Byla e2-975-302/2019
Dėl neteisėto pašalinimo iš viešojo pirkimo laimėtojų sąrašo, trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos ambasada Latvijos Respublikoje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir trečiojo asmens Lietuvos Respublikos ambasados Latvijos Respublikoje atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 2 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai dėl neteisėto pašalinimo iš viešojo pirkimo laimėtojų sąrašo, trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos ambasada Latvijos Respublikoje,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB ) „LitCon“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos ambasados Latvijos Respublikoje 2019 m. vasario 21 d. raštą Nr.(50.7.1)S50-99 ir palikti galioti 2019 m. vasario 12 d. viešosios pirkimo komisijos (toliau – Komisija) protokolą Nr.VL50-12, kuriuo UAB „LitCon“ pripažinta konkurso nugalėtoja.

62.

7Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo, kuriuo bus išspręstas ginčas, įsiteisėjimo momento sustabdyti vykdomą pirkimą.

83.

9Ieškovė nurodė, kad atsakovė neteisėtai ir nepagrįstai pašalino ieškovę iš viešojo konkurso nugalėtojų kaip neatitinkančią kvalifikacinių reikalavimų. Ieškinys yra tikėtinai pagrįstas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovei nesukels arba sukels labai mažus nuostolius, kurie, esant pagrindui, galės būti atlyginami.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 2 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė viešo pirkimo konkurso „Lietuvos Respublikos ambasados pastato Latvijos Respublikoje (Rygoje) stogo ir vidaus patalpų kapitalinio remonto rangos darbų ir darbo projekto parengimo viešasis pirkimas“ (pirkimo Nr. 384536) procedūras iki kol bus priimtas ir įsiteisės procesinis sprendimas šioje civilinėje byloje.

145.

15Teismas sprendė, kad ieškinys preliminariai pagrįstas, nes ieškovė nurodė faktines aplinkybes, pateikė jas pagrindžiančius įrodymus.

166.

17Teismas, įvertinęs ieškinio dalyką bei pagrindą, ieškinio preliminarų pagrįstumą, sprendė, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, o perkančiajai organizacijai atnaujinus viešojo pirkimo procedūras bet nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių o atsakovei sudarius viešojo pirkimo sutartį su sekančiu pasiūlymu eilėje esančiu tiekėju, pripažintu laimėtoju, ieškovei galimai priimto palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų apsunkintas, kadangi reikėtų papildomai reikalauti pripažinti perkančiosios organizacijos ir tokio tiekėjo sudarytą sutartį negaliojančia, o tai gali lemti papildomų išlaidų bei žalos atsiradimą tiek ieškovei, tiek perkančiajai organizacijai ir galimam tiekėjui.

187.

19Aplinkybė, kad atsakovė viešuoju pirkimu siekia įsigyti stogo ir vidaus patalpų kapitalinio remonto rangos darbų ir darbo projekto parengimo darbus nėra laikytina pakankamu pagrindu teikti pirmenybę viešojo pirkimo konkurso procedūrų vykdymo operatyvumui, neatsižvelgiant į pačių procedūrų teisėtumą bei viešajam pirkimui skirtų piniginių lėšų racionalų panaudojimą. Ieškovė pasiūlymą viešojo pirkimo konkurse pateikė 2018 m. liepos 10 d., atsakovė sprendimą dėl tiekėjų eilės nustatymo ir viešojo pirkimo konkurso laimėtojo priėmė 2019 m. vasario 12 d., minėta aplinkybė patvirtina, jog neatidėliotino būtinumo skubiai baigti vykdyti viešojo pirkimo procedūras nėra.

208.

21Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešasis interesas nebus pažeidžiamas, o jų netaikius ir atsakovei leidus toliau vykdyti viešojo pirkimo procedūras ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį su likusiu vieninteliu pasiūlymu eilėje esančiu tiekėju, pateikusiu pasiūlymą atlikti statybos rangos darbus už ženkliai didesnę kainą (ieškovės pasiūlymas 1 923 803,44 Eur, antro pasiūlymo eilės tiekėjo pasiūlymas 2 110 000 Eur), nebus užtikrintas racionalus lėšų panaudojimas tokiu būdu pažeidžiant viešąjį interesą.

22III.

23Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

249.

25Atskirajame skunde atsakovė Lietuvos respublikos užsienio reikalų ministerija ir trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos ambasada Latvijos Respublikoje prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 2 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

269.1.

27Ieškovės ieškinys yra preliminariai nepagrįstas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovės atžvilgiu yra negalimas.

289.2.

29Ieškovei yra iškelta restruktūrizavimo byla, ji nepateikė nei atsakovei, nei teismui įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Ieškovė taip pat negalės tęsti pirkimo procedūrų dėl minėto tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindo, todėl ieškinys tikėtinai negalėtų būti patenkintas.

309.3.

31Teismas neįvertino laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo įtakos viešajam interesui, nepaisė ekonomiškumo ir proporcingumo principų, nes Lietuvos Respublikos oficialios statistikos duomenimis statybos darbų kainos išauga ne mažiau kaip 5 procentus per metus, bylos nagrinėjimas ir pirkimo konkurso procedūrų vykdymas užtruks ne mažiau kaip metus, todėl valstybė nebeįstengs nupirkti to paties kiekio ir kokybės statybos darbų.

329.4.

33Teismas neįvertino aplinkybių, kad ieškovė yra nepajėgi atlyginti atsakovės patirtus nuostolius pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nes 2019 m. gegužės 2 d. nutartimi atleisdamas ieškovę nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, iš esmės paneigė aplinkybę atsakovui savo interesus prieš ieškovę ginti CPK 146 straipsnyje numatyta garantija.

349.5.

35Teismas nepagrįstai vertino, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bylos nagrinėjimas neužsitęs, atsižvelgiant į CPK nustatytus sutrumpintus terminus bylose dėl viešųjų pirkimų, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gruodžio 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018 yra nurodęs, kad tokio pobūdžio bylos neretai yra nagrinėjamos apie metus laiko.

369.6.

37Teismas nepagrįstai sprendė, kad leidus toliau vykdyti viešojo pirkimo procedūras ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį su likusiu vieninteliu pasiūlymu eilėje esančia tiekėja UAB „Versina“, kurios pasiūlymo kaina (2 110 000 Eur) yra didesnė už ieškovės (1 923 803,44 Eur), t. y. nebus užtikrintas racionalus lėšų panaudojimas tokiu būdu pažeidžiant viešąjį interesą. Valstybės sprendimas atlikti ambasados Rygoje pastato kapitalinį remontą valstybės lėšomis rodo esant pirkimo objektą neabejotinai svarbiu ir būtinu ambasados ir užsienio reikalų ministerijos tiesioginėms funkcijoms įgyvendinti. Teismas taip pat neįvertino faktinės aplinkybės, kad UAB „Versina“ pasiūlyta kaina yra per didelė, todėl pirkimo pardavimo sutartis nebus pasirašoma, jeigu derybomis nebus susitarta dėl mažesnės darbų atlikimo kainos.

3810.

39Ieškovė UAB „LitCon“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

40Teismas

konstatuoja:

41IV.

42Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4311.

44Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

4512.

46Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

4713.

48Vadovaujantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

4914.

50Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2232/2013; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016).

5115.

52Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos teismas, civilinėje byloje Nr. e2-3246-934/2019, pagal ieškovės UAB „LitCon“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai dėl neteisėto pašalinimo iš viešojo pirkimo laimėtojų sąrašo, 2019 m. birželio 18 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė. Sprendimas šiuo metu nėra įsiteisėjęs, nes yra apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui, tačiau pagal bylos duomenis ir aukščiau nurodytą teismų praktiką egzistuoja abejonės dėl galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo šioje byloje ir, kad ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus.

5316.

54Vis dėl to, vien tik pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuris nėra įsiteisėjęs, negali būti laikomas pagrindu atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neįvertinus kitų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, todėl šiuo atveju taip pat yra būtina įvertinti, ar pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje padarė pagrįstas išvadas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos buvimo.

5517.

56Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas, pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005 ir kt.). Taigi visais atvejais teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti, ar tam tikros rūšies laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros (CPK 145 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2287/2014 ir kt.).

5718.

58Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo ir užtikrinti, kad pirkimo procedūrų metu, nustatant konkurso laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012) ir kt. Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012, 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2113/2012 ir kt.).

5919.

60Ginčo viešojo pirkimo objektas – Lietuvos Respublikos ambasados pastato Latvijos Respublikoje (Rygoje) stogo ir vidaus patalpų kapitalinio remonto darbai. Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad pirmumas taikytinas viešajam interesui, susijusiam su viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimu, nes nenustatė aplinkybių, sąlygojančių skubų ir neatidėliotiną perkamų paslaugų įsigijimą, taip pat nenustatė, kad pastato būklė keltų pavojų ambasados darbuotojų saugumui ir sveikatai.

6120.

62Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju prioritetas turi būti teikiamas viešojo intereso, sietino su pirkimo procedūrų teisėtumu, užtikrinimu. Nors sutiktina ir su apeliante, kad nemažiau reikšmingas ir kitas viešasis interesas, sietinas su tiesioginėmis apeliantės ir ambasados funkcijų įgyvendinimu, tačiau šiame kontekste pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, be kita ko, yra susijęs su proporcingumo principu. Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas kiekvienu atveju turi įvertinti, ar prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams ir nevaržo asmens teisių akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti, ar yra išlaikoma pusiausvyra tarp būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo ir ieškovės teisių apsaugos.

6321.

64Šiuo atveju byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, jog pirkimo objektas yra ypatingos valstybinės svarbos, kad pastato būklė kelia grėsmę ambasados darbuotojų, lankytojų saugumui ir pastatu negalima naudotis neatlikus patalpų kapitalinio remonto darbų. Apeliantės nurodyti argumentai, kad sustabdžius vykdomo viešojo pirkimo procedūras valstybė patirs nuostolius dėl kasmet kylančių statybos darbų kainų kilimo, nėra pagrindžiami jokiais įrodymais, todėl argumentai, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, gali kilti reali žala visuomenei, nebuvo įrodyti.

6522.

66Apeliantė taip pat nurodo, kad ieškovei yra iškelta restruktūrizavimo byla, ir ji nebus pajėgi atlyginti apeliantės patirtus nuostolius, atsiradusius dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Teismas su tokiais apeliantės argumentais nesutinka. Nors Lietuvos informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), ieškovei Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartimi (nutartis neįsiteisėjusi, ją apskundus Lietuvos apeliaciniam teismui) iškelta restruktūrizavimo byla (civilinė byla Nr. B2-2623-258/2019), tačiau tai nepagrindžia apeliantės argumentų, kad ieškovė bus nepajėgi atlyginti apeliantei patirtus nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmus apeliantei palankų teismo sprendimą. Nurodytoje teismo nutartyje buvo nustatyta, kad ieškovė turi nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, ateityje planuoja tęsti savo veiklą, vykdyti projektus, dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, atsiskaitinėti su kreditoriais ir susigrąžinti skolas iš debitorių.

6723.

68Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, netaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau ieškovės ieškinio reikalavimus vėliau patenkinus, žala jos atžvilgiu yra labai tikėtina, kadangi ieškovės pagrindinis tikslas yra dalyvauti viešajame pirkime, jį laimėjus, vykdyti sutartus darbus. Galimybė ieškovei ginti savo teises, pareiškiant ieškinį dėl žalos atlyginimo, negalėtų būti laikytina lygiaverte priemone ieškovės siekiamiems tikslams šioje byloje. Pažymėtina, kad tenkinus ieškinį, ieškovė ateityje galėtų prisiteistų patirtos žalos atlyginimą, tokia situacija suponuotų neracionalų viešųjų lėšų eikvojimą, kadangi atsakovė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija turėtų ieškovei atlyginti patirtą žalą.

6924.

70Įvertinus tai, kad Lietuvos apeliacinis instancijos teismas procesinį dokumentą ginčo byloje (civilinė byla Nr. e2A-1089-302/2019) paskelbs 2019 m. rugsėjo 10 d., bei atsižvelgiant į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus (CPK 4238 straipsnio 4 dalis ir 4239 straipsnis), bei tai, jog ieškinio tenkinimas turėtų esminės įtakos realiai ieškovės galimai pažeistų teisių gynybai, darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra teisėtas bei pagrįstas, kadangi tokiu būdu bus užtikrinama, jog, atliekant viešojo pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

7125.

72Kiti atskirojo skundo argumentai vertintini kaip teisiškai nereikšmingi sprendžiamos klausimo baigčiai, todėl dėl jų atskirai nepasisakytina. Dėl bylos procesinės baigties

7326.

74Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje tinkamai įvertino susiklosčiusią situaciją ir pritaikė teisės aktų nuostatas, o ieškovės atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

75Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

76Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB ) „LitCon“... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 8. 3.... 9. Ieškovė nurodė, kad atsakovė neteisėtai ir nepagrįstai pašalino... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 2 d. nutartimi taikė laikinąsias... 14. 5.... 15. Teismas sprendė, kad ieškinys preliminariai pagrįstas, nes ieškovė nurodė... 16. 6.... 17. Teismas, įvertinęs ieškinio dalyką bei pagrindą, ieškinio preliminarų... 18. 7.... 19. Aplinkybė, kad atsakovė viešuoju pirkimu siekia įsigyti stogo ir vidaus... 20. 8.... 21. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešasis interesas nebus... 22. III.... 23. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 24. 9.... 25. Atskirajame skunde atsakovė Lietuvos respublikos užsienio reikalų... 26. 9.1.... 27. Ieškovės ieškinys yra preliminariai nepagrįstas, todėl laikinųjų... 28. 9.2.... 29. Ieškovei yra iškelta restruktūrizavimo byla, ji nepateikė nei atsakovei,... 30. 9.3.... 31. Teismas neįvertino laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo įtakos... 32. 9.4.... 33. Teismas neįvertino aplinkybių, kad ieškovė yra nepajėgi atlyginti... 34. 9.5.... 35. Teismas nepagrįstai vertino, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones... 36. 9.6.... 37. Teismas nepagrįstai sprendė, kad leidus toliau vykdyti viešojo pirkimo... 38. 10.... 39. Ieškovė UAB „LitCon“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 40. Teismas... 41. IV.... 42. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 43. 11.... 44. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 45. 12.... 46. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 47. 13.... 48. Vadovaujantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1... 49. 14.... 50. Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus... 51. 15.... 52. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos... 53. 16.... 54. Vis dėl to, vien tik pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuris nėra... 55. 17.... 56. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Kasacinio... 57. 18.... 58. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad, sprendžiant... 59. 19.... 60. Ginčo viešojo pirkimo objektas – Lietuvos Respublikos ambasados pastato... 61. 20.... 62. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 63. 21.... 64. Šiuo atveju byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, jog pirkimo objektas... 65. 22.... 66. Apeliantė taip pat nurodo, kad ieškovei yra iškelta restruktūrizavimo byla,... 67. 23.... 68. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, netaikius byloje laikinųjų... 69. 24.... 70. Įvertinus tai, kad Lietuvos apeliacinis instancijos teismas procesinį... 71. 25.... 72. Kiti atskirojo skundo argumentai vertintini kaip teisiškai nereikšmingi... 73. 26.... 74. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 75. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 76. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 2 d. nutartį palikti nepakeistą....