Byla 2-2287/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Pontem“ atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-643-198/2014 pagal ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovui Kupiškio rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Pontem“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos viešajame pirkime „Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos“ priimtus sprendimus, t. y. 2014 m. liepos 9 d. rašte išdėstytą sprendimą dalyje, kuria ieškovo pasiūlymo A dalies, techninė specifikacija ir duomenys apie tiekėją, kriterijaus T1 reikšmė įvertinta 0,48 balų, 2014 m. liepos 9 d. rašte išdėstytą sprendimą dalyje, kurioje trečiasis asmuo UAB „Pontem“ pripažintas atitinkančiu minimalius kvalifikacinius reikalavimus, 2014 m. liepos 22 d. rašte išdėstytą sprendimą dalyje, kuria panaikintas atsakovo 2014 m. liepos 21 d. sprendimas dėl pretenzijos, 2014 m. liepos 31 d. rašte išdėstytą sprendimą, kuriuo atsisakyta pateikti konkrečius pasiūlymo vertinimo kriterijus ir tiekėjų pasiūlymai įvertinti skirtingai nurodant tuos pačius identiškus įvertinimo motyvus, 2014 m. rugsėjo 15 d. rašte išdėstytą sprendimą, kuriuo nustatyta, jog tiekėjo UAB „Pontem“ kvalifikacija atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkimo dokumentuose, o pasiūlymų kriterijaus reikšmės balais išlieka nepakeistos, 2014 m. rugsėjo 23 d. rašte išdėstytą sprendimą, kuriuo ieškovo pretenzija buvo atmesta ir nenagrinėta, o pirkimo procedūras nuspręsta tęsti toliau; įpareigoti atsakovą atnaujinti konkurso procedūras, iš naujo įvertinti UAB „Pontem“ kvalifikaciją, iš naujo įvertinti pateiktų pasiūlymų A dalies, techninė informacija ir duomenys apie tiekėją, kriterijaus T1 reikšmę balais.

4Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti pirkimo procedūras ir nesudaryti pirkimo sutarties iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje. Nurodė, kad patikslinto ieškinio pateikimo dieną mokslo metai jau buvo prasidėję, o maitinimo paslaugos vaikams teikiamos, nors viešojo pirkimo procedūros nėra baigtos. Taigi moksleivių maitinimas faktiškai užtikrintas. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių pirkimo sutartis bus sudaryta su UAB „Pontem“, kuris yra padaręs rimtą profesinės etikos pažeidimą. Kadangi ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, egzistuoja reali grėsmė, kad ieškovui palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neprieštarautų viešajam interesui, yra pagrindas stabdyti viešojo pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti pirkimo sutarties.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir įpareigojo atsakovą sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, nesudaryti pirkimo sutarties iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

7Nurodė, kad atsakovo vykdomas viešasis pirkimas yra susijęs su vaikų nemokamu maitinimu mokyklose. Patikslinto ieškinio pateikimo dieną (2014-09-26) mokslo metai jau buvo prasidėję, maitinimo paslaugos vaikams teikiamos, nors ginčo viešojo pirkimo procedūros dar nėra užbaigtos. Sprendė, kad moksleivių maitinimas faktiškai yra užtikrintas ir jis šiuo metu nėra kaip nors įtakojamas ginčo viešojo pirkimo procedūros eigos.

8III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

9Atsakovas Kupiškio rajono savivaldybės administracija pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartį ir ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

101. Teismas nevertino ieškinio prima facie pagrįstumo. Teismas turėjo nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Ieškinys yra nepagrįstas.

112. Skundžiamoje nutartyje nepateikiami argumentai, patvirtinantys galimas grėsmes dėl teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad egzistuoja reali grėsmė būsimo sprendimo įvykdymo užtikrinimui, nepateikė įrodymų, kad bylos nagrinėjimo metu teikiamos tinkamos maitinimo paslaugos.

123. Skundžiamą nutartį priėmęs teismas neturėjo duomenų nei apie maitinimo paslaugų sutarčių egzistavimą, nei jų apimtis ar kitas maitinimo sąlygas, todėl neturėjo pagrindo daryti išvadą, kad tokios paslaugos yra užtikrinamos. Teismas ieškovo interesą iškėlė prieš viešą interesą – ginti socialiai neapsaugotų asmenų gyvybiškai svarbius poreikius.

13Trečiasis asmuo UAB „Pontem“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartį panaikinti.

14Nurodė, kad teismas sustabdė pirkimo procedūras, motyvuodamas tuo, kad prasidėjus mokslo metams mokinių maitinimas yra užtikrintas, todėl vaikų interesai nenukentės. Ieškovas piktnaudžiauja procesu, siekia bet kokiomis nors ir neteisėtomis poveikio priemonėmis paveikti teismą ir vilkinti pirkimo procedūras. Teismas neturėjo pagrindo tenkinti ieškovo prašymo dėl pirkimo procedūrų sustabdymo.

15Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atskiruosius skundus atmesti, Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Nurodė, kad apeliantai patys nepaneigė to, kad maitinimo paslaugos iš tiesų yra teikiamos. Nepertraukiamas moksleivių maitinimas buvo užtikrintas nepaisant to, kad sutartis ginčo viešajame pirkime nebuvo sudaryta iki prasidedant mokslo metams, todėl nėra pagrindo teigti, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones yra pažeidžiamas viešasis interesas. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžiamas ne vien ieškovo privačių interesų apsauga. Toks reikalavimas skirtas ir sąžiningai tiekėjų konkurencijai bei teisėtam, racionaliam valstybinių lėšų panaudojimui užtikrinti. Teismui netaikius laikinųjų apsaugos priemonių perkančioji organizacija galės baigti neteisėtą pirkimo procedūrą ir sudaryti su reikalavimų neatitinkančiu tiekėju pirkimo sutartį.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str., 338 str.).

19Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Panevėžio apygardos teismo nutarties, kuria tenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

20CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos. Pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, teismas turi konstatuoti, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, be bendrųjų laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančių teisės normų, taikomų tokių bylų nagrinėjimui, CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios nuostatos. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Iš paminėto reglamentavimo darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose iš pradžių paprastai yra nustatinėjama, ar ieškinys tikėtinai pagrįstas ir ar egzistuoja grėsmė, jog teismo sprendimas nebus įvykdytas, o nustačius šių sąlygų egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels dar didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas.

21Atsižvelgiant į tai, sutiktina su atsakovo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos atskirajame skunde išdėstyta pozicija, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, kad bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Kaip minėta, pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, preliminariai patikrina, ar ieškinys tikėtinai pagrįstas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės matyti, kad civilinė byla dėl ginčo esmės pagal ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovui Kupiškio rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo yra išnagrinėta – Panevėžio apygardos teismo 2014 m. lapkričio 7 d. sprendimu ieškinys tenkintas visiškai. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad esant nors ir neįsiteisėjusiam teismo sprendimui (yra gautas apeliacinis skundas), kuriuo ieškinys tenkintas ir panaikinti skundžiami perkančiosios organizacijos sprendimai, tačiau galima daryti pagrįstą prielaidą, kad ieškovo reikalavimai preliminariai yra pagrįsti. Taigi egzistuoja vienas iš pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovui preliminariai pagrindus ieškinio reikalavimus.

22Pažymėtina, kad teismui netaikius laikinųjų apsaugos priemonių perkančioji organizacija galėtų baigti pirkimo procedūras ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį su pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų galbūt neatitinkančiu tiekėju, todėl šiuo atveju egzistuoja ir kitas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – grėsmė, kad ieškovui galbūt palankus teismo sprendimas nebus įvykdytas.

23Taigi nustačius, kad ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinys yra tikėtinai pagrįstas ir egzistuoja grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui, kaip minėta, būtina įvertinti, ar dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių nebus pažeistas viešasis interesas.

24Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo leidėjas nėra apibrėžęs viešojo intereso sąvokos, tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas; viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta ir tai, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi visais atvejais teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti, ar tam tikros rūšies laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros (CPK 145 straipsnio 2 dalis).

25Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje. byloje Nr. 2-1682/2012). Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012, 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2113/2012).

26Nustatyta, kad atsakovo vykdomo viešojo pirkimo objektas – mokinių nemokamo maitinimo Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose paslaugos. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs, kad patikslinto ieškinio pateikimo dieną (2014-09-26) mokslo metai jau buvo prasidėję, o pirkimo procedūros dar nebuvo baigtos, sprendė, kad maitinimo paslaugos moksleiviams vis tiek yra teikiamos, t. y. moksleivių maitinimas faktiškai yra užtikrintas ir nėra įtakojamas ginčo viešojo pirkimo eigos, todėl taikė ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė pirkimo procedūras bei uždraudė atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Apeliantai, nesutikdami su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu, nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių šias teismo išvadas, pvz., kad sustabdžius pirkimo procedūras maitinimo paslaugų teikimas vaikams būtų nutrūkęs, kad nebuvo sudarytos laikinosios sutartys ir pan. (CPK 178 str.). Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šioje byloje pagrįstai prioritetas buvo suteiktas būtent viešajam interesui – viešojo pirkimo teisėtumui užtikrinti, t. y. kad laimėjusiu nebūtų pripažintas tas pasiūlymas, kuris galbūt neatitinka skelbtų viešojo pirkimo reikalavimų. Kai nėra grėsmės, jog pirkimo sustabdymas sukeltų nuostolių perkančiajai organizacijai ar pažeistų viešąjį interesą tuo aspektu, kad sudarytų sąlygas nepatenkinti tam tikro visuomenės intereso (nagrinėjamu atveju – intereso, susijusio su mokinių maitinimu), prioritetas teiktinas viešajam interesui užtikrinti, kad viešasis pirkimas būtų vykdomas teisėtai.

27Taigi šiuo atveju nustačius abi CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomas sąlygas, taip pat nustačius, jog nagrinėjamu atveju prioritetas turėtų būti teikiamas būtent viešųjų pirkimų teisėtumui užtikrinti, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė viešojo pirkimo procedūras bei įpareigojo atsakovą nesudaryti pirkimo sutarties.

28Į esminius atskirųjų skundų argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš esmės teisėtą ir pagristą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirųjų skundų argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

29Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

30Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimi tenkino ieškovo... 7. Nurodė, kad atsakovo vykdomas viešasis pirkimas yra susijęs su vaikų... 8. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 9. Atsakovas Kupiškio rajono savivaldybės administracija pateikė atskirąjį... 10. 1. Teismas nevertino ieškinio prima facie pagrįstumo. Teismas turėjo... 11. 2. Skundžiamoje nutartyje nepateikiami argumentai, patvirtinantys galimas... 12. 3. Skundžiamą nutartį priėmęs teismas neturėjo duomenų nei apie... 13. Trečiasis asmuo UAB „Pontem“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 14. Nurodė, kad teismas sustabdė pirkimo procedūras, motyvuodamas tuo, kad... 15. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė atsiliepimą, prašydamas... 16. Nurodė, kad apeliantai patys nepaneigė to, kad maitinimo paslaugos iš tiesų... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Panevėžio apygardos teismo... 20. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių... 21. Atsižvelgiant į tai, sutiktina su atsakovo Kupiškio rajono savivaldybės... 22. Pažymėtina, kad teismui netaikius laikinųjų apsaugos priemonių... 23. Taigi nustačius, kad ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinys yra... 24. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo... 25. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant... 26. Nustatyta, kad atsakovo vykdomo viešojo pirkimo objektas – mokinių nemokamo... 27. Taigi šiuo atveju nustačius abi CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas... 28. Į esminius atskirųjų skundų argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš... 29. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis civilinio proceso kodekso 336-339... 30. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti...