Byla e2-1856-302/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir pirkimo sąlygų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 4 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-1608-730/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ieškinį atsakovui Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir pirkimo sąlygų,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „LitCon“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti perkančiosios organizacijos sprendimą atsisakyti pateikti projekto brėžinius dwg formatu neteisėtu, priimtą viešajame pirkime „Pastato – muzikinis teatro, esančio Danės g. 19, Klaipėdos m., rekonstravimo darbai“ (toliau – Pirkimas, Konkursas), ir panaikinti 2017 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo dalį, kuria pretenzijos dalis (dėl projekto brėžinių dwg formatu pateikimo) palikta nenagrinėta, o kita pretenzijos dalis (dėl Pirkimo dokumentų papildymo dokumentais, susijusiais su projekto rengimu) atmesta, bei įpareigoti perkančiąją organizaciją pateikti Pirkimo objekto techninio projekto brėžinius dwg formatu; panaikinti perkančiosios organizacijos 2017 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo dalį, kuria palikta nenagrinėta pretenzijos dalis dėl Pirkimo sąlygų 27.7 punkto, ir įpareigoti perkančiąją organizaciją aiškiai nurodyti, jog pasiūlymai nebus atmetami, jeigu jie surinks mažiau nei 33 balus pagal kriterijų T1, panaikinti 2017 m. rugpjūčio 14 d. atsakyme į 102 klausimą, pateiktą Pirkimo sąlygų 27.7 punkto papildymą, kad pasiūlymai atmetimai, kai šie įvertinami mažiau nei 33 balų pagal T1 kriterijų; panaikinti perkančiosios organizacijos 2017 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo dalį, kuria atmesta pretenzijos dalis dėl Pirkimo sąlygų 27.3 punkte nustatyto T1 kriterijaus aiškumo, ir įpareigoti perkančiąją organizaciją pateikti aiškius, tikslius ir nedviprasmiškus pasiūlymų vertinimo kriterijus - nurodyti, kas turi būti pateikta pasiūlyme, kad būtų skiriamas konkretus balas (2, 3, 5, 25 balai ir t. t.); priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti Pirkimo procedūras. Prašymą grindė preliminariu ieškinio pagrįstumu ir grėsme galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Nurodė, kad pasiūlymų vertinimas dar nėra atliktas, todėl, sustabdžius Pirkimo procedūras ir patikslinus/pašalinus pasiūlymų vertinimo netikslumus, būtų galimybė šalis grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį. Taip pat pažymėjo, kad nors Pirkimo sąlygų 3.1 punkte numatyta, jog projektas numatomas dalinai finansuoti valstybės biudžeto lėšomis pagal Valstybės investicijų programą einamiesiems metams, tačiau finansavimo dar nėra, todėl Europos Sąjungos finansavimo praradimas negresia, o Pirkimo objektas – teatro rekonstravimo darbai, nėra gyvybiškai svarbus, kas leidžia sustabdyti Pirkimo procedūras ir išnagrinėti ginčą iš esmės.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 4 d. nutartimi priėmė ieškinį ir tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje sustabdė viešojo pirkimo „Pastato – muzikinis teatro, esančio Danės g. 19, Klaipėdos m., rekonstravimo darbai“ procedūras, įskaitant Pirkimo sutarties sudarymą ir vykdymą.
 2. Įvertinęs ieškovės pateiktus įrodymus, teismas darė išvadą, kad atsakovo organizuojamame Pirkime numatytų paslaugų pirkimas nėra tiesiogiai susijęs su svarbiausių visuomenės poreikių užtikrinimu, todėl, siekdamas užtikrinti vykdomo Pirkimo procedūrų skaidrumą, atsižvelgdamas į įstatymo nustatytus trumpus šios kategorijos bylų nagrinėjimo terminus, bei įvertindamas, kad byloje nėra duomenų, jog dėl Pirkimo procedūrų stabdymo pagal pareikštus reikalavimus iš esmės bus prarastos Europos Sąjungos skirtos lėšos projekto įgyvendinimui, sprendė, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 3. Teismas nurodė, kad, nesustabdžius Pirkimo procedūrų vykdymo ar sutarties įgyvendinimo, teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas. Jei ieškinys būtų tenkintas, o Konkurso laimėtojas jau būtų įgyvendinęs projektą, šalių sugrąžinimas į prieš tai buvusią padėtį taptų neįmanomas, o viešųjų pirkimų tikslas racionaliai panaudoti lėšas liktų neįgyvendintas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 4 d. nutarties dalį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, numatant, kad nutartis yra vykdoma skubiai. Be to, su atskiruoju skundu pateikia naujus rašytinius įrodymus. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:
  1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje visiškai nevertino, ar ieškinys gali būti vertinamas kaip preliminariai pagrįstas. Tuo atveju, jei teismas būtų atlikęs preliminarų ieškinio reikalavimų vertinimą, laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, kadangi tikimybės, kad ieškovei galėtų būti priimtas palankus teismo sprendimas, nėra.
  2. Ieškovės teiginys, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, negresia Europos Sąjungos finansavimo praradimas, neatitinka tiesos. Pirkimo objekto įgyvendinimui planuojama skirti virš 24 mln., iš jų 5 mln. Europos sąjungos parama, 2017 m. patvirtinta panaudoti 1 023 000 Eur suma. Nepanaudojus iki 2017 m. pabaigos patvirtintos lėšų sumos, ši suma šio projekto įgyvendinimui nebus skirta, ji bus perleista kitam įgyvendinamam projektui, kadangi tam tikriems metams valstybės kapitalo investicijoms numatytos lėšos gali būti panaudotos tik už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes, neviršijant tam tikram laikotarpiui investicijų projektui (investicijų projektų įgyvendinimo programai) įgyvendinti numatyto lėšų dydžio. Trumpi viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminai nepašalina grėsmės prarasti 2017 metais skirtą 1 023 000 Eur finansavimą.
  3. Nors ginčo Pirkimu ir nėra perkami kasdien visuomenės poreikius tenkinantys darbai ir paslaugos, tačiau Pirkimo objektas yra svarbus tiek atsakovui, tiek atsakovo darbuotojams, tiek visuomenei. Šiuo metu Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras nėra tinkamas tiesioginei veikla vykdyti, todėl atsakovas negali užtikrinti visuomenei geros teikiamų paslaugų kokybės, yra apsunkintas spektaklių, koncertų organizavimas bei jų repeticijos, pastatas yra priešavarinės būklės. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistas socialinio gyvenimo stabilumas.
  4. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia proceso šalių interesų pusiausvyrą, viešąjį interesą, ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus, be to, pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršija jų naudą. Ieškovė nepateikė jokių argumentų ir įrodymų, kurie pagrįstų, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ji jokiais kitais būdais negalėtų apginti savo tariamai pažeistų teisių. Ieškinio tenkinimo atveju, net ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovė galėtų reikalauti taikyti sutarties negaliojimo padarinius ir reikalauti žalos atlyginimo.
 2. Ieškovė UAB „LitCon“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Su atsiliepimu pateikia naujų rašytinių įrodymų. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Jokios skubos pradėti Pirkimo objekto įgyvendinimą nėra, tai patvirtina paties atsakovo atstovo viešas pareiškimas žiniasklaidoje, kad: „...šiais metais rekonstrukcijos darbų pradėti jau nepavyks. Nepaisant to, teatralai išsikrausto iš pastato, nes jis nėra tinkamas naudoti.“, ir Pirkimo objekto įsigijimo terminai. Atsakovas jau nuo 2016 m. gruodžio 13 d. žinojo apie būtinybę organizuoti rekonstravimo darbų pirkimą, tačiau Pirkimas buvo paskelbtas tik 2017 m. birželio 26 d., t. y. iki metų pabaigos likus vos 6 mėnesiams, be to, pasiūlymų pateikimo terminas buvo nukeltas iki 2017 m. rugpjūčio 22 d. Pateikus pasiūlymus, juos turi tikrinti komisija, įvertinti ir sudaryti pasiūlymų eilę, o sutartis negali būti sudaryta anksčiau nei po 15 dienų nuo pranešimo apie pirkimo laimėtoją, kas suponuoja išvadą, kad pirkimo procedūros po pasiūlymų pateikimo užtrunka dar vieną mėnesį, tai reiškia, kad terminas iki 2017 metų pabaigos sutrumpėja iki 3 mėnesių. Atsižvelgiant į Pirkimo procedūrų vykdymo tempus, akivaizdu, kad perkančiajai organizacijai nėra skubu nupirkti ir pradėti vykdyti Pirkimo objektą sudarančius darbus.
  2. Tuo atveju, jeigu būtų pradėti vykdyti Pirkimo objektą sudarantys darbai ir ieškovei būtų priimtas palankus teismo sprendimas, statybos darbai turėtų būti sustabdyti, kas sąlygotų būtinybę atlikti statinio statybos užkonservavimo darbus, iš naujo parengti Pirkimo objektą apibūdinančius dokumentus, skelbti ir vykdyti naują viešąjį pirkimą ir t. t. Taigi mažesnė žala visuomenei ir valstybės biudžetui būtų nepradėti statybos darbų negu juos pradėti ir vykdymo eigoje sustabdyti.
  3. Atsakovo pateikta jo paties suformuota 2017 m. rugpjūčio 18 d. suvestinė informacija apie siūlomus įgyvendinti investicijų projektus ir informacija apie investicijų projekto finansavimą, kurie nėra patvirtinta jokių kompetentingų asmenų ir/ar institucijų, negali patvirtinti teiginių apie jam 2017 metais skirtą finansavimo dydį ir jo galimą praradimą. Vien tai, kad atsakovas pateikė investicinį projektą ir planavo įsisavinti lėšas atitinkamais terminais, nesant jokių duomenų, jog minėtas investicinis projektas buvo patvirtintas ir kad 2017 metams buvo skirtas 1 023 000 Eur dydžio finansavimas, nereiškia, jog toks planas turi būti vykdomas.
  4. Teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė Pirkimo procedūrų atžvilgiu, o ne pačios perkančiosios organizacijos atžvilgiu. Iš atsakovo tinklapio, kuriame skelbiamas 2017 m. pasirodymų repertuaras, matyti, kad pasirodymai yra organizuojami Kultūros centre Žvejų rūmuose bei Palangos koncertų salėje, o tai reiškia, kad spektakliai ir toliau bus rodomi.
  5. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų paneigta teisė į teisminę gynybą, nes, tenkinus ieškinį, teismo sprendimas taptų iš esmės neįgyvendinamas. Leidus tęsti Pirkimo procedūras ir sudaryti Pirkimo sutartį, šalis grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį nebūtų galimybės.

3Teismas

konstatuoja:

4IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.).
 2. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 4 d. nutarties dalies, kuria viešųjų pirkimų byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamų nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatyta.

6Dėl naujų rašytinių įrodymų

 1. Apeliantas su atskiruoju skundu pateikė naujų rašytinių įrodymų: Pirkimo skelbimus, 2017 m. rugsėjo 4 d. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro raštą „Dėl informacijos“, suvestinę informaciją apie siūlomus įgyvendinti investicijų projektus ir informaciją apie projekto finansavimą, Viešųjų pirkimų tarnybos atlikto vidutinės bylų, susijusių su viešaisiais pirkimais, nagrinėjimo trukmės pirmosios instancijos teismuose ir aukštesnės instancijos teismuose nustatymo išrašą, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro techninio projekto išrašą.
 2. Ieškovė UAB „LitCon“ su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė naujų rašytinių įrodymų: įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaitos kopijas, iš kurių matyti, kad jau 2016 m. gruodžio 13 d. atsakovė žinojo esminę informaciją, reikalingą rekonstravimo darbų pirkimui organizuoti; perkančiosios organizacijos pranešimų tiekėjams kopijas, kurios patvirtina, kad pasiūlymų pateikimo terminas buvo nukeltas iki 2017 m. rugsėjo 22 d., ir kad pats atsakovas nežino, kuriems metams bus skirtas finansavimas; internetinio tinklapio, kuriame skelbiamas 2017 m. pasirodymų repertuaras, kopiją, iš kurios matyti, kad pasirodymai bus organizuojami Palangos koncertų salėje ir Kultūros centre Žvejų namai.
 3. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno pateikto naujo įrodymo, be kita ko, turi atsižvelgti ir į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130-611/2015; kt.).
 4. Atsižvelgiant į tai, kad šalių teikiami rašytiniai įrodymai yra susiję su nagrinėjamu klausimu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, bei į tai, kad naujų rašytinių įrodymų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, kadangi šalys su šiais įrodymais turėjo galimybę iki posėdžio susipažinti ir pateikti savo nuomonę dėl jų reikšmės nagrinėjamam klausimui, tiek ieškovės, tiek atsakovo su atskiruoju skundu ir atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikti rašytiniai įrodymai prijungtini prie bylos ir vertintini visų rašytinių įrodymų kontekste.

7Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo

 1. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo ieškovui galinčio būti palankiu teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso įstatymas numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).
 2. Viešųjų pirkimų bylose laikinosios apsaugos priemonės taikomos, vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgiant į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237 str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).
 3. Apeliantas tvirtina, kad ieškinys yra prima facie (liet. preliminariai) nepagrįstas, o pirmosios instancijos teismas to skundžiamoje nutartyje visiškai nevertino.
 4. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, jog dėl kokių nors antrosios ginčo šalies veiksmų arba neveikimo būsimu teismo sprendimu galimai patenkinti ieškinio (pareiškimo) reikalavimai gali būti neįvykdyti, todėl teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pirmiausiai turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Pagal prima facie doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013 ir kt.).
 5. Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2232/2013; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1294-302/2016 ir kt.).
 6. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, išnagrinėjęs bylą iš esmės, Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. lapkričio 3 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – pripažino neteisėtomis atviro konkurso „Pastato - Muzikinio teatro, esančio Danės g. 19 Klaipėdos m., rekonstravimas “ 27.3 punkte ir 27.7 punkte numatytas sąlygas bei nutraukė Pirkimą.
 7. Nors minėtas Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. lapkričio 3 d. sprendimas šiuo metu ir nėra įsiteisėjęs, tačiau, kaip jau minėta, ta aplinkybė, kad, bylą išnagrinėjus iš esmės, ieškinys buvo tenkintas iš dalies, nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suteikia pakankamą pagrindą išvadai dėl dalies ieškovės ieškinio reikalavimų prima facie pagrįstumo, todėl apelianto argumentai, susiję šios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos nebuvimu, atmestini kaip nepagrįsti.
 8. Konstatavus, kad dalis ieškinio reikalavimų yra prima facie pagrįsti, vertintina, ar nagrinėjamu atveju pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepažeis proporcingumo principo bei viešojo intereso.
 9. Apeliantas viešojo intereso pažeidimą iš esmės sieja su tuo, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, iškiltų grėsmė prarasti Europos Sąjungos finansavimą, be to, apelianto teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas trukdo užtikrinti visuomenei gerą teikiamų paslaugų kokybę, apsunkina spektaklių, koncertų organizavimą bei jų repeticijas.
 10. Viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to gali būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Kai konkuruoja kelios teisinės vertybės (visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas skaidriomis ir teisėtomis pirkimo procedūromis), pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala.
 11. Pirmosios instancijos teismas šiuo atveju prioritetą suteikė viešųjų pirkimų siekiui, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija neturi pagrindo nesutikti.
 12. Bylos medžiaga patvirtina, kad nagrinėjamu atveju atsakovas ginčijamu Pirkimu siekia įsigyti muzikinio teatro, esančio Danės g. 19, Klaipėdos m., rekonstravimo darbus. Sutiktina su apeliante, kad Pirkimo objektas yra svarbus tiek atsakovui, tiek atsakovo darbuotojams, tiek ir Klaipėdos miesto gyventojams bei jo svečiams, tačiau tai savaime nereiškia, kad atsakovės ir Klaipėdos miesto gyventojų interesas yra svarbesnis. Viešųjų pirkimų ginčai nėra vien tik privataus pobūdžio, jie susiję su viešojo intereso apsauga, kad visuomenė yra suinteresuota ne tik pirkimo objektu, bet ir tuo, jog perkančiųjų organizacijų vykdomos viešojo pirkimo procedūros vyktų skaidriai, griežtai laikantis įstatymų reikalavimų. Tęsiant Pirkimų procedūras pagal Pirkimų sąlygas, galimai neatitinkančias imperatyvių teisės aktų reikalavimų, būtų pažeidžiama visuomenės teisė į viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą bei teisėtumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-867-236/2016).
 13. Nors apeliantas tvirtina, kad negali užtikrinti visuomenei teikiamų paslaugų, tačiau iš Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro internetinio tinklapio matyti, jog teatro pasirodymai ir toliau yra organizuojami Kultūros centre Žvejų rūmuose, Palangos koncertų salėje, Klaipėdos universiteto Menų akademijos koncertų salėje ir Klaipėdos dramos teatre, kas suponuoja išvadą, kad Klaipėdos miesto gyventojų ir svečių teisė į kultūrinį gyvenimą nėra apribota.
 14. Tai, kad nagrinėjamu atveju nėra skubos kuo greičiau pradėti rekonstravimo darbus, apeliacinės instancijos teismo nuomone, patvirtina Pirkimo objekto įsigijimo terminai bei pačios perkančiosios organizacijos veiksmai. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro rekonstravimo techninį projektą turėjo jau 2016 metų pabaigoje, tačiau ginčo Pirkimas buvo paskelbtas tik 2017 m. birželio 26 d., t. y. kai iki 2017 metų pabaigos buvo likę tik šeši mėnesiai, be to, 2017 m. liepos 27 d. pasiūlymų pateikimo terminas buvo nukeltas dar beveik vienam mėnesiui (iki 2017 m. rugpjūčio 22 d.). Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog pati perkančioji organizacija neskubėjo atlikti viešojo pirkimo procedūrų, nors turėjo žinoti, kad viešuosiuose pirkimuose dalyviai turi atitinkamas teises skundžiant galbūt neteisėtus perkančiųjų organizacijų sprendimus ir dėl tokių skundų teikimo gali būti stabdomos viešųjų pirkimų procedūros. Dėl tokio perkančiųjų organizacijų veiksmų vertinimo yra pasisakyta ne vienoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-867-236/2016; 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1825-302/2016 ir kt.).
 15. Be to, pastebėtina, kad apeliantas teiginius dėl grėsmės prarasti projektui skirtą finansavimą grindžia tik savo paties suformuota 2017 m. rugpjūčio 18 d. suvestine informacija apie siūlomus įgyvendinti investicijų projektus ir informacija apie investicijų projekto finansavimą. Jokie oficialūs duomenys, patvirtinantys faktą, kad 2017 metams finansavimas projektui jau yra skirtas, pateikti nebuvo. Vien tai, jog atsakovas pateikė investicinį projektą ir planavo įsisavinti lėšas atitinkamais terminais, savaime nereiškia, kad toks planas buvo patvirtintas ir turi būti vykdomas.
 16. Nustatytų aplinkybių pagrindu spręstina, jog apeliantas šiuo konkrečiu atveju neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo būtinumo bei to, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra daroma ženkli žala viešajam interesui ir pačiai atsakovei (CPK 178 str.). Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad nagrinėjamu atveju, nestabdant Pirkimo procedūrų, apeliantui sudarius Pirkimo sutartį ir pradėjus vykdyti Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro rekonstravimo darbus, teismui priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą, jo įvykdymas akivaizdžiai pasunkėtų ar taptų neįmanomas dėl įvykusio Konkurso pasekmių.
 17. Vien galimybė taikyti alternatyvias sankcijas ir ieškovės teisė kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo ieškinio tenkinimo atveju negali būti pakankamas pagrindas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių ir leisti vykdyti Pirkimą pagal galbūt neteisėtas Pirkimo sąlygas.
 18. Įvertinus tai, kad byla jau yra iš esmės išnagrinėta ir sprendimas šioje byloje bus paskelbtas 2017 m. lapkričio 3 d., bei atsižvelgiant į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus (CPK 4239 str.), į tai, kad apeliantas šiuo konkrečiu atveju neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo būtinumo bei į tai, kad ieškinio patenkinimas sąlygotų reikšmingus pasikeitimus tolesnėje Pirkimo procedūrų eigoje ir turėtų esminės įtakos realiam ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, darytina išvada, jog perkamų darbų įsigijimo atidėjimas dar apytiksliai dviem mėnesiams neturės realios žalos viešajam interesui, o jeigu žala ir būtų padaryta, tai ji nebūtų didesnė už žalą, kuri kiltų laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju.

8Dėl bylos procesinės baigties ir bylinėjimosi išlaidų

 1. Remdamasis tuo kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantas nenurodė ir teismas nenustatė, todėl atsakovo atskirasis skundas atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 4 d. nutartis paliktina nepakeista.
 2. Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas atmetamas, atsakovo apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 98 str.1 d.).

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

10Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai