Byla 2A-1023-603/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Loretos Lipnickienės, kolegijos teisėjų Aldonos Tilindienės ir Liudos Uckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apelianto atsakovo UAB „Nemuno žiburiai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Askovis“ ieškinį atsakovui UAB „Nemuno žiburiai“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 9 000,00 Lt skolos už patalpų nuomą, 6 proc. metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad pagal 2012-01-02 d. šalių sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį dėl gamybinių patalpų nuomos, adresu ( - ), atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 600,00 Lt dydžio nuomos mokestį už mėnesį, tačiau už laikotarpį nuo 2012-01-02 iki 2013-04-01 liko skolingas ieškovui prašomą priteisti sumą.

4Atsakovas savo atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė ieškinį atmesti.

5Nurodė, kad mirus buvusiai atsakovo direktorei S. R., įmonės direktoriumi paskirtas jos sutuoktinis A. R.. Gavus ieškovo direktorės O. S. pretenziją dėl susidariusio įsiskolinimo ir patikrinus įmonės buhalterinės apskaitos duomenis paaiškėjo, jog atsakovas nieko nėra skolingas ieškovui. Atsakovo teigimu, negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis bei jos pagrindu išrašytos sąskaitos, yra niekiniai ir negaliojantys sandoriai, kadangi yra suklastoti. Pažymėjo, jog ieškovo vadovė anksčiau dirbo atsakovo vadove ir buvo atleista apsivogusi darbe, todėl pasinaudojusi buvusios atsakovo vadovės mirties aplinkybėmis ir žinodama atsakovo įmonės dokumentus, suklastojo sutartį bei sąskaitas. Šį teiginį, anot atsakovo, patvirtina tai, jog tarp atsakovo finansinių dokumentų nėra jokių duomenų apie sudarytą nuomos sutartį, kad ji būtų vykdoma, atsakovo veiklai vykdyti visiškai nėra reikalingos sutartyje nurodytos gamybinės patalpos, ieškovas kreipėsi į atsakovą praėjus daugiau nei pusantrų metų nuo nuomos sutarties sudarymo, nors nuomos mokestis mokamas kas mėnesį, sutarties terminas (2013-04-01 d.) nustatytas būtent iki buvusios atsakovo vadovės mirties momento (2013-04-04 d.), pateikiamos sąskaitos išrašytos iš karto už kelis mėnesius, be to, nors sutartimi sutarta perduoti patalpas nuo 2012-04-01 d., ieškovas nuomos mokesčio prašo nuo 2012-01-01 d., t. y. už jam faktiškai neperduotas patalpas. Be to, iš išrašytų sąskaitų matyti, jog jas tariamai priėmusio asmens S. R. raštas toks pat, kaip ir O. S., sąskaitose nurodomas nulinis PVM arba jis nenurodomas, taip pažeidžiant imperatyvius teisės aktų reikalavimus, kadangi, atsakovo teigimu, išrašant sąskaitas atgaline data PVM įrašymas neįmanomas, 2012-01-10 d. sąskaita Nr. ASK 00209 yra be išrašiusio asmens rekvizitų, taisyta jos data, 2012-03-10 d. ir 2012-08-10 d. sąskaitos išrašytos šeštadienį, t. y. ieškovo nedarbo dieną, kai jos apskritai negalėjo būti išrašomos. Taigi konstatavus, jog sutartis ir jos pagrindu išrašytos sąskaitos yra negaliojančios, pripažintina, jog atsakovas nėra skolingas ieškovui prašomų priteisti sumų. Atsakovas taip pat pateikė poziciją, jog patalpos nebuvo atsakovui faktiškai perduotos, byloje nėra nuomojamųjų patalpų perdavimo-priėmimo akto, nepateikti ir kiti sutarties priedai, be to, kadangi sutartis nėra įregistruota viešajame registre, ji negali būti naudojama prieš trečiuosius asmenis: naująjį atsakovo savininką ir teismą. Prašo ex officio konstatuoti sudarytą nuomos sutartį ir jos pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras niekinėmis, atmesti ieškovo ieškinį bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas (b. l. 28-33). Atsakovas rašytiniais paaiškinimais papildomai nurodė, jog ieškovo pateiktos nuomos sutarties ir sąskaitų originalai neatitinka prie ieškinio pridėtų jų kopijų, VMI registro duomenys patvirtina, jog ieškovas sąskaitų išrašymo metu buvo PVM mokėtojas, patalpų nuomos laikotarpiu patalpos buvo nuomojamos kito nuomotojo UAB „V2A“, o apie šios nuomos sutarties sudarymą registre nieko neminima.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. birželio 20 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai.

7Pirmos instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis, šalių paaiškinimais nustatė, kad 2012-01-02 d. UAB „Askovis“, atstovaujamas direktorės O. S., ir UAB „Nemuno žiburiai“, atstovaujamas direktorės S. R., sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 1202, kuria nuomotojas perdavė nuomininkui valdyti ir naudotis 60 m2 bendro ploto gamybines patalpas, adresu ( - ), 2 aukšte, o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 600,00 Lt dydžio nuomos mokestį per vieną kalendorinį mėnesį (b. l. 16-17; originalas b. l. 77). Ieškovas atsakovui 2012-01-10 d. išrašė PVM sąskaitą-faktūrą ASK Nr. 00209, 1 8600,00 Lt sumai už 2012 m. sausio-kovo mėn., 2012-08-10 d. – ASK Nr. 00217, 3 600,00 Lt sumai už 2012 m. balandžio – rugsėjo mėn. ir 2013-03-10 d. – ASK Nr. 00235, 3 600,00 Lt sumai už 2012 m. spalio-gruodžio, 2013 m. sausio-kovo mėn. (b. l. 18-20; originalai b. l. 77). Byloje taip pat nustatyta, jog 2009-04-22 d. darbo sutarties Nr. 14, 2009-04-22 d. vienintelio UAB „Nemuno žiburiai“ akcininkės S. R. sprendimo pagrindu O. S. dirbo UAB „Nemuno žiburiai“ direktore (b. l. 34-37), tai patvirtina 2012 m. sausio, rugpjūčio, 2013 m. kovo mėn. ieškovo darbo laiko apskaitos žiniaraščiai (b. l. 63-65). 2011-07-25 d. vienintelio UAB „Nemuno žiburiai“ akcininkės S. R. sprendimu O. S. pareigos pakeistos iš direktorės į reklamos vadybininkės (b. l. 66), o 2013-07-16 d. O. S. pateikė prašymą atleisti iš darbo (b. l. 67). S. R. mirė 2013-04-03 d. (b. l. 38). 2013-05-21 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. S2-2973-608/2013 S. R. palikimą sudarančio turto administratoriumi paskirtas UAB „Forsina“ (b. l. 39). 2013-05-21 d. UAB „Nemuno žiburiai“ įsakymu įmonės direktoriumi paskirtas A. R. (b. l. 40), kuris buvo S. R. sutuoktinis (b. l. 41). 2013-08-27 d. priėmimo-perdavimo aktu (b. l. 42) atsakovui perduota ieškovo direktorės pretenzija dėl susidariusios skolos (b. l. 43), nuomos sutartis, PVM sąskaitos-faktūros. 2013-08-30 d. pranešimu Nr. S-13/08-30 atsakovas informavo ieškovą, jog remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis, nėra nieko jam skolingas (b. l. 44). Pagal 2009-01-02 d. sutikimą J. S. ir A. S. neprieštarauja, jog UAB „Askovis“, atstovaujamas direktorės O. S., pagal sutartį Nr. 09-01 subnuomotų jiems nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ) (b. l. 59). Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, jog A. S. ir J. S. (buvusiai J., b. l. 61) nuosavybės teise priklauso po 187/2000 patalpų, kurių unikalus Nr. 1096-4002-9012:0006 (b. l. 60). Remiantis VMI vieša informacija apie mokesčių mokėtojus, UAB „Nemuno žiburiai“ buveinės bei veiklos adresas yra ( - ) (b. l. 62, 86). Remiantis 2000-03-01 d. negyvenamųjų patalpų panaudos sutartimi Nr. 2000-01, panaudos davėja E. M. perdavė panaudos gavėjui UAB „Askovis“ laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudoti 70 m2 bendro ploto gamybines patalpas, adresu ( - ), 2 aukšte (b. l. 96-97). Pagal 2012-04-01 d. UAB „Askovis“ ir UAB „V2A“ sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 1201, UAB „Askovis“ perdavė UAB „V2A“ valdyti ir naudotis 160 m2 bendro ploto gamybines patalpas, adresu ( - ), 2 aukšte (b. l. 98-101), o remiantis 2012-04-01 d. negyvenamųjų patalpų priėmimo-perdavimo aktu, taip pat 2013-03-01 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties patikslinimu, minėtos patalpos buvo perduotos UAB „V2A“ (b. l. 102-104). Pagal 2012-11-01 d. UAB „Askovis“ ir UAB „V2A“ sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 1202, UAB „Askovis“ perdavė UAB „V2A“ valdyti ir naudotis 70 m2 bendro ploto gamybines patalpas, adresu ( - ), 2 aukšte (b. l. 105-110), o remiantis 2012-11-01 d. negyvenamųjų patalpų priėmimo-perdavimo aktu, taip pat 2013-03-01 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties patikslinimu, minėtos patalpos buvo perduotos UAB „V2A“ (b. l. 112, 104). Teismas nustatė, kad atsakovas kėlė ginčą dėl sudarytos nuomos sutarties galiojimo, teigė, jog 2012-01-02 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 1202 bei jos pagrindu ieškovo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros teismo ex officio turi būti pripažintos negaliojančiomis bei niekinėmis.

8Nors atsakovas teigė, kad šalių sudaryta nuomos sutartis bei pateiktos PVM sąskaitos-faktūros yra suklastotos, tačiau remiantis byloje esančia medžiaga, teismas sprendė, kad minėtų dokumentų suklastojimo faktas neįrodytas. Atsakovas leistinais rašytiniais įrodymais (rašysenos ekspertize) neginčijo S. R. parašo autentiškumo nuomos sutarties bei PVM sąskaitų-faktūrų originaluose, o atsakovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog tokių įrodymų į bylą neteiks. Atsakovo teiginius dėl buvusios vadovės S. R. parašo tikrumo teismas laikė atsakovo prielaidomis bei samprotavimais, kurie nesudaro pagrindo teismui konstatuoti minėtų dokumentų suklastojimo fakto. Teismas konstatavo, kad buvusi atsakovo vadovė S. R. savo parašu patvirtindama priėmė ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, jų negrąžino, byloje nėra duomenų, kad šios sąskaitos būtų ginčytos, tokiais veiksmais atsakovas, veikdamas per direktorę S. R., pripažino šių sąskaitų pagrįstumą ir kartu prievolę atsiskaityti pagal minėtas sąskaitas, todėl formalūs PVM sąskaitų-faktūrų išrašymo reikalavimų pažeidimai, kuriuos nurodė atsakovas, patys savaime nelemia jų negaliojimo. Teismas kritiškai vertino atsakovo teiginius, jog tarp jo buhalterinės apskaitos dokumentų nėra jokių duomenų apie ginčo nuomos sutartį bei jos vykdymą, kadangi tokia aplinkybė negali būti pagrindu atsisakyti vykdyti teisėtai sudarytą sutartį. Teismo vertinimu, atsakovo buvusi direktorė S. R., pasirašydama ieškovo pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose dėl atsiskaitymo už patalpų nuomą, faktiškai pripažino, kad sutartyje nurodytos patalpos atsakovui buvo perduotos ir nuomojamos, bei pripažino pareigą atsiskaityti už nuomojamas patalpas. Nors sutartyje nuomojamos patalpos nėra tiksliai apibrėžtos, tačiau bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad faktiškai buvo išnuomotos patalpos, esančios pastato 2 aukšte, pažymėtos indeksu 2-9, 65,89 m 2 ploto (b. l. 94), kuriomis ieškovė remiantis 2000-03-01 d. negyvenamųjų patalpų panaudos sutartimi Nr. 2000-01, sudaryta su panaudos davėja E. M. (b. l. 96-97), naudojosi. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė ir jos atstovė paaiškino, jog planuose (b. l. 94, 95, 103, 113-117) ir sutartyse patalpų plotai skiriasi dėl to, kad dar nėra atlikti tikslūs kadastriniai matavimai (pastate padarytos tik pertvaros), nes tarp pastato bendraturčių teisme nagrinėjamas ginčas dėl naudojimosi pastatu tvarkos nustatymo, taigi, teismo manymu, formalūs patalpų plotų netikslumai nepaneigia sutartyje nurodytų patalpų nuomos fakto ir prievolės atsiskaityti už patalpų nuomą. Atsakovo teiginius, jog ieškovas nevaldė tiek ploto, kiek yra išnuomojęs pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis kitiems nuomininkams, paneigia ieškovo į bylą pateikti rašytiniai įrodymai (b. l. 59, 96-97, 98-101, 102-104, 105-110, 112, 104), iš kurių matyti, jog ieškovas teisėtai faktiškai valdė 98 m2 ploto patalpas, taigi ieškovo valdomas plotas nuomai atsakovo įmonei buvo pakankamas (pagal nuomos sutartį – 60 m2, b. l. 16). Taip pat teismas atmetė atsakovo argumentus, jog nuoma nebuvo galima ir dėl to, kad pastatą savininkai valdo turėdami tik idealiąsias jo dalis, o naudojimosi tvarka nenustatyta. Teismas atmetė atsakovo argumentus, jog atsakovas negalėjo sudaryti tokios nuomos sutarties kadangi tokio pobūdžio patalpų atsakovui vykdant savo veiklą nereikėjo. Nurodė, kad juridiniai asmenys laisva valia dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose, o sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, todėl atsakovo argumentai dėl nuomos sutarties sudarymo tikslo nebuvimo, nelaikyti teisiškai reikšmingais siekiant pripažinti nuomos sutartį negaliojančia. Teismas sutiko su atsakovo argumentu, jog ši sutartis negali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis, kadangi nėra įregistruota viešame registre, tačiau nurodė, kad atsakovas nėra trečiasis asmuo sudarytos nuomos sutarties atžvilgiu. Nuomos sutartis buvo sudaryta tarp dviejų juridinių asmenų, įmonės savininkų, valdymo organų pasikeitimas negali būti traktuojamas kaip naujos įmonės ir tuo pačiu naujo sutarties objekto atsiradimas, todėl atsakovas nelaikytinas trečiuoju asmeniu nuomos sutarties atžvilgiu, pažymėjo, kad teismas taip pat nelaikytinas trečiuoju asmeniu minėtų CK straipsnių prasme, kadangi teismas nėra suinteresuotas šalių sudarytos sutarties pagrindu kilusio ginčo baigtimi.

9Apeliaciniame skunde atsakovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas taip pat prašo įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, patalpų adresu ( - ), bendraturčius; prijungti prie bylos c.b. Nr. 2-408/129/2014 medžiagą; nelaikyti 2012-01-02 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 1202 ir pateiktų PVM sąskaitų faktūrų įrodinėjimo priemone; konstatuoti, jog 2012-01-02 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 1202 yra niekinis sandoris.

10Nurodo, kad teismo išvada, jog patalpos faktiškai buvo perduotos atsakovui, prieštarauja LR CK 6.535str. 2 d., kadangi tiek įstatymai (LR CK 6.535str. 1 d.), tiek nuomos sutarties 1.4 p. numatė LR CK 6.535str. 2 d. nurodytą išimtį, t.y. jog patalpos perduodamos pasirašant patalpų perdavimo-priėmimo aktą. Ieškovas tokio akto nepateikė, nurodė, kad toks aktas nebuvo pasirašytas. Nesant patalpų perdavimo-priėmimo akto, nėra pagrindo konstatuoti patalpų perdavimo-priėmimo fakto, todėl darydamas priešingą išvadą teismas pažeidė šalių sutarties laisvės principą. Be to, iš atsakovo pateiktų analogiškų patalpų nuomos ir panaudos sutarčių su kitais nuomininkais, matyti, kad pasirašant sutartis patalpų perdavimo-priėmimo aktai buvo pasirašomi. Taigi nekyla abejonių dėl to, kaip šalys susitarė perduoti patalpas.

11Ieškovas aiškindamas, kodėl nebuvo pasirašytas patalpų perdavimo-priėmimo aktas, teigė, kad vyksta tariami ginčai su kitais patalpų adresu ( - ), bendrasavininkais, tačiau nepateikė jokių įrodymų apie tokius ginčus, taip pat atkreiptinas dėmesys, kad šie ginčai nekliudė pasirašyti patalpų perdavimo-priėmimo aktų su kitais nuomininkais. Teismas pažeidė įrodymų rinkimo taisykles pasibaigus bylos nagrinėjimui iš esmės savo iniciatyva surinkęs ir ištyręs įrodymus apie šiuos ginčus. Visgi teismo nurodytos c.b. Nr. 2-408-129/2014 aplinkybės, kuriomis teismas rėmėsi aiškindamas, dėl ko negalėjo būti sudarytas patalpų perdavimo-priėmimo aktas ir dėl ko patalpų plotai, nurodyti nuomos sutartyje, ir faktiniai patalpų plotai neatitinka, atsakovui nebuvo ir nėra žinomos.

12Teismas, remdamasis išimtinai ieškovo žodiniais paaiškinimais, nepagrįstai konstatavo, kad faktiškai buvo išnuomotos patalpos, esančios pastato 2 aukšte, pažymėtos indeksu 2-9, 65,89 m2 ploto, tokių įrodymų byloje nėra.

13Ieškovas, norėdamas nuomoti patalpas, privalėjo gauti kitų bendrasavininkų sutikimą, taip pat panaudos davėjo sutikimą, kurių byloje nėra, dėl ko nuomos sutartis pripažintina niekine ir negaliojančia kaip pažeidžianti imperatyvias nuostatas. Be to, šis sprendimas gali turėti į bylą neįtrauktų asmenų - nuomojamų patalpų bendrasavininkų, teisėms ir pareigoms.

14Atsakovo nuomone, nuomos sutartyje ir PVM sąskaitose-faktūrose esantys S. R. parašai yra suklastoti bei pateikia iš esmės analogiškus argumentus, nurodytus procesiniuose dokumentuose, teiktuose pirmos instancijos teisme.

15Atsakovui nėra žinoma, kokiomis aplinkybėmis mokesčių mokėtojų registre atsirado įrašas, jog atsakovo kontoros buveinės adresas yra ( - ). Iš VMI pateikto atsakymo į paklausimą matyti, kad minėtas adresas kaip atsakovo biuro adresas įregistruotas 2010-11-19 atsakovui buhalterines paslaugas teikusios įmonės buhalterės iniciatyva. Minėta buhalterines paslaugas teikusi įmonė patvirtino, kad tokią informaciją apie atsakovo biuro adresą pateikė O. S., t.y. tuo metu kai nuomos sutartis dar nebuvo sudaryta.

16Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

17Nurodė, kad nesutinka su apeliacinio skundo argumentais. Pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog patalpos faktiškai buvo perduotos. Uždarius siuvimo cechą, ieškovas pradėjo nuomoti patalpas, turi 2-3 nuomininkus, sutartys ilgalaikės. Abi šalys yra mažos įmonės, savo teisininkų neturi ir nesinaudojo jų paslaugomis sutarčių sudarymui. Ieškovas ir ieškovo vadovė nėra profesionalus verslininkas kaip nuomotojas, ieškovo vadovė – rusakalbė, sudarant nuomos sutartis ieškovas naudojo kitų nuomininkų pateiktus sutarčių pavyzdžius. Su atsakovu patalpų perdavimo-priėmimo aktas nebuvo pasirašytas, kadangi šalių tuometinės vadovės buvo pažįstamos, gerai sutarė, jos šį aktą pamiršo sudaryti, bet to atsakovo vadovė pasirašydavo PVM sąskaitas-faktūras, pretenzijų dėl minėto akto nepasirašymo nereiškė, nepageidavo sutarties registruoti viešame registre, todėl patalpų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo klausimas per sutarties vykdymo laikotarpį nebuvo iškilęs. Su kitais nuomininkais patalpų perdavimo-priėmimo aktai buvo pasirašyti, nes nuomininkai ketino sutartį registruoti viešame registre. Pažymėjo, kad panaudos ieškovui davėjas leidimą subnuomoti patalpas yra davęs.

18Apeliacinis skundas atmestinas.

19Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais (CPK 320 str. 1 d.). Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

20Byloje yra kilęs ginčas dėl teisės nuostatų, reglamentuojančių sutarčių aiškinimą, taip pat įrodymų tyrimą bei vertinimą reglamentuojančias teisės nuostatas.

21Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmos instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl jų nekartoja, tačiau, vadovaudamasis žemiau aptarta kasacinio teismo praktika dėl įrodymų vertinimo pasisako dėl kai kurių byloje esančių įrodymų vertinimo.

22Kasacinio teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje bylojeJ. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. M. v. UAB „Yazaky Wiring Technologies Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-129/2008; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. C. v. Socialinio aprūpinimo skyrius prie Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje, bylos Nr. 3K-3-439/2008; 2011 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Rytų skirstomieji tinklai“ v. religinė bendruomenė Meditacijos centras „Ojas“, bylos Nr. 3K-3-415/2011; kt.).

23Apeliacinės instancijos teismas atmeta apeliacinio skundo argumentus dėl 2012-01-02 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 1202 bei atsakovui išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų: 2012-01-10 ASK Nr. 00209 1 8600,00 Lt sumai už 2012 m. sausio-kovo mėn., 2012-08-10 d. – ASK Nr. 00217 3 600,00 Lt sumai už 2012 m. balandžio – rugsėjo mėn. ir 2013-03-10 d. – ASK Nr. 00235, 3 600,00 Lt sumai už 2012 m. spalio-gruodžio, 2013 m. sausio-kovo mėn., negaliojimo, kaip nepagrįstus. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai nenustatė egzistuojant pagrindo konstatuoti minėtų dokumentų suklastojimo faktą ar kitais pagrindais pripažinti negaliojančiais. Pažymėtina, kad pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad apeliantas leistinais rašytiniais įrodymais (rašysenos ekspertize) neginčijo S. R. parašo autentiškumo ir nurodė, jog tokių įrodymų į bylą neteiks. Kiti byloje esantys įrodymai, bylos aplinkybės, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesudaro pagrindo abejoti S. R. parašo jos pasirašytuose dokumentuose: 2012-01-02 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje Nr. 1202 bei PVM sąskaitose-faktūrose: 2012-01-10 ASK Nr. 00209, 2012-08-10 d. – ASK Nr. 00217, 2013-03-10 d. – ASK Nr. 00235, autentiškumu.

24Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje neturi teisinės reikšmės aplinkybės, susijusios su ginčais, vykstančiais dėl patalpų, adresu ( - ), kitose bylose, todėl šalintini pirmos instancijos teismo teiginiai, susiję su Vilniaus miesto apylinkės teismo civiline byla Nr. 2-408-129/2014.

25Sutarties laisvės principas reiškia šalių teisę nustatyti, papildyti ar pakeisti sutarties sąlygas, kiek to neriboja imperatyviosios teisės normos; įstatymų nurodytais atvejais sutarties sąlygos gali būti nustatomos pagal dispozityviąsias teisės normas (CK 6.154, 6.156 straipsniai). Nuomos sutartį reglamentuoja CK Šeštosios knygos XXVIII skyriaus normos. Negyvenamųjų patalpų nuoma nėra išskirta į atskirą nuomos santykių grupę, jai taikytinos bendrosios šio skyriaus normos.

26Įrodinėjimo tikslas civiliniame procese yra teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CK 176 straipsnio 1 dalis). Kai sutarties šalys nesutaria dėl tam tikrų jų sudarytos sutarties sąlygų, teismas tiria aplinkybes, į kurias pagal įstatymą turi būti atsižvelgiama aiškinant sutartį. CK 6.193 straipsnyje pirmiausia įtvirtinta tai, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Šis sutarties aiškinimo principas reikalauja atsižvelgti į abiejų šalių ketinimus sudarant sutartį, analizuoti visą sutartį. Sisteminis sutarčių aiškinimo principas reikalauja bet kurią sutarties sąlygą aiškinti atsižvelgiant į visą sutarties kontekstą – sutarties esmę, tikslą, jos sąlygų tarpusavio ryšį (CK 6.193 straipsnio 2 dalis). Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatytą taisyklę, sprendžiant ginčą dėl sutarties sąlygų, svarbu ne tik sutarties tekstas, bet ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu ar kitokiais šalių veiksmais; dėl to būtina atsižvelgti į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, jų pasirašytus dokumentus, tarpusavio susirašinėjimą, susiklosčiusius šalių tarpusavio santykius. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007)

27Atsižvelgiant į kasacinio teismo išaiškinimus dėl sutarties sąlygų aiškinimo apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmos instancijos teismas, remdamasis byloje esančiais įrodymais, pagrįstai sprendė, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 9 000,00 Lt dydžio skolą už patalpų, adresu ( - ), nuomą laikotarpiu nuo 2012-01-02 iki 2013-04-01 yra pagrįstas. Teisėjų kolegijos vertinimu, toks šalių elgesys, kai ieškovas išrašydavo, o atsakovo tuometinė atstovė - direktorė S. R. pasirašydavo PVM sąskaitose-faktūrose, išrašytose pagal Sutartį, reiškia, jog atsakovas sutiko, kad jam yra teikiamos paslaugos – patalpų nuoma, už kurias jis sutinka apmokėti. Pažymėtina, kas ūkinės veiklos subjekto vadovui taikomi aukštesni apdairumo, rūpestingumo bei protingumo standartai, todėl laikytina, kad S. R., pasirašydama Sutartį, PVM sąskaitose-faktūrose, suprato iš to kylančias teisines pasekmes, todėl net ir šalims nepasirašius patalpų priėmimo-perdavimo akto, negalima atmesti kitų byloje esančių įrodymų, kurie išreiškia šalių valią vykdyti sutartį.

282012-01-02 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 1202 (toliau – Sutartis) įžanginėje dalyje nurodyta, kad sutartį sudaro ieškovas bei atsakovas, kurio registruota buveinė yra ( - ). Aptardamos sutarties objektą, šalys nurodė, kad „šia sutartimi nuomotojas perduoda nuomininkui šioje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti ir naudoti 60 kv.m. bendrojo ploto gamybines patalpas <...>, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį“ (Sutarties 1.1 p.). Taigi aiškiai pabrėžta, jog nuomininkui valdyti ir naudoti patalpos perduodamos jau Sutartimi. Sutarties 1.4 p. šalys susitarė, kad nuomos terminas pradedamas skaičiuoti nuo patalpų perdavimo nuomininkui dienos, kuri kaip nurodyta Sutarties 3.1.1. p. yra – 2012-01-02.

29Toliau tame pačiame Sutarties 3.1.1. p. yra nurodyta, kad nuomojamos patalpos perduodamos dalyvaujant abiem šalims ar jų įgaliotiems atstovams, kurie sudaro ir pasirašo nuomojamų patalpų perdavimo-priėmimo aktą (Priedas Nr. 1). Visgi ir teismų praktikoje, ir pagal CK patalpų priėmimo-perdavimo aktas nuomos terminui ir pareigai mokėti nuomos mokestį kaip tokios esminės įtakos neturi. Be to, Sutarties 6.1. p. numatyta, kad sutartis teisines pasekmes šalims sukelia nuo jos pasirašymo dienos, taigi viena iš teisinių Sutarties pasekmių – prievolė mokėti nuomos mokestį nesiejama su perdavimo-priėmimo aktu, o su Sutarties pasirašymo diena. Patalpų perdavimo-priėmimo aktą perduodant nekilnojamąjį daiktą numato ir CK, tačiau teismų praktika ir LAT yra išaiškinę, jog tai nėra imperatyvi nuostata, be to, iš Sutarties nuostatų matyti, kad pareiga nuomininkui mokėti nuomos mokestį yra būtent siejama su Sutarties pasirašymo diena.

30Taip pat pažymėtina, kad LR CK 6.484 straipsnyje nustatyti daikto neperdavimo nuomininkui padariniai, vienas iš jų – nuomininko teisė atsisakyti nuomos sutarties. Vadovaujantis šia nuostata, nuomininkas neperdavus jam patalpų negali savavališkai nevykdyti prievolės mokėti nuomos mokestį, kadangi įstatymas numato visai kitus jo teisės naudotis nuomojamu daiktu gynimo būdus. Taigi, išsinuomoto daikto perdavimas yra nuomotojo pareiga, kylanti iš sudarytos sutarties, o turto priėmimo–perdavimo aktas – tik šios pareigos įvykdymą patvirtinantis dokumentas (CK 6.535 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas neįrodė, kad patalpos jam faktiškai nebuvo perduotos, kad jis jomis nesinaudojo, o kiti byloje esantys įrodymai, o būtent: tuometinės atstovės - direktorės S. R. pasirašytos PVM sąskaitos-faktūros, išrašytos pagal Sutartį, paneigia šiuos apelianto teiginius.

31Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ginčo išsprendimui neturi jokios reikšmės bylos duomenys bei apeliacinio skundo argumentai, susiję su patalpų, adresu ( - ), plotu, tarp bendrasavininkų vykstančiais ginčais ar atsakovui nuomojamų patalpų žymėjimu bendrame patalpų palne, kadangi vadovaujantis sutarčių aiškinimo principais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad sutarties sąlygos apibrėžiančios nuomos objektą yra pakankamai aiškios, atsakovas, pasirašydamas Sutartį bei PVM sąskaitas-faktūras, su jomis sutiko, kas reiškia, kad jam nuomos objektas taip pat buvo aiškus.

32Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nėra duomenų, sudarančių pagrindą teigti, jog teismo sprendimas turės įtakos trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms, todėl nėra pagrindo tenkinti apelianto reikalavimo įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, patalpų adresu ( - ), bendraturčius.

33Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Ž. T. Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

34Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas dėl ieškinio reikalavimo. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo kitokiai teisėjų kolegijos išvadai dėl ginčo susiformuoti nesudaro.

35CPK 93 straipsnis, reglamentuojantis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šalims klausimus, nustato, kad šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas (išspręstas ginčas), priklausomai nuo patenkintų reikalavimų apimties yra priteisiamos iš antrosios šalies bylinėjimosi išlaidos.

36Apeliacinės instancijos metu ieškovas patyrė 300 Lt bylinėjimosi išlaidų už teisinę pagalbą rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą.

37Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šios išlaidos yra protingos ir pagrįstos, todėl priteistinos iš apelianto.

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

39Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

40Priteisti iš UAB „Nemuno žiburiai“ 86,89 EUR (300 Lt) UAB „Askovis“ išlaidas teisinei pagalbai apmokėti, patirtas apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 9 000,00 Lt skolos už patalpų... 3. Nurodė, kad pagal 2012-01-02 d. šalių sudarytą negyvenamųjų patalpų... 4. Atsakovas savo atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė... 5. Nurodė, kad mirus buvusiai atsakovo direktorei S. R., įmonės direktoriumi... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. birželio 20 d. sprendimu ieškinį... 7. Pirmos instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis, šalių paaiškinimais... 8. Nors atsakovas teigė, kad šalių sudaryta nuomos sutartis bei pateiktos PVM... 9. Apeliaciniame skunde atsakovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m.... 10. Nurodo, kad teismo išvada, jog patalpos faktiškai buvo perduotos atsakovui,... 11. Ieškovas aiškindamas, kodėl nebuvo pasirašytas patalpų perdavimo-priėmimo... 12. Teismas, remdamasis išimtinai ieškovo žodiniais paaiškinimais, nepagrįstai... 13. Ieškovas, norėdamas nuomoti patalpas, privalėjo gauti kitų bendrasavininkų... 14. Atsakovo nuomone, nuomos sutartyje ir PVM sąskaitose-faktūrose esantys S. R.... 15. Atsakovui nėra žinoma, kokiomis aplinkybėmis mokesčių mokėtojų registre... 16. Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė skundą atmesti bei... 17. Nurodė, kad nesutinka su apeliacinio skundo argumentais. Pirmos instancijos... 18. Apeliacinis skundas atmestinas.... 19. Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas... 20. Byloje yra kilęs ginčas dėl teisės nuostatų, reglamentuojančių... 21. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmos instancijos... 22. Kasacinio teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad civiliniame procese... 23. Apeliacinės instancijos teismas atmeta apeliacinio skundo argumentus dėl... 24. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje neturi teisinės reikšmės... 25. Sutarties laisvės principas reiškia šalių teisę nustatyti, papildyti ar... 26. Įrodinėjimo tikslas civiliniame procese yra teismo įsitikinimas, pagrįstas... 27. Atsižvelgiant į kasacinio teismo išaiškinimus dėl sutarties sąlygų... 28. 2012-01-02 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 1202 (toliau –... 29. Toliau tame pačiame Sutarties 3.1.1. p. yra nurodyta, kad nuomojamos patalpos... 30. Taip pat pažymėtina, kad LR CK 6.484 straipsnyje nustatyti daikto neperdavimo... 31. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ginčo išsprendimui neturi jokios... 32. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nėra duomenų,... 33. Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog... 34. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija... 35. CPK 93 straipsnis, reglamentuojantis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 36. Apeliacinės instancijos metu ieškovas patyrė 300 Lt bylinėjimosi išlaidų... 37. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šios išlaidos yra protingos... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 39. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. sprendimą palikti... 40. Priteisti iš UAB „Nemuno žiburiai“ 86,89 EUR (300 Lt) UAB „Askovis“...