Byla 3K-3-617-611/2015
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Andžej Maciejevski (pranešėjas), Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas) ir Antano Simniškio,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. B. K. kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo D. B. K. ieškinį atsakovėms bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Amžiaus projektas“ ir bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Milnesta“, tretieji asmenys bankrutuojanti kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, I. J., dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kasacinėje byloje sprendžiama dėl actio Pauliana instituto taikymo sąlygų buvimo, nekilnojamojo turto įgijėjo sąžiningumo vertinimo, asmens nuosavybės teisių į butą pagal preliminariąją statomo buto pirkimo–pardavimo sutartį gynimo ir restitucijos natūra taikymo sąlygų, butui nustatytos hipotekos panaikinimo ir hipotekos panaikinimą reglamentuojančių normų aiškinimo ir taikymo.

6Ieškovas D. B. K. kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) pripažinti negaliojančia 2011 m. rugpjūčio 8 d. atsakovių UAB „Milnesta“ ir UAB ,,Amžiaus projektas“ sudarytą buto ( - ), pirkimo–pardavimo sutartį, taikyti restituciją ir grąžinti butą pardavėjai UAB „Amžiaus projektas“; 2) pripažinti 2007 m. kovo 2 d. ieškovo ir atsakovės UAB ,,Virtual IT“ (dabartinis pavadinimas – UAB ,,Amžiaus projektas“) sudarytą preliminariąją minėto buto pirkimo–pardavimo sutartį pagrindine buto pirkimo–pardavimo sutartimi; 3) pripažinti pasibaigusia nurodyto buto hipoteką.

7Ieškovas nurodė, kad 2007 m. kovo 2 d. su atsakove UAB ,,Amžiaus projektas“ pasirašė preliminariąją buto pirkimo–pardavimo sutartį, kuria atsakovė įsipareigojo pastatyti ir parduoti ieškovui butą, o pastarasis – už jį atsiskaityti. Ieškovas pardavėjai sumokėjo visą buto kainą, tačiau atsakovė buto ieškovui neperdavė, pinigų negrąžino, o pagal 2011 m. rugpjūčio 8 d. pirkimo–pardavimo sutartį pardavė atsakovei UAB „Milnesta“, ši jį įkeitė trečiajam asmeniui BKU „Vilniaus taupomoji kasa“. Ieškovo teigimu, atsakovių sudaryta buto pirkimo–pardavimo sutartis turi būti pripažinta negaliojančia actio Pauliana instituto pagrindu, nes pažeidė ieškovo teises ir interesus. Be to, atsakovių sudaryta sutartis prieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms (CK 6.225 straipsnio 1 dalis), viešajai tvarkai ir gerai moralei. Ieškovo ir atsakovės UAB ,,Amžiaus projektas“ sudaryta preliminarioji buto pirkimo–pardavimo sutartis turi būti pripažinta pagrindine buto pirkimo–pardavimo sutartimi, nes ja buvo susitarta dėl nuosavybės teisių į butą perdavimo ir ieškovas sumokėjo visą kainą (CK 1.93 straipsnio 4 dalis). Ieškovas yra visiškai atsiskaitęs už butą, todėl teismas turėtų panaikinti šiam turtui nustatytą hipoteką (CK 4.197 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

8II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

9Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimu ieškinį patenkino: 1) pripažino negaliojančia 2011 m. rugpjūčio 8 d. UAB „Milnesta“ ir UAB „Amžiaus projektas“ sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties dalį dėl buto ( - ), taikė restituciją ir grąžino butą BUAB „Amžiaus projektas“, o iš BUAB ,,Amžiaus projektas“ priteisė BUAB ,,Milnesta“ 164 910 Lt (47 761,24 Eur); 2) pripažino 2007 m. kovo 2 d. ieškovo ir atsakovės UAB „Virtual IT“ (dabartinis pavadinimas – UAB „Amžiaus projektas“) sudarytą preliminariąją buto pirkimo–pardavimo sutartį pagrindine buto pirkimo–pardavimo sutartimi; 3) pripažino buto hipoteką pasibaigusia.

10Teismas nustatė, kad 2007 m. kovo 2 d. ieškovas ir atsakovė UAB „Amžiaus projektas“ sudarė preliminariąją buto pirkimo–pardavimo sutartį, kuria atsakovė įsipareigojo pastatyti ir parduoti ieškovui butą, o ieškovas – butą nupirkti ir už jį sumokėti 260 990 Lt. Ieškovas šią sumą sumokėjo ir visiškai atsiskaitė už perkamą turtą. 2011 m. rugpjūčio 8 d. UAB „Amžiaus projektas“ ir UAB ,,Milnesta“ sudarė pirkimo–pardavimo sutartį, kuria UAB ,,Amžiaus projektas“ pardavė UAB ,,Milnesta“ keturis butus ( - ), tarp jų ir butą ( - ), kurio kaina – 164 910 Lt. Atsakovė UAB „Milnesta“ ir trečiasis asmuo kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ sudarė paskolos sutartį, kuria trečiasis asmuo atsakovei suteikė 1 327 000 Lt paskolą nekilnojamajam turtui įsigyti. Paskolos grąžinimas užtikrintas hipotekos lakštais įkeistais butais ( - ). Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 16 d. nutartimi iškelta UAB „Amžiaus projektas“ bankroto byla. Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi iškelta UAB „Milnesta“ bankroto byla. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartimi iškelta trečiojo asmens KU „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto byla.

11Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju yra visos būtinosios sąlygos pripažinti 2007 m. kovo 2 d. preliminariąją buto pirkimo–pardavimo sutartį galiojančia ir pagrindine buto pirkimo–pardavimo sutartimi (CK 1.93 straipsnio 4 dalis). Grįsdamas šią išvadą, teismas nurodė, kad šalys susitarė dėl esminių turto pirkimo–pardavimo sandorio sąlygų (CK 6.162 straipsnis): apibrėžė sutarties dalyką, susitarė dėl perkamo turto kainos ir atsiskaitymo tvarkos. Ieškovas sumokėjo atsakovei visą buto kainą, t. y. sutartį įvykdė, tačiau butas jam perduotas nebuvo ir sumokėti pinigai negrąžinti.

12Teismas pripažino negaliojančia 2011 m. rugpjūčio 8 d. atsakovių sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties dalį dėl ginčo buto. Teismas nurodė, kad, esant galiojančiai preliminariajai sutarčiai dėl ginčo buto pirkimo ir pardavimo, kai ieškovas atsakovei UAB „Amžiaus projektai“ jau buvo sumokėjęs visą buto kainą, atsakovė UAB „Amžiaus projektai“, parduodama butą atsakovei UAB „Milnesta“, pasielgė nesąžiningai, todėl toks sandoris sudarytas pažeidžiant sutarties šalies – vartotojo interesus, prieštarauja viešai tvarkai ir gerai moralei bei imperatyvioms įstatymo normoms (CK 6.225 straipsnio 1 dalis, 1.80 straipsnio 1 dalis, 1.81 straipsnio 1 dalis). Teismas taikė restituciją, nurodęs, kad, pripažinus sandorį negaliojančiu, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį. Pasisakydamas dėl dvišalės restitucijos taikymo natūra, teismas pabrėžė, kad Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka patvirtintų bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės ar teisėti interesai negali būti pripažinti svarbesniais už asmens teisę realiai apginti savo pažeistas teises pagal pasirinktą pažeistų teisių gynybos būdą (CK 1.138 straipsnis).

13Teismas sprendė nesant pagrindo taikyti actio Pauliana institutą (CK 6.66 straipsnis). Grįsdamas šią išvadą, teismas nurodė, kad sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindinis actio Pauliana tikslas, o tik priemonė atkurti skolininko mokumą ir sugrąžinti jį į ankstesnę turtinę padėtį, kad kreditorius galėtų patenkinti savo reikalavimą. Tačiau ieškovas ieškiniu siekia ne atkurti įmonės mokumą, o įgyti nuosavybės teises į ginčo butą.

14Teismas sprendė esant pagrindą laikyti ginčo buto hipoteką pasibaigusia (CK 4.197 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Teismo teigimu, ieškovo nesiejo jokie sutartiniai santykiai su UAB ,,Milnesta“ ar KU ,,Vilniaus taupomoji kasa“, jis visiškai atsiskaitė su buto pardavėja atsakove UAB ,,Amžiaus projektas“ ir negali būti atsakingas už jos ar trečiųjų asmenų skolas. Turto palikimas suvaržyto po visiško skolinių įsipareigojimų pagrindiniam kreditoriui įvykdymo prieštarautų ieškovo teisėtiems lūkesčiams laisvai disponuoti nuosavybės teise priklausančiu turtu, be to, ieškovo, kaip vartotojo, teisės santykiuose su hipotekos kreditoriumi turi būti prioritetiškai ginamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. Š. ir kt. v. BUAB „Atolas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-579/2013).

15Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal atsakovės BUAB „Milnesta“ ir trečiojo asmens BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ apeliacinius skundus, 2015 m. kovo 5 d. sprendimu Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimą panaikino, priėmė naują sprendimą ir ieškinį atmetė.

16Teisėjų kolegija sprendė, kad ieškovas įgijo nuosavybės teisę į ginčo butą (CK 6.401 straipsnio 5 dalis). Kolegija išaiškino, kad ieškovo ir atsakovės UAB ,,Amžiaus projektas“ sutartis yra specifinė preliminarioji nepastatyto buto pirkimo–pardavimo sutartis (CK 6.401 straipsnis), todėl ieškovo teisės turi būti ginamos taikant ne bendrąją CK 1.93 straipsnio 4 dalį, o specialiąją CK 6.401 straipsnio 5 dalį. Aplinkybė, kad atsakovė UAB „Amžiaus projektas“ nustatytais terminais nepabaigė sutartų darbų, o vėliau ginčo turtą perleido kitam asmeniui, nepaneigia ieškovo nuosavybės teisių į ginčo turtą atsiradimo CK 6.401 straipsnio 5 dalies pagrindu, nes ieškovas yra sumokėjęs atsakovei visą buto kainą.

17Teisėjų kolegija sprendė, kad atsakovių UAB ,,Amžiaus projektas“ ir UAB ,,Milnesta“ sudaryta buto pirkimo–pardavimo sutartis turi būti pripažinta niekine ir negaliojančia, nes prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, t. y. CK 4.37 straipsnio 1 daliai, 4.48 straipsnio 1, 2 dalims, 6.317 straipsnio 1 daliai, 6.307 straipsnio 1 daliai (CK 1.80 straipsnis). Grįsdama šią išvadą, kolegija nurodė, kad nustačius, jog butą nuosavybės teise įgijo ieškovas, sumokėjęs visą jo kainą, t. y. visiškai finansavęs buto statybą, turi būti sprendžiama, kad, sudarydama vėlesnį buto perleidimo sandorį, atsakovė UAB „Amžiaus projektas“ elgėsi neteisėtai, o atsakovių sudaryta sutartis prieštarauja pirmiau nurodytoms imperatyviosioms įstatymo normoms.

18Teisėjų kolegija sprendė, kad, pripažinus atsakovių buto pirkimo–pardavimo sutartį negaliojančia, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti restituciją, nes nėra pagrindo abejoti atsakovės UAB ,,Milnesta“ sąžiningumu (CK 6.145 straipsnio 2 dalis). Grįsdama šią išvadą, kolegija nurodė, kad preliminariosios sutarties sudarymo faktas nebuvo išviešintas, t. y. nebuvo registruotas Nekilnojamojo turto registre (CK 1.75 straipsnio 2 dalis); byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių, jog atsakovė UAB „Amžiaus projektas“ būtų atskleidusi atsakovei UAB „Milnesta“ preliminariosios sutarties sudarymo faktą, taip pat nėra duomenų, kad atsakovės ginčo sutartimi būtų siekusios ne turto perleidimo už rinkos kainą, o akivaizdžiai neteisėtų tikslų. Kolegijos vertinimu, atsakovės UAB „Milnesta“ veiksmai sudarant sutartį atitiko rūpestingo ir sąžiningo verslininko etaloną; pagal bylos aplinkybes jai nekilo ir neturėjo kilti abejonių dėl sandorio teisėtumo. Ieškovas, neįregistravęs preliminariosios sutarties sudarymo fakto viešame registre, negali jo panaudoti prieš trečiuosius asmenis – UAB „Milnesta“ ir KU „Vilniaus taupomoji kasa“, kurių teisiniams interesams, susijusiems su preliminariosios sutarties dalyku (butu), šios sutarties sudarymas turėjo tiesioginės teisinės reikšmės (CK 1.75 straipsnio 2 dalis, CK 6.393 straipsnio 3 dalis). Be to, pagal CK 1.75 straipsnio 3 dalį, jeigu tą patį daiktą ar daiktines teises įgijo keli asmenys, tačiau vienas asmuo sandorį įregistravo, o kiti ne, tai laikoma, kad daiktą ar daiktines teises įgijo sandorį įregistravęs asmuo. Šiuo atveju atsakovių sudarytą sutartį, kurios pagrindu įgijo (nusipirko) butą, UAB „Milnesta“ yra įregistravusi Nekilnojamojo turto registre 2011 m. rugpjūčio 9 d. Kolegija taip pat nurodė, kad ieškovas ne tik neįregistravo preliminariosios sutarties viešame registre, tačiau savo pažeistą teisę pirmiausia siekė ginti ne prašydamas pripažinti jam nuosavybės teisę į būstą, bet atsisakydamas preliminariosios sutarties, t. y. 2010 m. spalio 4 d. pateikė atsakovei UAB „Amžiaus projektas“ pretenziją, reikalaudamas grąžinti sumokėtą buto kainą ir kartu sumokėti preliminariosios sutarties 9.6 punkte nustatytą 10 procentų baudą už įsipareigojimo sudaryti pagrindinę sutartį nevykdymą. Ieškinį teismui ieškovas pareiškė tik 2013 m. rugsėjo 4 d., t. y. praėjus dvejiems metams nuo atsakovių sutarties sudarymo, daugiau kaip ketverius metus nesirūpino savo teisių gynyba. Kolegijos nuomone, ieškovo veiksmų, pasirenkant teisių gynimo būdus, nenuoseklumas ir apsisprendimas ginti teises reikalaujant grąžinti įmokėtus už statomą butą pinigus, bet ne reikalaujant pripažinti nuosavybės teisę į butą, reikšmingas vertinant atsakovių veiksmus, nes, žinodama išreikštą ieškovo valią dėl preliminariosios sutarties neįvykdymo padarinių pašalinimo būdo (reikalavimą grąžinti sumokėtus pinigus), atsakovė UAB „Amžiaus projektas“ gali būti pripažinta nesąžininga tik dėl prievolės atsiskaityti su ieškovu neįvykdymo, bet ne dėl paties sprendimo ginčo butą parduoti. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad mechaniškai pritaikius restituciją susiklostytų situacija, kai sąžininga pirkėja, kuri atsiskaitė už turtą ir kuriai pradėtos bankroto procedūros, savo teises turėtų ginti Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Tokiu būdu atsakovės UAB „Milnesta“ teisinė padėtis būtų nepagrįstai ir nesąžiningai apsunkinta. Vien tik aplinkybė, kad ieškovas yra vartotojas, nesuteikia pagrindo spręsti, jog jo interesų ir teisių gynybai turėtų būti suteiktas besąlygiškas prioritetas prieš bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių interesus. Pritaikius restituciją, sąžininga sandorio šalis patektų į nelygiavertę ieškovui padėtį, o tai prieštarautų CK 1.80 straipsnio 2 dalies, 6.145 straipsnio 2 dalies nuostatoms bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

19Atsižvelgdama į tai, kad ieškovas neišviešino nuosavybės teisės į butą įgijimo preliminariosios sutarties pagrindu, o buto įgijėja UAB „Milnesta“ yra sąžininga, teisėjų kolegija sprendė, kad išreikalauti ginčo objektą iš UAB „Milnesta“ nėra teisinio pagrindo. Dėl nurodytų priežasčių nėra ir pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimų pripažinti preliminariąją buto pirkimo–pardavimo sutartį pagrindine, taikyti restituciją ir perduoti ginčo butą ieškovo nuosavybėn. Kolegijos teigimu, pripažinus atsakovių sutartį prieštaraujančia imperatyviosioms įstatymo normoms dėl to, kad ieškovą ir atsakovę UAB „Amžiaus projektas“ siejo preliminarioji būsimo buto pirkimo–pardavimo sutartis, tačiau nenustačius pagrindo taikyti restituciją, nuosavybės teisės atsakovei UAB „Milnesta“ atsiradimo pagrindu laikytina ne atsakovių sutartis, bet įstatymų pagrindu priimtas teismo procesinis sprendimas.

20Teisėjų kolegija atmetė ieškovo reikalavimą pripažinti atsakovių sutartį negaliojančia taikant actio Pauliana institutą, nurodydama, kad nagrinėjamu atveju nėra šio instituto taikymo sąlygų – atsakovės UAB ,,Milnesta“ nesąžiningumo ir UAB ,,Amžiaus projektas“ kreditorių teisių pažeidimo (CK 6.66. straipsnio 1 dalis).

21Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ginčo buto hipotekos pabaigos, netinkamai taikė CK 4.197 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir be pagrindo rėmėsi kasacinio teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2013 suformuluotomis teisės aiškinimo taisyklėmis. Nagrinėjamos ir civilinės bylos Nr. 3K-3-579/2013 faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi. Kolegijos vertinimu, šioje byloje nenustatyta įstatyme nustatytų ginčo hipotekos pabaigos pagrindų (CK 4.197 straipsnio 2 dalis), o hipotekos sandorio ieškovas neginčijo. Be to, pagal CK 4.197 straipsnio 6 dalį sąžiningo hipotekos kreditoriaus teisė lieka galioti net ir tuo atveju, kai hipotekos sandoris pripažįstamas negaliojančiu tokiu pagrindu, už kurį hipotekos kreditorius neatsako, o nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti išvadą dėl trečiojo asmens KU „Vilniaus taupomoji kasa“ nesąžiningumo. Priešingas ginčo situacijos traktavimas reikštų nepagrįstą ginčo šalių interesų pusiausvyros pažeidimą. Šiuo aspektu taip pat aktualu, kad asmuo, neišviešinęs sandorio, kurį išviešinti būtina, negali to sandorio sudarymo fakto panaudoti prieš sąžiningus trečiuosius asmenis.

22III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

23Kasaciniu skundu ieškovas D. B. K. prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 5 d. sprendimą ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

241. Dėl actio Pauliana instituto taikymo taisyklių pažeidimo. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes bei įrodymus, todėl nepagrįstai konstatavo nesant tam tikrų actio Pauliana instituto taikymo sąlygų. Nagrinėjamu atveju UAB ,,Milnesta“ neabejotinai buvo nesąžininga, nes nepagrįstas neveikimas vertinamas kaip nesąžiningas elgesys, ,,turėjimas žinoti“ CK 6.66 straipsnio 2 dalies prasme suprantamas kaip asmens pareiga veikti aktyviai, pasidomėti kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sudaryti sandoriui, o nagrinėjamu atveju UAB ,,Milnesta“ nepasidomėjo UAB ,,Amžiaus projektas“ finansine padėtimi. Be to, apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė kreditoriaus interesų pažeidimo sąlygą, ją vertindamas tik pagal tai, kad su atsakove UAB ,,Amžiaus projektas“ buvo atsiskaityta ir galimai pagal rinkos kainas. Teismas turėjo įvertinti tai, kad sandoris pažeidė ieškovo, kaip UAB ,,Amžiaus projektas“ kreditoriaus, teises, nes ginčijamo sandorio sudarymo metu UAB ,,Amžiaus projektas“ buvo nemoki, jos įsipareigojimų dydis viršijo turimą turtą, atsakovė nuolat patirdavo itin didelių nuostolių ir, sudarydama ginčijamą sandorį, ne tik perleido vienintelį turtą, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, bet ir suteikė prioritetą vienam kreditoriui.

252. Dėl UAB ,,Milnesta“ nesąžiningumo. Apeliacinės instancijos teismas neįsigilino į byloje esančius duomenis, neįvertino įrodymų visumos, todėl nepagrįstai konstatavo, kad atsakovė UAB ,,Milnesta“ buvo sąžininga. Teismas šios išvados tinkamai nemotyvavo, o tai yra absoliutus tokio procesinio sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas, 340 straipsnio 5 dalis). Teismas nevertino teismo posėdžio metu apklausto liudytojo A. J. paaiškinimų, kurie patvirtina, kad atsakovių vadovai buvo pažįstami, žinojo ir turėjo žinoti apie kitos sandorio šalies turimą turtą ir įsipareigojimus. Teismas nevertino kitų atsakovės nesąžiningumą patvirtinančių aplinkybių – kad atsakovė buvo verslininkė, vertėsi nekilnojamuoju turtu ir jo statyba, todėl turėjo žinoti, jog gyvenamųjų namų statyba paprastai finansuojama būsimų savininkų lėšomis. UAB ,,Milnesta“ nesąžiningumą patvirtina atsakovių sudarytos turto pirkimo–pardavimo sutartys, kuriose įtvirtintos nestandartinės atsakovės UAB ,,Amžiaus projektas“ atstovo direktoriaus garantijos, specifinis nuosavybės perėmimo momentas. Visa tai patvirtina atsakovės nesąžiningumą – kad ji žinojo apie atsakovės UAB ,,Amžiaus projektas“ įsipareigojimus, susijusius su ginčo turtu.

263. Dėl restitucijos taikymo. Teismas netinkamai aiškino ir taikė restituciją reglamentuojančias teisės normas. Sprendžiant restitucijos klausimą, turto įgijėjo sąžiningumas turi būti vertinamas kaip viena iš aplinkybių ir nelemia, kad restitucija natūra neturi būti vykdoma.

274. Dėl vartotojo teisių apsaugos ir buto pirkimo–pardavimo preliminariosios sutarties pripažinimo pagrindine. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo vartotojo teisių ir interesų apsaugą reglamentuojančiomis teisės normomis, neatsižvelgė į tai, kad preliminariosios nepastatyto būsto pirkimo–pardavimo sutarties atveju pirkėjas savo pažeistas teises gali ginti ne tik remdamasis CK 6.165 straipsnio 4 dalimi, bet ir reikalaudamas prievolę įvykdyti natūra (t. y. įpareigoti pardavėją sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartį) bei naudodamasis kitais civilinių teisių gynimo būdais (CK 1.138 straipsnis). Be to, iš teismo procesinio sprendimo motyvuojamosios dalies akivaizdu, kad teismas sutiko su ieškinio reikalavimu dėl atsakovių sudaryto ginčo sandorio pripažinimo negaliojančiu ir preliminariosios sutarties pripažinimo pagrindine, tačiau, šiurkščiai pažeisdamas proceso teisės normas, šių reikalavimų sprendimo rezoliucinėje dalyje netenkino. Teismo sprendimo dalyje išdėstyti argumentai tik dėl dalies ieškinio reikalavimų netenkinimo, o ieškinys atmestas visas.

285. Dėl hipotekos pripažinimo pasibaigusia. Teismas nepagrįstai atmetė reikalavimą dėl ginčo turto hipotekos pripažinimo pasibaigusia ir jos panaikinimo. Nagrinėjamu atveju hipoteka turi būti laikoma pasibaigusia, nes pasibaigė pagrindinė prievolė. Buto pirkėjui – fiziniam asmeniui – pagal būsimo būsto pirkimo–pardavimo sutartį atsiskaičius su pardavėju – to būsto statytoja įmone, kuriai iškelta bankroto byla, pirkėjo nuosavybės teisės suvaržymas hipoteka pasibaigia CK 4.197 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Tai, kad pirkėjas visiškai atsiskaitė ne su banku, kaip hipotekos kreditoriumi, o su hipoteka įkeisto buto pardavėju, nekeičia fakto, kad buto pirkėjas savo skolinį įsipareigojimą įvykdė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. BUAB „Atolas“, bylos Nr. 3K-3-72/2013, 2015 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. S. ir kt. v. BUAB „Vakarų Gotika“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-187-611/2015). Be to, hipotekos sandoris privalėjo būti pripažįstamas niekiniu ir CK 1.80 straipsnio pagrindu, nes hipoteka buvo sudaryta nesant kasatoriaus, kaip ginčo turto statybą finansavusio turto savininko, sutikimo suvaržyti jam nuosavybės teise priklausantį daiktą.

29Atsakovė BUAB ,,Milnesta“ atsiliepimu į kasacinį skundą prašo skundą atmesti ir palikti galioti Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 5 d. sprendimą. Atsiliepime atsakovė nurodo, kad jos sąžiningumas nepaneigtas, todėl nėra pagrindo pripažinti ginčo sandorį negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu. Vertinant atsakovės sąžiningumą, svarbu ginčo preliminariosios sutarties registravimas viešame registre, o kasatorius nesiėmė jokių veiksmų jai užregistruoti. Tai, kad asmuo yra vartotojas, nesudaro pagrindo teigti, jog jis savo teisėmis ir pareigomis turi domėtis mažiau nei kitas rūpestingas asmuo atitinkamoje situacijoje. Kasatorius nesielgė taip atidžiai ir rūpestingai, kad atitiktų bonus pater familias etaloną. Preliminarioji sutartis nebuvo išviešinta, todėl nesukelia teisinių pasekmių tretiesiems asmenims. Atsakovės teigimu, apeliacinės instancijos teismas nenukrypo nuo restitucijos taikymo taisyklių, nes nenustatė UAB ,,Milnesta“ nesąžiningumo, be to, atsižvelgė į tai, kad pagrindas sudaryti ginčijamą sandorį atsirado dėl paties kasatoriaus veiksmų. Nagrinėjamu atveju pritaikius restituciją, sąžiningo pirkėjo ir kasatoriaus padėtis taptų nelygiavertė, nes kasatorius, iš pradžių atsisakęs reikalauti savininko teisių į ginčo butą, šį turtą susigrąžinęs iš esmės grįžtų į status quo, o sąžininga pirkėja savo kaip kreditorės reikalavimus turėtų spręsti Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Taip atsakovės padėtis būtų nepagrįstai ir nesąžiningai apsunkinama.

30Trečiasis asmuo BKU ,,Vilniaus taupomoji kasa“ atsiliepimu į kasacinį skundą prašo Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 5 d. sprendimą palikti nepakeistą. Trečiojo asmens teigimu, pagal CK 4.197 straipsnio 2 dalies 1 punktą pagrindas hipotekai pasibaigti yra ne pirkėjo prievolės pardavėjui įvykdymas, o hipotekos skolininko prievolės hipotekos kreditoriui įvykdymas. Nagrinėjamu atveju pagrindinė prievolė nėra pasibaigusi – hipotekos skolininkė UAB ,,Milnesta“ kredito unijai nėra įvykdžiusi 1 588 859,26 Lt skolinio įsipareigojimo, todėl nėra pagrindo pripažinti buto hipoteką pasibaigusia. Trečiasis asmuo nurodo, kad kasatorius netinkamai aiškina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2013, nes nurodytos bylos ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės skiriasi. Be to, trečiojo asmens nuomone, nėra teisinio pagrindo pripažinti hipotekos sandorio niekiniu CK 1.80 straipsnio pagrindu, nes ieškovas preliminariosios būsimo buto pirkimo–pardavimo sutarties neįregistravo viešame registre ir negali šio fakto panaudoti prieš trečiuosius asmenis – UAB ,,Milnesta“ ir KU ,,Vilniaus taupomoji kasa“ (CK 6.393 straipsnio 3 dalis). Pagal CK 4.197 straipsnio 6 dalį sąžiningo hipotekos kreditoriaus teisė lieka galioti net ir tuo atveju, kai hipotekos sandoris pripažįstamas negaliojančiu tokiu pagrindu, už kurį hipotekos kreditorius neatsako. Šioje byloje ieškovas hipotekos sandorio neginčijo.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

