Byla e2-1825-302/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 29 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. e2-2360-658/2016 pagal ieškovės akcinės bendrovės TEO LT ieškinį atsakovei Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „ATEA“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3ieškovė TEO LT, AB kreipėsi į teismą prašydama: 1) panaikinti atsakovės sprendimus viešajame pirkime Nr. 1713750 (toliau – Pirkimas, Konkursas) dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir dėl UAB „ATEA“ pasiūlymo pripažinimo Konkurso laimėtoju; 2) įpareigoti atsakovę iš naujo įvertinti visus tiekėjų pasiūlymus viešajame pirkime Nr. 171375 ir UAB „ATEA“ pasiūlymą atmesti; 3) išreikalauti iš atsakovės rašytinius įrodymus: pirkimo komisijos protokolus, kuriais buvo įforminti atsakovo sprendimai dėl pasiūlymų Konkursui įvertinimo ir pasiūlymų eilės sudarymo, dėl trečiojo asmens pasiūlymo pripažinimo laimėtoju, taip pat trečiojo asmens pasiūlymą su visais priedais ir trečiojo asmens pasiūlymo paaiškinimus, jei tokie buvo pateikti atsakovei; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei vykdyti tolimesnes viešojo pirkimo procedūras, sudaryti ir vykdyti paslaugų pirkimo sutartį pagal atsakovės vykdomame atvirame konkurse „Vaizdo stebėjimo sistemos ir transporto priemonių greičio, raudono šviesoforo signalo pažeidimo fiksavimo sistemos įrangos nuoma, šių sistemų įrengimas ir priežiūra“, pirkimo Nr. 171375, sąlygas. Ieškovės teigimu, nagrinėjamu atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, yra tikimybė, kad iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo Pirkimas bus baigtas, sudarant viešojo pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu, ir tokiu būdu galimai palankus ieškovei teismo sprendimas šioje byloje liktų neįvykdytas arba jo įvykdymas iš esmės pasunkėtų, todėl ieškovės teisės būtų apgintos tik formaliai.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2016 m. liepos 29 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė atsakovės Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atviro konkurso būdu vykdomo vaizdo stebėjimo sistemos ir transporto priemonių greičio, raudono šviesoforo signalo pažeidimo fiksavimo sistemos įrangos nuomos, šių sistemų įrengimo ir priežiūros paslaugų pirkimo procedūras (pirkimo Nr. 1713750) ir uždraudė sudaryti pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta - stabdė jos vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

6Pirmos instancijos teismas įvertinęs preliminarų ieškinio pagrįstumą, pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose nagrinėjimo terminus, nesant konkrečių duomenų apie tai, jog, viešojo pirkimo procedūroms užtrukus, būtų pažeistas viešasis interesas, bei įvertinęs faktą, jog ieškinio patenkinimas sąlygotų reikšmingus pasikeitimus tolesnėje Pirkimo procedūrų eigoje, pripažino, jog Konkurso procedūrų tęsimas turėtų esminės įtakos realiam ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, neatitiktų viešųjų pirkimų principų ir tikslų, o neigiamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės neviršytų galimos jų teikiamos naudos.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovė Kėdainių rajono savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 29 d. nutartį. Be to, prie bylos prašo prijungti naujus rašytinius įrodymus – 2006 m. sausio 30 d. sutarties Nr. IP-0601-07/J2-24 kopiją.

9Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi argumentus:

101. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju padarys didesnės žalos nei jų netaikymas. Perkančioji organizacija siekia įsigyti naujos kokybės, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias paslaugas, kurios padėtų išplėsti paslaugas didinant vaizdo stebėjimo vietų skaičių ir užtikrinti kelių eismo dalyvių saugumą. Perkamos paslaugos yra tiesiogiai susijusios su viešuoju interesu – gyventojų bei eismo dalyvių saugumu. 2006 m. sausio 30 d. atsakovė buvo pasirašiusi sutartį Nr. IP-0601-07/J2-24, kurios pagrindu dešimties metų laikotarpiui Kėdainių mieste buvo įrengta vaizdo stebėjimo sistema, nebeatitinkanti šių dienų reikalavimų. Minėtos sutarties galiojimas jau yra pasibaigęs, todėl 2016 m. liepos 15 d. buvo sudaryta laikina vaizdo duomenų perdavimo paslaugų sutartis dviejų mėnesių laikotarpiui. Visuomenės teisėti lūkesčiai gyventi saugioje aplinkoje yra svarbiau nei ieškovės reikalavimų įvykdymo užtikrinimas. Nepagrįstas pirmos instancijos teismo teiginys, kad prekėms įsigyti ir sumontuoti nėra nustatytas konkretus terminas. Konkurso sąlygų ketvirtame priede, sutarties projekto 3.2. papunktyje nurodyta, kad vykdytojas įrengia sistemas per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, o 3.8 papunktyje nurodyta, kad paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 2 kartus, tačiau bendras paslaugų suteikimo terminas negali būti ilgesnis kaip 4 mėnesiai. Taigi Pirkimo paslaugos pradžia yra susijusi su visos paslaugos teikimo terminu. Kuo greičiau bus įrengtos sistemos ir pasirašytas perdavimo aktas, tuo greičiau bus teikiama paslauga, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nukeltų visuomenei būtinų paslaugų teikimą daugiau nei 4 mėnesiams.

112. Ieškinyje išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo tikėti, kad gali būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas. Nors pirmos instancijos teismas skundžiamoje nutartyje ir nurodė, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas, tačiau nepateikė preliminaraus ieškinio reikalavimų vertinimo.

12Ieškovė TEO LT, AB atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

141. Naujos viešojo pirkimo sutarties dėl vaizdo stebėjimo ir greičio kontrolės paslaugų pirkimo, pasibaigus 2006 m. sausio 30 d. sutarties Nr. IP-0601-07/J2-24 galiojimui, atsakovė iki šiol nesudarė dėl savo pačios kaltės, t.y. pavėluotai paskelbto Konkurso, o ne dėl ieškovės veiksmų ginant savo teisėtus lūkesčius įstatymo nustatyta tvarka. Skelbimas apie Konkursą buvo paskelbtas tik 2016-02-10, t.y. tada, kai 2006 m. sausio 30 d. sutarties Nr. IP-0601-07/J2-24 galiojimas jau buvo pasibaigęs. Vien ši aplinkybė patvirtina, kad atsakovei nėra taip svarbu, kaip tai nurodoma atskirajame skunde, atnaujinti vaizdo stebėjimo įrangą ir užtikrinti vaizdo stebėjimą ir greičio kontrolę. Be to, kaip pripažįsta ir pati atsakovė, šiuo metu ji yra sudariusi laikiną vaizdo duomenų perdavimo paslaugų sutartį ir jos pagrindu gauna vaizdo stebėjimo paslaugas. Atsakovė teismui nepateikė šios laikinosios sutarties, todėl nėra galimybės įvertinti, kokias vaizdo stebėjimo paslaugas atsakovė gauna dabar ir kokia jų kokybė.

152. Priešingai nei teigiama atskirajame skunde, pirmos instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, atliko prima facie ieškinyje pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų vertinimą bei padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovė preliminariai pagrindė ieškinį, ir nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškinyje pareikštus reikalavimus negalėtų būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

18Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta.

19Dėl rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos

20Atsakovė Kėdainių rajono savivaldybės administracija su atskiruoju skundu pateikė 2006 m. sausio 30 d. sutarties Nr. IP-0601-07/J2-24, kurios pagrindu 10 metų laikotarpiui buvo įdiegta vaizdo stebėjimo sistema, kopiją. Tai, jog minėtos sutarties galiojimas jau yra pasibaigęs, atsakovės teigimu, patvirtina, būtinybę kuo greičiau įsigyti naujos kokybės, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias paslaugas.

21CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

22Įvertinus tai, kad šie įrodymai yra susiję su nagrinėjamu klausimu, bei atsižvelgiant į tai, jog įrodymų prijungimas prie bylos neužvilkins bylos nagrinėjimo, kadangi ieškovė dėl šių įrodymų galėjo pasisakyti atsiliepime į atskirąjį skundą, ką, kaip patvirtina atsiliepimo į atskirąjį skundą turinys, ir padarė, atsakovės su atskiruoju skundu pateikti rašytiniai įrodymai prijungtini prie bylos medžiagos.

23Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo

24Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Pagal CPK 4237 straipsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumus viešųjų pirkimų bylose, 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu, be to, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).

25Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju atsakovė Kėdainių rajono savivaldybės administracija atviro konkurso vykdo viešąjį konkursą „Vaizdo stebėjimo sistemos ir transporto priemonių greičio, raudono šviesoforo signalo pažeidimo fiksavimo sistemos įrangos nuoma, šių sistemų įrengimas ir priežiūra“ (pirkimo Nr. 1713750). Ieškovei kreipusis į teismą su reikalavimu panaikinti atsakovės sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir dėl UAB „ATEA“ pasiūlymo pripažinimo Konkurso laimėtoju bei įpareigojimo iš naujo įvertinti visus tiekėjų pasiūlymus viešajame pirkime Nr. 171375 ir UAB „ATEA“ pasiūlymą atmesti su bei prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, Kauno apygardos teismas 2016 m. liepos 29 d. nutartimi sustabdė atsakovės Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atviro konkurso būdu vykdomo vaizdo stebėjimo sistemos ir transporto priemonių greičio, raudono šviesoforo signalo pažeidimo fiksavimo sistemos įrangos nuomos, šių sistemų įrengimo ir priežiūros paslaugų pirkimo procedūras ir uždraudė sudaryti Pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta - sustabdė jos vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

26Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, jog dėl kokių nors antrosios ginčo šalies veiksmų arba neveikimo būsimu teismo sprendimu galimai patenkinti ieškinio (pareiškimo) reikalavimai gali būti neįvykdyti, todėl teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pirmiausiai turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Apeliantė tvirtina, kad nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas ginčijamoje nutartyje preliminariai nevertino ieškinio reikalavimų ir nenustatė, ar yra tikimybė, kad gali būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas. Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013 ir kt.). Nors nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepasisakė dėl ieškovės ieškinio reikalavimų preliminaraus pagrįstumo, pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje jau buvo ne kartą išaiškinta, kad ne tik detalių motyvų dėl ieškinio prima facie pagrįstumo neaptarimas, bet net nenurodymas nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko arba atliko netinkamai (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010; 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1320/2014). Be to, pastebėtina, kad ieškinio pagrįstumo nutartyje neaptarimas taip pat nereiškia, jog teismas ieškinį vertino prima facie nepagrįstu. Priešingai, ta aplinkybė, kad teismas, atskirai neaptardamas ieškinio preliminarus pagrįstumo, vertino antrosios sąlygos (grėsmės teismo sprendimo įvykdymui) egzistavimą, leidžia apeliacinės instancijos teismui tikėtinai teigti, jog pirmosios instancijos teismas ieškinį laikė prima facie pagrįstu, nes pirmos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (preliminaraus ieškinio pagrįstumo) nebuvimas jau pats savaime leidžia teismui netaikyti ieškinio reikalavimų užtikrinimo priemonių, kadangi nesant ieškinio patenkinimo galimybės, nėra ir ieškovėms palankaus sprendimo priėmimo galimybės bei atitinkamai tokio sprendimo neįvykdymo rizikos.

27Kaip matyti iš ieškinio ir su juo pateiktų rašytinių įrodymų turinio, ieškovė ieškinyje nurodė savo argumentus, kuriais siekia pagrįsti atsakovės neteisėtus veiksmus, bei pateikė atitinkamus įrodymus, kurie, jos manymu, patvirtina ieškinio reikalavimų pagrįstumą, todėl šioje bylos nagrinėjimo stadijoje būtų teisiškai nepagrįsta daryti išvadą, jog ieškovei palankaus teismo sprendimo galimybė apskritai neegzistuoja, t. y. nėra pagrindo konstatavimui, jog ieškinys dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo nėra net tikėtinai pagrįstas. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, bei pabrėždamas, kad tiek ieškovės įrodinėjamos, tiek atsakovės neigiamos aplinkybės bus įvertintinos tik nagrinėjant bylą iš esmės, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apeliantės argumentai, susiję su ieškinio preliminariu pagrįstumu, yra nepagrįsti.

28Taip pat apeliantė atskirajame skunde kelia klausimą dėl to, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu yra pažeidžiamas viešasis interesas – gyventojų ir eismo dalyvių saugumas.

29Kaip žinoma, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – kuo skubesnis konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014). Pirmosios instancijos teismas šiuo atveju prioritetą suteikė viešųjų pirkimų siekiui, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija neturi pagrindo nesutikti.

30Bylos medžiaga patvirtina, kad nagrinėjamu atveju atsakovė siekia įsigyti vaizdo stebėjimo sistemos ir transporto greičio, raudono šviesoforo signalo pažeidimo fiksavimo sistemos įrangos nuomos, šių sistemų įrengimo ir priežiūros paslaugas, kurių tikslas viešosios tvarkos pažeidimų ir nusikalstamų veikų fiksavimas ir prevencija. Sutiktina, kad atsakovės veikla yra susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, tačiau tai savaime nereiškia, kad atsakovės interesas yra svarbesnis. Viešųjų pirkimų ginčai nėra vien tik privataus pobūdžio, jie susiję su viešojo intereso apsauga, kad visuomenė yra suinteresuota ne tik pirkimo objektu, bet ir tuo, jog perkančiųjų organizacijų vykdomos viešojo pirkimo procedūros vyktų skaidriai, griežtai laikantis įstatymų reikalavimų. Tęsiant pirkimo procedūras pagal perkančiosios organizacijos sprendimus, galimai neatitinkančius imperatyvių teisės aktų reikalavimų, būtų pažeidžiama visuomenės teisė į viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą bei teisėtumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-867-236/2016).

31Nors apeliantė atskirajame skunde ir tvirtina, jog būtina nedelsiant įsigyti naujos kokybės, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias paslaugas, siekiant išplėsti paslaugas didinant vaizdo stebėjimo vietų skaičių ir užtikrinant kelių eismo dalyvių saugumą, tačiau pastebėtina, jog atsakovė skelbimą apie Konkursą paskelbė tik 2016-02-10, t.y. tada, kai 2006-01-30 sutartis Nr. IP-0601-07/J2-24, kurios pagrindu 10 metų buvo teikiamos vaizdo stebėjimo sistemos paslaugos, buvo pasibaigusi, kas rodo, jog atsakovei vis dėlto nėra taip svarbu, kaip yra tvirtinama atskirajame skunde, atnaujinti vaizdo stebėjimo įrangą ir užtikrinti vaizdo stebėjimą ir greičio kontrolę. Taip pat nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina, kad į bylą nėra pateikta jokių duomenų, patvirtinančių, jog ginčo Pirkimas būtų finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, be to, iš Pirkimo sąlygų matyti, jog prekėms įsigyti ir sumontuoti nėra nustatytas konkretus terminas, t. y. konkreti kalendorinė data iki kada tai turi būti padaryta. Atkreiptinas dėmesys, kad ir pati atsakovė skunde nurodė, jog pagal Pirkimo sąlygas darbų vykdytojas turi įrengti sistemas per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip du kartus, tačiau bendras paslaugų suteikimo pratęsimo terminas negali būti ilgesnis nei 4 mėnesiai (Pirkimo sąlygų 4 priedo 3.2 ir 3.8 papunkčiai). Maža to, kaip pripažįsta ir pati atsakovė, ji šiuo metu yra sudariusi laikiną vaizdo duomenų perdavimo paslaugų sutartį ir jos pagrindu gauna vaizdo stebėjimo paslaugas. Nors atsakovė ir tvirtina, kad šios sutarties galiojimas baigėsi 2016 m. rugsėjo 15 d., tačiau, atsakovei į bylą šios sutarties nepateikus, apeliacinės instancijos teismas neturi jokio objektyvaus pagrindo šiuos atsakovės teiginius vertinti kaip pagrįstus.

32Atsižvelgiant į tai, kad bylos nagrinėjimas iš esmės jau yra paskirtas 2016 m. rugsėjo 28 d., bei atsižvelgiant į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus (CPK 4238 str. 4 d. ir 4239 str.), darytina išvada, jog vaizdo stebėjimo sistemos ir transporto greičio, raudono šviesoforo signalo pažeidimo fiksavimo sistemos įrangos nuomos, šių sistemų įrengimo ir priežiūros paslaugų įsigijimo atidėjimas keletui mėnesių neturės realios žalos viešajam interesui, o jeigu tokia žala ir būtų padaryta, tai ji tikėtina, kad nebus didesnė nei žala, kuri galimai kiltų ieškovei nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Ginčijamais perkančiosios organizacijos sprendimais buvo užkirstas kelias ieškovei siekti laimėti ginčo Pirkimą ir gauti atitinkamą finansinę naudą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju, nesustabdžius pirkimo procedūrų ar pirkimo sutarties sudarymo, ieškovės reikalavimų patenkinimas ieškiniu siekiamų teisinių pasekmių nesukeltų. Nors ieškinio patenkinimo atveju ieškovės įgytų teisę reikalauti perkančiosios organizacijos atitinkamos žalos atlyginimo, tačiau akivaizdu, jog toks ieškovės pažeistų interesų gynimas būtų mažiau efektyvus ir operatyvus.

33Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes spręstina, jog apeliantė šiuo konkrečiu atveju neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo būtinumo bei to, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra daroma ženkli žala viešajam interesui ir pačiai atsakovei (CPK 178 str.).

34Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, o apeliantės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją pakeisti arba panaikinti, todėl atsakovės atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 29 d. nutartis paliktina nepakeista.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

36Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. ieškovė TEO LT, AB kreipėsi į teismą prašydama: 1) panaikinti atsakovės... 4. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti... 5. Kauno apygardos teismas 2016 m. liepos 29 d. nutartimi tenkino ieškovės... 6. Pirmos instancijos teismas įvertinęs preliminarų ieškinio pagrįstumą,... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atsakovė Kėdainių rajono savivaldybės administracija atskiruoju skundu... 9. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi... 10. 1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju padarys... 11. 2. Ieškinyje išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo tikėti, kad gali būti... 12. Ieškovė TEO LT, AB atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą nurodo, kad... 13. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:... 14. 1. Naujos viešojo pirkimo sutarties dėl vaizdo stebėjimo ir greičio... 15. 2. Priešingai nei teigiama atskirajame skunde, pirmos instancijos teismas,... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas ar pirmosios instancijos teismo... 19. Dėl rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos... 20. Atsakovė Kėdainių rajono savivaldybės administracija su atskiruoju skundu... 21. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 22. Įvertinus tai, kad šie įrodymai yra susiję su nagrinėjamu klausimu, bei... 23. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo... 24. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 25. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju atsakovė Kėdainių... 26. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, jog... 27. Kaip matyti iš ieškinio ir su juo pateiktų rašytinių įrodymų turinio,... 28. Taip pat apeliantė atskirajame skunde kelia klausimą dėl to, kad laikinųjų... 29. Kaip žinoma, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas... 30. Bylos medžiaga patvirtina, kad nagrinėjamu atveju atsakovė siekia įsigyti... 31. Nors apeliantė atskirajame skunde ir tvirtina, jog būtina nedelsiant įsigyti... 32. Atsižvelgiant į tai, kad bylos nagrinėjimas iš esmės jau yra paskirtas... 33. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes spręstina, jog apeliantė... 34. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337... 36. Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 29 d. nutartį palikti nepakeistą....