Byla 2-647-154/2014
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovo bankrutavusios UAB „Dovirma“ atstovui advokatui S. B., atsakovui I. K., jo atstovui advokatui E. O.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankrutavusios UAB (BUAB) „Dovirma“ , atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“, ieškinį atsakovui I. K. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo,

Nustatė

3Ieškovas bankrutavusi UAB „Dovirma“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centro“, ieškiniu prašo teismo:

4- pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2012 m. birželio 18 d. Pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Dovirma“ ir I. K. dėl nekilnojamojo turto - 14033/32087 dalies buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), bei 10149/40000 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimo bei taikyti restituciją;

5- priteisti iš atsakovo I. K. ieškovo BUAB „Dovirma" naudai 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas BUAB „Dovirma“ nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2013-05-21 nutartimi iškėlė UAB „Dovirma" bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras'". Ši nutartis buvo apskųsta apeliacine tvarka, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2013-07-18 nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartį paliko galioti, todėl nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Dovirma“ 2013-07-18 įsiteisėjo.

7Išanalizavęs perduotus įmonės dokumentus, bankroto administratorius nustatė, kad UAB „Dovirma" yra sudariusi sandorių, kurie gali būti vertinami kaip priešingi įmonės veiklos tikslams ir/ar galėję turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais.

8Ieškovas UAB „Dovirma" ir atsakovas I. K. 2012-06-18 sudarė Pirkimo - pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovas pardavė, o atsakovas nusipirko už 450 000 Lt nekilnojamąjį turtą -14033/32087 dalį buto, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) ir 10149/40000 dalį žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ).

9Ieškovo bankroto administratorius nustatė, kad 2012-06-18 Sutarties sudarymo metu UAB „Dovirma" jau buvo faktiškai nemoki, buvo didelis įsiskolinimas darbuotojams ir kitiems kreditoriams, nes Šiaulių apygardos teismas 2013-02-18 nutartimi ir Lietuvos apeliacinis teismas 2013-04-11 nutartimi sprendė UAB „Dovirma" restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą ir nustatė, kad UAB „Dovirma“ yra faktiškai nemoki, todėl restruktūrizavimo bylos nekėlė. Teismai nurodė, kad pagal 2012 m. gruodžio 31 d. UAB „Dovirma“ balansą įmonės turtas sudarė 5 184 941 Lt (ilgalaikis turtas - 4 188 167 Lt, trumpalaikis turtas - 996 774 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 9 275 387 Lt, o iš pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams yra 4 733 099,35 Lt, skola darbuotojams 146 898,58 Lt. UAB „Dovirma" bankroto byloje patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai yra atsiradę dar iki Sutarties sudarymo dienos, t. y. sutartis buvo sudaryta tuo metu, kai bendrovė jau turėjo visą eilę kreditorių, kuriems įsipareigojimų įvykdymo terminai buvo suėję. Įmonės pradelsti įsipareigojamai yra susidarę net nuo 2009 - 2010 m., o didžioji dalis įsiskolinimų - 2011 - 2012 m. laikotarpiu. Pvz., UAB „Banduva" reikalavimas atsirado pagal 2010-08-31 PVM sąskaitą- faktūrą, UAB „Virbarta" reikalavimas buvo nuo 2009 m., UAB „Arisanda" - nuo 2012 m. pradžios, Telšių rajono savivaldybės administracijos - nuo 2010 m., AB „Montuotojas" - nuo 2012 m. pradžios, UAB „Elvaradas" - nuo 2012 m. pradžios ir t.t.

10Ieškovas pažymėjo, kad UAB „Dovirma“ ginčo turtą buvo įsigijęs 2012-04-27 Pirkimo -pardavimo sutarties pagrindu iš pardavėjų P. M. ir S. M., ir turtas buvo įsigytas už 698 560 litų. Be to, abeįose sutartyse yra nurodoma, kad bendra Turto vidutinė rinkos vertė 2012-04-26 duomenimis - 1 150 000 Lt (buto vertė 973 000 Lt, žemės sklypo dalies - 177 000 Lt). Vadinasi UAB „Dovirma“ 2012-04-27 sutartimi Turtą įsigijo už 698 560 litų, o 2012-06-18 sutartimi I. K. jį pardavė už 450 000 litų. Todėl ieškovas mano, kad ši pardavimo kaina neatitinka Turto rinkos vertės, protingumo ir teisingumo kriterijų.

11Vadovaujantis išdėstytu, ieškovas mano, kad šalys 2012-06-18 sutarties sudaryti neprivalėjo, ši sutartis pažeidžia BUAB „Dovirma“ ir jos kreditorių teises ir teisėtus interesus, o atsakovas I. K. apie tai žinojo. Dėl šių priežasčių bankroto administratorius reiškia actio Pauliana ieškinį (LR CK 6.66 str.) dėl Sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo (ĮBĮ 11str. 3 dalies 8 ir 14 punktai).

12Ieškovas teigia, kad yra visos sąlygos, jog 2012-06-18 sudarytas sandoris būtų pripažtas negaliojančiu actio Pauliana pagrindu (CK 6.66 straipsnis).

131. Bankroto administratorius turi teisę kreditorių vardu reikšti actio Pauliana ieškinį, nes ĮBĮ 11 str. 3 dalies 14 punkte nustatyta, kad įmonės administratorius gina visų kreditorių, taip pat ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, o to paties straipsnio 8 punkte nustatyta įmonės administratoriaus pareiga patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius bei pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais.

142. 2012-06-18 Sutartis pažeidžia BUAB „Dovirma" kreditorių teises, nes Sutarties sudarymo metu UAB „Dovirma“ jau turėjo akivaizdžių mokumo problemų. Šį faktą patvirtina Šiaulių apygardos teismo 2013-02-18 nutartis ir Lietuvos apeliacinis teismo 2013-04-11 nutartis, kuriomis buvo atsisakyta iškelti UAB „Dovirma" restruktūrizavimo bylą, taip pat faktas, kad sutarties sudarymo metu jau buvo ženkliai pradelsta atskaityti su daugeliu kreditorių, kurių reikalavimai vėliau buvo patvirtinti BUAB „Dovirma" bankroto byloje. Pagal Sutartį I. K. buvo perleistas turtas, iš kurio galėjo būti tenkinami visų BUAB „Dovirma" kreditorių finansiniai reikalavimai (bent dalinai). Už turtą buvo gauta 450 000 Lt pardavimo kaina, kuri akivaizdžiai neatitiko turto rinkos vertės, t. y. turtas buvo parduotas mažesnę kainą, negu rinkos vertė, nors tą patį turtą UAB „Dovirma“ prieš 1,5 mėn. įsigijo už apytiksliai 55 proc. didesnę kainą, t.y. 698 560 Lt. Be to, Nekilnojamojo turto registro duomenyse nurodyta, kad turto rinkos vertė 2012-04-26 dienai buvo 1 150 000 Lt. Vadinasi turtas buvo parduotas už 2,5 karto mažesnę kainą, negu nustatyta jo vidutinė rinkos vertė.

153. Pareiškiant ieškinį actio Pauliana pagrindu nebuvo suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas (CK 6.66 str. 3 dalis), nes UAB „Dovirma" bankroto byla iškelta ir administratorius paskirtas galutine Lietuvos apeliacinio teismo 2013-07-18 nutartimi, dokumentai administratoriui buvo perduoti 2013 m. liepos mėnesį.

