Byla 2A-868/2013
Dėl statybos rangos sutarties nutraukimo ir įskaitymo pripažinimo neteisėtu, darbų kainos padidinimo papildomų darbų verte, skolos už darbus priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „VIA UNICA“ apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. balandžio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-365-280/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VIA UNICA“ dėl statybos rangos sutarties nutraukimo ir įskaitymo pripažinimo neteisėtu, darbų kainos padidinimo papildomų darbų verte, skolos už darbus priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Ignalinos statyba“ 2011-09-19 su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas:

5pripažinti 2010-12-06 Statybų rangos sutarties Nr. S10/12/06, sudarytos tarp UAB „Ignalinos statyba“ ir UAB „VIA UNICA“ nutraukimą neteisėtu;

6pripažinti UAB „VIA UNICA“ 2011-08-09 padarytą įskaitymą 380409,37 Lt sumoje neteisėtu;

7priteisti UAB „Ignalinos statyba“ naudai iš UAB „VIA UNICA“ 639799,02 Lt skolos už atliktus statybos darbus.;

8padidinti atliktų statybos darbų kainą 64814,94 Lt suma ir priteisti šią sumą iš UAB „VIA UNICA“;

9priteisti iš UAB „VIA UNICA“ ieškovo naudai 8,49 procentų dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos;

10priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas: 1000 Lt žyminio mokesčio ir 5100 advokato pagalbos išlaidų.

11Ieškovas nurodė, kad 2010 m. gruodžio 6 d. su atsakovu UAB „VIA UNICA“ sudarė statybos rangos sutartį Nr. S10/12/06, kuria ieškovas per sutartyje nustatytą terminą, iki 2011-04-30, įsipareigojo atlikti ir perduoti viešbučio „Romantic“, esančio ( - ), SPA, konferencijų salės ir turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros rekonstrukcijos darbus bei ištaisyti defektus o atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui už atliktus statybos darbus 3012810 Lt, sudaryti ieškovui būtinas sąlygas darbams atlikti ir sutartyje numatyta tvarka priimti darbų rezultatą. Ieškovas nurodė, kad vykdant statybos darbus pagal statybos rangos sutartį Nr. S10/12/06, paaiškėjo, jog reikia atlikti papildomus darbus, kurių vertė 207676,23 Lt. Dėl papildomų darbų kainos ir atlikimo terminų tarp sutarties šalių kilo ginčas. 2011-04-20 ieškovas su atsakovu pasirašė susitarimą dėl taikaus ginčo išsprendimo, kuriuo šalys susitarė, kad ieškovas UAB „Ignalinos statyba“ nereikalaus padidinti rangos sutarties kainos dėl iki 2011-04-20 susitarimo atliktų, ieškovo nurodytų kaip papildomų darbų, kurių vertė yra 207676,23 Lt dėl to, kad ieškovo subrangovas UAB „Jagritus“ sutiko papildomų darbų kainos dydžiu sumažinti atliekamų ir jau atliktų darbų kainą pagal 2010-12-17 statybos subrangos sutartį. Minėtu 2011-04-20 susitarimu ieškovas su atsakovu taip pat susitarė darbų, išskyrus darbus SPA centre, atlikimo terminą nukelti iki 2011-06-15, o darbų SPA centre atlikimo terminą suderinti po to, kai atsakovas pateiks šios darbų dalies techninį projektą. Ieškovas pažymėjo, kad visus darbus pagal statybos rangos sutartį Nr. S10/12/06, išskyrus darbus SPA centre, ieškovas užbaigė laiku ir 2011-06-15 pasirašė atliktų darbų aktą. Šį aktą pasirašė ir visi statybos darbų užbaigimo komisijos nariai. Ieškovas nurodė, kad atsakovas be jokio pagrindo atsisakė pasirašyti minėtą statybos darbų užbaigimo aktą. Darbus SPA centre ieškovas turėjo vykdyti ir užbaigti po techninio projekto dalies gavimo pagal suderintą grafiką. Tačiau atsakovas nepateikė SPA centro dalies techninio projekto. Pateikti pavieniai brėžiniai neatitiko STR1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, 8 priedo „Techninio projekto sudedamosios dalys“ reikalavimų, t.y. nebuvo aiškinamojo rašto, medžiagų ir įrenginių kiekių žiniaraščių, patalpų apdailos (sienų, grindų, lubų) žiniaraščių, atskiri brėžiniai nebuvo pasirašyti projektuotojų, jų pagrindu buvo sudėtinga arba iš esmės neįmanoma vykdyti darbus, spręsti apie darbų užbaigimo terminus. Be to, pateikti brėžiniai, kurių pagrindu buvo paskaičiuota SPA centro darbų kaina iš esmės skyrėsi nuo tų, kurie buvo pateikti statybos rangos sutarties Nr. S10/12/06 sudarymo metu. Kadangi užsakovas (atsakovas) keitė darbų apimtis ir techninę dokumentaciją SPA centre, ieškovas negalėjo sudaryti darbų užbaigimo grafiko. Nepaisant to, ieškovas darbus SPA centre vykdė ir užbaigė pagal faktines galimybes, atsakovo, projektuotojo žodinius paaiškinimus. Darbus SPA centre baigė 2011-08-16 ir tą pačią dieną pasirašė atliktų darbų aktą. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas nepasirašė 2011-08-16 atliktų darbų akto, taip pat atsisakė pasirašyti 2011-08-17 darbų perdavimo –priėmimo aktą, kuriuo ieškovas galutinai perdavė atsakovui visus atliktus darbus, įskaitant tuos, kurie jau buvo perduoti atskirais atliktų darbų aktais. Savo atsisakymą pasirašyti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus atsakovas grindė aplinkybe, kad neištaisyti darbų defektai pagal 2011-08-02 defektų aktus, taip pat nėra pasirašytas darbų užbaigimo aktas. Be to atsakovas, gavęs atliktų darbų aktą, 2011-08-16 pranešimu Nr. 533 informavo ieškovą, kad nutraukia Statybos rangos sutartį Nr. S10/12/06. Atsakovas pranešime nurodė, kad nutraukia rangos sutartį, nes ieškovas UAB „Ignalinos statyba“ laiku neužbaigė statybos darbų, neištaisė defektų, neatlygino nuostolių ir šiais veiksmais suteikė pagrindą atsakovui manyti, kad ieškovas nepajėgs užbaigti darbų be esminių trūkumų ir didelių nuostolių atsakovui. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas neteisėtai nutraukė Statybos rangos sutartį Nr. S10/12/06, nes nesilaikė sutarties 69 punkte šalių nustatyto 15 kalendorinių dienų įspėjimo apie sutarties nutraukimą termino. Ieškovas teigė, kad visus statybos darbus pagal rangos sutartį, išskyrus darbus SPA centre, jis atliko laiku 2011-06-15 pagal susitarimą su atsakovu. Darbus SPA centre ieškovas užbaigė pagal faktines galimybes, atsakovo, projektuotojo žodinius paaiškinimus, nepažeisdamas sutartinių terminų. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovo nurodytų defektų netaisė, nes su jais nesutiko. Ieškovas nurodė, kad atsakovas darbų kokybę patikrino, juos priėmė ir pretenzijų nepareiškė. Ieškovas pabrėžė, kad atsakovas, nutraukdamas rangos sutartį, pagal kurią visi darbai buvo užbaigti, elgėsi neteisėtai ir tokiais nesąžiningais veiksmais siekė išvengti atsiskaitymo už padarytus darbus. Atsakovas dar iki neteisėto rangos sutarties nutraukimo vėlavo atsiskaityti už atliktus darbus. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas pats pripažino, jog pradelstas įsiskolinimas ieškovui 2011-08-09 dienai buvo 406409,37 Lt, papildomai atsakovas buvo sulaikęs 144898,65 Lt. Pagal Statybos rangos sutartį Nr. S10/12/06 ir 2011-08-16 atliktų darbų aktą, atsakovo bendra neapmokėta už darbus suma siekė 666145,64 Lt. Kadangi ieškovas pripažino priešpriešinį ieškovo 26346,62 Lt sumos įskaitymą, atsakovas liko skolingas ieškovui už atliktus darbus 639799,02 Lt. Ieškovas nurodė, kad atsakovas, vengdamas atsiskaityti su ieškovu, 2011-08-09 atliko neteisėtą ir nesąžiningą 380409, 37 Lt sumos priešpriešinį įskaitymą. Ieškovas ginčija atsakovo priepriešinius reikalavimus, kurių pagrindu buvo padarytas įskaitymas, kaip visiškai neapibrėžtus ir nepagrįstus. Ieškovas nesutinka su atsakovo priešpriešiniu 350266,77 Lt įskaitymu, kurį atsakovas grindžia tuo, jog atsakovui pavėlavus užbaigti darbus iki 2011-04-20 susitarime numatyto termino, atsakovas negavo 350266,77 Lt planuotų pajamų. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių atsakovo apskaičiuotos sumos pagrįstumą, atsakovas taip pat nepagrindė, kad ieškovas vėlavo užbaigti darbus 2011-04-20 susitarime numatytais terminais. Ieškovas pažymėjo, kad darbų atlikimo grafikas SPA centre nebuvo sudarytas, nes atsakovas nepateikė tinkamai paruošto techninio projekto šiems darbams. Iš pateiktų brėžinių, ieškovas neturėjo galimybės nustatyti per kiek laiko galima užbaigti darbus. Pagal Statybos rangos sutartį Nr. S10/12/06 darbus SPA centre buvo sutarta vykdyti 5 mėnesius. Ieškovas teigė, kad remiantis 2011-04-20 susitarimu, akivaizdu, kad atsakovas tuo metu dar neturėjo SPA centro techninio projekto. Ieškovas atkreipė dėmesį, kad skaičiuojant 5 mėnesių terminą darbams SPA centre atlikti nuo 2011-04-20 susitarimo pasirašymo, galima daryti pagrįstą išvadą, kad darbus ieškovas vykdė operatyviai ir nėra atsakingas dėl tariamo darbų vėlavimo, nes darbų užbaigimo termino neapibrėžtumą nulėmė atsakovo sutartinių pareigų nevykdymas ir/ar netinkamas jų vykdymas. Ieškovas taip pat nesutinka su atsakovo priešpriešiniu įskaitymu, kurį atsakovas grindžia tuo, jog ieškovas neatliko darbų, kurių vertė 123471 Lt. Ieškovas nurodė, kad užbaigė visus darbus laiku, pagal susitarimą su atsakovu. Ieškovas ginčija kaip nepagrįstą priešpriešinį atsakovo 7840 Lt įskaitymą dėl atliktų darbų defektų. Ieškovas taip pat ginčija priešpriešinį atsakovo 49657,61 Lt sumos įskaitymą, įvykdytą pagal atsakovo ieškovui pateiktą sąskaitą-faktūrą už akmenines mozaikines plyteles ir šviestuvus. Ieškovas nurodė, kad su atsakovu buvo susitarę iškloti grindis keramikinėmis plytelėmis, kurių 1 m² kaina yra 40 Lt + PVM, tačiau atsakovas pareikalavo pakloti mozaikines plyteles ir už jas sumokėti po 150 Lt už 1 m². Ieškovas su tokia plytelių kaina nesutiko, nes atsakovas nepateikė duomenų kiek pats mokėjo už plyteles. Ieškovas ginčijo atsakovo priešpriešinį 3327 Lt įskaitymą, atliktą pagal sąskaitą už nuostolius, patirtus vandentiekio avarijos metu, nes ieškovo nuomone vandentiekio avarija įvyko dėl abipusės šalių kaltės. Ieškovas nurodė, kad Statybos rangos sutartyje Nr. S10/12/06 nenumatyta, kad atsakovas vienašališkai turi teisę keisti vidaus statybinių darbų apimtis ir padidinti darbų kainą. Pagal pateiktas sąmatas pradinė vidaus statybinių darbų kaina SPA centre, įskaitant griovimo darbus, buvo 255812,49 Lt, po techninės dokumentacijos pakeitimo, kuri buvo atlikta atsakovo iniciatyva, vidaus statybinių darbų kaina SPA centre išaugo iki 320627,43 Lt. Ieškovas atliko papildomų darbų už 64814,94 Lt. Ieškovas prašo šią sumą priteisti jo naudai. Ieškovas UAB „Ignalinos statyba“ ieškinį grindžia atsakovo nesąžiningumu ir nurodo, kad atsakovas: UAB „VIA UNICA“ tikslingai susitarė su UAB „Jagritus“ dėl tariamo darbų kainos sumažinimo papildomų darbų verte (207676,23 Lt), žinodamas, kad UAB „Jagritus“ darbų už sumažintą kainą neatliks ir bankrutuos; atsakovas nepagrįstai atsisakė pasirašyti darbų užbaigimo aktą, nors šį aktą pasirašė visi statybos darbų užbaigimo komisijos nariai; atsakovas be pagrindo nepriėmė darbų, atliktų 2011 metų liepos-rugpjūčio mėnesiais, nors jokių esminių trūkumų, dėl kurių negalėtų darbų naudoti pagal paskirtį arba kurių negalėtų pats ištaisyti nenurodė; atsakovas nepagrįstai nutraukė statybos rangos sutartį Nr. S10/12/06 po to, kai visi darbai buvo užbaigti, motyvuodamas tariamais esminiais rangos sutarties pažeidimais ir vėlavimu užbaigti darbus, nors darbų rezultatą faktiškai naudojo pagal paskirtį ir darbai buvo užbaigti laiku.