33CPK 293 straipsnio 8 punktas nustato, kad teismas nutraukia bylą, jeigu likvidavus juridinį asmenį, kuris buvo viena iš bylos šalių, atsižvelgiant į ginčo teisinius santykius, neleidžiamas teisių perėmimas. Bankrutavusios UAB „Amžiaus projektas“ bankroto administratorius UAB „Bankroto administratorių biuras“ kasaciniam teismui pateikė 2005 m. birželio 16 d. pareiškimą, nurodydamas, kad bankrutavusi UAB „Amžiaus projektas“ 2015 m. gegužės 7 d. išregistruota iš juridinių asmenų registro, taip pat pateikė tai patvirtinantį juridinių asmenų registro išrašą. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 3 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. B2-2953-450/2015 pripažino likviduojamos dėl bankroto UAB „Amžiaus projektas“ įmonės pabaigą ir nusprendė išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro, bendrovė yra išregistruota iš juridinių asmenų registro. Pasibaigus juridiniam asmeniui UAB ,,Amžiaus projektas“, jos teisės niekam nebuvo perduotos, todėl civilinė byla atsakovės UAB ,,Amžiaus projektas“ atžvilgiu nutraukiama, vadovaujantis CPK 293 straipsnio 8 punkte nurodytu pagrindu.

34Dėl galimybės taikyti actio Pauliana institutą situacijoje, kai kreditorius siekia įgyti nuosavybės teises į skolininko turtą

35Kasatorius byloje ginčijo atsakovių sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį dalyje dėl buto, dėl kurio ieškovas buvo sudaręs preliminariąją buto pirkimo–pardavimo sutartį, CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nurodytu pagrindu reikalaudamas pripažinti jam nuosavybės teises į šį butą.

36Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad actio Pauliana – specialus su sutarčių laisvės principo ribojimu susijęs kreditoriaus teisių gynimo būdas, kurio poreikį lemia kreditoriaus siekis kontroliuoti skolininką, neleisti šiam piktnaudžiauti savo teisėmis ir taip užtikrinti įstatymo ar sutarties pagrindu prisiimtų skolininko pareigų kreditoriui įvykdymą. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pabrėžiama, kad actio Pauliana skirtas ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Šio instituto paskirtis yra kompensuojamoji: skolininko sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindinis šio ieškinio tikslas, o tik priemonė atkurti skolininko sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą ir sugrąžinti skolininką į ankstesnę turtinę padėtį, kad kreditorius galėtų patenkinti savo reikalavimą. Dėl to, skirtingai negu kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų atvejais, pagal kreditoriaus ieškinį pripažinus skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu, kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perduotą pagal tą sandorį turtą ar jo vertę tiek, kiek reikalinga kreditoriaus reikalavimams patenkinti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB ,,Ortofina“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-17/2006; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BAB „Alytaus tekstilė“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-485/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimą, priimtą civilinėje byloje AB DnB Nord bankas v. A. M. ir kt., bylos Nr. 3K-P-311/2012, kt.).

37Iš aukščiau aptartos actio Pauliana instituto paskirties teisėjų kolegija daro išvadą, kad šis institutas gali būti taikomas tik tuomet, kai kreditorius savo piniginio pobūdžio reikalavimą siekia nukreipti į skolininko turtą, kurį skolininkas perleido trečiajam asmeniui pažeisdamas kreditoriaus teises, tačiau tokio pobūdžio ieškinys negali būti naudojamas kreditoriaus daiktinių teisių gynybai, kai siekiama skolininko sudarytą turto perleidimo sandorį panaikinti ir turtą sugrąžinti skolininkui tik tam, kad po to ginti savo nuosavybės teises į tokį turtą.

38Nagrinėjamoje byloje kasatorius actio Pauliana pagrindu siekia panaikinti atsakovių sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties dalį dėl buto ( - ), tam, kad apgintų savo nuosavybės teises į minėtą butą, o ne tam, kad galėtų į jį nukreipti savo finansinį reikalavimą atsakovei BUAB „Amžiaus projektas“, t.y. actio Pauliana pagrindu siekia visai kitų tikslų nei šio instituto paskirtis. Nustačius, kad actio Pauliana institutas, atsižvelgiant į bylos aplinkybes ir kasatoriaus nurodytą faktinį ieškinio pagrindą bei jo siekį įgyti nuosavybės teises į aptartą butą, nagrinėjamoje byloje iš viso negali būti taikomas, netenka teisinės reikšmės kasacinio skundo argumentai dėl actio Pauliana taikymo sąlygų buvimo.

39Dėl įrodymų vertinimo taisyklių aiškinimo ir taikymo

40Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas neįsigilino į byloje esančius duomenis, neįvertino įrodymų visumos, todėl nepagrįstai konstatavo, kad atsakovė UAB „Milnesta“ buvo sąžininga. Anot kasatoriaus, teismas šios išvados tinkamai nemotyvavo, o tai yra absoliutus teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas, 340 straipsnio 5 dalis).

41Visų pirma teisėjų kolegija pažymi, kad kasaciniame procese apskųstų sprendimų (nutarčių) panaikinimo arba pakeitimo pagrindus reglamentuoja CPK 346 straipsnis (CPK 340 straipsnio 1 dalis, 359 straipsnio 3 dalis), todėl CPK 329 straipsnis, reglamentuojantis apeliacinį procesą, nėra pagrindu kasaciniame procese panaikinti arba pakeisti apskųstą apeliacinės instancijos teismo sprendimą (nutartį).

42Kasacinio teismo nuosekliai išplėtotoje jurisprudencijoje yra išaiškinta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; 2015 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB Medicinos bankas v. BUAB „Liturta“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-290-706/2015; kt.).

43Teisėjų kolegija, iš naujo nenustatinėdama faktinių bylos aplinkybių, pasisako, ar apeliacinės instancijos teismas tinkamai taikė įrodymų vertinimo taisykles šioje byloje (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija, patikrinusi apskųstą apeliacinės instancijos teismo sprendimą teisės taikymo aspektu (CPK 3563 straipsnio 1dalis), konstatuoja, kad šioje byloje nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas, priėmęs kitokį nei pirmosios instancijos teismo sprendimą, pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176, 177, 178, 185 straipsniai).

44Kasatorius, nesutikdamas su apeliacinės instancijos teismo pateiktu įrodymų vertinimu, nepagrindžia apeliacinės instancijos teismo vertinant įrodymus padarytų teisės normų pažeidimų, o tiesiog pateikia savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų turinio. Taigi kasatorius iš esmės siekia, kad byloje pateiktų įrodymų pagrindu būtų nustatytos kitos su UAB ,,Milnesta“ sąžiningumu susijusios faktinės aplinkybės, nei tai padarė apeliacinės instancijos teismas. Pažymėtina, kad daikto įgijėjo sąžiningumo ar jo nesąžiningumo nustatymas yra ne teisės, o fakto klausimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. J. v. R. N. ir kt., bylos Nr.3K-3-409/2012). Kasacinis teismas nagrinėja teisės klausimus (CPK 353 straipsnis), todėl, kasatoriui nenurodant teisės normų, susijusių su įrodinėjimo procesu, pažeidimų ar netinkamo aiškinimo bei taikymo klausimų, argumentai dėl kitokio konkrečių duomenų vertinimo nėra kasacinio nagrinėjimo dalyku ir pagrindu naikinti arba pakeisti apeliacinės instancijos teismo sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas, kaip matyti iš jo procesinio sprendimo turinio, vertino visus byloje esančius įrodymus ir padarė sprendime nurodytas išvadas. Vien ta aplinkybė, kad apeliacinės instancijos teismas atskirai neaptarė kasatoriaus minimo liudytojo A. J. parodymų, nesudaro pagrindo teigti, kad teismas jų nevertino kartu su kitais bylos įrodymais. Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad teismo motyvų nepakankamumas nesudaro pagrindo konstatuoti motyvų nebuvimą. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad kasatorius nepagrindė savo teiginių, jog apeliacinės instancijos teismas įvertino ne visus byloje esančius įrodymus ar iš viso nemotyvavo išvados dėl atsakovės UAB ,,Milnesta“ sąžiningumo, o bylos medžiaga patvirtina, kad teismas rėmėsi byloje pateiktų įrodymų visetu, todėl proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, nepažeidė (CPK 176, 178, 179, 185 straipsniai).

45Dėl restitucijos taikymo

46Bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas kasatoriaus ir UAB „Amžiaus projektas“ sudarytą 2007 m. kovo 2 d. preliminariąją buto (turto) pirkimo–pardavimo sutartį kvalifikavo kaip preliminariąją būsimo būsto pirkimo–pardavimo sutartį pagal CK 6.401 straipsnį bei sprendė, kad šios sutarties pagrindu kasatorius, sumokėjęs visą buto kainą, įgijo nuosavybės teises į minėtą butą (CK 6.401 straipsnio 5 dalis). Ši apeliacinės instancijos teismo sprendimo dalis byloje dalyvaujančių asmenų kasacine tvarka nėra skundžiama. Nesant kasaciniame skunde suformuluotų pagrindų kasacijai ir niekam neginčijant apeliacinės instancijos teismo išvados dėl 2007 m. kovo 2 d. preliminariosios sutarties kvalifikavimo ir kasatoriaus nuosavybės teisės pripažinimo pagal šią sutartį, teisėjų kolegija šiuo klausimu nepasisako, o vadovaujasi apeliacinės instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

47Bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad atsakovių UAB „Amžiaus projektas“ ir UAB „Milnesta“ sudaryta 2011 m. rugpjūčio 8 d. pirkimo–pardavimo sutarties dalis dėl buto, esančio ( - ), yra niekinė ir negalioja, tačiau, vadovaudamasis CK 1.80 straipsnio 2 dalimi ir 6.145 straipsnio 2 dalimi, atsisakė taikyti restituciją.

48Pagal CK 1.80 straipsnio 2 dalį, kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai natūra negalima grąžinti to, ką yra gavusi, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenustato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių. CK 1.80 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad restitucijos taisykles nustato CK šeštosios knygos normos. CK 6.145 straipsnio 1 dalies norma nustato, kad restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą; dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio, arba dėl to, kad prievolės negalima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos. Tačiau įstatyme nustatyta teismo teisė išimtiniais atvejais pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų (CK 6.145 straipsnio 2 dalis).

49Kasacinis teismas, aiškindamas minėto CK 6.145 straipsnio normas, yra išaiškinęs, kad restitucijos taikymas kiekvienu konkrečiu atveju priklauso nuo konkrečios bylos aplinkybių. Ji taikoma ne mechaniškai, o atsižvelgiant į įstatyme nustatytas restitucijos taikymo sąlygas ir jų taikymui reikšmingas konkrečios bylos aplinkybes. Teismas, spręsdamas restitucijos taikymo klausimą, visų pirma turi nustatyti, ar restitucija apskritai taikytina (CK 6.145 straipsnio 2 dalis, 6.241 straipsnis). Nustatęs, kad restitucija taikytina, teismas turi nustatyti restitucijos būdą (CK 6.146 straipsnis), taip pat įvertinti, ar nėra pagrindo pakeisti restitucijos būdą (CK 6.145 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. ir kt. v. antstolė R. S., bylos Nr. 3K-7-90/2009).

50Kasacinis teismas savo praktikoje taip pat yra nurodęs, kad restitucija yra prievolinis teisinis pažeistų teisių gynimo būdas. Tai reiškia, kad, vykdant restituciją tarp pripažinto negaliojančiu sandorio šalių, netaikomos daiktinės teisės normos, reglamentuojančios daikto išreikalavimą iš sąžiningo įgijėjo (CK 1.80 straipsnio 3, 4 dalys). Taigi pripažinus pirkimo–pardavimo sandorį niekiniu ir negaliojančiu ab initio, sprendžiama dėl restitucijos taikymo tarp šalių (CK 6.145 straipsnis) ir nesprendžiama dėl vindikacijos sąlygų ir įgijėjo sąžiningumo pagal jas. Taikant restituciją, sąžiningumo bendrąja prasme principas yra teisiškai reikšmingas sprendžiant klausimą dėl restitucijos šalių tarpusavio interesų pusiausvyros (CK 6.145 straipsnio 2 dalis). Vien turto įgijėjo sąžiningumas nelemia, kad restitucija natūra neturi būti vykdoma. Sprendžiant pagal CK 6.145 straipsnio 2 dalį įgijėjo sąžiningumas yra vienas aspektų, kuriuo remdamasis teismas svarsto, ar vykdyti restituciją iš viso ir ar vykdyti ją natūra (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. G. ir kt. v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr.3K-3-470/2014; 2013 m. liepos 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras v. UAB ,,Pelėda“ ir kt., bylos Nr.3K-3-424/2013).

51Pažymėtina ir tai, kad abstrakčiam grįžimui į pradinę padėtį, t. y. principui „tarsi sutarties niekuomet nebuvo“, gali priešintis materiali ir ekonominė realybė, kuri yra iki teismo sprendimo dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu priėmimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Šalvis“ v. bendra Lietuvos-JAV UAB „Sanitex“, bylos Nr. 3K-3-392/2006; 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. M. v. LUAB „Alsva“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-398/2014).

52Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas restitucijos klausimą pripažinus negaliojančia atsakovių UAB „Amžiaus projektas“ ir UAB „Milnesta“ 2011 m. rugpjūčio 8 d. pirkimo–pardavimo sutarties dalį dėl ginčo buto, vertino ne tik atsakovės UAB „Milnesta“ sąžiningumą sudarant minėtą sutartį, bet ir tai, ar atsakovių grąžinimas į pradinę padėtį būtų teisingas ir neiškreiptų sutarties šalių interesų pusiausvyros, t. y. nustatinėjo visas CK 6.145 straipsnio 2 dalies taikymui reikšmingas aplinkybes. Apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad pritaikius restituciją susiklostytų situacija, kai sąžininga pirkėja, atsiskaičiusi už turtą ir kuriai pradėtos bankroto procedūros, savo teises turėtų ginti Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka; tokiu būdu atsakovės UAB „Milnesta“ teisinė padėtis būtų nepagrįstai ir nesąžiningai apsunkinta. Taip pat įvertino aplinkybę, kad preliminariosios sutarties sudarymo faktas nebuvo išviešintas tretiesiems asmenims, taigi, ir atsakovui UAB „Milnesta“, kuris dėl šios priežasties neturėjo pagrindo abejoti perleidėjo teisėmis perleisti ginčo butą. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad pritaikius restituciją, sąžininga sandorio šalis patektų į nelygiavertę ieškovui padėtį, o tai prieštarautų CK 1.80 straipsnio 2 dalies, 6.145 straipsnio 2 dalies nuostatoms bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Tokią išvada teismas padarė, įvertinęs tiek kasatoriaus, tiek atsakovių pateiktus įrodymus, visus bylos duomenis. Atsižvelgdama į aukščiau aptartus motyvus ir nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasatoriaus kasacinio skundo argumentas, jog apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė restituciją reglamentuojančias teisės normas bei nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, yra nepagrįstas. Apeliacinės instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė CK 6.145 straipsnį, o spręsdamas dėl restitucijos netaikymo, įvertino ne tik atsakovės UAB ,,Milnesta“ sąžiningumą, bet ir pripažintos negaliojančia pirkimo–pardavimo sutarties šalių interesų pusiausvyrą.

53Pažymėtina, kad CK 1.80 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog turtas, buvęs pripažinto negaliojančiu sandorio dalyku, negali būti išreikalautas iš jį sąžiningai įgijusio trečiojo asmens, išskyrus CK 4.96 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytus atvejus. CK 4.95–4.97 straipsniuose įtvirtintos daiktinės teisės normos, reglamentuojančios savininko teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje yra išaiškinęs, kad CK 4.96 straipsnis, reglamentuojantis daikto išreikalavimą iš sąžiningo įgijėjo, taikomas tais atvejais, kai daiktas buvo perleistas trečiajam asmeniui ne pagal ginčijamą, bet pagal kitą sandorį (CK 1.80 straipsnio 4 dalis, 4.96 straipsnis, 6.153 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2014 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. G. ir kt. v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-470/2014). Nagrinėjamoje byloje atsakovė UAB ,,Milnesta“ yra kasatoriaus ginčijamo sandorio šalimi, todėl apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai byloje taikė CK 4.96 straipsnio normas. Tačiau apeliacinės instancijos teismui motyvuotai nustačius CK 6.145 straipsnio 2 dalyje numatytas reikšmingas restitucijos netaikymo sąlygas ir motyvuotai jos netaikius, ši apeliacinės instancijos teismo klaida vertintina kaip neturėjusi įtakos apskųsto sprendimo teisėtumui.

54Dėl CPK 331 straipsnio 4, 5 dalių taikymo ir vartotojo teisių apsaugos

55Kasatorius teigia, kad apeliacinės instancijos teismas, tenkindamas kasatoriaus reikalavimus dėl nuosavybės teisės į ginčo butą pripažinimo ir atsakovių sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties dalies dėl ginčo buto perleidimo pripažinimo negaliojančia, tačiau rezoliucinėje sprendimo dalyje atmesdamas ieškinį, pažeidė CPK 270 straipsnio 4 ir 5 dalyse įtvirtintus teismo sprendimo turinio reikalavimus, nes teismo sprendimo rezoliucinė dalis neatitinka motyvuojamosios dalies. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo turinio reikalavimus įtvirtina CPK 331 straipsnio normos, o minėto straipsnio 4 ir 5 dalys iš esmės atitinka CPK 270 straipsnio 4 ir 5 dalis. Todėl teisėjų kolegija, vertindama kasacinio skundo argumentus šiuo klausimu, pasisakys dėl CPK 331 straipsnio 4 ir 5 dalių, nes CPK 270 straipsnis nereglamentuoja apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) turinio.

56CPK 331 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad motyvuojamoje sprendimo (nutarties) dalyje glausta forma turi būti nurodomos teismo nustatytos bylos aplinkybės, įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados, argumentai, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus, įstatymai ir kiti teisės aktai bei kiti teisiniai argumentai, kuriais teismas vadovavosi darydamas išvadas. Pagal CPK 331 straipsnio 5 dalį rezoliucinėje sprendimo (nutarties) dalyje turi būti nurodytas apeliacinės instancijos teismo sprendimas, kuris turi atitikti sprendimo (nutarties) motyvuojamąją dalį.

57Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas, pripažindamas, kad kasatorius įgijo nuosavybės teisę į ginčo butą pagal CK 6.401 straipsnio 5 dalį, bei laikydamas niekine ir negaliojančia atsakovių sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties dalį dėl ginčo buto, atsisakė taikyti restituciją, vadovaudamasis CK 6.145 straipsnio 2 dalimi. Atsisakydamas taikyti restituciją, apeliacinės instancijos teismas nuosavybės teises į ginčo butą paliko atsakovei UAB ,,Milnesta“, nurodydamas, kad UAB ,,Milnesta“ nuosavybės teises įgijo teismo sprendimo pagrindu, todėl kasatoriaus ieškinio netenkino. Tokia teismo išvada atitinka teismo motyvuojamojoje dalyje išdėstytus apeliacinės instancijos teismo motyvus. Atsižvelgiant į tai, kasatoriaus argumentai dėl CPK 331 straipsnio 4 ir 5 dalių pažeidimo yra nepagrįsti. Teigdamas, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė kasacinio teismo praktiką dėl prioritetinės vartotojo interesų apsaugos, kasatorius tik deklaratyviai nurodo kasacinio teismo jurisprudencijoje įtvirtintus vartotojų teisių apsaugos principus, tačiau nenurodo jokių teisinių argumentų dėl šių principų pažeidimų, t. y. nepagrindžia, kokiais būdais minėti principai pažeisti nagrinėjamu atveju.

58Dėl hipotekos pripažinimą pasibaigusia reglamentuojančių normų aiškinimo ir taikymo

59Teisėjų kolegijai konstatavus, kad apeliacinės instancijos teismas, pripažinęs atsakovių sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties dalį dėl ginčo buto negaliojančia, teisėtai ir pagrįstai netaikė restitucijos, kasacinio skundo argumentai dėl hipotekos pabaigos pagrindų nebeturi teisinės reikšmės šios bylos galutiniam teisiniam rezultatui. Todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl kasaciniame skunde nurodytų argumentų dėl hipotekos pabaigos pagrindų ir hipotekos sandorio teisėtumo, pripažinus negaliojančiu hipotekos skolininko nuosavybės teisės į įkeistą nekilnojamąjį daiktą įgijimo teisinį pagrindą.

60Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šioje nutartyje išdėstytus argumentus ir teisės taikymo aspektu patikrinusi apskųstą apeliacinės instancijos teismo sprendimą, konstatuoja, kad naikinti ar keisti jį kasacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl kasacinis skundas atmestinas, o apeliacinės instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 346 straipsnis, 359 straipsnio 3 dalis).

61Dėl bylinėjimosi išlaidų

62Atmetus kasacinį skundą, kasatoriaus turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 straipsnis).

63Pagal CPK 93 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsakovės duomenų apie bylinėjimosi išlaidas, turėtas kasaciniame teisme, nepateikė (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Trečiasis asmuo BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ pateikė mokėjimo dokumentus, iš kurių matyti, kad už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą ji sumokėjo advokatui 452,50 Eur (t. 5, b. l. 27, 28). Atsižvelgiant į teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (nuo 2015 m. kovo 20 d. galiojanti redakcija), ši suma priteistina trečiajam asmeniui iš kasatoriaus bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

64Kasacinis teismas patyrė 20,23 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 25 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Netenkinus kasacinio skundo ir palikus galioti apeliacinės instancijos teismo sprendimą, šios bylinėjimosi išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš kasatoriaus (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis, 340 straipsnio 5 dalis).

65Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

66Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2015 m. birželio 8 d. ir 2015 m. birželio 11 d. nutartimis kasatoriaus prašymu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas UAB ,,Milnesta“ vardu registruotas butas, esantis ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), uždraudžiant šį butą parduoti, įkeisti ar kitaip jį suvaržyti bei disponuoti šiuo turtu (t. 5, b. l. 5–6, 15–16). Atmetus kasacinį skundą, nurodytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.

67Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

68Civilinės bylos dalį pagal ieškovo D. B. K. ieškinį atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Amžiaus projektas“ nutraukti.

69Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

70Priteisti trečiajam asmeniui bankrutuojančiai kooperatinei bendrovei kredito unijai ,,Vilniaus taupomoji kasa“ (j. a. k. 112040690) iš ieškovo D. B. K. (a. k. ( - ) 452,50 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt du Eur 50 ct) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

71Priteisti valstybei iš ieškovo D. B. K. (a. k. ( - ) 20,23 Eur (dvidešimt Eur 23 ct) išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme, atlyginti. Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

72Panaikinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2015 m. birželio 8 d. ir 2015 m. birželio 11 d. nutartimis pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – uždarosios akcinės bendrovės ,,Milnesta“ (j. a. k. 302318111) vardu registruoto buto, ( - ), areštą.

73Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

74Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl actio Pauliana instituto taikymo sąlygų... 6. Ieškovas D. B. K. kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) pripažinti... 7. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. kovo 2 d. su atsakove UAB ,,Amžiaus... 8. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimu ieškinį patenkino:... 10. Teismas nustatė, kad 2007 m. kovo 2 d. ieškovas ir atsakovė UAB „Amžiaus... 11. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju yra visos būtinosios sąlygos... 12. Teismas pripažino negaliojančia 2011 m. rugpjūčio 8 d. atsakovių sudarytos... 13. Teismas sprendė nesant pagrindo taikyti actio Pauliana institutą (CK 6.66... 14. Teismas sprendė esant pagrindą laikyti ginčo buto hipoteką pasibaigusia (CK... 15. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 16. Teisėjų kolegija sprendė, kad ieškovas įgijo nuosavybės teisę į ginčo... 17. Teisėjų kolegija sprendė, kad atsakovių UAB ,,Amžiaus projektas“ ir UAB... 18. Teisėjų kolegija sprendė, kad, pripažinus atsakovių buto... 19. Atsižvelgdama į tai, kad ieškovas neišviešino nuosavybės teisės į butą... 20. Teisėjų kolegija atmetė ieškovo reikalavimą pripažinti atsakovių... 21. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 22. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 23. Kasaciniu skundu ieškovas D. B. K. prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio... 24. 1. Dėl actio Pauliana instituto taikymo taisyklių pažeidimo. Apeliacinės... 25. 2. Dėl UAB ,,Milnesta“ nesąžiningumo. Apeliacinės instancijos teismas... 26. 3. Dėl restitucijos taikymo. Teismas netinkamai aiškino ir taikė... 27. 4. Dėl vartotojo teisių apsaugos ir buto pirkimo–pardavimo preliminariosios... 28. 5. Dėl hipotekos pripažinimo pasibaigusia. Teismas nepagrįstai atmetė... 29. Atsakovė BUAB ,,Milnesta“ atsiliepimu į kasacinį skundą prašo skundą... 30. Trečiasis asmuo BKU ,,Vilniaus taupomoji kasa“ atsiliepimu į kasacinį... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 33. CPK 293 straipsnio 8 punktas nustato, kad teismas nutraukia bylą, jeigu... 34. Dėl galimybės taikyti actio Pauliana institutą situacijoje, kai kreditorius... 35. Kasatorius byloje ginčijo atsakovių sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį... 36. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad actio Pauliana – specialus su... 37. Iš aukščiau aptartos actio Pauliana instituto paskirties teisėjų kolegija... 38. Nagrinėjamoje byloje kasatorius actio Pauliana pagrindu siekia panaikinti... 39. Dėl įrodymų vertinimo taisyklių aiškinimo ir taikymo... 40. Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas neįsigilino į byloje... 41. Visų pirma teisėjų kolegija pažymi, kad kasaciniame procese apskųstų... 42. Kasacinio teismo nuosekliai išplėtotoje jurisprudencijoje yra išaiškinta,... 43. Teisėjų kolegija, iš naujo nenustatinėdama faktinių bylos aplinkybių,... 44. Kasatorius, nesutikdamas su apeliacinės instancijos teismo pateiktu įrodymų... 45. Dėl restitucijos taikymo... 46. Bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas kasatoriaus ir UAB... 47. Bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad atsakovių... 48. Pagal CK 1.80 straipsnio 2 dalį, kai sandoris negalioja, viena jo šalis... 49. Kasacinis teismas, aiškindamas minėto CK 6.145 straipsnio normas, yra... 50. Kasacinis teismas savo praktikoje taip pat yra nurodęs, kad restitucija yra... 51. Pažymėtina ir tai, kad abstrakčiam grįžimui į pradinę padėtį, t. y.... 52. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas... 53. Pažymėtina, kad CK 1.80 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog turtas, buvęs... 54. Dėl CPK 331 straipsnio 4, 5 dalių taikymo ir vartotojo teisių apsaugos ... 55. Kasatorius teigia, kad apeliacinės instancijos teismas, tenkindamas... 56. CPK 331 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad motyvuojamoje sprendimo (nutarties)... 57. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas, pripažindamas, kad... 58. Dėl hipotekos pripažinimą pasibaigusia reglamentuojančių normų aiškinimo... 59. Teisėjų kolegijai konstatavus, kad apeliacinės instancijos teismas,... 60. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šioje nutartyje išdėstytus argumentus... 61. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 62. Atmetus kasacinį skundą, kasatoriaus turėtos bylinėjimosi išlaidos... 63. Pagal CPK 93 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 64. Kasacinis teismas patyrė 20,23 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 65. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 66. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos... 67. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 68. Civilinės bylos dalį pagal ieškovo D. B. K. ieškinį atsakovei... 69. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015... 70. Priteisti trečiajam asmeniui bankrutuojančiai kooperatinei bendrovei kredito... 71. Priteisti valstybei iš ieškovo D. B. K. (a. k. ( - ) 20,23 Eur (dvidešimt... 72. Panaikinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 73. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.... 74. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...