164. Skolininkas UAB „Dovirma" neprivalėjo 2012-06-18 sudaryti Sutarties su I. K., nes duomenų, kad UAB „Dovirma“ sudarė Sutartį priverstine įstatymo nustatyta tvarka nėra, Sandoris nėra sudarytas vykdant teismo sprendimą, jokia įstatyminė ar poįstatyminė teisės norma neįpareigojo jos sudaryti.

175. Sutarties šalys buvo nesąžiningos, nes sudarydama Sutartį UAB „Dovirma" faktiškai buvo nemoki, negalėjo atsiskaityti su įmonės kreditoriais, Sutarties sudarymo metu įmonės kreditoriai jau buvo kreipęsi į teismus dėl pradelstų įsiskolinimų priteisimo, areštų taikymo UAB „Dovirma" turtui, todėl atsakovas I. K. šių aplinkybių negalėjo nežinoti. Be to, I. K. nuo 2012-10-18 pats buvo UAB „Dovirma" akcininku ir generaliniu direktoriumi, o laikotarpiu iki 2012-10-18 UAB „Dovirma" akcininku ir gen. direktoriumi buvo jo tėvas D. K.. Taigi Sutartį atsakovas sudarė su ieškovu, kurio savininku ir vadovu buvo jo artimas giminaitis, o šios aplinkybės CK 6.67 str. 3 p. pagrindu vertintinos kaip šalių nesąžiningumo prezumpcija. Be to, sandorį sudariusių asmenų nesąžiningumas preziumuojamas ir pagal LR CK 6.67 str. 4 punktą, kadangi atsakovui perduoto turto vertė yra žymiai didesnė nei ieškovo gauta nauda (pardavimo kaina).

18Ieškovas teigia, kad iš visumos aukščiau pateiktų aplinkybių darytina išvada, jog egzistuoja visos actio Pauliana sąlygos pripažinti 2012-06-18 Pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia, nes:

19a) UAB „Dovirma" neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio, kadangi jo sudarymo metu nebuvo jokių teisėtų juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus būtų sukūrę UAB „Dovirma" neišvengiamą prievolę sudaryti sandorį;

20b) Sutartimi buvo pažeisti kreditorių interesai, nes būdama nemoki įmonė sudarė sandorį, kurio pasekmė - turto perleidimas susijusiam asmeniui už pernelyg mažą kainą;

21c) Sutarties šalys yra laikytinos nesąžiningomis pagal CK 6.67 str. 3 ir 4 p. nuostatas.

22Todėl 2012-06-18 Sutartis, sudaryta tarp ieškovo UAB „Dovirma" ir atsakovo I. K., turėtų būti pripažintina negaliojančia nuo jos sudarymo momento (CK 1.95 sr. 1 d.).

23Ieškovas prašė taikyti restituciją, nes restitucija yra sandorio, pripažinto negaliojančiu, pasekmė. Taikant restitucija šalys turi būti grąžintos į ankstesnę padėtį, tačiau administratoriaus duomenimis, atsakovas I. K. 2012-08-28 turtą pardavė kitiems asmenims, kurių nesąžiningumo ieškovas šiuo metu negali įrodyti, o vadovaujantis CK 4.96 str. 2 dalimi, iš sąžiningų įgijėjų negali būti išreikalautas nekilnojamasis daiktas, išskyrus atvejus, kai savininkas tokį daiktą prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo. Todėl vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kad nesant galimybės taikyti restituciją sąžiningų įgijėjų atžvilgiu, restitucija taikytina sumokant turto verte pinigais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-06-03 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-710/2002), todėl ieškovas prašo teismo sprendimu nustatyti Turto rinkos vertę (698 560 Lt), kuri turėtų būti išieškoma iš atsakovo I. K. turto neegzistavimo atveju.

24Ieškovas taip pat prašo iš I. K. priteisti 5 % dydžio metinės palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes tai numato LR CK 6.37 straipsnis ir 6.210 straipsnio 1 dalis.

25A. I. K. su ieškiniu nesutiko.

26Atsakovas pareiškė, kad ieškinys pateiktu pagrindu negali būti tenkinamas. Nurodė, kad

27šiuo konkrečiu atveju ne jis kaip UAB "Dovirma" vadovas ir akcininkas priėmė sprendimą parduoti butą, esantį ( - ) ir žemės sklypą už 450 000 Lt, o tuo metu buvęs vadovas ir akcininkas D. K., o jis šiuo atveju buvo tik šio turto pirkėju. Kadangi tuo metu taip pat dirbo UAB "Dovirma", tai žino, kad UAB "Dovirma" šį pirkimo - pardavimo sandorį sudarė tik vieninteliu tikslu, - galimai greičiau stabilizuoti įmonės finansinę veiklą ir gauti apyvartinių lėšų, kurios būtų panaudotos atsiskaitymams su kreditoriais ir taip tęsti ūkinę bendrovės veiklą. Šiuo sandoriu nei atsakovas kaip pirkėjas, nei pardavėjas UAB "Dovirma" neprisidėjo prie bendrovės nemokumo bei nesuklaidino tuo metu buvusių UAB "Dovirma" kreditorių bei nepadarė bendrovei žalos, nes turtas buvo parduotas už rinkos kainą, o visos gautos piniginės lėšos buvo panaudotos atsiskaitymui su kreditoriais.

28Nurodė, kad 2008-09-26 UAB" Dovirma" su UAB "Senovė" sudarė rangos sutartį Nr. 2008 09, kuriuos pagrindu UAB "Dovirma" savo rizika atliko pagal sutarties nuostatas, statomame pavojingų atliekų deginimo įrengimo pastate, esančiame ( - ) visus su šiuo objektu susijusius statybos, lauko inžinerinių tinklų darbus ir kt., už kuriuos UAB "Senovė" turėjo atsiskaityti, tačiau pagal UAB "Dovirma“ išrašytas PVM sąskaitas - faktūras ( 2009-11-26 DOV Nr. 1107 - 97 8278,95 Lt, 2010-04-22 DOV Nr. 1253 - 319 778,00 Lt, 2010-10-12 DOV Nr.1219 - 62 006.00 Lt, 2010-11-17 DOV Nr. 1232 - 91 994,70 Lt bendrovė UAB "Senovė" liko skolinga - 832 093,59 litų. UAB"Senovė" taip pat susidūrė su finansiniais sunkumais, nes LR Vyriausybė sustabdė šio objjekto atidavimą Valstybinei komisijai ir nutraukė finansavimą ir reikėjo kuo skubiau spręsti kaip susigrąžinti susidariusią skolą. Todėl 2011-09-03 UAB „Dovirma“ su UAB "Senove" pasirašė susitarimą, kuriuo UAB "Senovė" įsipareigojo sumokėti - 832 093,59 Lt iki 2011-12-28, o jeigu nesumokės nurodytų terminu, tai sumokės - 150 000 Lt baudą. UAB "Senovė" turėjo sumokėti skolą iš pinigų, kuriuos tikėjosi gauti iš savo skolininko P. M., kuris turėjo per šį laiką, t.y. iki 2011-12-28, surasti pirkėją ir parduoti jam nuosavybės teise priklausantį butą su žemės sklypu, esantį ( - ). Tačiau iki nurodyto termino (2011-12-28) nei UAB "Senovė", nei P. M. pirkėjo butui ir žemės sklypui nerado, todėl buvo pasiūlyta bendrovei UAB "Dovirma" iš P. M. šį butą perimti už skolą. Tuo tikslu 2012-02-10 tarp UAB"Senovė" ir P. M. buvo sudaryta Skolos perkėlimo sutartis, pagal kurią UAB "Senovė" savo skolą UAB "Dovirma" perleido P. M., tokiu būdu sumažindama įsiskolinimą tarp UAB "Senovė" ir UAB "Dovirma" - 698 560.00 Lt sumai, o UAB"Dovirma" įgijo reikalavimo teisę išieškoti skolą iš naujojo skolininko P. M., kuris savo vardu turėjo registruotą nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ). Tuo tikslu UAB"Dovirma" ir P. M. bei S. M. 2012 m. balandžio 27 d. sudarė pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią P. M. už savo skolą - 698 560.00 Lt perleido jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą ir butą, esančius ( - ). Nekilnojamas turtas realiai buvo įsigytas už skolą, kuri atsirado už atliktus statybos rangos darbus UAB"Senovė" naudai. Perėmusi už skolą šį nekilnojamą turtą, t.y. butą ir žemės sklypą, UAB „Dovirma“ iš karto pradėjo ieškoti pirkėjų, turtą siūlė savo kreditoriams pasiimti už skolas, tačiau nė vienas iš kreditorių nesutiko imti už skolą, išskyrus AB "Montuotojas", kuris sutiko paimti šį turtą už 350 000.00 Lt, nes manė, kad tokia suma yra reali, už kurią šį turtą būtų galima parduoti, tačiau UAB „Dovirma“ tokia kaina netenkino. Kadangi bendrovei UAB "Dovirma" tuo laiku labai trūko apyvartinių lėšų ir negalėjo surasti pirkėjo, siekdama įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus kreditoriams, 2012m. gegužės mėn. pabaigoje UAB"Dovirma" kreipėsi į Kredito uniją "Germanto lobis " dėl paskolos suteikimo įmonei įkeičiant įsigytą nekilnojamą turtą - žemės sklypą ir butą, esančius ( - ), tačiau buvo atsakyta, kad gali būti suteikta tik 259 000 Lt dydžio paskola. UAB"Dovirma" nesutiko už tokio dydžio paskolą įkeisti žemės sklypą ir butą. 2012m. birželio pradžioje atsirado potencialūs pirkėjai - J. Z. ir S. U., kurie sutiko šį butą su žemės sklypu nupirkti iš UAB "Dovirma" už 450 000 litų, tačiau sandorį sutiko daryti tik po to, kai patys parduos savo turimą turtą ir tai geriausiu atveju bus ne anksčiau kaip po 2 mėn. Kadangi UAB „Dovirma“ preliminariai jau turėjo pirkėją butui ir žemės sklypui įsigyti, tai vėl kreipėsi į Kredito uniją "Germanto lobis" dėl paskolos suteikimo ir Kredito unija pasiūlė, kad paskolą reikią imti ne juridinio, bet fizinio asmens vardu būsto įsigijimui, tokiu būdu jie galėtų suteikti didesnę paskolos sumą su mažesnėmis palūkanomis. Dėl to UAB "Dovirma" nusprendė butą su žemės sklypu, esančius( - ), parduoti ieškovui I. K. už 450 000 Lt, t.y. už tą kainą, už kurią sutiko nupirkti potencialūs pirkėjai, o Kredito uniją "Germanto lobis" įsipareigojo tam tikslui suteikti 362 000.00 Lt paskolą su 5.85 proc. dydžio palūkanomis. 201-06-18 tarp Kredito unijos "Germanto lobis" ir I. K. buvo sudaryta Paskolos sutartis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo įkeisti nusipirktą butą su žemės sklypu, ir tą pačią dieną sudarė Pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią I. K. iš UAB "Dovirma" įsigijo butą ir žemės sklypą. Kredito unija į UAB "Dovirma" sąskaitą pervedė 324 712.00 Lt. UAB "Dovirma", gavusi pinigus už parduotą butą ir žemės sklypą, juos panaudojo išimtiniai kreditorių skolų daliniam padengimui, ir tai patvirtina išrašai iš banko sąskaitos.

292012-08-28 šį butą ir žemės sklypą I. K. pardavė pirkėjams J. Z. ir S. U. už 450 000 litų, iš kurių 362 000 Lt buvo panaudoti paskolos padengimui, o visa likusi suma - 125 288 Lt buvo pervesta į UAB"Dovirma" sąskaitą, kuri taip pat buvo panaudota darbuotojų atlyginimams išmokėti ir dalinai padengti skolas kreditoriams, ir tai patvirtina išrašai iš banko sąskaitos. Kadangi UAB "Dovirma" priklausantis turtas - butas su žeme buvo parduotas mažesne kaina, nei paimtas už skolą iš UAB "Senovė", tai UAB "Senovė" administratoriui buvo pateiktas reikalavimas dėl 150 000 Lt baudos sumokėjimo ir ta suma padidintas UAB "Dovirma" kreditorinis reikalavimas. 2012-12-28 Vilniaus apygardos teismas patenkino UAB "Dovirma" prašymą ir patvirtino UAB "Dovirma" kreditorinį reikalavimą 283533.59 Lt sumai.

30A. I. K. teigimu, sudaryti turto pirkimo – pardavimo sandoriai negali būti laikomi nesąžiningais, nes jie nepažeidė kreditorių turtinių interesų, nepadarė UAB „Dovirma“ jokios žalos. Atvirkščiai, jeigu UAB ,,Dovirma" nebūtų sutikusi su UAB "Senovė" pasiūlymu dėl turto perėmimo, tai ir šiuo metu nebūtų atsiėmusi 450 000.00 Lt sumos iš UAB "Senovė", o būtų tik patvirtintas UAB "Dovirma" 832 093,59 Lt kreditorinis reikalavimas, kurį atsiimti iš UAB "Senovė" dėl jos bankroto nėra jokių galimybių.

31A. I. K. nurodė, kad iš ieškovo ginčijamo 2012 m. birželio 18 d. turto pirkimo-pardavimo sandorio I. K. neturėjo jokios asmeninės naudos, atvirkščiai, iš savo asmeninių lėšų už 2 mėnesius teko padengti palūkanas Kredito unijai "Germanto lobis".

32Nesutinka su ieškovo teiginiu, kad turtas buvo parduotas žemesne nei rinkos kaina, nes prieš sudarydama šį pirkimo - pardavimo sandorį 2012-06-06 UAB "Dovirma" užsisakė parduodamo turto vertinimą ir turto vertintojas nustatė, kad šio turto (buto ir žemės sklypo, esančių ( - )) rinkos vertė yra 518.000 Lt, o turto likvidacinė (priverstinio pardavimo ) vertė yra 363000 Lt. Vadinasi turto pardavimo kaina atitiko tuo metu buvusią turto vertę ir jokia žala bendrovei nėra padaryta. Pažymėjo, kad grąžinus šį turtą BUAB “Dovirma”, šio turto bankroto administratorius neparduotų už didesnę kaip 450 000 litų sumą, nes turtas būtų pardavinėjamas iš varžytinių, t.y., būtų padavinėjamas priverstine – likvidacine tvarka, kuri yra tik 363 000 Lt, todėl spręsdamas dėl turto vertės, teismas turėtų jį vertinti pagal turto likvidacinę vertę.

33Atsakovas nurodė, kad 2012-08-28 pagal Pirkimo - pardavimo sutartį butą su žemės sklypu, esančius ( - ), jis už 450 000 Lt yra pardavęs J. Z. ir S. U., tai restitucija natūra negalima (CK 6.222 str. 1 d.). O kadangi turtą iš UAB ,,Dovirma" įsigijo už rinkos kainą ir visus pinigus - 450 000.00 Lt sumokėjo į UAB ,,Dovirma" sąskaitą, o UAB ,,Dovirma" gautus pinigus panaudojo kreditorių skoloms dengti, tai atsakovui neatsiranda pareiga antrą kartą mokėti už tą patį daiktą tą pačią pinigų sumą ir tai pačiai sumai dar tapti kreditoriumi. Teigia, kad sudarius ginčijamą sandorį tarp atsakovo ir UAB"Dovirma", kreditoriniai reikalavimai sumažėjo ir šis sandoris neįtakojo UAB "Dovirma" nemokumo. Sandoriu buvo siekiama ekonominio naudingumo įmonei, t.y. siekiu išvengti bankroto ar sumažinti įmonės nemokumą, atitinkančiu jo kreditorių teises ir teisėtus interesus, tai tokio sandorio, atsakovo teigimu, negalima laikyti nepateisinamu. Pažymėjo, kad ieškovo BUAB "Dovirma" administratorius Šiaulių apygardos teismui kitoje civilinėje byloje Nr. 2-704-267/2013 yra pateikęs atsiliepimą į UAB "Arisanda" ieškinį, kuriuo kreditorius siekė dėl to pačio sandorio sudarymo prisiteisti žalą iš I. K., yra nurodęs, kad UAB "Dovirma" nemokumą sąlygojo, ne tyčiniai, nesąžiningi, neteisėti ar nusikalstami įmonės savininkų ar vadovų veiksmai, o nemokumą galėjo nulemti bendras statybų sektoriaus veiklos pelningumo sumažėjimas, užsakovų vėlavimas atsiskaityti ir panašios objektyvios aplinkybės, o prasidėjus bendrovės nemokumo problemoms, įmonės vadovas neatlygintinai skolino bendrovei savo pinigines lėšas, bendrovėje buvo suteikiamos praktikos atlikimo vietos studentams, naudojosi ES lėšomis steigiant darbo vietas, reguliariai atliktas auditas, siekta restruktūrizacijos, kas leidžia daryti išvadas dėl atsakovų sąžiningumo, siekio išvengti įmonės bankroto ir siekio atsiskaityti su įmonės kreditoriais.

34Bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka ieškovo bankrutavusios UAB „Dovirma“ atstovas advokatas S. B. palaikė ieškinio reikalavimus, o taip pat ieškinyje ir dublike ieškovo išdėstytus argumentus. Prašė ieškinį patenkinti.

35A. I. K. ir jo atstovas advokatas E. O. teisme nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas, nes atsakovas I. K., savo vardu paimdamas paskolą bei nusipirkdamas butą, o vėliau už tą pačią kainą jį parduodamas kitiems asmenims, siekė vienintelio tikslo, išlaikyti įmonę nebankrutavusią, tolaiu vykdyti įmonės veiklą, nes visos už turtą gautos lėšos buvo panaudotos įmonės veiklai ir jokia žala kreditoriams nebuvo padaryta.

36Ieškinys tenkintinas.

37Byloje nustatyta.

38Šiaulių apygardos teismas 2013-05-21 nutartimi iškėlė UAB „Dovirma" bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras'". Ši nutartis buvo apskųsta apeliacine tvarka, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2013-07-18 nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartį paliko galioti, todėl nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Dovirma“ įsiteisėjo 2013 m. liepos 18 d. Buhalteriniai dokumentai bankroto administratoriui perduoti 2013-08-21 (t.1, b. l. 16-23).

39Išanalizavęs perduotus įmonės dokumentus, bankroto administratorius nustatė, kad UAB „Dovirma" ir atsakovas I. K. 2012 m. birželio 18 d. sudarė Pirkimo - pardavimo sutartį, kuria už 450 000 litų UAB „Dovirma“ pardavė, o I. K. nusipirko nekilnojamąjį turtą -14033/32087 dalį buto, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) ir 10149/40000 dalį žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ) (t.1, b. l. 24-27).

40I. K. 2012 m. rugpjūčio 28 d. Pirkimo - pardavimo sutartimi (notarinio registro Nr. 7791) minėtą turtą už 450 000 litų pardavė J. Z. ir S. U. (t.1, b. l. 77-87), kurių nesąžiningumo ieškovas neginčija ir 2012 m. rugpjūčio 28 d. Pirkimo – pardavimo sutarties panaikinti neprašo.

41Bankrutavusi UAB „Dovirma“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras'", 2014 m. sausio 28 d. Šiaulių apygardos teisme atsakovui I. K. pareiškė ieškinį, kuriuo prašo:

42- pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2012 m. birželio 18 d. Pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Dovirma“ ir I. K. dėl nekilnojamojo turto - 14033/32087 dalies buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), bei 10149/40000 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. 0101/0024:341, esančio ( - ), pardavimo bei taikyti restituciją;

43- priteisti iš atsakovo I. K. ieškovo BUAB „Dovirma" naudai 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

44A. I. K. su ieškiniu nesutiko.

45Dėl actio Pauliana taikymo.

46Actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Atsižvelgiant į tai, kad actio Pauliana instituto taikymas reiškia tam tikrą sutarties laisvės principo apribojimą, pripažinti sandorį negaliojančiu šiuo pagrindu bei taikyti teisines pasekmes galima tik esant CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų visetui, kad būtų užkirstas kelias galimam kreditoriaus piktnaudžiavimui šiuo institutu ir nepagrįstam skolininko teisių suvaržymui. Kasacinio teismo praktikoje išskiriamos tokios actio Pauliana instituto taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-362/2011; 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-88/2013, 2013 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-611/2013 ir kt.).

47Teismas pasisako dėl visų CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų:

48Dėl ieškovo reikalavimo teisės ir ieškinio senaties termino.

49Actio Pauliana institutui taikyti būtina, kad kreditorius turėtų neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, t. y. šis institutas taikomas, kai skolininkas nėra įvykdęs visos ar dalies prievolės kreditoriui arba įvykdęs ją netinkamai. Kreditorius turi pareigą įrodyti byloje, kad jis turi neabejotiną, galiojančią reikalavimo teisę, kad ši egzistuoja, nėra tariama ar pasibaigusi.

50Bankrutavusios UAB „Dovirma“ bankroto administratorius turi teisę bankrutavusios įmonės kreditorių vardu reikšti actio Pauliana ieškinį, nes ĮBĮ 11 str. 3 dalies 14 punkte nustatyta, kad įmonės administratorius gina visų kreditorių, taip pat ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, o ĮBĮ 11str. 3 dalies 8 punkte nustatyta įmonės bankroto administratoriaus pareiga patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius bei pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais.

51Ieškovas byloje pateikė įrodymus, kad ginčijamos 2012-06-18 Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu UAB „Dovirma" jau buvo faktiškai nemoki, nes buvo didelis įsiskolinimas darbuotojams ir kitiems kreditoriams. Tai patvirtina Šiaulių apygardos teismo 2013-02-18 nutartis ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013-04-11 nutartis, kuriose buvo sprendžiamas UAB „Dovirma" restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimas ir nustatyta, kad UAB „Dovirma“ yra faktiškai nemoki, nes pagal 2012 m. gruodžio 31 d. UAB „Dovirma“ balansą įmonės turtas sudarė 5 184 941 Lt (ilgalaikis turtas - 4 188 167 Lt, trumpalaikis turtas - 996 774 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 9 275 387 Lt; įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams buvo 4 733 099,35 Lt, skola darbuotojams 146 898,58 Lt. Tai patvirtina UAB „Dovirma" bankroto byloje patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių dauguma yra atsiradę dar iki 2012-06-18 Sutarties sudarymo dienos. Ieškovas pateikė įrodymus, kad UAB „Dovirma“ pradelsti įsipareigojamai yra susidarę net nuo 2009 - 2010 m., o didžioji dalis įsiskolinimų - 2011 - 2012 m. laikotarpiu (t.1, b.l. 11-15, 37-53). Iš esmės to neginčijo ir atsakovas I. K., byloje nurodęs, kad bendrovei UAB „Dovirma“, kuriai iki 2012-10-18 vadovavo jo tėvas D. K. ir kurioje dirbo pats I. K., 2012 metų viduryje ženkliai trūko apyvartinių lėšų, bendrovė nebegalėjo atsiskaityti su kreditoriais, todėl buvo siekiama kuo greičiau parduoti 2012 m. balandžio 27 d. Pirkimo-pardavimo sutartimi iš P. M. ir S. M. už UAB “Senovė” skolą įgytą turtą – buto ir žemės sklypo dalį, esančius ( - ), kad pagerinti bendrovės finansinę padėtį, išvengti bankroto (t.1, b.l. 64-69).

52LR CK 6.66 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad šio straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu (actio Pauliana) ieškinį dėl skolininko sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu kreditorius turi teisę pareikšti per vienerių metų ieškinio senaties terminą. Kadangi nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Dovirma“ įsiteisėjo 2013 m. liepos 18 d., buhalteriniai dokumentai bankroto administratoriui perduoti 2013-08-21 (t.1, b. l. 16-23), ieškinys pareikštas 2014 m. sausio 28 d., tai šis terminas nepraleistas, be to, atsakovas neprašė taikyti ieškinio senatį.

53Dėl kreditorių teisių pažeidimo.

54CK 6.66 str. 1 d. nustato, kokiais atvejais sandoris yra pripažintinas kaip pažeidžiantis kreditoriaus teises. Tokie atvejai yra, kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, kai būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui arba kai yra kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės.

55Teismas byloje nustatė, kad skolininkas BUAB „Dovirma“ 2012 m. birželio 18 d. sudarydamas ginčo sandorį, pažeidė bendrovės kreditorių teises, nes dėl to, kad turtas buvo parduotas ženkliai mažesne kaina (450 000 Lt), nei turto vertintojo UAB „Lietuka“ ir KO 2012 m. birželio 6 dienai buvo nustatyta jo vidutinė rinkos kaina (518 000 Lt), (t.1, b. l. 125-166), t.y., ginčijamo turto perleidimo sandoriu buvo sumažintas bendrovės turtas, nors dėl, neva, laikino nemokumo paties I. K. (nuo 2012-10-18 buvusio UAB “Dovirma” generaliniu direktoriumi) 2012-11-21 prašymu buvo sprendžiama dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB “Dovirma”, o 2013-05-21 Šiaulių apygardos teismas iškėlė UAB „Dovirma" bankroto bylą. Nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo (civilinėje byloje Nr. B2-830-368/2013) buvo konstatuotas UAB „Dovirma“ nemokumas; nurodyta, kad įmonės kreditoriniai įsiskolinimai viršija turimo turto vertę; kad bendrovė neturi lėšų ir galimybių tęsti savo veiklą ir ateityje negalės atsiskaityti su kreditoriais (t.1, b. l. 11-12). Iš UAB „Lituka“ ir KO surašytos „Buto su bendro naudojimo patalpomis ( - ), turto vertės nustatymo ataskaitos Nr. CRA-20608“ matyti, kad turto, kurį UAB „Dovirma“ 2012-06-18 pardavė I. K., vidutinė rinkos vertė 2012 m. birželio 6 dienai buvo 518 000 litų, o likvidacinė vertė buvo 363 000 litai (t.1, b. l.125-166). Kaip jau buvo minėta, turtas atsakovui I. K. buvo parduotas už 450 000 litų. Nors atsakovas I. K. byloje teigė, kad jokio nuostolio kreditoriams nebuvo padaryta, nes turtas galėjo būti parduotas likvidacinė vertė - tai apskaičiuota pinigų suma, kurią galima gauti, parduodant turtą per palyginti trumpą laiką, neatitinkantį normalaus parduodamo turto buvimo rinkoje laikotarpio, numatyto rinkos vertės apibrėžime, kai pirkėjo ir pardavėjo veiksmus bei sprendimus sąlygoja specifinės priverstinio pardavimo sąlygos; kad likvidacinė turto vertė yra nulemta skubaus, priverstinio turto pardavimo, tačiau byloje nėra nustatyta objektyvių aplinkybių, dėl kurių šis turtas apskritai turėjo būti pardavinėjamas skubiai. Ginčo turtas nebuvo greitai gendantis, nėra jokių įrodymų, kad jam buvo grėsmė sugriūti ar kitaip prarasti savo vertę, o Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad egzistuojanti skolininko piniginė prievolė, kaip tokia, negali būti CK 6.66 straipsnio nuostatų kontekste vertinama kaip skolininko pareiga sudaryti kokius nors kitokius sandorius, siekiant atsiskaityti su kreditoriumi, pvz., skubiai parduoti savo turtą, imti paskolą arba kreditoriui perleisti turtą ar turtines teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2009; 2013 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2013 ir kt.).

56Apibendrindamas teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju kreditorių teisės buvo pažeistos skolininko UAB „Dovirma“ su atsakovu I. K. sudarytu nekilnojamojo turto perleidimo sandoriu, kuriuo buvo sumažintas UAB „Dovirma“ turtas ir likusio turto vertės neužtenka kreditoriaus reikalavimams patenkinti. Bankrutuojančios įmonės atveju visų jos kreditorių teisės yra pažeidžiamos, jei įmonė sudaro sandorius, pažeisdama savo pačios interesus – įmonės turto perleidimas už aiškiai mažesnę kainą nei turto rinkos vertė. Toks sandoris prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslams ir įstatams, todėl gali būti pripažintas negaliojančiu ir pažeidžiančiu kreditorių teises (CK 6.66 straipsnio 1 dalis).

57Dėl privalomumo sudaryti ginčijamus sandorius.

58Sandoris gali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu tik tuo atveju, jeigu skolininkas jo sudaryti neprivalėjo (CK 6.66 straipsnio 1 dalis). Ši sąlyga visų pirma suprantama kaip teisinės prievolės sudaryti sandorį neturėjimas. Kasacinio teismo praktikoje privalėjimas sudaryti sandorį aiškinamas kaip vienas iš imperatyvų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Tokios būtinybės sudaryti sandorį pavyzdžiai gali būti ikisutartiniai susitarimai, viešas konkursas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010; 2013 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2013 ir kt.). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad tam tikrais atvejais privalomumas skolininkui sudaryti sandorį gali kilti ir dėl susidėjusių faktinių aplinkybių, kurias kiekvienu konkrečiu atveju įvertina teismas. Tokiomis pripažintinos aplinkybės, kurioms esant ginčijamų sandorių sudarymas atitiktų protingo asmens, veikiančio skolininko kreditorių interesais, elgesio standartą tomis aplinkybėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010; kt.).

59Nagrinėjamu atveju byloje pakanka duomenų išvadai, kad skolininkas UAB „Dovirma“ neprivalėjo sudaryti ginčijamą nekilnojamojo turto pardavimo sandorį, o jį sudarydamas pažeidė bendrovės kreditorių interesus. Nors atsakovas I. K. byloje teigė, kad nekilnojamas turtas, kuris vėliau (2012-06-18) jam buvo parduotas, buvo gautas UAB „Dovirma“ didelių pastangų dėka, taip iš dalies susigrąžinant didžiąją dalį skolos (698 560 Lt) iš bendrovės UAB „Senovė“, kuri būtų negalėjusi atsiskaityti, nes vėliau bankrutavo, tačiau nepateikė objektyvių įrodymų, kodėl šį nekilnojamąjį turtą reikėjo taip skubiai realizuoti mažesne nei paties pardavėjo UAB „Dovirma“ pastangomis nustatyta rinkos kaina (518 000 Lt). Kaip jau buvo minėta, apyvartinių lėšų trūkumas, būtinumas gauti kreditą ar atskirų kreditorių reikalavimai sumokėti skolą, neturi būti pakankamas pagrindas skubiai ir mažesne kaina parduoti turtą, taip pažeidžiant kitų kreditorių teises. Atsakovo nurodyta aplinkybė, kad kreditorius AB "Montuotojas" sutiko paimti šį turtą tik už 350 000 Lt, o J. Z. bei S. U. po kelių mėnesių sutiko nupirkti turtą tik už 450 000 litų, nepatvirtina, kad UAB “Dovirma” privalėjo skubiai ir mažesne nei rinkos kaina parduoti ginčo turtą.

60Apibendrindamas teismas pažymi, kad atsakovo atsikirtimai, susiję su CK 6.66 straipsnio 1 dalies nuostatų aiškinimu ir taikymu aptariamu aspektu, nelaikytini pagrįstais.

61 Dėl sandorio šalių sąžiningumo

62Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek trečiojo asmens (šiuo atveju pirkėjo I. K.) nesąžiningumas, kai ginčijamas atlygintinis sandoris (CK 6.66 straipsnio 1, 2 dalys).

63Pagal CK 6.67 str. 1 punktą preziumuojama, kad kreditoriaus teisėtus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas sudarė sandorį su savo sutuoktiniu, vaikais, tėvais ar kitais artimaisiais giminaičiais. Byloje nustatyta, kad 2012-06-18 nekilnojamojo turto sandorį atsakovas I. K. su UAB „Dovirma“ sudarė tuo metu, kai UAB „Dovirma“ vadovu ir pagrindiniu akcininku buvo jo tėvas D. K.. Atsakovas to byloje neginčijo. Tai yra įstatymo nustatyta nesąžiningumo prezumpcija, kurią turi paneigti trečiačiasis asmuo (šiuo atveju atsakovas I. K.) ir kurios, teismo įsitikinimu, jis nepaneigė.

64Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką faktas, kad turtas parduotas už žymiai mažesnę nei jo rinkos vertė kainą, teikia pagrindą konstatuoti ginčijamais sandoriais nekilnojamąjį turtą įgijusių atsakovų nesąžiningumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2007; 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2010).

65Kadangi turto pardavėjo UAB „Dovirma“ užsakymu UAB „Lituka“ ir KO 2012-06-06 atliko parduodamo turto vertinimą, kurio metu buvo nustatyta, kadturto rinkos vertė yra 518 000 litų, ir atsakovui apie tai buvo gerai žinoma, nes jis taip pat dirbo bendrovėje, tai pardavėjas ir pirkėjas gerai žinojo, kad turtas parduodamas už ženkliai mažesnę kainą. Turto pardavimas už kainą, mažesnę už rinkos kainą 68 000 Lt (518000 Lt – 450 000 Lt), leidžia teismui pripažinti, kad kreditorių interesus pažeidusios sandorio šalys buvo nesąžiningos (CK 67 str. 1 d. 4 p.).

66A. I. K. argumentai, kad turto už skolas neėmė kreditoriai; kad bendrovei reikėjo apyvartinių lėšų, todėl reikėjo skubėti parduoti turtą; kad atsakovas iš sandorio neturėjo jokios naudos, nes visi 450 000 Lt buvo perduoti UAB „Dovirma“ veiklos vykdymui ir skolų padengimui, o atsakovas papildomai turėjo sumokėti palūkanas už paskolą, nepaneigia šalių, tame tarpe atsakovo, nesąžiningumo prezumpcijos.

67Esant šioms aplinkybėms, akivaizdu, kad atsakovas I. K., sudarydamas ginčo sandorį, buvo nesąžiningas.

68Nustačius visas actio Pauliana instituto taikymui būtinas sąlygas, ieškinio reikalavimas pareikštas atsakovui I. K. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, tenkintinas (CK 6.66 str.).

69Dėl restitucijos taikymo .

70Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, taikoma restitucija (CK 6.145 straipsnis).

71Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad Actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Kreditorius, reikšdamas actio Pauliana ieškinį, pirmiausia siekia atkurti skolininko sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą sugrąžinant tai, ką skolininkas nesąžiningai, be privalomo pagrindo perleido kitiems asmenims. Skirtingai nei kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų atvejais, actio Pauliana paskirtis – kompensacinė, nes pagal CK 6.66 straipsnio 4 dalį sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisinius padarinius ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti, kreditoriaus reikalavimą nukreipiant į perduotą pagal skolininko sudarytą sandorį turtą, jo vertę ar lėšas (CK 6.66 straipsnio 4 dalis). Nenukreipus kreditoriaus reikalavimo į skolininko perleistą turtą, nebūtų atkurta padėtis, buvusi iki kreditoriaus teisių pažeidimo. Taigi viena iš actio Pauliana instituto taikymo sąlygų – kreditoriaus reikalavimo nukreipimas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti. Teismas, taikydamas restituciją, turi išsiaiškinti svarbias restitucijai taikyti aplinkybes, nustatyti, ar ginčijamas turtas yra išlikęs, ar turtas nėra pagerintas, ar apskritai galima taikyti restituciją natūra (Lietuvos Aukščiausiojo 2010 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2010; kt.).

72Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad actio Pauliana pagrindu pripažintina negaliojančia 2012 m. birželio 18 d. Pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp UAB „Dovirma“ ir I. K., tačiau ginčo nekilnojamąjį turtą I. K. 2012 m. rugpjūčio 28 d. pirkimo –pardavimo sutartimi perleido J. Z. ir S. U.. Šios sutarties ieškovas neginčija, neprašo pripažinti negaliojančia. Taigi nagrinėjamu atveju restitucija natūra negalima, nes pagal CK 6.66 str. 5 dalį sandorio pripažinimas negaliojančiu neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms į turtą, kuris buvo pripažinto negaliojančiu sandorio objektas.

73Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl restitucijos taikymo pripažįstant sandorį negaliojančiu, yra nurodęs, kad jeigu yra prašymas ieškinyje sandorį pripažinti negaliojančiu, tai teismas, kuris patenkino šį reikalavimą, toje pačioje byloje privalo išspręsti restitucijos klausimą (CK 6.145 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2006; kt.). Pagal CK 1.80 straipsnio 2 dalį, kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo padarinių. Taigi įstatymas nukreipia šiuo atveju į CK 6.66 str. 4 dalį, kurioje įtvirtinta actio Pauliana institutui būdinga restitucijos forma – sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisinius padarinius ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti; kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal skolininko sudarytą sandorį turtą, jo vertę ar lėšas. Taigi tiek skolininkui, tiek asmeniui, kuriam perleistas turtas ir kuris privalo grąžinti iš skolininko įgytą turtą (bylos atveju – atlyginti turto vertę pinigais, nes turto grąžinimas natūra negalimas), sandorio pripažinimas negaliojančiu taip pat sukels teisinius padarinius tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo 2010 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2010).

74Ieškovas šioje byloje reiškė reikalavimą pripažinti negaliojančia 2012 m. birželio 18 d. pirkimo-pardavimo sutartį, kuria UAB „Dovirma“ nekilnojamąjį turtą už 450 000 Lt pardavė I. K.; taikyti restituciją, įvertinant, kad turtas 2012-04-27 iš P. M. ir S. M. buvo įgytas už 698 560 litų. Ieškovas sutinka, kad UAB „Dovirma“ už parduotą turtą iš atsakovo gavo 450 000 Lt (t. 2, b. l. 2). Taip pat ieškovas sutinka, kad restitucija natūra negalima, nes neprašo 2012-08-28 pirkimo –pardavimo sutartį, kuria turtas parduotas J. Z. ir S. U., pripažinti negaliojančia, todėl akivaizdu, kad ieškovo turtinis interesas šioje byloje yra išreikštas konkrečia suma – 248 000 Lt, t.y. skirtumu tarp įgyto turto kainos (698 560 Lt) ir pardavimo kainos (450 000 Lt).

75Dėl to teismas sprendžia, kad BUAB „Dovirma“ ieškinys tenkintinas ir restitucija taikytina tokiu būdu – iš I. K. BUAB „Dovirma“ priteistini 68 000 litų, t.y. , skirtumas tarp turto vertintojo UAB „Lituka“ ir KO nustatytos parduoto turto rinkos vertės ir faktinės pardavimo kainos -450000 Lt, kuri buvo sumokėta į UAB „Dovirma“ sąskaitą. Tuo pačiu netenkintinas ieškovo reikalavimas iš atsakovo I. K. priteisti 248 560 litų kainų skirtumą (698 560 Lt – 450 000 Lt), nes, kaip byloje patvirtina surinkti įrodymai, 698 560 Lt turto kaina buvo nustatyta susitarimo dėl skolos perkėlimo pagrindu, o ieškovas nėįrodė, kad tai yra ta kaina, kuria turtas turėjo ir galėjo būti parduotas tenkinant kreditorių reikalavimus. Taip pat teismas neturi pagrindo realia rinkos kaina pripažinti UAB “Lituka” ir KO nustatytos 363 000 Lt likvidacinės kainos, nes, kaip jau buvo pažymėta, niekas nevertė UAB “Dovirma” skubiai parduoti (likviduoti) turimą nekilnojamąjį turtą, o dėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainos sprendžia šios įmonės kreditoriai Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, paprastai atsižvelgdami į turto vertę bei turto rinkos pokyčius, siekdami turtą parduoti kuo didesne kaina, kad būtų geriau patenkinti kreditorių reikalavimai. Tokiu būdu, taikant restituciją pinigais iš atsakovo I. K. priteistina BUAB „Dovirma“ 68 000 Lt.

76Taip pat tenkintinas ieškovo reikalavimas dėl priteisimo 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą 68 000 litų sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014 m. sausio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., CK 6.210 str. 1 d.).

77Dėl bylinėjimosi išlaidų.

78Suvienodinusi teismų praktiką dėl žyminio mokesčio pareiškiant ieškinį actio Pauliana pagrindu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus Plenarinė sesija savo 2012 m. lapkričio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012, nustatė, kad actio Pauliana pagrindu reiškiamas reikalavimas laikytinas turtiniu, kurio suma nustatoma ir šis ieškinys įvertinamas pagal ginčijamu sandoriu perleisto turto rinkos vertę (CPK 80 str. 1 d. 1 punktas, 85 str. 1 d. 1 punktas).

79Nagrinėjamu atveju ieškinys pareikštas dėl turto, kurio rinkos vertė pagal individualų UAB “Lituka” ir KO vertinimą 2012 m. birželio 6 dienai buvo 518 000 litų, todėl žyminis mokestis sudaro 9180 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1p., 85 str. 1 d. 2 p.), nuo kurio yra atleistas ieškovas, tačiau nėra atleistas atsakovas (CPK 83 str. 1 d. 8 p.).

80Ieškovui laimėjus bylą, žyminį mokestį valstybei turi sumokėti atsakovas, tačiau reikalavimas dėl restitucijos patenkintas iš dalies, t.y. – priteista 68 000 litų, todėl iš atsakovo I. K. Valstybei priteistinas 2040 Lt žyminis mokestis (CPK 96 str. 1 d.)

81Už teisines paslaugas ieškovas BUAB „Dovirma“ sumokėjo advokatui 2329,25 Lt (t. 2, 29,30), atsakovas I. K. advokatui sumokėjo 907, 50 Lt (t.1, b. l. 72).

82Kadangi sandoris, 2012-06-18 sudarytas tarp UAB „Dovirma“ ir I. K. pripažintas negaliojančių, tai visos ieškovo – BUAB „Dovirma“ turėtos advokato samdymo išlaidos (2329,25 Lt) priteistinos iš atsakovo I. K..

83Taip pat iš atsakovo I. K. Valstybei priteistinos 36,91 Lt (t.1. b.l. 61) procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1d.).

84Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

85Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas I. K. priklausančiam turtui (t.1, b. l. 55-56), paliktinas iki šio sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

86Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 265 str., 268–270 str., 279 str.,

Nutarė

87Ieškinį patenkinti.

88Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2012 m. birželio 18 d. sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. 4310), pagal kurią UAB „Dovirma“ (į. k. 180355427) pardavė I. K. (a. k. ( - ) 14033/32087 dalis buto, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), bei 10149/40000 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. 0101/0024:341, esančio ( - ). Taikyti vienašalę restituciją ir priteisti iš I. K. (a. k. ( - ) ieškovui bankrutavusiai UAB „Dovirma“ (į. k. 180355427, bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“) 68 000 Lt (šešiasdešimt aštuonis tūkstančius litų).

89Ieškovui bankrutavusiai UAB „Dovirma“ (į. k. 180355427) iš I. K. (a. k. ( - ) priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 68 000 litų sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014 m. sausio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

90Ieškovui bankrutavusiai UAB „Dovirma“ (į. k. 180355427) iš I. K. (a. k. ( - ) priteisti 2329,25 Lt (du tūkstančius tris šimtus dvidešimt devynis litus 25 ct) advokato samdymo išlaidų.

91Iš atsakovo I. K. (a. k. ( - ) priteisti Valstybei 2040,00 Lt žyminio mokesčio ir 36,91 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų; iš viso 2076,91 Lt (du tūkstančius septyniasdešimt šešis litus 91 ct).

92Laikinąsias apsaugos priemonės, kurios buvo taikytos šioje byloje Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartimi I. K. turtui, paliktinas iki šio sprendimo įvykdymo.

93Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankrutavusios... 3. Ieškovas bankrutavusi UAB „Dovirma“, atstovaujama bankroto... 4. - pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2012 m. birželio 18 d.... 5. - priteisti iš atsakovo I. K. ieškovo BUAB „Dovirma" naudai 5 proc. dydžio... 6. Ieškovas BUAB „Dovirma“ nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas... 7. Išanalizavęs perduotus įmonės dokumentus, bankroto administratorius... 8. Ieškovas UAB „Dovirma" ir atsakovas I. K. 2012-06-18 sudarė Pirkimo -... 9. Ieškovo bankroto administratorius nustatė, kad 2012-06-18 Sutarties sudarymo... 10. Ieškovas pažymėjo, kad UAB „Dovirma“ ginčo turtą buvo įsigijęs... 11. Vadovaujantis išdėstytu, ieškovas mano, kad šalys 2012-06-18 sutarties... 12. Ieškovas teigia, kad yra visos sąlygos, jog 2012-06-18 sudarytas sandoris... 13. 1. Bankroto administratorius turi teisę kreditorių vardu reikšti actio... 14. 2. 2012-06-18 Sutartis pažeidžia BUAB „Dovirma" kreditorių teises, nes... 15. 3. Pareiškiant ieškinį actio Pauliana pagrindu nebuvo suėjęs vienerių... 16. 4. Skolininkas UAB „Dovirma" neprivalėjo 2012-06-18 sudaryti Sutarties su I.... 17. 5. Sutarties šalys buvo nesąžiningos, nes sudarydama Sutartį UAB... 18. Ieškovas teigia, kad iš visumos aukščiau pateiktų aplinkybių darytina... 19. a) UAB „Dovirma" neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio, kadangi jo... 20. b) Sutartimi buvo pažeisti kreditorių interesai, nes būdama nemoki įmonė... 21. c) Sutarties šalys yra laikytinos nesąžiningomis pagal CK 6.67 str. 3 ir 4... 22. Todėl 2012-06-18 Sutartis, sudaryta tarp ieškovo UAB „Dovirma" ir atsakovo... 23. Ieškovas prašė taikyti restituciją, nes restitucija yra sandorio,... 24. Ieškovas taip pat prašo iš I. K. priteisti 5 % dydžio metinės palūkanas... 25. A. I. K. su ieškiniu nesutiko.... 26. Atsakovas pareiškė, kad ieškinys pateiktu pagrindu negali būti tenkinamas.... 27. šiuo konkrečiu atveju ne jis kaip UAB "Dovirma" vadovas ir akcininkas... 28. Nurodė, kad 2008-09-26 UAB" Dovirma" su UAB "Senovė" sudarė rangos sutartį... 29. 2012-08-28 šį butą ir žemės sklypą I. K. pardavė pirkėjams J. Z. ir S.... 30. A. I. K. teigimu, sudaryti turto pirkimo – pardavimo sandoriai negali būti... 31. A. I. K. nurodė, kad iš ieškovo ginčijamo 2012 m. birželio 18 d. turto... 32. Nesutinka su ieškovo teiginiu, kad turtas buvo parduotas žemesne nei rinkos... 33. Atsakovas nurodė, kad 2012-08-28 pagal Pirkimo - pardavimo sutartį butą su... 34. Bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka ieškovo bankrutavusios UAB... 35. A. I. K. ir jo atstovas advokatas E. O. teisme nurodė, kad ieškinys yra... 36. Ieškinys tenkintinas.... 37. Byloje nustatyta.... 38. Šiaulių apygardos teismas 2013-05-21 nutartimi iškėlė UAB „Dovirma"... 39. Išanalizavęs perduotus įmonės dokumentus, bankroto administratorius... 40. I. K. 2012 m. rugpjūčio 28 d. Pirkimo - pardavimo sutartimi (notarinio... 41. Bankrutavusi UAB „Dovirma“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB... 42. - pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2012 m. birželio 18 d.... 43. - priteisti iš atsakovo I. K. ieškovo BUAB „Dovirma" naudai 5 proc. dydžio... 44. A. I. K. su ieškiniu nesutiko.... 45. Dėl actio Pauliana taikymo.... 46. Actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorių nuo nesąžiningų... 47. Teismas pasisako dėl visų CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų:... 48. Dėl ieškovo reikalavimo teisės ir ieškinio senaties termino.... 49. Actio Pauliana institutui taikyti būtina, kad kreditorius turėtų... 50. Bankrutavusios UAB „Dovirma“ bankroto administratorius turi teisę... 51. Ieškovas byloje pateikė įrodymus, kad ginčijamos 2012-06-18... 52. LR CK 6.66 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad šio straipsnio 1 dalyje... 53. Dėl kreditorių teisių pažeidimo.... 54. CK 6.66 str. 1 d. nustato, kokiais atvejais sandoris yra pripažintinas kaip... 55. Teismas byloje nustatė, kad skolininkas BUAB „Dovirma“ 2012 m. birželio... 56. Apibendrindamas teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju kreditorių teisės... 57. Dėl privalomumo sudaryti ginčijamus sandorius.... 58. Sandoris gali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu tik tuo atveju, jeigu... 59. Nagrinėjamu atveju byloje pakanka duomenų išvadai, kad skolininkas UAB... 60. Apibendrindamas teismas pažymi, kad atsakovo atsikirtimai, susiję su CK 6.66... 61. Dėl sandorio šalių sąžiningumo... 62. Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek... 63. Pagal CK 6.67 str. 1 punktą preziumuojama, kad kreditoriaus teisėtus... 64. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką faktas, kad... 65. Kadangi turto pardavėjo UAB „Dovirma“ užsakymu UAB „Lituka“ ir KO ... 66. A. I. K. argumentai, kad turto už skolas neėmė kreditoriai; kad bendrovei... 67. Esant šioms aplinkybėms, akivaizdu, kad atsakovas I. K., sudarydamas ginčo... 68. Nustačius visas actio Pauliana instituto taikymui būtinas sąlygas, ieškinio... 69. Dėl restitucijos taikymo .... 70. Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, taikoma... 71. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad Actio Pauliana instituto... 72. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad actio Pauliana pagrindu pripažintina... 73. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl restitucijos taikymo pripažįstant... 74. Ieškovas šioje byloje reiškė reikalavimą pripažinti negaliojančia 2012... 75. Dėl to teismas sprendžia, kad BUAB „Dovirma“ ieškinys tenkintinas ir... 76. Taip pat tenkintinas ieškovo reikalavimas dėl priteisimo 5 proc. dydžio... 77. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 78. Suvienodinusi teismų praktiką dėl žyminio mokesčio pareiškiant ieškinį... 79. Nagrinėjamu atveju ieškinys pareikštas dėl turto, kurio rinkos vertė pagal... 80. Ieškovui laimėjus bylą, žyminį mokestį valstybei turi sumokėti... 81. Už teisines paslaugas ieškovas BUAB „Dovirma“ sumokėjo advokatui 2329,25... 82. Kadangi sandoris, 2012-06-18 sudarytas tarp UAB „Dovirma“ ir I. K.... 83. Taip pat iš atsakovo I. K. Valstybei priteistinos 36,91 Lt (t.1. b.l. 61)... 84. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 85. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartimi taikytos laikinosios... 86. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 87. Ieškinį patenkinti.... 88. Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2012 m. birželio 18 d.... 89. Ieškovui bankrutavusiai UAB „Dovirma“ (į. k. 180355427) iš I. K. (a. k.... 90. Ieškovui bankrutavusiai UAB „Dovirma“ (į. k. 180355427) iš I. K. (a. k.... 91. Iš atsakovo I. K. (a. k. ( - ) priteisti Valstybei 2040,00 Lt žyminio... 92. Laikinąsias apsaugos priemonės, kurios buvo taikytos šioje byloje Šiaulių... 93. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...