Byla e2A-719-381/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Ecoservice“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Godos Ambrasaitės-Balynienės ir Konstantino Gurino,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ekobazė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 6 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-2701-345/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ekobazė“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Ecoservice“.

3Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Ekobazė“ (toliau – UAB „Ekobazė“ arba ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (toliau – atsakovė arba perkančioji organizacija), kuriame prašė:
  1. panaikinti perkančiosios organizacijos vykdomo viešojo pirkimo „Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastikų ir metalų bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimas“ (toliau – viešasis pirkimas) metu 2017 m. spalio 9 d. priimtą sprendimą dėl tiekėjų pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo;
  2. panaikinti 2017 m. rugsėjo 21 d. priimtą sprendimą, kuriuo viešąjį pirkimą laimėjusios tiekėjos UAB „Ecoservice“ kvalifikacija pripažinta atitinkančia viešojo pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.
 2. Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad UAB „Ekobazė“ pateikė pasiūlymą dalyvauti ginčo viešajame pirkime. Perkančioji organizacija 2017 m. rugpjūčio 30 d. atmetė UAB „Ekobazė“ pasiūlymą dėl neatitikties pirkimo sąlygų 11.8 punkte nustatytam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui – neturi teisės išrašyti medinių pakuočių atliekų, žymimu kodu 15 01 03, sutvarkymą įrodančių dokumentų. Tos pačios dienos (2017 m. rugpjūčio 30 d.) pranešimu perkančioji organizacija informavo tiekėjus, kad viešasis pirkimas yra pasibaigęs atmetus visus tiekėjų pateiktus pasiūlymus. 2017 m. rugsėjo 21 d. pranešimu perkančioji organizacija informavo tiekėjus, kad 2017 m. rugsėjo 14 d. buvo gauta dalyvio pretenzija, kurią išnagrinėjus ir tenkinus buvo nutarta panaikinti sprendimą dėl šio dalyvio kvalifikacijos vertinimo rezultatų, pasiūlymo atmetimo ir viešojo pirkimo pabaigos bei vertinti šio dalyvio, kurio kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, pasiūlymą. Perkančiosios organizacijos 2017 m. spalio 9 d. pranešimu tiekėjai buvo informuoti apie sudarytą tiekėjų pasiūlymų eilę ir viešąjį pirkimą laimėjusios UAB „Ecoservice“ pasiūlymą. 2017 m. spalio 16 d. ir 2017 m. spalio 20 d. UAB „Ekobazė“ kreipėsi į perkančiąją organizaciją su prašymais leisti susipažinti su viešąjį pirkimą laimėjusios dalyvės UAB „Ecoservice“ pasiūlymu. Perkančioji organizacija leido UAB „Ekobazė“ susipažinti su viešąjį pirkimą laimėjusios tiekėjos pasiūlymo forma, kurioje buvo įslaptinti pasitelktų subtiekėjų pavadinimai. 2017 m. spalio 24 d. UAB „Ekobazė“ pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurioje prašė panaikinti sprendimą dėl UAB „Ecoservice“ atitikties pirkimo sąlygų minimaliems kvalifikacijos reikalavimams arba grąžinti UAB „Ekobazė“ pasiūlymą į viešojo pirkimo procedūrą ir atlikti šios tiekėjos pakartotinį kvalifikacijos vertinimą. Perkančiosios organizacijos 2017 m. spalio 31 d. sprendimu UAB „Ekobazė“ pretenzija buvo atmesta.
 3. Viešojo pirkimo sąlygų 11.8. punkte nustatytas minimalus kvalifikacijos reikalavimas būti įtrauktam į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą. Pirkimo sąlygų 3a priedo Nr. 1 techninės specifikacijos 4 dalyje „Reikalavimai paslaugų teikimui, paslaugų apimtys“ perkančioji organizacija nustatė pagrindinius reikalavimus paslaugų teikimui, o 4.2 lentelėje pateikė duomenis apie minimalias konkrečios atliekų rūšies frakcijos išeigas perdirbimui. Nurodytoje lentelėje buvo pateikta informacija apie 0,0 proc. atliekų rūšies 15 01 03 „Medinės pakuotės“ frakcijos išeigą perdirbimui, kas iš esmės reiškia, kad tokių atliekų nesusidaro arba tokių paslaugų nėra pirkimo objekto sudėtyje. Esant tokiai situacijai UAB „Ekobazė“ kartu su pasiūlymu neteikė duomenų apie subtiekėją, su kuriuo bendradarbiauja atliekant medinių pakuočių galutinio sutvarkymo paslaugą. Nepaisant tokio paaiškinimo, perkančioji organizacija 2017 m. rugpjūčio 30 d. raštu informavo UAB „Ekobazė“ apie jos pasiūlymo atmetimą dėl neatitikties pirkimo sąlygų 11.8 punkte nustatytam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui, kadangi neva neįrodytas teisės sutvarkyti atliekų rūšies 15 01 03 „Medinės pakuotės“ ir išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turėjimas. Kadangi tuo pačiu raštu tiekėjai buvo informuoti apie viešojo pirkimo procedūrų pasibaigimą kvalifikacijos vertinimo etape atmetus visus penkis tiekėjų pasiūlymus, UAB „Ekobazė“ nusprendė neginčyti perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti jos pasiūlymą, kadangi turėjo lūkestį dalyvauti iš naujo organizuojamame viešajame pirkime.
 4. Atnaujinus viešojo pirkimo procedūrą perkančioji organizacija nepagrįstai pripažino UAB „Ecoservice“ atitinkančia pirkimo sąlygų minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Remiantis viešai prieinamais Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo duomenimis, UAB „Ecoservice“ atitinkamose teritorijose turi teisę atlikti tik S1-surinkimo ir S5-atliekų paruošimo naudoti ir šalinti medinių pakuočių atliekų tvarkymo veiklas, kas iš esmės reiškia, kad UAB „Ecoservice“ neturi teisės atlikti medinių pakuočių galutinio sutvarkymo paslaugos. Viešojo pirkimo metu perkančioji organizacija 2017 m. vasario 28 d. bei 2017 m. balandžio 10 d. išaiškino kad, jeigu tiekėjas pats nevykdo pakuočių atliekų perdirbimo ir naudojimo, kaip yra UAB „Ecoservice“ medinių pakuočių atžvilgiu, šias veiklas turi atlikti ūkio subjekto grupės nariai arba subtiekėjai. Turėdama tikslą įsitikinti, ar UAB „Ecoservice“ vykdant galutinio medinių pakuočių tvarkymo paslaugas pasitelkė subtiekėjų pajėgumus, UAB „Ekobazė“ kreipėsi į perkančiąją organizaciją su prašymu leisti susipažinti su UAB „Ecoservice“ pasiūlymo nekonfidencialia dalimi, o būtent su subtiekėjų pavadinimais, kurių pagrindu galima būtų patikrinti, ar UAB „Ecoservice“ pasitelkti subtiekėjai turi teisę vykdyti medinių pakuočių perdirbimo veiklą. Perkančioji organizacija supažindino UAB „Ekobazė“ su UAB „Ecoservice“ užpildytos pasiūlymo formos dalimi, kurioje buvo įslaptinti subtiekėjų pavadinimai. Nors UAB „Ecoservice“ pasiūlymo formoje buvo įslaptinti subtiekėjų pavadinimai, tačiau buvo pateikti duomenys apie tai, kokioms paslaugoms vykdyti yra pasitelkiami subtiekėjų pajėgumai. Tarp šių duomenų nebuvo informacijos apie atliekų rūšį 15 01 03 „Medinės pakuotės“, kas patvirtina, kad UAB „Ecoservice“ neturi teisės atlikti medinių pakuočių perdirbimo veiklos (ir išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus) ir tokiai veiklai atlikti nepasitelkė subtiekėjų pajėgumų. UAB „Ecoservice“ neatitikus pirkimo sąlygų 11.8 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo, jos pasiūlymas turėjo būti atmestas VPĮ 32 straipsnio 6 dalyje numatytu pagrindu tapačiai, kaip ir buvo atmestas UAB „Ekobazė“ pasiūlymas.
 5. Lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai reiškia pareigą tapačius reiškinius vertinti vienodai, todėl jeigu perkančioji organizacija atmetė UAB „Ekobazė“ argumentus dėl nepakankamai aiškių pirkimo dokumentų sąlygų atliekų rūšies 15 01 03 „Medinės pakuotės“ atžvilgiu, tapatūs sprendimai turėjo būti priimti ir dėl UAB „Ecoservice“ pasiūlymo. Be to, lygiateisį tiekėjų pasiūlymų vertinimą perkančioji organizacija turi užtikrinti ne tik pirminio tiekėjų pasiūlymų vertinimo metu, tačiau ir pakartotinai juos vertindama, nesvarbu, ar tokią procedūrą ji atlieka teismo įpareigota, ar savo iniciatyva. Todėl tuo atveju, jei UAB „Ecoservice“ buvo leista patikslinti duomenis, susijusius su kvalifikacijos atitiktimi atliekų rūšies 15 01 03 „Medinės pakuotės“ atžvilgiu, į vertinimo procedūras turėjo būti grąžintas ir UAB „Ekobazė“ pasiūlymas, nepriklausomai nuo to, ar ši tiekėja buvo pasinaudojusi teise apskųsti perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą atmesti jos pasiūlymą, ar ne.
 6. Perkančioji organizacija nepagrįstai supažindino UAB „Ekobazė“ tik su UAB „Ecoservice“ pasiūlymo dalimi, kurioje buvo įslaptinti subtiekėjų pavadinimai. Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai paprastai neturi slaptumą kvalifikuojančių požymių, jų turinio išviešinimas tiekėjui nesuteikia jokio neteisėto konkurencinio pranašumo, nes šią informaciją galima sužinoti ir kitais būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013). Subtiekėjo ar kito viešojo pirkimo sutarties vykdymui pasitelktino asmens pavadinimas bei paslaugos, kurioms toks asmuo pasitelkiamas, yra tiesioginiai tiekėjo kvalifikacijos duomenys, kurių atskleidimas yra būtinas, siekiant patikrinti, ar tiekėjo kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-1225-180/2016). Nurodytų duomenų pripažinimas konfidencialiais apribojo tiekėjo teisę kvestionuoti konkurentų kvalifikacijos teisėtumą (VPĮ 93 straipsnis).
 1. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.
 2. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad UAB „Ecoservice“ kvalifikacija buvo tinkamai patikrinta ir perkančioji organizacija pagrįstai ją paskelbė viešojo pirkimo laimėtoja, nes ši tiekėja atitiko ne tik pirkimo sąlygų minimalius kvalifikacijos reikalavimus, bet ir pasiūlė mažiausią kainą. Ieškovės argumentai nėra teisiškai pagrįsti ir neįrodo, kad padaryti procedūriniai pažeidimai ar priimti VPĮ nuostatų neatitinkantys perkančiosios organizacijos sprendimai. Ieškovė neginčijo perkančiosios organizacijos sprendimo dėl UAB „Ekobazė“ pasiūlymo atmetimo, nepateikė įrodymų, kad UAB „Ekobazė“ kvalifikacija yra tinkama ir nutraukus viešąjį pirkimą bei jį pradėjus iš naujo, ji galėtų sėkmingai jame dalyvauti, kas patvirtina, jog pareikšdama ieškinį ieškovė siekia tik nutraukti viešąjį pirkimą, kas pažeidžia viešąjį interesą.
 3. UAB „Ecoservice“, pagrįsdama savo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 11.8 punkte numatytam reikalavimui, pateikė Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – leidimas), išrašą iš Atliekų tvarkytojų valstybės registro, išrašą iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojo sąrašo, tiekėjo deklaraciją, pakuočių atliekų naudotojų, kuriems bus perduodamas pakuočių atliekų ir kitų atliekų galutiniam sutvarkymui, sąrašą, Atliekų naudojimo ir šalinimo techninį reglamentą ir kt. Šiais dokumentais UAB „Ecoservice“ įrodė, kad gali išrūšiuoti pakuočių atliekas į visas pirkimo dokumentuose išvardintas frakcijas, turi teisę jas tvarkyti. Iš leidimo 13 ir 15 lentelių matyti, kad UAB „Ecoservice“ leidžiamos naudoti ir laikyti atliekos nurodytos ir atliekos žymimos kodais 15 01 03 (medinės pakuotės). Išraše iš Atliekų tvarkytojų valstybės registro matyti, kad UAB „Ecoservice“ tvarko atliekas tarp kurių ir atliekos, žymimos kodu 15 01 03.
 4. Vertinant UAB „Ecoservice“ kvalifikaciją, perkančioji organizacija kreipėsi į tiekėją su prašymu pateikti dokumentus ir paaiškinti, ar tiekėjas (jo pasitelkiamas subtiekėjas) gali tvarkyti atliekas, kurių kodai 15 01 03, 15 01 09 ir 15 01 05 (kita), ir išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. UAB „Ecoservice“, atsakydama į perkančiosios organizacijos prašymą, nurodė, kad turi teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, atliekoms, kurių kodai 15 01 03, 15 01 09, 15 01 05. Galutiniai atliekų naudotojai pateiks tiekėjui pažymas, patvirtinančias, kad jiems tiekėjo perduotos gaminių ir/ar pakuočių atliekos yra sutvarkytos, o tokių pažymų pagrindu tiekėjas išduos (išrašys) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Į pakuočių atliekų naudotojų, kuriems bus perduotos pakuočių atliekos ir kitos atliekos galutiniam sutvarkymui, nebuvo įtraukti 15 01 03 ir 15 01 09 atliekų kodai, kadangi pasiūlymo lentelėje 3.1 nurodyta, kad šiais atliekų kodais pažymėtos atliekos 15 01 04, 15 01 05 bus perduodamos tvarkytojams (sąrašo lentelės 1, 3 ir 4 tvarkytojai). UAB „Ecoservice“, tikslindama savo kvalifikaciją, pateikė vieno iš subtiekėjų Atliekų naudojimo ar šalinimo reglamentą, kuriame įtvirtintas įmonėje naudojamų ir (ar) šalinamų atliekų sąrašas, kurio duomenimis UAB „Ecoservice“ subtiekėjas naudoja ir (ar) šalina daugelį atliekų, taip pat ir atliekas, žymimas kodu 15 01 03, kurias gali naudoti ir (ar) šalinti įvairiais būdais: 15 01 03 medinės pakuotės – S1 (Surinkimas), S2 (Vežimas), S3 (įvežimas (importas)), S4 (išvežimas (eksportas), R13 (R 1- R 12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas). UAB „Ecoservice“ pateikti duomenys įrodo, kad jis ir jo pasitelkti subtiekėjai gali išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentus atliekoms, žymimoms kodu 15 01 03. Kadangi UAB „Ecoservice“ informaciją apie subtiekėjus nurodė kaip konfidencialią, tai tokia informacija nebuvo pateikta ieškovei.
 5. Papildomai atsakovė nurodė, kad surinktos ir papildomai išrūšiuotos pakuočių atliekos, žymimos 15 kodu. Į rūšiavimo įrenginį yra atvežamos atliekos žymimos kodu 20 (iš rūšiuojamųjų pakuočių atliekų surinkimo priemonių), tada vykdoma S5 veikla (rūšiavimas) ir po rūšiavimo lieka atliekos, žymimos kodu 15, t. y. pakuotės atliekos. Pirkimo sąlygose buvo išvardintos visos po išrūšiavimo galinčios susidaryti atliekos: 15 01 01 popieriaus ir kartono pakuotės; 15 01 02 plastikinės (kartu su PET) pakuotės; 15 01 03 medinės pakuotės; 15 01 04 metalinės pakuotės; 15 01 05 kombinuotos pakuotės; 15 01 07 stiklo pakuotės; 15 01 09 pakuotės iš tekstilės; 15 01 10 pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos; 15 01 11 metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklos, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų, įskaitant tuščius slėginius konteinerius. Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 4.6 punkte nurodyti pagrindiniai pakuočių atliekų rūšiavimo (paruošimo perdirbti ir naudoti) reikalavimai. Tarp šių reikalavimų Techninėje specifikacijoje pateikta lentelė Nr. 4.2. – privalomos paruošti perdirbti ir paruošti naudoti pakuočių atliekų rūšys ir frakcijos. Tarp privalomų išrūšiuoti pakuočių atliekų rūšių atliekos, žymimos kodais 15 01 03 ir 15 01 09, nurodytas procentas - 0,00. Taigi medinių pakuočių atliekų (15 01 03) frakcijos minimali ir maksimali išeiga naudojimui nurodoma 0 proc., kas reiškia, kad iš esmės tokios atliekos nesusidaro, kadangi vykdomas rūšiuojamojo srauto popieriaus, kartono, plastikinių, metalinių pakuočių paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo pirkimas, todėl realiai nėra iš ko susidaryti medienos atliekoms. Perkančioji organizacija norėdama būti visiškai tiksli pirkimo dokumentuose įvardino visas po išrūšiavimo galinčias susidaryti atliekas, tačiau realiai išrašyti tokių atliekų (medinių) sutvarkymą įrodančius dokumentus neprireiks nei vienam tiekėjui. Toks aiškinimas buvo pateiktas teikiant pirkimo sąlygų paaiškinimus.
 6. Nepagrįsti ieškinio argumentai dėl lygiateisiškumo principo pažeidimo. Ieškovės UAB „Ekobazė“ pasiūlymo atmetimo pagrindai nesutampa su pagrindais, kuriais buvo iš pradžių atmestas UAB „Ecoservice“ pasiūlymas. UAB „Ekobazė“ pasiūlymas buvo atmestas ne tik dėl to, kad jos kvalifikacija neatitiko pirkimo sąlygų 11.8 punkte numatyto minimalaus reikalavimo, bet ir todėl, kad jos pasitelkiamas subtiekėjas neatitiko pirkimo sąlygų 11.6 punkto kvalifikacijos reikalavimų. Nepagrįsti ieškinio argumentai, kad UAB „Ecoservice“ buvo leista patikslinti duomenis, susijusius su kvalifikacijos atitiktimi atliekų rūšies 15 01 03 „Medinės pakuotės“ atžvilgiu, todėl į vertinimo procedūras turėjo būti grąžintas ir ieškovės pasiūlymas, nepaisant aplinkybės, ar ji pasinaudojo teise apskųsti perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą atmesti jos pasiūlymą ar ne. Viešojo pirkimo metu UAB „Ekobazė“ perkančiosios organizacijos 2017 m. birželio 28 d. raštu taip pat buvo prašoma papildyti duomenis apie atitiktį pirkimo sąlygų 11.8, 11.13 ir 14 punktuose numatytiems reikalavimams. Taigi ieškovei buvo sudarytos tokios pačios galimybės tikslinti savo kvalifikaciją kaip ir UAB „Ecoservice“, ji galėjo teikti paklausimus perkančiajai organizacijai dėl neaiškių pirkimo sąlygų, tačiau tokia galimybe nepasinaudojo.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Ecoservice“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 6 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė šias faktines aplinkybes:
  1. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2017 m. vasario 6 d. paskelbė atviro konkurso „Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastikų ir metalų bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo“ sąlygas.
  2. Ieškovė UAB „Ekobazė“ pateikė pasiūlymą dalyvauti ginčo viešajame pirkime.
  3. Perkančioji organizacija 2017 m. rugpjūčio 30 d. raštu informavo ieškovę, kad jos pasiūlymas atmetamas, nes UAB „Ekobazė“ kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygų 11.8 punkte nustatyto reikalavimo, o pasitelkiamas subtiekėjas neatitinka pirkimo sąlygų 11.6 punkto reikalavimų. Šio perkančiosios organizacijos sprendimo ieškovė neginčijo.
  4. Perkančioji organizacija 2017 m. rugsėjo 21 d. raštu informavo viešojo pirkimo dalyvius, kad 2017 m. rugsėjo 14 d. gautos dalyvio pretenzijos pagrindu, ji panaikino savo sprendimą dėl šio dalyvio kvalifikacijos įvertinimo rezultatų, pasiūlymo atmetimo ir viešojo pirkimo pabaigos, atnaujinusi viešojo pirkimo procedūrą nutarė vertinti dalyvio, kurio kvalifikacija atitinka minimalius reikalavimus, pasiūlymą.
  5. Perkančiosios organizacijos 2017 m. spalio 9 d. raštu viešojo pirkimo dalyviai informuoti, kad laimėtoju pripažinta UAB „Ecoservice“, su kuria bus sudaryta preliminari pirkimo sutartis.
  6. 2017 m. spalio 24 d. UAB „Ekobazė“ pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurioje prašė panaikinti sprendimą dėl UAB „Ecoservice“ kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygų reikalavimams arba grąžinti UAB „Ekobazė“ pasiūlymą į viešojo pirkimo procedūrą ir atlikti šios tiekėjos pakartotinį kvalifikacijos vertinimą. Perkančiosios organizacijos 2017 m. spalio 31 d. sprendimu UAB „Ekobazė“ pretenzija buvo atmesta.
  7. Teismas nurodė, kad viešojo pirkimo sąlygų 11.8 punkte numatyta, kad tiekėjas turi būti įtrauktas į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą. Teismas konstatavo, kad pirkimo sąlygų 11.8 punkto reikalavimui pagrįsti UAB „Ecoservice“ pateikė Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, išrašą iš Atliekų tvarkytojų valstybės registro, išrašą iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir(ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojo sąrašo, tiekėjo deklaraciją, Pakuočių atliekų naudotojo, kuriems bus perduodamas pakuočių atliekų ir kitų atliekų galutiniam sutvarkymui, sąrašą, Atliekų naudojimo ir šalinimo techninį reglamentą, kurie patvirtina, jog UAB „Ecoservice“ gali išrūšiuoti pakuočių atliekas į visas pirkimo dokumentuose išvardintas frakcijas, turi teisę jas tvarkyti.
 3. Teismas taip pat nustatė, kad viešojo pirkimo metu perkančioji organizacija prašė UAB „Ecoservice“ patikslinti duomenis, pagrindžiančius atitiktį pirkimo sąlygų 11.8 punkto reikalavimui. Atsakydama į tokį prašymą, UAB „Ecoservice“ pateikė paaiškinimus apie savo kvalifikaciją, įskaitant ir paaiškinimus apie teisę tvarkyti atliekas, kurių kodai 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05 (kita), 15 01 09, ir išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu perkančioji organizacija atmetė UAB „Ecoservice“ pasiūlymą, nustačiusi, kad jos kvalifikacija neatitiko pirkimo sąlygų 11.8 punkto reikalavimų. Nesutikdama su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, UAB „Ecoservice“ 2017 m. rugsėjo 14 d. pateikė pretenziją, kurią perkančioji organizacija tenkino ir laikė, jog UAB „Ecoservice“ vis dėl to atitinka pirkimo sąlygų 11.8 punkto reikalavimus. Tokią išvadą perkančioji organizacija padarė įvertinusi UAB „Ecoservice“ pateiktame Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nurodomą informaciją, jog UAB „Ecoservice“ subtiekėjas naudoja ir (ar) šalina daugelį atliekų, taip pat ir atliekas, žymimas kodais 15 01 03, kurias gali naudoti ir (ar) šalinti įvairiais būdais: S1 (surinkimas), S2 (vežimas), S501 (ardymas išmontavimas), S502 (rūšiavimas), S503 (smulkinimas), S504 (suspaudimas), S509 (atskyrimas), R13 (R1-R12 nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų saugojimas, išskyrus laikinąjį saugojimą susidarymo vietoje iki jų surinkimo). Teismas, remdamasis Aplinkos apsaugos agentūros UAB „Ecoservice“ išduoto Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo duomenimis, konstatavo, kad atliekos, žymimos kodu 15 01 03, patenka į UAB „Ecoservice“ leidžiamas naudoti ir laikyti atliekas (13, 15 lentelės). Vieno iš UAB „Ecoservice“ subtiekėjo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime minėtos atliekos patenka į įmonei leidžiamų pagaminti, leidžiamų perduoti kitoms atliekų naudojimo ir šalinimo įmonėms, leidžiamų naudoti ir (ar) šalinti atliekų sąrašą, o subtiekėjo Atliekų naudojimo ir šalinimo reglamente nurodoma, jog jis naudoja ir (ar) šalina daugelį atliekų, taip pat ir atliekas žymimas kodu 15 01 03, kurias gali naudoti ir (ar) šalinti nurodytais būdais.
 4. Teismas sprendė, kad ieškovės ginčijamą aplinkybę, jog trečiasis asmuo neatitinka pirkimo sąlygų 11.8 punkto reikalavimų, taip pat paneigia bylos nagrinėjimo metu Aplinkos apsaugos agentūros pateikta išvada, kurioje nurodyta, kad pagal galiojantį Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą UAB „Ecoservice“ turi teisę atliekas kodu 15 01 03 „Medinės pakuotės“ (patikslintas pavadinimas padėklai, medinės dėžutės) paruošti naudoti arba šalinti, t. y. tvarkyti S5 (S501, S502, S503, S504, S509). Pateiktos išvados duomenimis, 2014 m. gegužės 2 d. UAB „Ecoservice“ buvo įrašyta į Tvarkytojų sąrašą kaip medinės pakuotės atliekų (15 01 03) surinkėja iš komunalinio srauto Vilniaus miesto savivaldybėje ir ne iš komunalinio srauto, 2015 m. vasario 10 d. taip pat buvo įrašyta į Tvarkytojų sąrašą, kaip mišrių komunalinių atliekų (atliekos kodas 20 03 01) apdorotoja, kuri iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskiria medinės pakuotės atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti. Nurodyti duomenys patvirtina, kad UAB „Ecoservice“ ir jos pasitelkti subtiekėjai gali išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekoms, žymimoms kodu 15 01 03, ir turi teisę vykdyti medinių atliekų sutvarkymą.
 5. Teismas atmetė ieškovės argumentus, kad Aplinkos apsaugos agentūros išvada tik patvirtina, kad UAB „Ecoservice“ turi teisę atliekas kodu 15 01 03 „Medinės pakuotės“ paruošti naudoti arba pašalinti, t. y. tvarkyti šias atliekas S5 būdu, tačiau neturi teisės vykdyti atliekų kodu 15 01 03 perdirbimo ir/ar naudojimo veiklos. Teismas pažymėjo, kad Aplinkos apsaugos agentūros išvadoje nenurodyta, jog UAB „Ecoservice“ neturi teisės vykdyti medinių pakuočių perdirbimo ir/ar naudojimo veiklos. Šią išvadą patvirtina ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nurodoma informacija, kad UAB „Ecoservice“ perdirba ir naudoja atliekas žymimas kodu 15 01 03 ne tik S5 būdu.
 6. Teismas nurodė, kad pirkimo sąlygose buvo numatyta galimybė remtis subtiekėjų pajėgumais. UAB „Ecoservice“ subtiekėjo Atliekų naudojimo ir šalinimo reglamente nurodoma, kad jis naudoja ir (ar) šalina daugelį atliekų, taip pat ir atliekas žymimas kodu 15 01 03, kurias gali naudoti ir (ar) šalinti įvairiais būdais, įskaitant ir S4 (išvežimas(eksportas)). Įvertinęs šiuos duomenis, teismas sprendė, kad vykdant viešojo pirkimo sutartį UAB „Ecoservice“ galės teikti ir medinių pakuočių atliekų eksportavimo paslaugas.
 7. Teismas sprendė, kad Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, o ne informacijos skelbimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre patvirtina teisę verstis atliekų tvarkymo veikla. Valstybės registrai atlieka tam tikros teisės išviešinimo funkciją ir patys savaime nesukuria teisės užsiimti atliekų tvarkymo veikla. Tokia išvada darytina įvertinus Atliekų tvarkytojų valstybės registro 21.9 ir 23.2 punktų nuostatas, iš kurių matyti, jog norint būti įregistruotam registre būtina pateikti duomenis apie Registro objektui išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. Šią išvadą pagrindžia ir Atliekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta sąlyga, kad įmonės, ketinančios atlikti atliekų apdorojimą, perdirbančios laivus, ir įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienus metus, turi gauti leidimus. Šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė turi turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą, kuris smulkiai apibrėžtų visas atliekų priėmimo, laikymo, naudojimo, šalinimo, aplinkos stebėsenos (monitoringo) ir kontrolės operacijas, užtikrinančias aplinkos apsaugą ir visuomenės sveikatos saugą.
 8. Teismas atmetė ieškovės argumentus, kad pagal pirkimo sąlygas medinių pakuočių atliekų nesusidaro ir realiai išrašyti tokių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų neprireiks, todėl perkančioji organizacija neturėjo teisės kelti kvalifikacijos reikalavimo, susijusio su medinių pakuočių galutiniu sutvarkymu. Teismas nustatė, kad pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 4.6 punkte nurodomi pagrindiniai pakuočių atliekų rūšiavimo (paruošimo perdirbti ir naudoti) reikalavimai, tarp kurių nurodyta, kad tarp privalomų išrūšiuoti pakuočių atliekų rūšių atliekų, žymimų kodais 15 01 03 ir 15 01 09, nurodytas procentas – 0,00. Perkančioji organizacija 2017 m. kovo 28 d. raštu išaiškino, kad medinių pakuočių atliekų, žymimų kodu 15 01 03, frakcijos minimali ir maksimali išeiga naudojimui yra 0 procentų. Tiekėjai ir/arba pasitelkti subtiekėjai ir/arba ūkio subtiekėjų grupės nariai kvalifikaciją pagal pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus turi būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Įvertinęs šiuos duomenis, teismas sprendė, kad nors nurodytos atliekos nesusidaro, tačiau visoms frakcijoms kvalifikacija vis vien turėjo būti įgyta iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Teismas pažymėjo, kad ieškovė nesikreipė į perkančiąją organizaciją dėl pirkimo sąlygose 4.6 punkte numatyto kvalifikacijos reikalavimo išaiškinimo, neteikė jokių paklausimų, kuo remiantis daroma išvada, kad pirkimo sąlygos ieškovei buvo suprantamos. Atsižvelgiant į nurodytą, teismas sprendė, kad pirkimo dokumentai buvo aiškūs, o perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų pasiūlymus, laikėsi pačios paskelbtų sąlygų.
 9. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija ieškovės pasiūlymą atmetė ne tik dėl to, kad ji neatitiko pirkimo sąlygų 11.8 punkto reikalavimo turėti teisę išrašyti įrodančius dokumentus pakuočių atliekoms, kurių kodas 15 01 03, bet ir dėl to, kad ieškovė neatitiko pirkimo sąlygų 11.6 punkto reikalavimo turėti teisę išrašyti įrodančius dokumentus pakuočių atliekoms, kurių kodas 15 01 04, bei pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 4.2.2 punkte nustatyto reikalavimo, jog planuojama metinė atliekų tvarkymo veiklos S5 atliekoms, žymimoms kodu 20 01 39, apimtis būtų 1557 t per metus. Šioms aplinkybėms paneigti ieškovė nepateikė jokių pagrįstų argumentų ir įrodymų (CPK 178 straipsnis).
 10. Teismas, pasisakydamas dėl ieškovės argumentų, kad duomenys apie subtiekėjus ir paslaugas, kurioms tokie asmenys pasitelkiami, negalėjo būti laikomi konfidencialia informacija, nurodė, jog VPĮ 6 straipsnyje įtvirtinta tiekėjo teisė apsaugoti pasiūlyme atskirai nurodytą neviešintiną informaciją apima tik tokius duomenis, kurie kvalifikuotini kaip komercinė (gamybinė) paslaptis CK 1.116 straipsnio 1 dalies prasme.
 11. Teismas sutiko su ieškovės pozicija, kad subtiekėjo ar kito pirkimo sutarties vykdymui pasitelktino asmens pavadinimas bei darbai, kuriems toks asmuo pasitelkiamas, yra tiesioginiai tiekėjo kvalifikacijos duomenys, kurių atskleidimas yra būtinas, siekiant patikrinti, ar tiekėjo kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Nurodytų duomenų pripažinimas konfidencialiais apribotų tiekėjo teisę kvestionuoti konkurentų kvalifikacijos teisėtumą, kurią jam suteikia VPĮ 93 straipsnio nuostatos. Ši įstatyme nustatyta teisė negali būti paneigta atitinkamo tiekėjo siekio gauti didesnį gamybinį pranašumą, nenurodant kitiems pirkimo dalyviams, kokie subtiekėjai pasitelktini pirkimo sutarties vykdymui bei pastarųjų atliktinų darbų (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-12-14 nutartis c.b. Nr.e2A-1225-180/2016).
 12. Teismas vertino, kad perkančioji organizacija aiškiai nenurodė, kuo subtiekėjų pavadinimų išviešinimas sukeltų žalos trečiajam asmeniui ar sumenkintų jo konkurencinį pranašumą arba kokiais kitais būdais pažeistų įstatymų saugomas jo teises ir teisėtus interesus, susijusius su turima informacija.
 13. Atsižvelgęs į nurodytą teismų praktiką, viešųjų pirkimų principus ir argumentus teismas padarė išvadą, kad perkančioji organizacija, įslaptinusi trečiojo asmens pasiūlymo dalį apie pasitelkiamus subtiekėjus ir pripažinusi šią informaciją konfidencialia, apribojo ieškovei galimybę patikrinti pasiūlyme pateiktų duomenų teisingumą ir įrodinėti trečiojo asmens atitikties pirkimo sąlygų reikalavimams faktą, todėl aptariamų duomenų atskleidimas ieškovei buvo apribotas neteisėtai ir nepagrįstai.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Ieškovė UAB „Ekobazė“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; sprendžiant klausimą dėl minimalių kvalifikacijos reikalavimų medinių pakuočių atžvilgiu teisėtumo ex officio įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti viešojo pirkimo procedūras dėl neteisėtų pirkimo sąlygų.
 2. Ieškovės UAB „Ekobazė“ apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas, padarydamas išvadą, kad UAB „Ecoservice“ kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose nustatytą minimalų kvalifikacijos reikalavimą, susijusį su tiekėjo teise išrašyti medinių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, neatsižvelgė į tai, jog bylos nagrinėjimo metu buvo ginčijama ne tik UAB „Ecoservice“ teisė išrašyti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, bet ir teisė atlikti medinių pakuočių perdirbimo ir panaudojimo veiklą, nes ši veikla taip pat patenka į pirkimo objekto sudedamąją dalį ir šios veiklos vykdymo teisę kiekvienas tiekėjas taip pat turėjo įrodyti. Teismas šio klausimo atskirai nenagrinėjo.
  2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 18 dalimi, atliekų tvarkymas – atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas. Atliekų tvarkymą sudaro skirtingos veiklos atitinkamos atliekų rūšies atžvilgiu, todėl vien aplinkybė, kad atliekų tvarkytojo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime, ar Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente, ar Atliekų tvarkytojų valstybės registre, ar Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąraše randamas atitinkamos atliekų rūšies kodas ir pavadinimas iš esmės nereiškia, kad atliekų tvarkytojas turi teisę vykdyti visas atliekų tvarkymo veiklas minėtos atliekų rūšies. Norint įsitikinti, ar konkretus subjektas turi teisę vykdyti atitinkamą atliekų tvarkymo veiklą, turi būti įvertinti Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenys.
  3. Pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino Aplinkos apsaugos agentūros išvadą, kurioje atsakant į klausimą: „ar atliekas tvarkanti UAB „Ecoservice“ turi teisę vykdyti medinių pakuočių atliekų 15 01 03 galutinio sutvarkymo paslaugą <...>“ pažymėta, kad UAB „Ecoservice“ turi teisę atliekas kodu 15 01 03 „Medinės pakuotės“ tik paruošti naudoti arba šalinti arba kitaip sakant tvarkyti šias atliekas S5 būdu – atlikti pradinį apdorojimą. Agentūra nepatvirtino UAB „Ecoservice“ teisės vykdyti medinių pakuočių atliekų perdirbimo ir/ar naudojimo veiklą, nors toks klausimas jai buvo užduotas. Tai reiškia, kad nurodyta institucija tik patvirtino ieškovės procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, kad UAB „Ecoservice“ neturi teisės vykdyti atliekų kodu 15 01 03 „Medinės pakuotės“ perdirbimo ir/ar naudojimo veiklos.
  4. Atliekų tvarkymo veiklos, kurias medinių pakuočių atžvilgiu turi teisę vykdyti UAB „Ecoservice“, išdėstyti tiek Atliekų tvarkytojų valstybės registre, tiek pirmosios instancijos teismo minimuose kvalifikaciją pagrindžiančiuose dokumentuose, tačiau šias veiklas teismas nepagrįstai priskiria prie perdirbimo ir/ar naudojimo atliekų tvarkymo veiklos.
  5. Skundžiamame teismo sprendime įvardytų UAB „Ecoservice“ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo 13 bei 15 lentelių duomenys taip pat nepagrindžia UAB „Ecoservice“ teisės vykdyti medinių pakuočių atliekų perdirbimo ir/ar naudojimo veiklą. 13 lentelėje yra įvardytos UAB „Ecoservice“ atliekų tvarkymo veiklos medinių pakuočių atžvilgiu, kur nei viena nėra priskiriama prie atliekų perdirbimo ir/ar naudojimo veiklos. 15 lentelėje medinės pakuotės yra įvardytos tik kaip leidžiamos laikinai laikyti atliekos.
  6. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad UAB „Ecoservice“ kvalifikaciją medinių pakuočių atžvilgiu taip pat pagrindžia ir UAB „Ecoservice“ pasitelkto subtiekėjo X pajėgumai, tačiau bylos nagrinėjimo metu nesuteikė galimybės ieškovei susipažinti su šio subtiekėjo pavadinimu ir tokiu būdu suteikti realią galimybę apginti savo teisėtą interesą – įsitikinti, ar UAB „Ecoservice“ kvalifikacija kartu su subtiekėjų pajėgumais atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus medinių pakuočių atžvilgiu, tiksliai ir aiškiai suformuluoti savo pozicijos argumentus iki bylos nagrinėjimo iš esmės.
  7. Iš atsakovės centriniame viešųjų pirkimų portale atskleistų UAB „Ecoservice“ subtiekėjų pavadinimų matyti, kad UAB „Ecoservice“ pasitelktas subtiekėjas yra UAB „ANTRAŽA“, kuris vykdo S4 „Išvežimo (eksporto)“ atliekų tvarkymo veiklą. Teisė vykdyti atitinkamos atliekų rūšies eksporto veiklą nereiškia, kad ūkio subjektas turi teisę ir išrašyti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus (įvykdyti visą perkamų paslaugų teikimo apimtį), kadangi atliekų tvarkytojas – šiuo atveju eksportuotojas (turintis teisę vykdyti atitinkamos atliekų rūšies eksporto veiklą) taip pat privalo būti įtrauktas į sąrašą, kaip atliekų eksportuotojas atitinkamai atliekų rūšiai.
  8. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada dėl perteklinių kvalifikacijos reikalavimų medinių pakuočių atžvilgiu. Vykdant pirkimo sutartį medinių pakuočių nėra ir niekada nesusidarys, todėl plačiai nagrinėjamas kvalifikacijos reikalavimas yra perteklinis, neproporcingas pirkimo objektui ir diskriminuojantis tiekėjus, iš tiesų galinčius įvykdyti viešojo pirkimo sąlygas, kas yra draudžiama vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio 1 dalimi. Būtina spręsti šios viešojo pirkimo sąlygos teisėtumo klausimą ex officio bei nustačius, kad ši sąlyga neteisėta, nutraukti viešąjį pirkimą nepriklausomai nuo byloje pareikštų reikalavimų.
 1. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovės UAB „Ekobazė“ apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti.
 2. Atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsiliepimas į ieškovės UAB „Ekobazė“ apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Apeliantės tikslas yra nutraukti viešąjį pirkimą, nes jos pačios pasiūlymas buvo atmestas ne tik dėl kvalifikacijos neatitikties pirkimo sąlygų 11.8 punkte nustatytam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui, bet ir kitiems kvalifikacijos reikalavimams. Apeliantė neturi teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl tiekėjų pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo paskelbimo, nes net palankaus apeliantei teismo sprendimo atveju, ji nebūtų paskelbta laimėtoja.
  2. Apeliaciniame skunde nepagrįstai susikoncentruojama išimtinai į mažiausiai svarbų dalyką ginčijamame viešajame pirkime, t. y. ar tiekėjas turi teisę išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus medinėms atliekoms, nors tokios atliekos realiai net nebus tvarkomos ir joms neprireiks išrašyti atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų.
  3. Apeliantė nepagrįstai kelia klausimą, ar kvalifikacijos reikalavimas dėl medinių pakuočių tvarkymo yra teisėtas, proporcingas viešojo pirkimo objektui ir nediskriminuojantis tiekėjus. Viešojo pirkimo sąlygų apeliantė neginčijo, o šios bylos dalykas nėra viešojo pirkimo sąlygų teisėtumas. Apeliantė turėjo visas galimybes laiku ginčyti viešojo pirkimo sąlygas, tačiau tokia galimybe nepasinaudojo, todėl negali kelti jų teisėtumo klausimo apeliacinės instancijos teisme.
  4. Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad neįrodyta UAB „Ecoservice” teisė išrašyti medinių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. UAB „Ecoservice” pateikė visus reikiamus įrodymus dėl teisės išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, taip pat pretenzijoje papildomai pabrėžė, kad Aplinkos apsaugos agentūros skelbiamame Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąraše vienas iš jos subtiekėjų turi teisę išrašyti sutvarkymą įrodančius dokumentus. Tiek UAB „Ecoservice“, tiek jo subtiekėjas yra įrašyti į Atliekų tvarkytojų registrą bei Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą.
  5. Apeliantė bando sudaryti klaidingą įspūdį, kad perkančioji organizacija pažeidė lygiateisiškumo principą ir apeliantės pasiūlymą atmetė, o UAB „Ecoservice“ pasiūlymą esant toms pačioms sąlygoms, tenkino. Priešingai nei teigia ieškovė, jos pasiūlymas buvo atmestas, nes jos kvalifikacija neatitiko pirkimo sąlygų 11.8 punkto reikalavimo, o jos pasitelkiamas subtiekėjas neatitiko pirkimo sąlygų 11.6 punkto reikalavimų. Tuo tarpu UAB „Ecoservice“ pasiūlymas buvo atmestas, nes šios dalyvės kvalifikacija neatitiko pirkimo sąlygų 11.8 punkto reikalavimo, t. y. pateikti paaiškinimai (arba subtiekėjų atitinkamą kvalifikaciją atitinkantys dokumentai) neįrodo, kad tiekėjas turi teisę išrašyti įrodančius dokumentus pakuočių atliekoms, kurių kodai 15 01 03 ir kt. UAB „Ecoservice“ pateiktus pretenziją ir paaiškinus, kaip reiktų vertinti jos pateiktus duomenis, buvo nuspręsta tenkinti pretenziją ir pripažinti UAB „Ecoservice“ kvalifikaciją tinkama. Su pretenzija UAB „Ecoservice“ jokių naujų duomenų neteikė, tiesiog paaiškino jau anksčiau teiktus dokumentus dar kartą tam, kad perkančioji organizacija padarytų teisingas išvadas.
  6. Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad UAB „Ecoservice“ neturi teisės vykdyti medinių pakuočių atliekų perdirbimo ir/ar naudojimo veiklos, reikalingos sutartiniams įsipareigojimams vykdyti. UAB „Ecoservice“ pirkimo sąlygų 11.8 punkte numatytam reikalavimui pagrįsti pateikė dokumentus, kurie patvirtina, kad ši įmonė turi teisę atliekas kodu 15 01 03 (medinės pakuotės) paruošti naudoti arba šalinti, t. y. tvarkyti S5 būdu, taip pat tvarkyti atliekas, tarp kurių ir atliekos, žymimos kodu 15 01 03. UAB „Ecoservice“ taip pat patvirtino, kad turi teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekoms, kurių kodas 15 01 03. Tikslindama savo kvalifikaciją UAB „Ecoservice“ pateikė vieno iš subtiekėjų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą bei Atliekų naudojimo ar šalinimo reglamentą, kuriame nurodyta, kad atliekos, žymimos kodu 15 01 03, patenka į įmonei leidžiamų pagaminti (35 lentelė), leidžiamų perduoti kitoms atliekų naudojimo ir šalinimo įmonėms (36 lentelė), leidžiamų naudoti ir (ar) šalinti atliekų sąrašą (37-38 lentelės).
  7. Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad UAB „Ecoservice“ subtiekėjas nepadengia kvalifikacijos trūkstamos dalies medinių pakuočių atžvilgiu. Subtiekėjo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nurodyta, kad atliekos, žymimos kodu 15 01 03, patenka į įmonei leidžiamų pagaminti (35 lentelė), leidžiamų perduoti kitoms atliekų naudojimo ir šalinimo įmonėms (36 lentelė), leidžiamų naudoti ir (ar) šalinti atliekų sąrašą (37-38 lentelės). Subtiekėjo Atliekų naudojimo ar šalinimo reglamente įtvirtintas įmonėje naudojamų ir (ar) šalinamų atliekų sąrašas. Sąraše nurodyta, kad UAB „Ecoservice“ subtiekėjas naudoja ir (ar) šalina daugelį atliekų, taip pat ir atliekas, žymimas kodu 15 01 03, kurias gali naudoti ir (ar) šalinti įvairiais būdais. Subtiekėjas yra įrašytas į Atliekų tvarkytojų registrą bei Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą. UAB „Ecoservice“ taip pat yra pateikęs sutartis su subtiekėjais dėl atliekų perdavimo.
  8. Apeliantė nepagrįstai kelia klausimą dėl pirkimo sąlygų teisėtumo. Ginčijamos viešojo pirkimo sąlygos nebuvo keičiamos, jos suformuluotos aiškiai, nedviprasmiškai. Viešojo pirkimo metu apeliantė turėjo visas galimybes teikti paklausimus, pretenzijas dėl pirkimo sąlygų, tačiau to nedarė, sutiko su nustatytomis viešojo pirkimo sąlygomis ir teikdamas pasiūlymą deklaravo, kad turi reikiamą kvalifikaciją, todėl nelaimėjusi viešojo pirkimo neturi teisės abejoti viešojo pirkimo sąlygų teisėtumu.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Ecoservice“ atsiliepimo į ieškovės UAB „Ekobazė“ apeliacinį skundą nepateikė.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

12

 1. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.
 2. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta, taip pat nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį ribas.

13Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų

 1. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, todėl apeliacinės instancijos teismas pakartotinai jų nenustatinėja bei vertina pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime padarytas išvadas byloje nustatytų faktinių aplinkybių ir esančių įrodymų visumos kontekste. Dėl konkrečių faktinių aplinkybių, reikšmingų teisingam bylos išnagrinėjimui, teisėjų kolegija atskirai pasisakys, vertindama apeliacinio skundo argumentus ir spręsdama klausimą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.
 2. Apeliacijos ribas byloje sudaro šie klausimai: 1) ar ieškovė UAB „Ekobazė“ turi teisę (teisinį suinteresuotumą) ginčyti (locus standi) perkančiosios organizacijos sprendimus; (2) ar perkančioji organizacija tinkamai įvertino trečiojo asmens atitiktį pirkimo sąlygų minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.

14Dėl viešųjų pirkimų principų užtikrinimo, perkančiajai organizacijai sudarant pirkimo dokumentus ir vertinant tiekėjų pasiūlymų atitiktį šiuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams

 1. Vadovaujantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, vykdant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas. Viešųjų pirkimų principų kontekste vertinama dauguma viešųjų pirkimų proceso elementų, jais galima tiesiogiai remtis siekiant apginti tiekėjų pažeistas teises viešojo pirkimo srityje. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia konkrečią elgesio taisyklę nustatančia teisės norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, šių principų taikymas rationae temporis apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu įstatyme nustatytu pagrindu (VPĮ 7 straipsnis). Lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti viešojo pirkimo tikslai ir išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešojo pirkimo procedūrose. Taigi, viešųjų pirkimų principų tinkamas taikymas nėra tik besąlyginė VPĮ 3 straipsnio nuostatų laikymosi pareiga, bet yra ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas.

15Dėl perkančiosios organizacijos teisės pasirinkti, kokius minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus nustatyti pirkimo sąlygose

 1. Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis). Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina inter alia pagal tiekėjų kvalifikacijos sąlygas, kurios įtvirtintos VPĮ 34–37 straipsniuose (teisė verstis tam tikra veikla, ekonominis, finansinis, techninis, profesinis pajėgumas, tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimas ir pan.). Tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikiamos kompetencijos neturi.
 2. Kasacinio teismo pažymėta, kad perkančiųjų organizacijų pareiga patikrinti tiekėjų kvalifikaciją išplaukia ir iš racionalaus lėšų panaudojimo principo (VPĮ 3 straipsnis). Nors įstatyme konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, VPĮ nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus dokumentus (pvz., perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisykles, rekomendacinio pobūdžio Viešųjų pirkimų tarnybos metodinę medžiagą ir pan.) bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012).
 3. Perkančiosios organizacijos, įgyvendindamos pareigą patikrinti tiekėjų kvalifikaciją, privalo nepažeisti viešųjų pirkimų principų. Tai, visų pirma, reiškia aiškių ir nedviprasmiškų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymą, jų aiškinimą ir taikymą taip, kaip juos suprastų kiekvienas rūpestingas asmuo, taip pat draudimą nustatyti perteklinius, neproporcingus, su pirkimo objektu ir kitais teisės aktais nesuderinamus reikalavimus. Dėl to VPĮ 32 straipsnyje įtvirtinta būtent „minimalių“ tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų sąvoka, suponuojanti atitinkamos (pakankamos pirkimo sutarčiai įvykdyti) kvalifikacijos tiekėjams lygias galimybes dalyvauti pirkime.
 4. Tai, ar atitinkamas kvalifikacijos reikalavimas nepažeidžia VPĮ įtvirtinto reikalavimo užtikrinti lygias sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose, draudimo juos diskriminuoti ar riboti konkurenciją, sprendžiama, atsižvelgiant inter alia į teisėtus perkančiosios organizacijos interesus ir pirkimo objekto poreikį.
 5. Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010). Pagrindžiant aukštų arba specifinių kvalifikacijos reikalavimų nustatymo tikslingumą, ypač tais atvejais, kai dėl tokių reikalavimų nustatymo kyla ginčų arba abejonių, perkančioji organizacija privalo patikimai ir įtikinamai įrodyti jos nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir kandidato ar dalyvio gebėjimo įvykdyti sutartį priežastinį ryšį. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis (VPĮ 36 straipsnio 1 dalis, 1 dalies 5 punktas), arba tai, kad aukštą kvalifikacinį reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008).

16Dėl ieškovės teisės (teisinio suinteresuotumo) ginčyti (locus standi) perkančiosios organizacijos sprendimus

 1. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė, nesutikdama su ieškinio reikalavimais, laikėsi pozicijos, kad ieškovė UAB „Ekobazė“ neturi teisinio suinteresuotumo viešojo pirkimo sutarties sudarymu, nes neginčijo perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti jos pasiūlymą, ieškovės pasiūlyta kaina nebuvo geriausia tiekėjų pasiūlymų eilėje (buvo trečia eilėje), todėl net ir panaikinus ginčijamą perkančiosios organizacijos sprendimą dėl tiekėjų pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, ieškovė nebūtų pripažinta viešojo pirkimo laimėtoja.
 2. Pirmosios instancijos teismui nekilo abejonių dėl ieškovės teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą sudaryti tiekėjų pasiūlymų eilę ir paskelbti viešojo pirkimo laimėtoją, todėl skundžiamame teismo sprendime šiuo klausimu atskirai nepasisakyta.
 3. Pažymėtina, kad nepriklausomai nuo subjekto teisinės ir faktinės padėties viešojo pirkimo procedūrose, visada privaloma įvertinti, ar toks subjektas yra suinteresuotas ginčo viešojo pirkimo sutarties sudarymu. Atsakovė atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą kelia klausimą dėl ieškovės teisinio suinteresuotumo nagrinėjamoje byloje, todėl teisėjų kolegija plačiau pasisako šiuo klausimu.
 4. Kasacinio teismo praktikoje suformuota nuosekli bendrųjų ir specialiųjų teisės normų (pvz., VPĮ) aiškinimo praktika dėl asmens teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo laikantis įstatymuose įtvirtintos tvarkos. Viena svarbiausių šios teisės naudojimosi prielaidų – asmens teisinis suinteresuotumas apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (žr. plačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009, ir joje nurodytą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir kasacinio teismo praktiką). Taigi teisė į teisminę gynybą pripažįstama tik tokiems asmenims, kurių teisės ar teisėti interesai yra pažeisti ar ginčijami. Tačiau jeigu jie neįrodo, kad turi teisę ar teisėtą interesą dėl ginčo dalyko, tai ieškinys gali būti atmetamas taikant CPK 5 straipsnį dėl to, jog pareikštas netinkamo ieškovo – asmens, kuris neįrodė, kad jam priklauso teisė, kad jo teisė pažeidžiama ar ginčijama, kad jis turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko (pirmiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009).
 5. Viešųjų pirkimų teisinių santykių kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl tiekėjų teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir sprendimus šiems kasacinio teismo, inter alia remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) praktika, pripažinta plati teisė ginti interesus teisme. Pagrindinis tiekėjo teisinį suinteresuotumą identifikuojantis kriterijus – siekis sudaryti viešojo pirkimo sutartį, t. y. šio intereso gynimas, kai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų atitinkamas tiekėjas neteisėtai ribojamas ar jam neleidžiama sudaryti sutarties, arba turtinės padėties atkūrimas, ypač kai šio intereso jau nebeįmanoma įgyvendinti. Aptariamas kriterijus (interesas viešojo pirkimo sutartimi) aiškintinas plačiai, siekiant tiekėjams užtikrinti pažeistų teisių gynybos veiksmingą įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013, ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).
 6. Teisingumo Teismo pažymėta, kad perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūra turi būti prieinama bent jau kiekvienam asmeniui, kuris yra ar buvo suinteresuotas, jog su juo būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis, ir kuris dėl tariamo pažeidimo gali arba galėjo patirti žalą nuo to momento, kai perkančioji organizacija išreiškė savo valią, galinčią lemti teisinius padarinius. Tam, kad būtų galima pasinaudoti perkančiosios organizacijos sprendimų, priimtų iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo, peržiūrėjimo procedūromis, pakanka parodyti teisinį suinteresuotumą dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir tiekėjui net nebūtina turėti formaliojo dalyvio ar kandidato statuso (žr. Teisingumo Teismo 2005 m. sausio 11 d. S. S. Halle ir RPL Lochau, C-26/03, Rink. 2005, p. I-1).
 7. Kasacinio teismo praktikoje, be pirmiau nurodytų tiekėjų teisinio suinteresuotumo aspektų, konstatuota, kad teismai, nepriklausomai nuo subjekto teisinės ir faktinės padėties viešojo pirkimo procedūrose, privalo visada įvertinti, ar toks subjektas yra suinteresuotas skundžiamos viešojo pirkimo sutarties sudarymu, įskaitant ir tuos atvejus, kai, pripažinus skundžiamą sutartį negaliojančia, jis pagrįstai galėtų tikėtis, jog iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jam konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Atsižvelgiant į tai, teisinis suinteresuotumas ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus pripažįstamas ir tokiam tiekėjui, kurio pasiūlymas neatmestas, bet ir neišrinktas laimėjusiu pirkimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-656/2013), taip pat tokiam, kurio pasiūlyta kaina po šalių grąžinimo į prieš pažeidimą buvusią padėtį kaip pernelyg didelė perkančiajai organizacijai gali būti nepriimtina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011), bei netgi tokiam, kuris teisėtai pašalintas iš pirkimo procedūrų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; Teisingumo Teismo 2003 m. birželio 19 d. S. H., C‑249/01, Rink. p. I‑6319; 2013 m. liepos 4 d. S. F., C-100/12, nepaskelbtas Rinkinyje).
 8. Be to, nors perkančiosios organizacijos veiksmų ginčijimas, kai tiekėjas galutinai praranda galimybę sudaryti viešojo pirkimo sutartį (pirkimas nutrauktas, o jo atnaujinimo galimybių nėra, arba sutartis jau įvykdyta), galbūt ir nebūtų racionaliausias teisių gynybos būdas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2013), tačiau ir šiuo atveju tiekėjo teisinis suinteresuotumas negali būti paneigtas, nes pagal galiojantį peržiūros procedūrų reguliavimą tiekėjai gali rinktis, kokiame procese (ar dėl sprendimų panaikinimo ar žalos atlyginimo) įrodinėti neteisėtus perkančiosios organizacijos veiksmus (pirmiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-656/2013), juolab kad galimybės sudaryti viešojo pirkimo sutartį praradimas ne visada akivaizdus arba gali įvykti teisminio proceso dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo metu.
 9. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė UAB „Ekobazė“ buvo perkančiosios organizacijos paskelbto ginčo viešojo pirkimo dalyvė, t. y. pasiūlymą pateikusi tiekėja (VPĮ 2 straipsnio 5 dalis). Perkančioji organizacija 2017 m. rugpjūčio 30 d. pranešimu informavo ieškovę, kad UAB „Ekobazė“ pasiūlymas atmestas, nes: (1) dalyvės kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygų 11.8 punkte numatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo, t. y. dalyvė neturi teisės išrašyti įrodančių dokumentų už pakuočių atliekas 15 01 03; (2) dalyvės subtiekėjas UAB „B. M.“ neatitinka pirkimo sąlygų 11.6 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo, nes nepateiktas VĮ Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas; šis dalyvis taip pat neturi teisės išrašyti įrodančių dokumentų už pakuočių atliekas 15 01 03; (3) UAB „Ekobazė“ neatitinka pirkimo sąlygų 11.6 punkte numatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo, nes pateiktame UAB „Ekobazė“ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nurodyta, kad dalyvė turi teisę vykdyti atliekų tvarkymo veiklą (žymimą kodu S5) atliekoms, kurios žymimos kodu 20 01 39 tik 500 t apimtimi per metus, tuo tarpu techninės specifikacijos 4.2.2. punkte nurodyta, jog planuojama metinė atliekų tvarkymo veikla S5 atliekoms, žymimoms kodu 20 01 39, apimtis – 1557 t. per metus.
 10. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nepaisant to, jog ieškovės UAB „Ekobazė“ pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis nurodytų tiekėjams keliamų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, ši viešojo pirkimo dalyvė, manydama, jog perkančioji organizacija, vertindama trečiojo asmens atitiktį pirkimo sąlygų minimaliems kvalifikacijos reikalavimams (tarp jų ir kvalifikacijos reikalavimui, atitikties kuriam ieškovė tinkamai nepagrindė), pažeidė lygiateisiškumo principą ir dėl to pažeidė ar galėjo pažeisti jos interesus, turėjo teisę (teisinį suinteresuotumą) teikti pretenziją dėl tokio perkančiosios organizacijos sprendimo, o perkančiajai organizacijai pretenziją atmetus – kreiptis teisminės gynybos.
 11. Apeliacinės instancijos teismui nagrinėjamu atveju nekyla abejonių dėl ieškovės teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl tiekėjų pasiūlymų eilės sudarymo ir trečiojo asmens pripažinimo viešojo pirkimo laimėtoju, kadangi ieškovei įrodžius, kad vienintelis po viešojo pirkimo procedūrų atnaujinimo ir pasiūlymo patikslinimo viešajame pirkime likęs tiekėjas (trečiasis asmuo) neatitiko pirkimo sąlygų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, perkančioji organizacija turėtų skelbti naują viešąjį pirkimą, kuriame ieškovei būtų sudaryta galimybė dalyvauti nepažeidžiant tiekėjų sąžiningos konkurencijos imperatyvo bei konkuruoti dėl teisės sudaryti viešojo pirkimo sutartį.
 12. Dėl atsakovės argumentų, kad, atmetus UAB „Ekobazė“ pasiūlymą dėl neatitikties pirkimo sąlygų minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir pastarajai neginčijus tokio perkančiosios organizacijos sprendimo, šiai dalyvei neliko jokio teisėto intereso, dėl kurio gynimo ji turėtų teisę kreiptis į teismą, pažymėtina, kad viešojo pirkimo dalyvis, kurio pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis tam tikrų kvalifikacijos reikalavimų, gali tikėtis, jog jam įrodžius, kad ir kitas (vienintelis viešajame pirkime likęs) tiekėjas neatitiko atitinkamų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, perkančioji organizacija, iš naujo skelbdama viešojo pirkimo konkursą, nustatys tokius reikalavimus, kuriuos jis galėtų atitikti, taigi ir realiai konkuruoti dėl teisės sudaryti viešojo darbų pirkimo sutartį.

17Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, vertinant trečiojo asmens atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams

 1. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė laikėsi pozicijos, kad viešąjį pirkimą laimėjusios UAB „Ecoservice“ kvalifikacija neatitiko pirkimo sąlygų 11.8 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo, todėl ši dalyvė negalėjo būti pripažinta laimėjusia viešąjį pirkimą. Ieškovės teigimu, Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo duomenimis, UAB „Ecoservice“ atitinkamose teritorijose turi teisę atlikti tik S1 - surinkimo ir S5 - atliekų paruošimo naudoti ir šalinti medinių pakuočių atliekų tvarkymo veiklas, kas reiškia, jog UAB „Ecoservice“ neturi teisės atlikti medinių pakuočių galutinio sutvarkymo paslaugos, t. y. neturi teisės atlikti medinių pakuočių, kurių kodas 15 01 03, perdirbimo veiklos ir išrašyti šios rūšies gaminių ir (ar) pakuočių atliekų įrodančių dokumentų.
 2. Pirmosios instancijos teismas nesutiko su tokiais ieškovės argumentais bei įvertinęs UAB „Ecoservice“ dokumentus, kuriais ji grindė savo atitiktį pirkimo sąlygų 11.8 punkte numatytam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui atliekų rūšies, kurios kodas 15 01 03, atžvilgiu, padarė išvadą, jog perkančioji organizacija tinkamai įvertino šios dalyvės atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams bei nepažeidė dalyvių lygiateisiškumo, pagrindinių viešojo pirkimo principų. Teisėjų kolegija sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada.
 3. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką, atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų teisiniai santykiai reguliuojami specialiojo įstatymo, kitų teisės aktų nuostatos turi būti taikomos subsidiariai VPĮ atžvilgiu. Kitų teisės aktų nuostatų subsidiarus taikymas VPĮ pirmumo naudai pasireiškia tuo, kad pirmiausia reikia taikyti galiojančias VPĮ nuostatas, o visos kitos teisės normos taikytinos tais atvejais, kai VPĮ nereguliuoja atitinkamo klausimo arba VPĮ normose įtvirtintos blanketinės nuostatos. Aptartas specialiojo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų subsidiaraus taikymo pobūdis neeliminuoja imperatyviųjų reikalavimų, įtvirtintų ne VPĮ, taikymo. VPĮ nuostatų negalima aiškinti ir taikyti taip, kad būtų nukrypta nuo kitų teisės aktų teisės normų, o šių taikymas negali būti laikomas prieštaraujančiu VPĮ nuostatų taikymui, nebent VPĮ expressis verbis būtų įtvirtintas priešingas reguliavimas. VPĮ ir kitų teisės aktų imperatyviųjų nuostatų santykis ir šių teisės normų tinkamas taikymas svarbus dėl to, kad tai tiesiogiai susiję su vienu iš viešųjų pirkimų principų – skaidrumo – laikymusi. Skaidrumo principas pažeidžiamas inter alia, kai perkančioji organizacija viešojo pirkimo metu nesilaiko iš anksto žinomų taisyklių, nors ir tiesiogiai nesusijusių su viešaisiais pirkimais, kaip tokiais. Perkančioji organizacija, tiek rengdama pirkimo dokumentus, tiek vertindama tiekėjų pasiūlymus, privalo nepažeisti kitų teisės aktų imperatyviųjų teisės normų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; kt.).
 4. Teisėjų kolegija pažymi, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1, 2 dalimis fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys (įskaitant užsienio valstybės juridinį asmenį ir kitą organizaciją, taip pat jų padalinį), prieš pradėdamas eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą, privalo šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, taršos leidimą ar kitą leidimą arba įrenginį įregistruoti: fizinis ar juridinis asmuo ūkinės veiklos objektą eksploatuoja pagal leidime nustatytas sąlygas ir neviršydamas aplinkos apsaugos normatyvų bei standartų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 1 dalimi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (toliau – TIPK leidimas) išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles tvirtina aplinkos ministras; šios taisyklės nustato paraiškos TIPK leidimui gauti ar pakeisti rengimo, pateikimo ir aplinkos ministro įgaliotos institucijos atliekamo gautos TIPK paraiškos viešinimo, nagrinėjimo, derinimo, priėmimo, TIPK leidimo projekto rengimo, TIPK leidimo išdavimo, TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimo, TIPK leidimo pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarką, taip pat informacijos teikimo kitai Europos Sąjungos valstybei narei, konsultavimosi su kita Europos Sąjungos valstybe nare, informavimo apie priimtą sprendimą išduoti TIPK leidimą tvarką, kitos Europos Sąjungos valstybės narės visuomenės informavimo tvarką.
 5. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojų (perdirbėjų), gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojų, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjų ir (ar) atliekų tvarkytojų, apdorojančių surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuotės atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti įrašymą į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau – Tvarkytojų sąrašas), Tvarkytojų sąrašo sudarymą, Tvarkytojų sąrašo duomenų pakeitimą, įspėjimą ir išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo tvarką reglamentuoja Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – ATĮ) 3425 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turi teisę išrašyti tie Tvarkytojai, kurie atitinka šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka yra įrašyti į Tvarkytojų sąrašą. ATĮ 2 straipsnio 30 dalyje apibrėžta gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento sąvoka – gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyti dokumentai, patvirtinantys gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą. Pagal ATĮ 2 straipsnio 31 dalį gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymas – gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimas ir perdirbimas arba gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimas ir naudojimas pagal Vyriausybės nustatytą užduotį (gaminių ir (ar) pakuočių atliekų šalinimas nėra sutvarkymas). Tvarkytojai išrašo gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus vadovaudamiesi Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. Dl-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 6. Nagrinėjamu atveju ginčo viešojo pirkimo objektas – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastikų ir metalų bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugos (pirkimo sąlygų 5 punktas). Perkamų paslaugų savybės apibūdintos techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 6 punktas). Tiekėjų minimalūs kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami tiekėjų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai nurodyti pirkimo sąlygų 11 punkte. Pirkimo sąlygų 11.8 punkte nustatytas minimalus kvalifikacijos reikalavimas tiekėjui būti įtrauktam į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą. Atitiktį šiam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui tiekėjas turėjo įrodyti pateikdamas tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintą Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo išrašą. Techninės specifikacijos 1.3.2 punkte numatytos pakuočių atliekų rūšys: 15 01 01 – popieriaus ir kartono pakuotės; 15 01 02 – plastikinės pakuotės; 15 01 03 – medinės pakuotės; 15 01 04 – metalinės pakuotės; 15 01 05 – kombinuotos pakuotės (popieriaus pagrindu); 15 01 05 – kombinuotos pakuotės; 15 01 07 – stiklo pakuotės; 15 01 09 – pakuotės iš tekstilės; kitos surinktose atliekose randamos pakuočių atliekos (15 xx xx kodais).
 7. Bylos duomenys patvirtina, kad pirkimo sąlygų 11.8 punkto reikalavimui pagrįsti UAB „Ecoservice“ pateikė Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, išrašą iš Atliekų tvarkytojų valstybės registro, išrašą iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojo sąrašo, tiekėjo deklaraciją, Pakuočių atliekų naudotojo, kuriems bus perduodamas pakuočių atliekų ir kitų atliekų galutiniam sutvarkymui, sąrašą, Atliekų naudojimo ir šalinimo techninį reglamentą. Remiantis UAB „Ecoservice“ 2015 m. balandžio 24 d. išduotu TIKP leidimu Nr. T-V.7-11/2015 (13,15 lentelėse), UAB „Ecoservice“ turi teisę atliekas kodu 15 01 03 “Medinės pakuotės“ (patikslintas pavadinimas padėklai, medinės dėžutės) paruošti naudoti arba šalinti, t. y. tvarkyti S5 (S501, S502, S503, S504, S509) būdu. Atliekų tvarkytojų valstybės registre nurodoma, kad UAB „Ecoservice“ tvarko atliekas, žymimas kodu 15 01 05, 15 01 03, 15 01 09. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. AV-147 UAB „Ecoservice“ buvo įrašyta į Tvarkytojų sąrašą kaip medinės pakuotės atliekų (atliekos kodas 15 01 03) surinkėja iš komunalinio srauto Vilniaus miesto savivaldybėje ir ne iš komunalinio srauto. Agentūros direktoriaus 2015 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. AV-28 UAB „Ecoservice“ buvo įrašyta į Tvarkytojų sąrašą kaip mišrių komunalinių atliekų (atliekos kodas 20 03 01) apdorotoja, kuri iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskiria medinės pakuotės atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti. Šias aplinkybes UAB „Ecoservice“ patvirtino 2017 m. liepos 14 d. rašte „Dėl kvalifikacijos duomenų papildymo“ nurodydama jame apie teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus pastaraisiais kodais žymimoms atliekoms. Be to, tikslindama savo pasiūlymą UAB „Ecoservice“ pateikė subtiekėjo UAB „Antraža“ Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą, iš kurio matyti, jog šioje įmonėje naudojamos ir (ar) šalinamos atliekos, žymimos kodais 15 01 05, 15 01 03, 15 01 09, o taip pat minėtos atliekos patenka ir į šiam subtiekėjui leidžiamų pagaminti, leidžiamų perduoti kitoms atliekų naudojimo ir šalinimo įmonėms, leidžiamų naudoti ir (ar) šalinti atliekų sąrašą (35-37 lentelės).
 8. Nurodyti duomenys patvirtina, kad UAB „Ecoservice“ pasiūlymo pateikimo metu ir 2017 m. spalio 9 d. perkančiajai organizacijai informuojant tiekėjus apie sudarytą tiekėjų pasiūlymų eilę, UAB „Ecoservice“ buvo įrašyta į Tvarkytojų sąrašą kaip medinės pakuotės atliekų surinkėja iš komunalinio srauto Vilniaus miesto savivaldybėje ir ne iš komunalinio srauto, bei kaip mišrių komunalinių atliekų (atliekos kodas 20 03 01) apdorotoja, kuri iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskiria medinės pakuotės atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti. Viešais duomenimis nustatyta, kad pasikeitus teisiniam reguliavimui buvo sudarytas naujas Tvarkytojų sąrašas (pagal 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojusias Tvarkos aprašo nuostatas), kurio duomenimis, UAB „Ekoservice“ Aplinkos apsaugos agentūros 2018 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. (27)-TS-48 taip pat buvo įrašyta į šį sąrašą kaip stiklinės pakuotės, plastikinės pakuotės, PET (polietileno tereftalatas) pakuotės, popierinės ir kartoninės pakuotės, kombinuotos pakuotės (vyraujanti medžiaga popierius), medinės pakuotės (15 01 03), metalinės pakuotės, kombinuotos pakuotės (kita vyraujanti medžiaga) atliekų surinkėja (S1) iš komunalinio srauto Vilniaus miesto savivaldybėje, Širvintų rajono savivaldybėje, Šilutės rajono savivaldybėje, Vilkaviškio rajono savivaldybėje, K. R. savivaldybėje, Pagėgių savivaldybėje, Šilalės savivaldybėje, taip pat ne iš komunalinio srauto. Tai patvirtina, kad UAB „Ecoservice“ ne tik pasiūlymo pateikimo metu ir 2017 m. spalio 9 d. perkančiajai organizacijai informuojant tiekėjus apie sudarytą tiekėjų pasiūlymų eilę, bet ir šiuo metu yra įrašyta į Tvarkytojų sąrašą kaip medinės pakuotės atliekų surinkėja iš komunalinio srauto Vilniaus miesto savivaldybėje bei atitinka pirkimo sąlygų 11.8 punkte nustatytą minimalų kvalifikacijos reikalavimą.
 9. Atkreiptinas dėmesys, kad analogiška išvada, jog UAB „Ekoservice“ tinkamai pagrindė savo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 11.8 punkte numatytam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui, padaryta apeliacine tvarka patikrintame ir įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 5 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. e2-5488-345/2017. Nurodytoje išnagrinėtoje civilinėje byloje pagal kitos ginčo viešojo pirkimo dalyvės ieškinį taip pat buvo sprendžiamas klausimas dėl UAB „Ecoservice“ kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygų 11.8 punkte numatytam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui, ieškovė įrodinėjo, kad UAB „Ecoservice“ neturi teisės išrašyti gaminių ir(ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų atliekoms, kurių kodai yra 15 01 03, 15 01 09 ir 15 01 05 (kita).
 10. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi byloje esančia Aplinkos apsaugos agentūros išvada. Tuo tarpu apeliantė neteisingai interpretuoja šios institucijos išvadas teigdama, kad išvadoje patvirtintas faktas, jog UAB „Ecoservice“ neturi teisės vykdyti atliekų kodu 15 01 03 „Medinės pakuotės“ perdirbimo ir/ar naudojimo veiklos.
 11. Kasacinio teismo praktikoje, kurioje ne kartą spręsta dėl kompetentingų institucijų išvadų atitinkamame procese vertinimo bei reikšmės, pasisakyta, kad ūkio subjektų veiklos kontrolės institucijos raštu pateikta pozicija (nuomonė) dėl teisinio reguliavimo ir jo aiškinimo ar šio taikymo atitinkamoms ginčo aplinkybėms teismų negali būti vertinama formaliai, nepripažįstama rašytiniu įrodymu tik dėl šiuose dokumentuose vartojamų formuluočių, nes jie, nors ir nelaikytini prima facie įrodymu (CPK 197 straipsnio 2 dalis), vis dėlto kaip bet kuris kitas rašytinis įrodymas (CPK 197 straipsnio 1 dalis), svarbus sprendžiant dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, todėl turi būti teismų tiriamas, vertinamas, dėl jo sprendžiant iš esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2014; 2014 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika). Taigi byloje pateikta tam tikroje srityje kompetentingos įstaigos pozicija vertintina atsižvelgiant į visus bylos duomenis.
 12. Priešingai nei teigia apeliantė, Aplinkos apsaugos agentūros pateiktoje išvadoje aiškiai ir nedviprasmiškai padaryta išvada, jog iki 2017 m. gruodžio 31 d. UAB „Ecoservice“ buvo įrašyta į Tvarkytojų sąrašą kaip medinės pakuotės atliekų surinkėja iš komunalinio srauto Vilniaus miesto savivaldybėje ir ne iš komunalinio srauto, bei kaip mišrių komunalinių atliekų (atliekos kodas 20 03 01) apdorotoja, kuri iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskiria medinės pakuotės atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti. Taigi, UAB „Ecoservice“, gavusi iš Tvarkytojų/partnerių, įrašytų į Tvarkytojų sąrašą kaip medinės pakuotės atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai ir atitinkančių Atliekų tvarkymo įstatymą atliekų naudotojams (perdirbėjams) ir (ar) eksportuotojams nustatytus reikalavimus, patvirtinimus apie UAB „Ecoservice“ surinktos medinės pakuotės atliekų perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti kiekį, galėjo išrašyti galutinį medinės pakuotės atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą. Iš esmės analogiškus duomenis UAB „Ecoservice“ pateikė 2017 m. liepos 14 d. rašte, kuriame nurodė, kad turi teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekoms, kurių kodas 15 01 03, kad galutiniai atliekų naudotojai pateiks UAB „Ecoservice“ pažymas, patvirtinančias, kad jiems tiekėjo perduotos gaminių ir/ar pakuočių atliekos yra sutvarkytos, o tokių pažymų pagrindu UAB „Ecoservice“ išduos (išrašys) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Tiek UAB „Ecoservice“, tiek jos subtiekėjas yra įrašyti į Atliekų tvarkytojų registrą bei Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą. UAB „Ecoservice“ taip pat yra pateikusi sutartis su subtiekėjais dėl atliekų perdavimo, kas atitinka Aplinkos apsaugos agentūros išvadą, jog UAB „Ecoservice“, gavusi iš Tvarkytojų/partnerių, įrašytų į Tvarkytojų sąrašą kaip medinės pakuotės atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai ir atitinkančių Atliekų tvarkymo įstatymą atliekų naudotojams (perdirbėjams) ir (ar) eksportuotojams nustatytus reikalavimus, patvirtinimus apie UAB „Ecoservice“ surinktos medinės pakuotės atliekų perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti kiekį, galėjo išrašyti galutinį medinės pakuotės atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą.
 13. Nepagrįsti apeliantės argumentai, kad UAB „Ecoservice“ neturi teisės vykdyti medinių pakuočių perdirbimo ir/ar naudojimo veiklos. Kaip minėta, pagal TIPK leidimą UAB „Ecoservice“ turi teisę medines pakuotes paruošti naudoti ar šalinti, t. y. tvarkyti S5 būdu. TIPK leidimo 13 lentelėje „Leidžiamos naudoti atliekos“ nurodyta, kad UAB „Ecoservice“ perdirba ir naudoja atliekas, žymimas kodu 15 01 03, S1, S2, S501, S502, S503, S504, S509, R13, t. y. ne tik S5 būdu. Atliekų naudojimo ir šalinimo techniniame reglamente Įmonėje naudojamų ir (ar) šalinamų atliekų sąraše įrašytos atliekos, žymimos kodu 15 01 03, kurių naudojimo ir (ar) šalinimo būdai: S1, S2, S501, S502, S503, S504, S509, R13. Išraše iš Atliekų tvarkytojų valstybės registro taip pat matyti, kad UAB „Ecoservice“ užsiima medinių pakuočių atliekų apdirbimo veikla. Duomenys iš išrašo Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo taip pat patvirtina, kad UAB „Ecoservice“ vykdo medinių atliekų tvarkymo veiklą. Taigi nėra jokio pagrindo teigti, kad UAB „Ecoservice“ neturi teisės vykdyti atliekų kodu 15 01 03 „Medinės pakuotės“ perdirbimo ir/ar naudojimo veiklos.
 14. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus, kad UAB „Ecoservice“ subtiekėjas nepadengia trūkstamos kvalifikacijos dalies medinių pakuočių atžvilgiu. Kaip jau minėta, subtiekėjo TIPK leidime nurodyta, kad atliekos, žymimos kodu 15 01 03, patenka į įmonei leidžiamų pagaminti (35 lentelė), leidžiamų perduoti kitoms atliekų naudojimo ir šalinimo įmonėms (36 lentelė), leidžiamų naudoti ir (ar) šalinti atliekų sąrašą (37-38 lentelės). Subtiekėjo Atliekų naudojimo ar šalinimo reglamente įtvirtintas įmonėje naudojamų ir (ar) šalinamų atliekų sąrašas. Šio sąrašo duomenimis, UAB „Ecoservice“ subtiekėjas naudoja ir (ar) šalina daugelį atliekų, taip pat ir atliekas, žymimas kodu 15 01 03, kurias gali naudoti ir (ar) šalinti įvairiais būdais. Subtiekėjas yra įrašytas į Atliekų tvarkytojų registrą bei Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą. UAB „Ecoservice“ taip pat pateikė subtiekėjų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus bei susitarimus su jais dėl atitinkamų atliekų rūšių tvarkymo. Pateiktų įrodymų visuma patvirtina tinkamą UAB „Ecoservice“ ir jos subtiekėjo kvalifikaciją medinių pakuočių atžvilgiu.
 15. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad akivaizdžiai skirtingas vienodų situacijų sprendimas suponuoja subjektų diskriminaciją. Tačiau nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad dalyvių kvalifikacijos vertinimo metu ieškovė UAB „Ekobazė“ neatitiko ne tik pirkimo sąlygų 11.8 punkte numatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo (neturėjo teisės išrašyti įrodančių dokumentų už pakuočių atliekas 15 01 03), bet ir 11.6. punkte numatyto kvalifikacijos reikalavimo – pateiktame UAB „Ekobazė“ TIPK leidime nurodyta, jog dalyvis turi teisę vykdyti atliekų tvarkymo veiklą (žymimą kodu S5) atliekoms, kurios žymimos kodu 20 01 39, tik 500 t apimtimi per metus, tuo tarpu techninės specifikacijos 4.2.2 punkte numatyta, jog planuojama metinė atliekų tvarkymo veikla S5 atliekoms, žymimoms kodu 20 01 39, apimtis – 1557 t per metus. Bylos duomenys patvirtina, kad kaip ir kiti dalyviai, UAB „Ekobazė“ 2017 m. birželio 28 d. perkančiosios organizacijos raštu buvo paprašyta papildyti duomenis apie kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 11.6 ir 11.8 punktuose numatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Be kitos informacijos, ieškovė taip pat buvo prašoma pateikti dokumentus, įrodančius, kad pasitelkiami subtiekėjai UAB „Kuusamet“, UAB „B. M.“ ir UAB „Metransa“ atitinka pirkimo sąlygų 11.6, 11.8, 11.10 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus toje veiklos srityje, kurioje teiks paslaugas, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti, nes nepateikti jokie dokumentai. Ieškovė perkančiosios organizacijos nustatytų trūkumų nepašalino, todėl jos pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis nurodytų pirkimo sąlygų kvalifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju tvirtinti, kad viešojo pirkimo metu ieškovės ir trečiojo asmens situacijos buvo identiškos ir turėjo būti sprendžiamos tokiu pačiu būdu, nėra jokio pagrindo. Šiuo konkrečiu atveju teisėjų kolegija neįžvelgia tiekėjų lygiateisiškumo principo pažeidimo.
 16. Pažymėtina, kad ieškovė, teikdama pasiūlymą dalyvauti ginčo viešajame pirkime, sutiko su perkančiosios organizacijos nustatytais minimaliais kvalifikacijos reikalavimais bei jų nekvestionavo, ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje ir bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu šalys nekėlė klausimo dėl pirkimo sąlygų 11.8 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo. Byloje nėra duomenų, kad perkančioji organizacija, vertindama skirtingų tiekėjų kvalifikacijos atitiktį nurodytam pirkimo sąlygų minimaliam kvalifikacijos reikalavimui, jas aiškino ir taikė skirtingai. Teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju byloje nėra objektyvaus pagrindo perkančiosios organizacijos elgesį, sudarant pirkimo sąlygas, vertinti kaip galimai priešingą teisei, dėl to nėra ir pagrindo ex officio peržengti byloje keliamo ginčo ribas bei pasisakyti dėl ginčo pirkimo sąlygų teisėtumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-543-415/2015). Kita vertus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad net ir tais atvejais, kai perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustato tam tikrų reikalavimų vykdymo galimybę (alternatyvą), ji negali atsisakyti vertinti jų atitikties, nes, viena vertus, jie buvo išviešinti ir tai galėjo lemti kai kurių tiekėjų apsisprendimą dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose, antra vertus, pasiūlymų vertinimo etape, t. y. dar nevykdant viešojo pirkimo sutarties, paprastai nežinoma, ar iš tiesų tam tikra galimybė nebus įgyvendinta. Tam tikrų paslaugų teikimo poreikio galimybė, nurodyta pirkimo dokumentuose, reiškia, kad perkančioji organizacija, vykdydama sudarytą sutartį, turės teisę pareikalauti atitinkamų veiksmų iš tiekėjo, o tokiu atveju tiekėjas privalės šiuos veiksmus atlikti. Dėl to tokios pirkimo sąlygos negali būti aiškinamos kaip suteikiančios teisę perkančiajai organizacijai nereikalauti iš tiekėjo ar jo pasitelktų subrangovų įrodymų, patvirtinančių jų teisę tiekti paslaugas, kurių galbūt reikės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014).
 17. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju duomenys apie trečiojo asmens UAB „Ecoservice“ pasitelktus subtiekėjus negali būti laikomi konfidencialia informacija, nes tokių duomenų pripažinimas konfidencialiais nepagrįstai apribotų tiekėjo teisę kvestionuoti konkurentų kvalifikacijos teisėtumą VPĮ 93 straipsnyje nustatyta tvarka. Bylos duomenys patvirtina, kad informacija apie trečiojo asmens UAB „Ecoservice“ pasitelktą subtiekėją, kurio pajėgumais trečiasis asmuo grindė atitiktį ginčo pirkimo sąlygų 11.8 punkte numatytam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui, išviešinta, kas patvirtina, jog ieškovei nebuvo apribota teisė apeliacine tvarka ginti savo galimai pažeistas teises šiuo aspektu.
 18. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytus argumentus, konstatuoja, kad naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 6 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliantei nepriteistinas (CPK 93 straipsnis).

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai