Byla e2-537-855/2020
Dėl viešųjų pirkimų

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramunės Mikonienės, Andriaus Veriko ir Renatos Volodko (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „MT Group“ ieškinį atsakovei AB „Amber Grid“, tretieji asmenys – Rafako S.A., UAB „Alvora“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba dėl viešųjų pirkimų,

Nustatė

21.

3Ieškovė UAB „MT Group“ 2019-11-22 kreipėsi į teismą su ieškiniu (priimtas 2019-11-26), 2019-12-09 su patikslintu ieškiniu (priimtas 2019-12-10), 2020-01-03 su patikslintu ieškiniu (priimtas 2020-01-06), 2020-01-17 su patikslintu ieškiniui (priimtas 2020-01-20) atsakovei AB „Amber Grid“, prašydama atsakovės tarptautiniame viešajame pirkime „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai“:

41)

5panaikinti atsakovės 2019-10-29 sprendimą sugrįžti į ūkio subjektų grupės UAB „MT Group“ ir Rafako S.A. galutinio pasiūlymo pakartotinį vertinimą,

62)

7panaikinti atsakovės 2019-11-08 Balų perskaičiavimo sprendimą dalyje dėl nepagrįstai sumažintų balų UAB „MT Group“ ir Rafako S.A. pagal vertinimo kriterijus K2, E1, E2, E3 ir E5;

83)

9panaikinti atsakovės 2019-12-10 sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo;

104)

11pripažinti negaliojančia 2019-12-23 viešojo pirkimo sutartį tarp AB „Amber Grid“ ir UAB „Alvora“ bei UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ konsorciumo;

125)

13įpareigoti atsakovę ištaisyti pažeidimus ir:

14-

15grįžti į prieš pažeidimus buvusią padėtį, t. y. nustatyti naują galutinių pasiūlymų pateikimo terminą visiems pirkimo dalyviams, kurie buvo pateikę pirminius pasiūlymus;

16-

17netenkinus prieš tai buvusio reikalavimo, panaikinti 2019-12-10 Pasiūlymų eilės sprendimą dėl UAB „Alvora“ – UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pasiūlymo neatitikties Pirkimo dokumentų reikalavimams, ekonominio naudingumo kriterijams bei šiam tiekėjui suteikus nepagrįstą konkurencinį pranašumą;

18-

19įpareigoti atsakovę kreiptis į Nacionalinio saugumo komisiją su tikslu įvertinti UAB „KRS“ – Baltarusijos įmonės „Beltruboprovodstroj“ konsorciumo, UAB „Alvora“ – UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ konsorciumo atitiktį nacionalinio saugumo interesams, o Komisijai nusprendus, jog jie netenkina nacionalinio saugumo interesų, tokį pasiūlymą atmesti;

20-

21netenkinus aukščiau nurodytų reikalavimų, nutraukti viešojo pirkimo procedūras dėl esminių pažeidimų.

226)

23išreikalauti iš atsakovės tiekėjo UAB „Alvora“ – UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ konsorciumo nekonfidencialius duomenis, įvardintus patikslintame ieškinyje.

242.

25Ieškovė nurodė, kad ji kartu su jungtinės veiklos partneriu Lenkijos įmone Rafako S.A. pateikė atsakovės vykdomame viešajame pirkime ekonomiškai naudingiausią ir pranašiausią pasiūlymą (toliau – MT Group – Rafako pasiūlymas), tačiau atsakovė 2019-08-01 sprendimu nutarė pirkimo laimėtoju pripažinti kitos ūkio subjektų grupės, kurią sudaro jungtinės veiklos pagrindu veikiančios UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pateiktą pasiūlymą (toliau – Alvora – ŠDS pasiūlymas), skyrusi jam ( - ) ekonominio naudingumo balus, o ieškovei ir Rafako S.A. – ( - ) balus išimtinai dėl mažesnės darbų kainos, nors ieškovė ir Rafako S.A. pasiruošę mokėti darbuotojams didesnius darbo užmokesčius, turi geresnę projekto valdymo strategiją, greičiau įvykdytų darbus, komandos kompetencija yra aukštesnė, siūlomi geresni darbų ir medžiagų garantiniai įsipareigojimai. Apskundus šį sprendimą ir iniciavus Vilniaus apygardos teisme civilinę bylą Nr. e2-4048-653/2019, atsakovė, nesulaukusi bylos baigties, nusprendė pati panaikinti pasiūlymų eilės sprendimą, pakeisti vadovą, pirkimų komisijos pirmininką ir sudaryti naują pirkimų komisiją, todėl civilinė byla buvo nutraukta. 2019-10-29 atsakovė sprendimu nusprendė grįžti į MT Group - Rafako S.A. galutinio pasiūlymo pakartotinį vertinimą, o 2019-11-06 atsakymu į ieškovės prašymą paaiškinti šį sprendimą, nepaaiškino, kaip užtikrinamas jo teisėtumas ir pagrįstumas, kai yra jau žinomos galutinės pasiūlymų kainos, kai nėra jokių skundų ir pretenzijų dėl ieškovės ir Rafako S.A. pasiūlymo. Ieškovei 2019-11-08 pateikus pretenziją dėl šio sprendimo, atsakovė 2019-11-11 ją atmetė.

263.

27Ieškovė nurodė, kad pirkimui vykstant skelbiamų derybų būdu, vienas iš etapų – ekonomiškai naudingiausio galutinio pasiūlymo atranka – vyksta, kai kaina sužinoma vėliausiai, tik įvertinus visus kitus kokybinius parametrus, taip užtikrinant balų skyrimo objektyvumą, kurio neįtakotų galimas noras rinktis mažesnę kainą pasiūliusį dalyvį. Taigi, atsakovei yra draudžiama iš naujo pervertinti tiekėjo galutinio pasiūlymo ekonominio naudingumo balą, kuomet atsakovė jau yra susipažinusi su pirkimo dalyvių galutinių pasiūlymų kainomis, nes taip pažeidžiami Pirkimo dokumentų 13.1-13.2 p. bei Pirkimų įstatymo 57 str. 5 d., 29 str. 1 d. reikalavimai. Tuo tarpu atsakovė skundžiamu sprendimu nutarė sugrįžti į tiekėjo galutinio pasiūlymo „A“ dalies vertinimą bei pervertinti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo balą tuomet, kai atsakovė jau yra susipažinusi su ieškovės bei kitų tiekėjų galutinėmis pasiūlymo kainomis. Tai suteikia atsakovei neribotą ir neskaidrią diskreciją skirti MT Group – Rafako pasiūlymui neobjektyvius ekonominio naudingumo balus už jo kokybinius pasiūlymo parametrus ir balų skyrimu prognozuoti pirkimo laimėtoją.

284.

29Atsakovė atsakyme į pretenziją nepagrįstai teigia, kad pirkimo dokumentuose įtvirtinti kokybės kriterijai neva yra kiekybiškai pamatuojami: atsakovė vertina pirkimo dalyvių parengtus Pajėgumų paskirstymo planus, bet jų kiekybiškai neįmanoma pamatuoti, kadangi vertinamos tokios pasiūlymo kiekybinės savybės kaip darbų paskirstymas tarp specialistų, medžiagų pasitelkimas, terminų įvykdymas; pirkime vertinama įmonės specialistų profesinė patirtis, įgyta atitinkamuose objektuose ir einant atitinkamas pareigas, o tai yra kokybiniai kriterijai.

305.

31Ieškovė nurodė, kad atsakovė 2019-11-08 sprendimu, iš naujo įvertinusi tiekėjų pasiūlymus, nepagrįstai, nemotyvuotai ir neteisėtai nusprendė atimti ankstesniu – 2019-08-01 sprendimu ieškovei bei jos partneriui Rafako S.A. skirtus ekonominio naudingumo balus, o ieškovei 2019-11-12 kreipusis dėl tokio sprendimo paaiškinimo, atsakovė 2019-11-14 suteikė motyvus, dėl ko ieškovė 2019-11-18 ir 2019-11-25 pateikė pretenzijas, prašydama panaikinti 2019-11-08 Balų perskaičiavimo sprendimą bei suteikti ieškovei duomenis apie atsakovo vykdytą komunikaciją su ieškovės pirkime pasitelktų specialistų įvykdytų projektų užsakovais, kurių atsiliepimai buvo reikšmingi sprendžiant dėl specialistų profesinės patirties, tačiau atsakovė 2019-11-26 atsakymu atmetė abi pretenzijas ir tik neženklioje dalyje jas tenkino, pridedama vieną balą dėl ekonominio naudingumo kriterijaus „Kompetencija (E) parametro E4.

326.

33Ieškovės nuomone, nors atsakovė nurodė, kad grįžo į balų perskaičiavimą atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų tarnybos išvados duomenis, pateiktus c.b. Nr. e2-4048-653/2019, tačiau atsakovė iš esmės atliko visų ekonominio naudingumo balų peržiūrą ir perskaičiavimą, visa apimtimi naujai tyrė ieškovės Pajėgumų paskirstymo planą, nors dėl jo nebuvo pasisakyta VPT išvadoje, pilna apimtimi tyrė ieškovės specialistų profesinę patirtį, nors VPT išvadoje pasisakyta tik dėl vienos profesinės patirties pagal E1 vertinimo kriterijų, 2019-10-29 nustatė ieškovei itin trumpą terminą pateikti pasiūlymo paaiškinimus. Tokiu būdu atsakovė Balų perskaičiavimo sprendimu nepagrįstai atėmė iš ieškovės net 10 balų: jeigu ankstesniu 2019-08-09 sprendimu už K2 ir E1-E7 pasiūlymo vertinimo kriterijų parametrus buvo skyrusi viso 15 balų iš 17, tai nauju 2019-11-08 sprendimu skyrė viso 7 balus iš 17, o visi ekonominio naudingumo balai, kurie buvo atimti iš MT Group – Rafako, yra kokybinio (ne kiekybinio) pobūdžio, esant subjektyvumo faktoriui ir interpretavimo rizikai.

347.

35Atsakovė nepagrįstai atėmė iš MT Group – Rafako pasiūlymo net 3 balus dėl Pajėgumų paskirstymo plano, kuriame buvo pateikti duomenys apie dalyvio specialistus, darbų pasiskirstymą bei jų vykdymą - už parametrą K2 „Pajėgumai“, dėl to, kad ieškovė neva nenurodė 35 vnt. šaltkalvių (montuotojų, izoliuotojų), o tinkamai nurodė tik 34 vnt. šaltkalvių, 1 šaltkalvis (R. V.) negalėjo būti nurodytas, nes jis nurodytas paraiškoje; taip pat plane neva nenurodė kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbų. Ieškovės nuomone, vien tai, kad galutinio pasiūlymo priede Nr. 1 ieškovė nurodė šaltkalvį R. V., kuris buvo nurodytas ir paraiškoje, nereiškia, kad ieškovė pasiūlė mažesnį papildomų šaltkalvių kiekį, nei buvo prašoma pagal Pirkimo dokumentus, nes paraiškos pateikimo metu ieškovė net nesirėmė R. V. kvalifikacija, kad atitiktų kvalifikacinius reikalavimus – ieškovė pasitelkė paraiškoje 10 specialistų, turinčių teisę atlikti gamtinių dujų perdavimo sistemos vamzdynų remonto ir bandymo darbus, tarp pastarųjų buvo ir 2 šaltkalviai – R. V. ir R. J., kurių kvalifikacija dėl teisės atlikti gamtinių dujų perdavimo sistemos vamzdynų remonto ir bandymo darbus nebuvo būtina, kad ieškovė būtų pripažįstama atitinkančiu Pirkimo 9.10.7 p. kvalifikacijos reikalavimą, kadangi mažiausiai 8 specialistų skaičius yra išpildomas ir be pastarųjų šaltkalvių, taigi R. V. galėjo būti nurodomas kaip tas papildomas šaltkalvis galutinio pasiūlymo pateikimo metu pagal Pirkimo dokumentų 14.11.2 punktą ir atitinkamai ieškovei turėjo būti suteikti visi 3 balai.

368.

37Pajėgumų paskirstymo planas apėmė kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbus čiaupų aikštelės įrengimo darbų apimtyje, kas patenkina Pirkimo dokumentų 8.10.2.1.13 p. reikalavimus, o viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu bus rengiamas Darbų vykdymo grafikas, kuriame ir turės būti išskirti visi konkretūs darbai; ieškovė Pajėgumų paskirstymo plane identifikavimo kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbus, inter alia atsižvelgdama į Techninės specifikacijos 52 punktą, kuriame nurodytas reikalavimas įrengti kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kameras, tuo tarpu kartu su Pirkimo dokumentais pateiktame techniniame projekte kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kameros nėra atskirti kaip atskiri statiniai ir nėra apibrėžtos jų fizinės ribos, ką ieškovė ir paaiškino atsakovei, tačiau pastaroji nepagrįstai sprendė, kad Pajėgumų paskirstymo plane turėjo būti išskirti atskirai kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbai. Ieškovei pasiūlyme įsivertinus kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbus bei jų kiekius, logiška, kad ieškovė juos atitinkamai identifikavo ir Pajėgumų paskirstymo plane. Atsakovė netinkamai vertina Pajėgumų paskirstymo plano detalumo lygmenį ir plano paskirtį. Atskiros darbų grupės detalės turės būti išskirtos ne pasiūlymo pateikimo metu, o sutarties vykdymo metu – rangovui rengiant Darbų vykdymo grafiką, kaip numatyta Pirkimo sutarties projekto 4.3 punkte ir Pirkimo sutarties 1 priedo 2 punkte.

389.

39Atsakovė Balų perskaičiavimo sprendimu nepagrįstai sprendė, kad ieškovės specialistas E1 V. D. neturi reikiamos profesinės patirties atsakovės projekte „Klaipėda – Kuršėnai“ ir tariamai jame nevykdė ypatingojo statinio statybos vadovo pareigų, dėl ko atsakovė panaikino 1 balą, nors ankstesniame savo balų skyrimo sprendime atsakovė šį asmenį laikė turinčiu reikiamą profesinę patirtį. Ieškovei pateikus pretenzijas bei objektyvius papildomus įrodymus dėl šio specialisto, atsakovė atsakyme į pretenzijas pateikė naują argumentą, kuriuo nebuvo ankstesniuose motyvuose - jog neva projekto apimtyje faktiškai nebuvo įrengtas bent 1 linijinis magistralinio dujotiekio įtaisas, nors tokio argumento negalėjo kelti bei niekaip nepagrindė. Minėtame projekte V. D. pasirašė suvirinimo siūlų schemas ne kaip subrangovo atstovas, o kaip statinio statybos vadovas; „statybos vadovo“ pareigybės, kurios nėra teisės aktuose, nurodymas yra tas pats kaip ypatingojo statinio statybos vadovo pareigybės nurodymas; pačiame atsakovės išduotame leidime atlikti darbus projekte „Klaipėda – Kuršėnai“ V. D. nurodomas kaip statybos vadovas.

4010.

41Atsakovė Balų perskaičiavimo sprendimu nepagrįstai panaikino 1 balą dėl ieškovės specialisto E2 E. D. profesinės patirties, nes sprendė jog šio kriterijaus neva netenkina Lenkijos užsakovo ZRUG Spolka zo.o projektas „Szczecin – Lwowek dujotieko darbai“, kadangi nėra aišku, ar šiame projekte buvo įrengtas bent vienas linijinio magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisas (čiaupas), kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm. Ieškovė kartu su 2019-11-18 pretenzija pateikė atsakovei ZRUG Spolka Zo.o patvirtinimą, kad siūlomas specialistas de facto dalyvavo atliekant čiaupų aikštelių įrengimo darbus, bet atsakovė jo nepagrįstai nepriėmė; ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai, susiję su profesine patirtimi (E) buvo keliami ne įmonei (rangovui), o konkrečiam specialistui, todėl atsakovė negalėjo laikyti neįrodytu, jog būtent UAB „Kauno dujotiekio statyba“ įrengė bent vieną linijinį magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisą, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm.

4211.

43Atsakovė Balų perskaičiavimo sprendimu nepagrįstai panaikino 2 balus už ieškovės specialisto E3 J. H. V. U. profesinę patirtį, nes šis neva nėjo ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo pareigų projektuose ir nėra aišku, ar „Nowal“ projekte buvo įrengtas 1 linijinis magistralinis dujotiekio uždarymo įtaisas (čiaupas), ne mažesnio kaip 700 mm skersmens. Ieškovė su pretenzija pateikė Vokietijos aplinkos, gamtos apsaugos ir reaktorių saugos ministerijos išaiškinimą, kad rangovo skiriamų asmenų atsakomybės nėra reglamentuojamos Vokietijoje įstatymiškai, tai yra sutartinis dalykas; dar 2019-11-05 paaiškinimuose ieškovė pažymėjo, kad minėtas specialistas turi įgijęs Lietuvoje teisės pripažinimo atestatą ypatingojo statinio statybos vadovo pareigoms, kuris išduodamas tik tuo atveju, jei kitoje šalyje specialistas turi lygiavertę kvalifikaciją, o tai aiškiai įrodo, kad specialistas nėra tik administracinis projekto vadovas, bet techninį išsilavinimą bei kvalifikaciją turintis specialistas. Su galutiniu pasiūlymu ieškovė dar pateikė eilę dokumentų, tvirtinančių šio specialisto patirtį abiejuose projektuose, įskaitant ir užsakovo Gascade Gastransporto GmbH pažymą. Pati atsakovė buvo kreipusis į Vokietijos užsakovą ir gavusi visą reikšmingą informaciją dėl projektų atitikties E3 vertinimo kriterijams.

4412.

45Atsakovė Balų perskaičiavimo sprendimu nepagrįstai atėmė 1 balą dėl specialisto A. M. profesinės patirties pagal E5 kriterijų, nors ieškovė buvo pateikusi eilę įrodymų ir kartu su pretenzija papildomus paaiškinimus, tvirtinančius jo profesinę patirtį.

4613.

47Pagaliau, atsakovė nepagrįstai ir be jokių motyvų atsisakė suteikti ieškovei prašomus duomenis - kreipimosi raštus į ieškovės specialistų užsakovus užsienyje bei gautus atsakymus.

4814.

49Ieškovė nurodė, kad 2019-12-06 atsakovė paskelbė Pasiūlymų eilės sprendimą, kuriuo atlikusi pakartotinį pasiūlymų vertinimą, nutarė pirkimo laimėtoju pripažinti Alvora – ŠDS konsorciumą, o ieškovei 2019-12-20 pateikus dėl šio sprendimo pretenziją, atsakovė priėmė sprendimą pretenziją palikti nenagrinėtą dėl jos tariamo neatitikimo PĮ 109 str. 1 d. reikalavimams, kaip pateiktą praleidus terminą bei kaip pateiktą pakartotinai, nors ši pretenzija buvo vienintelė tokia teikta būtent dėl 2019-12-10 sprendimo, kuris laikytinas nauju perkančiosios organizacijos sprendimu (atsakovės pažeidimai, nurodyti pretenzijoje, tapo aiškūs tik jai priėmus skundžiamą sprendimą), tokiu būdu siekdama kuo greičiau užbaigti pirkimą, visiškai neketinant nagrinėti jokių pretenzijų, ignoruojant atidėjimo terminus bei paneigiant ieškovės teisę ginčyti naują pasiūlymų eilės sprendimą bei siekti teisėto laimėjimo, nes tą pačią dieną – 2019-12-23 su pirkimo laimėtoju buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis.

5015.

51Ieškovei tik 2019-12-23 buvo pateikti papildomi Alvora – ŠDS konsorciumo pasiūlymo duomenys, todėl su jais susipažinusi ieškovė turėjo teisę pateikti pretenziją dėl jų neatitikties Pirkimo dokumentų reikalavimams, ką ir padarė 2020-01-02 pretenzijoje nurodydama atsakovės įvykdytus papildomus pažeidimus atliekant pakartotinį Alvora – ŠDS pasiūlymo vertinimą, tačiau atsakovė 2020-01-10 sprendimu nepagrįstai atsisakė nagrinėti šią pretenziją, nes jau buvo sudaryta pirkimo sutartis bei gautas jos įvykdymo užtikrinimas, pirkimo procedūros pasibaigusios, taip neteisėtai paneigdama ieškovės teisę į ikiteisminę ginčo sprendimo tvarką. Papildoma pretenzija buvo pateikta tik dėl tų duomenų, kurie buvo gauti 2019-12-23; joje buvo ginčijamas ne tik 2019-12-23 sprendimas, bet ir nepagrįstas atsisakymas suteikti ieškovei nekonfidencialius dokumentus apie Alvora – ŠDS pasiūlymą, tuo tarpu tiekėjo teisė susipažinti su laimėjusiu pasiūlymu nėra niekaip ribojama viešojo pirkimo sutarties sudarymo ar viešojo pirkimo procedūrų pasibaigimo faktu, tiekėjo teisė į informaciją apie laimėjusio dalyvio pasiūlymą įgyvendinama ir po sutarties sudarymo su laimėjusiu pasiūlymu.

5216.

53Ieškovės nuomone, atsakovė suteikė nepagrįstą ir neteisėtą konkurencinį pranašumą Alvora – ŠDS konsorciumui teikiant galutinį kainos pasiūlymą, nes jam leido nepasitelkti visų papildomų specialistų sutarties vykdymui, kurie buvo išviešinti Alvora - ŠDS paraiškoje (projektavimo darbų atlikimui liko tik UAB „Ardynas“, tačiau paraiškoje nurodytų ILF Consulting Engeneers Polska Sp.z.o.o. projekto vadovo ir projekto dalies vadovų, taip pat subtiekėjų „Hidrotteros“ ir „If Consulting“ nebeliko), tuo tarpu MT Group – Rafako teikiant galutinį pasiūlymą privalėjo ir pasitelkė visus paraiškos papildomus (perteklinius) specialistus, ir jeigu ieškovei būtų sudaryta lygiateisė galimybė nepasitelkti visų paraiškos specialistų, ji pasiūlytų perkančiajai organizacijai net 4 mlj. pigesnę kainą, nes galėtų įvykdyti sutartį ir nepasitelkusi papildomų specialistų, o pasitelkiant tik atsakovės nustatytą minimalų specialistų skaičių. Pagal atsakovės išaiškinimus tiekėjai turėjo pareigą tuos specialistus, kuriuos nurodė paraiškoje, pasitelkti ir sutarties vykdymui. Be to, perkantysis subjektas, iš naujo vertindamas Alvora – ŠDS pasiūlymą, apsiribojo tik 3 ekonominio naudingumo balų panaikinimu jam dėl pastarojo pažeidimo, ir nesudarė galimybės visiems pirkimo dalyviams pateikti naujus galutinius pasiūlymus, įskaitant galutinę pasiūlymo kainą.

5417.

55Konkurencinis pranašumas buvo suteiktas Alvora – ŠDS pasiūlymui ir kai buvo sprendžiama dėl jo atitikties nacionaliniam saugumui – būtent dėl atsakovės veiksmų ir sprendimų konsorciumas buvo nepagrįstai pripažintas formaliai atitinkantis nacionalinio saugumo interesus, o tai lemia pamatinių skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir kitų viešųjų pirkimų principų pažeidimą. Kauno bendrovės UAB „KRS“ ir Baltarusijos bendrovės „Baltruboprovodstroj“ konsorciumas pirkime pasiūlė mažiausią kainą – 74,9 mlj. Eur be PVM, ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, todėl kaip potencialus laimėtojas buvo tikrinamas atitikties nacionalinio saugumo interesams aspektu, tačiau dar neegzistuojant ir nepateikus LR Vyriausybei Saugumo plano, kuris turėjo būti parengtas perkančiojo subjekto viduje ir kuriame turėjo būti numatytos fizinio, kibernetinio, personalo saugumo bei informacinio slaptumo priemonės, užtikrinančios nacionaliniam saugumui reikšmingų bei svarbių infrastruktūros ir kitų objektų apsaugą, tuo tarpu pašalinus šį subjektą iš pirkimo procedūrų dėl neatitikties nacionalinio saugumo interesams, atsakovė kreipėsi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija (toliau – Saugumo komisija) dėl Alvora – ŠDS atitikties nacionalinio saugumo interesams, ir šio subjekto atitikimas buvo patikrintas bei teigiama išvada priimta jau perkančiajam subjektui parengus, pateikus tvirtinimui ir Vyriausybei patvirtinus Saugumo planą, kuris, kaip matyti iš LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete 2019-12-18 vykusio posėdžio, kuriame buvo svarstomas Saugumo komisijos 2019-07-25 sprendimo dėl Alvora – ŠDS atitikties nacionalinio saugumo interesams pagrįstumas, yra svarbus dokumentas, į kurį atsižvelgia tiek pats perkantysis subjektas, tiek privalo pagal Saugumo įstatymą atsižvelgti Saugumo komisija, spręsdami klausimus dėl nacionalinio saugumo ir rizikų suvaldymo. Visa tai lėmė, kad pirkimo dalyvių atitiktis nacionalinio saugumo interesams buvo įvertinama nelygiavertiškai. Be to, ankstesnėje civilinėje byloje pateiktoje Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje buvo nurodyta, kad perkantysis subjektas privalo įvertinti visus viešojo pirkimo dalyvius pagal vienodą Saugumo plano redakciją, ir jei būtų nustatyta, kad tiekėjai vertinti pagal skirtingų saugumo planų skirtingus reikalavimus, kas lėmė nevienodų vertinimo kriterijų taikymą tiekėjų atžvilgiu, tokia situacija būtų nesuderinama su tiekėjų lygiateisiškumo, pirkimo skaidrumo principo reikalavimais. Atsakovė šio pažeidimo, iš naujo vertindama pasiūlymus, neištaisė, nutarė atlikti pakartotinį pasiūlymų vertinimą tik dviejų dalyvių atžvilgiu ir neatlikti pakartotinio pasiūlymų vertinimo dėl Pirkime dalyvavusio ir pašalinto KRS – Beltroboprovodstroj konsorciumo.

5618.

57Ieškovės nuomone, 2019-12-17 – 2019-12-18 viešai visuomenei pristatytas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos nepriklausomas tyrimas, LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto 2019-12-18 sprendimas ir kreipimasis į Saugumo komisiją rodo, jog Alvora – ŠDS kelia realią grėsmę ir rizikas nacionalinio saugumo interesams LR strateginės dujotiekio infrastruktūros srityje, pvz., nuo 2019-09-09 naujuoju UAB „Alvora“ gen. direktoriumi tapo T. Š., kuris nėra patikrintas nacionalinio saugumo požiūriu, todėl Pasiūlymų eilės sprendimas turi būti panaikintas ir iš naujo turi būti kreiptasi į Saugumo komisiją, siekiant įvertinti KRS – Beltruboprovodstroj konsorciumo bei Alvora – ŠDS konsorciumo atitiktį nacionalinio saugumo interesams.

5819.

59Ieškovė nurodė, kad Alvora – ŠDS turi MT Group – Rafako konfidencialius pasiūlymo duomenis, nors ir neturi teisės jų įgyti, juos, tikėtina, neteisėtai atskleidė perkančiojo subjekto atstovai dar prieš galutinių pasiūlymų pateikimo dieną (prieš 2019-03-08), kas leido Alvora – ŠDS galutinio pasiūlymo teikimo metu pasiūlyti net 23 proc. mažesnę galutinę kainą, nei pirminio pasiūlymo teikimo dieną: Alvora – ŠDS pirminio pasiūlymo kaina buvo 102 947 812 Eur be PVM, tuo tarpu galutinio pasiūlymo kaina – 79 850 817 Eur be PVM, o tokiam ženkliam kainos pokyčiui nebuvo jokių objektyvių aplinkybių, pirkimo objekto apimtis nepakito, pirkimo objektas nėra įprastos kasdienės prekės, kurioms galima taikyti nuolaidas, pirkimo objekto vertė itin didelė, nėra jokio racionalaus paaiškinimo dėl 23 000 000 Eur mažesnės kainos pateikimo galutiniu pasiūlymu, todėl perkantysis subjektas turėjo kreiptis į tiekėją dėl kardinalių kainos pokyčių paaiškinimo. Be to, galimą MT Group – Rafako dokumentų atskleidimą konkurentui patvirtina asmeninės perkančiojo subjekto ir UAB „Alvora“ sąsajos profesinėje ir laisvalaikio srityse, vadovų kaita. Dėl šių aplinkybių ir abejonių visumos yra pagrindas pašalinti tiekėją iš pirkimo Pirkimo dokumentų 3.7. punkto pagrindu – kai tiekėjas ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje.

6020.

61Iš MT Group – Rafako 2019-08-16 ir 2019-12-23 suteiktų duomenų matyti, kad paraiškų pateikimo dieną Alvora – ŠDS neturėjo reikiamos kvalifikacijos, kuri buvo keliama dėl 16 suvirintojų, kvalifikuotų pagal Lietuvos standartą LST EN ISO9606-1:2013 „Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas, 1 dalis. Plienai (ISO 9606-1:2012, įskaitant Cor. 1:2012) arba lygiavertį, bei turinčių ne mažesnę, kaip 2 metų patirtį, virinant plieninius magistralinius dujotiekius ar kitą plieninę slėginę įrangą, kurios projektinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar; 16 suvirintojų buvo pateikti tik po paraiškų pateikimo pabaigos (po 2018-08-22), jie buvo pasitelkti darbų sutarčių ir ketinimų protokolų pagrindu laikotarpiu nuo 2019-01-14 iki 2019-02-19; Alvora – ŠDS paraiškoje nurodyta, kad ketina įdarbinti 4 suvirintojus, tačiau nėra nei vieno ketinimų protokolo, kuris būtų sudarytas paraiškos teikimo dieną ar prieš tai, taigi paraiškos pateikimo dieną Alvora – ŠDS kvalifikacijai pagrįsti trūko 4 suvirintojų, todėl pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų A-3 priedo 3 9.10 p. 3) papunkčio reikalavimo. Priimdamas dokumentus suvirintojų kvalifikacijai pagrįsti po paraiškų pateikimo termino pabaigos, perkantysis subjektas pažeidė lygiateisiškumo, skaidrumo ir kitus pamatinius viešųjų pirkimų principus.

6221.

63Ieškovė nurodė, kad Alvora – ŠDS turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūrų, nes teikė klaidinančią informaciją dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams – nepateikė informacijos apie egzistuojančius itin glaudžius ir pastovius verslo ryšius trečiose šalyse (Rusijoje, Baltarusijoje), nors privalėjo tą padaryti pagal Pirkimo dokumentų 15.8. punkto reikalavimus, žiniasklaidoje buvo nurodžiusi, kad dirba Baltarusijoje tik su privačiais užsakovais, nors 2019 m. įgyvendino Naftotiekio Novopolsko – Fanipolio Baltarusijoje statybas, UAB „Alvora“ ir jos dukterinės bendrovės vykdo darbus strateginiuose, valstybės kontroliuojamuose objektuose Rusijoje ir Baltarusijoje.

6422.

65Alvora - ŠDS taip pat teikė klaidinančią informaciją apie siūlomo specialisto – ypatingojo statinio statybos vadovo V. Ž. profesinę patirtį pagal Pirkimo dokumentų 14.14 p. ekonominio naudingumo kriterijus E1 parametrą – dėl jo pareigų ėjimo AB „Klaipėdos naftos“ Suskystintų gamtinių dujų terminalo dujotiekio ir dujų matavimo stoties projektavimo ir statybos projekte, sėkmingai įvykdytos sutarties fakto, nors „Alvora“ neįvykdė ir sėkmingai neužbaigė šio projekto, pati nutraukė subrangos sutartį su generaliniu rangovu PPS, ir nors atsakovė nauju Pasiūlymų eilės sprendimu panaikino balą dėl minimos sutarties neatitikties E1 parametrui, tačiau nepašalino Alvora – ŠDS dėl klaidinančios informacijos suteikimo.

6623.

67Be to, Alvora – ŠDS teikė klaidinančią informaciją apie pasitelktų specialistų skaičių pirminiame pasiūlyme: jo pateikimo dieną 2018-11-15 nurodė, kad savo komandoje turi 13 specialiųjų statybos darbų vadovų, tačiau tokio skaičiaus specialistų pirminio apsiūlymo pateikimo dieną nebuvo, ko neginčijo ir patys tretieji asmenys; tą perkančioji organizacija turėjo įvertinti ir nekviesti toliau dalyvauti derybose tiekėjų, kurių pirminiai pasiūlymai pirkimo dokumentų reikalavimų, o Alvora – ŠDS konsorciumą pašalinti už melagingų duomenų pateikimą.

6824.

69Ieškovė nurodė, kad Alvora – ŠDS pasiūlymas neatitiko kelių teisės verstis veikla reikalavimų, dėl ko jis turėjo būti atmestas: a) nei vienas iš konsorciumo narių neturi Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduoto atestato, suteikiančio teisę vykdyti statybos darbus kultūros paveldo teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, tuo tarpu Pirkimo dokumentų visuma patvirtina, kad statybos darbai (tarp kurių yra archeologiniai žvalgymai visoje magistralinio dujotiekio zonoje) bus vykdomi ir kultūros paveldo objekto teritorijoje (magistralinio dujotiekio teritorija yra dalinai priskirtina kultūros paveldui), darbų zona apims atitinkamą dalį kultūros paveldo teritorijos, o atsakovė 2019-08-14 atsakymu į ieškovės pretenziją pripažino, kad atitinkami statybos darbai kultūros paveldo teritorijoje bus atliekami bei kad Alvora – ŠDS neturi ir nepateikė reikiamų atestatų; b) Alvora – ŠDS subtiekėjas UAB „Įžvalga“ neturi kvalifikacijos vykdyti bendruosius statybos darbus dujų inžineriniuose tinkluose, t. y. neatitinka Pirkimo dokumentų A-3 priedo 9.2 p. reikalavimo, nors VPT 2019-10-11 vertinimo išvadoje Nr. 4S-1147(7.14) buvo įpareigojusi atsakovę įsitikinti UAB „Įžvalga“ atitiktimi Pirkimo dokumentų reikalavimams, nes buvo remtasi jos pajėgumais, o Alvora – ŠDS nepateikė UAB „Įžvalga“ ir kitų subtiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų.

7025.

71Ieškovės 2019-12-23 gauti Alvora – ŠDS konsorciumo pasiūlymo dokumentai rodo, kad atsakovės atlikta pakartotinė pasiūlymo vertinimo procedūra Alvora – ŠDS konsorciumo atžvilgiu buvo neobjektyvi ir šališka, nes atsakovė nepagrįstai suteikė 1 balą už ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo profesinę patirtį pagal E4 vertinimo kriterijų Šakių dujų skirstymo stoties projekte, nors tai nėra naujos statybos ar rekonstrukcijos projektas, o tik remonto projektas, ką patvirtina paties užsakovo pažyma.

7226.

73Atsakovė 2019-12-23 suteikė ieškovei tik dalį Alvora – ŠDS pasiūlymo dokumentų, nors ieškovė turėjo teisę susipažinti ir su eile kitų dokumentų: a) Alvora – ŠDS specialistų ir kitų pasitelktų pajėgumų vardai ir pavardės atitinkamuose pasiūlymų dokumentuose: atsakovės teikiamos nuorodos į asmens duomenų apsaugos teisės aktus neaktualios, nes PĮ redakcijoje, galiojusioje nuo 2019-06-11, nebeliko nuorodų į LR Asmenų duomenų teisinės apsaugos įstatymą kaip pateisinantį duomenų neatskleidimą, tokių duomenų turėjimas būtinas ieškovės teisei į gynybą ir siekiant įvertinti, ar atitinkami specialistai turi reikiamą kvalifikaciją, ar pasitelktas pajėgumas yra tinkamas paraiškos, priminio bei galutinio pasiūlymo pasitelkimo etapuose, ar suvirintojų sertifikatai atitinka suvirintojų sujungimų (metalo) kokybės bandymo protokolus, ar nėra draudžiamų esmės keitimų ir kitų pažeidimų; b) pasiūlymo dokumentai, kurie turėjo būti pateikti pagal Pirkimo dokumentų 8.10.3 p – medžiagos ir/ar įrangos komplektacijos negali būti laikoma konfidencialiais duomenimis, nes ji turi tenkinti išviešintus Techninės specifikacijos reikalavimus, jie nesuteikia jokio konkurencinio pranašumo, tokių duomenų atskleidimas leistų įsitikinti pasiūlymo atitiktimi pirkimo dokumentų reikalavimams; c) Alvora – ŠDS / pasitelktų subjektų užsakovų atsiliepimai apie jų profesinę – kvalifikacinę patirtį, specialistų užsakovų atsiliepimai apie Alvora – ŠDS pasitelktų specialistų profesinę patirtį pagal kompetencijos vertinimo kriterijų (E) – atsakovė suteikė dalį tokių dokumentų, o dalies nesuteikė, nepagrindė, kodėl vienus laiko konfidencialiais, o kitus ne, užsakovų atsiliepimuose esantys duomenys apie praeities įvykius nesuteikia ieškovei jokio konkurencinio pranašumo, o tik leidžia įsitikinti atsakovės sprendimų objektyvumu ir teisėtumu; d) Pajėgumų pasiskirstymo plano priedai – nors Alvora – ŠDS pasiūlymui už Pajėgumų pasiskirstymo planą buvo suteikta 0 balų, tai nereiškia, kad ieškovė neturi teisės su jo priedais susipažinti; e) Jungtinės veiklos sutarties duomenys dėl pirkimų darbų pasiskirstymo tarp jungtinės veiklos partnerių – jis nepasižymi jokia komercine ir slapta informacija; f) ketinimų protokolų su subtiekėjais ir kitais ūkio subjektais duomenys dėl pirkimo darbų pasiskirstymo – jie nepasižymi jokia komercine ir slapta informacija, dalyvis neįgis konkurencinio pranašumo, tokių duomenų atskleidimas užtikrins skaidrumą.

7427.

75Ieškovė prašė pripažinti atsakovės su Alvora – ŠDS sudarytą 2019-12-23 viešojo pirkimo sutartį negaliojančia, nes atsakovė priėmė nepagrįstą sprendimą nenagrinėti ieškovės 2019-12-20 pretenzijos dėl naujos pasiūlymų eilės pirkime, nors ji buvo pateikta laiku, kas leido perkančiajai organizacijai tą pačią dieną sudaryti 2019-12-23 viešojo pirkimo sutartį bei išvengti PĮ 109 str. 2 d. taikymo, paneigti ikiteisminę ginčo procedūrą, be to, jos 2019-12-10 sprendimas dėl naujos pasiūlymų eilės sudarymo yra nepagrįstas ir neteisėtas.

7628.

77Atsakovė UAB „Amber Grid“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, iš dalies palikti ieškinį nenagrinėtą ir bylą nutraukti.

7829.

79Nurodė, kad ieškovė ieškinyje remiasi vien tik savo klaidingomis prielaidomis, abejonėmis ir pamąstymais dėl tariamo viešųjų pirkimų principų pažeidimo, tačiau nepateikia jokių jo teiginius pagrindžiančių įrodymų. Atsakovė neturi jokių preferencijų vieno ar kito tiekėjo atžvilgiu.

8030.

81Ieškovė teiginys, kad jos pasiūlymas pirkime buvo pranašesnis, neatitinka tikrovės ir teisiškai nėra reikšmingas. Naudingiausias pasiūlymas išrenkamas ir galutinių pasiūlymų įvertinimas apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlytos kainos, projekto valdymo plano efektyvumo ir pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų atlyginimo balus, kur lemiamą reikšmę gali turėti net ir tam tikra balo dalis, todėl ieškovė nepagrįstai teigia, kad nors tretieji asmenys gavo vos keliais balais didesnį įvertinimą, ieškovės pasiūlymas buvo pranašesnis. Atsakovė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal nustatytus kriterijus pirkimo sąlygose, taigi, ne visas ieškovės pasiūlymas yra pranašesnis, bet tik tam tikri vertinimo kriterijai. Atsakovė nevertino ieškovės pirkime su pasiūlymu pateikto Pajėgumų paskirstymo plano kokybinio pranašumo – planas buvo vertinamas tik ar jis atitinka Pirkimo sąlygų 8.10.2 p. reikalavimus – t. y. nevertinta, kieno parengta sutarties vykdymo strategija yra geresnė. Nors ieškovė teigia, kad turi geresnę projekto valdymo efektyvumo strategiją, tačiau Pirkimo sąlygose nebuvo nustatytas reikalavimas tiekėjams parengti bei pateikti tokį dokumentą ir atitinkamai toks dokumentas nebuvo vertinamas. Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 8.10.2 p., su pasiūlymu tiekėjai atsakovui turėjo pateikti Pajėgumų paskirstymo planą, o atsakovas galutinius pasiūlymus vertina pagal projekto valdymo efektyvumo kriterijų (K), kurio balai nustatomi sumuojant parametrus „Greitesnis I ir II darbų etapų užbaigimas“ (K1) ir „Pajėgumai“ (K2) reikšmės.

8231.

83Nurodė, kad ankstesnė byla neturi reikšmės sprendžiant ieškovės ieškinį. Atsakovė 2019-10-29 priėmė sprendimą panaikinti pirkime ankščiau priimtus sprendimus dėl galutinės pasiūlymų eilės ir laimėtojo pasiūlymo nustatymo paaiškėjus naujoms aplinkybėms bei VPT pateikus Vertinimo išvadą, taip pat įvertinant Pirkimo sudėtingumą ir didelę pasiūlymų dokumentų apimtį, dėl to teismas ir nutraukė ankstesnę bylą bei nesprendė ginčo klausimų. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovės vadovas buvo atleistas dėl pirkime nustatytų pažeidimų – vadovas atsistatydino savo iniciatyva, be to nei jis, nei pirkimų komisijos pirmininkas negali vienasmeniškai priimti sprendimų dėl pirkimo ar komisijos nariams nurodyti, kokie sprendimai dėl pirkimo turėtų būti priimami.

8432.

85Ieškovė klaidingai teigia, kad atsakovė nepagrįstai eliminavo užsienio dalyvius – toks argumentas nesusijęs su ginčo objektu, tiekėjai buvo pašalinti iš pirkimo procedūrų dėl objektyvių ir teisėtų priežasčių (pvz., dėl neatitikties nacionalinio saugumo interesams). Nepagrįsti ir neįrodyti ieškovės teiginiai, kad atsakovė proteguoja UAB „Alvora“ kituose pirkimuose ir yra neigiamai nusistačiusi prieš ieškovę – tiek ieškovės, tiek UAB „Alvora“ su kitais partneriais laimėtų pirkimų sumos yra panašios.

8633.

87Atsakovė nurodė, kad ieškovė nepagrįstai teigia, jog atsakovei draudžiama iš naujo pervertinti tiekėjo galutinio pasiūlymo ekonominio naudingumo balą, kuomet atsakovė jau yra susipažinusi su visų pirkimo dalyvių galutinių pasiūlymų kainomis. Savo 2019-10-29 rašte atsakovė paaiškino motyvus, kodėl naikina ankstesnius savo sprendimus. Jį priimdama atsakovė įvertino, kad pasiekti projekto tikslus galimai bus paprasčiau ir greičiau pakartotinai įvertinus tiekėjų pasiūlymus, laikantis tiek pirkimų principų, tiek Pirkimo sąlygų ir jų vienodo aiškinimo. PĮ nedraudžia tokios skelbiamų derybų vykdymo tvarkos, kai derybos vykdomos ir pasiūlymo ekonominis naudingumas vertinamas, susipažinus su tiekėjų pasiūlytomis kainomis. PĮ 57 str. 5 d. aiškiai įvirtinta, kad vykdant pirkimo procedūras skelbiamų derybų būdu nėra privaloma reikalauti pasiūlymus teikti dvejose atskirose dalyse („vokuose“), o su kainos pasiūlymais susipažinti tik po to, kai įvertinami techninių pasiūlymų duomenys. PĮ 57 str. 5 d. aprašytai procedūrai dėl dviejų komisijos posėdžių (pirmajame susipažįstant tik su ta pasiūlymo dalimi, kurioje pateikti techniniai pasiūlymo duomenys, o antrajame – kurioje nurodytos kainos ar sąnaudos) numatyta išimtis derybų ar dialogo atveju suprastina kaip leidžianti minėtų reikalavimų netaikyti net ir tais atvejais, kai pasiūlymų techninės charakteristikos nėra kiekybiškai vertinamos. Taip pat ir PĮ 73 str. 5 d. numatyta išimtis, leidžianti skelbiamų derybų atveju vertinant pasiūlymus, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos ar sąnaudos, taip pat galutiniai duomenys, kurie vertinami pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį, netaikyti PĮ 64 str. 7 d. reikalavimų pirma įvertinti techninius parametrus, o tik po to vertinti kainas.

8834.

89Nurodė, kad visi Pirkimo sąlygų 14 skyriuje pateikti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai buvo vertinami kiekybiškai ir pagal objektyvius, o ne subjektyvius kriterijus, kurių atžvilgiu būtų atliekamas ekspertinis / arbitriškas vertinimas: a) Pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų atlyginimas – lyginami tiekėjų ir jų subrangovų siūlomų atlyginimų reikšmių vidurkiai; b) projekto valdymo efektyvumas – sumuojami parametrai „Greitesnis I ir II darbų etapų užbaigimas“ ir „Pajėgumai“, kurie savo ruožtu taip pat įvertinami pagal objektyvius duomenis; „Pajėgumai“ vertinami nustatant, ar yra pateiktas pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkantis pajėgumų paskirstymo planas (tik pats plano pateikimo faktas), kuriam suformuluoti labai aiškūs, objektyvūs ir pamatuojami reikalavimai, pateikiamas išsamus sąrašas informacijos, kuri turi būti pateikta plane, bei ar tiekėjas siūlo papildomus žmogiškuosius ir technikos resursus (tik pats siūlomo faktas ir skaitliškai išreikšti papildomų specialistų ir technikos kiekiai); c) „Kompetencija“ – vertinama pagal tiekėjų pasiūlytų specialistų reikalavimus atitinkančių sutarčių kiekius, o gautos reikšmės palyginamos tarp atskirų tiekėjų matematiškai / kiekybiškai; d) „Garantijos“ – vertinami pasiūlyti papildomi garantiniai terminai medžiagoms ir įrangai bei garantinių įsipareigojimų užtikrinimui.

9035.

91Pažymėjo, kad ieškovė elgiasi nesąžiningai ir siekia, kad tiekėjų pasiūlymai būtų vertinami pagal skirtingus standartus, nes laiko pagrįstu ir leistinu kito tiekėjo – UAB „Alvora“ bei UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ – pasiūlymo vertinimą, žinant kainas, tuo tarpu jos pačios pasiūlymo vertinimo peržiūrą laiko nepagrįsta. Galimybė pakartotinai vertinti visų neatmestų tiekėjų pasiūlymus kyla iš perkančiojo subjekto teisės panaikinti savo pačios priimtus sprendimus ir atlikti pakartotinį pasiūlymų vertinimą, užtikrinant tiekėjų pasiūlymų lygiavertį vertinimą, tą patvirtinto ir VPT 2019-10-23 atsakyme į atsakovės užklausą, kur kalbama apie galimybę peržiūrėti jau ankščiau atliktų pasiūlymų vertinimą, nes sprendimų peržiūra apima ir teisę pakeisti sprendimus. Pirkimo principus pažeistų ne pakartotinis pasiūlymų vertinimas, kai žinomos pasiūlymų kainos, o tik vieno iš tiekėjų pasiūlymų peržiūra, kai kito tiekėjo pasiūlymas būtų vertinamas pagal kitokias Pirkimo sąlygų aiškinimo taisykles. Jei atsakovas sugrįžta į tam tikrą pasiūlymų vertinimo stadiją, peržiūrėdamas savo atliktų veiksmų, priimtų sprendimų teisėtumą, jis turi kartoti pirkimo procedūrų veiksmus lygiavertiškai visų tiekėjų atžvilgiu.

9236.

93Pagaliau, pati VPT teismui šioje byloje pateiktoje išvadoje paneigė ieškovės poziciją ir nurodė, kad atsakovė pagrįstai atliko pakartotinį tiekėjų, pateikusių galutinius pasiūlymus, vertinimą, o ne vien trečiųjų asmenų konsorciumo pasiūlymo vertinimą.

9437.

95Atsakovė pabrėžė, kad detali galutinio pasiūlymo vertinimo procedūra bei balų skyrimo tvarka ieškovei buvo žinoma, Pirkimo sąlygų 14 skyriuje aiškiai nurodyta, kaip ir kokie kriterijai vertinami, už ką skiriami taškai / balai, pateiktos formulės, pagal kurias apskaičiuojami balai – jais ir vadovavosi atsakovė. Atsakovės nuomone, perkantysis subjektas negali pasiūlymų vertinti ekonominio naudingumo nustatymo tikslais tik pagal atskirą kriterijų ar parametrą, t. y. vertinti tik dalį kriterijaus ar tik dalį parametro. Jeigu ieškovei reikėjo papildomo laiko pateikti pasiūlymo paaiškinimus ir atsakovės nustatytas 3 darbo dienų terminas jam buvo nepakankamas, ji galėjo prašyti šį terminą pratęsti, tačiau to nepadarė.

9638.

97Pažymėjo, kad pagal Pirkimo sąlygų 14.11 punkte aprašytą ekonominio naudingumo kriterijaus parametrą „Pajėgumai“ (K2) vertinimo tvarką 3 balai skiriami, kai pajėgumų paskirstymo planas atitinka visus Pirkimo sąlygų 8.10.2 punkto reikalavimus, plane ir galutiniame pasiūlyme įtraukti visi paraiškoje nurodyti specialistai, plane ir galutiniame pasiūlyme pasiūlyti ne mažesni nei Pirkimo sąlygų 14.11 p. lentelėje nurodyti papildomų specialistų kiekiai. Pirkimo sąlygų 2018-10-30 paaiškinime buvo aiškiai nurodyta, kad tiekėjai visus, įkaitant ir papildomus bei pagal Pirkimo sąlygų 14.11 punktą nurodomus specialistus, privalo įvardinti konkrečiai, t. y. nurodant konkrečius asmenis. Pirmoje byloje pateiktoje VPT išvadoje nurodyta, kad jeigu tiekėjas paraiškoje nurodys papildomų specialistų, tačiau Pajėgumų paskirstymo plane nurodys ne visus iš šių į paraišką įtrauktų papildomų specialistų, tiekėjui už parametrą „Pajėgumai“ bus skiriama 0 balų, t. y. paraiškoje nurodžius daugiau nei minimaliai reikalauta kvalifikacijos pagrindimo tikslais specialistų, tiekėjai pajėgumų paskirstymo plane turi nurodyti be paraiškoje nurodytų (tame tarpe perteklinių) specialistų papildomus unikalius specialistus, o ankščiau nurodytų specialistų keisti negalima. Pati ieškovė pirmoje byloje motyvavo, kad draudžiama keisti paraiškoje nurodytus specialistus ir laikėsi priešingos nuomonės, nei dabartinėje byloje. Taigi, ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovė negalėjo visa apimtimi tirti ieškovės pajėgumų paskirstymo plano, nes pirmoje byloje ir VPT išvadoje nebuvo pasisakyta dėl šio plano.

9839.

99Ieškovė nenurodė reikiamo kiekio šaltkalvių tam, kad gautų 3 balus už ginčo parametrą. Pagal Pirkimo sąlygų 9.10.7 p. tiekėjas privalėjo pasiūlyti statybos darbams šalis veikiančio dujotiekio bent 8 kvalifikuotus specialistus, turinčius teisę atlikti gamtinių dujų perdavimo sistemos vamzdynų remonto ir bandymo darbus, t. y. savo pasirinkimu galėjo nurodytu daugiau nei 8 specialistus; ieškovė tokių nurodė 10, tarp jų ir R.V., kuris, kaip ir kiti laikomi paraiškoje nurodytais specialistais, todėl siekiant gauti 3 balus, be paraiškoje nurodytų, turėjo būti nurodyti kiti papildomi atitinkamų pareigybių specialistai. Pagal Pirkimo sąlygų 8.10.2.2. p. Pajėgumų paskirstymo plane turėjo būti nurodyta darbams atlikti siūloma specialistų komanda, kuri privalo apimti visus paraiškoje pasiūlytus specialistus; plane yra aiškiai išskiriamos dvi darbuotojų / specialistų grupės, kurių viena yra paraiškoje nurodyti specialistai, o kita – detalizuota 14.11.2 pateiktoje lentelėje, ir šiose grupėse asmenys negali dubliuotis, siekiant gauti 3 balus. Kadangi R.V. paraiškų pateikimo metu buvo įtrauktas į pirmą darbuotojų grupę – nurodytą paraiškoje, jis negalėjo būti įtrauktas į antrą darbuotojų grupę, taip pat jis negalėjo būti keičiamas kitais specialistais. Kadangi be paraiškoje jau ankščiau nurodytų konkrečių asmenų, ieškovė Pajėgumų paskirstymo plane pasiūlė papildomai tik 34 šaltkalvius (naujus papildomus konkrečius asmenis), ji negalėjo gauti 3 balų.

10040.

101Be to, ieškovė Pajėgumų paskirstymo plane neišskyrė atskirai kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbų kategorijos, nors Pirkimo sąlygų 8.10.2 punkte aiškiai ir nedviprasmiškai buvo nurodyta, kad plane turi būti nurodyta kiekvienos darbų grupės, išvardintos 8.10.2.1. p., pateiktos ne mažesniu nei žemiau nurodytos sudedamosios dalys tikslumu, atlikimo trukmė (be datų) mėnesių tikslumu bei nurodytas baigtinis sąrašas, o šiame baigtiniame sąraše be kitų darbų buvo prašoma nurodyti ir kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbus (Pirkimo sąlygų 8.10.2.1.13 p.). Atsakovė 2019-10-29 prašė ieškovės paaiškinti planą ir kur jame nurodyti minėti darbai, tačiau 2019-11-05 ieškovės paaiškinimuose ši informacija nebuvo pateikta. Tai, kad šių darbų atlikimą ieškovė įvertino (tame tarpe ir darbų atlikimo kainoje) nekeičia esmės, kad darbų atlikimas neišskirtas ir neatvaizduotas plane. Darbų vykdymo grafike, kurį turės parengti rangovas vykdydamas sutartį, turės būti detalizuojama plane nurodyta informacija, o ne atsirasti naujai, kaip teigia ieškovė.

10241.

103Atsakovės nuomone, ji pagrįstai skyrė balus už ieškovės pasitelktų specialistų E1, E2, E3 ir E5 profesinę patirtį. Atsakovė iš naujo įvertino trečiojo asmens ir ieškovės pasiūlymus ir atsižvelgdama į pateiktus dokumentus, dalyvių paaiškinimus ir VPT 2019-10-11 išvadą Nr. 4S-1147(7.14) suteikė atitinkamus balus, o ne atėmė ar sumažino balus, kaip teigia ieškovė. Už ekonominio naudingumo kriterijų „Kompetencija (E)“ buvo galima maksimaliai gauti 7 balus, o juos skiriant buvo vertinamas santykis tarp geriausios pasiūlytos reikšmės (Emax) ir vertinamo pasiūlymo reikšmės (Ep), dauginant ją iš balų skaičiaus (7), t. y. balai nebuvo skiriami tiesiog sudedant balus už septynias kriterijaus „Kompetencija (E)“ sudedamąsias dalis, nes tokiu atveju maksimalus balas sudarytų 14. Pirminio pasiūlymų vertinimo metu ieškovė už kriterijų „Kompetencija (E)“ gavo 6,4615, o pakartotinio vertinimo metu ir po pateiktų pretenzijų – 5,4444 balus, t. y. ieškovė nepagrįstai teigia, kad iš jos buvo atimti net 5 balai.

10442.

105Pirkimo dokumentuose buvo aiškiai nurodyta informacija, kokius pagrindinius specialistų profesinės kompetencijos reikalavimus turėjo atitikti siūlomi specialistai, norint gauti atitinkamus balus, o taip pat konkretūs dokumentai, kurie turėjo būti pateikti kaip patvirtinantys atitikimą nustatytiems reikalavimams; tiekėjui negalint pateikti Pirkimo sąlygose nurodytų ir patikimų dokumentų, o siekiant teikti lygiaverčius, būtent tiekėjas turėjo įrodyti dokumentų lygiavertiškumą; bet kuriuo atveju lygiaverčiuose dokumentuose turėjo būti informacija, kokie tiksliai darbai buvo atlikti ir darbų apimtis, atlikimo data ir vieta, ar darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami, ir kad atitinkamas specialistas įvykdė atitinkamas funkcijas/ ėjo atitinkamas pareigas, kas leistų atsakovei įsitikinti siūlomo darbuotojo kompetencija ir skirti jam atitinkamą balą.

10643.

107Ankstesnėje c.b. Nr. e2-4048-653/2019, ginčydama trečiojo asmens pasiūlyto specialisto kvalifikaciją, pati ieškovė laikėsi pozicijos, kad negalima situacija, kai subrangovo darbuotojas būtų paskirtas statinio statybos darbų vadovu, nes šį skiria generalinis rangovas, tuo tarpu nagrinėjamoje byloje ieškovė aplinkybes traktuoja sau naudinga linkme ir įrodinėja, kad subrangovo darbuotojas gali būti paskirtas viso statinio statybos darbų vadovu. Įrodinėdama, kad specialistas E1 vykdė ypatingo statinio statybos darbų vadovo pareigas ieškovė pateikė Sutikimą Nr. 15/8, tačiau sutikime nurodyta specialisto pareigybė (statybos vadovas) nėra tapati ypatingo statinio statybos darbų vadovo pareigybei, kaip ją apibrėžia STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; tiek sutikimas, tiek 2014-07-02 statybos leidimas, tiek 2014-05-12 subrangos sutartis nėra generalinio rangovo UAB „Alvora“ įsakymas ar tvarkomasis dokumentas, kuriuo skiriamas statinio statybos darbų vadovas. Ieškovės įvardijamas specialistas pagal atsakovei pateiktą informaciją veikė kaip UAB „PPS Pipiline Systems GmbH“ subrangovo darbuotojas. Be to, sutarties, pagal kurią specialistas vykdė darbus Klaipėda – Kuršėnai dujotiekio projekte, nebuvo įrengtas bent 1 linijinis magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisas, kaip numatyta Pirkimo sąlygų 14.14 punkto b) pap., todėl ieškovė šiuo atveju nurodė ir pateikė melagingą informaciją.

10844.

109Ieškovės su 2019-11-18 pretenzija pateiktame ZRUG Spolka Zo.o patvirtinime, kuris anot ieškovės, turėjo pagrįsti specialisto E2 patirtį ir sudaryti pagrindą už šį kriterijų skirti 2 balus, tik lakoniškai nurodoma, kad specialistas dalyvavo įgyvendinant projektą „Szczecin – Lwowek dujotiekio darbai“, tačiau nėra informacijos apie tai, kokie tiksliai darbai buvo atlikti, jų apimtis, atlikimo data, vieta ir kiti Pirkimo sąlygų 8.10.7.2 p. reikalaujami duomenys. Pateiktuose dokumentuose nebuvo nurodyta, kad UAB „Kauno dujotiekio statyba“, o ne kito subjekto, vykdomų darbų apimtyje įrengė bent vieną linijinį magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisą, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm.

11045.

111Nors ieškovės pasiūlytam specialistui E3 yra išduotas teisės pripažinimo dokumentas, tačiau jis pats savaime neįrodo, kad jis turi tokią profesinę patirtį, už kurią būtų galima skirti 2 balus, nes ieškovo pateiktuose užsakovo Gascade Gastransport GmbH atsiliepimuose dėl projektų „Noval“ ir „Midal“ specialisto eitos pareigos nurodomos įvairiai ir nebuvo nurodyta, kad jis vadovavo specialiesiems statybos darbams ir buvo atsakingas už jų atlikimą, o jo pareigos galimai apėmė bendresnio pobūdžio vadovavimą. Taip pat nebuvo nurodyta, kad vykdant sutartį buvo įrengtas bent 1 linijinis magistralinis dujotiekio uždarymo įtaisas (čiaupas), kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm. Siekdama patikrinti ieškovės pateiktos informacijos tikslumą ir įrodymus, atsakovė pati kreipėsi į Gascade Gastransport GmbH, tačiau jai nepavyko gauti informacijos, kuri įrodytų, kad specialistas buvo ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovu ar būtų ėjęs jam prilygintas funkcijas. Nors ieškovė su 2019-11-29 pretenzija pateikė naujus minėtos įmonės atsiliepimus, tačiau atsakovė jų nevertino, nes pretenzija buvo palikta nenagrinėta ir ja netgi nebuvo reikalaujama perskaičiuoti ekonominio naudingumo balų. Nors atsakovė dar 2019-10-29 kreipėsi į ieškovę su prašymu paaiškinti pasiūlymą ir pateikti konkrečią informaciją dėl E3 specialisto patirties ir ją įrodančių dokumentų, tačiau ieškovė jokių papildomų dokumentų nepateikė, neprašė pratęsti termino jiems pateikti, nenurodė, kad kreipėsi dėl papildomų įrodymų į Vokietijos įmonę.

11246.

113Ieškovės pasiūlytas specialistas E5 yra įgijęs patirtį įgyvendindamas projekto vadovo funkcijas tik viename abu reikalavimus atitinkančiame projekte – MD atšaka nuo atšakos Šilutės DSS į Klaipėdos antrąją DSS ir Klaipėdos DSS2, tuo tarpu kiti nurodyti projektai neatitiko abiejų reikalavimų.

11447.

115Jeigu atsakovė sutiktų su ieškovės argumentais, priimtų jos dokumentus ir paaiškinimus, kaip tinkamus, pirkimo dalyvių pasiūlymai būtų įvertinti skirtingai, o tai pažeistų skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principus.

11648.

117Teisę kreiptis į kitus asmenis, siekiant gauti informaciją, kuri susijusi su ekonominio naudingumo balų suteikimu, atsakovei suteikė PĮ 64 str. 5 d., atsakovė tą padarė, nes ieškovė nesugebėjo pirkimo ir ginčų metu pateikti informacijos, kuri pagrįstų reikalavimą, kad jai turėtų būti skiriami ekonominio naudingumo balai. Ieškovė nepaaiškino, kaip atsakovė tuo pažeidė jos interesus.

11849.

119Atsakovė nurodė, kad 2019-02-20 pateiktoje pretenzijoje ieškovė pareiškė reikalavimus, kurie nebuvo susiję su atsakovės 2019-12-10 sprendimu, t. y. nustatyti naują galutinių pasiūlymų pateikimo terminą, atmesti Alvora – ŠDS pasiūlymą dėl jos neatitikimo Pirkimų dokumentų reikalavimams, kreiptis į Saugumo komisiją su prašymu įvertinti KRS – Beltruboprovodstroj konsorciumo, Alvora – ŠDS konsorciumo atitiktį nacionalinio saugumo interesams, o Saugumo komisijai nusprendus, kad jie netenkina šių interesų, jų pasiūlymus atmesti, nutraukti pirkimo procedūras. Nors pretenzijoje ir buvo paminėtas reikalavimas panaikinti 2019-12-10 paskelbtą sprendimą, tačiau jis tik buvo sudėtinė kitų reikalavimų dalis, pretenzija buvo ginčijami visai kiti atsakovės sprendimai ir veiksmai pirkime, apie kuriuos ieškovė žinojo dar iki 2019-12-10, tačiau jų per PĮ 108 str. 1 d. 1 p. nustatytą terminą neginčijo, o dėl kai kurių klausimų pakartotinai teikė pretenziją, tuo tarpu perkančioji organizacija neprivalo nagrinėti pakartotinai teikiamų pretenzijų: a) pretenzijos A dalyje buvo kvestionuojama tai kad, atsakovė vykdė pakartotinį pasiūlymų vertinimą ir nesudarė sąlygų pakartotinai teikti galutinių pasiūlymų, o apie tai ieškovei tapo žinoma vėliausiai 2019-10-29, kai perkančioji organizacija panaikino ankstesnius savo sprendimus ir nutarė atlikti pakartotinį pasiūlymų vertinimą – taigi, šioje pretenzijos dalyje praleisti jos teikimo terminai; b) pretenzijos B dalyje kvestionuojamas sandorio su Alvora – ŠDS atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimas ir tai, kad pakartotinai turėjo būti vertinama ir UAB „KRS“ ir OAO „Beltruboprovodstroj“ konsorciumo atitiktis – aplinkybė, kad nebus vykdomas pakartotinis sandorio atitikties vertinimas ieškovei tapo žinoma 2019-11-14, ką nurodė ir pati ieškovė pretenzijoje, o visos aplinkybės, kuriomis grindžiamas pažeidimas ir reikalavimai, buvo įvykę 2019-06-2019-07, tad negalėjo paaiškėti ieškovei 2019-12-10, todėl dėl šios dalies taip pat praleistas pretenzijos teikimo terminas; c) pretenzijos C dalyje buvo kvestionuojama tai, kad iki galutinių pasiūlymų pateikimo dienos (2019-03-08) atsakovė atskleidė Alvora – ŠDS konfidencialią, su kitų tiekėjų pasiūlymais susijusią informaciją (pirminių pasiūlymų kainas) – tai turėjo būti žinoma ieškovei jau 2019-10-29, kai tiekėjai buvo informuoti apie pirkime panaikintus sprendimus ir numatomą pakartotinį jau pateiktų pasiūlymų vertinimą, todėl šioje dalyje praleistas pretenzijos pateikimo terminas; d) pretenzijos D ir E dalyje kvestionuojami pažeidimai, susiję su Alvora – ŠDS pasiūlymo A dalies vertinimu, teigiant, kad pasiūlymas turėjo būti atmestas, tačiau tai, jog nei dėl specialistų dokumentų (ketinimų protokolų), nei dėl tariamai melagingų duomenų apie ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus Alvora – ŠDS pasiūlymas nebuvo atmestas, ieškovei turėjo tapti žinoma dar 2019-11-08, kai ieškovė buvo informuota apie ekonominio naudingumo balų skyrimą, kur buvo nurodyta, kad balai ieškovei skirsti ir apskaičiuoti palyginus likusių dviejų nepašalintų dalyvių neatmestų pasiūlymų įvertinimus – taigi, šiose dalyse praleisti pretenzijos teikimo terminai; e) pretenzijos F dalyje keliami klausimai, susiję su Alvora – ŠDS ir jos subrangovo UAB „Įžvalga“ teise verstis veikla, tačiau jie buvo kvestionuoti dar 2019-08-12 ir 2019-08-26 pretenzijose, o ieškovė reiškė pakartotinę pretenziją PĮ 109 str. 1 p. prasme; pretenzijos F.II dalyje nurodyti kaltinimai dėl UAB „Įžvalga“ buvo atmesti ir ieškovė neginčijo šių klausimų teismine tvarka pirmojoje byloje; pretenzijos F.I dalyje ieškovė kvestionavo ne atsakovės 2019-12-10 sprendimą ar jo motyvus, o atsakovės 2019-08-14 sprendimo motyvus. Ieškovė neįrodė, kad visas aplinkybes, kuriomis grindžia pretenziją, sužinojo tik nuo 2019-12-10, ieškovė taip pat atsisakė atvykti susipažinti su Alvora – ŠDS pasiūlymu 2019-12-20. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė tinkamai nepasinaudojo ikiteismine ginčų sprendimo tvarka, ši bylos dalis turi būti nutraukta.

12050.

121Atsakovė nurodė, kad pagrįstai atsisakė nagrinėti ir ieškovės 2020-02-01 pretenziją, nes ji buvo pateikta jau po viešojo pirkimo sutarties sudarymo, tuo tarpu pagal PĮ 109 str. 1 d. perkantysis subjektas privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis 108 str. 1 d. nustatytų terminų. Pagal PĮ 2 str. 20 d. pirkimo – pardavimo sutarties atidėjimo terminas – tai laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo iš perkančiojo subjekto suinteresuotiems pirkimo kandidatams ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams dienos ir kuriam pasibaigus sudaroma pirkimo sutartis, tuo tarpu teismų praktikoje išaiškinta, kad prašymas susipažinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu / susipažinimas su juo nesukuria prievolės perkančiajai organizacijai taikyti pirkimo sutarties atidėjimo terminą, skaičiuojant jį nuo tiekėjo susipažinimo su pirkimą laimėjusio pasiūlymo dokumentais dienos. Tiekėjas, pirkimo sutarties atidėjimo laikotarpiu susipažinęs su pirkimą laimėjusio pasiūlymo dokumentais, turi teisę pateikti perkančiajai organizacijai pretenziją iki pirkimo sutarties sudarymo, o esant sudarytai sutarčiai – teikti ieškinį teismui, tuo tarpu atsakovė neturi jokios prievolės nei nesudaryti pirkimo sutarties, nei nagrinėti pretenzijas, gautas po sutarties sudarymo. Vien tai, kad PĮ įtvirtinta teisė tiekėjams susipažinti su pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymu nereiškia, kad perkantysis subjektas turi taikyti naują pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą.

12251.

123Prašymą susipažinti su Alvora – ŠDS pasiūlymu ieškovė pateikė tik 2019-12-16, o atsakovei pasiūlius susipažinti 2019-12-20, pati ieškovė paprašė perkelti terminą į 2019-12-23, t. y. numatytą sutarties pasirašymo dieną.

12452.

125Ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovė leido Alvora – ŠDS nepasitelkti visų specialistų, kurie buvo nurodyti Alvora – ŠDS paraiškoje ir tokiu būdu suteikė jai konkurencinį pranašumą, nes kaip ir ieškovė, Alvora – ŠDS buvo nurodęs daugiau specialistų, nei minimaliai reikalavo kvalifikaciniai reikalavimai, Alvora – ŠDS su galutiniu pasiūlymu pateiktame Pajėgumų pasiskirstymo plane negalėjo pasitelkti visų konkrečių asmenų, kurie buvo nurodyti paraiškoje, tačiau galutiniame pasiūlyme ir plane buvo nurodyti ir pasitelkti didesni, nei nurodyta paraiškoje, specialistų kiekiai; nepaisant to, vien dėl to, kad Alvora – ŠDS buvo pakeisti projekto vadovas ir projekto dalių vadovai, atlikus jos pasiūlymo pakartotinį vertinimą ir nebuvo suteikti 3 ekonominio naudingumo balai pagal kriterijų K2; ieškovės pateikta lentelė su tariamu specialistų atlyginimų skaičiavimu, kuria jis neva siekia parodyti, kokio masto papildomus kaštus jis patyrė ir kiek turėjo siūlyti didesnę kainą vien dėl to, kad turėjo išlaikyti paraiškoje nurodytus specialistus, yra neteisinga ir neatitinkanti realių specialistų algų bei jų kaštų, nes pvz., nurodyta, kad visi specialistai dirbs 24 mėn., tuo tarpu ieškovė Pajėgumų pasiskirstymo plane ir pasiūlyme nurodyti žymiai trumpesni jų darbo laikotarpiai.

12653.

127Atsakovė nurodė, kad Saugumo planas ir jo rengimo aplinkybės nėra susijusios su Pirkimo procedūromis ar dalyvių pasiūlymų vertinimu, atsakovei, kaip antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiai įmonei ir taip pagal Saugumo įstatymą kyla pareiga pasirengti Saugumo planą, jis nėra skirstas pirkimui vykdyti ar atskirų sandorių ir jos šalių atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinti. Pirkimo dokumentuose aiškiai numatyta, kad perkantysis subjektas nevertina sandorio ir pirkimo laimėtojo kaip šalies atitikties nacionalinio saugumo interesams ir su tuo susijusios informacijos – tą atlieka Saugumo komisija, kurios veiksmus reglamentuoja LR Vyriausybės 2009-11-25 nutarimu Nr. 1540 patvirtinta tvarka, atsakovė savo ruožtu neturi įgaliojimų vertinti Komisijai pateiktų dokumentų turinio, nes tokią pareigą turi Komisija, o sprendimą šiuo klausimu priima Vyriausybė. Tuo atveju, kai yra priimtas ir galiojantis sprendimas dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, perkančiojo subjekto sprendimai pirkime negali būti keičiami ar pripažįstami pagrindais, susijusias su Komisijos sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu. Ieškovė gi ieškiniu kvestionuoja ne atsakovės, o Komisijos sprendimą dėl Alvora – ŠDS atitikties nacionalinio saugumo interesams, tokiu būdu netinkamai įgyvendina savo teises, nes šiuos sprendimus ji gali kvestionuoti LR Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pabrėžė, kad VPT pirmoje byloje pateiktoje išvadoje iš viso nevertino ir nekalbėjo apie Saugumo planą ir nacionalinio saugumo vertinimą, kaip nepagrįstai teigia ieškovė.

12854.

129Dėl reikalavimo, kad būtų atliktas pakartotinis KRS – Beltruboprovodstroj konsorciumo atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams patikrinimas ieškovė apskristai neturi teisinio suinteresuotumo PĮ 107 str. 3 d. prasme.

13055.

131Atsakovė nurodė, kad nepažeidė jokių konfidencialumo reikalavimų ir neatskleidė jokios konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, ieškovė teikia melagingą informaciją ir piktnaudžiauja procesu. Nepagrįsti kaltinimai atsakovei neįrodyti jokiais įrodymais, o vien tai, kad Alvora – ŠDS galutinio pasiūlymo kaina yra mažesnė, nei pirminio pasiūlymo kaina, niekaip neįrodo ieškovės kaltinimų.

13256.

133Ieškovė nepagrįstai teigia, kad Alvora – ŠDS po paraiškų pateikimo momento pasitelkė 4 specialistus (suvirintojus), todėl iš tikro neatitiko kvalifikacijos reikalavimų ir turėjo būti pašalinta iš pirkimo. Alvora – ŠDS jau paraiškoje įvardijo ir išviešino visus suvirintojus, pateikė jų pajėgumų prieinamumo įrodymus – nurodė 23 suvirintojus, tame tarpe iš jų 4, kuriuos numatyta įdarbinti, tuo tarpu Pirkimo sąlygų 9.10.4. p. reikalavo tik 16 specialistų, todėl jau vien 19 dirbusių specialistų pakako kvalifikacijos atitikčiai. Be to, argumentai dėl ketinimų protokolų ir darbų sutarčių duomenų pateikimo nėra reikšmingi, nes numatomų įdarbinti specialistų atveju keliamas imperatyvas tik juos išviešinti, o jų pajėgumų prieinamumo dokumentai gali būti tikslinami ar pateikiami papildomai.

13457.

135Nurodė, kad UAB „Alvora“ specialisto – statybos darbų vadovo patirtis buvo teikiama ir vertinama ne kvalifikacijai pagrįsti, o pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimui, skiriant už patirtį nustatytus balus, todėl ieškovės nurodomos aplinkybės negalėtų būti laikomos melagingos informacijos pateikimo PĮ 63 str. teisinio reguliavimo prasme, nes tai nebuvo informacija, susijusi su tiekėjo pašalinimo pagrindais ar kvalifikacija. Be to, atsakovė neturi įgaliojimų vertinti pateiktos ieškovės informacijos turinio iš žiniasklaidos ar daryti įtakos Komisijos sprendimams dėl saugumo. Pagaliau, atsakovei nebuvo skirti balai už ypatingojo statybos vadovo V.Ž. profesinė patirtį pagal ekonominio naudingumo kriterijaus parametrą E1.

13658.

137Atsakovė nurodė, kad pagrįstai skyrė 1 balą Alvora – ŠDS pasitelktam specialistui pagal E4 vertinimo parametrą, nes norėdamas gauti 2 ekonominio naudingumo balus pagal šį parametrą tiekėjas turėjo pasiūlyti specialistus, kurie būtų ėję ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo pareigas ne mažiau kaip 2 projektuose, atitinkančiuose Pirkimo sąlygų 14.14 p. reikalavimus, ir Alvora – ŠDS pasiūlė 2 tokius projektus – Dujų slėgio ribojimo mazgo prie magistralinio dujotiekio Tauragė – Klaipėda čiaupų mazgo Nr. 17 projektavimo ir statybos – montavimo darbai bei Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai DN 800 statybos darbai, tuo tarpu ieškovės nurodytas Šakių dujų skirstymo projektas apskritai 2 balų gavimui neturėjo reikšmės.

13859.

139Atsakovė nurodė, kad Pirkimo sąlygose buvo įtvirtintas tikslių ir konkrečių reikalavimų dėl teisės verstis veikla baigtinis sąrašas, PĮ numatyta, kad yra leidžiama ir galima nevertinti teisės verstis veikla visa apimtimi, ir tokiu atveju teisės versti veikla vertinimas atliekamas ir garantuojamas sutarties vykdymo metu. Pirkimo sąlygose nebuvo nustatyta reikalavimų dėl darbų vykdymo kultūros paveldo teritorijoje, o ieškovė nenurodo ir neįrodinėja, kur ir kokie darbai tariamai turės būti vykdomi kultūros paveldo teritorijoje. UAB „Įžvalga“ yra pasitelkta bendrųjų statybinių darbų atlikimui tokia apimtimi, kiek leidžia jos turima kvalifikacija, niekur nenurodyta, kad darbai bus vykdomi dujų grupei priskirtuose statiniuose.

14060.

141Pabrėžė, kad teismas bet kuriuo atveju turėtų įvertinti tikslingumą išsaugoti sudarytos viešojo pirkimo sutarties pasekmes ir sandorio galiojimą, apie tai detaliai pasisakyta atsakovės rašytiniuose paaiškinimuose dėl ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir stabdyti sutarties vykdymą. Sutartis yra vykdoma įgyvendinant sudėtingą projektą, pirkimo objektas yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinčios infrastuktūros statyba, darbai turi būti užbaigti iki 2021-12-31, kitaip bus netenkama 1,5 mlj. Eur ES skiriamos paramos kas mėnesį, bus patiriama žala dėl pajamų praradimo, projektas atitinka viešąjį interesą.

14261.

143Atsakovė pagrįstai 2019-12-23 pateikė ieškovei susipažinti ne visus Alvora – ŠDS konsorciumo pasiūlymo dokumentus. Atsakovė, gausi ieškovės 2019-12-16 prašymą, kreipėsi į Alvora – ŠDS, prašydama pagrįsti jo pasiūlymo informacijos konfidencialumą, o 2019-12-19 gavusi pagrindimą ir jį įvertinusi, pateikė ieškovei susipažinti pirkimo laimėtojo nekonfidencialią informaciją, tuo pačiu ir pagrindimą dėl neteikiamos susipažinti informacijos konfidencialumo. Informacija apie Alvora – ŠDS specialistų ir kitų pasitelktų pajėgumų vardus ir pavardes atitinka CK 1.116 str. 1 d. komercinės paslapties kriterijus, kadangi ieškovė ir tretieji asmenys vykdo veiklą dujų tinklų statybos srityje, konkuruoja dėl aukštos kvalifikacijos suvirintojų, jų sąrašo atskleidimas tretiesiems asmenims sudarytų sąlygas konkurentams juos bandyti pervilioti; ieškovei buvo pateikti susipažinti minėtų subjektų nuasmeninti atestatai, pažymėjimai, projektų sąrašai, iš kurių buvo galima nustatyti jų kvalifikacijos pakankamumą ir atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams. Nors apie tai, kad atsakovė neteiks ieškovei susipažinti jokių trečiųjų asmenų pasiūlyme esančių fizinių asmenų asmens duomenų, ieškovė buvo informuota dar 2019-08-16 raštu, tačiau tokio atsisakymo neginčijo, todėl ir šiuo metu nepagrįstai reiškia reikalavimus.

14462.

145Nors Alvora – ŠDS konfidencialios informacijos pagrindime nurodė, kad apskritai visi jos pasiūlymo dokumentai yra konfidencialūs, tačiau kruopščiai juos įvertinusi atsakovė priėmė sprendimą dalį tokių dokumentų pateikti ieškovei susipažinti – viešai prieinamą informaciją, kuri savo pobūdžiu yra nekonfidenciali, tuo tarpu nepateikdamas dokumentų dėl konkrečių parinktų, sukomplektuotų medžiagų, įrangos, atsakovė vertino jų svarbą, o pati ieškovė analogišką savo pasiūlymo informaciją irgi nurodė, kaip konfidencialią. Dalis Pajėgumų pasiskirstymo plano buvo pateikta ieškovei dar 2019-08-14, atsakovė pagrindė ir nurodė, kodėl neteikia dalies dokumentų, įskaitant duomenų dėl pirkimo darbų pasiskirstymo tarp jungtinės veiklos partnerių, susipažinti, kodėl atitinkama informacija yra vertinta ir itin saugoma, tokio atsisakymo ieškovė neskundė nustatyta tvarka ir terminais, už Pajėgumų pasiskirstymo planą Alvora – ŠDS apskritai buvo suteikta 0 balų, todėl ieškovės teisių gynybai toks susipažinimas apskritai nereikalingas, tuo tarpu jungtinės veiklos sutarties atskleidimas leistų ieškovei sužinoti, kokiomis komercinėmis sąlygomis Alvora – ŠDS konsorciumas bendradarbiauja tarpusavyje ir kontrahentais dujų tinklų montavimo srityje.

14663.

147Tretieji asmenys UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

14864.

149Nurodė, kad atsakovei nėra draudžiama iš naujo pervertinti ieškovės galutinio pasiūlymo ekonominio naudingumo balų, nepaisant to, kad atsakovė jau yra susipažinusi su visų pirkimo dalyvių galutinių pasiūlymų kainomis. Ieškovė tokio pakartotinio Alvora - ŠDS galutinio pasiūlymo vertinimą laiko pagrįstu ir leistinu, tuo tarpu savo pačios pasiūlymo vertinimo peržiūrą laiko neteisėta ir nepagrįsta. Jeigu perkantysis subjektas pakartotinai įvertintų tik vieno pirkimo dalyvio galutinį pasiūlymą, o kito dalyvio pakartotinai nevertintų, būtų grubiai pažeistų pagrindiniai pirkimų principai. Visų pirkimo dalyvių pasiūlymai turi būti vertinami lygiavertiškai ir perkantysis subjektas negali vienų dalyvių pasiūlymų atžvilgiu taikyti vienokio pirkimo sąlygų aiškinimo, kitų dalyvių atžvilgiu – kitokio. Atsakovė skundžiamą sprendimą pervertinti pirkimo dalyvių galutinius pasiūlymus priėmė atsižvelgdama į civilinėje byloje Nr. e2-4048-653/2019 pateiktą VPT išvadą, kurioje buvo nurodyta, jog atsakovė keitė Pirkimo sąlygų aiškinimą ir turinį, dėl ko tretiesiems asmenims, manytina, nepagrįstai suteikti 3 balai. Kadangi Pirkimo sąlygų reikalavimai buvo netinkamai taikomi ne tik trečiųjų asmenų pasiūlymo vertinimo kontekste, bet ir ieškovės pasiūlymo atžvilgiu, atsakovei neliko jokio kito teisėto sprendimo varianto, kaip tik pagal tuos pačius kriterijus iš naujo pervertinti visų pirkimo dalyvių galutinius pasiūlymus. Pakartotinis pasiūlymų vertinimas turi būti atliekamas dėl visų tiekėjų tapačiais pagrindais ir siekiant tų pačių tikslų. PĮ nėra draudimo vykdyti pakartotines pasiūlymų peržiūrėjimo procedūras, kai jau yra žinomos tiekėjų kainos. Perkantysis subjektas gali ir privalo savo iniciatyva grįžti į bet kurio pirkimo dalyvio pasiūlymo pervertinimą net ir nesant jokių objektyvių indikacijų ir pretenzijų iš trečiųjų asmenų ar institucijų.

15065.

151Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovė, pakartotinai vertindama pasiūlymus, buvo šališka ar neteisėtai palanki tretiesiems asmenims. Pačios ieškovės veiksmai, kuomet ji, atsakydama į atsakovės prašymą patikslinti ar paaiškinti jos galutinį pasiūlymą, pateikė atsakovei jos prašomus papildomus dokumentus ir paaiškinimus, rodo, kad ieškovė savo elgesiu sutiko su atsakovės sprendimu sugrįžti ir į jos galutinio pasiūlymo pakartotinį vertinimą.

15266.

153Nurodė, kad pagal Pirkimo sąlygų 14.11 p. tiekėjui yra skiriami 3 balai už parametrą „Pajėgumai“ K2 tik tuo atveju, jeigu Pajėgumų paskirstymo plane siūlomi ne tik paraiškoje nurodyti specialistai, bet siūlomi ir aprašyti mažiausiai lentelės 1.4 punkte – 35 šaltkalviai (montuotojai, izoliuotajai). Visai nereikšminga, kodėl ieškovė paraiškoje nurodė šaltkalvį R.V., ir kad siekiant atitikti Pirkimo sąlygų minimalius kvalifikacinius reikalavimus pakako nurodyti 8 specialistus, o ieškovė nurodė 10. Norint gauti 3 balus, be paraiškoje nurodytų specialistų (nesvarbu, kiek jų buvo nurodyta), turėjo būti siūlomi mažiausiai 35 papildomi šaltkalviai, t. y. kiti šaltkalviai negu nurodyti paraiškoje. 2018-10-24, 2018-07-26 ir 2018-08-13 atsakovės atsakymuose į teikėjų klausimus, ar su paraiška pasiūlytus specialistus galima įskaičiuoti į specialistų kiekį, siūlomą su pasiūlymu, nedviprasmiškai atsakydavo, kad esant tokiai situacijai atsakovė tokį Pajėgumų paskirstymo planą turės vertinti kaip atitinkantį Pirkimo sąlygų 8.10.2 p. reikalavimą ne visa apimtimi pasiūlymo vertinimo atžvilgiu, t. y. Pirkimo sąlygų 14.11 p. prasme – tokiu atveju už parametrą „Pajėgumai“ bus suteikiama 0 balų.

15467.

155Dėl ieškovės nurodyto specialisto E1 V. D. trečiasis asmuo pažymėjo, kad UAB „Avora“ buvo atsakinga už ieškovės nurodyto projekto „Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai DN800 statyba“ įgyvendinimą pagal 2014-07-11 rangos sutartį su AB „Amber grid“, kaip viso projekto generalinis rangovas kartu su partneriais UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ir AB „Kauno dujotiekio statyba“; 2014-05-12 subrangos sutarties pagrindu pasitelkė subrangovą PPS Pipeline Systems GmbH, kuriame tuo metu dirbo ieškovės nurodytas specialistas, tačiau pagal teisinį reglamentavimą jis negalėjo eiti statinio statybos vadovo pareigų, nes buvo samdytas ne rangovo, minėta įmonė faktiškai neatliko subrangovui priskirtų statinių / magistralinio dujotiekio atkarpų bei uždarymo įtaisų įrengimo darbų, t. y. projekte faktiškai atliko tik dalį magistralinio dujotiekio įrengimo darbų ir labai mažą dalį linijinio magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisų/čiaupų aikštelių įrengimo bendrastatybinių darbų, kas reiškia, jog įmonės faktiškai atliktų darbų apimtis neatitinka Pirkimo sąlygų 14.14 p. nustatytų kompetencijos reikalavimų. Ieškovė pateikė melagingą informaciją, nes minėto projekto statinio statybos vadovas, kuris buvo paskirtas ir dalyvavo statant projekto magistralinio dujotiekio ruožus nuo pradžios iki statybos užbaigimo buvo UAB „Alvora“ darbuotojas V. Ž., o ne V. D., taigi UAB „Alvora“ neperdavė nei PPS Pipeline Systems GmbH, nei V. D. eiti ypatingojo statinio statybos vadovo funkcijų atitikamuose statiniuose. Į bylą nepateikta nei statybos užbaigimo aktų kopijų, nei išrašų iš statybos darbų žurnalų ar kitų įrodymų, kurių įprastai reikalauja perkantieji subjektai, siekiant įsitikinti, kad specialistas ėjo statinio statybos vadovo pareigas ir sėkmingai įvykdė projekto statybas, nepateikta ir Pirkimo sąlygose reikalaujama užsakovo, t. y. UAB „Alvora“ pažyma, nes tokia paprasčiausiai nebuvo išduota.

15668.

157Pabrėžė, kad ieškovė 2019-12-20 pateikta pretenzija iš esmės ginčijo ne 2019-12-10 atsakovės priimtą sprendimą, o ankstesnius, iki 2019-12-10 atsakovės priimtus sprendimus, kurie ieškovės jau buvo ginčyti kitomis pretenzijomis, ir ieškovė nepagrįstai siekia išplėsti ginčo apimtį, įrodinėdama, kad 2019-12-10 atsakovės sprendimas iš esmės yra susijęs ir ankstesniais iki tol priimtais sprendimais. Ieškovės pretenzija yra pakartotinė, kadangi jos turinys sutampa su ieškovės ankščiau teiktomis 2019-08-12, 2019-08-19, 2019-08-26 ir 2019-11-08, 2019-11-18, 2019-11-25 pretenzijomis, o tai sudaro pagrindą atsisakyti ją nagrinėti. Taip pat atsakovė pagrįstai nenagrinėjo ir po viešojo pirkimo sutarties sudarymo pateiktos 2020-01-02 pretenzijos, nes viešojo pirkimo procedūra baigiasi sudarius viešojo pirkimo sutartį.

15869.

159Nurodė, kad atsakovė pati neturi teisės tikrinti trečiojo asmens atitikties nacionalinio saugumo interesams, o privalo vadovautis trečiųjų institucijų teisės aktų nustatyta tvarka atlikta nurodyto klausimo patikra ir tokios patikros rezultatais, kurie yra pateikiami atsakovei, todėl Vyriausybei priėmus sprendimą, kad atsakovės sandoris su trečiuoju asmeniu ir pats trečiasis asmuo atitinka nacionalinio saugumo reikalavimus, laikoma, kad jis objektyviai atitinka Pirkimo sąlygose nustatytą reikalavimą tiekėjui ir atsakovė neturi kitos teisinės alternatyvos kaip tik pripažinti, kad trečiasis asmuo atitinka Pirkimo sąlygų 15.8 punkto keliamus reikalavimus. Atsakovė nepakeitė viešojo pirkimo dokumentų ir pirkimo sąlygų, nacionaliniam saugumui svarbių objektų ar įrenginių saugos reikalavimų pakeitimas (tvirtinimas) nėra Pirkimo dokumentų pakeitimas, todėl juos tvirtinant nebuvo pažeisti Pirkimo įstatymo 29 str. 1 d. viešųjų pirkimų principai. Be to, atsakovė Pirkimo sąlygose nenustatė fizinio, kibernetinio, personalo saugumo, informacinio saugumo priemonių, nevertino tiekėjų pasiūlymų atitikimo šiems reikalavimams ir pan., todėl Saugumo plano patvirtinimas nėra sudėtinė Pirkimo dokumentų dalis, ji negalėjo įtakoti ir nelėmė tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo. Pirkimo sąlygose taip pat nenumatytas draudimas tiekėjui dalyvauti pirkimo procedūrose, jei jis turi verslo ryšių trečiosiose valstybėse, todėl atsakovė neturėjo teisės šalinti trečiojo asmens iš pirkimo tuo pagrindu.

16070.

161Pabrėžė, kad atsakovė nesuteikė trečiajam asmeniui jokios ieškovės konfidencialios informacijos, ieškovė šio reikalavimo dalyje neįvykdė jai tenkančios įrodinėjimo pareigos, nepateikė jokių leistinų, patikimų, tiesioginių įrodymų savo teiginiams pagrįsti.

16271.

163Nurodė, jog siekiant taikyti VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. nustatytą tiekėjo pašalinimo iš pirkimo pagrindą, kuriuo remiasi ieškovė, turi būti nustatyta, kad tiekėjas teikė melagingą informaciją apie pašalinimo pagrindų nebuvimą arba atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, informacija turi būti akivaizdžiai neteisinga ir tyčia ar dėl aplaidumo nuslėpta, tačiau ieškovės nurodoma, kaip neva trečiojo asmens melagingai pateikta informacija – dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, siūlomo specialisto pagal parametrą E1 ir pasitelktą specialistų skaičių pirminiame pasiūlyme nėra priskirtina informacijai apie pašalinimo pagrindų nebuvimą ar atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ieškovė nepateikė jokių jos nuslėpimo ar melagingumo įrodymų.

16472.

165Nurodė, kad trečiųjų asmenų kvalifikacija visiškai atitiko Pirkimo sąlygų reikalavimus: pirkimo dokumentuose nebuvo įtvirtintas reikalavimas turėti reikiamą kvalifikaciją ir personalą, reikalingą vykdyti statybos darbus kultūros paveldo teritorijoje, todėl tiek ieškovė, tiek tretieji asmenys paraiškų pateikimo metu neturėjo pareigos teikti dokumentus, pagrindžiančius atitikimą tokiam reikalavimui; trečiasis asmuo turi teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu ir kultūros paveldo statiniuose, tą patvirtina tiek viešai prieinama informacija, tiek Pajėgumų pasiskirstymo plano Priedas Nr. 4, kuriame nurodytas dujotiekio statybos vadovų sąrašas, vadovai A. V. ir T. B. atestuoti vadovauti darbams ir vykdyti darbus kultūros paveldo teritorijoje.

16673.

167Pateikdamas paraišką trečiasis asmuo nurodė, kad sutarties vykdymui gali pasitelkti ne 16, kaip minimaliai nustatyta Pirkimo sąlygų A-3 priedo 2 lentelės 9.10 p. 3) pap., bet 21 suvirintoją; tiekėjo kvalifikacija yra objektyvi kategorija, kuri privalo būti įgyjama pasiūlymų pateikimo dienai, tuo tarpu tiekėjo kompetenciją ar patikimumą liudijantys dokumentai gali būti surašyti vėliau; atsakovė po paraiškų pateikimo 2018-09-06 paprašė trečiojo asmens paaiškinti ir patikslinti paraiškoje nurodytus duomenis apie įgytą suvirintojų pajėgumą, trečiasis asmuo šiuos duomenis patikslino ir įrorė, kad yra įgijęs reikiamą pajėgumą.

16874.

169Trečiojo asmens subrangovas UAB „Įžvalga“ turi kvalifikaciją, reikalingą darbams, kuriems pasitelktas, vykdyti. Šis klausimas jau buvo keliamas ieškovės 2019-08-26 pretenzijoje, kurią atsakovė išnagrinėjo 2019-08-27, todėl yra pakartotinis ir pareikštas praleidus nustatytus terminus; be to, šis subrangovas buvo pasitelktas tik bendrųjų statybinių darbų atlikimui ir nevykdys jokių darbų dujų inžinieriniuose tinkluose, o tik tuos darbus, kurie atitinka jo kvalifikaciją.

17075.

171Ieškovė negali naudoti teisminio proceso, siekdama susipažinti su trečiojo asmens konfidencialiais duomenimis – ieškovė siekia gauti informaciją apie jo siūlomas naudoti medžiagas, jų gamintojus, trečiųjų asmenų atsiliepimus apie trečiojo asmens patirtį, pajėgumų paskirstymo plano priedus ir jungtinės veiklos sutartį bei ketinimų protokolus su subtiekėjais dėl pirkimo darbų etapų pasiskirstymo - nėra susijusi su pareikštais reikalavimais.

17276.

173Pagaliau, net ir tuo atveju, jeigu ieškinys būtų tenkinamas, viešojo pirkimo sutartis turėtų būti palikta galioti dėl viešojo intereso: sutartis skirta vienkartinio projekto įgyvendinimui, o viešasis interesas dėl dujų tiekimo infrastruktūros sukūrimo ir energetinės LR nepriklausomybės nebuvo tenkintas ilgą laiką, tai valstybei svarbus ekonominis projektas, kuris turi būti įgyvendintas iki 2021-12-31, teismai ne viena nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo šioje bei ankstesnėje byloje konstatavo šio projekto operatyvaus ir sklandaus vykdymo svarbą, jo įvykdymas reikalauja ypatingos skubos, praleidus terminus kyla pavojus nepanaudoti ES lėšų.

17477.

175Trečiasis asmuo Rafako S.A. atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė.

17678.

177Išvadą teikianti institucija - Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad atsakovė pirkimo dokumentuose įtvirtino susipažinimo su galutiniais tiekėjų pasiūlymais tvarką, pagal kurią su galutiniais pasiūlymais susipažįstama dviejuose posėdžiuose – pirmiausia susipažįstama su pasiūlymų technine dalimi, toliau – su kaina. Kita vertus, sprendžiant dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo nepakanka nustatyti, kad perkančioji organizacija nesilaikė viešo pirkimo vedimo tvarkos, o būtina tirti jos veiksmų pobūdį ir padarinius. PĮ leidžia su galutiniais tiekėjų pasiūlymais (tiek su technine dalimi, tiek su kaina) susipažinti viename komisijos posėdyje. Kasacinio teismo praktikoje perkančiajam subjektui pripažįstama teisė persvarstyti savo pačios sprendimus. Pasinaudodamas galimybe iš naujo vertinti tiekėjų pasiūlymus perkantysis subjektas turi užtikrinti, kad nebus pažeisti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai, todėl ir nagrinėjamu atveju atsakovė pakartotinai pasiūlymus galėjo vertinti tik pagal kiekybinius kriterijus. Taigi, siekiant išspręsti ginčą reikia nustatyti, ar atliekant pakartotinį galutinių pasiūlymų vertinimą, jie buvo vertinami tik pagal kiekybiškai įvertinamus techninius parametrus. Jeigu teismas nustatytų, kad pasiūlymų vertinimas buvo atliekamas ne vien pagal kiekybinius, bet ir pagal kokybinius kriterijus, tuomet vienintelis skaidrus sprendimas būtų nutraukti ginčo pirkimą ir atlikti naujas viešojo pirkimo procedūras.

17879.

179Tarnybos nuomone, atsakovė, nusprendusi grįžti į galutinių tiekėjų pasiūlymo vertinimo stadiją, bet kita ko, atsižvelgdama į VPT išvadą civilinėje byloje Nr. e2-4048-653/2019, kurioje nurodyta, jog atsakovė, vertindama trečiųjų asmenų pasiūlymą, pakeitė pirkimo sąlygų išaiškinimo turinį ir galimai tretiesiems asmenims nepagrįsti suteikė 3 balus, pagrįstai nusprendė atlikti visų tiekėjų, pateikusių galutinius pasiūlymus, vertinimą. Priešingu atveju, pasirinkus įvertinti tik tiekėjo, dėl kurio vertinimo teisėtumo kilo abejonių, pasiūlymą ir neatsižvelgiant į tai, kad ir kitų tiekėjų (ieškovės) pasiūlymas galėjo būti vertinamas pakeičiant Pirkimo sąlygų turinį, kiltų pagrįstų abejonių dėl viešųjų pirkimų principų laikymosi.

18080.

181Nurodė, kad jeigu Pajėgumų pasiskirstymo plane yra nurodyti tik tie specialistai, kurie buvo nurodyti paraiškoje, remiantis Pirkimo sąlygų turiniu ir jų išaiškinimu, tokiam pasiūlymui turėtų būti suteikiama 0 balų. Įvertinus pirkimo dokumentų nuostatas taip pat darytina išvada, kad Pajėgumų plane neišskyrus kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbų, toks planas neatitiktų Pirkimo sąlygų. Nurodė, kad ieškovės pateiktų dokumentų, kuriais grindžiamas Pirkimo sąlygose reikalaujamos pasitelkiamų specialistų profesinės patirties buvimas, ir nustatymas, ar pateikti dokumentai objektyviai patvirtina reikalaujamos patirties turėjimą, yra fakto klausimas, kuris turėtų būti sprendžiamas bylos nagrinėjimo metu, atliekant pateiktų įrodymų tyrimą.

18281.

183Tarnyba taip pat pažymėjo, kad tais atvejais, kai perkantysis subjektas priima sprendimą nenagrinėti pretenzijos, PĮ 109 str. 2 d. nurodytas 10 dienų terminas nuo rašytinio pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui dienos, per kurį perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties, nėra taikomas, tačiau jeigu pretenzija buvo nagrinėta ir buvo tenkinta, tenkinta iš dalies arba atmesta – tuomet reikia taikyti PĮ 109 str. 2 d. nurodytą terminą. Pabrėžė, kad terminas, kurį po pretenzijos išnagrinėjimo draudžiama sudaryti sutartį, nėra „sutarties sudarymo atidėjimo terminas“, todėl tuo atveju, jeigu sutarties sudarymo atidėjimo metu yra gaunama pretenzija, kuri yra nagrinėjama, tokiu atveju taip pat taikomas ir PĮ 109 str. 2 d. nustatytas reikalavimas nesudaryti pirkimo sutarties ankščiau negu po 10 dienų nuo rašytinio pranešimo apie perkančiojo subjekto priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui dienos. PĮ, reglamentuojantis ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, nenustato perkantiesiems subjektams pareigos atnaujinti sutarties sudarymo atidėjimo terminą, jeigu dar nepasibaigus minėtam terminui tiekėjas susipažįsta su laimėjusiu pasiūlymu. Tokiu atveju, jei nepasibaigus šiam terminui ar dar nesant sudarytai sutarčiai tiekėjai iš perkančiosios organizacijos gauna prašomą informaciją, pretenzijos pateikimo termino skaičiavimas atnaujinamas nuo šio sužinojimo momento, t. y. termino pateikti pretenziją pradžia skaičiuojama nuo susipažinimo su pasiūlymu momento, tačiau pats pretenzijos pateikimo terminas nutrūksta, kai suėjus sutarties atidėjimo terminui, yra sudaroma pirkimo sutartis. Nors nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo teigti, kad pats susipažinimo su laimėjusiu pasiūlymu faktas lėmė pretenzijos pateikimo termino atnaujinimą nuo to susipažinimo momento, tačiau Tarnyba rekomenduoja tokiais atvejais pirkimų vykdytojams, suėjus sutarties sudarymo atidėjimo terminui, „išlaukti“ ir pretenzijos pateikimo terminą, nors tokios prievolės perkančiajam subjektui įstatymai ir nenustato.

18482.

185Nurodė, kad atsakovė situaciją dėl Alvora - ŠDS pasiūlyme dalies specialistų, nurodytų paraiškoje nepasitelkimo vertino ekonominio naudingumo aspektu, tačiau atsakovė procesiniuose dokumentuose nepasisakė dėl aukščiau Pirkimo dokumentų išaiškinimo, pateikto atsakant į tiekėjo klausimą, kuriame nurodoma, kad perkantysis subjektas atkreipia tiekėjų dėmesį į pirkimo sutarties projekte (pirkimo sąlygų B priedas) nustatytus reikalavimus, kad paraiškoje ir pasiūlyme nurodyti specialistai privalės vykdyti pirkimo sutartį, o toks atsakymas galėtų būti suprantamas kaip neleidžiantis galutiniame pasiūlyme keisti pasitelktus specialistus, tačiau tam yra reikalinga kartu įvertinti ir šio išaiškinimo kontekste aktualias Pirkimo sąlygų nuostatas.

18683.

187Nurodė, kad PĮ 46 str. 4 d. 5 p. įtvirtintas tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindas – kai jis teikė klaidinančią informaciją – taikomas tik kai tiekėjas nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 47 str. nustatytiems reikalavimams, t. y. kvalifikacijai pagrįsti, tačiau klaidinančios informacijos pateikimas yra savarankiškas pašalinimo pagrindas, kuris apima ne tik informaciją dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo, tačiau ir kitą informaciją, galinčią turėti esminę įtaką perkančiojo subjekto sprendimams dėl laimėtojo nustatymo, todėl turi būti nustatoma, ar trečiojo asmens pasiūlymo informacija laikytina klaidinančią, o jeigu taip – ar ji galėjo daryti esminę įtaką perkančiojo subjekto sprendimams dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo.

18884.

189Nurodė, kad tiekėjui pasiūlyme nurodžius tam tikros informacijos konfidencialumą, tokia informacija per se nelaikytina konfidencialia – šiuo atveju tiekėjas turi pareigą įrodyti, o perkantysis subjektas – įsitikinti, kad jo nurodyta informacija atitinka gamybinės (komercinės) paslapties sampratą pagal CK 1.116 str. 1 d. Tiekėjo nurodyta kaip konfidenciali informacija gali būti laikoma konfidencialia tik tuomet, kai tiekėjas ne formaliai, bet realiai (laikantis tai sričiai taikomos praktikos) pagrindžia būtinybę išsaugoti tokios informacijos slaptumą. Gavęs tiekėjo paaiškinimus dėl informacijos konfidencialumo, pats perkantysis subjektas turi objektyviai ir išsamiai įvertinti gautus paaiškinimus bei priimti sprendimą – nėra būtina, kad pats tiekėjas pripažintų vieno ar kito pasiūlymo aspekto nekonfidencialumą, tokį sprendimą priima perkantysis subjektas. Todėl nagrinėjant bylą tikslinga nustatyti, ar atsakovė, priimdama sprendimą dėl trečiojo asmens pasiūlyme nurodomų duomenų pripažinimo konfidencialiais, tinkamai įvertinto informacijos, trečiojo asmens nurodomos kaip konfidenciali, pobūdį. Ieškinys tenkintinas iš dalies, byla dalyje nutrauktina. Faktinės aplinkybės

19085.

191Šioje byloje bei Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-4048-653/2019 esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad jungtinės veiklos partneriai ieškovė UAB „MT Group“ ir trečiasis asmuo Rafako S.A. (toliau – MT Group – Rafako), o taip pat jungtinės veiklos parteriai - trečiųjų asmenų UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ konsorciumas (toliau – Alvora – ŠDS) pateikė savo pasiūlymus atsakovės AB „Amber Grid“ vykdytame skelbiamų derybų būdu tarptautiniame viešajame pirkime „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai“ (pirkimo Nr. 381642). Perkančiosios organizacijos 2019-08-01 sprendimu pirkime buvo sudaryta pasiūlymų eilė ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka, kurioje pirmoje vietoje nurodytas Alvora – ŠDS pasiūlymas su ( - ) ekonominio naudingumo balais, o antroje vietoje – MT Group – Rafako pasiūlymas su ( - ) ekonominio naudingumo balais, ir laimėjusiu pripažintas Alvora – ŠDS galutinis pasiūlymas. Atsakovei 2019-08-09 raštu pateikus kiekvienam iš tiekėjų perkančiosios organizacijos suteiktų ekonominio naudingumo balų detalizaciją, ieškovė 2019-08-12 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją dėl 2019-08-01 sprendimo, ji buvo atsakovės atmesta, po ko ieškovė UAB „MT Group“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama minėtą sprendimą pripažinti negaliojančiu. Perkančioji organizacija 2019-10-29 priėmė sprendimą panaikinti ankščiau savo priimtą 2019-08-01 sprendimą dėl galutinės pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo bei atlikti pakartotinį visų tiekėjų pasiūlymų vertinimą, po ko Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-4048-653/2019 buvo nutraukta 2019-11-08 nutartimi.

19286.

193Ieškovė 2019-11-04 pateikė atsakovei prašymą paaiškinti 2019-10-29 priimtą sprendimą, o 2019-11-08 pateikė pretenziją dėl šio sprendimo, kurią atsakovė 2019-11-11 sprendimu atmetė. 2019-11-08 perkančiosios organizacijos sprendimu, iš naujo įvertinus tiekėjų pateiktų galutinių pasiūlymų A dalis, MT Group – Rafako pasiūlymui buvo suteikti 10,6667 ekonominio naudingumo balai, jie detalizuoti ir paaiškinti ieškovei siųstame 2019-11-14 rašte. Ieškovei dėl šio sprendimo dalies 2019-11-18 ir 2019-11-25 pateikus pretenzijas, jos perkančiosios organizacijos 2019-11-26 sprendimu buvo tenkintos iš dalies, už ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus „Kompetencija (E)“ parametrą „Ypatingojo statinio statybos darbų vadovas, tiekėjo nurodytas pagal Sąlygų A-3 priedo 9.10 punkto 2) papunkčio reikalavimą (E4)“ pridėjus vieną papildomą balą, ir tokiu būdu pakeitus bendrą kriterijaus „Kompetencija (E)“ įvertinimą į 5,4444 balus.

19487.

1952019-12-10 perkančiosios organizacijos sprendimu, įvertinus tiekėjų galutinius pasiūlymus, buvo nustatyta pasiūlymų eilė, kurios pirmoje vietoje nurodytas Alvora – ŠDS pasiūlymas, surinkęs viso ( - ) ekonominio naudingumo balus, o antroje vietoje – MT Group – Rafako pasiūlymas, surinkęs viso ( - ) ekonominio naudingumo balus; atitinkamai laimėjusiu pripažintas Alvora – ŠDS pasiūlymas, nurodant, kad šis tiekėjas bus kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį ne ankščiau kaip po 10 dienų (sutarties atidėjimo terminas); kartu su šiuo sprendimu buvo išsiųsta ir kiekvienam iš tiekėjų suteiktų pagal Pirkimo sąlygose įtvirtintus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus balų detalizacija. Ieškovė 2019-12-16 pateikė atsakovei prašymą suteikti informaciją apie Alvora – ŠDS pasiūlymą, ir atsakovė 2019-12-23 iš dalies šį prašymą patenkino. Ieškovei 2019-12-20 pateikus pretenziją, kuria be kita ko, buvo prašoma panaikinti 2019-12-10 sprendimą, ji perkančiosios organizacijos 2019-12-23 sprendimu buvo palikta nenagrinėta.

19688.

1972019-12-23 tarp atsakovės AB „Amber Grid“ ir pirkimą laimėjusio Alvora – ŠDS konsorciumo buvo sudaryta viešojo pirkimo Rangos sutartis Nr. GIPL_RANGA dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų atlikimo, kuri, kaip jau pradėta vykdyti (pateiktas sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas, perduota – priimta statybvietė, rangovo sudarytos sutarties vykdymui sudarytos subrangos, teritorijos apsaugos bei kitos sutartys, paruoštas 2020 m. sausio mėnesį atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas ir kt.). 2020-01-02 ieškovė UAB „MT Group“ pateikė perkančiajai organizacijai naują pretenziją dėl 2019-12-10 sprendimo, prašydama jį panaikinti, o taip pat pripažinti negaliojančia 2019-12-23 sudarytą viešojo pirkimo sutartį bei sugrįžti į prieš pažeidimus buvusią padėtį, tačiau atsakovė 2020-01-10 sprendimu šią pretenziją paliko nenagrinėtą. Dėl AB „Amber Grid“ 2019-10-29 sprendimo

19889.

199Ieškovė prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti perkančiosios organizacijos 2019-10-29 sprendimą toje dalyje, kuria nutarta grįžti į MT Group – Rafako pasiūlymo galutinį vertinimą, teigdama, kad pagal Pirkimo sąlygas iš pradžių turi būti vertinami pasiūlymų techniniai duomenys, o tik po to – kaina, tuo tarpu perkančioji organizacija pakartotinį pasiūlymų vertinimą atliko jau žinodama tiekėjų kainas, dėl ko negalėjo būti priimtas tinkamas ir skaidrus sprendimas; be to, pakartotinai nuspręsta vertinti pasiūlymus ne pagal kiekybiškai, o pagal kokybiškai apibrėžtus kriterijus. Su šia pozicija teisėjų kolegija nesutinka ir sprendžia, jog šis ieškovės pareikštas reikalavimas yra nepagrįstas.

20090.

201Visų pirma pažymėtina, kad ieškovė iš esmės nekvestionuoja perkančiosios organizacijos teisės, kaip tokios, peržiūrėti ir galimai panaikinti savo pačios ankščiau priimtus sprendimus viešajame pirkime. Tokia teisė yra pripažįstama ir suformuotoje teismų praktikoje, pabrėžiant, jog perkančiajai organizacijai priėmus tam tikrus procedūrinius sprendimus, jie viešųjų pirkimų subjektams sukuria teisinius padarinius, t. y. poreikį pereiti į tolesnį konkurso etapą, tačiau tai neturi lemti perkančiosios organizacijos pareigos sudaryti viešojo pirkimo sutartį su tiekėju, kuris iš tiesų ar galbūt nepagrįstai pripažintas atitinkančiu pirkimo sąlygas; todėl jei perkančioji organizacija negalėtų jokiais būdais persvarstyti savo sprendimų, tokiu atveju nebūtų iki galo įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir nebūtų sudaryta galimybės pačiai perkančiajai organizacijai pakeisti savo galbūt skubotai ar neteisėtai priimtus sprendimus; pakartotinis visų tiekėjų pasiūlymų vertinimas, kaip toks (nevertinant jo turinio teisėtumo), per se nekvalifikuotinas viešųjų pirkimų principų pažeidimu (LAT 2011-11-02 nutartis c.b. Nr. 3K-3-407/2011; LAT 2015-12-16 nutartis c.b. Nr. 3K-3-647-969/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2015-08-06 sprendimas c.b. Nr. e2A-921-302/2015 ir kt.).

20291.

203Ieškovė taip pat nekvestionuoja ir perkančiosios organizacijos sprendimo pakartotinai vertinti trečiųjų asmenų Alvora – ŠDS pasiūlymą, net ir perkančiajai organizacijai žinant tiek šio tiekėjo, tiek kito pirkime dalyvavusio tiekėjo (MT Group – Rafako) pasiūlytas kainas. Taigi, viena vertus teigdama, jog pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – VPĮ), LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą (toliau – PĮ), juose įtvirtintus viešųjų pirkimų principus bei atsakovės nustatytas Pirkimo sąlygas apskritai negalimas pakartotinis pasiūlymų techninės pusės (šiuo atveju - A dalies) vertinimas, žinant pasiūlymo kainą (šiuo atveju - B dalį), ieškovė tuo pačiu neginčija tokio pakartotinio pasiūlymo vertinimo Alvora – ŠDS atžvilgiu galimybės, teigdama, jog pakartotinis šių trečiųjų asmenų pasiūlymo vertinimas buvo galimas, jis laikytinas teisėtu, tuo tarpu pakartotinis ieškovės pasiūlymo vertinimas buvo negalimas ir laikytinas neteisėtu, todėl prašoma panaikinti atsakovės 2019-10-29 sprendimą tik dalyje dėl jos ir Rafako pateikto pasiūlymo pakartotinio vertinimo.

20492.

205Visgi, teisėjų kolegijos nuomone, tokia situacija akivaizdžiai prieštarauja VPĮ 17 str., PĮ 29 str. įtvirtintiems bei teismų praktikoje detalizuotiems tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei pirkimų skaidrumo principams, kurie be kita ko, įpareigoja perkančiąją organizaciją visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis tų pačių viešojo pirkimo sąlygų ir visiems tiekėjams taikyti tuos pačius vertinimo kriterijus, pasiūlymus vertinti pagal tą pačią tvarką.

20693.

207Kaip matyti iš ieškovės ginčijamo 2019-10-29 sprendimo turinio, jis be kita ko, buvo priimtas dėl to, kad ieškovės pirmiau inicijuotoje civilinėje byloje Nr. e2-4048-653/2019 Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą, jog perkantysis subjektas netinkamai taikė Pirkimo sąlygų reikalavimus, o vėliau perkančioji organizacija gavo Viešųjų pirkimų tarnybos 2019-10-11 vertinimo išvadą, kurioje taip pat buvo nustatyti pirkimo procedūrų trūkumai ir atsakovė įpareigota panaikinti pirkimo komisijos 2019-07-31 sprendimo dalį, jog nėra UAB „Alvora“ pašalinimo pagrindų bei patikrinti, ar iš tikrųjų tokių pagrindų nėra. Viešųjų pirkimų tarnyba 2019-09-30 išvadoje Nr. 4S-(7.7), pateiktoje c.b. Nr. e2-4048-653/2019, be kita ko, konstatavo, jog perkančioji organizacija savo 2018-11-07 ir 2019-08-27 atsakymais į ieškovės teiktas pretenzijas dėl Pirkimo sąlygų 14.11 punkto, kuriame kalbama apie vieno iš pasiūlymų vertinimo kriterijų parametro Pajėgumai (K2) reikšmę (K2p) – Pajėgumų paskirstymo planą, išaiškinimo bei dėl nepagrįsto ekonominio naudingumo balo būtent pagal šį kriterijų skyrimo Alvora – ŠDS pasiūlymui, pakeitė minėtų Pirkimo sąlygų aiškinimą ir jų turinį, dėl ko tretiesiems asmenims nepagrįstai buvo suteikti atitinkami balai. Tuo tarpu 2019-10-11 Vertinimo išvadoje Nr. 4S-1147 (7.14) Viešųjų pirkimų tarnyba, be kita ko konstatavo, kad atsakovė, skirdama ir skaičiuodama pirkimo dalyviams balus pagal Pirkimo sąlygų 14.4 punkte numatytą kriterijų – „Pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų atlyginimas (A)“, duomenis ėmė ne tik iš pirkimo dalyvių pateiktos Formos (Pirkimo sąlygų priedo), bet ir iš jų galutinių pasiūlymo formos 4 punkto lentelės, kur pirkimo dalyviai turėjo nurodyti subtiekėjus, kurių pajėgumais jie remiasi bei visus kitus galutinio pasiūlymo teikimo metu jiems žinomus tiekėjus, o tai neatitiko Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

20894.

209Taigi, šiose viešųjų pirkimų kontrolę ir priežiūrą atliekančios institucijos išvadose, kuriomis remdamasi atsakovė ir priėmė 2019-10-29 sprendimą, buvo konstatuoti neteisėti perkančiosios organizacijos veiksmai aiškinant ir taikant Pirkimo sąlygas, o būtent konkrečius juose įtvirtintus tiekėjų galutinių pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus / jų parametrus, bei nustatytas Pirkimo sąlygų, jų aiškinimo, interpretavimo prieštaringumas, jų taikymas kitaip, negu buvo ankščiau pačios perkančiosios organizacijos išaiškinta tiekėjams (Pirkimo sąlygų pakeitimas). Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, jog esant tokiai situacijai perkančioji organizacija pagrįstai nusprendė panaikinti ankstesnį netinkamą tiekėjų pasiūlymų vertinimą materializuojantį sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo bei atlikti pakartotinį visų tiekėjų pasiūlymų vertinimą, vienodai ir tinkamai aiškinant Pirkimo sąlygas bei teisingai pritaikant visų tiekėjų atžvilgiu ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ir jų parametrus, dėl kurių taikymo buvo nustatyti minėti esminiai bei pažeidžiantys imperatyviuosius VPĮ principus pažeidimai. Kadangi tie patys pasiūlymų vertinimo kriterijai ir jų parametrai turėjo būti taikomi vertinant visų pirkime dalyvavusių tiekėjų - tiek Alvora – ŠDS, tiek MT Group – Rafako - pasiūlymus, visiškai suprantama, jog perkančioji organizacija, šalindama nustatytus sąlygų aiškinimo prieštaringumus, ir turėjo iš naujo įvertinti visų tiekėjų, o ne tik kai kurių iš jų, pasiūlymus. Jeigu susiklostytų ieškovės ieškinio reikalavimu siekiama situacija, kuomet trečiųjų asmenų Alvora – ŠDS pasiūlymas būtų iš naujo įvertintas taip, kaip, šalinant nustatytus pažeidimus, įpareigojo VPT, t. y. aiškinant Pirkimo sąlygas vienaip (naujai), tuo tarpu kito tiekėjo – MT Group – Rafako pasiūlymas būtų paliktas įvertintas kitaip perkančiajai organizacijai aiškinus tas pačias Pirkimo sąlygas iki jos padarytų pažeidimų konstatavimo, tai reikštų nevienodą Pirkimo sąlygose įtvirtintų vertinimo kriterijų taikymą skirtingų tiekėjų atžvilgiu, kas, kaip jau buvo minėta, būtų nesuderinama su tiekėjų lygiateisiškumo ir pirkimo skaidrumo principų reikalavimais.

21095.

211Kasacinio teismo praktikoje taip pat pabrėžiama, kad nustačius perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, ne tik ginčo šalys, dėl kurių perkančioji organizacija netinkamai vykdė jai priklausančias funkcijas, grąžinamos į prieš pažeidimą buvusią padėtį, bet tuo pačiu perkančioji organizacija privalo atkurti konkurso procedūrų vykdymo teisėtumą teismo sprendime nagrinėtais pagrindais dėl visų dalyvių, įskaitant pareigą iš naujo atlikti bendrojo pobūdžio veiksmus (LAT nutartis c.b. Nr. 3K-3-425/2010).

21296.

213Pirkimo sąlygų 13.1-13.2 punktuose iš tikrųjų numatyta, kad susipažinimas su tiekėjų galutiniais pasiūlymais turi vykti dvejuose Pirkimo komisijos posėdžiuose: pirmajame posėdyje atveriami vokai, kuriuose yra galutinių pasiūlymų techniniai duomenys ir dokumentai (pasiūlymų A dalys), o antrajame – vokai, kuriuose nurodytos kainos (pasiūlymų B dalys); susipažinimo su galutinių pasiūlymų kainomis posėdis gali įvykti tik tada, kai perkantysis subjektas patikrina, ar pateiktų pasiūlymų dalys su techniniais duomenimis atitinka sąlygose nustatytus reikalavimus ir pagal juos įvertina techninius duomenis; pasiūlymų dalių su techniniais duomenimis patikrinimo ir įvertinimo rezultatus perkantysis subjektas praneša visiems suinteresuotiems tiekėjams, kartu nurodo antrojo pirkimo komisijos posėdžio, kuriame bus susipažįstama su galutinių pasiūlymų kainomis datą ir laiką; pagal Pirkimo sąlygų 14.1. punktą galutiniai pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį, pagal 14.2. punkte nurodytus vertinimo kriterijus (kaina, pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų atlyginimas, projekto valdymo efektyvumas, kompetencija ir garantijos).

21497.

215Nagrinėjamo pirkimo atveju susiklostė situacija, kuomet pirkimo procedūrų metu įvyko tam tikri įvykiai ir atsirado tam tikros aplinkybės (ieškovės kreipimasis į teismą, Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos išvados bei administraciniai įpareigojimai perkančiajai organizacijai), dėl kurių perkančiajai organizacijai, kaip konstatuota teismo aukščiau, teisėtai sugrįžus į iki pažeidimų buvusią pirkimo stadiją, iškilo poreikis iš naujo – tinkamai, laikantis vienodo pirkimo sąlygų aiškinimo visų tiekėjų atžvilgiu principo – įvertinti tiekėjų pasiūlymus, tiek jų techninius duomenis (A dalį), tiek ir kainą (B dalį), pagal juos suteikti tam tikrus ekonominio naudingumo balus, tačiau abi pasiūlymų dalys buvo žinomos perkančiajai organizacijai vienu metu, atitinkamai ir objektyviai turėjo būti atsakovės įvertinamos vienu metu. Kitaip tariant, šio konkretaus pirkimo metu grįžti į visišką status quo, kuomet prieš pasiūlymų vertinimą perkančiajai organizacijai nebūtų žinomi nei techniniai pasiūlymų aspektai, nei kaina, objektyviai nebuvo įmanoma, tačiau pati savaime tokia situacija, teismo nuomone, negali a priori reikšti neteisėtų viešojo pirkimo procedūrų tolesnio vykdymo, ir kaip teigia ieškovė – sudaryti pagrindą netgi nutraukti pirkimo procedūras.

21698.

217Visų pirma, nei pati Viešųjų pirkimų tarnyba, nei pirminę bylą turėjęs nagrinėti teismas, matydami tokią situacija, nebuvo įpareigoję atsakovę nutraukti viešojo pirkimo procedūras, priešingai – pati Viešųjų pirkimų tarnyba įpareigojo atsakovę iš naujo vertinti tiekėjų pasiūlymus, t. y. sugrįžti į iki pažeidimų buvusią stadiją ir tęsti pirkimo procedūras.

21899.

219Antra, šioje situacijoje susiklostęs pasiūlymų vertinimo pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį, susipažįstant su visais pasiūlymais pilna apimtimi viename posėdyje, reiškia formalų, tačiau objektyviai pateisinamą nukrypimą nuo Pirkimo sąlygų, kuris iš esmės nepažeidžia viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisių aktų. PĮ 57 str. 5 d. numato, kad jeigu perkantysis subjektas pasiūlymus vertina pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jo pasirinktos vertinti techninės charakteristikos nėra kiekybiškai įvertinamos, su pasiūlymais (išskyrus derybų ar dialogo atvejį) turi būti susipažįstama dviejuose Komisijos posėdžiuose; pirmajame posėdyje susipažįstama tik su ta pasiūlymo dalimi, kurioje pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrajame posėdyje – su pasiūlymo dalimi, kurioje nurodytos kainos ar sąnaudos; antrasis posėdis gali įvykti tik tada, kai perkantysis subjektas patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis. Taigi, įstatymo nustatytai procedūrai dėl dviejų pirkimo komisijos posėdžių būtinumo tame pačiame įstatyme numatyta išimtis – dviejų posėdžių gali nebūti, jei pirkimas vyksta derybų ar dialogo būdu, o nagrinėjamos bylos atveju ginčo viešasis pirkimas kaip tik ir vyko skelbiamų derybų būdu.

220100.

221Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba nagrinėjamoje byloje pateiktoje 2019-12-10 išvadoje Nr. 4S-3150(7.7) taip pat konstatavo, kad PĮ leidžia su galutiniais tiekėjų pasiūlymais (tiek su technine dalimi, tiek su pasiūlymo kaina) susipažinti viename komisijos posėdyje, nepaisant to, kad perkantysis subjektas Pirkimo sąlygose nustatė, kad susipažinimas su galutiniais tiekėjų pasiūlymais vyks atskiruose posėdžiuose. Išvadą teikianti institucija nurodė, kad atsakovė, atsižvelgiant ir į c.b. Nr. e2-4048-653/2019 Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktoje išvadoje konstatuotus pažeidimus, nusprendusi grįžti į galutinių tiekėjų pasiūlymų vertinimo procedūrą, pagrįstai nusprendė atlikti visų tiekėjų, pateikusių galutinius pasiūlymus, vertinimą – priešingu atveju, t. y. pasirinkus įvertinti tik tiekėjo, dėl kurio vertinimo teisėtumo kilo abejonių, pasiūlymą ir neatsižvelgiant į tai, kad ir kitų tiekėjų (šiuo atveju ir ieškovės) pasiūlymas galėjo būti vertinamas pakeičiant Pirkimo sąlygų turinį, kiltų pagrįstų abejonių dėl viešųjų pirkimų principų, visų pirma lygiateisiškumo ir skaidrumo, laikymosi pirkime.

222101.

223Be to, nagrinėjamu atveju visi Pirkimo sąlygų 14.2. punkte numatyti vertinimo kriterijai ir jų reikšmės, įskaitant technines charakteristikas, buvo vertinami kiekybiškai, t. y. pagal objektyvius, aiškius, konkrečią reikšmę turinčius, palyginamus, standartizuotai išmatuojamus, pagal matematines formules apskaičiuojamus ir kokybinio, subjektyvaus aspekto neturinčius rodiklius, tokius, kaip pavyzdžiui, darbuotojų atlyginimas, darbų atlikimo ar garantinių įsipareigojimų terminai, atitinkamų specialistų įvykdytų sutarčių dėl tam tikrų aiškių darbų skaičius ir pan. Nors ieškovė ieškinyje nurodo, kad tokie vertinimo kriterijai, kaip Pajėgumų paskirstymo planas bei jame pateikti duomenys, specialistų profesinė patirtis, apibrėžiama pagal įrengtų magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisų skaičių ir jų diametrą ir pan., laikytini kokybiškais rodikliais, tačiau su tokiu vertinimu teisėjų kolegija sutikti negali, nes kiekybiškai neįvertinamais gali būti laikomi tik tokie parametrai, reikšmės ir kriterijai, kurie apibūdinami nevienodai ir nevienareikšmiškai galinčiomis būti suprastomis sąvokomis, vertinamaisiais požymiais arba kurių nustatymui būtinas ekspertinis įvertinimas, tuo tarpu nagrinėjamu atveju nustatytų kriterijų įvertinimui joks subjektyvumas ir ekspertinių žinių lygis nebuvo reikalingas. Pavyzdžiui, kriterijaus „Projekto valdymo efektyvumas (K) parametrui „Pajėgumai“ (K2) įvertinti turėjo būti tik nustatyta, ar pateiktas Pajėgumų paskirstymo planas atitinka visus Pirkimo sąlygų 8.10.2 punkte, kuriame papunkčiui tiesiog išvardijama, kas turi būti nurodyta plane, numatytus reikalavimus, ar ne visa apimtimi, ir ar plane siūlomi tik paraiškoje nurodyti specialistai, ar be jų ir papildomi specialistai bei įranga (Pirkimo sąlygų 14.11 punktas).

224102.

225Pagaliau, atmetant ieškovės ieškinio reikalavimą dėl perkančiosios organizacijos 2019-10-29 sprendimo dalinio panaikinimo taip pat atsikreiptinas dėmesys ir į tai, jog pati ieškovė UAB „MT Group“, gavusi perkančiosios organizacijos po ginčijamo sprendimo jai siųstą 2019-10-29 prašymą patikslinti ir paaiškinti kai kuriuos MT Group – Rafako pasiūlymo dokumentus ir duomenis būtent tam, kad atsakovė galėtų atlikti pakartotinį jos galutinio pasiūlymo vertinimą, tokį prašymą įvykdė, į jį sureagavo 2019-11-05 pateiktais paaiškinimais, ir tokiu būdu savo konkliudentiniais veiksmais išreiškė sutikimą su pakartotinio jos pačios pasiūlymo vertinimo galimybe.

226103.

227Teismas nenagrinėja, plačiau nepasisako ir nevertina ieškovės ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų procesiniuose dokumentuose dėstomų argumentų, susijusių su pačių Pirkimo sąlygų, nustatančių bei apibrėžiančių galutinių pasiūlymų vertinimą (vertinimo principus, tvarką, kriterijus ir pan.), tinkamumu bei teisėtumu, kadangi kaip matyti iš bylos medžiagos, pirkimas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir visi jo dokumentai buvo skelbti dar 2018-06-07, apie pradedamas pirkimo procedūras ir rangos darbų techninę specifikaciją buvo iš anksto skelbta dar 2016 m. kovo mėnesį, kviečiant suinteresuotus asmenis, potencialius rangovus, norinčius dalyvauti pirkime, į susitikimus, o 2018 m. kovo mėnesį – į išankstines konsultacijas, tuo pačiu paskelbiant pirkimo dokumentų projektus, ir nuo to laiko, tiek ieškovė, tiek kiti potencialūs ir realūs tiekėjai turėjo galimybę susipažinti su visomis pirkimo sąlygomis, teikti dėl jų klausimus, pastabas, pasiūlymus, o taip pat ir jas kvestionuoti bei ginčyti VPĮ bei PĮ nustatyta tvarka ir terminais, todėl dabar vertinti pačių pirkimų sąlygų teisėtumą negalima, netikslinga, tam pasibaigę visi įstatymuose numatyti terminai. Taip pat ir nustatyti jų aiškų bei akivaizdų neteisėtumą, prieštaravimą imperatyvioms įstatymų normoms bei viešųjų pirkimų principams teismas ex officio šiuo atveju neturi jokio pagrindo.

228104.

229Teismas taip pat nevertina ir nenagrinėja kitų ieškinyje ieškovės nurodytų aplinkybių ir argumentų (dėl tam tikrų pirkimo dalyvių protegavimo, preferencijų vieno ar kito dalyvių atžvilgiu, atsakovės vadovo atleidimo aplinkybių ir pan.), kuriais buvo grindžiamas reikalavimas dėl atsakovės 2019-10-29 sprendimo panaikinimo, o taip pat ir kiti, patikslintais ieškiniais naujai reikšti reikalavimai, kadangi jie nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant dėl pačios perkančiosios organizacijos nurodytų pagrindų bei motyvų, kuriais remdamasi ji priėmė ieškovės skundžiamus sprendimus, be to, yra paremti tik pačios ieškovės subjektyvia nuomone ir samprotavimais.

230Dėl AB „Amber Grid“ 2019-11-08 sprendimo

231105.

2322019-12-06 teismui pateiktame patikslintame ieškinyje naujai pareikštu reikalavimu ieškovė UAB „MT Group“ prašo panaikinti perkančiosios organizacijos 2019-11-08 sprendimą dalyje, kuria buvo skirti mažesni, nei ankstesniu – 2019-08-01 sprendimu, vėliau panaikintu pačios atsakovės, balai pagal tokius pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrus, kaip „Pajėgumai (K2)“, „Ypatingojo statinio statybos darbų vadovas (E1)“, „Ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas (E2)“,„Ypatingojo statinio statybos darbų vadovas (E3)“ ir „Projekto vadovas (E5)“, teigdama, jog perkančioji organizacija, nepaisant to, kad MT Group – Rafako galutinis pasiūlymas tenkino visus Pirkimo sąlygų reikalavimus dėl papildomų balų gavimo galimybės, neteisėtai skyrė mažesnius, nei priklauso pagal Pirkimo sąlygas, balus arba jų apskritai neskyrė, dėl ko ir galutinis MT Group – Rafako pasiūlymo ekonominio naudingumo balas buvo nustatytas neteisingai.

233Dėl kriterijaus „Projekto valdymo efektyvumas (K)“ parametro „Pajėgumai (K2)“

234106.

235Kaip matyti iš AB „Amber Grid“ ankstesnio - 2019-08-01 priimto sprendimo dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo bei ieškovei siųsto 2019-08-09 rašto, kuriame paaiškinama ir detalizuojama, kiek už kiekvieną iš ekonominio naudingumo kriterijų buvo suteikta balų kiekvienam iš tiekėjų bei jų galutinis paskaičiavimas, MT Group – Rafako pasiūlymui pagal kriterijaus „Projekto valdymo efektyvumas (K)“ parametrą „Pajėgumai (K2)“ buvo suteikti 3 balai, tuo tarpu kaip matyti iš ieškovės šioje byloje skundžiamo atsakovės 2019-11-08 sprendimo dėl MT Group – Rafako pasiūlymo A dalies įvertinimo bei jį, ieškovei paprašius, detalizuojančio atsakovės 2019-11-14 rašto, perkančiajai organizacijai iš naujo įvertinus šios tiekėjų grupės pasiūlymą po to, kai ji 2019-10-29 sprendimu panaikino ankstesnį sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo, už pastarąjį parametrą MT Group – Rafako buvo suteikta 0 balų.

236107.

237Pirkimo sąlygų 14.8. punktas numato, kad kriterijaus „Projekto valdymo efektyvumas (K)“ balai nustatomi susumuojant jo parametrų „Greitesnis I ir II darbų etapų užbaigimas (K1)“ ir „Pajėgumai (K2)“ reikšmes; 14.11.1-14.11.2. punktai numato, kad parametro „Pajėgumai (K2)“ reikšmė (K2p) yra nustatoma vadovaujantis šiais reikalavimais: jeigu Pajėgumų pasiskirstymo planas atitinka visus Sąlygų 8.10.2 punkto reikalavimus arba juos atitinka ne visa apimtimi, tačiau jame siūlomi tik paraiškoje nurodyti specialistai (arba nenurodytas kuris nors paraiškoje nurodytas specialistas) – suteikiama 0 balų; jeigu Pajėgumų pasiskirstymo planas atitinka visus Sąlygų 8.10.2 punkto reikalavimus ir jame siūlomi ne tik paraiškoje nurodyti specialistai, bet siūlomi bei aprašyti mažiausiai šiame punkte nurodyti specialistai (pavyzdžiui – 35 šaltkalviai (montuotojai, izoliuotojai) bei įranga (vienas konkretus specialistas ir (ar) konkrečios įrangos vienetas negali būti skaičiuojami daugiau kaip vieną kartą) – suteikiami 3 balai. Perkančiosios organizacijos 2018-07-26, 2018-10-24, 2018-10-30 teiktuose Pirkimo dokumentų išaiškinimuose, o taip pat 2019-02-15 atsakymuose į tiekėjų klausimus, kurie vadovaujantis kasacinio teismo praktika, laikytini sudėtine pirkimo dokumentų dalimi (LAT nutartys c.b. Nr. 3K-3-323/2009; Nr. 3K-3-436/2011, Nr. e3K-3-690/2015 ir kt.), be kita ko, pažymėta, kad: tiekėjas Pajėgumų pasiskirstymo plane privalo nurodyti mažiausiai visus paraiškoje nurodytus specialistus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, grįsdamas atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams; Pajėgumų paskirstymo planą perkantysis subjektas turės vertinti kaip atitinkantį pirkimo sąlygų 8.10.2. papunkčio reikalavimus ne visa apimtimi tais atvejais, kai tiekėjas nurodys alternatyvius specialistus tam tikrai funkcijai / darbui; tiekėjų siūlomi specialistai bus vertinami vadovaujantis pirkimo sąlygų 14.11 punktu; jeigu tiekėjas paraiškoje nurodys papildomų specialistų, tačiau Pajėgumų paskirstymo plane nurodys ne visus iš šių į paraišką įtrauktų papildomų specialistų, tiekėjui už parametrą „Pajėgumai (K2)“ bus skiriama 0 balų; jei tiekėjas Pajėgumų paskirstymo plane nurodys alternatyvius specialistus, Pajėgumų pasiskirstymo planui bus skiriama 0 balų; subtiekėjų pasirinkimo rizika yra išimtinai paties tiekėjo rizika, todėl tiekėjo pasiūlymo vertinimui pagal Pirkimo sąlygų 14.11 punktą neturės įtakos tai, dėl kokių priežasčių tiekėjas Pajėgumų paskirstymo plane negali nurodyti visų paraiškoje nurodytų specialistų; kai Pajėgumų pasiskirstymo plane tiekėjas pateikia vadovus ir kitus specialistus, nepaisant to, ar jie buvo nurodyti paraiškoje, ar ne, jis turi įvardinti konkrečius asmenis, kad perkantysis subjektas galėtų aiškiai identifikuoti, kuris konkretus asmuo, kurioms funkcijoms yra siūlomas ir kokie patvirtinantys dokumentai dėl to asmens yra pateikiami.

238108.

239Iš šių Pirkimo dokumentų nuostatų lingvistinio, loginio bei sisteminio aiškinimo teismas sprendžia, jog tam, kad tiekėjui pagal parametrą „Pajėgumai (K2)“ būtų suteikti 3 ekonominio naudingumo balai, turėjo būti šių sąlygų visuma: 1) Pajėgumų paskirstymo planas turėjo atitikti visus Pirkimo sąlygų 8.10.2. punkto reikalavimus; Pirkimo sąlygų 8.10.2 punktas numato, kad Pajėgumų pasiskirstymo plane turi būti nurodyti visi 8.10.2.1. – 8.10.2.2. papunkčiuose išvardinti duomenys (pavyzdžiui, statybos darbų pradžia (8.10.2.1.3. pp), inžinierinių darbų atlikimas (8.10.2.1.4. pp.), kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbai (8.10.2.1.13.) ir kt.); 2) Pajėgumų pasiskirstymo plane turėjo būti pasiūlyti ne tik tiekėjo paraiškoje nurodyti konkretūs specialistai, bet ir mažiausiai dar atitinkamas 14.11.2 punkte pateiktoje lentelėje nurodytas konkrečių specialistų bei įrangos kiekis (skaičius / vienetas) (pavyzdžiui, pasiūlyta mažiausiai dar 35 vnt. šaltkalvių (montuotojų / izoliuotojų).

240109.

241Pirkimo sąlygų priede A-3 „Pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai, kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistema“ 2 lentelėje „Kvalifikacijos reikalavimai“ dalyje „Techninis ir profesinis pajėgumas“ 9.10.9 papunktyje buvo nustatytas vienas iš kvalifikacinių reikalavimų – tiekėjas privalo pasiūlyti mažiausiai bent 8 (aštuonis) kvalifikuotus specialistus (darbininkus), turinčius teisę atlikti gamtinių dujų perdavimo sistemos vamzdynų remonto ir bandymo darbus. Taigi, norėdamas atitikti šį nustatytą kvalifikacijai reikalavimą, tiekėjas turėjo pasiūlyti 8 arba daugiau minėtų specialistų. Kaip matyti iš bylos medžiagos ir kaip iš esmės neneigė pati ieškovė, MT Group – Rafako paraiškoje pagal šį papunktį buvo pasiūlyta 10 tokių specialistų, taigi paraiška ir pasiūlymas atitiko šį pirkimo dokumentuose nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, ir dėl to byloje ginčo nėra. Kita vertus, nors tiekėjų grupės MT Group – Rafako Pajėgumų paskirstymo plane buvo nurodyti 35 šaltkalviai, t. y. mažiausias Pirkimo sąlygų 14.11.2. papunktyje esančioje lentelėje nurodytas šaltkalvių kiekis, kuris, esant kitoms sąlygoms, suteiktų tiekėjui 3 balus už parametrą „Pajėgumai K2“, tačiau vienas iš Pajėgumų paskirstymo plane nurodytų šaltkalvių – R. V. - jau buvo nurodytas ieškovės paraiškoje, taip pat šis asmuo buvo nurodytas tarp 35 specialistų galutiniame pasiūlyme. Tai savo ruožtu reiškia, kad MT Group – Rafako pateiktame Pajėgumų pasiskirstymo plane be paraiškoje nurodytų konkrečių specialistų, buvo pasiūlyti 34 kiti (nauji, papildomi) konkretūs (paraiškoje nefigūruojantys) specialistai (šaltkalviai), t. y. mažiau, negu Pirkimo sąlygų 14.11.2. lentelėje nurodytas minimalus papildomų specialistų (šaltkalvių) kiekis, leidžiantis suteikti tiekėjui 3 balus. Kadangi MT Group – Rafako Pajėgumų paskirstymo planas formaliai netenkino vieno iš Pirkimo sąlygų 14.11.2. papunktyje numatytų reikalavimų, jau vien dėl to už parametrą „Pajėgumai (K2)“ jam negalėjo būti suteikti 3 balai.

242110.

243Ieškovės argumentas, jog R. V. nurodymas paraiškoje netgi nebuvo būtinas tam, kad MT Group – Rafako pasiūlymas atitiktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, nes ieškovė ir taip nurodė daugiau nei 8 specialistus Pirkimo sąlygų 9.10.9 papunktyje nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui patenkinti, todėl R. V. ir dar vienas specialistas, kaip „pertekliniai“, galėjo ir turėjo būti laikomi papildomais siūlomais Pajėgumų pasiskirstymo plane specialistais, atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi: a) kaip jau buvo minėta, tiek pačiame Pirkimo sąlygų 14.11. punkte, tiek perkančiosios organizacijos teiktuose šių sąlygų išaiškinamuose, tiek ir Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje, teiktoje c.b. Nr. e2-4048-653/2019, kurioje be kita ko, kalbama apie perkančiosios organizacijos netinkamą bei prieštaringą būtent parametro „Pajėgumai (K2)“ aiškinimą Pirkimo sąlygų išaiškinamuose bei atsakymuose į tiekėjų pretenzijas, buvo nedviprasmiškai nurodyta, jog tam, kad už parametrą „Pajėgumai (K2)“ būtų suteikti 3 balai, be kita ko, Pajėgumų pasiskirstymo plane turėjo būti pasiūlyti bent 35 konkretūs šaltkalviai, kurie nefigūruoja, nėra pasiūlyti paraiškoje, t. y. yra nauji, ne tie patys, kaip paraiškoje; b) kiek atitinkamų specialistų nurodyti paraiškoje norint atitikti Pirkimo sąlygų Priedo Nr. A-3 9.10.9 papunktyje nustatytą kvalifikacinį reikalavimą - 8, 18, 28 ar kad ir 38 - buvo paties tiekėjo pasirinkimo teisė ir prerogatyva – svarbiausia, kad jų būtų ne mažiau nei 8, todėl MT Group – Rafako pasirinkimas paraiškoje nurodyti 10 specialistų jokiu būdu nereiškia, kad 2 iš jų neturėjo būti perkančiosios organizacijos apskritai vertinami, jog jie turėjo būti ignoruojami, jog į juos neturėjo būti kreipiamas joks dėmesys, arba jog jie turėtų būti vertinami kaip papildomi specialistai Pirkimo sąlygų 14.11.2. papunkčio prasme, juo labiau, neaišku – kurie konkrečiai 2 specialistai iš 10 nurodytų; c) nagrinėjamoje byloje Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktoje 2020-01-09 išvadoje taip pat pabrėžiama, kad iš Pirkimo dokumentų seka, kad jeigu Pajėgumų pasiskirstymo plane yra nurodyti tik tie specialistai, kurie buvo nurodyti paraiškoje, tokiam pasiūlymui turėtų būti suteikiama 0 balų; d) pati ieškovė, 2019-04-15 pateikdama perkančiajai organizacijai pasiūlymo paaiškinimą, kuriuo pasiūlė du naujus (papildomus) šaltkalvius, neįtrauktus nei į paraišką, nei į Pajėgumų pasiskirstymo planą, netiesiogiai pripažino, jog pasiūlymas jo vertinimo aspektu galimai netenkina Pirkimo sąlygų 14.11.2 papunkčio reikalavimo bei jo išaiškinimų dėl 3 balų gavimo, todėl tokiu būdu „gelbėjo“ situaciją, tačiau, kaip nurodė perkančioji organizacija, tokie paaiškinimai negalėjo būti jos priimami, kaip pasiūlymo tikslinimas, nes tą daryti draudžiama pagal PĮ 64 str. 8 d. ir teismų praktiką (tokio perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas).

244111.

245Tokiu būdu nesant vienos būtinųjų sąlygų 3 balams už parametrą „Pajėgumai (K2)“ gauti, jau vien dėl to perkančioji organizacija, net ir nevertinant to, ar pats Pajėgumų pasiskirstymo planas atitiko visus Sąlygų 8.10.2. punkte numatytus reikalavimus, turėjo skirti MT Group – Rafako 0 balų.

246112.

247Kaip jau buvo minėta, viena iš būtinų sąlygų tam, kad už parametrą „Pajėgumai (K2)“ tiekėjui būtų suteikti 3 balai, buvo ir ta, kad Pajėgumų paskirstymo planas atitiktų visus Pirkimo sąlygų 8.10.2. punkto reikalavimus. Pirkimo sąlygų 8.10.2 punktas numato, kad Pajėgumų paskirstymo plane turi būti nurodyti visi 8.10.2.1. – 8.10.2.2. papunkčiuose išvardinti duomenys; 8.10.2.1. papunktyje aiškiai pabrėžta, jog turi būti nurodyta kiekvienos darbų grupės, pateiktos ne mažesniu nei 8.10.2.1.1. – 8.10.2.1.19. papunkčiuose nurodytos sudedamosios dalys, tikslumu, atlikimo trukmė (be datų) mėnesių tikslumu (darbų grupės kiekvienam techninėje specifikacijoje nurodytam darbų etapui nurodomos atskirai, jei tokie darbai tame etape atliekami); konkrečiai 8.10.2.1.13. papunktis aiškiai ir nedviprasmiškai reikalauja, kad Pajėgumų paskirstymo plane būtų nurodyti kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbai, atitinkamai ir jų trukmė mėnesiais.

248113.

249Kaip matyti iš bylos medžiagos, MT Group – Rafako kartu su galutiniu pasiūlymu pateiktame Pajėgumų paskirstymo plane nėra atskirai išskirti ir nurodyti duomenys / informacija konkrečiai apie kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbus – jie nėra išskirti į atskirą poziciją, nurodant darbų atlikimo terminus mėnesiais. Nors ieškovė teigė, kad parengtas planas iš tikrųjų apėmė ir šiuos darbus čiaupų aikštelių įrengimo darbų, numatytų Pirkimo sąlygų 8.10.2.1.12. papunktyje, apimtyje, jie paminėti kartu su pasiūlymu pateiktame techniniame projekte (ką ieškovė pažymėjo atsakovei 2019-11-05 paaiškinimuose), į šiuos darbus ieškovė atsižvelgė nustatydama pasiūlymo kainą, be to, minėti darbai būtų ateityje išskisti Darbų vykdymo grafike jau viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu, tačiau tokie argumentai negali reikšti, jog ieškovės parengtas Planas formaliai atitinka visus aukščiau nurodytuose Pirkimo sąlygų punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija negalėjo ir negali numatyti, į kokius kitus galimai darbus ir pozicijas tiekėjas galėjo įtraukti kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbus, o ta aplinkybė, kad šie darbai yra ar ateityje bus įtraukti į kitus tiekėjo parengtus dokumentus (techninį projektą, darbų vykdymo grafiką ir pan.) neturi reikšmės ir nepaneigia fakto, jo šie darbai nėra išskirsti pačiame Pajėgumų paskirstymo plane į atskirą poziciją, nenurodyta konkrečiai šių darbų atlikimo trukmė. Nors ieškovė dublike akcentuoja ir tai, jog apie įtrauktus į Pajėgumų paskirstymo planą kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbus perkančioji organizacija galėjo spręsti iš to, kad pateiktame plane buvo išskirta skiltis su pavadinimu „Darbo grupė: 8.10.2.1.13. Kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbai“ ir nurodyta 22 vnt. specialistų komanda, kuri vykdys būtent šiuos darbus, tačiau, kaip teisingai triplike pažymėjo atsakovė, ši aplinkybė rodo Pajėgumų paskirstymo plano atitiktį kitam - Pirkimo sąlygų 8.10.2.2. papunkčio reikalavimui, kad atitinkamiems darbams atlikti būtų pasiūlyta specialistų komanda, būtų nurodytas jos pajėgumų ir darbų pasiskirstymas, tačiau tai nereiškia, jog buvo patenkintas Pirkimo dokumentų 8.10.2.1.13. papunkčio reikalavimas ir atskirai išskirti kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbai, kaip atskira darbų grupė, bei nurodyta būtent šių darbų trukmė mėnesių tikslumu.

250114.

251Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba šioje byloje teismui 2020-01-08 pateiktoje išvadoje taip pat konstatavo, kad įvertinusi Pirkimo dokumentų nuostatas, šalių argumentus bei vieną esminių skaidrumo viešuosiuose pirkimuose principo turinio elementų – perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų normų bei savo paskelbtų viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis – darytina išvada, kad tiekėjui Pajėgumų paskirstymo plane neišskyrus kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbų, toks planas neatitiktų Pirkimo sąlygų, kuriose nurodyta, kad Pajėgumų pasiskirstymo plane turi būti nurodyta informacija kiekvienos darbų grupės bei trukmės tikslumu.

252115.

253Pagaliau, netgi ir tuo atveju, jeigu būtų pritarta ieškovės pozicijai ir būtų laikoma, jog visgi iš visų MT Group – Rafako pateiktame Pajėgumų paskirstymo plane esančių duomenų ir informacijos visumos (kad ir kur ji bebūtų nurodyta) perkančioji organizacija galėjo spręsti apie tiekėjo pasirengimą atlikti Pirkimo sąlygų 8.10.2.1.13. papunktyje numatytus kontrolinio įtaiso paleidimo – priėmimo kamerų įrengimo darbus bei nustatyti (apskaičiuoti) siūlomą tokių darbų atlikimo trukmę, atitinkamai spręsti dėl Pajėgumų pasiskirstymo plano atitikimo visiems Pirkimo sąlygų 8.10.2 punkto reikalavimams pilna apimtimi, tai neturėtų įtakos tai aplinkybei, jog šiuo atveju netenkinama kita būtina sąlyga 3 balams už parametrą „Pajėgumai (K2)“ gauti – tiekėjo nėra pasiūlyti ne tik paraiškoje nurodyti specialistai, bet ir dar kiti (papildomi) specialistai bei įranga (papildomas mažiausias 14.11.2. papunkčio lentelėje reikalaujamas kiekis). Dėl kriterijaus „Kompetencija (E)“ parametro „Ypatingojo statinio statybos darbų vadovas (E1)“

254116.

255Pirkimo sąlygų 14.13 punktas numato, kad Kompetencijos kriterijaus reikšmė (Ep) apskaičiuojama kaip balų, skiriamų už nurodytų tiekėjo siūlomų specialistų, magistralinių dujotiekių rangovo ir HDD darbų rangovo kompensaciją, suma, o Kompetencijos kriterijui balai suteikiami vadovaujantis 14.14. punkte esančioje lentelėje nustatytais reikalavimais. Šioje lentelėje numatyta, kad už parametrą „Ypatingojo statinio statybos darbų vadovas, tiekėjo pasiūlytas pagal Sąlygų A-3 priedo 9.10 punkto 1) papunkčio reikalavimą (E1)“ skiriami 2 balai, jei šis specialistas per pastaruosius 5 metus turėjo 2 ir daugiau tinkamai įvykdytų sutarčių, kurias vykdant ėjo ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo pareigas ir kurių kiekvienos apimtyje buvo: a) pastatytas vienas magistralinis dujotiekis ar jo atkarpa, kurio vamzdyno skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm, o ilgis – ne mažesnis kaip 10 km; ir b) įrengtas bent 1 linijinis magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisas, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm; atitinkamai skiriamas 1 balas, jeigu tokių sutarčių skaičius yra 1, ir skiriama 0 balų, jeigu nėra įvykdyta tokių sutarčių. Pirkimo sąlygų 8.10.7. papunktyje numatyta, kad kartu su tiekėjo pasiūlymu turi būti pateikti atitinkami dokumentai, pagrindžiantys tiekėjo siūlomų specialistų kompetenciją pagal vertinimo kriterijaus „Kompetencija E“ reikalavimus, be kita ko, atitinkamų specialistų įvykdytų sutarčių sąrašas kartu su užsakovų pažymomis arba, jeigu užsakovų pažymų gauti negalima, kitais lygiaverčiais dokumentais, kuriuose turi būti nurodyta, kokie tiksliai darbai buvo atlikti ir darbų apimtis, atlikimo data ir vieta, ar darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami, bei patvirtina, kad atitinkamas specialistas įvykdė atitinkamas funkcijas / ėjo atitinkamas pareigas.

256117.

257MT Group - Rafako šiai pozicijai pasiūlė V. D., o perkančioji organizacija ieškovės skundžiamu 2019-11-08 sprendimu skyrė už šį parametrą 1 balą, 2019-11-14 rašte motyvuodama tai tuo, kad tiekėjas pateiktais dokumentais įrodė šio specialisto reikalaujamos patirties turėjimą tik vykdant 1 sutartį (su AB „Klaipėdos nafta“), tuo tarpu kitoje sutartyje- dėl Klaipėda – Kuršėnai dujotiekio statybos, statinio statybos vadovu generalinis rangovas UAB „Alvora“ buvo paskyręs kitą asmenį, tuo tarpu V. D., būdamas tik subrangovo darbuotoju, buvo paskirtas tik statinio dalies statybos vadovu.

258118.

259Visų pirma pažymėtina, kad ieškovė kartu su pasiūlymu nepateikė perkančiajai organizacijai jos nurodytos sutarties dėl Klaipėda – Kuršėnai dujotiekio statybos – užsakovo pažymos apie tai, kad tiekėjo nurodytas asmuo šiame projekte ir vykdant būtent šią sutartį ėjo ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo pareigas, bei kurioje būtų nurodyti kiti Pirkimo sąlygų 8.10.7. papunktyje reikalaujami duomenys. Kaip neneigė ir pati ieškovė bei kaip matyti iš atsakovės bei trečiojo asmens UAB „Alvora“ pateiktų dokumentų, šiame projekte generaliniu rangovu, sudariusiu sutartį su užsakove AB „Amber Grid“ buvo būtent UAB „Alvora“ kartu su partneriais UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ir AB „Kauno dujotiekio statyba“, tuo tarpu įmonė PPS Pipeline Systems GmbH, kurios darbuotoju ir buvo ieškovės pasiūlyme nurodytas specialistas V. D., veikė kaip subrangovė 2014-05-12 Subrangos sutarties pagrindu, ir šiai subrangovei buvo pavesta atlikti tik tam tikrą darbų dalį. UAB „Alvora“, kaip užsakovė pagal subrangos sutartį, savo procesiniuose dokumentuose nurodė ir patvirtino, kad niekada nebuvo išdavusi UAB „MT Group“, kaip subrangovei, tokios pažymos, kuri būtų pristatyta perkančiajai organizacijai nagrinėjamoje byloje analizuojamame pirkime ir kurioje būtų nurodžiusi, jog V. D. projekte Klaipėda – Kuršėnai dujotiekio statybos ėjo ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo pareigas.

260119.

261UAB „MT Group“ kartu su 2019-11-18 pretenzija perkančiajai organizacijai papildomai pateiktame dokumente – AB „Amber Grid“ 2015-01-29 Sutikime Dėl darbų atlikimo veikiančiame gamtinių dujo perdavimo sistemos objekte (įrenginyje) bei jo apsaugos zonoje minėto projekto darbų, kurias atliko įmonė PPS Pipeline Systems GmbH , darbuotojas V. D. nurodomas kaip atsakingas už darbų atlikimą statybos vadovas, taip pat kaip tam tikrų darbų (tranšėjų kasimas, vamzdžio išguldymas, tranšėjų užkasimas) statybos vadovas, tačiau šis dokumentas nepatvirtina ir neįrodo, kad minėtas asmuo ėjo vykdant sutartį su AB „Amber Grid“ būtent ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo pareigas, o ne buvo dalies darbų subrangovo paskirtas statybos vadovas.

262120.

263Šioje vietoje pažymėtina, kad pagal STR 1.06.01:206 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ statinio statybos darbams vadovauja: statinio statybos vadovas, statinio statybos specialiųjų darbų vadovas; statinio statybos bendrųjų darbų vadovas, kuris kartu gali būti ir statinio statybos vadovu. Taigi, statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra išskirti keli statybos darbams vadovaujantys asmenys, ir jie visi yra ne tie patys subjektai. Pagal Statybos įstatymo 2 str. 73 d. statinio statybos vadovas – tai statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui ar statytojui ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki užbaigimo vadovauja statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę. Be to, pagal minėto Statybos techninio reglamento 32 punktą statinio statybos vadovą skiria būtent rangovas įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, kaip ir buvo pabrėžta Viešųjų pirkimų tarnybos 2019-09 išvadoje, teiktoje c.b. Nr. e2-4048-653/2019, kurioje pati ieškovė UAB „MT Group“ kaip tik ir ginčijo trečiųjų asmenų Alvora – ŠDS pasiūlymo įvertinimą pagal šį parametrą, nurodant, kad į tai turėjo būti atsakovės atsižvelgta vertinant trečiųjų asmenų Alvora – ŠDS pasiūlymą.

264121.

265Nagrinėjamu atveju, kaip jau buvo minėta, MT Group – Rafako pasiūlyme nurodytos, kaip V. D. vykdytos sutarties dėl Klaipėda – Kuršėnai dujotiekio statybos, generaliniu rangovu buvo UAB „Alvora“ kartu su partneriais, ir kaip matyti iš jos pateiktų rašytinių įrodymų – 2015-12-04 Statybos užbaigimo akto (jo 9.4. punktas), Statybos darbų žurnalo ir kt. - būtent ji, kaip generalinis rangovas, turėjo teisę ir buvo paskyrusi minėtos sutarties vykdymui statybos vadovą, kuris nuo statybos pradžios iki užbaigimo ir vadovavo statybos darbams, juos koordinavo – UAB „Alvora“ darbuotoją V. Ž., kuris minėtuose dokumentuose nurodytas ir pasirašo kaip „ypatingojo statinio statybos vadovas“, „statinio statybos vadovas“, vienas iš statinio statybos rangovo atsakingųjų asmenų. Duomenų ir įrodymų, kad generalinė rangovė UAB „Alvora“ būtų visos sutarties darbų apimtyje nuo sutarties pradžios ir pabaigos atsakingu ypatingojo statinio specialių darbų vadovu paskyrusi būtent MT Group – Rafako pasiūlyme nurodytą V. D., nėra, o svarbiausia – tokių duomenų ir įrodymų nebuvo pateikta perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu.

266122.

267Nors kaip matyti iš AB „Amber Grid“ 2019-08-01 priimto pirminio sprendimo dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo bei ieškovei siųsto 2019-08-09 rašto, kuriame paaiškinama ir detalizuojama, kiek už kiekvieną iš ekonominio naudingumo kriterijų buvo suteikta balų kiekvienam iš tiekėjų bei jų galutinis paskaičiavimas, MT Group – Rafako pasiūlymui pagal kriterijaus „Kompetencija E“ parametrą „Ypatingojo statinio statybos darbų vadovas (E1)“ pirmą kartą jį vertinant buvo skirsti 2 balai, t. y. tuo metu perkančioji organizacija laikė, jog pasiūlyto specialisto pagal E1 parametrą patirtis Klaipėda – Kuršėnai dujotiekio statybos projekte tenkina Pirkimo sąlygų 14.14 punkto lentelės reikalavimus dėl galimybės suteikti už šią sutartį balą, tačiau, kaip jau buvo minėta, pati perkančioji organizacija 2019-08-01 priimtą sprendimą panaikino be kita ko, atsižvelgusi į Viešųjų pirkimų tarnybos minėtoje išvadoje pateiktus išaiškinimus dėl to, kaip turėjo būti vertinamas trečiųjų asmenų Alvora – ŠDS pasiūlymas šio parametro aspektu, bei suvokusi, jog galimai netinkamai buvo įvertintas ir kito tiekėjo – MT Group - Rafako pasiūlymas pagal šį parametrą.

268123.

269Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija neturi pagrindo išvadai, jog perkančioji organizacija savo 2019-11-08 sprendimu už kriterijaus „Kompetencija E“ parametrą „Ypatingojo statinio statybos darbų vadovas (E1)“ būtų MT Group - Rafako pasiūlymui skyrusi netinkamą (neteisingą) balą. Dėl kriterijaus „Kompetencija (E)“ parametro „Ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas (E2)“

270124.

271Pirkimo sąlygų 14.14. punkte esančioje lentelėje numatyta, kad už parametrą „Ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas, tiekėjo pasiūlytas pagal Sąlygų A-3 priedo 9.10 punkto 2) papunkčio reikalavimą (E2)“ skiriami 2 balai, jei šis specialistas per pastaruosius 5 metus turėjo 2 ir daugiau tinkamai įvykdytų sutarčių, kurias vykdant ėjo ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo pareigas ir kurių kiekvienos apimtyje buvo: a) pastatytas vienas magistralinis dujotiekis ar jo atkarpa, kurio vamzdyno skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm, o ilgis – ne mažesnis kaip 10 km; ir b) įrengtas bent 1 linijinis magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisas, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm; atitinkamai skiriamas 1 balas, jeigu tokių sutarčių skaičius yra 1, ir skiriama 0 balų, jeigu nėra įvykdyta tokių sutarčių.

272125.

273MT Group - Rafako šiai pozicijai pasiūlė E. D., o perkančioji organizacija ieškovės skundžiamu 2019-11-08 sprendimu skyrė už šį parametrą 1 balą, 2019-11-14 rašte motyvuodama tai tuo, kad tiekėjas pateiktais dokumentais įrodė šio specialisto reikalaujamos patirties turėjimą tik vykdant 1 sutartį (Klaipėdos – Kuršėnai dujotiekio sutartis), tuo tarpu nebuvo įrodyta, kad UAB „Kauno dujotiekio statyba“, vykdydama kitą nurodytą sutartį – dėl Szczecin – Lwowek dujotiekio, atliko darbus, kurie atitiktų 14.11 papunkčio reikalavimus, nes net ir po pakartotinių prašymų ZRUG Sp.z.o.o. pateiktose pažymose buvo nurodyta, kad viso projekto apimtyje buvo įrengtos 5 čiaupų aikštelės, tačiau nebuvo nurodyta, jog UAB „Kauno dujotiekio statyba“ darbų apimtyje įrengė bent vieną linijinį magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisą (čiaupą), kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm, to neįrodo ir kartu su 2019-11-05 paaiškinimais pateiktos nuorodos į projekto pirkimo dokumentus.

274126.

275Vis dėlto, teisėjų kolegija, kompleksiškai įvertinusi byloje esančius rašytinius įrodymus bei ginčo šalių rašytinius paaiškinimus sprendžia, jog MT Group – Rafako per visą viešojo pirkimo procesą pateiktų iki galutinio pasiūlymo įvertinimo perkančiajai organizacijai dokumentų, susijusių su siūlomo specialisto pagal E2 parametrą patirtimi bei kompetencija visuma leido atsakovei spręsti dėl V. D. patirties, įgytos dirbant Szczecin – Lwowek dujotiekio statybos projekte, atitikimo Pirkimo sąlygų 14.14 papunkčio reikalavimams bei sudarė pagrindą už dalyvavimą šios sutarties vykdyme suteikti MT Group – Rafako pasiūlymui dar vieną balą. Nors visi Pirkimo sąlygų 8.10.7. papunktyje įtvirtinti duomenys, kurie turėjo atsispindėti užsakovų pažymose ar kituose lygiaverčiuose dokumentuose, ir nebuvo MT Group – Rafako nurodyti ir pagrįsti vienu (vientisu) užsakovo dokumentu, vienuose dokumentuose buvo kalbama tik apie AB „Kauno dujotiekio statyba“, kituose – tik apie E. D., tačiau iš kelių perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų visumos visą reikalingą informaciją – tiek dėl aktualių darbų atlikimo pobūdžio, apimties, atlikimo datų ir vietos, darbų rezultatų tinkamumo, tiek dėl to, jog konkretus specialistas vykdė atitinkamas funkcijas / ėjo atitinkamas pareigas – neabejotinai šiuo atveju buvo galima nustatyti bei ja įsitikinti, juo labiau nesant tarp pateiktų dokumentų jokių prieštaravimų ir neatitikimų, kurie leistų ja pagrįstai suabejoti.

276127.

277Pirma, nei viena iš šalių nekvestionuoja aplinkybės, jog minėtame projekte V. D. ėjo būtent ypatingojo statinio specialių darbų vadovo pareigas. Antra, nėra ginčo ir dėl to, kad V. D. dirbo ir veikė rangovės tame projekte – UAB „Kauno dujotiekio statyba“ vardu, kaip jos darbuotojas, o ne savarankiškai. Trečia, dėl darbų atlikimo pobūdžio ir apimties, datų ir vietos, o taip pat ir rezultatų tinkamumo perkančioji organizacija galėjo spręsti net iš trijų sutarties užsakovo pateiktų pažymų bei kitų tiekėjų pateiktų jas patvirtinančių dokumentų: 1) užsakovo ZRUG spolka zo.o. 2014-02-04 pažymos – rekomendacijos, teiktos atsakovei kartu su 2019-03-08 galutiniu pasiūlymu, kurioje nurodyta, kad būtent AB „Kauno dujotiekio statyba“ (o V. D. ir dirbo šioje įmonėje tuo metu) atliko magistralinio dujotiekio DN700 (ginčo dėl to, kad DN yra vamzdyno nominalaus skersmens trumpinys, nėra) Szczecine – Lwoweke statybos darbus 2013 m. balandžio – 2014 m. sausio mėn., ir pastatyto dujotiekio vamzdžių diametras - DN 700 mm, ilgis – apie 38 km, o darbai buvo pilnai atlikti pagal įstatymus ir klientų reikalavimus; 2) užsakovo ZRUG spolka zo.o. 2014-02-04 pažymos – patvirtinimo, teikto atsakovei kartu su 2019-04-15 pasiūlymo paaiškinimu, kurioje nurodyta, jog E. D. vykdė statybos vadovo dujų technologijos darbams pareigas būtent magistralinio dujotiekio DN 700 statybos Ščecine – Lvuveke metu nuo 2013 m. balandžio iki 2014 mėn. sausio, ir šie darbai buvo pilnai atlikti pagal įstatymus ir klientų reikalavimus; 3) užsakovo ZRUG spolka zo.o. 2019-11-04 pažyma – patvirtinimas, teiktas atsakovei kartu su 2019-11-05 paaiškinimais, kuriame patvirtinama, kad E. D. dirbo statybos vadovu, atsakingu būtent už dujų technologinius darbus statant magistralinį Ščecino – Lvuveko dujotiekį DN 700 Lenkijoje, nuo 2013 m. balandžio mėn. iki 2014 m. sausio mėn., ir įgyvendinant šį projektą buvo pastatytos 5 uždarymo įtaisų aikštelės DN700; 4) kaip netiesioginiai įrodymai – E. D. Gyvenimo aprašymas bei Atliktų darbų sąrašas per pastaruosius 5 metus, teikti atsakovei kartu su 2019-03-08 galutiniu pasiūlymu, kuriuose nurodomi duomenys neprieštarauja paties užsakovo ZRUG spolka zo.o. teiktuose pažymose esantiems duomenims. Ketvirta, kartu su 2019-11-18 pretenzija perkančiajai organizacijai buvo pateikta dar viena užsakovo ZRUG spolka zo.o. pažyma, kurioje nurodoma, jog E. D. vykdė būtent uždarymo įtaisų aikštelių darbus minėtame projekte ir kuri galėtų būti vertinama kaip patvirtinanti ankstesnėse tiekėjų grupės MT Group – Rafako perkančiajai organizacijai teiktuose dokumentuose nurodytus duomenis.

278128.

279Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kaip matyti iš AB „Amber Grid“ 2019-08-01 priimto pirminio sprendimo dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo bei ieškovei siųsto 2019-08-09 rašto, kuriame paaiškinama ir detalizuojama, kiek už kiekvieną iš ekonominio naudingumo kriterijų buvo suteikta balų kiekvienam iš tiekėjų bei jų galutinis paskaičiavimas, MT Group – Rafako pasiūlymui pagal kriterijaus „Kompetencija E“ parametrą „Ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas (E2)“ pirmą kartą jį vertinant buvo skirsti 2 balai, t. y. tuo metu perkančioji organizacija laikė, jog pasiūlyto specialisto pagal E2 parametrą patirtis Szczecin – Lwowek dujotiekio statybos projekte tenkina Pirkimo sąlygų 14.14 punkto lentelės reikalavimus ir yra pagrindas už šią sutartį skirti balą. Per visą laiką nuo 2019-08-01 sprendimo priėmimo iki pat naujo pasiūlymų įvertinimo 2019-11-08 sprendimu jokios naujos aplinkybės, kurios būtų susijusios būtent su šiuo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus parametru, neatsirado. Nei Viešųjų pirkimų tarnybos išvadose, dėl kurių buvo panaikintas ankstesnis pasiūlymų vertinimas, nei jokiuose kituose dokumentuose nebuvo kalbama apie galimai netinkamą šio parametro aiškinimą ir taikymą tiek MT Group – Rafako, tiek ir Alvora – ŠDS atžvilgiu (skirtingai nuo kitų – aukščiau jau teismo analizuotų kriterijų bei parametrų). Per šį laikotarpį vienintelė naujai su parametru E2 susijusi ir perkančiajai organizacijai pateikta užsakovo ZRUG spolka zo.o. pažyma niekaip nepakeitė ir nepaneigė ankstesniuose dokumentuose, kuriais operavo perkančioji organizacija pasiūlymų vertinimo metu, esančių duomenų. Būtent todėl nėra aišku ir atsakovė šioje byloje nepagrindė ir neįrodė, kodėl iš naujo vertindama MT Group – Rafako pasiūlymą ji E. D. patirties, įgytos minėtame Szczecin – Lwowek dujotiekio statybos projekte, jau nebelaikė atitinkančia Pirkimo sąlygų 14.14 papunktyje nustatytų reikalavimų, t. y. pasiūlymą pagal E2 parametrą vertino visiškai kitaip, negu tą buvo padariusi ankščiau.

280129.

281Atsižvelgdama į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad 2019-11-08 sprendimu perkančioji organizaciją nepagrįstai suteikė MT Group - Rafako pasiūlymui tik 1 balą pagal kriterijaus „Kompetencija (E)“ parametrą „Ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas (E2)“, nors turėjo suteikti 2 balus, kadangi specialisto V. D. patirtis atitiko visus Pirkimo sąlygų 14.14. papunktyje nurodytus reikalavimus pagal abi (dvi) MT Group - Rafako pasiūlyme nurodytas sutartis. Atitinkamai šioje dalyje perkančiosios organizacijos 2019-11-08 sprendimas pripažintinas neteisėtu. Savo ruožtu tai sudaro pagrindą atitinkama dalimi pripažinti neteisėtu ir vėlesnį – 2019-12-10 perkančiosios organizacijos sprendimą dėl galutinių pasiūlymų eilės sudarymo, apie ką plačiau pasisakoma šio sprendimo 195-198 punktuose. Dėl kriterijaus „Kompetencija (E)“ parametro „Ypatingojo statinio statybos darbų vadovas (E3)“

130.

282Pirkimo sąlygų 14.14. punkte esančioje lentelėje numatyta, kad už parametrą „Ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas, tiekėjo pasiūlytas pagal Sąlygų A-3 priedo 9.10 punkto 2) papunkčio reikalavimą (E3)“ skiriami 2 balai, jei šis specialistas per pastaruosius 5 metus turėjo 2 ir daugiau tinkamai įvykdytų sutarčių, kurias vykdant ėjo ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo pareigas ir kurių kiekvienos apimtyje buvo: a) pastatytas vienas magistralinis dujotiekis ar jo atkarpa, kurio vamzdyno skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm, o ilgis – ne mažesnis kaip 10 km; ir b) įrengtas bent 1 linijinis magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisas, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm; atitinkamai skiriamas 1 balas, jeigu tokių sutarčių skaičius yra 1, ir skiriama 0 balų, jeigu nėra įvykdyta tokių sutarčių.

283131.

284MT Group - Rafako šiai pozicijai pasiūlė J. H. V. U., o perkančioji organizacija ieškovės skundžiamu 2019-11-08 sprendimu skyrė už šį parametrą 0 balų, 2019-11-14 rašte motyvuodama tai tuo, kad tiekėjas pateiktais dokumentais neįrodė, kad šis specialistas ėjo ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo ar joms prilygintas pareigas, vykdant minėtus reikalavimus atitinkančias sutartis, užsakovo Gascade atsiliepimuose dėl projektų NOWAL ir MIDAL nurodoma, kad specialistas ėjo projekto vadovo pareigas, t. y. nebuvo nurodyta, kad jis vadovavo specialiesiems darbams ir buvo atsakingas už jų atlikimą, o jo pareigos pagal pareigybės aprašymą apėmė bendresnio pobūdžio vadovavimą; užsakovo atsiliepime dėl NOWAL projekto nėra nurodyta, jog vykdant sutartį buvo įrengtas bent 1 linijinis magistralinis dujotiekio uždarymo įtaisas (čiaupas), kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm, tuo tarpu paties tiekėjo ar jo subrangovo pateikti patvirtinimai dėl šio specialisto nelaikytini lygiaverčiais, nes pateikti pačių pirkimo dalyvių, informacija nesutampa su užsakovo pažymose pateiktais duomenimis.

285132.

286Vis dėlto, teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius rašytinius įrodymus bei ginčo šalių rašytinius paaiškinimus sprendžia, jog MT Group – Rafako per visą viešojo pirkimo procesą pateiktų iki galutinio pasiūlymo įvertinimo perkančiajai organizacijai dokumentų, susijusių su siūlomo specialisto pagal E3 parametrą patirtimi bei kompetencija, visuma leido atsakovei spręsti dėl J. H. V. U. patirties, įgytos nurodytuose Vokietijos užsakovo Gascade Gastransport GmbH projektuose „Nowal“ ir „Midal“, atitikimo Pirkimo sąlygų 14.14 papunkčio reikalavimams bei sudarė pagrindą už dalyvavimą šių sutarčių vykdyme suteikti MT Group – Rafako pasiūlymui 2 balus. Nors kaip ir ankstesnio specialisto pagal E2 parametrą atveju visi Pirkimo sąlygų 8.10.7. papunktyje įtvirtinti duomenys, kurie turėjo atsispindėti užsakovų pažymose ar kituose lygiaverčiuose dokumentuose, ir nebuvo MT Group – Rafako nurodyti ir pagrįsti vienu (vientisu) užsakovo ar kitu lygiaverčiu dokumentu, tačiau iš kelių perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų, įskaitant ir pačios perkančiosios organizacijos gautų savo iniciatyva, visumos visą ginčo informaciją – tiek dėl pareigų ir funkcijų, kurias vykdė minėtose sutartyse specialistas, tiek dėl sutarčių pobūdžio, apimties ir t.t. – neabejotinai šiuo atveju buvo galima nustatyti bei ja įsitikinti, juo labiau nesant tarp pateiktų dokumentų jokių prieštaravimų ir neatitikimų, kurie leistų ja pagrįstai suabejoti (nors atsakovė nurodė, kad tiekėjo pateikti dokumentai prieštarauja vieni kitiems, tačiau nedetalizavo ir nenurodė konkrečių prieštaravimų bei neatitikimų).

287133.

288Apie tai, kad minėtuose užsakovo projektuose J. H. V. U. atliko būtent ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovui būdingas funkcijas ir pareigas, o taip pat apie tai, kad vykdant nurodytus projektus (sutartis) buvo įrengtas bent 1 linijinis magistralinis dujotiekio uždarymo įtaisas (čiaupas), kurio skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm, perkančioji organizacija galėjo spręsti iš: 1) LR Statybos produkcijos sertifikavimo centro 2015-11-17 J. H. V. U. išduoto teisės pripažinimo eiti būtent ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas dokumento (statiniams – inžinieriniams tinklams – naftos, dujų; darbo sričiai - naftos ir dujų tinklų tiesimas; dujų, naftos technologinių inžinierinių sistemų įrengimas), kuris rodo, jog šis specialistas Vokietijoje yra įgijęs lygiavertę Lietuvoje „ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovui“ nustatytą kvalifikaciją. Visiškai natūralu ir suprantama, kad pagal Vokietijos teisinį reglamentavimą atitinkamų statybos specialistų pavadinimai, pareigybės ir sąvokos gali nesutapti ir nebūti tapačios Lietuvos teisinėje sistemoje vartojamiems apibrėžimams, sąvokoms, klasifikacijoms, todėl ta atsakovės akcentuota aplinkybė, jog jai pateiktose minėtų projektų užsakovės Gascade Gastransport GmbH pažymose J. H. V. U. įvardijamas kitaip / skirtingai - kaip „projekto vadovas“ (angl. project maganer), statybos vadovas (angl. costruction manager), o ne įsakmiai (pažodžiui), kaip „specialių darbų vadovas“ ar „ypatingojo statinio specialių darbų vadovas“, pati savaime negali reikšti šio specialisto turimos kvalifikacijos neatitikimo Pirkimo sąlygų 14.14 papunktyje įtvirtintiems reikalavimas, ypač jeigu pateikti dokumentai rodo, jog šis specialistas atliko ir turėjo savo pobūdžiu ir esme identiškas ar lygiavertes funkcijas bei atsakomybes, kokios Lietuvos teisinėje sistemoje priskiriamos ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovui; 2) užsakovo Gascade Gastransport GmbH 2017-12-06 pažymos, kurioje patvirtinama, jog generalinis rangovas PPS Pipiline Systems GmbH, kurio darbuotoju ir buvo J. H. V. U., tinkamai ir laiku, laikantis saugumo, kokybės ir aplinkosaugos reikalavimų, visiškai patenkindamas kliento poreikius atliko dujotiekio statybos ir inžinierinius darbus vykdant Šiaurės – Vakarų dujotiekio (NOWAL) statybą, be kita ko, nurodant, jog darbų apimtis buvo maždaug 26,7 km, o dujotiekio skersmuo DN 1000, ir šiame projekte projekto vadovas buvo J. H. V. U.; 3) minėto projekto rangovo PPS Pipiline Systems GmbH 2018-07-28 Rekomendacinio laiško, kuriame nurodyti tie patys įrengto dujotiekio parametrai, kaip ir ankstesnėje užsakovo pažymoje, o taip pat tai, jog J. H. V. U. buvo projekto vadovas, statybos vadovas dujų technologijos darbams, tuo tarpu, kaip teisingai pastebėjo ieškovė ir iš esmės neginčijo atsakovė, pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ dujų technologiniai darbai priskiriami specialiųjų darbų sričiai; 4) užsakovo Gascade Gastransport GmbH 2014-04-04 pažymos, kurioje patvirtinama, jog generalinis rangovas PPS Pipiline Systems GmbH, kurio darbuotoju ir buvo J. H. V. U., tinkamai ir laiku, laikantis saugumo, kokybės ir aplinkosaugos reikalavimu, visiškai patenkindamas kliento poreikius atliko gamtinių dujų dujotiekio MIDAL statybą, be kita ko, nurodant, jog darbų apimtis buvo maždaug 27 km, o dujotiekio skersmuo DN 1000, ir šiame projekte projekto vadovas buvo diplomuotas inžinierius J. H. V. U.; 5) minėto projekto rangovo PPS Pipiline Systems GmbH Projekto aprašymo bei Rekomendacinio laiško, kuriame nurodyti tie patys įrengto dujotiekio parametrai, kaip ir ankstesnėje užsakovo pažymoje, o taip pat tai, jog J. H. V. U. buvo projekto vadovas, statybos vadovas dujų technologijos darbams, kurie, kaip minėta pagal Lietuvos teisę priskiriami specialiesiems darbams; 6) užsakovo Gascade Gastransport GmbH 2019-11-08 atsakymo el. laišku tiesiogiai atsakovei, kuriame nurodoma, kad uždarymo įtaisų aikštelės (dujotiekio vožtuvų stoties) įrengimas NOWAL dujotiekyje buvo šio projekto apimties dalis, bei aplinkybė, jog J. H. V. U. buvo generalinis projekto vadovas abejuose projektuose, ir nebuvo jokio kito žmogaus, kuris būtų už jį viršesnis.

289134.

290Ta atsakovės nurodoma aplinkybė, jog kai kurie iš minėtų dokumentų yra išduoti ne sutarčių užsakovo Gascade Gastransport GmbH, o rangovo pagal sutartis - PPS Pipiline Systems Gmbh, teismo nuomone, jokiu būdu nereiškia, kad tokie dokumentai negalėjo būti prilyginami ir perkančiosios organizacijos vertinami kaip lygiaverčiai užsakovų pažymoms įrodymai, nes šiuo konkrečiu atveju jie buvo išduoti geriausiai apie vykdytas sutartis ir jų techninius apsektus galinčio išmanyti subjekto – rangovo; byloje nėra duomenų, jog šis rangovas būtų kaip nors susijęs su tiekėjų grupė MT Group – Rafako, suinteresuotas ir šališkas; PPS Pipiline Systems GmbH pažymos negali būti laikomos paties tiekėjo išduotomis pažymomis, kaip teigia atsakovė, nes akivaizdu, kad jas išdavė ne tiekėjas, dalyvaujantis ginčo viešajame pirkime, o kitas subjektas, nedalyvaujantis ginčo viešajame pirkime, tiesiog buvęs tuometinis tiekėjo siūlomo specialisto darbdavys.

291135.

292Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kaip matyti iš AB „Amber Grid“ 2019-08-01 priimto pirminio sprendimo dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo bei ieškovei siųsto 2019-08-09 rašto, kuriame paaiškinama ir detalizuojama, kiek už kiekvieną iš ekonominio naudingumo kriterijų buvo suteikta balų kiekvienam iš tiekėjų bei jų galutinis paskaičiavimas, MT Group – Rafako pasiūlymui pagal kriterijaus „Kompetencija E“ parametrą „Ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas (E3)“ pirmą kartą jį vertinant buvo skirsti 2 balai, t. y. tuo metu perkančioji organizacija laikė, jog pasiūlyto specialisto pagal E3 parametrą patirtis abejuose tiekėjo nurodytuose projektuose tenkina Pirkimo sąlygų 14.14 punkto lentelės reikalavimus ir yra pagrindas už šias sutartis skirti 2 balus. Per visą laiką nuo 2019-08-01 sprendimo priėmimo iki pat naujo pasiūlymų įvertinimo 2019-11-08 sprendimu jokios naujos aplinkybės, kurios būtų susijusios būtent su šiuo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus parametru, neatsirado. Nei Viešųjų pirkimų tarnybos išvadose, dėl kurių buvo panaikintas ankstesnis pasiūlymų vertinimas, nei jokiuose kituose dokumentuose nebuvo kalbama apie galimai netinkamą šio parametro aiškinimą ir taikymą tiek MT Group – Rafako, tiek ir Alvora – ŠDC atžvilgiu (skirtingai nuo kitų – aukščiau jau teismo analizuotų kriterijų bei parametrų). Per šį laikotarpį vienintelė naujai su parametru E3 susijusi aplinkybė - perkančiajai organizacijai pateiktas užsakovo Gascade Gastransport GmbH 2019-11-08 el. laiškas - niekaip nepakeitė ir nepaneigė ankstesniuose dokumentuose, kuriais operavo perkančioji organizacija pasiūlymų vertinimo metu, esančių duomenų. Būtent todėl juo labiau nėra aišku, atsakovė nepagrindė ir neįrodė, kodėl iš naujo vertindama MT Group – Rafako pasiūlymą perkančioji organizacija J. H. V. U. patirties, įgytos minėtuose dujotiekių statybos projektuose, nebelaikė atitinkančia Pirkimo sąlygų 14.14 papunktyje nustatytų reikalavimų, t. y. pasiūlymą pagal E3 parametrą vertino visiškai kitaip, negu tą buvo padariusi ankščiau.

293136.

294Atsižvelgdama į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad 2019-11-08 sprendimu perkančioji organizaciją nepagrįstai suteikė MT Group - Rafako pasiūlymui 0 balų pagal kriterijaus „Kompetencija (E)“ parametrą „Ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas (E3)“, nors turėjo suteikti 2 balus, kadangi specialisto J. H. V. U. patirtis atitiko visus Pirkimo sąlygų 14.14. papunktyje nurodytus reikalavimus pagal abi (dvi) MT Group - Rafako pasiūlyme nurodytas sutartis. Atitinkamai šioje dalyje perkančiosios organizacijos 2019-11-08 sprendimas pripažintinas neteisėtu. Savo ruožtu tai sudaro pagrindą atitinkama dalimi pripažinti neteisėtu ir vėlesnį – 2019-12-10 perkančiosios organizacijos sprendimą dėl galutinių pasiūlymų eilės sudarymo, apie ką plačiau pasisakoma šio sprendimo 195-198 punktuose. Dėl kriterijaus „Kompetencija (E)“ parametro „Projekto vadovas (E5)“

295137.

296Pirkimo sąlygų 14.14. punkte esančioje lentelėje numatyta, kad už parametrą „Projekto vadovas, tiekėjo pasiūlytas pagal Sąlygų A-3 priedo 9.10 punkto 4) papunkčio reikalavimą, (E5)“ skiriami 2 balai, jei šis specialistas per pastaruosius 5 metus turėjo 2 ir daugiau įvykdytų projektų, kuriose įvykdė projekto vadovo funkcijas rengiant: a) magistralinių dujotiekių linijinės dalies (vamzdyno su uždarymo įtaisais) naujos statybos ar rekonstravimo darbų techninį, techninį darbo ar darbo projektą, pagal kurį buvo gautas statybą leidžiantis dokumentas, o darbo projektas buvo patvirtintas užsakovo (su žyma „Pritariu statyti“); ir b) dujų apskaitos ir dujų slėgio ribojimo stoties arba dujų skirstymo stoties (dujų skirstymo stotyje projektas turi apimti dujų filtravimo, komercinės apskaitos ir slėgio/srauto reguliavimo įrenginius bei jų automatizavimo, elektronikos, duomenų perdavimo sistemų rekonstravimo ar įrengimo darbus) naujos statybos ar rekonstravimo darbų techninį, techninį darbo ar darbo projektą, pagal kurį buvo gautas statybą leidžiantis dokumentas, o darbo projektas buvo patvirtintas užsakovo (su žyma „Pritariu statyti“); atitinkamai skiriamas 1 balas, jeigu specialistas turėjo 2 ir daugiau projektus, atitinkančius a) papunkčio reikalavimą, bet neatitinkančius b) papunkčio reikalavimo; ir skiriama 0 balų, jeigu specialistas turėjo tik vieną projektą, atitinkantį a) papunkčio reikalavimą.

297138.

298MT Group - Rafako šiai pozicijai pasiūlė A. M., o perkančioji organizacija ieškovės skundžiamu 2019-11-08 sprendimu skyrė už šį parametrą 1 balą, 2019-11-14 rašte bei 2019-11-26 atsakyme į ieškovės pretenzijas motyvuodama tai tuo, kad tiekėjas pateiktais dokumentais neįrodė specialisto patirties turėjimą vykdant bent 2 projektus, kurių kiekvienas atitiktų tiek Pirkimo sąlygų prie šio parametro nurodytų a), tiek b) papunkčių reikalavimus, nes tik 1 iš pateiktų projektų atitinka abiejų papunkčių reikalavimus (MD atšaka nuo atšakos į Šilutės DSS į Klaipėdos antrąją DSS ir Klaipėdos DSS2), kiti projektai neatitiko abiejų reikalavimų, tuo tarpu 2 projektai tenkino tik a) papunkčio reikalavimus.

299139.

300Vis dėlto, nagrinėjamu atveju ieškovė, kuriai pirmiausia ir tenka įrodinėjimo pareiga dėl pareikštų reikalavimų, teigdama, kad jos pasiūlytam specialistui pagal E5 parametrą turėjo būti skirtas ne 1 balas, o 2 balai, savo procesiniuose dokumentuose tik abstrakčiai nurodė, jog iš visų perkančiajai organizacijai su pasiūlymu pateiktų dokumentų atsakovė turėjo matyti, jog 2 sutartys atitiko visus (abu) Pirkimo sąlygų 14.14 punkte prie E5 parametro nurodytus a) ir b) papunkčio reikalavimus, tačiau ieškovė konkrečiai nenurodė, kokios būtent tai sutartys. Kaip matyti iš perkančiajai organizacijai pateikto projektų vadovo A. M. atliktų projektų sąrašo, jame nurodyti net 8 projektai, tarp jų ir pirmoje lentelės pozicijoje esantis Magistralinio dujotiekio atšakos į Klaipėdos dujų skirstymo stotį Nr. 2 ir Klaipėdos DSS-2, kurį perkančioji organizacija laikė atitinkančiu abu – tiek a), tiek b) papunkčių reikalavimus. Kita vertus, ieškovė nei perkančiajai organizacijai, nei teismui nenurodė, koks dar projektas atitinka abiejų papunkčių reikalavimus, nepateikė dėl jo jokių argumentų bei įrodymų, kurie leistų spręsti apie perkančiosios organizacijos netinkamą šio kriterijaus parametro įvertinimą, t. y. nenurodė ir neįrodė, kokio konkrečiai projekto vertinimas buvo, jos nuomone, atliktas netinkamai ir kodėl. Ieškovei to nepadarius, taip pat nei patikslintame ieškinyje, nei dublike taip ir nenurodžius, kuo, kokioje apimtyje, dėl kurio iš specialisto A. M. nurodytų projektų buvo atliktas netinkamas vertinimas jo atitikties a) ir b) papunkčio reikalavimams, nėra pagrindo išvadai, jog ieškovė pagrindė ir įrodė netinkamą MT Group – Rafako pasiūlymo pagal parametrą E5 įvertinimą, dėl ko būtų pagrindas tokį įvertinimą pripažinti neteisėtu.

301140.

302Atsižvelgiant į aukščiau teismo konstatuotas aplinkybes bei jų pagrindu padarytas išvadas, spręstina, jog perkančiosios organizacijos 2019-11-08 sprendimas dėl tiekėjų galutinių pasiūlymų A dalies įvertinimo toje dalyje, kurioje tiekėjų grupės MT Group – Rafako pasiūlymo A daliai pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus „Kompetencija E“ parametrą „Ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas (E2)“ nebuvo skirtas dar 1 balas, o pagal parametrą „Ypatingojo statinio statybos darbų vadovas (E3)“ nebuvo skirti 2 balai, laikytinas neteisėtu, pripažįstant, jog pagal E2 parametrą viso turėjo būti skirti 2 balai, pagal parametrą E3 viso turėjo būti skirti 2 balai.

303141.

304Tokiu būdu darytina išvada, kad jeigu nebūtų buvę netinkamų perkančiosios organizacijos veiksmų, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 14.12-14.13 punktuose įtvirtintais paskaičiavimais (formulėmis), pagal kriterijų „Kompetencija E“ MT Group – Rafako pasiūlymui turėjo būti skirti viso ne 6, o 9 balai (E=E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7), tuo tarpu suskaičiavus visų dalyvių balus ir šiuo atveju reikšmei Emax esant lygiai 9, MT Group – Rafako pagal šį kriterijų turėjo būti skirti ne 4,6667 balai, o 7 balai. Tokiu būdu galutinis 2019-11-08 sprendime esančioje lentelėje eilutėje „Iš viso: A+K+E+G“ stulpelio „Tiekėjui skirti balai suskaičiavus visų dalyvių balus“ balų skaičius turėjo būti nurodytas 13. Dėl atsisakymo nagrinėti 2019-12-20 pretenziją dėl 2019-12-10 Pasiūlymų eilės sprendimo

305142.

306Ieškovė prašo panaikinti perkančiosios organizacijos 2019-12-10 sprendimą, kuriuo buvo sudaryta pasiūlymų eilė ir viešojo pirkimo laimėtoju pripažintas Alvora – ŠDS konsorciumas, gavęs didesnį ekonominio naudingumo balų skaičių, tiek 2019-12-20, tiek 2020-01-02 pretenzijose nurodytais pagrindais, įpareigojant perkančiąją organizaciją ištaisyti jos padarytus viešųjų pirkimų pažeidimus, tuo pačiu teigdama, kad atsakovė nepagrįstai 2019-12-23 ir 2020-01-10 sprendimais atsisakė nagrinėti ieškovės pretenzijas, tokiu būdu nesuteikdama galimybės pasinaudoti ikiteismine ginčo sprendimo tvarka bei siekti viešojo pirkimo sutarties sudarymo.

307143.

308CPK 4232 str. 1 d. numato, kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis VPĮ, PĮ ir kituose įstatymuose nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, o 3 d. numato, kad kai įstatymų nustatytais pagrindais atsisakoma nagrinėti tiekėjo kreipimąsi, pareikštą išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka (pretenziją), tiekėjas gali kreiptis į teismą pareikšdamas ieškinį dėl ginčo esmės ir nurodyti priežastis, dėl kurių jis nesutinka su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jo kreipimąsi. Teismas, pripažinęs, kad ieškovo nurodyti argumentai, kuriais grindžiamas nesutikimas su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jo kreipimąsi, yra pagrįsti, nagrinėja bylą iš esmės. Teismas, pripažinęs, kad ieškovo nurodyti argumentai, kuriais grindžiamas nesutikimas su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jo kreipimąsi, yra nepagrįsti, bylą nutraukia.

309144.

310Kaip matyti iš perkančiosios organizacijos 2019-12-23 sprendimo, ieškovės 2019-12-20 pretenzija buvo palikta nenagrinėta iš dalies dėl to, kad ieškovė praleido PĮ 108 str. 1 d. įtvirtintus pretenzijos teikimo terminus, ir iš dalies dėl to, kad ji teikta pakartotinai.

311145.

312PĮ 109 str. 1 d. numato, kad perkantysis subjektas privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis PĮ 108 str. 1 d. nustatytų terminų, t. y. per 10 dienų nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiojo subjekto priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.

313146.

314Viena vertus, kaip pagrįstai nurodė ieškovė UAB „MT Group“, 2019-12-20 pretenzija formaliai buvo pateikta dėl naujai perkančiosios organizacijos priimto – 2019-12-10 – sprendimo, kuriuo iš naujo įvertinus tiekėjų galutinius pasiūlymus, buvo sudaryta nauja pasiūlymų eilė ir nustatytas pirkimo laimėtojas, prašant tokį sprendimą panaikinti, kaip neteisėtą ir nepagrįstą, ir ji formaliai buvo pateikta per PĮ 108 str. 1 d. 1 p. nurodytą terminą – per 10 dienų nuo tokio spendimo priėmimo bei tiekėjų informavimo apie jį. Jokios kitos ar ankstesnės pretenzijos, kuria būtų reikalaujama panaikinti būtent 2019-12-10 perkančiosios organizacijos sprendimą, nei ieškovė, nei kiti tiekėjai nebuvo teikę. Teismų praktikoje pažymima, kad pretenzija, pateikta dėl naujai priimto sprendimo, negali būti laikoma tapačia pretenzijai, pateiktai dėl ankstesnio, jau panaikinto perkančiosios organizacijos sprendimo, nes tokiu atveju perkančioji organizacija yra laikoma priėmusi du savarankiškus sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo – pirmą sprendimą, kuris vėliau panaikinamas, ir naują sprendimą, priimamą pakartotinai įvertinus pasiūlymus, todėl siekdamas ginčyti pastarąjį sprendimą teisme, tiekėjas turi teisės aktuose nustatyta tvarka pateikti perkančiajai organizacijai pretenziją ir išdėstyti joje nesutikimo su šiuo sprendimu motyvus (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-11-05 nutartis c.b. Nr. e2-1419-790/2019).

315147.

316Kita vertus, sprendžiant dėl pretenzijos priimtinumo ir galimo pakartotinumo svarbu įvertinti ne tik joje pareikštą reikalavimą dėl naujai priimto sprendimo panaikinimo, bet ir tuos argumentus, kuriais tiekėjas grindžia savo nesutikimą su naujai perkančiosios organizacijos priimtu sprendimu. Teismų praktikoje pažymima, kad pretenzijų pakartotinumui vertinti svarbus ne perkančiųjų organizacijų ginčijamų sprendimų priėmimo momentas, o šių sprendimų atskirtis turinio atžvilgiu (LAT 2015-08-07 nutartis c.b. Nr. 3K-3-466-969/2015; 2016-03-30 nutartis c.b. Nr. 3K-3-177-916/2016). Tai reiškia, kad jeigu reikalavimas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo grindžiamas jau ankščiau perkančiosios organizacijos atliktais veiksmais ir priimtais sprendimais, kurie galėjo būti ir (ar) buvo atskirų, ankščiau tiekėjo teiktų / galėjusių būti per įstatyme nustatytus terminus pateiktų pretenzijų objektas, akivaizdu, kad toks reikalavimas turėtų būti vertinamas kaip pakartotinis ar pateiktas praleidus įstatyme įtvirtintus apskundimo terminus, nes juo siekiama pakartotinai revizuoti jau ankščiau peržiūrėtus ir ginčytus ar per įstatymo nustatytą terminą galėjusius būti peržiūrėtais ir ginčytais perkančiosios organizacijos veiksmus ir sprendimus. Teismų praktikoje pažymima, jog tiekėjui nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas ginčyti perkančiojo subjekto sprendimus tais atvejais, kai tiekėjas teismo procese siekia nepagrįstai išplėsti ginčo apimtį įrodinėdamas, kad ikiteisminėje ginčo stadijoje kvestionuoti tam tikri perkančiojo subjekto sprendimai iš esmės kartu reiškia ir kitų perkančiojo subjekto sprendimų ginčijimą. Be to, pripažįstama, jog naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą ankščiau, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto (LAT 2011-04-05 nutartis c.b. Nr. 3K-3-158/2011; 2011-07-01 nutartis c.b. Nr. 3K-3-307/2011; 2011-12-14 nutartis c.b. Nr. 3K-3-506/2011; 2015-08-07 nutartis c.b. Nr. 3K-3-466-969/2015; 2019-10-21 nutartis c.b. Nr. e3K-3-296-378/2019). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pažymima, kad aiškinimas, kuriuo būtų pripažinta teisė tiekėjui skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus, nevertinant pastarosios sprendime ar rašte pateiktos informacijos naujumo ir jos reikšmės tiekėjo teisių gynybai, neatitiktų teisminės gynybos veiksmingumo principo, nukryptų nuo kasacinio teismo praktikos, kurioje, be kita ko, nustatyta ir tiekėjų pareiga domėtis vykdomu konkursu ir operatyviai ginti pažeistas subjektines teises; naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto (LAT nutartis c.b. Nr. 3K-3-450-690/2015 ir jame nurodyta ESTT praktika). Ir atvirkščiai, jeigu pretenzija dėl perkančiosios organizacijos sprendimo grindžiama jos veiksmais, kurie nebuvo ir negalėjo būti ankščiau to tiekėjo kvestionuojami įstatyme įtvirtinta tvarka ir terminais, pretenzija negali būti vertinama kaip pakartotinė ir turi būti perkančiojo subjekto nagrinėjama iš esmės.

317148.

318Atsižvelgdama į aukščiau nurodytus argumentus bei kasacinio teismo išaiškinimus bei įvertinusi ieškovės UAB „MT Group“ 2019-12-20 pretenzijos turinį, ginčo šalių ir trečiųjų asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus bei byloje esančius rašytinius įrodymus, teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pagrįstai vertino ieškovės 2019-12-10 pretenzijoje nurodytas aplinkybės, kaip iškeliamas pakartotinai ar pateiktas praleidus įstatyme įtvirtintus jų kvestionavimo terminus ir turėjo teisinį pagrindą minėtą pretenziją palikti nenagrinėtą. Dėl konkurencinio pranašumo suteikimo Alvora – ŠDS pasiūlymui, teikiant galutinį kainos pasiūlymą

319149.

320Reikalavimą dėl 2012-10-12 sprendimo panaikinimo ieškovė savo 2019-12-20 pretenzijoje, be kita ko, grindė tuo, jog atsakovė, leisdama Alvora – ŠDS konsorciumui, teikiant galutinį pasiūlymą, nepasitelkti sutarties vykdymui visų papildomų specialistų, kurie buvo išviešinti Alvora – ŠDS paraiškoje, suteikė pastarajam tiekėjui nepagrįstą ir neteisėtą konkurencinį pranašumą, nes jeigu MT Group – Rafako būtų buvusi sudaryta lygiateisė galimybė nepasitelkti visų paraiškos specialistų, ji būtų galėjusi pasiūlyti ženkliai mažesnę galutinę darbų kainą. Atsakovė 2019-12-23 savo sprendime dėl pretenzijos palikimo nenagrinėta nurodė, jog perkančiosios organizacijos sprendimas nesudaryti sąlygų tiekėjams pakartotinai teikti galutinių pasiūlymų ieškovei tapo žinomas dar 2019-10-29, todėl pateikdama pretenziją šiuo pagrindu tik dabar, ieškovė praleido PĮ 108 str. 1 d. įtvirtintą jos teikimo terminą. Su tokia perkančiosios organizacijos pozicija teisėjų kolegija iš esmės sutinka.

321150.

322Kaip nurodė pati ieškovė savo 2019-12-20 pretenzijoje perkančiajai organizacijai bei 2019-01-06 pateiktame patikslintame ieškinyje, apie tai, kokius būtent specialistus (projekto vadovus ir projekto dalies vadovus, atsakingus už projektavimo paslaugų teikimą) Alvora – ŠDS nurodė paraiškoje ir galutiniame pasiūlyme, ieškovei tapo žinoma dar 2019-08-16, kai jai buvo suteikti atitinkami duomenys ir ji per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą susipažino su Alvora - ŠDS pasiūlymo nekonfidencialia dalimi, bei pirminės teisminės bylos metu, tačiau kaip matyti iš c.b. Nr. e2-4048-653/2019 medžiagos, nei teikdama 2019-08-12 pretenziją atsakovei dėl pirminio 2019-08-01 Pasiūlymų eilės sprendimo, nei reikšdama pirminį ieškinį teismui, ieškovė nekėlė juose klausimo dėl galimai neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų, priimant bei vertinant Alvora - ŠDS galutinį pasiūlymą, kuriame nepasitelkiami tam tikri paraiškoje nurodyti konkretūs specialistai (projekto vadovai). Dar daugiau, kaip teisingai pastebėjo atsakovė, jai 2019-10-29 priėmus sprendimą panaikinti ankščiau pirkime priimtą sprendimą dėl galutinės pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo, įskaitant ir dėl ekonominio naudingumo balų skyrimo tiekėjams, t. y. perkančiajai organizacijai nusprendus iš naujo vertinti tiekėjų pateiktus pasiūlymus, ieškovei jau tada tapo žinoma, jog bus iš naujo vertinami tie patys, tokio paties turinio galutiniai tiekėjų pasiūlymai, kurie jau ankščiau atsakovės buvo vertinti 2019-08-01 sprendimu, o konkrečiai – ir tokio pat turinio Alvora – ŠDS galutinis pasiūlymas, koks jau ankščiau buvo vertintas ir kuriame, be kita ko, nurodyti atitinkami specialistai – projekto vadovai. Nepaisant to, ir po šio 2019-10-29 sprendimo priėmimo UAB „MT Group“ perkančiajai organizacijai 2019-11-08 pateiktoje pretenzijoje, o vėliau ir teismui 2019-11-22 pateiktame ieškinyje 2019-10-29 atsakovės sprendimą ginčijo tik toje dalyje, kurioje nutarta grįžti į MT Group – Rafako pasiūlymo galutinį vertinimą ir tik tais pagrindais, kokie nurodyti ir nagrinėti šioje byloje, tačiau nekėlė klausimo dėl perkančiosios organizacijos sprendimo iš naujo vertinti Alvora – ŠDS būtent tokio turinio galutinį pasiūlymą, koks buvo jai pateiktas.

323151.

324Tokiu būdu darytina išvada, jog perkančioji organizacija pagrįstai ieškovės 2019-12-20 pretenziją šioje dalyje (A dalis) paliko nenagrinėtą, kaip pateiktą praleidus PĮ 108 str. 1 d. įtvirtintus jos teikimo terminus, nes ieškovės nurodyti, kaip galimai neteisėti perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais buvo grindžiama pretenzija šioje dalyje, neabejotinai galėjo būti ieškovės skundžiami ankščiau ir negali būti laikomi paaiškėjusiais tik atsakovei priėmus 2019-12-10 sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo bei laimėtojo nustatymo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas neturi pagrindo iš esmės nagrinėti šio pretenzijoje iškelto klausimo bei perkančiosios organizacijos veiksmų šiuo aspektu teisėtumo ir pagrįstumo. Dėl konkurencinio pranašumo suteikimo Alvora – ŠDS pasiūlymui, vertinant KRS – Beltruboprovodstroj konsorciumo ir Alvora – ŠDS konsorciumo atitiktį nacionalinio saugumo interesams

325152.

326Reikalavimą dėl 2012-10-12 sprendimo panaikinimo ieškovė savo 2019-12-23 pretenzijoje, be kita ko, grindė tuo, jog Alvora – ŠDS pasiūlymui buvo suteiktas konkurencinis pranašumas, nes vertinant mažiausią kainą pasiūliusio UAB „KRS“ ir Baltarusijos bendrovės „Beltruboprovodstroj“ konsorciumo (toliau – KRS – Beltruboprovodstroj) ir potencialaus sandorio su juo atitiktį nacionalinio saugumo interesams dar neegzistavo ir nebuvo patvirtintas atsakovės įmonės saugumo planas, kurį pagal LR Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo (toliau – Saugumo įstatymo) 15 str. 1 d. parengia nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės (šiuo atveju – tokia yra atsakovė AB „Amber Grid“) ir kuriame numatomos fizinio, kibernetinio, personalo saugumo, informacinio slaptumo priemonės, taip pat nurodomas turtas, kuris yra svarbus nacionaliniam saugumui užtikrinti vykdant svarbią veiklą, tuo tarpu kai Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija (toliau – Saugumo komisija) vertino Alvora – ŠDS ir potencialaus su juo sudarytino sandorio atitiktį nacionalinio saugumo interesams, toks planas jau buvo atsakovės parengtas ir patvirtintas LR Vyriausybės 2019-04-24 nutarimu uždarame posėdyje, todėl, anot ieškovės, Saugumo komisijai buvo lengviau patikrinti Alvora – ŠDS konsorciumo atitiktį nacionalinio saugumo interesams, jis buvo pripažintas atitinkančiu tokius interesus. Be to, anot ieškovės, po Alvora – ŠDS patikros atsirado naujų aplinkybių (UAB „Alvora“ vadovo pasikeitimas, įvairių asmenų pasisakymai žiniasklaidoje ir kt.), keliančių abejonių dėl Alvora – ŠDS konsorciumo ir sandorio su juo atitikties nacionalinio saugumo interesams, dėl ko tiek šio tiekėjo, tiek ir KRS - Beltruboprovodstroj konsorciumo atitiktis nacionalinio saugumo interesams turėtų būti tikrinama iš naujo. Atsakovė 2019-12-23 sprendimu šią pretenzijos dalį (B dalis) taip pat paliko nenagrinėtą, konstatavusi, jog ieškovė praleido PĮ 108 str. 1 d. įtvirtintą pretenzijos pateikimo terminą, kadangi aplinkybė, jog nebus vykdomas pakartotinis sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimas tiekėjui tapo žinoma 2019-11-14.

327153.

328Pirmiausia pažymėtina, kad apie tai, jog ginčo viešajame pirkime bus pakartotinai atliekamas tik dviejų tiekėjų – Alvora – ŠDS konsorciumo bei MT Group – Rafako galutinių pasiūlymų vertinimas, ieškovei UAB „MT Group“ iš tikrųjų vėliausiai galėjo tapti žinoma iš atsakovės 2019-11-14 ieškovei adresuoto rašto, kuriame ji suteikė ieškovės prašytą informaciją apie pakartotines pirkimo procedūras ir pakartotinį pasiūlymų vertinimą, be kita ko, nurodydama, jog tokios procedūros atliekamos tik nepašalintų tiekėjų atžvilgiu, kas reiškia, jog UAB „KRS“- Baltarusijos bendrovės „Beltruboprovodstroj“ konsorciumo, kurio pasiūlymas perkančiosios organizacijos sprendimu buvo jau žymiai ankščiau atmestas būtent dėl neatitikties nacionalinio saugumo interesams, pasiūlymas nebus pakartotinai vertinamas, tuo tarpu Alvora – ŠDS konsorciumo atitiktis nacionalinio saugumo reikalavimams taip pat nebus pakartotinai vertinama – bus vertinamas tik pats galutinis pasiūlymas.

329154.

330Antra, tiek pretenzijos perkančiajai organizacijai, tiek ieškinio teismui dalyje – kiek tai susiję su UAB „KRS“- Baltarusijos bendrovės „Beltruboprovodstroj“ konsorciumo ir potencialaus sandorio su juo atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimu - ieškovė UAB „MT Gruop“ apskritai, teisėjų kolegijos nuomone, negali būti laikoma suinteresuotu, materialinį teisinį interesą turinčiu subjektu (atitinkamai ir tinkamu ieškovu byloje), kadangi: a) nei pats UAB „KRS“- Baltarusijos bendrovės „Beltruboprovodstroj“ konsorciumas, nei kiekvienas iš jo narių įstatymų nustatyta tvarka neskundė ir nekvestionavo nei pašalinimo iš ginčo viešojo pirkimo ir pasiūlymo atmetimo, nei Saugumo komisijos atlikto jo atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimo procedūrų ir išvadų; b) taip pat ir Alvora -ŠDS konsorciumas, kuris galėtų būti laikomas suinteresuotu subjektu šiuo klausimu, nes jo padėtis viešajame pirkime ir vieta pasiūlymų eilėje, atitinkamai ir galimybė būti pripažintam pirkimo laimėtoju tiesiogiai priklausytų nuo UAB „KRS“- Baltarusijos bendrovės „Beltruboprovodstroj“ konsorciumo, pasiūliusio mažiausią kainą pirkime, dalyvavimo jame galimybių, nekvestionavo ir nekvestionuoja perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų šio tiekėjo atžvilgiu, taip pat ir Saugumo komisijos išvadų; c) UAB „KRS“- Baltarusijos bendrovės „Beltruboprovodstroj“ konsorciumo atitikties nacionalinio saugumo interesams pakartotinis vertinimas, kuriuo ieškiniu siekia ieškovė, neturėtų esminės įtakos ir MT Group – Rafako padėčiai pirkime, nes bet kuriuo atveju jos pasiūlymas gavo mažiausiai iš visų tiekėjų ekonominio naudingumo balų, mažiau negu Alvora – ŠDS pasiūlymas; d) pagaliau, UAB „MT Group“ negali būti laikoma viešą interesą dėl galimų perkančiosios organizacijos pažeidimų pirkimo metu šiuo aspektu ginti turinčiu teisę subjektu CPK 49 straipsnio prasme.

331155.

332Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal VPĮ 101-104 straipsnius teisę ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir priimtus sprendimus tiek ikiteismine ginčo sprendimo tvarka, pateikiant perkančiajai organizacijai pretenziją, tiek teismine tvarka, pareiškiant ieškinį teismui, turi teikėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ar nepagrįstai nutraukė sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus. Taigi, tiekėjas, kurio teisės konkrečiu perkančiosios organizacijos sprendimu ar veiksmu nėra pažeistos, negali ginti kitų tiekėjų teisių, nes taip veikti įgalioti Viešųjų pirkimų tarnyba, prokurorai ar kitos valdžios institucijos. Teismų praktikoje teisinis suinteresuotumas ginčyti viešojo pirkimo metu priimtus sprendimus pripažįstamas tik tais atvejais ir tik tiek, kiek ieškovas gina būtent savo subjektines tiekėjo (dalyvio) teises ir pažeistą savo teisę varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Tiekėjo teisinis suinteresuotumas nepripažįstamas tais atvejais, kai ginčijami perkančiųjų organizacijų veiksmai nepažeidžia tiekėjo subjektinių teisių, nes tiekėjų suinteresuotumą, kaip sąlygą inicijuoti perkančiosios organizacijos veiksmų peržiūros procedūrą, apibrėžia dviejų elementų visuma: ieškovo tinkamumas ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus (veiksmus), ir jo subjektinių teisių pažeidimas dėl galimai neteisėtų sprendimų. Tai – privalomos ir kartu taikomos teisinio suinteresuotumo sąlygos, kurios lemia tai, kad teismai nagrinėja šalių ginčą iš esmės tik tuo atveju, kai ieškinį laikydamasis įstatymuose nustatytos tvarkos pareiškia tinkamas ieškovas, įtikinamai ir patikimai įrodęs, jog būtent jo teisėtus interesus pažeidžia atitinkamos pirkimo sąlygos (LAT 2017 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-258-378/2017; 2019 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-296-378/2019). Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ieškovė nenurodė ir nėra aišku, kaip iš pirkimo procedūrų pašalinto UAB „KRS“- Baltarusijos bendrovės „Beltruboprovodstroj“ konsorciumo atitikties nacionalinio saugumo interesams pakartotinis vertinimas, ieškovės siekiamas sugrąžinimas į pirkimo procedūras, paliečia ar pažeidžia konkrečiai ieškovės UAB „MT Group“ teises ir interesus. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovė UAB „MT Group“ apskritai nėra tinkamas subjektas kvestionuoti perkančiosios organizacijos veiksmus minėto konsorciumo atžvilgiu, atitinkamai ir perkančiosios organizacijos atsisakymas nagrinėti ieškovės pretenziją dalyje dėl su šiuo konsorciumo atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros procedūromis susijusių atsakovės veiksmų, iš esmės laikytinas pagrįstu ir teisėtu.

333156.

334Trečia, savo 2019-12-20 pretenzijoje ieškovė iš esmės kvestionuoja paties Alvora – ŠDS ir potencialaus sandorio su šiuo konsorciumu atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimo teisėtumą, jo procedūrą, teigdama, jog toks vertinimas buvo atliktas netinkamai, pažeidžiant lygiateisiškumo principą, jog lyginant su kito pirkime dalyvavusio tiekėjo atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimu, Alvora – ŠDS vertinimas buvo pranašesnis, vyko esant palankesnėms sąlygoms, o taip pat jog tam tikrų asmenų (UAB „EPSO-G“, Energetikos ministro Ž. V., UAB „Alvora“ ankstesnio vadovo ir kt.) pasisakymai viešojoje erdvėje, žiniasklaidoje, LR Seime ir pan., UAB „Alvora“ vadovo pasikeitimo faktas kelia abejonių dėl šio tiekėjo atitikties nacionalinio saugumo interesams. Vis dėlto, teisėjų kolegijos nuomone, ginčo viešajame pirkime dalyvaujančio tiekėjo atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimas (taip pat ir įvykusio įvertinimo peržiūrėjimas) nėra perkančiosios organizacijos – atsakovės AB „Amber Grid“ kompetencija, ir atitinkamai negali būti kokių nors jos teisėtų ar neteisėtų veiksmų rezultatas, tuo pačiu ir tiekėjo pretenzijos perkančiajai organizacijai, o vėliau ir ieškinio bendrosios kompetencijos teismui dalykas.

335157.

336Kaip matyti iš ginčo Pirkimo sąlygų, dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalis Lietuvos Respublikoje bus nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinti infrastruktūra, kaip tai suprantama pagal Saugumo įstatymą, todėl prieš nustatant pirkimo laimėtoją, Sąlygose nustatyta tvarka ir vadovaudamasis minėto įstatymo reikalavimais, perkantysis subjektas be kita ko, turi kreiptis į Saugumo komisiją dėl sandorio su galimu pirkimo laimėtoju atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros; pasiūlymą teikiantis subjektas savo ruožtu turi nustatytais terminais pateikti perkančiajam subjektui ar / ir kompetentingoms institucijoms visus duomenis, dokumentus ir sutikimus, būtinus tokioms patikroms atlikti; gavęs tokius dokumentus ir nustatęs jų neišsamumą, netikslumus ar klaidingus duomenis perkantysis subjektas turi teisę prašyti dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti ar paaiškinti, o jeigu paaiškėja, kad tiekėjas ar su juo sudaromas sandoris neatitiktų nacionalinio saugumo interesų ar per nustatytą terminą nepateikiami reikalauti dokumentai, tokio tiekėjo pasiūlymas atmetamas ir jis negalės būti pripažįstamas pirkimo laimėtoju (Pirkimo sąlygų 1.12 p., 15.8.-15.13 punktai).

337158.

338Iš šių Pirkimo sąlygų nuostatų matyti, kad perkančiosios organizacijos veiksmai tiekėjo atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros procese pasireiškia tik tokiai patikrai reikalingų dokumentų iš tiekėjo gavimu (surinkimu) bei Saugumo komisijos pateiktų atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimo rezultatų priėmimu (jeigu jie neigiami – tiekėjo pasiūlymo atmetimu, jeigu teigiami – tolesnėmis procedūromis šio tiekėjo atžvilgiu, be kita ko, galimybe tokį tiekėją pripažinti pirkimo laimėtoju), tačiau pati perkančioji organizacija tiekėjo bei sandorio su juo atitikties nacionalinio saugumo interesams nevertina – tą, kaip minėta, Saugumo įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasi juose įtvirtintais vertinimo kriterijais ir procedūromis, atlieka Saugumo komisija, kurios priimti sprendimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui LR Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais (Saugumo įstatymo 20 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje nėra keliamas klausimas dėl to, jog atsakovė nebūtų atlikusi ar būtų netinkamai atlikusi kokius nors jos kompetencijai pagal Pirkimo sąlygų 15.8.-.15.13 punktus priklausančius veiksmus, taip pat nėra duomenų, jog Saugumo komisijos sprendimai dėl ginčo pirkime dalyvavusių tiekėjų ir sandorių su jais atitikties nacionalinio saugumo interesams būtų tiek ieškovės, tiek kitų tiekėjų iniciatyva peržiūrėti, kvestionuoti ir ginčyti LR Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, pripažinti neteisėtais, pakeisti ir pan.

339159.

340Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog kaip matyti iš c.b. Nr. e2-4048-653/2019 medžiagos, ieškovė UAB „MT Gruop“ dar 2019-08-12 buvo kreipusis į LR Vyriausybę dėl Saugumo komisijos 2019-07-25 išvados, patvirtinančios Alvora – ŠDS atitiktį nacionalinio saugumo interesams, peržiūrėjimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių ir naujos išvados priėmimo, tačiau LR Vyriausybės kanceliarijos raštu toks prašymas buvo atmestas. Teisėjų kolegijos nuomone, šis faktas, viena vertus, rodo, jog ieškovė pati suvokė, kad ne AB „Amber Grid“ atlieka tiekėjo atitikties nacionalinio saugumo interesams ir tam galinčių turėti įtakos aplinkybių / abejonių vertinimą, o kitos institucijos – Saugumo komisija, LR Vyriausybė; kita vertus, rodo ir tai, kad aplinkybės, kurios, anot ieškovės, kelia abejonių dėl Alvora – ŠDS atitikties nacionalinio saugumo interesams, jai buvo žinomos gerokai ankščiau, nei atsakovės priimtas 2019-12-10 sprendimas dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, taigi, bet kuriuo atveju negali būti 2019-12-23 pretenzijos objektu.

341160.

342Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija iš esmės laiko pagrįstu perkančiosios organizacijos atsisakymą nagrinėti ieškovės 2019-12-23 pretenziją toje dalyje (B dalis), kuri susijusi su netinkamu Alvora – ŠDS atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimu, tokio vertinimo procedūrų ir jų principų pažeidimu, abejonėmis dėl tiekėjo ir sandorio su juo atitikties nacionalinio saugumo interesams. Tokiu būdu ir nagrinėjamoje byloje plačiau vertinti ieškovės ieškinyje nurodytas aplinkybes bei spręsti dėl su šiuo aspektu susijusių reikalavimų teismas neturi teisinio pagrindo. Dėl Alvora – ŠDS pašalinimo iš pirkimo procedūrų dėl konfidencialių duomenų apie MT Group – Rafako gavimo

343161.

344Reikalavimą dėl 2012-10-12 sprendimo panaikinimo ieškovė savo 2019-12-20 pretenzijoje, be kita ko, grindė tuo, jog prieš Alvora – ŠDS teikiant galutinį pasiūlymą, ji neteisėtai gavo konfidencialią informaciją apie MT Gruop – Rafako pirminio pasiūlymo kainą, kas leido Alvora – ŠDS galutiniame pasiūlyme pasiūlyti ženkliai mažesnę darbų kainą; tikėtina, tokią konfidencialią informaciją konsorciumui suteikė pati atsakovė, dėl to Alvora – ŠDS apskritai turėtų būti pašalinta iš pirkimo procedūrų Pirkimo dokumentų priedo A-3 lentelės „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ 3.7 punkto pagrindu – nes tiekėjas ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje. Atsakovė 2019-12-23 savo sprendime dėl pretenzijos palikimo nenagrinėta nurodė, jog šis tiekėjo spėjimais ir prielaidomis grindžiamas pažeidimas turėjo būti jam žinomas 2019-10-29, kai jis buvo informuotas apie pirkime panaikintus sprendimus ir numatomą pakartotinį jau pateiktų pasiūlymų vertinimą, todėl pateikdama pretenziją šiuo pagrindu tik dabar, ieškovė praleido PĮ 108 str. 1 d. įtvirtintą jos teikimo terminą. Su tokia perkančiosios organizacijos pozicija teisėjų kolegija iš esmės sutinka.

345162.

346Nors ieškovė nei 2019-12-20 pretenzijoje, nei ieškinyje konkrečiai nenurodė, kada jai paaiškėjo aplinkybė dėl galimo neteisėto konfidencialios informacijos gavimo, tačiau iš esmės vienintelis argumentas, dėl ko UAB „MT Group“ teigia, jog Alvora – ŠDS, prieš teikdama galutinį pasiūlymą, neteisėtai, tikėtina iš pačios perkančiosios organizacijos gavo konfidencialią informaciją apie MT Group – Rafako pirminio pasiūlymo kainą, yra tas, jog Alvora – ŠDS pateikto galutinio pasiūlymo kaina (79 850 817 Eur) buvo ženkliai mažesnė, nei pirminio pasiūlymo kaina (102 947 812 Eur). Vis dėlto, kaip matyti iš bylos medžiagos, informaciją apie Alvora – ŠDS pasiūlymų (pirminio ir galutinio) kainas ieškovė UAB „MT Group“ turėjo dar 2019 m. rugpjūčio mėnesį, kai atsakovė, atsakydama į ieškovės 2019-08-05 prašymą, pateikė jai susipažinti Alvora – Rafako galutinio pasiūlymo A ir B nekonfidencialiąsias dalis. Dar daugiau, ši informacija buvo žinoma ieškovei ir per visą c.b. Nr. e2-4048-653/2019 nagrinėjimo laiką, nes Alvora – ŠDS 2019-03-08 Galutinio pasiūlymo B dalies „Kaina“ forma buvo pateikta į minėtą bylą. Pagaliau, ji buvo žinoma ieškovei nepaisant 2019-12-16 pateikto perkančiajai organizacijai prašymo susipažinti su Alvora – ŠDS pasiūlymu, nes kitus, ankščiau neturėtus Alvora – ŠDS pasiūlymo dokumentus ieškovė gavo tik 2019-12-23, tuo tarpu jau 2019-12-20 pateiktoje pretenzijoje ieškovė operavo jai žinomais duomenimis dėl Alvora – ŠDS pirminio ir galutinio pasiūlymų kainų. Atsižvelgiant į visa tai, darytina išvada, jog aplinkybė, susijusi su galimai neteisėtu konfidencialios informacijos gavimu, kaip tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūrų pagrindu, ieškovei netapo žinoma ir nepaaiškėjo perkančiajai organizacijai priėmus 2019-12-10 sprendimą dėl pasiūlymų eilės vertinimo ir laimėtojo nustatymo, o neabejotinai buvo ir galėjo būti žinoma žymiai ankščiau, tad pretenzija dėl Alvora – ŠDS pašalinimo iš pirkimo šiuo pagrindu perkančiajai organizacijai galėjo ir turėjo būti teikiama žymiai anksčiau, ir toks reikalavimas niekaip nėra susijęs su 2019-12-10 perkančiosios organizacijos priimtu sprendimu dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo. Tokiu būdu teisėjų kolegija laiko pagrįstu perkančiosios organizacijos atsisakymą nagrinėti ieškovės 2019-12-23 pretenziją šioje dalyje (C dalis), kaip pateiktą praleidus PĮ 108 str. 1 d. numatytą terminą. Savo ruožtu pats teismas plačiau vertinti ieškovės ieškinyje nurodytas aplinkybes bei spręsti dėl su šiuo aspektu susijusių reikalavimų neturi teisinio pagrindo, juo labiau, kad ieškovė iš tikrųjų į bylą nepateikė absoliučiai jokių įrodymų, kurie pagrįstų ieškinyje nurodytas aplinkybes dėl neteisėto konfidencialios informacijos gavimo, jos neteisėto atskleidimo, t. y. šioje dalyje visiškai neįgyvendino įrodinėjimo pareigos dėl kokių nors neteisėtų tiek Alvora – ŠDS, tiek pačios perkančiosios organizacijos veiksmų. Dėl Alvora – ŠDS pasiūlymo neatitikimo kvalifikaciniam reikalavimui dėl specialistų (suvirintojų)

347163.

348Reikalavimą dėl 2012-10-12 sprendimo panaikinimo ieškovė savo 2019-12-20 pretenzijoje, be kita ko, grindė tuo, jog paraiškų pateikimo dieną Alvora – ŠDS neturėjo reikiamos kvalifikacijos, kuri buvo keliama dėl mažiausiai 16 suvirintojų, kurie turėjo atitikti Pirkimo dokumentų A-3 priedo 2 lentelės „Kvalifikacijos reikalavimai“ 9.10. punkto 3) papunkčio reikalavimus - turėti kvalifikaciją pagal Lietuvos standartą LST EN ISO9606-1:2013 „Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas, 1 dalis. Plienai (ISO 9606-1:2012, įskaitant Cor. 1:2012)“ arba lygiavertę, bei ne mažesnę kaip 2 metų patirtį, virinant plieninius magistralinius dujotiekius ar kitą plieninę slėginę įrangą, kurios projektinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar - , kadangi paraiškos pateikimo dieną Alvora – ŠDS nurodė, jog ketina įdarbinti 4 suvirintojus, tačiau neturėjo dokumentų jų pasitelkimui ir kvalifikacijai pagrįsti (nei vieno ketinimų protokolo, kuris būtų sudarytas paraiškos teikimo dieną ar prieš tai), ir 16 suvirintojų buvo pateikti tik po paraiškų pateikimo pabaigos (po 2018-08-22) darbų sutarčių ir ketinimų protokolų pagrindu laikotarpiu nuo 2019-01-14 iki 2019-02-19, dėl ko Alvora – ŠDS pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų. Atsakovė 2019-12-23 sprendimu paliko pretenziją šioje dalyje (D dalis) nenagrinėtą, kaip pateiktą praleidus PĮ 108 str. 1 d. įtvirtintą pretenzijos pateikimo terminą, nes tai, jog dėl specialistų dokumentų Alvora – ŠDS pasiūlymas nebuvo atmestas, tiekėjui tapo žinoma dar 2019-11-08, kai jis buvo informuotas apie ekonominio naudingumo balų skyrimą, įvertinus A pasiūlymo dalį, bei 2019-11-14 raštu nurodyta, kad balai skirsti ir apskaičiuoti palyginus likusių dviejų nepašalintų dalyvių neatmestų pasiūlymų įvertinimus. Su tokia perkančiosios organizacijos pozicija teisėjų kolegija iš esmės sutinka.

349164.

350Kaip jau ne kartą buvo minėta ankščiau, apie tai, kiek konkrečiai ir kokius būtent specialistus, įskaitant ir suvirintojus pagal Pirkimo dokumentų A-3 priedo 2 lentelės „Kvalifikacijos reikalavimai“ 9.10. punkto 3) papunktį buvo nurodęs tiekėjas Alvora – ŠDS savo paraiškoje ir galutiniame pasiūlyme, ieškovei UAB „MT Gruop“ tapo vėliausiai žinoma 2019-08-16, kai jos prašymu jai buvo suteikti atitinkami duomenys ir ji susipažino su Alvora - ŠDS pasiūlymo A ir B nekonfidencialiomis dalimis, o taip pat buvo žinoma per visą pirminės bylos Nr. e2-4048-653/2019 nagrinėjimo eigą, tačiau nei 2019-08-12, nei 2019-08-19, nei vėlesnėse pretenzijose perkančiajai organizacijai, taip pat per teisminį minėtos bylos nagrinėjimą ieškovė nekėlė klausimo ir nereiškė reikalavimo dėl Alvora – ŠDS pasiūlymo atmetimo būtent šiuo pagrindu (dėl neatitikimo atitinkama kvalifikacijos reikalavimui). Dar daugiau, pasibaigus ankstesnei civilinei bylai, atsakovei 2019-10-29 priėmus sprendimą panaikinti ankstesnį 2019-08-01 sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo bei nusprendus sugrįžti į pakartotinį pasiūlymų vertinimą, ieškovei tiek iš 2019-11-08 sprendimo, tiek iš jį detalizuojančio atsakovės 2019-11-14 rašto turėjo būti suprantama ir aišku, jog perkančioji organizacija iš naujo ketina vertinti ir vertino tik iki tol nepašalintų iš pirkimo tiekėjų ir tiekėjų, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti jokiais pagrindais (MT Group – Rafako ir Alvora – ŠDS) pasiūlymus, ir tas vertinimas apima ne jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kitus dar ankstesnėse viešojo pirkimo stadijose atliktus veiksmus, bet balų suteikimą kiekvienam iš tiekėjų pagal Pirkimo sąlygose nustatytus ekonominio naudingumo kriterijus, principus, formules ir pan. Vis dėlto, nuo pat 2019 m. rugpjūčio mėnesio iki pat 2019-12-20 pretenzijos pateikimo, taip pat ir pareikšdama pretenzijas perkančiajai organizacijai bei pirminį ir patikslintą ieškinius teismui šioje byloje dėl 2019-10-29 bei 2019-11-08 perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ieškovė nereiškė perkančiajai organizacijai jokių pretenzijų dėl Alvora – ŠDS (ne)atitikties minėtam kvalifikaciniam reikalavimui vertinimo, nors neabejotinai tą turėjo teisę ir objektyviai galėjo padaryti. Atsižvelgiant į tai, o taip pat įvertinus, jog 2019-12-20 pretenzijoje pareikštas reikalavimas iš esmės nėra susijęs su 2019-12-10 perkančiosios organizacijos priimtu sprendimu dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, o susijęs su tiekėjo, kaip tokio, atitiktimi kvalifikacijos reikalavimams apskritai, perkančioji organizacija, teismo nuomone, teisėtai atsisakė nagrinėti ieškovės 2019-12-20 pretenziją ir šioje dalyje. Atitinkamai ir teismas neturi pagrindo iš esmės spręsti dėl Alvora – ŠDS atitikties Pirkimo dokumentuose nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui šioje byloje. Dėl Alvora – ŠDS pašalinimo iš pirkimo procedūrų dėl klaidinančios informacijos suteikimo

351165.

352Reikalavimą dėl 2012-10-12 sprendimo panaikinimo ieškovė savo 2019-12-20 pretenzijoje, be kita ko, grindė tuo, tiekėjas Alvora – ŠDS turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūrų Pirkimo dokumentų priedo A-3 lentelės „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ 3.7. punkte numatytu pagrindu – kai tiekėjas pirkimo metu teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, kadangi Alvora – ŠDS suteikė klaidinančią, tikrovės neatitinkančią informaciją: a) apie atitiktį nacionalinio saugumo interesams (dėl Alvora – ŠDS verslo ryšių trečiosiose šalyse, tokiose kaip Rusija ir Baltarusija); b) dėl specialisto pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus „Kompetencija“ parametrą E1 (ypatingojo statinio statybos vadovo V. Ž.) profesinės patirties (pareigų ėjimo AB „Klaipėdos naftos“ Suskystintų gamtinių dujų terminalo dujotiekio ir dujų matavimo stoties projektavimo ir statybos projekte ir šios sutarties sėkmingo įvykdymo faktų); c) dėl pirminiame pasiūlyme nurodytų specialiųjų statybos darbų vadovų skaičiaus (nurodyta 13 specialistų, nors, anot ieškovės, tokio specialistų skaičiaus realiai nebuvo). Perkančioji organizacija pretenziją šioje dalyje (E dalis) paliko nenagrinėtą dėl tų pačių motyvų ir tuo pačiu pagrindu, kaip ir C dalyje – kaip pateiktą praleidus įstatyme nustatytą jos pateikimo terminą.

353166.

354Teisėjų kolegija, iš esmės sutikdama su atsakovės pozicija, išreikštą 2019-02-23 sprendime atsisakyti nagrinėti pretenziją šioje dalyje, nekartoja tų pačių argumentų ir motyvų dėl ieškovės UAB „MT Group“ žinojimo ir galėjimo žinoti apie jos nurodomas pretenzijoje aplinkybes dėl galimai klaidinančiai Alvora – ŠDS suteiktų perkančiajai organizacijai duomenų tiek apie specialisto pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus „Kompetencija“ E1 parametrą (V. Ž.) patirtį, tiek apie specialistų (specialiųjų statybos darbų vadovų) skaičių pirminiame pasiūlyme ženkliai ankščiau, negu perkančioji organizacija priėmė 2019-12-10 sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo bei objektyvaus galėjimo reikšti dėl to pretenzijas perkančiajai organizacijai, reikalaujant Alvora – ŠDS pašalinimo iš pirkimo minėtu pagrindu, ir (ar) vėliau teisme. Tuo tarpu dėl perkančiosios organizacijos kompetencijos ribų ir veiksmų tiekėjo atitikties nacionalinio saugumo interesams patirtos procedūroje, ir konkrečiai galimybių bei teisės vertinti tiekėjo atitiktį, atitinkamai ir vertinti tokiai atitikčiai svarbių duomenų bei dokumentų pakankamumą, teisingumą, atitikimą tikrovei, pagrįstumą teismo jau buvo detaliai pasisakyta šio sprendimo 157-160 punktuose, pabrėžiant, jog ne atsakovė, o Saugumo komisija turi tokią kompetenciją, atitinkamai ir suinteresuoti asmenys, manydami, jog tiekėjo ir sandorio su juo atitiktis nacionalinio saugumo interesams buvo įvertinta netinkamai, neteisingai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, inter alia, dėl klaidingų paties vertinamojo subjekto tokiam vertinimui Saugumo komisijai suteiktų reikšmingų duomenų, gali (galėjo) tai kvestionuoti ir ginčyti specialia Saugumo įstatymo nustatyta tvarka, konkrečiai – LR Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Dėl Alvora – ŠDS pasiūlymo neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams dėl subtiekėjo UAB „Įžvalga“ teisės vykdyti darbus dujų inžinieriniuose tinkluose

355167.

356Reikalavimą dėl 2012-10-12 sprendimo panaikinimo ieškovė savo 2019-12-20 pretenzijoje, be kita ko, grindė tuo, kad Alvora – ŠDS pasitelktas subtiekėjas UAB „Įžvalga“ neturi teisės vykdyti bendruosius statybos darbus dujų inžinieriniuose tinkluose, t. y. neatitinka Pirkimo sąlygų A-3 priedo lentelės „Kvalifikacijos reikalavimai“ 9.2. papunkčio reikalavimo vykdyti ypatingajam statiniui pastatyti būtinus bendruosius statybos darbus, todėl Alvora – ŠDS pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis nustatytų kvalifikacinių reikalavimų. Atsakovė 2019-12-23 sprendime šioje dalyje (F.II. dalis) pretenziją paliko nenagrinėtą, kaip pateiktą pakartotinai, kadangi klausimas dėl subrangovės UAB „Įžvalga“ teisės verstis atitinkama veikla buvo kvestionuojamas dar 2019-08-26 pretenzijoje, kuri perkančiosios organizacijos buvo atmesta, o ieškovė tokio atsakymo neginčijo teismine tvarka. Su tokia atsakovės pozicija teismas iš esmės sutinka.

357168.

358Kaip matyti iš c.b. Nr. e2-4048-653/2019 medžiagos, susipažinusi su perkančiosios organizacijos ieškovei suteiktais Alvora – ŠDS paraiškos bei pasiūlymo dokumentais bei pateikdama 2019-08-26 pretenziją dėl pirminio atsakovės 2019-08-01 sprendimo dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, ieškovė šioje pretenzijoje kėlė klausimą dėl Alvora – ŠDS pasitelkto subtiekėjo UAB „Įžvalga“ atitikimo Pirkimo dokumentų A-3 priedo lentelės „Kvalifikacijos reikalavimai“ 9.2. papunkčio kvalifikaciniam reikalavimui dėl teisės vykdyti bendruosius statybos darbų dujų inžinieriniuose tinkluose, iš esmės nurodydama tas pačias aplinkybes ir argumentus dėl subtiekėjo teisės verstis reikalaujama veikla nebuvimo, kaip ir 2019-12-20 pretenzijoje bei teismui pateiktame 2020-01-03 patikslintame ieškinyje, bei reikalaudama atmesti Alvora – ŠDS pasiūlymą, kaip neatitinkantį minėtų reikalavimų, tačiau išnagrinėjusi pretenziją šioje dalyje atsakovė 2019-08-27 ją laikė nepagrįstą ir atmetė, nurodžiusi tuo pačius argumentus, kaip ir atsiliepime į patikslintą ieškinį nagrinėjamoje byloje, t. y. laikydamasi pozicijos, jog subtiekėjas UAB „Įžvalga“ yra pasitelktas bendrųjų statybinių darbų atlikimui tokia apimtimi, kiek tai leidžia jo kvalifikacija, o paaiškėjus priešingoms aplinkybėms pirkimo sutarties vykdymo metu, pirkimo laimėtojui kiltų sutartinė atsakomybė. Vis dėlto, šioje dalyje, t. y. šiuo klausimu ieškovė, ginčydama minėtą atsakovės 2019-08-01 sprendimą, atsakovės 2019-08-27 atsakymo į pretenziją dalyje dėl UAB „Įžvalga“ teisės verstis veika teismine tvarka neskundė nei pateikdama pirminį, nei 2019-09-06 pateikdama patikslintą ieškinį c.b. Nr. e2-4048-653/2019, ir ieškinio reikalavimo šiomis aplinkybėmis negrindė.

359169.

360Tokiu būdu ieškovei dar 2019 m. rugpjūtį pilnai ir iki galo realizavus savo teisę skųsti ir kvestionuoti perkančiosios organizacijos veiksmus, kiek tai susiję su tiekėjo Alvora – ŠDS atitiktimi Pirkimo dokumentuose A-3 priedo lentelės „Kvalifikacijos reikalavimai“ 9.2. papunkčio kvalifikaciniam reikalavimui, pasitelkiant subtiekėją UAB „Įžvalga“, perkančioji organizacija, pakartotinai 2019-12-20 gavusi pretenziją dėl šio klausimo, turėjo teisinį pagrindą ją atsisakyti nagrinėti, nes tokią perkančiosios organizacijos teisę betarpiškai įvirtina PĮ 109 str. 1 d. norma, numatanti, jog neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiojo subjekto priimto sprendimo arba atlikto veiksmo, o taip pat tokia perkančiosios organizacijos teisė palikti nenagrinėtas pakartotines pretenzijas, pateiktas dėl to paties sprendimo tuo pačiu pagrindu įtvirtinta ir teismų praktikoje (LAT 2012-04-18 nutartis c.b. Nr. 3K-3-170/2012; 2013-06-07 nutartis c.b. Nr. 3K-3-324/2013 ir kt.). Dėl Alvora – ŠDS pasiūlymo neatitikimo kvalifikaciniam reikalavimui dėl teisės vykdyti statybos darbus kultūros paveldo teritorijoje

361170.

362Reikalavimą dėl 2012-10-12 sprendimo panaikinimo ieškovė savo 2019-12-20 pretenzijoje, be kita ko, grindė tuo, kad Alvora – ŠDS neturi teisės vykdyti statybos darbus kultūros paveldo teritorijoje, nors Pirkimo dokumentų visuma patvirtina, jog statybos darbai bus vykdomi ir kultūros paveldo objekto teritorijoje. Atsakovė savo 2019-12-23 sprendimu pretenziją šioje dalyje (F.I. dalis) paliko nenagrinėtą, kaip pateiktą praleidus PĮ 108 str. 1 d. nustatytą terminą, nurodant, kad ieškovė kvestionuoja ne atsakovės 2019-12-10 sprendimą, o atsakovės 2019-08-14 sprendimo motyvus; be to, atsakovė 2019-08-27 atsakyme į analogišką pretenziją buvo nurodžiusi, jog pirkimo sąlygose nebuvo numatyta reikalavimų, susijusių su teise vykdyti darbus kultūros paveldo objektų teritorijose, todėl nei 2019-12-10, bei 2019-08-01 nebuvo priimamas sprendimas ir atliekamas vertinimas dėl tokio atestato turėjimo; tokiu būdu ieškovė bando ginčyti pačias pirkimo sąlygas, o tam yra praleisti nuo jų paskelbimo skaičiuotini terminai.

363171.

364Kaip matyti iš c.b. Nr. e2-4048-653/2019 medžiagos, ieškovė UAB „MT Group“ 2019-08-12 perkančiajai organizacijai pateiktoje pretenzijoje prašė panaikinti 2019-08-01 Pasiūlymų eilės sprendimą bei atmesti Alvora – ŠDS pasiūlymą, be kita ko, ir dėl to, jog šis tiekėjas neturi teisės verstis veikla kultūros paveldo objekto teritorijoje, tokiu būdu neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, o perkančiajai organizacijai pretenziją atmetus, c.b. Nr. e2-4048-653/2019 byloje pareikštą 2019-08-26 ieškinį taip pat grindė šia aplinkybe ir nurodė iš esmės tuos pačius argumentus, kaip ir naujoje 2019-12-20 pretenzijoje bei nagrinėjamoje byloje pareikštame patikslintame ieškinyje teismui. Taigi, ieškovė, sužinojusi apie galimą tiekėjo neatitikimą jos nurodomam kvalifikaciniam reikalavimui, pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai įstatymų nustatyta tvarka ir šiuo aspektu laikėsi privalomos ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, vėliau ginčijo šį perkančiosios organizacijos sprendimą (veiksmą) ir teisme, tokiu būdu siekdama realizuoti savo teisę skųsti perkančiosios organizacijos sprendimus ir veiksmus, tačiau Vilniaus apygardos teismui 2019-11-08 nutartimi civilinė byla Nr. e2-4048-653/2019 buvo nutraukta ir ieškovės reikalavimų pagrįstumas, inter alia, ir aptariamu klausimu taip ir liko iš esmės neįvertintas, atitinkamai perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumas vertinant tiekėjo Alvora – ŠDS atitiktį ieškovės iškeltam kvalifikaciniam reikalavimui liko neišnagrinėtas iš esmės. Kadangi ieškovės teisė skųsti perkančiosios organizacijos sprendimus ir veiksmus, teismui civilinę bylą Nr. e2-4048-653/2019 nutraukus, šiuo aspektu taip ir liko nerealizuota, laikytina, jog atsakovė 2019-12-23 sprendime dėl ieškovės pretenzijos nepagrįstai konstatavo, kad šis klausimas buvo galutinai išspęstas perkančiosios organizacijos atsakymu į ieškovės 2019-08-12 pretenziją, bei jog šis klausimas ieškovės buvo iškeltas pakartotinai. Be to, atsakovė, teismo nuomone, nepagrįstai savo 2019-12-23 atsakyme nurodė, jog ieškovė tokia pretenzija ginčija pačias Pirkimo sąlygas, ką galėjo daryti nuo pat jų paskelbimo. Kaip matyti tiek iš 2019-08-12 pretenzijos, tiek iš c.b. Nr. e2-4048-653/2019 pareikšto ieškinio turinio, tiek iš 2019-12-20 pretenzijos bei nagrinėjamoje byloje ieškovės pareikšto ieškinio turinio ir kitų ieškovės procesinių dokumentų, ieškovė ginčija ne pačias pirkimo sąlygas, o tiekėjo Alvora – ŠDS atitiktį, ieškovės nuomone, nustatytam konkrečiam kvalifikaciniam reikalavimui, tuo tarpu aplinkybė, ar toks kvalifikacinis reikalavimas apskritai buvo nustatytas, o jeigu taip – ar Alvora – ŠDS jį atitiko, ar jos pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl neatitikimo šiam reikalavimui – galėjo sudaryti ieškovės pareikšto reikalavimo pagrindą bei dalyką.

365172.

366Kita vertus, nepaisant aukščiau nurodytų aplinkybių, teisėjų kolegija sprendžia, jog bet kuriuo atveju ieškovė praleido PĮ 108 str. 1 d. numatytą terminą ginčyti ir šį perkančiosios organizacijos veiksmą, kadangi apie tai, jog Alvora – ŠDS pasiūlymas nėra atmestas dėl neatitikimo nei ieškovės nurodytam reikalavimui dėl teisės verstis veikla kultūros paveldo teritorijoje, nei dėl neatitikimo jokiam kitam kvalifikaciniam reikalavimui, ir jog jos pasiūlymas pakartotinai vertintas pagal ekonominio naudingumo kriterijus, suteikiant jam atitinkamus balus, ieškovei vėliausiai tapo ir galėjo tapti žinoma gavus perkančiosios organizacijos 2019-11-14 raštą, kuriame pateikta atsakovės 2019-11-08 sprendimo dėl MT Gruop – Rafako galutinio pasiūlymo A dalies įvertinimo - konkrečių suteiktų balų detalizacija. Šiame rašte perkančioji organizacija aiškiai nurodė, jog atlieka pakartotinį pasiūlymų vertinimą tik dėl tų pasiūlymų aspektų, dėl kurių teisminėje byloje arba Viešųjų pirkimų tarnybos išvadose buvo keliami klausimai, ir pakartotinės pirkimo procedūros atliekamos ir pasiūlymai vertinami tik nepašalintų tiekėjų atžvilgiu. Iki tol iš pirkimo procedūrų nepašalinti buvo tik du tiekėjai – MT Group – Rafako partnerių grupė bei Alvora – ŠDS konsorciumas; suteikdama MT Group – Rafako pasiūlymui atitinkamus balus pagal ekonominio naudingumo kriterijus ir jų parametrus, vadovaujantis Pirkimo sąlygose įtvirtintais reikalavimais (formulėmis, skaičiavimais), perkančioji organizacija turėjo balus skirti, be kita ko, suskaičiavusi visų dalyvių balus; būtent taip ir buvo daroma, ką rodo ieškovei siųstame 2019-11-08 sprendime dėl MT Group -Rafako galutinio pasiūlymo įvertinimo esanti lentelė, kurios viename stulpelyje „Tiekėjui įvertinimo metu skirti balai“ pateikti konkrečiai MT Group - Rafako už vieną ar kitą kriterijų skirti balai, o kitame stulpelyje „Tiekėjui skirti balai suskaičiavus visų dalyvių balus“ pateikti skaičiuotini pakoreguoti balai, atsižvelgiant į kitiems tiekėjams skirtus balus; akivaizdu, jog ieškovė negalėjo nežinoti, jog tie kiti dalyviai (dalyvis) – tai būtent iki tol iš pirkimo nepašalinta ir neatmesta Alvora – ŠDS. Tokiu būdu spręstina, jog terminas pretenzijai dėl Alvora – ŠDS pasiūlymo neatmetimo dėl neatitikties kvalifikaciniams reikalavimams skaičiuotinas būtent nuo 2019-11-08 sprendimo, vėliausiai – nuo 2019-11-14 atsakovės rašto gavimo, ir nagrinėjamu atveju buvo praleistas, nes pretenzija šiuo klausimu pateikta tik 2019-12-20, todėl iš esmės perkančioji organizacija turėjo teisinį pagrindą atsisakyti nagrinėti pretenziją ir šioje dalyje. Apibendrinimas dėl reikalavimo panaikinti 2012-12-10 Pasiūlymų eilės sprendimą pagal 2019-12-20 pretenziją

367173.

368Atsižvelgiant į tai, kad, kaip konstatuota teisėjų kolegijos aukščiau, atsakovė, gavusi ieškovės 2019-12-20 pretenziją, iš esmės dėl visų joje nurodytų atsakovės sprendimų ir veiksmų bei pareikštų reikalavimų turėjo teisinį pagrindą ją palikti nenagrinėtą - iš dalies dėl to, jog ieškovė praleido įstatyme nustatytus pretenzijų, sudarančių privalomą ginčų sprendimo ne teisme tvarką, pateikimo perkančiajai organizacijai terminus, o iš dalies dėl to, kad pretenzija pateikta pakartotinai, tuo tarpu teismas, įvertinęs ieškovės ieškinyje nurodytus argumentus, kuriais grindžiamas nesutikimas su priimtu perkančiosios organizacijos 2019-12-23 sprendimu atsisakyti nagrinėti ieškovės kreipimąsi, sprendžia, jog šie argumentai yra nepagrįsti, vadovaujantis CPK 4232 str. 3 d. norma atsiranda teisinis pagrindas bylą šioje dalyje - t. y. dėl ieškovės 2019-12-20 pretenzijos pagrindu pareikšto ieškinio reikalavimo panaikinti atsakovės 2019-12-10 sprendimą, kuriuo buvo sudaryta pasiūlymų eilė ir viešojo pirkimo laimėtoju pripažintas Alvora – ŠDS konsorciumas, nutraukti. Dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino

369174.

370Ieškovė UAB „MT Group“ nurodė, kad atsakovė AB „Amber Grid“ neteisėtai tą pačią dieną, kai pateikė ieškovei atsakymą į jos 2019-12-20 pretenziją bei leido susipažinti su papildomais Alvora – ŠDS konsorciumo pasiūlymo dokumentais, t. y. 2019-12-23 sudarė viešojo pirkimo sutartį su laimėtoju pripažintu tiekėju Alvora – ŠDS, nors turėjo taikyti pirkimo sutarties atidėjimo terminą, atidėti sutarties sudarymą iki galimos ieškovės pretenzijos pateikimo dėl 2019-12-23 gautų dokumentų.

175.

371Teismas pažymi, kad pagal PĮ 2 str. 20 d. ir 94 str. 8 d. pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, be ne ankščiau negu pasibaigė atidėjimo terminas – laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo iš perkančiojo subjekto suinteresuotiems pirkimo kandidatams ir pirkimo dalyviams dienos, kuriam pasibaigus sudaroma pirkimo sutartis, ir kuris negali būti trumpesnis kaip 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų), o jeigu pranešimas apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, negali būti trumpesnis kaip 15 d.; atidėjimo terminas gali būti netaikomas tam tikrais šioje dalyje nurodytais atvejais. Pirkimo sąlygų 16.5. punktas taip pat numato, kad pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne ankščiau negu pasibaigė atidėjimo terminas – 10 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos CVP IS priemonėmis. Nagrinėjamu atveju apie laimėjusį pirkimą pasiūlymą buvo pranešta 2019-12-10, todėl pirkimo sutartis negalėjo būti su laimėtoju sudaryta ankščiau nei po 10 dienų; šiuo atveju sutartis buvo sudaryta 2019-12-23, t. y. pasibaigus minėtam atidėjimo terminui.

372176.

373Pagal PĮ 109 str. 2 d. perkantysis subjektas, gavęs pretenziją, nedelsdamas sustabdo pirkimo procedūrą tol, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas; perkantysis subjektas negali sudaryti pirkimo sutarties ankščiau negu po 10 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, - ne ankščiau negu po 15 dienų. Lingvistinis ir pažodinis šios teisės normos aiškinimas reiškia, jog gavęs tiekėjo pretenziją ir nusprendęs (priėmęs) ją nagrinėti, perkantysis subjektas neturi teisės sudaryti pirkimo sutarties dar 10 dienų nuo sprendimo, kuriuo ta pretenzija tenkinama arba atmetama (t. y. vienaip ar kitaip išsprendžiama) išsiuntimo. Nagrinėjamu gi atveju susiklostė situacija, kuomet tiekėjo 2019-12-20 pateikta pretenzija apskritai nebuvo perkančiojo subjekto nagrinėjama iš esmės ir dėl jos nebuvo priimtas joks – nei tiekėjui palankus (siekiamas), nei nepalankus sprendimas, ji nebuvo nei patenkinta, nei atmesta, todėl perkantysis subjektas neturėjo pagrindo taikyti PĮ 109 str. 2 d. normą dėl negalėjo sudaryti pirkimo sutarties dar 10 dienų po pretenzijos išnagrinėjimo.

374177.

375Viešųjų pirkimų tarnyba savo 2020-02-06 teismui pateiktoje išvadoje taip pat pažymėjo, kad tais atvejais, kai perkantysis subjektas priima sprendimą nenagrinėti pretenzijos, PĮ 109 str. 2 d. nurodytas terminas nėra taikomas, tačiau jeigu pretenzija buvo nagrinėta ir buvo tenkinta, tenkinta iš dalies arba atmesta – tuomet reikia taikyti PĮ 109 str. 2 d. nurodytą terminą. Išvadą teikianti institucija pabrėžė, kad terminas, kurį po pretenzijos išnagrinėjimo draudžiama sudaryti sutartį negali būti tapatinamas ir nėra „sutarties sudarymo atidėjimo terminas“, todėl tik tuo atveju, jeigu sutarties sudarymo atidėjimo metu yra gaunama pretenzija, kuri yra nagrinėjama, tokiu atveju taip pat taikomas ir PĮ 109 str. 2 d. nustatytas reikalavimas nesudaryti pirkimo sutarties ankščiau negu po 10 dienų nuo rašytinio pranešimo apie perkančiojo subjekto priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui dienos.

376178.

377Ta ieškovės akcentuojama aplinkybė, kad ji tik 2019-12-23 faktiškai susipažino su perkančiosios organizacijos pateiktais pagal ieškovės 2019-12-16 prašymą Alvora – ŠDS pasiūlymo dokumentais, nesudaro pagrindo spręsti, jog tiek 10 dienų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, tiek 10 dienų terminas, per kurį pretenziją gavęs perkantysis subjektas negali sudaryti pirkimo sutarties, turi būti skaičiuojamas būtent nuo suinteresuoto pretenziją teikiančio tiekėjo susipažinimo su laimėjusio tiekėjo pirkimo dokumentais dienos, kadangi: a) kaip jau buvo minėta, pagal PĮ 2 str. 20 d. ir 94 str. 8 d. pirkimo sutarties atidėjimo terminas siejamas su sprendimu apie laimėjusį pasiūlymą priėmimu / išsiuntimu, o ne su pretenzijos dėl tokio spendimo pateikimu ar susipažinimu su pirkimo dokumentais; b) PĮ 109 str. 2 d. terminas siejamas su tiekėjo pretenzijos išnagrinėjimu ir nėra apskirtai taikomas dėl vienokių ar kitokių priežasčių nenagrinėtinoms tiekėjo pretenzijoms; c) nei PĮ, nei VPĮ nenustato perkančiajam subjektui pareigos atnaujinti minėtus terminus tais atvejais, jeigu tiekėjas, dar nepasibaigus šiems terminams, arba jiems pasibaigus, susipažįsta su laimėjusiu pasiūlymu. Tą savo 2020-02-06 išvadoje pažymėjo ir Viešųjų pirkimų tarnyba, pabrėžusi, jog tokiu atveju, jei nepasibaigus pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminui ar dar nesant sudarytai sutarčiai tiekėjai iš perkančiosios organizacijos gauna prašomą informaciją, pretenzijos pateikimo termino (atkreiptinas dėmesys – ne sutarties atidėjimo termino, o būtent pretenzijos pateikimo termino) skaičiavimas atnaujinamas nuo šio sužinojimo momento, t. y. termino pateikti pretenziją pradžia skaičiuojama nuo susipažinimo su pasiūlymu momento, tačiau pats pretenzijos pateikimo terminas nutrūksta, kai suėjus sutarties atidėjimo terminui, yra sudaroma pirkimo sutartis. Nors Tarnyba ir rekomenduoja tokiais atvejais pirkimų vykdytojams, suėjus sutarties sudarymo atidėjimo terminui „išlaukti“ ir pretenzijos pateikimo terminą, tačiau nėra teisinio pagrindo teigti, kad pats susipažinimo su laimėjusiu pasiūlymu faktas lemia pretenzijos pateikimo termino atnaujinimą, tokios prievolės perkančiajam subjektui įstatymai nenustato; d) teismų praktikoje taip pat išaiškinta, jog įstatymas nenumato perkančiajai organizacijai pareigos nesudaryti pirkimo sutarties tais atvejais, kai pirkimo nelaimėjęs tiekėjas prašo leisti susipažinti su pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymu, nes VPĮ nėra nustatytas sutarties sudarymo atidėjimo terminas tada, kai suinteresuotam tiekėjui bus suteikta galimybė susipažinti su laimėtojo pasiūlymu; prašymas susipažinti su laimėjusiu tiekėjo pasiūlymu nelemia privalomo sutarties sudarymo atidėjimo termino taikymo ar pratęsimo; kai yra pateiktas prašymas susipažinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu, nėra taikomas atidėjimo terminas ir perkančioji organizacija gali sudaryti pirkimo sutartį su pirkimą laimėjusiu tiekėju (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018-10-17 nutartis c.b. Nr. e2-2163-658/2018; 2019-01-03 nutartis c.b. Nr. e2A-459-790/2019). Dėl atsakovės atsisakymo nagrinėti 2020-01-02 pretenziją

378179.

379Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, 2019-12-23 gavusi iš perkančiosios organizacijos dalį prašytų Alvora – ŠDS pasiūlymo dokumentų bei su jais susipažinusi, ieškovė 2020-01-02 pateikė perkančiajai organizacijai papildomą pretenziją dėl 2019-12-10 sprendimo, kuriuo buvo sudaryta galutinių pasiūlymų eilė bei nustatytas pirkimo laimėtojas, nurodydama, jog atsakovė nepagrįstai skyrė Alvora – ŠDS pasiūlymui 2 balus, o ne 1 balą pagal ekonominio naudingumo kriterijaus „Kompetencija“ parametrą E4, nepagrįstai leido pasitelkti specialistus (suvirintojus) kvalifikacijai pagrįsti po paraiškų pateikimo, o taip pat nepagrįstai suteikė ieškovei susipažinti tik dalį Alvora – ŠDS pasiūlymo dokumentų, be pagrindo kitą dalį laikydama konfidencialia informacija, bei dėl to prašydama panaikinti tiek 2019-12-10 sprendimą, tiek pripažinti negaliojančia 2019-12-23 sudarytą su Alvora – ŠDS konsorciumu viešojo pirkimo sutartį. Atsakovė 2020-01-10 sprendimu paliko šią pretenziją nenagrinėtą vadovaudamasi PĮ 109 str. 1 d., kaip gautą pasibaigus pirkimo procedūroms. Ieškovė su atsakovės atsisakymu nagrinėti šią pretenziją nesutiko, teigdama, jog šioje pretenzijoje nurodytos aplinkybės ieškovei paaiškėjo tik 2019-12-23 susipažinus su atsakovės pateiktais Alvora – ŠDS pasiūlymo dokumentais, be to, perkančioji organizacija nepagrįstai netaikė sutarties sudarymo atidėjimo termino, neleistinai greitai sudarė pirkimo sutartį tą pačią dieną, kai ieškovei buvo pateikta susipažinti dalis prašytų dokumentų, nesuteikdama galimybės tiekėjui dėl jų pateikti pretenzijos ir taip ginti savo teises.

380180.

381Dėl sutarties sudarymo atidėjimo termino bei termino, per kurį draudžiama sudaryti viešojo pirkimo sutartį po tiekėjo pretenzijos išnagrinėjimo, numatytų PĮ 2 str. 20 d., 94 str. 8 d. ir 109 str. 2 d., bei šių terminų taikymo nagrinėjamos bylos atveju, inter alia, ir kai tiekėjas susipažįsta su pirkimo laimėtojo dokumentais, teisėjų kolegija jau pasisakė aukščiau, laikydama, jog atsakovė šiuo atveju imperatyvių PĮ bei VPĮ nuostatų, sudarydama viešojo pirkimo sutartį po to, kai ieškovės 2019-12-20 pretenzija buvo palikta nenagrinėta, bei nelaukdama, kol ieškovė susipažins su jai 2019-12-23 pateikta informacija, nepažeidė.

382181.

383PĮ 109 str. 1 d. numato, kad perkantysis subjektas privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis šio įstatymo 107 str. 1 d. nustatytų terminų. Nors ieškovės 2020-01-02 pretenzija pateikta per 10 dienų nuo susipažinimo su ieškovei pateiktais Alvora – ŠDS pasiūlymo dokumentais ir yra susijusi su aplinkybėmis, kurias ieškovė nustatė būtent iš šių dokumentų, pretenzijoje išdėstyti argumentai dėl galimai netinkamo tiekėjo Alvora – ŠDS pasiūlymo įvertinimo pagal ekonominio naudingumo kriterijaus parametrą (neteisingo balų skyrimo), taip pat dėl galimai nepagrįsto atsisakymo suteikti tam tikrus, konfidencialiais pripažintus Alvora – ŠDS pasiūlymo duomenis, skirtingai nuo 2019-12-20 ieškovės pretenzijos, yra betarpiškai susiję su 2019-12-10 sprendimu dėl pasiūlymų eilės sudarymo, ir tuo atveju, jeigu tokio turinio pretenzija būtų pateikta per PĮ 108 str. 1 d. numatytą terminą bei iki pirkimo sutarties sudarymo, ji neabejotinai turėtų būti perkančiosios organizacijos nagrinėjama iš esmės. Vis dėlto, ta aplinkybe, kad ieškovė pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją jau po pirkimo sutarties sudarymo, kai vadovaujantis PĮ 41 str. 2 d. 1 p., pirkimo procedūros jau laikomos pasibaigusiomis, sudarė atsakovei teisinį pagrindą jos nenagrinėti. Tokiu atveju PĮ 107 str. – 108 str. numato galimybę tiekėjui ginti savo galimai pažeistas teises bei teisėtus interesus, ginčijant perkančiosios organizacijos sprendimus, veiksmus bei sutartį, betarpiškai kreipiantis su ieškiniu į teismą, t. y. nesant privalomos ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos. Teismų praktikoje taip pat pripažįstama tiekėjo teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir po pirkimo sutarties sudarymo, nesilaikant ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos ir nesant pareigos teikti pretenziją perkančiajai organizacijai, taip pat perkančiosios organizacijos teisė nenagrinėti pretenzijų, gautų po pirkimo sutarties sudarymo, numatant, kad tokiais atvejais tiekėjo reikalavimai turi būti reiškiami tiesiogiai teisme (LAT 2011-12-05 nutartis c.b. Nr. 3K-3-307/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2019-05-28 nutartis c.b. Nr. 2A-819-790/2019).

384182.

385Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, ieškovės 2020-01-02 pretenzijoje bei 2020-01-17 patikslintame ieškinyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių ieškovės nuomone, atsakovė priėmė neteisėtą 2019-12-10 sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo bei pirkimo laimėtojo nustatymo, o taip pat nepagrįstai neleido susipažinti su dalimi Alvora – ŠDS pasiūlymo dokumentų, esančių be kita ko, ir kitų (išvestinių) ieškovės pareikštų reikalavimų pagrindu, nagrinėtinos iš esmės paties teismo, juo labiau, kad, kaip jau buvo minėta, ieškovės iškeltas klausimas dėl netinkamo Alvora – ŠDS pasiūlymo įvertinimo pagal ekonominio naudingumo kriterijaus „Kompetencija“ parametrą E4 iš tikrųjų yra betarpiškai susijęs su perkančiosios organizacijos 2019-12-10 sprendimu, tuo tarpu pretenzijoje iškelta suinteresuoto pirkimo dalyvio teisė susipažinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu ar paraiška pagal PĮ 32 str. 4 d. apskritai nėra ribojama viešojo pirkimo sutarties sudarymo fakto, nepriklauso nuo sutarties sudarymo, nuo kitų perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų ir veiksmų ginčijimo ir pan., ir kaip suformuota teismų praktikos, gali būti atskiro teismui pareikšto materialinio reikalavimo objektas, t. y. sudaryti savarankišką ieškinio dalyką (pvz., LAT 2018-05-23 nutartis c.b. Nr. e3K-3-211-248/2018 ir kt.). Teisėjų kolegija tik nepasisako dėl 2020-01-02 pretenzijoje ieškovės nurodytos aplinkybės, susijusios su Alvora – ŠDS pasiūlymo neatitiktimi kvalifikaciniam reikalavimui dėl specialistų pagal Pirkimo dokumentų A-3 priedo 2 lentelės „Kvalifikacijos reikalavimai“ 9.10 punkto 3) papunktį (suvirintojų), nes šiuo aspektu ieškovė jau pasisakė savo 2019-12-20 pretenzijoje, ir teismas jau įvertino perkančiosios organizacijos atsisakymą šioje dalyje nagrinėti ieškovės pretenziją šio sprendimo 163-164 punktuose. Dėl kriterijaus „Kompetencija (E)“ parametro „Ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas (E4)“

386183.

387Pirkimo sąlygų 14.14. punkte esančioje lentelėje numatyta, kad už parametrą „Ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas, tiekėjo pasiūlytas pagal Sąlygų A-3 priedo 9.10 punkto 2) papunkčio reikalavimą (E4)“ skiriami 2 balai, jei šis specialistas per pastaruosius 5 metus turėjo 2 ir daugiau tinkamai įvykdytų sutarčių, kurias vykdant ėjo ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo pareigas ir kurių kiekvienos apimtyje buvo pastatyta ar rekonstruota: a) bent viena dujų apskaitos ir dujų slėgio ribojimo stotis; arba 2) dujų skirstymo stotis (dujų skirstymo stotyje atlikti darbai turi apimti dujų filtravimo, komercinės apskaitos ir slėgo/srauto reguliavimo įrenginius bei jų automatizavimo, elektrotechnikos, duomenų perdavimo sistemų rekonstravimo ar įrengimo darbus); atitinkamai skiriamas 1 balas, jeigu tokių sutarčių skaičius yra 1, ir skiriama 0 balų, jeigu nėra įvykdyta tokių sutarčių.

388184.

389Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, perkančioji organizacija Alvora - ŠDS pasiūlyme nurodytam pagal šį parametrą specialistui 2019-12-10 sprendimu skyrė 2 balus. Ieškovės nuomone, atsakovė neturėjo skirti Alvora – ŠDS 1 balo už šio specialisto patirtį Šakių dujų skirstymo stoties projekte, kadangi tai nebuvo naujos statybos ar rekonstrukcijos projektas, o buvo tik remonto projektas, kuris savo sudėtingumu ir apimtimi pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ neprilygsta statinio statybai ar rekonstrukcijai. Atsakovė AB „Amber Grid“ atsiliepime į šį reikalavimą iš esmės nekvestionavo ieškovės nurodytos aplinkybės ir sutiko, kad Šakių dujų skirstymo stoties remonto projektas, kuriame dalyvavo Alvora – ŠDS nurodytas specialistas, negali būti laikomas atitinkančiu minėtą Pirkimo Sąlygų A-3 priedo 9.10 punkto 2) papunkčio reikalavimą, tačiau pažymėjo, kad už šį projektą ir nebuvo skirtas balas, o 2 balai buvo skirsti už specialisto, kaip ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovo, dalyvavimą kitose dvejose sutartyse, atitinkančiose nustatytus reikalavimus – Dujų slėgio ribojimo mazgo prie magistralinio dujotiekio Tauragė – Klaipėda čiaupų mazgo Nr. 17 projektavimo ir statybos – montavimo darbai bei Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai DN 800 statybos darbai. Susipažinusi su tokia atsakovės pozicija, t. y. tuo, jog atsakovė neginčijo, kad Šakių dujų skirstymo stoties projektas neatitinka parametrui E4 nustatytų reikalavimų, ieškovė dublike pažymėjo, kad papildomai neįrodinėja šios neatitikties ir dublike nurodė jau visiškai naujas faktines aplinkybes, susijusias su netinkamu Alvora – ŠDS pasiūlymo pagal šį ekonominio naudingumo kriterijaus parametrą įvertinimu, kurios nebuvo nurodytos nei 2020-01-02 pretenzijoje perkančiajai organizacijai, nei teismui 2020-01-17 pateiktame patikslintame ieškinyje ir nesudarė ieškinio šioje dalyje pagrindo, o būtent tai, kad Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai DN 800 statybos darbų projektas neatitinka parametrui E4 nustatytų reikalavimų, kadangi jo metu nebuvo pastatyta ar rekonstruota bent 1 dujų apskaitos ir dujų slėgo ribojimo stotis arba dujų skirstymo stotis. Savo ruožtu atsakovė triplike nurodė, jog per klaidą atsiliepime į ieškinį nurodė ne tą Alvora – ŠDS pasiūlyto specialisto sutartį, atitinkančią parametrui E4 keliamus reikalavimus – vietoj projekto Klaipėda – Kuršėnai DN 800 turėjo būti nurodytas kitas konsorciumo pasiūlytas projektas, kuriame dalyvavo specialistas, - AB „Klaipėdos nafta“ Suskystintų gamtinių dujų terminalo jungiamojo dujotiekio (perdavimo sistemos) statinių statyba, bei pateikė dėl šio projekto rašytinius įrodymus. Vis dėlto, teismas pažymi, kad ieškinio pagrindas, t. y. tos faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas, gali būti keičiamas tik CPK 141 str. nustatyta tvarka, be kita ko, pateikiant teismui rašytinį pareiškimą, kuris turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui, ir teismas tokį pareiškimą tenkina arba atsisako tenkinti, tuo tarpu nagrinėjamu atveju toks pareiškimas (įskaitant patikslintą ieškinį) teismui pateiktas nebuvo, o galimybės keisti ieškinio pagrindą ir dalyką paruošiamuosiuose procesiniuose dokumentuose, tokiuose kaip dublikas (atsiliepimas į kitos šalies atsiliepimą) ir/ar triplikas, CPK nenumato. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija nemato pagrindo vertinti tas visiškai naujas dublike ieškovės nurodytas aplinkybes, kuriomis ieškovė pradėjo grįsti reikalavimą dėl atsakovės 2019-12-10 sprendimo panaikinimo. Ieškovė, 2019-12-23 susipažinusi su naujai gautais Alvora – ŠDS pasiūlymo dokumentais, turėjo galimybę iki pat 2020-02-01 pretenzijos atsakovei pateikimo bei 2020-01-16 patikslinto ieškinio teismui pateikimo apsispręsti dėl to, kokiomis faktinės aplinkybėmis bus grindžiamas patikslinto ieškinio reikalavimas, šią teisę ji realizavo ir patikslintame ieškinyje nurodė aiškų faktinį ir teisinį pagrindą, kuris keistas nebuvo.

390185.

391Pagaliau, net ir tuo atveju, jeigu ieškovės dublike nurodytos naujai iškeltos aplinkybės ir būtų teismo pripažintos pagrįstomis ir įrodytomis bei būtų pagrindas konstatuoti Alvora – ŠDS konsorciumui nepagrįstai skirtą 1 balą pagal parametrą E4, tai tik neženkliai pakeistų galutinį Alvora – ŠDS pagal kriterijų „Kompetencija E“ skirtiną balų skaičių (nuo 9 balų iki 8 balų) bei iš esmės nepakeistų galutinio pirkimo rezultato, pagal kurį Alvora – ŠDS pasiūlymas vis tiek būtų surinkęs daugiau balų, negu MT Group – Rafako pasiūlymas ir būtų pripažintas pirkimo laimėtoju. Dėl susipažinimo su Alvora – ŠDS pasiūlymo konfidencialia informacija

392186.

393PĮ 32 straipsnis numato, kad negalima atskleisti tretiesiems asmenims iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjai gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet jais neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymo aspektai. Suinteresuoti dalyviai gali prašyti perkančiojo subjekto supažindinti juos su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu ar paraiška, tačiau negali būti atskleidžiama informacija, kurią kandidatai ar dalyviai nurodė kaip konfidencialią nepažeisdami šio straipsnio 2 d. nuostatų.

394187.

395Aiškindamas pirmiau nurodytą nuostatą kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tam, jog būtų laikoma komercine paslaptimi, informacija turi atitikti šiuos požymius: 1) informacija turi būti slapta (nevieša); 2) informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama; 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad informacijos kaip konfidencialios kvalifikavimas pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks tiekėjo nurodymas nėra privalomas perkančiajai organizacijai; ji turi įvertinti prašomos įslaptinti informacijos pobūdį ir nuspręsti, ar prašymas pagrįstas; prašantis įslaptinti informaciją tiekėjas turi pateikti patikimus argumentus, kad duomenų atskleidimas pažeis jo teisėtus interesus; tais atvejais, kai tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodo, jog visa informacija konfidenciali, perkančioji organizacija privalo kreiptis į tokį tiekėją (kai gauna kito tiekėjo prašymą susipažinti), prašydama jo patikslinti neviešinamos informacijos apimtį, nes akivaizdu, kad pagal VPĮ ir CK nuostatas visas pasiūlymas negali būti konfidencialus (žr., pvz., LAT nutartis c.b. Nr. 3K-3-16-378/2018).

396188.

397Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovė UAB „MT Group“ 2019-12-16 pateikė atsakovei prašymą leisti susipažinti su informacija apie Alvora – ŠDS pasiūlymą, o būtent: dokumentais, kuriuos Alvora – ŠDS pateikė perkančiajam subjektui 2019-10-29 – 2019-12-10 laikotarpiu (pakartotinio pasiūlymo vertinimo metu); dokumentais, patvirtinančiais pasitelktų subtiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą; tais dokumentais, kurie nebuvo suteikti ieškovei po jos 2019-08-05 teikto prašymo ir buvo ankstesnės civilinės bylos ginčo dalykas (pvz., dokumentais, kurie turėjo būti tiekėjo pateikti pagal Pirkimo dokumentų 8.10.3. punktą); Alvora – ŠDS ir jos pasitelktų subjektų bei specialistų užsakovų atsiliepimais apie profesinę – kvalifikacinę patirtį, kvalifikacijos pažymėjimus, patvirtinančius teisę vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos vamzdyno remonto ir bandymo darbams; Pajėgumų paskirstymo plano priedais; jungtinės veiklos sutarties duomenimis dėl pirkimo darbų pasiskirstymo tarp jungtinės veiklos partnerių (tiek procentine išraiška, tiek darbų sritimis / rūšimis); ketinimo protokolų su subtiekėjais ir kitais ūkio subjektais. Kadangi tiekėjas Alvora – ŠDS buvo nurodęs, kad visas jo pasiūlymas yra konfidencialus, atsakovė kreipėsi į šį tiekėją su prašymu pagrįsti pasiūlymo informacijos konfidencialumą, ir 2019-12-19 gavo tokį pagrindimą, jį vertino ir sprendė, jog dalis net ir kaip konfidencialius Alvora – ŠDS nurodytus pasiūlymo dokumentų vis dėlto, neatitinka komercinės paslapties ir konfidencialių pasiūlymo aspektų sampratos, todėl gali būti suteikta susipažinti ieškovei, tuo tarpu kita dalis laikytina konfidencialia informacija, neatskleistina nei ieškovei, nei kitiems suinteresuotiems asmenims.

398189.

399Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus bei vadovaudamasi aukščiau nurodytose teisės normose bei teismų praktikoje suformuotais išaiškinimais dėl tiekėjo teisės susipažinti su pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymo dokumentais sprendžia, jog nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija tinkamai įvertino Alvora - ŠDS prašomos įslaptinti informacijos pobūdį ir iš esmės tinkamai sprendė bei nustatė, kurie iš duomenų teiktini susipažinimui ieškovei, o kurie, vis dėlto, atitinka komercinės paslapties bei konfidencialių pasiūlymo aspektų požymius bei saugotini, taip pat tinkamai vadovavosi proporcingumo principu, suteikė ieškovei maksimaliai leistinos apimties informaciją, kuri nagrinėjamu atveju buvo pakankama galimai pažeistų ieškovės teisių gynimui ir niekaip neapribojo tokių ieškovės galimybių.

400190.

401Kaip matyti iš atsakovės 2019-12-23 rašto bei atsakovės procesinių dokumentų, ieškovei buvo suteikti susipažinti Alvora – ŠDS pasitelktų subtiekėjų dokumentai, patvirtinantys šių subjektų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir visi kiti dokumentai, išskyrus juose esančius fizinių asmenų duomenis (vardą, pavardę, asmens kodus, gimimo datas, darbovietės pavadinimą, adresą, atestato/pažymėjimo/leidimo numeris), motyvuojant tai tokių duomenų apsauga pagal 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei LR Asmens duomenų apsaugos įstatymą, o taip pat tuo, jog minėti duomenys atitinka CK 1.116 str. 1 d. nurodytus komercinės paslapties kriterijus, kadangi tiek ieškovė, tiek tretieji asmenys vykdo veiklą dujų tinklų statybos srityje, konkuruoja tarpusavyje ir dėl darbuotojų (suvirintojų), todėl jų sąrašo, kuris nėra prieinamas tretiesiems asmenims, saugomas tiekėjo bei laikomas komercine paslaptimi, atskleidimas sudarytų sąlygas pervilioti specialistus, taip įgyjant prieš konkurentą pranašumą ateities pirkimuose. Be to, ieškovei buvo suteikti susipažinti nurodytų specialistų neasmeninti atestatai, pažymėjimai, projektų sąrašai, iš kurių buvo galima nustatyti kvalifikacijos pakankamumą ir atitiktį Pirkimo dokumentų reikalavimams. Teisėjų kolegija tokį perkančiosios organizacijos bei paties tiekėjo Alvora – ŠDS pagrindimą laiko pagrįstu bei pakankamu, objektyviai suprantamu ir pažymi, kad nepaisant to, jog, kaip teisingai pastebėjo ieškovė, naujoje PĮ 32 straipsnio redakcijoje neliko nuostatos, jog visais atvejais tiekėjams neteikiami susipažinti pirkimą laimėjusio pasiūlymo dokumentuose esantys asmens duomenys, tačiau nagrinėjamu atveju Alvora – ŠDS bei jų pasitelktų subtiekėjų konkrečių darbuotojų ir specialistų asmens duomenys, leidžiantys juos identifikuoti, saugotini per komercinės paslapties instituto prizmę, kaip jautrūs, trečiųjų asmenų UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ neskelbiami (nevieši), turintys komercinę vertę dėl tarpusavio tiekėjų konkuravimo toje pačioje veiklos srityje, inter alia nuolatinio dalyvavimo su šia sritimi susijusiuose viešuosiuose pirkimuose, dėl ko tokių specialistų – fizinių asmenų turima profesinė patirtis ir kvalifikacija tiekėjams itin svarbi ir vertinga - tiek dėl galimybės apskritai dalyvauti pirkimuose bei atitikti jų sąlygose nustatomus kvalifikacinius reikalavimus, tiek dėl galimybės gauti aukštesnį pasiūlymo įvertinimą pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, ypač tokiais atvejais, kaip nagrinėjamas pirkimas, kuomet vieta pasiūlymo eilėje tiesiogiai priklauso nuo balų skaičiaus, gauto už vieno ar kito siūlomo specialisto profesinę patirtį, kvalifikaciją, išsilavinimą, dalyvavimą vienokiuose ar kitokiuose ankstesniuose projektuose, sutartyse ir pan. Pažymėtina ir tai, kad konkrečių fizinių asmenų vardų bei kitų identifikacinių duomenų neatskleidimas ieškovei niekaip nesutrukdė siekti savo galimai pažeistų teisių gynimo, skųsti ir kvestionuoti perkančiosios organizacijos veiksmus, teikiant argumentus bei įrodymus ir dėl Alvora – ŠDS neatitikties nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams būtent dėl specialistų pasitelkimo ir kitų su tuo susijusių aspektų (pvz., teigiant, kad perkančioji organizacija nepagrįstai leido pasitelkti specialistus po paraiškų pateikimo termino pabaigos, o paraiškų pateikimo metu Alvora – ŠDS neturėjo reikiamo specialistų skaičiaus), juo labiau, kad ieškovei buvo iš esmės suteikti visi Alvora – ŠDS pasitelktų subtiekėjų (juridinių asmenų) dokumentai, atitinkantys jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, taip pat ir tie, kuriuos Alvora – ŠDS pateikė pakartotinio pasiūlymo vertinimo metu, išskyrus tik konkrečių fizinių asmenų asmens duomenis. Pagaliau, ieškovei dar 2019 m. rugpjūtį kreipusis į perkančiąją organizaciją iš esmės su identišku prašymu suteikti susipažinimui Alvora – ŠDS paraiškos bei pasiūlymo duomenis, atsakovė 2019-08-16, pateikdama dalį prašytų dokumentų, savo rašte detaliai nurodė, kokių duomenų nepateiks susipažinimui, laikydama juos konfidencialiais tiekėjo pasiūlymo dokumentais, tarp jų ir Alvora – ŠDS bei jų pasitelktų subtiekėjų darbuotojų ir kitų fizinių asmenų duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, darbovietės pavadinimą, adresą, atestato/ pažymėjimo / leidimo numerį), ir tokią savo poziciją motyvavo iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir nagrinėjamoje byloje, tačiau ieškovė tokio perkančiosios organizacijos atsisakymo šioje dalyje nei ikiteismine tvarka, nei teismine tvarka (c.b. Nr. e2-4048-653/2019) neskundė. Dėl tų pačių priežasčių pripažintinas pagrįstu ir perkančiosios organizacijos atsisakymas suteikti ieškovei susipažinti Alvora – ŠDS Pajėgumų paskirstymo planų priedus, kurie yra susiję su aukščiau nurodytais specialistų – fizinių asmenų (suvirintojų) duomenimis.

402191.

403Ieškovė prašė suteikti jai atsakovės pateiktus pagal Pirkimo sąlygų 8.10.3. punktą siūlomos pagrindinių gaminių ir įrangos (plieninių vamzdžių, jungiamųjų dalių, uždaromosios armatūros, kontrolinių įtaisų paleidimo – priėmimo kamerų, dujų technologinės įrangos, reguliatorių, filtrų, skaitiklių ir kt.) įteisinimo naudojimui ES ir Lietuvoje liudijimus, siūlomos tiekti pagrindinių gaminių ir įrangos pagrindinius aprašymus ir gamintojo techninę informaciją apie siūlomą įrangą bei mokymo programą dėl tiekiamos įrangos eksploatavimo – techninės priežiūros. Nors pati savaime techninė pasiūlymo dalis, atitinkamos įrangos ir gaminių naudojimo instrukcijos, tokia informacija, kaip pavyzdžiui, vamzdžių ir kitos siūlomos įrangos sertifikatai ir pan., dėl savo pobūdžio teismų praktikoje laikoma vieša, nes ji paprastai prieinama visiems rinkoje ją įsigijusiems asmenims ir vien dėl savo pobūdžio negali būti laikoma nevieša (pvz., LAT nutartys c.b. Nr. 3K-3-234-469/2018; Nr. 3K-3-371-360/2018), tačiau tuo pačiu pripažįstama, jog konkrečių pirkime pasiūlytų gaminių ir įrangos komplektacija, atskirų įrangos vienetų sukomplektavimas ir suderinimas tarpusavyje konkrečiam pirkimui, siekiant pateikti geriausią pasiūlymą, tokios sukomplektuotos įrangos pavadinimai ir jų techniniai aprašymai atitinka konfidencialios informacijos pobūdį, nes tiekėjo pasirinkti sprendiniai gali turėti technologinės naujovės kriterijų, o juos atskleidus tretiesiems asmenims, pastarieji, nepatirdami jokių sąnaudų, įgytų komercinę reikšmę turinčią informaciją, kurią galėtų panaudoti savo konkurencinėje veikloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-12-12 nutartis c.b. Nr. e2A-1318-381/2019). Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš AB „Amber Grid“ 2019-12-23 rašto, ieškovei buvo suteikta didžioji dalis Alvora – ŠDS pagal minėtą pirkimo dokumentų punkto reikalavimą pateiktų perkančiajai organizacijai dokumentų, išskyrus būtent tą aspektą, susijusį su pasiūlytomis konkrečiomis parinktomis ir sukomplektuotomis medžiagomis bei įranga konkrečiam pirkimui, pati Alvora – ŠDS savo perkančiajai organizacijai pateiktame pagrindine išsamiai argumentavo tokios informacijos įslaptinimo svarbą bei priežastis, ir teismas neturi pagrindo spręsti, jog šiuo aspektu perkančioji organizacija nepagrįstai nesuteikė minėtos informacijos ar kaip nors pažeidė ieškovės teises.

404192.

405Teismas taip pat neturi pagrindo spręsti, jog perkančioji organizacija nepagrįstai ir neteisėtai nesuteikė ieškovei susipažinti Alvora – ŠDS bei šio konsorciumo pasitelktų subtiekėjų ir jų konkrečių specialistų užsakovų atsiliepimus apie jų profesinę – kvalifikacinę patirtį, kuri buvo reikšminga vertinant pasiūlymus pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų „Kompetencija (E), kadangi didžioji dalis su Alvora – ŠDS kompetencija susijusių dokumentų ieškovei, vis dėlto, buvo suteikta ir leido jai ginti savo teises kvestionuojant šiuo aspektu perkančiosios organizacijos veiksmus bei sprendimus tiek pretenzijose, tiek ieškiniuose teismui, įrodinėjant arba Alvora – ŠDS neatitikimą kvalifikaciniams reikalavimams apskritai, arba netinkamą pasiūlymo įvertinimą pagal kriterijų „Kompetencija“. Be to, atitinkamus atsiliepimus išdavę užsakovai nesutiko su jų nurodytos informacijos, susijusios su jų sutartiniais santykiais su tiekėju, atskleidimu. Pažymėtina ir tai, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog susipažinimo su kitų viešo pirkimo dalyvių pasiūlymo informacijos paskirtis yra būtent tiekėjo galimai pažeistų teisių veiksminga gynyba, o ne pats savaime susipažinimas, todėl jeigu tam tikros konfidencialios informacijos nepateikimas iš esmės nesutrukdė tiekėjui veiksmingai ir efektyviai ginti savo teises, tai negali būti vertinama pažeidimu (LAT 2011-03-21 nutartis c.b. Nr. 3K-3-119/2011; 2011-11-24 nutartis c.b. Nr. 3K-3-458/2011; 2013-10-18 nutartis c.b. Nr. 3K-3-495/2015 ir kt.).

406193.

407Tiekėjas Alvora - ŠDS savo 2019-12-19 atsakovei pateiktame pagrindime taip pat detaliai nurodė, kodėl laiko konfidencialiais ir Pasiskirstymo plano priedus, susijusius su statybos apimčių tarp jungtinės veiklos parnerių paskirstymu, darbo grafiku, o taip pat ir pačią jungtinės veiklos sutarties dalį dėl pirkimo darbų pasiskirstymo tarp jungtinės veiklos partnerių bei ketinimo protokolus su subtiekėjais ir kitais ūkio subjektais, jų tarpusavio darbų pasiskirstymo – tai leistų kitiems asmenims gauti informaciją, kokiomis komercinėmis sąlygomis, pagal kokį modelį UAB „Alvora“ bendradarbiauja su UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, o tuo pačiu Alvora- ŠDS konsorciumas su kitais subtiekėjais konkurencingoje dujų tinklų statybos rinkoje, inter alia šios srities viešuosiuose pirkimuose; be to, patys subtiekėjai leido su jais susijusius duomenis atskleisti tik perkančiajam subjektui dalyvavimo pirkime ir Pasiūlymo atitikimo nustatytiems reikalavimams tikslais. Atkreiptinas dėmesys, jog už Pajėgumų paskirstymo planą Alvora – ŠDS pasiūlymui apskritai, jį vertinant, buvo suteikta 0 balų, todėl šiuo atveju ieškovė neįrodė ir nepagrindė, kaip viso Pajėgumų paskirstymo planą sudarančios informacijos (visų priedų) nepateikimas susipažinimui pažeidė pačios ieškovės teises ir pablogino padėtį ginčo viešajame pirkime.

408194.

409Itin svarbu pažymėti ir tai, kad pati ieškovė UAB „MT Group“ tiek ginčo pirkimo metu, tiek teisminio proceso nagrinėjamoje byloje metu prašė iš esmės identiško pobūdžio informaciją – tokius MT Group – Rafako pasiūlymo duomenis, kaip jų pasitelktų subtiekėjų ir specialistų sąrašas, užsakovų atsiliepimai apie jų patirtį, kvalifikaciją bei kitus dokumentus, susijusius su MT Group – Rafako pasiūlymo vertinimu pagal ekonominio naudingumo kriterijų „Kompetencija“, taip pat tam tikrus specialistų asmens duomenis, darbo ir kitas sutartis, tam tikras 2019-03-08 Pajėgumų paskirstymo plano dalis, specialistų gyvenimo aprašymus, jų užsakovų informaciją apie juos ir kitus dokumentus apie ieškovės pirkime pasitelktus specialistus pirkimo darbų vykdymui, laikyti ir pripažinti nevieša bylos medžiaga ir neleisti su ja susipažinti konkurentams – tretiesiems asmenims UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, argumentuojant tai tuo, kad šiuose dokumentuose pateikta informacija apie planuojamus įgyvendinti darbus, jų strategiją, laikotarpius, komandos formavimo ypatumus ir pan., yra jautri know – how informacija, kurios suteikimas tretiesiems asmenims suteiktų nepagrįstą konkurencinį pranašumą šiame ir kituose viešuosiuose pirkimuose. Teismas tokius ieškovės prašymus laikė pagrįstais ir tenkino 2019-12-23 bei 2020-01-20 nutartimis. Taigi, pačios ieškovės pateiktos panašaus pobūdžio ir vertingumo informacijos laikymas saugotina nuo trečiųjų asmenų tiek ginčo, tiek kituose viešuosiuose pirkimuose konfidencialia informacija, tuo tarpu trečiųjų asmenų pasiūlyme pateiktos tokio pat pobūdžio informacijos nelaikymas konfidencialia ir saugotina nuo konkurentų informacija, pažeistų proporcingumo ir pusiausvyros principus. Dėl bylos baigties

410195.

411Nors kaip nustatyta teismo išnagrinėjus bylą iš esmės, atsakovė – perkančioji organizacija 2019-11-08 sprendimu, kuriuo buvo įvertintas MT Group – Rafako pasiūlymo A dalis ir jam suteikti atitinkami balai pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, nepagrįstai nesuteikė šio tiekėjo pasiūlymui 1 balo pagal kriterijaus „Kompetencija (E)“ parametrą „Ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas (E2)“, taip pat nepagrįstai nesuteikė 2 balų pagal kriterijaus „Kompetencija (E)“ parametrą „Ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas (E3), ir šiose dalyse perkančiosios organizacijos 2019-11-08 sprendimas laikytinas neteisėtu, tačiau dėl šių perkančiosios organizacijos padarytų pažeidimų ir neteisėtų veiksmų panaikinti pilna apimtimi 2019-11-08 jos sprendimą, o taip pat dėl to pilna apimtimi naikinti visus kitus vėliau perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus bei pripažinti negaliojančia 2019-12-23 su Alvora – ŠDS konsorciumu sudarytą viešojo pirkimo sutartį arba tenkinti kitus ieškovės reikalavimus ir apskritai nutraukti ginčo pirkimą, kurio procedūros ir taip yra pasibaigusios, šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindo.

412196.

413Minėti teismo nustatyti pažeidimai, dėl kurių iš dalies pripažįstamas neteisėtu 2019-11-08 atsakovės sprendimas, sudaro pagrindą pripažinti neteisėtu 2019-12-10 sprendimą, kuriuo sudaryta galutinių pasiūlymų eilė ir nustatytas pirkimo laimėtojas tik toje dalyje, kurioje nurodytas MT Group – Rafako pasiūlymui skirtų ekonominio naudingumo balų galutinis skaičius, kuris teismui pripažinus pagal tam tikrus parametrus buvus pagrindą skirti daugiau balų, keičiasi nuo ( - ) iki ( - ) (apie tai plačiau sprendimo 198 punkte). Kita vertus, naikinti 2019-12-10 sprendimą kitoje dalyje bei visus kitus vėlesnius perkančiosios organizacijos veiksmus, sprendimus bei pripažinti negaliojančią pačią viešojo pirkimo sutartį, o taip pat ir tenkinti kitus ieškinyje pareikštus išvestinius reikalavimus (dėl perkančiosios organizacijos įpareigojimo, viešojo pirkimo nutraukimo ir pan.) nėra pagrindo.

414197.

415Pagal kasacinio teismų praktiką sprendžiant dėl VPĮ ir viešųjų principų pažeidimo, nepakanka nustatyti aplinkybės, kad perkančioji organizacija nesilaikė viešojo pirkimo vedimo tvarkos, įtvirtintos VPĮ nuostatose ar pirkimo dokumentuose. Grynai formalus nukrypimas nuo pirkimo dokumentuose nustatytos konkrečios procedūros ar jų vykdymo eigos, kuris iš esmės neturėjo įtakos dalyvių ir kitų tiekėjų teisių apimčiai, iš esmės negali lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimo nebent būtų įrodyta priešingai. Kiekvienu (ypač smulkmeniškai reglamentuotos konkurso vykdymo eigos) atveju reikia tirti perkančiosios organizacijos veiksmų pobūdį bei padarinius, t. y. atsižvelgti į perkančiosios organizacijos veiksmų ar sprendimų realiai sukeliamus padarinius tiekėjams (LAT 2012-03-20 nutartis c.b. Nr. 3K-3-132/2012). Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad nors teismo sprendimu pripažinus perkančiųjų organizacijų veiksmų neteisėtumą, jos paprastai įpareigotinos toliau tęsti pirkimo procedūras, jose atlikti pakartotinius veiksmus ir dėl to priimti atitinkamus sprendimus, tačiau tokio modelio išimtimi laikytinos situacijos, kai teismas nutraukia pirkimo procedūras arba nelieka pagrindo bei poreikio pakartotinai atlikti procedūrinių veiksmų, pavyzdžiui, sudaryta ir (ar) įvykdyta viešojo pirkimo sutartis, kuri dėl viešojo intereso išsaugoma, o teismas paskiria alternatyvią sankciją. Pažymėtina ir tai, kad jeigu perkančioji organizacija iš esmės tinkamai atliko viešojo pirkimo procedūrą, bet joje priėmė neteisėtus sprendimus, laikytina, kad šią aplinkybę konstatuojantis įsiteisėjęs teismo sprendimas yra galutinis ir per se vykdytinas, iš naujo nepersvarstytinas viešojo pirkimo procedūrų metu. Res judicata galią turintis procesinis teismo sprendimas reiškia, kad priežiūros institucijas iš esmės nustato, koks iš tiesų teisėtas sprendimas turėjo būti priimtas (LAT 2018-12-20 nutartis c.b. Nr. e3K-7-359-469/2018). Pagaliau, kasacinio teismo ne kartą konstatuota, kad dėl proceso metu pasikeitusių aplinkybių – sudarytos (ir išsaugotos) viešojo pirkimo sutarties – nėra pagrindo naikinti ginčijamų atsakovo sprendimų, nes viešojo pirkimo procedūros įstatymo pagrindu pasibaigė, todėl ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai ginčo šalims nebesukelia jokių teisinių padarinių; atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas tenkinamas iš dalies, ginčijamas atsakovo sprendimas tiesiog pripažįstamas neteisėtu (LAT 2018-10-12 nutartis c.b. Nr. e3K-3-360-248/2018).

416198.

417Kaip jau buvo teismo konstatuota aukščiau, jeigu nebūtų buvę netinkamų perkančiosios organizacijos veiksmų, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 14.12-14.13 punktuose įtvirtintais paskaičiavimais (formulėmis), pagal kriterijų „Kompetencija E“ MT Group – Rafako pasiūlymui turėjo būti skirti viso ne 6, o 9 balai (Ep=E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7), tuo tarpu suskaičiavus visų dalyvių balus ir šiuo atveju reikšmei Emax esant lygiai 9, MT Group – Rafako pagal šį kriterijų, turėjo būti skirti ne 5,4444 balai, o 7 balai (E=Ep : Emax * T, konkrečiai E = 9 : 9 * 7). Kita vertus, net ir didesnio, nei nurodyta skundžiamame 2019-11-08 sprendime balų skaičiaus skyrimas tiekėjui MT Group – Rafako tik reiškia, jog perkančiosios organizacijos 2019-12-10 sprendime dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir laimėtojo pripažinimo buvo neteisingai nurodytas (suskaičiuotas) galutinis MT Group – Rafako ekonominio naudingumo balas – vietoj ( - ) balų, jeigu nebūtų buvę teismo nustatytų neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų, MT Group – Rafako turėjo būtų skirta ( - ) balo (viso 13 balų pagal kriterijus A, K, E ir G + 78,9255 balo pagal kriterijų P (Kaina). Tai savo ruožtu sudaro pagrindą atsakovės 2019-12-10 sprendimą dalyje, kurioje prie MT Group – Rafako pasiūlymo nurodyta ( - ) balų, t. y. ( - ) balų mažiau, negu iš tikrųjų turėjo būti skirta, pripažinti neteisėtu. Kita vertus, teismui pripažinus kitus ieškovės pareikštus reikalavimus nepagrįstais ir nepasikeitus galutiniam Alvora – ŠDS gautam ekonominio naudingumo balų skaičiui – ( - ) balai, atsakovės sprendimas šį tiekėją pasiūlymų eilėje nustatyta ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka nurodyti pirmoje vietoje ir pripažinti jį laimėjusiu pasiūlymu, kaip surinkusį daugiausia ekonominio naudingumo balų, iš esmės yra teisėtas, t. y. pats atsakovės paskelbtas pirkimo rezultatas, kaip toks, yra teisingas. Kadangi viešojo pirkimo sutartis sudaroma su laimėjusiu pripažintu pasiūlymu, kas reiškia, jog bet kuriuo atveju, nepaisant šioje byloje nustatytų pažeidimų, būtent su Alvora – ŠDS konsorciumu būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis, t. y. teismo konstatuoti pažeidimai šiuo atveju neturėjo įtakos MT Group – Rafako galimybėms sudaryti pirkimo sutartį, nes MT Group - Rafako bet kuriuo atveju nebūtų tikėtina pirkimo laimėtoja, nėra pagrindo pripažinti 2019-12-23 tarp atsakovės ir Alvora – ŠDS sudarytą viešojo pirkimo sutartį negaliojančia, o taip pat ir spręsti dėl kitų ieškovės pareikštų (išvestinių) reikalavimų bei juos tenkinti. Dėl viešojo pirkimo sutarties

418199.

419Vis dėlto, nepaisant aukščiau teismo daromų išvadų, teisėjų kolegija mano esant būtina pažymėti, jog net jeigu ir šio teismo proceso metu ieškovės ieškinyje nurodytos kitos aplinkybės ir būtų pilnai ar iš dalies pripažintos teismo pagrįstomis bei būtų konstatuoti kiti neteisėti perkančiosios organizacijos veiksmai vykdant ginčo pirkimą, dėl kurių egzistuotų pagrindas pripažinti neteisėtais tiek 2019-10-29, tiek 2019-11-08, tiek 2019-12-10 atsakovės sprendimus pilna apimtimi bei kitus ieškinyje nurodytus veiksmus, nagrinėjamu atveju neabejotinai egzistuotų pagrindas taikyti PĮ 112 str. 2 d. normą, numatančią teismo teisę nepripažinti sudarytos pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų pasekmių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties pasekmes.

420200.

421Teismų praktikoje pažymima, kad viešojo pirkimo sutarties išsaugojimas ir alternatyvių sankcijų taikymas įtvirtintas kaip išimtinė priemonė, jos taikymas sietinas su viešuoju interesu, nesusijusiu su ekonominėmis priežastimis, nepatogumais renkantis naują kontrahentą ir pan. Viešojo intereso apsauga sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus turi apimti abu jo aspektus – tiek visuomenės interesą dėl tam tikro pirkimo objekto (prekės, paslaugos, darbų rezultato) ir jo teikiamos naudos, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi – nė vienas iš jų a priori (iš anksto) neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu; sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu. Pirmiau pažymėti pagrindai turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas, inter alia, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: a) ar tam tikras visuomenės interesas dėl pirkimo objekto nebuvo tenkintas ilgą laiką arba niekada ir tokia situacija per se (savaime) nėra ar anksčiau nebuvo laikoma kaip sukelianti realios žalos visuomenei; b) ar visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga (visuomenės saugumas, individų sveikata ir pan.); c) ar visuomenės intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintų pirkimo objekto poreikio iškėlimą prieš sąžiningą tiekėjų konkurenciją, ir kt. (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

422201.

423Atsižvelgiant į tai, kad: 1) tarp AB „Amber Grid“ bei jungtinės veiklos partnerių UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ sudarytos 2019-12-23 viešojo pirkimo objektas – dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai; 2) ginčo pirkimas ir sklandus bei savalaikis viešojo pirkimo sutarties vykdymas yra susijęs su identišku viešuoju pirkimu ir sutartimi Lenkijos Respublikos teritorijoje; 3) ginčo viešasis pirkimas ir sutartis iš dalies finansuojami ES finansinės paramos lėšomis; dar 2015-10-15 AB „Amber Grid“ ir Lenkijos įmonė GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su ES Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos projekto veiklai „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą“ finansuoti; projektas vykdomas įgyvendinant ir Lietuvos Respublikos Seimo 2012-06-26 nutarimu Nr. XI-2133 patvirtintą Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategiją ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-12-05 nutarimu Nr. 1 210 patvirtintą Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių planą; šiuo Nutarimu projektas pripažintas valstybinės svarbos projektu, kurio tikslas – integruoti izoliuotas Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą Europos Sąjungos rinką, užtikrinti patikimą ir diversifikuotą gamtinių dujų tiekimą; nutarimo 2 punkte nurodoma, jog iki 2021-12-31 turi būti atlikti Projekto ir jo priklausinių planavimo ir statybos darbai; be to, projektas Europos Sąjungos Komisijos deleguotu reglamentu (ES) 2018/540 2017-11-23 pripažintas Europos Sąjungai svarbiu bendrojo intereso projektu; įgyvendinus Projektą, numatoma atsakovės gautina pajamų už pajėgumų pardavimą suma yra 2,9 mln. Eur per metus, socio-ekonominė nauda Lietuvoje sudarytų 39,8 mln. Eur per metus; 4) pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 4 priedo 2 p. j) p.p., Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus valdomos gamtinių dujų perdavimo sistemos vamzdynas (išskyrus vamzdyno dalį, iš esmės naudojamą gamtinėms dujoms vietoje paskirstyti, siekiant pristatyti jas gamtinių dujų vartotojams), dujų kompresorių stočių ir tarpvalstybinių dujų apskaitos stočių pagrindinė technologinė įranga (gamtinių dujų perdavimo vamzdynai, kompresoriai, turbinos), reikalinga gamtinių dujų perdavimo funkcijai atlikti, yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinti infrastruktūra, taigi viešojo pirkimo sutartis yra susijusi su viešuoju interesu nacionalinio saugumo srityje; 5) tinkamai ir laiku neįgyvendinus Projekto iki nustatyto termino, atsakovei galimai grėstų Projekto finansavimo ir administravimo sutarties numatytos sankcijos, po 2021-12-31 projekto dalyviai savo lėšomis turėtų finansuoti darbus ir investicijas ir atsakovė AB „Amber Grid“ atsiliepime į ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje pateikė preliminarius ir prie prašymo pateikiamais rašytiniais įrodymais grindžiamus skaičiavimus dėl galimų turtinių nuostolių, kuriuos patirtų tiek Lietuvos valstybė, tiek pati atsakovė dėl projekto vykdymo sustabdymo, taip pat dėl galimų Europos Sąjungos lygmeniu sankcijų, laiku neįgyvendinant ES iš dalies finansuojamo projekto; 6) byloje esantys duomenys, įskaitant trečiojo asmens UAB „Alvora“ kartu su atsiliepimu į ieškovės atskirąjį skundą dėl teismo 2020-01-09 nutarties (kuria atsisakyta taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones) pateiktus rašytinius įrodymus, patvirtina, kad 2019-12-23 sudaryta viešojo pirkimo sutartis pradėta vykdyti ir intensyviai šiuo metu vykdoma – rangovai pateikė įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo užtikrinimo priemones, jiems buvo perduota ir jų priimta statybvietė, pradėti realūs statybos darbai, įsigytos statybinės medžiagos, nuomojama įranga, sudarytos bei vykdomos teritorijos apsaugos sutartys bei sutartys su subtiekėjais, pirmasis darbų priėmimo – perdavimo aktas ir pan., todėl darytina išvada, jog pripažinus sudarytą ir realiai vykdomą itin didelės vertės viešojo pirkimo sutartį negaliojančia bei iškilus poreikiui skelbti naują pirkimą, iškiltų rizika tiek atsakovei, tiek pačiai valstybei neįgyvendinti Projekto iki nustatyto termino bei patirti itin didelių turtinių praradimų, o neigiamos pasekmės viršytų sutarties pripažinimo negaliojančia naudą, tuo pačiu būtų pažeistas viešasis interesas, ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai.

424Dėl bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimo

425202.

426Ieškovė UAB „MT Group“ 2020-02-26, t. y. likus dviem dienoms iki teismo sprendimo paskelbimo, pateikė teismui prašymą atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir priimti ieškovės rašytinius paaiškinimus, nurodydama, jog susipažinus su atsakovės AB „Amber Grid“ 2020-02-18 pateiktu tripliku ir pateiktais papildomais Alvora – ŠDS konsorciumo pasiūlymo dokumentais, paaiškėjo reikšmingi atsakovės atlikti viešųjų pirkimų pažeidimai vertinant trečiųjų asmenų pasiūlymą ir skiriant ekonominio naudingumo balus pagal kriterijaus „Kompetencija“ parametrą E3 – atsakovė leido pasibaigus pasiūlymų pateikimo pirkime terminui pakeisti Alvora – ŠDS pasiūlytą specialiųjų darbų vadovą iš P. G. į A. P., kurio kandidatūra nebuvo nurodyta galutiniame pasiūlyme; taip pat ieškovė pateikė papildomus paaiškinimus dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

427203.

428Pagal CPK 256 straipsnį teismas, baigiamųjų kalbų metu arba po jų iki sprendimo priėmimo pripažinęs, kad reikia nustatyti naujas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai, arba ištirti naujus įrodymus, priima nutartį atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

429204.

430Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovės prašyme atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės pateikti rašytiniai paaiškinimai dėl ginčijamos 2019-12-23 viešojo pirkimo sutarties išsaugojimo negalimumo, atsakovės padarytų pažeidimų, nepagrįstai netaikius pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino, taip pat sudarius pirkimo sutartį po to, kai buvo atsisakyta nagrinėti ieškovės 2019-12-20 pretenziją ir tokiu būdu nesuteikus ieškovei galimybės pasinaudoti ikiteismine ginčo sprendimo tvarka ir pan., negali sudaryti pagrindo bylos nagrinėjimui iš esmės atnaujinti, kadangi visi su viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ar negalėjimu ją pripažinti negaliojančia bei (ne)būtinumu ją išsaugoti dalyvaujančių byloje asmenų, įskaitant ir pačios ieškovės, argumentai, motyvai, reikšminga teismų, įskaitant ESTT praktika ir įrodymai jau buvo pateikti tiek ieškovės 2020-01-03 ir 2020-01-17 patikslintuose ieškiniuose, tiek dublikuose į atsakovės ir trečiųjų asmenų atsiliepimus, triplikuose, todėl tokių argumentų atkartojimas, papildymas, išplėtimas negali sudaryti pagrindo bylos nagrinėjimui iš esmės atnaujinti.

431205.

432Taip pat ir ta ieškovės nurodoma aplinkybė, kad neva tik iš 2020-02-18 atsakovės pateikto tripliko jai paaiškėjo galimai perkančiosios organizacijos padaryti pažeidimai vertinant Alvora – ŠDS pasiūlymą pagal ekonominio naudingumo kriterijaus „Kompetencija“ parametrą „Ypatingojo statinio statybos darbų vadovas (E3)“ nesudaro pagrindo vėl nagrinėti bylą iš esmės. Ieškovė tiek dar 2019 m. rugpjūčio mėnesį susipažinusi su dalimi Alvora – ŠDS pasiūlymo dokumentų bei tuo pagrindu inicijavusi ankstesnę civilinę bylą, tiek vėliau inicijavusi nagrinėjamą civilinę bylą, taip pat ir šio teismo proceso, trunkančio nuo 2019 m. lapkričio mėnesio, metu susipažinusi su perkančiosios organizacijos jai pateiktais dokumentais, būdama atstovaujama profesionalaus advokato, turėjo teisę ir galimybę pareikšti visus norimus reikalavimus byloje, tokia teise aktyviai naudojosi, ne kartą tikslino ieškinio pagrindą, vis pildydama jį naujomis aplinkybėmis, kvestionavo tiek MT Group – Rafako, tiek ir Alvora – ŠDS pasiūlymų vertinimą pagal įvairius ekonominio naudingumo kriterijus ir parametrus, taip pat ir iš esmės pagal visus kriterijaus „Kompetencija (E)“ parametrus (E1, E2, E3, E4 ir E5), reiškė procesinius prašymus dėl jos nuomone, reikšmingų bylai dokumentų išreikalavimo, kuriuos teismas sprendė. Būtent daugkartinis ieškinio reikalavimų tikslinimas lėmė formalų CPK 4236, 4238 straipsniuose numatytų terminų pažeidimą, todėl ieškovės siekiamas bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimas, kuris atitinkamai lemtų ir ieškinio pagrindo pakeitimą (papildymą), taip pat pažeistų ir proceso operatyvumo, koncentruotumo principus, juo labiau, kad dėl visų ieškovės iškeltų šioje byloje klausimų ir galimų vienokio ar kitokio perkančiosios organizacijos veiksmų vertinimo padarinių teisėjų kolegija išsamiai pasisakė šiame sprendime.

433Dėl bylinėjimosi išlaidų

434206.

435Kaip matyti iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų, ji sumokėjo viso byloje 6000 Eur žyminio mokesčio (2250 Eur žyminį mokestį pradinėje byloje +3750 Eur žyminį mokestį vėliau prie jos prijungtoje byloje), taip pat patyrė viso 12 100 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Nors ieškovė nedetalizavo, kokios teisinio pobūdžio paslaugos ir konkretūs veiksmai sudaro šią sumą, tačiau atsižvelgiant į itin didelę bylos apimtį, spręstinų klausimų ir teisinių aspektų skaičių ir pobūdį, ginčo sudėtingumą, kompleksiškumą, ieškovės pateiktų procesinių dokumentų (ieškinių, dublikų, prašymų ir kt.) skaičių ir kokybę, maksimalius rekomenduojamus priteisti civilinėse bylose advokato išlaidų dydžius, ši nurodyta išlaidų advokato pagalbai suma iš esmės laikytina protinga ir pagrįsta. Tokiu būdu spręstina, kad viso šiame procese ieškovė UAB „MT Grid“ patyrė 18 100 Eur bylinėjimosi išlaidų.

436207.

437Kaip matyti iš atsakovės AB „Amber Grid“ pateiktų rašytinių įrodymų, ji patyrė viso 22 203,25 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, kurias detalizavo savo prašyme, pažymoje bei pagrindė pateiktomis išlaidų patyrimo faktą patvirtinančiais įrodymais. Nors nagrinėjamu atveju bylos apimtis, spręstinų klausimų ir teisinių aspektų skaičius yra itin didelis, kompleksiškas, o pats ginčo pobūdis yra labai sudėtingas, atsakovė pateikė daug procesinių dokumentų (atsiliepimus, triplikus, paaiškinimus ir kt.), kurių skaičius bei apimtis didelė, o kokybė aukšta, kai kurie už konkrečių procesinių dokumentų parengimą bei teisinės pagalbos veiksmų atlikimą dydžiai viršija poįstatyminiais teisės aktais nustatytus maksimalius rekomenduojamas priteisti civilinėse bylose advokato išlaidų sumas (pavyzdžiui, išlaidos už 2020-01-06 bei 2020-01-21 triplikų parengimą, už rašytinių paaiškinimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rengimą), todėl teisėjų kolegija laiko protinga ir pagrįsta 16 000 Eur išlaidų advokato paslaugoms sumą.

438208.

439Kaip matyti iš trečiojo asmens UAB „Alvora“ pateiktų rašytinių įrodymų, jis patyrė viso 10 896,63 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, kurias detalizavo savo prašyme ir prie jo pridėtuose rašytiniuose įrodymuose. Įvertinus itin didelę bylos apimtį, spręstinų klausimų ir teisinių aspektų skaičių ir pobūdį, ginčo sudėtingumą, kompleksiškumą, trečiųjų asmenų UAB „Alvora“ bei UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pateiktų procesinių dokumentų skaičių ir kokybę, tai, kad tiek pati ieškovė, tiek atsakovė ir tretieji asmenys buvo atstovaujami kvalifikuotų atitinkamos srities specialistų (profesionalių advokatų) bei tai, kad detalizuoti už konkrečias suteiktas teisines paslaugas ir teisinės pagalbos veiksmus (konkrečių procesinių dokumentų parengimą) dydžiai iš esmės neviršija maksimalių rekomenduojamų priteisti civilinėse bylose advokato išlaidų dydžių, teismas laiko trečiojo asmens UAB „Alvora“ patirtų išlaidų sumą iš esmės protinga ir pagrįsta.

440209.

441Įvertinus ieškovės pareikštų materialinių reikalavimų grupes, matyti, kad iš esmės buvo pareikšti 4 grupių pagrindiniai bei išvestiniai iš jų reikalavimai – susiję su atsakovės 2019-10-29 sprendimu, 2019-11-08 sprendimu, 2019-12-10 sprendimu ir 2019-12-23 viešojo pirkimo sutarties sudarymu, ir nagrinėjamu atveju teismas tenkina tik dalį vienos iš reikalavimų grupės (kiek tai susiję su atsakovės 2019-11-08 sprendimu dėl MT Group – Rafako pasiūlymo įvertinimu pagal du ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrus), tuo tarpu visus likusius reikalavimus atmeta, taip pat bylą iš dalies nutraukia, todėl spręstina, kad ieškiniu buvo patenkinta apie 10 procentų ieškovės reikalavimų. Vadovaujantis CPK 93 str. 2 - 4 dalimis, 94 str., 1 d., 98 str., konstatavus byloje tam tikrus atsakovės, kaip perkančiosios organizacijos, neteisėtus veiksmus, atsiranda pagrindas iš jos ieškovei UAB „MT Group“ priteisti proporcingą dalį jos patirtų bylinėjimosi išlaidų – 1810 Eur, o taip pat būtent iš atsakovės priteisti trečiajam asmeniui UAB „Alvora“ proporcingą dalį jos patirtų bylinėjimosi išlaidų - 1089,66 Eur; atitinkamai likusia dalimi trečiojo asmens UAB „Alvora“ patirtos bylinėjimosi išlaidos – 9806,97 Eur (10896,63 Eur – 1089,66 Eur) priteistinos iš ieškovės UAB „MT Group“; proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų dalį bei dalyje dėl bylos nutraukimo, atitinkamai iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos atsakovei AB „Amber Grid“ – 14 400 Eur.

442Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258 – 259 straipsniais, 269 – 270 straipsniais, 293 straipsnio 2 punktu, 4231 – 4238 straipsniais, teismas

Nutarė

443Ieškovės UAB „MT Group“ (kodas – 302203568, buveinė – Kareivių g. 6, Vilnius) ieškinį atsakovei AB „Amber Grid“ (kodas – 303090867, buveinė – Savanorių pr. 28, Vilnius), tretieji asmenys – UAB „Alvora“ (kodas – 122049143, buveinė – Visorių g. 33, Vilnius), UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (kodas – 144662024, buveinė – Bačiūnų g. 12, Šiauliai), Rafako S.A. (kodas – 0000034143, buveinė – Lakowa 33, Racibužas, Lenkija), išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba tenkinti iš dalies.

444Pripažinti atsakovės AB „Amber Grid“ viešųjų pirkimų komisijos 2019-11-08 sprendimą dėl tiekėjų grupės UAB „MT Group“ ir Rafako S.A. galutinio pasiūlymo A dalies įvertinimo neteisėtu dalyje dėl 1 (vieno) balo nesuteikimo pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus „Kompetencija (E)“ parametrą „Ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas (E2)“, laikant, kad pagal šį parametrą skirtini viso 2 balai, bei dalyje dėl 2 (dviejų) balų nesuteikimo pagal ekonominio naudingumo kriterijaus „Kompetencija (E)“ parametrą „Ypatingojo statinio specialiųjų darbų vadovas (E3)“, laikant, kad pagal šį parametrą skirtini viso 2 balai. Pripažinti, kad šiame sprendime esančios lentelės kriterijaus „Kompetencija“ eilutėje stulpelio „Tiekėjui įvertinimo metu skirti balai“ nurodytinas balų skaičius – 9, o stulpelio „Tiekėjui skirti balai suskaičiavus visų dalyvių balus“ nurodytinas balų skaičius – 7, atitinkamai eilutėje „Iš viso: A+K+E+G“ stulpelio „Tiekėjui skirti balai suskaičiavus visų dalyvių balus“ nurodytinas balų skaičius – 13.

445Pripažinti atsakovės AB „Amber Grid“ viešųjų pirkimo komisijos 2019-12-10 sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir laimėjusio pasiūlymo pripažinimo neteisėtu dalyje dėl tiekėjų grupei UAB „MT Group“ ir Rafako S.A. suteiktų galutinių ekonominio naudingumo balų skaičiaus, laikant, kad jis yra ( - ).

446Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

447Bylą dalyje dėl ieškovės UAB „MT Group“ reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės AB „Amber Grid“ viešųjų pirkimų komisijos 2019-12-10 sprendimą dėl galutinių pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo pripažinimo pagal ieškovės 2019-12-20 pretenziją nutraukti.

448Ieškovės UAB „MT Gruop“ prašymą atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės atmesti.

449Priteisti iš ieškovės UAB „MT Group“ atsakovei AB „Amber Grid“ 14 400 Eur (keturiolika tūkstančių keturi šimtai eurų), o trečiajam asmeniui UAB „Alvora“ – 9 806,97 Eur (devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šeši eurai 97 centai) bylinėjimosi išlaidų.

450Priteisti iš atsakovės AB „Amber Grid“ ieškovei UAB „MT Group“ 1 810 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai dešimt eurų), o trečiajam asmeniui UAB „Alvora“ – 1 089,66 Eur (vienas tūkstantis aštuoniasdešimt devyni eurai 66 centai) bylinėjimosi išlaidų.

451Sprendimas per keturiolika dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. 1.... 3. Ieškovė UAB „MT Group“ 2019-11-22 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. 1)... 5. panaikinti atsakovės 2019-10-29 sprendimą sugrįžti į ūkio subjektų... 6. 2)... 7. panaikinti atsakovės 2019-11-08 Balų perskaičiavimo sprendimą dalyje dėl... 8. 3)... 9. panaikinti atsakovės 2019-12-10 sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir... 10. 4)... 11. pripažinti negaliojančia 2019-12-23 viešojo pirkimo sutartį tarp AB... 12. 5)... 13. įpareigoti atsakovę ištaisyti pažeidimus ir:... 14. -... 15. grįžti į prieš pažeidimus buvusią padėtį, t. y. nustatyti naują... 16. -... 17. netenkinus prieš tai buvusio reikalavimo, panaikinti 2019-12-10 Pasiūlymų... 18. -... 19. įpareigoti atsakovę kreiptis į Nacionalinio saugumo komisiją su tikslu... 20. -... 21. netenkinus aukščiau nurodytų reikalavimų, nutraukti viešojo pirkimo... 22. 6)... 23. išreikalauti iš atsakovės tiekėjo UAB „Alvora“ – UAB „Šiaulių... 24. 2.... 25. Ieškovė nurodė, kad ji kartu su jungtinės veiklos partneriu Lenkijos įmone... 26. 3.... 27. Ieškovė nurodė, kad pirkimui vykstant skelbiamų derybų būdu, vienas iš... 28. 4.... 29. Atsakovė atsakyme į pretenziją nepagrįstai teigia, kad pirkimo dokumentuose... 30. 5.... 31. Ieškovė nurodė, kad atsakovė 2019-11-08 sprendimu, iš naujo įvertinusi... 32. 6.... 33. Ieškovės nuomone, nors atsakovė nurodė, kad grįžo į balų... 34. 7.... 35. Atsakovė nepagrįstai atėmė iš MT Group – Rafako pasiūlymo net 3 balus... 36. 8.... 37. Pajėgumų paskirstymo planas apėmė kontrolinio įtaiso paleidimo –... 38. 9.... 39. Atsakovė Balų perskaičiavimo sprendimu nepagrįstai sprendė, kad ieškovės... 40. 10.... 41. Atsakovė Balų perskaičiavimo sprendimu nepagrįstai panaikino 1 balą dėl... 42. 11.... 43. Atsakovė Balų perskaičiavimo sprendimu nepagrįstai panaikino 2 balus už... 44. 12.... 45. Atsakovė Balų perskaičiavimo sprendimu nepagrįstai atėmė 1 balą dėl... 46. 13.... 47. Pagaliau, atsakovė nepagrįstai ir be jokių motyvų atsisakė suteikti... 48. 14.... 49. Ieškovė nurodė, kad 2019-12-06 atsakovė paskelbė Pasiūlymų eilės... 50. 15.... 51. Ieškovei tik 2019-12-23 buvo pateikti papildomi Alvora – ŠDS konsorciumo... 52. 16.... 53. Ieškovės nuomone, atsakovė suteikė nepagrįstą ir neteisėtą... 54. 17.... 55. Konkurencinis pranašumas buvo suteiktas Alvora – ŠDS pasiūlymui ir kai... 56. 18.... 57. Ieškovės nuomone, 2019-12-17 – 2019-12-18 viešai visuomenei pristatytas... 58. 19.... 59. Ieškovė nurodė, kad Alvora – ŠDS turi MT Group – Rafako konfidencialius... 60. 20.... 61. Iš MT Group – Rafako 2019-08-16 ir 2019-12-23 suteiktų duomenų matyti, kad... 62. 21.... 63. Ieškovė nurodė, kad Alvora – ŠDS turėjo būti pašalintas iš pirkimo... 64. 22.... 65. Alvora - ŠDS taip pat teikė klaidinančią informaciją apie siūlomo... 66. 23.... 67. Be to, Alvora – ŠDS teikė klaidinančią informaciją apie pasitelktų... 68. 24.... 69. Ieškovė nurodė, kad Alvora – ŠDS pasiūlymas neatitiko kelių teisės... 70. 25.... 71. Ieškovės 2019-12-23 gauti Alvora – ŠDS konsorciumo pasiūlymo dokumentai... 72. 26.... 73. Atsakovė 2019-12-23 suteikė ieškovei tik dalį Alvora – ŠDS pasiūlymo... 74. 27.... 75. Ieškovė prašė pripažinti atsakovės su Alvora – ŠDS sudarytą... 76. 28.... 77. Atsakovė UAB „Amber Grid“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, iš... 78. 29.... 79. Nurodė, kad ieškovė ieškinyje remiasi vien tik savo klaidingomis... 80. 30.... 81. Ieškovė teiginys, kad jos pasiūlymas pirkime buvo pranašesnis, neatitinka... 82. 31.... 83. Nurodė, kad ankstesnė byla neturi reikšmės sprendžiant ieškovės... 84. 32.... 85. Ieškovė klaidingai teigia, kad atsakovė nepagrįstai eliminavo užsienio... 86. 33.... 87. Atsakovė nurodė, kad ieškovė nepagrįstai teigia, jog atsakovei draudžiama... 88. 34.... 89. Nurodė, kad visi Pirkimo sąlygų 14 skyriuje pateikti ekonomiškai... 90. 35.... 91. Pažymėjo, kad ieškovė elgiasi nesąžiningai ir siekia, kad tiekėjų... 92. 36.... 93. Pagaliau, pati VPT teismui šioje byloje pateiktoje išvadoje paneigė... 94. 37.... 95. Atsakovė pabrėžė, kad detali galutinio pasiūlymo vertinimo procedūra bei... 96. 38.... 97. Pažymėjo, kad pagal Pirkimo sąlygų 14.11 punkte aprašytą ekonominio... 98. 39.... 99. Ieškovė nenurodė reikiamo kiekio šaltkalvių tam, kad gautų 3 balus už... 100. 40.... 101. Be to, ieškovė Pajėgumų paskirstymo plane neišskyrė atskirai kontrolinio... 102. 41.... 103. Atsakovės nuomone, ji pagrįstai skyrė balus už ieškovės pasitelktų... 104. 42.... 105. Pirkimo dokumentuose buvo aiškiai nurodyta informacija, kokius pagrindinius... 106. 43.... 107. Ankstesnėje c.b. Nr. e2-4048-653/2019, ginčydama trečiojo asmens pasiūlyto... 108. 44.... 109. Ieškovės su 2019-11-18 pretenzija pateiktame ZRUG Spolka Zo.o patvirtinime,... 110. 45.... 111. Nors ieškovės pasiūlytam specialistui E3 yra išduotas teisės pripažinimo... 112. 46.... 113. Ieškovės pasiūlytas specialistas E5 yra įgijęs patirtį įgyvendindamas... 114. 47.... 115. Jeigu atsakovė sutiktų su ieškovės argumentais, priimtų jos dokumentus ir... 116. 48.... 117. Teisę kreiptis į kitus asmenis, siekiant gauti informaciją, kuri susijusi su... 118. 49.... 119. Atsakovė nurodė, kad 2019-02-20 pateiktoje pretenzijoje ieškovė pareiškė... 120. 50.... 121. Atsakovė nurodė, kad pagrįstai atsisakė nagrinėti ir ieškovės 2020-02-01... 122. 51.... 123. Prašymą susipažinti su Alvora – ŠDS pasiūlymu ieškovė pateikė tik... 124. 52.... 125. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovė leido Alvora – ŠDS nepasitelkti... 126. 53.... 127. Atsakovė nurodė, kad Saugumo planas ir jo rengimo aplinkybės nėra... 128. 54.... 129. Dėl reikalavimo, kad būtų atliktas pakartotinis KRS – Beltruboprovodstroj... 130. 55.... 131. Atsakovė nurodė, kad nepažeidė jokių konfidencialumo reikalavimų ir... 132. 56.... 133. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad Alvora – ŠDS po paraiškų pateikimo... 134. 57.... 135. Nurodė, kad UAB „Alvora“ specialisto – statybos darbų vadovo patirtis... 136. 58.... 137. Atsakovė nurodė, kad pagrįstai skyrė 1 balą Alvora – ŠDS pasitelktam... 138. 59.... 139. Atsakovė nurodė, kad Pirkimo sąlygose buvo įtvirtintas tikslių ir... 140. 60.... 141. Pabrėžė, kad teismas bet kuriuo atveju turėtų įvertinti tikslingumą... 142. 61.... 143. Atsakovė pagrįstai 2019-12-23 pateikė ieškovei susipažinti ne visus Alvora... 144. 62.... 145. Nors Alvora – ŠDS konfidencialios informacijos pagrindime nurodė, kad... 146. 63.... 147. Tretieji asmenys UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ su... 148. 64.... 149. Nurodė, kad atsakovei nėra draudžiama iš naujo pervertinti ieškovės... 150. 65.... 151. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovė, pakartotinai vertindama... 152. 66.... 153. Nurodė, kad pagal Pirkimo sąlygų 14.11 p. tiekėjui yra skiriami 3 balai už... 154. 67.... 155. Dėl ieškovės nurodyto specialisto E1 V. D. trečiasis asmuo pažymėjo, kad... 156. 68.... 157. Pabrėžė, kad ieškovė 2019-12-20 pateikta pretenzija iš esmės ginčijo ne... 158. 69.... 159. Nurodė, kad atsakovė pati neturi teisės tikrinti trečiojo asmens atitikties... 160. 70.... 161. Pabrėžė, kad atsakovė nesuteikė trečiajam asmeniui jokios ieškovės... 162. 71.... 163. Nurodė, jog siekiant taikyti VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. nustatytą tiekėjo... 164. 72.... 165. Nurodė, kad trečiųjų asmenų kvalifikacija visiškai atitiko Pirkimo... 166. 73.... 167. Pateikdamas paraišką trečiasis asmuo nurodė, kad sutarties vykdymui gali... 168. 74.... 169. Trečiojo asmens subrangovas UAB „Įžvalga“ turi kvalifikaciją,... 170. 75.... 171. Ieškovė negali naudoti teisminio proceso, siekdama susipažinti su trečiojo... 172. 76.... 173. Pagaliau, net ir tuo atveju, jeigu ieškinys būtų tenkinamas, viešojo... 174. 77.... 175. Trečiasis asmuo Rafako S.A. atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė.... 176. 78.... 177. Išvadą teikianti institucija - Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad... 178. 79.... 179. Tarnybos nuomone, atsakovė, nusprendusi grįžti į galutinių tiekėjų... 180. 80.... 181. Nurodė, kad jeigu Pajėgumų pasiskirstymo plane yra nurodyti tik tie... 182. 81.... 183. Tarnyba taip pat pažymėjo, kad tais atvejais, kai perkantysis subjektas... 184. 82.... 185. Nurodė, kad atsakovė situaciją dėl Alvora - ŠDS pasiūlyme dalies... 186. 83.... 187. Nurodė, kad PĮ 46 str. 4 d. 5 p. įtvirtintas tiekėjo pašalinimo iš... 188. 84.... 189. Nurodė, kad tiekėjui pasiūlyme nurodžius tam tikros informacijos... 190. 85.... 191. Šioje byloje bei Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr.... 192. 86.... 193. Ieškovė 2019-11-04 pateikė atsakovei prašymą paaiškinti 2019-10-29... 194. 87.... 195. 2019-12-10 perkančiosios organizacijos sprendimu, įvertinus tiekėjų... 196. 88.... 197. 2019-12-23 tarp atsakovės AB „Amber Grid“ ir pirkimą laimėjusio Alvora... 198. 89.... 199. Ieškovė prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti perkančiosios... 200. 90.... 201. Visų pirma pažymėtina, kad ieškovė iš esmės nekvestionuoja... 202. 91.... 203. Ieškovė taip pat nekvestionuoja ir perkančiosios organizacijos sprendimo... 204. 92.... 205. Visgi, teisėjų kolegijos nuomone, tokia situacija akivaizdžiai prieštarauja... 206. 93.... 207. Kaip matyti iš ieškovės ginčijamo 2019-10-29 sprendimo turinio, jis be kita... 208. 94.... 209. Taigi, šiose viešųjų pirkimų kontrolę ir priežiūrą atliekančios... 210. 95.... 211. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pabrėžiama, kad nustačius... 212. 96.... 213. Pirkimo sąlygų 13.1-13.2 punktuose iš tikrųjų numatyta, kad susipažinimas... 214. 97.... 215. Nagrinėjamo pirkimo atveju susiklostė situacija, kuomet pirkimo procedūrų... 216. 98.... 217. Visų pirma, nei pati Viešųjų pirkimų tarnyba, nei pirminę bylą turėjęs... 218. 99.... 219. Antra, šioje situacijoje susiklostęs pasiūlymų vertinimo pagal kainos ar... 220. 100.... 221. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba nagrinėjamoje byloje pateiktoje... 222. 101.... 223. Be to, nagrinėjamu atveju visi Pirkimo sąlygų 14.2. punkte numatyti... 224. 102.... 225. Pagaliau, atmetant ieškovės ieškinio reikalavimą dėl perkančiosios... 226. 103.... 227. Teismas nenagrinėja, plačiau nepasisako ir nevertina ieškovės ir kitų... 228. 104.... 229. Teismas taip pat nevertina ir nenagrinėja kitų ieškinyje ieškovės... 230. Dėl AB „Amber Grid“ 2019-11-08 sprendimo... 231. 105.... 232. 2019-12-06 teismui pateiktame patikslintame ieškinyje naujai pareikštu... 233. Dėl kriterijaus „Projekto valdymo efektyvumas (K)“ parametro „Pajėgumai... 234. 106.... 235. Kaip matyti iš AB „Amber Grid“ ankstesnio - 2019-08-01 priimto sprendimo... 236. 107.... 237. Pirkimo sąlygų 14.8. punktas numato, kad kriterijaus „Projekto valdymo... 238. 108.... 239. Iš šių Pirkimo dokumentų nuostatų lingvistinio, loginio bei sisteminio... 240. 109.... 241. Pirkimo sąlygų priede A-3 „Pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos... 242. 110.... 243. Ieškovės argumentas, jog R. V. nurodymas paraiškoje netgi nebuvo būtinas... 244. 111.... 245. Tokiu būdu nesant vienos būtinųjų sąlygų 3 balams už parametrą... 246. 112.... 247. Kaip jau buvo minėta, viena iš būtinų sąlygų tam, kad už parametrą... 248. 113.... 249. Kaip matyti iš bylos medžiagos, MT Group – Rafako kartu su galutiniu... 250. 114.... 251. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba šioje byloje teismui 2020-01-08... 252. 115.... 253. Pagaliau, netgi ir tuo atveju, jeigu būtų pritarta ieškovės pozicijai ir... 254. 116.... 255. Pirkimo sąlygų 14.13 punktas numato, kad Kompetencijos kriterijaus reikšmė... 256. 117.... 257. MT Group - Rafako šiai pozicijai pasiūlė V. D., o perkančioji organizacija... 258. 118.... 259. Visų pirma pažymėtina, kad ieškovė kartu su pasiūlymu nepateikė... 260. 119.... 261. UAB „MT Group“ kartu su 2019-11-18 pretenzija perkančiajai organizacijai... 262. 120.... 263. Šioje vietoje pažymėtina, kad pagal STR 1.06.01:206 „Statybos darbai.... 264. 121.... 265. Nagrinėjamu atveju, kaip jau buvo minėta, MT Group – Rafako pasiūlyme... 266. 122.... 267. Nors kaip matyti iš AB „Amber Grid“ 2019-08-01 priimto pirminio sprendimo... 268. 123.... 269. Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija... 270. 124.... 271. Pirkimo sąlygų 14.14. punkte esančioje lentelėje numatyta, kad už... 272. 125.... 273. MT Group - Rafako šiai pozicijai pasiūlė E. D., o perkančioji organizacija... 274. 126.... 275. Vis dėlto, teisėjų kolegija, kompleksiškai įvertinusi byloje esančius... 276. 127.... 277. Pirma, nei viena iš šalių nekvestionuoja aplinkybės, jog minėtame projekte... 278. 128.... 279. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kaip matyti iš AB „Amber Grid“... 280. 129.... 281. Atsižvelgdama į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 282. Pirkimo sąlygų 14.14. punkte esančioje lentelėje numatyta, kad už... 283. 131.... 284. MT Group - Rafako šiai pozicijai pasiūlė J. H. V. U., o perkančioji... 285. 132.... 286. Vis dėlto, teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius rašytinius... 287. 133.... 288. Apie tai, kad minėtuose užsakovo projektuose J. H. V. U. atliko būtent... 289. 134.... 290. Ta atsakovės nurodoma aplinkybė, jog kai kurie iš minėtų dokumentų yra... 291. 135.... 292. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kaip matyti iš AB „Amber Grid“... 293. 136.... 294. Atsižvelgdama į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 295. 137.... 296. Pirkimo sąlygų 14.14. punkte esančioje lentelėje numatyta, kad už... 297. 138.... 298. MT Group - Rafako šiai pozicijai pasiūlė A. M., o perkančioji organizacija... 299. 139.... 300. Vis dėlto, nagrinėjamu atveju ieškovė, kuriai pirmiausia ir tenka... 301. 140.... 302. Atsižvelgiant į aukščiau teismo konstatuotas aplinkybes bei jų pagrindu... 303. 141.... 304. Tokiu būdu darytina išvada, kad jeigu nebūtų buvę netinkamų... 305. 142.... 306. Ieškovė prašo panaikinti perkančiosios organizacijos 2019-12-10 sprendimą,... 307. 143.... 308. CPK 4232 str. 1 d. numato, kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi... 309. 144.... 310. Kaip matyti iš perkančiosios organizacijos 2019-12-23 sprendimo, ieškovės... 311. 145.... 312. PĮ 109 str. 1 d. numato, kad perkantysis subjektas privalo nagrinėti tik tas... 313. 146.... 314. Viena vertus, kaip pagrįstai nurodė ieškovė UAB „MT Group“, 2019-12-20... 315. 147.... 316. Kita vertus, sprendžiant dėl pretenzijos priimtinumo ir galimo pakartotinumo... 317. 148.... 318. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytus argumentus bei kasacinio teismo... 319. 149.... 320. Reikalavimą dėl 2012-10-12 sprendimo panaikinimo ieškovė savo 2019-12-20... 321. 150.... 322. Kaip nurodė pati ieškovė savo 2019-12-20 pretenzijoje perkančiajai... 323. 151.... 324. Tokiu būdu darytina išvada, jog perkančioji organizacija pagrįstai... 325. 152.... 326. Reikalavimą dėl 2012-10-12 sprendimo panaikinimo ieškovė savo 2019-12-23... 327. 153.... 328. Pirmiausia pažymėtina, kad apie tai, jog ginčo viešajame pirkime bus... 329. 154.... 330. Antra, tiek pretenzijos perkančiajai organizacijai, tiek ieškinio teismui... 331. 155.... 332. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal VPĮ 101-104 straipsnius teisę ginčyti... 333. 156.... 334. Trečia, savo 2019-12-20 pretenzijoje ieškovė iš esmės kvestionuoja paties... 335. 157.... 336. Kaip matyti iš ginčo Pirkimo sąlygų, dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir... 337. 158.... 338. Iš šių Pirkimo sąlygų nuostatų matyti, kad perkančiosios organizacijos... 339. 159.... 340. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog kaip matyti iš c.b. Nr. e2-4048-653/2019... 341. 160.... 342. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija iš... 343. 161.... 344. Reikalavimą dėl 2012-10-12 sprendimo panaikinimo ieškovė savo 2019-12-20... 345. 162.... 346. Nors ieškovė nei 2019-12-20 pretenzijoje, nei ieškinyje konkrečiai... 347. 163.... 348. Reikalavimą dėl 2012-10-12 sprendimo panaikinimo ieškovė savo 2019-12-20... 349. 164.... 350. Kaip jau ne kartą buvo minėta ankščiau, apie tai, kiek konkrečiai ir... 351. 165.... 352. Reikalavimą dėl 2012-10-12 sprendimo panaikinimo ieškovė savo 2019-12-20... 353. 166.... 354. Teisėjų kolegija, iš esmės sutikdama su atsakovės pozicija, išreikštą... 355. 167.... 356. Reikalavimą dėl 2012-10-12 sprendimo panaikinimo ieškovė savo 2019-12-20... 357. 168.... 358. Kaip matyti iš c.b. Nr. e2-4048-653/2019 medžiagos, susipažinusi su... 359. 169.... 360. Tokiu būdu ieškovei dar 2019 m. rugpjūtį pilnai ir iki galo realizavus savo... 361. 170.... 362. Reikalavimą dėl 2012-10-12 sprendimo panaikinimo ieškovė savo 2019-12-20... 363. 171.... 364. Kaip matyti iš c.b. Nr. e2-4048-653/2019 medžiagos, ieškovė UAB „MT... 365. 172.... 366. Kita vertus, nepaisant aukščiau nurodytų aplinkybių, teisėjų kolegija... 367. 173.... 368. Atsižvelgiant į tai, kad, kaip konstatuota teisėjų kolegijos aukščiau,... 369. 174.... 370. Ieškovė UAB „MT Group“ nurodė, kad atsakovė AB „Amber Grid“... 371. Teismas pažymi, kad pagal PĮ 2 str. 20 d. ir 94 str. 8 d. pirkimo sutartis... 372. 176.... 373. Pagal PĮ 109 str. 2 d. perkantysis subjektas, gavęs pretenziją, nedelsdamas... 374. 177.... 375. Viešųjų pirkimų tarnyba savo 2020-02-06 teismui pateiktoje išvadoje taip... 376. 178.... 377. Ta ieškovės akcentuojama aplinkybė, kad ji tik 2019-12-23 faktiškai... 378. 179.... 379. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, 2019-12-23 gavusi iš... 380. 180.... 381. Dėl sutarties sudarymo atidėjimo termino bei termino, per kurį draudžiama... 382. 181.... 383. PĮ 109 str. 1 d. numato, kad perkantysis subjektas privalo nagrinėti tik tas... 384. 182.... 385. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, ieškovės 2020-01-02... 386. 183.... 387. Pirkimo sąlygų 14.14. punkte esančioje lentelėje numatyta, kad už... 388. 184.... 389. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, perkančioji... 390. 185.... 391. Pagaliau, net ir tuo atveju, jeigu ieškovės dublike nurodytos naujai... 392. 186.... 393. PĮ 32 straipsnis numato, kad negalima atskleisti tretiesiems asmenims iš... 394. 187.... 395. Aiškindamas pirmiau nurodytą nuostatą kasacinis teismas yra konstatavęs,... 396. 188.... 397. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovė UAB „MT... 398. 189.... 399. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus bei vadovaudamasi... 400. 190.... 401. Kaip matyti iš atsakovės 2019-12-23 rašto bei atsakovės procesinių... 402. 191.... 403. Ieškovė prašė suteikti jai atsakovės pateiktus pagal Pirkimo sąlygų... 404. 192.... 405. Teismas taip pat neturi pagrindo spręsti, jog perkančioji organizacija... 406. 193.... 407. Tiekėjas Alvora - ŠDS savo 2019-12-19 atsakovei pateiktame pagrindime taip... 408. 194.... 409. Itin svarbu pažymėti ir tai, kad pati ieškovė UAB „MT Group“ tiek... 410. 195.... 411. Nors kaip nustatyta teismo išnagrinėjus bylą iš esmės, atsakovė –... 412. 196.... 413. Minėti teismo nustatyti pažeidimai, dėl kurių iš dalies pripažįstamas... 414. 197.... 415. Pagal kasacinio teismų praktiką sprendžiant dėl VPĮ ir viešųjų... 416. 198.... 417. Kaip jau buvo teismo konstatuota aukščiau, jeigu nebūtų buvę netinkamų... 418. 199.... 419. Vis dėlto, nepaisant aukščiau teismo daromų išvadų, teisėjų kolegija... 420. 200.... 421. Teismų praktikoje pažymima, kad viešojo pirkimo sutarties išsaugojimas ir... 422. 201.... 423. Atsižvelgiant į tai, kad: 1) tarp AB „Amber Grid“ bei jungtinės veiklos... 424. Dėl bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimo... 425. 202.... 426. Ieškovė UAB „MT Group“ 2020-02-26, t. y. likus dviem dienoms iki teismo... 427. 203.... 428. Pagal CPK 256 straipsnį teismas, baigiamųjų kalbų metu arba po jų iki... 429. 204.... 430. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovės prašyme atnaujinti bylos nagrinėjimą... 431. 205.... 432. Taip pat ir ta ieškovės nurodoma aplinkybė, kad neva tik iš 2020-02-18... 433. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 434. 206.... 435. Kaip matyti iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų, ji sumokėjo viso... 436. 207.... 437. Kaip matyti iš atsakovės AB „Amber Grid“ pateiktų rašytinių įrodymų,... 438. 208.... 439. Kaip matyti iš trečiojo asmens UAB „Alvora“ pateiktų rašytinių... 440. 209.... 441. Įvertinus ieškovės pareikštų materialinių reikalavimų grupes, matyti,... 442. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258 – 259... 443. Ieškovės UAB „MT Group“ (kodas – 302203568, buveinė – Kareivių g.... 444. Pripažinti atsakovės AB „Amber Grid“ viešųjų pirkimų komisijos... 445. Pripažinti atsakovės AB „Amber Grid“ viešųjų pirkimo komisijos... 446. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 447. Bylą dalyje dėl ieškovės UAB „MT Group“ reikalavimo pripažinti... 448. Ieškovės UAB „MT Gruop“ prašymą atnaujinti bylos nagrinėjimą iš... 449. Priteisti iš ieškovės UAB „MT Group“ atsakovei AB „Amber Grid“ 14... 450. Priteisti iš atsakovės AB „Amber Grid“ ieškovei UAB „MT Group“ 1 810... 451. Sprendimas per keturiolika dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...