12Atsiliepimu atsakovas UAB „Via Unica“ prašė atmesti ieškovo UAB „Ignalinos statyba“ ieškinį, priteisti iš ieškovo „Ignalinos statyba“ atsakovo naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas 9419,20 Lt. Atsakovas nesutinka su ieškovo UAB „Ignalinos statyba“ teiginiu, kad ieškovas laiku atliko visus statybos darbus pagal 2010-12-06 Statybos rangos sutartį Nr.S10/12/06 ir 2011-04-20 susitarimą dėl taikaus ginčo išsprendimo. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad faktą, jog ieškovas laiku neatliko Statybos rangos sutartyje Nr. S10/12/06 numatytų statybos darbų, o įvykdyta darbų dalis yra su defektais, įrodo prie atsiliepimo pridedami neatliktų darbų aktai, darbų defektų aktai, antstolio A. B. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 0025/11/00025, 2011-09-14 Neįgaliųjų aplinkos asociacijos raštas Nr. 14/09-1. Remdamasis paskaičiavimais, atsakovas nurodė, kad patyrė 350266,77 Lt nuostolių, t.y. negavo 350266,77 Lt pajamų dėl to, kad ieškovas laiku neatliko darbų ir nepašalino darbų defektų. Atsakovas taip pat nesutinka su ieškovo argumentais kad atsakovas neturėjo jokio teisėto pagrindo reikalauti atlyginti 123 471 Lt neatliktų darbų vertės ir atlikti priešpriešinį šios sumos įskaitymą, nes atsakovas nekėlė reikalavimų dėl šių darbų užbaigimo.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Panevėžio apygardos teismas 2012 m. balandžio 6 d. sprendimu ieškovo UAB „Ignalinos statyba“ ieškinį atsakovui UAB „Via Unica“ tenkino iš dalies:

  1. Pripažino šalių sudarytos 2010-12-16 rangos sutarties nutraukimą 2011-08-16 atsakovo UAB „Via Unica“ iniciatyva neteisėtu.
  2. Pripažino 2011-08-09 atsakovo UAB „Via Unica“ įskaitymą dalyje dėl 368 895,71 Lt
ieškovo UAB „Ignalinos statyba“ skolos neteisėtu.
  1. Reikalavimą dėl darbų kainos padidinimo 64814, 94 Lt suma ir šios sumos priteisimo atmetė.
  1. Priteisė iš atsakovo UAB „Via Unica“ 628631,98 Lt skolos už atliktus neapmokėtus darbus ieškovui UAB „Ignalinos statyba“ ir 8,49 procentų dydžio metines palūkanas nuo šios sumos už laiką nuo 2011-09-19 iki sprendimo visiško įvykdymo ir paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

15Teismas nurodė, kad iš šalių ir liudytojų paaiškinimų, bylos dokumentų nustatyta, jog SPA patalpų įrengimo nebaigtą techninį projektą-brėžinį UAB „Via Unica“ pateikė 2011-04-27, rangovas darbus vykdė pagal šį brėžinį-projektą, bet tų darbų vykdymo grafiko rangovas nepateikė, nes to brėžinio nepripažino techniniu projektu, be to, nebuvo gautos laiku visos darbams baigti reikalingos medžiagos. Dalį tų medžiagų ir įrenginių užsakinėjo užsakovas, tik jos buvo apmokamos rangovo. Darbus SPA centre rangovas baigė iki 2011 m. rugpjūčio mėn., o sutartimi sulygti darbai dėl viešbučio „Romantic“ apgyvendinimo infrastruktūros rekonstrukcijos darbų buvo vykdomi iki 2011-06-15.

16Ieškovas UAB „Ignalinos statyba“ atsakovui UAB „Via Unica“ pateikė atliktų darbų aktus: 2010-12-31, kuriuo priduota atliktų darbų už 355020,11 Lt, 2011-01-31aktą už 146066,70 Lt, 2011-02-28 aktu priduota atliktų darbų už 411799,19 Lt, 2011-03-31 atliktų darbų už 598755,54 Lt, 2011-04-29 aktu pridavė darbų už 306324,53 Lt, 2011-05-16- 396849,80 Lt,2011-05-31- 256016 Lt ir 2011-06-15 – 427140,95 Lt. Iki tol atsakovas ieškovui buvo sumokėjęs 1848679,60 Lt , plius 497985,20 Lt avansas, iš viso 2346664,8 Lt ( b.l. 84, t.1). Sulaikyta pagal sutarties sąlygas suma 150640,53 Lt. SPA centro darbai pabaigti 2011-08-16 aktu, rugpjūčio mėn. darbų vertė 114837,62 Lt, bet atsakovas UAB „Via Unica“ šių darbų įstatymo nustatyta tvarka nebepriėmė, akto nepasirašė. Tomis pačiomis aplinkybėmis atsakovas nebepasirašė 2011-08-17 darbų perdavimo-priėmimo akto, kuriuo buvo perduodami visi pagal rangos sutartį atlikti darbai. Atliktų darbų aktų pagrindu atsakovui išrašytos 2011-08-16 PVM sąskaitos faktūros Nr. ISD-0650 114837,62 Lt sumai atsakovas irgi nepriėmė ( b.l. 83).

17Pagal ieškovo sudarytą suvestinę atsakovas pagal sutartį ieškovui liko skolingas 666145 Lt, kurių 551308,02 Lt už darbus iki 2011-06-15. 2011-07-21 ieškovas reikalavo sumokėti tik 476409,37 Lt ( b.l.84-85, 141 lapas, b. l. 134), 2011-08-04 reikalavo 406409,37 Lt skolos, susidariusios iki 2011-06-15 ( b. l. 135, b.l. 85), t.y. be sulaikytos 144898,65 Lt sumos.

18Teismas nurodė, kad viešbučio, esančio ( - ) rekonstrukcijos darbai pagal leidimą, išduotą 2010-10-21, buvo baigti iki 2011-06-15, nes 2011-06-22-28 dienomis komisija, atsakovo UAB „Via Unica“ prašymą ( t. 3, b.l.105, 107) patikrino objektą ir surašė statybos užbaigimo aktą, kurį pasirašė visi valstybinės statybos užbaigimo komisijos nariai, išskyrus komisijos pirmininką, nes užsakovo UAB „Via Unica“ vadovė D. K. nesutiko perimti statybos dokumentų ( b.l. 92-93, b.l. 115). Teismas padarė išvadą, kad aktas be parašų liko tik dėl formalių priežasčių, faktiškai darbai viešbutyje , kur reikėjo apgyvendinti sportininkus, buvo baigti.

19Atsakovas UAB „Via Unica“, atsisakydamas 2011-08-16 priimti visus pagal sutartį atliktus darbus, tą pačią dieną pranešė raštu ieškovui UAB „Ignalinos statyba“, kad nutraukia 2010-12-06 šalių sudarytą rangos sutartį, nurodydamas, kad 2011-08-05 UAB „Via Unica“ pateikė ieškovui reikalavimą įvykdyti sutartines prievoles, pašalinti darbų trūkumus, atlikti nebaigtus darbus bei atlyginti nuostolius, bet to ieškovas nepadarė, todėl sutartį nuo 2011-08-16 nutraukia ( b.l. 86), pareikalavo grąžinti raktus nuo statybvietės. Prieš tai 2011-08-05 raštu Nr. 534 atsakovas UAB „Via Unica“ pareikalavo vykdyti prievoles pagal rangos sutartį, nurodydamas, kad UAB „Ignalinos statyba“ neatliko darbų pagal sutartį neatlikti darbai yra 123471 Lt dydžio, o atliktų darbų trūkumų vertė 33400 Lt, detalizuoti defektų akte, kurį pridėjo. Atsakovas įspėjo, kad nutrauks sutartį, jeigu per 5 dienas ieškovas neatlygins patirtų 350266,77 Lt dydžio nuostolių bei nurodė per 7 dienas pašalinti nurodomus darbų trūkumus ir pabaigti neatliktus darbus pagal jų pridedamas suvestines lenteles ( b.l. 145-150). 2011-08-09 atsakovas UAB „Via Unica“, pripažindamas, kad jis liko 406409,37 Lt skolingas ieškovui UAB „Ignalinos statyba“ už atliktus darbus pareiškė, kad įskaito šią skolą į UAB „Via Unica“ nuostolius, kuriuos paskaičiavo nuo 350266,77 Lt 2011-08-05 iki 535168,81 Lt dydžio ir pareikalavo sumokėti UAB „Via Unicai“ 128759,44 Lt ( b.l. 152). 2011-11-01 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu UAB „Via Unica“ pripažino 551308,02 Lt skolą ieškovui, nors jai buvo pareikšta apie atliktą įskaitymą ( t. 3, b.l. 45). Vėliau buvo pateiktas 2011-12- 01 skolų suderinimo aktas, kuriame jau skolos nurodytos su atliktu įskaitymu ( b.l. 65, t.3)

20Atsakovas UAB „Via Unica“, kaip minėta, nepasirašė 2011-08-17 darbų priėmimo-perdavimo akto, kuriuo UAB „Ignalinos statyba“ galutinai perdavė visus atliktus darbus, įskaitant ir tuos, kurie jau buvo perduoti aktais iki 2011-06-15. Šį aktą ieškovas UAB „Ignalinos statyba pasirašė vienašališkai.

21Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, iš esmės remiasi ta aplinkybe, kad darbai pagal rangos sutartį atlikti su trūkumais, nebaigti darbai, nurodo trūkumus ir jų vertę 33400 Lt –defektai, neatlikta darbų už 54000 Lt ir 69471 Lt, iš viso už 123471 Lt ( b.l. 147-149, t. 1). Tai atsakovas nurodė 2011-08-05, kai dar jam nebuvo įteiktas 2011-08-16 atliktų darbų aktas, o jo, kai buvo įteiktas, nebepasirašė ir nebenurodė šių defektų, bet teismo vertinimu, tai nereiškia, kad jų nebebuvo.

22Kadangi atsakovas ieškovui nurodė atliktų darbų defektus dar prieš sutarties nutraukimą, tai 2011-09-07 buvo sudaryta komisija, kurioje dalyvavo projekto vadovas R. P., techninės priežiūros vadovas A. K., AB Panevėžio statybos tresto“ statybinės laboratorijos viršininkas S. R., atsakovo atstovai D. K., M. B., ūkvedys A. B., ieškovo atstovai, kuri įvertindama pateiktas UAB „Via Unica“ pretenzijas ( b.l. 111-114, t.1), konstatavo, kad ne visos pretenzijos rangovui pagrįstos, bet komisija sutiko, kad nebaigtos valyti patalpos, nesutvarkytas trečio aukšto šiluminis punktas, o kitos pretenzijos nepagrįstos, konstatuota, kad atskirų darbų, dėl kurių atsakovas reiškia pretenzijas ( pvz. kibiras apsipilti šaltu vandeniu, šilumos punkto grindų dangos restauravimas, nesukomplektuota dušo įranga ir pan.) ieškovas pagal pasiūlymą prie sutarties ( vertintiną kaip sąmatą) neprivalėjo atlikti. Ieškovas neginčijo to, kad rūsio patalpoje statybininkai nupjovė ir paliko neužaklintus vamzdžius. Dėl to, pradėjus pastatų eksploatavimą, iš pamatų pradėjo veržtis vanduo, apliejo patalpas. Ir dėl tos priežasties, ne vienintelės, kai kuriuose kambariuose atsirado pelėsis. Be to, apgyvendinus patalpas, buvo užkimšta kanalizacija. Dėl šių aplinkybių ir nustatyti defektai dėl susidariusios drėgmės. Teismas vadovaujasi komisijos išvadomis, vertindamas tą faktą, kad atsakovas darbų rezultatu naudojasi, gauna pajamas ir nenurodo duomenų, kad broką taisė ar darbams baigti pasitelkė trečiuosius asmenis, kad defektų taisymui ar darbų užbaigimui turėjo išlaidų.

23Teismas nurodė, kad rangos sutartimi šalys įgijo priešpriešinį pobūdį turinčias teises ir pareigas: rangovas įsipareigojo iš savo ir užsakovo medžiagų atlikti darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, o užsakovas įsipareigojo darbus priimti ir už juos atsiskaityti( CK 6.644 str.1 d.). Kaip nustatyta, užsakovas iki 2011-08-09 visų atliktų darbų nepriėmė, už juos laiku ir tinkamai neatsiskaitė. Užsakovas turėjo teisę reikšti pretenzijas ir bendradarbiavimo būdu su rangovu išspręsti kylančius nesutarimus ( CK 6.691 str.). Šalys rangos sutarties terminą keitė, buvo susitarta viešbučio ir konferencijų salės darbus atlikti iki 2011-06-05, o dėl SPA ajurvedos centro konkrečios datos po 2011-04-20 nesusitarta. Netiesiogiai nustatyta, kad SPA ajurvedos centrą atsakovas planavo baigti iki 2011-08-15, nes iki tos datos nepageidavo naudotis baseinu, užsakinėjo medžiagas įrengimui, 2011-04-20 keitė projektinius sprendimus dėl SPA centro patalpų išdėstymo, 2011-05-31 dar nebuvo perkamų prietaisų sąrašo ( šviestuvų, grindų danga ir kt. ( b.l. 30-31, t.3)

24Teismo vertinimu, ieškovas, būdamas statybų srities specialistas, privalėjo vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus pagal užsakovo nurodymus, tačiau tų nurodymų laikydamasis turėjo numatyti ir įspėti užsakovą, apie galimas neigiamas pasekmes ir pan.. Rangovas, vykdydamas sutartį, atsižvelgiant į kooperavimosi principo reikalavimus, apie atliekamus darbus, jų trukmę, kainą ir kitas reikšmingas sąlygas, ypač, kai jos konkrečiai neatsispindi sutartyje, privalo nuolat informuoti užsakovą. Kitu atveju pažeidžiamas sutarties laisvės principas, nes dėl konkrečių darbų atlikimo sąlygų apmokėjimo iš esmės sprendžia užsakovas. Rangovas UAB „Ignalinos statyba“ turėjo žinoti ir žinojo, kad dėl darbų apimties susitarta ne konkrečiai ( sutarties 7 p. nurodyta, kad sutarties dokumentuose nurodyti darbų kiekiai yra orientaciniai), o dėl darbų kainos susitarta fiksuota suma ir jos keisti iš esmės mažai galimybių ( sutarties 48-49 p., 59p. ). Statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą, įstatymas nenumato galimybės jos keisti nei didinant, nei mažinant ( CK 6.653 str. 5 d.). Tai imperatyvi teisės norma, draudžianti keisti konkrečią kainą net ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti visų darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų. Papildomi darbai-tai darbai, kurie aiškiai išeina iš pradinio šalių susitarimo ribų. Sutarties sudarymo metu ieškovo nurodomi kaip papildomi darbai iš esmės buvo numatyti, tik jie buvo mažiau detalizuoti pasiūlyme. Dėl nustatytų aplinkybių ir nurodyto teisinio reglamentavimo ieškovo reikalavimas apmokėti už papildomus darbus teismo vertinimu negali būti tenkinamas ( sutarties 60 p.).

25Teismas pasisakydamas dėl rangos sutarties nutraukimo teisėtumo, nurodė, kad nagrinėjamojoje byloje užsakovas UAB „Via Unica“, nepasirašydamas atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto, pats pažeidė rangos sutartį. Atsakovas UAB „Via Unica“ pagal su ieškovu UAB „Ignalinos statyba“ sudarytos rangos sutarties esmę, po to, kai nutraukė rangos sutartį, neatleistas nuo pareigos priimti perduodamus jau faktiškai atliktus darbus ( 70.2 p sutarties punktas). Pagal byloje nustatytas aplinkybes akivaizdu, kad faktiškai atsakovas darbus priėmė. Naudojasi rezultatu, tik nepasirašė priėmimo-perdavimo akto, dėl ko po 2011-08-16, kai faktiškai darbus perėmė, įvardija dar iki darbų perdavimo nurodomus trūkumus, kurie iš esmės jau buvo ištaisyti, ką nustatė 2011-09-07 komisija. Esant ginčui dėl darbų kokybės, užsakovas privalo įrodyti tik defektų faktą, o rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti CK 6.697 str. 3 dalyje nurodytas jo atsakomybę šalinančias defektų atsiradimo priežastis. Sutartimi ( punktais 54.1 ir 54.2) šalys aptarė kaip atsiskaitys, kai darbas neatitiks sutarties, neatliks kokio darbo ar įsipareigojimo, apie kurį užsakovas buvo pranešęs. Tokiu atveju užsakovui buvo suteikta teisė pakoreguoti mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to darbo ar įsipareigojimų verte. Pagal šalių sudarytą sutartį užsakovas, per 5 dienas rangovo pateiktų dokumentų nepatvirtinęs ar nepateikęs nepatvirtinimo priežasčių, pripažįsta, kad rangovo prašoma apmokėti suma teisinga ( sutarties 55 p.). Jeigu rangovas negauna mokėjimo sutarties 57 p. nustatytais terminais, jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis 0.02 procentai nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną.

26Teismas nurodė, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes ir sutarties sąlygas negalima daryti išvados, jog atsakovas UAB „Via Unica“ teisėtai nutraukė šalių sudarytą sutartį. Apie sutarties nutraukimą ieškovas buvo įspėtas 2011-08-05 , kai buvo pareikalauta ištaisyti trūkumus, apmokėti nuostolius ( t. b.l.145). Taigi sutartis nutraukta po 10 dienų nuo įspėjimo, o sutarties 69 punktas įpareigoja rangovą įspėti prieš 15 dienų. Be to, nenustatyta, kad pasitaikę sutarties pažeidimai esminiai, kad rangovas netinkamai vykdė sutartį, o ir pats užsakovas elgėsi ne pagal sutarties reikalavimus: vengė atsiskaityti pagal sutartį už atliktus darbus, naudodamasis darbų rezultatu, jo tinkamai nepriėmė, palikdamas rangovą dviprasmiškoje padėtyje.

27Teismas vertino tą aplinkybę, kad atsakovas sutartį nutraukė tą pačią dieną, kai ieškovas pranešė, kad perduos visus atliktus pagal sutartį darbus. Atsakovas, būdamas sąžiningas, atidus ir rūpestingas, turėdamas pareigą bendradarbiauti, įsipareigojęs sutartimi ginčus spręsti derybų būdu, turėjo priimti atliktus darbus, o tik po to naudotis teise nutraukti sutartį, jeigu darbai atlikti netinkamai ir nepilnai, yra kitų tam pagrindų. Pagal byloje nustatytas aplinkybes akivaizdu, kad darbai pagal sutartį atlikti pilnai, tik su neesminiais trūkumais, kurių paprastai neišvengiama ir kuriuos galima likviduoti.

28Teismas pasisakydamas dėl įskaitymo ir skolos dydžio, nurodė, kad byloje nustatyta, jog atsakovas, nutraukęs sutartį, ir ieškovui pareikalavus apmokėti už atliktus darbus, gynėsi prievolės įskaitymu. Atsakovas nurodo, kad dėl ieškovo padaryto sutarties pažeidimo negavo tikėtinų planuotų pagal paties nustatytas rinkos charakteristikas 350266, 77 Lt pajamų, kurių vien 320574 Lt negauta dėl to, kad dar iki 2011-08-01 neveikia ajurvedos centras ir baseinas ( b.l. 130, t.1). Teismo vertinimu atsakovas UAB „Via Unica” pakankamai ir tinkamai negautų pajamų nepagrindė, UAB „Ignalinos statyba” jų negalėjo ir neturėjo numatyti, nes pagal buvusią to meto paklausą įrengtų patalpų pakako paslaugoms suteikti, todėl negautos pajamos atliktu vienašaliu įkaitymu negalėjo būti įskaitytos. Pagal sutartį rangovas neįsipareigojo atlyginti negautų pajamų, sutartyje buvo numatyta baudinė atsakomybė ( sutarties 70.2 p.) ar papildomų išlaidų, praradimų, tiesioginių nuostolių atlyginimas.

29Byloje nustatyta, kad ginčijamo pranešimo, kuriuo atsakovas įrodinėja prievolės ieškovui pasibaigimą įskaitymu, sudarymo metu atsakovas turėjo teisę reikalauti iš ieškovo sumokėti 26346,62 Lt, ką pripažįsta ieškovas ( 606,39 Lt už sunaudotą elektros energiją ir 25740,23 Lt plytelių kainos). Ieškovas pripažįsta 7840 Lt defektų pašalinimo išlaidų. Kadangi ieškovas pripažino vandentiekio avarijos faktą, tai atsakovas pagrįstai įskaitė 3327,04 Lt nuostolių už vandenį. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendė, kad 37513,66 Lt įskaitymui buvo CK 6.130 straipsnio 1 dalyje numatytų visos sąlygos. Likusioje dalyje įskaitymas neteisėtas ir nepagrįstas, pripažintinas negaliojančiu. Viso įskaityta suma 406409,37 Lt ( t. b.l.152), o ieškovas ieškiniu prašo pripažinti neteisėtu tik 380409,37 Lt sumos įskaitymą, todėl šioje dalyje įskaitymas pripažintinas negaliojančiu. Teismas sprendė, kad ieškovui iš atsakovo UAB „Via Unica“ priteistina 628631,34 Lt skolos už atliktus, bet neapmokėtus darbus pagal šalių sudarytą rangos sutartį ir prašomos 8,49 procentų dydžio metinės palūkanos už laiką nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2011-09-19 iki sprendimo visiško įvykdymo.

30III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į jį argumentai

31I. Ieškovas UAB „Ignalinos statyba“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pakeisti teismo sprendimą dalyje, kuria teismas netenkino ieškovo ieškinio reikalavimų, o likusioje dalyje skundžiamą sprendimą palikti nepakeistu bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

321.Negalima sutikti su teismo sprendimu dalyje, kuria teismas netenkino ieškovo reikalavimų. Teismo sprendimas yra priimtas neteisingai aiškinant ir taikant materialinės teisės normas, neteisingai ištyrus byloje surinktus įrodymus, dėl ko priimtas neteisingas ir neteisėtas sprendimas ginčijamoje dalyje.

332. Teismas suklydo, kad ieškovas nurodytus defektus pripažino, nes šių defektų ieškovas nepripažino, o teismo ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad atsakovas nepateikė pakankamai įrodymų dėl defektų fakto ir jų vertės. Jeigu ieškovas defektų šioje sumoje nepripažino, teismas turėjo nustatyti ar yra visos įskaitymui būtinos sumos šioje dalyje.

343. Visas 2011 m. rugpjūčio 9 d. įskaitymas yra neiškus, neapibrėžtas, prie jo nepridėti tinkami įrodymai, leidžiantys ieškovui patikrinti atsakovo reikalavimus ir jų pagrįstumą. Įskaitymo metu nebuvo jokio pagrindo laikyti, kad įskaitymas yra teisėtas ir apibrėžtas. Atitinkamai, galiojančia gali būti pripažįstama tik ta įskaityta suma, kurios reikalavimą ieškovas suprato, t.y. reikalavimas ieškovui buvo apibrėžtas ir ieškovas įskaitymo toje dalyje neginčijo.

354. Nepaisant faktinių bylos aplinkybių, patvirtinančių, kad buvo keista projektinė dokumentacija, teismas aiškindamas Rangos sutartį, padarė neteisingą išvadą, kad ieškovas pažeidė kooperavimosi principą, neinformavo atsakovo apie kainos pasikeitimą. Rangos sutartimi šalys susitarė dėl fiksuotos kainos sumos. LR CK 6.653 straipsnio 5 dalis nenumato galimybės keisti konkrečios kainos. Sutarties sudarymo metu ieškovo nurodomi papildomi darbai iš esmės buvo numatyti, tik jie buvo mažiau detalizuoti pasiūlyme. Su tokiu Rangos sutarties aiškinimu ir LR CK 6.653 straipsnio 5 dalies normos taikymu ieškovas nesutinka.

365. Teismas aiškindamas sutartį, turėjo vadovautis Rangos sutarties 17.2. punktu, ir padaryti išvadą kad tais atvejais, kai darbų kaina keičiasi dėl projektinės dokumentacijos pakeitimo, sutarties kaina turėtų būti keičiama, nes rizika tenka atsakovui. Teismas taip pat turėtų įvertinti faktą kad iki darbų užbaigimo SPA centre ieškovas negalėjo pateikti sutarties kainos pasikeitimo paskaičiavimo, kadangi atsakovas nebuvo įvykdęs savo pareigos pateikti tinkamą SPA centro darbų techninį projektą kuriame būtų medžiagų specifikacijos, atitinkamai darbų kainą ieškovas galėjo nustatyti tik pagal faktiškai atliekamus darbus. Šioje situacijoje teismas neturėjo taikyti LR CK 6.653 str. 5 dalies, pagal kurią rangovas neturi teisės reikalauti padidinti konkrečią darbų kainą kadangi turi būti taikoma išimtis šios nuostatos taikymui, kai keičiami sutarties dokumentai, tai rizika dėl tokių pakeitimų tenka atsakovui. CK 6.685 straipsnio 2 dalis šioje situacijoje taip pat neturėtų būti taikoma, nes ji gali būti taikoma tik tais atvejais, kai faktiška statybos darbų kaina padidėja nė dėl pakeistų normatyvinių dokumentų, bet pavyzdžiui dėl netikėtai išaugusių pagrindinių medžiagų kainų, didžiulės infliacijos ir pan.

37II. Atsakovas UAB „Via Unica“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo 2012 m. balandžio 6 d. Panevėžio apygardos teismo sprendimą iš dalies panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovo UAB „Ignalinos statyba“ ieškinį atmesti ir nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

381. Negalima sutikti su ta teismo sprendimo dalimi, kuria teismas pripažino 2011 m. rugpjūčio 16 d. sutarties nutraukimą neteisėtu, 2011 m. rugpjūčio 9 d. atsakovo UAB „Via Unica“ įskaitymą dalyje dėl 368895,71 Lt ieškovo skolos neteisėtu, priteisė iš atsakovo 628631,98 Lt skolos už atliktus neapmokėtus darbus, nes teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir bylos aplinkybes, todėl neteisingai išsprendė bylą.

392. Teismas netinkamai, neobjektyviai vertino byloje esančius įrodymus dėl darbų trūkumų, nepagrįstai apribojo UAB „Via Unica“ teisę rinkti įrodymus teismo pagalba, skiriant ekspertizę, pažeidė civilinio proceso normas ir dėl to neteisingai išsprendė bylą.

403. Atsakovas sutartimi įsipareigojo sumokėti ieškovui tik už tinkamai atliktus ir priimtus darbus (sutarties 4 punktas). Atsakovas nepriėmė darbų pagal 2011 m. birželio 15 d. atliktų darbų priėmimo aktą 427140,95 Lt dydžio sumai ir 2011 m. rugpjūčio 16 d. atliktų darbų priėmimo- perdavimo aktą 114837,62 Lt sumai, nes ieškovo atlikti darbai turėjo trūkumų.

414. Teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, jis neteisingai nustatė sutartyje numatytą darbų SPA centre pabaigos terminą ir padarė nepagrįstą išvadą, kad darbų SPA centre UAB „Ignalinos statyba“ atlikti nevėlavo.

425. Teismas nepagrįstai teigia, jog pagal sutarties 70.2 punktą ieškovas neįsipareigojo atlyginti negautų pajamų, nes sutartyje buvo numatyta tik baudinė atsakomybė ar papildomų išlaidų, praradimų, tiesioginių nuostolių atsakomybė. Teismas taip pat visiškai netyrė PVM sąskaitoje-faktūroje DEJ Nr.005221 už parduotas prekes, t.y. akmenines mozaikines plyteles bei šviestuvus, nurodytą 49657,61 Lt dydžio sumą, o tik pripažino įskaitymą dalyje dėl 25740,23 Lt sumos teisėtu, nes su šia suma sutinka ieškovas. Teismas taip pat visiškai netyrė aplinkybės, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog atliko visus darbus pagal sutartį.

436. Teismas nepagrįstai teigia, jog ieškovas nepadarė esminių sutarties pažeidimų, todėl atsakovas neteisėtai nutraukė sutartį.

44Tiek ieškovas, tiek ir atsakovas pateikė atsiliepimus į apeliacinius skundus, kuriuose palaiko savo apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus ir prašymus. Ieškovas kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartį, kuria nutarta UAB „Ignalinos statyba“ iškelti restruktūrizavimo bylą.

45IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,

46teisiniai argumentai ir išvados

47Apeliaciniai skundai netenkintini.

48Šio apeliacinio proceso dalyką sudaro patikrinimas ir įvertinimas, ar pirmosios instancijos teismo sprendimas laikytinas pagrįstu ir teisėtu. Klausimas analizuojamas vadovaujantis ieškovo UAB „Ignalinos statyba“ ir atsakovo UAB „Via Unica“ skundų faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). CPK 320 str. 2 d. įtvirtintoms apeliacijos riboms būdinga tai, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiriama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų savo išvadoms pagrįsti, ar tuos įrodymus tinkamai ištyrė bei įvertino, ar nepažeidė įrodinėjimo taisyklių.

49Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2002 m. kovo 20 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-462/2002; 2007 m. spalio 19 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2007; ir kt.).

50Atsakovas UAB „Via Unica“ apeliaciniame skunde pareiškė prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka. Remiantis bendrąja CPK 322 straipsnio 1 dalyje nurodyta taisykle, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. CPK 322 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Teisėjų kolegija pareikšto prašymo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka netenkina, nes bylos faktinės aplinkybės yra aiškios. Abiejų šalių pozicija grindžiama rašytiniais įrodymais, šalių pozicijos išsamiai išdėstytos procesiniuose dokumentuose, todėl nėra pagrindo skirti bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka.

51Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies, o ieškovas ir atsakovas pateikė apeliacinius skundus, kuriuose nurodė nesutikimo su teismo sprendimu argumentus.

52Bylos duomenimis, ieškovas UAB „Ignalinos statyba“ ir atsakovas UAB „Via Unica“ 2010 m. gruodžio 6 d. sudarė statybos rangos sutartį, kuria ieškovas per sutartyje nustatytą terminą, iki 2011 m. balandžio 30 d. įsipareigojo atlikti ir perduoti viešbučio „Romantic“, esančio ( - ), SPA, konferencijų salės ir turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros rekonstrukcijos darbus bei ištaisyti defektus o atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui už atliktus statybos darbus 3012810 Lt, bei sudaryti ieškovui būtinas sąlygas darbams atlikti ir sutartyje numatyta tvarka priimti darbų rezultatą. 2011 m. balandžio 20 d. šalys pasirašė susitarimą dėl taikaus ginčo išsprendimo, nes vykdant statybos darbus paaiškėjo, jog reikia atlikti papildomus darbus, kurių vertė 207676,23 Lt. Šiuo susitarimu ieškovas su atsakovu taip pat susitarė darbų, išskyrus darbus SPA centre, atlikimo terminą nukelti iki 2011 m. birželio 15 d., o darbų SPA centre atlikimo terminą suderinti po to, kai atsakovas pateiks šios darbų dalies techninį projektą. Bylos duomenimis darbus pagal statybos rangos sutartį Nr. S10/12/06, išskyrus darbus SPA centre, ieškovas užbaigė ir 2011 m. birželio 15 d. šalys pasirašė atliktų darbų aktą, tačiau 2011 m. rugpjūčio 16 d. atliktų darbų aktą atsakovas atsisakė pasirašyti kaip ir 2011 m. rugpjūčio 17 d. darbų perdavimo –priėmimo aktą. 2011 m. rugpjūčio 16 d. atsakovas raštu informavo ieškovą, kad nuo 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutraukia 2010 m. gruodžio 6 d. šalių sudarytą rangos sutartį, nes ieškovas nevykdo atsakovo reikalavimo įvykdyti sutartines prievoles, pašalinti darbų trūkumus, atlikti nebaigtus darbus bei atlyginti nuostolius. Teisėjų kolegija pažymi, kad darbai, kuriuos buvo susitarta atlikti iki 2011 m. birželio 15 d. buvo atlikti, o 2011 m. birželio 22-28 dienomis komisija, atsakovo UAB „Via Unica“ prašymu patikrino objektą ir surašė statybos užbaigimo aktą, kurį pasirašė visi valstybinės statybos užbaigimo komisijos nariai, išskyrus komisijos pirmininką. Kaip matyti iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio skyriaus vedėjo rašto, ši institucija raštu kreipėsi į užsakovą UAB „Via Unica“ prašydama motyvuotai atsakyti, kodėl užsakovas nepasirašo objekto statybos užbaigimo akto, nors pagal užsakovo prašymą buvo sudaryta komisija ir jos nariai šį aktą pasirašė. Kaip nurodyta šiame rašte atsakymas iš UAB „Via Unica“ negautas. Teisėjų kolegijos vertinimu toks atsakovo elgesys vertinamas kaip vengimas priimti ieškovo atliktus darbus, todėl laikytina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog minėtas aktas nepasirašytas liko tik dėl formalių priežasčių, nors faktiškai darbai viešbutyje, kur reikėjo apgyvendinti sportininkus, buvo baigti.

53Atsakovas 2011 m. rugpjūčio 5 d. raštu (145 b.l., t. 1) informavo ieškovą, kad reikalauja per 5 dienas atlyginti patirtus 350266,77 Lt dydžio nuostolius bei nurodė per 7 dienas pašalinti nurodomus darbų trūkumus ir pabaigti neatliktus darbus pagal jų pridedamas suvestines lenteles. Tuo tarpu 2011 m. rugpjūčio 9 rašte (152 b.l., t. 1) atsakovas nurodo, kad ieškovas jam iš viso yra skolingas 535168,81 Lt. Tuo pačiu raštu atsakovas pripažino, kad jis ieškovui liko skolingas 406409,37 Lt sumą už atliktus darbus pagal 2011 m. birželio 15 d. atliktų darbų aktą bei 2011 m. birželio 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą ISD-0638, ir šią skolą vienašaliu pareiškimu įskaito į pagal sutartį mokėtiną 535168,81 Lt sumą, todėl ieškovas atitinkamai atsakovui lieka skolingas 128759,44 Lt. Byloje esantis 2011 m. lapkričio 1 d. šalių pasirašytas tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas patvirtina, kad atsakovas UAB „Via Unica“ pripažino 551308,02 Lt skolą ieškovui (45 b.l., t. 3).

54Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2011 m. rugsėjo 7 d. buvo sudaryta komisija, kurioje dalyvavo projekto vadovas, techninės priežiūros vadovas, AB “Panevėžio statybos tresto“ statybinės laboratorijos viršininkas bei atsakovo ir ieškovo atstovai siekiant įvertinti pateiktas UAB „Via Unica“ pretenzijas (111-114 b.l., t.1). Komisija nustatė ir padarė išvadas, kad didžioji dalis atsakovo pretenzijų yra nepagrįstos, o kai kurie defektai yra neesminiai ir neturi įtakos pastato eksploatacijai. Iš pateiktų komisijos išvadų matyti, kad yra tam tikrų trūkumų, t.y. nebaigtos valyti patalpos, nesutvarkytas trečio aukšto šiluminis punktas. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, laikytina, kad atsakovas naudojasi ir pagal paskirtį eksploatuoja patalpas bei iš to gauna pajamas.

55Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį, statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

56CK 6.694 straipsnio 4 dalyje yra numatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai.

57Teisėjų kolegija pažymi, kad statybos užbaigimo aktas, kurį 2011 m. birželio 22-28 d. pasirašė visi komisijos nariai, išskyrus komisijos pirmininką, nėra nuginčytas ir atsakovas neprašė pripažinti šio akto negaliojančiu. Kaip jau buvo minėta 2011 m. birželio 15 d. atliktų darbų aktą pasirašė tiek ieškovas tiek ir atsakovas. Tuo tarpu 2011 m. rugpjūčio 16 d. aktas yra pasirašytas tik ieškovo, kuris šiame akte pažymėjo, kad atsakovas atsisako pasirašyti šį atliktų darbų aktą, todėl vadovaujantis CK 6.694 straipsnio pagrindu šis aktas buvo pasirašytas vienasmeniškai atsakovo. Pažymėtina, kad ir šis aktas atsakovo nebuvo nuginčytas ir atsakovas neprašė jo pripažinti negaliojančiu.

58Vienas iš ieškovo reikalavimų buvo priteisti 64814,94 Lt sumą, kurią ieškovas įvardijo kaip sumą, kuria padidėjo rangos darbų kaina.

59Darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai nurodomi rangos sutartyje (CK 6.653 straipsnio 1 dalis). Vykdant rangos sutartį galimybė keisti sulygtą darbų kainą yra išimtinio pobūdžio. Teismas, spręsdamas rangos sutartimi sulygtos darbų kainos keitimo klausimą ir šalių ginčą dėl to, turi nustatyti rangos sutarties sąlygų dėl kainos nustatymo ir jos keitimo turinį, t. y. dėl kokios kainos – konkrečios ar apytikrės – šalys susitarė (CK 6.653 straipsnio 5 dalis), bei tirti, ar konkrečiu atveju buvo šalių sutartyje ar įstatyme nustatyti pagrindai darbų kainai keisti (CK 6.684 straipsnio 4 dalis, 6.685 straipsnis). Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo nebuvus būtinų sąlygų ginčo rangos sutarties kainai didinti. Kaip teisingai teismas nurodė skundžiamame sprendime, ieškovas turėjo žinoti ir žinojo, kad dėl darbų apimties susitarta ne konkrečiai, nes pagal rangos sutarties 7 punktą, sutarties dokumentuose nurodyti darbų kiekiai yra orientaciniai, o pagal sutarties 48-49 ir 59 punktus sutarties kaina yra fiksuota.

60Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, galimybė keisti (didinti) rangos sutartyje sulygtą darbų kainą galima tais atvejais, kai ją lemia svarbios, objektyvios, nuo rangovo nepriklausančios priežastys, kurių nebuvo galima numatyti, tariantis dėl fiksuotos darbų kainos, o, atsižvelgiant į šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principus, šalis, siekianti keisti rangos sutarties darbų kainą, privalo įrodyti šių būtinų sąlygų buvimą, todėl rangovas, siekiantis, kad rangos sutarties kaina būtų padidinta, privalo įrodyti buvus tokias išimtines aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-161/2012, 3K-3-163/2012, 3K-3-164/2012).

61Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovas neįrodė, esant išimtinėms aplinkybėms dėl sutarties kainos padidinimo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino tokio ieškovo reikalavimo.

62Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo, teismas pripažino šalių sudarytos 2010 m. gruodžio 16 d. rangos sutarties nutraukimą 2011-08-16 atsakovo UAB „Via Unica“ iniciatyva neteisėtu. Atsakovas su šia teismo sprendimo dalimi nesutiko ir dėl to pateikė apeliacinį skundą ir išdėstė nesutikimo argumentus. Teisėjų kolegija su apelianto argumentais sutikti negali. Kaip jau buvo minėta atliktų darbų aktai bei darbų užbaigimo aktai buvo surašyti ir pasirašyti laikantis susitartų terminų. Minėtuose aktuose atsakovas nesutikdamas jų pasirašyti nenurodė kokie yra darbų defektai ar trūkumai.

63CK 6.694 straipsnio 4 dalyje reglamentuojamas abiejų sutarties šalių pasirašomas darbų perdavimo–priėmimo aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis); su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje A. Š. TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Molesta“, bylos Nr. 3K-3-17/2007). Kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas ginčija tokį reikalavimą, remdamasis darbų trūkumais, teismas turi tirti, ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai (rezultatas) turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų perdavimo–priėmimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatymo nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus, ir atitinkamai spręsti, ar užsakovas turi teisę sumažinti darbų kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Jaukurai“ v. UAB „Forsitia“, bylos Nr. 3K-3-469/2010).

64Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas nepasirašydamas atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto, pats pažeidė rangos sutartį.

65Nagrinėjamos bylos atveju, rangos sutarties 70.2. punktas įpareigoja nutraukus sutartį užsakovą nustatyti likusias rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus darbus. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas faktiškai atliktus darbus yra priėmęs ir naudojasi patalpomis, o atsakovo nurodyti darbų trūkumai praktiškai yra ištaisyti, ką 2011 m. rugsėjo 7 d. patvirtino užsakovo prašymu sudaryta komisija. Pažymėtina, kad atsakovas neginčija, kad viešbutis buvo veikiantis, jame gyveno sportininkai, todėl teisėjų kolegijos vertinimu nežymios dalies darbų trūkumai, kurie netrukdė naudotis pastatu negalėjo būti laikomi esminiu sutarties pažeidimu. Atkreiptinas dėmesys, kad rangos sutartis buvo nutraukta tą pačią dieną kaip buvo surašytas ir pateiktas atliktų darbų aktas. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovas būdamas sąžiningas ir siekdamas bendradarbiavimo turėjo priimti ieškovo atliktus darbus, bet ne nutraukti šalių pasirašytą sutartį dėl esminio pažeidimo ir tokiu būdu bandyti išvengti prievolės priimti atliktus darbus. Be to, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovas nesilaikė rangos sutarties nutraukimo įspėjimo terminų, todėl nėra pagrindo šioje dalyje laikyti skundžiamą teismo sprendimo dalį nepagrįsta.

66Byloje taip pat sprendžiamas ginčas dėl įskaitymo pagrįstumo ir priteistinos skolos dydžio.

67Teismų praktikoje nuosekliai pabrėžiama, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatymas nustato tam tikras sąlygas. Iš CK 6.130 straipsnyje įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors, minėta, įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ferteksos transportas“ v. Baltarusijos Respublikos įmonei „Gamybinis susivienijimas „Beloruskalij“, bylos Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Sentovart Industrial Group LTD v. UAB „ Autostartas“, bylos Nr. 3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Baltisches Haus“ v. UAB „Mažoji prekybos agentūra“, bylos Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Alginora“ v. UAB „ Transekspedicija“, bylos Nr. 3K-3-9/2010; 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Valdiklis“ v. UAB „Naujoji šiluma“, bylos Nr. 3K-3-18/2010).

68Bylos duomenimis, vienas iš ieškovo reikalavimų buvo pripažinti atsakovo 2011 m. rugpjūčio 9 d. įskaitymą 380409,37 Lt sumai neteisėtu. Atsakovas nurodė, kad visa ieškovo atsakovui mokėtina suma yra 535168,81 Lt į kurią įeina ir 350266,77 Lt suma, kurią atsakovo teigimu sudaro nuostoliai. Minėtų nuostolių ieškovas nepripažįsta, todėl atsakovas norėdamas jų reikalauti turėtų teismine tvarka juos prisiteisti. Tuo tarpu atsakovas nurodo, kad vienašaliu pareiškimu įskaito ieškovo 406409,37 Lt reikalavimą pagal sutartį už atliktus darbus. Teisėjų kolegija pažymi, kad aukščiau minėtų teismų praktikoje pripažįstamų sąlygų visuma, vertinant jas sistemiškai ir siejant su CK 6.130 straipsnio 1 dalimi, lemia išvadą, kad vienašališkai negali būti įskaitomi tokie reikalavimai, kurie yra aiškiai nelygiaverčiai. Tai reiškia, kad į reikalavimus, dėl kurių reikalavimo pagrįstumo gali kilti teisminis ginčas, negalima įskaityti, todėl darytina išvada, kad negautos pajamos atliktu vienašaliu įkaitymu negalėjo būti įskaitytos.

69Pirmosios instancijos teismas spręsdamas klausimą dėl atsakovo prievolės ieškovui pasibaigimą įskaitymu, sprendė, kad 37513,66 Lt įskaitymui buvo CK 6.130 straipsnio 1 dalyje numatytų visos sąlygos. Į minėtą sumą teismas įskaičiavo 606 ,39 Lt už sunaudotą elektros energiją, 25740,23 Lt plytelių kainos, 7840 Lt defektų pašalinimo išlaidų, 3327,04 Lt nuostolių už vandenį dėl vandentiekio avarijos. Teisėjų kolegija su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis sutinka ir laiko, kad teismas pagrįstai laikė, kad neteisėtas įskaitymas yra 368895,71 Lt (406409,37 Lt -37513,66 Lt).

70Ieškovas taip pat reikalavo priteisti iš atsakovo 639799,02 Lt skolos už atliktus statybos darbus. Bylos duomenys patvirtina, kad pagal ieškovo sudarytą suvestinę atsakovas pagal sutartį ieškovui liko skolingas 666145 Lt. Teismui pripažinus, kad įskaitymas 37513,66 Lt sumai buvo teisėtas, todėl laikytina, kad teismas pagrįstai priteisė ieškovui iš atsakovo 628631,34 Lt (666145-37513,66 Lt) skolos už atliktus neapmokėtus darbus.

71CPK 48 straipsnio 1 dalis numato, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje.

72Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Ignalinos statyba“ apeliacinės instancijos teismui pateikė pranešimą dėl pasikeitusio ieškovo. Kartu su pranešimu pateikė 2013 m. vasario 15 d. reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu ieškovas UAB „Ignalinos statyba“ perleido UAB „Lokvida“ , o pastaroji perėmė ieškovo turimą galiojantį reikalavimą į 704613,96 Lt skolą su visomis papildomomis prievolėmis ir teisėmis šioje civilinėje byloje.

73Atsižvelgiant į tai, kad ginčas byloje kilo iš turtinių, teisinių santykių, todėl yra galimas subjektinių teisių bei pareigų perėmimas materialiojoje teisėje, todėl ieškovo UAB „Ignalinos statyba“ procesinių teisių ir pareigų perėmėju šioje civilinėje byloje pripažintina UAB „Lokvida“.

74Kaip matyti iš bylos medžiagos, Panevėžio apygardos teismas 2012 m. gegužės 9 d. nutartimi nutarė atidėti iki apeliacinio skundo išnagrinėjimo ieškovui UAB „Ignalinos statyba“ 2278 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą. Atsižvelgiant, kad apeliacinis skundas yra netenkintinas, o procesinių teisių ir pareigų perėmėju šioje civilinėje byloje pripažinta UAB „Lokvida“, todėl 2278 Lt žyminio mokesčio suma priteistina iš UAB „Lokvida“.

75Kiti apeliantų nurodyti argumentai neturi įtakos nagrinėjamo ginčo sprendimui, todėl jie neaptariami.

76Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo spendimas yra pagrįstas, o apeliacinių skundų argumentai nesudaro pagrindo jį naikinti.

77Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

78Panevėžio apygardos teismo 2012 m. balandžio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

79Ieškovą uždarąją akcinę bendrovę „Ignalinos statyba” pakeisti ieškovu jos teisių perėmėju uždarąja akcine bendrove „Lokvida“ .

80Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Lokvida“ 2278 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Ignalinos statyba“ 2011-09-19 su ieškiniu kreipėsi į... 5. pripažinti 2010-12-06 Statybų rangos sutarties Nr. S10/12/06, sudarytos tarp... 6. pripažinti UAB „VIA UNICA“ 2011-08-09 padarytą įskaitymą 380409,37 Lt... 7. priteisti UAB „Ignalinos statyba“ naudai iš UAB „VIA UNICA“ 639799,02... 8. padidinti atliktų statybos darbų kainą 64814,94 Lt suma ir priteisti šią... 9. priteisti iš UAB „VIA UNICA“ ieškovo naudai 8,49 procentų dydžio... 10. priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas: 1000 Lt žyminio... 11. Ieškovas nurodė, kad 2010 m. gruodžio 6 d. su atsakovu UAB „VIA UNICA“... 12. Atsiliepimu atsakovas UAB „Via Unica“ prašė atmesti ieškovo UAB... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. balandžio 6 d. sprendimu ieškovo UAB... 15. Teismas nurodė, kad iš šalių ir liudytojų paaiškinimų, bylos dokumentų... 16. Ieškovas UAB „Ignalinos statyba“ atsakovui UAB „Via Unica“ pateikė... 17. Pagal ieškovo sudarytą suvestinę atsakovas pagal sutartį ieškovui liko... 18. Teismas nurodė, kad viešbučio, esančio ( - ) rekonstrukcijos darbai pagal... 19. Atsakovas UAB „Via Unica“, atsisakydamas 2011-08-16 priimti visus pagal... 20. Atsakovas UAB „Via Unica“, kaip minėta, nepasirašė 2011-08-17 darbų... 21. Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, iš esmės remiasi ta aplinkybe, kad... 22. Kadangi atsakovas ieškovui nurodė atliktų darbų defektus dar prieš... 23. Teismas nurodė, kad rangos sutartimi šalys įgijo priešpriešinį pobūdį... 24. Teismo vertinimu, ieškovas, būdamas statybų srities specialistas, privalėjo... 25. Teismas pasisakydamas dėl rangos sutarties nutraukimo teisėtumo, nurodė, kad... 26. Teismas nurodė, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes ir sutarties sąlygas... 27. Teismas vertino tą aplinkybę, kad atsakovas sutartį nutraukė tą pačią... 28. Teismas pasisakydamas dėl įskaitymo ir skolos dydžio, nurodė, kad byloje... 29. Byloje nustatyta, kad ginčijamo pranešimo, kuriuo atsakovas įrodinėja... 30. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į jį argumentai... 31. I. Ieškovas UAB „Ignalinos statyba“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 32. 1.Negalima sutikti su teismo sprendimu dalyje, kuria teismas netenkino ieškovo... 33. 2. Teismas suklydo, kad ieškovas nurodytus defektus pripažino, nes šių... 34. 3. Visas 2011 m. rugpjūčio 9 d. įskaitymas yra neiškus, neapibrėžtas,... 35. 4. Nepaisant faktinių bylos aplinkybių, patvirtinančių, kad buvo keista... 36. 5. Teismas aiškindamas sutartį, turėjo vadovautis Rangos sutarties 17.2.... 37. II. Atsakovas UAB „Via Unica“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 38. 1. Negalima sutikti su ta teismo sprendimo dalimi, kuria teismas pripažino... 39. 2. Teismas netinkamai, neobjektyviai vertino byloje esančius įrodymus dėl... 40. 3. Atsakovas sutartimi įsipareigojo sumokėti ieškovui tik už tinkamai... 41. 4. Teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, jis neteisingai... 42. 5. Teismas nepagrįstai teigia, jog pagal sutarties 70.2 punktą ieškovas... 43. 6. Teismas nepagrįstai teigia, jog ieškovas nepadarė esminių sutarties... 44. Tiek ieškovas, tiek ir atsakovas pateikė atsiliepimus į apeliacinius... 45. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,... 46. teisiniai argumentai ir išvados... 47. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 48. Šio apeliacinio proceso dalyką sudaro patikrinimas ir įvertinimas, ar... 49. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 50. Atsakovas UAB „Via Unica“ apeliaciniame skunde pareiškė prašymą... 51. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas ieškinį... 52. Bylos duomenimis, ieškovas UAB „Ignalinos statyba“ ir atsakovas UAB „Via... 53. Atsakovas 2011 m. rugpjūčio 5 d. raštu (145 b.l., t. 1) informavo ieškovą,... 54. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2011 m. rugsėjo 7 d. buvo sudaryta komisija,... 55. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį, statybos rangos sutartimi rangovas... 56. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje yra numatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas... 57. Teisėjų kolegija pažymi, kad statybos užbaigimo aktas, kurį 2011 m.... 58. Vienas iš ieškovo reikalavimų buvo priteisti 64814,94 Lt sumą, kurią... 59. Darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai nurodomi rangos... 60. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, galimybė keisti (didinti)... 61. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovas neįrodė, esant išimtinėms... 62. Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo, teismas pripažino šalių... 63. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje reglamentuojamas abiejų sutarties šalių... 64. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 65. Nagrinėjamos bylos atveju, rangos sutarties 70.2. punktas įpareigoja... 66. Byloje taip pat sprendžiamas ginčas dėl įskaitymo pagrįstumo ir... 67. Teismų praktikoje nuosekliai pabrėžiama, kad įskaitymo, kaip prievolės... 68. Bylos duomenimis, vienas iš ieškovo reikalavimų buvo pripažinti atsakovo... 69. Pirmosios instancijos teismas spręsdamas klausimą dėl atsakovo prievolės... 70. Ieškovas taip pat reikalavo priteisti iš atsakovo 639799,02 Lt skolos už... 71. CPK 48 straipsnio 1 dalis numato, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo... 72. Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Ignalinos statyba“ apeliacinės... 73. Atsižvelgiant į tai, kad ginčas byloje kilo iš turtinių, teisinių... 74. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Panevėžio apygardos teismas 2012 m.... 75. Kiti apeliantų nurodyti argumentai neturi įtakos nagrinėjamo ginčo... 76. Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 77. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 78. Panevėžio apygardos teismo 2012 m. balandžio 6 d. sprendimą palikti... 79. Ieškovą uždarąją akcinę bendrovę „Ignalinos statyba” pakeisti... 80. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Lokvida“ 2278 Lt žyminį...