Byla e2S-1160-934/2019
Dėl negrąžintos paskolos, minimalių nuostolių ir procesinių palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas Terebeiza,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Giralus“ (apelianto) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-04-30 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-5364-723/2019, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovo A. A. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Giralus“ dėl negrąžintos paskolos, minimalių nuostolių ir procesinių palūkanų priteisimo.

3Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas A. A. (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Giralus“ (toliau – atsakovė) 38 650,60 Eur skolos, 561,23 Eur minimalių nuostolių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė suteiktą paskolą vėluoja grąžinti jau tris mėnesius. Ieškovo turimais duomenimis, atsakovė galimai turi ir daugiau pradelstų piniginių prievolių kitiems kreditoriams. Atsakovės finansiniai rodikliai yra gana artimi nemokumo būsenai – kai pradelsti įsipareigojimai sudaro daugiau nei pusę į balansą įrašytos turto vertės. Vieši atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina nuolatos blogėjančius atsakovės veiklos finansinius rodiklius.

72.

8Kartu su ieškiniu ieškovas pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei UAB „Giralus“, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė tuo, jog atsakovė vengia vykdyti finansinius įsipareigojimus ieškovui, atsakovė turi pradelstų finansinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams, nuolat blogėjančia atsakovės finansine būkle, atsakovės vengimu pateikti smulkiajam akcininkui, ieškovui duomenis apie priežastis, dėl kurių atsakovės finansinė padėtis blogėja. Nurodė, jog remiantis atsakovės pelno (nuostolių) ataskaita 2017-12-31 dienai, atsakovė tiek 2016, tiek 2017 metais veikė nuostolingai, o bendrai 2016-2017 metais susidariusių nuostolių suma sudarė 55 002,00 Eur. Atsakovės nuosavas kapitalas nebepakankamas padengti susikaupusiems nuostoliams, ir šis atsakovės finansinės padėties rodiklis tiktai blogėja – 2016 m. pabaigoje atsakovė nuosavu kapitalu negalėjo padengti 16 254,00 Eur susikaupusių nuostolių, o po metų (2017 m. pabaigoje) atsakovės nuosavo kapitalo nepakako padengti jau net 43 358,00 Eur susikaupusių nuostolių. Atsakovės turto vertė nuolatos mažėja – palyginus su 2016-12-31 buvusia viso (ne tik ilgalaikio) turto verte (392 307,00 Eur), vos per metus atsakovės turto vertė (344 343,00 Eur) sumažėjo beveik 50 000,00 Eur ir tapo beveik lygia visiems atsakovės balanse nurodytiems atsakovės įsipareigojimams.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019-04-30 nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, ieškinio reikalavimams užtikrinti areštavo atsakovės UAB „Giralus“ turto neviršijant bendros 39 211,83 Eur sumos, pirmiausiai areštuojant atsakovei nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant atsakovei areštuotu turtu disponuoti, paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis, o šio turto nesant ar nepakankant, areštuoti atsakovės pinigines lėšas, esančias atsakovės sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis, paliekant teisę iš piniginių lėšų atsiskaityti tik su ieškovu, taip pat mokėti darbo užmokestį savo darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, socialinio draudimo ir kitus privalomus mokėjimus socialinio draudimo fondo biudžetui, sveikatos draudimo biudžetui, valstybės ir savivaldybės biudžetams. Sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė tuo, kad ieškovo reikalavimas yra turtinio pobūdžio ir nėra užtikrintas jokiomis priemonėmis, reikalavimo suma yra labai didelė (39 211,83 Eur), atsakovė jau ilgą laiką delsia grąžinti paskolą, Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis atsakovui yra iškelta daugiau civilinių bylų dėl skolų iš jo priteisimo, atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentai rodo nuolat blogėjančius atsakovo finansinius rodiklius, todėl darytina pagrįsta išvada, jog būsimo galimai ieškovui palankaus teismo teismo sprendimo įvykdymas nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali pasunkėti ar tapti negalimu. Taip pat nurodė, jog laikinosios apsaugos priemonės taikomos nepranešus atsakovei, nes objektyviai vertinant situaciją, yra pagrindo manyti, kad pranešimas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą neįmanomą.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

134.

14Atskiruoju skundu atsakovė prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-04-30 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundas grindžiamas tuo, jog atsakovė neginčija ieškinyje nurodyto paskolos suteikimo fakto, tačiau pats ieškinys laikytinas nepagrįstu. Pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo praktika didelė ieškinio suma ar atsakovės turtinė padėtis nesuponuoja absoliutaus ir savaime pakankamo pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Pagal nurodytą teismo praktiką disponavimo turtu ribojimų nustatymo iki ginčo išsprendimo iš esmės paskirtis yra konservacinė, jų taikymo paskirtis ir tikslas yra išsaugoti antrosios ginčo šalies (atsakovo) turtą, jeigu kyla bent labiau tikėtina grėsmė, kad jis gali būti perleistas, turint siekį išvengti atsiskaitymų su savo kreditoriais ar prievolių jiems vykdymo, tuo tarpu ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovė galimai slėptų turtą siekdama išvengti atsiskaitymo su kreditoriais. Be to, atsakovės finansinė būklė yra stabili, ji turi neapsunkinto apribojimais ilgalaikio turto už 291 706 Eur, aktualiu laikotarpiu šio turto vertė sudaro 294 341 Eur, atsakovės pardavimo pajamos per pastaruosius dvejus metus siekė beveik 100 tūkstančių eurų, ji neturi pradelstų skolų valstybės biudžetui. Teismas nepagrįstai sprendė, kad gautas nuostolis rodo realią grėsmę, jog bus išvengta atsiskaitymo su ieškovu (kaip su įmonės kreditoriumi), nes įsipareigojimai kreditoriams yra dengiami iš pardavimo pajamų (atskaičius prekės ar paslaugos savikainą), o ne iš generuojamo pelno, kuris priklauso įmonės akcininkams, taip pat 2017 metais didžioji dauguma atsakovo finansinių įsipareigojimų buvo ilgalaikiai, trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė tik 68 529 Eur.

155.

16Atkreipė dėmesį, jog laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovo nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti, tačiau didelė ieškinio suma nėra pakankama skolininko nesąžiningumui laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prasme konstatuoti, t.y. spręsti, kad atsakovė vengs ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negali būti siejama su tokiomis aplinkybės, kurias kaip laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą įvardija ieškovas - su atsisakymu gera valia įvykdyti prievolę, nereagavimu į pretenzijas, ar kreipimusi į teismą dėl skolos priteisimo.

176.

18Ieškovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad byloje nagrinėjamas ieškinys yra pagrįstas rašytiniais įrodymais, ieškovo ir atsakovės sudaryta paskolos sutartimi, banko išrašais, kitais įrodymais, patvirtinančiais šalių paskolos teisinius santykius ir atsakovės sutartinių prievolių nevykdymą, todėl egzistuoja viena iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – preliminarus ieškinio pagrįstumas.

197.

20Ieškovas taip pat pažymėjo, jog atsakovės turto slėpimas siekiant išvengti prievolių vykdymo kreditoriams nėra vienintelė teismo sprendimo įvykdymo negalimumo grėsmė, nes kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui paprastai reikšminga tiek ieškinio suma, tiek atsakovo turtinė padėtis, tiek jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, tiek ir jo elgesys iki bylos iškėlimo ar jos nagrinėjimo metu, leidžiantis įvertinti atsakovo (ne)sąžiningumą. Ieškovas atkreipė dėmesį, kad atsakovė vengia vykdyti savo jau ne pirmus metus pradelstus įvykdyti įsipareigojimus, dėl ko teismuose buvo ar yra nagrinėjamos ieškovo ir kitų kreditorių inicijuotos bylos; paskutinių trejų metų atsakovės finansinės ataskaitos rodo, jog atsakovės turtinė padėtis blogėja – mažėja atsakovės turimas turtas, didėja įsipareigojimai kreditoriams, visa laikotarpį atsakovės veikla buvo nuostolinga ir nuostoliai kaupiasi, abejotini atsakovės teikiami duomenys apie jos turto vertę, trumpalaikių įsipareigojimų dydį bei galimybę atsiskaityti su kreditoriais. Be to, ieškovas nurodo atsakovės nesąžiningumą patvirtinančias aplinkybes – vengimą atsiskaityti su kreditoriais, pažeidžiamą atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumą, nuoseklų pradelstų įsipareigojimų didinimą. Nurodė, kad tokiais aktyviais ir dėsningai vykstančiais atsakovės veiksmais (mažėjant turto vertei prisiimamais papildomais, žinomai negalimais įvykdyti, įsipareigojimais) yra mažinamos atsakovės galimybės įvykdyti savo jau susidarius ir pradelstus įsipareigojimus, tarp jų ir ieškovo reikalavimą.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas tenkintinas.

238.

24Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria tenkintas ieškovo prašymas taikyti atsakovams laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių apskųstos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

259.

26Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui sudaro dviejų būtinųjų sąlygų egzistavimas: 1) tikėtinas ieškinio reikalavimo pagrindimas; 2) grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui buvimas. Šios sąlygos yra kumuliacinės. Tai reiškia, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2018-01-04 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-11-196/2018 ir joje nurodytą praktiką).

27Dėl tikėtino ieškinio reikalavimo pagrindimo

2810.

29Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas pirmiausia turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas kreditoriams palankus teismo sprendimas. Nustačius, kad pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011; 2011 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1575/2010; 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1122/2011; 2018-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-116-236/2018 ir kt.). Tuo atveju, jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad kreditoriui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-276/2012).

3011.

31Teismas sutinka su ieškovo atsiliepime nurodytais argumentais, jog ieškinys tikėtinai pagrįstas. Preliminariai įvertinus ieškovo nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus (banko sąskaitos išrašą, raginimus grąžinti paskolą bei tai, kad atsakovas iš esmės neginčijo ieškovo nurodomo paskolos suteikimo fakto ir kt.), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus. Papildomai teismas pažymi, kad preliminarus ieškinio reikalavimų pagrįstumo įvertinimas nėra ginčo išsprendimas iš esmės, nes ieškinio reikalavimų pagrįstumo klausimas bus galutinai išspręstas tik bylą išnagrinėjus iš esmės, įvertinus abiejų šalių pateiktų įrodymų visumą, be to, akcentuotina, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi prejudicinės (lot. res iudicata) galios (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-306-236/2016).

32Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui

3312.

34Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, jeigu nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Aktualioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra nuosekliai pasisakoma, kad tokios aplinkybės, kaip reikalavimo sumos dydis atsakovams ar atsakovų turimo turto apimtis savaime nėra pakankamas pagrindas atsakovų turto bei piniginių lėšų areštui, jeigu į bylą nepateikiama duomenų apie atsakovų nesąžiningą elgesį (t. y. veiksmus, kuriais specialiai siekiama sumažinti turimo turto apimtį) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-01-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-25-464/2018). Laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudoti asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atlikus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu (turimo turto paslėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.). Sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu. Priešingu atveju šis išimtinis ir atsakovo interesus itin varžantis procesinis institutas netaikytinas (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-06-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-535-330/2019). Taigi, nurodyti ir įrodyti atsakovo nesąžiningumą tenka būtent ieškovui (CPK 178 straipsnis).

3513.

36Pirmosios instancijos teismas nutartį pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė tuo, kad ieškovo reikalavimas yra turtinio pobūdžio ir nėra užtikrintas jokiomis priemonėmis, reikalavimo suma yra labai didelė, atsakovė ilgą laiką delsia grąžinti paskolą, atsakovei yra iškelta daugiau civilinių bylų dėl skolų iš jo priteisimo, atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentai rodo nuolat blogėjančius atsakovo finansinius rodiklius. Teismo vertinimu pirmosios instancijos teismo nurodytos aplinkybės ir motyvai nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

3714.

38Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutiktina su teismo išvadą bei ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytomis aplinkybėmis, jog finansinės atskaitomybės dokumentai rodo blogėjančius atsakovo finansinius rodiklius. Iš 2018-12-31 balanse esančių duomenų matyti, jog 2017 m. atsakovė iš viso turėjo turto už 344 343,00 Eur, įsipareigojimai siekia 323 706,00 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir 68 529,00 Eur. Atsakovė 2017 metais dirbo nuostolingai (nuostoliai 27 000,00 Eur). 2018 m. atsakovė iš viso turėjo turto už 318 973,00 Eur, įsipareigojimai siekia 340 879,00 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos 95 702,00 Eur. Atsakovė 2018 metais dirbo nuostolingai (nuostoliai 10913,00 Eur). Tačiau vien aplinkybės, kaip reikalavimo sumos dydis atsakovams ar atsakovų turimo turto apimtis, savaime nėra pakankamas pagrindas taikyti areštą atsakovo turtui bei piniginėms lėšoms, turi būti įrodytas atsakovo nesąžiningumas. Pastarosios aplinkybės pirmosios instancijos teismas nenustatė, o atsakovo atsisakymas gera valia įvykdyti prievolę, nereagavimas į pretenzijas, ar ieškovo kreipimasis į teismą dėl skolos priteisimo, iškeltos kitos civilinės bylos atsakovės atžvilgiu, nesudaro pagrindo konstatuoti atsakovės veiksmų nesąžiningumo bei tai, kad atsakovė vengs ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Teismų praktikoje pažymima, jog atsakovo vengimas atsiskaityti su ieškovu, nesumokant reikalaujamų pinigų sumų, yra pagrindas kreiptis į teismą ir savo teises ginti teismine tvarka, tačiau tai savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-264/2011).

3915.

40Nėra pagrindo nesutikti su atsakovės argumentu apie įrodymais nepagrįstus ieškovo teiginius dėl galimo atsakovės kaip skolininkės nesąžiningumo. Ieškovas atsakovės nesąžiningumą grindžia nurodomu netinkamu kreditorinių reikalavimų eilės vykdymu, didėjančiu įmonės įsiskolinimu, nepelninga veikla, tačiau minėtos aplinkybės nesudaro pagrindo daryti išvados dėl atsakovės nesąžiningumo, t. y. siekio išvengti ar apsunkinti jai nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą. Nesant tokių duomenų, laikinųjų apsaugos priemonių institutas negali būti aiškinamas ir taikomas tokiu būdu, jog sudarytų sąlygas ieškovo turtinės padėties pagerinimo (turto kaupimo) tikslu areštuojant tiek turto, kad iš jo būtų galima sėkmingai įvykdyti sprendimą, nes laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis yra ne kaupiamoji, o konservacinė, kai esama duomenų apie galimai nesąžiningų veiksmų atlikimą, sąmoningai siekiant pabloginti savo turtinę padėtį ir taip išvengti išieškojimo iš šio turto.

4116.

42Teismas papildomai pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės pasižymi procesiniu, o ne materialiniu teisiniu pobūdžiu, kas reiškia, jog paaiškėjus ar iškilus naujoms grėsmėms būsimo teismo sprendimo įvykdymui, ieškovas turi teisę pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje (CPK 144 straipsnio 1 ir 3 dalys, 147 straipsnio 2 dalis). Tokiu atveju teismas turi iš naujo vertinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą, nustatinėdamas, ar pakartotinio prašymo nagrinėjimo metu egzistuoja prašyme nurodytos naujos grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-07-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-550-330/2019).

4317.

44Įvertinus nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad yra pagrindas tenkinti atsakovės (apeliantės) atskirąjį skundą ir panaikinti skundžiamą pirmos instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, t. y. ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

46Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-04-30 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-5364-723/2019, panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo A. A. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti.

47Ši teismo nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas A. A. (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. 2.... 8. Kartu su ieškiniu ieškovas pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019-04-30 nutartimi ieškovo prašymą... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. 4.... 14. Atskiruoju skundu atsakovė prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės... 15. 5.... 16. Atkreipė dėmesį, jog laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik... 17. 6.... 18. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 19. 7.... 20. Ieškovas taip pat pažymėjo, jog atsakovės turto slėpimas siekiant... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirasis skundas tenkintinas.... 23. 8.... 24. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 25. 9.... 26. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, pagrindą laikinųjų apsaugos... 27. Dėl tikėtino ieškinio reikalavimo pagrindimo... 28. 10.... 29. Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas... 30. 11.... 31. Teismas sutinka su ieškovo atsiliepime nurodytais argumentais, jog ieškinys... 32. Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui ... 33. 12.... 34. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, jeigu nesiėmus šių... 35. 13.... 36. Pirmosios instancijos teismas nutartį pritaikyti laikinąsias apsaugos... 37. 14.... 38. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutiktina su teismo išvadą bei... 39. 15.... 40. Nėra pagrindo nesutikti su atsakovės argumentu apie įrodymais nepagrįstus... 41. 16.... 42. Teismas papildomai pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės pasižymi... 43. 17.... 44. Įvertinus nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad yra pagrindas... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 46. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-04-30 nutartį, priimtą civilinėje... 47. Ši teismo nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos....