Byla 2K-328-895/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 5 d. nuosprendžio

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Vytauto Piesliako, Vytauto Masioko ir pranešėjo Armano Abramavičiaus, sekretoriaujant Gražinai Pavlenko, dalyvaujant prokurorui Arvydui Kuzminskui, gynėjui advokatui Vladimirui Buslovičiui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Juliaus Rėksnio kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 5 d. nuosprendžio.

2Širvintų rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 27 d. nuosprendžiu S. B. nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalį šešių mėnesių laisvės atėmimu; UAB „B“ – pagal BK 182 straipsnio 2 dalį juridinio asmens likvidavimu.

3Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 5 d. nuosprendžiu Širvintų rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 27 d. nuosprendis panaikintas ir S. B. bei UAB „B“ pagal BK 300 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį išteisintos, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą tenkinti, gynėjo, prašiusio kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

5S. B. buvo kaltinama tuo, kad, būdama UAB „B“ direktore ir atstovaudama jai bei veikdama UAB „B“ vardu, siekdama apgaule įgyti teisę į svetimą turtą – UAB „Š“ 120 000 Lt (34 754,40 Eur), tvarkydama pagal 2009 m. sausio 30 d. sutartį Nr. 09/01/30 UAB „Š“ buhalterinę apskaitą ir apgaule gavusi iš UAB „Š“ direktorės L. J. pasirašytus su bendrovės antspaudu tuščius popieriaus lapus, laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 9 d. iki 2011 m. gegužės 31 d. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku atspausdino ant vieno iš tuščių lapų žinomai melagingą tekstą, kad UAB „Š“ besąlygiškai įsipareigoja iki 2011 m. birželio 9 d. sumokėti 120 000 Lt (34 754,40 Eur) tiesiogiai kreditoriui UAB „B“, pagamino netikrą didelės vertės vertybinį popierių – 2010 m. birželio 9 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį. 2011 m. gegužės 31 d. S. B., veikdama UAB „B“ vardu, tęsdama savo nusikalstamą veiką, reikalavimą pagal vekselį perleido UAB „E“, kuri, gavusi 2011 m. birželio 1 d. iš Vilniaus pirmojo notarų biuro vykdomąjį dokumentą dėl 120 000 Lt (34 754,40 Eur) išieškojimo iš UAB „Š“, pateikė antstolei Nijolei Jutkienei tam, kad išieškojimas būtų pradėtas.

6Juridinis asmuo UAB „B“ buvo kaltinama tuo, kad atstovaujama direktorės S. B., veikiančios jos naudai ir interesais, turinčios teisę atstovauti šiam juridiniam asmeniui, priimti sprendimus jo vardu ir kontroliuoti jo veiklą, jo vardu pasirašyti dokumentus, tvarkydama pagal UAB „B“ 2009 m. sausio 30 d. sutartį Nr. 09/01/30 su UAB „Š“ šios bendrovės buhalterinę apskaitą, laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 9 d. iki 2011 m. gegužės 31 d. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, gavusi iš UAB „Š“ direktorės L. J. tuščius popieriaus lapus su L. J. parašu ir UAB „Š“ antspaudo atspaudu, atspausdino ant vieno iš šių popieriaus lapų žinomai melagingą tekstą apie tai, kad UAB „Š“ 2010 m. birželio 9 d. paprastuoju vekseliu įsipareigoja besąlygiškai sumokėti 120 000 Lt (34 754,40 Eur) tiesiogiai UAB „B“, taip pagamino netikrą dokumentą ir, panaudodama šį žinomai netikrą dokumentą, siekdama apgaule UAB „B“ naudai įgyti svetimą turtą, 2011 m. gegužės 31 d. pasirašė su UAB „E“ reikalavimo perleidimo sutartį su priedais ir šios sutarties pagrindu UAB „B“ perleido UAB „E“ reikalavimo teisę pagal 2010 m. birželio 9 d. paprastąjį vekselį, ėmėsi veiksmų išieškoti vekselyje nurodytą sumą.

7Kasaciniu skundu Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Julius Rėksnys prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 5 d. nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

8Kasaciniame skunde teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas, pripažindamas, kad S. B. ir UAB „B“ nepadarė nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 2 dalyje, nenurodė motyvų, kuriais vadovaudamasis atmeta arba kitaip įvertina apskųsto nuosprendžio įrodymus, padarė BPK 20 straipsnio 5 dalies pažeidimą. Apeliacinės instancijos teismas nevertino byloje esančių įrodymų kaip visumos, neatkreipė dėmesio į tai, kad pagal 2009 m. sausio 30 d. sutartį tarp UAB „Š“ ir UAB „B“ būtent ši įmonė tvarkė sveikatos centro buhalterinę apskaitą, tarp šalių buvo susiklostę ilgalaikiai tarpusavio pasitikėjimu grįsti teisiniai santykiai, sutartis nutraukta 2010 m. gruodžio 31 d. 2011 m. gegužės 31 d. reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „B“ UAB „E“ neatšaukiamai ir besąlygiškai perleido teisę išreikalauti iš skolininkų sutarties prieduose nurodytas sumas. Šia sutartimi UAB „E“ įsipareigojo UAB „B“ sumokėti 50 proc. reikalavimo sumos. UAB „Š“ direktorė L. J., gavusi 2011 m. birželio 9 d. pranešimą sumokėti 120 000 Lt (34 754,40 Eur) iš UAB „E“ su vekselio kopija, nepripažino pasirašiusi vekselio, 2011 m. birželio 9 d. pranešime teigiama, kad jis suklastotas, 2011 m. birželio 14 d. kreipiamasi į policiją dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos. 2011 m. liepos 12 d. UAB „Š“ prašo antstolės sustabdyti skolos išieškojimo vykdymą ir nurodo, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Pasak prokuroro, liudytojas S. V. patvirtino, kad apie vekselio išdavimą ir su tuo susijusias priežastis S. B. su juo nesitarė, taigi UAB „Š“ ir jos direktorė L. J. valios išduoti ir pasirašyti vekselį UAB „B“ neturėjo. 2012 m. rugsėjo 19 d. UAB „Š“ pateiktoje pažymoje nurodyta, kad 2010 m. birželio 9 d. UAB „Š“ skola UAB „B“ buvo 2420 Lt (700,88 Eur), 2012 m. rugsėjo 17 d. UAB „B“ pateiktoje pažymoje nurodyta, kad UAB „Š“ pagal buhalterinės apskaitos dokumentus 2010 m. birželio 9 d. buvo skolingas UAB „B“ 2420 Lt (700,88 Eur). Kaip liudytoja apklausta vyr. finansininkė E. D. parodė, kad ši suma – ne UAB „B“ skola. Dokumentų tekstai buvo derinami su S. B. (ji, kaip fizinis asmuo, paskolino 120 000 Lt (34 754,40 Eur) UAB „Š“ ir nurodė paruošti paprastąjį vekselį, o pasirašytą dokumentą, atvykusi į darbą, pasiėmė tą pačią dieną). UAB „B“ finansinėje ataskaitoje nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. duomenų, patvirtinančių 2010 m. birželio 9 d. vekselyje nurodytą sumą, nėra, taip pat tokios sumos nėra ir S. B. metinėje pajamų deklaracijoje už 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpį. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. kovo 8 d. sprendimu UAB „Š“ naudai priteista iš UAB „B“ 19 940 Lt (5775,02 Eur) skolos su 713,80 Lt (206,73 Eur) palūkanų. Vekselis UAB „E“ iš antstolės buvo atsiimtas ir grąžintas UAB „B“ 2011 m. liepos 22 d., S. B. ir UAB „E“ atstovui pasirašant susitarimą. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad 2011 m. liepos 13 d. vykdomoji byla dėl 120 000 Lt (34 754,40 Eur) išieškojimo iš UAB „Š“ sustabdyta, tačiau, nepaisant to, vekselis grąžintas. Vekselį S. B. atsiėmė po to, kai 2011 m. liepos 12 d. buvo apklausta pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, vėliau ji ėmė tvirtinti, kad vekselis dingo. Apeliacinės instancijos teismas visiškai nevertino S. B. parodymų prieštaringumo (ji negalėjo paaiškinti, kodėl vekselis buvo surašytas UAB „B“ vardu, kodėl ji nutraukė skolos išieškojimą). Apeliacinės instancijos teisme išvados dėl pirmosios instancijos teismo nuosprendžio pagrįstumo ir teisėtumo buvo padarytos neišnagrinėjus ir neaptarus visų teisiškai reikšmingų aplinkybių.

9Prokuroras atkreipia dėmesį į tai, kad, grąžinus bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teisme, turėtų būti išnagrinėti prokuroro apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai dėl S. B. BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos inkriminavimo, nes šie argumentai liko neišnagrinėti. Širvintų rajono apylinkės teismas neteisingai pritaikė baudžiamąjį įstatymą kvalifikuodamas nusikalstamas veikas – dėl inkriminuotos BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos visiškai nepasisakė ir jokio sprendimo nepriėmė, o pagal BK 182 straipsnio 2 dalį paskyrė aiškiai per švelnią bausmę.

10Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Juliaus Rėksnio kasacinis skundas tenkintinas.

11Dėl iš BPK kylančių reikalavimų laikymosi nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme

12Pagal baudžiamojo proceso įstatymą byloje surinktus įrodymus patikrina ir įvertina pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai. Apeliacinės instancijos teismas turi teisę iš naujo vertinti pirmosios instancijos teismo vertintus įrodymus ir padaryti kitokias išvadas, taip pat nuosprendį grįsti naujais įrodymais. Nagrinėdamas bylą šis teismas turi ypač atidžiai patikrinti nuosprendžio pagrįstumą, t. y. ar teismo išvadas patvirtina įrodymai, išnagrinėti teisiamajame posėdyje, ar teismas atsižvelgė į visas bylos aplinkybes, galinčias paveikti teismo išvadas, ar teisiamajame posėdyje išnagrinėtų įrodymų pakanka teismo išvadoms padaryti, ar įrodymai yra teisingai įvertinti ir pan. Pagal BPK taip pat ir 20 straipsnį teismo baigiamasis aktas gali būti grindžiamas tik patikimais įrodymais, kurie tokiais pripažįstami, išanalizavus jų gavimo tvarką, patikrinus juos BPK nustatytais veiksmais ir palyginus su kitais byloje esančiais įrodymais. Pažymėtina, kad svarbi įrodymų vertinimo sąlyga yra ta, kad turi būti vertinamas ne kiekvienas įrodymas atskirai, bet jų visuma. Be to, apeliacinės instancijos teismo sprendime turi būti aiškiai nurodyti motyvai, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra keičiamas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-629/2006, 2K-P-221/2008, 2K-586/2010, 2K-601/2010, 2K-320/2013).

13Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas priėmė naują išteisinamąjį nuosprendį, kuriuo panaikino pirmosios instancijos teismo apkaltinamąjį nuosprendį ir S. B. bei UAB „B“ pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 1 dalį išteisino jiems nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

14Apeliacinės instancijos teismas, išteisindamas S. B. ir UAB „B“ dėl BK 182 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje numatytų nusikaltimų padarymo, nesilaikė iš BPK 20 straipsnio 5 dalies kylančių reikalavimų.

15Sukčiavimo (BK 182 straipsnis) esmė – tai neteisėtas turtinės naudos sau ar kitam asmeniui gavimas panaudojant apgaulę. Sukčiavimas objektyviai pasireiškia tam tikrų alternatyvių veikų padarymu: 1) svetimo turto savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 2) svetimos turtinės teisės savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 3) turtinės prievolės savo ar kitų naudai išvengimu apgaule; 4) turtinės prievolės savo ar kitų naudai panaikinimu apgaule. Subjektyvusis sukčiavimo požymis yra tai, kad šią nusikalstamą veiką darantis asmuo veikia tyčia. Tyčia sukčiavimo atveju pasireiškia tuo, kad asmuo suvokia turtinės naudos sau ar kitam asmeniui gavimo panaudojant apgaulę pavojingą pobūdį ir nori panaudodamas apgaulę tokią turtinę naudą gauti (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-255/2012).

16Apgaulė sukčiavimo atveju naudojama kaip turto užvaldymo ar turtinės teisės įgijimo būdas ir gali pasireikšti nukentėjusiojo suklaidinimu jam pateikiant objektyvios tikrovės neatitinkančią informaciją arba nutylint esmines jo apsisprendimui dėl turto, turtinės teisės perleidimo aplinkybes, turint teisinę pareigą apie jas pranešti (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-161/2013). Asmuo gali būti suklaidinamas dėl bet kokių aplinkybių ar faktų, susijusių su turto, turtinės teisės perleidimu kaltininkui arba kaltininko turtinės prievolės įvykdymu, tačiau kaltininko apgaulė turi būti esminė, t. y. turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui minėtiems veiksmams atlikti ar pripažinti kaltininko turtinių prievolių įvykdymą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-322/2013).

17Vienas iš apgaulės sukčiaujant būdų yra piktnaudžiavimas pasitikėjimu. Pažymėtina, kad piktnaudžiavimas pasitikėjimu nėra savarankiškas sukčiavimo požymis, o tik vienas iš apgaulės būdų, naudojamų siekiant įgyti turtą, turtinę teisę. Be to, apgaulė piktnaudžiaujant pasitikėjimu sukčiavimo atveju turi būti esminė, t. y. nukentėjusiojo suklaidinimas dėl kaltininko ketinimų turi turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui dėl turto ar turtinės teisės perdavimo kitam asmeniui. Jei asmens suklaidinimas neturėjo lemiamos įtakos asmens apsisprendimui perduoti turtą ar turtinę teisę, tokia apgaulė nedaro veikos sukčiavimo nusikaltimu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-329/2011, 2K-7-255/2012). Piktnaudžiavimas pasitikėjimu kaip apgaulės būdas sukčiaujant yra tada, kai kaltininkas BK 182 straipsnyje numatytas veikas padaro piktnaudžiaudamas tarp jo ir turto savininko susiklosčiusiais pasitikėjimo santykiais. Tokie santykiai gali susiklostyti dėl asmeninių, tarnybinių, giminystės ar kitokių kaltininko ir nukentėjusiojo tarpusavio ryšių.

18Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas, pažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas, nepasisakė dėl visų bylai reikšmingų aplinkybių, nepašalino esminių prieštaravimų tarp byloje esančių duomenų, neįvertino bylos įrodymų visumos sukčiavimo kaip nusikalstamos veikos požymių kontekste. Būtent apeliacinės instancijos teismas įrodymus vertino atskirai vieną nuo kito, o ne jų visetą, pirmenybę teikdamas S. B. ir UAB „B“ teisinantiems įrodymams, nepagrįstai sureikšmindamas tam tikrus tokių įrodymų aspektus, nevertindamas šių įrodymų kitų juos neatitinkančių bylos duomenų kontekste. Taigi apeliacinės instancijos teismas nevertino teisinančių ir kaltinančių įrodymų kaip visumos ir taip pažeidė iš BPK 20 straipsnio 5 dalies kylančius reikalavimus.

19Antai apeliacinės instancijos teismas, priimdamas išteisinamąjį nuosprendį, iš esmės rėmėsi prieštaringais S. B. ir liudytojos E. D. parodymais, jų faktiškai nevertino kitų byloje esančių duomenų, pvz., liudytojų M. B., L. J., S. V., V. J., D. S. parodymų, kitų rašytinių įrodymų kontekste. S. B. apklausų metu teigė, kad paprastasis 120 000 Lt (34 754,40 Eur) sumos vekselis buvo atspausdintas ir pasirašytas UAB „B“ patalpose, kaip garantas, kad UAB „Š“ padengs įsiskolinimus UAB „B“. Tačiau tokių jos parodymų nepatvirtino nei UAB „Š“ direktorė L. J., nei liudytoja M. B. Priešingai, šios liudytojos parodė, kad L. J. 2010 m. gegužės-birželio mėn S. B. prašymu pasirašė ir uždėjo antspaudą ant tuščių blankų. Iš esmės apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje liko neįvertinti ir tokie byloje nustatyti duomenys, kad UAB „B“, atstovaujama direktorės S. B., nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. tvarkė UAB „Š“ buhalterinę apskaitą ir tarp šių bendrovių buvo susiklostę sutartiniai tam tikru pasitikėjimu paremti santykiai; pagal byloje esančias pažymas 2010 m. birželio 9 d. UAB „Š“ buvo skolinga UAB „B“ 2420,00 Lt (700,88 Eur); UAB „B“ finansinėje ataskaitoje laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. duomenų, patvirtinančių 2010 m. birželio 9 d. paprastajame vekselyje nurodytą sumą (120 000 Lt – 34 754,40 Eur) nėra; apylinkės teismo 2012 m. kovo 8 d. sprendimu priteista iš UAB „B“ UAB „Š“ naudai 19 940,00 Lt (5775,02 Eur) skolos su 713,80 Lt (206,73 Eur) palūkanų; S. B. metinėje pajamų deklaracijoje (laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.) duomenų, patvirtinančių 2010 m. birželio 9 d. paprastajame vekselyje nurodytą sumą (120 000 Lt – 34 754,40 Eur), nėra. Formaliai, neanalizuojant kartu su kitais byloje nustatytais reikšmingais duomenimis, apeliacinės instancijos teismo nuospendyje buvo įvertintos ir aplinkybės, pagal kurias: a) 2011 m. liepos 22 d. UAB „E“ vekselį iš antstolės atsiėmė ir grąžino jį UAB „B“, S. B. ir UAB „E“ atstovui pasirašant susitarimą dėl grąžinimo kreditoriui UAB „B“ teisės į skolininko UAB „Š“ skolą, susidariusią pagal šį vekselį; b) 2011 m. liepos 13 d. vykdomoji byla dėl 120 000 Lt (34 754,40 Eur) išieškojimo iš UAB „Š“ sustabdyta, tačiau, nepaisant to, vekselis grąžintas; c) vekselį S. B. atsiėmė po to, kai 2011 m. liepos 12 d. buvo apklausta pas ikiteisminio tyrimo pareigūną; d) S. B. 2011 m. lapkričio 24 d. pateikė policijai paaiškinimą, kuriame nurodė, kad vekselio originalas, išduotas UAB „Š“, nerastas.

20Apeliacinės instancijos teismo nuosprendį vertinant BPK 331 straipsnio nuostatų kontekste paminėtina ir tai, kad apeliacinės instancijos teismo aprašomosios ir rezoliucinės dalies turinys nesudaro logiškos ir viena kitai neprieštaraujančios visumos, kokia turi atsispindėti teismo procesiniame dokumente, vadovaujantis baudžiamojo proceso įstatymu. Apeliacinės instancijos teismas aprašomojoje išteisinamojo nuosprendžio dalyje teigė, kad „prokuroro apeliacinis skundas atmestinas, nuteistųjų skundai tenkinami“, rezoliucinėje išteisinamojo nuosprendžio dalyje pažymėjo, kad Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro apeliacinis skundas atmestinas, S. B., jos gynėjo ir UAB „B“ apeliaciniai skundai tenkintini. Taigi nėra visiškai aišku, pagal kokius ir kieno apeliacinius skundus apeliacinės instancijos teisme buvo nagrinėjama byla.

21Esant šioms aplinkybėms, kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad Vilniaus apygardos teismas išdėstė argumentus, pagrįstus ne išsamiu visų bylos aplinkybių įvertinimu, ir taip pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies, 331 straipsnio nuostatas. Šie baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai yra esminiai, nes jie sukliudė apeliacinės instancijos teismui išsamiai bei nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą sprendimą (BPK 369 straipsnio 3 dalis), todėl apeliacinės instancijos teismo nuosprendis naikintinas ir byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

22Iš naujo nagrinėdamas bylą, apeliacinės instancijos teismas turi įvertinti bylos įrodymus ir aplinkybes, pasisakydamas dėl visų bylai reikšmingų aplinkybių, pašalinti esminius prieštaravimus tarp byloje esančių duomenų, įvertinti įrodymų visetą ir, remdamasis teismų praktika, pateikti tinkamai motyvuotą S. B. ir UAB „B“ veiksmų teisinį vertinimą.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

24Panaikinti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 5 d. nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Širvintų rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 27 d. nuosprendžiu S. B.... 3. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 4. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio... 5. S. B. buvo kaltinama tuo, kad, būdama UAB „B“ direktore ir atstovaudama... 6. Juridinis asmuo UAB „B“ buvo kaltinama tuo, kad atstovaujama direktorės S.... 7. Kasaciniu skundu Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės... 8. Kasaciniame skunde teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas,... 9. Prokuroras atkreipia dėmesį į tai, kad, grąžinus bylą iš naujo... 10. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiojo... 11. Dėl iš BPK kylančių reikalavimų laikymosi nagrinėjant bylą apeliacinės... 12. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą byloje surinktus įrodymus patikrina ir... 13. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas priėmė naują... 14. Apeliacinės instancijos teismas, išteisindamas S. B. ir UAB „B“ dėl BK... 15. Sukčiavimo (BK 182 straipsnis) esmė – tai neteisėtas turtinės naudos sau... 16. Apgaulė sukčiavimo atveju naudojama kaip turto užvaldymo ar turtinės... 17. Vienas iš apgaulės sukčiaujant būdų yra piktnaudžiavimas pasitikėjimu.... 18. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas, pažeisdamas BPK 20... 19. Antai apeliacinės instancijos teismas, priimdamas išteisinamąjį... 20. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendį vertinant BPK 331 straipsnio... 21. Esant šioms aplinkybėms, kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija... 22. Iš naujo nagrinėdamas bylą, apeliacinės instancijos teismas turi įvertinti... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 24. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų...