandoris prieštarauja, be kita ko, pačių šalių interesams.

4Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovė prašo atmesti ieškovės ieškinį, taikyti ieškinio senatį patikslinto ieškinio reikalavimui dėl delspinigių priteisimo, kadangi jie apskaičiuoti daugiau kaip už 180 dienų. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu palaikė priešieškinyje nurodytus reikalavimus, prašė tenkinti, ieškinį atmesti. Paaiškino iš esmės savo procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes.

5Atsiliepime į priešieškinį ir patikslintą priešieškinį ieškovė prašo priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad nesutinka su atsakovės reikalavimu priteisti išlaidas, patirtas gaminant įrangą pagal ieškovės užsakymą, kadangi pagal pridėtas PVM sąskaitas faktūras matyti, jog iš viso buvo nupirkta prekių ir paslaugų už 22113,14 Eur, tačiau vien šios sąskaitos neįrodo, kad tai panaudota ieškovės įrangos gamybai. Be to, dalis sąskaitų faktūrų yra permokėtos arba neapmokėtos, niekur nenurodoma, kokios užsakytos dalys, mechanizmai, paslaugos, skirtos būtent ieškovės įrangos gamybai. Atsiliepime į priešieškinį dėl 2014-04-09 priedo Nr. 2 pripažinimo negaliojančiu dėl esminio suklydimo ieškovė nurodo, kad visos tarp šalių sudarytos sutartys ir jų priedai buvo sudaryti rusų ir anglų kalbomis, išskyrus 2014-04-28 pinigų grąžinimo grafiką, kuris sudarytas tik rusų kalba. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovei bei jos direktorei buvo suprantamos įrangos nepagaminimo iki nurodytų terminų dėl atsakovės kaltės pasekmės ir būtent atsakovės prašomo pripažinti negaliojančiu 2014- 04-09 priedo Nr. 2 esmė, kad kaltoji šalis turi atlyginti kitai šaliai patirtus nuostolius. Atsakovės direktorė puikiai moka rusų kalbą, nes kitaip nebūtų sudariusi sutarčių su Rusijos įmone ir nebūtų pradėjusi tariamai vykdyti sutarties, pagal kurią turėjo būti pagaminta specifinė įranga, ką bando įrodyti pateikdama buhalterinę išlaidų pažymą. Nagrinėjant bylą teisme, ieškovės atstovas ieškinį palaikė, prašė tenkinti, priešieškinį atmesti. Paaiškino iš esmės savo procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes.

6Atsakovės bankroto administratorius atsiliepime į ieškinį ir priešieškinį prašo ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti.

72015-10-02 teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, jog atsisako ieškinio reikalavimo priteisti 46116,11 Eur skolą iš atsakovės, kadangi šis reikalavimas patenkintas bankroto byloje, nurodė, jog reikalavimo atsisakymo teisinės pasekmės yra žinomos. Iš Klaipėdos apygardos teismo 2015-08-13 nutarties atsakovės bankroto byloje matyti, jog šioje bankroto byloje yra patvirtintas ieškovės 46116,11 Eur dydžio finansinis reikalavimas. Atsakovė 2015-11-11 pateikė pareiškimą dėl dalies reikalavimo atsisakymo, nurodydama, kad atsisako 4848,36 Eur dydžio reikalavimo dėl nuostolių priteisimo ir prašo priteisti iš ieškovės iš viso 40837, 99 Eur patirtų išlaidų kompensaciją, nurodė, kad reikalavimo dalies atsisakymo teisinės pasekmės yra žinomos. Nenustatytos aplinkybės, kad šalių atsisakymas nuo jų reikalavimų dalies prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, šalims žinoma, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, todėl pripažįstama, kad yra pagrindas šalių atsisakymą nuo dalies jų reikalavimų priimti ir tą bylos dalį nutraukti (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 294 straipsnio 2 dalis).

8Ieškinys tenkinamas iš dalies, priešieškinis netenkinamas.

9Iš byloje esančių įrodymų visumos nustatyta, kad tarp šalių 2014-02-10 buvo sudaryta sutartis Nr. RS-11/2014, kuria atsakovė įsipareigojo atlikti darbus: įrangos projektavimą, priede Nr. 1 aprašytos įrangos pagaminimą (el.b. 2 t., b.l. 93-115). Ieškovė įsipareigojo 70 procentų sutarties kainos sumokėti atsakovei pagal jos pateiktą sąskaitą faktūrą bankiniu pavedimu per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo, 30 procentų sumos – per 10 darbo dienų po priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo (2.2 punktas). Atsakovė įsipareigojo pagaminti įrangą per 35 dienas, bet ne vėliau kaip iki 2014-03-15 (3.2 punktas). Sutarties Nr. RS-11/2014 3.4 punkte šalys susitarė, kad nepagaminus įrangos iki nurodytų terminų dėl gamintojo kaltės, turi būti mokami 0,02 procento dydžio delspinigiai nuo bendrosios darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną (vertime į lietuvių kalbą yra padaryta klaida, nurodant delspinigių skaičiavimą), bet ne daugiau kaip 10 procentų darbų vertės. Ieškovė 2014-02-14 pervedė atsakovei pagal sutarties 2.2.1 punktą 36946,43 Eur (70 procentų sutarties kainos). 2014-03-07 papildymu Nr. 1 prie 2014-02-10 sutarties Nr. RS-11/2014 darbų atlikimo terminas pratęstas 60 dienų iki 2014-04-16.

102014-03-18 šalys sudarė sutartį Nr. RS-14/2014 dėl atsarginių detalių pardavimo už 9169,69 Eur (31661,10 Lt) sumą (el.b. 2 t., b.l. 93-115). Ieškovė įsipareigojo sumokėti 100 procentų nurodytos sumos (2.1 punktas), tai buvo padaryta 2014-03-21, atsakovė įsipareigojo įvykdyti užsakymą per 14 dienų, bet ne vėliau nei iki 2014-04-01. Šios sutarties 3.2 punkte numatyta, kad nepristačius atsarginių dalių nurodytu terminu, mokami 0,02 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos užsakymo sumos, bet ne daugiau kaip 10 procentų visos užsakymo sumos.

11Šalys 2014-04-09 sutartimi Nr. RS-11/2014 susitarė nutraukti įrangos tiekimą pagal sutartį Nr. RS-11/2014, nustatyti pinigų, kuriuos ieškovė sumokėjo atsakovei pagal šią sutartį, grąžinimo grafiką (el.b. 2 t., b.l. 93-115). 2014-04-28 grąžinimo grafiku nustatyta, kokiu grafiku ieškovės sumokėti pinigai pagal abi sutartis (46116,69 Eur) atsakovės bus grąžinti ieškovei – 2014-05-26 turėjo grąžinti 9169,69 Eur, 2014-06-26 – 12315,43 Eur, 2014-07-25 – 12315,43 Eur, 2014-08-25 – 12315,43 Eur.

12Iš esmės dėl šių faktinių aplinkybių ginčo tarp šalių nėra.

13Dėl atsakovės priešieškinio

14Atsakovė pirmuoju priešieškinio reikalavimu prašė 2014-04-09 priedą Nr. 2 prie 2014-02-10 sutarties Nr. RS-11/2014 pripažinti negaliojančiu nuo jo pasirašymo dienos. Atsakovė priešieškinyje įrodinėjo, jog sudarydama sutarties Nr. RS-11/2014 2014-04-09 priedą suklydo dėl sandorio esmės. Ginčijamu sutarties Nr. RS-11/2014 2014-04-09 priedu šalys susitarė, kad sutartis yra nutraukiama, o iš ieškovės gautas sumas atsakovė grąžina per tris mokėjimus. Pagal šį sutarties papildymą atsakovei lieka pagal sutartį gaminta įranga, tačiau įranga buvo gaminama pagal specialų ieškovės užsakymą ir jos panaudojimas kitiems projektams ar užsakymams yra neįmanomas, atsakovė tokiu būdu patiria 159440,10 Lt dydžio nuostolius. Esant tokioms aplinkybėms, sudarant sandorį, buvo neteisingai išreikšta atsakovės valia dėl sandorio esmės. Be to, suklydimui, tai yra, neteisingam atsakovės valios išreiškimui dėl sudaromo sandorio, turėjo įtakos aplinkybė, jog 2014-04-09 priedas Nr. 2 yra pasirašytas atsakovės direktorės K. P., kuri nesupranta rusų kalbos.

15Pagal CK 1.90 straipsnio 1 dalį iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį. Suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu. Suklydimas turi esminės reikšmės, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis. Suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati, arba, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtent jai tenka rizika suklysti (CK 1.90 straipsnio 2, 4 ir 5 dalys). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas; suklydimo atveju neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Dėl suklydimo sudaryti sandoriai turi valios trūkumų; ją nulemia neteisingai suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas sandorio nebūtų sudaręs. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis, tai yra, konstatuojamas suklydimo faktas ir jo esmingumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-33/2004; 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-585/2006; 2008 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/2009; kt.). Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Atitinkamo sandorio pagrindu šalims atsiranda teisės ir pareigos; dėl to kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, turi patikrinti, kokias pareigas pagal sandorį įgis, kokias – praras. Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. lapkričio mėn. 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2011).

16CK 1.90 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi pati, arba atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes būtent jai tenka rizika suklysti. Šiuo atveju sutarties šalys yra įmonės, užsiimančios ūkine komercine veikla, ir jų tikslas – pelno siekimas. Jos veikia savo rizika ir tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai.

17Valstybinės kalbos įstatymo 9 straipsnis nustato, kad sandoriai su užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis sudaromi valstybine ir kita abiem pusėms priimtina kalba. Šis įstatymo reikalavimas dėl su užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis sudaromo sandorio kalbos ir jo vertimo yra įtvirtintas tam, kad būtų panaikinti tarp šalių galintys kilti nesutarimai dėl sutarties sąlygų neaiškumo ar jų nesupratimo.

18CPK 176 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pirmosios instancijos teismo pareiga visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištirti esmines bylos aplinkybes, nustatyti objektyvią tiesą ir priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 259, 263 straipsniai). Laikydamasis šių civilinio proceso įstatymo nuostatų, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, turi visapusiškai nustatyti ir įvertinti visas aplinkybes, kuriomis šalys įrodinėja reikalavimus, teikia atsikirtimus, ir sprendimo motyvuojamojoje dalyje atsakyti į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai plėtojamoje praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais konstatuota, kad sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 straipsnio 2, 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje bylos Nr. 3K-3-316/2010).

19Pareiga įrodyti, kad suklysta ir kad suklydimas buvo esminis, tenka šaliai, kuri prašo dėl suklydimo sudarytą sandorį pripažinti negaliojančiu (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-28/2011).

20Vadovaujantis anksčiau nurodytomis civilinio proceso įstatymo nustatytomis įrodinėjimo taisyklėmis, pripažįstama, kad atsakovė neįrodė, jog atsakovė, sudarydama ginčijamą susitarimą, atstovaujant jai tuo metu direktore esančiai K. P., iš esmės suklydo, tai yra buvo neteisingai išreikšta atsakovės valia dėl sandorio esmės, vadovaujantis toliau nurodytais argumentais. Byloje nėra įrodymų, išskyrus liudytojos K. P., sudariusios atsakovės vardu ginčijamą susitarimą, bei liudytojo G. P., kuris buvo atsakovės darbuotoju ginčo sutarties vykdymo metu, parodymus, pagrindžiančius, jog liudytoja K. P. nesuprato sudaromo susitarimo esmės ir nesuprato šio susitarimo esmės dėl rusų kalbos nemokėjimo. Vertindamas liudytojų K. P. ir G. P. parodymus jų patikimumo prasme, atsižvelgdamas, jog jie ginčo sutarties sudarymo ir vykdymo metu buvo atsakovės darbuotojai, jų parodymai prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams (laiškai rašyti ir pasirašyti K. P., siųsti elektroniniu paštu ieškovei rusų kalba, tai yra 2014-02-17, 2014-04-04, 2014-09-04), teismas turi pagrindą abejoti jų patikimumu. Be to, pati liudytoja K. P. parodė, jog mokykloje mokėsi rusų kalbos, gali pakalbėti apie orą (2015-10-02 teismo posėdžio garso įrašas). Liudytojas G. P. parodė, jog K. P. nesuprato tik techninių terminų rusų kalba (2015-10-23 teismo posėdžio garso įrašas). Liudytojas D. B. parodė, kad su K. P. kalbėdavo rusiškai, susikalbėdavo buitine kalba, K. P. su ieškove susirašinėdavo elektroniniu paštu, bet padarydavo klaidų (2015-10-23 teismo posėdžio garso įrašas). Byloje yra rašytiniai įrodymai – laiškai, rašyti ir pasirašyti K. P., siųsti elektroniniu paštu ieškovei rusų kalba (2014-02-17, 2014-04-04, 2014-09-04, el.b., 2 t. b.l. 35-40). Byloje nėra kitų įrodymų, išskyrus liudytojos K. P. parodymus, jog laiškus jos vardu ieškovei rašydavo liudytojas G. P.. Todėl darytina išvada, kad byloje nėra pakankamai duomenų, sudarančių pagrindą teismui abejoti K. P. rusų kalbos mokėjimu ir suvokimu tiek, kiek buvo būtina suprasti ginčijamo susitarimo turinį.

21Vertinant paties ginčijamo susitarimo turinį jo suvokimo prasme, teismo nuomone, susitarimo tekstas yra aiškus, jame nurodytos formuluotės nėra klaidinančios, susitarime nėra vartojami specifiniai, techniniai terminai. Todėl atsakovės atstovė, esant jos rusų kalbos mokėjimui ir suvokimui, atidžiai ir rūpestingai perskaitydama esmines susitarimo sąlygas, jog „šalys susitarė nutraukti įrangos tiekimą pagal šią sutartį. Šalys susitarė nustatyti pinigų, kuriuos Pirkėjas sumokėjo pagal šią sutartį, grąžinimo grafiką: 2014-06-26 – 12 315, 50 EUR; 2014-07-25 – 12 315, 50 EUR, 2014-08-25 -12 315, 43 EUR“, turėjo suvokti, jog šalių sutarties dalis dėl įrangos tiekimo nutraukiama, atsakovė prisiima pareigą grąžinti ieškovės pagal sutartį atsakovei perduotas pinigines lėšas, sutarties dalis dėl pinigų grąžinimo pratęsiama iki 2014-08-30. Šalių sudarytos sutarties Nr. RS-11/2014 8.2 punktu šalys buvo numačiusios teisę pakeisti ir (arba) papildyti sutarties sąlygas raštišku šalių susitarimu.

22Tai, kad atsakovė, atstovaujama K. P., būtent taip suprato ginčijamo susitarimo turinį ir juo buvo išreikšta tikroji atsakovės valia, pagrindžia toliau nurodytos byloje nustatytos aplinkybės. 2014-04-28 atsakovė, atstovaujant K. P., pateikė papildomą pinigų grąžinimo grafiką, kuriuo įsipareigojo grąžinti pinigines lėšas ir pagal Nr. RS-11/2014 sutartį, ir pagal RS-14/2014 sutartį, šio įsipareigojimo atsakovė neginčija. Šalys sutartį Nr. RS-11/2014 sudarė 2014-02-10, sutarties 3.2 punktu šalys numatė, kad darbų atlikimo terminas – 2014-03-15. 2014-03-07 papildymu Nr. 1 prie 2014-02-10 sutarties Nr. RS-11/2014 darbų atlikimo terminas pratęstas 60 dienų iki 2014-04-16. Byloje esantys įrodymai pagrindžia, kad atsakovė iki 2014-04-16 objektyviai nebūtų galėjusi įvykdyti sutarties. Sutarties Nr. RS-11/2014 1.1 punkte buvo numatyta, kad atsakovė atlieka įrangos projektavimą. Byloje esantys techniniai brėžiniai (el. b, 4 t. b.l. 2-17), liudytojų K. P., G. P. parodymai pagrindžia, jog sutarties nutraukimo momentu įrangos projektavimas, kaip numatyta sutarties 1.1 punkte, nebuvo užbaigtas. Iš atsakovės 2014-04-04 laiško, siųsto ieškovei elektroniniu paštu, matyti, jog 2014-04-04 atsakovė dar neturėjo visų reikalingų įrenginio komplektuojamųjų dalių, reikėjo perdaryti metalinį rėmą, kuriam taip pat buvo reikalinga gauti iš rangovų metalinius gaminius (el. b., t. 2, b. l. 40).

23Todėl nesant galimybės sutartyje nustatytu darbų atlikimo terminu, kai jis jau buvo pratęstas, sutarties įvykdyti, siekiant išvengti neigiamų sutarties neįvykdymo pasekmių, atsakovės veiksmai nutraukti sutartį šalių susitarimu ir grąžinti gautas pinigines lėšas, teismo nuomone, neprieštaravo protingo ir atidaus ūkio subjekto, vykdančio ūkinę komercinę veiklą, elgesiui. Liudytoja K. P. patvirtino, jog sudarė ginčijamą susitarimą, atsakovei siekiant išvengti baudų, ginčų sprendimo teisme (2015-10-02 teismo posėdžio garso įrašas).

24Atsakovės veiksmai, atstovaujant K. P., sudarant ginčijamą susitarimą, tuo atveju, jei ji nesuprato ginčijamo susitarimo esmės, vertinant atidaus ir rūpestingo asmens požiūriu, atsižvelgiant į tai, jog atsakovei kaip ūkio subjektui taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, įstatymu buvo numatyta (Valstybinės kalbos įstatymo 9 straipsnis), kad sandoris turi būti sudaromas abiem šalims priimtina kalba, tačiau ji, nesuprasdama sudaromo susitarimo turinio, jį sudarė, nepasitardama dėl jo teisinių pasekmių su teisės srities specialistu, nepasinaudodama vertėjo pagalba, neatitinka protingumo principo.

25Atsakovė antruoju priešieškinio reikalavimu prašė priteisti 46177,04 Eur nuostolių už faktiškai atliktus darbus, panaudotas medžiagas, vadovaudamasi CK 6.671 straipsnio nuostatomis. Nagrinėjant bylą atsakovė dalies šio priešieškinio reikalavimų atsisakė ir prašė priteisti 40 837,99 Eur nuostolių už atliktus darbus, panaudotas medžiagas, atliekant šiuos darbus.

26Tarp šalių ginčo nėra, jog tarp šalių 2014-02-10 sudaryta sutartis Nr. RS-11/2014 kvalifikuotina rangos sutartimi.

27CK šeštosios knygos II dalies ,,Sutarčių teisė“ XVIII skyriaus, reglamentuojančio sutarčių pabaigą, 6.221 straipsnio 1, 2 dalyse nustatyta, kad sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo, tačiau nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo, bei netesybas. Pagal CK 6.671 straipsnį tais atvejais, kai nutraukiama rangos sutartis dėl to, kad rangovas darbą vykdo ne laiku, užsakovas turi teisę likusiems darbams atlikti sudaryti kitą rangos sutartį, prieš tai priėmęs jau atliktus darbus, o rangovas tokiu atveju turi teisę reikalauti sumokėti už faktiškai atliktus darbus. Šioje teisės normoje iš esmės įtvirtinta rangos sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyra, nes rangovas turi teisę reikalauti iš užsakovo sumokėti tik už faktiškai atliktų darbų dalį sumą, proporcingą pagal atliktų darbų dalį visų darbų sąmatai.

28Kasacinio teismo nurodyta, kad tais atvejais, kai nutraukiama rangos sutartis dėl to, jog rangovas darbą vykdo ne laiku, užsakovas turi teisę likusiems darbams atlikti sudaryti kitą rangos sutartį, prieš tai priėmęs jau atliktus darbus. Rangovas tokiu atveju turi teisę reikalauti sumokėti už faktiškai atliktus darbus (CK 6.671 straipsnis). Kai rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato perdavimo, faktiškai atlikti darbai priimami ta pačia tvarka, kaip ir galutinis darbų rezultatas. CK 6.694 straipsnio 1 dalyje nustatyta užsakovo pareiga nedelsiant pradėti darbų priėmimą po to, kai jis gauna rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2005; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007, 2008 m. kovo 17 d. nutartis Nr. 3K-3-177/2008).

29Ieškovė įrodinėjo, kad rangos sutartį Nr. RS-11/2014 nutraukė dėl to, kad manė, jog atsakovė sulygtų darbų laiku neatliks (2015-10-02 teismo posėdžio garso įrašas). Kaip nurodyta anksčiau, nors šalių sudaryta rangos sutartis Nr. RS-11/2014 nutraukta abiejų šalių susitarimu, teismo nuomone, byloje esantys įrodymai pagrindžia ieškovės įrodinėjamas aplinkybes, kad atsakovė iki 2014-04-16, tai yra iki numatyto sutarties įvykdymo termino, kuris jau buvo pratęstas, objektyviai nebūtų galėjusi įvykdyti sutarties.

30Esant tokioms aplinkybėms, remiantis nurodytu teisiniu reglamentavimu, formuojama nurodyta kasacinio teismo praktika, šalims nutraukus rangos sutartį Nr. RS-11/2014 dėl to, kad atsakovė iki 2014-04-16 objektyviai nebūtų galėjusi įvykdyti sutarties, atsakovė vis tik įgijo teisę reikalauti sumokėti už jos faktiškai atliktų ir įrodytų darbų dalį, panaudotų medžiagų, atliekant šiuos darbus, dalį.

31Atsakovės atstovė teismo posėdžių metu paaiškino, kad įranga buvo gaminama, bet buvo pagaminta ne iki galo, dėl to atsakovė patyrė išlaidas, buvo suvirintas rėmas, panaudotos medžiagos, prašymo skirti ekspertizę byloje siekiant nustatyti atliktų darbų dalį, panaudotų medžiagų kiekį teikti nepageidauja (2015-10-02 teismo posėdžio garso įrašas, 2015-11-16 teismo posėdžio garso įrašas). Liudytoja K. P., buvusi atsakovės direktore ginčo rangos sutarties Nr. RS-11/2014 sudarymo ir vykdymo metu, 2015-10-02 teismo posėdžio metu parodė, jog praktiškai viskas buvo pagaminta, tik reikėjo sumontuoti, visos medžiagos buvo supirktos (2015-10-02 teismo posėdžio garso įrašas). Liudytojas G. P., kuris buvo atsakovės darbuotoju ginčo sutarties vykdymo metu, parodė, kad buvo padarytos įrangos komplektuojančiosios dalys transporteriams, surinktos visos medžiagos, beliko darbo brėžinius pabaigti ir pagal tai pabaigti projektą, įrangos buvo padaryta apie 60–70 procentų, beliko sukomplektuoti (2015-10-23 teismo posėdžio garso įrašas). Atsakovė yra suinteresuota bylos baigtimi, liudytojai yra buvę atsakovės darbuotojai ginčo rangos sutarties Nr. RS-11/2014 vykdymo metu, todėl gali būti suinteresuoti duoti atsakovei palankius parodymus, kas sudaro pagrindą abejoti jų parodymų patikimumu. Be to, šių parodymų nepagrindžia kitų byloje esančių įrodymų, kuriais atsakovė įrodinėjo atliktų darbų dalį, panaudotų medžiagų kiekį, atliekant šiuos darbus, visuma. Įrodinėdama atliktų darbų dalį ir panaudotų medžiagų kiekį, atsakovė pateikė įrenginį projektavusio liudytojo G. P. parengtą panaudotų medžiagų suvestinę (el. b., 4 t., b.l. 50-55 ) pagal į bylą pateiktus brėžinius (el. b, 4 t. b.l. 2-17) ir PVM sąskaitas faktūras. Tačiau, teismo nuomone, yra pagrindas abejoti šios suvestinės objektyvumu, pagrįstumu, vertinant toliau nurodytas aplinkybes. Kaip buvo nurodyta, rangos sutarties Nr. RS-11/2014 1.1 punkte buvo numatyta, kad atsakovė atlieka įrangos projektavimą. Byloje esantys techniniai brėžiniai (el. b, 4 t. b.l. 2-17), liudytojų K. P., G. P. parodymai pagrindžia, jog sutarties nutraukimo momentu įrangos projektavimas, kaip numatyta sutarties 1.1 punkte, nebuvo užbaigtas, reikėjo pabaigti darbo brėžinius ir pagal tai pabaigti projektą (2015-10-02 teismo posėdžio garso įrašas, 2015-10-23 teismo posėdžio garso įrašas). Tarp šalių nėra ginčo, jog pagal šalių sudarytą rangos sutartį Nr. RS-11/2014 turėjo būti vykdomas individualus užsakymas (2015-11-16 teismo posėdžio garso įrašas). Rangos sutarties Nr. RS-11/2014 priede Nr. 1 šalys numatė konkrečius sutartimi numatytos pagaminti įrangos duomenis. Todėl, teismo nuomone, esant individualiam užsakymui parengta suvestinė pagal brėžinius, kuriais suprojektuota ne įranga, dėl kurios pagaminimo buvo sudaryta šalių ginčo sutartis, nepagrindžia, jog būtent sutartyje numatytai įrangai pagaminti buvo reikalingos ir panaudotos tos medžiagos. Akivaizdu, jog neatlikus įrangos projektavimo, tai yra neparengus šios įrangos projekto, nėra galimybės numatyti būtinų panaudoti medžiagų kiekio. Be to, iš atsakovės pateiktų PVM sąskaitų faktūrų, kuriomis atsakovė grindžia panaudotų medžiagų kiekį ir kurių pagrindu parengta panaudotų medžiagų suvestinė, matyti, kad pagal šias PVM sąskaitas faktūras buvo įsigyjami didesni kiekiai medžiagų, nei buvo būtina ieškovės įrenginiui pagaminti. Liudytojai K. P. ir G. P. parodė, kad kita tokia įranga tuo metu pas atsakovę gaminama nebuvo (2015-10-02 teismo posėdžio garso įrašas, 2015-10-23 teismo posėdžio garso įrašas).

32Kitų įrodymų, galinčių pagrįsti, jog atsakovė buvo atlikusi jos nurodytų darbų dalį ir faktiškai sunaudojusi medžiagas darbams atlikti, byloje nėra. Byloje atsakovė nepateikė atliktų darbų aktų, atsakovės vienašališkai sudarytų atliktų darbų aktų, kitų įrodymų, pagrindžiančių, jog atsakovė siekė, kad ieškovė priimtų jos atliktus darbus ir sumokėtų už faktiškai atliktų darbų dalį, panaudotų medžiagų, atliekant šiuos darbus, dalį. Šalys rangos sutarties 6.1, 6.2, 6.3 punktais buvo susitarusios, jog darbų pabaiga yra pasirašytas darbų priėmimo ir perdavimo aktas, kad atsakovė turėjo pareigą, atlikusi darbus, pranešti ieškovei apie pasirengimą perduoti darbus, pateikti iš savo pusės pasirašytą aktą. Kadangi, kai rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato perdavimo, faktiškai atlikti darbai priimami ta pačia tvarka, kaip ir galutinis darbų rezultatas, todėl atsakovė turėjo pareigą šalių sutartyje nustatyta tvarka, priduoti ieškovei faktiškai atliktus darbus, o ieškovei atsisakius priimti jos faktiškai atliktus darbu, surašyti vienašališką darbų perdavimo – priėmimo aktą.

33Teismo nuomone, remiantis anksčiau nurodytomis civilinio proceso įstatyme numatytomis įrodinėjimo taisyklėmis, esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, formuojamai teismų praktikai, jog kai rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato perdavimo, faktiškai atlikti darbai priimami ta pačia tvarka, kaip ir galutinis darbų rezultatas, nėra pagrindo išvadai padaryti, jog atsakovė, vykdydama rangos sutartį Nr. RS-11/2014, atliko jos nurodytus darbus, panaudojo jos nurodytas medžiagas šalių sudarytai rangos sutarčiai vykdyti. Teismui pasiūlius atsakovė, siekdama įrodyti savo priešieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes, neteikė prašymo skirti byloje ekspertizę siekiant nustatyti atliktų darbų dalį, panaudotų medžiagų kiekį.

34Kadangi atsakovė neįrodė savo priešieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių, pagrindžiančių jos reikalavimus pripažinti 2014-04-09 priedą Nr. 2 prie 2014-02-10 sutarties Nr. RS-11/2014 negaliojančiu nuo jo pasirašymo dienos, priteisti 40837,99 Eur nuostolių už atliktus darbus, panaudotas medžiagas, atliekant šiuos darbus, todėl atsakovės priešieškinis laikytinas nepagrįstu ir atmestinas (CPK 177, 178, 185 straipsniai).

35Dėl ieškovės ieškinio

36Atsisakiusi dalies ieškinio reikalavimų, ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo: 2014-04-16 iki bylos iškėlimo teisme dienos (2014-12-02) dėl 36946,43 Eur (127568,63 Lt) skolos – 5739,75 Lt; 2014-04-01 iki bylos iškėlimo teisme dienos (2014-12-02) dėl 9169,69 Eur (31661,10 Lt) skolos – 1519,20 Lt, kas iš viso sudaro 2102,34 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už 46116,12 Eur skolą.

37Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą netesybų sąvoką, netesybos yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje formuojant netesybų priteisimo už prievolės termino praleidimą taisykles laikomasi nuostatos, kad plačiąja prasme prievolės neįvykdymas yra ir prievolės įvykdymo termino praleidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-213/2014).

38Bendrieji sutarčių nutraukimo teisiniai padariniai įtvirtinti CK II dalyje „Sutarčių teisė“. CK 6.221 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo. CK 6.221 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo, bei netesybas.

39CK 6.156 straipsnyje nustatyta šalių teisė nepažeidžiant imperatyviųjų teisės normų sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, kitas sąlygas.

40Ieškovė reiškia reikalavimus dėl netesybų priteisimo delspinigių, nustatytų šalių sudarytomis sutartimis Nr. RS-11/2014 ir Nr. RS-14/2014, forma. Pagal sutartį Nr. RS-11/2014 ieškovė reiškia reikalavimą dėl delspinigių priteisimo už laikotarpį nuo 2014-04-16 iki bylos iškėlimo teisme dienos. Pagal sutartį Nr. RS-14/2014 ieškovė reiškia reikalavimą dėl delspinigių priteisimo už laikotarpį nuo 2014-04-01 iki bylos iškėlimo teisme dienos.

41Atsakovė pagal sutartį Nr. RS-11/2014 įsipareigojo pagaminti įrangą per 35 dienas, bet ne vėliau kaip iki 2014-03-15 (3.2 punktas). 2014-03-07 papildymu Nr. 1 prie 2014-02-10 sutarties Nr. RS-11/2014 darbų atlikimo terminas pratęstas 60 dienų iki 2014-04-16. Sutarties Nr. RS-11/2014 8.3 punkte nustatyta, jog sutarties galiojimas baigiasi, kai šalys tinkamai įvykdo sutarties sąlygas. Šalys papildymu Nr. 2, sudarytu 2014-04-09 prie sutarties Nr. RS-11/2014, susitarė nutraukti įrangos tiekimą pagal sutartį Nr. RS-11/2014, nustatyti pinigų, kuriuos ieškovė sumokėjo, grąžinimo grafiką. Šalių atstovai 2015-10-02 teismo posėdyje paaiškino (2015-10-02 teismo posėdžio garso įrašas), jog pripažįsta, kad sutartis Nr. RS-11/2014 nutraukta nuo 2014-04-16, tai yra nelaikant sutarties galiojimo pabaiga visiško sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

42Atsakovė pagal sutartį Nr. RS-14/2014 įsipareigojo parduoti ieškovei atsargines detales, užsakymo įvykdymo terminas – 14 dienų, bet ne vėliau kaip 2014-04-01. Sutarties Nr. RS-14/2014 8.3 punkte nustatyta, jog sutarties galiojimas baigiasi, kai šalys tinkamai įvykdo sutarties sąlygas. Šalių atstovai 2015-10-02 teismo posėdyje paaiškino (2015-10-02 teismo posėdžio garso įrašas), jog pripažįsta, kad sutartis Nr. RS-14/2014 nutraukta nuo 2014-04-01, tai yra nelaikant sutarties galiojimo pabaiga visiško sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

43Nesant ginčo tarp šalių dėl sutarčių nutraukimo termino, tai yra dėl to, jog šalys faktiškai sutartį Nr. RS-11/2014 nutraukė 2014-04-16, o sutartį Nr. RS-14/2014 nutraukė 2014-04-01, atsižvelgdamas į šalims įstatymo numatytą teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, teismas pripažįsta, jog sutartis Nr. RS-11/2014 nutraukta 2014-04-16, o sutartis Nr. RS-14/2014 nutraukta 2014-04-01. Teismo nuomone, toks šalių tarpusavio teisių nustatymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms. Sutarčių nutraukimas atleido abi šalis nuo sutarčių vykdymo, tai yra sutartimis prisiimtų prievolių vykdymo pagal sutartį Nr. RS-11/2014 nuo 2014-04-16, pagal sutartį Nr. RS-14/2014 nuo 2014-04-01.

44Sutarties Nr. RS-11/2014 3.4 punkte šalys susitarė, kad nepagaminus įrangos iki nurodytų terminų dėl gamintojo kaltės, turi būti mokami 0,02 procento dydžio delspinigiai nuo bendrosios darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną (vertime į lietuvių kalbą yra padaryta klaida, nurodant delspinigių skaičiavimą), bet ne daugiau kaip 10 procentų darbų vertės. Sutarties Nr. RS-14/2014 3.2 punkte numatyta, kad nepristačius dalių nurodytu terminu, mokami 0,02 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos užsakymo sumos, bet ne daugiau kaip 10 procentų visos užsakymo sumos.

45Esant šalių susitarimui, jog delspinigiai skaičiuojami už sutartimis prisiimtų prievolių nevykdymą, sutartis nutraukus, tokiu būdu atleidus abi šalis nuo sutarčių vykdymo, tai yra sutartimis prisiimtų prievolių vykdymo, ieškovė neturi teisės sutarčių Nr. RS-11/2014 ir Nr. RS-14/2014 pagrindu reikalauti delspinigių iš atsakovės už sutartyse numatytų prievolių nevykdymą (CK 6.71 straipsnis). Kadangi, teismo nuomone, ieškovė neturi teisės reikalauti delspinigių iš atsakovės, todėl teismas nepasisako dėl atsakovės prašymo taikyti senaties terminą.

46Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo 6 procentų dydžio metines palūkanas už 46116,12 Eur skolą. Kaip nustatyta, atsakovės bankroto byloje buvo patvirtintas ieškovės 46116,11 Eur dydžio finansinis reikalavimas, atsakovė šį ieškovės reikalavimą yra pripažinusi, tai yra pripažino, jog iki 2014-08-28 atsakovė turėjo pareigą ieškovei grąžinti 46116,11 Eur. Įmonių bankroto įstatymo 7 dalies 3 punktas nustato, jog įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, yra nutraukiamas netesybų už visas įmonės prievoles skaičiavimas. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, atsakovei bankroto byla iškelta 2015-05-19, nutartis įsiteisėjo 2015-05-29 (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 13 dalis), ši byla iškelta 2014-12-17. Kadangi atsakovė praleido prievolės grąžinti ieškovei 46116,11 Eur įvykdymo terminą, todėl ieškovei yra pagrindas nuo bylos iškėlimo teisme 2014-12-17, kaip prašo ieškovė, iki nutarties iškelti atsakovei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, tai yra 2015-05-29, priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo 46116,11 Eur sumos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis, Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 13 dalis). Tuo pagrindu ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies.

47Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

48Kadangi atsakovės priešieškinis atmestas, jos visų turėtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas nesprendžiamas. Atsakovė paduodama priešieškinį, kuriuo reiškė reikalavimą dėl 2014-04-09 priedo Nr. 2 prie 2014-02-10 sutarties Nr. RS-11/2014 pripažinimo negaliojančiu, sumokėjo 2663 Lt žyminio mokesčio, vėliau atsakovei iškėlus bankroto bylą ir teikiant reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo atsakovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo buvo atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

49Ieškovė atsisakė dalies ieškinio reikalavimų dėl 46116,11 Eur sumos, todėl ieškovei grąžintina nuo šios sumos 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio. Ieškovė paduodama ieškinį nuo šios 46116,11 Eur (159229,70 Lt) sumos pagal tuo metu galiojusias civilinio proceso įstatymo nuostatas turėjo sumokėti 3138,44 Lt žyminio mokesčio (3000 Lt + (159229, 70 Lt – 100000 Lt x 2 procentų) = 3138,44 Lt x 75 procentų), tai yra 908, 95 Eur žyminio mokesčio, todėl ieškovei grąžintino žyminio mokesčio dalis sudaro 681,71 Eur, likusi žyminio mokesčio dalis sudaro 227,23 Eur.

50CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškovė pateikė prašymą priteisti iš viso 3213,43 Eur bylinėjimosi išlaidų, į šią sumą įskaičiavo ir sumokėtą 940,49 Eur žyminį mokestį, be žyminio mokesčio prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 2272,94 Eur.

51Ieškovės reiškiamas reikalavimas dėl 46116,11 Eur šioje byloje buvo patvirtintas kaip ieškovės finansinis reikalavimas bankroto byloje ir ieškovė šioje byloje 46116,11 Eur reikalavimo atsisakė, todėl teismas konstatuoja, kad sprendimas dėl šios reikalavimo dalies priimtas ieškovės naudai, todėl negrąžinta žyminio mokesčio dalis nuo šio reikalavimo, tai yra 227,23 Eur (784,61 Lt), priteistina iš atsakovės. Taip pat iš dalies patenkintas ieškovės reikalavimas dėl 6 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo. Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad patenkinta ieškovės reikalavimų dalis iš viso sudaro 80 procentų visų ieškovės pareikštų reikalavimų.

52Be žyminio mokesčio, ieškovė prašo atlyginti patirtas išlaidas už susipažinimą su sutartimis, susipažinimą su susirašinėjimo medžiaga, sutarčių atrinkimą, susirašinėjimą dėl vertimo, pretenzijos paruošimą, surašymą, išsiuntimą (sąskaita už teisines paslaugas Nr. 029-014 650 Eur), kurios, teismo nuomone, yra priskiriamos ieškinio rengimo išlaidoms, todėl šiuo atveju nepriskirtinos į paskirstomą bylinėjimosi išlaidų sumą (2272, 94 Eur – 650 Eur).

53Likusi ieškovės prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 1622,94 Eur (2272,94 Eur – 650 Eur). Šias išlaidas sudaro išlaidos už advokato teisinę pagalbą (ieškinio parengimas, atsiliepimo parengimas, atstovavimas), už vertimo paslaugas, išlaidos, susijusios su nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdymu. Išlaidos už vertimo paslaugas, išlaidos, susijusios su nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdymu, teismo nuomone, buvo būtinos ir yra pagrįstos, todėl yra susijusios su bylos nagrinėjimu ir priskirtinos į paskirstomą bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

54Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra viena iš išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, rūšių (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Teismas, taikydamas CPK 98 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar visos advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008).

55Ieškovės advokato išlaidų pagrįstumas vertinamas, vadovaujantis 2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija šioše Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, todėl laikytinos pagrįstomis.

56Kadangi, teismo nuomone, ieškovės patenkintų ieškinio reikalavimų dalis sudaro 80 procentų ieškinio reikalavimų, todėl iš atsakovės priteistina ieškovei be žyminio mokesčio 1298,35 Eur bylinėjimosi išlaidų (išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti, išlaidos, susijusios su nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones, vykdymu, išlaidos už vertimo paslaugas). Bendra priteistina ieškovei iš atsakovės bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 1525,58 Eur. Teismo nuomone, atsižvelgiant į protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus, nors atsakovė ir yra bankrutuojanti įmonė, šios išlaidos nėra nepagrįstai didelės, nes yra patirtos dviejose bylose, kurios buvo sujungtos, buvo nagrinėjami iš viso 5 reikalavimai, kurie ieškovės buvo tikslinami, ieškovė teikė papildomus atsiliepimus į atsakovės patikslintus priešieškinio reikalavimus.

57Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad iš atsakovo (bankrutuojančios įmonės) ieškovui (kreditoriui) priteistos bylinėjimosi išlaidos atitinka administravimo išlaidų sampratą pagal savo teisinę prigimtį ir paskirtį. Toks aiškinimas taikytinas ir tais atvejais, kai ieškinį bankrutuojančios įmonės vardu reiškia bankroto administratorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013; 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2014). Todėl iš atsakovės ieškovei priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės administravimo lėšų.

58Byloje 2014-12-17 nutartimi atsakovei taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Kadangi bylos dalis dėl dalies ieškovės ieškinio reikalavimų nutraukta, kita ieškinio dalis iš esmės atmesta, taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, sprendimui įsiteisėjus, panaikinamos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

59Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka (15 straipsnio 2 dalis) apie priimtą sprendimą byloje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo praneština atsakovės BUAB „Euromatics“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui (Klaipėdos apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-1085-479/2015), pateikiant įsiteisėjusio teismo sprendimo kopiją.

60Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268, 270, 284 straipsniais, teismas

Nutarė

61priimti ieškovės LTD „Ultramar“ atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo priteisti 46116,11 Eur skolą iš atsakovės BUAB „Euromatics“ ir šią bylos dalį nutraukti.

62Priimti atsakovės BUAB „Euromatics“ atsisakymą nuo 4848,36 Eur dydžio reikalavimo ir šią bylos dalį nutraukti.

63Patenkinti ieškovės LTD „Ultramar“ ieškinį iš dalies ir priteisti iš atsakovės BUAB „Euromatics“ ieškovei LTD „Ultramar“ nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-12-17) iki nutarties iškelti atsakovei BUAB „Euromatics“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (2015-05-29) 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo 46116,11 Eur sumos.

64Priteisti ieškovei LTD „Ultramar“ iš atsakovės BUAB „Euromatics“ 1525,58 Eur bylinėjimosi išlaidų, mokėtinų iš administravimo išlaidoms skirtų lėšų.

65Kitos ieškovės LTD „Ultramar“ ieškinio dalies netenkinti.

66Atmesti atsakovės BUAB „Euromatics“ priešieškinį.

67Grąžinti ieškovei LTD „Ultramar“ 681,71 Eur žyminio mokesčio („Swedbank“, AB

682014-12-01 mokėjimo nurodymas Nr. 5, mokėtojas P. M., suma 3138,44 Lt, 2014-12-12 mokėjimo nurodymas Nr. 86382, mokėtojas P. M., suma 108,88 Lt).

69Byloje 2014-12-17 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, sprendimui įsiteisėjus, panaikinamos.

70Pranešti apie priimtą sprendimą byloje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo atsakovės BUAB „Euromatics“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui (Klaipėdos apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-1085-479/2015), pateikiant įsiteisėjusio teismo sprendimo kopiją.

71Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. ieškovė kreipėsi su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, prašydama... 3. Atsakovė priešieškiniu, kurį vėliau patikslino, prašė 2014-04-09 priedą... 4. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovė prašo atmesti ieškovės... 5. Atsiliepime į priešieškinį ir patikslintą priešieškinį ieškovė prašo... 6. Atsakovės bankroto administratorius atsiliepime į ieškinį ir... 7. 2015-10-02 teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, jog atsisako... 8. Ieškinys tenkinamas iš dalies, priešieškinis netenkinamas.... 9. Iš byloje esančių įrodymų visumos nustatyta, kad tarp šalių 2014-02-10... 10. 2014-03-18 šalys sudarė sutartį Nr. RS-14/2014 dėl atsarginių detalių... 11. Šalys 2014-04-09 sutartimi Nr. RS-11/2014 susitarė nutraukti įrangos... 12. Iš esmės dėl šių faktinių aplinkybių ginčo tarp šalių nėra.... 13. Dėl atsakovės priešieškinio... 14. Atsakovė pirmuoju priešieškinio reikalavimu prašė 2014-04-09 priedą Nr. 2... 15. Pagal CK 1.90 straipsnio 1 dalį iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali... 16. CK 1.90 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad suklydimas negali būti laikomas... 17. Valstybinės kalbos įstatymo 9 straipsnis nustato, kad sandoriai su užsienio... 18. CPK 176 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pirmosios instancijos teismo pareiga... 19. Pareiga įrodyti, kad suklysta ir kad suklydimas buvo esminis, tenka šaliai,... 20. Vadovaujantis anksčiau nurodytomis civilinio proceso įstatymo nustatytomis... 21. Vertinant paties ginčijamo susitarimo turinį jo suvokimo prasme, teismo... 22. Tai, kad atsakovė, atstovaujama K. P., būtent taip suprato ginčijamo... 23. Todėl nesant galimybės sutartyje nustatytu darbų atlikimo terminu, kai jis... 24. Atsakovės veiksmai, atstovaujant K. P., sudarant ginčijamą susitarimą, tuo... 25. Atsakovė antruoju priešieškinio reikalavimu prašė priteisti 46177,04 Eur... 26. Tarp šalių ginčo nėra, jog tarp šalių 2014-02-10 sudaryta sutartis Nr.... 27. CK šeštosios knygos II dalies ,,Sutarčių teisė“ XVIII skyriaus,... 28. Kasacinio teismo nurodyta, kad tais atvejais, kai nutraukiama rangos sutartis... 29. Ieškovė įrodinėjo, kad rangos sutartį Nr. RS-11/2014 nutraukė dėl to,... 30. Esant tokioms aplinkybėms, remiantis nurodytu teisiniu reglamentavimu,... 31. Atsakovės atstovė teismo posėdžių metu paaiškino, kad įranga buvo... 32. Kitų įrodymų, galinčių pagrįsti, jog atsakovė buvo atlikusi jos... 33. Teismo nuomone, remiantis anksčiau nurodytomis civilinio proceso įstatyme... 34. Kadangi atsakovė neįrodė savo priešieškinio pagrindu nurodytų... 35. Dėl ieškovės ieškinio... 36. Atsisakiusi dalies ieškinio reikalavimų, ieškovė prašė priteisti iš... 37. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą netesybų sąvoką, netesybos... 38. Bendrieji sutarčių nutraukimo teisiniai padariniai įtvirtinti CK II dalyje... 39. CK 6.156 straipsnyje nustatyta šalių teisė nepažeidžiant imperatyviųjų... 40. Ieškovė reiškia reikalavimus dėl netesybų priteisimo delspinigių,... 41. Atsakovė pagal sutartį Nr. RS-11/2014 įsipareigojo pagaminti įrangą per 35... 42. Atsakovė pagal sutartį Nr. RS-14/2014 įsipareigojo parduoti ieškovei... 43. Nesant ginčo tarp šalių dėl sutarčių nutraukimo termino, tai yra dėl to,... 44. Sutarties Nr. RS-11/2014 3.4 punkte šalys susitarė, kad nepagaminus įrangos... 45. Esant šalių susitarimui, jog delspinigiai skaičiuojami už sutartimis... 46. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės nuo bylos iškėlimo teisme iki... 47. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, laikinųjų apsaugos priemonių... 48. Kadangi atsakovės priešieškinis atmestas, jos visų turėtų bylinėjimosi... 49. Ieškovė atsisakė dalies ieškinio reikalavimų dėl 46116,11 Eur sumos,... 50. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 51. Ieškovės reiškiamas reikalavimas dėl 46116,11 Eur šioje byloje buvo... 52. Be žyminio mokesčio, ieškovė prašo atlyginti patirtas išlaidas už... 53. Likusi ieškovės prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma sudaro... 54. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra viena iš išlaidų, susijusių su... 55. Ieškovės advokato išlaidų pagrįstumas vertinamas, vadovaujantis 2015-03-19... 56. Kadangi, teismo nuomone, ieškovės patenkintų ieškinio reikalavimų dalis... 57. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad iš atsakovo... 58. Byloje 2014-12-17 nutartimi atsakovei taikytos laikinosios apsaugos priemonės.... 59. Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka (15 straipsnio 2 dalis) apie... 60. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK... 61. priimti ieškovės LTD „Ultramar“ atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo... 62. Priimti atsakovės BUAB „Euromatics“ atsisakymą nuo 4848,36 Eur dydžio... 63. Patenkinti ieškovės LTD „Ultramar“ ieškinį iš dalies ir priteisti iš... 64. Priteisti ieškovei LTD „Ultramar“ iš atsakovės BUAB „Euromatics“... 65. Kitos ieškovės LTD „Ultramar“ ieškinio dalies netenkinti.... 66. Atmesti atsakovės BUAB „Euromatics“ priešieškinį.... 67. Grąžinti ieškovei LTD „Ultramar“ 681,71 Eur žyminio mokesčio... 68. 2014-12-01 mokėjimo nurodymas Nr. 5, mokėtojas P. M., suma 3138,44 Lt,... 69. Byloje 2014-12-17 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos... 70. Pranešti apie priimtą sprendimą byloje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas... 71. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos...